CLICK!

Welcome to
Marek´s 1.b4 world!

 

                       

Support my work!
Click here for more info.

New releases:

Contact
marek.trokenheim@gmail.com

Flag Counter

Literatur_Sokolski_Opening - compiled by Peter Markus Steiner (in German)


Magdalena SAPAREVA
of Bulgaria

  
  
  (2022-08-01)
  (All annotations below by Fritz)
  (Games' source: Marek's 1.b4 database)
  
  
  
  [Event "Teteven BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Bochev, Krasimir"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1665"]
  [BlackElo "2130"]
  [PlyCount "62"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 {A00: Irregular Openings} c6 2. c3 d5 3. d4 Nf6 4. Nd2 $146 (4. e3 g6 5.
  Bd3 Bg7 6. Qd2 O-O 7. Nf3 h5 8. Ba3 Nh7 9. Qe2 b5 10. Nbd2 Ba6 11. O-O-O f5 12.
  g3 Nd7 13. Kb1 Nhf6 14. Bb2 Ng4 15. Nh4 Kh7 16. h3 Ngf6 17. Ndf3 Ne4 18. Bxe4
  dxe4 {martenkaa91-cisakp/kurnik 2013/1-0}) 4... g6 (4... e6 5. Qc2 $15) 5. a4
  a5 6. Ngf3 Bg7 7. e3 O-O 8. Be2 Bf5 9. Nh4 (9. O-O axb4 10. cxb4 Qd6 $11) 9...
  Bc8 (9... axb4 10. cxb4 Bc8 11. O-O $11) 10. O-O Nbd7 (10... axb4 11. cxb4 Ne4
  12. Qb3 $11) 11. g3 (11. Nhf3 $5 $11) 11... e5 $15 12. Ng2 (12. b5 Re8 $15)
  12... Re8 (12... exd4 13. exd4 axb4 14. cxb4 $15) 13. Nb3 (13. b5 c5 $15) 13...
  Ne4 (13... exd4 14. Nxd4 Qe7 15. bxa5 $17) 14. Qe1 (14. Bb2 exd4 15. Nxd4 Ne5
  $15) 14... exd4 $17 15. Nxd4 Ne5 (15... Qb6 16. Nf4 $17) 16. f3 {
  White prepares b5} Nd6 17. b5 c5 18. Nc2 b6 (18... Bf5 19. Na3 $17) 19. Nf4 Bb7
  20. Bb2 (20. Qd1 $5 $15) 20... Nec4 $17 21. Bxc4 (21. Qc1 Qf6 $17) 21... Nxc4
  $19 (21... dxc4 $6 22. Rd1 $15) 22. Qc1 Qf6 23. Ne2 (23. Kg2 Rad8 $19) 23...
  Qf5 (23... Re5 $142 $19) 24. Kg2 $4 (24. Nf4 Rad8 $19) 24... Qd3 (24... Qxc2
  $142 $1 25. Qxc2 Nxe3+ 26. Kf2 Nxc2 $19) 25. Kf2 Bh6 26. f4 (26. Nf4 Nxb2 27.
  Qxb2 Qd2+ 28. Kg1 Bxf4 29. gxf4 Rxe3 $19) 26... Bg7 27. Rd1 (27. g4 Rad8 28.
  Rd1 Qe4 $19) 27... Qf5 28. Rb1 (28. Ng1 Qe4 29. Nf3 d4 $19) 28... Qh3 29. Rh1 (
  29. Rf1 $19) 29... d4 30. Qg1 (30. Qf1 Qh5 31. cxd4 Nd2 $19) 30... dxc3 (30...
  dxe3+ $142 31. Ke1 Qf5 32. Rc1 Nxb2 33. g4 Nd3+ 34. Kd1 $19) 31. Ke1 (31. Bxc3
  Qf5 32. Bxg7 Kxg7 33. Rc1 $19) 31... Nd2 (31... Nd2 32. Kd1 Qd7 33. Bxc3 Nxb1+
  34. Bd4 cxd4 35. Nexd4 Bxd4 36. exd4 Nc3+ 37. Kc1 Ne2+ 38. Kd2 Nxg1 39. Rxg1
  Qh3 40. Ne3 Rxe3 41. Kxe3 Re8+ 42. Kd2 Qxh2+ 43. Kc1 Qxg1+ 44. Kc2 Qf2+ 45. Kd3
  Qe2+ 46. Kc3 Re3#) 0-1
  
  [Event "ch-BUL Seniors"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Artunov, Kirkor"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1675"]
  [BlackElo "2035"]
  [PlyCount "82"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 a5 2. b5 b6 3. a4 d5 (3... Bb7 4. Nc3 e5 5. e4 d6 6. Bb2 Nf6 7. d3 g6 8.
  Be2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Ba3 Ne8 12. Rc1 f5 13. exf5 gxf5 14. h3 Kh8
  15. Na2 Bh6 16. Rb1 Rg8 17. Bb2 Nef6 18. Re1 {
  mic (2195)-gtan (2280)/net-chess.com 2007/0-1}) (3... g6 4. Bb2 Nf6 5. g4 Bg7
  6. g5 Nh5 7. c3 O-O 8. e3 f6 9. Be2 fxg5 10. Bxh5 gxh5 11. Qxh5 h6 12. Nf3 e6
  13. Rg1 Qe8 14. Qh3 Qf7 15. Rg3 Bb7 16. Nxg5 Qxf2+ 17. Kd1 Qf1+ 18. Kc2 {
  dtpwaldi-ziber09/kurnik 2011/0-1 (46)}) 4. d4 Nf6 $146 (4... e6 5. Nf3 Nf6 6.
  Bg5 Bb4+ 7. c3 Bd6 8. Ne5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 h5 11. h4 g4 12. Nd2 Nbd7 13.
  Nc6 {1-0 Neresjan-Petrini,M/CiF 1989}) 5. e3 e6 6. Nf3 Bd6 7. Ba3 h6 8. Nbd2
  Bb7 9. Be2 Bxa3 10. Rxa3 O-O 11. Ne5 Qd6 12. Ra1 Nbd7 13. Ng4 Nxg4 14. Bxg4 f5
  15. Be2 e5 16. dxe5 Qxe5 17. O-O f4 18. exf4 Rxf4 19. Nf3 Qf6 20. g3 Rf5 (20...
  Re4 $142 $15) 21. Qd4 $4 (21. Nh4 Re5 $11) 21... Re8 (21... Rxf3 $142 22. Rfd1
  Rc3 $19) 22. Qxf6 $11 Rxf6 (22... gxf6 $143 23. Nd4 Rfe5 24. Bd3 $14) 23. Nd4
  Re4 24. Rad1 (24. Rfd1 $5 $11) 24... Nc5 $15 25. f3 Re3 26. Kf2 Ra3 27. Ra1
  Rxa4 28. Rxa4 Nxa4 29. c4 Nc5 30. h4 Kf8 31. Ke3 Ke7 32. g4 Ne6 33. Nf5+ Kf8
  34. Rd1 dxc4 35. Bxc4 Bc8 (35... g6 $5 36. Nxh6 Rxf3+ 37. Kd2 Nd4 $19) 36. Bxe6
  (36. h5 $5 $11) 36... Bxe6 $17 37. Rd8+ Kf7 38. Nd4 g5 39. Nxe6 $2 (39. h5 $142
  $15) 39... Rxe6+ $19 (39... Kxe6 $6 40. hxg5 hxg5 41. Rg8 $11) 40. Kf2 gxh4 41.
  Rd7+ (41. Rc8 Re7 $19) 41... Re7 (41... Re7 42. Rd5 a4 $19) 0-1
  
  [Event "MGU-13 Open, Sofia BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Bureva, Radilena"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1680"]
  [PlyCount "73"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. a3 Nf6 4. e3 Be7 5. d4 exd4 6. Bxd4 Nc6 (6... O-O 7. Nf3
  (7. Bd3 Nc6 8. Bb2 Be6 9. Ne2 Qd7 10. O-O Rfd8 11. c4 Ne5 12. f4 Nxd3 13. Qxd3
  Bg4 14. Ng3 Nh5 15. e4 Nxg3 16. Qxg3 g6 17. h3 Be6 18. f5 Bxc4 19. fxg6 fxg6
  20. Qc3 Bf6 21. Rxf6 Rf8 {amator111 (1650)-mireks10/kurnik 2011/1-0}) 7... c5
  8. Bb2 Qb6 9. Nbd2 d5 10. c3 a5 11. b5 c4 12. a4 Nbd7 13. Nd4 Ne5 14. N2f3 Qc7
  15. Be2 Ne4 16. Qc2 Bd6 17. Nxe5 Bxe5 18. Bf3 Nc5 19. Bxd5 Nd3+ 20. Kf1 Bxd4
  21. cxd4 {Alonso Martinez, T (2175)-Garcia Carbo,M (2315)/ESP-ch Universitario
  1994/1/2-1/2}) 7. Bb2 a6 $146 (7... O-O 8. Nd2 Bf5 9. Ngf3 a6 10. Bd3 Bxd3 11.
  cxd3 Nd7 12. O-O Bf6 13. Bxf6 Nxf6 14. Ng5 h6 15. Nge4 Nxe4 16. Nxe4 d5 17. Ng3
  Ne5 18. f4 Nd7 19. e4 dxe4 20. dxe4 Nb6 21. Qe2 Qd4+ 22. Kh1 {
  Apocalypse-jiikoo/SchemingMind.com 2005/1-0 (32)}) 8. Nf3 Bg4 9. Be2 O-O 10.
  Nbd2 d5 11. h3 Bh5 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Qxd1+ 14. Rxd1 Rad8 15. O-O Rfe8 16. g4
  Bg6 17. Nfe5 Nxe5 18. Nxe5 Bd6 19. Nc4 Rd7 (19... Be7 20. Na5 Rb8 21. Rc1 $14)
  20. Bf3 (20. Bxf6 gxf6 21. Bf3 $16) 20... b5 $2 (20... Be4 21. Nxd6 cxd6 22.
  Be2 $16) 21. Na5 $4 (21. Bxf6 $142 bxc4 22. Bc6 $18) 21... Be4 $14 22. Be2 Ba8
  23. Bxf6 gxf6 24. Nb3 Be4 $2 (24... Rdd8 $142 $5 $14) 25. Nc5 $18 Rdd8 26. f3 (
  26. Nxa6 $5 c6 27. Rd4 $18) 26... Bg6 27. Nb7 Rd7 28. Nxd6 Rxd6 29. e4 Red8 (
  29... f5 $142 $5 30. gxf5 Bxf5 $14) 30. Rxd6 $16 Rxd6 31. Rd1 Rxd1+ 32. Bxd1 h6
  33. Bb3 Kf8 34. Bd5 Ke7 35. Bb7 Kd6 36. Bxa6 c6 37. Bc8 1-0
  
  [Event "MGU-11 Open, Sofia BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Antonov, Nikola"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1680"]
  [BlackElo "1700"]
  [PlyCount "56"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 {A00: Irregular Openings} e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Bc5 5. e3 Nc6
  6. Bb2 O-O 7. Nf3 d5 8. d4 Bd6 9. Bd3 Bg4 (9... Re8 10. h3 a6 11. O-O h6 12. c4
  dxc4 13. Bxc4 b5 14. Bd3 Ne7 15. Nc3 Ned5 16. Rc1 Qe7 17. Nxd5 Nxd5 18. Ne5
  Bxa3 19. Nc6 Qd6 20. Bxa3 Qxa3 21. Qf3 Be6 22. Be4 Nf6 23. d5 Nxe4 24. dxe6 {
  mihai740609-maverickees/kurnik 2011/1-0 (34)}) 10. h3 Bh5 11. Nbd2 $146 (11.
  O-O Ne4 12. Nbd2 f5 13. Be2 Bg6 14. c4 Ne7 15. cxd5 Nxd5 16. Bc4 c6 17. Qb3 Bf7
  18. Nxe4 fxe4 19. Ne5 Bxe5 20. dxe5 Rb8 21. Rad1 Qe7 22. Qc2 Qh4 23. Kh2 Rbd8
  24. g3 Qg5 25. Qxe4 Bg6 {
  mihai740609 (1615)-scacchis (1705)/kurnik 2011/0-1 (32)}) 11... Re8 12. O-O Ne4
  13. Qc1 Nxd2 14. Nxd2 Qg5 15. e4 $4 (15. c4 $142 $11) 15... Bf4 $19 16. Bc3
  dxe4 17. Nxe4 (17. Bc4 Rad8 18. Kh1 Nxd4 $19) 17... Bxc1 (17... Rxe4 $142 18.
  Bxe4 Bxc1 19. Rfxc1 Qf6 $19) 18. Nxg5 Bxg5 19. d5 $2 (19. f4 Bf6 20. g4 Nxd4
  21. Rae1 $19) 19... Ne7 20. Bc4 Bf6 (20... Be2 $142 $1 21. Bxe2 Nxd5 22. Bb5
  $19) 21. Bxf6 gxf6 22. Bb3 Bg6 23. Rfe1 Nf5 24. Rad1 Rxe1+ 25. Rxe1 Nd4 26. Re7
  Rc8 (26... Nxc2 $6 27. Bxc2 Bxc2 28. Rxc7 $19) (26... Bxc2 $143 27. Bxc2 Nxc2
  28. Rxc7 Nxa3 29. Rxb7 $19) 27. Ba4 (27. d6 cxd6 28. Rxb7 a5 $19 (28... Nxc2 $6
  29. Rxa7 Nd4 30. Bd5 $19) (28... Nxb3 $6 29. cxb3 a5 30. b4 $19)) 27... b5 28.
  c3 Nf5 (28... Nf5 29. Re4 Nd6 $19) (28... bxa4 $6 29. cxd4 Kf8 30. Re3 $19) 0-1
  
  [Event "Venka & Antonia Ivanova Mem, Sofia BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kastarov, Hristo"]
  [Result "1-0"]
  [PlyCount "111"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Nf6 4. a3 c5 5. c3 a6 (5... Be7 6. g3 O-O 7. Bg2 Nbd7
  8. d4 c4 9. Nbd2 Qc7 10. O-O b5 11. a4 bxa4 12. Rxa4 Nb6 13. Ra5 Bd7 14. Ne5
  Na4 15. Nxd7 Nxb2 16. Nxf6+ Bxf6 17. Qc2 {
  1-0 mic (2240)-rr (2395)/net-chess.com 2007}) (5... c4 6. e3 b5 7. a4 bxa4 8.
  Qxa4+ Bd7 9. Qc2 Nc6 10. Be2 Ne5 11. O-O Nxf3+ 12. Bxf3 Bd6 13. d4 cxd3 14.
  Qxd3 O-O 15. c4 Bc6 16. c5 Bc7 17. Nc3 Qb8 18. h3 Qxb4 19. Ba3 Qc4 20. Qxc4 {
  horacyad2010-viceversaeuro/kurnik 2011/1-0 (48)}) 6. bxc5 $146 (6. g3 Nc6 7.
  Bg2 b5 8. O-O c4 9. a4 Bb7 10. Na3 Qb6 11. d3 Be7 12. Bc1 e5 13. dxc4 bxc4 14.
  Be3 Qc7 15. Nh4 O-O 16. Nf5 Rad8 17. Qc1 Rfe8 18. Nxe7+ Nxe7 19. Rd1 h6 20. a5
  Rd7 {Viloria,D-Kepes,P/COL m03 Colombia 1999/0-1 (45)}) (6. e3 b5 7. Be2 c4 8.
  a4 Bb7 9. axb5 axb5 10. Rxa8 Bxa8 11. O-O Bd6 12. Nd4 Qd7 13. Na3 Bc6 14. d3
  O-O 15. dxc4 bxc4 16. b5 Bb7 17. Qa4 e5 18. Ndc2 Na6 19. Rd1 Nc5 20. Qa7 Ra8 {
  kode (2345)-dennism (2100)/net-chess.com 2008/0-1}) 6... Bxc5 7. d4 Bd6 8. h3 (
  8. Nbd2 Qa5 $15) 8... O-O 9. e3 Nc6 10. Bd3 e5 11. dxe5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13.
  Qc2 h6 14. Nd2 Re8 15. O-O Qc7 16. Nf3 Bd7 (16... Bd6 $5 $11) 17. Nxe5 $14 Qxe5
  18. c4 Qd6 19. Bxf6 gxf6 (19... Qxf6 20. cxd5 Qg5 21. Qd2 $14) 20. Rfe1 (20.
  Rfd1 $5 $18) 20... dxc4 21. Bxc4 Be6 22. Be2 Rac8 23. Qb2 Bd5 24. Red1 Qe5 25.
  Qb4 b5 26. Qg4+ Kf8 (26... Kh7 27. Bd3+ Be4 28. Rab1 $14) 27. Rd4 (27. a4 $5
  Bc4 28. axb5 axb5 29. Ra7 $16) 27... Be6 $14 28. Qf3 Bc4 (28... Rc3 29. Rdd1
  $14) 29. Rad1 Bxe2 30. Qxe2 Rc3 31. Qb2 Rec8 32. Qb4+ Qc5 33. Qxc5+ (33. Rd6
  Qxb4 34. axb4 R3c6 $14) 33... R8xc5 $14 34. a4 bxa4 35. Rxa4 a5 36. Rd2 R3c4
  37. Rxc4 Rxc4 38. Kf1 a4 39. Ke2 a3 40. Ra2 Ra4 41. Kd3 Ke7 (41... f5 $5 $16)
  42. Kc3 $18 Kd6 43. Kb3 Ra8 44. Rxa3 Rxa3+ 45. Kxa3 Kd5 46. Kb3 Ke4 47. Kc3 f5
  48. Kd2 f4 49. f3+ Ke5 50. e4 f5 $4 (50... Kd4 51. Ke2 $18) 51. exf5 (51. Kd3
  $142 $18) 51... Kxf5 52. h4 Kg6 (52... Ke6 $18) 53. Kd3 Kf5 54. Kd4 h5 (54...
  Kg6 55. Ke5 Kf7 56. Kxf4 $18) 55. Kd5 Kf6 56. Ke4 (56. Ke4 Kg6 57. Kxf4 $18)
  1-0
  
  [Event "Venka & Antonia Ivanova Mem, Sofia BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Mitov, B."]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "2105"]
  [PlyCount "70"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 d6 3. e3 e5 4. a3 Be7 5. Be2 O-O (5... Bf5 6. Nf3 Nbd7 7. O-O
  Nb6 8. a4 a5 9. b5 e4 10. Nd4 Qd7 11. Nxf5 Qxf5 12. d3 d5 13. c4 dxc4 14. dxc4
  Rd8 15. Qc2 Nbd7 16. Nc3 Ne5 17. Rac1 O-O 18. Nb1 Qg5 19. Nd2 Rxd2 20. Qxd2 {
  Nedergaard,K-Andersen,F (2215)/Politiken Cup 2000/0-1}) 6. Nf3 $146 (6. d4 exd4
  7. exd4 d5 8. Nf3 Re8 9. O-O Bd6 10. Ne5 Nbd7 11. f4 Ne4 12. Bh5 Rf8 13. Nxf7
  Rxf7 14. Bxf7+ Kxf7 15. Qh5+ Kg8 16. Qxd5+ Kh8 17. Qxe4 Nf6 18. Qf3 Rb8 19. f5
  b6 20. c4 Bb7 {market (1895)-herbyq (1735)/GameColony.com 2002/1-0 (31)}) (6.
  d3 b6 (6... Nbd7 7. e4 c6 8. Nf3 h6 9. O-O Nh7 10. Nbd2 Nb6 11. Nb3 f5 12. exf5
  Bxf5 13. Nbd2 Nd5 14. Ne4 Nf4 15. Ng3 Bg6 16. d4 e4 17. Nd2 d5 18. c4 Ng5 19.
  cxd5 cxd5 20. Bb5 h5 21. Ba4 {wojtekkk-vous54/kurnik 2011/0-1 (32)}) 7. Bf3 Bb7
  8. Bxb7 c6 9. Bxa8 Qc7 10. Qf3 d5 11. e4 Nbd7 12. Bxc6 Qxc6 13. Qe2 dxe4 14.
  dxe4 Nxe4 15. Nd2 Ndf6 16. Ngf3 Rc8 17. O-O Qxc2 18. Bxe5 Qc6 19. Bxf6 Nxd2 20.
  Qxd2 Bxf6 {wojtekkk (1620)-torkarb/kurnik 2011/1-0 (65)}) 6... c6 7. O-O Bg4 8.
  h3 Bh5 9. Nh2 Bxe2 10. Qxe2 Nbd7 11. d3 Re8 12. c4 Qc7 13. Nd2 Nf8 14. Ng4 Ng6
  15. Nxf6+ Bxf6 16. Ne4 Be7 17. Ng3 Qd7 18. d4 f5 19. dxe5 dxe5 20. Rfd1 Qe6 21.
  c5 Rad8 22. Qc2 Rf8 {Black intends f4} 23. Rxd8 Bxd8 24. Rd1 Be7 25. Ne2 f4 26.
  exf4 Nxf4 27. Nxf4 exf4 28. Rd2 (28. Rd3 Rf7 $14) 28... f3 $11 29. g4 $4 (29.
  Qc3 Rf7 30. Qe5 Qg6 31. Qb8+ Rf8 $11) 29... h5 (29... Qe1+ 30. Kh2 Qf1 31. Qb3+
  Rf7 32. Qxf7+ Kxf7 $19) 30. Rd4 (30. Rd3 $142 $5 $15) 30... Qe1+ 31. Kh2 Bf6
  32. Rd1 $2 (32. Rd3 Qe2 33. Qb3+ Rf7 34. Rxf3 Qxb2 35. Kg2 $19) 32... Qe2 33.
  Rd2 Qf1 34. Qb3+ Kh8 35. Qxf3 Be5+ $3 (35... Be5+ 36. Bxe5 Rxf3 $19) 0-1
  
  [Event "Venka & Antonia Ivanova Mem, Sofia BUL"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Manov, Jordan"]
  [Result "1-0"]
  [PlyCount "99"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 f6 4. Bb2 d5 5. a3 Bd6 6. e3 Be6 (6... Nc6 7. Qh5+
  g6 8. Qxd5 Be6 9. Qxe6+ Qe7 10. Qxe7+ Ngxe7 11. Bxf6 {
  1-0 katchum (2430)-johnrivera (2250)/net-chess.com 2007}) 7. Nf3 c5 $146 (7...
  Ne7 8. d4 Nbc6 9. Nbd2 O-O 10. c4 dxc4 11. Bxc4 Bxc4 12. Nxc4 a6 13. Nxd6 Qxd6
  14. O-O Rad8 15. Qb3+ Kh8 16. Rac1 b5 17. Qc3 Rfe8 18. h3 Rd7 19. Qc5 Qxc5 20.
  Rxc5 Na5 21. Nd2 h6 22. Rfc1 {mihai740609-lujfort5 (1630)/kurnik 2011/1-0 (61)}
  ) 8. Bb5+ Nc6 9. c3 (9. d4 $5 $11) 9... Nge7 10. d4 c4 11. Nbd2 O-O 12. Ba4 Qc7
  13. h3 Rf7 14. e4 Ng6 15. Bc2 Nf4 16. O-O Nd3 (16... Re8 $142 $15) 17. Bxd3 $16
  cxd3 18. Re1 (18. exd5 Bxd5 19. c4 Bxf3 20. Nxf3 b6 21. Qxd3 Rc8 $16) 18...
  Raf8 $4 (18... Na5 19. exd5 Bxd5 20. Ne4 $11) 19. Re3 (19. exd5 $142 $5 Bxd5
  20. c4 Bxf3 21. Nxf3 $16) 19... Bf4 20. Re1 (20. exd5 $5 Bxd5 21. Rxd3 $11)
  20... Na5 $15 21. exd5 Bxd5 22. Ne4 Nc4 23. Rb1 (23. Bc1 $142 $5 Bxc1 24. Rxc1
  $17) 23... f5 $19 (23... Nxb2 $6 24. Rxb2 Bxe4 25. Rxe4 $15) 24. Nc5 Be4 25.
  Nxd3 (25. Nxe4 Nxb2 {Decoy}) 25... Re8 (25... Bxf3 26. gxf3 Bd6 27. Bc1 $15)
  26. Bc1 (26. Nxf4 Qxf4 27. Qb3 Qc7 $14) 26... Bxc1 27. Qxc1 (27. Rxc1 Rfe7 $14
  (27... Nxa3 $2 28. Nfe5 $18)) 27... Rfe7 28. Qd1 Kh8 29. Ra1 Qd6 {
  Attacking the isolated pawn on a3} 30. Nde5 Nxe5 (30... Nxa3 $4 31. Ng5 Rf8 32.
  Nxe4 fxe4 33. Qb3 $18 (33. Rxe4 $6 b5 $18)) 31. Nxe5 b5 32. f3 Bd5 33. Qd3 a6
  34. Qxf5 Qf6 35. Qc2 (35. Qxf6 gxf6 36. Nd3 Rxe1+ 37. Rxe1 Rxe1+ 38. Nxe1 Kg8
  $18) 35... Rc8 $16 36. Ng4 Qg5 37. Rxe7 Qxe7 38. Qd2 Re8 (38... Qc7 39. Re1 $16
  ) 39. Ne5 Qf6 40. Re1 Re7 41. Ng4 Rxe1+ 42. Qxe1 Qf8 43. Qe5 Bc4 44. d5 Qc5+
  45. Ne3 Bxd5 $2 (45... h6 $18) 46. Kh2 (46. Qxd5 $6 Qxe3+ 47. Kh2 g6 $16) 46...
  h6 47. Nxd5 (47. Qxd5 $6 Qxe3 48. Qa8+ Kh7 49. Qe4+ Qxe4 50. fxe4 Kg6 $18)
  47... Qxa3 48. Ne7 Qc1 (48... Qb3 $18) 49. Qb8+ Kh7 50. Qg8# {mate} 1-0
  
  [Event "ch-BUL Seniors"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Shiliafov, Georgi"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1675"]
  [PlyCount "93"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. a3 Nd7 4. e3 $146 (4. Nf3 Ngf6 (4... f6 5. Nc3 c6 6. Nd4
  Bg6 7. Ne6 Qb8 8. e4 {
  1-0 pcmvr (2860)-vsahs (2465)/m1294505416 net-chess.com 2011}) 5. Nh4 Bg6 (5...
  Bg4 6. h3 Bh5 7. g4 Bg6 8. Bg2 c6 9. d3 e5 10. Nd2 h6 11. Nxg6 fxg6 12. c4 d4
  13. Qb3 Be7 14. c5 Nd5 15. Bxd5 cxd5 16. Qxd5 Qc7 17. O-O h5 18. Nc4 hxg4 19.
  Nd6+ Bxd6 20. cxd6 {pierre-oppofu/internet 2010/1-0}) 6. Nxg6 hxg6 7. Nc3 e5 8.
  e3 a6 9. g3 Bd6 10. Bg2 Nb6 11. O-O Ng4 12. Qxg4 Qf6 13. Nxd5 {
  1-0 marre-tifon/internet 2010}) 4... Ngf6 5. d3 e5 6. Nf3 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O
  Rc8 9. c4 b6 (9... c6 10. Nc3 $11) 10. Nbd2 (10. cxd5 c5 $16) 10... dxc4 (10...
  c6 11. e4 Bg4 12. exd5 cxd5 13. cxd5 $11) 11. dxc4 c5 12. b5 Qc7 13. Nh4 Be6
  14. e4 Rfd8 15. g3 (15. Nhf3 h6 $11) 15... Be7 16. Qc2 Nf8 17. a4 (17. f4 exf4
  18. Rxf4 Ne8 $11) 17... Rd7 (17... Bh3 18. Rfe1 $15) 18. Ra3 (18. Rfd1 Rcd8 $11
  ) 18... Rcd8 19. Rd1 Ne8 20. Ng2 Bg5 21. Nf3 Bf6 22. Ne3 Ng6 23. Rad3 Rxd3 24.
  Rxd3 Rxd3 25. Bxd3 Qd6 26. Nd5 Bd8 27. Bc3 Bg4 28. Nd2 Nc7 29. f3 Bd7 30. Nb3
  Ne6 31. Kf2 Nd4 32. Qa2 {White prepares the advance a5} Ne7 33. Nxd4 exd4 34.
  Bd2 Ng6 35. a5 Ne5 36. Bf1 f5 (36... Qe6 $5 $11) 37. axb6 $14 axb6 38. Qa8 Nf7
  39. Bf4 Qf8 40. Qb7 Be6 41. Nxb6 Bg5 $2 (41... g5 $5 42. exf5 Bxf5 $16) 42.
  Bxg5 (42. exf5 $5 Nd8 43. Qe4 Bxf4 44. fxe6 Be3+ 45. Ke1 Bg5 $18) 42... Nxg5
  43. e5 Nf7 44. Nd7 Bxd7 45. Qxd7 Nxe5 46. Qd5+ Nf7 47. Qxf5 1-0
  
  [Event "1st Dimitar Nikolov Mem"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Grabcheva, Natalia"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1685"]
  [PlyCount "79"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. d3 Nbd7 $146 (3... Bf5 4. g3 Nbd7 5. Bg2 e5 6. a3 a5 7.
  b5 Bc5 8. Nf3 O-O 9. O-O Qe7 10. Nbd2 e4 11. Nd4 Bg6 12. N2b3 Bd6 13. a4 Ne5
  14. Qd2 Neg4 15. Bc1 Rfe8 16. Bh3 Qd8 17. e3 exd3 18. cxd3 {
  Hoyos,A-Sheldon,R (2095)/Wch U20 Girls 1994/1/2-1/2 (33)}) (3... Bg4 4. h3 Bd7
  5. Nf3 e6 6. a3 Be7 7. Nbd2 a5 8. c3 c5 9. Ne5 Nc6 10. Nxd7 Qxd7 11. Qa4 O-O
  12. bxa5 Nxa5 13. Qxd7 Nxd7 14. e3 b5 15. Be2 c4 16. dxc4 Nxc4 17. Nxc4 bxc4
  18. O-O {
  grahamtrue (2245)-dariuscyclone (2320)/m1313708699 net-chess.com 2011/1-0 (38)}
  ) (3... e6 4. c4 (4. b5 c6 5. a4 Bb4+ 6. Nd2 cxb5 7. c3 Bd6 8. axb5 Bd7 9. c4
  dxc4 10. dxc4 e5 11. Ngf3 Qe7 12. e3 O-O 13. Be2 a5 14. c5 Bxc5 15. Nxe5 Be6
  16. O-O Nbd7 17. Nef3 b6 18. Nb3 Rfd8 {
  Riveline,M-Duval,L/FRA-ch op Seniors 1998/1-0}) 4... Bxb4+ 5. Nc3 c6 6. Nf3
  Nbd7 7. a3 Bd6 8. e3 O-O 9. Be2 Qe7 10. O-O h6 11. cxd5 exd5 12. Nd4 Qe5 13. f4
  Qxe3+ 14. Kh1 Qxd4 15. Qd2 Qb6 16. Rab1 Qc7 17. g3 Re8 18. Bf3 {
  greenbook-Bull_Dog_Baz/ChessWorld.net 2011/0-1 (33)}) (3... e5 4. a3 Bd6 5. Nc3
  c6 6. e4 a5 7. exd5 axb4 8. axb4 Rxa1 9. Qxa1 Bxb4 10. Nge2 cxd5 11. Qa4+ Nc6
  12. g3 d4 13. Bg2 dxc3 14. Nxc3 Bd7 15. O-O O-O 16. Ne4 Nxe4 17. Bxe4 Bc5 18.
  Qb5 {Neumann,U-Markus,R/DESC 1999/0-1}) 4. Nf3 g6 (4... e5 $5 5. a3 a5 $15) 5.
  e3 Bg7 6. Be2 O-O 7. O-O Re8 8. Nbd2 e5 9. e4 dxe4 10. dxe4 b6 11. Bd3 Bb7 12.
  Re1 a5 13. a3 axb4 14. axb4 Qc8 15. Nc4 {Now all is on e5} Nh5 16. g3 b5 17.
  Na5 c6 18. c4 bxc4 19. Nxc4 Bf6 $2 (19... Qc7 $142 $14) 20. Nd6 $18 Qc7 21.
  Nxe8 Rxe8 22. Bc3 c5 23. Qb3 cxb4 24. Bxb4 Rc8 25. Ba5 Qd6 $4 (25... Nc5 $142
  26. Bxc7 Nxb3 $18) 26. Qxb7 Rf8 27. Qd5 (27. Bb5 $142 $5 Nc5 28. Qc7 Qxc7 29.
  Bxc7 Nb3 $18) 27... Qxd5 28. exd5 Nc5 (28... e4 29. Bxe4 Bxa1 30. Rxa1 $18) 29.
  Be4 Nb3 30. Ra3 Nc5 (30... Nxa5 31. Rxa5 Bd8 32. Ra4 $18) 31. Bb4 Rc8 32. Rc3
  Be7 33. Rec1 Nf6 34. Nd2 Nfd7 35. Nb3 Nf6 36. f3 Nfd7 37. Bxc5 Nxc5 38. Nxc5
  Bxc5+ (38... f5 39. Bd3 Rc7 $18) 39. Rxc5 Rxc5 40. Rxc5 (40. Rxc5 Kg7 41. d6
  Kf6 42. Rd5 h6 43. d7 Ke7 44. d8=Q+ Ke6 45. Qd6# {mate}) 1-0
  
  [Event "1st Dimitar Nikolov Mem"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Milenov, Martin"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1685"]
  [PlyCount "29"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Nge7 (3... Qf6 4. bxc6 dxc6 5. Nc3 Bc5 6. Ne4 Qe7 7.
  Nf3 Nf6 8. Nxc5 Qxc5 9. Nxe5 O-O 10. e3 Re8 11. Nd3 Qf5 12. Be2 Ng4 13. f3 Nxe3
  14. dxe3 Rxe3 15. O-O Be6 16. Bd4 Rd8 17. Bxe3 Qh5 18. Qc1 {
  pierre-Grimjow/chesshere.com 2008/1-0}) 4. bxc6 Nxc6 5. e3 $146 (5. e4 d6 6. c3
  f6 7. Bb5 g6 8. Bxc6+ bxc6 9. Nf3 Bg7 10. O-O O-O 11. Ne1 Be6 12. d4 Qb8 13.
  Ba3 c5 14. d5 Bd7 15. c4 g5 16. Nd2 a6 17. Rb1 Qa7 18. Nb3 Qb6 19. Nc2 h6 {
  pinecrest1981-irishroxter/caissa.com 2006/1-0 (39)}) 5... Bc5 6. Bb5 O-O 7.
  Bxc6 dxc6 8. Bxe5 Be7 9. Nf3 Bg4 10. h3 Bh5 11. O-O Bd6 12. Bxd6 cxd6 13. d4
  Qb6 14. Nbd2 Bxf3 15. Nxf3 (15. gxf3 $143 Qd8 $18) 1-0
  
  [Event "1st Dimitar Nikolov Mem"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Donchev, Teodor"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1685"]
  [PlyCount "120"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 d6 2. Bb2 e5 3. e4 Nc6 4. b5 Nce7 5. Nf3 (5. a4 Be6 6. Nf3 Ng6 7. Be2 a6
  8. c4 Nf6 9. Nc3 axb5 10. cxb5 Be7 11. O-O Bd7 12. h3 O-O 13. d4 exd4 14. Nxd4
  c5 15. Nf5 Nxe4 16. Nxe7+ Qxe7 17. Nxe4 Qxe4 18. Bf3 Qe7 19. Bxb7 Bxb5 {
  mic (2210)-zzvotra (2560)/net-chess.com 2008/0-1}) (5. c4 Nf6 6. Nc3 Ng6 7. d4
  exd4 8. Qxd4 Qe7 9. Bd3 Ne5 10. Nf3 h6 11. O-O Qe6 12. Nxe5 Qxe5 13. Qxe5+ dxe5
  14. Nd5 Nxd5 15. exd5 Bd6 16. Rfe1 f6 17. f4 Bc5+ 18. Kf1 O-O 19. g3 Bh3+ {
  iczker-bandikaa/6591224 kurnik 2012/0-1 (50)}) 5... Nf6 $146 (5... Bd7 6. Bc4
  Nf6 7. Ng5 h6 8. Nxf7 Qc8 9. Nxh8 Be6 10. Bxe6 Qxe6 11. Nc3 Kd7 12. Qf3 g5 13.
  O-O Bg7 14. Ng6 Nxg6 15. Qf5 Nf4 16. Qxe6+ Nxe6 17. Ne2 Nxe4 18. d3 N4c5 19.
  Ng3 Bf8 20. Nf5 {TriAngel-rayii/ICC 1999/1-0 (62)}) 6. Nc3 Ng6 7. d3 Be7 8. Nd5
  (8. Be2 $5 $11) 8... Nxd5 $15 9. exd5 O-O 10. Rb1 f5 11. c4 a6 12. a4 Bd7 13.
  Bc1 axb5 14. axb5 c6 15. dxc6 bxc6 16. bxc6 Bxc6 17. Bd2 Qd7 18. Be2 Rfb8 19.
  O-O Bf6 20. Qc1 Rxb1 21. Qxb1 Qb7 22. Qxb7 Bxb7 23. Rb1 Bc6 24. Ng5 Bxg5 (24...
  h6 25. Bh5 Nh4 $17 (25... hxg5 $143 26. Bxg6 f4 27. h3 $14)) 25. Bxg5 $11 h6
  26. Bc1 Ne7 27. Ba3 $4 (27. f4 Kf7 $11) 27... Rd8 (27... Rxa3 $142 28. f3 Ra2
  $19) 28. f3 g5 29. h3 Ng6 30. Rb6 Ne7 31. Kf2 f4 32. Ra6 Rd7 33. Rb6 Kf7 34.
  Bd1 Ke6 35. Bb2 Rb7 36. Rxb7 Bxb7 37. d4 Nf5 38. d5+ Kd7 39. Ba4+ Kc7 40. Bc1
  Ba6 41. Bc2 (41. Bb3 $142 $5 $15) 41... Nd4 $17 42. Bd3 Nb3 43. Ba3 Na5 44. Bb4
  Nxc4 45. Ba5+ $2 (45. g3 $142 $17) 45... Nxa5 $19 46. Bxa6 Kb6 47. Bd3 Kc5 48.
  Be4 Nc4 49. g3 Nb6 50. gxf4 gxf4 (50... Nxd5 $6 51. fxe5 dxe5 52. Kg3 $19) 51.
  h4 Nxd5 52. h5 Ne3 53. Ke2 d5 54. Bb1 Kd4 55. Bg6 e4 56. Kf2 Nd1+ 57. Ke2 Nc3+
  58. Kf2 e3+ 59. Ke1 e2 (59... Kc4 $142 60. Bf7 $19) 60. Kd2 (60. Kf2 e1=Q+ $1
  61. Kxe1 Ke3 $19) 60... Ke5 0-1
  
  [Event "1st Dimitar Nikolov Mem"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Bedecs, Marton"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1685"]
  [BlackElo "1670"]
  [PlyCount "104"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e4 Nf6 4. d3 Nbd7 5. Nf3 (5. a3 Be7 6. Be2 c6 7. Nf3 Qc7
  8. Nbd2 O-O 9. O-O Re8 10. Nc4 Bf8 11. Ne3 g6 12. c4 Nb6 13. Rc1 Be6 14. c5
  Nbd7 15. cxd6 Bxd6 16. Nc4 Bxc4 17. Rxc4 Nb6 18. Rc1 Rad8 19. Qb3 Qe7 {
  De Jager,J (2290)-De Nooijer,S/Vlissingen HZ op 2nd 1998/0-1}) (5. Be2 d5 6. a3
  dxe4 7. dxe4 Nxe4 8. Bf3 f5 9. Bh5+ g6 10. Be2 Bd6 11. f4 Qh4+ 12. g3 Nxg3 13.
  Nf3 Qh3 14. fxe5 Nxe5 15. Bxe5 Bxe5 16. Nxe5 Nxh1 17. Qd5 Qh4+ 18. Kd1 Rf8 19.
  Bb5+ c6 {mySchach.de 2005/1-0 (41)}) 5... b6 $146 (5... Be7 6. Nbd2 O-O 7. d4
  exd4 8. Nxd4 d5 9. exd5 Nxd5 10. b5 N7f6 11. Bc4 Bb4 12. O-O Nc3 13. Qe1 Qxd4
  14. Bxf7+ Rxf7 15. Nb1 Ne2+ 16. Qxe2 Qxb2 {
  0-1 Torres Herrero,F-Velasco Palmero,R/Valladolid CC Regalado 1985}) 6. Be2 Bb7
  7. a3 g6 8. Nbd2 Bg7 9. c4 c5 10. b5 O-O 11. O-O Re8 12. a4 Nh5 13. g3 Bh6 14.
  Nh4 Ng7 15. Ng2 f5 16. exf5 Nxf5 17. Bf3 Bxf3 18. Nxf3 Bg7 19. Rb1 Nf6 20. Re1
  Re7 21. Ne3 Nxe3 22. Rxe3 Qe8 23. Nd2 Rd8 24. Qe2 Qd7 25. f3 Bh6 26. f4 Rde8
  27. Ne4 (27. Re1 $5 $11) 27... Nxe4 $17 28. Rxe4 exf4 29. Qf3 fxg3 30. hxg3
  Rxe4 31. dxe4 Rf8 32. Qc3 Bg7 33. Qd3 Bxb2 34. Rxb2 Qe7 35. Re2 Qf6 36. Rd2
  Qa1+ 37. Kg2 Qxa4 (37... Rf6 38. Rd1 Qe5 39. Qd5+ Qe6 40. a5 $15) 38. Qd5+ (38.
  e5 $142 $11) 38... Kg7 $17 39. Qxd6 Qxc4 40. Qe7+ Qf7 41. Qe5+ (41. Qxf7+ Rxf7
  42. e5 Kf8 $19) 41... Kg8 (41... Kh6 $5 42. Qd6 $19) 42. Qd5 Qxd5 43. exd5 Rd8
  44. Kf3 Kf7 45. Ra2 (45. Ke4 Re8+ 46. Kf4 Ke7 $19) 45... Rd7 46. Ke4 Re7+ 47.
  Kf4 Kf6 48. Ra4 g5+ 49. Kf3 Ke5 50. Re4+ Kd6 51. g4 (51. Rg4 Kxd5 52. Kf2 $19)
  51... Rxe4 52. Kxe4 h6 (52... h6 53. Kf5 Kxd5 $19) 0-1
  
  [Event "ch-BUL Seniors"]
  [Site "?"]
  [Date "2011.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Anev, A."]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1675"]
  [BlackElo "2070"]
  [PlyCount "50"]
  [EventDate "2011.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c5 5. c3 Be6 $146 (5... Nc6 6. d3 d4 7. cxd4
  exd4 8. Nd2 dxe3 9. fxe3 cxb4 10. axb4 Bxb4 11. Ngf3 Bg4 12. Be2 Bxf3 13. gxf3
  Ne5 14. d4 Nc6 15. O-O Qe7 16. e4 O-O-O 17. d5 Ne5 18. Qa4 Bc5+ 19. Kh1 Nh6 20.
  Rfc1 {horacyad2010-tatrus81 (1670)/kurnik 2011/0-1 (44)}) (5... Bd6 6. Be2 Ne7
  7. Bh5+ g6 8. Be2 Be6 9. Bb5+ Nbc6 10. d3 O-O 11. Nd2 Rc8 12. Ne2 f5 13. O-O a6
  14. Ba4 b5 15. Bb3 c4 16. dxc4 dxc4 17. Ba2 a5 18. f4 Qb6 19. Rf3 exf4 20. Nxf4
  {mic (2245)-escape (2320)/net-chess.com 2006/0-1 (35)}) (5... c4 6. d3 b5 7.
  Nf3 Bg4 8. Be2 a5 9. O-O a4 10. dxc4 dxc4 11. Nh4 Bxe2 12. Qxe2 Be7 13. Qg4 g6
  14. Rd1 Qc7 15. Nd2 f5 16. Qf3 Nh6 17. Qxa8 O-O 18. Qd5+ Nf7 19. Qxb5 Bxh4 20.
  Nf3 {coachwright-FXRHD/internet 2003/1-0}) (5... Bf5 6. Bb5+ Nc6 7. h3 Bd6 8.
  Nf3 Nge7 9. Nh4 Qd7 10. d3 O-O 11. e4 Bg6 12. Nd2 a6 13. Bxc6 bxc6 14. Qf3 cxb4
  15. axb4 Rab8 16. Rxa6 c5 17. Ra2 cxb4 18. O-O bxc3 19. Bxc3 d4 20. Ba1 {
  PoPer-ThePawnXXXI/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (36)}) 6. d4 exd4 7. exd4 c4
  8. a4 Bd6 9. Ne2 Ne7 10. h3 Nd7 11. Na3 a6 12. Bc1 Qc7 13. b5 (13. g3 $5 $15)
  13... O-O 14. g3 Bf5 (14... Qa5 15. Bg2 $17) 15. Bg2 Be4 16. O-O f5 17. Bf4 Ng6
  18. Bxd6 Qxd6 19. Nc2 Bxg2 20. Kxg2 f4 21. Kh2 Nf6 22. f3 (22. bxa6 $5 Rxa6 23.
  Nb4 $17) 22... fxg3+ $19 23. Nxg3 Nh5 24. Rg1 Nh4 25. Ne1 $2 (25. f4 Nxg3 26.
  Rxg3 axb5 27. Ne3 Qxf4 28. Qg4 Qxg4 29. Rxg4 Rxa4 30. Rxa4 Nf3+ 31. Kg3 bxa4
  32. Nxd5 $19) 25... Rae8 0-1
  
  [Event "Sofia BUL, Seniors Ch"]
  [Site "?"]
  [Date "2012.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kostov, Nikolai"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1645"]
  [BlackElo "1945"]
  [PlyCount "114"]
  [EventDate "2012.??.??"]
  
  1. b4 a5 2. b5 c6 3. a4 cxb5 4. axb5 b6 5. e4 Bb7 6. d3 d6 7. c4 Nf6 8. Nf3
  Nbd7 9. Be2 g6 10. O-O Bg7 11. Bb2 O-O 12. Nbd2 Qc7 $146 (12... Rc8 13. Nb3 Nc5
  14. Nbd4 Nfd7 15. Rb1 f5 16. exf5 gxf5 17. Nb3 e5 18. d4 Nxb3 19. Qxb3 e4 20.
  Nd2 Qf6 21. d5 Qg6 22. Bxg7 Qxg7 23. f4 Nc5 24. Qb2 Qxb2 25. Rxb2 Rc7 26. Nb3
  Nxb3 27. Rxb3 {bratek55 (1655)-sting73 (1680)/kurnik 2011/1-0 (61)}) (12... Nh5
  13. Bxg7 Nxg7 14. Nd4 Nc5 15. f4 e5 16. fxe5 dxe5 17. Nc6 Bxc6 18. bxc6 Qc7 19.
  Nf3 f6 20. d4 exd4 21. Nxd4 Nxe4 22. Bf3 Nc5 23. Bd5+ Kh8 24. Qf3 Rae8 25. Rfe1
  Rxe1+ 26. Rxe1 Re8 27. Rxe8+ {bratek55 (1620)-mgkb/kurnik 2011/1/2-1/2 (49)})
  13. h3 Rfd8 14. Nh2 (14. Bd4 Nc5 $14) 14... e6 15. Ng4 Nxe4 16. Bxg7 Nxd2 17.
  Qxd2 Kxg7 18. Qh6+ Kg8 19. Qf4 Rf8 20. Nf6+ Nxf6 21. Qxf6 Qd8 22. Qf4 e5 23.
  Qe3 f5 24. Bf3 Bxf3 25. Qxf3 Qc7 26. Qd5+ Kg7 27. f4 Rae8 28. Rae1 Qc5+ 29.
  Qxc5 dxc5 30. Rxe5 Rxe5 31. fxe5 Kf7 32. Kf2 Rd8 33. Ke3 Ke6 34. g4 Kxe5 35.
  gxf5 gxf5 36. Rg1 f4+ 37. Kd2 Rf8 38. Rg5+ Ke6 39. Rh5 f3 40. Ke1 f2+ 41. Kf1
  a4 42. Rh6+ Rf6 (42... Ke5 $142 $5 43. Rxb6 Kd4 $19) 43. Rxh7 $15 Ke5 44. Ra7
  Kd4 45. Rxa4 Kxd3 46. Ra2 Kxc4 47. Rxf2 Rh6 48. Kg2 Kxb5 49. Kg3 c4 50. h4 c3
  51. Kg4 Rc6 52. Rc2 Kc4 53. h5 Kd3 54. Rh2 c2 55. Rh3+ Kd4 56. Rh1 c1=Q 57.
  Rxc1 Rxc1 (57... Rxc1 58. h6 b5 $19) 0-1
  
  [Event "Sofia BUL, Seniors Ch"]
  [Site "?"]
  [Date "2012.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Yotov, Lyuben"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1645"]
  [BlackElo "1885"]
  [PlyCount "140"]
  [EventDate "2012.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Nd7 3. d4 (3. g3 Ngf6 4. a4 e6 5. b5 Be7 6. e3 c6 7. c4 cxb5 8.
  cxb5 b6 9. Bg2 a6 10. Ne2 axb5 11. axb5 Rxa1 12. Bxa1 O-O 13. O-O Qc7 14. Nbc3
  Ne5 15. d3 Bb7 16. Nd4 Bb4 17. Nce2 Rc8 {
  opportunity (2320)-mrrook (2495)/net-chess.com 2010/0-1 (35)}) 3... e5 $146 (
  3... Ngf6 4. b5 g6 5. c4 Bg7 6. Nc3 dxc4 7. e4 e5 8. dxe5 Nxe5 9. Qxd8+ Kxd8
  10. Rd1+ Ke7 11. f4 Nd3+ 12. Bxd3 cxd3 13. e5 Nd7 14. Rxd3 Nc5 15. Rd1 Be6 16.
  Nf3 Rad8 17. O-O Nd3 18. Ba3+ {iczker-damianofff/6504385 kurnik 2012/0-1 (52)})
  (3... c6 4. Nf3 (4. e3 e5 5. c4 exd4 6. exd4 Bxb4+ 7. Bc3 Bxc3+ 8. Nxc3 dxc4 9.
  Bxc4 Ngf6 10. Qb3 O-O 11. Nge2 Nb6 12. O-O Qe7 13. Bd3 Nbd5 14. Nxd5 Nxd5 15.
  Qc2 g6 16. a3 Re8 17. Rfe1 Qf6 18. Bc4 Be6 {
  popovicigelu-nexx1 (1680)/kurnik 2011/0-1 (41)}) 4... Ngf6 5. e3 Ne4 6. a3 Ndf6
  7. Nbd2 Bg4 8. Be2 a5 9. O-O axb4 10. axb4 e6 11. c3 Bd6 12. Nxe4 Nxe4 13. Nd2
  Bxe2 14. Qxe2 Rxa1 15. Rxa1 O-O 16. Nxe4 Bc7 17. Nc5 Qh4 18. g3 {
  Pepito Centeno-DanielP4R/ChessWorld.net 2004/1-0}) 4. dxe5 Bxb4+ 5. Nd2 Qe7 6.
  Ngf3 c5 7. a3 Ba5 8. e3 Bc7 {Will e5 fall?} 9. Bb5 a6 10. Bxd7+ Bxd7 (10...
  Kxd7 $143 11. c4 dxc4 12. Nxc4+ Ke8 13. Nd6+ Kf8 14. Rc1 $16) (10... Qxd7 $6
  11. Rc1 $11) 11. e6 fxe6 12. Ne5 Nf6 13. Nxd7 Qxd7 14. Bxf6 gxf6 15. Qh5+ Qf7
  16. Qe2 Rg8 17. g3 Qg6 18. Nb3 c4 19. Nc5 Ba5+ 20. Kf1 b5 21. Nxe6 $2 (21. e4
  $142 Bb6 22. Nxe6 Qxe4 23. Rg1 Qxe2+ 24. Kxe2 $19) 21... Kf7 $4 (21... Qe4 $142
  22. Qh5+ Ke7 $19) 22. Nf4 $11 Qf5 23. Qh5+ Qxh5 24. Nxh5 Bc3 25. Rb1 d4 26.
  exd4 Bxd4 27. Nf4 Rge8 28. Kg2 Bc5 29. Nd5 Re2 (29... Bxa3 $6 30. Nc7 $11) 30.
  Rhf1 Rxc2 31. Nb4 Rd2 32. Rbd1 Bxb4 33. axb4 Rad8 34. Ra1 R8d6 35. Ra5 Rb2 36.
  Rfa1 Rdd2 37. Rf1 Rxb4 38. Rxa6 Rbb2 39. Rc6 Rdc2 40. g4 h6 41. Kg3 Rc3+ 42. f3
  Rcc2 43. h4 Rg2+ 44. Kf4 Rgf2 45. Ra1 Ra2 46. Rb1 Rfb2 (46... Ra3 47. Rxb5
  Raxf3+ 48. Ke4 Rf4+ 49. Ke3 R2f3+ 50. Ke2 $17) 47. Rd1 (47. Rxb2 $5 Rxb2 48.
  Kf5 $11) 47... Rd2 $17 48. Rb1 Rd4+ 49. Kg3 Rd5 50. h5 Rad2 51. Ra1 Rd6 52.
  Rc7+ Rd7 53. Rc5 R2d5 54. Rc6 Ke7 55. Re1+ Re5 56. Ra1 (56. Rxe5+ $5 fxe5 57.
  Rxh6 $15) 56... Rd6 $17 57. Rc7+ Ke6 58. Rh7 c3 59. Rxh6 b4 60. Rc1 Rc6 61. Rh8
  b3 (61... Rb5 $142 62. h6 Kf7 63. Rh7+ Kg6 $15) 62. f4 $4 (62. Rb8 $142 $14)
  62... Rb5 (62... b2 63. f5+ Kd7 64. Rd1+ Rd6 65. Rb1 $19) 63. f5+ $2 (63. Rd1
  $142 Rd6 64. Re8+ Kd7 65. Rde1 Rd3+ 66. Kh4 $19) 63... Kd5 64. h6 b2 65. Rd8+
  Kc4 66. Rxc3+ Kxc3 67. h7 (67. Rd1 b1=Q 68. Rxb1 Rxb1 $19) 67... b1=Q 68. h8=Q
  Qg1+ 69. Kf3 Qf1+ 70. Kg3 Re5 (70... Re5 71. Qh6 Re2 $19) 0-1
  
  [Event "Sofia BUL, Seniors Ch"]
  [Site "?"]
  [Date "2012.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Berberyan, Maruke"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1645"]
  [PlyCount "63"]
  [EventDate "2012.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. e3 e5 3. Bb2 Nd7 4. a3 c6 5. Nf3 Bd6 6. c4 Ngf6 7. c5 $146 (7. Nc3
  O-O 8. d4 Re8 9. cxd5 Nxd5 10. Nxd5 cxd5 11. dxe5 Nxe5 12. Bb5 Nc6 13. Rc1 Bg4
  14. Bxc6 Bxf3 15. Qxf3 bxc6 16. Rxc6 a5 17. b5 Rb8 18. Qg4 g6 19. b6 Re4 20.
  Qf3 f5 21. Qd1 Bf4 {
  Pandurevic,M (2310)-Raguz,I (1920)/15th Open, Bosnjaci CRO 2010/1-0}) (7. d3
  Bc7 8. c5 e4 9. Nd4 exd3 10. Bxd3 O-O 11. O-O Ne5 12. Bc2 Nc4 13. Bc3 Be6 14.
  Nd2 Nxd2 15. Qxd2 h6 16. Nxe6 fxe6 17. Qd3 e5 18. f4 e4 19. Qe2 Nh7 20. Rad1
  Qe7 21. Qg4 Rae8 {pallinaama-55aa55/kurnik 2012/1-0 (57)}) 7... Bc7 8. h3 O-O
  9. Be2 b6 10. d4 Re8 11. O-O bxc5 12. dxc5 Bb7 13. Nh2 a6 14. Ng4 Ne4 15. Nc3
  f5 16. Nxe4 dxe4 17. Qb3+ Kf8 18. Nh2 Qg5 19. f4 (19. f3 Nf6 $16) 19... Qe7 (
  19... exf4 $5 20. exf4 Bxf4 $15) 20. Rad1 (20. fxe5 g6 $16) 20... Rad8 (20...
  exf4 21. exf4 a5 22. Qe3 $11) 21. Kh1 (21. fxe5 g6 $16) 21... Qf7 (21... exf4
  $5 22. exf4 Nf6 $11) 22. Bc4 Qe7 23. g4 (23. fxe5 g6 24. g4 Nxe5 25. Rxd8 Rxd8
  26. gxf5 gxf5 27. Rxf5+ Ke8 28. Bxe5 Bxe5 29. Bf7+ Kd7 30. Be6+ Qxe6 31. Rf7+
  Qe7 $18) 23... g6 $4 (23... exf4 $142 24. exf4 Bc8 $11) 24. gxf5 $18 gxf5 $4 (
  24... exf4 25. fxg6 hxg6 $18) 25. Rg1 (25. fxe5 $142 Kg7 26. Rxf5 Nxe5 27. Rg1+
  Kh8 28. Rf7 $18) 25... Nf6 $16 26. Rxd8 Rxd8 27. Bxe5 Bxe5 28. fxe5 Qxe5 29.
  Qa2 Nd5 30. Qg2 Qh8 31. Qg5 Bc8 $4 (31... Ne7 $142 $18) 32. Qxd8+ (32. Qxd8+
  Kf7 33. Qxh8 f4 34. Rg7+ Kf6 35. Qf8+ Ke5 36. Re7+ Nxe7 37. Qxf4# {mate}) 1-0
  
  [Event "Sofia BUL, Seniors Ch"]
  [Site "?"]
  [Date "2012.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kotseva, Dimitrichka"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1645"]
  [PlyCount "65"]
  [EventDate "2012.??.??"]
  
  1. b4 d6 2. Bb2 e5 3. e4 Nf6 4. d3 Be6 5. c4 (5. h3 Be7 6. Be2 Nbd7 7. a3 O-O
  8. f4 exf4 9. Nf3 c5 10. O-O cxb4 11. axb4 Qb6+ 12. Bd4 Qxb4 13. Nbd2 Rfc8 14.
  c3 Qb5 15. c4 Qc6 16. Ng5 h6 17. Nxe6 fxe6 18. Bxf6 Bxf6 19. Rb1 Bd4+ {
  bolu (2165)-dualbert/m1303275988 net-chess.com 2011/0-1 (34)}) (5. b5 Be7 6. c4
  O-O 7. Nc3 a6 8. a4 axb5 9. axb5 c6 10. Rxa8 Qb6 11. Nf3 Ng4 12. Qc2 cxb5 13.
  Nxb5 h6 14. h3 Nf6 15. Be2 d5 16. exd5 Bxd5 17. Bxe5 Nbd7 18. Rxf8+ Bxf8 19.
  Bxf6 Nxf6 {iczker-siupelis/5583383 kurnik 2011/0-1 (43)}) 5... Na6 $146 (5...
  Nbd7 6. Nf3 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O c6 9. Nbd2 Rc8 10. d4 exd4 11. Bxd4 b6 12.
  Nb3 c5 13. bxc5 dxc5 14. Bxf6 Bxf6 15. Rc1 Ne5 16. Nxe5 Bxe5 17. Qc2 Qf6 18.
  Rcd1 Rfd8 19. Nd2 Qg6 20. Nf3 {
  wlittle (2035)-nickbarletta (1820)/net-chess.com 2002/1-0 (37)}) (5... Be7 6.
  h3 O-O 7. g4 Qd7 8. Be2 Nc6 9. a3 Nd4 10. Bxd4 exd4 11. f4 Qc6 12. Bf3 Qb6 13.
  g5 Ne8 14. f5 Bd7 15. f6 gxf6 16. gxf6 Bxf6 17. h4 a5 18. b5 c6 19. a4 Qd8 20.
  Ne2 {Bacon-Wall,B/internet 2005/0-1 (39)}) (5... Nc6 6. b5 Ne7 7. Be2 c6 8. Nc3
  g6 9. Nf3 Bh6 10. Na4 O-O 11. O-O Qd7 12. c5 cxb5 13. cxd6 Nc6 14. Nxe5 Nxe5
  15. Bxe5 bxa4 16. Bxf6 Qxd6 17. e5 Qd5 18. Kh1 b5 19. h4 Bf4 20. h5 {
  Pedersen,B-Talberg,K/Bymesterskap 2002/0-1}) 6. a3 Bd7 7. Nf3 Qe7 8. Be2 g6 9.
  Nc3 c6 10. O-O Bg7 11. h3 O-O 12. Nh2 Nc7 13. a4 Ne6 14. Ng4 Nd4 15. Nxf6+ Bxf6
  16. Bg4 Bg7 17. Bxd7 Qxd7 18. Ne2 Nxe2+ 19. Qxe2 Rfe8 20. b5 b6 21. f4 exf4 22.
  Bxg7 (22. Rxf4 $143 Be5 23. Rf3 f5 24. Bxe5 dxe5 $11) 22... Kxg7 23. Rxf4 cxb5
  24. axb5 Kg8 25. Qb2 Re6 26. Raf1 Rf8 27. d4 Qe7 28. Qc2 f5 29. exf5 gxf5 30.
  Rxf5 Re1 $4 (30... Ref6 $142 31. Rxf6 Rxf6 32. Rxf6 Qxf6 $18) 31. Rxf8+ Kg7 32.
  R8f3 Rxf1+ 33. Kxf1 1-0
  
  [Event "BUL-ch Seniors"]
  [Site "?"]
  [Date "2009.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Ljangov, Petar"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "2070"]
  [PlyCount "64"]
  [EventDate "2009.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e4 Nf6 4. d3 Nbd7 5. Nf3 (5. a3 Be7 6. Be2 c6 7. Nf3 Qc7
  8. Nbd2 O-O 9. O-O Re8 10. Nc4 Bf8 11. Ne3 g6 12. c4 Nb6 13. Rc1 Be6 14. c5
  Nbd7 15. cxd6 Bxd6 16. Nc4 Bxc4 17. Rxc4 Nb6 18. Rc1 Rad8 19. Qb3 Qe7 {
  De Jager,J (2290)-De Nooijer,S/Vlissingen HZ op 2nd 1998/0-1}) 5... g6 $146 (
  5... b6 6. Be2 Bb7 7. a3 g6 8. Nbd2 Bg7 9. c4 c5 10. b5 O-O 11. O-O Re8 12. a4
  Nh5 13. g3 Bh6 14. Nh4 Ng7 15. Ng2 f5 16. exf5 Nxf5 17. Bf3 Bxf3 18. Nxf3 Bg7
  19. Rb1 Nf6 20. Re1 {
  Sapareva,M (1685)-Bedecs,M (1670)/1st Dimitar Nikolov Mem 2011/0-1 (52)}) (5...
  Be7 6. Nbd2 O-O 7. d4 exd4 8. Nxd4 d5 9. exd5 Nxd5 10. b5 N7f6 11. Bc4 Bb4 12.
  O-O Nc3 13. Qe1 Qxd4 14. Bxf7+ Rxf7 15. Nb1 Ne2+ 16. Qxe2 Qxb2 {
  0-1 Torres Herrero,F-Velasco Palmero,R/Valladolid CC Regalado 1985}) 6. Nbd2
  Bg7 7. Be2 O-O 8. O-O Re8 9. c4 c6 10. Rb1 Qc7 11. a4 c5 12. b5 Nf8 13. h3 Ne6
  14. Nh2 Nd4 15. Bxd4 cxd4 16. f4 exf4 17. Rxf4 Be6 (17... d5 18. Qf1 Nxe4 19.
  Nxe4 dxe4 20. Rxe4 Rxe4 21. dxe4 $15) 18. Rf2 Nd7 19. Nb3 Nc5 20. Bg4 (20. Ra1
  $5 $11) 20... Nxa4 $17 21. Bxe6 Rxe6 (21... fxe6 22. Qg4 $15) 22. Qf1 Nc5 23.
  Nf3 {Exerts pressure on the isolated pawn} Nxb3 24. Rxb3 h6 25. Ra3 Qc5 26. Qa1
  Re7 27. Rfa2 f5 28. Rxa7 (28. exf5 $5 Qxf5 29. Rxa7 (29. Nxd4 $4 Qf4 30. Nf3
  Bxa1 31. Rxa1 Re2 $19) 29... Rxa7 30. Rxa7 Qxd3 31. Rxb7 Rxb7 32. Qa8+ Kh7 33.
  Qxb7 Qxc4 34. Qc6 $11) 28... Rxa7 $17 29. exf5 $4 (29. Rxa7 $142 fxe4 30. Rxb7
  Rxb7 31. Qa8+ Kh7 32. Qxb7 exf3 33. Qxf3 $19) 29... Rxa2 $19 30. Qxa2 Qxf5 31.
  Qd2 Qe6 32. Kf2 Qe3+ (32... Qe3+ 33. Qxe3 Rxe3 $19) 0-1
  
  [Event "BUL-ch Seniors"]
  [Site "?"]
  [Date "2009.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Atanasov, Stoyan"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [BlackElo "1900"]
  [PlyCount "61"]
  [EventDate "2009.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. d3 e6 4. a3 Nf6 5. h3 h6 6. Nf3 Be7 7. e3 O-O 8. Be2
  Nbd7 9. O-O c5 10. c3 (10. bxc5 Bxc5 11. Nbd2 Rc8 $11) 10... Rc8 11. Nbd2 Qc7
  12. bxc5 Nxc5 13. d4 (13. Qc2 e5 $15) 13... Ncd7 (13... Nd3 $5 14. Ra2 Nxb2 15.
  Rxb2 Bxa3 $17) 14. c4 $15 dxc4 15. Nxc4 Be4 16. Rc1 Qd8 17. Nce5 Nxe5 18. dxe5
  Nd7 19. Ne1 (19. Rxc8 $5 Qxc8 20. Qa4 $14) 19... Nb6 20. Bf3 Rxc1 21. Qxc1 Bd5
  22. Bxd5 Qxd5 23. Nf3 Qa2 {Attacking the isolated pawn on a3} 24. Qd2 (24. Bd4
  Rc8 25. Qb1 Qxa3 26. Bxb6 axb6 27. Qxb6 Qa6 $11) 24... Rd8 25. Qc2 $4 (25. Bd4
  Qxa3 26. Rb1 Qa6 $15) 25... Na4 (25... Bxa3 $142 $5 26. Qc7 Rc8 27. Qxb7 Bxb2
  28. e4 $19) 26. Rb1 $4 (26. Qc7 Qxb2 27. Qxe7 Rf8 $11) 26... Re8 $4 (26... Rd5
  $142 27. Ne1 Rc5 $19) 27. Nd4 Nxb2 (27... a6 28. Kf1 $15) 28. Qxb2 (28. Rxb2
  Qxa3 29. Rxb7 Bc5 $14) 28... Qxb2 $11 29. Rxb2 Bxa3 30. Rxb7 Bc5 31. f4 1/2-1/2
  
  [Event "13th European Senior Championship"]
  [Site "?"]
  [Date "2013.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Sorokina, Tamara"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [WhiteElo "1650"]
  [BlackElo "2115"]
  [PlyCount "126"]
  [EventDate "2013.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 d5 4. e3 Be7 5. Nf3 O-O 6. Be2 Nbd7 7. d4 b6 8. Nbd2
  Bb7 9. c4 dxc4 10. Nxc4 Ne4 11. Ncd2 (11. O-O c5 $11) 11... Ndf6 12. Nxe4 Bxe4
  13. Bd3 Bxd3 14. Qxd3 c5 15. Qb3 (15. bxc5 $142 $5 bxc5 16. O-O $11) 15... cxb4
  $17 16. axb4 Qd5 17. Qxd5 Bxb4+ (17... exd5 $6 18. b5 $11) 18. Ke2 exd5 19.
  Rhc1 a5 20. Ne5 Rfc8 21. Nd3 Bf8 22. f3 h6 23. g4 Nd7 (23... Rxc1 24. Bxc1 a4
  25. Ba3 $17) 24. h4 Rc4 (24... Rxc1 $142 $5 25. Rxc1 Bd6 $17) 25. Nf4 $11 Rac8
  (25... Rxc1 26. Rxc1 a4 27. Nxd5 $11) 26. Kd3 (26. Nxd5 $5 a4 27. Rxc4 Rxc4 28.
  Kd3 $16) 26... Rxc1 $11 27. Bxc1 Be7 28. Nxd5 Bxh4 29. Rb1 b5 30. Bd2 b4 31.
  Ra1 Bd8 (31... Rb8 32. Rxa5 b3 33. Ra1 $14) 32. e4 $4 (32. Rxa5 $142 $1 Bxa5
  33. Ne7+ Kh7 34. Nxc8 $18) 32... Kf8 (32... Rb8 33. Kc2 $15) 33. Ne3 $11 Nb8 (
  33... Rb8 34. Nc4 $11) 34. Nc4 $14 Nc6 35. d5 Bf6 36. Ra4 Ne5+ 37. Nxe5 Bxe5
  38. Rxa5 Bd6 $2 (38... b3 $142 39. Rb5 b2 $11) 39. Rb5 $18 Ke7 40. Bxb4 Bxb4
  41. Rxb4 f6 (41... g6 42. e5 $18) 42. Kd4 Rc7 43. f4 {
  White prepares the advance e5} Ra7 44. e5 g5 45. d6+ (45. f5 fxe5+ 46. Kxe5 Kf7
  $18) 45... Kf7 $2 (45... Ke6 46. f5+ Kd7 $18) 46. f5 fxe5+ 47. Kxe5 Ra5+ 48.
  Ke4 Kf6 49. Rd4 Re5+ 50. Kd3 Re8 51. d7 Rd8 52. Rd6+ (52. Ke4 $142 $5 Ke7 $18)
  52... Ke7 (52... Ke5 53. Re6+ Kf4 54. Re7 Kxg4 55. f6 $18) 53. Rxh6 Rxd7+ 54.
  Ke4 Rd1 55. Rg6 Re1+ 56. Kf3 Rf1+ 57. Kg2 Ra1 58. Rxg5 Kf6 59. Rg8 (59. Rg6+
  Ke5 $18) 59... Ra3 (59... Ke5 60. Kg3 $18) 60. Rg6+ Kf7 61. Rc6 Rb3 (61... Ra5
  62. Kf3 $18) 62. g5 Rb5 63. Rc7+ (63. g6+ $5 Kg8 64. Rc8+ Kg7 65. Rc7+ Kf8 66.
  g7+ Kg8 $18) 63... Kf8 1/2-1/2
  
  [Event "13th European Senior Championship"]
  [Site "?"]
  [Date "2013.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Draganova, Petranka"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1650"]
  [BlackElo "1995"]
  [PlyCount "76"]
  [EventDate "2013.??.??"]
  
  1. Nf3 Nf6 2. b4 (2. d4 d5 $11) 2... c6 3. a3 d5 4. d4 h6 5. e3 Bf5 6. Bd3 Ne4
  7. O-O Nd7 8. c4 dxc4 9. Bxc4 e6 10. Bd3 Bd6 11. Qc2 Ndf6 12. Nbd2 Nxd2 13.
  Bxd2 Bxd3 14. Qxd3 O-O 15. e4 Bc7 16. Qc2 Bb6 17. e5 (17. Rfd1 Re8 $14 (17...
  Bxd4 $143 18. Bc3 (18. Nxd4 $143 Qxd4 19. Re1 Nxe4 $15) 18... e5 19. Nxe5 (19.
  Bxd4 $6 exd4 20. Nxd4 Qe7 $14) 19... Bxc3 20. Rxd8 (20. Qxc3 $6 Qc7 $11 (20...
  Nxe4 $2 21. Qe3 Qh4 22. g3 Nxg3 23. fxg3 $18)) 20... Bxa1 21. Rxa8 Rxa8 22.
  Nxf7 Kxf7 23. Qa2+ Kf8 24. Qxa1 $18)) 17... Nd5 $11 18. Qc1 Qe7 19. Bxh6 (19.
  a4 $142 $5 $11) 19... gxh6 $17 20. Qxh6 f6 21. exf6 (21. Qh3 Rf7 $17) 21...
  Qxf6 22. Qxf6 Rxf6 23. Rad1 Bc7 24. Ne5 Bxe5 25. dxe5 Rf4 26. Rfe1 Raf8 (26...
  a5 27. bxa5 Rxa5 28. Rd3 $19) 27. f3 $17 Rc4 28. Rd3 Rc3 (28... Rc2 29. g3 $17)
  29. Rxc3 Nxc3 30. Re3 Nd5 31. Re4 Rf4 32. Re1 (32. Rxf4 Nxf4 33. g3 Ne2+ 34.
  Kf2 Nd4 $17) 32... Rd4 $19 33. g3 $2 (33. Kf2 $142 $19) 33... Rd3 34. f4 Rxa3
  35. Rb1 Ra2 36. Rf1 (36. Rb3 b5 $19) 36... Rb2 (36... Nxb4 37. Rf2 $19) 37. f5
  (37. Rf2 Rb1+ 38. Kg2 a6 $19) 37... Ne3 38. Rf2 (38. Ra1 exf5 39. Rxa7 Rxb4 40.
  e6 $19) 38... Rb1+ (38... Rb1+ 39. Rf1 Rxf1#) 0-1
  
  [Event "13th European Senior Championship"]
  [Site "?"]
  [Date "2013.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Baliuniene, Margarita"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1650"]
  [PlyCount "63"]
  [EventDate "2013.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 e6 4. a3 c5 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Bd6 7. Bd3 O-O 8. Nf3
  b6 9. O-O Bb7 10. Nbd2 Nbd7 11. c4 Rc8 12. cxd5 exd5 (12... Bxd5 $2 13. e4 $18)
  13. Qa4 a6 14. Rfc1 (14. Bxa6 $2 Ra8 $19) 14... b5 15. Qd1 Qe7 16. Nb3 (16. a4
  b4 $11) 16... Ne4 17. a4 b4 (17... bxa4 18. Rxc8 Rxc8 19. Rxa4 $11) 18. Na5
  Ndf6 19. Nxb7 Qxb7 20. Qe2 (20. Rxc8 Qxc8 21. Qb3 a5 $11) 20... Rxc1+ 21. Rxc1
  a5 22. Qc2 Ng4 23. Bxe4 dxe4 24. Ne5 Bxe5 25. dxe5 Qe7 (25... Rd8 $5 $11) 26.
  Qxe4 $14 Qh4 27. Qf4 g5 28. Qg3 Qxg3 29. hxg3 Rd8 30. Bd4 Rd5 $2 (30... Rb8
  $142 $16) 31. Rc8+ $18 Kg7 32. e6+ (32. e6+ Rxd4 33. exd4 fxe6 34. Rc5 $18) 1-0
  
  [Event "13th European Senior Championship"]
  [Site "?"]
  [Date "2013.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Abramjan, Larisa"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1650"]
  [BlackElo "1850"]
  [PlyCount "90"]
  [EventDate "2013.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 (2... Bxb4 $4 3. Bxg7 Nf6 4. Bxh8 $18) 3. a3 d5 4. e3 Bd6
  5. Nf3 O-O 6. d3 Nbd7 7. Nbd2 e5 8. e4 (8. c4 c6 $11) 8... c6 9. c4 d4 10. c5
  Bc7 11. Nc4 Qe7 12. Be2 b6 13. cxb6 axb6 14. O-O b5 15. Ncd2 Nb6 16. Qc2 Bb7
  17. Nb3 Na4 18. Rfb1 (18. Bc1 Bb6 $15) 18... Nd7 19. Nfd2 g6 20. Nf1 f5 21.
  Nbd2 Qf7 22. Bf3 c5 23. Ng3 f4 24. Ne2 Bd6 (24... Nxb2 $6 25. Rxb2 Rfc8 26.
  bxc5 $14) 25. Qb3 (25. bxc5 $142 $5 Rfc8 26. Bg4 Rxc5 27. Qb3 Qxb3 28. Nxb3 $17
  ) 25... Qxb3 $19 26. Nxb3 cxb4 27. axb4 Rac8 (27... Bxb4 $142 28. Bxd4 exd4 29.
  Nbxd4 Bc3 $19) 28. Na5 Ba8 (28... Nxb2 $2 29. Nxb7 Bxb4 30. Rxb2 $18) 29. Ba3
  Kf7 30. Bg4 Ke7 31. Rc1 (31. Nc1 Rc2 $15) 31... h5 32. Bxd7 Kxd7 33. Kf1 f3 34.
  gxf3 Rxf3 35. Rxc8 Kxc8 36. Rc1+ $2 (36. Nc1 $142 $17) 36... Kd7 $19 37. Rd1 g5
  (37... Bxe4 $142 38. dxe4 Rxa3 39. Nxd4 exd4 40. Rxd4 Ke6 $19) 38. Ng3 $4 (38.
  Ng1 $142 Rf8 39. Rc1 $17) 38... h4 (38... Nc3 39. Rd2 $19) 39. Kg2 (39. Ne2
  Bxe4 $1 40. dxe4 Rxa3 41. Nb7 Bxb4 42. Nxd4 $19) 39... g4 (39... hxg3 40. Kxf3
  Nc3 41. Rh1 gxf2 42. Kxf2 $16) 40. Nf5 (40. Ne2 Rxd3 $3 41. Rxd3 Bxe4+ 42. f3
  Bxd3 $19) 40... Rxf5 41. Kf1 (41. h3 gxh3+ 42. Kxh3 Rf3+ 43. Kxh4 Nc3 $19)
  41... Rf3 42. Rd2 (42. Nb3 Nc3 43. Ra1 Nxe4 44. Nc5+ Bxc5 45. dxe4 Bd6 $19)
  42... Bxe4 $1 43. dxe4 Rxa3 44. Nb7 Bxb4 45. Rc2 Rc3 (45... Rc3 46. Rd2 Rc1+
  47. Ke2 Kc7 $19) 0-1
  
  [Event "7th Bulgarian Memorial NIKOLA BAHAROV"]
  [Site "?"]
  [Date "2009.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Taskov, Ivo"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [WhiteElo "1735"]
  [PlyCount "38"]
  [EventDate "2009.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. Nf3 e6 4. e3 Nf6 (4... Bxb4 $4 5. Bxg7 Nf6 6. Bxh8 $18)
  5. a3 Bd6 6. Be5 Bxe5 7. Nxe5 O-O 8. d4 Nc6 (8... Nbd7 9. Nxd7 Qxd7 10. Bd3 $15
  ) 9. Nf3 (9. Nxc6 bxc6 10. Ba6 Qd6 $11) 9... h6 10. Be2 a6 11. O-O b5 12. Bd3
  Bxd3 13. Qxd3 Qd6 14. h3 e5 15. dxe5 Nxe5 16. Nxe5 Qxe5 17. Nd2 Rae8 (17...
  Rfe8 18. a4 $11) 18. Nf3 Qd6 19. c3 c5 1/2-1/2
  
  [Event "7th Bulgarian Memorial NIKOLA BAHAROV"]
  [Site "?"]
  [Date "2009.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Sabov, Borislav"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1735"]
  [PlyCount "52"]
  [EventDate "2009.??.??"]
  
  1. b4 (1. Nf3 d5 $11) 1... e6 2. Bb2 Nf6 (2... Bxb4 $4 3. Bxg7 Nf6 4. Bxh8 $18)
  3. a3 Be7 4. Nf3 b6 5. e4 d6 6. d3 O-O 7. Be2 e5 8. Nbd2 Be6 (8... c5 9. O-O
  $11) 9. c4 Nbd7 10. d4 exd4 11. Nxd4 Nb8 12. O-O Qd7 13. h3 c5 14. Nxe6 Qxe6 (
  14... fxe6 15. Bf3 Nc6 16. e5 dxe5 17. b5 $14) 15. Bf3 Nc6 16. b5 Ne5 17. Be2
  a5 $2 (17... Ng6 $142 $16) 18. f4 $18 Nxe4 19. fxe5 (19. f5 $5 Qh6 20. Nxe4
  Qe3+ 21. Nf2 Rfe8 $18) 19... Nxd2 20. Qxd2 dxe5 21. Rae1 Rad8 22. Qc3 f6 (22...
  Bh4 23. Rd1 $18) 23. Bg4 Qd6 24. Rd1 Qc7 25. Be6+ Kh8 26. Bd5 Rb8 1-0
  
  [Event "3rd Bulgaria, Memorial Hristo Gerenski"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Mitrev, Kiril"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1710"]
  [BlackElo "2125"]
  [PlyCount "72"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 g6 3. e4 d6 4. d3 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Be2 c6 7. O-O Nbd7 8. Nbd2
  Qc7 9. d4 e5 10. dxe5 dxe5 11. a3 Rd8 12. Qe1 Re8 13. h3 (13. Rd1 a5 $11) 13...
  Nh5 (13... Rd8 14. Bd3 $11) 14. Ng5 (14. Rd1 Nf4 $14) 14... Nhf6 (14... Qd8 15.
  Bxh5 Qxg5 16. Bg4 $11) 15. Bc4 $14 Re7 16. Rc1 a5 17. c3 Nb6 18. Be2 h6 19.
  Ngf3 Nh5 20. Nh2 (20. Nb3 $5 $11) 20... Nf4 $15 21. Rc2 Be6 22. c4 axb4 23.
  axb4 Ra4 24. c5 Nd7 25. Nc4 (25. Bc3 Re8 $15) 25... Nxe2+ $17 26. Qxe2 Rxb4 27.
  Nd6 b6 28. Ba3 Ra4 (28... Rb3 29. cxb6 Nxb6 30. Rfc1 $17) 29. Qe3 $2 (29. cxb6
  $142 $5 Nxb6 30. Nb5 cxb5 31. Rxc7 Rxc7 32. Qxb5 Rxa3 33. Qxb6 $11) 29... bxc5
  $17 30. Bxc5 Nxc5 31. Qxc5 Rd7 (31... Rd4 32. Nb5 cxb5 33. Qxc7 Rxc7 34. Rxc7
  Rxe4 35. Rb1 $17) 32. Qxc6 (32. Ne8 $5 Qa7 33. Qxc6 $17) 32... Qxc6 $17 33.
  Rxc6 Bf8 34. Nb5 (34. Ne8 Rd8 35. Ng4 Be7 (35... Rxe8 $143 36. Nf6+ Kh8 37.
  Nxe8 $14) 36. Nef6+ Kg7 $17) 34... Bc4 35. Nc3 Bxf1 36. Nxa4 $2 (36. Kxf1 $142
  Ra3 37. Nf3 $19) 36... Bb5 (36... Bb5 37. Rc1 Bxa4 $19) 0-1
  
  [Event "3rd Bulgaria, Memorial Hristo Gerenski"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Mirovanski, Vasil"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1710"]
  [PlyCount "31"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 e5 $15 2. Bb2 d6 3. e4 Nf6 4. d3 Be6 5. Nf3 Be7 6. Be2 O-O 7. O-O h6 (
  7... Qd7 8. Ng5 $11) 8. Nbd2 Nbd7 9. d4 Nb6 (9... d5 $5 10. exd5 Nxd5 $14) 10.
  dxe5 $16 dxe5 11. Bxe5 (11. a3 c5 $14) 11... Ng4 (11... Bxb4 12. c3 Bd6 13.
  Bxd6 cxd6 14. a4 $11) 12. Bb2 (12. c3 Nxe5 13. Nxe5 a5 14. bxa5 Rxa5 $14) 12...
  Na4 13. Bd4 Qd6 (13... Bxb4 $142 14. Nb1 c5 $11) 14. c4 b5 (14... Nxh2 $142 $5
  15. Qxa4 Nxf1 $18) 15. cxb5 $18 a6 $4 (15... Qxb4 16. Qc2 Rfd8 $18) 16. bxa6 (
  16. bxa6 Qxb4 17. Qc2 $18) 1-0
  
  [Event "3rd Bulgaria, Memorial Hristo Gerenski"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Shopov, Georgi"]
  [Result "1-0"]
  [WhiteElo "1710"]
  [PlyCount "79"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. a3 Nf6 4. d4 Be7 5. Nf3 b6 6. e3 O-O 7. c4 Ba6 8. Nbd2 c6
  9. b5 cxb5 10. cxb5 Bb7 11. Bd3 Nbd7 (11... a6 12. O-O $11) 12. O-O Rc8 13. Rc1
  Rc7 (13... Rxc1 14. Bxc1 Bd6 15. Bb2 $11) 14. Ne5 Bd6 (14... Nxe5 15. dxe5 Rxc1
  16. Qxc1 $11) 15. Nxd7 (15. Qa4 Ne4 16. Rxc7 Bxc7 17. Bxe4 dxe4 18. Qxa7 Nxe5
  19. Qxb7 Nd3 $16) 15... Qxd7 $11 16. Nf3 h6 (16... Rxc1 17. Qxc1 Ra8 18. Ne5
  $11) 17. Ne5 Bxe5 (17... Rxc1 18. Nxd7 Rxd1 19. Nxf6+ gxf6 20. Rxd1 $14) 18.
  dxe5 Nh7 (18... Rxc1 19. Bxc1 Nh7 20. Bb2 $16) 19. f4 Rfc8 20. Rxc7 Qxc7 21.
  Qd2 Nf8 22. Rc1 Qd7 23. a4 Ng6 24. g3 (24. Rxc8+ Qxc8 25. a5 Qc7 $16) 24... d4
  (24... Rxc1+ $142 $5 25. Bxc1 Qd8 $14) 25. Rxc8+ $16 (25. Bxd4 $143 Rxc1+ 26.
  Qxc1 Qd5 $15) (25. exd4 Rxc1+ 26. Bxc1 Qxd4+ 27. Kf1 Qxa4 $15) 25... Qxc8 26.
  exd4 (26. Bxd4 $5 Qd8 27. Qc3 $16) 26... Qd7 27. Bf1 Ne7 28. Bg2 Bxg2 29. Qxg2
  (29. Kxg2 Qd5+ 30. Kh3 Qf3 $17) 29... Nf5 {
  The backward pawn on d4 becomes a target} (29... Nd5 30. Qc2 $16) 30. Qa8+ $16
  Kh7 31. Qe4 g6 32. g4 Ne7 33. h4 Nd5 34. h5 Ne7 (34... Qd8 35. hxg6+ fxg6 36.
  f5 gxf5 37. gxf5 Qg5+ 38. Kf2 Qxf5+ 39. Qxf5+ exf5 40. Ba3 $14) 35. Ba3 f5 $4 (
  35... Nd5 $142 $16) 36. exf6 $18 Nd5 (36... Nf5 $18) 37. Qxg6+ Kh8 38. Qxh6+ (
  38. f7 Qxf7 39. Qxf7 Nf6 40. Qxf6+ Kh7 41. Bf8 a6 42. Qg7#) 38... Qh7 (38...
  Kg8 39. Qf8+ Kh7 40. Be7 Qxe7 41. fxe7 Nxe7 42. Qxe7+ Kg8 43. h6 a6 44. Qg7#)
  39. Qxh7+ $18 Kxh7 40. f7 (40. f7 Nxf4 41. f8=Q Ne2+ 42. Kf2 Nf4 43. h6 Nh5 44.
  gxh5 a6 45. Qg7#) 1-0
  
  [Event "3rd Bulgaria, Memorial Hristo Gerenski"]
  [Site "?"]
  [Date "2010.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Artunov, Kirkor"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1710"]
  [PlyCount "88"]
  [EventDate "2010.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 c6 3. a3 a5 4. c3 (4. b5 d6 $11) 4... d5 5. d4 Nbd7 6. Nf3 b5
  7. e3 Nb6 8. Nbd2 Na4 9. Qc2 Nxb2 10. Qxb2 axb4 11. axb4 Rxa1+ 12. Qxa1 Nd7 13.
  Be2 f6 14. e4 e6 15. O-O Bd6 16. h3 O-O 17. Bd3 Bb8 18. Re1 h6 19. Nh2 (19.
  exd5 exd5 20. Nb3 Bd6 $14) 19... Qc7 20. Ndf3 dxe4 21. Rxe4 e5 22. Qa2+ Kh8 23.
  dxe5 (23. Nh4 Rd8 24. Ng6+ Kh7 $16) 23... fxe5 (23... Nxe5 $5 24. Be2 Bf5 $15)
  24. Qe2 (24. Ng4 Qd8 $14) 24... Re8 25. Nh4 (25. Ng4 $142 $5 $14) 25... Nf6 $15
  26. N2f3 Kg8 27. Re3 Nd5 28. Bg6 Re6 29. Bf5 Nxe3 (29... Re7 30. Qa2 $15) 30.
  Bxe6+ Bxe6 31. Qxe3 Bd5 32. g3 (32. Ng6 e4 $15) 32... Ba7 (32... Qd7 $142 $15)
  33. Qd2 $4 (33. Qxe5 $142 $5 Qd7 34. Kg2 $14) 33... Qe7 (33... g5 34. Nf5 Bxf3
  35. Nxh6+ Kf8 36. Qxg5 $17) 34. Qe2 (34. Qe1 g5 35. Ng6 Qe6 36. Nfxe5 Qxh3 37.
  Ne7+ Kg7 38. Nxd5 Qxg3+ (38... cxd5 $143 39. Nc6 Qxg3+ 40. Kf1 Qh3+ 41. Kg1
  Qg4+ 42. Kh2 Qf4+ 43. Kg2 $15) 39. Kf1 Qh3+ 40. Kg1 cxd5 $17) 34... e4 35. Nd4
  (35. Ng6 $5 Qf6 36. Nfe5 $17) 35... Bxd4 $19 36. cxd4 Qxb4 37. Qe3 Qb3 38. Qf4
  $4 (38. Qxb3 $142 Bxb3 39. Kf1 $19) 38... Qb1+ 39. Kh2 e3 $1 40. f3 (40. fxe3
  Qh1# {mate Mate attack}) (40. Qxe3 Qh1# {mate Mate attack}) 40... e2 41. Nf5
  e1=Q 42. Nxh6+ gxh6 (42... Kh7 43. Qf5+ Qxf5 44. Ng4 Qc2+ 45. Nf2 Qcxf2#) 43.
  Qg4+ (43. Qb8+ Kh7 44. Qc7+ Kg6 45. Qd6+ Be6 46. Qxe6+ Qxe6 47. g4 Qb2+ 48. Kg3
  Qe1+ 49. Kf4 Qxd4#) 43... Kh8 44. Qc8+ Bg8 (44... Bg8 45. Qxg8+ Kxg8 46. d5
  Qc2#) 0-1
  
  [Event "133rd MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Andreev, Do"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "1955"]
  [PlyCount "50"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Bb2 O-O (5... d5 6. g3 c5 7. Bg2
  Nc6 8. e3 O-O 9. Ne2 d4 10. O-O d3 11. cxd3 Qxd3 12. Nf4 Qd8 13. d3 Bg4 14. Qc2
  Bb6 15. Nd2 Rc8 16. Nc4 Bf5 17. e4 Bd7 18. Nxb6 axb6 19. Rad1 Re8 20. Ne2 {
  diablo005-alololo/kurnik 2014/0-1}) 6. Nf3 d5 7. e3 Bg4 $146 (7... Re8 8. Bd3 {
  Lautenbach,U-Baer,W/TWO 0} (8. Be2)) (7... Bf5 8. Bd3 Bxd3 9. cxd3 c5 10. O-O
  Nc6 11. d4 c4 12. Nc3 a6 13. a4 Nb4 14. Rb1 Nd3 15. Ba3 Re8 16. Rxb7 Rb8 17.
  Rxb8 Qxb8 18. Ne5 Bc7 19. f4 Ne4 20. Nxd5 Nxe5 21. Nxc7 Qxc7 22. fxe5 {
  ariank-nowytata/kurnik 2011/1-0}) 8. Be2 c5 9. h3 Bh5 10. O-O Nc6 11. Nh2 (11.
  d3 Qd6 $15) 11... Bxe2 $15 12. Qxe2 Re8 13. Qd1 (13. Nf3 d4 $15) 13... Bc7 (
  13... d4 14. Nf3 $17) 14. Ng4 (14. Bxf6 $5 Qxf6 15. Nc3 $17) 14... Nxg4 (14...
  d4 15. a4 $17) 15. Qxg4 Ne5 (15... d4 16. a4 $17) 16. Qg3 $2 (16. Bxe5 Bxe5 17.
  Nc3 d4 18. exd4 cxd4 $15) 16... Ng6 (16... d4 $5 17. exd4 cxd4 $19) 17. f4 $17
  d4 18. Rf3 (18. a4 $142 $5 Qe7 19. Bc1 $17 (19. exd4 $2 Nxf4 20. Rxf4 g5 $19))
  18... Nh4 $19 19. Rf1 Nf5 20. Qg4 Qd5 (20... g6 21. Rd1 $19) 21. Qf3 (21. a4
  dxe3 22. Nc3 Qe6 $19) 21... Qxf3 22. Rxf3 dxe3 23. dxe3 Nxe3 24. Nc3 Nxc2 25.
  Rc1 $2 (25. Nd5 Bxf4 $1 26. Nxf4 Nxa1 27. Bxa1 Re1+ 28. Rf1 $19) 25... Ne1 (
  25... Ne1 26. Rf1 Nd3 $19) 0-1
  
  [Event "133rd MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Metev, M."]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "2025"]
  [PlyCount "52"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 e4 3. e3 Nf6 4. a3 d5 5. d3 exd3 6. Bxd3 Be7 7. h3 $146 (7. Nf3
  Bg4 (7... O-O 8. O-O h6 9. c4 c6 10. Nc3 Bg4 11. h3 Bh5 12. Rc1 a5 13. b5 cxb5
  14. Nxb5 Nc6 15. Qb3 Bxf3 16. gxf3 Ne5 17. cxd5 Nxf3+ 18. Kg2 Nd2 19. Qc2 Nxf1
  20. Rxf1 Qxd5+ 21. Kg1 Rfc8 22. Qe2 {oldi62-mura4/kurnik 2014/1-0 (39)}) 8. Be2
  O-O 9. O-O Ne4 (9... Nbd7 10. c4 c6 11. c5 Qc7 12. Ng5 Bxe2 13. Qxe2 Ne5 14.
  Nf3 Nxf3+ 15. Qxf3 Ne4 16. Qe2 Bf6 17. Bxf6 Nxf6 18. Nd2 Qe5 19. Nf3 Qf5 20.
  Nd4 Qe5 21. f4 Qe4 22. Qf3 Rfe8 23. Rfe1 Re7 24. Qxe4 {
  eliton-kasas102/kurnik 2012/1-0 (60)}) 10. Nbd2 Bf6 11. Nd4 Bxe2 12. Qxe2 Re8
  13. Rab1 Nd6 14. c4 dxc4 15. Nxc4 Nxc4 16. Qxc4 Nd7 17. Rfd1 Nb6 18. Qc2 Qc8
  19. Nb5 Bxb2 20. Rxb2 Re7 21. Qe2 a6 {
  Reimer,K-Schramm,S/PF-op Eisenberg 1993/1/2-1/2 (60)}) 7... O-O 8. Nf3 a5 9. b5
  c5 10. O-O b6 (10... Nbd7 11. a4 $11) 11. c4 $14 Bb7 12. Nbd2 Nbd7 13. Qc2 Re8
  $2 (13... g6 $142 $14) 14. cxd5 $18 Nxd5 15. Bxh7+ Kf8 16. Bd3 (16. Nc4 $142 $5
  $18) 16... Bf6 $16 17. Nc4 Bxb2 18. Qxb2 Re6 $2 (18... Qf6 $142 $5 $16) 19. Bf5
  $18 Rf6 20. Bxd7 (20. Qc2 $5 Qe7 $18) 20... Qxd7 $16 21. Nfe5 Qf5 $2 (21... Qc7
  22. Rad1 Re6 23. f4 $16) 22. Qb1 (22. f3 $142 Qe6 23. e4 $18) 22... Qg5 23.
  Nd7+ $4 (23. Qe4 $142 Re6 24. f4 $16) 23... Ke7 $19 24. Nxf6 $4 (24. Qe4+ Kxd7
  25. f4 $17) 24... Nc3 25. g4 (25. Ng4 Nxb1 26. Nxb6 $19) 25... Nxb1 26. Raxb1
  gxf6 (26... gxf6 27. e4 Rh8 $19) 0-1
  
  [Event "142nd MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kolev, Nikola"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1610"]
  [BlackElo "1850"]
  [PlyCount "102"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 c5 4. bxc5 Bxc5 5. d4 Be7 6. Nd2 O-O (6... d5 7. Ngf3
  (7. e3 O-O 8. c4 dxc4 9. Bxc4 Nc6 10. Ngf3 Bd7 11. O-O b6 12. Rb1 a5 13. e4 Rb8
  14. Qc2 h6 15. Bc3 Bxa3 16. Qb3 Bb4 17. Bxb4 Nxb4 18. d5 exd5 19. Bxd5 Nfxd5
  20. exd5 Bg4 21. Ne4 Bxf3 {ioo-joaquimbage/kurnik 2014/0-1 (45)}) 7... Nc6 8.
  g3 O-O 9. Bg2 Bd7 10. O-O Rc8 11. c4 b6 12. cxd5 exd5 13. e3 Na5 14. Rc1 Bb5
  15. Re1 Rxc1 16. Qxc1 Qc8 17. Ne5 Bd6 18. Qxc8 Rxc8 19. Rc1 Rxc1+ 20. Bxc1 Bc4
  21. e4 {sagonek-lili1969/kurnik 2011/1-0 (49)}) 7. e3 $146 (7. e4 d5 (7... d6
  8. Ngf3 Nc6 9. Bd3 d5 10. e5 Nd7 11. O-O f6 12. Re1 f5 13. c4 dxc4 14. Nxc4 Nb6
  15. Rc1 Nd5 16. g3 f4 17. Be4 fxg3 18. hxg3 a6 19. Qc2 h6 20. Kg2 Bg5 21. Nxg5
  Qxg5 22. Bxd5 {bratek55 (1625)-letterbomb/kurnik 2012/0-1 (53)}) 8. e5 Nfd7 9.
  Ngf3 Nc6 10. Bd3 f5 11. exf6 Nxf6 12. O-O Bd6 13. Re1 Qc7 14. g3 h6 15. c4 Kh8
  16. Rc1 Bd7 17. Nh4 e5 18. Ng6+ Kg8 19. Nxf8 Rxf8 20. cxd5 Nxd5 21. dxe5 Bxe5 {
  bratek55 (1610)-jurek35ok (1730)/kurnik 2011/1-0}) 7... Qa5 (7... d5 8. Ngf3
  $11) 8. Bd3 $11 d5 9. c3 (9. Ngf3 Ne4 $11) 9... Bd7 $15 10. Ngf3 (10. Qe2 Nc6
  11. Ngf3 Bd6 $15) 10... Ba4 (10... Bb5 11. Qe2 Bxd3 12. Qxd3 $15) 11. Qb1 (11.
  Qe2 Nbd7 $11) 11... Nbd7 12. O-O Rfc8 {The backward pawn on c3 becomes a target
  } (12... b5 13. Qe1 $11) 13. Rc1 (13. c4 dxc4 14. Nxc4 Qh5 $11) 13... b5 $15
  14. e4 (14. h3 h6 $15) 14... dxe4 15. Nxe4 Bb3 (15... Nd5 16. Ne5 Qd8 17. Nf3
  $15) 16. Ne5 (16. Re1 g6 $15) 16... h6 (16... Nxe5 17. Nxf6+ Bxf6 18. Bxh7+ Kh8
  19. dxe5 Bxe5 20. Qd3 $11) 17. Nxd7 (17. Nxf6+ Nxf6 18. Re1 Rc7 $11) 17... Nxd7
  18. Nd2 Bd5 19. Ne4 (19. c4 $5 bxc4 20. Nxc4 Bxc4 21. Rxc4 Rxc4 22. Bxc4 $15)
  19... Nb6 $17 20. Rc2 a6 (20... Na4 21. Bc1 f5 22. Nc5 Nxc5 23. dxc5 Bxc5 24.
  Bf4 $19) 21. Qe1 (21. Bc1 Bc4 22. Re2 Nd5 $17) 21... Na4 22. Bc1 Ra7 (22... Rc6
  23. Bf4 $17) 23. Bd2 Bc4 (23... Qb6 24. Bf4 $17) 24. Bxc4 $15 Rxc4 25. f3 (25.
  Qe3 Qc7 $15) 25... Rac7 (25... Rd7 26. Qg3 Kh7 27. f4 $17) 26. Qg3 Kh7 27. Nd6
  $2 (27. Qf4 $142 f6 28. g4 $15) 27... Bxd6 $19 28. Qxd6 Qb6 (28... Nxc3 29.
  Rac1 $19) 29. Qf4 (29. Qxb6 $5 Nxb6 30. Kf2 $17) 29... Rxd4 (29... Nxc3 30.
  Bxc3 Rxc3 31. Rxc3 Rxc3 32. Qe4+ g6 33. h3 $19) 30. Qe3 (30. cxd4 $5 Rxc2 31.
  Kf1 $19) 30... Rdc4 31. Qxb6 Nxb6 32. Kf2 (32. Rb1 Nd5 $19) 32... Nd5 33. Rac1
  (33. Ke2 Kg6 $19) 33... a5 (33... b4 $5 34. Ke2 bxc3 35. Be1 $19) 34. Ke2 b4
  35. axb4 axb4 36. Kd3 bxc3 37. Bxc3 Nxc3 38. Rxc3 Rxc3+ 39. Rxc3 Rxc3+ 40. Kxc3
  Kg6 41. Kd4 Kf5 42. g3 $4 (42. Ke3 $19) 42... g5 43. Ke3 g4 44. f4 (44. Ke2 $19
  ) 44... f6 45. Kd4 h5 (45... e5+ $5 46. fxe5 fxe5+ 47. Ke3 $19) 46. Ke3 Kg6 (
  46... e5 $142 47. fxe5 fxe5 $19) 47. Ke4 (47. Kd4 Kf7 48. Ke4 $19) 47... h4 $1
  48. f5+ (48. gxh4 Kh5 {Decoy}) 48... exf5+ 49. Kf4 h3 50. Ke3 Kg5 51. Kf2 f4 (
  51... f4 52. Ke2 fxg3 53. hxg3 h2 54. Ke3 h1=Q 55. Kd4 Qg1+ 56. Kd5 Qxg3 57.
  Kc5 Qe3+ 58. Kc4 Qe4+ 59. Kc5 g3 60. Kb6 g2 61. Kc7 g1=Q 62. Kd6 Qb6+ 63. Kd7
  Qee6#) 0-1
  
  [Event "146th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Cholakov, Nikolay"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1750"]
  [PlyCount "70"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. d3 Qd6 (3... Nd7 4. Nf3 h6 5. Nbd2 e6 6. a3 Ngf6 7. e3
  Bd6 8. Be2 O-O 9. O-O c6 10. c4 e5 11. e4 dxe4 {
  0-1 ramoschessbrasil (2415)-bishopbriggs (2245)/net-chess.com 2011}) 4. a3 e5
  5. Nf3 $146 (5. Nd2 Nf6 6. c4 Nbd7 7. cxd5 Nxd5 8. Nc4 Qf6 9. g3 O-O-O 10. Bg2
  Be6 11. Nf3 Bd6 12. Nxd6+ cxd6 13. Rc1+ Kb8 14. e3 g5 15. Nd2 h5 16. Ne4 Qe7
  17. Nc3 N7b6 18. Nxd5 Nxd5 19. O-O h4 {diablo005-vandin/kurnik 2014/0-1 (35)})
  5... Nd7 6. Nbd2 Be7 7. e4 dxe4 8. dxe4 Be6 9. c4 c5 10. Bc3 f6 11. Be2 Nh6 12.
  O-O O-O 13. Nb3 Qxd1 14. Rfxd1 cxb4 15. axb4 Nb6 (15... Rfc8 $142 $5 $14) 16.
  Na5 $16 Rac8 17. c5 Rc7 18. Be1 (18. cxb6 $6 axb6 19. Bd2 bxa5 20. bxa5 Rfc8
  $11) 18... Nc8 19. Bc4 Bxc4 20. Nxc4 b6 21. Nd6 (21. Ne3 $5 bxc5 22. Nd5 $14)
  21... bxc5 (21... Bxd6 $5 22. cxd6 Rd7 $15) 22. bxc5 $11 Rxc5 23. Nxc8 Rfxc8
  24. Rxa7 Bf8 25. h3 Rc4 26. Rad7 Rxe4 27. Rd8 Rxd8 28. Rxd8 Kf7 29. Kf1 Be7 30.
  Rd3 Rc4 31. Nd2 Rc6 32. g4 Ke6 33. Nf3 Nf7 34. Kg2 g6 35. h4 f5 (35... f5 36.
  gxf5+ gxf5 $19) 0-1
  
  [Event "146th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Simonska, Gergana"]
  [Result "1-0"]
  [PlyCount "61"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e4 Nf6 4. d3 b5 (4... Nbd7 5. a3 Be7 6. Be2 c6 7. Nf3 Qc7
  8. Nbd2 O-O 9. O-O Re8 10. Nc4 Bf8 11. Ne3 g6 12. c4 Nb6 13. Rc1 Be6 14. c5
  Nbd7 15. cxd6 Bxd6 16. Nc4 Bxc4 17. Rxc4 Nb6 18. Rc1 Rad8 19. Qb3 {
  De Jager,J (2290)-De Nooijer,S/Vlissingen HZ op 2nd 1998/0-1}) 5. Nd2 c5 $146 (
  5... Bb7 6. Ngf3 Nc6 7. a3 a5 8. bxa5 Nxa5 9. Be2 c5 10. O-O Qb6 11. Bc3 Be7
  12. Re1 O-O 13. Bf1 Nc6 14. Qb1 Nd4 15. Bb2 Rfc8 16. c3 Nc6 17. Bc1 d5 18. d4
  cxd4 19. exd5 Nxd5 20. Nc4 {
  Santana,E (1705)-Squincalha,P/IRT Nova Odessa 2011/0-1}) (5... Nc6 6. a4 bxa4
  7. c3 $11) 6. a3 a5 (6... cxb4 7. axb4 Be7 8. Ngf3 $11) 7. c3 (7. bxc5 Nc6 8.
  Ngf3 dxc5 9. Nxe5 Nxe5 10. Bxe5 Bd6 11. Bxd6 Qxd6 $14) 7... Be7 8. d4 axb4 9.
  Bxb5+ Bd7 10. Bxd7+ Qxd7 11. axb4 Rxa1 12. Bxa1 cxb4 13. dxe5 dxe5 14. Ngf3 Nc6
  15. O-O O-O 16. cxb4 Bxb4 17. Qe2 Ra8 18. Nc4 {e5 draws heavy fire} Nd4 $4 (
  18... Qg4 $142 $11) 19. Nxd4 (19. Bxd4 exd4 20. Nb6 Qc6 21. Nxa8 Qxa8 $18)
  19... exd4 $6 (19... Rxa1 20. Rxa1 Qxd4 $18) 20. Nb6 Qb7 21. Nxa8 Qxa8 22. Bxd4
  (22. e5 $5 Nd5 23. Bxd4 Nf4 $18) 22... Nxe4 23. Qb2 Bf8 24. f3 Nd6 25. Rb1 Qc6
  26. Rc1 Qe8 27. Kf2 h6 28. Re1 Qd8 29. Be5 Nc4 30. Qc3 Nxe5 31. Qxe5 1-0
  
  [Event "30th Teteven Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Todorov, Ml"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "2095"]
  [PlyCount "32"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bg4 3. h3 Bh5 4. d3 Nd7 (4... e5 5. Bxe5 Nc6 6. Bc3 Bxb4 7.
  Bxb4 Nxb4 8. Qd2 c5 9. c3 Nc6 10. e3 Bg6 11. Nf3 Nge7 12. Be2 O-O 13. O-O d4
  14. a4 dxe3 15. fxe3 Nf5 16. e4 Ng3 17. Rd1 Qf6 18. Ra2 Rad8 19. Qe3 {
  bonaparte (2155)-pierred (2595)/net-chess.com 2008/0-1 (39)}) 5. Nd2 (5. c4 e6
  6. Nc3 Ngf6 7. Nf3 Bxb4 8. Qb3 a5 9. a3 Nc5 10. Qc2 Bxc3+ 11. Bxc3 O-O 12. Rb1
  b6 13. cxd5 exd5 14. g4 Bg6 15. Bg2 Re8 16. O-O a4 17. Rb4 Nb3 18. Nh4 c5 19.
  Rf4 Ra7 {andrus9-skogsrune/kurnik 2013/0-1 (41)}) 5... e5 6. a3 Ngf6 7. Qc1
  $146 (7. g4 Bg6 8. Ngf3 e4 9. Nh4 exd3 10. cxd3 Nb6 11. e4 Be7 12. Bg2 dxe4 13.
  dxe4 Qd3 14. e5 Nfd5 15. Bf1 Qc2 16. Nxg6 Qxg6 17. Bg2 Nf4 18. Be4 Nd3+ 19.
  Bxd3 Qxd3 20. Qb3 O-O-O 21. Rd1 Qxb3 {Crafty 19.01-EXchess 3.11/1/2-1/2 (55)})
  7... Bd6 8. c4 c6 9. c5 Bc7 10. Ngf3 O-O 11. g4 Bg6 {Black prepares e4} 12. Nh4
  e4 13. Nxg6 hxg6 14. d4 (14. dxe4 $142 $5 dxe4 15. Bg2 $15) 14... e3 $17 15.
  fxe3 Re8 16. Qc3 Bg3+ (16... Bg3+ 17. Kd1 Bf2 $17) 0-1
  
  [Event "123rd MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2014.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Gelemerov, Yane"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "2100"]
  [PlyCount "64"]
  [EventDate "2014.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 Be6 5. Bb5+ (5. f4 Nd7 6. Nf3 Bd6 7. g3 Nh6
  8. Bg2 O-O 9. O-O c6 10. Nc3 Qe7 11. Ne2 a5 12. c3 Nb6 13. d3 Rfe8 14. Rb1 Ng4
  15. Bc1 e4 16. Nfd4 exd3 17. Qxd3 Bc8 18. Nc2 f5 19. Ned4 g6 {
  Dergatschova Daus,A (2210)-Zielinska,M (2375)/Hamburg BL 2001/0-1 (37)}) 5...
  c6 6. Ba4 Nd7 7. Nf3 $146 (7. d3 Ne7 8. Bb3 Ng6 9. c4 Be7 10. h4 h5 11. Nc3
  dxc4 12. Bxc4 Bxc4 13. dxc4 Nb6 14. c5 Qxd1+ 15. Rxd1 Nc4 16. Bc1 f5 17. g3 Bf6
  18. Nge2 e4 19. Nd4 Nge5 20. Ke2 Nd3 21. Nb1 g6 {Airapetian,V (1805)
  -Rumiantseva,K (1890)/Sochi RUS, Doroshkevich Mem 2012/0-1 (53)}) (7. Nc3 a5 8.
  b5 Ne7 $15) 7... Bd6 (7... a5 8. b5 Nc5 9. Nc3 $17) 8. Bb3 Bf7 (8... Qe7 9. Nc3
  $15) 9. d3 (9. Nc3 Ne7 $15) 9... Ne7 (9... a5 10. Nbd2 $15) 10. Nbd2 (10. c4 b6
  $11) 10... O-O (10... a5 11. O-O $15) 11. c4 f5 (11... c5 12. e4 d4 13. b5 $15)
  12. e4 (12. Ng5 Qe8 13. Qc2 Bh5 $11) 12... fxe4 (12... Ng6 13. g3 fxe4 14. dxe4
  $11) 13. dxe4 d4 $2 (13... a5 $142 $5 14. O-O axb4 15. axb4 Rxa1 16. Bxa1 Bxb4
  17. cxd5 cxd5 $11) 14. c5 $16 Bc7 15. Bxf7+ Rxf7 16. O-O $4 (16. Ng5 $142 Qe8
  17. Qb3 $16) 16... Ng6 $11 17. Nb3 (17. g3 h6 $15) 17... b6 (17... Ndf8 18. g3
  $17) 18. cxb6 (18. Bc1 bxc5 19. Nxc5 Nxc5 20. bxc5 Rb8 $15) 18... axb6 19. Nbd2
  (19. Qc2 Qf6 $15) 19... c5 20. Qb3 Qe7 (20... Rb8 21. a4 $17) 21. Qd5 (21. g3
  Ngf8 $17) 21... Raf8 $17 22. Rac1 (22. Qc6 Qf6 23. Qb5 $17 (23. Qxc7 $2 Nb8 24.
  Qxf7+ Rxf7 $19)) 22... b5 (22... Nf4 23. Qc4 $17) 23. bxc5 (23. Qc6 $5 Bd6 24.
  Qxb5 cxb4 25. axb4 Bxb4 26. Rc7 Bxd2 27. Nxd2 $15) 23... Nf4 $17 24. Qb3 (24.
  Qc6 Ne2+ 25. Kh1 Nxc1 26. Rxc1 Nf6 $17) 24... Nxc5 (24... Ne2+ 25. Kh1 Nxc1 26.
  Rxc1 Nxc5 27. Qxb5 $19) 25. Qxb5 $2 (25. Rxc5 $142 Qxc5 26. Ng5 $17) 25... Ncd3
  $19 26. Rb1 $4 (26. g3 Rb8 27. Qa6 Ne2+ 28. Kg2 Ndxc1 29. Bxc1 $19) 26... Rb8
  27. Qa6 (27. Qxb8+ Bxb8 28. Bxd4 Ne2+ (28... exd4 $143 29. Rxb8+ Rf8 30. Rxf8+
  Kxf8 31. g3 Ne2+ 32. Kg2 $19) 29. Kh1 Nxd4 30. Rxb8+ Rf8 31. Rxf8+ Kxf8 32.
  Nxd4 exd4 $19) 27... Nxb2 (27... Rb6 $142 28. Qc8+ Rf8 29. Qg4 $19) 28. Rxb2 (
  28. Nc4 Nbd3 29. Rxb8+ Bxb8 30. Ncd2 $19) 28... Rxb2 29. a4 (29. g3 Rf6 30.
  Qc4+ Ne6 $19) 29... h6 (29... Rb6 30. Qc4 $19) 30. g3 Qe6 (30... Rb6 31. Qc4
  Rb4 32. Qa6 $19) 31. Qxe6 Nxe6 32. Nc4 Ra2 (32... Ra2 33. Nfxe5 Bxe5 34. Nxe5
  Ra7 $19) 0-1
  
  [Event "154th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Georgiev, Nikolay"]
  [Result "1-0"]
  [PlyCount "59"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. Nf3 Nd7 4. e3 Ngf6 5. h3 (5. d3 e6 6. b5 h6 7. Nbd2 Bh7
  8. a4 Be7 9. Be2 O-O 10. O-O Bd6 11. c4 e5 12. cxd5 Nxd5 13. Nc4 Re8 14. Nxd6
  cxd6 15. Rc1 a6 16. d4 e4 17. Nd2 Bf5 18. bxa6 bxa6 19. Ba3 Re6 {
  Braun,W (2250)-Poesinger,A/AUT-chT Austria 1993/1/2-1/2 (41)}) 5... e6 $146 (
  5... h5 6. c4 e6 7. a3 b6 8. cxd5 exd5 9. Bb5 Bd6 10. Nc3 Rc8 11. Nd4 Ne4 12.
  Nxf5 Qf6 13. Nxe4 Qxf5 14. Nxd6+ cxd6 15. g4 hxg4 16. Bxg7 Rxh3 17. Rg1 Ke7 18.
  Qxg4 Qxg4 19. Rxg4 Rh1+ 20. Bf1 {
  wlittle (2175)-masterofdreams (1800)/net-chess.com 2005/1-0}) (5... Rc8 6. Be2
  c5 7. b5 Qc7 8. a4 e5 9. O-O Bd6 10. Nh4 Be6 11. Nf3 e4 12. Ne1 Ne5 13. d3 Rd8
  14. f4 exf3 15. Nxf3 Ng6 16. Ng5 Be5 17. d4 Bh2+ 18. Kh1 c4 19. Nxe6 fxe6 20.
  Bf3 {Woloszyn,P-Prazmowski,W/II Otwarte MG Warszawa 2012/1-0 (60)}) 6. a3 Be7 (
  6... Bg6 7. Nh4 $11) 7. Nh4 O-O (7... Bg6 $5 $11) 8. Nxf5 $14 exf5 9. d3 (9.
  Qf3 g6 $14) 9... Re8 (9... c5 10. bxc5 f4 11. exf4 Bxc5 12. d4 Re8+ 13. Be2 $15
  ) 10. Be2 (10. Qf3 c5 $11) 10... b5 (10... c5 11. Qd2 $11) 11. O-O (11. c4 a5
  $11) 11... a5 (11... c5 12. c4 $11) 12. c3 (12. c4 c6 13. cxb5 cxb5 $14) 12...
  c6 (12... Nb6 13. Qc2 $15) 13. Nd2 $11 Bd6 14. c4 (14. Nb3 $5 axb4 15. axb4
  Rxa1 16. Qxa1 $11) 14... axb4 $15 15. axb4 Bxb4 (15... Rxa1 16. Qxa1 f4 17.
  cxd5 cxd5 18. e4 Bxb4 19. Nf3 $15) 16. Nf3 (16. Rxa8 Qxa8 17. cxb5 cxb5 $15)
  16... Qb6 (16... Rxa1 17. Bxa1 f4 18. exf4 $15) 17. cxb5 cxb5 (17... c5 18. Qc2
  $15) 18. Qb3 $11 Bd6 19. Nd4 (19. Bd4 Qb7 20. Rxa8 Rxa8 21. Rb1 $15) 19... g6 (
  19... Rxa1 $142 $5 20. Rxa1 f4 21. Qxb5 fxe3 22. fxe3 Rxe3 23. Ra8+ Bf8 24.
  Qxb6 Nxb6 $15) 20. Rxa8 $14 Rxa8 21. Qxb5 Qxb5 (21... Rb8 22. Qxb6 Rxb6 23. Bc3
  $11) 22. Nxb5 Ra2 (22... Rb8 23. d4 $14) 23. Rb1 (23. Bxf6 Nxf6 24. Nxd6 Rxe2
  $14) 23... Be5 $14 24. d4 Bb8 25. Bd3 (25. Nc3 Ra5 $14) 25... Ne4 26. Bxe4 (26.
  Nc3 Nxc3 27. Bxc3 Ra3 $14) 26... fxe4 $11 27. Nc3 Ra6 (27... Ra5 $5 $11) 28.
  Nxd5 $16 Nb6 $2 (28... f5 $142 $16) 29. Nf6+ $18 Kg7 (29... Kf8 30. Bc3 Ba7 31.
  Nxe4 $18) 30. Nxe4 1-0
  
  [Event "184th MGU Sofia"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kostov, Nikolay"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "52"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 c6 2. a3 e5 3. Bb2 d6 4. d3 (4. e4 Nf6 5. Nc3 (5. d3 a5 6. Nd2 Be7 7. Be2
  O-O 8. Ngf3 axb4 9. axb4 Rxa1 10. Bxa1 Na6 11. Bc3 Nh5 12. d4 Nf4 13. O-O exd4
  14. Nxd4 c5 15. bxc5 dxc5 16. Nb5 Be6 17. Be5 Nxe2+ 18. Qxe2 Qd7 19. Nf3 Rd8 {
  Cirulis,I (1970)-Teverovski,B (2045)/FICGS 2016/1/2-1/2}) 5... Be7 6. d4 exd4
  7. Qxd4 O-O 8. Nf3 Bg4 9. Be2 Nbd7 10. h3 Bh5 11. O-O Re8 12. Rfe1 Qb6 13. g4
  Bg6 14. g5 Nh5 15. Bc1 f6 16. h4 Ne5 17. Qxb6 Nxf3+ 18. Bxf3 axb6 {
  Taulien,H (2225)-Landwigg,S (1800)/remoteschach.de 2005/0-1 (71)}) 4... g6 $146
  (4... Be6 5. Nd2 Nd7 6. g3 Ngf6 7. Bg2 Bd5 8. Ngf3 e4 9. dxe4 Nxe4 10. Nxe4
  Bxe4 11. Qd4 d5 12. O-O Nf6 13. c4 Be7 14. cxd5 cxd5 15. Rac1 O-O 16. Rfd1 Ng4
  17. Qxg7# {mate 1-0 golfx-hmaull/kurnik 2012}) (4... Nf6 5. e4 $15) 5. e4 $11
  Bg7 6. Nf3 (6. Nd2 Ne7 $11) 6... Be6 (6... f5 7. Nc3 $11) 7. c4 (7. d4 exd4 8.
  Nxd4 Nf6 $14) 7... a5 (7... f5 8. Be2 $11) 8. Be2 (8. d4 Nf6 9. Bd3 exd4 10.
  Nxd4 axb4 11. axb4 Rxa1 12. Bxa1 Na6 $11) 8... Nh6 (8... axb4 9. axb4 Rxa1 10.
  Bxa1 $11) 9. O-O (9. d4 exd4 10. Bxd4 Bxd4 11. Qxd4 O-O $14) 9... O-O (9... f5
  10. Nbd2 $11) 10. Nbd2 (10. d4 f5 11. Nbd2 fxe4 12. Nxe4 Bf5 $11) 10... f5 (
  10... Qb6 11. Qb3 $11) 11. d4 Nd7 (11... fxe4 12. Nxe4 Bf5 13. Ng3 $11) 12.
  exf5 (12. Re1 Qf6 $14) 12... Bxf5 (12... Nxf5 13. dxe5 Nxe5 14. Qc2 $11) 13.
  dxe5 dxe5 (13... Nxe5 14. Bd4 $11) 14. Nb3 (14. Re1 Nf7 $14) 14... a4 (14... b6
  $11) 15. Nc5 (15. Na5 $142 $5 Qc8 16. c5 $14 (16. Qxa4 $143 b6 $15)) 15... Nxc5
  $15 16. bxc5 Re8 17. Qxd8 (17. Bc3 Qe7 $15) 17... Raxd8 (17... Rexd8 $143 18.
  Bxe5 (18. Nxe5 $2 Rd2 19. Bc3 Rxe2 $19) 18... Bxe5 19. Nxe5 $14) 18. Nh4 $4 (
  18. Bd1 $142 $15) 18... Rd2 $19 19. Nxf5 Nxf5 (19... Rxb2 $6 20. Nd6 Rd8 21.
  Bf3 $15) (19... Rxe2 $6 20. Nxg7 Kxg7 21. Rab1 $11) 20. Bd1 Rxb2 21. Bxa4 e4
  22. Rab1 (22. g4 Nh4 23. Rab1 Rf8 24. Rxb2 Bxb2 $19) 22... Rxb1 (22... e3 23.
  fxe3 Nxe3 24. Rxb2 Bxb2 25. Rb1 $19) 23. Rxb1 Re7 24. Bd1 (24. Bb3 Bd4 $19)
  24... Bd4 {Black plans e3} 25. a4 (25. Be2 Bxc5 26. a4 b6 $19) 25... e3 26.
  fxe3 Bxc5 0-1
  
  [Event "184th MGU Sofia"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Metev, Martin"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "125"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 Be7 4. e4 O-O (4... b6 5. e5 Ng8 6. b5 Bb7 7. Nf3 Bf8
  8. Be2 Ne7 9. O-O Ng6 10. c4 Be7 11. a4 O-O 12. a5 d5 13. a6 Bc8 14. d3 c5 15.
  d4 cxd4 16. Qxd4 dxc4 17. Bxc4 Qxd4 18. Nxd4 Nxe5 19. Be2 {
  nay (2190)-kostaspetidis (2105)/net-chess.com 2006/1-0 (32)}) 5. d3 (5. e5 Nd5
  6. c4 Nb6 7. f4 d6 8. Nf3 dxe5 9. fxe5 N6d7 10. d4 b6 11. Nbd2 Bb7 12. Be2 c5
  13. b5 cxd4 14. Bxd4 Bc5 15. Bxc5 Nxc5 16. O-O Ne4 17. Nxe4 Qxd1 18. Rfxd1 Bxe4
  19. Rd4 Bg6 {ioo-esterx/kurnik 2014/1-0 (46)}) 5... a5 $146 (5... c6 6. Be2 d5
  7. Bf3 Nbd7 8. exd5 cxd5 9. Ne2 a6 10. Nd2 b5 11. Nb3 Bb7 12. Nbd4 e5 13. Nf5
  e4 14. dxe4 dxe4 15. Nxe7+ Qxe7 16. Bxf6 Nxf6 17. Bxe4 Qxe4 18. f3 Qe3 19. Rb1
  Rfe8 20. Rb3 {wojtekkk-00chess (1605)/kurnik 2011/0-1 (37)}) (5... c5 6. e5 Nd5
  7. c4 $15) 6. b5 $15 c6 7. a4 (7. e5 Ne8 $15) 7... d5 (7... Qb6 8. Nc3 $17) 8.
  e5 $15 Nfd7 9. Nf3 c5 (9... Qb6 $5 10. Nc3 f6 11. exf6 Nxf6 $11) 10. Be2 $11 b6
  11. c3 (11. O-O $5 $11) 11... Qc7 $15 12. d4 Bb7 (12... f6 13. exf6 Nxf6 14.
  Nbd2 $15) 13. O-O $11 Re8 (13... f6 14. Re1 fxe5 15. dxe5 $11) 14. Bc1 (14. Re1
  Nf8 $11) 14... f6 15. Bf4 Nf8 (15... fxe5 16. Nxe5 Nxe5 17. Bxe5 $11) 16. Bd3 (
  16. exf6 Qxf4 17. fxe7 Rxe7 $14) 16... Ng6 (16... Nbd7 17. Nbd2 $11) 17. Bxg6
  $14 hxg6 18. Bg3 (18. Qd3 f5 $14) 18... f5 $11 19. Bh4 Bf8 20. Bg5 Nd7 (20...
  Qf7 21. Bf4 $14) 21. Nh4 $14 Kf7 22. g4 (22. Na3 $5 $14) 22... cxd4 23. cxd4
  Bb4 24. Bd2 (24. Qf3 $142 $5 $11) 24... Qc4 25. Be3 Rac8 (25... Rh8 26. Nf3
  Rac8 27. Ng5+ Ke7 28. Qf3 $17) 26. Nd2 $15 Qc2 27. Ndf3 Qxd1 (27... fxg4 $143
  28. Ng5+ Kg8 29. Qxg4 $14) 28. Ng5+ Kg8 29. Rfxd1 Nf8 30. gxf5 gxf5 31. Kg2 Rc4
  32. Kg3 Rec8 (32... Nh7 33. Nxh7 Kxh7 34. Nf3 $15) 33. Nhf3 $11 Be7 34. Rdc1
  R8c7 35. h4 Bc8 36. Rxc4 (36. Nh3 $142 $11) 36... dxc4 $4 (36... Rxc4 $142 37.
  Nh3 Nh7 $11) 37. d5 $1 $16 exd5 38. Bxb6 Rb7 39. Bxa5 Rd7 (39... Ne6 $5 $16)
  40. Bc3 Bc5 (40... Ng6 41. h5 f4+ 42. Kg2 $18) 41. Bd4 Bb4 (41... f4+ 42. Kg2
  Bxd4 43. Nxd4 $18) 42. h5 (42. a5 $5 c3 $18) 42... c3 (42... Ba5 43. Rb1 c3 44.
  b6 $18) 43. Be3 (43. a5 c2 44. a6 Rc7 $18) 43... Rc7 (43... Be7 44. Nd4 Bxg5
  45. Bxg5 $18) 44. Nd4 (44. a5 $142 Rc4 45. a6 $18) 44... Rc4 $16 45. f4 (45.
  Ngf3 Bc5 46. Ne2 f4+ 47. Nxf4 d4 $18) 45... Bc5 46. Ngf3 Ne6 47. Nc2 (47. Nxf5
  $142 $5 Nxf4 48. Bxc5 Bxf5 49. b6 Nxh5+ 50. Kf2 $16) 47... d4 $15 48. Nfxd4
  Nxd4 49. Bxd4 Bxd4 50. Rd1 $2 (50. a5 $142 Kf7 51. a6 $11) 50... Bb6 $19 51.
  Rd6 (51. h6 g5 (51... Rxa4 $6 52. Rd6 Ba5 53. b6 $11) 52. fxg5 Rg4+ 53. Kf3
  Bb7+ (53... Rxg5 $143 54. Rd3 $19) (53... Rxa4 $6 54. Rd6 Bc7 55. Rg6+ Kf8 56.
  Rf6+ Ke7 57. h7 Bb7+ 58. Kf2 Rf4+ 59. Ke1 $11) 54. Ke2 Rg2+ 55. Kd3 Be4+ 56.
  Kxc3 Bxc2 $19 (56... Rxc2+ $6 57. Kb4 $19)) 51... Bc7 52. Rc6 $4 (52. Rg6 $142
  Kf7 53. b6 $19) 52... Rxc6 53. bxc6 Ba6 54. Ne1 (54. Nb4 $19) 54... Bc4 55. Kf3
  Bd5+ 56. Ke2 Bxc6 57. Kd3 (57. Nc2 Ba5 $19) 57... Ba5 58. Kd4 (58. Kc4 Bxa4 59.
  Kd3 Kf7 $19) 58... Bxa4 59. Kc4 (59. Kd3 $19) 59... c2 60. Nd3 Bd2 61. e6 c1=Q+
  62. Nxc1 Bxc1 63. Kd4 0-1
  
  [Event "151 Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Todev, Simeon"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [PlyCount "91"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 g6 3. e3 Bg7 4. Nf3 d6 5. d4 Nc6 6. a3 (6. b5 Nb8 7. c4 c6 8.
  a4 O-O 9. Nc3 Bg4 10. Be2 e5 11. dxe5 dxe5 12. Nxe5 Qxd1+ 13. Rxd1 Bxe2 14.
  Nxe2 cxb5 15. axb5 a6 16. O-O axb5 17. cxb5 Ra2 18. Nc4 Ne4 19. Bxg7 Kxg7 20.
  Nd4 Rc8 {katchum (2400)-gbsrao (2355)/net-chess.com 2011/1-0 (36)}) 6... Bf5
  $146 (6... O-O 7. c4 d5 8. Nbd2 dxc4 9. Bxc4 Bg4 10. O-O a5 11. b5 Na7 12. a4
  c6 13. bxc6 Nxc6 14. Be2 Nb4 15. Ba3 Nbd5 16. h3 Bxf3 17. Bxf3 Qd7 18. Qb3 Rab8
  19. Nc4 b5 20. Ne5 Qe8 21. Bxd5 {ourang-mario74/kurnik 2012/0-1 (51)}) (6... a6
  7. c4 Bg4 8. Nbd2 Qd7 9. Be2 O-O 10. O-O Bxf3 11. Bxf3 Rfe8 12. Qb3 e5 13. d5
  Ne7 14. e4 c6 15. Rad1 cxd5 16. cxd5 Rab8 17. Rc1 Rec8 18. Nc4 b5 19. Na5 Rc7
  20. Nc6 Nxc6 21. dxc6 {elmaso-22zzz/kurnik 2014/0-1 (49)}) (6... O-O 7. Nbd2
  $11) 7. Nbd2 (7. d5 Nb8 $11) 7... O-O 8. Be2 (8. Bd3 Bxd3 9. cxd3 Qd7 $11) 8...
  Nd7 (8... a6 9. O-O $11) 9. Nb3 (9. O-O d5 $11) 9... Be4 (9... a6 $142 $5 $15)
  10. b5 Ncb8 11. O-O f5 $2 (11... Nf6 $142 $5 $16) 12. Ng5 $18 Bd5 13. c4 Bf7
  14. Qc2 Nb6 (14... c6 $142 $18) 15. d5 (15. Na5 $142 Qc8 16. c5 dxc5 17. dxc5 (
  17. Qxc5 $6 N8d7 18. Qc2 Nf6 $16) (17. Nxf7 $143 Rxf7 18. dxc5 Bxb2 19. Qxb2
  Nd5 $18) 17... Bxb2 18. Qxb2 $18) 15... Qd7 $4 (15... Bxb2 $142 16. Qxb2 Na4
  $16) 16. Bxg7 $18 Kxg7 17. Nd4 Kg8 18. a4 Nxd5 (18... a5 19. e4 f4 20. Rfc1 $18
  ) 19. cxd5 Bxd5 20. Bc4 (20. Rfd1 c6 $18) 20... Bxc4 21. Qxc4+ d5 22. Qc3 Rf6
  23. f4 c6 24. Qb3 (24. Ngf3 $5 Qd6 25. Rfc1 a6 26. bxc6 Nxc6 $18) 24... c5 25.
  Ndf3 c4 26. Qc3 Qd6 27. Ne5 Nd7 (27... a6 28. bxa6 Rxa6 29. Rfb1 $18) 28. Rfd1
  Rd8 (28... h6 29. Ngf3 Rc8 30. Rac1 $18) 29. Nxc4 $1 Qc5 (29... dxc4 30. Qd4 {
  Double attack} (30. Rxd6 {Pinning}) (30. Rxd6 {Deflection}) (30. Qd4 {Decoy}))
  30. Qd4 $4 (30. Qa3 $142 $18) 30... Qxd4 $11 31. Rxd4 dxc4 32. Rc1 h6 33. Nf3
  Rd6 34. Rcxc4 Nb6 35. Rc7 Rxd4 36. Nxd4 (36. exd4 $142 Rd7 37. Rxd7 Nxd7 38.
  Ne5 $11) 36... Nd5 $4 (36... Rd7 $142 37. Rxd7 Nxd7 $11) 37. Rxb7 $18 Nxe3 38.
  Rxe7 $4 (38. Nc6 $142 Rd6 39. Rxa7 $18 (39. Nxe7+ $6 Kf8 40. Rxa7 Ng4 $18))
  38... Rxd4 $11 39. Rxe3 Rxa4 40. g3 Kf7 41. Rb3 g5 42. fxg5 hxg5 43. b6 axb6
  44. Rxb6 Ra1+ 45. Kg2 Ra2+ 46. Kg1 1/2-1/2
  
  [Event "174th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Bozilov, Dragan"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "2080"]
  [PlyCount "74"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Be7 5. Nf3 d6 6. Bb2 O-O 7. e3 (7. g3 c5
  8. Bg2 Qb6 9. Qc1 d5 10. O-O Qe6 11. Re1 Re8 12. d4 Nc6 13. Nbd2 b6 14. c4 cxd4
  15. cxd5 Nxd5 16. Nxd4 Nxd4 17. Bxd4 Rb8 18. Qc4 Rd8 19. e4 Nf4 20. gxf4 Qxc4
  21. Nxc4 Rxd4 {wlittle (2100)-andyj (2250)/net-chess.com 2005/0-1 (31)}) 7...
  b6 $146 (7... Bg4 8. Be2 c6 9. O-O d5 10. d3 Nbd7 11. Nbd2 Re8 12. c4 Bf8 13.
  Qb3 b6 14. cxd5 Nxd5 15. Ne4 N5f6 16. Nxf6+ Nxf6 17. Rac1 c5 18. d4 cxd4 19.
  Bxd4 Ne4 20. Qd3 Bf5 21. Qb5 Nd6 22. Qb2 {bungo-manuel1979/kurnik 2013/0-1 (32)
  }) (7... d5 8. Nc3 $15) 8. Be2 Bb7 9. O-O Nbd7 10. d4 d5 11. Nbd2 Bd6 12. h3
  Re8 13. c4 c5 14. dxc5 Bxc5 (14... Nxc5 15. cxd5 Nxd5 16. Nc4 $11) 15. Nb3 Bf8
  16. Bd4 (16. cxd5 Rc8 $14) 16... Rc8 17. Nbd2 Ne4 (17... Nc5 18. Rc1 $11) 18.
  Nxe4 (18. cxd5 $5 Bxd5 19. Nxe4 Bxe4 20. Ra2 $11) 18... dxe4 $15 (18... Rxe4
  $143 19. cxd5 Nc5 20. Bxc5 Bxc5 21. Bd3 $14) 19. Nd2 Nc5 20. a4 Qg5 (20... Bc6
  $15) 21. Bxc5 (21. a5 $142 $5 $11) 21... Bxc5 $17 22. a5 (22. Nb3 Rcd8 23. Qc2
  Bd6 $17) 22... Rcd8 23. Qc2 $2 (23. axb6 Bxe3 $1 24. fxe3 Qxe3+ 25. Kh1 Rxd2
  26. Qa4 $19) 23... Bxe3 $1 $19 24. Qa4 (24. fxe3 Qxe3+ {Double attack}) 24...
  Bxd2 25. axb6 axb6 (25... e3 $142 26. f3 Re6 27. Kh1 axb6 28. Qb3 $19) 26. Rab1
  (26. Qb5 Qxb5 27. cxb5 g6 $19) 26... e3 27. f3 Re6 28. Rb5 (28. Kh1 Rg6 29. Rg1
  $19) 28... Qg3 29. Kh1 Rg6 30. Rg1 Be1 (30... Rh6 $142 31. Rf1 Bc6 $19) 31. Rb1
  (31. Qa1 Bf2 32. Qe5 Qxe5 33. Rxe5 Bxg1 34. Kxg1 $19) 31... Bf2 32. c5 Bxg1 (
  32... Rh6 33. Qg4 Qxg4 34. Bd3 Rxh3+ 35. gxh3 Qxh3#) 33. Rxg1 $19 bxc5 34. Qb5
  Bc8 (34... Rh6 35. Rb1 Rxh3+ 36. gxh3 Bxf3+ 37. Bxf3 Qxf3+ 38. Kg1 e2 39. Qd7
  Qg3+ 40. Kh1 Rxd7 41. Rb8+ Qxb8 42. Kg2 e1=Q 43. Kf3 Qbg3#) 35. Bc4 Rf8 (35...
  Bxh3 36. Qe8+ Rxe8 37. Bxf7+ Kxf7 38. f4 Bxg2+ 39. Rxg2 Qxg2#) 36. Qxc5 (36.
  Qb1 Rh6 37. Qb8 Qxb8 38. Bxf7+ Rxf7 39. f4 Rxf4 40. Rd1 e2 41. Rd8+ Kf7 42.
  Rf8+ Kxf8 43. g4 Rxg4 44. h4 e1=Q#) 36... Bxh3 $1 37. Bf1 (37. gxh3 Qxg1# {
  mate Mate attack}) 37... e2 $1 (37... e2 38. Qd6 Bxg2+ 39. Bxg2 Rxd6 40. Rf1
  exf1=Q+ 41. Bxf1 Rh6+ 42. Bh3 Rxh3#) 0-1
  
  [Event "4th Sofia Bulgaria,"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Razmirov, Stanislav"]
  [Result "1-0"]
  [BlackElo "1750"]
  [PlyCount "91"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. a3 Nf6 4. d3 a5 5. b5 (5. Nd2 Be7 6. Ngf3 O-O 7. g3 Bd7
  8. Bg2 Na6 9. bxa5 Nc5 10. O-O Rxa5 11. Nb3 Nxb3 12. cxb3 c6 13. Nd2 Ra8 14. a4
  Qb8 15. Nc4 b5 16. axb5 Qxb5 17. Qc2 Rfb8 18. Rxa8 Rxa8 19. Ra1 Rxa1+ {
  Szegi,A-Horvath,I (2225)/Kobanya op 1996/0-1 (44)}) 5... c6 6. a4 $146 (6. c4
  Be7 7. Nf3 O-O 8. e3 Bg4 9. Be2 Nbd7 10. O-O e4 11. Nd4 Bxe2 12. Qxe2 c5 13.
  Nf5 exd3 14. Qxd3 Ne5 15. Qc2 Qd7 16. Nxe7+ Qxe7 17. Rd1 Rfd8 18. Nd2 b6 19.
  Ne4 Nxe4 20. Qxe4 a4 {oldi62-zuppa55/kurnik 2013/1-0 (55)}) (6. c4 Be7 $15)
  6... Be6 (6... Qb6 7. Nf3 $17) 7. e4 (7. Nf3 Qb6 $15) 7... Nbd7 (7... Qb6 8. d4
  $17) 8. Nf3 Qb6 9. c4 (9. d4 d5 10. exd5 cxd5 11. dxe5 $17 (11. Nxe5 $2 Nxe5
  12. dxe5 Bc5 $19)) 9... Be7 (9... d5 $5 10. exd5 cxd5 $17) 10. Be2 $15 h6 (
  10... O-O 11. O-O $15) 11. O-O (11. Nc3 $11) 11... g5 (11... O-O 12. Nc3 $11)
  12. Bc1 (12. Nc3 O-O $14) 12... c5 (12... d5 $142 $5 $11) 13. Nc3 $16 Nf8 14.
  Nd5 Bxd5 (14... Qd8 15. h4 $16) 15. exd5 (15. cxd5 Qd8 $18) 15... Qc7 (15...
  Ng6 16. g3 $16) 16. Nd2 b6 17. Ne4 N8d7 (17... Ng6 18. g3 $16) 18. Bg4 (18. Bd2
  Nf8 $18) 18... O-O-O (18... Nxg4 $5 19. Qxg4 Nf6 $16) 19. Bf5 (19. h3 Nxg4 20.
  hxg4 Rh7 $16) 19... Rdg8 (19... Kb7 20. Bd2 $18) 20. Nxf6 Bxf6 21. Qf3 (21. Qh5
  $142 $18) 21... Kb7 $4 (21... Be7 $142 $16) 22. Bxd7 $18 Qxd7 23. Qxf6 Rg6 (
  23... Rh7 24. Ra2 $18) 24. Qf3 (24. Qxh8 $142 Qc8 25. Qxc8+ Kxc8 26. f3 $18)
  24... g4 (24... h5 25. Kh1 $18) 25. Qe2 (25. Qg3 Rhg8 $18) 25... f5 26. Bd2 (
  26. f4 gxf3 27. Qxf3 f4 $18) 26... h5 27. Qe1 (27. g3 h4 $18) 27... f4 28. Bxa5
  $1 bxa5 29. Qxa5 Ra8 (29... h4 30. Qa6+ Kb8 31. a5 $18) 30. Qd2 g3 31. fxg3
  fxg3 (31... Rag8 32. a5 (32. gxf4 $6 Rxg2+ 33. Qxg2 Rxg2+ 34. Kxg2 Qg4+ 35. Kh1
  Qe2 $18) 32... h4 33. b6 $18) 32. h3 Qg7 (32... Rb8 33. a5 $18) 33. a5 Rf8 (
  33... Rf6 34. a6+ Kc8 $18) 34. a6+ Ka8 35. Qa5 Rgf6 (35... Rb8 36. b6 Qf6 37.
  Rxf6 Rxf6 38. b7+ Ka7 39. Rb1 Rf1+ 40. Kxf1 Rf8+ 41. Kg1 Rd8 42. Qb6+ Kb8 43.
  a7#) 36. Qd2 (36. Rfb1 Qg5 37. b6 Qc1+ 38. Rxc1 Rf1+ 39. Rxf1 Rg8 40. Qb5 Rc8
  41. Qd7 Rc7 42. Qxc7 e4 43. Rf8#) 36... e4 $4 (36... Rg6 37. b6 e4 38. Rxf8+
  Qxf8 39. Rb1 Kb8 40. b7 Kc7 41. a7 Kd7 42. b8=Q Qf2+ 43. Kh1 Qxg2+ 44. Qxg2 Ke7
  45. Rf1 exd3 46. a8=Q d2 47. Qab7#) 37. Rfe1 $4 (37. Rfb1 $142 Rf2 38. Qe3 exd3
  39. Qxd3 $18) 37... Rf2 $11 38. Qe3 h4 $4 (38... R8f3 39. gxf3 Qb2 40. fxe4 (
  40. Qxe4 $4 Rf1+ 41. Rxf1 Qh2#) (40. dxe4 $143 Rh2 41. Re2 Rxe2 42. Rd1 Rxe3
  43. Rd2 Qxd2 44. b6 Re1#) 40... Rg2+ 41. Kf1 Rf2+ 42. Kg1 Rg2+ 43. Kf1 Rf2+ 44.
  Kg1 $11) 39. b6 (39. Qxe4 $142 $5 Rb2 $18) 39... Qb2 $4 (39... Rxg2+ $142 $1
  40. Kxg2 Qb2+ 41. Re2 Qxa1 $11) 40. b7+ $18 Ka7 41. Qxe4 Rxg2+ (41... Qf6 $18)
  42. Qxg2 Rf2 (42... Qd4+ 43. Kh1 Rb8 $18) 43. b8=Q+ $1 Kxb8 (43... Kxb8 44. a7+
  {Mate attack}) (43... Qxb8 44. Re7+ {Pinning}) 44. a7+ Kc7 45. Re7+ Kb6 (45...
  Kd8 46. a8=Q+ Kxe7 47. Qe4+ Qe5 48. Ra7+ Kf6 49. Qd8+ Qe7 50. Qdxe7#) 46. a8=N#
  1-0
  
  [Event "174th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Metev, Martin"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "2060"]
  [PlyCount "70"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 d5 4. e3 Be7 5. Nf3 O-O 6. Be2 Re8 7. O-O (7. d4 c6
  8. c4 a5 9. c5 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Bxa1 b6 12. O-O bxc5 13. bxc5 Ne4 14. Nc3
  f5 15. Nd2 Qa5 16. Qc2 Ba6 17. Bxa6 Nxa6 18. f3 Nb4 19. Qc1 Bg5 20. fxe4 Bxe3+
  21. Kh1 fxe4 {mihai740609-oceanwind/playok.com 2012/1-0}) 7... Nbd7 $146 (7...
  b6 8. d3 Bb7 9. Nbd2 Nbd7 10. h3 c5 11. b5 Qc7 12. c4 Rad8 13. a4 a6 14. Nh2
  Bd6 15. Ng4 h6 16. f4 dxc4 17. Nxf6+ Nxf6 18. Bxf6 gxf6 19. Nxc4 Be7 20. Rf3
  Bxf3 21. Bxf3 axb5 22. axb5 {horacyad2010-jaare/kurnik 2011/1-0 (31)}) 8. c4 c6
  (8... a5 9. b5 $11) 9. Ne5 (9. Nc3 $5 $14) 9... Nxe5 (9... a5 10. b5 $11) 10.
  Bxe5 b6 (10... dxc4 11. Bxc4 b5 12. Be2 $15) 11. Bxf6 (11. Nc3 $5 $11) 11...
  Bxf6 $15 (11... gxf6 $143 12. cxd5 exd5 13. Bd3 $11) 12. d4 (12. Nc3 a5 $15)
  12... dxc4 (12... e5 $5 13. dxe5 Bxe5 $17) 13. Bxc4 $15 Bb7 (13... c5 $142 14.
  bxc5 bxc5 $15) 14. Be2 $2 (14. Nd2 $142 $15) 14... c5 $1 $19 15. Ra2 $2 (15.
  bxc5 bxc5 {Combination}) (15. dxc5 Bxa1 {Pinning} (15... Bxa1 {Deflection}))
  15... Qd5 16. Bf3 Qxa2 17. Bxb7 Rad8 (17... Rab8 18. Bc6 Red8 19. Nd2 cxb4 20.
  axb4 Bxd4 21. Ne4 Bxe3 22. Qa1 Qxa1 23. Rxa1 $19) 18. bxc5 (18. Bc6 Re7 19.
  bxc5 bxc5 $19) 18... bxc5 19. Be4 (19. Bc6 Rf8 20. Nc3 Qc4 $19) 19... cxd4 20.
  Qh5 (20. Qd3 dxe3 21. Qxe3 Bd4 $19) 20... g6 21. Qf3 (21. Qa5 Qe2 22. Bf3 Qb2
  $19) 21... Bg7 22. exd4 (22. h4 d3 $19) 22... Rxd4 23. Bc6 (23. g3 Rb8 24. Qe3
  Rb3 $19) 23... Rb8 24. Nc3 (24. Bb5 Rdd8 25. Qc6 Rdc8 $19) 24... Qxa3 25. Qg3 (
  25. Ne2 Qxf3 26. Bxf3 Rc4 $19) 25... Rc8 (25... Rd6 $142 26. Ba4 Bxc3 27. h4
  $19) 26. Qf3 Rc4 (26... Qc5 $142 27. Bb7 Qxc3 28. Bxc8 Qxc8 29. g3 $19) 27. Nb5
  (27. Nd1 Qxf3 28. Bxf3 a5 $19) 27... Qxf3 (27... Qc5 $142 28. Bd7 Rd8 29. Qd3
  $19) 28. Bxf3 R4c5 29. Nd6 (29. Nxa7 R8c7 30. Nc6 R7xc6 31. Bxc6 Rxc6 $19)
  29... Rb8 30. g3 (30. h3 a5 31. Ne4 Rc2 $19) 30... a5 31. Rd1 (31. Ne4 Rc7 32.
  Rd1 a4 $19) 31... a4 32. Rd3 (32. Ne4 Ra5 33. Nd6 a3 $19) 32... Rc3 33. Rxc3
  Bxc3 34. Ne4 (34. Nc4 $19) 34... Bb2 35. Nd2 a3 0-1
  
  [Event "202-nd Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2018.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Dimova, Mariya"]
  [Result "1-0"]
  [PlyCount "109"]
  [EventDate "2018.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. d3 e6 4. Nd2 Nd7 5. Ngf3 $146 (5. c4 c6 6. Rc1 Ngf6 7.
  g3 Bxb4 8. a3 Bd6 9. Bg2 O-O 10. Ngf3 h6 11. Nd4 Bh7 12. N4f3 a6 13. cxd5 cxd5
  14. Nd4 Rc8 15. Rb1 Qe7 16. O-O b5 17. Ra1 Nb6 18. N2b3 Na4 19. Bc1 Be5 {
  diablo005-aapavasaris14/kurnik 2014/0-1 (49)}) (5. e4 $142 dxe4 6. dxe4 $11)
  5... f6 (5... Ngf6 $142 $5 $15) 6. a3 (6. e4 Bg6 7. c3 Bd6 $14) 6... Bd6 7. Nd4
  Ne7 $2 (7... Qe7 $142 $14) 8. e4 $18 c5 (8... Bg6 9. Nxe6 Qc8 10. Nxg7+ Kf7 11.
  Nh5 $18) 9. bxc5 (9. exf5 cxd4 10. fxe6 Nf8 $14) (9. Nxf5 $6 exf5 10. exd5 Nxd5
  11. bxc5 Nxc5 $11 (11... Bxc5 $143 12. d4 $16)) 9... Bxc5 10. exf5 (10. Nxf5
  exf5 11. d4 Qb6 $16) 10... Bxd4 11. Bxd4 (11. Qh5+ $142 g6 12. fxg6 Bxf2+ 13.
  Kxf2 Qb6+ 14. d4 O-O-O $18) 11... e5 $6 (11... Nxf5 12. Bb2 $18) 12. Bb2 (12.
  Qh5+ Kf8 13. Bb2 Rc8 $18) 12... Nxf5 13. Be2 (13. g3 Qb6 14. Rb1 O-O $18) 13...
  O-O (13... Nc5 14. Bg4 Nh6 15. Bh3 $18) 14. Bg4 Nh6 (14... Nd4 15. Bxd7 Qxd7
  16. Bxd4 exd4 17. O-O $18) 15. Be6+ Kh8 (15... Nf7 16. Bxd5 Nc5 17. Qf3 $18)
  16. Bxd5 Nc5 17. Bb3 (17. Bf3 Qc7 $18) 17... Qc8 (17... Nf5 18. O-O $18) 18. h3
  (18. Bc4 Qd7 $18) 18... Qf5 (18... Nf5 19. O-O $18) 19. Qf3 (19. Bc4 Rac8 20.
  a4 Nf7 $18) 19... Qg6 (19... Nxb3 20. Nxb3 Qxf3 21. gxf3 $18) 20. Ne4 (20. O-O
  Nxb3 21. Nxb3 Rf7 $18) 20... Nxb3 21. cxb3 Rac8 (21... Qf7 22. d4 exd4 23.
  O-O-O $18) 22. Rc1 (22. O-O Qf5 $18) 22... Rxc1+ 23. Bxc1 Nf5 24. O-O h6 (24...
  Nd4 25. Qe3 Rd8 26. Bb2 $18) 25. b4 (25. Be3 b6 $18) 25... Nd4 26. Qg4 (26. Qe3
  $142 Rc8 $18) 26... Qh7 (26... Qxg4 27. hxg4 Ne2+ 28. Kh2 Rd8 $18) 27. Qd7 f5 (
  27... g5 28. Qd6 Qf7 29. Bb2 $18) 28. Nc5 Qg6 (28... b6 29. Ne6 Nxe6 30. Qxe6
  $18) 29. Qxb7 f4 (29... Ne2+ 30. Kh2 f4 31. Qxa7 $18) 30. Qe4 (30. Qxa7 f3 31.
  g3 h5 $18) 30... Rf5 (30... Qxe4 31. dxe4 Rd8 32. f3 $18) 31. f3 (31. Bxf4 $142
  exf4 32. Qxd4 f3 $18) 31... Qg3 (31... Rg5 32. Qxg6 Rxg6 $18) 32. Qe1 (32. Nd7
  $142 Qg5 33. Bb2 $18) 32... Nxf3+ $1 $19 33. Rxf3 Qxe1+ 34. Rf1 Qg3 (34... Qc3
  $142 $5 35. Kh1 $19) 35. Rf3 Qg6 36. Bb2 (36. Rf2 Kh7 $19) 36... Rg5 37. Rf2 f3
  $1 38. g4 (38. Rxf3 Rxg2+ {Double attack} (38... Rxg2+ {Deflection}) (38... Rg3
  {Decoy})) 38... Qc6 (38... h5 $142 $5 39. Rxf3 hxg4 40. Rf8+ Kh7 41. h4 $19)
  39. Ne4 (39. Kh2 Qd6 40. Ne4 Qxd3 41. Nxg5 hxg5 42. Bxe5 Qe3 $19) 39... Rg6 40.
  Rxf3 h5 41. g5 Qa4 (41... Qd5 $142 42. Re3 Rc6 $19) 42. h4 (42. Bxe5 Qxa3 43.
  Bc3 $19) 42... Qd1+ 43. Kg2 (43. Rf1 Qxd3 44. Re1 Qh3 $19) 43... Qe2+ (43...
  Qc2+ 44. Rf2 Qxd3 45. Ng3 $19) 44. Rf2 Qxd3 45. Ng3 e4 46. Nxh5 Qd5 (46... e3
  $142 47. Rf8+ Kh7 $19) 47. Nf4 $15 Rxg5+ (47... Qf5 $5 48. Nxg6+ Qxg6 $17) 48.
  hxg5 $11 Qxg5+ 49. Kf1 (49. Kh1 Kg8 50. Ne2 e3 $11) 49... e3 50. Rf3 Qb5+ (
  50... Qd8 $5 51. Bxg7+ Kg8 $11) 51. Ke1 $14 Qc4 52. Rh3+ (52. Ne2 a5 $14) 52...
  Kg8 $11 53. Ng6 $4 (53. Ne2 $142 a5 54. Rxe3 axb4 55. Bd4 $11) 53... Qd3 $4 (
  53... Qc2 $142 54. Rxe3 Qxb2 $19) 54. Rh8+ $18 Kf7 55. Ne5+ (55. Ne5+ Ke6 56.
  Nxd3 $18) 1-0
  
  [Event "202-nd Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2018.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Mladenov, Andrey"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [PlyCount "71"]
  [EventDate "2018.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 Bd6 5. Nf3 Ne7 6. d3 (6. c4 c6 7. Be2 c5 8.
  cxd5 cxb4 9. axb4 Nxd5 10. Bc4 Nxb4 11. Nh4 Ke7 12. Qb3 N8c6 13. Nc3 Na5 {
  0-1 pumpkin (2140)-pallen (2170)/net-chess.com 2003}) 6... O-O 7. Be2 c6 (7...
  Be6 8. Nbd2 Nd7 9. O-O c6 10. d4 e4 11. Ne1 Qc7 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Bxh2+ 14.
  Kh1 Bd6 15. Nxd6 Qxd6 16. Kg1 f5 17. Nc2 Rf6 18. d5 cxd5 19. Bxf6 Nxf6 20. Nd4
  Bd7 21. Nb5 Bxb5 22. Bxb5 {Nikolova,A-Mladenov,A (1705)/145 Open MGU 2015/0-1})
  8. c4 $146 (8. Nbd2 Bg4 9. c4 Bxf3 10. Bxf3 dxc4 11. Nxc4 b5 12. Nd2 f5 13.
  Qb3+ Kh8 14. Rc1 Qd7 15. Nb1 a5 16. bxa5 Rxa5 17. Nc3 Na6 18. a4 Nc5 19. Qb4
  Rfa8 20. Be2 Nxd3+ {0-1 eliton-qazino/kurnik 2012}) 8... a5 (8... c5 9. bxc5
  Bxc5 10. Nc3 $11) 9. c5 Bc7 10. O-O (10. Nc3 Be6 $11) 10... axb4 11. axb4 Rxa1
  12. Bxa1 Na6 13. Bc3 (13. Qb3 Be6 $11) 13... Be6 (13... b6 14. d4 e4 15. Nfd2
  $11) 14. d4 (14. Nbd2 Nf5 $11) 14... e4 $15 15. Nfd2 f5 (15... Qe8 16. g3 $11)
  16. b5 (16. Na3 f4 17. exf4 Ng6 $15 (17... Rxf4 $143 18. b5 cxb5 19. Nxb5 $14))
  16... cxb5 $11 17. Bxb5 Ng6 (17... f4 $5 18. exf4 Rxf4 $11) 18. f4 $14 exf3 19.
  Nxf3 Qe7 20. Be1 Bd7 (20... f4 $5 $11) 21. Bxd7 $16 Qxd7 22. Qb3 Bb8 (22... Ne7
  23. Nc3 (23. Qxb7 $4 Bxh2+ 24. Kxh2 Qxb7 $19) 23... h6 24. Nb5 $16 (24. Qxb7
  Bxh2+ 25. Kxh2 Qxb7 $19)) 23. Nc3 Rd8 24. Nh4 (24. Bd2 Qc6 $16) 24... Ne7 25.
  Bg3 (25. Bd2 Bc7 $16) 25... Bxg3 $14 26. hxg3 g6 (26... Qe6 27. Nb5 (27. Qxb7
  $4 Rb8 28. Qa7 Nc8 29. Qxb8 Nxb8 $19) 27... b6 28. Qa3 bxc5 29. dxc5 $14) 27.
  Rb1 (27. e4 Qe6 28. exf5 Nxf5 29. Nxf5 gxf5 $16) 27... Rb8 (27... Qe6 28. Kf2
  Nc6 29. Qxb7 $14) 28. Nf3 $16 Nc7 (28... Qe6 29. Ne2 Nc7 30. Nf4 $16) 29. Ne5
  Qe6 30. Qb6 Qxb6 31. cxb6 (31. Rxb6 $5 Nc8 32. Rb1 $16) 31... Na6 (31... Ne8
  32. Rb5 Rd8 33. Ra5 $14) 32. Nd7 (32. Nb5 Rd8 $14) 32... Rc8 (32... Rd8 33. Ne5
  $11) 33. Nf6+ $14 Kg7 (33... Kf7 34. Ncxd5 Nxd5 35. Nxd5 $14) 34. Nfxd5 Nxd5
  35. Nxd5 Rc2 36. Nf4 1/2-1/2
  
  [Event "197th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Ivanov, Daniel"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1755"]
  [PlyCount "108"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e4 f5 4. exf5 Bxf5 5. a3 $146 (5. b5 Nf6 6. d4 (6. Be2
  Be7 7. d4 e4 8. Nd2 d5 9. h3 O-O 10. c4 c6 11. a4 Nfd7 12. c5 e3 13. Ndf3 exf2+
  14. Kxf2 Nf6 15. Bd3 Bxd3 16. Qxd3 Ne4+ 17. Ke3 Bg5+ 18. Ke2 Ng3+ 19. Ke1 Nxh1
  20. Ne2 Bh4+ {Lippert,E-Zeh,H/Alpenpokal op 1994/0-1 (35)}) 6... Nbd7 7. Bd3 e4
  8. Bc4 d5 9. Bb3 Bb4+ 10. c3 Ba5 11. Ne2 O-O 12. Ng3 Bg4 13. Qc1 e3 14. fxe3 c6
  15. a4 Kh8 16. O-O Bc7 17. Nd2 Bxg3 18. Bd1 Bxd1 19. Qxd1 Bb8 {
  iczker-ciomi/kurnik 2014/1-0 (39)}) (5. Qf3 Qc8 6. Bd3 Bxd3 7. Qxd3 Nf6 8. Nf3
  Nc6 9. b5 Ne7 10. Qb3 Qf5 11. O-O g5 12. d4 e4 13. Nfd2 Ng4 14. f3 Nxh2 15.
  fxe4 Qg4 16. Qf7+ Kd7 17. Kxh2 Bh6 18. Qf3 Qe6 19. d5 Qe5+ {
  b4_player (2185)-Kobekato (1835)/GameColony.com 2003/1-0}) (5. Nf3 Nf6 $11)
  5... Nf6 (5... Nc6 6. Nf3 $11) 6. d3 (6. Nf3 Nc6 $11) 6... Be7 (6... c5 7. Nf3
  Nc6 8. bxc5 Qa5+ 9. Nbd2 Qxc5 10. d4 Nxd4 11. Nxd4 exd4 12. Nc4 $11) 7. Nf3 O-O
  8. Be2 Nbd7 (8... Qd7 9. c4 $15) 9. Nh4 (9. O-O Nb6 $15) 9... Be6 $17 10. Nf3 (
  10. O-O a5 $17) 10... c6 (10... Nd5 11. O-O $17) 11. Nbd2 (11. O-O a5 $17)
  11... Qc7 (11... a5 12. O-O $17) 12. Ng5 (12. O-O $15) 12... Bf7 (12... Bf5 $5
  $15) 13. Nxf7 $11 Rxf7 14. Ne4 (14. O-O a5 $11) 14... Nxe4 15. dxe4 Kh8 (15...
  Nf6 16. Bd3 $11) 16. O-O $14 Raf8 17. Bc4 (17. c4 Bh4 18. g3 Bg5 $16) 17... Rf4
  (17... Rf6 18. Bb3 $14) 18. Qe2 Qb6 (18... R4f6 $5 $14) 19. Bc1 $16 Rh4 $2 (
  19... R4f6 $142 20. h4 d5 $16) 20. g3 $18 Qd4 (20... d5 21. exd5 cxd5 22. Bxd5
  Qd4 $18) 21. Bd3 (21. c3 $142 Qxe4 22. gxh4 Qxh4 23. Be6 $18) 21... Qxa1 $11
  22. gxh4 Qc3 (22... Nf6 23. c4 Qd4 24. Rd1 $14) 23. Qg4 Nf6 (23... Nb6 24. h5
  d5 25. Qe6 $14) 24. Qe6 $14 Bd8 (24... Ng8 $5 $14) 25. Qxd6 $16 Rg8 (25... Kg8
  $142 $16) 26. Qc5 (26. Qb8 $142 $18) 26... Qxc5 $14 27. bxc5 Nd7 (27... Be7 28.
  Bb2 $11) 28. Bg5 (28. f4 $5 $14) 28... Nxc5 (28... Bxg5 29. hxg5 Rf8 30. Be2
  $15) 29. f4 Bb6 (29... exf4 30. Bxf4 Nxd3 31. cxd3 $15) 30. Kg2 h6 (30... exf4
  31. Bxf4 Rf8 32. h5 $11) 31. Be7 $14 Nxd3 (31... Re8 32. Bd6 $14) 32. cxd3 Re8
  33. Bb4 (33. Bd6 Bd4 $14) 33... exf4 $11 34. Rxf4 Rd8 (34... Kg8 $11) 35. Rf8+
  (35. e5 $142 $5 Bc7 36. d4 $11) 35... Rxf8 $15 36. Bxf8 Kg8 37. Bb4 (37. Bd6
  Bd4 $17) 37... h5 38. Kf3 (38. Be1 Bc5 39. Bf2 Bxf2 40. Kxf2 Kf7 $15) 38... Kf7
  $17 39. h3 (39. Be1 Bg1 $17) 39... Bd4 (39... a5 40. Bc3 $17) 40. Kf4 (40. a4
  a6 $15) 40... Bf2 (40... b5 41. Ba5 $19) 41. e5 (41. Kg5 g6 42. Bd2 b5 $17)
  41... Bxh4 42. d4 $2 (42. a4 Ke6 43. Bc5 b6 $19) 42... g6 (42... Be7 $142 $5
  43. Bc3 Bxa3 44. Kf5 g6+ 45. Kf4 $19) 43. a4 Ke6 44. Ke4 g5 (44... b6 45. a5
  $19) 45. Bd2 (45. Bc3 Bg3 $19) 45... b6 46. a5 b5 (46... g4 $142 $5 47. hxg4
  hxg4 $19) 47. a6 $15 g4 48. hxg4 hxg4 49. Bb4 $2 (49. Ba5 $142 $15) 49... Be7 (
  49... g3 50. Kf3 Be7 $19) 50. Ba5 $2 (50. Be1 Ba3 $19) 50... b4 (50... g3 $142
  51. Be1 g2 $19) 51. Bb6 $17 g3 (51... axb6 $4 52. a7 g3 53. a8=Q $18) 52. Bxa7
  b3 (52... g2 $142 53. d5+ cxd5+ 54. Kd3 Kd7 $17 (54... Kxe5 $4 55. Bd4+ Kd6 56.
  a7 $18)) 53. Kd3 $4 (53. d5+ $142 cxd5+ 54. Kd3 $11) 53... Kd5 54. Bb8 (54. Kc3
  g2 55. Kxb3 g1=Q 56. Bc5 Qe3+ 57. Kb2 Bxc5 58. Kc2 Qe2+ 59. Kb3 Kxd4 60. a7 Kd3
  61. a8=Q Qc2#) 54... g2 (54... g2 55. Bd6 g1=Q 56. Kc3 Bxd6 57. a7 Qe1+ 58. Kb2
  Kc4 59. a8=Q Qd2+ 60. Kb1 Qc2+ 61. Ka1 Qc1#) 0-1
  
  [Event "200th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Metev, Martin"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1890"]
  [PlyCount "152"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 Be7 4. e4 d6 (4... b6 5. e5 Ng8 6. b5 Bb7 7. Nf3 Bf8
  8. Be2 Ne7 9. O-O Ng6 10. c4 Be7 11. a4 O-O 12. a5 d5 13. a6 Bc8 14. d3 c5 15.
  d4 cxd4 16. Qxd4 dxc4 17. Bxc4 Qxd4 18. Nxd4 Nxe5 19. Be2 {
  nay (2190)-kostaspetidis (2105)/net-chess.com 2006/1-0 (32)}) 5. Nf3 O-O $146 (
  5... Nxe4 6. Bxg7 Rg8 7. Bb2 Bf6 8. d4 d5 9. Bd3 Nc6 10. Bxe4 dxe4 11. Nfd2 e3
  12. fxe3 Rxg2 13. Qf3 Bh4+ 14. Kd1 Rg8 15. Nc3 e5 16. Nd5 Bg4 17. Nf6+ Qxf6 18.
  Qxg4 Rxg4 19. c3 O-O-O 20. Kc2 {moisesde1988-zercal/kurnik 2014/0-1 (34)}) (
  5... Nxe4 6. Nc3 Nxc3 7. Bxc3 $15) 6. d3 (6. Nc3 Nc6 $11) 6... Nbd7 7. h3 b6 (
  7... a5 8. Nc3 $15) 8. Be2 $11 Bb7 9. c4 (9. O-O a5 $11) 9... Re8 10. O-O Bf8 (
  10... c5 11. Nbd2 $11) 11. Nbd2 g6 12. Rb1 Bg7 13. e5 dxe5 14. Nxe5 Rb8 15. Bf3
  Nxe5 16. Bxe5 Qxd3 17. Bxc7 (17. Rb3 $5 Bxf3 18. Rxd3 Bxd1 19. Rxd1 $15) 17...
  Bxf3 $17 18. Qxf3 (18. Nxf3 Qxd1 (18... Qxc4 19. Bxb8 Rxb8 20. Qa4 $16) 19.
  Rfxd1 Rbc8 $17) 18... Qxf3 (18... Qxd2 $142 $5 19. Rbd1 Qg5 20. Bxb8 Rxb8 $19)
  19. gxf3 $17 Rbc8 20. Bf4 Nh5 21. Be3 Red8 (21... f5 $5 22. f4 Red8 $17) 22.
  Rfc1 {White plans c5} f5 23. Nb3 {White prepares the advance c5} Rd3 24. c5 f4
  25. cxb6 Rxc1+ 26. Nxc1 (26. Rxc1 $2 axb6 (26... fxe3 27. bxa7 Rd8 28. fxe3 $18
  ) (26... Rxb3 $4 27. Rc8+ (27. bxa7 $143 Rxa3 28. Bb6 Rxa7 29. Bxa7 Be5 $18)
  27... Kf7 28. Rc7+ Kf6 29. Bd4+ Kg5 30. bxa7 (30. Bxg7 $6 axb6 31. Bd4 Rxf3 $11
  ) 30... Bxd4 31. a8=Q $18) 27. Rc8+ Kf7 28. Rc7+ Ke8 $19) 26... Rd1+ 27. Kg2
  fxe3 (27... axb6 $5 28. Bxb6 Be5 $15) 28. bxa7 $11 Nf4+ 29. Kg3 Nh5+ 30. Kg2
  Rd8 31. b5 $4 (31. fxe3 $142 Ra8 32. b5 Rxa7 33. b6 Rxa3 34. f4 $11) 31... Nf4+
  $19 32. Kg3 $2 (32. Kh2 exf2 33. Nb3 Bc3 $19) 32... e2 33. Nxe2 $2 (33. Nb3 Kf7
  34. Nc5 $19 (34. Kxf4 Rd1 35. a8=Q e1=Q (35... Rxb1 $6 36. Qb7+ Kf6 37. Nc5
  Bh6+ 38. Kg3 $19) 36. Qb7+ Kf6 37. Qxg7+ Kxg7 38. Rxd1 Qxd1 $19)) 33... Nxe2+
  34. Kg2 $2 (34. Kh2 Be5+ 35. Kh1 Nc3 $19) 34... Be5 (34... Nf4+ $142 35. Kg1
  Nd5 $19) 35. b6 Ra8 36. Kf1 Nc3 $4 (36... Nf4 37. Re1 Bd6 38. Re4 $19) 37. Re1
  (37. Rc1 $142 $5 Nd5 38. Rc8+ Rxc8 39. b7 Rc1+ 40. Ke2 Nf4+ 41. Kd2 $11) 37...
  Bb8 $1 $17 38. Rc1 $2 (38. axb8=Q+ Rxb8 {Combination}) (38. axb8=R+ Rxb8 {
  Combination}) (38. axb8=B Rxb8 {Combination}) (38. axb8=N Rxb8 {Combination})
  38... Bxa7 $1 $19 39. bxa7 (39. b7 Rb8 40. Rxc3 Rxb7 41. a4 $19) 39... Nb5 (
  39... Nd5 $142 $5 40. Rb1 Rxa7 41. Rb3 $19) 40. Rb1 (40. Rc5 $142 $5 Nxa7 41.
  Ra5 $17) 40... Nxa7 $19 41. Rb6 Kf7 (41... Nc8 $5 42. Rxe6 Kf7 43. Rc6 $19) 42.
  Ra6 $17 Kf6 43. Ke2 Kf5 (43... Kg5 44. Kf1 $17) 44. h4 Kf6 45. Ke3 Kg7 (45...
  Ke7 46. a4 $17) 46. a4 $15 Kh6 47. Rxe6 (47. Ra5 e5 $15) 47... Rb8 48. a5 (48.
  f4 Rb3+ 49. Ke2 Rb2+ 50. Kf1 Rb4 $17) 48... Rb3+ $17 49. Kf4 Ra3 50. a6 Nb5 51.
  Rc6 Nd4 52. Rb6 Nxf3 53. Ke4 Nxh4 54. Kd5 Nf5 (54... Kg5 $142 55. Kc6 Ra2 $17)
  55. Re6 $4 (55. Kc6 $142 $17) 55... Kg5 $19 56. Kc5 (56. Ke4 Ra2 $19) 56... h5
  57. Kb6 h4 58. a7 h3 59. Re1 (59. Rc6 h2 60. Rc1 Nd6 $19) 59... Nd6 60. Rc1 (
  60. Kc5 Ra6 61. Re3 Ne4+ 62. Kb5 Rxa7 63. Rxh3 Kg4 $19) 60... h2 (60... Kg4
  $142 $5 61. Rg1+ Kh4 62. Rxg6 Nc8+ 63. Kc5 Rxa7 64. Rh6+ Kg4 65. Kd4 $19) 61.
  Rh1 Nc8+ 62. Kc5 Rxa7 63. Rxh2 Rd7 64. Rg2+ Kf5 65. Rg3 (65. f3 Rd3 66. f4 Ne7
  $19) 65... g5 66. Rb3 (66. Rf3+ Ke5 67. Re3+ Kf4 $19) 66... Ne7 (66... Rd2 67.
  Rf3+ Ke5 68. Rf8 $19) 67. Kc4 (67. Rf3+ Ke5 68. Ra3 Rc7+ 69. Kb5 Nf5 $19) 67...
  Kf4 68. Rb2 (68. Rb1 g4 69. Re1 Nf5 $19) 68... g4 69. Ra2 (69. Kc3 Nd5+ 70. Kc4
  Nf6 $19) 69... Kf3 70. Kc3 (70. Kc5 Nf5 71. Kb6 Rd1 $19) 70... Nf5 71. Ra4 (71.
  Rb2 Nd6 $19) 71... Rd4 $1 72. Ra2 (72. Rxd4 Nxd4 {Combination}) 72... Rd1 73.
  Kc2 (73. Ra5 Nd6 74. Kc2 $19) 73... Rf1 74. Ra3+ (74. Ra5 Rxf2+ 75. Kd3 Kf4 $19
  ) 74... Kxf2 75. Kd2 (75. Ra8 g3 76. Kd2 g2 $19) 75... g3 76. Ra4 (76. Ra5 Ne3
  77. Kd3 $19) 76... g2 (76... g2 77. Rg4 Rd1+ 78. Kc3 Ng3 79. Kc4 g1=Q 80. Kb5
  Qe1 81. Rg5 Qe8+ 82. Kb6 Qd8+ 83. Kb7 Qxg5 84. Kb6 Rd6+ 85. Kc7 Qe7+ 86. Kb8
  Rd8#) 0-1
  
  [Event "189th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Ginev, Nikola"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1710"]
  [PlyCount "46"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 a5 2. b5 c6 3. e3 Nf6 4. Nc3 (4. Nf3 g6 5. Bb2 Bg7 6. Be2 cxb5 7. Bxb5
  Nc6 8. O-O O-O 9. c4 d5 10. cxd5 Nxd5 11. Bxg7 Kxg7 12. d4 Bf5 13. Bxc6 bxc6
  14. Nbd2 Nf6 15. Rc1 Qd5 16. Qb3 Qxb3 17. axb3 Bd3 18. Rfe1 Bb5 {Baeckstroem,M
  (2255)-Luzuriaga,N (2350)/WSTT/3/06/ Semifinal 2008/Inf 03/1/2-1/2 (44)}) 4...
  g6 $146 (4... e5 5. Nf3 e4 6. Nd4 d5 7. Bb2 a4 8. bxc6 bxc6 9. Rb1 Bc5 10. Nce2
  O-O 11. Ng3 Bd7 12. Be2 g6 13. c4 h5 14. Qc1 a3 15. Ba1 Bd6 16. h4 Na6 17. cxd5
  Nxd5 18. Nxe4 Be7 19. g4 {
  cachisss (1930)-pman3660 (2240)/gameknot.com 2015/1/2-1/2 (60)}) (4... e5 5.
  Bb2 $11) 5. a4 Bg7 6. Rb1 O-O 7. Nf3 d6 8. Be2 e5 9. O-O Re8 10. d3 (10. d4 e4
  11. Nd2 Qc7 $14) 10... Qc7 (10... d5 11. Ba3 $11) 11. Ne4 (11. bxc6 bxc6 12. e4
  d5 $11) 11... d5 (11... cxb5 12. axb5 d5 13. b6 $11) 12. Nxf6+ Bxf6 13. b6 (13.
  d4 Nd7 $11) 13... Qd8 14. e4 d4 15. Nd2 Be6 (15... Ra6 16. f4 Be6 17. fxe5 Bxe5
  18. Nf3 $15) 16. Nc4 (16. Bg4 $5 $11) 16... Bxc4 $15 17. dxc4 Nd7 18. f4 (18.
  c3 Nc5 (18... dxc3 $143 19. Qc2 $11) 19. cxd4 Nxe4 $17) 18... Nc5 19. fxe5 Bxe5
  (19... Rxe5 $143 20. Bd3 $15) 20. Bf4 (20. Bd3 $5 $17) 20... Nxe4 21. Rc1 $4 (
  21. Bxe5 $142 Nc3 22. Bf6 Nxd1 23. Bxd8 $19) 21... Nc3 (21... Bxf4 22. Bd3 Bxc1
  23. Qxc1 $19) 22. Qd3 (22. Bxe5 Rxe5 23. Qe1 Qg5 $19) 22... Bxf4 23. Rfe1 (23.
  Rce1 Re3 24. Rxf4 Rxd3 25. cxd3 Nxa4 26. Rb1 $19) 23... Re3 0-1
  
  [Event "186th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Georgiev, Nikolay"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "100"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 Bg4 4. Be2 Bxe2 5. Nxe2 Nbd7 6. a3 (6. d3 e5 7. a3
  Bd6 8. Nd2 c6 9. c4 O-O 10. O-O Qe7 11. c5 Bc7 12. e4 Rad8 13. Ng3 Rfe8 14. Qe2
  Nf8 15. Rad1 Ng6 16. Nf5 Qd7 17. g3 Ne7 18. Ne3 Ng6 19. Nf5 a5 20. Nb3 a4 {
  Barbarickiy,Y (1970)-Maraktanov,A (1760)/Salekhard Russia, City Championship
  2015/1-0 (44)}) 6... e6 7. O-O Bd6 (7... c6 8. d3 Qc7 9. Nd2 Bd6 10. Nf3 O-O-O
  11. Ng3 h5 12. c4 h4 13. Ne2 Rdg8 14. c5 Be7 15. h3 g5 16. Nh2 Ne5 17. Bxe5
  Qxe5 18. Nd4 Kc7 19. Ndf3 Qc3 20. d4 g4 21. hxg4 Nxg4 22. Nxg4 {
  Hal1958-Kendo/playchess.de 2005/1-0 (55)}) 8. h3 $146 (8. d4 O-O 9. Nd2 Ng4 10.
  h3 Nh2 11. Re1 Qg5 12. f4 Qg3 13. Nxg3 {
  1-0 anonymouuus (1650)-obiwank/playok.com 2012}) 8... c6 9. d3 O-O 10. Nd2 a5
  11. c3 Ne5 12. Qc2 Qe7 (12... Qb6 13. Nd4 $11) 13. f4 (13. c4 dxc4 14. dxc4
  Rfd8 $11) 13... Ned7 14. d4 {White intends f5} (14. e4 dxe4 15. Nxe4 Nxe4 16.
  dxe4 e5 $11) 14... b5 15. Ng3 {White plans f5} Kh8 (15... Ne8 16. Ne2 $15) 16.
  e4 Ng8 17. e5 Bc7 18. f5 (18. Nf3 f6 $11) 18... Qg5 (18... f6 $142 $5 19. Nf3
  fxe5 20. fxe6 e4 (20... Qxe6 $6 21. Ng5 Qg6 22. Rxf8 Rxf8 23. Qxg6 hxg6 24. Ne6
  $11) 21. Nxe4 dxe4 22. Qxe4 Nb8 $17) 19. Kh2 $11 Rae8 (19... Nh6 20. Nf3 Qe7
  21. fxe6 fxe6 22. a4 $14) 20. Nf3 Qd8 21. Bc1 (21. a4 f6 22. axb5 cxb5 23. fxe6
  Rxe6 $14) 21... f6 (21... exf5 22. Re1 $15) 22. fxe6 Rxe6 23. exf6 $2 (23. bxa5
  $142 Bxa5 24. a4 $11) 23... Ngxf6 $19 (23... Rfxf6 $6 24. Qd3 Rg6 25. Ne5 Bxe5
  26. dxe5 Nxe5 27. Qd4 $17) (23... Ndxf6 $6 24. Ne5 Bxe5 25. dxe5 Rxe5 26. a4
  $17) (23... Rexf6 24. Ng5 g6 25. Rxf6 Ndxf6 26. Nf3 $17) (23... Qxf6 24. Ng5
  Qg6 25. Qxg6 Bxg3+ 26. Kxg3 Rxg6 27. Rxf8 Nxf8 28. Kh2 $18 (28. bxa5 $6 Ne6 29.
  Kh4 Nxg5 30. Bxg5 h6 $18)) 24. Ne5 (24. Bg5 Qb8 25. Bh4 Ne4 $19) 24... Nxe5 (
  24... Bxe5 $6 25. dxe5 Ng4+ 26. hxg4 Qh4+ 27. Kg1 Qxg3 28. Rxf8+ Nxf8 29. Qf2
  Qxf2+ 30. Kxf2 $19) 25. dxe5 Bxe5 (25... Rxe5 $6 26. Bf4 Ree8 27. Kg1 $19) 26.
  Bf4 $2 (26. Bg5 Qd6 27. Qd3 Ne4 28. Rxf8+ Qxf8 $19) 26... Bxf4 (26... Ng4+ $142
  $1 27. Kh1 Bxf4 $19) 27. Rxf4 Rfe8 (27... Re3 28. Raf1 $19) 28. Raf1 $17 a4 29.
  Qf2 Kg8 30. Nf5 Ne4 (30... Qb8 31. Kg1 Ne4 32. Qe3 $17) 31. Qd4 (31. Qa7 $142
  Qf6 32. Nh6+ gxh6 33. Rxf6 Nxf6 34. g4 $11) 31... Qf6 32. Qxf6 (32. R4f3 h6 $17
  ) 32... Rxf6 $19 (32... gxf6 $6 33. Rg4+ Kh8 34. Ng7 $15) 33. Re1 (33. Nd4 Rxf4
  (33... Nxc3 $143 34. Rxf6 gxf6 35. Rxf6 $17) 34. Rxf4 Rc8 $19) 33... Nd6 (33...
  g6 $5 34. Nh6+ Kg7 35. Rxf6 Kxf6 36. Re3 $19) 34. Rxe8+ $17 Nxe8 35. Rf3 Kf7
  36. Nd4 Rxf3 37. gxf3 Nd6 38. Nxc6 (38. Kg3 Nc4 39. Nc2 Ke6 $19) 38... Nc4 39.
  Nd4 Nxa3 40. Kg2 Nc4 (40... Nb1 41. Nxb5 a3 42. Nxa3 Nxa3 43. Kf2 $19) 41. Kf2
  (41. Nxb5 a3 42. Nd4 Ne3+ 43. Kf2 a2 $19) 41... a3 42. Ke2 a2 43. Nb3 Kf6 44.
  Kd3 Ke5 45. Na1 Kf4 46. Ke2 (46. Kc2 Kxf3 47. Kb3 g5 48. Kxa2 Kg3 $19) 46...
  Na3 47. Kd3 (47. Kd2 Kxf3 48. Kc1 Nb1 $19) 47... Kxf3 48. Kd4 Ke2 49. Kxd5 (49.
  Nb3 Kd1 50. Kd3 $19) 49... Kd3 50. Kc5 (50. c4 bxc4 51. b5 Nxb5 $19) 50... Kxc3
  0-1
  
  [Event "175th MGU Sofia"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Razmirov, Stanislav"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [PlyCount "108"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Nf6 4. a3 c5 5. b5 Bd7 6. e3 a6 7. a4 (7. Nc3 axb5 8.
  Nxb5 Nc6 9. Be2 Be7 10. Rb1 O-O 11. O-O c4 12. d3 cxd3 13. cxd3 Qa5 14. Bc3 Qa4
  15. Qxa4 Rxa4 16. Bd1 Ra6 17. Bc2 Rc8 18. Rfc1 Bxa3 19. Nxa3 Rxa3 20. Bxf6 gxf6
  21. Rxb7 Be8 {kamret (2250)-dav240 (2005)/GameColony.com 2003 (47)}) 7... axb5
  8. Bxb5 $146 (8. axb5 Rxa1 9. Bxa1 Qb6 (9... b6 10. c4 Bd6 11. Nc3 O-O 12. Qb3
  dxc4 13. Bxc4 h6 14. O-O Qc7 15. h3 Bc8 16. Rc1 Bb7 17. Be2 Nd5 18. d4 Qe7 19.
  dxc5 Bxc5 20. Ne4 Rc8 21. Be5 f6 22. Bg3 f5 23. Nxc5 Rxc5 24. Rxc5 {
  anonymouuus-novicelo/kurnik 2014/1-0}) 10. Nc3 c4 11. Qb1 Be7 12. Be2 O-O 13.
  O-O Rc8 14. d3 cxd3 15. cxd3 h6 16. d4 Ne4 17. Nxe4 dxe4 18. Nd2 f5 19. Qb3 Kf7
  20. Rb1 Bf6 21. h3 Ke7 22. Bb2 Qa5 {anonymouuus-jarekmirek1/kurnik 2014/1-0})
  8... Bxb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 Be7 11. O-O O-O 12. d3 Qa5 13. Nc3 Nbd7 14. Qd2
  Ra8 15. h3 (15. Rb1 e5 $15) 15... e5 16. Rb1 d4 17. Nd1 Qxd2 18. Nxd2 Ra2 (
  18... Nd5 19. c3 $15) 19. Bb2 Nb6 (19... Nd5 20. Nb3 $15) 20. Ra1 $11 Rxa1 21.
  Bxa1 Nfd5 22. Nc4 (22. c3 $142 $5 dxe3 23. fxe3 $11) 22... Nxc4 $17 23. dxc4
  Nb6 24. Nb2 Bg5 (24... dxe3 25. fxe3 e4 26. Kf2 $19) 25. Nd3 (25. exd4 $5 exd4
  26. Nd3 $15) 25... dxe3 26. Bxe5 Nxc4 27. fxe3 Bxe3+ (27... Nxe5 $143 28. Nxe5
  Bxe3+ 29. Kf1 $15) 28. Kf1 Nxe5 (28... f6 $5 29. Bc7 Na3 $17) 29. Nxe5 $15 f5 (
  29... Bf4 30. Nd7 c4 $11) 30. Ke2 $11 Bd4 31. Nf3 (31. Nc4 $142 $5 $11) 31...
  Bf6 $15 32. Kd3 Kf7 (32... b6 $5 $17) 33. Kc4 $11 Ke6 34. Kxc5 Kd7 (34... Bd8
  35. b6 $11) 35. c4 $14 g5 (35... Kc7 36. Kd5 $14) 36. Kd5 $16 h5 (36... b6 $142
  $16) 37. g4 $4 (37. Ne5+ $142 Ke7 38. c5 $16) 37... fxg4 38. hxg4 hxg4 39. Ne1
  g3 (39... b6 40. c5 bxc5 41. Kxc5 $17) 40. Ng2 (40. c5 Kc7 $15) 40... Bc3 41.
  c5 Bd2 42. Ke5 Kc7 43. Ke4 b6 (43... Bc3 44. Kd3 Bg7 45. Ke4 $15) 44. c6 $11
  Kd6 (44... Bf4 $142 $5 $11) 45. Ne3 $16 Kc7 (45... Bc3 46. Nf5+ Ke6 47. Nxg3
  $16) 46. Kf3 Be1 (46... Bc1 47. Nd5+ Kd6 48. Nxb6 $16) 47. Nd5+ $18 Kb8 48.
  Nxb6 g4+ (48... Bf2 49. Nd7+ Kc7 50. Nf6 $18) 49. Kg2 (49. Kxg4 $4 g2 50. Nd7+
  Kc8 51. Nb6+ Kd8 $19) 49... Bf2 50. Nd7+ Kc7 51. Ne5 Bc5 52. Nxg4 (52. Nc4 $142
  $5 Bf2 53. Nb2 $16) 52... Bd6 53. Nf6 Kb6 54. Ne4 Kxb5 1/2-1/2
  
  [Event "124th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2014.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Metev, Martin"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "1980"]
  [PlyCount "38"]
  [EventDate "2014.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 d5 4. Nf3 Be7 5. e3 O-O 6. c4 c6 7. Be2 Nbd7 8. O-O
  dxc4 (8... a5 9. cxd5 exd5 10. Qb3 a4 11. Qc3 Bd6 12. h3 Nb6 13. d3 Bf5 14.
  Nbd2 h6 15. e4 Be6 16. e5 d4 17. Qxd4 Nbd5 18. exd6 Qxd6 19. Nc4 Qc7 20. Rac1
  Rfd8 21. Qh4 Qf4 22. Be5 Qxh4 23. Nxh4 {
  mpenga (2565)-tche (2360)/net-chess.com 2015/1-0 (39)}) 9. Bxc4 b5 10. Be2 a6
  $146 (10... a5 11. bxa5 Rxa5 12. d4 h6 13. Nbd2 Bb7 14. Nb3 Ra7 15. Qc2 Qc7 16.
  Bxb5 Qd6 17. Be2 Rc8 18. Rfc1 Ba8 19. Nc5 Nxc5 20. dxc5 Qc7 21. Be5 Qa5 22. h3
  Nd7 23. Bd4 f6 24. Qg6 e5 25. Bc4+ {
  ziggyblitz (2420)-johnb (2155)/net-chess.com 2014/1-0 (44)}) (10... a5 11. Nd4
  Bb7 12. Qc2 axb4 13. Nxc6 Bxc6 14. Qxc6 bxa3 15. Nxa3 $11) 11. d3 (11. d4 a5
  $11) 11... c5 12. Bc3 (12. a4 bxa4 13. bxc5 Nxc5 $11) 12... Bb7 $15 13. Nbd2 (
  13. bxc5 Nxc5 14. Bd4 Rc8 $15) 13... Nd5 $17 14. Qb3 Rc8 15. Rac1 Qb6 16. Ne5 (
  16. d4 $5 cxb4 17. Bxb4 Nxb4 18. axb4 $15) 16... Nxc3 (16... Nxe5 $142 17. Bxe5
  cxb4 $17) 17. Nxd7 $4 (17. Qxc3 $142 Nxe5 18. Qxe5 cxb4 19. axb4 Bxb4 20. Ne4
  $17) 17... Nxe2+ $19 18. Kh1 Qc6 19. Nxf8 (19. Ne4 Nxc1 20. Rxc1 $19) 19...
  Qxg2# 0-1
  
  [Event "127th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2014.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Schiller, Angel"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "1985"]
  [PlyCount "46"]
  [EventDate "2014.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 d5 4. e3 Be7 5. Nf3 O-O 6. c4 dxc4 7. Bxc4 b6 8. O-O
  Bb7 9. Be2 c5 10. bxc5 Bxc5 11. d4 Be7 12. Ne5 $146 (12. Nbd2 Nbd7 13. Rc1 Rc8
  14. Qb3 Bd5 15. Bc4 Bxc4 16. Rxc4 Rxc4 17. Nxc4 Qb8 18. Nce5 Nxe5 19. Nxe5 Bd6
  20. Nf3 Ng4 21. h3 Nf6 22. Rc1 Rc8 23. a4 Ne4 24. Rxc8+ Qxc8 25. Qd3 Qc6 26.
  Ne5 Bxe5 {ourang-fatslim/kurnik 2013/0-1 (46)}) 12... Nbd7 13. Ng4 (13. Bf3 Nd5
  $11) 13... Rc8 14. Nxf6+ Nxf6 (14... gxf6 $143 15. Nc3 $14) 15. Nd2 Qd7 16. Bf3
  Ba6 17. Be2 (17. Re1 Bd3 $15) 17... Bxe2 18. Qxe2 Rc2 19. Rab1 Rfc8 20. Qd3 g6
  (20... Qb7 21. Rfd1 $15) 21. h3 Qa4 {Attacks the isolani on a3} 22. Qb3 (22.
  Rfc1 R8c6 23. Nb3 Qc4 24. Qxc4 R6xc4 25. Rxc2 Rxc2 $15) 22... Qa6 23. f3 $4 (
  23. Nf3 $142 $17) 23... Rxd2 $19 (23... Rxd2 24. Rbd1 Rxd1 25. Qxd1 Bxa3 26.
  Bxa3 Qxa3 $19) 0-1
  
  [Event "176th MGU Sofia"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kolev, Lachezar"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "94"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 c5 4. b5 d5 5. e3 Be7 6. c4 O-O 7. Nf3 b6 8. h3 (8.
  Be2 Bb7 9. O-O Nbd7 10. d4 (10. Qc2 Ne4 11. Nc3 Nxc3 12. Bxc3 Bf6 13. cxd5 exd5
  14. d4 Rc8 15. Rfc1 Re8 16. Qb2 Nf8 17. dxc5 Bxc3 18. Rxc3 bxc5 19. Rd1 Ne6 20.
  a4 Qf6 21. a5 d4 22. Ra3 dxe3 23. Qxf6 exf2+ 24. Kxf2 gxf6 {
  Janek-mi1320/internet 2018/1-0 (34)}) 10... Ne4 11. Nbd2 cxd4 12. Bxd4 Ndc5 13.
  Nxe4 Nxe4 14. a4 Bf6 15. cxd5 Bxd5 16. Rc1 Rc8 17. Qd3 Qe7 {
  1/2-1/2 Svensek,M-Ivanec,D (2175)/SLO-chT East 2005}) 8... Bb7 9. Be2 a6 $146 (
  9... Nbd7 10. O-O dxc4 11. Bxc4 Nd5 12. Ne5 Nxe5 13. Bxe5 Bf6 14. Bxf6 Qxf6 15.
  Ra2 Qg6 16. Qg4 Qf6 17. f4 g6 18. f5 exf5 19. Qg3 Qe7 20. Nc3 Nxc3 21. dxc3
  Rad8 22. Raf2 Kg7 23. Rxf5 Rd2 24. R1f2 {
  Rush,B-Jaszczowski,Z/54. LSS No Engine Cup Preliminary 2011/0-1 (66)}) 10. a4
  axb5 11. axb5 Rxa1 12. Bxa1 Nbd7 13. d3 Qc7 14. Nbd2 Ra8 15. O-O e5 16. Qc2 d4
  17. e4 (17. Bb2 Nf8 $11) 17... Nf8 (17... Nh5 18. Re1 Nf4 19. Bf1 $17) 18. Bb2
  Ng6 19. g3 (19. Nb3 Nf4 $11) 19... Bc8 20. Kh2 Qd7 21. Ng1 h5 22. Qd1 h4 23. g4
  (23. Bc1 Qe6 $15) 23... Nh7 24. Bc1 Ng5 25. Nb3 Ne6 26. Bf3 Bg5 27. Ne2 Qe7 28.
  Bg2 Ra2 29. Nd2 Qf6 30. Nf3 Bxc1 31. Nxc1 Ra3 32. Qd2 Nef4 33. Ne1 Be6 34. Ne2
  (34. Qb2 Ra7 $17) 34... Nxe2 (34... Nxg2 $6 35. Kxg2 Nf4+ 36. Nxf4 Qxf4 37.
  Qxf4 exf4 38. f3 $15) 35. Qxe2 Nf4 36. Qd2 Rc3 (36... Nxd3 $142 37. Nxd3 Bxc4
  $17) 37. f3 $2 (37. Rg1 $142 $5 $17) 37... Nxd3 $1 $19 38. Nxd3 Bxc4 (38...
  Rxc4 $143 39. g5 Qd8 40. Ra1 $18) 39. Ne1 Bxf1 40. Bxf1 Qe6 (40... c4 $5 41. g5
  Qf4+ 42. Qxf4 exf4 43. Ng2 $19) 41. Qg5 Qa2+ (41... Qe8 $142 $19) 42. Bg2 $4 (
  42. Kg1 $142 f6 43. Qf5 $17) 42... Qf2 $19 43. Qxe5 Qxe1 44. Qe8+ Kh7 45. Qe5
  Qg3+ $1 46. Qxg3 hxg3+ 47. Kxg3 d3 (47... d3 48. Bf1 c4 $19) 0-1
  
  [Event "11th Hristo Gerenski Memorial"]
  [Site "?"]
  [Date "2018.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Yanev, Bogdan"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [BlackElo "1710"]
  [PlyCount "128"]
  [EventDate "2018.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 d5 3. e3 Nbd7 4. a3 e5 5. c4 Bd6 (5... dxc4 6. Bxc4 Nb6 7. Qb3
  Qe7 8. Nf3 e4 9. Nd4 Nxc4 10. Qxc4 a6 11. O-O Qe5 12. Nc3 Bd6 13. f4 Qe7 14. d3
  exd3 15. e4 c5 16. e5 O-O 17. Nf3 cxb4 18. axb4 Bb8 19. exf6 Qxf6 20. Nd4 {
  Comet B25 (2220)-EXchess 3.11/1-0}) 6. c5 (6. cxd5 Nxd5 7. Nf3 O-O 8. Nc3 Nxc3
  9. Bxc3 c6 10. Be2 e4 11. Nd4 Bc7 12. O-O Nf6 13. Rc1 Qd6 14. g3 Bh3 15. Re1
  Qd7 16. Bf1 h5 17. Qe2 h4 18. Red1 hxg3 19. fxg3 Bg4 20. Qf2 a5 {
  vihavald (1655)-jutroklik6 (1650)/kurnik 2012/1-0 (50)}) 6... Be7 7. Bb5 $146 (
  7. Bd3 O-O 8. Ne2 c6 9. Bc2 b6 10. d4 exd4 11. exd4 Rb8 12. Bc3 Ne4 13. O-O Re8
  14. Bxe4 dxe4 15. Ng3 Bg5 16. d5 cxd5 17. Qxd5 Ba6 18. Rd1 Nf6 19. Qb3 Bd3 20.
  cxb6 Qxb6 21. Qb2 Rbd8 {Schalkwijk,P-Zednik,M/IECG 2002/0-1}) (7. d4 e4 8. Ne2
  O-O 9. Nbc3 c6 10. Ng3 Re8 11. Be2 b6 12. O-O Rb8 13. Rb1 bxc5 14. bxc5 Nf8 15.
  Na2 Qc7 16. Nb4 a5 17. Na6 Bxa6 18. Bxa6 Ne6 19. Be2 Rb7 20. Bc3 Rxb1 21. Qxb1
  Rb8 {Luzuriaga,N-Zednik,M/Orang-Utan Invitational 2002/1/2-1/2 (49)}) 7... c6
  8. Ba4 O-O 9. Nf3 (9. Ne2 Qc7 $15) 9... Qc7 10. h3 (10. O-O e4 11. Nd4 Ne5 $15)
  10... b6 11. d4 e4 12. Ne5 (12. Nfd2 $5 $17) 12... Nxe5 (12... bxc5 13. Nxc6
  Nb6 14. dxc5 $16 (14. bxc5 $143 Nxa4 15. Qxa4 Bd8 16. Nxd8 Bd7 $16)) 13. dxe5
  Nd7 14. Qd4 (14. cxb6 axb6 15. O-O b5 $19) 14... bxc5 15. bxc5 Nxc5 16. O-O (
  16. Bc2 Ba6 $19) 16... Rb8 17. Bc3 (17. Bc2 $19) 17... Ba6 (17... Nxa4 $6 18.
  Qxa4 c5 19. Rd1 $19) 18. Rd1 Bc4 (18... Be2 $142 19. Re1 Nd3 20. Rxe2 $19) 19.
  Bc2 Nd3 (19... Bb3 20. Qd2 $19) 20. Bxd3 c5 (20... exd3 $6 21. Nd2 Qb6 22. Qg4
  $17) 21. Qxc4 dxc4 22. Bxc4 (22. Bxe4 Rb3 $19) 22... Rfd8 23. Rf1 (23. Nd2 Qc6
  $19) 23... Kf8 (23... Qd7 24. Nd2 $19) 24. Nd2 Qc6 25. a4 (25. Rfc1 Rb7 $19)
  25... a6 26. Ba2 (26. Rfd1 $19) 26... Qxa4 27. Bb1 Qb5 (27... Qxa1 28. Bxa1
  Rxd2 29. Bxe4 $19) 28. Bxe4 Qe2 (28... g6 $5 29. Rfd1 $19) 29. Rfe1 $17 Rxd2 $4
  (29... Qh5 $142 30. Rxa6 f5 $17) 30. Rxe2 $14 Rxe2 31. Bd3 Reb2 32. Bxb2 Rxb2
  33. Rxa6 g6 34. Ra8+ Kg7 35. Re8 (35. Ra7 Kf8 $16) 35... Rb7 36. Bc4 Rb1+ 37.
  Kh2 Rb7 38. e4 Bh4 (38... g5 39. Kg3 $16) 39. g3 {White plans e6} Be7 40. Kg2
  Bf8 41. f4 Rb4 (41... Rb2+ 42. Kf3 Rc2 43. Bd5 Rc3+ 44. Kf2 Rc2+ 45. Ke1 $18)
  42. Bd5 $18 Ra4 (42... Rd4 43. Ra8 Be7 44. Kf2 $18) 43. e6 (43. Rc8 Rb4 $18)
  43... fxe6 44. Rxe6 Ra7 45. Rc6 Be7 46. h4 Rd7 47. Rc8 Bf8 48. g4 {
  White prepares f5} Ra7 $2 (48... h5 $142 $18) 49. g5 Re7 50. Kf3 (50. Rxc5 $6
  Rxe4 51. Rc7+ Re7 $18) 50... Ra7 (50... Rd7 51. h5 $1 gxh5 52. f5 Rxd5 53. exd5
  $18) 51. f5 Ra3+ 52. Kf4 gxf5 53. Kxf5 (53. exf5 Ra4+ 54. Ke5 Ra1 55. Rc7+ Kh8
  $18) 53... Rf3+ 54. Kg4 Rf1 55. Rc7+ Kh8 56. Rf7 (56. e5 $142 $18) 56... Rg1+
  $4 (56... Rxf7 $142 57. Bxf7 Kg7 $18) 57. Kh5 Bg7 58. Rc7 (58. e5 $142 Rb1 $18)
  58... Bf8 (58... Rf1 59. e5 Rf8 60. e6 $18) 59. e5 Rd1 60. Rd7 c4 (60... Be7
  61. Rxe7 Rxd5 62. Kh6 $18) 61. e6 c3 (61... Be7 $18) 62. Rc7 (62. Rd8 Kg8 63.
  e7+ Rxd5 64. exf8=Q#) 62... Rxd5 $11 63. Rxc3 Re5 64. Rc6 Be7 1/2-1/2
  
  [Event "200th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Tenev, Bogdan"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [PlyCount "65"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 f6 4. Bb2 Ne7 5. a3 Bd6 6. e4 (6. e3 O-O (6...
  Nbc6 7. Bc4 Ne5 8. Bb3 N7g6 9. Nf3 Nf7 10. O-O O-O 11. Nd4 Be5 12. f4 Bxd4 13.
  Bxd4 d5 14. c4 c6 15. cxd5 cxd5 16. Nc3 Bf5 17. Nxd5 Qxd5 18. Bxd5 {
  1-0 DEFFM-GuestBWRN/freechess.org 2018}) 7. Nf3 Ng6 8. Bc4+ Kh8 9. O-O Qe7 10.
  d4 c6 11. Bd3 Bc7 12. c4 d5 13. Nbd2 Bg4 14. h3 Be6 15. Qc2 Bf7 16. cxd5 cxd5
  17. Rab1 Nc6 18. Qb3 Na5 19. Qa4 Be8 20. Qc2 Rc8 {
  mihai740609-bobbyf72/kurnik 2011/1-0}) 6... O-O $146 (6... Ng6 7. Bc4 Nc6 8.
  Qh5 Nce5 9. Ba2 Qe7 10. Ne2 b6 11. f4 Nf7 12. f5 Nge5 13. Nbc3 Bb7 14. O-O-O g6
  15. Qh3 Bxa3 16. Nd5 Bxb2+ 17. Kxb2 Bxd5 18. Bxd5 Qb4+ 19. Qb3 Qxb3+ 20. Kxb3
  c6 21. Bxf7+ {bratek55-erceg (1730)/kurnik 2011/0-1 (52)}) 7. Bc4+ Kh8 8. Nf3
  Nbc6 9. O-O Ne5 10. Bb3 b6 11. d3 Bb7 12. Nbd2 c5 13. Nxe5 (13. Re1 Qc7 $11)
  13... Bxe5 $11 14. Bxe5 fxe5 15. Qh5 Qe8 (15... Ng6 $142 $5 $11) 16. Qxe5 $16
  Ng6 17. Qxe8 Raxe8 18. Nc4 Rf6 19. g3 (19. Rae1 Bc6 $16) 19... d5 $14 20. exd5
  Bxd5 21. Nd2 (21. f4 Re2 22. Rf2 Re8 $16) 21... Bxb3 $11 22. Nxb3 Re2 23. Rac1
  Ne5 (23... a5 24. f4 $14) 24. h3 (24. f4 $142 $5 Ng4 25. h3 $16) 24... Nf3+ $11
  25. Kg2 Nd2 $2 (25... Kg8 26. c3 $11) 26. Nxd2 (26. Rce1 $142 $5 Rfe6 27. Rxe2
  Rxe2 28. Rd1 Nxb3 29. cxb3 $16) 26... Rxd2 $11 27. Rce1 Kg8 28. Rc1 Re6 (28...
  Kh8 $142 $5 $11) 29. Rfd1 $16 Rde2 30. d4 (30. Kf1 $142 $16) 30... Rf6 $15 31.
  Rf1 cxd4 32. Rcd1 Rxc2 (32... Rd6 $5 $17) 33. Rxd4 $11 1/2-1/2
  
  [Event "200th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Punchev, Ivan"]
  [Result "1/2-1/2"]
  [BlackElo "1685"]
  [PlyCount "98"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Nf3 d6 6. Bb2 Bg4 (6... c5 7. e3
  O-O 8. c4 Nc6 9. Qc2 Re8 10. Be2 Bg4 11. Nc3 Bxf3 12. gxf3 Ne7 13. h4 h5 14.
  Ne4 Nxe4 15. fxe4 Qb6 16. Rg1 Ng6 17. Bxh5 Re6 18. f4 Qd8 19. Rg5 Ne5 20. fxe5
  dxe5 21. O-O-O {forsetinn (2445)-josquin (1935)/gameknot.com 2015/1-0}) 7. Nd4
  $146 (7. e3 Nc6 8. Be2 O-O 9. O-O h6 10. h3 Bh5 11. d4 Ne4 12. c4 d5 13. Nbd2
  Bxf3 14. Nxf3 dxc4 15. Bxc4 Kh8 16. Qc2 f5 17. Rfd1 Bb6 18. Nd2 Nxf2 19. Kxf2
  Qh4+ 20. Kg1 f4 21. Nf3 Qg3 {mihai740609-lodzman44/kurnik 2014/1-0 (32)}) (7.
  g3 O-O 8. Bg2 Nc6 9. O-O Qd7 10. d3 Bh3 11. Nbd2 Bxg2 12. Kxg2 Rfe8 13. Nc4 Bb6
  14. Nxb6 axb6 15. c4 Ra5 16. Bc3 Rh5 17. Re1 Qh3+ 18. Kg1 Ng4 19. e4 Nxh2 20.
  Nxh2 Qxh2+ 21. Kf1 Ne5 {giorgo (1650)-cege/kurnik 2013/0-1}) (7. e3 Nc6 $11)
  7... c5 (7... O-O 8. f3 Bd7 9. e4 $15) 8. Nb3 Bb6 9. h3 Bh5 10. d3 Nc6 (10...
  O-O 11. g4 Bg6 12. Bg2 $11) 11. c4 a5 (11... O-O 12. g4 Bg6 13. Bg2 $11) 12.
  Nc3 a4 13. Nd2 Ne5 (13... O-O 14. Nxa4 Ba5 15. g4 $11) 14. Qc2 O-O 15. Nxa4 (
  15. g4 Bg6 16. f4 Nc6 $16) 15... Rxa4 16. Qxa4 $4 (16. Bxe5 $142 Ra7 17. Bb2
  $14) 16... Nxd3+ $1 $17 17. exd3 Qe7+ $4 (17... Qe8+ $142 18. Qxe8 Rxe8+ (18...
  Nxe8 $4 19. Bc3 $18) 19. Be2 Rxe2+ 20. Kd1 Ba5 21. Bxf6 Rxd2+ 22. Kc1 gxf6 $19)
  18. Ne4 $18 Nxe4 19. dxe4 Qxe4+ $2 (19... Qe8 $142 20. Qb3 Ba5+ 21. Bc3 Qxe4+
  22. Kd2 Qf4+ 23. Kc2 Qxf2+ 24. Kc1 Qe3+ 25. Kb2 Qf2+ 26. Kc1 Qe3+ 27. Kb2 Qf2+
  28. Kc1 $11) 20. Kd2 $18 Qf4+ 21. Kc3 d5 22. Qc2 (22. Qb5 d4+ 23. Kb3 Ba7 $18)
  22... d4+ (22... Bg6 23. Qe2 $18) 23. Kb3 Ba5 (23... Bg6 24. Bd3 $18) 24. Bd3
  f5 (24... Bg6 25. Bxg6 fxg6 26. f3 $18) 25. Bc1 Qe5 26. Bd2 Bd8 (26... Bxd2 27.
  Qxd2 Qf6 28. Kb2 $18) 27. Rae1 Qb8 (27... Qf6 28. g4 $1 Bf7 29. Kb2 $18) 28.
  Bxf5 Be8 (28... h6 29. Bg6 Bxg6 30. Qxg6 $18) 29. Bxh7+ Kh8 30. Bg6 Bc6 (30...
  Bf6 31. Bxe8 Rxe8 32. Qf5 $18) 31. Be4 (31. Qd1 Ba4+ 32. Kxa4 Qa7+ 33. Kb3 Qb6+
  34. Bb4 Qxg6 35. Bxc5 Rxf2 36. Qxd4 Qc2+ 37. Kb4 Rd2 $18) 31... Bd7 (31... Rxf2
  32. Rhf1 Bh4 33. Rxf2 Bxf2 34. Re2 $18) 32. Qd1 Be8 33. Bf3 (33. Bd3 $142 Bf7
  34. Qf3 Qd6 $18) 33... b5 34. Rxe8 $1 Rxe8 (34... Rxe8 35. Bc6 {Double attack}
  (35. Bc6 {Decoy})) 35. Bd5 (35. Bc6 Re5 36. Bf4 bxc4+ 37. Kxc4 Ba5 $18) 35...
  g6 36. Qg4 (36. Bf7 bxc4+ 37. Kxc4 Re7 38. Bxg6 Qb6 39. Qh5+ Kg8 $18) 36... Qb6
  (36... bxc4+ 37. Kxc4 Qb6 $18) 37. Bg5 (37. Kc2 $142 bxc4 38. Bxc4 Rf8 $18)
  37... Bxg5 $4 (37... bxc4+ 38. Kxc4 Qa6+ 39. Kxc5 Qxa3+ 40. Kxd4 Bb6+ 41. Kc4
  Qc5+ 42. Kb3 Qxd5+ 43. Kc2 Qa2+ 44. Kc1 Re6 $17) 38. Qxg5 $18 bxc4+ (38... Kg7
  39. Qg4 bxc4+ 40. Kxc4 Qa6+ 41. Kxc5 Qa5+ 42. Kxd4 Qd2+ 43. Kc5 Qc3+ 44. Kb6
  Qb2+ 45. Qb4 Qf6+ 46. Ka7 Re7+ 47. Bb7 Qxf2+ 48. Qb6 $18) 39. Kxc4 Qa6+ 40.
  Kxc5 Qa7+ (40... Qxa3+ 41. Kxd4 Qa7+ 42. Kc4 Qa2+ 43. Kc3 Qa3+ 44. Bb3 Rc8+ 45.
  Kd2 Qb2+ 46. Ke1 Re8+ 47. Qe3 Rxe3+ 48. fxe3 Qxb3 49. Kf2 $19) 41. Kc4 (41. Kb5
  $142 $5 Kg7 42. Rc1 Qb8+ 43. Kc4 Qb2 $18) 41... Qa4+ 42. Kd3 Qxa3+ 43. Kxd4
  Qb4+ (43... Qa7+ 44. Kc4 Rc8+ 45. Kd3 Qa3+ 46. Ke4 Qb4+ 47. Kf3 Rc3+ 48. Qe3
  Qd4 $11) 44. Kd3 (44. Bc4 Kg7 45. h4 Qb2+ 46. Kd3 Qa3+ 47. Kc2 Qa4+ 48. Kc3
  Qa3+ 49. Bb3 Rc8+ 50. Kd4 Qb2+ 51. Ke4 Qe2+ 52. Kf4 Qxf2+ 53. Ke5 Qe2+ 54. Kd4
  Qb2+ 55. Ke4 Qe2+ 56. Kd4 Qb2+ 57. Ke4 Qxb3 58. Qe5+ Kh7 59. Qe7+ Kg8 60. Rd1
  Qa4+ 61. Rd4 Qc6+ 62. Ke3 $19) 44... Qb5+ 45. Kd4 Qb4+ 46. Bc4 Qb2+ 47. Kd5
  Qb7+ 48. Kd4 (48. Kc5 Rc8+ 49. Kd4 Qa7+ 50. Kd3 Qa3+ 51. Ke2 Qb2+ 52. Qd2 Qe5+
  53. Kf1 Qa1+ 54. Qe1 Qxe1+ 55. Kxe1 Rxc4 $18) 48... Qb2+ 49. Kd5 Qb7+ 1/2-1/2
  
  [Event "Teteven Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Yanev, Yordan"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "68"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Bb2 d5 6. e3 (6. Nc3 O-O 7. e3
  Nc6 8. Nf3 d4 9. Nb5 dxe3 10. fxe3 Re8 11. c3 Ne5 12. Nxe5 Rxe5 13. Nd4 Bg4 14.
  Be2 Bxe2 15. Qxe2 Bb6 16. O-O Rc8 17. Rad1 c5 18. Nf3 Re7 19. Kh1 c4 20. Nd4
  Bxd4 {Sapareva,M-Georgiev,N/149 Open MGU 2015/0-1 (57)}) 6... c5 (6... O-O 7.
  c4 Ne4 8. Nf3 dxc4 9. Bxc4 Bxd2+ 10. Nbxd2 Nxd2 11. Nxd2 Re8 12. O-O h6 13. Qc2
  Qg5 14. Nf3 Qf5 15. Qxf5 Bxf5 16. Nd4 Bg6 17. Nb5 Na6 18. Nd4 c5 19. Nb3 Re4
  20. Bxa6 bxa6 21. Nxc5 {hen4daleko-turkuc49/kurnik 2014/1-0 (58)}) 7. Bb5+ $146
  (7. Nf3 Nc6 8. Be2 O-O 9. O-O Bf5 10. d3 Re8 11. Nbd2 d4 12. e4 Bg6 13. Nc4 b5
  14. Nxa5 Qxa5 15. Ng5 h6 16. Nh3 Qb6 17. Kh1 a5 18. f4 c4 19. Bf3 c3 20. Bc1
  Rad8 21. f5 Bh7 {Andras,T (1850)-Sebensky,M (1765)/SVK-ch U18 2007/1-0 (56)}) (
  7. Qf3 Nbd7 $11) 7... Nc6 (7... Bd7 8. Bxd7+ Nbxd7 9. Nf3 $15) 8. Nf3 (8. Qf3
  Rg8 $11) 8... O-O $15 9. O-O Qb6 10. Bxf6 (10. a4 Ne4 11. d3 Nd6 $15) 10...
  Qxb5 $15 11. Bc3 Bc7 12. d4 Bg4 13. h3 (13. Nbd2 c4 $15) 13... Bh5 (13... Bxf3
  14. gxf3 Rfe8 15. dxc5 Qxc5 16. Qd2 $17) 14. dxc5 $15 Qxc5 15. g4 (15. Bb4 $5
  Nxb4 16. axb4 $15) 15... Bg6 $17 16. Nd4 Qd6 17. f4 a6 $4 (17... Bb6 18. Qd2
  Rac8 19. Nxc6 Rxc6 20. f5 Qg3+ 21. Qg2 Qxe3+ 22. Kh1 Bxf5 23. Rxf5 Rxc3 24.
  Nxc3 Qxc3 25. Raf1 $15) 18. Nd2 $4 (18. Nxc6 Qxc6 19. f5 $16) 18... Rfe8 $17
  19. Rf3 Be4 20. Rg3 (20. Nxe4 dxe4 21. Rf2 Red8 $17) 20... g5 21. Nf5 Qc5 22.
  Nxe4 Rxe4 23. Bd4 (23. Bb4 Nxb4 24. axb4 Qc4 $17 (24... Qxb4 $6 25. Nh6+ Kf8
  26. Qxd5 $11)) 23... Nxd4 $17 24. Nxd4 $2 (24. exd4 $142 Qa7 25. Re3 Bxf4 26.
  Rxe4 dxe4 27. c4 $17) 24... gxf4 25. Rf3 (25. Nb3 Qc3 26. Qd3 Qxd3 27. cxd3
  Rxe3 28. Rxe3 fxe3 $19) 25... fxe3 26. Ne2 Qd6 27. Ng3 (27. Rg3 Rd8 $19) 27...
  e2 $1 28. Qe1 (28. Nxe2 Qh2+ {Combination}) 28... Qc5+ (28... Rae8 29. Kg2 Re3
  30. Qf2 $19) 29. Kg2 Bxg3 30. Rxg3 (30. Qxg3 Qxc2 31. Re1 Rae8 $19) 30... Qxc2
  31. Rc3 Qb2 32. Rac1 (32. Rcc1 b5 $19) 32... d4 33. R3c2 Qxa3 34. Rxe2 (34. Rc5
  $19) 34... Rxe2+ (34... Rxe2+ 35. Qxe2 Qxc1 $19) 0-1
  
  [Event "149 Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2015.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Georgiev, Nikolay"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "114"]
  [EventDate "2015.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Bb2 d5 6. Nc3 (6. e3 c5 7. Bb5+
  Nc6 8. Nf3 O-O 9. O-O Qb6 10. Bxf6 Qxb5 11. Bc3 Bc7 12. d4 Bg4 13. h3 Bh5 14.
  dxc5 Qxc5 15. g4 Bg6 16. Nd4 Qd6 17. f4 a6 18. Nd2 Rfe8 19. Rf3 Be4 20. Rg3 g5
  {Sapareva,M-Yanev,Y/Teteven Open 2015/0-1 (34)}) 6... O-O 7. e3 Nc6 8. Nf3 d4
  $146 (8... a6 9. d4 Re8 10. Bd3 Bg4 11. O-O Ne4 12. Na4 b6 13. Be2 Qc8 14. Ne5
  Bxe2 15. Qxe2 Nxe5 16. dxe5 c5 17. f3 Nd2 18. Rfd1 Nc4 19. Rxd5 Nxb2 20. Nxb2
  Qe6 21. Rad1 Bc3 22. Nc4 b5 23. Qd3 {zosiaka-estudioso/kurnik 2012/1-0 (40)})
  9. Nb5 dxe3 10. fxe3 Re8 11. c3 (11. Nc3 Nd5 12. Nxd5 Qxd5 $15) 11... Ne5 12.
  Nxe5 Rxe5 13. Nd4 Bg4 14. Be2 Bxe2 (14... c5 15. Nb3 (15. Bxg4 $143 cxd4 (15...
  Nxg4 $6 16. Nf3 $15) 16. cxd4 Rxe3+ 17. Kf1 Nxg4 18. Qxg4 Rb3 $19) 15... Bxe2
  16. Qxe2 $15) 15. Qxe2 $11 Bb6 16. O-O Rc8 (16... Bxd4 17. cxd4 Re6 18. d3 $11)
  17. Rad1 (17. Nf5 Qd7 18. Nh6+ Kf8 $14) 17... c5 (17... Bxd4 18. cxd4 Re6 19.
  d3 $11) 18. Nf3 Re7 19. Kh1 (19. c4 $142 $5 Qd6 20. Ng5 $14) 19... c4 $15 20.
  Nd4 Bxd4 21. cxd4 Nd5 (21... Qb6 22. Rb1 $15) 22. Rc1 Rec7 (22... Qc7 23. Qg4
  Re6 24. Qf5 $11) 23. Bc3 (23. e4 Qe7 $11) 23... Qe7 $15 24. e4 (24. Qf3 Nxc3
  25. Rxc3 b5 $11) 24... b5 (24... Re8 25. Qf2 Nxc3 26. dxc3 Qxa3 27. Qg3 $15)
  25. Qf3 Nxc3 26. Rxc3 a5 (26... Rd8 27. Qe3 $11) 27. Rb1 (27. d3 $5 $11) 27...
  b4 $15 28. axb4 axb4 29. Re3 c3 (29... Ra7 30. d5 $15) 30. dxc3 $11 bxc3 31.
  Rc1 c2 32. e5 Qb4 33. Qe4 (33. Rd3 Qb2 34. Qf4 Rb8 $19) 33... Qd2 $15 34. Ree1
  Rc4 (34... Rd7 35. e6 Re7 36. exf7+ Rxf7 37. Qe6 $11) 35. e6 Qxd4 $4 (35... f5
  36. Qe5 Qxd4 (36... Rxd4 37. e7 Re4 38. Rxe4 Qxc1+ 39. Re1 Qxe1+ 40. Qxe1 $18)
  37. Qxf5 Qf6 $11) 36. exf7+ $18 Kxf7 37. Rf1+ (37. Qe6+ $142 Kf8 38. Rf1+ Qf6
  39. Rxf6+ gxf6 40. Qxf6+ Kg8 41. Kg1 $18) 37... Kg8 $17 38. Qe6+ Kh8 39. Qf5
  Qd6 40. g3 (40. Qf7 R4c7 41. Qf2 Kg8 $19) 40... Qc6+ $19 41. Kg1 Qc5+ 42. Qf2
  Kg8 43. Qxc5 R4xc5 44. Rf2 g5 45. Kf1 Rf8 (45... g4 $142 $5 $19) 46. Ke1 (46.
  Rxf8+ Kxf8 47. Ke2 Ke7 $15) 46... Rxf2 $17 47. Kxf2 Kf7 48. Ke3 Ke6 49. Kd3 Kf5
  50. h3 h5 51. Rf1+ Kg6 52. Kd2 $2 (52. Rc1 $142 $17) 52... Rf5 $19 53. Rg1 Rf2+
  54. Ke3 $2 (54. Kc1 Kf5 55. h4 Kg4 56. hxg5 Kxg5 $19) 54... Rh2 (54... Rg2 $142
  $1 55. Rc1 Rxg3+ 56. Kd4 $19) 55. Kd3 c1=Q (55... Rg2 $1 56. Rh1 $19) 56. Rxc1
  Rxh3 57. Ke4 (57. Rg1 $142 $19) 57... Rxg3 0-1
  
  [Event "176th MGU Sofia"]
  [Site "?"]
  [Date "2016.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Shalamanov, Vladimir"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "60"]
  [EventDate "2016.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Bb2 O-O 6. Nf3 d5 7. e3 Re8 (7...
  Bg4 8. Be2 c5 9. h3 Bh5 10. O-O Nc6 11. Nh2 Bxe2 12. Qxe2 Re8 13. Qd1 Bc7 14.
  Ng4 Nxg4 15. Qxg4 Ne5 16. Qg3 Ng6 17. f4 d4 18. Rf3 Nh4 19. Rf1 Nf5 20. Qg4 Qd5
  21. Qf3 Qxf3 22. Rxf3 {Sapareva,M (1620)-Andreev,D (1955)/133 Open MGU 2015/0-1
  }) 8. Be2 c6 $146 (8... c5 9. O-O $15) 9. O-O $11 Bg4 10. Nd4 Bxe2 11. Nxe2 Qd6
  12. Ng3 Bc7 13. d3 Nbd7 14. Nd2 h6 15. Qf3 h5 (15... b5 $142 $11) 16. Qf4 $2 (
  16. Rfb1 $142 b5 17. Ndf1 $11) 16... Qxf4 $19 17. exf4 Bxf4 18. Nf3 Bxg3 19.
  hxg3 Re2 20. Nd4 Ree8 21. Rae1 (21. Nf3 c5 22. Rab1 $19) 21... Rxe1 22. Rxe1
  Re8 23. Rb1 (23. Rxe8+ Nxe8 24. Nf5 Kf8 $17) 23... c5 24. Nb5 Re2 25. Nxa7 (25.
  Bxf6 Nxf6 (25... gxf6 $6 26. Rc1 $15 (26. Nxa7 $143 Rxc2 27. Nc8 Ne5 $17)) 26.
  c4 dxc4 27. dxc4 Ng4 $19) 25... Rxc2 26. f3 (26. Bxf6 Nxf6 27. f3 $19) 26... d4
  27. Bc1 Nd5 28. Bf4 b6 29. Nc8 (29. Rd1 f6 $19) 29... Rc3 (29... Nxf4 $6 30.
  gxf4 Rc3 31. Nxb6 Nxb6 32. Rxb6 Rxd3 33. Rc6 $19) 30. Nd6 (30. Re1 Rxa3 (30...
  Nxf4 $6 31. gxf4 Rxd3 32. a4 $19) 31. Re8+ Kh7 $19) 30... Rxd3 0-1
  
  [Event "202-nd Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2018.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Simeonov, Daniel"]
  [Result "0-1"]
  [PlyCount "70"]
  [EventDate "2018.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e4 Nf6 4. d3 a6 5. Nc3 (5. c4 c5 6. Qa4+ Bd7 7. b5 a5 8.
  Ne2 Be7 9. Ng3 Na6 10. Qd1 Nc7 11. Be2 b6 12. O-O h6 13. Nc3 O-O 14. Nh5 Nxh5
  15. Bxh5 Ne6 16. Bc1 Bg5 17. Nd5 Nd4 18. Bxg5 Qxg5 19. Nxb6 Bh3 {
  mcgoo (2420)-naskme (2085)/net-chess.com 2011/1-0}) (5. h3 Be7 6. Ne2 Nc6 7. c4
  O-O 8. f4 exf4 9. Nxf4 Nd7 10. Be2 Bf6 11. Qd2 Bxb2 12. Qxb2 Nf6 13. O-O Ne7
  14. Nc3 Bd7 15. Ncd5 Nfxd5 16. cxd5 c6 17. Nh5 f6 18. dxc6 Nxc6 19. Rad1 Ne5 {
  allanchessw (1695)-zanoni/gameknot.com 2017/1-0 (31)}) 5... Be6 6. Nf3 g6 $146
  (6... Be7 7. Be2 Nc6 8. a3 O-O 9. O-O Re8 10. Ng5 Bd7 11. f4 h6 12. Nxf7 Kxf7
  13. Bh5+ g6 14. fxe5 dxe5 15. Nd5 Kg7 16. Be2 Nxd5 17. exd5 Nd4 18. Kh1 Nxe2
  19. Bxe5+ Kg8 20. Qxe2 Bd6 21. d4 {
  alaamattar (2170)-petre (1960)/net-chess.com 2005/0-1}) (6... Nc6 $5 $11) 7. d4
  $14 exd4 8. Nxd4 Bd7 9. Bd3 Bg7 10. Nce2 (10. O-O O-O $14) 10... O-O 11. O-O c5
  12. bxc5 dxc5 13. Nf3 Nc6 14. Rb1 b5 15. Ng3 c4 16. Be2 Re8 17. Bxf6 Bxf6 18.
  a3 (18. a4 Ne5 $15) 18... Qe7 (18... Be6 19. Qc1 $17) 19. Qc1 (19. a4 Ne5 $15)
  19... Nd4 (19... h5 20. Rd1 $17) 20. Nxd4 Bxd4 21. c3 Bc5 22. Ra1 (22. a4 Bc6
  $15) 22... Bc6 23. Bf3 Rad8 24. Re1 Rd7 (24... Qe5 25. a4 $17) 25. e5 (25. a4
  bxa4 26. Ra2 Rd3 $17) 25... Bxf3 26. gxf3 Red8 (26... Qh4 27. Re4 Qh3 28. Re2
  $19) 27. f4 (27. Qf4 $142 $5 $17) 27... Rd2 28. Ne4 $2 (28. Re2 Rxe2 29. Nxe2
  $19) 28... Qh4 29. Rf1 Qg4+ 30. Ng3 h5 31. Qe1 (31. e6 h4 32. Qe1 hxg3 33. Qe4
  Rxf2 34. exf7+ Kxf7 35. Qb7+ Kg8 36. Qf7+ Kxf7 37. h3 Rxf1+ 38. Kxf1 g2+ 39.
  Ke1 g1=Q#) 31... h4 32. Qe4 hxg3 33. hxg3 Qxg3+ (33... R8d3 34. Qxd3 Rxd3 35.
  Kh2 Bxf2 36. Rxf2 Qxg3+ 37. Kh1 Qxf2 38. e6 Rh3#) 34. Kh1 (34. Qg2 Qxc3 35.
  Rab1 Bxf2+ 36. Rxf2 Rxf2 37. Qxf2 $19) 34... Kg7 (34... Qh4+ 35. Kg1 Bxf2+ 36.
  Kg2 Qg3+ 37. Kh1 Qh3#) 35. e6 (35. fxg3 $4 Rh8#) 35... Rh8# 0-1
  
  [Event "197th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Kamenov, Valentin"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1770"]
  [PlyCount "110"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 Nc6 4. a3 Nf6 5. d3 (5. e3 Be6 6. Nc3 (6. h3 Be7 7.
  Nc3 e4 8. Qc2 Bf5 9. Nge2 Bg6 10. Ng3 d5 11. cxd5 Nxd5 12. Nxd5 Qxd5 13. Bc4
  Qd8 14. Bxg7 Bf6 15. Bxh8 Bxh8 16. Rd1 f5 17. d4 Qf6 18. Bb5 f4 19. d5 fxg3 20.
  fxg3 O-O-O {lican-johnnyperez/kurnik 2014/0-1}) 6... a6 7. d3 Be7 8. Nf3 O-O 9.
  Be2 Qd7 10. O-O Ng4 11. b5 axb5 12. Nxb5 f5 13. d4 Na5 14. dxe5 Nxc4 15. Nfd4
  Nxb2 16. Qc2 dxe5 17. Nxe6 Qxe6 18. Qxb2 Qb6 19. Bxg4 fxg4 {
  Toll,A (2070)-Geerts,L/Kaunas LTU 2011/1/2-1/2}) 5... Be7 6. Nf3 $146 (6. Nd2
  O-O 7. Ngf3 Bg4 8. g3 a5 9. bxa5 Nxa5 10. Bg2 c6 11. O-O Qb6 12. Rb1 Qc7 13.
  Re1 Rfe8 14. Qc2 Rad8 15. e4 c5 16. Nb3 Nc6 17. Nfd2 Nd4 18. Nxd4 exd4 19. f4
  Bc8 20. Nf1 Nd7 {sagonek-parowoz1/kurnik 2012/0-1 (33)}) 6... O-O 7. h3 (7. e3
  a5 8. b5 Nb8 $11) 7... Qe8 8. e4 Nd8 (8... Be6 9. Be2 $11) 9. Nc3 c6 (9... a5
  10. d4 $15) 10. Be2 Ne6 11. O-O Nf4 12. Bc1 Ng6 (12... Nxe2+ 13. Qxe2 Be6 14.
  d4 $11) 13. Nh2 (13. d4 exd4 14. Qxd4 a5 $14) 13... Be6 14. Ng4 Nd7 15. f4 (15.
  d4 exd4 16. Qxd4 Bxg4 17. hxg4 Bf6 $15) 15... exf4 $15 16. Bxf4 Nxf4 17. Rxf4
  Bg5 18. Rf1 f5 19. Nh2 (19. Nf2 Be3 $15) 19... Qg6 $17 20. exf5 Bxf5 21. Bh5
  Be3+ (21... Qe6 22. Re1 Qf6 23. Ne4 Bxe4 24. dxe4 $17) 22. Kh1 $15 Qh6 (22...
  Qe6 $5 $15) 23. Bg4 $11 Qg6 24. Bxf5 Rxf5 25. Rxf5 Qxf5 26. Ne4 Qe6 (26... Bf4
  27. Qg4 Qxg4 28. Nxg4 $11 (28. hxg4 $143 d5 29. Nc3 a5 $19)) 27. Qg4 Re8 (27...
  Qe7 28. Re1 Ne5 29. Qg3 $15) 28. Qxe6+ (28. Re1 d5 29. Rxe3 dxe4 30. Rxe4 $16 (
  30. dxe4 $6 Qxc4 31. Qxd7 Qc1+ 32. Nf1 Qxf1+ 33. Kh2 Qf4+ 34. Rg3 Qf7 35. Qxf7+
  Kxf7 $11)) 28... Rxe6 $15 29. Ng4 Bd4 30. Rf1 h5 31. Nh2 d5 32. cxd5 (32. Ng3
  g6 33. Nf3 Bb2 $15) 32... cxd5 $17 33. Ng3 g6 34. Rc1 Rc6 35. Rxc6 bxc6 36. Nf3
  Bb2 37. a4 a6 (37... c5 38. b5 $17) 38. Ne2 $15 Ba3 39. Ned4 c5 40. bxc5 Nxc5
  41. Nc2 Bb2 42. d4 Nxa4 43. Nb4 a5 44. Nxd5 (44. Nc6 Bc3 45. Ne7+ Kf7 46. Nxd5
  Ke6 47. Nc7+ Kf5 $15) 44... Nc3 $17 45. Nb6 $2 (45. Nxc3 Bxc3 46. d5 $19) 45...
  a4 $19 46. d5 $2 (46. Nc4 a3 47. Nxa3 Bxa3 48. Kg1 $19) 46... a3 47. Nd2 a2 48.
  Nb3 Ne4 49. Nc4 (49. d6 Nxd6 50. Nd5 h4 $19) 49... Bf6 (49... Nc5 $142 $1 50.
  Ncd2 $19) 50. d6 Kf7 51. d7 Ke7 52. g4 hxg4 53. hxg4 Nc5 $3 (53... Kxd7 $143
  54. Kh2 $19) 54. d8=Q+ (54. Nxc5 a1=Q+ {Combination}) 54... Kxd8 55. Ncd2 Bc3 (
  55... Bc3 56. Kg2 Bxd2 57. Nxc5 a1=Q 58. Ne6+ Ke7 $19) 0-1
  
  [Event "189th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Canadell Ruiz, Samuel Sandal"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1790"]
  [PlyCount "42"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 Nf6 2. Bb2 d6 3. e3 e5 4. Nf3 g6 5. a3 (5. Be2 Bg7 6. d3 O-O 7. Nbd2 Re8
  8. c4 Nbd7 9. O-O h5 10. Qc2 c6 11. Rfe1 Qe7 12. a3 Nh7 13. h3 f5 14. e4 f4 15.
  d4 exd4 16. Nxd4 Ng5 17. h4 Nf7 18. N4f3 Nde5 19. Rab1 b6 {
  Saradjen,J (2215)-Tratar,M (2410)/SLO-ch Skofja Loka 2000/0-1 (40)}) 5... Bg7
  6. d3 $146 (6. d4 exd4 7. Bxd4 O-O 8. c4 Ne4 9. Bxg7 Kxg7 10. Qd4+ Qf6 11. Bd3
  Qxd4 12. Nxd4 Nf6 13. Nd2 c5 14. Nb5 Na6 15. Nxd6 cxb4 16. axb4 Nxb4 17. Bb1
  Rd8 18. N2e4 Bf5 19. Nxf5+ gxf5 20. Nxf6 Kxf6 {
  barborski-stlp (1620)/playok.com 2012/0-1 (43)}) (6. Bc4 O-O 7. O-O e4 8. Nd4
  c5 9. Ne2 Qc7 10. Ba2 Nbd7 11. Nbc3 a6 12. Ng3 Re8 13. f3 exf3 14. Qxf3 Ne5 15.
  Qf4 Be6 16. Bxe6 Rxe6 17. bxc5 dxc5 18. d4 cxd4 19. exd4 Qb6 20. Na4 Qa7 {
  Weigel,H (1995)-Becker,M (2135)/Open A, Hamburg GER 2005/1/2-1/2 (51)}) 6...
  Bd7 7. Be2 a5 8. c3 O-O 9. O-O Qe7 10. Nbd2 d5 (10... axb4 11. axb4 Rxa1 12.
  Qxa1 $11) 11. bxa5 (11. c4 e4 12. Ne5 axb4 13. axb4 Rxa1 14. Qxa1 exd3 15. Nxd3
  dxc4 16. Nxc4 Bf5 $11) 11... Rxa5 12. Nb3 (12. c4 Nc6 $11) 12... Ba4 $15 13.
  Nfd2 Nbd7 14. Qe1 Raa8 15. d4 (15. Rc1 b5 $15) 15... e4 (15... b5 16. Rb1 $17)
  16. c4 $15 c6 (16... dxc4 $5 17. Bxc4 b5 $15) 17. c5 $11 Qe6 18. Rb1 Ng4 19. h3
  Nh6 20. Bc3 f5 21. Nc1 Ra7 0-1
  
  [Event "187th Open MGU"]
  [Site "?"]
  [Date "2017.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Ignatov, Bojidar"]
  [Result "1-0"]
  [BlackElo "1805"]
  [PlyCount "93"]
  [EventDate "2017.??.??"]
  
  1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 a5 5. b5 c5 6. c4 d4 7. exd4 (7. d3 Be6 8.
  Qh5+ g6 9. Qf3 Qd7 10. Nd2 Be7 11. g3 Bg4 12. Qd5 Qxd5 13. cxd5 Bd7 14. a4 Bd6
  15. Nc4 Ke7 16. Nf3 Bc7 17. Ba3 b6 18. exd4 exd4 19. Nxd4 Bd6 20. Nb3 f5 21.
  Nxb6 Ra7 {Adlai-Lauri/corr 2018/1-0}) 7... cxd4 $146 (7... exd4 8. Nf3 Bd6 9.
  Bd3 (9. d3 Ne7 10. Nbd2 O-O 11. Be2 b6 12. O-O Bb7 13. a4 Ng6 14. Ne4 Bc7 15.
  Nfd2 f5 16. Ng3 Nh4 17. Nf3 Nd7 18. Nxh4 Qxh4 19. Bf3 Ra7 20. Bxb7 Rxb7 21. Qf3
  Rbb8 22. Qd5+ Kh8 23. Qxd7 Rbc8 {b4_player (1835)-NN/GameColony.com 2002}) 9...
  Kf7 10. O-O Ne7 11. Re1 g5 12. Qb3 a4 13. Qa2 h5 14. Nxd4 cxd4 15. c5+ Kg7 16.
  cxd6 Qxd6 17. Qc4 Rd8 18. Re4 Nf5 19. h3 h4 20. Qc2 b6 21. Rg4 Ne7 22. Rxd4 {
  karoo54-jadam5/kurnik 2012/1-0 (32)}) 8. d3 Bd6 9. a4 (9. Be2 Nd7 $11) 9... Ne7
  10. Be2 O-O 11. Nf3 Nd7 12. Nbd2 Nc5 13. O-O b6 14. Nb3 Ng6 15. Nfd2 Nf4 (15...
  Nxb3 16. Qxb3 Be6 17. Rae1 $15) 16. Nxc5 $11 Bxc5 17. Bf3 Ra7 (17... Nxd3 $2
  18. Bxa8 Nxb2 19. Qb3 $18) 18. Ne4 (18. Nb3 $11) 18... f5 (18... Bb4 $142 $5
  $11) 19. Nxc5 $14 bxc5 20. Bc1 g5 21. Bxf4 gxf4 22. Bd5+ Kh8 23. f3 (23. Re1
  Re8 $16) 23... Rf6 (23... Bb7 24. Qe1 Re8 25. Bxb7 Rxb7 26. Rf2 $14) 24. Qe1
  $16 Re7 25. Ra2 Rg6 26. Re2 Qc7 27. Qh4 Be6 28. Bc6 Bf7 (28... Reg7 29. Kh1 $16
  ) 29. Rfe1 (29. Rb1 Qd6 $16) 29... Qd6 30. Qf2 Qf6 (30... Be8 31. Bd5 $16) 31.
  Kh1 Be8 32. Bd5 Qd6 33. g3 (33. Qh4 $5 $16) 33... fxg3 $14 34. hxg3 Rh6+ 35.
  Kg2 Bh5 (35... f4 36. g4 $14) 36. Rh1 $16 Kg7 37. Ree1 (37. Rh4 Qf6 $14) 37...
  Bf7 38. Rxh6 Qxh6 39. Bxf7 Kxf7 40. f4 (40. Re2 $11) 40... exf4 (40... e4 $142
  $5 $11) 41. Rxe7+ Kxe7 42. Qxf4 Qe6 43. Kf3 (43. Kf1 h6 $16) 43... h5 (43...
  Kd8 $142 $14) 44. Qc7+ Kf8 45. Qxc5+ Ke8 (45... Kf7 46. Qa7+ Kf8 47. Qxd4 $18)
  46. Qxd4 Qe1 (46... Qg6 $18) 47. Qe3+ (47. Qe3+ Qxe3+ 48. Kxe3 $18) 1-0
  
  [Event "124th MGU Open"]
  [Site "?"]
  [Date "2014.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Dochev, Delyan"]
  [Result "0-1"]
  [WhiteElo "1620"]
  [BlackElo "1785"]
  [PlyCount "54"]
  [EventDate "2014.??.??"]
  
  1. b4 e6 2. Bb2 a6 3. e4 Nc6 4. a3 d5 $146 (4... Qh4 5. Nc3 b5 6. Nf3 Qd8 7. d4
  Nce7 8. Bd3 d6 9. O-O Bb7 10. Ng5 h6 11. Nh3 Bc8 12. f4 g6 13. e5 d5 14. a4 Bb7
  15. axb5 axb5 16. Rxa8 Bxa8 17. Nxb5 Nf5 18. Bxf5 gxf5 19. c4 {
  Wall,B-Luv2Play/internet 2006/1-0}) (4... f6 5. Nf3 h6 6. Nh4 Be7 7. Ng6 Rh7 8.
  Qh5 d6 9. Ne5+ Kf8 10. Qf7# {mate 1-0 Janek-zandar/internet 2017}) 5. e5 Nge7
  6. d4 Ng6 7. Nf3 Be7 8. g3 (8. Bc1 Nb8 $14) 8... b6 (8... Bd7 9. h4 $11) 9. Bg2
  (9. h4 O-O $14) 9... Bb7 (9... a5 10. b5 Na7 11. a4 $11) 10. O-O Na7 11. Nbd2
  c5 12. bxc5 bxc5 13. c4 O-O 14. dxc5 Bxc5 15. Nb3 Be7 16. cxd5 Bxd5 17. Rb1 (
  17. Nbd4 $142 $5 $11) 17... Rb8 $17 18. Nfd4 $4 (18. Nbd2 $142 $17) 18... Bxb3
  $19 19. Nxb3 Qxd1 20. Rbxd1 (20. Rfxd1 Rxb3 21. Ba1 Rxa3 $19) 20... Rxb3 21.
  Rd7 (21. Ba1 Bxa3 22. Rd7 Nb5 $19) 21... Rxb2 (21... Bxa3 $6 22. Bxa3 Rxa3 23.
  Rxa7 Nxe5 24. f4 $19) 22. f4 (22. Rxa7 Bxa3 23. Rxa6 $19) 22... Rd8 (22... Rc8
  23. Rfd1 Bxa3 24. R1d2 $19) 23. Rxd8+ Bxd8 24. Rd1 (24. h4 Nb5 $19) 24... Be7
  25. h4 (25. a4 Bc5+ 26. Kh1 Ra2 $19) 25... h6 (25... Bxa3 26. Kh2 $19) 26. Rd3
  (26. h5 Nf8 $19) 26... Bxh4 $1 27. gxh4 (27. Kf1 Rb1+ 28. Ke2 Bxg3 29. Rxg3
  Nxf4+ 30. Kf3 g5 $19) 27... Rxg2+ $1 (27... Rxg2+ 28. Kf1 Rg4 29. Rd8+ Kh7 $19)
  0-1
  
  [Event "11th Hristo Gerenski Mem"]
  [Site "?"]
  [Date "2018.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "Sapareva, Magdalena"]
  [Black "Yotov, Lyuben"]
  [Result "0-1"]
  [BlackElo "1775"]
  [PlyCount "28"]
  [EventDate "2018.??.??"]
  
  1. b4 c6 2. Bb2 Qb6 3. c3 a5 4. a3 d5 5. d4 Bf5 6. e3 Nf6 7. Nd2 e6 8. Ngf3
  Nbd7 9. Nh4 $146 (9. Be2 Bd6 10. O-O O-O 11. Nh4 Bg6 12. Nxg6 hxg6 13. f4 Rfc8
  14. Nf3 Ne4 15. Bd3 Ndf6 16. h3 Ng3 17. Re1 Nfe4 18. Bxe4 Nxe4 19. Nd2 f5 20.
  Nxe4 dxe4 21. c4 Be7 22. c5 Qb5 23. Bc3 b6 {
  amator111 (1630)-cienkagumka (1720)/kurnik 2012/1/2-1/2 (69)}) 9... Bg6 10.
  Nxg6 hxg6 11. Nf3 Ne4 12. Bd3 Ndf6 13. O-O Bd6 14. h3 Qc7 0-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

eXTReMe Tracker


 
 
 
 

The Orangutanists :)

My earlier front pages:

 • 2022-07 Sternik Ryszard R.i.P.
 • 2022-06 Guntram Althoff
 • 2022-05 Josef Mrkvicka
 • 2022-04 Daniel Capron
 • 2022-03 Branko Husarik
 • 2022-02 Olaf Steffens
 • 2022-01 Janusz Pietrzak
 • 2021-12 Thomas Lehr
 • 2021-11 FM Erik Teichmann
 • 2021-10 CM Mikael Helin
 • 2021-09 IM Vladimir Poley
 • 2021-08 WIM Nina Høiberg
 • 2021-07 Prof. Jacek Wantoch-Rekowski
 • 2021-06 Manuel Bosboom
 • 2021-05 Ahmet Olcum
 • 2021-04 Barry M Williams
 • 2021-03 PeterRs
 • 2021-02 Ernst-Albrecht Ruhle
 • 2021-01 JULIANGON
 • 2020-12 GM Ashot Anastasian
 • 2020-11 Friedel Niephaus
 • 2020-10 Ricard Vila Vila
 • 2020-09 Leonhard Schiffler
 • 2020-08 Michael J Basman
 • 2020-07 Jindrich Melich
 • 2020-06 Jan Roczniak
 • 2020-05 Joergen Rudbeck
 • 2020-04 Prof. Volker Pfueller
 • 2020-03 Roland Pachurka
 • 2020-02 Michael Schirmer
 • 2020-01 Guenter Gerold
 • 2019-12 Regis Mauron
 • 2019-11 Susan Kathryn Lalic
 • 2019-10 Pall Gauti Jonsson
 • 2019-09 Dimitrios Vogiatzis
 • 2019-08 Pete Morriss
 • 2019-07 GM Paul Keres
 • 2019-06 IM Mark Timmermans
 • 2019-05 Juergen Stabenow
 • 2019-04 Rudolf Diener
 • 2019-03 Ashot Nadanian
 • 2019-02 Istvan Csom
 • 2019-01 Ryszard Sternik
 • 2018-12 Hilton Bennett
 • 2018-11 Gerard Welling
 • 2018-10 Jan Malmstroem
 • 2018-09 Wilhelm Gross vs Rainer Merten
 • 2018-08 Eivind J Kjaerstad
 • 2018-07 Evgeny Vasiukov
 • 2018-06 Wim Pommerel
 • 2018-05 Johnny Myrberg
 • 2018-04 Robert Kilpatrick
 • 2018-03 Michael Buss
 • 2018-02 Miro Pandurevic
 • 2018-01 Alexandre Soares De Macedo
 • 2017-12 JADDWARRIOR
 • 2017-11 Andre Bigalke
 • 2017-10 Flaviano Gabetto
 • 2017-09 Ilmars Cirulis
 • 2017-08 Dirk Schiefelbusch
 • 2017-07 Farit Kamaletdinov
 • 2017-06 Ernst Melzig
 • 2017-05 Antoni Mroz
 • 2017-04 Georg Bartle
 • 2017-03 Hugo Daniel Campora
 • 2017-02 Carlo Alberto Pagni
 • 2017-01 Sinisa Drazic
 • 2016-12-01 Gabriele Cornacchini
 • 2016-11-01 Kamran Shirazi
 • 2016-10-01 Leon Manas Jose Francisco
 • 2016-09-01 Franco Cottarelli
 • 2016-08-01 Elisa Chiarion
 • 2016-06-01 Nikolic Jovane
 • 2016-05-01 Frenzel Lothar
 • 2016-04-01 Ranby Hans
 • 2016-03-01 Bach Matthias
 • 2016-01-01 Jaramillo Carlos Orlando
 • 2015-12-01 Isolina Majul Martinez
 • 2015-11-01 Ismael Molano Lafuente
 • 2015-10-01 Lutz Espig
 • 2015-09-01 Wolfgang Labahn
 • 2015-08-01 Vietnam players
 • 2015-07-01 Vladimir Ivanets
 • 2015-06-01 Cyril Humeau
 • 2015-05-01 Robert Ackermann
 • 2015-04-01 Boris Galoic
 • 2015-03-01 Ralf Akesson
 • 2015-02-01 Lilija Drljevic
 • 2015-01-01 Ivan Morovic Fernandez
 • 2014-12-01 Alexandr Krivoshapko
 • 2014-11-01 Yulia Osmak
 • 2014-09-01 Keith C Arkell
 • 2014-08-01 Ferenc Frink
 • 2014-07-01 Frank James Marshall
 • 2014-06-01 Heinrich Muri
 • 2014-05-01 Uwe Mehlhorn
 • 2014-04-01 Richard Farleigh
 • 2014-03-01 Philippe Kesmaecker
 • 2014-02-01 Lutz Nebe
 • 2014-01-01 Odd Frydendal
 • 2013-12-01 Ulrich Hasler
 • 2013-11-01 Joerg Plock
 • 2013-10-01 Altanolzii Enxtuul
 • 2013-09-01 Marek Vokac
 • 2013-08-01 Boris Katalymov
 • 2013-07-01 Ioannis Frosinos
 • 2013-06-01 Kurt Hjortstam
 • 2013-05-01 Johannes Zylla
 • 2013-04-01 George Koltanowski
 • 2013-03-01 Viktor Kortschnoj
 • 2013-02-01 Joe Dumontelle
 • 2013-01-01 Denny Juswanto
 • 2012-12-01 Nikola Spiridonov
 • 2012-11-01 Hansjuerg Kaenel
 • 2012-10-01 Marianne Hartlaub
 • 2012-09-01 Guillermo Soppe
 • 2012-08-01 Arnold De Visser
 • 2012-07-01 Friedhelm Rohde
 • 2012-06-01 Gerhard Ziese
 • 2012-05-01 Ryszard Sternik
 • 2012-04-01 Aspasio Benassi
 • 2012-03-01 Bernard Hanison
 • 2012-02-01 Frederic Fournier
 • 2012-01-01 Ken Melia
 • 2011-11-01 Jose Raul Capablanca
 • 2011-12-01 Marta Zielinska-Michna
 • 2011-10-01 Jaromir Dziel
 • 2011-09-01 Dirk Rosner
 • 2011-08-01 Prof. Wilhelm Brinkmann
 • 2011-07-01 Frank Bendig
 • 2011-06-01 Ryszard Sternik
 • 2011-05-01 Bill Wall
 • 2011-04-01 Willi Gross
 • 2011-03-18 Jens Kucharkowski
 • 2011-03-01 Jens Kucharkowski
 • 2011-02-01 Vita Chulivska
 • 2011-01-11 Emil Olej
 • 2010-12-19 Karl Heinz Grund
 • 2010-11-16 Savielly Tartakower
 • 2010-10-20 Shane Bonetti
 • 2010-09-21 Anthony Edward Santasiere
 • 2010-08-24 Peter Woelfelschneider
 • 2010-07-08 Alexandru Chirpii
 • 2010-06-07 Dr. Norberto Horacio Luzuriaga
 • 2010-05-08 Nikolai Vasilyevich Bugayev
 • 2010-04-07 Vasily Smyslov
 • 2010-03-15 Dirk Meybohm
 • 2010-03-05 Carlos Bulcourf
   
   
   
   

  Play 1.b4 at Chessworld.net!

  The home of Email Chess on the web!

  Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

  These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

   Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

  Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

  The home of Email Chess on the web!