(All annotations below by Fritz)
(Games' source: Marek's 1.b4 database)

[Event "Hastings Masters"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "Maisuradze, Nino"]
[Black "Stoyanov, Viktor"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2255"]
[BlackElo "1950"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. e3 O-O 6. b4 c6 7. Bb2 Nbd7 8. a4 (
8. Rc1 a6 9. a4 dxc4 10. Bxc4 b5 11. Bb3 a5 12. axb5 axb4 13. Na2 cxb5 14. O-O
Bb7 15. Nxb4 Qb6 16. Ne5 Qd6 17. Ned3 Rfc8 {
1/2-1/2 Isajevsky,A (2455)-Atakisi,U (2390)/Femida, Kharkiv UKR 2006}) (8. Be2
Re8 9. c5 b6 10. h4 h5 11. Ng5 Bb7 12. g4 hxg4 13. Bxg4 a5 14. a3 axb4 15. axb4
Qc7 16. h5 Nxg4 17. Qxg4 Rxa1+ 18. Bxa1 Nf6 19. Qf3 Nxh5 20. Qxf7+ {
1-0 dece-ANZARBOND (1615)/internet 2010}) 8... dxc4 9. Bxc4 Nb6 $146 (9... a5
10. bxa5 Qxa5 11. O-O Nb6 12. Bd3 Be6 13. Nd2 Nfd5 14. Ra3 Rfd8 15. Nxd5 Nxd5
16. Nb3 Qc7 17. Qd2 f5 18. a5 Bf7 19. Rb1 e5 20. dxe5 Bxe5 21. Bxe5 Qxe5 22.
Nc5 b6 23. Nb7 Rd7 24. a6 {
Portisch,L-Radovici,C/Asztalos Memorial 5th 1962/1/2-1/2 (34)}) 10. Bb3 Nbd5
11. Nxd5 Nxd5 12. Qd2 (12. b5 Qb6 $15) 12... Bf5 13. O-O h6 (13... Qd6 14. b5
$11) 14. Ne5 (14. Rfe1 Be6 $14) 14... Qd6 (14... Qb6 15. b5 $11) 15. Ba3 (15.
b5 $142 $11) 15... Nf6 $4 (15... Bxe5 $142 16. dxe5 Qxe5 $15) 16. b5 $18 c5 (
16... Ne4 17. Qa2 Qd8 18. Nxf7 Qc7 $18) 17. Qa2 (17. Bxc5 Ne4 18. Qa2 Nxc5 19.
Nxf7 Qf6 20. Nxh6+ Kh7 21. Nxf5 Qxf5 $16) 17... Qc7 (17... Be6 18. Bxe6 Qxe6
19. Qxe6 fxe6 20. Nxg6 $18) 18. Bxf7+ Kh7 19. Rac1 b6 (19... Nd7 20. Nxd7 Qxd7
21. Rxc5 $18) 20. f3 Qd6 $2 (20... Nd7 21. Nc6 Nb8 22. Nxb8 Raxb8 23. dxc5 $18)
21. Bb3 (21. g4 Nxg4 22. fxg4 Be4 $18) 21... Ne8 (21... Nd7 22. Nxd7 Bxd7 23.
dxc5 $18) 22. Nc6 Bd7 23. dxc5 Qd3 24. Rfe1 Bxc6 25. bxc6 bxc5 (25... Bf6 26.
cxb6 axb6 27. c7 $18) 26. Bxc5 Nd6 27. Bc2 (27. c7 Rac8 28. Red1 Qa6 29. Bxd6
exd6 $18) 27... Qa6 28. Qb1 (28. Bxd6 $142 exd6 29. c7 Rac8 $18) 28... Rf6 (
28... Qxc6 29. Bxg6+ Kh8 $18) 29. Bd4 Re6 (29... e5 30. Bxe5 Re6 31. Bxg6+ Rxg6
32. Bxd6 $18) 30. Bb3 Bxd4 (30... Rf6 31. Bxf6 Bxf6 32. c7 $18) 31. Bxe6 Bf6 (
31... Bb6 32. c7 $18) 32. c7 Nc8 (32... Re8 $18) 33. Bd5 1-0

[Event "Hastings Masters"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "Stoyanov, Viktor"]
[Black "Rayner, Francis"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1950"]
[BlackElo "2070"]
[PlyCount "115"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 O-O 6. Bb2 c6 7. c4 Bf5 8. Be2
Nbd7 9. O-O Ne4 10. Rc1 (10. a4 Nxd2 11. Nxd2 e5 12. cxd5 cxd5 13. dxe5 Nxe5
14. Bd4 Re8 15. Qb3 Nc4 16. Nxc4 Bxd4 17. Rad1 Bg7 18. Na5 Qe7 19. Bb5 Rec8 {
1/2-1/2 Morovic Fernandez,I (2525)-Darcyl,T (2405)/Jorge Szmetan Mem 2017})
10... Ndf6 $146 (10... a5 11. b5 Nxd2 12. Qxd2 cxb5 13. cxb5 Nf6 14. Ba3 Re8
15. Qb2 Nd7 16. Nh4 Be6 17. f4 Bf6 18. Nf3 Bf5 19. Ne5 Bxe5 20. dxe5 Be4 21.
Qd4 e6 22. Rc3 Qb6 23. Rfc1 Qxd4 24. exd4 Nb6 25. Rc7 {
Chatalbashev,B (2570)-Hunt,A (2450)/Skopje FRM, 2nd Karposh Open 2012/1-0 (60)}
) 11. a4 (11. Nxe4 Nxe4 12. Nd2 Qd6 $11) 11... a5 (11... Qd6 12. c5 Qc7 13.
Nxe4 Nxe4 14. Nd2 $11) 12. b5 $11 Nxd2 13. Nxd2 Ne4 (13... cxb5 14. cxb5 Qd7
15. Qb3 $11) 14. Nb3 (14. cxd5 cxd5 15. Nxe4 dxe4 $14) 14... cxb5 15. cxb5 (15.
f3 Nd6 16. cxb5 Rc8 $11) 15... b6 (15... Rc8 16. f3 Rxc1 17. Qxc1 $11) 16. Bf3
(16. Nd2 Rc8 $11) 16... Nf6 (16... Rc8 17. Nd2 $15) 17. Ba3 (17. Rc6 Bd7 $11)
17... Re8 (17... Qd7 18. Rc6 Rfc8 19. Qc1 $15 (19. Rxb6 $2 Bc2 20. Nc5 Rxc5 (
20... Bxd1 $6 21. Nxd7 Nxd7 22. Rb7 Bxa4 23. Bxe7 $15) 21. dxc5 Bxd1 22. Rxd1
Qc7 $19)) 18. Be2 (18. Rc6 Rc8 $11) 18... Bf8 (18... Rc8 $5 $11) 19. Nd2 Rc8
20. Qb3 Be6 21. Rxc8 Qxc8 22. Rc1 Qb7 23. Nf3 Ne4 24. Ne5 (24. Bd3 $14) 24...
f6 (24... Bg7 $5 $11) 25. Rc6 $16 Nd6 (25... Bf5 26. g4 fxe5 27. gxf5 e6 28.
fxe6 Bxa3 29. Qxa3 Qb8 $18) 26. Bxd6 exd6 27. Nd3 Bd7 28. Qxd5+ Kg7 (28... Be6
$142 29. Qf3 Bf5 $18) 29. Rxd6 $4 (29. Nf4 $142 $18) 29... Qxd5 $14 30. Rxd5
Be6 31. Nf4 Bxd5 32. Nxd5 Rb8 33. Kf1 Bb4 34. Bc4 f5 (34... Bd6 35. e4 $14) 35.
Ke2 $16 Bd6 36. h3 Rb7 (36... Kh6 37. f3 $14) 37. f3 g5 (37... Kf8 38. e4 $16)
38. Bd3 (38. e4 $5 fxe4 39. fxe4 Bh2 $18) 38... f4 39. e4 Be7 (39... Ba3 40.
Bc4 $16) 40. e5 Bd8 (40... Rd7 41. Bc4 $16) 41. Be4 (41. Bf5 Kf7 $18) 41... Ra7
(41... Rd7 42. Kd3 $18) 42. Kd3 h6 (42... Rd7 43. Kc4 $18) 43. Bf5 Kf8 44. Bc8
Ra8 (44... Re7 45. Nxe7 Bxe7 46. Ke4 $18) 45. Bd7 Rb8 $6 (45... Ra7 46. e6 Rxd7
47. exd7 $18) 46. Ke4 Be7 47. Kf5 Ba3 (47... Rb7 48. Ke6 Ba3 $18) 48. Kg6 Rb7 (
48... h5 49. Kxh5 Bb2 50. e6 Bxd4 51. e7+ Kf7 52. Kxg5 $18) 49. e6 Be7 50. Kxh6
Bd8 51. Kg6 Ra7 (51... Rb8 52. Kf5 Be7 53. Ke5 $18) 52. Kf5 Kg7 (52... Ra8 53.
Ke5 Be7 54. Nxb6 $18) 53. Ke5 Kf8 (53... Ra8 54. e7 Bxe7 55. Nxe7 $18) 54. Kd6
{White prepares e7} Rb7 (54... g4 55. hxg4 Ra8 56. e7+ Bxe7+ 57. Nxe7 $18) 55.
e7+ Bxe7+ 56. Nxe7 Kf7 57. Nd5 Rb8 (57... g4 58. hxg4 Kg6 59. Kc6 $18) 58. Kc7
(58. Kc7 Rh8 59. Kxb6 $18) 1-0

[Event "Hastings Masters"]
[Site "?"]
[Date "2016.??.??"]
[Round "?"]
[White "Healey, Michael W"]
[Black "Miller, Dominic"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "116"]
[EventDate "2016.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 g6 4. c4 c6 5. f4 Bg7 6. Nf3 O-O 7. Be2 Nbd7 (7...
Bf5 8. O-O dxc4 9. Bxc4 Bd3 10. Bxd3 Qxd3 11. Ne5 Qd8 12. Qb3 Nbd7 13. Nf3 Ne4
14. Bxg7 Kxg7 15. d3 Nef6 16. Qb2 Kg8 17. e4 Qb6+ 18. Kh1 e5 19. fxe5 Ng4 20.
h3 Nf2+ 21. Qxf2 Qxf2 22. Rxf2 {jeglin-pxpxpx1412 (1615)/kurnik 2014/0-1 (44)})
8. cxd5 cxd5 9. O-O a5 $146 (9... Nb6 10. Bd4 Bd7 11. Nc3 Be6 12. d3 Ne8 13.
Bxg7 Nxg7 14. Nd4 f5 15. a4 Bf7 16. a5 Nd7 17. a6 b6 18. Nc6 Qe8 19. Nb5 Nb8
20. Ncxa7 Qd7 21. Qc2 Rxa7 22. Nxa7 Qxa7 23. Rfc1 Ne6 24. d4 {
Cool-Marchand/corr Canada (Zimmer) 1994/1-0 (39)}) 10. b5 Nc5 11. Bd4 Ne6 12.
Be5 Ne4 13. Qc1 (13. d3 f6 14. Bb2 Nd6 $15) 13... Bxe5 (13... Qb6 14. Nc3 Nxc3
15. dxc3 Bxe5 16. fxe5 $15) 14. Nxe5 d4 (14... f6 15. Ng4 $15) 15. d3 (15. Qc2
$142 $5 Nd6 16. Na3 $11) 15... Nd6 $17 16. e4 {White prepares the advance f5}
Nxe4 17. f5 Ng7 (17... Nc3 18. Bf3 (18. Nxc3 $143 dxc3 19. Qxc3 Nd4 $17) 18...
Qc7 19. Nc4 gxf5 20. Nxc3 dxc3 21. Qxc3 $15) 18. fxg6 (18. dxe4 d3 19. Nxd3
Qd4+ 20. Kh1 Qxa1 $15) 18... hxg6 19. Nxg6 (19. dxe4 $5 d3 20. Nc3 Qd4+ 21. Rf2
Qxe5 22. Bxd3 $15) 19... fxg6 $15 20. dxe4 Be6 21. Rxf8+ Qxf8 22. Bd3 (22. Na3
Qf6 23. Qb2 Rd8 $15) 22... Rc8 $17 23. Qg5 Qf6 24. Qxf6 exf6 25. Nd2 Rc3 26.
Bf1 d3 (26... a4 27. Nf3 d3 28. Kf2 $15) 27. Kf2 (27. a4 Bf7 $15) 27... f5 (
27... Bd7 $5 $15) 28. Ke3 $11 fxe4 29. Nxe4 Nf5+ 30. Kd2 Rc2+ 31. Kxd3 Rxa2 32.
Rxa2 Bxa2 33. g4 (33. Nc5 Nd6 34. Kd4 b6 $14) 33... Ne7 $4 (33... Bb1+ $142 34.
Kc3 Bxe4 35. Bc4+ Kg7 36. gxf5 gxf5 $19) 34. Kd4 $14 Kf8 (34... b6 $5 $14) 35.
Nc3 $16 Be6 (35... Bb3 $16) 36. h3 (36. Kc5 $5 $16) 36... Nc8 (36... b6 37. Be2
$11) 37. Bd3 (37. Kc5 Bd7 $14) 37... Bf7 38. Ne4 (38. Kc5 Be8 $14) 38... Ke7
39. Kc5 Kd7 (39... b6+ 40. Kc6 a4 41. Kc7 $14) 40. b6 Kd8 (40... Ke7 41. Nc3
$14) 41. Bb5 (41. Ng5 Bb3 $16) 41... Bb3 42. Nc3 Ke7 43. g5 Nd6 (43... Be6 $5
$14) 44. Bd3 $16 Bf7 (44... Be6 45. Bxg6 Bxh3 46. Nd5+ Kd7 47. Bc2 $18) 45.
Nd5+ (45. Nb5 $5 Nxb5 46. Kxb5 Be6 $18) 45... Kd7 $16 46. Nf4 a4 (46... Nf5 47.
Bc2 $16) 47. Kb4 Nc8 48. Nxg6 Nxb6 49. Ne5+ Ke7 50. Nxf7 Kxf7 51. Bf5 (51. h4
$142 Nd7 52. h5 $18) 51... Nd5+ $2 (51... a3 52. Kxa3 Nc4+ 53. Ka4 Nd2 $11) 52.
Kxa4 $18 Ne7 (52... Ne3 $142 53. Be4 Nd1 $18) 53. Bg4 $4 (53. Bc2 $142 $18)
53... Kg6 $11 54. h4 Nd5 55. Ka5 Nf4 56. Bf3 Ne6 57. Bxb7 Nxg5 58. hxg5 Kxg5
1/2-1/2

[Event "Hastings Masters"]
[Site "?"]
[Date "2007.??.??"]
[Round "?"]
[White "Guo, Xi_Yang"]
[Black "Milnes, Anthony Cp"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1850"]
[BlackElo "2125"]
[PlyCount "82"]
[EventDate "2007.??.??"]

1. e4 e6 2. a3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. axb4 Nc6 6. d4 Bxb4+ 7. c3 Bf8 8. Bd3
Nge7 9. Nh3 (9. Ne2 g6 10. O-O Bg7 11. f4 O-O 12. g4 f5 13. exf6 Rxf6 14. Nd2
Qc7 15. Nf3 Bd7 16. Qe1 Rf7 17. Be3 h6 18. Qh4 Raf8 19. Kg2 Bf6 20. Qh3 Na5 21.
Ne5 Bxe5 22. fxe5 Rxf1 23. Rxf1 Rxf1 {
Koltanowski,G-Kearns/simul blind 1938/1-0 (31)}) (9. f4 h5 10. Nf3 g6 11. h4
Nf5 12. Rh3 Be7 13. Ng5 Bd7 14. g4 hxg4 15. Qxg4 Qc7 16. h5 gxh5 17. Rxh5 Rxh5
18. Qxh5 O-O-O 19. Bxf5 exf5 20. Nxf7 Rf8 21. Na3 Nxd4 22. Kd2 Nb3+ 23. Kc2
Nxa1+ {aaaakuku (1775)-blickar (1820)/kurnik 2014/0-1 (33)}) 9... g6 $146 (9...
Ng6 10. Nf4 (10. O-O f6 11. exf6 Qxf6 12. Bg5 Qf7 13. Na3 a6 14. Be3 e5 15. Ng5
Qf6 16. Nb5 Bd6 17. Bxg6+ Qxg6 18. dxe5 Bxe5 19. Qxd5 h6 20. Ne4 Be6 21. Nbd6+
Ke7 22. Qc5 Qxe4 23. Nxe4+ {1-0 steffanovo (1860)-zed60 (1790)/kurnik 2013})
10... Nxf4 11. Bxf4 Be7 12. Qg4 g6 13. h4 h5 14. Qg3 Bd7 15. Bxg6 fxg6 16.
Qxg6+ Kf8 17. Bh6+ Rxh6 18. Qxh6+ Kg8 19. Qg6+ Kf8 20. Rh3 Bf6 21. exf6 e5 22.
Qg7+ Ke8 23. f7+ Ke7 24. f8=Q+ {harewut (1670)-eccu (1670)/kurnik 2012/1-0}) (
9... Nf5 10. O-O Be7 11. f4 O-O 12. Qf3 a5 13. Na3 a4 14. Nb5 b6 15. Ng5 h6 16.
Nh3 Ba6 17. Ba3 Bxa3 18. Rxa3 Bxb5 19. Bxb5 Na5 20. Rxa4 Nc4 21. Rxa8 Qxa8 22.
Bxc4 dxc4 23. Qh5 g6 24. Qe2 {
hasan5 (1690)-incisivo (1665)/playok.com 2013/1/2-1/2 (58)}) (9... Nf5 10. O-O
$15) 10. Bg5 $11 Bg7 11. Na3 O-O 12. Nc2 (12. O-O f6 13. exf6 Bxf6 $11) 12...
f6 (12... h6 13. Bf4 $17) 13. exf6 $15 Bxf6 14. Bxf6 Rxf6 15. f4 Bd7 16. Ne3 a6
(16... Nf5 17. Nxf5 exf5 18. O-O $15) 17. g4 (17. O-O Qc7 $11) 17... Rc8 (17...
Na7 18. O-O $15) 18. g5 (18. O-O Na7 $17) 18... Rf8 19. Ng4 Nf5 20. Qe2 Nce7
21. Nf6+ Kh8 22. Qb2 (22. Qe5 Nc6 23. Qe2 Rxf6 24. gxf6 Qxf6 $15) 22... Nd6 23.
Nf2 (23. O-O Bb5 24. Rad1 Nef5 $17) 23... Bb5 $19 24. h4 Ng8 25. Nxg8 (25. h5
Nxf6 26. hxg6 Rc7 $19) 25... Kxg8 (25... Rxg8 $6 26. h5 gxh5 27. Rxh5 $17) 26.
h5 (26. Qe2 $142 Bxd3 27. Nxd3 $19) 26... Rxf4 27. Nh3 (27. hxg6 Qxg5 28. gxh7+
Kh8 29. Bxb5 Nxb5 $19 (29... axb5 $143 30. Ra2 Qg3 31. Qd2 $19)) 27... Rf3 (
27... Bxd3 $6 28. Nxf4 Be4 29. Rh3 (29. Nxe6 $4 Qe7 30. hxg6 Bxh1 31. gxh7+ Kh8
$19) 29... Qxg5 30. Qh2 $19) 28. Bxb5 axb5 (28... Nxb5 29. hxg6 Rcxc3 30. gxh7+
Kh8 31. Rc1 Rxc1+ 32. Qxc1 Qa5+ 33. Kd1 Qa4+ 34. Ke1 Qb4+ 35. Kd1 Qxd4+ 36. Qd2
$19) 29. Qe2 $2 (29. hxg6 Re3+ 30. Kd1 hxg6 31. Qh2 Rd3+ 32. Ke2 Rcxc3 33. Nf2
$19) 29... Rcxc3 30. Qxe6+ Nf7 31. Kd2 Qc8 (31... Kf8 $142 32. hxg6 Qc7 33.
Ra8+ (33. gxf7 $4 Rcd3+ 34. Ke2 Qc2+ 35. Ke1 Qd2#) 33... Kg7 34. Rg8+ (34. gxf7
Rcd3+ 35. Ke2 Qc2+ 36. Ke1 Rd1#) 34... Kxg8 35. gxf7+ Rxf7 36. Qe8+ Kg7 37.
Qe5+ Qxe5 38. dxe5 $19) 32. Qxc8+ Rxc8 33. Ke2 Rfc3 (33... Rg3 34. Ra7 $19) 34.
hxg6 hxg6 35. Nf4 Nxg5 36. Nxd5 Rc2+ $4 (36... Re8+ $142 37. Kd1 Rc6 $19) 37.
Kd3 $11 Kg7 38. Ra7 Rf2 39. Rxb7+ Rf7 40. Rxb5 Rf3+ 41. Ne3 Re8 1/2-1/2

[Event "JBLN Ost"]
[Site "?"]
[Date "2000.??.??"]
[Round "?"]
[White "Zentgraf, Robert"]
[Black "Herrmann, Carsten"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1825"]
[BlackElo "2075"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2000.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 c4 5. c3 a5 6. b5 Nd7 7. d3 cxd3 8. Bxd3 Qc7
9. Bf4 (9. Qe2 Ne7 10. O-O Ng6 11. Re1 Be7 12. g3 Nc5 13. Bc2 Bd7 14. Nbd2 f6
15. Rb1 Nxe5 16. b6 Nxf3+ 17. Nxf3 Qd6 18. Nh4 O-O-O 19. Ba3 g6 20. c4 d4 21.
Qd2 Bc6 22. Qxa5 Kd7 23. Rbd1 Ra8 {
Lerch,P (2280)-Zaja,I (2405)/Cannes op 1996/0-1 (38)}) 9... Nc5 $146 (9... Ne7
10. Qe2 Nb6 (10... h6 11. h4 g6 12. O-O Bg7 13. Nbd2 b6 14. c4 Nc5 15. Rac1 Bb7
16. Bb1 Rd8 17. cxd5 Bxd5 18. Nc4 Bxc4 19. Rxc4 Qb7 20. Be3 Nd7 21. Rfc1 Nd5
22. h5 g5 23. Bd4 Qb8 24. Qe4 Qa8 25. Nh2 {
Bortnyk,O-Stupak,K/Bank Lviv Open Chess Tournament 2016/1-0 (49)}) 11. O-O Bd7
12. a4 Rc8 13. Bg3 g6 14. Nd4 Nf5 15. Bxf5 gxf5 16. Nxf5 Qc4 17. Qe3 Qc5 18.
Nd4 Nc4 19. Qg5 h5 20. Kh1 Qe7 21. Qc1 Bh6 22. Bf4 Bxf4 23. Qxf4 Rg8 24. Nf3 {
Tidman,S (2040)-Buckley,M (2120)/4NCL Birmingham ENG 2000/1/2-1/2 (41)}) 10.
Bc2 f5 (10... Ne7 11. Nbd2 $11) 11. O-O Ne7 12. Re1 (12. Nh4 Ne4 $11) 12... Ng6
$15 13. Bg3 (13. Be3 Be7 $15) 13... Be7 $17 14. Nd4 (14. Nbd2 O-O 15. h4 Ne4
$17) 14... h5 (14... O-O $142 $5 15. f4 Ne4 $19) 15. h3 $15 h4 16. Bh2 Bd7 (
16... Ne4 $142 $15) 17. Nxf5 $16 (17. Nxf5 O-O 18. Nxe7+ Nxe7 19. a4 $16) 1-0

[Event "12th Kisber Open"]
[Site "?"]
[Date "2011.??.??"]
[Round "?"]
[White "Meszaros, Vilmos"]
[Black "Kovacs, Szilveszter"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1940"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2011.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. Nf3 Bxb4 4. g3 b6 5. Bg2 Bb7 6. O-O O-O (6... Bd6 7. d3
c5 8. Nbd2 Qc7 9. a3 Be7 10. Be5 d6 11. Bb2 e5 12. e4 h5 13. h4 Nh7 14. Bc1 g5
15. hxg5 Nxg5 16. Nc4 Nxf3+ 17. Bxf3 h4 18. Kg2 hxg3 19. fxg3 Nc6 20. Rh1 O-O-O
21. Qe2 {paschalina-pimark/kurnik 2014/0-1 (39)}) 7. d3 d5 8. Nbd2 $146 (8. a3
Be7 9. Nbd2 c5 10. c4 Nc6 11. Qc2 d4 12. Ng5 h6 13. Nge4 Nxe4 14. Nxe4 f5 15.
Nd2 e5 16. Nf3 Bf6 17. Rfe1 Qe7 18. Bc1 Rae8 19. h4 e4 20. Nh2 e3 21. fxe3 dxe3
22. Nf3 Bxa1 {giorgo-shytiger/kurnik 2012/0-1 (38)}) 8... Nc6 9. a3 Bd6 10. Re1
Ng4 11. h3 Nh6 (11... Nf6 12. e4 Be7 13. Qe2 $15) 12. e4 (12. c4 Qd7 $15) 12...
f5 (12... Re8 13. Qe2 $15) 13. exd5 $11 exd5 14. Nh4 Nf7 $4 (14... d4 15. Qh5
$11) 15. Qh5 $4 (15. Bxd5 $142 Be7 16. Qf3 (16. Nxf5 $2 Qxd5 17. Rxe7 Qxf5 18.
Rxc7 Na5 $19) 16... Bxh4 17. gxh4 $16) 15... f4 $4 (15... Be5 $142 16. Bxe5
Nfxe5 $15) 16. Qg4 1/2-1/2

[Event "IRT Cidade Maravilhosa CXG"]
[Site "?"]
[Date "2010.??.??"]
[Round "?"]
[White "Chaves, J A Torre"]
[Black "Vilalba, R Pereira"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1990"]
[PlyCount "195"]
[EventDate "2010.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 d5 4. e3 c6 $146 (4... c5 5. Nf3 Bd6 6. c4 Nbd7 7.
Qb3 e5 (7... O-O 8. a4 Qc7 9. h3 Ne5 10. Be2 dxc4 11. Bxc4 Nxc4 12. Qxc4 e5 13.
d3 Be6 14. Qc2 Nd5 15. Nbd2 f6 16. Nc4 Rfd8 17. Rc1 Bf8 18. Ba3 a6 19. Qb2 Nb6
20. bxa6 Nxc4 21. dxc4 Rxa6 22. O-O {
Navratil,J (2035)-Bednar,J (2025)/Bohemia South-chT 2004/0-1 (52)}) 8. cxd5 e4
9. Ng1 Ne5 10. h3 Bf5 11. Nc3 O-O 12. Bc4 Nxc4 13. Qxc4 Nd7 14. Nxe4 Ne5 15.
Bxe5 Bxe5 16. Rc1 a6 17. bxa6 b5 18. Qc2 Qxd5 19. f3 {
Lorenz,A (1815)-Jezt,G (2025)/Graz Austria, Steirische Landesliga 2015/1-0 (61)
}) (4... Nbd7 5. Nf3 $15) 5. Nf3 c5 (5... a6 6. a4 $11) 6. c4 Nbd7 7. Qb3 Bd6
8. cxd5 (8. Na3 O-O $11) 8... exd5 9. d3 (9. Be2 O-O $15) 9... O-O $15 10. Be2
Re8 11. Nbd2 Ne5 (11... a6 12. a4 $15) 12. O-O Bg4 (12... Bf5 13. Nxe5 Bxe5 14.
Bxe5 Rxe5 15. Qa3 $11) 13. Rfe1 (13. h3 Bd7 $11) 13... Qd7 (13... Qa5 14. Nxe5
Bxe5 15. Bxe5 Rxe5 16. Bxg4 Qxd2 17. Bf3 $11) 14. Rac1 $11 b6 15. a4 (15. Nxe5
Bxe5 16. Bxe5 Rxe5 17. Bxg4 Qxg4 $11) 15... Rad8 (15... Bf5 16. h3 $15) 16. Ra1
(16. h3 Bf5 $11) 16... Ra8 17. Bc3 (17. Rac1 h6 $15) 17... Bc7 (17... h6 18. a5
bxa5 19. h3 Nxf3+ 20. Bxf3 (20. Nxf3 $143 Bxh3 21. Bxf6 Bxg2 22. Kxg2 Qg4+ 23.
Kf1 Qh3+ 24. Kg1 gxf6 $17) 20... Bxf3 21. Nxf3 $11) 18. Qb2 $11 Nxf3+ 19. Nxf3
Bxf3 (19... Qd6 20. g3 $11) 20. Bxf3 $14 (20. gxf3 $2 d4 21. Bd2 dxe3 22. Bxe3
Nd5 $19) 20... Re6 21. g3 Qd6 (21... Rc8 22. e4 $14) 22. Bg2 (22. e4 d4 23. e5
Qf8 24. Bxa8 Bxe5 $16) 22... Rae8 23. Bh3 (23. d4 c4 24. Bh3 Ne4 $14) 23...
R6e7 $14 24. Bxf6 Qxf6 25. Qxf6 gxf6 26. Rac1 d4 27. e4 Kg7 28. f4 h5 29. Bf5
Ra8 30. Ra1 Rae8 31. Kf2 Kh6 32. Kf3 Rg8 33. Rg1 Bd6 34. h3 Ree8 35. g4 (35. a5
Re7 $14) 35... h4 36. Bd7 Rd8 37. Bc6 Bc7 38. Bd5 Rdf8 (38... Kg7 39. Bc4 $14)
39. Rg2 Rg7 40. Rag1 Rfg8 41. Rc2 Bd6 42. Ra1 Bc7 43. Re2 Re8 44. Bc6 Re7 45.
Rae1 Kg6 46. e5 (46. Bd5 $5 $14) 46... fxe5 $11 47. fxe5 (47. Be4+ Kh6 48. g5+
Kh5 $11) 47... Kg5 (47... Kh6 48. Re4 $15) 48. Kg2 Rg6 (48... Kh6 49. Bd5 $11)
49. Rf1 (49. Bd5 Kh6 $14) 49... Rge6 $11 (49... Rxe5 $4 50. Rxe5+ Bxe5 51. Rf5+
Kh6 52. Rxe5 $18) 50. Rf5+ Kg6 51. Be4 Kg7 (51... Bxe5 $4 52. Rxe5+ Kg7 53.
Rxe6 fxe6 54. g5 $18) 52. Rg5+ Kh6 (52... Kf8 53. Bh7 Re8 54. Rg8+ Ke7 55.
Rxe8+ Kxe8 56. Bf5 Rxe5 57. Rxe5+ Bxe5 58. Kf3 $11) 53. Rh5+ Kg7 54. Rh7+ Kg8
55. Rxh4 Rxe5 56. Kf3 R7e6 57. Bh7+ Kg7 58. Rxe5 Rxe5 59. Be4 Bd6 (59... Re6
60. Rh7+ Kg8 61. Rh5 $14) 60. Rh7+ $14 Kg8 61. Rh6 Bc7 (61... Be7 $5 $14) 62.
Rc6 $16 Re7 63. h4 Be5 (63... Kf8 64. h5 $16) 64. g5 Kg7 65. h5 {
White intends g6} Re8 (65... Bc7 66. Bd5 Bd8 67. h6+ Kh7 68. Be4+ Kh8 69. Rc8
$18) 66. Kg4 Kg8 67. Bd5 Rf8 $4 (67... Rd8 $142 68. Bb3 Kf8 $18) 68. g6 $18 Kg7
69. Bxf7 (69. gxf7 c4 70. Rg6+ Kh7 $18) 69... Kh6 70. Re6 Bg7 71. Re7 Ra8 72.
Bd5 (72. Rd7 a5 73. Rb7 c4 74. Bxc4 Re8 75. Rxb6 Re5 $18) 72... Rd8 73. Bc4 Ra8
74. Be6 (74. Bb3 $142 $18) 74... a6 (74... Rd8 $18) 75. a5 $1 bxa5 (75... axb5
76. axb6 Rh8 77. Rxg7 Kxg7 78. Kg5 $18) 76. b6 Rb8 (76... Rh8 77. b7 Be5 78.
Kf5 Bg7 79. Rxg7 Kxg7 80. Kg5 Rb8 81. h6+ Kf8 82. g7+ Ke7 83. h7 Kd6 84. g8=Q
Kc6 85. Qxb8 Kb5 86. Qh2 Kc6 87. b8=Q c4 88. Qhd6#) 77. b7 (77. Rxg7 $142 Kxg7
78. Kg5 Rxb6 79. h6+ Kf8 80. g7+ Ke7 81. g8=Q Rxe6 82. h7 Re2 83. Qd5 Rg2+ 84.
Qxg2 Kd6 85. h8=Q c4 86. Qf8+ Kc7 87. Qd5 cxd3 88. Qfd8#) 77... a4 (77... c4
78. dxc4 d3 $18) 78. Bc8 c4 79. dxc4 (79. Rxg7 Kxg7 80. Kg5 c3 81. h6+ Kf8 82.
Kf6 Ke8 83. g7 Kd8 84. g8=Q+ Kc7 85. Qc4+ Kb6 86. h7 a3 87. h8=Q Rxb7 88. Qb4+
Kc7 89. Bxb7 c2 90. Qc8#) 79... d3 80. Rd7 a3 81. Rxd3 a2 82. Ra3 a1=Q 83. Rxa1
Bxa1 84. Kf5 (84. c5 $142 Bf6 85. Kf5 $18) 84... Bd4 $11 85. Ke4 Bf6 $4 (85...
Bf2 86. Kd5 a5 87. c5 $11) 86. Kf5 (86. c5 $142 Bd8 87. Kd5 $18) 86... Bd4 $14
87. Ke4 Bf6 88. c5 Bd8 89. Kd5 a5 90. c6 a4 91. Kc4 $4 (91. Kd6 a3 92. Be6 Bg5
$18) 91... a3 $2 (91... Ba5 $142 $14) 92. Kb3 $18 a2 93. Kxa2 Bc7 94. Kb3 Be5
$4 (94... Bf4 $18) 95. Kc4 Kxh5 (95... Bc7 96. Kd5 Kg7 $18) 96. Kd5 Rxb7 97.
cxb7 Kxg6 (97... Bb2 98. g7 $1 Bc1 99. g8=Q Ba3 100. Bf5 Bd6 101. Kxd6 Kh4 102.
Qg4#) 98. Kxe5 (98. Kxe5 Kg5 99. b8=Q Kg6 100. Bf5+ Kg5 101. Qg8+ Kh5 102. Qg2
Kh4 103. Qg4#) 1-0

[Event "IRT Cidade Maravilhosa CXG"]
[Site "?"]
[Date "2010.??.??"]
[Round "?"]
[White "Maia, Marco Aurelio Ferre"]
[Black "Carvalho, Renato"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2135"]
[BlackElo "1860"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2010.??.??"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bg7 5. b4 O-O 6. Bb2 a5 7. b5 a4 8. a3 (8.
Ba3 Nbd7 9. Be2 Re8 10. O-O e5 11. Nxe5 Nxe5 12. dxe5 Rxe5 13. Rc1 Re8 14. Bb2
c5 15. bxc6 bxc6 16. c4 Qd6 17. Bd4 h6 18. cxd5 cxd5 19. Bc5 {
1/2-1/2 Sundararajan,K (2520)-Tyomkin,D (2545)/Canadian op Edmonton 2005}) (8.
Bd3 Bf5 9. O-O Bxd3 10. cxd3 Qd7 11. Rb1 Qxb5 12. Ba3 Qa6 13. Qc2 c6 14. e4 Re8
15. e5 Nh5 16. e6 fxe6 17. Rfe1 Nd7 18. Rxe6 Bf6 19. Rbe1 Ng7 20. R6e2 Nf5 21.
g4 Nxd4 22. Nxd4 Bxd4 {
Moradi,A (2165)-Khodashenas,M (2415)/14. Avicenna Open 2017/1-0}) 8... Nbd7
$146 (8... c6 9. c4 cxb5 10. cxb5 Bg4 (10... Bf5 11. Rc1 Nbd7 12. Be2 Ne4 13.
O-O Rc8 14. Qxa4 Nb6 15. Qb3 Nxd2 16. Nxd2 Qd7 17. a4 Rxc1 18. Rxc1 Rc8 19. a5
Nc4 20. Nxc4 dxc4 21. Bxc4 e6 22. f3 g5 23. Rd1 g4 24. e4 Bg6 25. d5 {
elmaso-pawel7300 (1610)/kurnik 2014/1/2-1/2 (48)}) 11. Bd3 Nbd7 12. O-O Qa5 13.
h3 Bxf3 14. Nxf3 Rfc8 15. Qd2 Nb6 16. Rfc1 Nc4 17. Bxc4 dxc4 18. Qxa5 Rxa5 19.
Nd2 Rxb5 20. Rab1 Nd5 21. Rxc4 Rxc4 22. Nxc4 Nb6 23. Nd2 {
Foisor,S (2255)-Padmini,R (2435)/1. FIDE World Online Women Blitz 2015/1-0 (93)
}) (8... Bf5 9. c4 c6 10. Be2 Ne4 11. O-O Nd7 12. Nxe4 dxe4 13. Nd2 h5 14. bxc6
bxc6 15. Rb1 c5 16. d5 Ne5 17. Qc2 e6 18. Bxe5 Bxe5 19. dxe6 fxe6 20. g3 Bh3
21. Rfd1 Rxf2 22. Kxf2 Qg5 23. Qxe4 {
Vorotnikov,V (2425)-Naumenko,O (2120)/Chigorin Mem Classic Open 2010/1-0}) (
8... c6 9. c4 $15) 9. Bd3 (9. c4 dxc4 10. Bxc4 Nb6 $11) 9... Nb6 (9... e5 10.
dxe5 Ng4 11. Bd4 $15) 10. O-O $11 Ne8 11. Rb1 Nd6 12. Qe2 Bf5 13. Rfc1 (13.
Bxf5 gxf5 14. Bc3 Nbc4 $11) 13... Ne4 (13... Bxd3 $5 14. Qxd3 Qd7 $15) 14. c4
$11 Nxd2 (14... Nxc4 15. Nxc4 dxc4 16. Rxc4 $14) 15. Nxd2 $14 Bxd3 16. Qxd3 c6
(16... e6 17. c5 Nc8 18. Bc3 $14) 17. bxc6 bxc6 18. c5 (18. h3 Bf6 $14) 18...
Nd7 19. f4 (19. e4 e6 $14) 19... Qc7 $11 20. Bc3 Rfb8 21. Qc2 Qa7 22. Bb4 f6 (
22... Qa6 $5 $11) 23. f5 $14 gxf5 24. Qxf5 Nf8 25. Nf3 (25. Bc3 Qd7 26. Qf4
Rxb1 27. Rxb1 Ng6 $14) 25... Qd7 $14 26. Qc2 Qg4 27. Bd2 Qc8 (27... Rxb1 28.
Rxb1 e5 29. h3 $14) 28. Rxb8 (28. Rb6 Qe6 $16) 28... Qxb8 29. Rb1 Qc7 30. Rb4
Qa7 (30... Ne6 31. Rxa4 Rxa4 32. Qxa4 $16) 31. Rb6 (31. Qb1 e5 $18) 31... Rc8 (
31... Qd7 32. Qb1 $16) 32. Qb2 Rc7 33. Ne1 (33. Qb1 Nd7 34. Rb4 Qa6 $16) 33...
Nd7 34. Nd3 e5 (34... Nxb6 $4 35. cxb6 Qb7 36. Nc5 $18) 35. Bc3 (35. Rb4 Qa6
36. Qc2 Ra7 $16) 35... e4 (35... Bh6 36. Kf2 $14) 36. Nf4 (36. Nf2 Bh6 (36...
Nxb6 $4 37. cxb6 Qb7 38. bxc7 Qxc7 39. Qb4 $18) 37. Bd2 f5 $14 (37... Nxb6 38.
cxb6 Qb8 39. bxc7 Qxb2 40. c8=Q+ Bf8 41. Qe6+ Kg7 42. Qd7+ Kg6 43. Qg4+ Kf7 44.
Qh5+ Kg7 45. Ba5 $16)) 36... Kf7 (36... Bh6 37. Rb4 $14) 37. Be1 (37. Rb4 Bh6
38. Kf2 $14) 37... Qa8 $2 (37... Bh6 $142 $5 $11) 38. Rb4 $16 Ra7 39. Bg3 (39.
Qe2 Nf8 $18) 39... Bh6 40. Qe2 Rb7 $4 (40... Bxf4 $142 41. Qh5+ Kg7 42. Bxf4
Qg8 $18) 41. Qh5+ $18 (41. Qh5+ Kg8 42. Rxb7 Qxb7 43. Qxh6 $18) 1-0

[Event "Navarra Promotional"]
[Site "?"]
[Date "2017.??.??"]
[Round "?"]
[White "Nieves Cabanes, Jose Manuel"]
[Black "Marchena Hurtado, J."]
[Result "0-1"]
[PlyCount "112"]
[EventDate "2017.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. e3 d6 6. Be2 e5 7. O-O e4 8. Ne1
Nc6 (8... a5 9. b5 Nbd7 10. f3 a4 11. fxe4 Nxe4 12. Bxg7 Kxg7 13. Qc2 f5 14.
Nc3 Nxc3 15. Qxc3+ Qf6 16. Rc1 Qxc3 17. Rxc3 Nc5 18. Bf3 Bd7 19. Nc2 c6 20. Nd4
Rfc8 21. Rb1 Kf6 22. Ra3 Ke7 23. Kf2 {
Rooze,J (2305)-Gruzmann,B (2210)/17. ch-Euro Seniors +65 2017/1-0 (45)}) 9. a3
Re8 $146 (9... a5 10. b5 Ne5 11. f3 (11. f4 Ned7 12. Nc3 Nc5 13. g4 b6 14. Rb1
Bb7 15. Nc2 d5 16. Ba1 dxc4 17. Bxc4 Ne8 18. Qe2 Nd6 19. Ba2 Nd3 20. a4 g5 21.
f5 Ne8 22. Qg2 Nf6 23. Ne2 Qe7 24. h3 Rad8 25. Ned4 Ne5 {
Conquest,S (2520)-Moskalenko,V (2525)/Arkadia op Greece 1995/1-0 (49)}) 11...
Be6 12. Qc2 exf3 13. gxf3 Re8 14. f4 Ned7 15. Ng2 Nc5 16. Nc3 c6 17. Rae1 Rc8
18. bxc6 bxc6 19. Na4 Bf5 20. d3 Nxa4 21. Qxa4 Nh5 22. Bxg7 Nxg7 23. Qc2 Qb6
24. Rb1 {Sydor,A-Vasiukov,E/Capablanca Memorial Elite 1975/1/2-1/2 (34)}) (9...
Be6 10. d3 $17) 10. d3 a5 (10... d5 11. Nc3 $17) 11. Nd2 (11. b5 Ne5 $15) 11...
exd3 12. Nxd3 Bf5 13. b5 Ne5 14. Nxe5 dxe5 (14... Rxe5 $143 15. Bf3 Qc8 16.
Bxe5 dxe5 17. h3 $16) 15. c5 (15. Nf3 Ne4 $15) 15... Qe7 $17 16. Qc1 a4 (16...
Red8 17. Rd1 $17) 17. Qc4 c6 18. e4 (18. Rfd1 Red8 19. Rac1 Bd7 $11) 18... cxb5
$17 19. Qb4 Bd7 20. Bxb5 Rec8 (20... Bxb5 21. Qxb5 Rec8 22. Rfc1 $15) 21. Rfc1
(21. Bxd7 Nxd7 22. Rfd1 Qxc5 23. Qxb7 Ra7 $17) 21... Bxb5 $17 22. Qxb5 Nd7 (
22... Bh6 23. Rc2 Bxd2 24. Rxd2 Rxc5 25. Qb4 $17) 23. Bc3 $15 Rxc5 24. Qxb7
Rac8 25. Qb2 Qe6 26. Bb4 R5c6 27. Nf1 Nb6 28. Rd1 (28. Ne3 Nc4 29. Qe2 Nxe3 30.
Qxe3 Bf8 31. Bxf8 Kxf8 $11) 28... Nc4 29. Qe2 Bf8 30. Ne3 Nxe3 31. Qxe3 Qb3 32.
Qxb3 (32. Bxf8 $5 Qxe3 33. fxe3 Kxf8 34. h3 $17) 32... axb3 $17 33. Rab1 (33.
Bxf8 Kxf8 (33... Rxf8 $143 34. Rdb1 $15) 34. Rab1 Rc3 $17) 33... Bxb4 $19 34.
axb4 Rc3 35. b5 R8c5 36. Kf1 Rxb5 37. Rb2 Rc2 38. Rdb1 Rxb2 39. Rxb2 Kf8 (39...
Rb4 $142 $5 $19) 40. Ke2 $17 Ke7 41. Kd3 Rb4 42. f3 $2 (42. Kc3 $142 Rxe4 43.
Kxb3 $17) 42... Kd6 $19 43. Kc3 (43. Rb1 f5 $19) 43... Kc5 44. h4 $4 (44. h3 f5
45. Rd2 b2 46. Rxb2 Rxb2 47. Kxb2 Kd4 $19) 44... Rb8 (44... Rc4+ $142 45. Kd3
Kb4 46. Rb1 Rc3+ 47. Kd2 Rc2+ 48. Ke3 $19) 45. Rxb3 $4 (45. g3 $142 f5 46. exf5
gxf5 47. g4 $17) 45... Rxb3+ 46. Kxb3 Kd4 47. Kb4 Ke3 48. Kc5 Kf2 49. Kd6 Kxg2
50. Kxe5 Kxf3 51. Kf6 Kxe4 52. Kxf7 Kf5 53. Kg7 h5 54. Kh6 Kg4 55. Kxg6 (55.
Kg7 g5 56. Kf7 gxh4 57. Ke6 h3 58. Ke5 h2 59. Kf6 Kf4 60. Ke7 h4 61. Kf7 h3 62.
Kg7 h1=Q 63. Kh8 Qg2 64. Kh7 h2 65. Kh6 h1=Q#) 55... Kxh4 56. Kf5 (56. Kh6 Kg4
57. Kh7 Kg3 58. Kg6 h4 59. Kf5 h3 60. Ke5 h2 61. Kd6 Kf4 62. Kd5 Ke3 63. Kc4
Kf4 64. Kd5 Kf5 65. Kc5 h1=Q 66. Kd6 Qh2+ 67. Kd7 Kf4 68. Kd6 Ke4+ 69. Kc5 Qd2
70. Kb5 Qg5+ 71. Kc6 Qg6+ 72. Kc5 Ke5 73. Kb4 Qg1 74. Kb3 Qg7 75. Ka2 Qg8+ 76.
Kb2 Kd4 77. Ka3 Kc3 78. Ka4 Qd5 79. Ka3 Qb3#) 56... Kg3 (56... Kg3 57. Ke4 h4
58. Kd4 h3 59. Kc5 h2 60. Kd6 Kf4 61. Kd5 Kg5 62. Kd4 h1=Q 63. Kc4 Qc6+ 64. Kb3
Qe4 65. Ka2 Qc2+ 66. Ka1 Qd1+ 67. Ka2 Qd7 68. Ka1 Qd8 69. Kb2 Qc7 70. Ka1 Qe5+
71. Kb1 Qd6 72. Kc1 Kh6 73. Kb2 Qb4+ 74. Kc1 Qc4+ 75. Kb1 Qd5 76. Kc2 Qe5 77.
Kb3 Kg6 78. Kc2 Qe4+ 79. Kc1 Qg2 80. Kd1 Kg7 81. Ke1 Qb2 82. Kf1 Kf6 83. Ke1
Kf5 84. Kd1 Kf4 85. Ke1 Ke3 86. Kd1 Qd2#) 0-1

[Event "St Petersburg Russia, Chigor Memorial"]
[Site "?"]
[Date "2017.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kozlov, Mikhail"]
[Black "Chekletsova, Darya"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1810"]
[BlackElo "1635"]
[PlyCount "139"]
[EventDate "2017.??.??"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. b4 b6 4. Bb2 Bb7 (4... Nc6 5. bxc5 bxc5 6. Bb5 Bd7 7. O-O
e5 8. Bc4 g6 9. a4 Bh6 10. Nc3 Nf6 11. Nd5 Nxe4 12. Re1 Nf6 13. Nxf6+ Qxf6 14.
Bd5 O-O 15. a5 Rab8 16. Bc3 Nb4 17. Bb3 Be6 18. Ra4 Bxb3 19. cxb3 {
carrafurca-jjrizzo/net-chess.com 2018/0-1}) 5. bxc5 bxc5 6. Nc3 $146 (6. e5 d5
7. e6 fxe6 8. Ng5 Nf6 9. Nxe6 Qd6 10. Bb5+ Nbd7 11. Ng5 d4 12. O-O h6 13. Nf3
Ng4 14. g3 O-O-O 15. Na3 Qd5 16. Be2 Nde5 17. Kg2 Nxf3 18. Bxf3 Qxf3+ 19. Qxf3
Bxf3+ 20. Kxf3 Nxh2+ {jojopa (1800)-lkschrobry (1655)/kurnik 2013/1-0 (38)})
6... Nc6 7. Bb5 (7. Bd3 Nf6 $16) 7... e6 (7... Nf6 8. e5 dxe5 9. Nxe5 $16) 8.
d4 (8. O-O Nf6 9. Qe2 a6 $16) 8... cxd4 9. Nxd4 Rc8 10. O-O Nf6 11. Nd5 Nd7 (
11... exd5 $2 12. exd5 Nxd5 13. Nxc6 Bxc6 14. Qxd5 $18) 12. Nxc6 Bxc6 13. Bxc6
Rxc6 14. Re1 e5 (14... Rc8 15. Ne3 $16) 15. Qe2 (15. Re3 Be7 $16) 15... Be7 16.
Rad1 (16. Qb5 Qc8 $16) 16... O-O $14 17. Rd3 Bf6 (17... Nb6 18. Rb3 $14) 18.
Rf3 (18. Red1 Nc5 19. Rc3 Bg5 $16) 18... Be7 19. Ba3 (19. Bc3 Nf6 $14) 19...
Nb6 $11 20. c4 (20. Bb4 Qd7 $11) 20... Nxd5 (20... Qd7 21. Rg3 g6 22. Rd1 $11)
21. cxd5 (21. exd5 Rb6 $14) 21... Rc7 $11 22. Qd2 Qd7 23. Rc1 Rfc8 24. Rfc3
Rxc3 25. Rxc3 Rxc3 26. Qxc3 h6 (26... Qa4 27. f3 $11) 27. Qc6 $14 Qd8 28. Kf1 (
28. h3 g6 $14) 28... Kh7 (28... Qa5 29. Bxd6 Bxd6 30. Qxd6 Qb5+ 31. Ke1 Qb1+
32. Kd2 Qb2+ 33. Ke3 Qc3+ 34. Ke2 Qc2+ 35. Kf3 Qd3+ 36. Kg4 Qxe4+ 37. Kh3 $11)
29. Bb4 (29. f3 Qb8 30. Kf2 a5 $11) 29... Qb8 30. Qc4 Bd8 31. a4 (31. g3 a5 32.
Ba3 Qb1+ 33. Kg2 Be7 $14) 31... a5 $11 32. Be1 Bc7 (32... Qb2 33. f3 $11) 33.
Qb5 {Exerts pressure on the isolated pawn} Qa7 34. Qc6 Bb6 35. Ke2 (35. Qxd6 $4
Qa6+ 36. Kg1 Bxf2+ 37. Kxf2 Qxd6 $19) 35... Bc7 (35... Bc5 36. f3 $11) 36. Bd2
Qb8 (36... Bb6 37. g3 $14) 37. Qb5 Qd8 38. g3 Bb6 39. f3 Qc7 40. Kd3 (40. h4 $5
$14) 40... Qa7 $11 41. h3 Bc7 (41... Bg1 $142 $5 42. Qxa5 Qf2 $15) 42. Be3 $16
Qa8 43. Bb6 Qd8 44. Be3 Qc8 (44... Qa8 $5 $11) 45. g4 $14 Qd8 (45... Bd8 46.
Bd2 $14) 46. Qc6 Qb8 47. Qb5 Qd8 48. Qb7 Kg8 49. Kc4 Qd7 (49... Kh7 $5 $16) 50.
Qc6 $18 Qd8 51. Ba7 (51. Kb5 Kh7 $16) 51... Kh7 (51... g6 52. Kb5 $16) 52. Kb5
Qe7 (52... g6 53. Bb6 Bxb6 54. Qxb6 $18) 53. Ka6 (53. Bb6 Bxb6 54. Kxb6 Qf6 $18
) 53... Bd8 (53... Kg6 54. Bb6 Bxb6 55. Kxb6 $18) 54. Bb8 Qg5 (54... Qh4 55.
Qd7 Bf6 56. Bxd6 Qxh3 57. Bxe5 Bxe5 58. Qf5+ g6 59. Qxe5 Qxf3 60. d6 Qxg4 61.
Qe7 Qc8+ 62. Kb6 Qb8+ 63. Kc6 $18) 55. Qxd6 Bf6 56. Kxa5 (56. Qd7 $142 $5 Qc1
$18) 56... Qd2+ 57. Kb6 Qd4+ 58. Kb5 (58. Qc5 $142 $5 Qxa4 59. Qc3 $18) 58...
Qd3+ $16 59. Kc6 Qc4+ 60. Kd7 Qxa4+ 61. Qc6 Qb3 (61... Qa3 62. Bc7 Qe7+ 63. Kc8
Qf8+ 64. Kb7 Qb4+ 65. Bb6 $18) 62. Bd6 (62. Bc7 Bg5 (62... Qxf3 $2 63. Bd8 Bxd8
64. Kxd8 Qxe4 65. Kc7 $18) 63. Bd8 f6 $18) 62... Qxf3 $18 63. Be7 Bxe7 (63...
Qxh3 64. Bxf6 h5 65. Kc7 hxg4 66. Bxg7 $18) 64. Kxe7 Qxh3 $4 (64... Qxe4 65.
Kf8 Qd4 66. Kxf7 Qf4+ 67. Ke7 e4 $11) 65. Kxf7 (65. Qd7 Qc3 66. Kxf7 Qc4 67.
Qf5+ Kh8 68. Qxe5 Qf1+ 69. Kg6 Qf8 70. d6 Qg8 71. d7 Qh7+ 72. Kh5 Qg8 73. Qe8
Qxe8+ 74. dxe8=Q+ Kh7 75. Qf7 Kh8 76. Kg6 h5 77. Qxg7#) 65... Qf3+ (65... Qxg4
$143 66. Qe6 Qxe4 67. d6 Qf3+ 68. Ke7 $18) 66. Ke8 $4 (66. Ke7 Qb3 67. d6 $18)
66... Qxe4 $11 67. Qe6 Qa4+ 68. Kf7 Qa7+ 69. Kf8 Qa8+ 70. Kf7 1/2-1/2

[Event "S. A. Group of Companies Premier Divisi"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "Uddin, Md Saif"]
[Black "Patil, Pratik"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1995"]
[BlackElo "2175"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. b4 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 O-O 5. Be2 d6 6. d4 c6 7. Nbd2 d5 8. c4
Nbd7 9. Qb3 dxc4 $146 (9... Nb6 10. a4 dxc4 11. Nxc4 Be6 12. a5 Nxc4 13. Bxc4
Bxc4 14. Qxc4 Qd5 15. Rc1 Rfd8 16. O-O e6 17. Rc2 Bf8 18. Rfc1 a6 19. Ne5 Rac8
20. Nd3 Rc7 21. Nc5 Bh6 22. Qe2 Bg5 23. Bc3 h5 24. Be1 {
Laske,E-Alge,K/Lichtenstein 1997/0-1 (57)}) 10. Nxc4 Nb6 11. Na5 (11. O-O Be6
$11) 11... Be6 $15 12. Qc2 (12. Nxb7 $4 Qc7 13. Qc2 Bf5 $19) 12... Bf5 13. Bd3
Bxd3 14. Qxd3 Rb8 15. O-O Nfd5 (15... Na4 16. Qc2 Nxb2 17. Qxb2 $11) 16. Qb3
Qd6 17. a3 f5 (17... Qe6 18. Qc2 $11) 18. Rac1 h6 (18... e6 19. Rfd1 $11) 19.
Rfd1 (19. Ne5 Rfd8 $14) 19... Kh7 (19... Nd7 20. h4 $11) 20. Rc5 (20. Ne5 a6
$14) 20... Nd7 $11 21. Rc2 N7f6 (21... Qe6 22. Nc4 $11) 22. Nc4 (22. Ne5 e6 $14
) 22... Qe6 23. Nce5 Ne4 24. Nd3 Rbd8 25. Re1 g5 26. Nfe5 Bxe5 27. Nxe5 Nc7 (
27... g4 28. b5 cxb5 29. Qxb5 $11) 28. Qa4 $14 a6 29. f3 Nd6 30. Rc5 Nf7 (30...
Nd5 31. Qd1 $14) 31. Qc2 (31. e4 Nxe5 32. Rxe5 Qd7 $18) 31... Rd5 (31... Nd5 $5
$14) 32. Nd3 Qg6 (32... Nd6 $5 $16) 33. e4 $18 fxe4 34. fxe4 Rdd8 (34... Rxc5
35. Nxc5 (35. dxc5 $143 Qe6 $16) 35... Nd6 36. d5 $18) 35. Rf5 (35. d5 Nb5 $18)
35... Ne6 (35... Nb5 $16) 36. Ne5 (36. Nc5 $142 $5 $18) 36... Nxe5 $14 37. Rxe5
Rf6 38. Qc4 {White plans d5} Qf7 39. d5 (39. Rf5 Kg6 (39... Rxf5 $4 40. exf5
Rd5 41. fxe6 $18 (41. Rxe6 $6 Rxf5 42. Bc3 Rf1+ 43. Qxf1 Qxe6 $18)) 40. Rxf6+
exf6 $11) 39... Nf4 $11 40. Qc2 Rf8 41. Rf5 Rxf5 42. exf5 Qxf5 $4 (42... Nxd5
$142 43. Re5 Rd8 $11) 43. Rxe7+ $16 Kg6 44. g4 0-1

[Event "Schleswig Holstein-ch Seniors"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Jensen, Helmut"]
[Black "Limberg, Siegfried"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1865"]
[BlackElo "2130"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. e4 Bxb4 4. Bc4 Ne7 5. Qh5+ Ng6 6. Ne2 Kf8 (6... Nc6 7.
O-O Na5 8. Bb3 Nxb3 9. axb3 O-O 10. Nbc3 c6 11. f4 exf4 12. Nxf4 Nxf4 13. Rxf4
Qe7 14. Kh1 d6 15. d3 Qe5 16. Qxe5 dxe5 17. Rf2 Be6 18. Ne2 a5 19. Ng3 b5 20.
Ba3 c5 21. h3 {wvmaniac (2455)-pcmvr (2780)/net-chess.com 2008/0-1}) 7. O-O
$146 (7. f4 exf4 (7... Nc6 8. f5 Na5 9. Bd3 Ne7 10. Nbc3 c6 11. g4 d5 12. exd5
Nxd5 13. O-O-O Qe7 14. Rde1 Ba3 15. Nd4 Bxb2+ 16. Kxb2 Qb4+ 17. Nb3 Nf4 18. Qh4
Nxd3+ 19. cxd3 c5 20. Re4 c4 21. dxc4 Nxc4+ 22. Rxc4 {
bratek55 (1715)-lubomir666/kurnik 2012/0-1 (34)}) 8. Nxf4 Qe8 9. Nxg6+ Qxg6 10.
Qxg6 hxg6 11. h3 Nc6 12. O-O a6 13. a3 Bc5+ 14. Kh1 Nd4 15. c3 Nc6 16. d4 Ba7
17. Nd2 d6 18. Nf3 Ke7 19. Rae1 Bd7 20. Bd5 Rae8 21. a4 Kd8 {
ejdrzej (1685)-rom1970 (1735)/kurnik 2013/0-1 (46)}) 7... Qe8 (7... Nc6 8. a3
Bc5 9. Nbc3 $14) 8. Nbc3 $16 c6 9. a3 Bxc3 10. Bxc3 d6 11. f4 Nxf4 12. Nxf4
exf4 13. Qh4 Nd7 14. Rxf4 Qe7 15. Raf1 (15. d4 Nb6 16. Bb3 a5 $16) 15... Ke8 (
15... Ne5 16. Qg3 $14) 16. Qh5+ (16. Qg3 Ne5 17. Be2 Kd7 $14) 16... Kd8 $14 17.
d4 b6 (17... Kc7 18. Rb1 $14) 18. e5 d5 19. Bb3 a5 20. Re1 (20. Qf3 $16) 20...
Qe8 $2 (20... fxe5 $5 21. dxe5 Rf8 $14) 21. Qf3 (21. Qg4 Qe7 22. exf6 Nxf6 23.
Rxe7 Nxg4 (23... Bxg4 $2 24. Rxg7 Nh5 25. Rfxg4 (25. Rgxg4 $6 Nxf4 26. Rxf4 Kd7
$18) 25... Nxg7 26. Rxg7 $18) 24. Rxg7 Ne3 $18) 21... fxe5 $16 22. dxe5 Rf8 $4
(22... Qe6 23. Rf7 Rg8 $16) 23. e6 Rxf4 24. Qxf4 (24. exd7 Qxe1+ 25. Bxe1 Rxf3
26. dxc8=Q+ Kxc8 27. gxf3 b5 $17) 24... Qe7 (24... g5 25. Qxg5+ Qe7 $18) 25.
exd7 Qxd7 26. Qf8+ (26. Qf8+ Kc7 27. Re7 $18) 1-0

[Event "Schleswig Holstein-ch Seniors"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Eigenmann, Peter"]
[Black "Gudat, Alfons"]
[Result "0-1"]
[BlackElo "2035"]
[PlyCount "68"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 e6 2. a3 Nf6 3. Nc3 b6 (3... c5 4. bxc5 Bxc5 5. d4 Qa5 6. Bb2 Bb6 7. Qd2
d5 8. e3 a6 9. Rb1 Nc6 10. Bc1 Ba7 11. Be2 Qc7 12. Nf3 O-O 13. O-O e5 14. dxe5
Nxe5 15. Nd4 Bb8 16. g3 Bh3 17. Re1 Rc8 18. Bf1 {
pillsbury (1995)-joelag (2425)/net-chess.com 2007/0-1 (43)}) 4. e4 $146 (4. Nf3
Bb7 5. g3 (5. e3 g6 6. Bb2 Bg7 7. Bd3 O-O 8. O-O d5 9. Qe2 c5 10. bxc5 bxc5 11.
Bb5 a6 12. Ba4 c4 13. Rab1 Nh5 14. g4 Nf6 15. Ba1 Bc6 16. Rxb8 Rxb8 17. Bxc6
Qa5 18. g5 Nh5 19. Nd4 Qxa3 {
ventil (1605)-panteliczeljk (1665)/kurnik 2014/1-0 (35)}) 5... Nc6 6. Bg2 d5 7.
O-O h5 8. d4 Qe7 9. b5 Na5 10. Bg5 Qd6 11. Ne5 Be7 12. e3 Ne4 13. Bxe7 Qxe7 14.
Qd3 O-O-O 15. Nxe4 dxe4 16. Bxe4 Bxe4 17. Qxe4 Nb7 18. Nc6 Qg5 {
ventil-mariw7/kurnik 2014/1-0}) 4... d6 (4... a5 5. b5 $11) 5. Nf3 $14 Be7 6.
d4 O-O 7. Bd3 c5 8. dxc5 (8. bxc5 dxc5 9. e5 Nd5 10. Nxd5 exd5 $14 (10... Qxd5
$143 11. c4 Qd7 12. d5 $16)) 8... bxc5 (8... dxc5 9. bxc5 Bxc5 10. e5 $14) 9.
bxc5 Qc7 (9... Nc6 10. O-O $14) 10. Nb5 (10. cxd6 $5 Qxd6 11. e5 $18) 10...
Qxc5 $14 11. Be3 Qh5 12. Nc7 $4 (12. O-O $142 Nc6 13. Nfd4 Nxd4 14. Qxh5 Nxh5
15. Nxd4 $14) 12... Qa5+ $19 13. Bd2 (13. Qd2 Qxc7 14. Nd4 Ng4 $19) 13... Qxc7
14. O-O Bb7 15. Re1 (15. Qe2 Nc6 $19) 15... Nbd7 16. c4 (16. Nd4 Nc5 17. f3 d5
$19) 16... Nc5 17. Qc2 e5 18. Rab1 Bc6 19. Bb4 a5 20. Bxc5 dxc5 21. Qc3 Nd7 (
21... Bd6 22. Qd2 $19) 22. Rb2 (22. Red1 Rfd8 $19) 22... Rfb8 23. Reb1 Bf6 24.
Rxb8+ Rxb8 25. Rxb8+ Nxb8 26. Bc2 Nd7 27. Nd2 Nf8 28. a4 (28. Nb3 Ba4 $19)
28... Ne6 29. g3 h6 30. Nb1 (30. Nf3 Nd4 31. Nxd4 cxd4 $19) 30... Nd4 (30...
Qb7 31. Qd3 $19) 31. Kf1 (31. Qd3 Qb6 32. Bd1 Qb4 $19) 31... Qd7 32. Bd3 (32.
Kg2 $19) 32... Qh3+ 33. Ke1 Qg2 (33... Bg5 34. Bf1 Qxh2 35. Nd2 Bxd2+ 36. Qxd2
Nf3+ 37. Ke2 Nxd2 38. Bg2 Qxg2 39. g4 Nxc4 40. Kd3 Qxe4+ 41. Kc3 Bxa4 42. f4
Qd4#) 34. Qxa5 (34. h4 $19) 34... Bxe4 (34... Bxe4 35. Qd2 Qh1+ 36. Bf1 Bxb1
$19) 0-1

[Event "Schleswig Holstein-ch Seniors"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Eigenmann, Peter"]
[Black "Boettcher, Elke"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 a6 4. a3 Nbd7 (4... Nc6 5. Be2 (5. c4 dxc4 6. Bxc4 g6
7. Nf3 Bg7 8. O-O O-O 9. d4 b5 10. Be2 Bb7 11. Nc3 e6 12. Rc1 Ne7 13. Nd2 Ned5
14. Nxd5 Nxd5 15. Bf3 c6 16. Ne4 Nb6 17. Nc5 Rb8 18. Nxb7 Rxb7 19. Bxc6 Rc7 {
vihavald-darkmatter/kurnik 2014/1-0 (43)}) 5... e5 6. Nf3 Bd6 7. d3 Bd7 8. Nbd2
O-O 9. c4 dxc4 10. Nxc4 Qe7 11. Nxd6 cxd6 12. O-O Rac8 13. Rc1 b5 14. Nd2 Na7
15. Rxc8 Rxc8 16. Bf3 Bc6 17. Bxc6 Nxc6 18. Nf3 Nd8 19. Ng5 {
sunnyda-levi0907/kurnik 2013/0-1 (37)}) 5. c4 e6 $146 (5... c6 6. d4 e6 7. Nf3
Bd6 8. Bd3 O-O 9. Nbd2 Re8 10. O-O e5 11. dxe5 Nxe5 12. cxd5 cxd5 13. Be2 Ng6
14. Rc1 Be6 15. Nb3 Rc8 16. Rxc8 Qxc8 17. Nbd4 Qd7 18. Nxe6 fxe6 19. Qb3 b5 20.
h3 {mihai740609-buldozer007 (1710)/kurnik 2011/0-1 (36)}) (5... a5 6. Nf3 $11)
6. c5 (6. cxd5 exd5 7. Nc3 a5 $11) 6... Be7 (6... b6 7. cxb6 cxb6 8. Nf3 $11)
7. d4 (7. Nf3 O-O $14) 7... O-O 8. Bd3 Re8 (8... b6 9. Nc3 $11) 9. Nf3 $14 Bf8
(9... b6 10. Qc2 $14) 10. O-O $16 g6 11. Nbd2 Bg7 12. Qc2 Nb8 13. b5 (13. Bc3
$5 $16) 13... axb5 $11 14. Bxb5 Bd7 15. a4 Nc6 16. Bxc6 (16. Bc3 b6 $11) 16...
Bxc6 (16... bxc6 $143 17. a5 $14) 17. Ne5 Ra6 18. Nxc6 Rxc6 19. a5 Qa8 20. Rfb1
Nd7 (20... Qa6 21. Bc3 $11) 21. Bc3 e5 22. Qb3 exd4 23. exd4 Rb8 (23... Qa6 $5
$11) 24. Rc1 (24. Qxd5 $143 Nxc5 25. a6 Nxa6 $15) 1/2-1/2

[Event "Schleswig Holstein-ch Seniors"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Segelken, Peter"]
[Black "Bock, Richard"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1910"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e5 3. a3 d6 4. d3 Be7 5. e4 c6 $146 (5... O-O 6. Be2 d5 7.
Bxe5 dxe4 8. d4 a5 9. c3 axb4 10. cxb4 Bc5 11. dxc5 Nbd7 12. Bd4 Qe7 13. Nc3
Rd8 14. Nh3 Ne5 15. O-O Bxh3 16. g3 Bxf1 17. Bxf1 Nf3+ 18. Kg2 Nxd4 19. Qe1 Nc2
20. Qb1 {Seimi Agus Eion-Alissa/ChessWorld.net 2005/1-0}) (5... Nc6 6. Nf3 Bg4
7. Be2 Bxf3 8. Bxf3 a6 9. O-O Rb8 10. c3 b5 11. Re1 O-O 12. g3 Nd7 13. Bg2 Bf6
14. Nd2 Nb6 15. Rf1 Na4 16. Qc2 Na7 17. Bc1 Qd7 18. Nf3 {
macedon (2065)-tata (2000)/net-chess.com 2008}) (5... d5 6. Nd2 d4 7. Ngf3 a6
8. Be2 Nc6 9. O-O Be6 10. h3 O-O 11. Re1 Qd7 12. Rb1 {
1/2-1/2 xrplayok-hitmack/playok.com 2012}) (5... Nbd7 6. Nf3 Nf8 7. c4 Ng6 8.
Nc3 Be6 9. h3 Qd7 10. Qd2 Nf4 11. Ne2 N6h5 12. Rc1 Nxe2 13. Qxe2 Nf4 14. Qd2
O-O 15. d4 f6 16. d5 Bf7 17. g3 Nh5 18. Nh4 Bg6 19. Bd3 f5 20. Nxf5 {
Jarmuzynska,K-Gryglas,M/POL-sf u15 girls (MA+WM) 2007/1/2-1/2 (67)}) (5... O-O
$5 $17) 6. Be2 Be6 (6... a5 7. Nd2 $11) 7. Nf3 h6 8. Nbd2 Qd7 (8... O-O $5 $11)
9. d4 $16 Qc7 (9... O-O $5 $16) 10. dxe5 $18 dxe5 11. Bxe5 Bd6 $4 (11... Qc8
$142 $18) 12. Bxd6 Qb6 (12... Qxd6 13. e5 Qe7 14. exf6 gxf6 $18) 13. c4 Nbd7 (
13... Qd8 14. c5 $18) 14. O-O (14. c5 Qd8 15. Nd4 Nf8 $18) 14... Qd8 (14... a5
15. Qc2 O-O-O 16. e5 $18) 15. e5 Ng8 16. c5 (16. Nd4 $142 $5 Ne7 17. Nxe6 fxe6
$18) 16... Ne7 17. Bxe7 (17. Nd4 $142 O-O $18) 17... Qxe7 18. Ne4 Rb8 (18...
O-O 19. Qd4 $18) 19. Qd6 (19. Nd6+ $142 $5 Kf8 20. Re1 h5 $18) 19... Qxd6 20.
Nxd6+ Ke7 21. Nc4 (21. Rfe1 f6 $18) 21... Rhd8 22. Rfd1 Kf8 (22... Bd5 23. Re1
$18) 23. Rd6 Ke7 (23... Bd5 24. Rd1 Ke8 25. Rd2 $18) 24. Rad1 Rbc8 (24... g6
25. Bd3 $18) 25. Ne3 (25. Nd4 $142 g5 $18) 25... Rc7 (25... g6 26. Bc4 $18) 26.
h3 (26. Nd4 Re8 27. Bh5 g6 28. Bxg6 Ba2 $18) 26... Rcc8 (26... Re8 27. Bc4 $18)
27. Bc4 (27. Nd4 $5 g6 28. f4 h5 $18) 27... Nf8 28. Rxd8 (28. Nd4 g6 $18) 28...
Rxd8 29. Rxd8 Kxd8 30. Nd4 Kd7 31. f4 g6 32. Bxe6+ fxe6 (32... Nxe6 33. Nxe6
fxe6 34. Nc4 $18) 33. Kf2 h5 34. Kf3 b6 (34... Kc7 35. Nc4 $18) 35. Nc4 Kc7 36.
g4 1-0

[Event "World Senior Teams +65"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "Rahls, Peter"]
[Black "Hort, Vlastimil"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2235"]
[BlackElo "2420"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 Nc6 6. a3 Bd7 7. axb4 Bxb4+ 8. c3
Be7 9. Bd3 Rc8 10. O-O a6 11. Nbd2 (11. Ne1 f5 12. g4 Na5 13. Ng2 g6 14. gxf5
exf5 15. Nf4 Bg5 16. e6 Bc6 17. e7 Qd6 18. Bxf5 gxf5 19. Qh5+ Kd7 20. Qxg5 Nxe7
21. Ba3 Rhg8 22. Bxd6 Rxg5+ 23. Kh1 Kxd6 24. Rxa5 Ng6 25. Nxg6 hxg6 {
Ponce Cano,A-Longa Yauca,J/4th Calvia Spain, Amateur Open 2017/0-1 (44)}) 11...
Na5 12. Nb3 $146 (12. Qc2 Qc7 13. Bxh7 Qxc3 14. Qb1 Qb4 15. Bb2 Nh6 16. Bc2 O-O
17. Rc1 Rc6 18. Bh7+ Kh8 19. Rxc6 Nxc6 20. Bd3 Rc8 21. Qa2 Na7 22. Nb1 Bb5 23.
Ba3 Qa4 24. Qe2 Bxa3 25. h3 Rc1+ {
0-1 Zvjaginsev,V (2685)-Rodshtein,M (2630)/Moscow RUS, Aeroflot open 2012})
12... Nxb3 13. Qxb3 Bc6 14. h4 (14. h3 h5 $11) 14... Qd7 15. Qd1 (15. Re1 $5
$11) 15... Bb5 $15 16. Bxb5 Qxb5 17. Bd2 Bd8 18. Rb1 Qd7 19. Ne1 (19. Qb3 Rc7
$15) 19... Ne7 $15 (19... Bxh4 $143 20. Qg4 g5 21. g3 $18) 20. h5 (20. Qb3 b6
$15) 20... Nc6 (20... Nf5 $5 $17) 21. Nd3 $11 b6 22. Qg4 g6 23. f4 (23. Qh3 $5
$11) 23... Na5 $15 24. f5 exf5 (24... gxf5 $6 25. Qg7 Rf8 26. Qxh7 $11) 25. Qh3
Nc4 (25... O-O 26. hxg6 fxg6 27. Qf3 $15) 26. Bh6 (26. hxg6 $5 Nxd2 27. g7 $11)
26... Rc6 (26... Na3 27. Rbc1 $15) 27. Rbe1 (27. Nb4 Re6 28. Nxa6 $17) 27...
Rg8 (27... g5 $142 $5 28. Bg7 g4 $19) 28. Bc1 $11 g5 (28... Be7 29. hxg6 Rcxg6
$11) 29. e6 $4 (29. Nb4 $142 f4 30. Nxc6 Qxc6 31. e6 $16) 29... fxe6 $17 30.
Qxf5 Qe7 (30... a5 $142 $5 $17) 31. Qg4 $11 Bc7 $4 (31... Rf8 $142 $11) 32. Nb4
$18 (32. Nb4 Qd6 33. Bf4 $18) 1-0

[Event "Spanish Championship Division Honor"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kuzubov, Yuriy"]
[Black "Kokarev, Dmitry"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "2645"]
[BlackElo "2605"]
[PlyCount "115"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. e3 d6 6. Be2 e5 7. d3 e4 8. dxe4
Nxe4 9. Qc1 $146 (9. Bxg7 Kxg7 10. Qd4+ (10. Nbd2 Nc3 11. Qc2 Nxe2 12. Kxe2 Nd7
13. Ne4 Re8 14. Qc3+ Kg8 15. Rad1 Rxe4 {
0-1 GuestKHNH-GuestQVLP/freechess.org 2017}) 10... Qf6 11. Qxf6+ (11. Bd3 Nc6
12. Qxf6+ {
1/2-1/2 Kempinski,R (2625)-Nalbandian,T (2505)/6. EICC Warsaw POL 2005} Nxf6
13. a3 a5 14. b5 Ne5 15. Nxe5 dxe5 16. Nc3 Be6 17. Ke2 (17. f3 Rad8 18. O-O-O
Nd7 19. Na4 b6 20. Rd2 Nf6 21. Kc2 Rd7 22. Rhd1 e4 23. Be2 Rxd2+ 24. Kxd2 exf3
25. gxf3 Nd7 26. Nc3 {
1/2-1/2 Rooijen Van,P (1655)-Moman,A (1930)/RC-2009-0-00023 2009}) 17... Rfd8
18. Rhc1 e4 19. Nxe4 Rxd3 20. Nxf6 Rb3 21. Nd5 c6 22. bxc6 bxc6 23. Nc7 Bg4+
24. Kf1 Rc8 25. Na6 c5 26. Rab1 a4 27. Ke1 {
Kharitonov,A-Chiburdanidze,M/URS Soviet Union 1979/0-1}) 11... Nxf6 12. Nc3 a5
13. b5 b6 14. Nd4 Bb7 15. f3 Nbd7 16. e4 Nc5 17. Kf2 Rae8 18. Rhe1 Nfd7 19.
Rad1 Ne6 20. Bf1 {1/2-1/2 Yermolinsky,A (2545)-Mikhalevski,V (2545)/39th
American Open, Los Angeles USA 2003}) (9. Bxg7 Kxg7 10. Qd4+ Qf6 11. Qxf6+ Nxf6
$11) 9... Nd7 (9... Bxb2 10. Qxb2 a5 11. b5 $15) 10. Bxg7 $11 Kxg7 11. Nbd2
Nxd2 12. Qxd2 a5 13. b5 (13. bxa5 Nc5 $11) 13... b6 14. Nd4 Bb7 15. Bf3 Bxf3
16. Nxf3 f5 (16... Nc5 17. O-O $11) 17. Nd4 Qf6 18. O-O Rae8 19. Ne2 Qe5 20.
Nf4 Nf6 21. Rac1 Rf7 (21... Re7 22. Rfe1 $11) 22. Rfe1 h6 (22... Ne4 23. Qc2
$11) 23. f3 $14 Kh7 24. Nd3 Qe7 25. Qc2 Nd7 26. Nf4 Qe5 27. Nd3 Qg7 (27... Qe7
28. Rcd1 $14) 28. Nf4 Re5 (28... Qe5 29. Nd5 Nf6 30. Qd3 $14) 29. Rcd1 $14 Nf6
30. h3 h5 31. h4 Rfe7 32. Qd2 Re8 33. Nh3 (33. Qc3 Qe7 34. Kf2 Nd7 $14) 33...
Kg8 (33... Qe7 34. Ng5+ Kg7 35. Kf2 $15) 34. Qf2 (34. Rc1 Nd7 $14) 34... Qe7 (
34... d5 35. Qc2 Qe7 36. cxd5 Rxe3 37. Rxe3 Qxe3+ 38. Qf2 $14) 35. Rd3 Kg7 (
35... d5 36. Nf4 Qf7 37. cxd5 Nxd5 38. Nxd5 Rxd5 39. Rxd5 Qxd5 40. Qg3 $14) 36.
Nf4 Qf7 37. Rc3 Rc5 38. Rec1 Rce5 39. Rd1 Qe7 40. Rdd3 Qf7 41. Qg3 Rc5 42. Kh2
Rce5 43. Qf2 Qe7 44. Nd5 Qf7 45. Rd4 (45. Qb2 Rc8 $14) 45... Kh7 (45... Nxd5
46. cxd5 Kf8 47. Rcd3 $14) 46. Qd2 $14 Kg7 47. Rdd3 Kh7 48. Qc1 Kg7 49. Rd4 Kg8
50. Nf4 Kg7 51. Kg1 Kh7 52. Kf2 Kg7 53. Nd5 Kg8 54. Qd2 Kg7 55. Nf4 Kh7 56. Nd5
Kg7 57. Nf4 Kh7 58. Nd5 1/2-1/2

[Event "Sring Holidays Open"]
[Site "?"]
[Date "2011.??.??"]
[Round "?"]
[White "Naumenko, Oleg"]
[Black "Lender, Vladimir"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2095"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2011.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 d5 4. e3 a6 5. a4 c5 6. Nf3 c4 (6... Nbd7 7. Be2 Bd6
8. O-O O-O 9. c4 Qc7 10. d3 dxc4 11. dxc4 axb5 12. axb5 Rxa1 13. Bxa1 b6 14.
Nbd2 Bb7 15. Qc2 Ra8 16. Rd1 h6 17. Qb2 Re8 18. g4 Ba8 19. h4 Qb7 20. g5 hxg5
21. Kg2 {Funtikov,M-Mamedov,A (2090)/IV Geller Memorial, Odessa UKR 2008/0-1})
(6... Bd6 7. c4 dxc4 8. Bxc4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 O-O 11. O-O b6 12. d4
Bb7 13. dxc5 bxc5 14. Bxf6 gxf6 15. Nbd2 Qc7 16. Qb3 Kh8 17. g3 Nd7 18. Ra1 Ne5
19. Nxe5 Bxe5 20. Rd1 Rd8 21. Nf1 {
bluepiramid2-veleapanaite/kurnik 2014/1-0 (38)}) 7. d3 axb5 8. axb5 $146 (8.
dxc4 bxc4 9. Ba3 Rxa4 10. Bxf8 Rxa1 11. Bxg7 Rg8 12. Bh6 Ne4 13. Be2 Qa5+ 14.
Nfd2 Nc3 15. Qc1 Nxb1 16. O-O Nxd2 17. Qb2 Rxf1+ 18. Bxf1 c3 19. Qb3 Qa1 20.
Qb5+ Bd7 21. Qd3 Nc6 22. e4 Ne5 {
TIROLOCO-PussBucket/Live Game Caissa's Web 2004}) 8... Rxa1 9. Bxa1 Qa5+ 10.
Bc3 Qxb5 11. dxc4 dxc4 (11... Qc5 12. Bxf6 gxf6 13. cxd5 Qxd5 14. Nbd2 $11) 12.
Nbd2 $14 Qd7 (12... Nc6 13. Bxc4 Qc5 14. O-O $14) 13. Bxc4 $16 b5 (13... Be7
14. O-O $14) 14. Bd3 b4 15. Bd4 (15. Bxf6 gxf6 16. Qa1 $16) 15... Nc6 $14 16.
Bb5 Bb7 (16... Qd5 17. Qe2 Nd7 18. O-O Nxd4 19. Nxd4 $16) 17. O-O (17. Nc4 Be7
$14) 17... Qd5 (17... Be7 18. Re1 $14) 18. Qe2 $16 Be7 19. e4 Qh5 $2 (19... Qd7
$142 20. Ne5 Qxd4 21. Nxc6 Bxc6 22. Bxc6+ Kf8 $14) 20. Qc4 $18 O-O 21. Bxc6 Rc8
22. Bxf6 (22. Bxb7 Rxc4 23. Nxc4 Qb5 $11) 22... Bxf6 23. Qb5 (23. e5 $142 $5
Be7 24. Bxb7 Rxc4 25. Nxc4 $18) 23... Qxb5 $16 24. Bxb5 Bxe4 $4 (24... Rxc2
$142 25. Rb1 Bc3 $16) 25. Nxe4 $18 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Tsigankov, Vladimir"]
[Black "Voloshin, Konstantin"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "109"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. b5 d5 4. e3 Be7 5. Nf3 O-O 6. c4 Bd7 7. Ne5 $146 (7. Be2
dxc4 (7... a6 8. a4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 dxc4 11. Bxc4 Qe8 12. Nc3 Bc8
13. Qa4 Nbd7 14. Qa2 Nb6 15. Be2 Nfd5 16. O-O Nxc3 17. dxc3 Bd6 18. c4 Nd7 19.
Bc3 e5 20. Ra1 Nc5 21. Qb2 f6 22. Nd2 {
Schuchardt,W (1690)-Otto,M (1820)/Germany 2006/1/2-1/2 (44)}) 8. Bxc4 c6 9.
bxc6 (9. a4 cxb5 10. axb5 Qc7 11. Qe2 Rc8 12. d3 a6 13. bxa6 Nxa6 14. O-O b5
15. Bb3 Nc5 16. Nbd2 Qb6 17. Rxa8 Rxa8 18. Bd4 Qc6 19. Rc1 Rc8 20. e4 Qb7 21.
e5 Nd5 22. Ne4 Nxe4 23. Rxc8+ Qxc8 {
captainevans-sorte34 (1655)/kurnik 2014/1-0 (81)}) 9... Bxc6 10. O-O a6 11. d4
b5 12. Bb3 Qc7 13. Nc3 Qb7 14. Rc1 Bxf3 15. Qxf3 Qxf3 16. gxf3 Nbd7 17. Kh1 Bb4
18. Ne4 Nxe4 19. fxe4 Nf6 20. e5 Ne4 21. Bc2 Ng5 {
revbodio1-more/Live Game Caissa's Web 2004/0-1 (44)}) (7. Nc3 a6 8. a4 c6 9.
Be2 dxc4 10. bxa6 Nxa6 11. Bxc4 Qc7 12. O-O Ra7 13. Qc2 Nb4 14. Qb3 Nbd5 15.
Nxd5 exd5 16. Be2 Rfa8 17. Be5 Qc8 18. Rfc1 Ne4 19. Bd4 c5 20. Bb5 Bxb5 21.
axb5 Rxa1 {Lehr,T-Weidmann,J/Koblenz-ch 1999}) (7. Nc3 a6 $14) 7... c6 (7...
Be8 8. Nc3 $11) 8. a4 (8. Nc3 cxb5 9. cxb5 Be8 $11) 8... Qc7 (8... Be8 9. Nc3
Nbd7 10. Nxd7 Bxd7 11. cxd5 exd5 12. Bd3 $15) 9. Nxd7 (9. f4 $5 $11) 9... Nbxd7
$15 (9... Nfxd7 $143 10. Nc3 $11) 10. d4 (10. Nc3 $5 $15) 10... Bb4+ 11. Bc3
Qa5 (11... Bxc3+ $142 $5 12. Nxc3 dxc4 $17) 12. Qb3 $15 Bxc3+ 13. Qxc3 Qxc3+ (
13... Qc7 $5 14. Bd3 e5 $15) 14. Nxc3 $11 Rac8 15. c5 Ra8 (15... b6 16. cxb6
axb6 17. Kd2 $11) 16. Bd3 $14 Rfe8 17. O-O Rab8 (17... e5 $5 $14) 18. a5 $16
Rec8 19. Rfb1 (19. Rfc1 Ra8 $16) 19... Kf8 20. Ra2 Ke7 21. Rab2 Kd8 22. bxc6 (
22. g3 $5 $16) 22... bxc6 $14 23. Rb7 Rxb7 24. Rxb7 Rc7 25. Rb1 Rc8 26. f3 Rb8
27. Na2 Rxb1+ 28. Bxb1 g6 29. Nb4 Nb8 30. Nd3 Nbd7 31. Bc2 Kc7 32. a6 Kc8 33.
Nb4 Nb8 34. Kf2 Ne8 35. Ba4 (35. e4 Nc7 36. Bd3 f6 $14) 35... Kd7 36. Bd1 Nc7
37. Be2 Ne8 38. e4 dxe4 (38... f5 39. Ke3 $14) 39. fxe4 Nf6 40. Ke3 Ne8 41. Kf4
h6 42. h4 f6 43. Bf3 (43. Ke3 $142 $5 $16) 43... Nc7 $11 44. Be2 Ne8 45. g4 g5+
46. hxg5 hxg5+ 47. Ke3 Nc7 48. Bc4 Ke7 49. Kd3 Kd7 50. Kc3 Ke7 51. Kb3 (51. Bd3
Kd7 $16) 51... Kd7 (51... f5 52. exf5 exf5 53. gxf5 $14) 52. Ka4 (52. Bf1 Kc8
$16) 52... Ke7 53. Ka5 Kd7 (53... f5 54. exf5 exf5 55. gxf5 $11) 54. Bb3 (54.
Bf1 Ke7 $14) 54... Ke7 $2 (54... Nb5 $142 55. d5 Nd4 $11) 55. Ba4 $18 1-0

[Event "Voronezh Region Senior Championship Ope"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Gurov, Valerian"]
[Black "Chermashentsev, Victor"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1850"]
[BlackElo "1775"]
[PlyCount "32"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 c5 4. b5 d5 5. Nf3 Nbd7 6. e3 Qc7 $146 (6... b6 7. c4
Bb7 8. cxd5 (8. Be2 Bd6 9. O-O O-O 10. d4 Rc8 11. Ne5 Bb8 12. Nxd7 Qxd7 13.
dxc5 Qc7 14. g3 bxc5 15. Bxf6 gxf6 16. Nc3 Qe5 17. Qc2 d4 18. exd4 cxd4 19. Na2
Be4 20. Bd3 Bg6 21. Rad1 Qh5 22. Bxg6 Qxg6 {
Lopez,M-Ruggiero,A/URU-chT 2004/0-1 (43)}) 8... exd5 9. d4 Be7 10. Bd3 O-O 11.
O-O Ne4 12. Ne5 Nxe5 13. dxe5 f5 14. Nc3 Qe8 15. a4 Rd8 16. Ne2 Bg5 17. Qc1 Bh6
18. f3 Ng5 19. Qb1 g6 20. Qa2 Ne6 21. f4 {
Evertsson,L-Noren,L/Stockholm Kristallen op 1996/1-0 (62)}) (6... c4 7. Nc3 Bd6
8. Be2 O-O 9. O-O Nc5 10. d3 cxd3 11. cxd3 b6 12. Qc2 h6 13. d4 Nce4 14. Bd3
Bb7 15. Rac1 Rc8 16. Qa4 Ra8 17. Ne5 Bxe5 18. dxe5 Nxc3 19. Bxc3 Nd7 20. Bd4
Qb8 21. Rc3 {tightfist (2205)-edqwerty (2635)/net-chess.com 2009/1/2-1/2 (54)})
(6... Be7 7. c4 O-O 8. d3 a6 9. a4 b6 10. Nbd2 axb5 11. axb5 Rxa1 12. Qxa1 Bb7
13. Be2 Qc7 14. O-O Ra8 15. Qb1 Ng4 16. h3 Ngf6 17. d4 dxc4 18. dxc5 Qxc5 19.
Bd4 Qb4 20. Nxc4 Qxb1 21. Rxb1 {
bobagem-David Lonsdale/ChessWorld.net 2010/1-0 (74)}) (6... Bd6 7. a4 b6 8. Be2
O-O 9. O-O e5 10. d3 Bb7 11. Na3 Qc7 12. g3 Rad8 13. c4 d4 14. e4 Rfe8 15. Nh4
Nf8 16. Nf5 Bc8 17. Nxd6 Qxd6 18. Kg2 Qe6 19. f4 exf4 20. Rxf4 Ng6 21. Rf2 {
CMurillo-fraksweden/ChessWorld.net 2001}) 7. a4 (7. Nc3 Bd6 $15) 7... b6 (7...
Bd6 8. Nc3 $15) 8. d3 (8. a5 bxa5 9. Bc3 Bd6 $15) 8... a5 (8... Bb7 9. Be2 $15)
9. Be2 Bb7 10. O-O O-O-O (10... Bd6 $142 $5 $15) 11. Nbd2 h6 (11... Bd6 12. g3
$14) 12. c4 g5 (12... Bd6 13. cxd5 exd5 14. Rc1 $16) 13. h3 (13. cxd5 exd5 14.
d4 c4 $16) 13... Rg8 $14 14. Nh2 (14. cxd5 exd5 15. d4 g4 16. hxg4 Nxg4 $14)
14... Bg7 (14... h5 15. cxd5 Bd6 16. g3 Nxd5 17. Bxh5 Bxg3 18. Nhf3 $19) 15.
Rc1 (15. d4 $5 $11) 15... g4 $15 16. hxg4 (16. Nxg4 $4 Nxg4 17. hxg4 Bxb2 $19)
16... Nxg4 (16... Nxg4 17. Nxg4 Bxb2 $15) 0-1

[Event "Voronezh Region Senior Championship Ope"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Filippov, Vladimir"]
[Black "Nartov, Albert"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1965"]
[BlackElo "1705"]
[PlyCount "117"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 d5 3. Bb2 Bd6 4. e3 Ne7 5. Nf3 Nd7 6. c4 O-O 7. Nc3 (7. d4 exd4
8. Qxd4 Nf6 9. c5 Nf5 10. Qb4 Be7 11. Bd3 b6 12. Ne5 Bxc5 13. Qf4 Ne7 14. O-O
Bd6 15. Qa4 Nd7 16. Qh4 h6 17. Nxd7 Bxd7 18. Nc3 Be6 19. Ne2 Nf5 20. Qg4 Qg5
21. Qxg5 hxg5 {GuestJRBF-GuestRBZB/freechess.org 2018/1-0}) 7... c6 (7... e4 8.
Nd4 Re8 9. Be2 Nc5 10. cxd5 Be5 11. O-O Qd6 12. f4 exf3 13. Nxf3 Bxc3 14. Bxc3
Nxd5 15. Bd4 f6 16. Qc2 Ne6 17. Bd3 h6 18. Bc4 Bd7 19. Qg6 Re7 20. a4 c6 21.
Bb2 Be8 22. Qf5 {pcmvr-pierred (2790)/net-chess.com 2016/1-0 (44)}) 8. a4 $146
(8. bxc6 bxc6 9. cxd5 cxd5 10. Nb5 Bb8 11. Be2 Ng6 12. O-O a6 13. Nc3 e4 14.
Nd4 Nde5 15. Qb3 Be6 16. Rab1 Nd3 17. Ba3 Re8 18. Bxd3 exd3 19. f4 Ba7 20. f5
Bxd4 21. exd4 Bxf5 22. Rxf5 Nh4 {mrkt-robak58/internet 2011/1-0 (34)}) (8. bxc6
bxc6 9. cxd5 Rb8 $11) 8... f6 (8... Nf6 9. c5 Bxc5 10. Nxe5 $15) 9. d4 $15 e4 (
9... Qa5 10. Be2 $11) 10. Nd2 $11 f5 11. g3 Nf6 12. Be2 Bd7 13. Qb3 Kh8 (13...
Be6 14. c5 Bc7 15. O-O $11) 14. Ba3 {White plans c5} Bxa3 15. Qxa3 Be6 16. c5
Qc7 (16... Qa5 17. O-O $14) 17. Nb3 (17. a5 f4 18. gxf4 a6 19. bxa6 bxa6 $16)
17... g5 (17... Ng4 $5 $11) 18. h4 $14 g4 19. Qb4 Nd7 20. Rb1 Rfb8 21. O-O Nf6
22. b6 Qd8 23. bxa7 Rxa7 24. Qb6 Qxb6 $2 (24... Raa8 $142 $14) 25. cxb6 $18
Raa8 26. Nc5 (26. a5 $5 Nd7 $18) 26... Bc8 27. Rfc1 (27. Ra1 Ra5 $16) 27... Kg7
(27... Nd7 28. Ne6 $11) 28. Rc2 (28. Ra1 Nd7 29. Nxd7 Bxd7 $16) 28... Kf7 (
28... Nd7 $142 $5 29. Ne6+ Kf7 $14) 29. Ra2 $16 Nd7 30. Bd1 $4 (30. Nxd7 $142
Bxd7 31. a5 $16) 30... Nxc5 $17 31. dxc5 Ra5 32. Ne2 Rxc5 33. Nd4 Ra8 34. Rba1
(34. Be2 Bd7 $15) 34... Ng6 35. a5 Ne5 36. Be2 Nf3+ (36... Nc4 37. Nb3 Rb5 38.
Nd4 $17) 37. Bxf3 (37. Kg2 $5 $15) 37... exf3 $17 38. Kf1 Rc3 (38... Ra6 39.
Ke1 $19) 39. Ke1 Rd3 (39... Ra6 $5 $17) 40. Ra3 (40. Rc2 $5 $11) 40... Rxa3 $15
41. Rxa3 Bd7 (41... Rb8 $5 $15) 42. Nb3 $11 Ke7 (42... f4 43. gxf4 Ke7 44. Nc5
$16) 43. Nc5 $14 Bc8 44. a6 bxa6 (44... Rxa6 45. Rxa6 bxa6 46. b7 Bxb7 47. Nxb7
$11) 45. b7 $16 Bxb7 46. Nxb7 Ra7 (46... Rb8 47. Rb3 $16) 47. Nc5 a5 (47... Kd6
48. Ra5 $16 (48. Nxa6 $6 Rb7 $11)) 48. Kd2 Kd6 49. Rxa5 $1 Rxa5 50. Nb7+ Ke5
51. Nxa5 c5 $2 (51... Kd6 $142 $16) 52. Nb7 $18 c4 53. Kc3 Ke4 (53... h6 54.
Nc5 $18) 54. Nc5+ Ke5 55. Nd7+ Ke6 56. Nf8+ Ke5 (56... Kf6 $18) 57. Nxh7 d4+ (
57... Ke6 58. Nf8+ Ke5 59. Ng6+ Ke6 60. Kd4 $18) 58. exd4+ Ke4 (58... Ke6 59.
Ng5+ Kd5 60. Nxf3 f4 61. gxf4 Ke4 $18) 59. Nf6# 1-0

[Event "Zhukovskiy"]
[Site "?"]
[Date "2011.??.??"]
[Round "?"]
[White "Epikhin, Stanislav"]
[Black "Balvas"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "108"]
[EventDate "2011.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 d6 3. a3 Nc6 4. c3 (4. f4 e6 5. Nc3 Nd4 6. Nf3 Nf6 7. Bc4 d5 8.
exd5 exd5 9. Bb5+ Bd7 10. Bxd7+ Qxd7 11. Nxd4 cxd4 12. Qe2+ Be7 13. Nb5 O-O 14.
Nxd4 a5 15. Rb1 Ne4 16. O-O axb4 17. axb4 Rfe8 18. Qb5 Qxb5 {
gregorgysi (2480)-prasanta (2290)/net-chess.com 2014/1-0 (33)}) (4. Nf3 Bd7 5.
Bb2 cxb4 6. axb4 Nxb4 7. c3 Nc6 8. d4 e5 9. Bd3 h6 10. Qb3 Rb8 11. O-O Nf6 12.
Nbd2 exd4 13. cxd4 Be6 14. d5 Bg4 15. dxc6 bxc6 16. Qc3 c5 17. Rxa7 Rb6 18. Nc4
Qb8 {gregorgysi-rimazu/net-chess.com 2018/1-0}) 4... g6 $146 (4... Nf6 5. f3 g6
6. d4 cxd4 7. cxd4 Bg7 8. Be3 a6 9. Bd3 Bd7 10. Ne2 Rc8 11. O-O O-O 12. Nd2 Ne8
13. h3 f5 14. Nb3 e5 15. d5 Ne7 16. Ra2 Ba4 17. Qb1 f4 18. Ba7 Nc7 19. Na5 {
frinkfer (1775)-didl7/kurnik 2014/1-0 (32)}) (4... Nf6 5. d3 $17) 5. Bb5 (5. d4
cxd4 6. cxd4 Bg7 $15) 5... Bd7 (5... Nf6 6. d3 $17) 6. Nf3 Bg7 7. O-O cxb4 (
7... Nf6 8. bxc5 dxc5 9. d3 $15) 8. Bxc6 (8. axb4 $5 Nf6 9. Qe2 $15) 8... Bxc6
$17 9. axb4 Bxe4 10. d4 (10. Nd4 e5 11. d3 Bxg2 12. Kxg2 exd4 13. Re1+ Kf8 $17)
10... Qc7 11. Re1 Bxb1 (11... Nf6 12. Bg5 Bf5 13. Qa4+ Qd7 14. Qb3 $17) 12.
Rxb1 $15 Qxc3 (12... Nf6 $142 $15) 13. Qb3 $4 (13. Bb2 Qc7 14. Rc1 $17) 13...
Qxb3 $19 (13... Bxd4 14. Qa4+ Kf8 15. Bb2 Qxb2 16. Rxb2 Bxb2 17. Qd7 $16) 14.
Rxb3 Nf6 15. Rbe3 (15. b5 Kd7 $19) 15... e6 (15... Nd5 16. Ra3 $19) 16. Bb2 (
16. b5 Kd7 $19) 16... O-O 17. h3 Nd5 18. Rb3 b6 (18... Rfc8 19. b5 $19) 19. Ra1
Nc7 (19... a6 $5 20. Bc3 $19) 20. b5 f6 (20... Rfc8 21. Ba3 Bf8 22. Bc1 $19)
21. Rc1 Nd5 22. Re1 (22. Rc6 Rfd8 $19) 22... e5 23. dxe5 (23. Rd3 $142 Nf4 24.
Rd2 $19) 23... fxe5 (23... dxe5 24. Rd1 Nf4 25. g3 $19) 24. Ba3 (24. Rd1 $5 Nf6
25. Rxd6 $15) 24... Rfd8 $17 25. Rd3 (25. Rd1 Nc7 26. Rxd6 $19 (26. Bxd6 $4 Ne8
$19)) 25... e4 26. Rxe4 (26. Rxd5 exf3 27. gxf3 Bf8 $15) 26... Nf6 (26... Nc3
$5 27. Rb4 d5 $17) 27. Red4 (27. Re6 Ne8 28. Re7 Rdc8 $15) 27... d5 28. Be7
Rdc8 (28... Ne4 29. Bxd8 Bxd4 30. Nxd4 Rxd8 31. Nc6 $11) 29. Bxf6 $11 Bxf6 30.
Rxd5 Rc5 (30... a5 31. bxa6 Rxa6 32. Rd7 $11) 31. Rd6 (31. Rxc5 bxc5 32. Rd6
Be7 $11) 31... Be5 32. Nxe5 Rxe5 33. Rd8+ Rxd8 34. Rxd8+ Kf7 35. Rd7+ Re7 36.
Rxe7+ Kxe7 37. Kf1 (37. f4 Kd6 38. g4 $11) 37... Kd6 38. Ke2 Kc5 39. g4 (39.
Kd3 Kxb5 40. f4 Kc5 $19) 39... Kxb5 40. f4 Kc6 (40... Kc4 41. Ke3 $19) 41. Kd3
Kd6 42. Kc4 h5 43. f5 (43. Kd4 Ke6 44. Ke3 $19) 43... gxf5 44. Kd4 (44. gxh5
Ke5 45. h6 $19) 44... fxg4 45. hxg4 hxg4 46. Ke4 a5 47. Kf4 (47. Kd4 g3 48. Kd3
g2 49. Kd4 g1=Q+ 50. Kc3 Qe3+ 51. Kc2 a4 52. Kd1 Qf2 53. Kc1 a3 54. Kd1 a2 55.
Kc1 a1=Q#) 47... a4 48. Kxg4 (48. Ke3 a3 49. Ke2 g3 50. Kf3 a2 51. Ke3 a1=Q 52.
Kf3 Qf1+ 53. Ke3 Qd1 54. Kf4 g2 55. Kg5 g1=Q+ 56. Kh6 b5 57. Kh7 Qh5#) 48... a3
$19 49. Kf5 a2 50. Kf6 a1=Q+ 51. Kf7 (51. Kg5 Qa4 52. Kf5 Qh4 53. Kg6 Ke6 54.
Kg7 Qh5 55. Kg8 Kf6 56. Kf8 Qf7#) 51... Qe5 52. Kg6 (52. Kf8 Qe7+ 53. Kg8 Ke5
54. Kh8 Kf6 55. Kg8 Qg7#) 52... Ke6 53. Kh6 (53. Kh7 Qg5 54. Kh8 Kf6 55. Kh7
Qg7#) 53... Kf7 54. Kh7 Qh5# 0-1

[Event "gameknot.com"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Marekt"]
[Black "Catelio"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d6 2. Bb2 f6 3. e3 e6 4. Bd3 Ne7 5. Qh5+ Kd7 $146 (5... g6 6. Qd1 Bg7 7.
h4 e5 8. h5 g5 9. h6 Bf8 10. Qh5+ Kd7 11. Qg4+ Ke8 12. Qh5+ Kd7 13. Bb5+ c6 14.
Bd3 Kc7 15. a4 Be6 16. b5 c5 17. Be4 Nd7 18. a5 Kc8 19. Qf3 d5 20. a6 {
wojtekkk-zache/kurnik 2014/1-0 (44)}) (5... g6 $5 6. Qh4 Bg7 $14) 6. Nf3 Qe8 7.
Qh4 (7. Qg4 $18) 7... g5 $2 (7... Ng6 8. Qh3 $16) 8. Qc4 (8. Qh3 Nd5 9. Bc4 Ke7
$16) 8... d5 9. Qb3 Bg7 10. c4 c6 (10... g4 $5 11. Nd4 Nbc6 12. Nxc6 bxc6 13.
Nc3 $18) 11. Nc3 $18 b6 (11... g4 $142 12. Nd4 e5 $18) 12. Rc1 Bb7 13. O-O Na6
(13... Qf7 14. Nd4 $18) 14. cxd5 exd5 15. e4 Qf7 (15... Qg8 16. Nd4 f5 17. Nxf5
Nxf5 18. exf5 $18) 16. exd5 Nxd5 17. Nd4 Naxb4 (17... Nac7 18. Bf5+ Ke8 $18)
18. Bf5+ Ke8 (18... Ke7 19. Rfe1+ Kf8 20. Be6 $18) 19. Be6 Qc7 (19... Qg6 20.
Rfe1 Ne7 21. Bd7+ Kf8 22. Ne6+ Kf7 23. Nf4+ Kf8 24. Nxg6+ Nxg6 $18) 20. Nxd5
Nxd5 21. Bxd5 Qd6 22. Rfe1+ Kd7 23. Bxc6+ Bxc6 (23... Kc7 24. Qf7+ Kd8 25. Re8+
Rxe8 26. Qxe8+ Kc7 27. Nb5#) 24. Qf7+ Kc8 25. Rxc6+ Qxc6 (25... Kb8 26. Rxd6
Rc8 27. Rc6 Bh6 28. Rxc8+ Kxc8 29. Re8#) 26. Nxc6 Bh6 (26... Rf8 27. Qe6+ Kb7
28. Na5+ Ka6 29. Qc4+ b5 30. Re6+ Kxa5 31. Bc3+ b4 32. Qxb4#) 27. Re7 Rf8 (
27... Re8 28. Rxe8#) 28. Rc7# 1-0

[Event "gameknot.com"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Marekt"]
[Black "Lemonbloodycola"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d5 2. f4 Bg4 3. Nf3 e6 (3... a6 4. e3 Nc6 5. Be2 Nxb4 6. Nc3 e6 7. Rb1
Nf6 8. a3 Nc6 9. Rxb7 Qc8 10. Rb1 Bc5 11. O-O O-O 12. d4 Bd6 13. h3 Bf5 14. g4
Bg6 15. Ne5 Bxe5 16. fxe5 Ne4 17. Nxe4 Bxe4 18. a4 {
marekt (2070)-vivasvata (1625)/gameknot.com fast ladder 2018/1-0}) 4. Bb2 Bd6
$4 $146 (4... Ne7 5. e3 Nf5 6. a3 Nh4 7. Kf2 Bxf3 8. gxf3 c5 9. Qe2 a6 10. Rg1
Nc6 11. bxc5 d4 12. Qc4 Nf5 13. e4 Nh4 14. c3 d3 15. Bxd3 b5 16. cxb6 Qxb6+ 17.
Ke2 Be7 18. Kf1 O-O 19. Ra2 {
pierred (2865)-jessamine/net-chess.com 2015/0-1 (35)}) (4... Nf6 5. a3 Bxf3 6.
exf3 Nbd7 7. Nc3 c5 8. bxc5 Bxc5 9. d4 Bb6 10. Na2 Qc7 11. Qd2 O-O 12. Nb4 Ne8
13. c3 Nd6 14. Kf2 Ba5 15. Bd3 Nc4 16. Bxc4 Qxc4 17. Qc2 Rfc8 18. Rhc1 Nb6 19.
Nd3 {marekt (1995)-alex_ratchkov (2120)/gameknot.com 2014/0-1}) (4... Nf6 $142
5. a3 Bd6 $15) 5. Bxg7 $18 Bxf4 6. Bxh8 Bxf3 (6... Qd6 7. Bd4 $18) 7. exf3 Qh4+
8. Ke2 Nd7 9. Qe1 Qg5 10. Bc3 Be5 11. d4 Bd6 12. Kf2 Qh4+ 13. Kg1 Qg5 (13...
Qf6 14. Qf2 $18) 14. Bd3 Ngf6 15. Bd2 Qg7 16. Nc3 (16. Na3 $5 c6 $18) 16...
Bxb4 17. Qg3 (17. Rb1 $142 c5 $18) 17... Qf8 (17... Qxg3 18. hxg3 c5 $18) 18.
Qxc7 Bd6 (18... Rb8 19. Rb1 a6 20. Ne4 dxe4 21. Bxb4 $18 (21. Rxb4 $6 exd3 22.
Rxb7 Rxb7 23. Qc8+ Ke7 24. Qxb7 dxc2 $18)) 19. Qxb7 Rb8 20. Qxa7 Qe7 (20... Bb4
21. Rb1 Rc8 22. Qb7 $18) 21. Nb5 Rd8 (21... Kf8 22. a4 $18) 22. Ba5 Bb8 23. Qa6
Nh5 24. Re1 (24. Bxd8 Kxd8 25. Qa5+ Ke8 $18) 24... Nf4 25. g3 (25. Bxh7 $142
Qg5 26. g3 Qh5 $18) 25... Nh3+ (25... Nxd3 26. cxd3 Qg5 27. Kg2 $18) 26. Kg2
Nf4+ 27. gxf4 Bxf4 28. Bxd8 Qxd8 29. Rhg1 Qh4 30. Nd6+ Kf8 31. Qc8+ Kg7 32.
Kh1+ Kh6 33. Nxf7+ Kh5 34. Bg6+ $1 hxg6 (34... hxg6 35. Qh8+ {Mate attack}) 35.
Qh8+ Bh6 36. Qxh6# 1-0

[Event "gameknot.com"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Marekt"]
[Black "Bill32606"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "101"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 Bc5 3. Nf3 d6 4. e3 (4. Bb2 Ne7 5. d4 exd4 6. Nxd4 Bxd4 7. Qxd4
O-O 8. Qxg7# {mate 1-0 Janek-Mrx/internet 2018}) 4... Nf6 5. d4 exd4 $146 (
5... Bb6 6. dxe5 Ne4 7. Qd5 Bf5 8. Nbd2 O-O 9. Nxe4 {
1-0 ventil-zihnija/kurnik 2014}) 6. exd4 Bb6 7. Bd3 O-O 8. O-O a6 9. c4 axb5
10. cxb5 c6 11. Nc3 Bg4 12. Be3 Nbd7 (12... Ba5 13. Ne4 $11) 13. bxc6 bxc6 14.
Rb1 (14. h3 Bh5 $11) 14... Ba5 15. Ne4 Qe7 16. Qc2 Nd5 17. Bg5 (17. Qxc6 Nb4
18. Rxb4 Bxb4 $15) 17... f6 18. Bd2 Bxf3 19. gxf3 Bxd2 20. Nxd2 f5 21. Kh1 (21.
Qxc6 Nf4 22. Bc4+ Kh8 $11) 21... Nf4 22. Bxf5 Ra5 (22... g6 23. Bxd7 Qxd7 24.
Rb6 $15) 23. Qe4 (23. Bxh7+ $142 Kh8 24. Rfe1 $15) 23... Qh4 $4 (23... Qf7 $142
24. Qxf4 Rxf5 (24... Rxa2 $143 25. Bxh7+ Kxh7 26. Qxf7 Rxf7 27. Ne4 $14) 25.
Qxd6 c5 $11) 24. Bxd7 $18 Rh5 25. h3 d5 26. Qe3 Nxh3 27. Qe6+ (27. Bxc6 $4
Nxf2+ 28. Kg1 Qg3#) 27... Kh8 28. Qxh3 Qg5 29. Rfd1 (29. f4 Rxh3+ 30. Bxh3 Qxf4
$11) 29... Rxh3+ $11 30. Bxh3 h5 31. Bg2 (31. a4 $11) 31... Rf6 (31... Qh4+
$142 32. Kg1 Qxd4 $15) 32. Nf1 $16 Rf4 33. Rb6 h4 34. Ne3 Qh5 35. Ng4 (35. Rxc6
h3 36. Kg1 hxg2 37. Nxg2 Qxf3 38. Nxf4 Qxd1+ 39. Kh2 Qxd4 $17) 35... h3 (35...
Kg8 $5 $16) 36. Bf1 $18 Rxf3 37. Ne5 Rf5 (37... Rxf2 38. Rb8+ Kh7 39. Bd3+ Rf5
40. Rdb1 $18 (40. Bxf5+ $6 Qxf5 41. Rb3 c5 $18)) 38. Rdb1 Rxe5 (38... Rxf2 $4
39. Rb8+ Kh7 40. Bd3+ g6 41. R1b7+ Kh6 42. Rh8+ Kg5 43. Rxh5+ Kxh5 44. Rh7+ Kg5
45. a4 $18) 39. dxe5 Qf3+ 40. Kg1 h2+ 41. Kxh2 Qxf2+ 42. Kh1 Qh4+ 43. Kg2 Qg4+
44. Kf2 Qd4+ 45. Ke1 Qc3+ (45... Qxe5+ 46. Kd2 Qf4+ 47. Kc3 Qe5+ 48. Kc2 Qh2+
49. Kb3 $16) 46. Kd1 $18 Qd4+ 47. Kc2 Qf2+ 48. Kc3 Qc5+ (48... Qe3+ 49. Bd3
Qxe5+ 50. Kc2 Qh2+ 51. Kb3 $18) 49. Kd2 Qd4+ 50. Bd3 Qf2+ 51. Be2 1/2-1/2

[Event "gameknot.com"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Marekt"]
[Black "Vivasvata"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 d5 3. Bb2 Bd6 4. Nf3 Bd7 5. e3 c6 (5... Nf6 6. c4 e4 7. Nd4 c5
8. Nb3 O-O 9. Nc3 dxc4 10. Bxc4 a6 11. Qc2 axb5 12. Nxb5 Be7 13. O-O Bc6 14. d4
Na6 15. Rfd1 Nb4 16. Qb1 Nbd5 17. dxc5 Qd7 18. N5d4 Ba4 19. Rd2 Bxc5 20. Nxc5 {
pumpkin (2250)-cruciverbalist (2145)/net-chess.com 2008/1-0 (44)}) (5... e4 6.
Bxg7 exf3 7. Qxf3 Qe7 8. Bxh8 f6 9. Qxd5 c6 10. Qxg8+ Qf8 11. Qxf8+ Kxf8 12.
Bxf6 cxb5 13. Nc3 a6 14. Be2 Nc6 15. O-O Bf5 16. d3 Re8 17. Bf3 Kf7 18. Bxc6
bxc6 19. Bg5 Kg6 20. Bh4 {chybol3-plastyk/kurnik 2014/1-0}) 6. a4 cxb5 7. Nxe5
Bxe5 $146 (7... f6 8. Qh5+ Ke7 9. Qf7# {
mate 1-0 pumpkin (2405)-duffster (1755)/net-chess.com 2004}) (7... Nf6 8. Bxb5
O-O 9. Nxd7 Nbxd7 10. O-O $16) 8. Bxe5 (8. axb5 $4 Bxb2 9. Ra2 Be5 $19) 8... f6
9. Bf4 (9. Bxb8 Qxb8 10. Bxb5 Bxb5 11. axb5 Qe5 $16) 9... Ne7 (9... bxa4 10.
Nc3 Bc6 11. Nb5 Bxb5 12. Bxb5+ Nc6 13. Bxa4 $16) 10. axb5 $18 Qb6 11. Nc3 O-O (
11... Bf5 12. Qh5+ g6 13. Qh6 $18) 12. Be2 Be6 13. O-O Nd7 14. Na4 Qd8 15. d4
Ng6 16. Bd6 Re8 17. Bb4 (17. Bd3 f5 $18) 17... Nb6 (17... a6 18. bxa6 bxa6 19.
Bd3 $18) 18. Nc5 (18. Nxb6 Qxb6 19. Bc5 Qc7 $18) 18... Bc8 (18... Qc8 19. Ra2
$18) 19. g3 (19. Bd3 $5 Nc4 $18) 19... Bh3 20. Re1 Rb8 (20... Qc7 $142 $18) 21.
Rxa7 Qc8 (21... Nc4 22. Rxb7 (22. Nxb7 $143 Qd7 23. Bxc4 dxc4 $18) 22... Rxb7
23. Nxb7 $18) 22. Bf3 Nc4 (22... Be6 $18) 23. Bxd5+ (23. Bxd5+ Kh8 24. Bxc4 $18
) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tepgm"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 c5 4. bxc5 Bxc5 5. e3 Nc6 6. Nf3 Bb6 $146 (6... O-O
7. d4 (7. d3 d5 8. Nbd2 Re8 9. d4 Bd6 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Bb8 12. Nfe5 Ne4 13.
Nxc6 bxc6 14. Bd3 Nd6 15. Ne5 f6 16. Nxc6 Qb6 17. Qc2 h6 18. O-O Bb7 19. Rfc1
Bxc6 20. Qxc6 Rc8 21. Qxa8 Nc4 {
kamret (2230)-avet (2000)/GameColony.com 2003/1-0}) 7... Be7 8. c4 d5 9. Nbd2
Bd7 10. Bd3 Rc8 11. O-O Qc7 12. Ne5 Bd6 (12... Nxe5 13. dxe5 Ne8 14. cxd5 exd5
15. Qb1 h6 16. Rc1 Qb8 17. Qa2 Bc6 18. f4 Nc7 19. f5 Rfe8 20. Nf3 Bf8 21. Qb1
Qa8 22. g4 b6 23. Bd4 Bb7 24. g5 hxg5 25. Nxg5 Na6 26. f6 Bc5 27. Bb5 {
Schiffler,L-Zenker,O (2365)/Riesa 1952/1-0}) 13. f4 a6 14. Rf3 dxc4 15. Ndxc4
b5 16. Nxd6 Qxd6 17. Rh3 Ne7 18. Bxh7+ Kh8 19. Qf3 Neg8 20. Bg6+ Nh6 21. Bxf7 {
Gapp,W (1855)-Senoner,P (1790)/AUT-chT 1996/1-0}) (6... Be7 7. d4 Qb6 8. Ra2
Qa5+ 9. Nbd2 O-O 10. Be2 d5 11. O-O b5 12. Nb3 Qb6 13. Nc5 Nd7 14. Nd3 Bb7 15.
Nf4 Rac8 16. Qd3 a6 17. g3 Nf6 18. Nd2 Ne4 19. Nb3 Rfe8 20. Kg2 h6 21. Rb1 {
Janek-Vassileos/internet free game 2017/0-1 (44)}) (6... d5 7. Bb5 $11) 7. Nc3
d5 8. Bb5 Bd7 (8... O-O 9. O-O $11) 9. Na4 Bc7 (9... O-O 10. O-O $11) 10. Nc5
$14 Bc8 11. Ne5 Bxe5 12. Bxe5 O-O 13. Bxc6 bxc6 14. Qf3 Qe7 (14... Nd7 $5 15.
Bd6 Nxc5 16. Bxc5 Re8 $11) 15. Bxf6 $14 Qxf6 16. Qxf6 gxf6 17. Rb1 e5 18. Ke2
Bg4+ (18... Bf5 19. d3 $14) 19. f3 $16 Bh5 $2 (19... Bf5 $142 20. e4 Be6 $16)
20. Nd7 $18 Kg7 21. Nxf8 Rxf8 (21... Kxf8 22. Rb7 $18) 22. Rb7 a6 (22... a5 23.
Rc7 $18) 23. Rhb1 Bg6 24. d3 c5 25. Rc7 c4 26. dxc4 Bxc2 (26... dxc4 27. Rxc4
Ra8 28. Rb6 $18) 27. Rb2 Ba4 28. Rb4 Bc2 (28... Be8 29. cxd5 Bb5+ 30. Kd2 $18)
29. cxd5 Bg6 30. d6 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tituj"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 Nc6 2. b5 Na5 3. e4 e5 4. Bb2 f6 $146 (4... Qf6 5. Nf3 b6 6. Bxe5 Qg6 7.
Bd3 Qxg2 8. Rg1 Qh3 9. Rxg7 d6 10. Rg3 dxe5 11. Rxh3 Bxh3 12. Ng5 Bd7 13. Qf3
Nh6 14. Qf6 Rg8 15. Qxe5+ Be7 16. Nxh7 Rc8 17. Nf6+ {
1-0 marekt-Kunk/ChessWorld.net 2003}) (4... Qg5 5. Nf3 Qf6 6. Bxe5 Qe6 7. Bxc7
Qxe4+ 8. Be2 Qb4 9. a3 Qa4 10. Nc3 Qg4 11. Bxa5 Nf6 12. O-O Ne4 13. Nxe4 Qxe4
14. Bd3 Qa4 15. Re1+ Be7 16. Rxe7+ Kxe7 17. Qe2+ Kf8 18. Bd8 g6 19. Bf6 {
Taulien,H (2350)-Tobias,W (2000)/remoteschach.de 2002/1-0}) (4... c5 5. Bxe5 d6
6. Bb2 Nf6 7. d3 h5 8. Be2 d5 9. exd5 Qxd5 10. Nf3 g5 11. Nc3 Qf5 12. Qd2 Bh6
13. Qe3+ Be6 14. Ne4 g4 15. Nxf6+ Qxf6 16. Bxf6 Bxe3 17. Bxh8 Bxf2+ 18. Kxf2
gxf3 19. Bxf3 {GuestLQRM-GuestLQMM/freechess.org 2018/1-0}) (4... c6 5. Bxe5
Nf6 6. Nc3 Bc5 7. Qf3 d6 8. Bxf6 Qxf6 9. Qxf6 gxf6 10. Nf3 Bg4 11. Rb1 O-O-O
12. Be2 Rhg8 13. h3 Be6 14. d4 Bb4 15. Rxb4 c5 16. Ra4 cxd4 17. Nxd4 b6 18. g4
h6 19. f4 {marekt-Geordiedazza/ChessWorld.net 2003/1-0}) (4... g6 5. Bxe5 Nf6
6. Bc3 b6 7. Qf3 Bg7 8. Bxa5 bxa5 9. e5 Nh5 10. Qxa8 O-O 11. Qxa7 c6 12. Nf3 {
1-0 pcmvr-Geordiedazza/ChessWorld.net 2003}) (4... d6 5. d4 Nf6 6. dxe5 Nxe4 7.
Nd2 $14) 5. Nf3 (5. d4 exd4 6. Bxd4 a6 $14) 5... d6 (5... d5 6. exd5 Qxd5 7.
Nc3 $14) 6. d4 $14 exd4 (6... Be6 7. d5 (7. dxe5 $6 dxe5 8. Nbd2 Qd6 $11) 7...
Bd7 8. Bc3 $16) 7. Nxd4 c5 (7... Ne7 8. Bc3 c5 9. bxc6 Naxc6 10. Bc4 $14) 8.
bxc6 $16 bxc6 9. Nc3 (9. Bc3 d5 $16) 9... c5 (9... Nh6 $5 $16) 10. Bb5+ $18 Kf7
$4 (10... Ke7 $142 11. Nb3 Rb8 $16) 11. Qh5+ g6 12. Qd5+ Kg7 13. Qxa8 cxd4 14.
Nd5 f5 (14... Be7 $18) 15. Bxd4+ Kh6 (15... Kf7 16. Qxa7+ Nb7 17. Bxh8 $18) 16.
Bxh8 fxe4 17. Ba6 $1 Bxa6 (17... Ne7 18. Nxe7 Bxe7 19. Qxc8 Qxc8 20. Bxc8 Nc4
$18) 18. Qxd8 Ne7 19. Qxf8+ Kg5 (19... Kh5 20. Nf6+ Kg5 21. Nxe4+ Kg4 22. Qf3+
Kh4 23. Qh3#) 20. Qf4+ Kh5 21. Nf6# 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tpuzr"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "25"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Bxb4 3. Bxg7 f6 4. Bxh8 Qe7 5. e3 b6 (5... Nc6 6. Bb5 b6 7.
Bxc6 dxc6 8. Qf3 Bb7 9. Qg4 O-O-O 10. Qg7 Qc5 11. Qxh7 Qe5 12. c3 Bd6 13. Nf3
Qb5 14. Qc2 c5 15. c4 Qd7 16. O-O Bxf3 17. gxf3 Be5 18. Nc3 Nh6 19. Bxf6 Bxf6
20. Ne4 {emeryt85-1rys1/kurnik 2014/1-0 (38)}) 6. Qg4 $146 (6. Nc3 Bb7 7. Qh5+
Kd8 8. Nf3 Nc6 9. Bb5 Bxc3 10. dxc3 a6 11. Bxc6 Bxc6 12. Qh4 Kc8 13. O-O Kb7
14. Rfe1 Qf7 15. e4 Qg6 16. Qg3 Qh6 17. Bg7 Qh5 18. Qh4 Qg6 19. Qg3 Qh5 20. c4
Re8 {ventil (1660)-dumnica/kurnik 2011/0-1 (62)}) (6. Qh5+ Qf7 7. Qxf7+ Kxf7 8.
c3 (8. Bd3 f5 9. Be2 Bb7 10. Nf3 Nc6 11. Bb2 Nh6 12. O-O Rg8 13. c3 Bd6 14. g3
e5 15. d4 e4 16. Nfd2 Ke7 17. Nc4 f4 18. Nxd6 cxd6 19. exf4 d5 20. c4 dxc4 21.
Bxc4 Rg6 22. Re1 Nb4 {rryy44-zbigniewek1/kurnik 2012/1-0 (81)}) 8... Bd6 9. d4
Bb7 10. Nf3 Nc6 11. Bd3 Nge7 12. Bxf6 Kxf6 13. Bxh7 Rh8 14. Be4 Kf7 15. Nbd2
Ke8 16. O-O Kd8 17. Ng5 Bxh2+ 18. Kh1 Bf4+ 19. Kg1 Bxg5 20. Nf3 Bf6 {
popovicigelu-dumnica/kurnik 2011/0-1 (69)}) 6... e5 (6... Kf8 $18) 7. Qxg8+ Qf8
8. Qxh7 Nc6 (8... Bb7 9. Be2 d5 10. Bh5+ Kd8 11. Bg7 $18) 9. Bc4 Bb7 (9... Kd8
$18) 10. Bg7 Qd6 11. Qg6+ Kd8 12. Bxf6+ Kc8 13. Qe8+ (13. Qe8+ Nd8 14. Qxd8#)
1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tmowy"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Nce7 4. Bxe5 a6 5. a4 axb5 $146 (5... d5 6. e3 Ng6 7.
Bd4 Nf6 8. Nf3 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 Be7 11. c4 O-O 12. cxd5 Nxd5 13. Be2
Bg4 14. Nc3 Qd7 15. Nxd5 Qxd5 16. Qa4 Be6 17. O-O Bd6 18. Rc1 Rd8 19. g3 Bh3
20. e4 {forsetinn (2150)-l_evated (1920)/gameknot.com 2014/1-0 (37)}) 6. axb5
Rxa1 7. Bxa1 Nd5 (7... d5 8. e3 $16) 8. Nf3 c6 (8... Ndf6 9. e3 $16) 9. bxc6 (
9. e3 Ngf6 $16) 9... bxc6 10. e4 Nf4 11. g3 Ne6 12. Bd3 (12. Nc3 Qe7 $16) 12...
d5 (12... Nc5 13. Qe2 $16) 13. O-O (13. exd5 cxd5 14. Qe2 Be7 $16) 13... d4 (
13... Nc5 14. Qe2 Ne7 15. Re1 $16) 14. e5 (14. Bc4 c5 $16) 14... f6 (14... Bc5
15. c3 $16) 15. Bc4 Ne7 $2 (15... c5 $142 $5 $16) 16. exf6 $18 gxf6 17. Re1 Ng5
$4 (17... Qd6 18. Qe2 Ng5 19. Nxd4 h5 $18) 18. Nxg5 fxg5 19. Qh5+ Kd7 20. Bxd4
Nf5 (20... Rg8 21. Be6+ Kc7 $18) 21. Qf7+ (21. Qf7+ Ne7 22. Bxh8 $18) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tmowy"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. e3 Nf6 4. b5 Bd7 5. c4 c6 6. a4 a6 7. Nc3 axb5 8. cxb5 (
8. axb5 Rxa1 9. Qxa1 Be7 10. Nf3 O-O 11. Ne5 dxc4 12. Bxc4 cxb5 13. Nxd7 Nbxd7
14. Nxb5 Bb4 15. O-O Qa5 16. Qxa5 Bxa5 17. Ra1 Bxd2 18. Rd1 Bb4 19. Nd6 Bxd6
20. Rxd6 Rc8 21. Bb5 Nc5 22. f3 h6 {
Nemeth,L (2060)-Bednay,B (2030)/HUN-chT2 Erkel 2003/0-1 (46)}) 8... cxb5 9.
Bxb5 $146 (9. axb5 Rxa1 10. Qxa1 Qb6 (10... Bb4 11. f4 Bxc3 12. Bxc3 O-O 13.
Nf3 Qb6 14. Bxf6 gxf6 15. Qxf6 Bxb5 16. Ne5 Bxf1 17. Rxf1 Qb1+ 18. Kf2 Qb2 19.
Qg5+ Kh8 20. Nf3 Nd7 21. Qe7 Qb5 22. Ng5 Kg8 23. h4 Nf6 24. Qxf6 Qd3 25. Nf3 {
jura1946-michaelath/kurnik 2014/1-0 (38)}) 11. Nf3 Bd6 12. Be2 O-O 13. O-O Bb4
14. d4 Bxc3 15. Bxc3 Rc8 16. Ne5 Be8 17. Rb1 Ne4 18. Bb4 Nd7 19. f3 Nxe5 20.
fxe4 Nc4 21. Bxc4 Rxc4 22. Bc5 Qc7 23. exd5 exd5 {
elsh1403-greg5 (1630)/kurnik 2014/0-1 (44)}) 9... Bc5 10. Rc1 b6 11. Nf3 O-O
12. O-O Bxb5 13. Nxb5 Nbd7 14. Bxf6 Qxf6 15. d4 Be7 16. Rc7 Rfd8 17. Qc2 Nf8 (
17... Nb8 18. Ne5 $14) 18. Ne5 $16 Bd6 $2 (18... Qh4 $142 $16) 19. Rxf7 $18
Qxf7 (19... Qh6 20. Nxd6 Rxd6 21. Rb7 $18) 20. Nxf7 Kxf7 21. f4 Be7 (21... g6
22. Qc6 Be7 23. g4 $18 (23. Qxb6 $143 Rxa4 24. g4 Kg8 $18)) 22. f5 Kg8 23. fxe6
Nxe6 (23... Rac8 24. Nc3 Rc6 $18) 24. Qf5 Ng5 25. Nc7 Rf8 (25... Rxa4 26. Nxd5
Ra7 27. Nxe7+ Rxe7 28. Qxg5 Ree8 $18) 26. Qxd5+ Kh8 27. Nxa8 Rxf1+ 28. Kxf1 h6
29. Nxb6 Bf6 30. h4 (30. a5 $142 Bxd4 31. exd4 Kh7 $18) 30... Nh7 31. Qa8+ Nf8
32. Qxf8+ Kh7 33. Qe8 (33. a5 h5 34. a6 Kg6 35. a7 Be7 36. Qe8+ Kh7 37. Qxh5+
Kg8 38. a8=Q+ Bf8 39. Qad5#) 33... Bxh4 34. Qe4+ (34. Qe4+ Kg8 35. Qxh4 g5 36.
Qxh6 g4 37. Nc4 g3 38. d5 Kf7 39. Ne5+ Ke7 40. Qe6+ Kd8 41. Qd7#) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Lfwbmt"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 d5 3. e3 Nf6 4. c4 g6 5. a3 (5. cxd5 cxd5 6. Bxf6 exf6 7. Nf3
Bxb4 8. Qa4+ Nc6 9. Bb5 Qd6 10. O-O Bc5 11. Rc1 Bd7 12. d4 Bb6 13. Nc3 O-O 14.
Qd1 Ba5 15. Na4 a6 16. Be2 Ne7 17. Rab1 b6 18. Qb3 Rfc8 19. Rxc8+ Nxc8 {
Akesson,R (2535)-Schandorff,L (2510)/VISA Nordic GP Final 1999/1/2-1/2 (75)})
5... Bg7 6. d4 Bf5 $146 (6... O-O 7. Nd2 Nbd7 8. Ngf3 a5 9. b5 dxc4 10. bxc6
bxc6 11. Bxc4 c5 12. O-O cxd4 13. Nxd4 Nb6 14. Bb3 Bb7 15. N2f3 Ne4 16. Rc1 Qd7
17. a4 Nd5 18. Bc4 Nb4 19. Bb5 Qd5 20. Qe2 Rac8 21. Bc4 {
De Jager,J (2305)-De Putter,M/Vlissingen HZ op 4th 2000/0-1 (62)}) (6... a5 7.
Nc3 axb4 8. axb4 Rxa1 9. Bxa1 O-O 10. c5 b6 11. Nf3 bxc5 12. bxc5 Qa5 13. Bd3
Ne4 14. Bxe4 dxe4 15. Nd2 Ba6 16. Qa4 Qxa4 17. Nxa4 f5 18. Nb6 Bd3 19. Nb3 Rd8
20. Kd2 Nd7 21. Nxd7 {elektrooon-paulio/kurnik 2014/0-1 (37)}) 7. c5 O-O 8. Nf3
Bg4 (8... a5 9. b5 $11) 9. Nc3 Nbd7 10. Be2 e6 (10... b5 11. O-O $11) 11. h3
Bxf3 12. Bxf3 b6 13. O-O a5 14. Qc2 axb4 15. axb4 b5 (15... Qe7 16. Rfb1 $11)
16. Rxa8 Qxa8 17. e4 (17. Ra1 Qb7 $14) 17... Rb8 (17... dxe4 18. Nxe4 Nd5 19.
Ra1 $11) 18. e5 Ne8 19. Qd2 Qb7 20. h4 (20. Ra1 Ra8 $14) 20... Ra8 21. h5 Qc8
22. h6 Bf8 23. Qf4 (23. Qg5 Nc7 $14) 23... Qd8 (23... Nc7 24. Rb1 $11) 24. Rb1
Be7 25. Bc1 f6 26. Bg4 f5 27. Be2 Kf7 28. Qg3 Bh4 29. Qe3 Be7 30. Bf3 Bh4 31.
g3 Be7 32. Bd2 Ra3 33. Qe1 Bg5 (33... Kg8 $5 $14) 34. Qc1 $16 Bxd2 35. Qxa3 (
35. Qxd2 $6 Kg8 $11) 35... Bxh6 36. Ra1 g5 $2 (36... Nc7 $142 $16) 37. Bh5+ $18
Ke7 38. Qa6 Ng7 (38... Nb8 39. Qa7+ Nd7 $18) 39. Qxc6 Nxh5 40. Qd6+ (40. Qxb5
$6 Qc7 $18) 40... Kf7 41. Ra7 Bf8 (41... Qg8 42. Nxd5 Bf8 43. Qxd7+ Kg6 $18)
42. Rxd7+ Qxd7 43. Qxd7+ Be7 44. c6 g4 45. c7 (45. c7 Nf6 46. exf6 Kg6 47. fxe7
Kg5 48. e8=Q Kh6 49. Qde7 e5 50. Qf6#) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Lfwbmt"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 g6 4. Nf3 Bg7 5. c4 O-O 6. d4 dxc4 7. Bxc4 Bf5 $146 (
7... a5 8. b5 b6 9. Nbd2 Bb7 10. O-O c6 11. a4 cxb5 12. Bxb5 Na6 13. Qb3 Ne4
14. Ba3 Nac5 15. Qc2 Rc8 16. Rab1 Nxa4 17. Qxa4 Nc3 18. Qb3 Nxb1 19. Rxb1 Bc6
20. Bxc6 Rxc6 21. Nc4 Qd5 22. Nxb6 {
Pennell,G-Wall,B/Statesville, NC 1979/0-1 (38)}) (7... Bg4 8. h3 (8. Nbd2 Nc6 (
8... e5 9. Qb3 exd4 10. Ne5 dxe3 11. fxe3 Nc6 12. Bxf7+ Kh8 13. Nxc6 bxc6 14.
Nf3 Ne4 15. O-O Bxb2 16. Qxb2+ Nf6 17. Bc4 Qe7 18. Rae1 Bxf3 19. Rxf3 h6 20. e4
Kh7 21. e5 Ng4 22. Rxf8 Rxf8 23. h3 {carocan (1730)-karpablanka/kurnik 2011/1-0
}) 9. a3 Nd5 10. h3 Bc8 11. Rc1 a6 12. Qb3 e6 13. Ne4 Nce7 14. O-O c6 15. Nc3
Re8 16. Rfd1 Bh6 17. Ne4 Bg7 18. Nc5 Bh6 19. Ne4 Nf5 20. Re1 Nd6 21. Nxd6 Qxd6
22. Bf1 Qe7 {Dewindt,C-Sauve,S/Alberta op 1997/1/2-1/2}) 8... Bxf3 9. Qxf3 Nc6
10. b5 Na5 11. Be2 c6 12. bxc6 Nxc6 13. O-O Rb8 14. Nc3 e5 15. Nb5 exd4 16.
Rfd1 Qb6 17. Bxd4 Nxd4 18. Nxd4 Rbd8 19. Rab1 Qa5 20. Qxb7 Qxa2 21. Ra1 Qd5 22.
Nf3 {pcmvr (2845)-hotchess (2235)/net-chess.com 2011/0-1}) (7... Nc6 8. a3 a5
9. b5 Nb8 10. Nbd2 Nbd7 11. Rc1 Nb6 12. Be2 Be6 13. Nc4 Nxc4 14. Bxc4 Bxc4 15.
Rxc4 Nd5 16. O-O Rc8 17. Qc2 e6 18. Rc1 f5 19. Nd2 g5 20. Nb3 f4 21. e4 Nf6 22.
Nxa5 {ourang-ramizi20/kurnik 2012/0-1 (36)}) 8. O-O Nc6 (8... Nbd7 9. Bd3 $11)
9. b5 Nb4 10. Nc3 c6 11. Qb3 Nd3 (11... cxb5 12. Bxf7+ (12. Qxb4 $6 bxc4 13.
Qxc4 Rc8 $11) 12... Rxf7 13. Qxb4 $14) 12. Ng5 (12. Ba3 cxb5 13. Nxb5 a6 14.
Bxd3 Bxd3 15. Qxd3 axb5 $16) 12... Nxb2 (12... Qe8 13. Ba3 Bh6 14. f4 $16) 13.
Bxf7+ $16 (13. Qxb2 $6 Rc8 $11) 13... Kh8 14. Qxb2 h6 (14... e5 15. Be6 exd4
16. exd4 $14) 15. Ne6 Bxe6 16. Bxe6 Qd6 17. Qb3 Rad8 18. Rfd1 b6 $2 (18... Nd5
19. Bxd5 cxd5 20. Rac1 $16) 19. Ne2 (19. Rac1 $142 $5 a6 20. bxc6 Qxc6 $18)
19... Nd5 20. Bxd5 cxd5 21. Rac1 e5 22. dxe5 Qxe5 (22... Bxe5 23. f4 Bf6 24.
Nd4 $18) 23. Nf4 (23. Rc6 g5 $18) 23... d4 $4 (23... Rxf4 $142 24. exf4 Qxf4
$18) 24. Nxg6+ (24. Nxg6+ Kh7 25. Nxe5 Bxe5 26. Qe6 $18) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Lfwbmt"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 f6 3. e3 Bg7 4. Nf3 d5 5. c4 Bg4 $146 (5... dxc4 6. Bxc4 e6 7.
Nd4 (7. O-O b6 8. Nd4 e5 9. Ne6 Qe7 10. Nxg7+ Qxg7 11. Qf3 c6 12. Nc3 Bb7 13.
Ne4 Nd7 14. Nd6+ Ke7 15. Nxb7 Rb8 16. Qxc6 {1-0 critters2-rysiek51/kurnik 2013}
) 7... Qe7 8. Ba3 e5 9. b5 Qd7 10. Ne6 Nh6 11. Nc3 c6 12. bxc6 bxc6 13. Ne4 Bf8
14. Nxf6+ {1-0 pierre-opponent/chesshere.com 2008}) (5... Nh6 6. cxd5 Qxd5 7.
Nc3 Qd8 8. Be2 O-O 9. Qb3+ Kh8 10. O-O Nf7 11. Rac1 c6 12. d4 e6 13. b5 cxb5
14. Nxb5 Na6 15. a4 Nd6 16. Nxd6 Qxd6 17. Ba3 Qd7 18. Bxf8 Bxf8 19. Rc3 Qe7 20.
Rfc1 {pierred-anony/internet 2015/1-0 (31)}) (5... e6 6. Be2 a6 7. O-O Ne7 8.
a4 c6 9. d3 O-O 10. Nbd2 Nd7 11. Nd4 Nb8 12. e4 e5 13. N4f3 d4 14. b5 axb5 15.
cxb5 Bg4 16. bxc6 Nbxc6 17. h3 Bxf3 18. Bxf3 Nb4 19. Qb3+ Nbd5 20. exd5 {
novemberrain1-sahbaz/kurnik 2014/1-0 (35)}) 6. cxd5 Qxd5 7. Nc3 Qd6 8. b5 Bxf3
(8... e5 $5 $14) 9. Qxf3 $16 (9. gxf3 $143 e5 $11) 9... c6 10. Ne4 Qd5 11. Rc1
(11. bxc6 bxc6 12. Be2 Nd7 $16) 11... Nh6 (11... Qxa2 $142 12. Bd4 Nh6 $14) 12.
bxc6 $18 Nxc6 $4 (12... bxc6 $142 13. Bc4 Qf5 $18) 13. Nxf6+ $1 Bxf6 (13...
exf6 14. Qxd5 {Discovered attack}) (13... Bxf6 14. Qxd5 {Discovered attack})
14. Qxd5 Bxb2 15. Rb1 Bf6 (15... Rd8 16. Qe4 Bf6 17. Rxb7 $18) 16. Rxb7 Rd8 (
16... Nd8 17. Rb1 Nb7 18. Rxb7 $18) 17. Qxc6+ Kf8 18. d4 Nf5 (18... Kg7 19.
Rxa7 Rb8 20. Bd3 $18) 19. g4 Nd6 (19... Nh6 20. Qe6 Rd6 21. Qe4 $18) 20. Rxa7
Rc8 21. Qd5 Rc1+ (21... h6 22. h4 Rc1+ 23. Kd2 $18) 22. Kd2 Rc8 23. Bd3 Rd8 24.
h4 {White plans g5} Kg7 25. g5 Nb5 26. gxf6+ Kh6 (26... Kf8 27. Qxd8+ Kf7 28.
Qxe7+ Kg8 29. Bc4#) 27. Qg5# 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Lfwbmt"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "95"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 e5 4. b5 Bd6 5. c4 a6 6. a4 (6. cxd5 Nxd5 7. Nc3 Nxc3
8. Bxc3 axb5 9. Bxb5+ c6 10. Be2 O-O 11. Qc2 Re8 12. Nf3 e4 13. Nd4 Qg5 14. g3
Bh3 15. f4 exf3 16. Nxf3 Qh6 17. Kf2 Nd7 18. Rhb1 Nf6 19. Kg1 Ng4 20. Qd3 Nxh2
{marre (2180)-KERCH (2650)/Rated game, 5m + 0s 2010/0-1}) 6... O-O 7. cxd5 Nxd5
8. Nc3 Nxc3 $146 (8... Nb4 9. Qb1 Be6 10. Nf3 Nd7 11. bxa6 Bb3 12. axb7 Bc2 13.
bxa8=B Bxb1 14. Rxb1 Qxa8 15. Bb5 c6 16. Be2 Nc2+ 17. Kf1 Nf6 18. g3 e4 19. Ng5
Re8 20. d3 exd3 21. Bxd3 c5 22. Kg1 Nxe3 23. fxe3 {
Janek-Nello/internet free game 2017/0-1}) (8... f5 9. Nxd5 Be6 10. Nc3 axb5 11.
axb5 Rxa1 12. Bxa1 Bb4 13. Nf3 e4 14. Nd4 Bc8 15. Qb3+ {
1-0 mr5reasons1 (1635)-porygon/gameknot.com 2012}) 9. Bxc3 Bf5 (9... axb5 10.
axb5 Rxa1 11. Qxa1 $15) 10. Ne2 (10. Qf3 Qc8 $15) 10... Bd3 11. Ng3 Bxf1 12.
Rxf1 Nd7 13. Qc2 axb5 14. axb5 Rxa1+ 15. Bxa1 Qe7 16. Ne4 Ra8 17. Bc3 Qe6 (
17... Nb6 $5 $15) 18. Ng5 $11 Qg6 19. Qxg6 hxg6 20. Ke2 f6 (20... Nc5 21. Bb4
$11) 21. Ne4 Be7 22. f4 (22. d4 Ra2+ 23. Bd2 f5 $11) 22... Ra4 (22... f5 23.
Nf2 e4 24. Ra1 Rxa1 25. Bxa1 $11) 23. Kf3 (23. d3 exf4 24. exf4 Nb6 $11) 23...
exf4 24. exf4 Kf7 25. Ra1 Rxa1 26. Bxa1 Ke6 27. d3 Nb6 28. g4 Nc8 29. Bd4 b6
30. g5 Na7 31. gxf6 gxf6 32. Nc3 f5 33. Ke3 Bb4 34. Na2 Ba5 35. Nc3 (35. Be5
Nxb5 36. d4 c5 $19) 35... Bxc3 36. Bxc3 Kd5 (36... Nxb5 37. Be5 $19) 37. Bf6
Nxb5 38. Bd8 Kd6 39. Kd2 (39. d4 Nc3 40. Kd3 Ne4 $19) 39... Nd4 40. Ke3 Ne6 41.
Bf6 Kc5 42. h4 Kb4 43. Be7+ (43. Be5 c5 44. Kd2 Kb3 $19) 43... c5 44. Bf6 b5 {
Black prepares the advance c4} 45. Kd2 (45. Bb2 Nd4 $1 46. Kd2 Kb3 $19) 45...
Kb3 46. Be7 (46. Ke3 b4 47. Bh8 Kc2 $19) 46... b4 (46... Nxf4 $6 47. Bxc5 b4
48. Bd6 $19) 47. d4 c4 48. Kc1 0-1

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Hmvq5p"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. c4 Nf6 5. Nf3 Be7 6. d4 e4 (6... O-O 7. dxe5
dxe5 8. Qb3 e4 9. c5+ Nd5 10. Bc4 c6 11. Nd4 Kh8 12. Nc3 Nc7 13. Rd1 Qe8 14.
O-O Nd7 15. f3 exf3 16. Nxf3 a5 17. a3 axb4 18. axb4 Bf6 19. Rde1 b5 20. Bd3
Ne5 21. Nxe5 {Gnuechtel,S (2030)-Gmuer,A (2365)/CiF 1997/0-1 (34)}) 7. Ng5 h6
$146 (7... O-O 8. d5 (8. Qb3 h6 9. d5 hxg5 10. h4 g4 11. h5 Kh7 12. Nc3 Nfd7
13. Ne2 Ne5 14. Nf4 Bg5 15. Bxe5 dxe5 16. Ng6 Re8 17. O-O-O Qf6 18. Kb1 a5 19.
b5 Nd7 20. Qb2 Nc5 21. g3 c6 22. Qa3 Nd3 {michalakmarek-jarda61/kurnik 2012/0-1
}) (8. Be2 a5 9. a3 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Bxa1 Ng4 12. Nh3 Nc6 13. b5 Nb4 14.
Qb3 c5 15. Bc3 Qa5 16. Bxb4 cxb4 17. O-O g5 18. Nd2 Bd7 19. f3 exf3 20. Bxf3
Qa3 21. Bxg4 fxg4 22. Nf2 Ra8 {orangutandu-tafnes/kurnik 2012/1-0 (33)}) 8...
Ng4 9. Nh3 h5 10. Nf4 Qe8 11. Be2 g5 12. Ne6 Bxe6 13. dxe6 Bf6 14. Nc3 Qxe6 15.
h3 Ne5 16. Nd5 Qf7 17. O-O g4 18. hxg4 fxg4 19. Nxf6+ Qxf6 20. Qd5+ Kg7 21.
Qxe4 Nbd7 22. c5 {GuestVRGM-GuestKQHB/freechess.org 2018/1-0}) (7... d5 8. Qb3
$15) 8. Nh3 $11 a5 (8... d5 9. a3 $11) 9. b5 c6 (9... g5 10. Nc3 $11) 10. Be2
$14 O-O 11. Nf4 cxb5 12. cxb5 d5 13. Nc3 g5 14. Ng6 Rf7 15. Qb3 Be6 16. h4 (16.
Nxe7+ Rxe7 17. O-O f4 $16) 16... g4 $14 17. Nf4 {Now all is on d5} Qd6 18. a4
Nbd7 $2 (18... Qd7 $142 $14) 19. Ba3 $18 (19. Nxe6 $6 Qxe6 20. O-O Bd6 $11)
19... Qb6 20. Bxe7 Rxe7 21. Ncxd5 Bxd5 22. Nxd5 Nxd5 23. Qxd5+ Qe6 (23... Kh8
24. Qxf5 g3 25. O-O $18) 24. Qxe6+ Rxe6 25. Bc4 (25. Bc4 Kf7 26. Bxe6+ Kxe6 27.
Ke2 $18) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Cvmj"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 b6 2. Bb2 Bb7 3. e3 f6 4. Nf3 e5 5. b5 d5 6. c4 dxc4 7. Bxc4 Nd7 (7... a6
8. a4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 Bd6 11. Nc3 Ne7 12. O-O Nd7 13. d4 e4 14. Nd2
g6 15. Ndxe4 Bxe4 16. Nxe4 f5 17. Qf3 Kf8 18. Ng5 Qc8 19. e4 Nf6 20. e5 Nfd5
21. exd6 cxd6 22. Bxd5 {Marcus-6828/internet 2018/1-0}) 8. Qe2 $146 (8. Qb3 Nh6
9. Nc3 Nc5 10. Qc2 Bxf3 11. gxf3 Bd6 12. d4 exd4 13. exd4 Qe7+ 14. Kf1 O-O-O
15. dxc5 Bxc5 16. Qe4 Kb8 17. Qxe7 Bxe7 18. Bd5 Bc5 19. Bc6 Rd2 20. Ne4 Rxb2
21. a4 Bd4 22. a5 f5 {horacyad2010-aidi2007/kurnik 2014/0-1}) (8. O-O Bd6 9. a4
Qe7 10. h3 Nh6 11. Ba3 Bxa3 12. Nxa3 O-O-O 13. Be2 Nc5 14. Qc2 Ne4 15. d3 Ng5
16. Nxg5 fxg5 17. Qb3 g4 18. hxg4 Qg5 19. Rad1 Nxg4 20. Qe6+ Kb8 21. Qxg4 Qe7
22. Nc4 g5 {czemar-aidi2007/kurnik 2014/0-1 (53)}) (8. d4 a6 $14) 8... Bd6 (
8... Rc8 9. d4 $14) 9. Nc3 Ne7 10. O-O Nc5 (10... e4 11. Nd4 Nc5 12. Ba3 $16)
11. d4 $16 exd4 (11... Nd7 12. e4 $16) 12. exd4 $18 Nd7 13. Qe6 (13. Rfe1 Nf8
$18) 13... Rf8 $16 14. Rfe1 (14. Ne4 $142 $16) 14... Bc8 $4 (14... Bxf3 $142
15. gxf3 a6 $16) 15. Qe4 $18 Rb8 (15... Bb7 16. Qxb7 Qc8 17. Qe4 $18) 16. Qxh7
g5 (16... Ne5 17. dxe5 fxe5 18. Nxe5 Bxe5 19. Rxe5 Qd2 $18) 17. Qg6+ Rf7 18.
Qxf7# 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Tlspfl"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. e3 d5 5. Nf3 O-O 6. Be2 c5 7. O-O Nc6 8.
Bb2 Re8 9. d3 Ba5 10. a3 d4 11. exd4 (11. e4 c4 12. a4 c3 13. Bc1 Bc7 14. Na3
a6 15. Rb1 Rb8 16. h3 Nd7 17. Nc4 b5 18. axb5 axb5 19. Na3 b4 20. Nc4 Nc5 21.
Bg5 f6 22. Bh4 Be6 23. e5 Bxc4 24. dxc4 g5 25. Bg3 fxe5 {
Janek-Ccvmep/internet 2019/0-1}) 11... cxd4 (11... Qe7 12. Ne5 Nxd4 13. Bxd4
cxd4 14. Nc4 Qxe2 15. Nxa5 Qe5 16. Nb3 Ng4 17. g3 Qh5 18. h4 g5 19. N1d2 gxh4
20. Nf3 hxg3 21. fxg3 b6 22. Nbxd4 Bb7 23. Qd2 Rad8 24. c3 Re3 25. Rae1 Bxf3
26. Rxf3 {cristero (2490)-pcmvr/net-chess.com 2016/0-1}) 12. Nbd2 Nd5 $146 (
12... Bb6 13. Nc4 Bc7 14. Re1 b5 15. Ncd2 Bb7 16. Ne4 Nxe4 17. dxe4 a6 18. Nxd4
Nxd4 19. Qxd4 Qxd4 20. Bxd4 Bxe4 21. Bd3 Bxd3 22. cxd3 Rxe1+ 23. Rxe1 Rd8 24.
h3 f6 25. Bc5 Rxd3 26. g3 Bd6 27. Bxd6 {
blaugrana18-littlerainer2/kurnik 2014/1-0 (44)}) 13. Re1 Bc3 14. Qc1 Bg4 15.
Bxc3 Nxc3 16. Bf1 Qf6 17. Qb2 b5 18. h3 Bh5 (18... Bxf3 19. Nxf3 a6 20. Nd2 $17
) 19. Qb3 (19. g4 Bg6 $17) 19... a5 (19... Bxf3 20. Nxf3 a6 21. Nd2 $17) 20.
Ne4 $17 Rxe4 21. Rxe4 a4 22. Qb2 Nxe4 23. dxe4 Bxf3 24. gxf3 Ne5 25. Bg2 Rc8 (
25... Nxf3+ 26. Bxf3 Qxf3 27. Qxb5 Qxe4 28. Rd1 $17) 26. f4 (26. Qxb5 d3 (26...
Nxf3+ $143 27. Bxf3 Qxf3 28. Qd7 $11) 27. c3 Nxf3+ 28. Bxf3 Qxf3 $17) 26... Ng6
27. Qxb5 Nxf4 (27... Rxc2 $6 28. f5 $11) 28. Qd7 Qe6 29. Qxe6 fxe6 (29... Nxe6
$143 30. Ra2 $17) 30. Ra2 Kf7 (30... Nxg2 $143 31. Kxg2 Kf7 32. Rb2 $17) 31. f3
(31. Bf1 $5 Kf6 $19) 31... h5 32. Kf2 h4 33. Bf1 Rc3 34. Bg2 Kf6 35. Bf1 e5 36.
Bb5 Nxh3+ 37. Kg2 0-1

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Terry the Ing"]
[Black "Nto52"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "75"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 b6 3. e3 Bb7 4. Nf3 Nc6 5. a3 e6 (5... Qd6 6. c4 Nf6 7. Nc3
dxc4 8. Bxc4 e6 9. O-O O-O-O 10. d4 e5 11. d5 Ne7 12. Nb5 Qd7 13. Nxe5 Qf5 14.
Nxf7 Nfxd5 15. Nxh8 Nxe3 16. Nxa7+ Kb8 17. Qxd8+ Kxa7 18. fxe3 Qc2 19. Rf2 Qxc4
20. Qxf8 {usingprogram (2020)-chessman12/kurnik 2012/1-0}) 6. Be2 Qd7 $146 (
6... Nf6 7. O-O a6 8. c4 dxc4 9. Bxc4 b5 10. Be2 Bd6 11. Nc3 Nd5 12. Nxd5 exd5
13. Bxg7 Rg8 14. Bb2 Qd7 15. g3 h5 16. Qb1 Qg4 17. Nd4 Qg5 18. f4 Qh6 19. Nf5
Qe6 20. Nxd6+ Qxd6 21. Bxh5 {Faygan-Scania/internet private 2018/1-0}) (6...
Nf6 7. Nc3 $11) 7. b5 $14 Na5 8. Ne5 Qe7 9. Bd3 (9. Bc3 c5 $14) 9... O-O-O 10.
Bc3 (10. Qh5 Nh6 $11) 10... c5 (10... f6 $5 11. Nf3 Nc4 $11) 11. Qh5 c4 12. Be2
(12. Nxf7 $143 cxd3 13. Ra2 d4 14. Nxd8 Bxg2 $17 (14... dxc3 $143 15. Nxb7 Nf6
16. Qf3 Qxb7 17. Qxb7+ Kxb7 18. cxd3 $16 (18. Nxc3 $6 dxc2 19. Ke2 Nc4 $11) (
18. dxc3 $143 dxc2 19. Rxc2 Nc4 $11))) 12... g6 (12... Nh6 $142 $5 $14) 13. Qh3
$18 Bg7 (13... Nf6 $142 14. Ng4 Bg7 $16) 14. Nc6 Nxc6 $2 (14... Qf8 15. Nxd8
Kxd8 $18) 15. Bxg7 (15. bxc6 $6 f5 16. cxb7+ Qxb7 $18) 15... Nf6 16. bxc6 Bxc6
17. Qh4 Rhg8 (17... Ng8 18. Qf4 g5 $18) 18. Bxf6 Qe8 (18... g5 19. Qh6 Qf8 20.
Qxh7 $18) 19. Bxd8 Qxd8 20. Qxh7 Rf8 (20... Qf8 21. Qh3 $18) 21. Qg7 Qe7 22.
Nc3 e5 23. O-O d4 (23... Rd8 24. f4 d4 25. Nd1 dxe3 26. dxe3 $18) 24. exd4 exd4
25. Qxd4 Rd8 (25... Qg5 26. f3 $18) 26. Qxc4 Kb7 27. d4 f6 28. a4 g5 29. a5 Qd6
30. axb6 axb6 31. Qa6+ Kc7 32. Nb5+ Kd7 33. Qa7+ Ke6 34. Bc4+ Bd5 35. Nxd6 Kxd6
(35... f5 36. Qf7+ Kxd6 37. Qxd5+ Kc7 38. Ra7+ Kc8 39. Qb7#) 36. Qxb6+ Bc6 37.
Qxd8+ Bd7 38. Ra6# 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Terry the Ing"]
[Black "Oup63"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bd6 3. Nf3 Qe7 4. a3 Nf6 5. e3 a5 $146 (5... O-O 6. d4 (6. c4
e4 7. c5 exf3 8. cxd6 Qxd6 9. Qxf3 Nc6 10. Be2 Ne5 11. Bxe5 Qxe5 12. d4 Qd5 13.
Qxd5 Nxd5 14. Bf3 c6 15. Bxd5 cxd5 16. Nc3 d6 17. Nxd5 Be6 18. Nc3 Rfc8 19. Ne4
Rd8 20. Kd2 Rac8 {Woelfelschneider,P-Hess,V/FICGS 2006/1-0 (41)}) 6... e4 7.
Nfd2 c6 8. c4 Bc7 9. Nc3 d5 10. Qc2 Na6 11. Rc1 h6 12. cxd5 cxd5 13. Bxa6 bxa6
14. Ndxe4 Bf5 15. Nxd5 Nxd5 16. f3 Rac8 17. Qc6 Bxe4 18. fxe4 Nxe3 19. Ke2 Qg5
20. h3 {mihai740609-lutr/kurnik 2011/1-0 (44)}) (5... c6 6. Bc4 O-O 7. O-O Bc7
8. Re1 d5 9. Bb3 Bg4 10. h3 Bxf3 11. Qxf3 Nbd7 12. d3 Qd6 13. e4 Bb6 14. Nd2 d4
15. Nc4 Qc7 16. Qg3 Rae8 17. Bc1 Qb8 18. Bh6 Nh5 19. Qg5 Re6 20. Nxb6 {
funkade (2575)-gregorgysi (2280)/net-chess.com 2004/1-0}) (5... a6 6. c4 c5 7.
bxc5 Bxc5 8. Nxe5 Nc6 9. Nd3 O-O 10. Nxc5 Qxc5 11. Bxf6 gxf6 12. Nc3 Qe5 13.
Bd3 Kh8 14. f4 Qc5 15. Nd5 Qd6 16. Qh5 f5 17. Bxf5 {
1-0 Barcarola (1690)-tbsvs/internet free game 2018}) 6. Nc3 (6. b5 O-O $11)
6... axb4 7. axb4 Rxa1 8. Qxa1 Bxb4 $2 (8... Nc6 $142 9. Na2 e4 $11) 9. Qa8 $18
O-O 10. Qxb8 d5 11. Be2 d4 12. Nb5 dxe3 13. fxe3 (13. Nxc7 exf2+ 14. Kf1 Bd6
15. Bxe5 Bxe5 $19) 13... e4 14. Nfd4 Bg4 $2 (14... c6 $142 15. Nc3 Bd6 $18) 15.
Qxc7 Qe8 (15... Qxc7 16. Nxc7 Rd8 17. Ncb5 $18) 16. Bxg4 Nxg4 17. Bc3 Bxc3 18.
Nxc3 (18. Qxc3 $143 Qe5 $18) (18. dxc3 $6 Nxe3 19. Ke2 Nd5 20. Qxb7 Qe5 $18)
18... f5 19. h3 (19. Qxb7 g6 $18) 19... Ne5 (19... Rf7 20. Qf4 Nh6 21. O-O $18)
20. Qxb7 Qg6 (20... Rf7 21. Qd5 Kh8 $18) 21. Qd5+ Nf7 22. O-O Kh8 (22... Re8
23. Nxf5 Qe6 24. Qxe6 Rxe6 25. Rf4 $18) 23. Rxf5 1-0

[Event "B Open Tournament - VMCG Festival"]
[Site "?"]
[Date "2015.??.??"]
[Round "?"]
[White "Stolzenwald, Karl_Heinz"]
[Black "Steppuhn, Simone"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2015.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nd7 3. Nf3 e6 4. e3 Ngf6 5. b5 Be7 6. c4 O-O 7. a4 (7. Nc3 Re8
8. d4 dxc4 9. Bxc4 Bd6 10. O-O e5 11. Qb3 Qe7 12. dxe5 Nxe5 13. Nxe5 Bxe5 14.
Nd5 Nxd5 15. Bxd5 Bxb2 16. Qxb2 Rd8 17. Rad1 Rb8 18. Rd4 Bd7 19. Rfd1 c5 20.
Rf4 Be6 21. e4 Bxd5 {Baumann,E-Weidel,A (2225)/Dresden ZMD op 2005/0-1}) 7...
Nb6 $146 (7... c5 8. d4 (8. Be2 b6 9. O-O a5 10. bxa6 Bxa6 11. Na3 dxc4 12. Nb5
Bb7 13. Bxc4 Bc6 14. Qe2 Qb8 15. d3 Ng4 16. e4 Nde5 17. Nxe5 Nxe5 18. f4 Nxc4
19. dxc4 Rd8 20. Qg4 Bf8 21. Be5 Qb7 22. f5 exf5 {
Kreuzer-Funk/tt Verb-Liga 1984/1/2-1/2 (33)}) 8... b6 (8... cxd4 9. Bxd4 Ne4
10. Bd3 Qa5+ 11. Nbd2 Bb4 12. Ra2 Nxd2 13. Nxd2 e5 14. Ba1 dxc4 15. Be2 Nf6 16.
O-O c3 17. Nb3 Qc7 18. Qc2 Be6 19. Rc1 Rac8 20. a5 g6 21. Bb2 Bf5 22. Qd1 Rfd8
23. Qf1 {kannisogoet-berlasa/playok.com 2012/0-1 (36)}) 9. Nbd2 Bb7 10. Be2 Rc8
11. O-O Ne4 12. Nxe4 dxe4 13. Nd2 Nf6 14. Nb3 cxd4 15. Nxd4 Nd7 16. Nb3 Nc5 17.
Nxc5 Bxc5 18. Qc2 Qg5 19. a5 h5 20. axb6 Bxb6 21. Rad1 Qxb5 22. Qc3 {
DEFFM-GuestPLVX/freechess.org 2016/0-1 (32)}) (7... dxc4 8. Bxc4 Nb6 9. Be2 a6
10. Nc3 Nfd5 11. Nxd5 Qxd5 12. O-O axb5 13. axb5 Ra2 14. Rxa2 Qxa2 15. Qa1 Qxa1
16. Rxa1 Bd7 17. Ra7 Bxb5 18. Bxb5 Rb8 19. Bd4 Nd5 20. Bc4 c5 21. Be5 Rc8 22.
Rxb7 {GuestJCLC-GuestQLTT/freechess.org 2017/1-0}) 8. Qc2 dxc4 (8... Nxc4 9.
Bxc4 dxc4 10. Qxc4 $11) 9. Na3 Nbd5 (9... a6 10. Nxc4 Nbd5 11. Nce5 $11) 10.
Nxc4 (10. Bxc4 a6 $11) 10... a6 11. bxa6 (11. Nce5 axb5 12. Bxb5 c6 $11) 11...
Nb4 12. Qb3 Nxa6 13. Rc1 (13. d4 $5 $11) 13... Nc5 $17 14. Qc2 Bd7 {
Increasing the pressure on the isolated pawn on a4} (14... Nxa4 15. Bxf6 Bxf6
$17) 15. Nce5 (15. Bxf6 $142 $5 Bxf6 16. Nce5 $11) 15... Bxa4 $17 (15... Rxa4
$6 16. Nxd7 Qxd7 17. Bxf6 gxf6 18. d4 $11) (15... Nxa4 $6 16. Ba1 $17) 16. Qb1
c6 (16... Nb3 17. Rc4 Bb5 18. Rh4 Bxf1 19. Rxf1 $17) 17. Be2 Ncd7 (17... Nb3
18. Rd1 $17) 18. Rc4 (18. Ng5 $142 $5 g6 19. Nxg6 fxg6 20. Nxe6 $15) 18... Bb5
19. Rh4 h6 (19... Bxe2 20. Kxe2 h6 21. Rc1 $19) 20. g4 $2 (20. Bxb5 $5 cxb5 21.
Rd4 $15) 20... Nh7 (20... Bxe2 21. Kxe2 Nxe5 22. Bxe5 $19) 21. Nxd7 (21. Bxb5
Nxe5 (21... Bxh4 $6 22. Nxd7 cxb5 23. Nxf8 Nxf8 24. O-O $17) (21... cxb5 $6 22.
Rh3 $17) 22. Bxe5 Bxh4 $19 (22... cxb5 $6 23. Rh5 $17)) 21... Qxd7 (21... Bxe2
22. Nxf8 Bd3 23. Qd1 Bxh4 24. Nxh7 Kxh7 25. Nxh4 Qxh4 26. h3 $19) 22. g5 (22.
Bxb5 Qd5 23. e4 Qxb5 $19) 22... Nxg5 (22... Bxe2 $5 23. Kxe2 Nxg5 24. Rg1 $19)
23. Nxg5 Bxg5 24. Rd4 Qe7 25. Rg1 (25. Bxb5 $5 cxb5 26. Rg1 $19) 25... Bxe2 26.
Kxe2 c5 (26... Ra7 27. f4 Bf6 28. Rd7 $18) 27. Rdg4 b5 $4 (27... f5 $142 $5 28.
R4g2 e5 $19) 28. Bxg7 (28. f4 f5 29. R4g3 Bf6 30. Bxf6 Qxf6 31. Rxg7+ Qxg7 32.
Rxg7+ Kxg7 33. Qxb5 Rac8 $11) 28... Kxg7 $17 29. h4 f5 30. R4g2 Rg8 (30... b4
$5 $15) 31. hxg5 $11 Kf7 (31... hxg5 32. Rxg5+ Kf7 33. Rxf5+ exf5 34. Qxf5+ Qf6
35. Qh7+ Rg7 36. Rxg7+ Qxg7 37. Qf5+ Qf6 38. Qd5+ Qe6 39. Qxa8 Kg6 $16) 32.
gxh6 $16 Rxg2 33. Rxg2 Rg8 34. h7 Rh8 35. Qh1 Qf6 $4 (35... Qf8 $142 $16) 36.
Qh5+ (36. Rg8 Rxg8 37. Qb7+ Qe7 38. hxg8=Q+ Kxg8 39. Qxe7 Kh8 $18) 36... Ke7 (
36... Kf8 37. Rg6 Qf7 38. Qg5 Rxh7 39. Qd8+ Qe8 40. Rg8+ Kxg8 41. Qxe8+ Kg7 42.
Qe7+ Kg8 43. Qxe6+ Rf7 44. Qc8+ Kg7 45. Qxc5 $18) 37. Rg6 (37. Rg8 $142 Kd6 38.
Rxh8 Qxh8 $18) 37... b4 (37... Qf7 38. Qg5+ Kd7 $18) 38. Rxf6 Kxf6 39. Qh6+ Kf7
40. Kd1 (40. Kf3 e5 $18) 40... b3 41. Kc1 (41. d3 $5 e5 $18) 41... c4 42. f4 (
42. f4 b2+ 43. Kb1 $18) 1-0

[Event "B Open Tournament - VMCG Festival"]
[Site "?"]
[Date "2015.??.??"]
[Round "?"]
[White "Stolzenwald, Frank"]
[Black "Stolzenwald, Karl_Heinz"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2015.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. e3 Bg7 4. Be2 c6 5. c4 $146 (5. Bf3 d5 6. Ne2 Nbd7 7.
Ng3 (7. d4 O-O 8. O-O Qb6 9. a3 a5 10. c3 axb4 11. cxb4 Qa6 12. Ng3 b6 13. Be2
Qa7 14. Nd2 c5 15. dxc5 bxc5 16. bxc5 Nxc5 17. Bd4 Qc7 18. Nf3 Bg4 19. h3 Bxf3
20. Bxf3 Nce4 21. Qe2 e5 {wojtekkk-vipo43/kurnik 2014/1-0 (42)}) 7... e5 8. e4
dxe4 9. Nxe4 Nxe4 10. Bxe4 f5 11. Bd3 O-O 12. O-O b5 13. a4 e4 14. Be2 bxa4 15.
Bxg7 Kxg7 16. Rxa4 Nb6 17. Ra1 Be6 18. h4 Nd5 19. h5 Qh4 {
wojtekkk-incognitojp/kurnik 2014/0-1}) (5. Nf3 d5 6. O-O Bg4 7. Ne5 Bxe2 8.
Qxe2 Qc7 9. f4 Nbd7 10. Na3 Nxe5 11. fxe5 Ne4 12. d4 O-O 13. c4 dxc4 14. Nxc4
Ng5 15. h4 Ne6 16. Rac1 b5 17. Na5 Nd8 18. Qf3 Rc8 19. d5 Bxe5 {
hen4daleko-milandelic123/kurnik 2014/1/2-1/2 (62)}) 5... O-O 6. h4 (6. Nf3 d5
$11) 6... Nh5 (6... d5 7. d4 $15) 7. Qc2 (7. Bxg7 Nxg7 8. h5 g5 $14) 7... Bxb2
(7... Nf6 8. h5 $11) 8. Qxb2 Ng7 (8... Nf6 9. d4 $11) 9. h5 $14 Qe8 10. h6 (10.
hxg6 fxg6 11. Nf3 d6 $16) 10... Ne6 $14 11. Nf3 f6 12. g4 (12. d4 d6 $14) 12...
Qf7 13. d4 Ng5 (13... d6 14. Nbd2 $11) 14. Nbd2 (14. Nfd2 Qe6 $14) 14... d6 (
14... Nxf3+ 15. Bxf3 d6 16. Rd1 $11) 15. Rh2 (15. Nxg5 $142 fxg5 16. Rf1 $14)
15... Bxg4 $4 (15... Nxf3+ $142 16. Bxf3 e5 $11) 16. Nxg5 $18 fxg5 17. Bxg4 e6
(17... d5 18. Rg2 Kh8 19. b5 $18) 18. Ne4 (18. d5 $142 Qf6 19. Bxe6+ Kh8 20.
Qxf6+ Rxf6 21. Ne4 $18) 18... Qe7 19. d5 $1 e5 (19... cxd5 20. Bxe6+ {
Mate attack}) (19... exd5 20. Be6+ {Mate attack}) 20. Be6+ Kh8 21. O-O-O (21.
Rg2 Nd7 $18) 21... Nd7 (21... a5 22. b5 $18) 22. Nxg5 $1 cxd5 (22... Qxg5 23.
Bxd7 {Deflection} (23. Bxd7 {Overloading})) 23. Bxd7 (23. f4 Rac8 24. c5 d4 25.
exd4 Rxf4 $18) 23... Qxd7 24. Rxd5 (24. cxd5 $142 Rac8+ 25. Kd2 $18) 24... Qg4
25. f4 Rxf4 $4 (25... Qg1+ $142 26. Rd1 Qxe3+ 27. Qd2 Qxf4 28. Qxf4 Rxf4 (28...
exf4 $4 29. Rxd6 Rf5 30. Rhd2 $18) 29. Rxd6 Rxc4+ 30. Rc2 Rg4 31. Nf7+ Kg8 $18)
26. exf4 Qxf4+ 27. Qd2 Qxc4+ 28. Kb1 (28. Kb2 Rf8 29. Rxd6 Qc7 $18) 28... Rf8
29. Rxd6 Rf1+ (29... Qf1+ 30. Kb2 a5 $18) 30. Kb2 (30. Kb2 Qc2+ 31. Kxc2 Rf8
32. Rd8 Kg8 33. Rxf8+ Kxf8 34. Qd8#) 1-0

[Event "5th Terre Degli Elimi Open"]
[Site "?"]
[Date "2014.??.??"]
[Round "?"]
[White "Winter, Kevin"]
[Black "Volkers, Annemarie"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1825"]
[BlackElo "2015"]
[PlyCount "82"]
[EventDate "2014.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4. axb4 Nxb4 5. d4 Nf6 6. c3 Nc6 7. e5 Nd5 8. Bc4
e6 9. Nf3 Be7 10. O-O d6 11. Bxd5 exd5 12. Na3 $146 (12. exd6 Qxd6 13. Ba3 Qd7
14. Re1 O-O 15. Ne5 Nxe5 16. Rxe5 Re8 17. Qe1 Kf8 18. Nd2 Bxa3 19. Rxa3 Rxe5
20. dxe5 Qe6 21. Nf3 a6 22. Qe3 Bd7 23. Nd4 Qb6 24. h3 Rc8 25. Rb3 Qc7 26. e6
Bxe6 {mars2010-player105/kurnik 2014/1-0 (31)}) (12. exd6 Bxd6 13. Re1+ Be6 $15
) 12... Bg4 13. exd6 Qxd6 14. Nb5 Qb8 15. h3 Bh5 16. Re1 O-O 17. g4 Bg6 18.
Rxe7 $2 (18. Ne5 $142 $5 Nxe5 19. Rxe5 $17) 18... Nxe7 $19 19. Ne5 Qc8 (19...
Rd8 20. Bf4 Qc8 21. Qb3 $19) 20. Qb3 (20. Ba3 Qd8 21. Qb3 $19) 20... a6 21. Nd6
Qc7 22. Ba3 b5 23. Bc5 (23. f4 Rfd8 24. f5 Rxd6 25. Bxd6 Qxd6 26. Qxb5 Bxf5 (
26... axb5 $4 27. Rxa8+ Nc8 28. Rxc8+ Qf8 29. Rxf8+ Kxf8 30. fxg6 (30. Nxg6+ $6
hxg6 31. fxg6 fxg6 $16) 30... hxg6 31. Nc6 $18) 27. gxf5 Qh6 $19 (27... axb5
28. Rxa8+ Nc8 29. Rxc8+ Qf8 30. Rxf8+ Kxf8 31. Nc6 $18) (27... Nxf5 $6 28. Qb7
Rf8 29. Qxa6 $17)) 23... Rfd8 24. Qa3 Nc6 $4 (24... f6 25. Nxg6 Nxg6 26. Nxb5
$19) 25. f4 $2 (25. Nxb5 $142 axb5 26. Qxa8 Rxa8 27. Rxa8+ Nb8 28. Nd7 $15)
25... f6 $19 26. Nf3 $6 (26. Nxg6 hxg6 27. Re1 Na5 $19) 26... Bd3 (26... b4 27.
cxb4 Rxd6 28. f5 $19) 27. Re1 Rd7 (27... Na5 $5 28. Nd2 $19) 28. Re3 (28. Qxa6
Rad8 (28... Rxa6 $4 29. Re8#) (28... Rxd6 $4 29. Qxa8+ Rd8 30. Re8+ Kf7 31.
Rxd8 Nxd8 32. Qxd5+ Ne6 33. f5 Qg3+ 34. Kh1 Qxh3+ 35. Nh2 Be4+ 36. Qxe4 Nxc5
37. Qd5+ Kf8 38. Qxc5+ Kf7 39. d5 $18) 29. Nxb5 Qxf4 $19) 28... Bc4 (28... Bg6
$5 29. Nh4 $19) 29. Qxa6 Rad8 (29... Rxa6 $4 30. Re8#) (29... Rxd6 $2 30. Qxa8+
Rd8 31. Re8+ Kf7 32. Rf8+ Ke6 33. f5+ Kd7 34. Rf7+ Ke8 35. Rxc7 Rxa8 36. Rxc6
$18) 30. Qa3 $2 (30. Ne8 $142 Qxf4 31. Kf2 $19) 30... Rxd6 31. Bxd6 Qxd6 (31...
Rxd6 32. Qa8+ Rd8 33. Re8+ Kf7 34. Rxd8 Nxd8 35. Nd2 $19) 32. Qc1 (32. Qxd6
Rxd6 33. h4 Kf7 $19) 32... Kf7 (32... Rf8 33. Re1 $19) 33. Qe1 (33. Nh4 Qc7 $19
) 33... Rd7 (33... Qxf4 34. Nd2 $19) 34. Kg2 (34. Qf2 Kf8 35. f5 Ra7 $19) 34...
Re7 (34... Qxf4 $5 35. Qd2 Qh6 36. Kg3 $19) 35. f5 Rxe3 36. Qxe3 Qe7 (36... b4
37. cxb4 Nxb4 38. Ne1 $19) 37. Qf4 (37. Qxe7+ Kxe7 38. Kf2 b4 39. cxb4 Nxb4 $19
) 37... Be2 38. Nd2 Bd3 (38... b4 $142 39. cxb4 Nxb4 40. Kg1 $19) 39. g5 (39.
Qf3 Be4 40. Nxe4 Qxe4 41. Kf2 Qxf3+ 42. Kxf3 $19) 39... fxg5 40. Qf3 Be4 41.
Nxe4 Qxe4 (41... dxe4 $143 42. Qe2 $19) 0-1

[Event "5th Terre Degli Elimi Open"]
[Site "?"]
[Date "2014.??.??"]
[Round "?"]
[White "Winter, Kevin"]
[Black "Iannello, Antonio"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1825"]
[BlackElo "1930"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2014.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4. axb4 a6 5. d4 e6 6. c3 d5 7. e5 f6 8. b5 $146
(8. exf6 Nxf6 9. Bd3 Bd6 10. f4 O-O 11. Nf3 Ne4 12. g3 Ne7 13. O-O Nf5 14. Nbd2
h5 15. Nxe4 dxe4 16. Bxe4 h4 17. Bxf5 exf5 18. Ng5 Qf6 19. Bb2 hxg3 20. hxg3
Qh6 21. c4 Bxb4 22. Qb3 a5 {pim66-inferno6666/kurnik 2014/0-1 (31)}) 8... Nce7
9. Nf3 fxe5 (9... Qc7 $5 $14) 10. Nxe5 $18 Nf6 (10... Ng6 11. Nxg6 hxg6 12.
bxa6 bxa6 13. Bb5+ Kf7 14. Qf3+ Nf6 15. Bf4 $16) 11. Bd3 (11. bxa6 bxa6 12. Bg5
Rg8 13. Bb5+ Bd7 14. Bxf6 axb5 15. Qh5+ g6 16. Qxh7 Rg7 17. Bxg7 Qc8 18. Rxa8
Qxa8 19. Bxf8 Kd8 20. Qxe7+ Kc7 21. Qxd7+ Kb6 22. Qxe6+ Ka7 23. Bc5+ Kb8 24.
Qe8+ Kb7 25. Qc6+ Kb8 26. Nd7#) 11... g6 12. Qe2 (12. bxa6 bxa6 13. Qf3 Nf5 $18
) 12... a5 $16 13. Nd2 Bg7 14. Ba3 (14. O-O O-O $16) 14... O-O 15. O-O Re8
1/2-1/2

[Event "It E2e4 Sunningdale Easter Open"]
[Site "?"]
[Date "2014.??.??"]
[Round "?"]
[White "Winter, Kevin"]
[Black "Kalaiyalahan, Akshaya"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1835"]
[BlackElo "1840"]
[PlyCount "130"]
[EventDate "2014.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4. axb4 Nxb4 5. d4 d5 (5... d6 6. c4 a5 7. Bd2
Bd7 8. Qb3 Nf6 9. Bd3 e5 10. d5 Be7 11. Ne2 O-O 12. O-O Qb6 13. Be3 Qc7 14. Na3
Ng4 15. Bd2 f5 16. h3 fxe4 17. Bxe4 Nf6 18. Bb1 Na6 19. Qe3 Nc5 20. g4 {
Petrosian,T (2590)-Hou Yifan (2505)/Aeroflot Open, Moscow RUS 2007/1/2-1/2 (60)
}) 6. c3 Na6 7. exd5 Qxd5 8. Na3 $146 (8. Nf3 Bg4 9. Be2 Nf6 10. O-O h6 11. h3
Bh5 12. Qa4+ Nd7 13. g4 Bg6 14. Ne5 O-O-O 15. Bf3 Be4 16. Bxe4 Qxe4 17. Qc4+
Kb8 18. Nxf7 Rc8 19. Qb5 Rh7 20. Rxa6 Nb6 21. Rxb6 axb6 22. Qe5+ Qxe5 {
gregorgysi-vaingrecsky/net-chess.com 2017/1-0 (39)}) (8. Bxa6 bxa6 9. Nf3 Rb8
$11) 8... Bd7 (8... Nf6 9. Nf3 $15) 9. Nf3 $11 Nf6 10. Bd3 (10. Bxa6 bxa6 11.
c4 Qe4+ 12. Be3 Bg4 $11) 10... e6 (10... Bg4 11. Be2 $15) 11. Qe2 (11. O-O Rc8
12. c4 Qh5 $11) 11... Be7 12. Nb5 (12. Bxa6 bxa6 13. c4 Qe4 $15) 12... O-O 13.
O-O Qh5 14. Bf4 Bc6 15. Rfb1 (15. Ne5 Qxe2 16. Bxe2 Bxb5 17. Bxb5 Nc7 $17)
15... Nd5 (15... Bxf3 16. Qxf3 Qxf3 17. gxf3 $17) 16. Bd2 $15 Ndc7 17. Ne5 Qxe2
18. Bxe2 Bxb5 19. Bxb5 f6 (19... Nxb5 $5 20. Rxb5 Rfb8 $11) 20. Nf3 (20. Bxa6
bxa6 21. Nc6 Rf7 $16) 20... Bd6 21. Bc4 (21. Bxa6 $5 bxa6 22. c4 $14) 21...
Rab8 22. g3 (22. Rb2 g5 $11) 22... Kh8 23. Re1 Rfe8 24. Rab1 (24. h3 e5 $11)
24... b5 $17 25. Bf1 g5 26. Ra1 Rb6 27. c4 bxc4 28. Bxc4 Re7 (28... g4 29. Nh4
$17) 29. Ra4 (29. Ba5 Rb8 $11) 29... Bb4 (29... g4 30. Ba5 Rc6 31. Nd2 $15) 30.
Bxb4 $11 Rxb4 31. Rea1 Rxa4 32. Rxa4 Nb8 33. Rxa7 Nc6 34. Ra4 (34. Rb7 $5 $15)
34... g4 $17 35. Nd2 Nxd4 36. Kg2 Kg7 37. f3 gxf3+ 38. Nxf3 Nf5 39. Bd3 Nd5 40.
Kf2 Nfe3 41. h3 (41. Re4 Nd1+ 42. Ke1 f5 $17) 41... f5 42. g4 (42. Ne5 Kf6 43.
Nc6 Rb7 $17) 42... f4 43. Ne5 Kf6 44. Nc4 Nd1+ (44... Nxc4 45. Rxc4 Kg5 46. Rc5
$19) 45. Kf3 $17 Rb7 (45... N1c3 46. Ra8 $17) 46. Bc2 (46. h4 $5 $15) 46...
N1c3 47. Ra8 Rc7 48. Bb3 (48. Bd3 $5 $17) 48... Nb5 $19 49. Rf8+ (49. Kf2 Nd4
50. Ba2 Nc3 $19) 49... Kg7 (49... Ke7 $142 50. Rxf4 Nxf4 51. Kxf4 Nd4 $19) 50.
Re8 $4 (50. Rxf4 $142 Nxf4 51. Kxf4 $19) 50... Nd4+ 51. Ke4 Nxb3 52. Rxe6 (52.
Nd6 Nc5+ 53. Kf3 Rc6 $19) 52... Nc5+ 53. Kxd5 Nxe6 54. Nd6 (54. Nb2 f3 55. Nd3
$19) 54... Rd7 55. Ke5 (55. Kxe6 Rxd6+ $1 56. Kxd6 Kf6 $19) 55... Rxd6 $1 56.
Ke4 (56. Kxd6 Kf7 {Combination}) 56... Kf6 (56... Rd4+ 57. Kf3 Ng5+ 58. Ke2 f3+
59. Kf2 Rd2+ 60. Ke3 Re2+ 61. Kd4 f2 62. Kd3 f1=Q 63. Kc4 Rc2+ 64. Kd4 Qd1+ 65.
Ke5 Rc5+ 66. Kf4 Qf3#) 57. g5+ Kxg5 58. h4+ Kf6 59. h5 Rd4+ 60. Kf3 Kf5 61. h6
(61. Kf2 Ng5 62. h6 Rd2+ 63. Kf1 f3 64. Kg1 Nh3+ 65. Kh1 Nf2+ 66. Kg1 Ng4 67.
Kf1 Rd1#) 61... Ng5+ 62. Kg2 (62. Ke2 f3+ 63. Ke3 Re4+ 64. Kd3 f2 65. Kc2 f1=Q
66. Kd2 Qg2+ 67. Kd3 Qf3+ 68. Kd2 Re2+ 69. Kc1 Qf1#) 62... Rd2+ 63. Kh1 (63.
Kf1 f3 64. Kg1 Nh3+ 65. Kh1 Nf2+ 66. Kg1 Ng4 67. Kf1 Rd1#) 63... f3 64. Kg1
Nh3+ 65. Kh1 Ng5 (65... Ng5 66. Kg1 Ne4 67. Kh1 Ng3+ 68. Kg1 Rg2#) (65... Rd1+
66. Kh2 f2 67. Kg3 f1=Q 68. Kh4 Qf2+ 69. Kxh3 Rd3#) 0-1

[Event "Brazil Telecom Sesc Open"]
[Site "?"]
[Date "2016.??.??"]
[Round "?"]
[White "Souza, Kim Garcia De"]
[Black "De Souza, Maria Luiza Ferreir"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1735"]
[PlyCount "44"]
[EventDate "2016.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Nf6 4. a3 Be7 5. e3 c6 6. c4 Nbd7 7. Qc2 O-O 8. Be2
b6 9. O-O Bb7 10. d3 Rc8 11. Nbd2 c5 12. b5 Qc7 13. Rac1 $146 (13. Nb3 Rfd8 14.
a4 e5 15. a5 Ng4 16. Nfd2 f5 17. Bxg4 fxg4 18. a6 Ba8 19. e4 dxe4 20. dxe4 Nf6
21. Rad1 Rd7 22. f3 Rcd8 23. Nb1 gxf3 24. gxf3 Nh5 25. Rxd7 Rxd7 26. Rd1 Bf6
27. Nc3 Nf4 {Wolf,H-Freck,K/Verbandsliga Nord Baden 1995/1-0 (38)}) 13... Bd6
14. h3 Rfe8 15. Rfd1 a6 16. a4 axb5 17. axb5 Ra8 18. Ra1 Rxa1 19. Rxa1 Ra8 (
19... e5 20. cxd5 Nxd5 21. Nc4 $11) 20. Rxa8+ Bxa8 21. Qa4 Bb7 22. Qa1 Qb8
1/2-1/2

[Event "PARANAENSE DE XADREZ FEMININO - Pirai d"]
[Site "?"]
[Date "2017.??.??"]
[Round "?"]
[White "Souza, Kim Garcia De"]
[Black "Miranda, Catarina Oliveira"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1730"]
[PlyCount "91"]
[EventDate "2017.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Nf6 4. a3 Bd6 5. e3 O-O 6. c4 c6 7. Be2 Nbd7 8. O-O (
8. d4 Qe7 9. Nc3 dxc4 10. Bxc4 e5 11. h3 e4 12. Nd2 Nb6 13. Bf1 Nbd5 14. Nc4
Nxc3 15. Bxc3 Bc7 16. Qc2 Nd5 17. Bb2 f5 18. g3 Be6 19. Bg2 Rae8 20. Rc1 Nb6
21. Nxb6 Bxb6 22. O-O Bd5 {
Agrest,R (2070)-Gustavsson,S (2040)/Schack-SM 2008/1/2-1/2 (31)}) 8... b6 9. d3
Qc7 $146 (9... Bb7 10. Nc3 Rc8 11. Rc1 Bb8 12. a4 Qc7 13. g3 Rfd8 14. Qd2 a6
15. Rc2 c5 16. b5 dxc4 17. d4 Bxf3 18. Bxf3 Ne5 19. Bg2 cxd4 20. exd4 a5 21.
Ne4 Nxe4 22. Bxe4 f5 23. Bg2 Nd3 24. Ba1 {
Dos Anjos,D-Feller,G/Festival Nacional da Juventude - FENAJ 2015/1-0 (59)}) 10.
Nbd2 Ng4 11. h3 Nge5 12. Nxe5 Nxe5 13. Rc1 {White intends c5} Qe7 14. c5 bxc5
15. bxc5 Bc7 16. d4 Rb8 (16... Ng6 17. Qa4 Qd7 18. Rc3 $11) 17. Bc3 (17. dxe5
$143 Rxb2 18. f4 Ra2 $15) 17... Ng6 18. Qa4 Qd7 19. Rb1 e5 20. Nb3 (20. Qxa7 $2
Rxb1 21. Nxb1 exd4 $19) 20... f5 21. Na5 (21. Qxa7 $2 exd4 22. Qa4 dxc3 $19)
21... Rxb1 22. Rxb1 Bxa5 23. Qxa5 e4 (23... f4 24. Bg4 Qf7 25. Bxc8 Rxc8 26.
Qa6 $14) 24. Ba6 (24. Rb8 Qe7 25. Qa4 Qf6 $11) 24... f4 $14 25. Bxc8 Rxc8 26.
Qa6 f3 (26... Qf5 27. Ba5 $14) 27. Rb7 Qe6 28. Qxa7 Re8 $4 (28... Qf6 $142 $14)
29. Rxg7+ $18 Kf8 30. Rxh7 Re7 (30... Qf6 $18) 31. Qb8+ Re8 32. Qc7 (32. Qd6+
Kg8 33. Rc7 Qxd6 34. cxd6 Rd8 $18) 32... Re7 (32... Ne7 33. Qd6 Qg6 34. Rh8+
Kf7 35. Qxg6+ Nxg6 36. Rxe8 Kxe8 37. gxf3 $18) 33. Rxe7 (33. Qd8+ Re8 34. Qd6+
Kg8 $18) 33... Nxe7 34. Qf4+ Qf5 35. Qb8+ (35. Qxf5+ $5 Nxf5 36. a4 Ke8 $18)
35... Kf7 36. Qg3 Ng6 (36... fxg2 37. a4 $18) 37. gxf3 exf3 38. Qc7+ (38. Ba5
Ne7 $18) 38... Ne7 39. Qf4 Ke8 (39... Qxf4 40. exf4 Ke6 41. a4 $18) 40. Qxf5
Nxf5 41. Kh2 Kd7 42. h4 $1 Ke7 (42... Nxh4 43. Kg3 {Decoy}) 43. Kh3 Kf6 (43...
Ke6 44. Bd2 $18) 44. Kg4 (44. a4 $142 $5 Ng7 $18) 44... Nxe3+ 45. Kxf3 (45.
fxe3 $4 f2 46. Ba5 f1=Q 47. Bd8+ Ke6 $19) 45... Nf5 46. Kg4 1-0

[Event "Curitiba Brazil, IEP&Copel Open"]
[Site "?"]
[Date "2017.??.??"]
[Round "?"]
[White "Souza, Kim Garcia De"]
[Black "Da Silva Junior, SM."]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1745"]
[BlackElo "2010"]
[PlyCount "150"]
[EventDate "2017.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 e5 3. Bb2 d6 4. a4 f5 5. e3 (5. Nf3 Nf6 6. e3 g6 (6... Be7 7.
Nc3 O-O 8. Be2 f4 9. O-O fxe3 10. dxe3 Kh8 11. Bd3 Nbd7 12. e4 Qe8 13. h3 Nb6
14. Re1 Nh5 15. Nd5 Nxd5 16. exd5 Nf4 17. Be4 Qh5 18. Re3 Bf5 19. Bxf5 Qxf5 20.
Kh1 Qg6 21. Ne1 {Clay56-EytonWiener/ChessWorld.net 2015/0-1 (42)}) 7. Bc4 Bg7
8. Ba2 Qe7 9. Qe2 e4 10. Nd4 c5 11. bxc6 bxc6 12. Na3 d5 13. Nb3 Nbd7 14. d3
O-O 15. d4 Nb6 16. Nc5 Nfd7 17. Nxd7 Qxd7 18. Bb3 c5 19. c4 Nxa4 {
Althoff,G (2185)-Lugovoi,A (2505)/Wichern op 5th 1999/0-1}) 5... Nf6 6. Be2 g6
$146 (6... Be6 7. Nf3 h6 8. O-O Nbd7 9. d4 e4 10. Nfd2 g5 11. c4 Be7 12. Qc2
O-O 13. f3 exf3 14. Nxf3 Ne4 15. Nbd2 Ndf6 16. Nxe4 Nxe4 17. Nd2 Nxd2 18. Qxd2
d5 19. c5 Qd7 20. Rf2 Rae8 21. Raf1 {
popovicigelu-puskas (1740)/kurnik 2012/0-1 (49)}) (6... Be7 7. d4 e4 8. Nh3 $11
) 7. Nf3 e4 8. Nd4 c5 9. bxc6 bxc6 10. Nc3 Bg7 11. Rb1 O-O 12. Ba3 (12. O-O
$142 $14) 12... Rf7 $4 (12... c5 $142 $5 13. Ndb5 Na6 $11) 13. Bc4 (13. Rxb8 $5
Rxb8 14. Nxc6 $16) 13... d5 $16 14. Ba2 (14. Rxb8 $142 Rxb8 15. Nxc6 $14) 14...
Ng4 $4 (14... Qd7 15. O-O $11) 15. Nce2 (15. Rxb8 $142 Rxb8 16. Nxc6 $16) 15...
f4 16. exf4 Bxd4 (16... Qh4 17. g3 Qh3 $17) 17. Nxd4 $14 Rxf4 $2 (17... Qf6
$142 18. Ne2 Qh4 $14) 18. f3 $4 (18. Rxb8 $142 Rxb8 19. Nxc6 $11) 18... exf3
$19 19. Nxf3 Ba6 (19... Rxa4 20. Qc1 Qe8+ 21. Kf1 Ba6+ 22. c4 $19) 20. d3 $2 (
20. c4 $142 Qe8+ 21. Kf1 Bxc4+ 22. Bxc4 Rxc4 23. Bd6 $17) 20... Rxa4 $19 21.
Rb3 (21. Ra1 Rxa3 22. Qe2 $19) 21... Rxa3 $1 22. Rxa3 Qe7+ 23. Ne5 (23. Qe2
Qxa3 24. Qe6+ Kg7 $19) 23... Qxa3 (23... Nxe5 $142 24. Qe2 Qxa3 25. Qxe5 Qc1+ (
25... Qxa2 26. Qe8+ Kg7 27. O-O Qa3 28. Rf7+ Kh6 29. Qe3+ Kh5 30. g4+ Kh4 31.
Qh6+ Kxg4 32. Rf4#) 26. Kf2 Qxc2+ (26... Qxh1 $6 27. Qe8+ Kg7 28. Qe7+ Kh6 29.
Qh4+ Kg7 30. Qe7+ Kg8 31. Qe8+ Kg7 32. Qe7+ $11) 27. Ke1 Qc1+ (27... Qxa2 $6
28. Qe6+ Kg7 29. Qe7+ Kh6 30. Qh4+ Kg7 31. Qe7+ Kg8 32. Qe6+ Kh8 33. Qf6+ Kg8
34. Qe6+ $11) (27... Bxd3 $6 28. Qe8+ Kg7 29. Qe7+ Kh6 30. Qh4+ Kg7 31. Qe7+
Kg8 32. Qe8+ Kg7 33. Qe7+ $11) 28. Kf2 Qd2+ (28... Qxh1 $6 29. Qe8+ Kg7 30.
Qe7+ Kh6 31. Qh4+ Kg7 32. Qe7+ Kg8 33. Qe8+ Kg7 34. Qe7+ $11) 29. Kg1 Kf8 (
29... Qxa2 $6 30. Qe8+ Kg7 31. Qe7+ Kh6 32. Qh4+ Kg7 33. Qe7+ Kg8 34. Qe8+ Kg7
35. Qe7+ $11) (29... Bxd3 $6 30. Qe8+ Kg7 31. Qe7+ Kh6 32. Qh4+ Kg7 33. Qe7+
Kg8 34. Qe8+ Kg7 35. Qe7+ $11) 30. Bxd5 cxd5 31. Qf6+ Ke8 32. Qe6+ Kd8 33.
Qxd5+ Kc7 34. Qe5+ Kd7 35. Qd4+ Kc6 36. Qf6+ Kb5 37. Qe5+ Ka4 $19) 24. Nxg4
Qb4+ (24... Qxa2 25. O-O Nd7 $17) 25. Kf2 Qd4+ 26. Kg3 (26. Ne3 $142 $5 $19)
26... h5 27. Nf2 Qe5+ (27... h4+ $142 $5 28. Kf3 Nd7 29. Ke2 $19) 28. Kf3 Ra7 (
28... a4 29. g3 $19) 29. g3 $17 Rf7+ 30. Kg2 Qe3 (30... a4 31. Qd2 $17) 31. Rf1
Bc8 32. c4 Be6 (32... Na6 33. cxd5 Nb4 34. Bc4 cxd5 35. Bb5 $19) 33. Qe1 (33.
cxd5 cxd5 34. Qe1 $17) 33... Qf3+ (33... d4 $142 $17) 34. Kg1 $11 Rf6 35. cxd5
(35. Qxa5 $2 Bh3 36. Qd8+ Rf8 37. Qxf8+ Qxf8 38. Nxh3 Qa3 $17) 35... cxd5 36.
Bb3 (36. Qxa5 $142 $5 Nd7 37. d4 $11) 36... Nc6 $17 37. Bd1 Qf5 38. Be2 (38.
Qc3 Bd7 $15) 38... Nd4 39. Bd1 Nc6 40. Be2 Qe5 41. Bd1 (41. Qd2 h4 $1 42. gxh4
Qd4 $19) 41... Qd4 (41... Qxe1 42. Rxe1 Nd4 43. Kg2 $19) 42. Kg2 Qb2 (42... a4
43. Bf3 $19) 43. Qe2 (43. Qe3 $142 $5 $17) 43... Qxe2 $19 44. Bxe2 Nb4 (44...
Nd4 $142 45. Bd1 Bd7 $19) 45. Ra1 $15 Nc6 46. Bd1 (46. Rf1 Nd4 47. Bd1 $19)
46... Kf8 (46... Rf8 47. Ba4 Nd4 48. Bd1 $19) 47. Ba4 $17 Nd8 48. Bb5 Nb7 49.
Nd1 (49. Bc6 Bh3+ 50. Nxh3 Rxc6 $15) 49... Ke7 (49... d4 50. Bc6 Nc5 51. Rxa5
Nxd3 52. Be4 Ne1+ 53. Kg1 $19) 50. Nc3 $17 Rf5 (50... Bf7 $5 $17) 51. Ne2 Re5
52. Nd4 Kd6 53. Ba6 Bc8 (53... Nc5 54. Rxa5 Bf5 55. Nxf5+ Rxf5 56. d4 $11) 54.
Bxb7 (54. Rc1 $142 Bd7 55. Bxb7 $18) 54... Bxb7 $11 55. Rxa5 Re3 56. Rb5 (56.
Ra3 Kc5 57. Kf2 Re7 $11) 56... Rxd3 57. Rxb7 Rxd4 58. Rb6+ Ke5 59. Rxg6 h4 (
59... Rd2+ 60. Kh3 Rf2 61. Rh6 $15) 60. Rg8 (60. Rg5+ Ke6 $11) 60... Rd2+ 61.
Kh3 hxg3 62. hxg3 (62. Kxg3 d4 $11) 62... d4 $15 63. g4 d3 64. g5 Rd1 65. Kg2
Ra1 66. Rd8 Ke4 67. Kf2 Ra5 (67... Ra2+ 68. Ke1 $15) 68. Re8+ Kd4 69. Rd8+ (69.
g6 Rg5 70. Rg8 d2 $11) 69... Kc3 70. Rc8+ (70. g6 $5 Rg5 71. Rc8+ Kd2 72. Rg8
$11) 70... Kd2 $17 71. g6 $2 (71. Rg8 $142 $17) 71... Rf5+ $19 72. Kg3 Rg5+ 73.
Kf4 Rxg6 74. Rd8 (74. Re8 Rc6 75. Ke4 Kc2 $19) 74... Re6 75. Ra8 (75. Kf3 Kc2
$19) 75... Ke2 0-1

[Event "Landesliga Nord"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Meulner, Klaus"]
[Black "Rink, Christian"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "2070"]
[BlackElo "2065"]
[PlyCount "80"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. g3 d6 6. Bg2 e5 7. d3 Nbd7 8. Nbd2
Qe7 (8... c6 9. a4 Qe7 10. b5 c5 11. O-O Rb8 12. Qc2 b6 13. a5 Bb7 14. axb6
axb6 15. Ra7 Rfe8 16. Rfa1 Nh5 17. e4 f5 18. Nf1 f4 19. Bh3 g5 20. Kh1 h6 21.
Ng1 Nhf6 22. Bf5 Rf8 23. gxf4 gxf4 24. f3 Nh7 25. Nh3 Ng5 26. Qg2 Rf7 27. Nxg5
hxg5 28. h3 Bf6 29. Nh2 Rg7 30. Ng4 Kf8 31. Bxd7 {
1-0 hobgoblin-michelleke/net-chess.com 2008 (31)}) (8... Re8 9. O-O a5 10. a3
c6 11. Qc2 Qc7 12. Rfc1 Nh5 13. e4 f5 14. c5 d5 15. exd5 cxd5 16. Qb3 Ndf6 17.
b5 f4 18. Re1 Ng4 19. d4 fxg3 20. hxg3 Be6 21. Nxe5 Nxe5 22. Bxd5 Bxd5 23.
Qxd5+ {gentelmenjoe-chessszach/kurnik 2014/1-0 (46)}) 9. O-O c6 $146 (9... a5
10. b5 Ne8 11. e3 f5 12. d4 g5 13. c5 e4 14. cxd6 cxd6 15. Qb3+ Kh8 16. Ne1 Nb6
17. Ba3 Be6 18. Qd1 Nc4 19. Nc2 Nc7 20. Nxc4 Bxc4 21. Re1 Nxb5 22. f3 Bd3 23.
Bb2 Rac8 24. Rc1 {
Cordero,D-Amed,S/1st Mercosur Olimpiada, Mar del Plata A 2009/0-1 (36)}) (9...
a5 10. a3 $11) 10. e4 (10. a4 a5 $11) 10... Ne8 (10... a5 11. a3 $11) 11. Nh4 (
11. a3 f5 $11) 11... Bf6 12. Ndf3 Ng7 (12... c5 13. a3 $11) 13. Bh3 (13. d4 c5
14. bxc5 dxc5 15. dxe5 Nxe5 16. Bxe5 Bxe5 17. Nxe5 Qxe5 $11) 13... Ne6 (13...
d5 14. a3 $11) 14. Ng2 (14. Bc1 a5 15. b5 Ndc5 $11) 14... Bg7 (14... a5 15. a3
$11) 15. Ne3 Ng5 (15... Nf6 16. Rb1 $11) 16. Nxg5 $14 Qxg5 17. Bc1 (17. f4 Qe7
$14) 17... Qe7 $11 18. Rb1 a5 (18... Re8 19. Qf3 $11) 19. a3 (19. b5 Nc5 20.
Bxc8 Raxc8 $11) 19... axb4 20. axb4 Nf6 21. Bg2 (21. Bxc8 Rfxc8 22. f4 exf4 23.
Rxf4 Ra2 $11) 21... Be6 (21... Re8 22. f4 $11) 22. f4 exf4 23. gxf4 Nh5 (23...
Ra2 24. f5 Bd7 25. Bb2 $11) 24. d4 Qh4 25. f5 Bd7 26. Rf3 $4 (26. c5 $142 $11)
26... Qxe4 $19 27. f6 $2 (27. Rb3 $142 Nf4 28. f6 Bxf6 29. Qf1 Nxg2 30. Rxf6
Nxe3 31. Rxe3 Qg4+ 32. Kh1 $19) 27... Qxb1 28. fxg7 Nxg7 29. Rf1 (29. Rf2 Nf5
30. Ng4 f6 $19) 29... Qxb4 30. c5 (30. Qd3 Ra2 $19) 30... dxc5 31. dxc5 Be6 (
31... Bf5 32. Qd6 Rad8 33. Qc7 $19) 32. Qf3 (32. Qd6 Ra5 $19) 32... Ra2 33. Qf6
Qxc5 34. Kh1 Nh5 35. Qh4 (35. Qf3 f5 36. Qh3 Qc3 $19) 35... Ra1 (35... Re2 $142
$5 36. Ng4 Bd5 37. Ne3 Rxe3 38. Bxe3 Qxe3 39. Qg4 $19) 36. Bd2 Rxf1+ 37. Bxf1 (
37. Nxf1 Bd5 38. Be3 Qc4 39. Qxc4 Bxc4 $19) 37... Bd5+ 38. Kg1 (38. Ng2 Re8 39.
h3 f6 $19) 38... Re8 (38... f5 $142 39. Qf2 $19) 39. Qg5 (39. Qf2 $19) 39...
Qd4 40. Bc1 Nf4 (40... Nf4 41. Qg3 Bg2 $19) 0-1

[Event "Open Internazionale"]
[Site "?"]
[Date "2010.??.??"]
[Round "?"]
[White "Buck, Klaus_Michael"]
[Black "Mulone, Gaspare"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "1815"]
[BlackElo "1705"]
[PlyCount "86"]
[EventDate "2010.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nd7 3. e3 e5 4. b5 Bd6 5. Nf3 Ne7 6. c4 O-O 7. Nc3 (7. d4 exd4
8. Qxd4 Nf6 9. c5 Nf5 10. Qb4 Be7 11. Bd3 b6 12. Ne5 Bxc5 13. Qf4 Ne7 14. O-O
Bd6 15. Qa4 Nd7 16. Qh4 h6 17. Nxd7 Bxd7 18. Nc3 Be6 19. Ne2 Nf5 20. Qg4 Qg5
21. Qxg5 hxg5 22. Rac1 f6 23. a4 Kf7 24. h3 Rh8 25. Rfd1 Rh4 26. Bxf5 Bxf5 27.
Rxd5 Rxa4 28. Rxf5 {1-0 GuestJRBF-GuestRBZB/freechess.org 2018 (28)}) 7... c6 (
7... e4 8. Nd4 Re8 9. Be2 Nc5 10. cxd5 Be5 11. O-O Qd6 12. f4 exf3 13. Nxf3
Bxc3 14. Bxc3 Nxd5 15. Bd4 f6 16. Qc2 Ne6 17. Bd3 h6 18. Bc4 Bd7 19. Qg6 Re7
20. a4 c6 21. Bb2 Be8 22. Qf5 Bf7 23. Ba3 Nb4 24. d4 a5 25. bxa6 bxa6 26. Qa5
Rb7 27. Rab1 Rab8 28. Bxa6 Rb6 29. Bc4 R6b7 30. Qf5 Ng5 31. Nxg5 hxg5 32. Bxf7+
Kxf7 33. Rb3 Qc7 34. Qxg5 Nc2 35. Rxb7 Qxb7 36. Bc1 Qb3 37. h4 Qd3 38. Qg3 Rh8
39. Qc7+ Kg6 40. Qxc6 Rxh4 41. Qe8+ Kh7 42. Qb5 Qe4 43. Qf5+ Qxf5 44. Rxf5 {
1-0 pcmvr-pierred/net-chess.com 2016 (44)}) 8. cxd5 $146 (8. bxc6 bxc6 9. cxd5
cxd5 10. Nb5 Bb8 11. Be2 Ng6 12. O-O a6 13. Nc3 e4 14. Nd4 Nde5 15. Qb3 Be6 16.
Rab1 Nd3 17. Ba3 Re8 18. Bxd3 exd3 19. f4 Ba7 20. f5 Bxd4 21. exd4 Bxf5 22.
Rxf5 Nh4 23. Re5 Rxe5 24. dxe5 h6 25. Qxd5 Qxd5 26. Nxd5 Rd8 27. Ne7+ Kh7 28.
Bd6 Ng6 29. Rb7 Nxe7 30. Rxe7 Kg6 31. Kf2 Rc8 32. Bc7 Ra8 33. Ke3 a5 34. Kxd3 {
1-0 mrkt-robak58/internet 2011 (34)}) 8... cxd5 9. Qb3 (9. Be2 Nb6 $15) 9...
Nb6 (9... Nc5 10. Qd1 e4 11. Nd4 $15) 10. a4 $15 Be6 11. Ng5 Nc4 $4 (11... Bg4
$142 $15) 12. Nxe6 $16 fxe6 13. Bxc4 dxc4 14. Qxc4 Qd7 15. Ne4 (15. Qe4 Rac8
$16) 15... Rac8 (15... Rad8 16. d3 $16) 16. Qd3 $18 Rfd8 (16... Nd5 17. O-O Bc7
18. Ng5 $18) 17. Qxd6 Qxd6 18. Nxd6 Rxd6 19. Bxe5 Rd5 (19... Rdd8 20. d4 $18)
20. Bc3 (20. d4 Ng6 21. Bg3 h5 $18) 20... Rd3 (20... Ng6 21. f4 $18) 21. O-O (
21. Ke2 $142 $5 Rd7 22. Bd4 $18) 21... Nd5 $16 22. Rfc1 Nxc3 23. dxc3 Rdxc3 24.
Rxc3 Rxc3 25. Kf1 (25. Rd1 Ra3 $16) 25... Rc2 (25... Kf7 26. Rd1 Ke7 27. Ke2
$16) 26. g3 (26. Rd1 Rc7 $16) 26... Kf7 27. Kg2 Kf6 (27... Ke7 28. Kf3 $16) 28.
Rd1 Rc4 (28... Ke7 29. Kf3 $16) 29. Rd7 (29. Rd4 Rc7 $16) 29... Rxa4 30. Rxb7
a6 (30... a5 31. Ra7 $16) 31. b6 a5 {
The passed pawn on b6 will quickly become a dangerous weapon} 32. Rb8 Rb4 33.
b7 (33. f4 a4 $16) 33... Kf7 (33... Ke5 34. h3 $16) 34. Kf3 (34. f4 a4 $18)
34... a4 $16 35. h4 (35. e4 a3 $16) 35... a3 36. g4 a2 (36... e5 37. e4 $16)
37. Ra8 Rxb7 38. Rxa2 h6 39. h5 Kf6 40. Kg3 Rb3 (40... g6 41. hxg6 Rb6 42. Ra5
$18) 41. Ra6 Rc3 42. Kf4 Rc5 43. Ra7 (43. e4 Rb5 $18) 43... Rd5 (43... e5+ 44.
Kf3 $16) 1/2-1/2

[Event "34th Festival Internazionale"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Buck, Klaus_Michael"]
[Black "Ziltener, Werner"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 c5 3. b5 d5 4. e3 Be6 $146 (4... Nf6 5. c4 (5. Bb2 Bd6 6. d3 O-O
7. Be2 Qa5+ 8. Qd2 Qxb5 9. c4 dxc4 10. dxc4 Qb3 11. Bd1 Qb6 12. Nc3 Be6 13. Nd5
Nxd5 14. cxd5 Bxd5 15. Nf3 Nc6 16. O-O Bc4 17. Re1 Rad8 18. Qc3 Qa6 19. Nd2 Be6
{Lindner,J-COMP Cheiron/The Hague AEGON 1997/0-1 (31)}) 5... Be6 6. Qa4 Nbd7 7.
Nc3 Nb6 8. Qc2 Nxc4 9. Bxc4 dxc4 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. h3 Qd7 13. Ng5 h6
14. Nxe6 Qxe6 15. Ne4 Be7 16. Nxf6+ Bxf6 17. e4 Rfd8 18. Bb2 Rd7 19. Bc3 {
Lee Wing Kin-Qian,C/Hong Kong Open 2016/1/2-1/2 (85)}) (4... Bd6 5. c4 Be6 6.
cxd5 Bxd5 7. Nc3 Be6 8. Nf3 h6 9. Qc2 Nf6 10. Bb2 Nbd7 11. Ne4 Nxe4 12. Qxe4
Qc7 13. h3 O-O 14. Bc4 Bxc4 15. Qxc4 Nb6 16. Qc2 Rae8 17. d3 f5 18. Rc1 Qd7 19.
a4 {combijack-peeuukoo/gameknot.com 2013/1-0 (55)}) (4... Nf6 5. d4 cxd4 6.
exd4 $15) 5. Bb2 Bd6 6. Be2 (6. Nf3 Nd7 $15) 6... Nf6 7. Nf3 Nbd7 8. Ng5 (8. d4
e4 9. Ne5 c4 $17) 8... Bf5 $17 9. g4 (9. O-O e4 $17) 9... Bg6 10. h4 h6 11. Nh3
Ne4 (11... Nb6 12. h5 Bh7 13. a4 $17) 12. d3 (12. Bf3 Qb6 (12... Qxh4 $6 13. d3
$14) 13. a4 c4 $17) 12... Qa5+ 13. Kf1 (13. Nd2 Nxd2 14. Qxd2 Qxb5 $17) 13...
Nef6 (13... Qxb5 $5 14. Ra2 Nef6 $19) 14. a4 (14. c4 dxc4 15. dxc4 Bc7 $17)
14... d4 (14... O-O-O 15. Kg2 $17) 15. Qd2 (15. h5 Bh7 $15) 15... Qc7 (15...
Qb6 16. Ke1 $17) 16. Na3 (16. Ke1 O-O-O $17) 16... Nb6 17. a5 Nbd5 (17... Na4
$5 18. Bc1 Nc3 $17) 18. Nc4 $15 Qd7 (18... Bh7 19. e4 Nb4 20. c3 dxc3 21. Bxc3
$11) 19. e4 Ne7 (19... Nc7 20. h5 Bh7 21. b6 $11) 20. f3 (20. h5 $142 Bh7 21.
g5 $14) 20... Qc8 $4 (20... Nc8 $142 $15) 21. b6 (21. Nxd6+ $142 Kd7 22. Nxc8
Kxc8 23. h5 $18) 21... a6 $4 (21... Qc6 $142 $11) 1/2-1/2

[Event "National Chess Championship for the Dr"]
[Site "?"]
[Date "2010.??.??"]
[Round "?"]
[White "Mooi, Kok Onn Osric"]
[Black "Jung, Young Hoon"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "2010"]
[BlackElo "1805"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2010.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. d4 d5 4. exd5 Qxd5 5. c4 Qd8 6. Bb2 (6. a3 e6 (6... bxa3
7. Nf3 e6 8. Be2 Nc6 9. O-O Bd7 10. d5 Nce7 11. Nc3 Nf6 12. Bxa3 exd5 13. cxd5
a6 14. Re1 b5 15. d6 Be6 16. dxe7 Bxe7 17. Bxe7 Qxe7 18. Bxb5+ {
1-0 kovacic-nimzo1/ChessWorld.net 2015 (18)}) 7. Nf3 Nf6 8. Bd3 Nc6 9. Bb2 bxa3
10. Nxa3 Bb4+ 11. Kf1 Be7 12. h3 b6 13. g4 Bb7 14. Nc2 a6 15. Rg1 O-O 16. Qe2
b5 17. cxb5 axb5 18. Bxb5 Rxa1+ 19. Bxa1 Nd5 20. Bb2 Qb6 21. Ba1 Nf4 22. Qc4
Na5 {0-1 Sanchez,F-Fiorito,F/Villa Ballester op 1997 (22)}) 6... Nf6 $146 (6...
b6 7. Bd3 Bb7 8. Nf3 Nf6 9. Nbd2 g6 10. O-O Bg7 11. Ne5 O-O 12. f4 e6 13. Ndf3
Nc6 14. Qa4 Nxe5 15. fxe5 Ng4 16. Rae1 Bh6 17. h3 Be3+ 18. Kh1 Nf2+ 19. Rxf2
Bxf2 20. Re2 Bxf3 21. Rxf2 {
Riabchenko,A-Khosroev,Y/RUS-ch U12 Kazan 2000/1/2-1/2 (61)}) (6... e6 7. Bd3
$15) 7. Nf3 e6 8. Bd3 Be7 9. h4 (9. Ne5 Nc6 $15) 9... b6 (9... O-O 10. Qe2 $17)
10. Ne5 (10. O-O O-O $17) 10... Qc7 (10... Bb7 11. h5 $17) 11. g4 (11. O-O O-O
$17) 11... Bb7 12. Rh3 Nc6 (12... Nfd7 $142 $17) 13. Nxf7 $2 (13. Nxc6 $142
Bxc6 14. g5 $15) 13... Kxf7 $19 14. g5 Rad8 (14... Nd7 15. Bxh7 Rxh7 16. g6+
Kxg6 17. Qd3+ Kf7 18. Qxh7 $19) 15. gxf6 (15. d5 exd5 16. gxf6 Bxf6 (16... gxf6
$6 17. Qh5+ Kf8 18. Qh6+ Ke8 19. Qh5+ Kd7 20. Qf5+ Ke8 21. Qh5+ Kd7 22. Qf5+
Ke8 23. Qh5+ $11) 17. Bxf6 Rhe8+ 18. Kf1 Kxf6 19. Rf3+ Ke7 20. Re3+ Ne5 21.
cxd5 Rxd5 $19 (21... Bxd5 $6 22. Qc2 Qd6 23. Bxh7 $19)) 15... Bxf6 (15... gxf6
16. Qh5+ Kf8 17. Rg3 Rxd4 18. Qh6+ Ke8 19. Qg7 $17) 16. Rf3 $2 (16. a3 $142
bxa3 17. Rxa3 $19) 16... Nxd4 17. Rxf6+ gxf6 (17... Kxf6 18. Qh5 $19) 18. Qh5+
(18. Bxd4 Rxd4 19. Bg6+ hxg6 20. Qxd4 $19) 18... Ke7 19. Nd2 Qe5+ (19... Qf4
$142 20. Qd1 $19) 20. Qxe5 fxe5 21. O-O-O (21. h5 Rhg8 22. O-O-O h6 $19) 21...
Rhf8 22. Rg1 (22. f3 Bxf3 23. Rg1 Bc6 $19) 22... Rg8 (22... Rxf2 23. Rg7+ Rf7
24. Rxf7+ Kxf7 25. Bxh7 $19) 23. Re1 Nf3 (23... Rg2 $5 24. Bxh7 Rxf2 25. Ne4
$19) 24. Nxf3 Bxf3 (24... Rxd3 $6 25. Nxe5 Rdd8 26. a3 $19) 25. Bxh7 Rg4 26.
Bxe5 (26. h5 Rxc4+ 27. Kb1 Bxh5 28. Bxe5 Bf3 $19) 26... Rxc4+ (26... Rxh4 27.
Bg6 $19) 27. Kb2 (27. Kb1 Rxh4 28. Bc2 Rc4 $19) 27... Rxh4 28. Bg6 (28. Bb1
Rd2+ 29. Ka1 Rh5 $19) 28... Rd2+ 29. Kb3 (29. Ka1 $19) 29... Bd5+ 30. Ka4 Rxa2+
31. Kb5 Ra5# 0-1

[Event "National Chess Championship for the Dr"]
[Site "?"]
[Date "2010.??.??"]
[Round "?"]
[White "Mooi, Kok Onn Osric"]
[Black "Chua, Xavier"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2010"]
[BlackElo "1725"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2010.??.??"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b4 b6 4. bxc5 bxc5 5. Nc3 Bb7 $146 (5... Nc6 6. Bb5 (6.
Rb1 Nf6 (6... d6 7. Bb5 Bd7 8. e5 dxe5 9. Bxc6 Bxc6 10. Nxe5 Bxg2 11. Qg4 Qd4
12. Qxd4 cxd4 13. Nb5 Bxh1 14. Nc7+ Ke7 15. Nxa8 Kf6 16. Nd7+ Kg5 17. d3+ Kh4
18. Nxf8 Bxa8 19. Rb8 Bd5 20. Nd7 f6 21. a4 {
Schmidrathner,C-Kleiser,G/Niederoesterreichische Landesliga 2014/0-1 (46)}) 7.
Bb5 Bb7 8. O-O Qc7 9. Re1 Nd4 10. h3 Bd6 11. Bf1 Nxf3+ 12. Qxf3 Bh2+ 13. Kh1
Be5 14. Nb5 Qc6 15. c3 Nxe4 16. d4 Bb8 17. c4 cxd4 18. Nxd4 Qc7 19. Rxb7 Qh2# {
mate 0-1 Maier,C-Heberla,B/European Rapid 2014 (19)}) 6... Nge7 (6... Nd4 7.
O-O Rb8 8. a4 Ne7 9. Ba3 Nec6 10. Bxc6 Nxc6 11. d4 Ba6 12. Re1 Qa5 13. Ne2 cxd4
14. Bxf8 Rxf8 15. Nexd4 Ne7 16. Nb5 Nc8 17. c4 f6 18. Nfd4 g6 19. e5 Bb7 20.
Qg4 f5 21. Qh3 {
Orozco,L-Chirivi,Y/ch-Panamerican U20 Girls, Cali COL 2008/1-0 (50)}) 7. O-O g6
8. Ba3 d6 9. e5 Bg7 10. Ne4 dxe5 11. Bxc5 Qd5 12. Re1 f5 13. c4 Qd7 14. Nd6+
Kf8 15. Nxe5 Bxe5 16. Rxe5 Kg7 17. Qe2 Rd8 18. Nxc8 Raxc8 19. Rxe6 Re8 20. Re1
Kf7 21. Rd6 Qc7 22. Qe6+ Kg7 23. Rd7 {
1-0 Thuesen,M-Brozel,S/London Classic Open 2016 (23)}) (5... Nc6 6. Rb1 $14) 6.
Rb1 Qc8 (6... Qc7 7. Nb5 Qa5 8. Ne5 $16) 7. Bc4 Be7 (7... Nf6 8. d3 $14) 8. d3
(8. O-O Nc6 $16) 8... Bf6 (8... Nf6 9. Bg5 $14) 9. e5 (9. Nb5 Be7 $16) 9... Be7
10. Ng5 (10. Ne4 Nc6 $16) 10... Nh6 (10... Nc6 $5 11. Qf3 f6 12. exf6 Nxf6 $11)
11. Nge4 $14 Nf5 12. O-O O-O (12... Nc6 13. Bf4 $14) 13. g4 (13. Bf4 $14) 13...
d5 $2 (13... Nd4 $142 $5 $11) 14. gxf5 $16 dxe4 (14... Kh8 15. f6 gxf6 16. exf6
Rg8+ 17. Kh1 $16) 15. dxe4 (15. fxe6 Nc6 16. exf7+ Kh8 $18) 15... exf5 (15...
Nc6 16. fxe6 Nxe5 17. Nd5 $14) 16. Nd5 (16. exf5 Nc6 17. Bd5 $16) 16... Bxd5 (
16... Bd8 17. e6 fxe6 $18) 17. exd5 (17. Bxd5 $6 Nc6 $14) (17. Qxd5 $6 Nd7 18.
Bb5 Nb6 $11) 17... Nd7 18. d6 Bd8 19. f4 (19. Bd5 Rb8 20. Rxb8 Nxb8 $18) 19...
Nb6 $16 20. Be2 Qe6 21. Rb3 (21. Qd3 Qxa2 22. c4 Qa4 $16) 21... f6 (21... Rb8
22. Ra3 $14) 22. Bf3 $16 fxe5 (22... c4 23. Rb5 Rb8 24. Qd4 $16) 23. Bxa8 $18
Nxa8 24. fxe5 Qxe5 (24... Bb6 25. c4 Qxc4 26. d7 $18) 25. Bb2 (25. Re1 Qd4+ 26.
Qxd4 cxd4 $18) 25... Qe4 26. Re1 Qg4+ $4 (26... Qc6 $142 $18) 27. Rg3 Qxd1 28.
Rxg7+ (28. Rxd1 $6 g6 $18) 28... Kh8 29. Rxd1 Bf6 30. Bxf6 Rxf6 31. Rxa7 (31.
d7 Kxg7 32. d8=Q Rg6+ 33. Kf2 Re6 34. Qg5+ Rg6 35. Rd7+ Kh8 36. Qd8+ Rg8 37.
Qf6+ Rg7 38. Qxg7#) 31... Nb6 (31... Rf8 32. d7 Rd8 33. Rxa8 Rxa8 34. Re1 Rg8+
35. Kf2 $18) 32. Re1 (32. Rb7 $142 Rf8 33. Rxb6 Kg7 $18) 32... Rg6+ 33. Kf2 (
33. Kf2 Rg8 34. d7 Nxd7 35. Rxd7 $18) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Guest0"]
[Black "Guesto33"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 Be7 5. Nf3 O-O 6. Be2 Be6 7. O-O Nbd7 8. d4
e4 9. Nfd2 Bf5 $146 (9... d5 10. c5 c6 (10... b6 11. c6 Nb8 12. b5 a6 13. a4
Bd6 14. Ba3 Ne8 15. Qb3 f5 16. Bxd6 Qxd6 17. f4 axb5 18. Nc3 bxa4 19. Rxa4 Rxa4
20. Qxa4 Nxc6 21. Nb5 Qd7 22. Rc1 Na5 23. Qc2 c6 24. Na3 b5 25. Nb3 Nxb3 26.
Qxb3 Nd6 27. Nc2 Nc4 28. Nb4 Ra8 29. Bxc4 dxc4 30. Qc3 Qd6 31. Rc2 Ra4 32. Rb2
Bf7 33. Nc2 Bh5 34. Rb4 Rxb4 35. Qxb4 Qxb4 36. Nxb4 c3 37. Kf1 Bd1 38. Ke1 Bb3
39. Nxc6 Kf7 40. Nb4 Ke7 41. Na6 Kd6 42. Nb4 Kc7 43. Na6+ Kb6 44. Nc5 Ba4 45.
Ne6 b4 46. Nc5 Kb5 47. h3 b3 48. Nxb3 Bxb3 49. g4 g6 {
0-1 Miranda,J-Estepa,O/Juvenil 1991 (49)}) 11. Nc3 (11. a4 b6 12. Nc3 bxc5 13.
bxc5 Rb8 14. Rb1 Qa5 15. Ba1 Rxb1 16. Qxb1 Rb8 17. Qc2 Qc7 18. Rb1 Bg4 19. Bxg4
Nxg4 20. g3 h5 21. Rxb8+ Qxb8 22. Qb3 Qc8 23. Ne2 h4 24. Qd1 hxg3 25. hxg3 Qc7
26. Bc3 Bg5 27. Nf4 Ndf6 28. Nf1 Bxf4 29. exf4 Qe7 30. Ne3 {
1/2-1/2 Hal1958-Thedarkegg/playchess.de 2004 (30)}) 11... h6 12. f4 exf3 13.
Rxf3 Bg4 14. Rg3 Bxe2 15. Qxe2 Nh7 16. e4 dxe4 17. Ncxe4 Ndf6 18. Rf1 Kh8 19.
Nc4 Nxe4 20. Qxe4 Nf6 21. Qe5 Qd5 22. Qxe7 Qxc4 23. Rxf6 gxf6 24. Qxf6+ {
1-0 Orkide-sfoqts/internet 2017 (24)}) (9... d5 10. a3 $11) 10. Nc3 $14 c6 11.
g4 Bg6 12. g5 Ne8 13. Ndxe4 Bxe4 (13... d5 14. cxd5 cxd5 15. Ng3 $14) 14. Nxe4
$14 Bxg5 (14... d5 15. cxd5 cxd5 16. Ng3 $14) 15. d5 (15. Bd3 $14) 15... cxd5 (
15... Qe7 $5 16. Bf3 c5 $14) 16. Qxd5 $16 Nb6 $4 (16... Ndf6 $142 17. Qxg5 Nxe4
18. Qxd8 Rxd8 $16) 17. Qxg5 $18 Qxg5+ 18. Nxg5 h6 19. Ne4 (19. Ne4 d5 20. cxd5
Nxd5 21. a3 $18) (19. Nf3 Na4 20. Bd4 Nc7 $18) 1-0

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Guest0"]
[Black "Guesto33"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 b6 2. a3 Bb7 3. Bb2 e6 4. d3 Nf6 5. Nd2 a5 (5... Nc6 6. Ngf3 d6 7. g3 Qd7
8. Bg2 O-O-O 9. c4 e5 10. b5 Na5 11. Bc3 Bxf3 12. Bxf3 Nb7 13. a4 d5 14. a5
dxc4 15. Nxc4 Qxb5 16. axb6 axb6 17. Ra8+ Kd7 18. Bxb7 c6 19. O-O Rxa8 20. Bxa8
{golfx-pohlak/kurnik 2014/1-0 (31)}) 6. bxa5 $146 (6. Ngf3 axb4 7. axb4 Rxa1 8.
Qxa1 d5 9. Qa7 Bc6 10. c4 Nbd7 11. b5 Ba8 12. g3 dxc4 13. Nxc4 Nc5 14. Bg2 Be7
15. O-O Bxf3 16. Bxf3 O-O 17. Ra1 Bd6 18. Nxd6 Qxd6 19. Bxf6 gxf6 20. Qa3 Kg7 {
golfx-greschner/kurnik 2012/1-0 (86)}) (6. b5 Be7 $11) 6... bxa5 (6... Rxa5 7.
e4 $15) 7. Rb1 $11 Be7 $4 (7... Nc6 $142 $11) 8. Bxf6 $18 Bxf6 (8... gxf6 9.
Rxb7 Bxa3 10. d4 $18) 9. Rxb7 Nc6 10. Ngf3 (10. e3 Rb8 11. Rxb8 Qxb8 $18) 10...
Nd4 (10... Rb8 11. Rxb8 Qxb8 12. e3 $18) 11. Nxd4 Bxd4 12. e3 Bc3 13. Rb4 (13.
Rb3 $142 Bf6 14. d4 $18) 13... Bxb4 (13... axb4 $142 14. a4 Rxa4 $19) 14. axb4
$16 axb4 15. Qg4 O-O 16. Qxb4 c6 (16... Ra1+ 17. Ke2 $14) 17. Be2 (17. Qc3 Qb6
$16) 17... Qa5 (17... Ra2 18. Qc3 $16) 18. Qxa5 $18 Rxa5 19. Nb3 Ra2 (19... Ra3
20. Kd2 $18) 20. Kd2 Rb8 21. Kc3 (21. Ra1 Rxa1 22. Nxa1 Rb1 $18) 21... g6 (
21... c5 22. Bf3 $16 (22. Nxc5 $6 d6 $11)) 22. d4 $18 d6 23. e4 (23. Rb1 h5 $18
) 23... c5 (23... f6 24. f4 $18) 24. dxc5 dxc5 25. Rd1 (25. Nxc5 Rc8 26. Kb4
Rxc2 $15) 25... Ra3 26. Rd7 Rc8 (26... Rb4 27. Bd3 $18) 27. Bc4 (27. Bb5 $142
$18) 27... Kg7 (27... Ra2 $18) 28. Bxe6 Kf6 (28... Rf8 29. Bd5 $18) 29. Bxf7
Rc6 (29... Ke5 30. Kb2 Ra4 31. Rd5+ Kf6 32. Rxc5 Rxc5 33. Nxc5 $18) 30. Bd5 Rc8
31. f4 Rb8 (31... g5 32. e5+ Kf5 33. Rf7+ Kg6 34. f5+ Kh6 35. Rf6+ Kg7 $18) 32.
Rf7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "pcmvr"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 c6 3. e4 e5 4. Bb2 (4. Nf3 Nf6 5. Nc3 d5 6. exd5 e4 7. Ng1 cxd5
8. d4 Bb4 9. Bd2 O-O 10. a3 Bd6 11. Nge2 Nbd7 12. Ng3 Nb6 13. Be2 Ne8 14. O-O
f5 15. f4 Nc7 16. Be3 Ne6 17. Nh1 Qc7 18. Qd2 Bd7 {
amenhotob-jessamine/net-chess.com 2016/0-1 (28)}) 4... d6 (4... Nf6 5. Bxe5
Nxe4 6. Qe2 d6 7. Bd4 Qe7 8. Nc3 d5 9. Nxe4 dxe4 10. Qe3 c5 11. Bc3 f5 12. Nh3
Nd7 13. Nf4 Nb6 14. Be2 Rg8 15. d3 exd3 16. Qxd3 g6 17. O-O Bh6 18. Bd2 Bxf4
19. Bxf4 {pcmvr-jpost/net-chess.com 2007/1-0 (30)}) 5. d4 $146 (5. Nc3 Be6 6.
d4 exd4 7. Qxd4 Nd7 8. Nf3 Qc7 9. Ng5 Ngf6 10. f4 h6 11. Nxe6 fxe6 12. O-O-O
Rd8 13. Qe3 Be7 14. Na4 cxb5 15. Bxb5 Rc8 16. Qb3 O-O 17. Qxe6+ Kh8 18. c4 Nc5
19. Nxc5 dxc5 20. Be5 {1-0 Taulien,H-Rahn,S/remoteschach.de 2004 (20)}) 5...
exd4 6. Qxd4 (6. Bxd4 Nf6 7. Nd2 d5 8. exd5 Nxd5 $11) 6... Nf6 7. Nc3 (7. Bd3
d5 $11) 7... Be7 (7... Qe7 8. O-O-O $11) 8. Nf3 $14 O-O (8... Be6 9. Rd1 $14)
9. Be2 (9. Rd1 Be6 $14) 9... cxb5 $11 10. Bxb5 Nc6 11. Qd3 (11. Qe3 Be6 $11)
11... Ne5 12. Nxe5 dxe5 13. Nd5 Nxd5 14. exd5 (14. Qxd5 Qb6 15. Bxe5 Be6 $15)
14... Bb4+ 15. c3 Bd6 16. O-O Qh4 (16... Qc7 17. c4 $11) 17. Qc2 (17. Qe3 e4
18. g3 Qe7 $11) 17... f5 {Black plans e4} (17... Qh5 18. c4 $11) 18. f4 (18. c4
$5 $11) 18... e4 $15 19. g3 Qd8 20. Qa4 Rf7 (20... Qb6+ 21. Kh1 $11) 21. c4 Bd7
22. Bd4 Rc8 23. Rfc1 (23. Rfd1 Re7 $11) 23... Bc5 $15 24. Bxc5 Rxc5 25. Rab1
Qc7 26. Qa3 b6 (26... Bxb5 27. cxb5 Rxc1+ 28. Rxc1 Qb6+ 29. Kg2 $11) 27. Qe3 a4
28. Bxd7 (28. Qa3 Bxb5 29. cxb5 Rc4 $11) 28... Rxd7 $17 29. Qd4 Rdxd5 30. cxd5
(30. Qxd5+ Rxd5 31. cxd5 Qd6 $17) 30... Rxc1+ 31. Rxc1 Qxc1+ 32. Kg2 Kf7 (32...
a3 33. d6 Qb2+ 34. Qxb2 axb2 $11) 33. Qxa4 $15 Qd2+ 34. Kh3 Qxd5 35. Qa7+ Kf6
36. Qxb6+ Qe6 {Do you see the mate threat?} 37. Qd8+ 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "102"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 Nh6 4. Bxe5 O-O 5. Nf3 Nc6 (5... Nf5 6. a3 Bc5 7. e3
d5 8. Bd3 Nc6 9. Bb2 d4 10. e4 Nh4 11. Nxh4 Qxh4+ 12. g3 Qh6 13. O-O Bh3 14.
Rf2 Rfe8 15. a4 Rab8 16. Na3 a6 17. Nc4 Be6 18. Qf3 Bxc4 19. Bxc4 d3 20. Bxd3 {
Fournier,F-Didierd/echecsemail.com 2007/1/2-1/2 (60)}) 6. Bb2 Re8 (6... Nf5 7.
c3 Ba5 8. e3 d5 9. Bd3 Re8 10. O-O Nce7 11. Qc2 h6 12. c4 c6 13. Na3 Be6 14.
cxd5 cxd5 15. g4 Nd6 16. f5 Bd7 17. f6 Nc6 18. Bh7+ Kf8 19. fxg7+ Ke7 20. g5
Bf5 21. Bf6+ {1-0 pcmvr-jboger/net-chess.com 2017 (21)}) 7. c3 $146 (7. c4 d5
8. cxd5 Qxd5 9. a3 Ba5 10. Nc3 Qc5 11. Qb3 Ng4 12. h3 Qf2+ 13. Kd1 Ne3+ 14.
dxe3 Bf5 {0-1 Kucharkowski,J-Hladecek,M/CiF 2004 (14)}) (7. a3 Bc5 $15) 7...
Bd6 8. g3 Bc5 9. Na3 (9. e3 d6 $17) 9... Ng4 (9... d5 10. e3 $17) 10. e3 d5 (
10... d6 11. Nc2 $17) 11. Nc2 Qe7 (11... Bf5 12. h3 Nf6 13. g4 $15) 12. Bc1 (
12. Be2 Bf5 $17) 12... Nf6 (12... Bf5 13. Rb1 Rab8 14. h3 $17) 13. Bg2 Bf5 (
13... Na5 14. d3 $15) 14. O-O (14. Rb1 Reb8 $17) 14... Bd3 15. Re1 Bd6 16. a3
Na5 (16... Ne4 17. Ncd4 $17) 17. Nb4 Bf5 18. Nh4 Be4 19. Bh3 h5 (19... c5 20.
d3 cxb4 21. cxb4 $17) 20. d3 $11 Bh7 21. Qa4 b6 (21... c5 22. Qxa5 cxb4 23.
cxb4 Bxd3 24. Nf5 Bxf5 25. Bxf5 $15) 22. Nf5 Qd8 (22... Bxf5 23. Bxf5 c5 24.
Nc6 Nxc6 25. Qxc6 $11) 23. Nc6 (23. Na6 c5 24. e4 Bf8 $11) 23... Nxc6 $15 24.
Qxc6 Bf8 (24... Bc5 25. Qb5 $15) 25. Rd1 (25. e4 dxe4 26. dxe4 Bc5+ 27. Be3
Nxe4 $15) 25... Rb8 (25... Ng4 26. Nd4 $15) 26. a4 (26. Nd4 Bc5 $11) 26... b5 (
26... Ng4 $5 27. Bxg4 hxg4 $15) 27. Qa6 $11 (27. axb5 $2 Rb6 28. Nd4 Ng4 29.
Rxa7 Rxc6 30. Nxc6 Qd7 $19) 27... Ng4 (27... bxa4 28. Nd4 (28. Qxa7 $143 Ra8
29. Qb7 Qb8 $17) 28... Rb6 29. Qxa7 $11) 28. Nd4 c5 (28... Rb6 29. Qxa7 bxa4
30. Qxa4 $14) 29. Nxb5 Nxe3 30. Bxe3 Rxe3 31. Qxa7 Re7 (31... h4 32. Qc7 Bxd3
33. Qxd8 Rxd8 34. Bg2 $11) 32. Qa6 $11 h4 33. Qc6 (33. Kf2 d4 34. cxd4 hxg3+
35. hxg3 Qd5 $14 (35... cxd4 $143 36. Qc6 $16)) 33... hxg3 34. hxg3 Re3 35. Kf2
Qe7 (35... Rxd3 36. Rxd3 Bxd3 37. Qc7 $11) 36. Re1 (36. Bf1 $142 $5 $16) 36...
d4 $11 37. Qd7 Qf6 (37... Bxd3 38. Qxe7 Rxe7 39. cxd4 Rxe1 40. Rxe1 cxd4 41.
Bg2 $11 (41. Nxd4 $2 Bc5 42. Ke3 Ba6 $19)) 38. cxd4 (38. Rxe3 dxe3+ 39. Kxe3
Rd8 $11) 38... Rxd3 $11 39. Re2 (39. Bf1 Rd2+ 40. Re2 Rd8 $15) 39... Rd8 $15
40. Qc7 cxd4 41. Rae1 (41. Qe5 Qg6 42. f5 $15) 41... Re3 (41... Qg6 42. f5 Qg5
43. Re8 Rxe8 44. Rxe8 Qd2+ 45. Re2 $15) 42. Bg4 (42. Nxd4 Rxe2+ (42... Qxd4 $2
43. Rxe3 Bc5 44. Kf1 $16) 43. Nxe2 Rd2 $11) 42... Bd3 (42... Rxe2+ $142 43.
Bxe2 d3 $17) 43. Rxe3 $11 dxe3+ 44. Rxe3 (44. Kxe3 $2 Bxb5 45. axb5 Qd4+ 46.
Kf3 Qd5+ 47. Re4 Bc5 48. Qxd8+ Qxd8 $19) 44... Qa1 {Threatening mate: Qf1} 45.
Re1 (45. Be2 Bxe2 46. Rxe2 Rd5 $15) 45... Qb2+ 46. Kg1 Rd5 47. Bf3 Rc5 48. Qd8
(48. Qa5 $142 $5 $11) 48... Qd2 $17 {The mate threat is Qxe1} 49. Re2 Qc1+ 50.
Kf2 Bxe2 51. Bxe2 Qh1 (51... Qh1 52. a5 g5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "lopesqwf"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. a3 e6 4. Nf3 Nd7 5. e3 Ngf6 6. Be2 c6 (6... h6 7. O-O
Bd6 8. Nh4 Bh7 9. f4 g5 10. fxg5 hxg5 11. Nf3 g4 12. Nh4 Be4 13. g3 Rxh4 14.
Bxf6 Rxh2 15. Kxh2 Nxf6 16. Kg1 Ke7 17. Nc3 Qh8 {
0-1 Rosner,D-Heinsohn,M/corr ICCF EM/M/A066 ICCF Email 1999 (17)}) 7. Nh4 $146
(7. O-O a6 8. c4 dxc4 9. Bxc4 Qc7 10. d4 Bd6 11. g3 h5 12. Nbd2 h4 13. Qe2 hxg3
14. fxg3 O-O-O 15. e4 Bxg3 16. hxg3 Qxg3+ 17. Qg2 Qxg2+ 18. Kxg2 Nxe4 19. Nxe4
Bxe4 20. Rae1 Bd5 21. Bxd5 cxd5 {mihai740609-michalradz/kurnik 2012/1-0 (43)})
(7. d3 Bd6 8. O-O e5 9. h3 O-O 10. Nbd2 Kh8 11. c4 Rc8 12. cxd5 cxd5 13. e4 Be6
14. Rc1 Qb6 15. exd5 Nxd5 16. Nc4 Rxc4 17. dxc4 Nf4 18. c5 Nxc5 19. bxc5 Qxb2
20. Rc2 Qxa3 21. cxd6 Bb3 22. d7 Nxe2+ 23. Qxe2 Bxc2 24. Qxc2 e4 25. Qc8 exf3
26. d8=Q fxg2 27. Qxf8+ Qxf8 28. Qxf8# {
mate 1-0 ejdrzej-papasmyrf/kurnik 2012 (28)}) (7. O-O Bg4 $11) 7... Bg6 8. Nc3
Be7 (8... Bd6 9. f4 $11) 9. h3 (9. O-O Nb6 $11) 9... h5 (9... O-O $5 $11) 10.
Nxg6 $14 fxg6 11. f4 a6 (11... e5 12. O-O $14) 12. Bd3 Kf7 (12... Rh6 13. O-O
$14) 13. Ne2 (13. O-O c5 14. bxc5 Nxc5 $14) 13... a5 (13... c5 14. bxc5 Nxc5
15. O-O $14) 14. Rb1 (14. Qb1 axb4 15. axb4 Rxa1 16. Bxa1 c5 17. bxc5 Nxc5 $14)
14... axb4 15. axb4 {White launches an attack} Bxb4 (15... Rh6 $142 $5 $14) 16.
Bxf6 $18 Bxd2+ 17. Qxd2 (17. Kxd2 gxf6) 17... Qxf6 (17... gxf6 18. Rxb7 Ra1+
19. Nc1 $18) 18. Rxb7 Ra1+ 19. Nc1 Rd8 20. O-O Kg8 21. Qb4 (21. Rc7 $142 $18)
21... g5 (21... e5 $18) 22. fxg5 Qxg5 (22... c5 23. Qh4 (23. Rxf6 $6 Rxc1+ (
23... cxb4 $4 24. Rf1 $18) 24. Rf1 Rxf1+ (24... cxb4 25. Rxc1 Ne5 26. Rb1 $18)
25. Kxf1 cxb4 $16) (23. gxf6 cxb4 24. fxg7 Raa8 $18) 23... Qxf1+ 24. Kxf1 $18)
23. Rxd7 $1 Raa8 (23... Rxd7 {A deflection} 24. Rf8# {
mate A beautiful mate combination}) 24. Qf4 (24. Rxd8+ $5 Rxd8 25. Qc5 h4 $18)
24... Qxf4 25. Rxd8+ (25. Rxf4 Rxd7 26. Bg6 e5 $14) 25... Rxd8 26. exf4 Kf7 27.
Be2 g6 28. Nd3 Kf6 (28... Ke7 29. Ne5 Kf6 30. Nxc6 $18) 29. Ra1 (29. g4 hxg4
30. Bxg4 Re8 $18) 29... Rd7 (29... Rb8 30. Ra6 Rc8 31. g3 $18) 30. Kf2 Rc7 31.
Ke3 c5 32. Ra8 Kf7 (32... c4 33. Ne5 $18) 33. g4 d4+ (33... hxg4 34. Bxg4 Kf6
35. Ra6 $18) 34. Ke4 hxg4 35. hxg4 (35. Bxg4 Kf6 $18) 35... Ke7 36. Ne5 Rb7 (
36... g5 37. fxg5 d3 38. Bxd3 $18) 37. Nxg6+ (37. Nxg6+ Kf6 38. Ne5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "lopesqwf"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "52"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 c6 3. bxc6 Nxc6 4. Bb2 e5 5. e4 $146 (5. a4 Nf6 6. e3 d5 7. Bb5
Bd6 8. Ne2 O-O 9. Ng3 Bg4 10. f3 Be6 11. O-O Rc8 12. d3 Qb6 13. Nd2 Nb4 14. Kh1
Nxc2 15. Qe2 Nxa1 16. Bxa1 Rc2 17. e4 Rfc8 18. Nf5 Bb4 19. Rd1 Bxf5 20. exf5
Bxd2 21. Rxd2 Rc1+ 22. Rd1 Qe3 23. Qf1 Qd2 {
0-1 tche-pcmvr/net-chess.com 2017 (23)}) (5. e3 d6 6. Nf3 Nf6 7. d3 Be6 8. Be2
Be7 9. Nbd2 O-O 10. c4 Nb4 11. a3 Nc6 12. Qc2 Qc7 13. Qa4 Bd7 14. Qc2 Nd8 15.
O-O Ne6 16. Rfe1 Nc5 17. d4 exd4 18. exd4 Ne6 19. Ne4 Nxe4 20. Qxe4 Rfe8 21.
Bd3 Bf6 22. Qxh7+ Kf8 23. Qh8+ Ke7 24. Qh7 Rh8 25. Qe4 Rh6 26. d5 Rah8 27. dxe6
Bxe6 28. Qf5 d5 29. g3 Bxb2 30. Rab1 Bxa3 31. cxd5 Bc5 32. dxe6 Rxh2 33. Qxf7+
Kd8 34. Qxc7+ Kxc7 35. Nxh2 Be7 36. Ng4 {
1-0 eliton-lucasleandro/playok.com 2012 (36)}) (5. e3 d5 $11) 5... Nf6 (5...
Bc5 $142 6. Nc3 Qb6 $15) 6. a3 (6. Nc3 $142 $11) 6... Qb6 {Black is in command}
7. Bc1 (7. Nc3 Bc5 8. Nh3 Qxb2 $19) 7... Bc5 8. Qe2 (8. Bd3 Bxf2+ 9. Ke2 d5 $19
) 8... Nd4 9. Qd1 (9. Qd3 Nxc2+ $1 10. Qxc2 Bxf2+ 11. Kd1 Bxg1 $19) 9... Nxe4
10. d3 (10. Nh3 Nb3 $1 11. cxb3 Bxf2+ 12. Ke2 $19) 10... Nxf2 $1 11. Kxf2 {
Decoy theme: f2} Nxc2+ {A double attack.} 12. Ke2 (12. Kg3 Nxa1 13. d4 Qg6+ 14.
Kf2 Bxd4+ 15. Be3 Bxe3+ 16. Kxe3 Nc2+ 17. Kf2 Qb6+ 18. Kg3 Ne3 $19) 12... Nxa1
13. Nd2 Bxg1 14. Rxg1 Qxg1 {Theme: Deflection from b2} 15. Bb2 {
Discovered attack} Qxh2 16. Qxa1 (16. Nf3 Qh6 $19) 16... d6 17. Nf3 (17. Ne4
O-O $19) 17... Bg4 18. Qd1 (18. Kf2 Bxf3 19. Kxf3 Qf4+ 20. Ke2 O-O $19) 18...
Bxf3+ (18... O-O 19. Qa4 Bxf3+ 20. Kxf3 $19) 19. Kxf3 Qf4+ (19... Qh5+ 20. g4
Qh1+ 21. Ke3 Qh6+ 22. Kf2 Qh4+ 23. Ke3 Qg5+ 24. Kf2 $19) 20. Ke2 Rc8 21. Ke1
Qh4+ 22. Ke2 (22. Kd2 O-O $19) 22... O-O 23. Qb3 Rfe8 {
Black prepares the advance e4} 24. Kd1 e4 25. Be2 Qh1+ 26. Kd2 (26. Bf1 Qxf1+
27. Kd2 e3#) 26... e3# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "bluewolf"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. c4 d6 6. Bg2 e5 7. d3 c6 8. O-O h6
9. Nbd2 Nbd7 (9... Be6 10. Qc2 Nbd7 11. a4 Ne8 12. a5 a6 13. d4 f5 14. dxe5
dxe5 15. e4 f4 16. c5 g5 17. Rfd1 Qe7 18. Ra3 Nc7 19. Nc4 Nb5 20. Rad3 Bg4 21.
Nd6 fxg3 22. hxg3 Kh8 23. Nf5 Bxf5 24. exf5 Rad8 25. Qd2 Rf7 26. Bh3 Bf6 27.
Bg4 Nd4 28. Nxd4 exd4 29. Bxd4 Rdf8 30. Re1 {
1-0 Tu,H-Puranik,A/7. HD Bank Cup 2017 (30)}) 10. Qc2 Re8 11. Bc3 $146 (11. a4
a6 12. Ne4 Nxe4 13. dxe4 Qe7 14. Rfd1 b6 15. a5 bxa5 16. Rxa5 Bb7 17. Qd3 Rad8
18. Qc2 Qe6 19. Nd2 Nf6 20. Nf1 d5 21. exd5 cxd5 22. Ne3 d4 23. Bxb7 dxe3 24.
Rxa6 Rxd1+ 25. Qxd1 exf2+ {
Werchan,H-Laitinen,M/11th European Senior Team, Velden AUT 2009/1-0 (41)})
11... a6 (11... d5 12. e3 $11) 12. e3 (12. a4 d5 $11) 12... d5 13. Kh1 (13. a4
e4 14. Ne1 Qe7 $11) 13... Qc7 (13... Qe7 14. Rfb1 $11) 14. a3 (14. Rac1 b6 $11)
14... Nf8 (14... b6 15. Rfc1 $11) 15. Rac1 Bg4 16. h3 Bxf3 17. Nxf3 Qd6 18. Kg1
(18. Rfd1 N8d7 $14) 18... N8d7 19. Nd2 Qe6 20. Rfd1 (20. cxd5 Nxd5 21. Ba1 Rad8
$11) 20... Nh7 (20... Rad8 21. a4 $11) 21. cxd5 {White gets strong initiative}
cxd5 {Opening the c-file gets White a lot of play} 22. Qa2 b5 $4 (22... Nhf6
$142 $11) 23. Bxd5 $18 (23. Qxd5 $6 Qxd5 24. Bxd5 Rad8 $18) 23... Qe7 24. Bxa8
Rxa8 25. Qd5 Rd8 26. Ne4 Nhf6 (26... Ng5 27. Nxg5 Qxg5 28. Qb7 $18) 27. Qc6
Nxe4 28. dxe4 Nb8 29. Qc5 (29. Rxd8+ $142 Qxd8 30. Qb7 Qd6 $18) 29... Qe8 (
29... Qxc5 30. bxc5 Rc8 31. g4 $18) 30. Rxd8 Qxd8 31. Bb2 (31. Bxe5 Bxe5 32.
Qxe5 Nd7 $18) 31... Kh7 (31... Qd2 32. Qd5 Qxd5 33. exd5 $18) 32. Qa7 Qd2 (
32... Qg8 $18) 33. Rc7 Nc6 34. Rxc6 Qxb2 (34... Qd1+ 35. Kg2 Qb1 $18) 35. Qxf7
(35. Qxf7 Qa1+ 36. Kg2 Qa2 37. Qxa2 g5 38. Qe6 Bf8 39. Qf7+ Bg7 40. Rg6 g4 41.
Qxg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "samyaksamadhi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 Nf6 4. Bb2 Bd6 5. c4 c6 6. d4 e4 7. Nd2 (7. cxd5 cxd5
8. Ne2 O-O 9. Nbc3 Nc6 10. Nc1 Bg4 11. Be2 Bxe2 12. N1xe2 Rc8 13. Rc1 a6 14.
O-O b5 15. Qb3 Re8 16. g3 Ne7 17. a4 Qd7 18. axb5 Qh3 19. f3 exf3 20. Rxf3 Ng4
21. Rf2 Nxf2 22. Kxf2 Qxh2+ 23. Ke1 Nf5 24. Nxd5 Rxc1+ 25. Bxc1 Bxg3+ 26. Nxg3
Qxg3+ {0-1 thedesertfox-jromero/net-chess.com 2004 (26)}) 7... O-O 8. h3 Nbd7
$146 (8... dxc4 9. Nxc4 Bc7 10. Ne2 Nd5 11. Nc3 Nxc3 (11... f5 12. Nxd5 cxd5
13. Ne5 f4 14. exf4 Rxf4 15. Be2 Nc6 16. O-O Be6 17. Rc1 Qg5 18. Bg4 Bxg4 19.
Nxg4 h5 20. Ne5 Raf8 21. Qd2 R8f6 22. Rc3 Kh7 23. Bc1 Nxe5 {
0-1 Cirulis,I-Bukharin,A/FICGS 2015 (23)}) 12. Bxc3 Be6 13. Qc2 Bd5 (13... Re8
14. a4 Nd7 15. b5 cxb5 16. axb5 Rc8 17. Rxa7 Bb8 18. Ra4 Qg5 19. Qd1 Bxc4 20.
Rxc4 Rxc4 21. Bxc4 Qxg2 22. Rf1 Nb6 23. Bb3 Rc8 24. Bb4 Qg5 25. Qb1 Qf5 26. Rg1
Nd5 27. Bc5 b6 28. Bxd5 {Foster,D-Sorbi,L/FICGS 2016/0-1 (42)}) 14. a4 Nd7 15.
b5 Qg5 16. Bb4 Rfc8 17. h4 Qf6 18. bxc6 bxc6 19. Rd1 Rab8 20. Qd2 Qe6 {
0-1 Cirulis,I-Jabot,D/FICGS 2015 (20)}) (8... Be6 9. c5 Bc7 10. b5 $15) 9. Ne2
(9. c5 Bc7 $15) 9... a5 (9... b5 10. c5 Bc7 11. a4 bxa4 12. Qxa4 $11) 10. b5 (
10. c5 Bb8 $15) 10... cxb5 $15 11. c5 Bc7 (11... Bb8 12. Qb3 $11) 12. Nc3 b6
13. cxb6 (13. c6 b4 14. axb4 Nb8 $14) 13... Nxb6 14. Nxb5 Bb8 (14... Ba6 15.
Rb1 $15) 15. a4 Bd7 (15... Re8 16. Rb1 $11) 16. Ba3 Re8 17. Rc1 (17. Rb1 Re6
$11) 17... Be6 (17... Re6 18. Bc5 $11) 18. Be2 Nc8 (18... Nfd7 19. O-O $11) 19.
Nb3 (19. O-O Nd6 $14) 19... Na7 (19... Bd7 20. Nc5 $14) 20. Nc5 $14 Nd7 21. Nb7
(21. Nxe6 Rxe6 22. Nc3 Bd6 23. Bxd6 Rxd6 $11) 21... Qg5 22. g4 f5 (22... Nxb5
23. Bxb5 Qf6 24. Rc3 $11) 23. N5d6 $14 Bxd6 24. Nxd6 Reb8 (24... Red8 25. h4
Qg6 26. g5 $16) 25. h4 (25. gxf5 Bxf5 26. Nxf5 Qxf5 $16) 25... Qg6 26. h5 (26.
g5 Bf7 $16) 26... Qg5 27. gxf5 Bxf5 28. Nxf5 Qxf5 29. Bg4 Qf7 30. Rc7 Rd8 31.
h6 (31. f3 Kh8 $16) 31... g6 32. O-O Nc8 33. f3 Ncb6 34. fxe4 Qe8 35. e5 Nc4 (
35... Kh8 $18) 36. Qf3 Nxa3 37. Qxd5+ Kh8 38. Rxd7 (38. Bxd7 Qe7 39. e6 Nc4 40.
Rxc4 Rf8 41. Qe5+ Rf6 42. Rxf6 Rg8 43. Rf8+ Qf6 44. Qxf6#) 38... Rxd7 39. Bxd7
Qd8 (39... Ra6 40. Bxe8 Rf6 41. Rxf6 Nc4 42. Rf8#) 40. e6 Qh4 (40... Qe7 41.
Qxa8+ Qe8 42. Qxe8#) 41. Qxa8+ Qd8 42. Qxd8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "lopesqwf"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. Bb2 Nd7 4. e3 a5 5. d3 $146 (5. b5 Ngf6 6. Be2 Bd6 7. Nf3
(7. d3 c6 8. bxc6 bxc6 9. Nc3 Qe7 10. Nf3 Rb8 11. Qc1 O-O 12. O-O e4 13. Nd4
Ne5 14. dxe4 dxe4 15. Rb1 Rd8 16. Rd1 Bc7 17. a4 Qf8 18. Ba3 Rxb1 19. Nxb1 c5
20. Nb5 Rxd1+ 21. Qxd1 Bb8 {MacChess 4.0 exa-GnuChessMac 4.0/1-0 (45)}) 7...
O-O 8. O-O c5 9. bxc6 bxc6 10. Nc3 Rb8 11. Rb1 Qc7 12. h3 Re8 13. Na4 c5 14.
Nc3 Qc6 15. a4 Bb7 16. Nb5 d4 17. exd4 cxd4 18. c3 d3 19. Bxd3 Ba6 {
bambinik-Hyperwelle/internet 2002/1-0 (36)}) (5. bxa5 Rxa5 6. Nf3 Bd6 7. d4 e4
8. Nfd2 Ngf6 9. c4 c6 10. Nc3 O-O 11. Be2 Bb8 12. cxd5 cxd5 13. Nb5 Re8 14. O-O
Ng4 15. h3 Rxb5 16. Bxb5 Qc7 17. Re1 Qh2+ 18. Kf1 Nxf2 19. Qb3 Nxh3 20. Rec1
Nc5 21. Rxc5 Bg4 22. Nf3 Bxf3 23. Ke1 Qxg2 24. Rc2 Bg3+ 25. Rf2 Qxf2# {
mate 0-1 EXchess 3.11-Fritz 6 (25)}) (5. Nf3 $142 $5 $15) 5... axb4 $17 6. Be2
(6. d4 e4 $17) 6... Qg5 7. Bf1 (7. Qd2 Ra4 $17) 7... Qg6 (7... bxa3 8. Nxa3 d4
9. exd4 exd4 10. Qe2+ Be7 11. Nf3 Qa5+ 12. Nd2 $17) 8. a4 (8. Nf3 bxa3 9. Nxe5
Nxe5 10. Bxe5 a2 $17) 8... Bd6 (8... Ngf6 9. Nf3 Bd6 10. a5 $19) 9. d4 (9. Nf3
Ne7 $19) 9... Ne7 (9... Ngf6 10. dxe5 Nxe5 11. Ne2 $19) 10. Ne2 (10. dxe5 Bxe5
11. Bxe5 Nxe5 $19) 10... exd4 (10... e4 11. c3 $19) 11. Bxd4 (11. Nxd4 c6 $19)
11... c5 (11... O-O 12. Ng3 $19) 12. Bb2 O-O 13. Ng3 (13. Nd2 Re8 $19) 13... c4
14. Be2 Nc5 15. Bh5 (15. O-O Bxg3 16. Bh5 Bxh2+ 17. Kxh2 Qd6+ 18. Kg1 Nxa4 $19)
15... Qh6 (15... Qe6 16. Bd4 $19) 16. O-O (16. Bd4 Nxa4 17. O-O Nc6 $19) 16...
Nxa4 17. Bd4 Be6 18. Bf3 (18. Re1 Nc6 19. Bf3 Nxd4 20. Qxd4 Rfd8 $19) 18... Nf5
19. Nh5 (19. Re1 Nxd4 20. Qxd4 Qg5 $19) 19... c3 20. Qe2 Nxd4 21. exd4 Bd7 22.
Bxd5 (22. Qe3 Qg6 $19) 22... Ra5 23. Qf3 (23. Bf3 Re8 24. Qd1 Qg6 $19) 23...
Qg5 24. Nf6+ gxf6 (24... Qxf6 25. Qxf6 gxf6 26. Bxb7 $19) 25. Bc4 (25. Bxb7 Rd8
26. Re1 Bf5 $19) 25... Qh4 26. g3 Qxd4 27. Bb3 Bc6 28. Qg4+ (28. Rd1 Qe5 29.
Qg4+ Kh8 30. Qd4 $19) 28... Qxg4 (28... Qxg4 29. Bd5 Bxg3 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "lopesqwf"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. a4 bxa4 3. e3 d5 4. c4 dxc4 $146 (4... Qd6 5. Nc3 Qxb4 6. Rb1 Qxc4
7. Bxc4 Bg4 8. Qxg4 Nc6 9. Bb5 Nh6 10. Bxc6+ {
1-0 DEFFM-GuestZNTQ/freechess.org 2018 (10)}) (4... e6 5. Qxa4+ Bd7 6. b5 $11)
5. Nf3 (5. Bxc4 Nf6 $11) 5... c6 (5... Nf6 6. Bxc4 e6 7. Ba3 $11) 6. Bxc4 $14
e6 7. Qxa4 Bd7 (7... Nf6 8. Bb2 $14) 8. d4 (8. d3 Nf6 $14) 8... Nf6 9. O-O (9.
Bd2 Nd5 $14) 9... a6 (9... Nd5 10. Bd2 $14) 10. Nbd2 (10. Ne5 Nd5 11. Bd2 Bd6
$14) 10... Be7 (10... Nd5 11. Ba3 $14) 11. Ba3 (11. Ne5 Qb6 $16) 11... O-O (
11... Ra7 12. Ne5 $16) 12. Qc2 Qc7 (12... Ra7 13. Bd3 $16) 13. Rfb1 Bc8 14. Bd3
Bb7 15. e4 (15. Rc1 $16) 15... Nbd7 (15... Nh5 $5 $16) 16. e5 $18 Nh5 (16...
Nd5 17. Bxh7+ Kh8 18. Be4 $18) 17. Bxh7+ Kh8 18. Ne4 (18. Be4 $5 Nf4 $18) 18...
g6 $16 19. Neg5 Qd8 $2 (19... Nf4 $142 20. Bc1 Bxg5 21. Nxg5 f6 22. exf6 Rxf6
$18) 20. Bxg6 $1 Bxg5 (20... fxg6 21. Qxg6 {Theme: Double Attack}) 21. Bxh5 Be7
22. Qd2 (22. Bc1 Kg7 23. Qe4 Rb8 $18) 22... Kg7 (22... Kg8 23. Qf4 $18) 23. Qf4
Nb6 24. Bc1 c5 (24... Nd5 25. Qh6+ Kg8 $18) 25. Qh6+ (25. bxc5 Bxc5 26. Qh6+
Kg8 $18) 25... Kg8 26. Ng5 Bxg5 27. Bxg5 Qxd4 28. Bf6 (28. Bf6 Qxf2+ 29. Kxf2
cxb4 30. Qg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "bluewolf"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. d4 d5 4. Nf3 Bg7 5. e3 Bf5 (5... Nc6 6. b5 Nb8 7. c4 Be6
8. Nc3 dxc4 9. Ng5 O-O 10. Nxe6 fxe6 11. Bxc4 Kf7 12. Qf3 c6 13. Ne4 Qd7 14.
Bxe6+ Qxe6 15. Ng5+ {1-0 pierre-theet/internet 2011 (15)}) 6. Nbd2 $146 (6. c4
c6 7. Nc3 dxc4 8. Bxc4 b5 9. Be2 a5 10. a3 Nbd7 11. O-O O-O 12. Qb3 Ne4 13.
Nxe4 Bxe4 14. Nd2 Bd5 15. Qc2 axb4 16. axb4 Qb6 17. Rfc1 Rxa1 18. Rxa1 Qb7 19.
Rc1 Rc8 20. Nb3 Bxb3 21. Qxb3 e6 22. g3 Nb6 23. Bf3 {
1/2-1/2 Lebel,P-Chimento,L/3rd Hautes Alpes op 2002 (23)}) (6. c4 Nc6 $11) 6...
e6 (6... O-O 7. c4 $11) 7. Be2 Nbd7 (7... Qd6 8. a3 $11) 8. O-O $14 O-O (8...
Ne4 9. c4 $14) 9. c4 (9. Nh4 Be4 $14) 9... c6 (9... dxc4 10. Nxc4 Nd5 11. Nfd2
$14) 10. Rc1 (10. Nh4 Re8 $14) 10... Re8 (10... dxc4 11. Nxc4 Qe7 12. Ba3 $16)
11. c5 (11. Nh4 Qe7 12. b5 Rac8 $14) 11... Ne4 12. Nxe4 {
White gets the initiative} dxe4 13. Nd2 (13. Ne1 e5 $14) 13... h5 (13... e5 $5
$11) 14. Nc4 $16 b5 (14... Qg5 $5 15. f4 exf3 16. Rxf3 Bg4 $16) 15. Nd6 Rf8 16.
a4 a6 17. f3 exf3 (17... Qg5 $5 18. fxe4 Qxe3+ 19. Kh1 Bg4 20. Bxg4 hxg4 $18)
18. Bxf3 $18 (18. Rxf3 $6 Nf6 $16) 18... e5 $2 (18... Bg4 19. Bxg4 hxg4 20.
Qxg4 Nf6 $18) 19. Nxf5 gxf5 20. Bxc6 Ra7 21. Rxf5 bxa4 22. Bxa4 Qh4 (22... exd4
23. Qxh5 (23. Bxd4 $143 Qe7 $18) 23... Qe7 24. Rf3 $18 (24. Bxd4 $6 Bxd4 25.
exd4 Qe3+ 26. Kf1 Qxc1+ 27. Bd1 Ne5 28. dxe5 f6 $18)) 23. dxe5 (23. Rxh5 $142
$5 Qe4 24. Qf3 Qxf3 25. gxf3 exd4 26. Bxd4 Rb8 $18) 23... Qxb4 24. Bd4 Rc7 (
24... Rd8 25. c6 (25. Qxh5 $143 Nf8 26. Bc6 Ne6 $18) 25... Nb6 26. c7 $18) 25.
e6 (25. Rg5 $5 Nxc5 26. e6 Nxe6 27. Rxg7+ Nxg7 28. Rxc7 Ne6 $18) 25... fxe6 (
25... Bxd4 26. Rg5+ (26. exd4 $143 fxe6 27. Rb1 Rxf5 28. Rxb4 Kf7 $18) (26.
Bxd7 $6 Bxe3+ 27. Kh1 Qe4 28. exf7+ Rxf7 29. Rxf7 Kxf7 30. Qxh5+ Kg7 $18) (26.
exd7 $143 Bxe3+ 27. Kh1 Kg7 $18) 26... Bg7 27. exd7 $18) 26. Rg5 (26. Rg5 Nxc5
27. Bxc5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bluewolf"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. Nf3 O-O 5. e3 d5 6. Be2 c5 7. c3 Ba5 8. O-O
Nc6 9. Bg3 Ne4 (9... Bf5 10. d3 b5 11. a3 Re8 12. Nh4 Be6 13. h3 Bc7 14. Bxc7
Qxc7 15. Nd2 b4 16. Qc2 Qd6 17. Ndf3 h6 18. Rfc1 a5 19. cxb4 axb4 20. Qxc5 Qxc5
21. Rxc5 Rec8 22. Nd2 bxa3 23. Nhf3 a2 24. d4 Nb4 25. Rxc8+ Rxc8 26. Ne1 Nc2 {
0-1 algernon-ladams/net-chess.com 2008 (26)}) 10. Qc2 $146 (10. d3 Nxg3 11.
fxg3 Re8 12. Qc1 Qe7 13. c4 dxc4 14. dxc4 Qxe3+ 15. Qxe3 Rxe3 16. Kf2 Re8 17.
Nbd2 Be6 18. Ne4 b6 19. Nd6 Red8 20. Nb7 Rd7 21. Nxa5 Nxa5 22. a4 Nxc4 23. Bxc4
Bxc4 24. Rfe1 f6 {joaquimbage-chessie2/kurnik 2014/0-1 (48)}) (10. Bf4 Re8 11.
Qb3 c4 12. Qb2 g5 13. Bg3 h5 14. h4 g4 15. Ng5 Nd6 16. Bxd6 Qxd6 17. Na3 f6 18.
Nxc4 dxc4 {COMP/7.c3 Ba5 2002 (18)}) 10... Re8 (10... Nxg3 11. fxg3 c4 $15) 11.
d3 (11. Bh4 $5 g5 12. Bg3 $15) 11... Nxg3 $17 {Black gets in control} 12. hxg3
d4 13. cxd4 cxd4 14. e4 Be6 (14... Qf6 15. Qc1 $17) 15. Nbd2 (15. Qb2 $5 $17)
15... Bc3 $19 16. Rab1 (16. Rad1 Nb4 17. Qa4 Nxa2 $19) 16... Nb4 17. Qd1 (17.
Qa4 Bxd2 18. Nxd2 Nxa2 $19) 17... Bxa2 18. Rc1 b5 19. Ne1 a5 20. Nb1 (20. Nc2
Qe7 $19) 20... Bb2 21. Rc5 Qb6 22. Rf5 (22. Rh5 Rec8 23. Nf3 Rc2 $19) 22...
Rec8 23. Nf3 Rc2 24. Nbd2 (24. Nfd2 Be6 25. Rh5 Rac8 $19) 24... a4 (24... a4
25. Ng5 a3 $19) (24... Rac8 $5 25. Qe1 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "lopesqwf"]
[Black "tche"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "126"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 a5 3. Bb2 axb4 4. d4 $146 (4. axb4 Rxa1 5. Bxa1 Bxb4 6. Bxe5 Nf6
7. e3 Nc6 8. Bb2 O-O 9. Nf3 Re8 10. Be2 {Basman (10)} d5 11. O-O Qe7 12. d3 Bd7
13. Nbd2 Ng4 14. Nb3 Bd6 15. Qa1 f6 16. Nbd4 Nxd4 17. Bxd4 c5 18. Bb2 d4 19. e4
f5 20. h3 fxe4 21. dxe4 Ne5 22. Nh2 Ng6 23. Bc4+ Kh8 24. Re1 Nh4 25. g3 Ng6 26.
Bf1 Qg5 27. Bc1 Qh5 28. Qa7 Bxh3 29. Qxb7 Bxf1 30. Nxf1 Ne5 31. Nh2 Nf3+ 32.
Nxf3 Qxf3 33. Bf4 Rf8 34. Qb3 Qxb3 35. cxb3 Bxf4 36. gxf4 Rxf4 37. Rc1 Rxe4 38.
b4 h6 39. bxc5 Re7 40. Rd1 Rc7 41. Rxd4 Rxc5 42. Kg2 Rg5+ 43. Kh3 Kh7 44. f4
Rg1 45. Rd6 h5 46. Kh4 g6 47. Rd7+ Kh6 48. Kh3 Ra1 49. Kg3 Ra4 50. Rb7 Ra5 51.
Rc7 Ra3+ 52. Kh4 Rd3 53. Ra7 Rc3 54. Rb7 Rf3 55. Rf7 Rf2 56. Kg3 Rf1 57. Ra7
Rg1+ 58. Kh3 Rb1 59. Kg3 Rb3+ 60. Kh4 Rb4 61. Kg3 Rb8 62. Rc7 Rf8 63. Ra7 Rg8
64. Kh4 Rf8 65. Kg3 Rc8 66. Rb7 Ra8 67. Rc7 Rh8 68. Kh4 Rb8 69. Kg3 Rb4 70. Ra7
Rb3+ 71. Kh4 Rb1 72. Kg3 Rg1+ 73. Kh3 Rd1 74. Kg3 Rd4 75. Rb7 Ra4 76. Rc7 Ra8
77. Rb7 Rf8 78. Ra7 Rf5 79. Rb7 Rc5 80. Ra7 Rc1 81. Rb7 Rg1+ 82. Kh3) (4. Bxe5
bxa3 (4... Nc6 5. Bb2 Nf6 6. e3 d5 7. Nf3 Bd6 8. d4 Qe7 9. Be2 bxa3 10. c4 dxc4
11. Bxc4 Bb4+ 12. Bc3 Ne4 13. Bxb4 Qxb4+ 14. Nbd2 Nxd2 15. Nxd2 O-O 16. O-O Ra5
17. Bd3 Qe7 18. Nc4 Ra7 19. Qh5 {
Urbanaites,E-Mamoshin,V/Kineshma Chess 2010/0-1 (34)}) 5. Nxa3 Nc6 6. Nb5 Nxe5
7. Rxa8 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. e3 Nd5 10. Be2 Nb6 11. Ra1 Be7 12. O-O O-O 13. c4 d5
14. cxd5 Nxd5 15. Na7 Nxa7 16. Rxa7 Bf5 17. Rxb7 Be4 18. Ra7 Bd6 19. Qb3 Nb4
20. d3 Nxd3 21. Bxd3 Bxf3 22. gxf3 Qg5+ 23. Kh1 Qh5 24. f4 Qf3+ {
1/2-1/2 Windelboe,W-Jensen,V/Aarhus op 1994 (24)}) (4. Bxe5 $142 $5 Nf6 5. axb4
Rxa1 6. Bxa1 Bxb4 7. e3 $11) 4... bxa3 $17 5. Rxa3 $2 (5. Nxa3 $142 exd4 6.
Qxd4 $17) 5... Bxa3 $19 6. Nxa3 e4 (6... Qe7 7. Nb1 d6 8. e3 $19) 7. e3 (7. d5
Nf6 $19) 7... Qe7 (7... d5 8. c4 $19) 8. Nc4 (8. Nb5 d5 $19) 8... d5 9. Ne5 (9.
Nd2 Nf6 $19) 9... Nf6 (9... Qb4+ $142 10. Qd2 Qxb2 11. f3 $19) 10. Bb5+ (10. c4
$19) 10... c6 11. Be2 (11. Bc3 cxb5 12. Qb1 $19) 11... O-O (11... Qb4+ $142 12.
Qd2 Qxb2 $19) 12. Bc3 (12. c4 dxc4 13. Bxc4 Be6 14. Bxe6 Qxe6 $19) 12... Be6 (
12... Nfd7 13. Nxd7 Nxd7 14. Qd2 $19) 13. h4 (13. Qb1 Na6 $19) 13... Nbd7 14.
Nxd7 (14. Qb1 Rfb8 $19) 14... Nxd7 15. Bg4 (15. Qb1 b6 $19) 15... f5 (15... Qa3
$142 $5 16. Kd2 $19) 16. Be2 f4 17. Bd2 f3 (17... fxe3 $142 $5 18. Bxe3 Qb4+
19. Qd2 Ra1+ 20. Bd1 $19) 18. gxf3 c5 (18... Qf6 19. Bc3 $19) 19. c3 (19. fxe4
dxe4 20. Bc3 Qf6 $19) 19... cxd4 (19... Qf6 $5 20. h5 $19) 20. cxd4 exf3 (20...
Nf6 21. Qb1 $19) 21. Nxf3 (21. Bxf3 Nf6 $19) 21... Bg4 22. Ng5 Qf6 (22... Bxe2
23. Qb1 Nf6 24. Kxe2 $19) 23. O-O (23. f3 Bf5 $19) 23... Bxe2 24. Qxe2 h6 25.
Nh3 (25. Qg4 hxg5 26. Qxd7 $19) 25... Qxh4 26. Kh2 (26. Nf4 Ra2 $19) 26... Rf5
(26... Ra2 27. Rd1 $19) 27. Rg1 (27. Kg2 Ra2 28. f3 Rh5 $19) 27... Raf8 28. f4
Nf6 29. Be1 Qh5 30. Qxh5 (30. Qg2 Rf7 $19) 30... Rxh5 31. Kg2 Ra8 (31... Re8
32. Bd2 $19) 32. Rh1 (32. Nf2 Ra4 $19) 32... Ra2+ 33. Bf2 (33. Kg3 Re2 34. Kf3
Rxh3+ 35. Rxh3 Rxe1 $19) 33... Ne4 34. Rb1 (34. Rc1 Rxh3 $1 35. Kxh3 Nxf2+ 36.
Kh4 Re2 $19) 34... Ra7 (34... g5 $142 35. fxg5 Nxf2 36. Nxf2 Rxg5+ 37. Kf3 Rf5+
38. Kg4 Raxf2 39. Rxb7 Rg5+ 40. Kh3 Rf3+ 41. Kh2 Rxe3 42. Rb8+ Kg7 43. Rb6 $19)
35. Rb2 Rf5 (35... Ra6 36. Be1 $19) 36. Kf3 Rf6 (36... Nf6 $5 37. Kg2 $19) 37.
Rb5 Rd6 38. f5 (38. Bg3 Kf7 $19) 38... b6 39. Bg3 (39. Nf4 Ra5 40. Rb2 Ng5+ 41.
Ke2 Ra7 $19) 39... Nc3 (39... Nxg3 $5 40. Kxg3 g5 41. fxg6 Rxg6+ 42. Kf3 Rf6+
43. Nf4 $19) 40. Rb3 Rc6 41. Be5 (41. Nf4 Ra1 $19) 41... Ne4 (41... Rf7 42. Kg4
$19) 42. Rb5 Nd2+ (42... Ra5 43. Rxd5 Nd2+ 44. Ke2 Rxd5 45. Kxd2 Rxe5 46. dxe5
$19) 43. Kg4 (43. Ke2 Ra2 44. Rxd5 Rc3 $19) 43... Ra5 (43... Nc4 $142 44. Kf4
Ra5 45. Rxa5 bxa5 46. e4 $19) 44. Rb2 $2 (44. Rxa5 bxa5 45. Nf4 $19) 44... Nc4
45. Rb3 Ra3 (45... g5 $142 $19) 46. Rxa3 $17 Nxa3 47. Nf4 Nc4 48. Nxd5 Nxe5+
49. dxe5 Rc4+ 50. Kf3 b5 51. Nb6 (51. Ke2 h5 $19) 51... Rc5 52. Kf4 (52. Ke4 b4
53. Kd4 b3 $19) 52... Kf7 (52... b4 53. e4 $19) 53. Ke4 (53. Nd7 Rc1 $19) 53...
b4 54. Na4 (54. Kd4 b3 55. Na4 Rc2 $19) 54... Ra5 (54... b3 55. Kd4 Rc2 56. e6+
Kf6 57. e4 $19) 55. Nb2 h5 (55... g6 56. e6+ Ke7 57. fxg6 $19) 56. Nc4 (56. Kd4
b3 57. Nd1 h4 $19) 56... Rc5 (56... b3 57. Kf3 $19) 57. Nd6+ (57. Nd2 $19)
57... Ke7 58. Kd4 Rc6 (58... b3 $142 59. f6+ gxf6 60. Kxc5 $19) 59. Ne4 b3 60.
f6+ gxf6 61. exf6+ Rxf6 62. Kc3 Rf3 63. Kxb3 (63. Kd3 $19) 63... Rxe3+ (63...
Rxe3+ 64. Nc3 h4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "lopesqwf"]
[Black "bluewolf"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Bg7 4. a3 d6 5. e3 (5. d3 O-O 6. g3 e5 7. Bg2 c6 8.
e4 a5 9. Nbd2 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Qxa1 Na6 12. Bc3 Be6 13. Ng5 Bd7 14. O-O
Ne8 15. Ngf3 Nec7 16. Qb1 f5 17. Ba1 fxe4 18. Nxe4 Qe7 19. Re1 Bg4 {
Gareev,T-Perdomo,L/XLIII WJun Kochin IND 2004/1-0 (40)}) 5... Bg4 (5... e5 6.
c4 O-O 7. d4 Nc6 8. d5 Ne7 9. Be2 Ne8 10. O-O h6 11. Qc1 f5 12. Re1 g5 13. Bc3
Ng6 14. h3 g4 15. hxg4 fxg4 16. Nh2 Qf6 17. Rf1 Qh4 18. g3 Qh3 19. Re1 Nf6 20.
Bf1 {robertopa-dors/kurnik 2014/1-0 (34)}) 6. Be2 $146 (6. c4 Nbd7 7. Be2 O-O
8. O-O Bxf3 9. Bxf3 c6 10. b5 Rc8 11. bxc6 bxc6 12. d4 e5 13. Qc2 exd4 14. exd4
d5 15. c5 Rb8 16. Nd2 Ne8 17. Bc3 f5 18. g3 Nef6 19. Bg2 Ne4 20. Nf3 Nxc3 {
OPA-Bennyhill/Live Game Caissa's Web 2004 (45)}) (6. h3 Bd7 $11) 6... Nbd7 (
6... O-O 7. O-O $11) 7. h3 Be6 (7... Bxf3 8. Bxf3 c6 9. c4 $11) 8. Qc1 (8. O-O
O-O $14) 8... O-O $11 9. d3 (9. O-O c5 $11) 9... b6 (9... a5 10. O-O $11) 10.
d4 (10. O-O a6 $11) 10... Ne4 (10... c5 11. c4 $11) 11. c4 (11. Nbd2 Nef6 $14)
11... d5 (11... Ndf6 12. Nc3 $11) 12. cxd5 Bxd5 13. Nbd2 (13. O-O a5 $11) 13...
f5 (13... Nxd2 14. Qxd2 (14. Nxd2 $143 Bxg2 15. Rg1 Bxh3 $15) 14... Nf6 15. O-O
$11) 14. O-O (14. Nxe4 $142 fxe4 15. Nd2 $14) 14... Bb7 $4 (14... c6 $142 $11)
15. Nxe4 (15. Bc4+ e6 16. Bxe6+ Kh8 $18) 15... Bxe4 (15... fxe4 16. Bc4+ e6 17.
Bxe6+ Kh8 18. Nd2 $16) 16. Qc4+ (16. Bc4+ e6 17. Bxe6+ Kh8 $18) 16... Kh8 17.
Rfe1 (17. Ng5 Nf6 18. Rfc1 Bd5 19. Qxc7 a5 $18) 17... c5 $2 (17... c6 18. Qa6
$14) 18. bxc5 (18. Ng5 $5 $18) 18... bxc5 (18... Nxc5 19. Red1 Ne6 20. Ne5 $14)
19. Ng5 $16 Nf6 (19... Qb6 $142 20. Ra2 Qf6 $16) 20. Nf7+ $4 (20. Ne6 Bd5 21.
Nxd8 Bxc4 22. Bxc4 Rfxd8 23. dxc5 $14) 20... Rxf7 $1 $19 21. Qxf7 {Decoy to f7}
(21. dxc5 $142 Bd5 22. Qf4 $19) 21... Bd5 22. Qxd5 (22. Qxg7+ Kxg7 23. dxc5 $19
) 22... Nxd5 23. Bf3 (23. Rab1 cxd4 24. exd4 Nf4 $19) 23... Rb8 (23... cxd4 24.
exd4 Rb8 25. Re2 $19) 24. Rab1 c4 25. Ba1 Rxb1 (25... e6 26. Rbc1 Rc8 27. Re2
$19) 26. Rxb1 Bf6 27. Rb5 e6 28. Bb2 (28. Kf1 a6 29. Rb7 c3 $19) 28... c3 29.
Bc1 Qd7 30. Bxd5 (30. Rc5 Qa4 31. Bxd5 Qd1+ 32. Kh2 Qxc1 33. Bxe6 $19) 30...
Qxb5 31. Bxe6 Qb1 32. a4 Qxc1+ 33. Kh2 Qb2 (33... Qb2 34. Kg3 c2 35. Bxf5 gxf5
36. Kf4 c1=Q 37. Kg3 Qg1 38. f3 Qgxg2+ 39. Kf4 Qg5#) (33... Bh4 34. Bc4 Bxf2
35. Bf1 Qxf1 36. h4 Qg1+ 37. Kh3 Qh1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bluewolf"]
[Black "lopesqwf"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e4 e5 3. a3 a6 (3... d5 4. exd5 Qxd5 5. Nc3 Qd8 6. Bxb5+ Bd7 7.
Bxd7+ Qxd7 8. Bb2 Nf6 9. d3 Nc6 10. h3 Nd4 11. Nge2 Nc6 12. Ng3 Nd4 13. Nce4
Nxe4 14. Nxe4 Qc6 15. Bxd4 exd4 16. O-O Be7 17. Re1 Bh4 18. Nf6+ {
pillsbury-rimazu/net-chess.com 2018/1-0 (51)}) 4. Bb2 $146 (4. Nc3 Nc6 5. Nf3
Nf6 6. d3 Bb7 7. h3 a5 8. bxa5 Rxa5 9. Bb2 Qa8 10. Be2 b4 11. Na2 b3 12. cxb3
Bxa3 13. Bxa3 Rxa3 14. Qc2 Nb4 15. Qb2 Rxa2 16. Rxa2 Qxa2 17. Qxa2 Nxa2 18.
Nxe5 Ke7 {pillsbury-baumel/net-chess.com 2012/0-1 (43)}) (4. Nf3 Nf6 $11) 4...
c6 (4... Nf6 5. c4 $11) 5. Nf3 $14 d6 6. d4 Nd7 (6... exd4 $5 7. Qxd4 Nf6 $14)
7. dxe5 $16 Be7 $2 (7... dxe5 $142 8. Nxe5 Qe7 $16) 8. exd6 $18 Bf8 9. e5 Bb7 (
9... a5 10. Bd3 $18) 10. Nbd2 (10. c4 Nh6 $18) 10... h5 (10... c5 11. c4 Qb6
12. bxc5 Qxc5 13. Bd4 $18) 11. c4 (11. Bd3 Nh6 $18) 11... Rh6 12. c5 (12. Bd3
g5 13. O-O g4 $18) 12... Re6 (12... Rg6 13. Nd4 Qg5 14. N2f3 $18) 13. Ne4 (13.
Bd3 Qf6 $18) 13... Rg6 (13... h4 14. Nfg5 Rxe5 15. Bxe5 Nxe5 16. f4 $18) 14. h4
Rg4 (14... a5 15. Nfg5 Rh6 16. Qb3 Nxe5 17. Bxe5 $18) 15. Qd3 Nh6 16. Nfg5 (16.
Neg5 a5 17. e6 Nxc5 18. bxc5 Bxd6 19. cxd6 Bc8 $18) 16... Nxe5 (16... Qc8 $18)
17. Bxe5 Qd7 (17... Nf5 18. g3 Qd7 19. f3 Rxe4+ 20. fxe4 $18) 18. f3 f6 (18...
Rxe4+ 19. Nxe4 O-O-O 20. Bf4 $18) 19. Nxf6+ $1 gxf6 20. Qg6+ (20. Bxf6 $142 $5
Rxg5 21. hxg5 Nf5 $18) 20... Nf7 (20... Qf7 21. Bd3 fxe5 22. fxg4 Qxg6 23.
Bxg6+ Kd7 24. gxh5 $18) 21. fxg4 fxg5 22. Bf6 (22. Bd3 Bc8 23. Bf5 Qb7 24. Bxc8
Qxc8 $18) 22... Qe6+ 23. Be2 (23. Kd2 Kd7 $18) 23... Kd7 (23... hxg4 24. Rd1
Rd8 25. Rd4 Bxd6 26. Re4 Bg3+ 27. Kf1 Qxe4 28. Qxe4+ Be5 29. Bxe5 $18) 24. O-O
gxh4 (24... Nxd6 25. cxd6 Bxd6 $18) 25. Rae1 Bxd6 26. cxd6 Rf8 (26... Nh8 27.
Qxh5 Qe3+ 28. Kh1 $18) 27. gxh5 Qe3+ 28. Rf2 Qh6 29. Bg4+ (29. Bg4+ Kxd6 30.
Bd8+ Qxg6 31. Rd2+ Qd3 32. Rxd3#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 Bb7 3. Nf3 Nf6 4. a3 a6 5. g3 g6 6. Bg2 Bg7 7. O-O O-O 8. d3 d6
9. Nbd2 Nbd7 10. e4 $146 (10. c4 bxc4 11. Nxc4 d5 12. Na5 Rb8 13. Qc1 Ne8 14.
Bxg7 Kxg7 15. Qb2+ Kg8 16. Nd4 Nd6 17. Ndc6 Bxc6 18. Nxc6 Qc8 19. Nxb8 Qxb8 20.
Bxd5 Nf6 21. Bg2 Nb5 22. Rac1 Rc8 23. a4 Nd6 24. Bh3 Nf5 25. Qe5 c6 26. Qxb8
Rxb8 27. Rxc6 Rxb4 28. Rxa6 Nd4 29. Re1 Nd5 30. Ra8+ Kg7 31. a5 Nc2 32. Rc1 Nd4
33. Bg4 f5 34. Bf3 Nc7 35. Ra7 Ncb5 36. Rxe7+ Kf6 37. a6 Ra4 38. a7 Rxa7 39.
Rxa7 Nxa7 40. Ra1 Nab5 41. Ra6+ Kg7 42. Kg2 Nxf3 43. Kxf3 Nd4+ 44. Ke3 Nc2+ 45.
Kd2 Nb4 46. Ra7+ Kh6 47. f3 Nc6 48. Rc7 Ne5 49. h3 g5 50. f4 gxf4 51. gxf4 Ng6
52. e3 {1-0 paschalina-65jbm/kurnik 2014 (52)}) 10... Rb8 11. Nb3 e5 12. Na5
Ba8 13. Qd2 Kh8 (13... Nb6 14. Rfe1 $11) 14. Rfe1 (14. a4 c5 15. axb5 Rxb5 $11)
14... Re8 (14... c5 15. Qg5 $11) 15. h3 (15. a4 c5 16. axb5 Rxb5 $14) 15... Nb6
(15... c5 16. Ng5 Kg8 17. Rab1 $11) 16. Rad1 Qd7 (16... Kg8 $11) 17. c4 (17.
Bc1 Na4 $11) 17... Rbd8 (17... bxc4 $142 $5 18. Nxc4 Nxc4 19. dxc4 Nxe4 $15)
18. Qc2 $14 {White prepares c5} Rc8 (18... Kg8 19. Bc1 $14) 19. c5 dxc5 (19...
Na4 $5 $14) 20. bxc5 $16 (20. Qxc5 $6 Na4 21. Qc2 Nxb2 22. Qxb2 Qe7 $11) 20...
Na4 21. Nxe5 Qe6 (21... Qe7 22. Bd4 $16) 22. Ba1 Kg8 (22... Nd7 23. Nxd7 Bxa1
24. Rxa1 Qxd7 25. Rad1 $16) 23. d4 $18 c6 (23... Nh5 24. d5 Qe7 25. Nd3 $18)
24. Re3 (24. Nac4 Bf8 $18) 24... Nd7 (24... Bh6 25. f4 Rcd8 26. Ree1 $18) 25.
Ng4 (25. d5 $5 cxd5 26. exd5 Qe7 $18) 25... Qe7 26. e5 Nf8 (26... h5 27. Nf6+
Bxf6 28. exf6 Qxf6 29. d5 $16) 27. f4 (27. Nc4 $142 Red8 $18) 27... Rcd8 $2 (
27... h5 28. Nf2 $18) 28. Red3 (28. Nxc6 $142 Bxc6 29. Bxc6 $18) 28... Qc7 29.
Qd2 (29. Nb3 h5 30. Nf2 Qd7 $18) 29... Ne6 (29... Nxc5 30. dxc5 Rxd3 31. Qxd3
Qxa5 32. Qe3 $14) 30. Nf6+ (30. Nb3 $142 $5 $16) 30... Bxf6 $14 31. exf6 Nf8 $2
(31... Naxc5 32. dxc5 Rxd3 33. Qxd3 $11) 32. g4 (32. f5 $142 $5 Nd7 33. Rf1 $18
) 32... Ne6 $14 33. f5 (33. Re1 $142 $14) 33... Nexc5 $4 (33... Nf4 $142 $5 34.
Re3 Rxe3 (34... Nxg2 $4 35. Rxe8+ Rxe8 36. Qh6 Re1+ 37. Rxe1 Qh2+ 38. Kxh2 Nxe1
39. Qg7#) 35. Qxe3 Nxc5 $11 (35... Nxg2 36. Qh6 Qh2+ 37. Kxh2 Nxc5 38. Qg7#))
34. dxc5 (34. Qh6 $142 Ne6 35. fxe6 fxe6 36. Nxc6 Bxc6 37. Bxc6 $18) 34... Rxd3
35. Qxd3 Nxc5 $2 (35... Qxa5 $142 36. Qd7 Rb8 $18) 36. Qd2 $18 Nb7 (36... Nd3
37. Qxd3 Qxa5 $18) 37. Qh6 Qb6+ (37... Qh2+ 38. Kxh2 Nxa5 39. Qg7#) 38. Kh1
gxf5 (38... Re1+ 39. Rxe1 Qg1+ 40. Kxg1 Nxa5 41. Re8#) 39. Qg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "97"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 Bb7 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Be2 (5. Bxb5 a6 6. Ba4 Bxb4 7. a3
Be7 8. O-O O-O 9. Ne5 d6 10. Ng4 Nbd7 11. Bxd7 Nxd7 12. Nc3 f5 13. Na4 Qe8 14.
f4 Qg6 15. Nf2 Qxg2# {
mate 0-1 rabelloenter-keithstuart/net-chess.com 2006 (15)}) 5... Be7 $146 (
5... Bxb4 6. O-O Be7 7. Bxb5 O-O 8. d4 c6 9. Be2 Ba6 10. c4 Bc8 11. Nc3 d5 12.
a4 Qb6 13. Rb1 Qd8 14. Ne5 Ba6 15. Re1 Bd6 16. f4 Bxe5 17. fxe5 Ne4 18. Nxe4
dxe4 19. Qc2 f5 20. exf6 {brother-sunnyda/kurnik 2014/1-0 (32)} Qxf6 21. Qxe4
Qf2+ 22. Kh1 Bc8 23. Qe5 Nd7 24. Qg3 Qxg3 25. hxg3 Nf6 26. Bf3 Bd7 27. Ba3 Rfe8
28. Bd6 h6 29. Rb7 Bc8 30. Rc7 Nh7 31. Bxc6 Rd8 32. Bxa8) (5... Bxb4 6. a3 Be7
7. Bxb5 $11) 6. a3 (6. a4 Bxb4 7. axb5 a6 $11) 6... a6 7. O-O O-O 8. d3 (8. c4
bxc4 9. Bxc4 a5 $11) 8... Nd5 (8... c5 9. bxc5 Bxc5 10. Nbd2 $11) 9. c4 $14 Nf6
(9... Bf6 10. Qc2 Bxb2 11. Qxb2 $14) 10. Nc3 (10. Qc2 a5 $14) 10... c6 (10...
bxc4 11. dxc4 a5 12. b5 $14) 11. c5 (11. e4 d5 $14) 11... d5 12. h3 (12. e4 a5
$14) 12... Re8 (12... a5 13. Qc2 $11) 13. Qc2 (13. e4 a5 $14) 13... Nbd7 14.
Nh2 (14. d4 a5 $14) 14... a5 15. Ng4 (15. f4 Qc7 $11) 15... Bc8 (15... Nxg4 16.
Bxg4 Nf6 17. Be2 $11) 16. g3 (16. Nxf6+ $5 Bxf6 17. Bg4 $11) 16... e5 (16...
Nxg4 17. Bxg4 Nf6 18. Bf3 $15) 17. Bf3 (17. f4 $15) 17... Nf8 (17... Nxg4 18.
Bxg4 Nf6 19. Bxc8 Qxc8 20. Kg2 $15) 18. Nxf6+ (18. Nxe5 $142 $5 Qc7 19. g4 $14)
18... Bxf6 $15 19. Bg2 Bb7 (19... Qd7 20. Ne2 $11) 20. Ne2 axb4 (20... Ne6 21.
Rab1 $15) 21. axb4 Ng6 (21... Rxa1 22. Rxa1 Ne6 23. e4 $11) 22. e4 (22. Rxa8
Qxa8 23. e4 Qd8 $11) 22... d4 (22... Qd7 23. Rxa8 Rxa8 24. exd5 cxd5 25. f4 $11
) 23. f4 (23. Rxa8 Bxa8 24. f4 $11) 23... exf4 (23... Rxa1 $5 24. Rxa1 Qd7 $11)
24. gxf4 (24. Rxa8 Bxa8 25. gxf4 Qd7 $16) 24... Nh4 (24... Rxa1 25. Rxa1 Re7
26. e5 $16) 25. e5 (25. Rxa8 Qxa8 26. Nxd4 Qc8 $16) 25... Nxg2 26. Kxg2 (26.
Rxa8 Bxa8 27. Kxg2 Be7 $16) 26... Bh4 (26... Qd5+ 27. Kg1 Be7 28. Nxd4 $16 (28.
Bxd4 $143 Rxa1 29. Bxa1 Ra8 $14)) 27. Nxd4 $16 Qd5+ (27... Qd7 $16) 28. Nf3 (
28. Kh2 Qd7 $16) 28... Be7 (28... Rxa1 29. Bxa1 Ra8 30. Bb2 $14) 29. Rxa8 Rxa8
30. Ra1 (30. f5 $142 $5 $14) 30... Rxa1 $15 31. Bxa1 g6 (31... Bc8 $5 $15) 32.
Bc3 (32. Qe2 Bc8 $11) 32... Bf8 (32... Bc8 33. Qe2 $11) 33. Qe2 $14 Bg7 (33...
Bc8 34. Qe4 Qa2+ 35. Bd2 $14) 34. Kg3 (34. e6 fxe6 35. Bxg7 Kxg7 36. Qe5+ Qxe5
37. Nxe5 Kf8 $16) 34... Qb3 (34... Bc8 35. Nd4 $16) 35. Bd2 (35. e6 Qxe6 36.
Qxe6 fxe6 37. Bxg7 Kxg7 $16) 35... Bc8 (35... Qa2 36. Kh2 $16) 36. Nd4 Qd5 37.
Be3 (37. Qe4 Qd7 38. Qxc6 Qxh3+ 39. Kf2 Bg4 $16) 37... Bd7 (37... g5 $142 $5
38. Nf3 gxf4+ 39. Bxf4 Qe6 $14) 38. Qf3 Qxf3+ 39. Nxf3 f6 (39... Be6 40. Ng5
$16) 40. d4 (40. exf6 Bxf6 41. Bd4 Bxd4 42. Nxd4 Kg7 $16) 40... Be6 (40... Kf7
41. Nd2 $16) 41. exf6 (41. Nd2 $5 $16) 41... Bxf6 $14 42. Nh4 (42. Ne5 Bd5 $14)
42... Bd5 (42... Bxh4+ 43. Kxh4 Kf7 44. Kg5 $11) 43. Bf2 (43. f5 Bxh4+ 44. Kxh4
gxf5 $14) 43... Kf7 (43... Bxh4+ 44. Kxh4 Kg7 45. f5 $11) 44. Nf3 h6 (44... Ke6
45. Ng5+ Bxg5 46. fxg5 $11) 45. Ne5+ $14 Kg7 46. Ng4 h5 47. Ne5 h4+ (47... Kh6
48. Be3 Kg7 49. Bd2 $16) 48. Kh2 (48. Kg4 Be6+ 49. Kf3 Bd5+ 50. Ke3 g5 $16)
48... Be4 (48... g5 49. fxg5 Bxg5 50. Kg1 $14) 49. Nd7 (49. Kg1 Bd5 $16)
1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "axxle"]
[Black "lubo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 g6 2. b4 Bg7 3. c3 (3. e3 d6 4. Nf3 Nd7 5. c3 Ngf6 6. a4 O-O 7. Ba3 e5 8.
b5 Re8 9. a5 Ne4 10. Qb3 exd4 11. cxd4 Ndc5 12. Bxc5 dxc5 13. Bc4 Be6 14. Bxe6
Rxe6 15. O-O cxd4 16. Nxd4 Bxd4 17. exd4 Qxd4 18. Ra4 Qe5 19. Qc2 Rae8 20. Re1
Qc5 21. Rc4 Nd6 {0-1 Kivimaki,J-Seeman,T/26th Heart of Finland Open 2016 (21)})
3... d6 (3... d5 4. Bg5 Bd7 5. Nf3 a5 6. Qc1 Nf6 7. h3 axb4 8. Qd2 O-O 9. Bh6
Ne4 10. Qe3 bxc3 11. Bxg7 Kxg7 12. Qc1 c5 13. dxc5 Qa5 14. Na3 Qxa3 15. Qd1
Qxc5 16. e3 c2 17. Qc1 Qc3+ 18. Nd2 Nxd2 {
0-1 capacuba-hgrayson/net-chess.com 2012 (18)}) 4. Bg5 $146 (4. Nf3 Nf6 5. e3
O-O 6. Be2 c6 7. O-O Nbd7 8. h3 Nb6 9. a4 Nbd5 10. Bd3 a5 11. b5 cxb5 12. e4
Nc7 13. axb5 b6 14. Re1 Bd7 15. Be3 Bxb5 16. c4 Ba6 17. e5 dxe5 18. Nxe5 Bb7 {
sgrant-alexp/net-chess.com 2011/0-1 (47)}) (4. e4 Nf6 5. Bd3 O-O $11) 4... Nd7
(4... h6 5. Bh4 $11) 5. e4 h6 (5... Ngf6 6. Bd3 $11) 6. Be3 e6 (6... Ngf6 7.
Nd2 $11) 7. Bd3 $14 b6 (7... Ngf6 8. Nf3 $14) 8. Nf3 Bb7 9. Qc1 (9. Qc1 Ngf6
10. Qc2 $14) (9. O-O Ngf6 10. Nbd2 a5 $14) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "lubo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "15"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. d3 g6 3. Bb2 Bg7 4. e4 d6 (4... O-O 5. Nd2 d5 6. e5 Ng4 7. Ngf3 d4
8. Qe2 Nc6 9. c3 Ngxe5 10. g3 dxc3 11. Bxc3 Nxf3+ 12. Nxf3 Bxc3+ 13. Nd2 Nd4
14. Qd1 Qd5 15. Rg1 Qe5+ 16. Be2 Bh3 17. Rc1 Nf3# {
mate 0-1 vaingrecsky-aperturaf/net-chess.com 2016 (17)}) 5. h3 $146 (5. b5
Nbd7 6. Nd2 e5 7. Ne2 Nc5 8. g3 Bd7 9. a4 O-O 10. Bg2 Qe7 11. O-O Rac8 12. Qb1
Nh5 13. Nc3 f5 14. Nd5 Qf7 15. exf5 gxf5 16. Ne3 f4 17. Nd5 Kh8 18. Ra3 c6 19.
bxc6 bxc6 20. Nc4 f3 21. Nxd6 Qxd5 22. Nxc8 Bxc8 23. Bh1 Bh3 24. Re1 Ne6 25.
Re4 Rf5 26. Rh4 Nhf4 27. Rxf4 Nxf4 {0-1 mic-powerpragt/net-chess.com 2008 (27)}
) (5. Bc3 O-O 6. Nd2 c5 7. Ngf3 cxb4 8. Bb2 Nc6 9. Nc4 b5 10. Ne3 a5 11. a3
bxa3 12. Rxa3 b4 13. Ra4 Bd7 14. c3 Qc7 15. cxb4 Nxb4 16. Ra1 Bb5 17. Rc1 Qb7
18. Be2 Rfc8 19. O-O Rxc1 {dweigel-alexp/net-chess.com 2012/1-0 (33)}) (5. c4
e5 6. b5 O-O 7. Nc3 Bd7 8. Be2 c6 9. a4 cxb5 10. axb5 a6 11. Nf3 Bg4 12. h3
Bxf3 13. Bxf3 Nbd7 14. O-O axb5 15. Nxb5 Qb6 16. d4 Rxa1 17. Bxa1 exd4 18. Bxd4
Qc6 19. Qd3 Ne5 {iczker-misterpi/kurnik 2013/1/2-1/2 (53)}) (5. Nf3 O-O $11)
5... Nbd7 (5... O-O 6. Nf3 $15) 6. Nf3 $11 c6 (6... O-O 7. Be2 $11) 7. Be2 (7.
Nbd2 a5 8. a3 O-O $11) 7... O-O (7... Qb6 8. c3 $11) 8. O-O (8. O-O a5 9. a3
$11) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "rhand"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "124"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. a3 d5 3. d4 Nf6 4. e3 Be7 5. Nc3 O-O 6. h3 $146 (6. g3 b6 7. Bg2
Bb7 8. Bb2 c5 9. dxc5 bxc5 10. bxc5 Bxc5 11. Nge2 Nc6 12. O-O Ne7 13. Na4 Bb6
14. Bxf6 gxf6 15. Nd4 Bxd4 16. Qxd4 Nf5 17. Qb4 Rb8 18. Rfd1 Bc6 19. Qc5 Bxa4
20. Rdc1 Qd7 21. c3 Bb3 22. Rab1 Rb5 23. Qxb5 Qxb5 24. Bf1 Qa4 25. Bd3 Bc4 26.
Bxf5 exf5 27. Ra1 Rb8 28. Rcb1 Rxb1+ 29. Rxb1 Qxa3 30. Rb8+ Kg7 31. Rb7 Be2 32.
Rc7 Qc1+ 33. Kg2 Qf1# {mate 0-1 pillsbury-tomy/net-chess.com 2016 (33)}) (6.
Nf3 Ne4 7. Nxe4 dxe4 8. Nd2 f5 9. c4 Bf6 10. Be2 e5 11. d5 f4 12. Nxe4 fxe3 13.
Nxf6+ Qxf6 14. Bxe3 e4 15. O-O Qg6 16. Bh5 Qd6 17. Bc5 Qf6 18. Bd4 Qd8 19. Qe1
Qg5 20. Qd1 Bf5 {pillsbury-jjrizzo/net-chess.com 2017/0-1 (54)}) (6. f3 b6 7.
Nh3 c5 8. bxc5 bxc5 9. dxc5 Bxc5 10. Nf4 Qb6 11. Na4 Qa5+ 12. Bd2 Qc7 13. Nxc5
Qxc5 14. Bd3 d4 15. e4 Nc6 16. O-O e5 17. Nd5 Nxd5 18. exd5 Qxd5 19. Be4 Qc5
20. Bh6 d3+ {generall-anesska77/kurnik 2014/0-1 (37)}) (6. Bd3 a5 7. b5 c5 $11)
6... b6 (6... a5 7. b5 $17) 7. Nf3 (7. Bd3 c5 $15) 7... c5 (7... a5 8. b5 $11)
8. b5 (8. bxc5 bxc5 9. dxc5 Bxc5 $15) 8... Nbd7 (8... c4 9. Ne5 $15) 9. Be2 Bb7
(9... a6 10. O-O $15) 10. Bb2 Qc7 11. O-O Ne8 (11... a6 12. dxc5 Nxc5 13. bxa6
Bxa6 14. Nb5 $15) 12. a4 (12. Re1 c4 $15) 12... Nd6 $15 {Black intends c4} 13.
Re1 (13. dxc5 Nxc5 14. Qd4 Bf6 $15) 13... Nf6 (13... Rfc8 14. Rb1 $15) 14. Ne5
(14. dxc5 Qxc5 15. Qd4 Qxd4 16. Nxd4 Rfc8 $11) 14... Rac8 {Black intends c4} (
14... a6 15. dxc5 Qxc5 16. Qd4 $11) 15. Rc1 (15. dxc5 Qxc5 16. a5 Qb4 $11)
15... c4 16. Ba3 Nde4 17. Nxe4 Nxe4 (17... Bxa3 18. Nxf6+ gxf6 19. Ra1 $11) 18.
Bxe7 $11 Qxe7 19. c3 (19. Ra1 f6 20. Ng4 Qd7 $11) 19... f6 (19... Qh4 20. Rf1
$11) 20. Nf3 (20. Ng4 Qd6 $11) 20... Ra8 21. Nh2 (21. Nd2 f5 $11) 21... a6 $17
22. Bf3 Nd6 23. Rb1 (23. bxa6 Rxa6 24. Rb1 Bc6 $17) 23... axb5 24. axb5 Ra5 25.
e4 (25. Ra1 $5 Rfa8 26. Rxa5 Rxa5 27. Qc2 $17) 25... dxe4 $19 (25... Nxb5 $143
26. Qc1 Qd7 27. Ng4 $17) (25... Nxe4 $6 26. Bxe4 dxe4 27. Nf1 $17) 26. Be2 Bd5
27. Qc1 Qd7 28. Ng4 Rxb5 (28... Rfa8 29. Ne3 $19) 29. Ne3 (29. Rxb5 Nxb5 30.
Qb2 Ra8 $17) 29... Rxb1 30. Qxb1 b5 31. Qb4 Qc6 (31... Ra8 32. Qc5 Qc6 33. Qb4
$19) 32. Ra1 h6 (32... f5 33. Qc5 $19) 33. Bg4 (33. Bh5 f5 $17) 33... f5 $19
34. Be2 Nc8 (34... f4 35. Ng4 $19) 35. Ra5 $17 Nd6 (35... f4 36. Nxd5 exd5 37.
Bg4 $17) 36. Nxd5 $4 (36. Ra1 f4 37. Ng4 $19) 36... exd5 $19 37. Kh1 (37. Qa3
Qd7 $19) 37... Kf7 (37... e3 38. fxe3 Re8 39. Qa3 Rxe3 40. Ra6 $19) 38. Bh5+ (
38. Qc5 Rc8 39. Qa3 Rb8 $19) 38... g6 39. Be2 Rb8 (39... f4 40. Qa3 Rb8 41. Bg4
$19) 40. Ra7+ (40. Qa3 Nc8 $19) 40... Rb7 41. Rxb7+ (41. Ra8 Ne8 $19) 41...
Nxb7 42. Bd1 (42. Qa3 f4 $19) 42... h5 (42... Qa6 43. Qb2 $19) 43. h4 (43. Bc2
f4 $19) 43... Qa6 (43... f4 44. Kg1 $19) 44. Qb2 Qa5 (44... Kg8 45. Kg1 $19)
45. g3 (45. Kg1 Kg7 $19) 45... Nd8 46. Kg2 Nc6 47. Bc2 (47. Qc1 $19) 47... b4
48. cxb4 (48. Qc1 Qa3 49. Qh6 Qxc3 50. Qh7+ Kf6 $19) 48... Qxb4 (48... Nxb4
$143 49. Bb1 $19) 49. Qa2 Qb6 (49... Qc3 50. Qa8 Ne7 51. Ba4 Qxd4 52. Qe8+ Ke6
53. Bd7+ Kd6 54. Qd8 $19) 50. Qa4 (50. Qa8 f4 51. gxf4 Ne7 $19) 50... Ke7 (
50... Nxd4 $142 51. Qd7+ Kf6 52. Ba4 $19) 51. Qa3+ Kf7 (51... Kd7 52. Qf8 Nxd4
(52... Qxd4 $6 53. Ba4 $19) 53. Ba4+ Nb5 54. Qf7+ Kc6 55. Qxg6+ Kc5 56. Qxf5 c3
$19) 52. Qc5 $4 (52. Qa4 Nxd4 53. Qd7+ Kf6 54. Ba4 $19) 52... Qxc5 $19 53. dxc5
d4 54. Kf1 (54. Ba4 c3 55. Kf1 Ke6 $19) 54... Ke6 55. Ba4 Kd5 56. Bxc6+ (56.
Ke2 $19) 56... Kxc6 57. Ke2 Kxc5 58. Kd2 c3+ 59. Kc2 Kc4 60. Kc1 d3 61. Kd1 Kb3
{Black plans c2} (61... c2+ 62. Kd2 Kd4 63. g4 fxg4 64. f3 e3+ 65. Kc1 Kc3 66.
fxg4 d2#) 62. Kc1 $19 c2 (62... c2 63. Kd2 Kb2 64. Ke3 c1=Q+ 65. Kd4 d2 66. Kd5
d1=Q+ 67. Ke5 Qc3+ 68. Ke6 Qd8 69. g4 Qcf6#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "tmitchell"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "134"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 f6 3. e4 Ne7 (3... c5 4. c3 cxb4 5. axb4 a6 6. Bc4 b5 7. Bxg8
Rxg8 8. Qh5+ g6 9. Qxh7 Rg7 10. Qh4 Bb7 11. d3 Nc6 12. Nf3 {
1-0 pillsbury-israelflavio/net-chess.com 2014 (12)}) 4. Nc3 $146 (4. c4 c6 5.
Nc3 d5 6. cxd5 cxd5 7. exd5 Nxd5 8. Bc4 Nb6 9. Bb3 Nc6 10. Nge2 Bg4 11. f3 Bf5
12. O-O a5 13. b5 Bc5+ 14. Kh1 Nd4 15. Nxd4 Bxd4 16. Bb2 Bd3 17. a4 Bxf1 18.
Qxf1 Rc8 {ferminkatcho-berezovsky/kurnik 2012/1-0 (39)}) (4. Bc4 d5 5. exd5
Nxd5 6. Nf3 Nb6 7. Bb3 N8d7 8. O-O c5 9. c4 cxb4 10. axb4 Bxb4 11. d4 e4 12.
Nfd2 Bxd2 13. Nxd2 f5 14. c5 Nxc5 15. dxc5 Nd5 {
1-0 ferminkatcho-christoph31/kurnik 2012 (15)}) 4... Ng6 5. Nf3 c6 (5... Be7 6.
Bc4 $14) 6. d4 Be7 (6... b5 7. dxe5 fxe5 8. Ng5 $14) 7. dxe5 O-O (7... fxe5 8.
Be3 $14) 8. Bc4+ $16 Kh8 9. O-O (9. exf6 Bxf6 10. Nd4 b5 $14) 9... Nxe5 (9...
fxe5 10. Be3 $14) 10. Nxe5 (10. Bb3 b5 $14) 10... fxe5 11. Bb2 (11. Qh5 d6 $14)
11... b5 $11 12. Bb3 (12. Bd3 a5 $11) 12... Qc7 (12... a5 13. Qh5 d6 14. Rad1
$11) 13. Qe2 (13. Qh5 a5 $11) 13... d6 (13... a5 14. Qd2 $11) 14. Rad1 (14. a4
bxa4 15. Rxa4 Qb6 $14) 14... Rf6 (14... a5 15. Qd2 $11) 15. h3 (15. Qd3 Nd7 $14
) 15... Be6 (15... a5 16. Bc1 $11) 16. Bxe6 $14 Rxe6 17. f4 (17. Qd3 Rf6 $11)
17... Rh6 (17... a5 18. Qg4 Rg6 19. Qh5 $11) 18. f5 (18. fxe5 dxe5 19. Bc1 Rf6
$14) 18... Qb6+ (18... Rf6 19. Bc1 $11) 19. Qf2 (19. Kh2 Rf6 $11) 19... Qxf2+ (
19... Qc7 20. Bc1 Rf6 21. Bg5 $11) 20. Rxf2 (20. Kxf2 a5 $14) 20... Bh4 (20...
a5 $5 $11) 21. Rff1 Bf6 $2 (21... Bg5 $142 $5 22. f6 Nd7 $14) 22. Rxd6 $18 Kg8
(22... a5 23. Bc1 Rh4 24. Rfd1 $18) 23. Bc1 a5 $4 (23... Rh5 $18) 24. Bxh6 Kf7
(24... axb4 25. axb4 Be7 26. Re6 Bxb4 27. Bd2 $18) 25. Be3 (25. Bd2 Be7 26. Re6
axb4 27. axb4 Bxb4 28. Rxe5 Nd7 $18) 25... Be7 26. Re6 axb4 27. axb4 Ra6 (27...
Bxb4 28. Nd1 $18) 28. Rxe5 (28. Rb1 $5 Ra3 29. Bd2 h5 $18) 28... Bxb4 29. Ne2 (
29. Nxb5 $5 cxb5 30. Rxb5 Nc6 $18) 29... Nd7 30. Re6 Nf8 31. Rd6 (31. c3 $142
Ba3 32. Nf4 Nxe6 33. Nxe6 $18) 31... Bxd6 $16 32. c3 (32. Rd1 Be5 $16) 32... h6
(32... Ra4 33. Nd4 $16) 33. Nd4 (33. Rd1 Be5 $18) 33... Ra4 (33... Nd7 34. Nf3
$16) 34. Rd1 (34. Nxc6 Rxe4 35. Bd4 Nd7 $18) 34... Bg3 $16 35. Nxc6 Rxe4 36.
Bd4 (36. Bc5 Rc4 37. Nd8+ Ke8 $16) 36... Kg8 (36... g6 37. Nd8+ Ke8 38. f6 Kxd8
39. Be5+ Ke8 40. Bxg3 $16) 37. Nb4 (37. Na7 g6 $16) 37... Nd7 (37... g6 38. Nd5
Kf7 39. Bf2 $16) 38. Kf1 (38. Nc2 $5 $16) 38... Rf4+ 39. Ke2 Nf8 $2 (39... Rxf5
$5 40. Bxg7 Kxg7 41. Rxd7+ Kf6 $16) 40. Rf1 (40. Nd5 $5 Re4+ 41. Kd2 Re8 $18)
40... Rxf1 $16 41. Kxf1 Bd6 (41... g6 42. Nc6 $18) 42. Nd5 (42. Nc6 h5 $18)
42... Nd7 43. g4 Kh7 (43... Ne5 44. Ke2 $18) 44. Kg2 (44. Kf2 Ne5 $18) 44...
Kh8 (44... Ne5 45. Bxe5 Bxe5 46. Kf3 $18) 45. Kf3 Kh7 (45... Kg8 46. Nf4 $18)
46. h4 (46. Nf4 Bxf4 47. Kxf4 Nb8 $18) 46... Be5 (46... Ne5+ $142 47. Bxe5 Bxe5
$18) 47. Ne7 $4 (47. Bxe5 Nxe5+ 48. Kf4 Nc4 $18) 47... Bxd4 $2 (47... b4 $142
48. Ke2 bxc3 49. Bxe5 Nxe5 $11) 48. cxd4 $18 b4 49. Nd5 (49. Ke3 $142 $5 b3 50.
Kd3 $18) 49... b3 $16 50. Nc3 b2 51. Ke2 (51. g5 Kg8 $16) 51... Nb6 (51... Nf6
$5 $11) 52. Kd2 (52. Kd3 Nd5 53. Nb1 h5 $14) 52... Na4 (52... h5 53. g5 Nc4+
54. Kc2 Ne3+ 55. Kxb2 Nxf5 $11) 53. Nb1 $18 Kg8 (53... h5 54. g5 $18 (54. gxh5
$6 Kh6 $14)) 54. Kd3 (54. Kc2 Nb6 $18) 54... Kf7 (54... h5 55. gxh5 Kf7 56. Kc2
$16) 55. Kc4 (55. Kc2 Nb6 56. Nd2 Nd5 $18) 55... Nb6+ $16 56. Kc5 (56. Kb3 $142
$5 $16) 56... Nd7+ $11 57. Kc4 (57. Kb4 Nf6 58. Kc3 Nxg4 59. Kxb2 Ne3 $15)
57... Kf6 (57... Nb6+ 58. Kb3 $16) 58. Kc3 $14 Nb6 (58... h5 59. gxh5 (59. Kxb2
$143 hxg4 60. Nc3 Kxf5 $15) 59... Kxf5 60. Kxb2 $14) 59. Kxb2 (59. Nd2 $5 h5
60. Ne4+ (60. Kxb2 $6 hxg4 61. Kc3 Kxf5 $15) 60... Ke7 61. Kxb2 hxg4 62. Kc2
$16) 59... Nc4+ (59... h5 60. gxh5 Kxf5 61. Kb3 $14) 60. Kc3 Ne3 61. g5+ (61.
Kd3 Nxg4 62. Ke4 Nf2+ 63. Kf4 Nd3+ 64. Ke3 Nc1 $14) 61... Kxf5 (61... hxg5 62.
hxg5+ Kxg5 63. Nd2 $11) 62. Nd2 (62. gxh6 gxh6 63. Nd2 h5 $11) 62... Nd5+ (
62... hxg5 63. Kd3 Nd5 64. hxg5 Nf4+ 65. Kc4 Kxg5 66. Nf3+ Kf5 67. Kc5 $11) 63.
Kc4 $14 Ne3+ (63... Nf4 64. gxh6 gxh6 65. Nb3 $14) 64. Kd3 Nd5 (64... Ng2 65.
gxh6 gxh6 66. Nc4 Nxh4 67. d5 $11) 65. gxh6 gxh6 66. Kc4 (66. Nf1 Nf4+ 67. Kc4
$11) 66... Ke6 (66... Nf4 $142 $5 $11) 67. Nf3 (67. Nf1 $5 $16) 67... Kd6 (
67... Nf4 $5 $14) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "anklebuster"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "130"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nc6 2. a3 d6 (2... b5 3. Bb2 a5 4. g3 a4 5. Bg2 Ra6 6. c4 Rb6 7. cxb5
Rxb5 8. Qxa4 Ra5 9. bxa5 Ba6 10. Bxc6 {
weBNimzo-ken40533/ChessWorld.net 2003 (10)}) 3. Bb2 Nf6 $146 (3... Bf5 4. d3 e6
5. Nd2 d5 6. g3 Be7 7. Bg2 Nh6 8. Ngf3 Qd6 9. e4 dxe4 10. dxe4 Bg4 11. O-O Bf6
12. Bxf6 gxf6 13. c4 Ne7 14. c5 Qc6 15. Nc4 Rd8 16. Qc2 O-O 17. Qc3 Qxe4 18.
Rfe1 {golfx-fj45/kurnik 2012/0-1 (40)}) (3... a6 4. e3 Nf6 5. c4 e5 6. Nf3 h6
7. d4 exd4 8. Nxd4 Nxd4 9. Bxd4 Bf5 10. Nd2 Qd7 11. Be2 Be7 12. O-O g5 13. Bf3
O-O-O 14. Qb3 g4 15. Be2 h5 16. Rac1 h4 17. Rfd1 h3 18. g3 Qc6 19. f3 Rhe8 20.
e4 Nxe4 21. fxe4 Bxe4 22. Nxe4 Qxe4 23. Bf1 Bg5 24. Rc2 Qf5 25. Rf2 Qg6 26. Qd3
Qg8 27. Qf5+ Kb8 28. Qxg4 Qg6 29. Bxh3 Rg8 30. Qf5 Qh5 31. Bg4 Qh6 32. Qxf7 Be3
33. Be6 Bxf2+ 34. Bxf2 Rgf8 35. Qe7 Rde8 36. Qh4 Rxe6 37. Qxh6 Rxh6 38. c5 Rhf6
39. cxd6 cxd6 {0-1 barborski-dzwola/kurnik 2014 (39)}) (3... e5 4. Nf3 $11) 4.
Bxf6 (4. e3 e5 $11) 4... gxf6 (4... exf6 5. e3 $11) 5. d4 Bg7 (5... d5 6. e3
$11) 6. c4 (6. e3 Rg8 $11) 6... O-O (6... f5 7. e3 $11) 7. Nf3 (7. e3 e5 $11)
7... Bg4 (7... e5 8. e3 $11) 8. h3 $14 Bxf3 (8... Bd7 $142 $14) 9. exf3 $4 (9.
gxf3 $142 f5 10. Rg1 $14) 9... Nxd4 $1 10. Ra2 (10. Qxd4 {Decoy theme: d4} f5 {
Discovered attack}) 10... f5 $19 11. Bd3 c5 (11... a5 12. b5 $19) 12. O-O e6
13. bxc5 (13. Re1 Qb6 $17) 13... dxc5 14. Re1 (14. Nd2 Qd6 $17) 14... Qd6 $19
15. a4 (15. Qd2 Rad8 16. Rd1 Rd7 $19) 15... Rfe8 (15... Rfd8 16. Ra3 $19) 16.
Nd2 (16. Na3 Rad8 $19) 16... Bh6 (16... Red8 17. Ra3 $19) 17. Nf1 (17. Nb3 Rad8
18. Nxd4 Qxd4 $19) 17... Kh8 (17... Rad8 18. Ne3 $19) 18. Ng3 (18. Qb1 Rg8 19.
Kh1 Qc6 $19) 18... Bg7 (18... Rad8 19. Rb2 b6 20. a5 $19) 19. Bf1 (19. Qb1 Rad8
$19) 19... Rad8 $19 20. a5 (20. Kh1 Re7 $19) 20... Qc6 (20... Be5 21. Nh5 $19)
21. Qc1 Nb3 (21... Rd6 $5 22. Nh5 Rg8 23. Be2 $19) 22. Qc2 (22. Qe3 f4 23. Qxf4
Rd7 $15) 22... Nd4 (22... f4 23. Qxb3 fxg3 24. fxg3 Re7 $17) 23. Qd3 $4 (23.
Qc1 e5 24. Qb1 $17) 23... e5 (23... f4 $5 24. Nh5 e5 25. Nxg7 Kxg7 $19) 24.
Nxf5 $17 Nxf5 (24... e4 $5 25. Nxd4 Bxd4 (25... exd3 $143 26. Nxc6 Rxe1 27.
Nxd8 $14) (25... Rxd4 $143 26. Qb3 $11) 26. Rxe4 Bxf2+ 27. Kxf2 Rxd3 28. Bxd3
Rg8 $17) 25. Qxf5 $11 Re6 (25... Qd7 26. Qe4 f5 27. Qe3 $11) 26. Qg5 (26. Qxf7
$5 Red6 27. Rb2 $14) 26... f6 (26... Red6 27. f4 Bf6 28. Qf5 exf4 29. Ra3 $11)
27. Qf5 Rd4 (27... Red6 28. f4 $11) 28. Qh5 (28. Bd3 Rh4 29. a6 bxa6 30. Be4
$14) 28... Qc8 29. Qg4 $4 (29. Rb1 $142 Re7 30. Rab2 $11) 29... Rxg4 $19 30.
fxg4 b6 (30... Rd6 $5 31. Rb2 $19) 31. axb6 a6 (31... axb6 $142 32. Bd3 Re8 33.
Bf5 $19) 32. Rb1 Qb7 $4 (32... Bh6 $142 33. b7 Qb8 $19) 33. Be2 $4 (33. Rxa6
Bf8 34. Ra7 Qe4 $17) 33... e4 (33... Rxb6 34. Rd1 Bh6 35. Bf1 $19) 34. Kf1 $4 (
34. Rxa6 $142 e3 35. Kf1 $19) 34... Bh6 {Black prepares the advance e3} (34...
Rxb6 35. Rd1 Rb1 36. Rad2 $19) 35. Ra3 (35. Rab2 a5 $19) 35... Bd2 (35... Rxb6
36. Rxb6 Qxb6 37. Ra1 $19) 36. Ra2 (36. f3 Rxb6 37. Rxb6 Qxb6 $19) 36... e3 (
36... Bc3 $142 37. Rd1 $19) 37. fxe3 Bxe3 (37... Bb4 $142 38. Bf3 Qxb6 $19) 38.
Bf3 Re4 $4 (38... Qd7 $142 39. Bd5 Qd6 $19) 39. Bxe4 $4 (39. Re2 $142 Rf4 40.
Rxe3 $18) 39... Qxe4 $19 40. Rab2 Qxc4+ 41. Ke1 Qe6 (41... Qe4 $142 $5 42. b7
Bd4+ 43. Kd1 Qd3+ 44. Ke1 Qg3+ 45. Kd1 Bxb2 46. Rxb2 $19) 42. Kf1 $2 (42. Re2
Qe5 43. b7 Qg3+ 44. Kd1 $17) 42... Qc4+ $4 (42... Bf4 $142 $19) 43. Ke1 Qc3+ (
43... Qe4 44. b7 Bd4+ 45. Kd1 Qd3+ 46. Ke1 Qg3+ 47. Kd1 Bxb2 48. Rxb2 $19) 44.
Ke2 Bd4 (44... Qe5 $142 45. Kd1 Qd4+ 46. Ke1 Bd2+ 47. Kf1 Bb4 $19) 45. Rb3 $4 (
45. Rd2 Qe3+ 46. Kd1 $19) 45... Qc2+ 46. Kf3 Qf2+ 47. Ke4 Qxg2+ 48. Kd3 Qxh3+
49. Kc4 Qxg4 50. b7 (50. Kd5 Qd7+ 51. Ke4 c4 $19) 50... Qe2+ (50... Bb2+ $142
$1 51. Kxc5 Qd4+ 52. Kc6 Qc4+ 53. Kb6 Qxb3+ 54. Ka7 Qe3+ 55. Ka8 Be5 $19) 51.
Kd5 {Threatening mate... how?} Qe5+ 52. Kc4 Qe2+ (52... Qb8 53. Rb6 Qg8+ 54.
Kd3 Qg3+ 55. Kc4 Qc3+ 56. Kd5 Qf3+ 57. Kc4 Qe2+ 58. Kd5 Qh5+ 59. Kc6 Qe8+ 60.
Kd5 Qd7+ 61. Kc4 Qf7+ 62. Kd3 Qg6+ 63. Kd2 Qg5+ 64. Kd3 Qe3+ 65. Kc4 $19) 53.
Kd5 {Threatening mate... how?} Be5 (53... Qh5+ $142 $5 54. Kd6 Kg7 55. b8=Q
Be5+ 56. Kc6 Bxb8 57. Rxb8 $19) 54. b8=Q+ Bxb8 55. Rxb8+ Kg7 56. R8b7+ (56.
Rg1+ Kh6 57. Rbg8 Qe5+ 58. Kc6 Qh5 $19) 56... Kg6 57. Kxc5 a5 (57... h5 58.
R1b4 $19) 58. R1b2 $6 (58. Rg1+ Kf5 59. Rgg7 $19) 58... Qe5+ 59. Kc4 h5 (59...
Qe4+ 60. Kc3 $19) 60. Kb3 (60. Rg2+ Kh6 61. Rbg7 h4 62. R2g6+ Kh5 $19) 60... h4
61. Rg2+ Kf5 62. Rf2+ Kg6 (62... Kg5 63. Rg7+ Kh6 64. Rgg2 $19) 63. Rg2+ Kf5 (
63... Kh6 64. Rbg7 $19) 64. Rf2+ Kg6 (64... Kg5 $142 65. Rg7+ Kh6 $19) 65. Rg2+
$11 Kf5 (65... Kh6 $142 66. Rgg7 Qf5 $19) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "pawnraider"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "88"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d5 6. O-O Nbd7 7. d4 (7. Na3
Re8 8. c4 c6 9. b5 e5 10. bxc6 bxc6 11. Qa4 Bb7 12. Rab1 d4 13. Bxd4 exd4 14.
Rxb7 Nc5 15. Qxc6 Nxb7 16. Qxb7 Rb8 17. Qa6 Rxe2 18. Nb5 Ne4 19. Qxa7 Ra8 20.
Qb7 Rxa2 21. c5 Nxc5 {Webster,A-Hennigan,M/4NCL, Birmingham ENG 2001/0-1 (52)})
7... c6 (7... Nb6 8. Nbd2 Bf5 9. Rc1 c6 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Nxc4 12. Rxc4 Be6
13. Rc1 Bd5 14. a4 Ne4 15. Ne5 f6 16. Nd3 Bh6 17. e3 a6 18. Bxe4 Bxe4 19. Nc5
Qc8 20. Nxe4 {1-0 gbsrao-pops/net-chess.com 2016 (20)}) 8. Nbd2 Re8 9. Re1 Qc7
$146 (9... e5 10. dxe5 Ng4 11. h3 Ngxe5 12. Nxe5 Nxe5 13. f4 Nd7 14. Bxg7 Kxg7
15. c4 dxc4 16. Nxc4 Nf6 17. e4 Be6 18. Qe2 Qc7 19. e5 Nd5 20. Nd6 Re7 21. Bxd5
Bxd5 22. f5 Kg8 23. f6 Re6 24. Qe3 {gbsrao-pops/net-chess.com 2012/1-0 (37)}) (
9... a5 10. bxa5 Qxa5 11. c4 $11) 10. e4 $11 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Rxe4 Nf6 (
12... Qd6 13. Qe1 $11) 13. Re1 Bg4 (13... Bf5 14. Ne5 $11) 14. h3 (14. Qd2 Bxf3
15. Bxf3 Qd6 $11) 14... Bd7 (14... Be6 15. Qe2 $11) 15. Re2 (15. Ne5 a5 16. a3
axb4 17. axb4 Qd6 $11) 15... Rad8 (15... Qd6 16. Qe1 $11) 16. Rc1 (16. Qe1 Qd6
$11) 16... Be6 (16... Qd6 17. c3 $15) 17. a4 (17. c4 Qd6 $11) 17... Bc4 (17...
Qd6 18. c3 $11) 18. Re1 $11 Nd5 (18... Qd6 19. c3 $11) 19. c3 (19. Nd2 b5 $14)
19... Nf6 (19... e5 20. Nxe5 (20. dxe5 $143 Nxb4 (20... Bxe5 $6 21. Nxe5 Rxe5
22. Qg4 $11) 21. cxb4 Rxd1 22. Rexd1 Bb3 $17) 20... Bxe5 21. Bxd5 Rxd5 22. f4
$15) 20. Ne5 Bd5 21. f3 (21. Qe2 a5 $11) 21... Nd7 22. c4 Be6 23. Nxd7 (23. f4
$142 $5 $14) 23... Qxd7 (23... Rxd7 24. f4 Red8 $17) 24. Rc2 (24. Kh2 $5 $17)
24... Bxh3 (24... Qd6 25. Qe2 $19) 25. Rd2 Bxg2 (25... Be6 26. Qb3 $17) 26.
Kxg2 $17 Qf5 (26... e6 27. a5 $19) 27. Rh1 (27. Qb1 $17) 27... e5 (27... e6 28.
Qe2 $17) 28. d5 (28. dxe5 $142 $5 Rxd2+ 29. Qxd2 $11) 28... cxd5 $17 29. cxd5
Bh6 $4 (29... e4 $142 30. Bxg7 Kxg7 $17) 30. Rxh6 $18 e4 31. f4 (31. fxe4 $142
$5 Qxe4+ 32. Kf1 Qf5+ 33. Kg1 $18) 31... e3 $16 32. Re2 Rxd5 33. Qe1 Qe4+ (
33... Rd3 34. Kg1 Red8 35. Rxh7 Kxh7 36. Rh2+ Qh5 37. Rxh5+ gxh5 $15) 34. Kh2
$4 (34. Kg1 $5 $16) 34... Rd3 $4 (34... Rd2 $142 35. Rxd2 exd2 36. Qxd2 Qe2+
37. Qxe2 Rxe2+ 38. Kg1 Rxb2 $19) 35. Qa1 $4 (35. Kg1 $142 Rb3 36. b5 $14) 35...
Rd2 $19 (35... Qxb4 $6 36. Kh3 $15) 36. Bh8 (36. Rxd2 exd2 37. Bh8 Qe2+ 38. Kh3
Qe6+ 39. Kh4 Qe7+ 40. Kh3 $19) 36... Rxe2+ 37. Kh3 {Do you see the mate threat?
} Qg2+ 38. Kg4 f5+ 39. Kh4 Qh2+ 40. Kg5 Qxg3+ 41. Kf6 Qxf4 42. Rxg6+ hxg6 43.
Kxg6 (43. Qg1 Qh4+ 44. Qg5 Qxh8+ 45. Kxg6 Rf8 46. Qf4 Rg2+ 47. Qg3 Rxg3#) 43...
Rg2+ 44. Kf6 (44. Kh5 Qh2#) 44... Qg5# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "vhilts"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "97"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Nc6 5. Bb2 Be7 6. e3 O-O 7. Nf3 b6 $146 (
7... Bg4 8. Be2 Bxf3 (8... Re8 9. O-O Bd6 10. d4 Ne4 11. h3 Bxf3 12. Bxf3 Qf6
13. Bxe4 dxe4 14. c4 Rad8 15. Qg4 Qg6 16. Qxg6 hxg6 17. b5 Na5 18. Nd2 f5 19.
Bc3 b6 20. c5 Be7 21. Bxa5 bxa5 22. Nc4 a4 23. Rfb1 Rb8 24. Rb4 c6 25. bxc6
Rec8 26. Rb7 Bd8 27. Nd6 {1-0 hatsek-vhilts/net-chess.com 2017 (27)}) 9. Bxf3
Bd6 10. O-O Ne5 11. Be2 Nc4 12. Bc3 Ne4 13. d3 Nxc3 14. Nxc3 Nb6 15. Nb5 c6 16.
Nxd6 Qxd6 17. c4 dxc4 18. dxc4 Qxd1 19. Rfxd1 Rad8 20. f3 Rxd1+ 21. Rxd1 Nc8
22. Kf2 {mihai740609-kingu27/playok.com 2012/1-0 (57)}) (7... Re8 8. d4 Bg4 9.
Be2 Ne4 10. h3 Bh5 11. O-O Qd6 12. Nbd2 Qg6 13. Nxe4 dxe4 14. Ne5 Nxe5 15. Bxh5
Nf3+ 16. Bxf3 exf3 17. Qxf3 Bd6 18. Qxb7 Rab8 19. Qf3 Rb5 20. g4 Rg5 21. Kh1 h5
22. Rg1 {mihai740609-vasasasa/kurnik 2012/1-0 (52)}) (7... Ne4 8. Bb5 $14) 8.
d4 (8. Be2 Re8 $16) 8... Bg4 (8... a5 9. b5 Na7 10. Bd3 $16) 9. Bd3 Bd6 10. h3
(10. O-O a5 11. b5 Na7 $16) 10... Bxf3 (10... Bh5 11. O-O $16) 11. Qxf3 Ne7 12.
c4 c6 (12... dxc4 13. Bxc4 Qd7 14. e4 $18) 13. O-O a5 (13... dxc4 14. Bxc4 Bc7
15. e4 $18) 14. b5 (14. c5 Bb8 $18) 14... cxb5 (14... dxc4 15. Bxc4 Qd7 16. Nc3
$18) 15. cxb5 (15. cxd5 Nfxd5 16. e4 Nf4 17. Bxb5 Neg6 $18) 15... Ng6 (15...
Rc8 16. Nc3 $16) 16. Rc1 Rc8 (16... Nh4 17. Qd1 $18) 17. Nd2 (17. Nc3 Nh4 18.
Qd1 Qe7 $18) 17... Bb8 (17... Qe7 18. Rxc8 Rxc8 19. Qf5 $16) 18. g3 (18. Rxc8
Qxc8 19. Rc1 Qd8 $18) 18... Ne7 (18... Bd6 19. e4 dxe4 20. Nxe4 Nxe4 21. Bxe4
$18) 19. e4 dxe4 20. Nxe4 Ned5 (20... Nfd5 21. Rxc8 Qxc8 22. Re1 $18) 21. Rxc8
Qxc8 22. Re1 (22. Nxf6+ Nxf6 23. d5 Qxh3 24. Bxf6 gxf6 25. Qxf6 Qg4 $18) 22...
Qd7 (22... Qxh3 23. Nxf6+ Nxf6 24. Bf5 $18) 23. Ng5 (23. Kg2 Re8 $18) 23... h6
24. Ne4 Rd8 (24... Ne8 25. Nc3 Nxc3 26. Bxc3 $18) 25. Nxf6+ Nxf6 26. Rc1 (26.
Qc6 Qxh3 27. Qxb6 Rc8 $18) 26... Bd6 (26... Re8 27. Qf5 $18) 27. Rc6 Bc7 (27...
Re8 28. Qf5 Qd8 29. d5 $18) 28. Kg2 Ne8 (28... Re8 29. Bf5 Qe7 30. a4 $18) 29.
Bc2 (29. Qf5 Qxf5 30. Bxf5 g6 $18) 29... Qd5 (29... Nd6 30. Qd3 f5 31. Qf3 $18)
30. a4 (30. Qxd5 Rxd5 31. a4 Rd7 $18) 30... Qxf3+ (30... Qd7 31. Qf5 Qxf5 32.
Bxf5 $18) 31. Kxf3 Rd6 (31... Kf8 32. Be4 $18) 32. g4 (32. Ke3 Nf6 $18) 32...
Rxc6 (32... Rf6+ 33. Ke3 $18) 33. bxc6 Nd6 (33... Kf8 34. d5 $18) 34. h4 (34.
Bd3 f6 $18) 34... Nc4 (34... b5 35. axb5 Nxb5 36. d5 $18) 35. Bc1 (35. Bc3 Nd6
$18) 35... Kf8 36. Ke4 (36. Bd3 Nd6 $18) 36... Ke7 (36... b5 37. axb5 Nd6+ 38.
Kd5 Nxb5 39. Kc5 $18) 37. Kd5 Nd6 38. Ba3 Bb8 39. f4 f6 40. g5 (40. h5 Bc7 41.
Bf5 Bb8 $18) 40... fxg5 41. fxg5 hxg5 42. hxg5 Bc7 43. Bd3 Bb8 44. Bc1 (44. c7
$142 Bxc7 45. Kc6 Bb8 $18) 44... Ne8 45. Bg6 Nc7+ 46. Kc4 Na6 (46... Ne6 47. d5
Nc5 48. Kb5 $18) 47. Kb5 Nc7+ 48. Kxb6 Ne6 (48... Nd5+ 49. Kxa5 Kd6 50. Kb5 $18
) 49. d5 (49. d5 Bc7+ 50. Kb7 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "tche"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "72"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bg3 Bxb4 5. Nf3 Nf6 6. c3 Ba5 (6... Bc5 7. d4
Bd6 8. Bxd6 Qxd6 9. Qc2 O-O 10. e3 Ne4 11. Bd3 Bf5 12. O-O Rfe8 13. Re1 Re6 14.
Nh4 Rf6 15. Nxf5 Qe6 16. Ng3 Nxf2 17. Bf5 Rxf5 18. Nxf5 {
1-0 brainstorm-ditto/net-chess.com 2011 (18)}) 7. e3 O-O 8. Bd3 Qe7 $146 (8...
Ne4 9. Bxe4 dxe4 10. Nd4 Bb6 11. O-O Na5 12. d3 exd3 13. Qxd3 c5 14. Nd2 cxd4
15. cxd4 Be6 16. Nb3 Bc4 17. Qe4 Re8 18. Qg4 Nxb3 19. axb3 Bxf1 20. Rxf1 Bc7
21. Bh4 Qd5 22. Rc1 Bd6 23. Rc4 Re4 24. Qf3 b5 25. Rc3 Bxh2+ 26. Kxh2 Rxh4+ 27.
Kg1 Qxf3 28. gxf3 a5 29. Kg2 a4 {0-1 tche-hatsek/net-chess.com 2017 (29)}) (
8... Ne4 9. O-O $15) 9. O-O Ne4 10. Bxe4 (10. Bh4 Qe6 $15) 10... dxe4 $15 11.
Nd4 Ne5 (11... Nxd4 12. exd4 Qg5 13. Qe2 $15) 12. a4 (12. Qh5 $5 f6 13. Qh4 $15
) 12... c5 $17 13. Nb3 (13. Bxe5 Qxe5 (13... cxd4 $143 14. exd4 Bf5 15. Qe2 $14
) 14. f4 Qd5 $17) 13... Bc7 14. Na3 Be6 15. Nb5 (15. Qc2 Rad8 $17) 15... Bb8
16. d4 (16. Nc1 $5 $17) 16... exd3 $19 17. Bxe5 (17. Nd2 Rd8 $19) 17... Bxe5
18. Nd2 (18. Nc1 Rfd8 $19) 18... a6 19. Na3 (19. Qh5 Bf6 (19... axb5 $143 20.
Qxe5 bxa4 21. c4 $19) 20. Na3 Bxc3 $19) 19... Bxc3 20. Rb1 Bb4 21. Nf3 (21.
Nac4 $19) 21... Bxa3 22. Qxd3 Bb4 23. Qe4 (23. Rfd1 Rfd8 24. Qe4 b5 $19) 23...
Rad8 24. Qf4 (24. Rfc1 Rfe8 $19) 24... Qd6 25. Qh4 Rfe8 26. Ng5 (26. Rbc1 Qe7
$19) 26... Bf5 27. Rbc1 h6 28. Nf3 (28. Nh3 Ba3 29. Rc3 Re4 $19) 28... Bd2 (
28... Ba3 $142 29. Rc4 $19) 29. Nxd2 Qxd2 30. h3 (30. Rxc5 Bd3 31. Rfc1 Bc2 $19
) 30... b6 31. Rfd1 (31. Qf4 Be4 $19) 31... Qxd1+ 32. Rxd1 Rxd1+ 33. Kh2 Be6 (
33... b5 34. Qf4 Bc2 35. Qc7 $19) 34. Qf4 (34. Qe4 c4 $19) 34... c4 35. Qc7 (
35. Qe4 $19) 35... Rc8 36. Qxb6 c3 (36... c3 37. Kg3 c2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "hatsek"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "165"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bb2 Nxb4 5. a3 Nc6 6. e3 Nf6 7. Nf3 Na5 (7...
Be6 8. Bd3 Be7 9. Nc3 O-O 10. O-O a6 11. Re1 Re8 12. h3 b5 13. Ng5 Ne5 14. Nxe6
fxe6 15. Be2 Nf7 16. d3 c5 17. Qd2 Bd6 18. Rf1 Bc7 19. f4 e5 20. fxe5 Nxe5 21.
Rab1 Qd6 22. Rxf6 gxf6 23. Bh5 Ng6 24. Qf2 Qh2+ 25. Kf1 Rad8 26. Bf3 d4 27.
exd4 cxd4 28. Nd5 Qh1+ {0-1 BH-Mehlhorn,U/BdF 2008 (28)}) (7... Bf5 8. Be2 g6
9. O-O Bg7 10. d3 O-O 11. Nbd2 a6 12. Nh4 Be6 13. Nhf3 b5 14. d4 Ne4 15. Nxe4
dxe4 16. Nd2 f5 17. Nb3 b4 18. axb4 Nxb4 19. c3 Bxb3 20. Qxb3+ Nd5 21. Bc4 c6
22. Bxd5+ {exp2005-undita/kurnik 2012/0-1 (78)}) (7... Ne4 8. c4 Bg4 9. Qc2 Bf5
10. Bd3 Qd6 11. Nc3 Be7 12. Nxd5 O-O-O 13. Bxe4 g6 14. Bxf5+ gxf5 15. Bxh8 Rxh8
16. Qxf5+ Kb8 17. Qxf7 Rf8 18. Qxh7 a6 19. O-O Rd8 20. d4 Rd7 {
pcmvr-Bklynheat/chesshere.com 2005 (20)}) 8. c4 $146 (8. d3 Be7 9. c4 O-O 10.
cxd5 Qxd5 11. Nc3 Qh5 12. d4 Be6 13. Be2 Nc4 14. Qc2 Qa5 15. O-O Nxb2 16. Qxb2
Rab8 17. Rfc1 Rfd8 18. Ne5 c5 19. dxc5 Bxc5 20. Qb5 Qxb5 21. Nxb5 Rbc8 22. Bf3
a6 23. Nd4 Bxd4 24. exd4 Bd5 {
1/2-1/2 Myrberg,J-Rohde,F/corr 3GMM-Final 2001 (24)}) (8. Nc3 $5 $11) 8... dxc4
(8... Nxc4 9. Bxc4 dxc4 10. Qa4+ c6 11. Qxc4 $15) 9. Bxc4 Nxc4 10. Qa4+ Nd7 (
10... c6 11. Qxc4 Be6 12. Qc2 $15) 11. Qxc4 $11 Nc5 12. d4 (12. Bd4 Be6 13. Qc3
Nb3 14. Bxg7 Rg8 15. Bxf8 Nxa1 $15) 12... Be6 $15 13. Qe2 Nb3 14. Ra2 Bd6 (
14... a6 15. e4 $11) 15. Nc3 (15. e4 f6 $11) 15... c6 $15 16. O-O O-O 17. Rd1
Re8 18. e4 (18. Qd3 Rc8 $11) 18... Qb6 (18... f5 19. e5 Bf8 20. Qc2 $11) 19.
Qc2 (19. d5 $5 cxd5 20. Nxd5 Bxd5 21. Rxd5 $11) 19... Rac8 20. Na4 Qb5 (20...
Qc7 21. Ng5 Bxh2+ 22. Kh1 $17) 21. Nc3 Qh5 (21... Qc4 $142 $15) 22. h3 $4 (22.
e5 $142 c5 23. exd6 Nxd4 24. Qd3 Nxf3+ 25. Qxf3 (25. gxf3 $4 Qg5+ 26. Kh1 Bh3
$19) 25... Qxf3 26. gxf3 $16) 22... Na5 $19 23. e5 (23. Raa1 Bb3 24. Qd3 Bxd1
25. Rxd1 b5 $19) 23... Be7 (23... Bb3 24. Qd3 Be7 25. Raa1 Bxd1 26. Nxd1 $19)
24. Raa1 (24. Qa4 Bxa2 25. Nxa2 Bd8 $19) 24... Bxh3 $1 25. Ne2 (25. gxh3 {
Theme: Deflection from f3} Qxf3) 25... Bg4 (25... Be6 26. Nf4 Qg4 27. Nxe6 Qxe6
28. Nd2 $17) 26. Qc3 (26. Ng3 Qg6 27. Qxg6 hxg6 $17) 26... b6 $19 27. Rd3 Qh6 (
27... a6 28. Nf4 Qf5 29. Ne2 $19) 28. Re1 $17 Bf5 (28... Rcd8 29. Bc1 Qe6 30.
Nf4 $17) 29. Re3 (29. Bc1 Qe6 30. Nf4 Qd7 $17) 29... Be6 (29... Red8 30. Qc1
$19) 30. Rd3 Bc4 31. Bc1 Qg6 (31... Qe6 32. Rdd1 $19) 32. Rdd1 (32. Nf4 Qf5 33.
Rdd1 Bb3 $19) 32... Bb3 33. Rd3 Bc4 $4 (33... Bd5 34. Nf4 Qf5 35. Rdd1 $19) 34.
Rdd1 Bb3 (34... Qg4 35. Nh2 Qd7 36. Qg3 $19) 35. Rd3 Bd5 36. Nf4 Qf5 37. Rdd1
Bb3 38. Rd3 Bxa3 (38... Red8 39. e6 Bxe6 40. Re5 $11) 39. Bxa3 $17 Qxf4 40. Bc1
(40. Bb4 $142 $5 Bd5 41. Bxa5 bxa5 42. Qxa5 Bxf3 43. gxf3 $17) 40... Qf5 41.
Nh4 Qh5 (41... Qg4 $142 42. Rh3 c5 $19) 42. Rg3 $2 (42. Rh3 Be6 43. Rh1 c5 $19)
42... Be6 (42... Qxh4 $142 43. Bg5 Qh5 $19) 43. Bg5 (43. Nf3 Bd5 $19) 43... Kh8
44. Nf3 Bf5 (44... c5 45. Qa1 $19) 45. Nh4 (45. Bd2 Bg4 $19) 45... Bg4 46. Qc1
$2 (46. Nf3 $19) 46... h6 47. Bf6 (47. Bd2 Qxh4 48. Bxa5 bxa5 $19) 47... gxf6
48. Rxg4 Rg8 (48... Qxg4 {Deflection from h6} 49. Qxh6+) 49. Rf4 $15 Rce8 (
49... fxe5 50. Rxe5 Rg5 51. Re7 $17) 50. e6 (50. Rxf6 Re6 51. Rxe6 fxe6 $15)
50... Nb3 (50... Rxe6 $5 51. Rxe6 fxe6 52. Rxf6 Kh7 $17) 51. Qc3 Qa5 52. Re3 (
52. Qxa5 Nxa5 (52... bxa5 $143 53. Re3 (53. Rxf6 Nxd4 54. Rxf7 Rxe6 55. Rxe6
Nxe6 $17) 53... fxe6 54. Rxb3 $18) 53. e7 Rg5 $11) 52... Qxc3 53. Rxc3 fxe6 54.
Rxb3 Kg7 55. Nf3 (55. Kf1 h5 $11) 55... Rd8 56. Rc3 {White is in command} Rd6
57. Nd2 c5 (57... e5 58. Ne4 Re6 $16) 58. Nb3 $16 e5 (58... c4 59. Rg4+ Kf7 60.
Rxg8 Kxg8 61. Rxc4 $16) 59. Rg4+ Kh7 (59... Kf7 60. Rxg8 Kxg8 61. dxc5 $16) 60.
Rxg8 Kxg8 61. dxc5 Rc6 62. Kf1 Kf7 63. Ke2 bxc5 (63... Ke6 64. Kd2 $16) 64.
Nxc5 f5 65. Kd3 (65. f4 exf4 66. Kf3 Rg6 $18) 65... a5 (65... Rd6+ 66. Ke3 Rd5
67. Na6 $16) 66. f3 (66. Nb7 $142 $5 e4+ 67. Kd4 $18) 66... Rd6+ $16 67. Ke3
Rc6 68. f4 exf4+ (68... e4 69. Kd4 Rc8 70. Ra3 $18) 69. Kxf4 $18 Kg6 70. Ke5 h5
71. Rg3+ Kf7 72. Nb7 Rg6 (72... Re6+ 73. Kf4 Re2 74. Nxa5 $18) 73. Nd6+ Kg7 74.
Nxf5+ Kh7 (74... Kf7 $18) 75. Ra3 (75. Kd4 $142 $5 $18) 75... Rxg2 $16 76. Rxa5
Rb2 (76... Rh2 77. Ra7+ Kg8 78. Kf6 $18) 77. Ra7+ $18 Kg8 78. Rd7 (78. Kf6 Rb6+
79. Kg5 Rb1 $18) 78... Kf8 $16 79. Rh7 Rg2 (79... Rb5+ 80. Ke6 Rb6+ 81. Nd6 $16
) 80. Rxh5 (80. Kf6 Ke8 $16) 80... Kf7 81. Rh7+ Kg6 82. Rg7+ Kh5 83. Ng3+ (83.
Rxg2 $6 $11) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "petre"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. b5 c5 4. e3 d5 5. Nf3 Be7 6. a4 a5 (6... b6 7. Be2 O-O
8. O-O Bb7 9. d3 Nbd7 10. Nbd2 Qc7 11. c4 a5 (11... Rad8 12. a5 dxc4 13. Nxc4
Nd5 14. e4 Nf4 15. g3 Ng6 16. Qc2 f5 17. h4 f4 18. h5 fxg3 19. hxg6 gxf2+ 20.
Rxf2 hxg6 21. Rg2 Kf7 22. Nfe5+ Nxe5 23. Bxe5 Qd7 24. axb6 axb6 25. Ra7 Bf6 26.
Nd6+ {1-0 pcmvr-michelleke/net-chess.com 2011 (26)}) 12. Rc1 e5 13. cxd5 Bxd5
14. e4 Bb7 15. Nc4 Bd6 16. Qd2 Rfe8 17. Nh4 Re6 18. Nxd6 Qxd6 19. Nf5 Qf8 20.
Bd1 g6 21. Nh6+ {pcmvr-yatsysa/net-chess.com 2009/1-0 (32)}) 7. d3 $146 (7. Be2
Nbd7 (7... b6 8. Nc3 Bb7 9. d3 Nbd7 10. O-O Qc7 11. h3 h6 12. Nb1 O-O-O 13.
Nbd2 Kb8 14. c4 Ka7 15. Rc1 Rhg8 16. cxd5 exd5 17. Nd4 Nb8 18. Nf5 Ne8 19. d4
c4 20. Nxe7 Qxe7 21. e4 Nc7 22. exd5 {Janek-Henry/internet 2016/1-0 (41)}) 8.
O-O Nb6 9. d3 Bd7 10. c4 dxc4 11. dxc4 O-O 12. Nbd2 Qc7 13. Qc2 Rad8 14. Ne4
Nxe4 15. Qxe4 f6 16. Rfd1 e5 17. Nh4 Qc8 18. h3 Be6 19. Rxd8 Rxd8 20. Nf5 Bxf5
21. Qh4 Qe6 {avinoam-wlodekju/kurnik 2012/0-1 (39)}) (7. Be2 O-O $11) 7... Nbd7
8. g3 (8. Be2 O-O $11) 8... Bd6 (8... O-O 9. Bg2 $15) 9. Bg2 Rb8 (9... e5 10.
O-O $15) 10. e4 (10. c4 O-O $11) 10... d4 11. Na3 (11. Nbd2 e5 $11) 11... e5
12. Nc4 Bc7 13. c3 (13. O-O O-O $11) 13... b6 (13... O-O 14. O-O $11) 14. O-O (
14. cxd4 exd4 (14... cxd4 $143 15. Ba3 $16) 15. O-O O-O $11) 14... O-O $11 15.
cxd4 exd4 16. e5 (16. h3 Qe7 $11) 16... Ng4 (16... Nd5 17. Re1 Bb7 18. Rc1 $11)
17. Re1 Re8 {Increases the pressure on e5} 18. Nxd4 Ndxe5 (18... Ngxe5 19. Nc6
Nxc6 20. Rxe8+ Qxe8 21. bxc6 $14) 19. Nc6 (19. Nf3 f6 $14) 19... Nxc6 $11 20.
Rxe8+ (20. Bxc6 Rxe1+ 21. Qxe1 Be6 $11) 20... Qxe8 21. bxc6 {
The passed pawn on c6 will quickly become a dangerous weapon} (21. Bxc6 Bd7 $14
) 21... Be6 22. Na3 (22. Qf3 b5 23. axb5 Rxb5 $11) 22... Be5 $14 23. Bxe5 Nxe5
24. c7 Rc8 25. d4 cxd4 26. Qxd4 (26. Nb5 $142 Qd7 27. Rc1 $14) 26... Nd7 $2 (
26... Bh3 $142 $1 27. Qd6 Bxg2 28. Kxg2 Nd7 $16) 27. Nb5 $18 Nc5 28. Rd1 h6 $4
(28... Qf8 29. Qd8 $1 Bd7 30. Rxd7 Nxd7 31. Qxd7 Re8 $18) 29. Nd6 (29. Nd6 Qf8
30. Nxc8 Qxc8 31. Qd8+ Kh7 32. Bd5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "tche"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 (1... e6 2. Bb2 Nf6 3. b5 d5 4. e3 c5 5. Nf3 Be7 6. a4 O-O 7. Be2 b6
8. O-O Bb7 9. d3 Nbd7 10. Nbd2 Qc7 11. c4 Rad8 12. a5 dxc4 13. Nxc4 Nd5 14. e4
Nf4 15. g3 Ng6 16. Qc2 f5 17. h4 f4 18. h5 fxg3 19. hxg6 gxf2+ 20. Rxf2 hxg6
21. Rg2 Kf7 22. Nfe5+ Nxe5 23. Bxe5 Qd7 24. axb6 axb6 25. Ra7 Bf6 26. Nd6+ {
1-0 pcmvr-michelleke/net-chess.com 2011 (26)}) 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bh5
5. c4 $146 (5. a4 e6 6. b5 Nbd7 7. e3 Bd6 8. c4 c6 9. Nc3 O-O 10. Be2 Re8 11.
O-O e5 12. cxd5 cxd5 13. d4 e4 14. Nd2 Bxe2 15. Nxe2 Rc8 16. Nb3 Qb6 17. Ng3 g6
18. Qd2 Rc7 19. Bc3 Rc4 20. Na5 Rcc8 21. Rfb1 a6 22. Qe2 axb5 23. Rxb5 Qa6 24.
Qd2 b6 25. Nb3 Rc4 26. a5 Qxb5 27. a6 Qxb3 28. Ne2 b5 29. a7 Ra8 30. Ra6 Bf8
31. Nf4 b4 32. Bxb4 Rxb4 33. Kh2 Rb7 {0-1 busal-yassinemonde/kurnik 2014 (33)})
(5. g4 Bg6 6. g5 Nh5 7. e3 f6 8. Be2 fxg5 {
ramiroski-chiacchiere/chesshere.com 2006 (8)}) (5. a3 e6 $15) 5... e6 (5...
dxc4 6. Ne5 $15) 6. cxd5 (6. c5 Bxf3 7. exf3 Be7 $15) 6... exd5 $15 (6... Bxb4
$2 7. Qa4+ Qd7 8. Qxb4 Bxf3 9. gxf3 $18) (6... Qxd5 $6 7. Bxf6 gxf6 8. Nc3 $11)
7. a3 (7. g4 Bg6 $15) 7... Be7 (7... a5 8. b5 $15) 8. e3 O-O (8... a5 9. b5 $15
) 9. Nc3 (9. Be2 c6 $11) 9... c6 (9... a5 10. bxa5 Rxa5 11. Qb3 Bxf3 12. gxf3
$15) 10. Be2 $11 Nbd7 (10... Re8 11. O-O $11) 11. O-O h6 (11... Nb6 12. d3 $11)
12. Nh4 (12. Rc1 Nb6 $11) 12... Bxe2 13. Nxe2 Ne4 (13... a5 14. bxa5 Rxa5 15.
Nf5 $11) 14. Nf5 Bf6 15. Qc2 (15. Bd4 Nb6 $11) 15... Bxb2 (15... Ne5 16. Bxe5
Bxe5 17. d4 $11) 16. Qxb2 {Threatening mate... how?} Qg5 17. g4 (17. Ned4 $142
Qf6 18. d3 $11) 17... Ndf6 $4 (17... Rfe8 $142 $11) 18. f4 $18 Qxf5 19. gxf5
Kh7 (19... Rfe8 20. Kh2 $18) 20. Kh2 (20. d3 Nd6 $18) 20... Nd6 21. Rg1 Rae8 (
21... Nxf5 22. Qe5 Nh4 $18) 22. Rxg7+ $1 (22. Rxg7+ Kxg7 23. Rg1+ Kh7 24. Qxf6
$18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "justforfun"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "40"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 Nc6 4. Nf3 d6 5. e3 Nf6 6. fxe5 Nxe5 (6... dxe5 7.
Nxe5 Nxe5 8. Bxe5 Qe7 9. Bf4 O-O 10. a3 Ba5 11. Be2 Nd5 12. O-O Rd8 13. Bd3
Nxf4 14. exf4 Qf6 15. Nc3 Bf5 16. Bxf5 Qxf5 17. Rf3 Qc5+ 18. Kh1 Qd4 19. Rd3
Qxf4 20. Ne2 Qh6 21. Rxd8+ Rxd8 22. d3 Qc6 23. Rb1 b6 24. c4 Qd6 25. Rb3 c5 26.
Ng1 Re8 27. Qf3 Bd2 28. g3 h5 29. Qxh5 Re1 30. Kg2 Be3 31. Nf3 Re2+ 32. Kh3
Qe6+ 33. Qg4 f5 34. Qh5 Rf2 35. Rb1 g6 36. Qh4 Rxf3 37. Qd8+ Kg7 38. Rb2 Bd4
39. Qc7+ Kh6 40. Rd2 g5 {0-1 Registration-ImBehindYou/ICC 2003 (40)}) 7. a3 (7.
Nxe5 dxe5 8. Bxe5 O-O 9. a3 Be7 10. Be2 Qd5 11. Bxc7 Qxg2 12. Bf3 Qg6 13. Nc3
Bg4 14. h3 Bf5 15. h4 Bxc2 16. Qe2 Rac8 17. Bf4 Rfd8 18. h5 Qf5 19. Bxb7 Rc5
20. h6 Nh5 21. Rxh5 Qxh5 22. Qxh5 Rxh5 23. hxg7 Bd6 24. Bf3 Rf5 25. Ne2 Bxf4
26. Nxf4 Rb5 27. Ke2 Rb1 28. Rxb1 Bxb1 29. d3 Rc8 30. e4 Rc2+ 31. Ke3 Ra2 32.
e5 Rxa3 33. Be4 Kxg7 34. Nh5+ Kh6 35. Ng3 a5 36. Nf5+ Kg5 {
0-1 Skaug,T-Torgersen,T/NOR/NM/A/13 2013 (36)}) 7... Nxf3+ $146 (7... Ba5 8.
Nxe5 dxe5 9. Qf3 (9. Bc4 Bg4 10. Be2 Bxe2 11. Qxe2 Qd5 12. O-O O-O 13. d3 Qc5
14. c4 Rad8 15. Nc3 Rfe8 16. Nd1 Qd6 17. Nf2 Qc6 18. Rad1 Bb6 19. Kh1 Nd7 20.
Ne4 f6 21. Ng3 Nc5 22. Nf5 Rd7 23. Ba1 Qa4 {
Bonetti,S-Thoma/ETC 2004/1/2-1/2 (34)}) 9... Qd5 10. Qg3 Ne4 11. Qxe5+ Qxe5 12.
Bxe5 O-O 13. Bc3 Nxc3 14. Nxc3 Re8 15. Kf2 Re5 16. Bd3 Bd7 17. Rab1 Bxc3 18.
dxc3 Bc6 19. Rb4 Rae8 20. Rhb1 a5 21. Rh4 g6 22. Re1 {
pcmvr-jcarlos/net-chess.com 2009/1/2-1/2 (71)}) (7... Bc5 8. Nxe5 dxe5 9. Bxe5
$15) 8. Qxf3 $11 Ba5 (8... Bc5 9. Bxf6 Qxf6 10. Qxf6 gxf6 11. c4 $15) 9. a4 (9.
Bc4 Be6 10. Bxe6 fxe6 11. Qxb7 O-O $15) 9... O-O (9... Be6 10. Bd3 $15) 10.
Bxf6 Qxf6 11. Qxf6 gxf6 12. Bd3 (12. c3 Re8 $15) 12... c6 (12... Re8 13. c3 $15
) 13. O-O Kg7 14. Rf3 (14. c3 Rg8 $15) 14... d5 15. Rg3+ Kh6 16. Nc3 (16. Rf3
Bc7 $15) 16... Bc7 $17 17. Rf3 Be5 18. Rb1 Bg4 (18... b6 19. Ne2 $15) 19. Rf2
Rab8 20. Ne2 c5 (20... Rg8 21. Nd4 $15) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "pushtiu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bb2 e6 4. a3 c5 5. bxc5 Bxc5 6. e3 Nc6 7. d4 Bb6 8. Be2
(8. c4 O-O 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 Bd7 11. O-O Rc8 12. Nbd2 Na5 13. Bd3 Bc7 14. g3
b5 15. Qe2 a6 16. e4 Bc6 17. Rac1 Bb8 18. a4 bxa4 19. Bxa6 Bb7 20. Bxb7 Nxb7
21. Ba3 Re8 22. Qa6 Qd7 {Lomakina,G-Sobina,P/Voronezh RUS 2014/1-0 (58)}) (8.
Bd3 a6 9. O-O O-O 10. Nbd2 Bd7 11. Rc1 Rc8 12. c4 Ba7 13. h3 Re8 14. Bc3 dxc4
15. Nxc4 b5 16. Nd6 Nd5 17. Bd2 Rc7 18. e4 Nb6 19. Ng5 Re7 20. Qh5 h6 21. Ngxf7
Be8 22. Nxd8 Bxh5 {Janek-tinhho/internet 2017/1-0 (35)}) 8... O-O 9. O-O Re8
10. Nbd2 Ne4 $146 (10... a6 11. c4 dxc4 12. Nxc4 Ne4 13. Qb3 Bc7 14. Bd3 Qd5
15. Qc2 Nf6 16. e4 Qd8 17. e5 Nh5 18. Bxh7+ Kh8 19. g3 b5 20. Ncd2 Bb7 21. Be4
Qd7 22. Rac1 {1-0 barborski-11darek11/kurnik 2013 (22)}) (10... Qc7 11. c4 $14)
11. c4 (11. Nxe4 dxe4 12. Nd2 Bc7 $14) 11... Nxd2 12. Nxd2 (12. Qxd2 dxc4 13.
Bxc4 e5 $14) 12... Ne7 (12... Ba5 13. Rc1 $14) 13. c5 (13. Bd3 Bc7 $14) 13...
Bc7 14. Qc2 (14. Bd3 Nf5 $14) 14... Nc6 (14... Ng6 15. Rab1 $14) 15. Bd3 (15.
Nf3 Qf6 $14) 15... h6 (15... Qh4 16. Nf3 Qh5 17. Qd1 $14) 16. f4 f5 (16... Re7
17. Nf3 $14) 17. Rab1 (17. Nf3 Bd7 $14) 17... Rb8 (17... Qf6 18. Nf3 $14) 18.
Bc3 (18. Nf3 Bd7 $14) 18... Bd7 (18... Qe7 19. Nf3 $14) 19. Rb2 (19. Rb2 b6 20.
Nb3 $14) (19. Nf3 Qe7 $14) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mpenga"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bb2 e6 4. a3 Be7 5. e3 O-O 6. c4 b6 7. cxd5 Nxd5 8. Nc3
(8. Bc4 Bb7 9. O-O Nd7 10. Nc3 Nxc3 11. Bxc3 c5 12. Qe2 cxb4 13. axb4 Bf6 14.
Rfd1 Qe7 15. Rab1 Rac8 16. Bxf6 Qxf6 17. d4 Bxf3 18. Qxf3 Qxf3 19. gxf3 Rxc4
20. b5 Rfc8 21. Kg2 g6 22. f4 Nf6 {coloplayah-tomy/net-chess.com 2006/0-1 (38)}
) (8. Be2 Bf6 9. Bxf6 Qxf6 10. d4 Bb7 11. O-O Nd7 12. Qc2 h6 13. Nbd2 Rac8 14.
Rac1 Qe7 15. b5 Qxa3 16. Ra1 Qc3 17. Rfc1 Qxc2 18. Rxc2 Ra8 19. e4 Nf4 20. Rxc7
Nxe2+ 21. Kf1 Nf6 22. Rxb7 Nc3 {slave81-luu85/kurnik 2013/1/2-1/2 (40)}) 8...
Bb7 9. Qc2 c5 $146 (9... Bf6 10. Bd3 h6 11. h4 Nd7 12. Ng5 Nxc3 13. Bxc3 Bxc3
14. dxc3 Nf6 15. Ne4 Nxe4 16. Bxe4 Bxe4 17. Qxe4 Qf6 18. Rc1 Rad8 19. g4 g6 20.
f4 Rd6 21. g5 Qg7 22. gxh6 Qxh6 23. h5 Rfd8 24. Ke2 {
Farajian,H-Rezaei,R/IRI-ch Iran 1992/1-0 (63)}) (9... a5 10. Nxd5 Bxd5 11. Bd3
$11) 10. bxc5 Bxc5 11. d4 Be7 12. Bd3 Nc6 (12... f5 $142 $5 $11) 13. Bxh7+ $16
Kh8 14. Nxd5 Qxd5 15. Bd3 Rac8 (15... Rfc8 16. Qe2 $16) 16. Qe2 (16. Qd2 Na5
17. e4 Qh5 $16) 16... Qa5+ 17. Nd2 Bf6 (17... Kg8 18. O-O $16) 18. Bc3 $18 {
White gets strong initiative} Qg5 (18... Qd5 $5 $18) 19. Ne4 Qh6 20. O-O (20.
Nxf6 gxf6 21. Qb2 Rfd8 $18) 20... Ne7 (20... Be7 21. Rfc1 $16) 21. Bb4 $18 Bxe4
22. Bxe4 Rfd8 (22... a5 23. Bxe7 Bxe7 24. Rfb1 $18) 23. Qa6 Nd5 $2 (23... Rc7
$142 $18) 24. Bxd5 (24. Qxa7 $6 Rc7 25. Qa6 Nxe3 $18) 24... exd5 25. Qxa7 Bg5 (
25... Qg6 26. Qxb6 Rc2 27. Bc5 $18) 26. f4 (26. Qxf7 Qf6 27. Qh5+ Kg8 $18)
26... Bf6 (26... Bh4 27. Qxf7 Rc6 28. Rac1 $18) 27. Qxf7 (27. Qxb6 $6 Qg6 28.
Rf3 Rc2 29. Rh3+ Kg8 $18) 27... Rc2 (27... Rc6 $18) 28. Rf3 Rdc8 29. Rh3 Rxg2+
(29... Rc1+ 30. Rxc1 Rxc1+ 31. Kf2 Bh4+ 32. Ke2 Rc2+ 33. Bd2 g5 34. Qe8+ Kg7
35. Qd7+ Kh8 $18) 30. Kxg2 Bh4 31. Be7 Rc2+ 32. Kh1 (32. Kh1 Rc7 33. Rxh4 (33.
Bxh4 $6 Rxf7 34. Rc1 g5 35. fxg5 Qe6 $11) 33... Qxh4 34. Qe8+ Kh7 35. Bxh4 Rc4
36. Rg1 g5 37. Qh5+ Kg7 38. Qxg5+ Kf7 39. Qe7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rollerblade"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 Nc6 4. fxe5 d5 5. Nf3 Bg4 $146 (5... f6 6. exf6 Nxf6
7. e3 a6 8. Be2 Bf5 9. O-O Qd6 10. c4 O-O-O 11. a3 Bc5 12. Qa4 d4 13. Nxd4 Nxd4
14. Bd1 Ng4 15. g3 Qh6 16. Bxg4 Bxg4 17. Bxd4 Bxd4 18. exd4 Rxd4 19. Rf2 Qb6
20. Qc2 {jaddwarrior-PhilRouge/ChessWorld.net 2016/1/2-1/2 (43)}) (5... d4 6.
c3 dxc3 7. Nxc3 Nge7 8. a3 Bxc3 9. Bxc3 Bf5 10. e3 Rb8 11. Be2 O-O 12. O-O Bd3
{line (12)}) (5... Nh6 6. e3 O-O 7. Be2 Ng4 8. O-O Re8 9. c4 Ngxe5 10. cxd5
Qxd5 11. Nc3 Nxf3+ 12. Bxf3 Qd3 13. Qe2 Ne5 14. Be4 Qxe2 15. Nxe2 Bxd2 16. h3
Bxe3+ 17. Kh1 Be6 18. Bxe5 Bxh3 19. Bxb7 Rab8 20. Bf3 Rxe5 21. gxh3 g6 22. Rab1
Rb6 23. Rxb6 axb6 24. Nc3 {1-0 ferminkatcho-ffmm/kurnik 2014 (24)}) (5... d4 6.
c3 dxc3 7. Bxc3 Bxc3 8. Nxc3 $15) 6. a3 (6. e3 Nge7 $11) 6... Ba5 (6... Bc5 7.
e3 $15) 7. e3 $11 Nge7 (7... Qe7 8. h3 Bh5 9. Bb5 $11) 8. Be2 (8. h3 Be6 $11)
8... O-O $15 9. O-O Ng6 10. d4 Nce7 (10... f6 11. Nc3 $15) 11. Nfd2 (11. c4
dxc4 12. Bxc4 Nh4 $11) 11... Bxe2 12. Qxe2 c6 (12... c5 13. dxc5 Qc7 14. Nb3
$11) 13. Nb3 Bb6 14. N1d2 Qd7 (14... a5 15. c4 $11) 15. a4 $14 f6 (15... a5 16.
c4 $14) 16. exf6 (16. a5 Bc7 17. Nc5 Qc8 18. exf6 Rxf6 19. Rxf6 gxf6 $14) 16...
Rxf6 $14 17. Rxf6 gxf6 18. a5 (18. e4 Re8 $14) 18... Bc7 19. Nc5 (19. e4 Qd6
20. Qh5 Qf4 $14) 19... Qd6 $11 20. g3 b6 (20... f5 21. Ba3 (21. Nxb7 $2 Qb4 $19
) 21... b5 22. Ndb3 $14) 21. axb6 Bxb6 22. Ndb3 (22. Ba3 Bxc5 23. Bxc5 Qd7 $16)
22... Kf7 (22... Bxc5 23. Nxc5 f5 24. c4 $14) 23. e4 $16 Re8 (23... Ke8 24. Ba3
dxe4 25. Nxe4 $16) 24. Kh1 (24. Re1 Kg8 $16) 24... Nf5 (24... dxe4 $5 25. Nxe4
Qe6 $16) 25. e5 fxe5 26. Rf1 (26. Rf1 Nf4 27. gxf4 exd4 28. Qd3 $16) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "iozeph"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 c6 3. e3 Bf5 4. c4 e6 5. Nf3 Nd7 6. b5 (6. c5 a6 7. d4 Ngf6 8.
Nc3 h6 9. Bd3 Ne4 10. O-O Bg6 11. Ne1 f5 12. f3 Nef6 13. a4 Be7 14. b5 O-O 15.
b6 e5 16. f4 exd4 17. exd4 Ne4 18. Nf3 Bf6 19. g3 Nxc3 20. Bxc3 Nxc5 21. Bb4
Nxd3 22. Bxf8 Nxf4 23. gxf4 Kxf8 24. a5 Bh5 25. Qd2 Bxf3 26. Rxf3 c5 27. dxc5
Bxa1 28. Rf1 Bf6 {0-1 cmulligan-iozeph/net-chess.com 2011 (28)}) (6. Qb3 Ngf6
7. d3 Be7 8. Nbd2 O-O 9. Be2 Re8 10. O-O h6 11. Rfe1 Bf8 12. Bf1 Bh7 13. e4
dxe4 14. dxe4 e5 15. Rad1 Qc7 16. c5 a5 17. a3 axb4 18. axb4 b6 19. b5 Nxc5 20.
Qc2 Ra2 {ferminkatcho-lijunqi2009/kurnik 2014/1-0 (44)}) 6... Qb6 $146 (6... c5
7. Be2 h6 8. O-O Ngf6 9. d4 dxc4 10. dxc5 Bxc5 11. Bxc4 O-O 12. Nc3 Nb6 13.
Qxd8 Raxd8 14. Be2 Nfd5 15. Nxd5 Rxd5 16. a4 Bd3 17. Bxd3 Rxd3 18. Bd4 Bxd4 19.
Nxd4 Rc3 20. a5 Nd5 21. a6 Rc7 22. axb7 Rxb7 23. Rfc1 Nc7 24. Rc5 a6 25. bxa6
Nxa6 26. Rca5 Nc7 27. g3 Rfb8 28. Nc6 Rb1+ 29. Rxb1 Rxb1+ {
1/2-1/2 Kamaletdinov,F-Sadirova,M/Astrakhan Open 2011 (29)}) 7. Nh4 (7. Nc3
Ngf6 $11) 7... dxc4 (7... Bxb1 8. bxc6 Qxc6 9. cxd5 Qxd5 10. Qxb1 $11) 8. Nxf5
exf5 9. Bxc4 cxb5 10. Bd3 Ne7 11. O-O Nc5 (11... a6 12. Be2 $11) 12. Be2 a6 13.
Nc3 Qe6 14. Rc1 Ne4 15. Nxe4 (15. a4 bxa4 16. Qxa4+ Nc6 17. Nxe4 fxe4 $14)
15... fxe4 16. a4 (16. f3 exf3 17. Bxf3 Qxa2 $11) 16... bxa4 (16... Qa2 $142 $5
17. Rc2 Qxa4 $15 (17... bxa4 $4 18. Bc4 Qxb2 19. Rxb2 $18)) 17. Qxa4+ $14 Nc6
18. f3 (18. Bc4 $142 Qd7 19. Bb5 $14) 18... exf3 $2 (18... Rd8 $142 $5 19. Rc2
f5 $14) 19. Bxf3 $16 (19. Rxf3 $6 f6 $11) 19... f6 $4 (19... Rb8 $142 $16) 20.
Bxc6+ (20. Rxc6 bxc6 21. Bxc6+ Kf7 22. Bxa8 Ba3 $18) 20... bxc6 21. Rxc6 Qd7
22. Rf4 Qd3 (22... Bd6 23. Rxd6 Qxa4 24. Rxa4 O-O $18) 23. Rc8+ (23. Rc8+ Ke7
24. Qe8+ Kd6 25. Rc6+ Kd5 26. Qe6#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "crusher"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. a3 Nc6 4. b5 Nd4 5. e3 Ne6 6. Bxe5 Nf6 7. Bb2 (7. Nf3 Bd6
8. d4 O-O 9. c4 c5 10. Nc3 Qa5 11. Bxd6 Qxc3+ 12. Nd2 Re8 13. cxd5 Nxd5 14. Rc1
Qxa3 15. dxc5 Nef4 16. Nc4 Qb4+ 17. Qd2 g5 18. c6 Qxd2+ 19. Kxd2 Ng6 20. Ba3
bxc6 21. Nd6 Rd8 {Pierred-Bings/Rated game, 1m + 2s 2005/1-0 (71)}) 7... Be7 8.
Nf3 O-O 9. Be2 Bd6 $146 (9... Ne4 10. O-O c6 11. d3 Nd6 12. bxc6 bxc6 13. d4 a5
14. Nbd2 Rb8 15. Qc1 Qb6 16. Bc3 c5 17. Nb3 cxd4 18. Nfxd4 Nxd4 19. exd4 Qc7
20. Bxa5 Qc6 21. Bb4 Ne4 22. Na5 Qd7 23. c3 Re8 24. f3 {
hen4daleko-mededix/kurnik 2014/1/2-1/2 (76)}) (9... a6 10. bxa6 bxa6 11. O-O
$14) 10. c4 Re8 (10... dxc4 11. Bxc4 a6 12. Nc3 $16) 11. O-O $16 h6 (11... dxc4
12. Bxc4 a6 13. bxa6 bxa6 14. Nc3 $16) 12. Nc3 {White launches an attack} dxc4
13. Bxc4 Nc5 14. d4 Nce4 15. Nxe4 Nxe4 16. Qc2 Bg4 (16... Be6 17. Bd3 (17. Qxe4
$143 Bxc4 18. Ne5 Bxf1 19. Rxf1 b6 $15) 17... Nf6 18. e4 $16) 17. Ne5 $18 Bxe5
18. dxe5 Ng5 (18... Nd2 $142 19. e6 $1 fxe6 $18) 19. f4 Nh7 20. Bxf7+ $1 {
The passed pawn on e5 quickly leads to threats} Kxf7 {Deflection from h7} 21.
Qxh7 Be6 (21... Rg8 $18) 22. f5 (22. Rad1 Qh4 23. f5 Qg4 24. fxe6+ Kxe6 25. Qc2
Rf8 26. Qxc7 Qxd1 27. Rxd1 Rad8 28. Rxd8 Rxd8 29. Qxd8 h5 30. Qd6+ Kf7 31. e6+
Kg6 32. Qe5 b6 33. h4 a5 34. Qg5+ Kh7 35. Qxg7#) 22... Qg5 23. fxe6+ Kxe6 24.
Qd3 Rad8 25. Qc4+ Kd7 26. Rf7+ Re7 27. Rd1+ Kc8 28. Rxd8+ Kxd8 29. Rf8+ Re8 30.
Qd5+ (30. Qd5+ Kc8 31. Rxe8+ Qd8 32. Rxd8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pushtiu"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "34"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bb2 Nxb4 5. a3 Nc6 6. Nf3 Nf6 7. e3 Bd6 8.
Be2 Be6 (8... Qe7 9. d3 Bd7 10. Nbd2 Ne5 11. Nxe5 Bxe5 12. d4 Bd6 13. c4 c6 14.
O-O h5 15. cxd5 cxd5 16. Nf3 Ne4 17. Ne5 Bc6 18. f3 {
1/2-1/2 Fabisch,C-Weiss,L/Graz Austria, Steirische Landesliga 2015 (18)}) 9. d4
$146 (9. Bxf6 Qxf6 10. d4 O-O 11. Nbd2 Rfe8 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Rad8 14. Nxd6
Rxd6 15. O-O Red8 16. h3 Bd5 17. Nh2 a6 18. Bf3 h6 19. Bxd5 Rxd5 20. Ng4 Qf5
21. Qb3 b5 22. Rac1 Ne7 23. Rfe1 Qd7 {olawoj-jastreb007/kurnik 2013/0-1 (35)})
(9. O-O O-O 10. Qc1 Re8 11. Bc3 Ne4 12. Qb2 Nxc3 13. Nxc3 Rb8 14. Nb5 Be7 15.
Rfb1 a6 {COMP/7.e3 Bd6 2002 (15)}) (9. Nc3 O-O $11) 9... Qe7 (9... O-O 10. O-O
$15) 10. Nc3 (10. O-O O-O $15) 10... O-O (10... a6 11. O-O $15) 11. Nb5 $11 a6
12. Nxd6 cxd6 13. O-O Rac8 14. Rc1 (14. Qd3 Qd7 $14) 14... Na5 15. Ng5 (15. a4
Nc4 16. Rb1 Bd7 $11) 15... Bf5 16. Bd3 Bg4 (16... Ne4 17. Nf3 $15) 17. f3 $2 (
17. Qe1 $142 Nc4 18. Rb1 $15) 17... Qxe3+ $19 (17... Qxe3+ 18. Kh1 Qxg5 19.
fxg4 Nc4 $19 (19... Qxg4 $6 20. Qe1 Nc4 21. Bf5 $15)) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "amenhotob"]
[Black "boum"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. a3 Bd6 4. e3 Bf5 5. Nf3 (5. c4 Ne7 6. c5 O-O 7. cxd6 Qxd6
8. Qb3 c6 9. Nf3 Ng6 10. Be2 Nd7 11. O-O Be6 12. Qc2 f5 13. Nc3 f4 14. Ne1 Nf6
15. f3 Nh5 16. e4 d4 17. Nd1 Nh4 18. d3 Rf6 19. Rf2 Rg6 {
darekt1973-szachid/kurnik 2014/0-1 (46)}) 5... Nd7 6. Be2 $146 (6. d4 Bg4 (6...
e4 7. Nfd2 Ne7 8. c4 c6 9. Nc3 O-O 10. Qb3 Be6 11. Be2 f5 12. O-O f4 13. cxd5
cxd5 14. Ncxe4 fxe3 15. fxe3 Nf6 16. Ng5 Bf5 17. e4 Bg6 18. e5 h6 19. Ne6 Qc7
20. Nxc7 Bxc7 21. exf6 gxf6 22. Rac1 Rac8 23. Bf3 Kg7 24. Bxd5 Nxd5 25. Qxd5
Rfd8 26. Rxc7+ Rxc7 27. Qxd8 Rc2 28. Qxf6+ Kh7 29. d5 Rxb2 30. Qxb2 {
1-0 barborski-nelu2008/playok.com 2012 (30)}) 7. Be2 e4 8. Nfd2 Ngf6 9. Bxg4
Nxg4 10. Qxg4 O-O 11. c4 f5 12. Qe2 f4 13. cxd5 Nb6 14. Nxe4 Nxd5 15. Nxd6 Qxd6
16. e4 Nb6 17. O-O Rae8 18. Qf3 Nc4 19. Bc3 Qe7 20. Re1 c6 {
varin123-sooncomer/playok.com 2012/1-0 (50)}) (6. Bb5 c6 7. Ba4 Qc7 8. d3 O-O-O
9. O-O f6 10. g3 Bg4 11. Nbd2 Bh3 12. Re1 g5 13. c4 h5 14. cxd5 c5 15. Rc1 h4
16. Nc4 hxg3 17. Nxd6+ Qxd6 18. Bxd7+ Rxd7 19. e4 gxf2+ 20. Kxf2 Rc7 {
kode-jcekota/net-chess.com 2011/1-0 (32)}) (6. c4 dxc4 7. Bxc4 Ngf6 $11) 6...
Ngf6 $15 7. O-O (7. Nc3 c6 $15) 7... O-O 8. d3 e4 (8... Qe7 9. Nc3 $15) 9. Nd4
$11 Bg6 10. Nd2 (10. Nb5 Be7 $11) 10... c6 (10... a5 11. dxe4 axb4 12. axb4
dxe4 13. b5 $11) 11. f4 (11. dxe4 Nxe4 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Bb8 $11) 11... h6 (
11... Qe8 12. dxe4 Bxe4 13. Nxe4 Qxe4 14. Rf3 $11) 12. f5 (12. dxe4 Bxe4 13.
Nxe4 Nxe4 $14 (13... dxe4 $143 14. Nxc6 Qc7 15. Nd4 $16)) 12... Bh7 (12... exd3
13. cxd3 Bh7 14. e4 $11) 13. c4 (13. dxe4 Qc7 14. h3 dxe4 $11) 13... Bb8 (13...
exd3 $5 14. Bxd3 Re8 $15) 14. dxe4 $14 dxe4 15. c5 (15. Qc2 Qc7 16. g3 Re8 $14)
15... Qc7 (15... Nd5 16. Qb3 $11 (16. Nxe4 $143 Nxe3 17. Qd3 Nxf1 18. Rxf1 Re8
$17)) 16. g3 $14 g6 (16... Nd5 $5 17. Nc4 Rd8 $14) 17. Bc4 (17. fxg6 Bxg6 18.
Nf5 Bxf5 19. Rxf5 $18) 17... h5 $2 (17... g5 18. Ne6 $1 fxe6 19. fxe6 $18) 18.
Ne2 (18. Ne6 fxe6 19. fxe6 Nd5 20. exd7 b5 21. cxb6 Qxd7 22. Nxe4 Bxg3 $18)
18... g5 (18... gxf5 19. Nd4 $16) 19. Nd4 (19. Qc2 $5 $16) 19... h4 20. Ne2 (
20. Ne6 fxe6 21. Bxe6+ Kh8 22. Nxe4 Ne5 $18) 20... Re8 (20... b5 21. Bb3 $14)
21. Ba2 (21. Qc2 b5 22. cxb6 axb6 $14) 21... Nh5 (21... b5 $5 $14) 22. Nc4 hxg3
23. Nd6 gxh2+ 24. Kh1 (24. Kg2 Re7 25. f6 (25. Kxh2 $6 Nhf6 $16) 25... Nhxf6
26. Bxf6 Nxf6 27. Rxf6 $18) 24... Rf8 $14 25. Qd4 {The mate threat is Qh8} Ndf6
26. Rf2 (26. Kxh2 Rd8 27. Rad1 Qd7 $18) 26... Qd8 27. Rxh2 (27. Kxh2 Bxd6+ 28.
cxd6 Ng4+ 29. Kg1 Qf6 $16) 27... Bxf5 (27... Bxf5 28. Rxh5 $1 Bg6 29. Rxg5 Kg7
$18) (27... Bxd6 28. cxd6 Ng7 $18) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "boum"]
[Black "amenhotob"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Bxb4 4. Bxg7 Qg5 5. Bxh8 f6 6. c3 (6. Nf3 Nh6 7.
Nxg5 {1-0 pushtiu-amenhotob/net-chess.com 2017 (7)}) 6... Be7 $146 (6... Bd6 7.
Nf3 Qg6 8. d4 Bg4 9. Qd3 Qf7 10. h3 Bh5 11. g4 Bg6 12. Qb5+ c6 13. Qb3 Nd7 14.
Qxb7 Rb8 15. Qxc6 Bxb1 16. Qxd6 Be4 17. Bg2 Rb6 18. Qc7 a6 19. O-O a5 20. Rfb1
Rxb1+ 21. Rxb1 {mihai740609-cayuela/playok.com 2012/1/2-1/2 (47)}) (6... Ba3 7.
Qa4+ {1-0 popovicigelu-stani01/kurnik 2012 (7)}) (6... Bd6 7. Nf3 Qg6 8. e3 $18
) 7. e3 (7. Nf3 Qg6 8. e3 h5 $18) 7... Nh6 8. Qf3 (8. Qa4+ $5 Bd7 9. h4 Qxe3+ (
9... Bxa4 $4 10. hxg5 Ng8 11. gxf6 Nxf6 12. Bxf6 Bxf6 13. Rxh7 $18) 10. fxe3
Bxa4 $18) 8... Nf7 9. Qg3 (9. Nh3 $5 Qh6 10. Qf4 Qxf4 11. Nxf4 Nxh8 12. Nxd5
Bd8 $18) 9... Qxg3 10. hxg3 (10. fxg3 $6 Nxh8 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Nf7 $18)
10... Nxh8 11. Rxh7 Nf7 12. Be2 (12. Nf3 Bf5 13. Rh5 Ng5 $18) 12... Be6 (12...
Bf5 13. Rh5 Nd6 14. Nf3 $18) 13. Nf3 Nc6 (13... Ng5 14. Rh8+ Kf7 15. Nd4 $18)
14. Nd4 (14. d4 Rd8 $18) 14... Nxd4 15. cxd4 Kd7 16. Nc3 c6 17. f4 Rg8 (17...
Rh8 18. Rxh8 Nxh8 19. g4 $18) 18. Kf2 (18. g4 Ke8 $18) 18... Ke8 (18... Nd6 19.
d3 $18) 19. Bh5 (19. Rah1 Nd6 $18) 19... Kf8 20. f5 Ng5 21. Rxe7 (21. fxe6 $6
Nxh7 22. Bf7 Rg7 $16) 21... Kxe7 22. fxe6 Kxe6 (22... Nxe6 23. Rh1 $18) 23. Rb1
(23. d3 b5 $18) 23... b5 (23... Rg7 24. d3 $18) 24. a4 (24. d3 a5 $18) 24... a6
(24... bxa4 25. Ra1 Rg7 26. Rxa4 $18) 25. axb5 cxb5 (25... axb5 26. d3 Rb8 $18)
26. Ra1 Ra8 27. Nxb5 $1 Rh8 (27... axb5 {A pinning theme} 28. Rxa8) 28. Rxa6+
Kf5 (28... Ke7 29. Ra7+ Ke6 30. Bg4+ f5 31. Ra6+ Ke7 32. Bxf5 Rf8 $18) 29. g4+
(29. g4+ Ke4 30. Bg6+ f5 31. Bxf5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "amenhotob"]
[Black "crusher"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "64"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. a3 Nc6 4. e3 a6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Bd6 (6... e4 7. Ne5
Bxe2 8. Qxe2 Nxe5 9. Bxe5 Qe7 10. Bb2 O-O-O 11. c4 f5 12. cxd5 Rxd5 13. O-O Nf6
14. h3 g5 15. Nc3 Rd3 16. Na4 b6 17. Rac1 Kb7 18. Rfd1 Bg7 19. Bd4 h5 20. Nc3
f4 21. b5 a5 22. a4 g4 23. hxg4 hxg4 24. f3 gxf3 25. gxf3 Qe8 26. Nxe4 Nxe4 27.
Bxg7 Qg6+ 28. Qg2 {1-0 vihavald-soryin80/kurnik 2014 (28)}) 7. O-O Nf6 8. h3
$146 (8. c4 Bxf3 9. Bxf3 e4 10. Be2 O-O 11. c5 Be7 12. Nc3 b6 13. cxb6 cxb6 14.
d3 Qd6 15. dxe4 dxe4 16. Qxd6 Bxd6 17. b5 axb5 18. Nxb5 Be7 19. Rfc1 Na5 20.
Rc7 Bc5 21. Bd4 Nd5 22. Bxc5 bxc5 {
Neumann,F-Ventura,B/RN-2012-0-00471 2012/0-1 (46)}) (8. d4 Bxf3 9. Bxf3 e4 $11)
8... Bxf3 (8... Bd7 9. d4 e4 10. Ne5 $11) 9. Bxf3 e4 (9... O-O 10. c4 dxc4 11.
Bxc6 bxc6 12. Qc2 $11) 10. Be2 Be5 (10... O-O 11. f3 $11) 11. Nc3 (11. Bxe5
Nxe5 12. d4 exd3 13. cxd3 d4 $11) 11... O-O (11... d4 12. exd4 Qxd4 13. d3 $11)
12. d4 Bd6 (12... exd3 13. Qxd3 Re8 14. Rad1 $11) 13. Na2 (13. f3 Qe7 $11)
13... Ne7 14. c4 c6 15. c5 Bc7 (15... Bb8 16. g3 $15) 16. Nc3 Nf5 (16... Bb8
17. f3 $11) 17. Bg4 (17. Qd2 Bb8 18. f3 Qc7 $15) 17... Nxg4 18. Qxg4 Qf6 19.
Ne2 (19. Rab1 Rfe8 $11) 19... g6 (19... Rfd8 20. Nf4 $15) 20. Ng3 (20. Nf4 Qh4
$11) 20... Nxg3 $17 21. fxg3 Qd8 22. Rf2 (22. h4 $5 $17) 22... f5 23. Qh4 Qxh4
24. gxh4 Bg3 25. Re2 (25. Rff1 Bxh4 26. Bc1 Rae8 $19) 25... Bxh4 26. Bc3 f4 27.
exf4 Rxf4 28. Kh2 (28. Bd2 Rf5 $19) 28... Raf8 29. Raa2 Rf2 (29... R4f7 30. Bd2
$19) 30. Be1 (30. Rxf2 Bxf2 31. Re2 h5 $19) 30... Rxe2 31. Rxe2 Bxe1 32. Rxe1
Rf2 (32... Rf2 33. Kg3 Rd2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "amenhotob"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Bxb4 4. Bxg7 Qg5 5. Bxh8 f6 6. a3 (6. Nf3 Qg6 7. h3
h5 8. c3 Bd6 9. Nd4 Qh7 10. Bxf6 Nxf6 11. e3 a6 12. Be2 Ne4 13. Bxh5+ Kd8 14.
Bg4 Bxg4 15. Qxg4 Qf7 16. O-O Nd7 17. d3 Nef6 18. Ne6+ Ke7 19. Ng5 Nxg4 20.
Nxf7 Kxf7 21. hxg4 Rh8 22. f4 Rh4 23. g5 Kg6 24. Nd2 c5 25. Nf3 Rh8 26. Rab1 b5
27. g3 {1-0 lican-strzelec53/kurnik 2014 (27)}) 6... Be7 7. Nf3 Qg6 8. c4 $146
(8. Nc3 Be6 9. g3 Nd7 10. Bg2 O-O-O 11. O-O Nh6 12. a4 Rxh8 13. a5 Bc5 14. a6
bxa6 15. Rxa6 {1-0 gocrazy-tundeski/net-chess.com 2011 (15)}) 8... Be6 (8... h6
9. Nc3 Qh7 10. Nxd5 $18) 9. Qb3 Bc8 10. cxd5 (10. Nc3 dxc4 11. Qxc4 Nc6 $18)
10... Nh6 (10... h6 11. Nd4 Qh7 12. Ne6 Bxe6 13. Qxb7 Bxd5 14. Qxd5 $18) 11.
Nc3 (11. Nd4 $5 Qg8 12. Ne6 Bxe6 13. dxe6 b6 $18) 11... Nf7 12. Bxf6 (12. Nb5
$142 $5 Na6 13. Rc1 Nxh8 14. Rxc7 Kd8 $18) 12... Bxf6 (12... Qxf6 13. d4 $18)
13. Rc1 (13. d4 $142 Nd6 $18) 13... Nd7 (13... Nd6 14. d4 $18) 14. e4 (14. Nb5
$142 $5 Bd8 $18) 14... Nd6 15. d3 Qg7 16. Be2 (16. Ne2 Nb6 $18) 16... Nc5 17.
Qc4 (17. Qc2 $142 $18) 17... Nxc4 $19 18. Nb5 a6 19. Rxc4 axb5 (19... Nxd3+ 20.
Bxd3 axb5 21. Rc5 Qxg2 22. Rg1 Qxf3 23. Rxc7 $19) 20. Rxc5 Bc3+ (20... Qxg2 $6
21. Rg1 Qh3 22. Rxc7 $11) 21. Kf1 (21. Kd1 Rxa3 22. Bf1 Ra1+ 23. Kc2 Ra2+ 24.
Kd1 $19) 21... Rxa3 22. Bd1 Bd7 (22... Ra1 $142 23. Ke2 Ra2+ 24. Kf1 $19) 23.
Rxc7 b4 (23... Ra1 $5 24. Ke2 Ra2+ 25. Kf1 $19) 24. Rxb7 Qh6 25. Rb8+ (25. Rb8+
Ke7 26. g4 Bxg4 27. h4 $19) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "amenhotob"]
[Black "pushtiu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "22"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. a3 Bd6 4. e3 Ne7 5. Nf3 f6 6. d4 e4 7. Nfd2 O-O 8. c4 c6
9. c5 (9. Nc3 Be6 10. Qb3 Kh8 11. c5 Bc7 12. Ncxe4 a5 13. Nc3 axb4 14. axb4
Rxa1+ 15. Bxa1 b5 16. Bd3 f5 17. Qc2 Ng6 18. O-O Qg5 19. Nf3 Qh5 20. g3 Nd7 21.
Be2 Qh6 22. Bb2 Nf6 23. Bc1 Ne4 24. Nd2 f4 25. Ncxe4 dxe4 26. Nxe4 fxg3 27.
fxg3 Rxf1+ 28. Bxf1 Ne7 29. Nf2 g5 30. e4 Bd7 31. Bg2 Qg6 32. Bb2 Kg8 33. Qb3+
Be6 34. d5 cxd5 35. exd5 Qb1+ 36. Nd1 Bf7 37. Bf3 g4 38. Qc3 Kf8 39. Bxg4 Nxd5
40. Qc1 Qg6 41. Bf3 Nf4 42. Nf2 Nd3 43. Nxd3 Qxd3 {
barborski-tonino18/kurnik 2014/0-1 (53)}) 9... Bc7 10. Be2 $146 (10. Nc3 f5 11.
g3 Be6 12. Qb3 Bf7 13. Qc2 b6 14. Be2 bxc5 15. bxc5 Ba5 16. O-O Qe8 17. Bd1 Bh5
18. Ne2 Bg4 19. Nf4 Bc7 20. Bxg4 Bxf4 21. exf4 fxg4 22. Rfe1 Nf5 23. Re2 Na6
24. Rae1 Nc7 {varin123-pegaso1947/kurnik 2012/0-1 (39)}) 10... f5 11. f3 (11.
Nc3 f4 12. O-O fxe3 13. fxe3 Nf5 $17) 11... f4 (11... f4 12. exf4 Nf5 $15) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "boum"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "82"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 (2. a3 d5 3. Bb2 Bd6 4. e3 Ne7 5. Nf3 Bg4 6. h3 Bxf3 7. Qxf3
O-O 8. c4 c6 9. cxd5 cxd5 10. Nc3 Bc7 11. Nb5 Nbc6 12. Nxc7 Qxc7 13. Qg3 Rac8
14. Bd3 f6 15. Rc1 e4 16. Qxc7 Rxc7 {
Basman,M-Kouatly,B/Aaronson Masters 1979/1-0 (40)}) 2... d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bb2
Nxb4 5. d4 (5. Nc3 d4 6. Ne4 Bf5 7. d3 Qd5 8. Qd2 Qc6 9. Nf3 Nxc2+ 10. Kd1 Nxa1
11. Ne5 Qa4+ 12. Kc1 Qxa2 13. Bxa1 Qxa1+ 14. Kc2 Bxe4 15. dxe4 f6 16. Nf3 O-O-O
17. g3 Ne7 18. Bh3+ Kb8 19. Rxa1 Nc6 20. Kd1 Bb4 21. Qf4 d3 22. e3 Bd6 23. Qg4
Ne5 24. Nxe5 Bxe5 25. Rb1 Rd6 26. Qxg7 Rhd8 27. Rc1 Ra6 28. f4 d2 29. Rb1 Bb2
30. Qe7 Rg8 31. Qb4 Rb6 32. Qc4 Rd8 33. Bf5 Rc6 {
0-1 j1a9n55-peterpixo/kurnik 2013 (33)}) 5... Bf5 6. Na3 Nf6 $146 (6... Bd6 7.
Nf3 c6 8. e3 Qa5 9. c3 Na6 10. Bd3 Bxd3 11. Qxd3 Bxa3 12. Bxa3 Qxa3 13. O-O Nf6
14. Qf5 Qxc3 15. Qe5+ Kd8 16. Qd6+ Kc8 17. a3 Ne4 18. Qe7 Qa5 19. Qxf7 Qc7 20.
Qf5+ Qd7 21. Qxd7+ {kode-hasant/net-chess.com 2008/0-1 (32)}) 7. c3 Nc6 8. e3
a6 9. Bd3 (9. Nf3 Bd6 $17) 9... Qd7 (9... Bxd3 10. Qxd3 Bd6 11. Nf3 $17) 10.
Nf3 $15 Bd6 11. O-O O-O (11... Bxd3 12. Qxd3 Na5 13. Nd2 $15) 12. c4 $11 Bg4 (
12... b6 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5 Bxd3 15. Qxd3 dxc4 16. Qxc4 $11) 13. c5 Be7 14.
h3 (14. Nc2 Rfe8 $11) 14... Bh5 15. Nc2 Ne4 16. Nce1 (16. Re1 Rfe8 $15) 16...
f5 (16... b6 17. cxb6 cxb6 18. Rc1 $15) 17. Qc2 (17. Rb1 b6 $11) 17... Nb4 $15
18. Qb1 (18. Ne5 Nxc2 19. Nxd7 Nxa1 20. Nxf8 Rxf8 $17) 18... Nxd3 (18... Qe6
19. a3 Nxd3 20. Qxd3 $15) 19. Qxd3 (19. Nxd3 Bxf3 20. Ne5 Qe6 21. Nxf3 Rab8 $15
) 19... f4 (19... Qe6 20. Rb1 $15) 20. Ne5 (20. exf4 Rxf4 21. Qb3 Rff8 $15)
20... Qf5 (20... Qb5 21. Qxb5 axb5 22. Nc2 $15) 21. exf4 $11 Qxf4 22. Bc1 Qh4
23. N1f3 (23. Be3 Bf6 $11) 23... Bxf3 24. Nxf3 Qh5 25. Rb1 (25. Qb3 Bf6 26.
Qxb7 Nxc5 27. Qxc7 Ne4 $14) 25... Rab8 26. Rb3 (26. Re1 Bh4 27. Rxe4 dxe4 28.
Qxe4 Bf6 29. Rxb7 Qf7 $14) 26... c6 (26... Bxc5 27. dxc5 Nxc5 28. Qd4 Nxb3 29.
axb3 $11) 27. Ne5 (27. Qb1 Bf6 $14) 27... Rfd8 (27... Nxc5 $142 28. dxc5 Qxe5
$17) 28. Bf4 $16 Bg5 29. Bxg5 (29. Nxc6 Bxf4 30. Nxd8 Rxd8 31. Rxb7 Nd2 $16)
29... Qxg5 30. Rfb1 {The backward pawn on b7 becomes a target} (30. Qe3 $142 $5
Qf5 31. Rfb1 $14) 30... Nxc5 $15 31. dxc5 Qxe5 32. Qc2 (32. Rxb7 $5 Rxb7 33.
Rxb7 Qe1+ 34. Qf1 $11) 32... Rd7 $17 33. Re3 Qh5 (33... Qf6 34. Rbe1 $17) 34.
Reb3 (34. Rbe1 Qf7 $17) 34... Re8 $17 35. Rxb7 (35. a4 Ree7 $17) 35... Rxb7 $19
36. Rxb7 Re1+ 37. Kh2 Qe5+ 38. f4 (38. g3 Re2 39. Qb1 Qf6 40. Rb8+ Kf7 41. Qb7+
Kg6 $19) 38... Qxf4+ 39. g3 Qf3 40. Rb8+ (40. Qg2 Re2 41. Qxe2 Qxe2+ 42. Kg1
Qc2 $19) 40... Kf7 41. Rb7+ Ke6 (41... Ke6 42. Qg2 Re2 43. Qxe2+ Qxe2+ 44. Kg1
d4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "boum"]
[Black "pushtiu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bb2 Nxb4 5. a3 Nc6 6. Nf3 Nf6 7. e3 Bd6 8. c4
O-O 9. Qc2 (9. cxd5 Nxd5 10. Nc3 Be6 11. Nd4 Nxd4 12. Nxd5 c5 13. Bc4 Qg5 {
0-1 GuestCKQB-GuestGYPF/freechess.org 2016 (13)}) 9... Bg4 $146 (9... Qe7 10.
d4 dxc4 11. Bxc4 Be6 12. Nbd2 {
1-0 Puoli,H-Magalhaes,J/CADAP XXII Zonal Preliminares - Grupo 2007 (12)}) (9...
dxc4 10. Bxc4 Bg4 11. Ng5 Be5 12. d4 Bxd4 13. exd4 Re8+ 14. Kf1 Bh5 15. d5 Ne5
16. Bxe5 Rxe5 17. h4 b5 18. Bb3 a5 19. Nd2 a4 20. Qa2 axb3 {
0-1 aspasio-pumpkin/net-chess.com 2014 (20)}) 10. Ng5 (10. c5 Be7 $15) 10... g6
(10... d4 11. f3 Bd7 12. c5 $11) 11. f4 (11. c5 Bf4 12. Nf3 Bxf3 13. gxf3 Re8
$11) 11... dxc4 (11... Re8 $142 $5 12. g3 Bf5 $15) 12. Qc3 $14 Be7 13. h3 (13.
Bxc4 Kg7 $14) 13... Bc8 (13... Bf5 14. Bxc4 h6 15. g4 Bxb1 16. Rxb1 hxg5 17.
fxg5 $18) 14. g4 (14. Ne4 Nd4 15. Nxf6+ Bxf6 16. exd4 Re8+ 17. Kd1 b5 $16)
14... Re8 (14... Qd5 15. e4 Qd7 $11) 15. Ne4 (15. Bxc4 Rf8 16. Ne4 $18) 15...
b5 $4 (15... Nd4 $142 $1 16. Nxf6+ Bxf6 $17) 16. Nxf6+ $18 Bxf6 17. Qxf6 (17.
Qxf6 Qxf6 18. Bxf6 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "pushtiu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nc6 4. Bb2 Nxb4 5. a3 Nc6 6. d4 Nf6 7. e3 Bd6 (7...
Bf5 8. Nf3 (8. Bd3 Qd7 9. Ne2 h5 10. h4 Bd6 11. Nbc3 O-O-O 12. O-O Bxd3 13.
cxd3 Qg4 14. g3 Qh3 15. f4 Ng4 16. Rf3 Bxf4 17. exf4 Qh2+ 18. Kf1 Rhe8 19. Qa4
Rxe2 20. Nxe2 Re8 21. Ng1 Qd2 {0-1 crusher-pierred/net-chess.com 2017 (21)})
8... Be7 9. Nbd2 O-O 10. c4 Na5 11. Rc1 c6 12. Be2 dxc4 13. Nxc4 Nxc4 14. Bxc4
Bxa3 15. Bxa3 Qa5+ 16. Qd2 Qxa3 17. O-O a5 18. Ra1 Qb4 19. Qxb4 axb4 20. Nd2
Ra3 21. f3 Rxe3 22. g4 Bd3 {0-1 kaasparov-eliot84/kurnik 2014 (22)}) 8. Bd3
$146 (8. Nd2 Bg4 9. Ngf3 a6 (9... O-O 10. c4 Re8 11. cxd5 Nxd5 12. Bc4 Bf8 13.
Qc2 g6 14. O-O Bg7 15. h3 Bxf3 16. Nxf3 Nb6 17. Ba2 Qe7 18. Bc3 Rad8 19. Rfb1
Rd7 20. a4 Nd8 21. Bb4 Qe4 22. Qxe4 Rxe4 23. a5 Nd5 24. Bd2 {
Eigenmann,W-Battaglia,G/ICCF Jubilee P161 email 2001/1-0 (67)}) 10. h3 Bh5 11.
c4 dxc4 12. Nxc4 Qe7 13. Nxd6+ Qxd6 14. Be2 O-O-O 15. Rc1 h6 16. Qc2 g5 17. Ne5
Nxe5 18. dxe5 Bg6 19. exd6 Bxc2 20. Bxf6 Rxd6 21. Bxh8 {
1-0 typ48-lordul7/playok.com 2012 (21)}) 8... O-O 9. h3 (9. Nf3 Re8 $15) 9...
Be6 (9... Qe7 10. Nf3 $15) 10. Nf3 h6 (10... Qe7 $5 $15) 11. O-O $11 Ne4 12.
Nbd2 (12. c4 b6 $11) 12... f5 (12... Nxd2 13. Nxd2 Qf6 14. c4 $11) 13. c4 Rb8 (
13... dxc4 14. Bxc4 Bxc4 15. Nxc4 $14) 14. cxd5 (14. c5 Be7 $11) 14... Bxd5 15.
Qc2 (15. Bc4 $142 Ne7 16. Qa4 $11) 15... g5 $4 (15... Nxd2 $142 16. Nxd2 Qg5
$15) 16. Nxe4 $16 {White gets strong initiative} fxe4 17. Bxe4 {
The passed pawn on e3 will quickly become a dangerous weapon} Bxe4 18. Qxe4 Qf6
19. Qc2 Qf5 (19... Rf7 20. e4 Bf4 21. Rae1 $18) 20. e4 Qg6 21. Qb3+ Kh7 (21...
Qf7 22. Qxf7+ Rxf7 $18) 22. e5 Be7 23. d5 Na5 (23... Nd8 24. Rfc1 Rc8 25. d6
Bxd6 26. exd6 $18) 24. Qb5 (24. Qc3 b6 25. Qxc7 Rb7 $18) 24... b6 (24... Qb6
25. Qd3+ Qg6 26. Qc3 $18) 25. Qd7 Qg7 (25... Rbe8 26. Rac1 $18) 26. Qxc7 (26.
Qxc7 Rb7 27. Qc2+ Qg6 28. Rac1 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pushtiu"]
[Black "crusher"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Nc6 5. Bb2 a6 (5... Bf5 6. e3 a5 7. b5 Ne7
8. Nf3 Ng6 9. Be2 b6 10. O-O Qd7 11. a4 Bd6 12. d3 O-O 13. Nbd2 h6 14. c4 Rfe8
15. cxd5 Nxd5 16. e4 Bxe4 17. dxe4 Ndf4 18. Bc4 Qg4 19. g3 Qh3 20. Ne1 {
ejdrzej-homektyjek/kurnik 2013/1-0 (38)}) (5... Be7 6. Nf3 O-O 7. e3 Bg4 8. Be2
Re8 9. O-O Bd6 10. d4 Ne4 11. h3 Bxf3 12. Bxf3 Qf6 13. Bxe4 dxe4 14. c4 Rad8
15. Qg4 Qg6 16. Qxg6 hxg6 17. b5 Na5 18. Nd2 f5 19. Bc3 b6 20. c5 Be7 21. Bxa5
bxa5 22. Nc4 a4 23. Rfb1 Rb8 24. Rb4 c6 25. bxc6 Rec8 26. Rb7 Bd8 27. Nd6 {
1-0 hatsek-vhilts/net-chess.com 2017 (27)}) 6. Nf3 $146 (6. e3 Bd6 7. Nf3 O-O
8. d4 Re8 9. Be2 Bg4 10. O-O Qd7 11. Nbd2 h6 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Ne7 14. Nxd6
cxd6 15. Nd2 Bxe2 16. Qxe2 d5 17. Nf3 Qg4 18. Rfe1 Rac8 19. Ne5 Qf5 20. Rac1
Ne4 {bluepiramid2-kremicanin/kurnik 2011/1-0 (44)}) 6... Bg4 7. e3 Bd6 8. Be2
O-O 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 Ne5 11. Be2 Re8 12. O-O Rc8 13. f4 Nc4 14. Bd4 c5 15.
bxc5 Bxc5 16. Bxc5 Rxc5 17. Bxc4 dxc4 18. Nc3 Nd5 19. Na4 Rc7 20. Re1 b5 21.
Nb2 Rd7 22. a4 Nxe3 23. Qc1 Nf5 24. Re7 Rdxe7 (24... Rdxe7) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "johndonaghey"]
[Black "kpoynter"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 Nf6 2. b4 g6 3. c4 (3. Nf3 Bg7 4. e3 c6 5. Bd3 a5 6. b5 a4 7. c4 O-O 8.
O-O d5 9. Ba3 Re8 10. Nc3 e6 11. Qc2 dxc4 12. Bxc4 Nd5 13. Rab1 Nxc3 14. Qxc3
Bd7 15. Ne5 cxb5 16. Bxb5 Bxb5 17. Rxb5 Nd7 {
Wallner,J (2330)-Bonatti,A (2020)/ICCF WSTT/3/06/4 2006/Inf 03/0-1 (33)}) 3...
Bg7 (3... c6 4. Nf3 e6 5. a3 Bg7 6. Nc3 d5 7. cxd5 exd5 8. Bg5 O-O 9. e3 h6 10.
Bf4 Re8 11. Bd3 Bg4 12. h3 Be6 13. O-O Qd7 14. b5 Bxh3 15. Ne5 Qe6 16. gxh3 {
1-0 Vendelo-Fejoz/internet free game 2018}) 4. a4 $146 (4. e3 b6 5. Nc3 Bb7 6.
Nf3 O-O 7. Bd3 d6 8. O-O c5 9. d5 Nbd7 10. bxc5 Nxc5 11. Bb2 Re8 12. Qc2 e6 13.
e4 exd5 14. exd5 Qd7 15. Rfe1 Ng4 16. h3 Ne5 17. Nxe5 Bxe5 18. Re2 Kg7 {
bkruhlik-sacaniev (1615)/kurnik 2014/0-1 (33)}) (4. Nc3 d6 $11) 4... O-O (4...
Nc6 5. e3 Nxb4 6. Bd2 $17) 5. Nf3 $15 a5 6. b5 c6 (6... d6 7. e3 $11) 7. Nc3 d5
8. c5 Bg4 9. h3 (9. Ne5 Bf5 $11) 9... Bxf3 $15 10. exf3 Nbd7 (10... Nfd7 11.
Bb2 e5 $15) 11. Bd3 (11. Be2 Ne8 12. Ra3 e5 13. dxe5 Bxe5 $15) 11... e5 (11...
Ne8 12. Be2 Nxc5 13. bxc6 bxc6 14. Be3 $19) 12. O-O (12. dxe5 $142 $5 Nxe5 13.
O-O $15) 12... exd4 $17 13. Ne2 Nxc5 14. Nxd4 (14. Ba3 Nfd7 $17) 14... Nfd7 (
14... Nxd3 15. Qxd3 c5 16. Nc2 $19) 15. Bc2 $17 cxb5 16. axb5 a4 $1 17. Ra3 (
17. Bxa4 Nb6 {Decoy}) 17... Nb6 $19 18. Bb2 (18. Re1 $5 $19) 18... Nc4 19. Ra2
Nxb2 20. Rxb2 a3 (20... Qf6 21. Rb4 $19) 21. Ra2 Qh4 22. Ne2 (22. Nb3 Qc4 $19)
22... Rfd8 (22... Qc4 23. Nc1 $19) 23. Re1 (23. f4 Bb2 $19) 23... d4 (23... Qb4
$5 24. Nc1 $19) 24. Nc1 (24. Bd3 Qg5 $19) 24... Rd5 (24... d3 25. Nxd3 Qc4 26.
Qb1 Nxd3 27. Rd1 $19) 25. f4 (25. Nd3 $5 $17) 25... Qxf4 $19 26. g3 (26. Nd3
Nxd3 27. Bxd3 Re5 $19) 26... Rg5 (26... Qd6 27. Nd3 $19) 27. Bd3 (27. Nd3 Qd6
$19) 27... Be5 (27... Qc7 28. Rae2 $19) 28. Ne2 (28. Kh1 Qf6 29. f4 Rxg3 30.
Rxe5 Rxh3+ 31. Kg1 Qxf4 32. Rxc5 Qg3+ 33. Rg2 $19) 28... Qf3 29. Qd2 (29. Bb1
$19) 29... Nxd3 30. Rf1 Bf4 (30... Rf5 $142 $5 31. Kh2 $19) 31. Nxf4 (31. Nxd4
Qe4 32. Qd1 Qxd4 33. g4 $19) 31... Nxf4 (31... Nxf4 32. Qxf4 Qxf4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "dmarsh"]
[Black "tjong"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. b4 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 d6 5. Bc4 O-O 6. O-O (6. d3 e5 7. Nbd2
Nbd7 8. a4 Qe7 9. e4 Nh5 10. g3 Nb6 11. Bb3 Bh3 12. a5 Nd7 13. a6 b6 14. Bd5
Rad8 15. Nc4 Qf6 16. Nfd2 Qe7 17. Na3 Nb8 18. Bb7 Bd7 19. c4 c6 20. Rc1 Nf6 {
Althoff,G (2115)-Fritsch,M (2035)/Hessen-ch MVT 2005/1/2-1/2}) 6... a6 (6...
Nbd7 7. d4 a5 8. a3 axb4 9. axb4 Rxa1 10. Bxa1 Ne4 11. Nbd2 Nxd2 12. Nxd2 c5
13. bxc5 dxc5 14. Nf3 cxd4 15. Nxd4 Nb6 16. Bb3 e6 17. Qd3 Qe7 18. Rd1 Rd8 19.
Nc6 Qd7 20. Nxd8 Qxd3 21. cxd3 {emeryt85-azalea/kurnik 2014/1-0}) 7. Nc3 $146 (
7. a4 Bd7 8. d3 Nc6 9. b5 axb5 10. axb5 Rxa1 11. Bxa1 Na5 12. Nbd2 c6 13. bxc6
bxc6 14. Ba2 Qb6 15. Nc4 Nxc4 16. Bxc4 d5 17. Bb3 Bg4 18. h3 Bd7 19. Qd2 Ra8
20. Bd4 c5 21. Be5 e6 {elsh1403-jojate19/kurnik 2011/1-0 (41)}) 7... e5 8. d4
e4 9. Nd2 d5 10. Bb3 c6 11. Na4 Nbd7 12. c4 b5 (12... dxc4 13. Bc2 $15 (13.
Nxc4 $143 b5 $17)) 13. cxb5 $11 axb5 14. Nc5 Nxc5 15. bxc5 Ba6 16. Re1 Qd7 17.
a4 (17. f3 Rfe8 $11) 17... bxa4 $15 18. Bxa4 Bb7 (18... Rfb8 19. Bc3 $15) 19.
h3 (19. f3 Ba6 $11) 19... Nh5 (19... Rfb8 20. Qc2 $11) 20. f3 Ng3 (20... f5 21.
Bb3 Rxa1 22. Bxa1 $15) 21. Kf2 (21. fxe4 Nxe4 22. Nxe4 dxe4 $14) 21... Qc7 22.
Nf1 (22. fxe4 Nxe4+ 23. Nxe4 dxe4 $14) 22... Nh1+ (22... Nxf1 $5 23. Kxf1 Qh2
24. fxe4 f5 $19 (24... dxe4 $6 25. Kf2 $11)) 23. Kg1 $14 Ng3 24. Nxg3 Qxg3 25.
fxe4 dxe4 26. Rb1 (26. Qe2 Rfb8 $11) 26... Ra6 (26... Bh6 $5 27. Bc1 Rxa4 28.
Rxb7 Rfa8 $17) 27. Qe2 $4 (27. Bb3 $142 $11) 27... Rxa4 $19 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rhometal"]
[Black "chessnaif"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "52"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. c3 Bd6 3. e4 (3. a3 Qf6 4. d3 Nc6 5. e3 Nh6 6. g3 O-O 7. Bg2 Qg6 8.
Nf3 f5 9. O-O Ne7 10. Nbd2 c5 11. Bb2 f4 12. exf4 exf4 13. d4 fxg3 14. fxg3
cxd4 15. Nxd4 Bc7 16. c4 d5 17. c5 Bg4 {mzs78-mgkoszalinxx/kurnik 2013/1-0 (41)
}) 3... Nf6 4. d3 O-O $146 (4... c5 5. b5 Bc7 6. c4 Ba5+ 7. Bd2 d6 8. Qa4 b6 9.
h4 Ng4 10. Bxa5 bxa5 11. Nc3 Bd7 12. g3 O-O 13. Rb1 Na6 14. a3 Rb8 15. Be2 Re8
16. Bxg4 Bxg4 17. bxa6 Bd7 18. Rxb8 Qxb8 19. Qxd7 {
Thrustnicely-Regicide/playchess.de 2005/1-0}) 5. Nh3 (5. Nf3 a5 6. b5 Re8 $11)
5... Be7 6. Be3 (6. f4 $5 d6 7. Qf3 $15) 6... d5 $17 7. f3 (7. exd5 $5 a5 8.
bxa5 Nxd5 9. Qf3 $17) 7... Bxh3 8. gxh3 Nh5 (8... d4 9. Bf2 $19) 9. Rg1 (9. Qa4
$142 $5 $17) 9... d4 $19 10. Bd2 Bh4+ 11. Ke2 dxc3 12. Bxc3 (12. Nxc3 Qd4 13.
Rg2 Nf4+ 14. Bxf4 exf4 $17 (14... Qxc3 $6 15. Rc1 Qd4 16. Bh6 $15)) 12... Qd6 (
12... Nc6 $142 $19) 13. Nd2 $4 (13. Qd2 $142 $19) 13... Qb6 (13... Nf4+ $142
14. Ke3 Qh6 15. Rxg7+ Kh8 $19) 14. Qe1 (14. d4 exd4 15. Rg4 Qa6+ 16. Nc4 Qxc4+
17. Qd3 Qxc3 18. Qxc3 dxc3 19. Rxh4 $19) 14... Bxe1 15. Kxe1 Qxg1 16. Bxe5 Na6
(16... Nc6 17. Bxc7 Rfc8 18. Bg3 Nxg3 19. hxg3 Qe3+ 20. Kd1 Nxb4 21. Rc1 Rxc1+
22. Kxc1 Rc8+ 23. Kd1 Rc2 24. Nb3 Qf2 25. d4 Qxf1#) 17. Rb1 f6 (17... Rfe8 $142
18. Bc3 $19) 18. b5 fxe5 19. bxa6 b6 20. Rb5 Nf6 (20... Rad8 21. Rd5 $19) 21.
a4 Nd7 (21... Rad8 22. Rb3 $19) 22. Rd5 Rad8 23. h4 Qxh2 24. Nc4 Rxf3 25. Nxe5
Qf2+ 26. Kd1 Qxf1+ (26... Qxf1+ 27. Kd2 Rf2+ 28. Ke3 Re2+ 29. Kd4 Qa1+ 30. Kc4
Qxa4+ 31. Kc3 Rc2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "beammeupscotty"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. a3 b6 3. Bb2 Bb7 4. Nf3 Bxf3 5. exf3 d5 $146 (5... Nf6 6. g3 Bd6 7.
Bg2 O-O 8. O-O Nc6 9. d3 Rb8 10. Nd2 a5 11. b5 Na7 12. a4 c6 13. c4 cxb5 14.
cxb5 Bb4 15. Ba3 Bxa3 16. Rxa3 Qe7 17. Ra1 Nd5 18. Qc2 Rfc8 19. Qb2 Qf6 20.
Qxf6 {paschalina-1leszek/kurnik 2014/1-0 (57)}) (5... f6 6. g3 c6 7. Bg2 g6 8.
O-O Bg7 9. Re1 Qe7 10. d4 f5 11. f4 h5 12. h4 Nf6 13. c4 Ng4 14. Nc3 O-O 15.
Ne2 d6 16. Qb3 Kh8 17. Rad1 Qd7 18. d5 exd5 19. Bxg7+ Kxg7 20. cxd5 {
sacaniev-anna2523/kurnik 2014/1-0}) 6. Bb5+ (6. c4 Nf6 $11) 6... c6 7. Be2 Nd7
8. O-O Ngf6 9. Nc3 g6 (9... Qc7 10. b5 $15) 10. b5 Bg7 11. bxc6 Ne5 12. Bb5 Qc7
13. Ne2 (13. Ba4 $142 a6 14. Re1 $11) 13... Nxc6 $4 (13... a6 $142 14. Bxe5
Qxe5 $15) 14. Nd4 $18 O-O 15. Nxc6 (15. Bxc6 $142 e5 16. Bxa8 exd4 17. Bxd4
Rxa8 18. c3 $18) 15... a6 $16 16. Be5 Qb7 17. Ba4 (17. Bd6 axb5 18. Bxf8 Bxf8
$16) 17... b5 $14 18. Bd6 (18. Nd4 bxa4 19. Re1 Rfc8 $14) 18... Rfe8 19. Na5 (
19. Ne7+ Rxe7 20. Bxe7 Qxe7 $14) 19... Qd7 (19... Qb6 20. Bb4 bxa4 21. c3 $11)
20. Bb4 (20. Be5 bxa4 21. Rb1 Rec8 $11) 20... bxa4 $11 21. Re1 Bf8 (21... Rab8
22. Rb1 $11) 22. Bc3 (22. c3 Rab8 $11) 22... Bg7 23. d4 Rec8 24. Bb4 Qc7 25.
Rc1 (25. c3 Qd7 $11) 25... Bf8 (25... Bh6 $5 26. Bd2 Bxd2 27. Qxd2 Qc3 28. Qxc3
Rxc3 $17) 26. c3 Bxb4 (26... Bh6 $5 27. Rc2 Bf4 $11) 27. cxb4 $14 Qxc1 28. Qxc1
Rxc1 29. Rxc1 Kg7 30. Rc6 h5 31. Nb7 Ne8 (31... Ng8 32. g4 $14) 32. Nc5 $16 a5
$2 (32... Kf6 $142 $16) 33. b5 $18 Rb8 34. b6 Nf6 35. b7 (35. Nxa4 $6 Nd7 $18)
35... Rf8 (35... Nd7 36. Rc7 Nxc5 37. dxc5 Kf6 $18) 36. Rc8 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 d6 3. b4 g6 (3... b6 4. c4 Nf6 5. Nc3 Bb7 6. d3 g6 7. Bb2 Bg7 8.
Nf3 Nh5 9. Qd2 e5 10. Be2 Nf4 11. O-O Nc6 12. Nd5 Nxd5 13. cxd5 Ne7 14. b5 Ng8
15. Qc2 Bc8 16. Nd2 Nf6 17. Nc4 Bh6 18. Bc1 {
gregorgysi (2375)-mi (2180)/net-chess.com 2012/1-0 (32)}) 4. Bb2 (4. Nc3 Bg7 5.
g3 Nf6 6. Bg2 Nc6 7. Rb1 Bg4 8. f3 Bc8 9. Nge2 a6 10. Nd5 Nxd5 11. exd5 Nd4 12.
O-O Qc7 13. c3 Bf5 14. Rb2 Nxe2+ 15. Qxe2 O-O 16. Re1 Rfe8 17. g4 Bd7 18. Qf2
c4 {Foster,D-Di Giandomenico,A/FICGS 2015/0-1 (32)}) 4... Nf6 5. Nf3 $146 (5.
d3 Bg7 6. Nd2 O-O 7. Be2 a6 8. Ngf3 b6 9. O-O Bb7 10. h3 Nbd7 11. c4 cxb4 12.
axb4 Rc8 13. Qb3 e6 14. Rfe1 d5 15. e5 Ne8 16. Bf1 dxc4 17. dxc4 Nb8 18. Rad1
Qc7 19. Ne4 Bxe4 {frinkfer (1775)-pilosek72/kurnik 2014/0-1 (63)}) (5. Bxf6
exf6 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Qxd7 8. bxc5 dxc5 $11) 5... Bg7 $11 6. g3 (6. bxc5 $5
dxc5 7. e5 $11) 6... O-O $15 7. bxc5 Nxe4 8. Bxg7 Kxg7 9. cxd6 Qxd6 10. d3 (10.
Bg2 $142 $15) 10... Qe6 $4 (10... Bg4 $142 11. Be2 Rd8 $17) 11. dxe4 $18 Qxe4+
12. Qe2 Qf5 13. Nd4 $4 (13. Bg2 Nc6 $18) 13... Qc5 $4 (13... Qd5 14. Nf3 Qf5
$18) 14. Qc4 (14. Qe3 Nd7 $18) 14... Qa5+ (14... Qe5+ 15. Be2 $18) 15. Qc3 Qe5+
16. Be2 Qe4 $4 (16... Kg8 $18) 17. Ne6+ Kg8 18. Qg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "craash"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "11"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4. axb4 e6 5. b5 Nb8 $146 (5... Nce7 6. d4 d5 7.
e5 Ng6 8. Bd3 Qc7 9. c3 Bd7 10. h4 h5 11. Ne2 N8e7 12. g3 f5 13. Nd2 Nc8 14.
O-O Nge7 15. Nf3 g6 16. Qb3 Nb6 17. Ba3 Nec8 18. Bxf8 Kxf8 19. Nf4 Kg7 20. Ng5
{Munoz,F (2130)-Bravo,J (1710)/Torneo IRT Internacional Feria de las F 2016/1-0
}) (5... Ne5 6. d4 Ng6 7. Nf3 b6 8. Bd3 Bb7 9. O-O d6 10. c4 Nf6 11. Nc3 Be7
12. Re1 O-O 13. Bb2 Qc7 14. Nd2 Nf4 15. Bf1 e5 16. Nd5 N4xd5 17. cxd5 Nd7 18.
Rc1 Qd8 19. Nf3 f5 20. dxe5 {
Cherniaev,A (2470)-Griffiths,R (2100)/Masters 2006/1-0 (38)}) 6. d4 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 e6 3. b4 cxb4 4. axb4 Bxb4 5. Bb2 Nf6 6. e5 Nd5 7. c4 Nc7 (7...
Ne7 8. Na3 O-O 9. Nc2 Nbc6 10. Nf3 d5 11. h4 a5 12. h5 h6 13. Rh4 Bc5 14. d4
Nf5 15. Rf4 Bb4+ 16. Nxb4 Nxb4 17. Bc3 Bd7 18. Rb1 dxc4 19. Bxc4 Ne7 20. Bxb4
axb4 21. Qd2 Qc7 {Meissen,F (2495)-Boehme,S (2525)/RSS7E top-22 2008}) 8. Ra3 (
8. Bd3 Nc6 9. Qg4 O-O 10. Nf3 Be7 11. h4 f5 12. exf6 Bxf6 13. Bxh7+ Kxh7 14.
Ng5+ Kg8 15. Qh5 Re8 16. Qf7+ Kh8 17. h5 Qe7 18. Qg6 Bxg5 19. h6 Kg8 20. Bxg7 {
1-0 Aleskerov,F (2315)-Sheng,J (2370)/PRO League Pacific 2017}) 8... Nc6 $146 (
8... O-O 9. Rg3 Ne8 10. Bd3 f5 11. exf6 Nxf6 12. Nh3 e5 13. O-O d6 14. Nc3 Bxc3
15. Bxc3 Nc6 16. Ng5 h6 17. Ne4 Nxe4 18. Bxe4 Bf5 19. Bd5+ Kh7 20. d4 Nxd4 21.
Bxd4 exd4 22. Qxd4 Qc7 23. Rb3 {Czyzykiewicz,R (1815)-Rzeznik,L (2115) /
Mistrzostwa Polski Nauczycieli 2008/0-1 (39)}) (8... Bxa3 9. Bxa3 d5 10. Qg4 g6
11. Nf3 Bd7 12. h4 Bc6 13. Nc3 dxc4 14. Bxc4 b5 15. Be2 a5 16. Bd6 b4 17. h5
bxc3 18. hxg6 fxg6 19. dxc3 Kd7 20. O-O Kc8 21. Nd4 Re8 22. Nxc6 Nxc6 23. Bf3 {
Skorna,U (2195)-Traunecker,T (2315)/AC-2005-Q-00006 2005/1/2-1/2}) (8... Bxa3
$142 $5 9. Bxa3 b6 $19) 9. Rg3 $15 g6 10. h4 b6 (10... Rg8 11. h5 $17) 11. h5
Ne7 (11... Rg8 12. Nf3 Be7 13. hxg6 hxg6 14. Rgh3 $15) 12. Nc3 (12. hxg6 fxg6
13. Bd3 Bb7 $11) 12... Bb7 $15 13. hxg6 Nxg6 14. Nf3 Qe7 (14... Bxf3 15. gxf3
h5 16. Ne4 $11) 15. Qc2 (15. Nb5 $5 Nxb5 16. cxb5 $11) 15... Bxf3 $15 16. gxf3
Bxc3 (16... Kd8 17. Na2 $15) 17. Bxc3 $11 O-O-O (17... Qc5 18. d4 Qe7 19. Qa4
$11) 18. Bd3 (18. Qa4 Kb7 19. Bb4 d6 20. exd6 Qe8 $16) 18... d6 (18... Qc5 19.
Qa2 $11 (19. Bxg6 $143 hxg6 (19... fxg6 $6 20. Qa2 $11) 20. Rxh8 Rxh8 $17)) 19.
exd6 $14 (19. Bxg6 $143 hxg6 (19... fxg6 $143 20. exd6 Qxd6 21. Bxh8 Rxh8 22.
Qb2 $16) 20. Rgh3 Rxh3 21. Rxh3 dxe5 22. Bxe5 Qg5 $17) 19... Qxd6 20. Be2 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 d6 3. b4 Nc6 4. Nf3 (4. f4 e6 5. Nc3 Nd4 6. Nf3 Nf6 7. Bc4 d5 8.
exd5 exd5 9. Bb5+ Bd7 10. Bxd7+ Qxd7 11. Nxd4 cxd4 12. Qe2+ Be7 13. Nb5 O-O 14.
Nxd4 a5 15. Rb1 Ne4 16. O-O axb4 17. axb4 Rfe8 18. Qb5 Qxb5 {
gregorgysi (2480)-prasanta (2290)/net-chess.com 2014/1-0 (33)}) 4... Bd7 $146 (
4... e6 5. b5 Nd4 6. c3 Nxf3+ 7. Qxf3 Bd7 8. d4 cxd4 9. cxd4 Nf6 {
0-1 becinumate-jmichel (2050)/net-chess.com 2014}) (4... cxb4 5. axb4 Nxb4 6.
d4 $11) 5. Bb2 (5. bxc5 $5 dxc5 6. Nc3 $11) 5... cxb4 $15 6. axb4 Nxb4 7. c3
Nc6 8. d4 e5 (8... Nf6 9. Bd3 $15) 9. Bd3 h6 10. Qb3 Rb8 (10... Qc7 11. Na3 $11
) 11. O-O Nf6 12. Nbd2 (12. Bc4 Qe7 $14) 12... exd4 (12... Be7 $5 $11) 13. cxd4
$14 Be6 $4 (13... Na5 $142 14. Qa2 b6 $16) 14. d5 $18 Bg4 (14... Qb6 15. Qxb6
axb6 16. dxe6 fxe6 17. Rfc1 $18) 15. dxc6 bxc6 16. Qc3 (16. Qc2 Qd7 $18) 16...
c5 (16... Qd7 17. Ne5 $1 Qc7 18. Nxc6 $18) 17. Rxa7 Rb6 (17... Qb6 18. Ra3 $18)
18. Nc4 Qb8 (18... Rb4 19. e5 Ne4 20. Bxe4 $18) 19. Rfa1 Be7 (19... Rxb2 20.
Nxb2 Qb6 21. Nc4 $18) 20. Nxb6 (20. Ra8 $142 O-O 21. Rxb8 Rbxb8 22. Ra7 $18)
20... O-O (20... Qxb6 21. Ra8+ Bd8 22. R1a6 $18) 21. Nc4 (21. Nd5 $142 Kh8 $18)
21... Bd8 (21... Re8 22. Ne3 Be6 23. R1a5 $18) 22. h3 (22. Ra8 Qb4 23. Nxd6
Qxc3 24. Bxc3 Be7 25. Rxf8+ Bxf8 26. Bxf6 gxf6 $18) 22... Be6 (22... Bxf3 23.
gxf3 d5 24. exd5 $18) 23. Ra8 Qb7 (23... Qb4 24. Nxd6 Qxc3 25. Bxc3 $18) 24.
R1a7 Qc6 25. Na5 (25. Ra6 $142 Qb5 26. Nxd6 $18) 25... Bb6 (25... Qa4 $18) 26.
Nxc6 Bxa7 27. Rxf8+ (27. Ne7+ Kh8 28. Qxf6 gxf6 29. Bxf6+ Kh7 30. e5+ Bf5 31.
Bxf5#) 27... Kxf8 $18 28. Nxa7 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "eruditio"]
[Black "pwillows"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. c4 d5 2. e3 dxc4 3. Bxc4 e5 4. a3 Nf6 5. b4 Bd6 6. Bb2 Bf5 (6... Nbd7 7. d3
Nb6 8. Nd2 O-O 9. Ngf3 Qe7 10. O-O Bg4 11. Qc2 Nxc4 12. Qxc4 Rfd8 13. Rfd1 a5
14. b5 a4 15. h3 Bd7 16. Ng5 Ra5 17. b6 cxb6 18. Qh4 Rb5 19. Nc4 h6 20. Ne4
Nxe4 21. Qxe4 {Haas,U (2275)-Taulien,H (2350)/RSX10D - XMAS-1 2003/0-1}) 7. d3
$146 (7. Nc3 a6 8. Qf3 Bg4 9. Qxb7 Nbd7 10. Bxa6 Nb6 11. Bb5+ Nfd7 12. Bxd7+
Kxd7 13. Qe4 Be6 14. Nf3 Qf6 15. O-O Na4 16. Nxa4 Bf5 17. Qd5 Bc2 18. Nc5+ Ke7
19. Rac1 Bf5 20. Nb7 Rac8 21. Nxe5 Qe6 {
pillsbury (2095)-islanderfan (2025)/net-chess.com 2012/1-0}) 7... O-O 8. Ne2
Re8 (8... a5 9. b5 $11) 9. O-O $11 Qd7 10. f3 (10. Nbc3 Be6 $11) 10... b5 $15
11. Ba2 c6 (11... c5 12. Ng3 $15) 12. Ng3 (12. e4 Be6 $11) 12... Bg6 (12... a5
13. Nxf5 Qxf5 14. Nc3 $11) 13. Nc3 (13. Ne4 $142 $11) 13... e4 $4 (13... a5
$142 $5 $15) 14. dxe4 (14. Ncxe4 Nxe4 15. Nxe4 a5 $16) 14... Qc7 (14... a5 15.
f4 Bxe4 16. Ncxe4 Nxe4 17. Nxe4 Rxe4 18. Qd3 $18) 15. Kf2 (15. f4 Bxe4 16.
Ncxe4 Nxe4 $18) 15... Nbd7 (15... a5 16. bxa5 Rxa5 17. Qc2 $11) 16. Rc1 $16 Kh8
$2 (16... Bxg3+ $142 17. hxg3 Qb7 $16) 17. Nxb5 $1 $18 Bxg3+ (17... cxb5 18.
Rxc7 {Pinning} (18. Rxc7 {Deflection}) (18. Rxc7 {Clearance})) 18. hxg3 Qb8 (
18... Qb6 19. Nd6 Re7 20. Qa4 $18) 19. Nd6 Rd8 (19... Re7 20. Rxc6 Qf8 21. Qc2
$18) 20. Bxf7 Nxe4+ (20... Nb6 21. e5 Rxd6 22. Qxd6 (22. exd6 $6 Bxf7 23. Bxf6
gxf6 $18) (22. exf6 $6 Bxf7 23. fxg7+ Kg8 $14) 22... Qxd6 23. exd6 Bxf7 24.
Rxc6 $18) 21. fxe4 (21. Nxe4 $6 Bxf7 22. Qd6 Nf6 23. Qxb8 Nxe4+ (23... Raxb8 $4
24. Bxf6 gxf6 25. Rxc6 $18) 24. fxe4 Raxb8 25. Rxc6 Rd7 $18) 21... Rf8 (21...
Nf6 22. e5 Rxd6 23. exd6 (23. Qxd6 Ne4+ 24. Ke2 Nxd6 25. Bxg6 hxg6 26. exd6
Qb5+ 27. Kd2 Qd5+ 28. Bd4 Kg8 $14) (23. exf6 $6 Bxf7 24. Qg4 g6 $18) 23... Bxf7
24. Bxf6 gxf6 25. Rxc6 $18) 22. Kg1 (22. Qd4 Rg8 23. Bxg6 Rf8+ 24. Bf7 Ne5 25.
Qxe5 Rg8 26. Rh1 Qxd6 27. Rxh7+ Kxh7 28. Qxd6 Rgf8 29. Rh1#) 22... Bxf7 (22...
Qb6 23. Qb3 a5 $18) 23. Nxf7+ Kg8 24. Qxd7 (24. Nh6+ Kh8 25. Bxg7+ Kxg7 26.
Qxd7+ Kxh6 27. Rxc6+ Qd6 28. Rxd6+ Rf6 29. Rdxf6+ Kg5 30. Qf5#) 24... Qb6 25.
Qd4 (25. Nh6+ $1 gxh6 26. Qg7#) 25... Qxd4 (25... Rxf7 26. Rxf7 Qxd4 27. exd4
Kxf7 28. Rxc6 $18) 26. exd4 Rxf7 27. Rxf7 Kxf7 28. Rxc6 Re8 29. e5 g5 (29...
Re6 30. b5 Re7 31. d5 $18) 30. Rc7+ Re7 31. Rc3 (31. Rxe7+ Kxe7 32. d5 a6 $18)
31... h5 (31... Ke8 32. Rd3 Rc7 33. d5 $18) 32. Rf3+ (32. d5 $142 Rb7 $18)
32... Kg6 (32... Ke6 33. Rf6+ Kd5 34. Rd6+ Kc4 35. e6 $18) 33. Rf6+ (33. d5 Kh7
$18) 33... Kg7 34. Bc1 (34. d5 Rf7 35. d6 g4 $18) 34... g4 (34... Rd7 35. Be3
$18) 35. Rf5 (35. Bh6+ Kh7 36. e6 a5 37. Rf7+ Kxh6 38. Rxe7 Kg6 $18) 35... Rc7
36. Bb2 (36. Bf4 $5 Rc8 $18) 36... Rc2 37. Rf2 Rxf2 38. Kxf2 Kf7 39. Ke3 Ke6
40. Ke4 a6 41. d5+ Ke7 42. a4 Kd7 43. Bd4 Ke7 44. Kf5 Kf7 45. Kg5 (45. Kg5 Ke7
46. Bc5+ Kd8 47. e6 Kc7 48. d6+ Kc8 49. Bb6 Kb8 50. d7 Kb7 51. d8=Q Kc6 52.
Qd7+ Kxb6 53. a5#) (45. d6 h4 46. d7 Ke7 47. e6 h3 48. Bc5+ Kd8 49. Bb6+ Ke7
50. d8=Q#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "kpoynter"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d5 6. O-O c6 7. d3 Nbd7 8. Nbd2
Qb6 (8... b5 9. c4 Bb7 10. a4 bxc4 11. dxc4 Rb8 12. b5 a6 13. Rb1 dxc4 14. bxc6
Bxc6 15. Nxc4 Nb6 16. Nxb6 Rxb6 {0-1 algernon-alexp/net-chess.com 2017}) 9. a3
a5 10. c4 $146 (10. c3 axb4 11. cxb4 Qc7 12. Qc2 b6 13. Nb3 c5 14. b5 Bb7 15.
a4 d4 16. Nbd2 Ne5 17. Rfc1 Nxf3+ 18. exf3 Nd5 19. Ne4 Nb4 20. Qb3 Bd5 21. Qa3
Be6 22. Nd2 Nd5 23. Nc4 Nc3 24. Bxc3 dxc3 {
giorgo-nebihu/playok.com 2012/0-1 (46)}) (10. Bd4 Qc7 11. Rb1 axb4 12. axb4 b5
13. c4 bxc4 14. dxc4 Ng4 15. Bxg7 Kxg7 16. h3 Ngf6 17. cxd5 cxd5 18. Nd4 Bb7
19. Rc1 Qb6 20. N2f3 Rfc8 21. Rxc8 Rxc8 22. Qa1 Rc4 23. Rb1 Rxb4 24. Rxb4 Qxb4
{gbsrao (2340)-leonine (2380)/net-chess.com 2011/0-1 (42)}) 10... axb4 11. axb4
Rxa1 12. Qxa1 Qxb4 13. cxd5 cxd5 14. Bc3 (14. Ba3 Qb6 15. Bxe7 Re8 $11) 14...
Qd6 15. Rb1 Re8 16. e4 Nc5 $4 (16... e5 $142 $17) 17. e5 $16 Qc7 (17... Qa6 $5
18. exf6 exf6 $18) 18. exf6 $18 Bh6 (18... exf6 19. Bxf6 Bxf6 20. Qxf6 Nxd3 21.
Qd4 $18) 19. Be5 Qd8 20. Qd4 Ne6 21. Qh4 Bf8 22. Ng5 (22. Rb5 h6 $18) 22... h5
(22... Nxg5 23. Qxg5 h6 24. Qf4 exf6 25. Bxf6 $18) 23. Nxe6 Bxe6 24. Rxb7 exf6
25. Bxf6 Qc8 26. Rb1 (26. Rb2 $5 Qc5 $18) 26... Qc2 27. Qg5 Kh7 (27... Qxd3 28.
Re1 Kh7 $18) 28. Rb5 (28. Qe3 $142 $18) 28... Bh6 $11 29. Qe5 Qxd2 30. Rxd5 $4
(30. h4 $142 $11) 30... Qd1+ (30... Bxd5 $2 31. Qxe8 Qd1+ 32. Bf1 $16) 31. Bf1
Bh3 32. Qa1 Qxa1 33. Bxa1 Re1 (33... Re1 34. Rxh5 Rxf1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Nc3 c6 3. Bb2 a5 (3... g6 4. e3 Bg7 5. d4 Nf6 6. h3 O-O 7. Nf3 Na6
8. a3 Bb7 9. Bd3 Qc7 10. Ne4 Nxe4 11. Bxe4 d5 12. Bd3 e6 13. Ne5 Bc8 14. c4
bxc4 15. Bxg6 fxg6 16. Nxg6 Rf7 17. Ne5 Rf8 18. f4 {
eechezznut-rangelcsar/gameknot.com 2017/0-1 (39)}) 4. bxa5 Rxa5 5. Nf3 $146 (5.
a3 e6 6. e3 d5 7. d4 Bd7 8. Nf3 f6 9. Nh4 g5 10. Qh5+ Ke7 11. Ng6+ hxg6 12.
Qxh8 Kf7 13. Qh7+ Bg7 14. h4 g4 15. h5 gxh5 16. Qxh5+ Kf8 17. Qxg4 e5 18. Qh5
Be8 19. Qh4 Bg6 {hen4daleko-phuc195/kurnik 2014/1-0 (36)}) 5... Nf6 6. e3 e6 7.
g3 (7. a4 b4 8. Ne2 d5 $11) 7... Bb7 (7... d5 8. a4 b4 9. Ne2 $15) 8. Bg2 $11
d6 9. O-O Be7 10. d3 c5 11. e4 Bc6 12. Qd2 Ra8 13. h3 Qa5 14. a3 O-O 15. g4 (
15. Qe3 Rd8 $15) 15... Nfd7 16. Qf4 e5 (16... Bf6 17. Qd2 $15) 17. Qg3 Qd8 18.
Nd5 Re8 19. Nxe7+ Qxe7 20. Nh4 Nf6 (20... Qe6 $5 $15) 21. Nf5 $11 Qf8 22. Bc1 (
22. f4 Nbd7 $14) 22... b4 (22... Ra4 23. g5 Nfd7 24. Rb1 $11) 23. Bg5 Nbd7 24.
axb4 Rxa1 (24... cxb4 25. f4 $11) 25. Rxa1 $16 cxb4 26. Ra6 Rc8 27. Bd2 b3 (
27... Bb7 28. Rxd6 Rxc2 29. Bxb4 $18) 28. cxb3 h6 (28... Nc5 29. Ra7 Bd7 30.
Bg5 $16) 29. Bf3 (29. Bb4 Ne8 $18) 29... Nh7 (29... Nc5 30. Ra7 Bd7 31. g5 hxg5
32. Bxg5 Bxf5 33. Bxf6 $16) 30. h4 (30. Bb4 Bb5 31. Rxd6 Rc1+ 32. Kh2 Ng5 $18)
30... Nc5 (30... Nb8 31. Ra2 $16) 31. Ra7 $18 Nxb3 $2 (31... Re8 $142 $18) 32.
Ne7+ Kh8 33. Bb4 (33. Nxc8 $6 Nxd2 34. Ne7 Bb5 $18) 33... Nd4 $2 (33... Ra8 34.
Nxc6 Rxa7 35. Nxa7 Qb8 $18) 34. Bxd6 (34. Nxc8 $6 Qxc8 35. Ra2 Qb7 $16) 34...
Nxf3+ (34... Bxe4 35. dxe4 (35. Bxe4 $6 Ne2+ 36. Kg2 Nxg3 37. Nxc8 Qxc8 $18)
35... Rc3 36. Ng6+ fxg6 37. Bxf8 Nxf3+ 38. Kh1 Nxf8 39. Rf7 Rc1+ 40. Kg2 Rg1+
41. Kxf3 Rxg3+ 42. fxg3 $18) 35. Qxf3 Qg8 (35... Qe8 36. Nxc8 Qxc8 $18) 36.
Nxg8 Kxg8 37. Qxf7+ (37. Qxf7+ Kh8 38. Qxg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "croach"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "74"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 c6 6. O-O d5 7. d4 Na6 $146 (
7... Qb6 8. e3 a5 9. c3 axb4 10. Qb3 Bf5 11. cxb4 Nbd7 12. Nh4 Be6 13. a4 c5
14. b5 c4 15. Qb4 Rfc8 16. a5 Qc7 17. Nc3 b6 18. a6 Ra7 19. Rac1 Bf8 20. Rfd1
Bg4 21. Rd2 e5 22. Qa4 {
Evstatiev,G-Stankov,A/Amateur Eastern European Championship < 2016/1/2-1/2 (47)
}) (7... Bg4 8. Nbd2 (8. Ne5 Nbd7 9. Nxg4 Nxg4 10. h3 Ngf6 11. Na3 Re8 12. c3
e5 13. e3 e4 14. f4 exf3 15. Qxf3 Qe7 16. Rae1 Ne4 17. Kh2 Nd2 18. Qf4 Nxf1+
19. Bxf1 Rac8 20. Bd3 Nf6 21. c4 a6 22. c5 Ne4 {
hen4daleko-zalomir/kurnik 2014/0-1 (70)}) 8... Nbd7 (8... a5 9. a3 Nbd7 10. c4
e6 11. cxd5 exd5 12. Rc1 Re8 13. h3 Bxf3 14. Nxf3 axb4 15. axb4 Qb6 16. Qd2 {
1-0 gbsrao-croach/net-chess.com 2018}) 9. Re1 Re8 10. Ne5 Be6 11. Ndf3 Nxe5 12.
dxe5 Nd7 13. Ng5 Nf8 14. e4 dxe4 15. Nxe4 Qxd1 16. Raxd1 Rad8 17. Nc5 Bd5 18.
Nxb7 Rb8 19. Bxd5 cxd5 20. Rxd5 Rxb7 21. c4 Rxb4 22. Bc3 {
gbsrao (2365)-scardoso (2670)/net-chess.com 2015/0-1 (42)}) (7... a5 8. bxa5
Qxa5 9. Ne5 $15) 8. a3 $11 Re8 9. Nc3 Nc7 10. Re1 a5 11. Qd2 Ng4 (11... Bf5 12.
Nh4 $11) 12. h3 Nh6 (12... Nf6 13. bxa5 Rxa5 14. e4 $11) 13. Na4 (13. e4 b5 $14
) 13... Nb5 $11 14. Nc5 axb4 (14... Nf5 15. Ne5 $11) 15. axb4 Rxa1 16. Rxa1 b6
(16... Nf5 17. Ra8 b6 18. Nb3 $11) 17. Nd3 Nf5 18. Nde5 (18. Qf4 Nc7 $11) 18...
Qc7 $11 19. g4 (19. Ra8 Na7 $11) 19... Nfd6 20. h4 $4 (20. Qf4 c5 21. bxc5 bxc5
$11) 20... Ne4 (20... f6 $142 $5 21. Nd3 Nc4 $19) 21. Qe3 (21. Qc1 Nbd6 22. Qf4
f6 $17) 21... f6 $17 22. Nd3 (22. c4 Nbd6 (22... fxe5 $6 23. cxb5 exd4 24. Nxd4
$11) 23. cxd5 cxd5 $17 (23... fxe5 24. dxe5 Nc4 25. Qxe4 Nxb2 26. dxc6 $11))
22... Bxg4 23. Nh2 e5 $4 (23... Bf5 $142 $17) 24. Nxg4 $14 exd4 25. Qf4 (25.
Bxd4 $143 Nxd4 26. Qxd4 f5 $17) 25... Qxf4 26. Nxf4 Nec3 27. Bxc3 dxc3 (27...
Nxc3 $5 28. Ra6 f5 $11) 28. Ra6 (28. e3 $16) 28... g5 $2 (28... f5 $142 $5 29.
Ne3 Nd4 $11) 29. hxg5 (29. Nh5 Rxe2 30. Ngxf6+ Bxf6 31. Nxf6+ Kg7 32. hxg5 Rxc2
33. Rxb6 Nd4 $14) 29... fxg5 $16 30. Nh5 Rxe2 31. Nxg7 (31. Rxb6 $142 Rxc2 32.
Rxc6 $18) 31... Kxg7 $11 32. Rxb6 Rxc2 (32... Nd4 $5 33. Rb7+ Kf8 $11) 33. Rxc6
$14 Rb2 34. Ne3 d4 $2 (34... Kf8 35. Bxd5 Nd4 $18) 35. Nd1 $4 (35. Nf5+ $142
Kf8 36. Rf6+ Ke8 37. Bc6+ Kd8 38. Bxb5 Rxb4 39. Rd6+ Kc7 40. Bd3 $18) 35... Rb1
$19 (35... Rxb4 $6 36. Be4 Ra4 37. Kf1 $17) 36. Bf3 d3 (36... Rxb4 $6 37. Be4
Ra4 38. Kf1 $17) 37. Kg2 c2 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "deathmaster"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "11"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 $15 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. Nf3 O-O 5. g3 (5. e3 d5 $15) 5... Nc6
6. Bb2 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. a4 e5 3. Bb2 d4 4. c3 dxc3 5. Bxc3 (5. dxc3 Qxd1+ 6. Kxd1 f6 7. Nd2
Bf5 8. e3 Nc6 9. h3 Bd6 10. g4 Be6 11. f3 Nge7 12. Ne2 O-O 13. Ne4 f5 14. Nxd6
cxd6 15. gxf5 Nxf5 16. Bc1 Bb3+ 17. Ke1 d5 18. Bg2 Rae8 19. h4 d4 {
jegern-mirus41/kurnik 2014/0-1 (38)}) 5... Bd6 $146 (5... f6 6. e3 Ne7 7. Nf3
Bg4 8. h3 Bh5 9. g4 Bg6 10. h4 Be4 11. Be2 Nd5 12. g5 Nxc3 13. Nxc3 f5 14. Rg1
Bxf3 15. Bxf3 e4 16. Bh5+ g6 17. Be2 Bxb4 18. Qb3 c5 19. Bb5+ Nd7 20. Qe6+ {
xtom-meshina (1605)/kurnik 2011/1-0 (44)}) (5... Nf6 6. Nf3 e4 7. Ne5 $15) 6.
e4 (6. Nf3 Qf6 $11) 6... Qe7 7. b5 Nf6 8. d3 (8. Qc2 O-O $15) 8... Bb4 9. Nf3
Bxc3+ 10. Nxc3 h6 (10... Bg4 11. Be2 $15) 11. Be2 (11. d4 exd4 12. Qxd4 c5 $11)
11... O-O (11... Bg4 12. Nd2 Bxe2 13. Nxe2 $11) 12. O-O (12. d4 Rd8 13. Nxe5
Qb4 $11) 12... Nbd7 (12... Rd8 13. Qc2 $11) 13. Qc2 b6 (13... Rd8 14. Rfc1 $11)
14. Rfc1 Bb7 15. Ra2 (15. d4 exd4 16. Nxd4 Nxe4 $14) 15... Rac8 16. Qb1 (16. a5
Rfd8 $11) 16... c6 $15 17. Qa1 c5 (17... Nc5 18. Qb1 $11) 18. a5 $11 Ra8 19. a6
Bc8 20. Bf1 (20. Nh4 Nb8 $11) 20... Qd6 21. Ne2 Nh7 (21... Re8 22. Rac2 $11)
22. Ng3 Re8 23. Nf5 Qf6 24. Ne3 Ng5 25. Nxg5 Qxg5 26. Nd5 Nf6 (26... Qd8 $142
$5 $11) 27. Nc7 $16 Ng4 $2 (27... Bd7 $5 $16) 28. Nxe8 (28. Nxa8 Be6 29. Nc7
Bxa2 30. Qxa2 $18 (30. Nxe8 $4 Qf4 31. Qxe5 Qxe5 $19)) 28... Qh5 $4 (28... Be6
$142 29. Nc7 Bxa2 30. Qxa2 Qf4 $18) 29. h3 Nf6 30. Nxf6+ gxf6 31. g4 (31. f4
Bd7 $18) 31... Bxg4 (31... Qg5 32. Rac2 $18) 32. hxg4 Qxg4+ 33. Bg2 Kh7 (33...
Rd8 34. Qc3 $18) 34. f3 Qh4 35. Rf2 Rg8 (35... Qf4 36. Kf1 $18) 36. Qa2 (36. f4
exf4 37. Rcf1 Rg7 $18) 36... Rg7 37. Qd5 Qh5 (37... Qf4 38. Re1 f5 39. exf5 $18
) 38. Kf1 (38. Qd7 $5 Qg5 39. Ra1 f5 40. Qxa7 Qd8 $18) 38... Qg5 39. Rcc2 h5
40. Qd7 h4 (40... f5 41. Bh3 fxe4 42. Rg2 $18) 41. Qf5+ (41. Qxa7 $142 Qe3 42.
Qd7 Qd4 43. Qxd4 exd4 $18) 41... Qxf5 42. exf5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "102"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 d5 3. Nf3 c6 4. a3 Bf5 5. d3 e6 (5... a5 6. c3 g6 7. Nbd2 Bg7
8. Qc2 O-O 9. e4 dxe4 10. dxe4 Bg4 11. Be2 c5 12. b5 Nbd7 13. Nc4 Nh5 14. h3
Be6 15. g3 Qc7 16. Bf1 Rad8 17. Ne3 c4 18. Nd4 Ne5 19. O-O-O Bh6 20. Rg1 {
Siluk,Z (2040)-Chojnowski,M (2145)/MPN 2007/0-1 (49)}) 6. Nbd2 (6. h3 Be7 7.
Nh4 Bg6 8. Nxg6 hxg6 9. g4 Nbd7 10. Bg2 a5 11. c4 axb4 12. a4 dxc4 13. dxc4 Nb6
14. Qxd8+ Bxd8 15. Nd2 Rxa4 16. Rxa4 Nxa4 17. Bxf6 Bxf6 18. Nb3 O-O 19. O-O Bc3
20. Ra1 Nb2 {orangutanik12-puchatek0/kurnik 2014/1/2-1/2 (89)}) 6... a5 $146 (
6... Qb6 7. e3 Bd6 8. c4 Qc7 9. cxd5 cxd5 10. Rc1 Qe7 11. Nd4 Bg6 12. N4f3 O-O
13. Ne5 Bxe5 14. Bxe5 Nc6 15. Nf3 Nxe5 16. Nxe5 Qd6 17. Nxg6 hxg6 18. Be2 Rac8
19. Bf3 Rc6 20. O-O Rfc8 21. Qd2 {novemberrain1-mitussa/kurnik 2012/1-0 (54)})
7. c3 (7. e4 Bg4 8. bxa5 Rxa5 $11) 7... h6 (7... Bd6 8. Qc2 e5 9. e4 $15) 8. g3
(8. Qc2 Nbd7 $11) 8... Bd6 9. Bg2 O-O 10. O-O Nbd7 11. e4 (11. Nd4 Bg6 $15)
11... Bh7 (11... dxe4 12. dxe4 Bxe4 13. Nxe4 Nxe4 14. Nd4 $15) 12. Re1 $11 Be7
(12... e5 13. exd5 cxd5 14. Nb3 axb4 15. cxb4 $15) 13. e5 Ne8 14. Qe2 Qb6 15.
d4 Nc7 16. Nb3 axb4 17. axb4 Qb5 18. Qxb5 Nxb5 19. Na5 Ra7 20. Bf1 Re8 (20...
Nb8 21. h3 $11) 21. h4 (21. Bxb5 cxb5 22. Nc6 Ra4 23. Nxe7+ Rxe7 $11) 21... Bf5
(21... Nb8 22. Bxb5 cxb5 23. Nd2 $11) 22. Be2 (22. Bxb5 cxb5 23. Nc6 Ra4 24.
Nxe7+ Rxe7 $11) 22... Bg4 (22... Nb8 23. Bxb5 cxb5 24. Ra3 $11) 23. Kg2 (23.
Bxb5 cxb5 24. Nh2 Bf5 $14) 23... Nb6 (23... Kf8 $11) 24. Bf1 (24. Bxb5 $142 $5
cxb5 25. Nh2 $11) 24... Rea8 $15 25. Rec1 (25. Bd3 Nc7 $15) 25... f6 (25... Bf5
$5 $17) 26. exf6 $11 gxf6 27. Nd2 (27. Nh2 Bf5 $11) 27... Nc7 28. f3 Bh5 (28...
Bf5 29. Re1 $15) 29. Ra3 e5 30. dxe5 fxe5 31. Rca1 Bf8 32. Nab3 Rxa3 33. Rxa3
Na4 34. Ba1 Bf7 35. Ra2 d4 36. cxd4 Nd5 (36... Bxb4 37. Bc4 Nd5 38. Kf2 Bxd2
39. Rxd2 $19) 37. dxe5 (37. b5 Nb4 38. Ra3 Nc2 $15) 37... Nxb4 $11 38. Ra3 b5
39. Kh1 Na6 40. Ra2 N6c5 41. Bh3 Bd5 (41... Nxb3 42. e6 Nxa1 43. exf7+ Kxf7 44.
Rxa1 $17) 42. Nxc5 Bxa2 43. Nd7 Kf7 44. e6+ Bxe6 45. Ne5+ Ke7 46. Nxc6+ Kd6 47.
Bxe6 Nc5 (47... Kxe6 $6 48. Nd4+ Kf7 49. Nxb5 $15) 48. Bc3 Nxe6 (48... Kxe6 $6
49. Nd4+ Kd5 50. Nxb5 $11) (48... Kxc6 $143 49. Bf7 $17) 49. Nb4 Kc5 50. Kg2
Ra3 51. Bb2 $2 (51. Nd3+ $142 Kd5 52. Ne4 $17) 51... Kxb4 $19 (51... Kxb4 52.
Bxa3+ Kxa3 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "pcmvr"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 Nf6 3. Nf3 g6 4. e3 Bg7 5. Bb2 O-O 6. Be2 d6 7. O-O e5 8. c4
Nbd7 9. Nc3 Re8 10. d3 $146 (10. Qc2 Nf8 11. Ng5 N6d7 12. Nf3 Ne6 13. Rad1 f5
14. d3 Nf6 15. Ba1 Rf8 16. Nd2 g5 17. Na4 Nd7 18. Bf3 g4 19. Bd5 Rf6 20. c5 Rh6
21. Rfe1 Kh8 22. cxd6 cxd6 23. Bxe6 Rxe6 24. f4 Nb6 {Querol Soro,S (1975)
-Martinez Asensio,J (2160)/Aragon-chT Autonomico 2007/1/ 2-1/2 (46)}) 10... Nc5
11. d4 exd4 12. Nxd4 Nfe4 13. Rc1 Nxc3 14. Bxc3 Ne4 15. Bf3 Qh4 16. Ne2 (16.
Bxe4 Qxe4 17. b6 c6 $11) 16... Nxc3 17. Nxc3 Rb8 (17... Be5 18. g3 Qd8 19. Nd5
$11) 18. Nd5 Be5 19. g3 Qd8 20. Qa4 b6 21. Rfd1 Bh3 22. Bg2 Bd7 23. Rd2 Bg7 24.
Qd1 Qc8 25. h4 (25. Qf3 Bf5 $14) 25... Be5 26. h5 Bg4 27. f3 Be6 (27... Bxh5 $2
28. g4 Bxg4 29. fxg4 $18) 28. f4 Bg7 29. hxg6 hxg6 (29... fxg6 30. e4 $11) 30.
Qe2 Qd7 31. Kf2 Qc8 (31... Rbc8 32. Rh1 $11) 32. Bf3 Bd7 33. g4 g5 (33... Be6
34. Ke1 $14) 34. Rh1 (34. fxg5 Qd8 $16) 34... gxf4 $14 35. Nxf4 Kf8 36. Rd5 (
36. Nd5 Re5 $14) 36... Re5 (36... Be5 37. Nd3 Bc3 38. Rdh5 $14) 37. Rxe5 (37.
Ke1 Qe8 38. Rd3 Ke7 $14) 37... Bxe5 38. Rh5 Be6 (38... c6 39. Qd3 Ke7 40. Qe4
$16) 39. Qd1 (39. Ke1 Ke7 $14) 39... Qd8 (39... Bxc4 40. a4 $11) 40. g5 (40.
Nxe6+ fxe6 41. Ke2 $16) 40... d5 $2 (40... Bxc4 $142 41. a4 Be6 $11) 41. Nxe6+
$18 fxe6 42. cxd5 Bg7 (42... Qd6 43. Rh6 $18) 43. Qh1 Qe8 44. Rh8+ $1 (44. Rh8+
Bxh8 45. Qxh8+ Ke7 46. Qf6+ Kd6 47. Bg4 $16) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. c4 e5 $146 (2... Bb7 3. Nf3 (3. d4 c6 4. Nc3 a5 5. bxa5 bxa5 6. e4
Na6 7. Bg5 Nc7 8. f4 f6 9. Bh4 e6 10. Nf3 Be7 11. Bd3 d5 12. e5 dxc4 13. Bxc4
fxe5 14. fxe5 Bxh4+ 15. g3 Be7 16. O-O Nh6 17. Ne4 O-O {
BATTLEPHIL2-shakewell/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (41)}) 3... e6 4. b5 a6
5. e3 Nf6 6. Bb2 d5 7. a4 Bb4 8. cxd5 Bxd5 9. Nc3 Bb7 10. Be2 axb5 11. axb5
Rxa1 12. Qxa1 c5 13. bxc6 Nxc6 14. O-O O-O 15. Qb1 Qe7 16. Rc1 e5 17. Bd3 {
Woelfelschneider,P-Schulz,H/TT-09 ETC 2003/1-0}) (2... c5 3. bxc5 bxc5 4. Nf3
Nc6 5. Nc3 Rb8 6. e3 Qa5 7. a3 g6 8. Ra2 Bg7 9. Bb2 Nh6 10. Be2 O-O 11. O-O e6
12. Qc2 d5 13. cxd5 exd5 14. Nxd5 Bf5 15. Qc1 Be6 16. Bxg7 Kxg7 17. Bc4 {
Melich,J (2170)-Moravcik,R (2080)/Ceske Budejovice op 1996/1-0}) (2... a6 3.
Bb2 d6 4. a4 e5 5. Nf3 g6 6. e3 Bg7 7. Be2 Bb7 8. O-O Nd7 9. Qb3 g5 10. h3 h5
11. d4 g4 12. Ne1 gxh3 13. gxh3 Qg5+ 14. Kh2 exd4 15. Rg1 Qh6 16. Rxg7 Qxg7 17.
Bxd4 {blackiwhite (1740)-starzobek (1755)/kurnik 2011 (50)}) 3. a3 Bb7 4. Bb2
d6 5. Nf3 Nf6 6. g3 Nbd7 7. Bg2 Ng4 (7... e4 8. Nd4 $11) 8. O-O g6 (8... e4 $5
9. Nd4 c5 $14) 9. h3 Ngf6 10. Nxe5 Bxg2 11. Nxd7 Kxd7 12. Kxg2 Qe7 (12... Bg7
13. Nc3 $16) 13. Nc3 $18 Qe6 (13... Bg7 14. Qa4+ c6 15. Rfe1 $16) 14. Qa4+ c6 (
14... Kd8 15. Qc6 Rc8 16. Nb5 $18) 15. b5 c5 (15... Bg7 16. bxc6+ Ke8 $18) 16.
Qa6 Ke7 (16... Kc7 17. Nd5+ $1 Nxd5 18. cxd5 Qxd5+ 19. e4 Qxe4+ 20. f3 Qc2 21.
Bxh8 Qxd2+ 22. Rf2 Qa5 23. Qxa5 bxa5 $18) 17. Qb7+ (17. Qb7+ Qd7 18. Qxa8 $18)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "18"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. a6 Nxa6 4. e4 (4. Bb2 d6 5. a3 Nf6 6. e3 Be7 7. g3 O-O
8. Bg2 Rb8 9. Ne2 b6 10. O-O Be6 11. d3 Nc5 12. c4 c6 13. Qc2 Qc7 14. d4 exd4
15. exd4 Ncd7 16. Nd2 d5 17. Rac1 dxc4 18. Nxc4 c5 {
ateistawolnyx-akaligo (1700)/kurnik 2014/0-1 (54)}) 4... Nf6 5. Bxa6 Rxa6 6.
Bb2 $146 (6. Qe2 Ra8 7. Nf3 d6 8. O-O Bg4 9. h3 Bh5 10. g4 Bg6 11. d4 exd4 12.
Nxd4 Be7 13. Nf5 Kf8 14. Nxe7 Qxe7 15. Nc3 Nxe4 16. Nxe4 Bxe4 17. f3 Bc6 18.
Qxe7+ Kxe7 19. Bg5+ f6 20. Bh4 g5 {bogdanxxx1-zgrundig/kurnik 2013/1-0 (54)})
6... Nxe4 7. Bxe5 $2 (7. Qe2 Nf6 8. Bxe5 $19) 7... Re6 $19 8. d3 Nf6 (8... Rxe5
$6 9. dxe4 d5 10. Ne2 dxe4 11. Qxd8+ Kxd8 12. Nbc3 $19) 9. d4 d6 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 f6 3. a4 g6 $146 (3... bxa4 4. e3 e5 (4... h5 5. Be2 g6 6. Bd3
c6 7. Bxg6# {mate 1-0 pcmvr-valerypavlovich/net-chess.com 2018}) 5. Rxa4 c6 6.
d4 e4 7. d5 c5 8. bxc5 f5 9. Nc3 Bxc5 10. Nxe4 Nf6 11. Nxf6+ gxf6 12. Qh5+ Kf8
13. Qh6+ Kf7 14. d6 a5 15. Bc4+ Ke8 16. Qh5+ Kf8 17. Qf7# {
mate 1-0 pcmvr-valerypavlovich/net-chess.com 2017}) (3... c6 4. axb5 (4. Nf3
a5 5. axb5 Nh6 6. e4 d6 7. Nc3 Qb6 8. Bc4 c5 9. Nd5 Qd8 10. b6 a4 11. Nc7+ Kd7
12. Be6+ Kc6 13. b5+ Kxb6 14. Nxa8+ Kb7 {
0-1 chessxliv (2100)-samantho (1875)/net-chess.com 2014}) 4... cxb5 5. Nc3 a6
6. Nxb5 d6 7. Nc3 Bf5 8. e4 Bg6 9. Bb5+ Nd7 10. Bc6 Ra7 11. Nb5 Qb8 12. Nxa7
Qxa7 13. Qg4 h5 14. Qxg6+ Kd8 15. Bc3 Rh6 16. Qf7 Rh8 17. b5 Nh6 18. Ba5+ {
pcmvr-valerypavlovich (2125)/net-chess.com 2014/1-0}) (3... e5 $5 $11) 4. axb5
$16 Bg7 (4... e5 5. Ra4 $16) 5. c4 (5. e4 Bb7 $18) 5... d6 (5... Bb7 6. d4 $16)
6. e3 e6 7. h4 (7. Qf3 d5 $18) 7... a6 8. Qf3 h5 $4 (8... d5 $142 $18) 9. Qxa8
Nd7 (9... Bd7 10. bxa6 Bc6 11. Qa7 $18) 10. bxa6 Nb6 11. Qb8 Ne7 (11... Bd7 12.
Qxd8+ Kxd8 13. d4 $18) 12. a7 O-O (12... Nc6 13. Qxb6 $1 cxb6 14. a8=Q $18) 13.
c5 Bb7 (13... dxc5 14. bxc5 Nd7 15. Qb5 $18) 14. Qxb7 Qc8 15. Qxc8 Rxc8 (15...
Nbxc8 $4 16. a8=Q Kh7 17. Qb7 dxc5 18. bxc5 $18) 16. cxb6 cxb6 17. a8=Q Rxa8
18. Rxa8+ Kh7 19. Re8 Nc6 20. Rxe6 Nxb4 21. Rxd6 b5 22. Bxb5 Na2 23. Bc4 Nb4
24. Rb6 f5 25. Rb7 Nc6 (25... Nd3+ 26. Bxd3 Kg8 27. Bc4+ Kf8 28. Ba3+ Ke8 29.
Bb5+ Kd8 30. Bd6 Be5 31. Rb8#) 26. Rxg7+ Kh6 27. Bg8 Nd8 (27... Nd4 28. Rh7#)
28. Rh7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "26"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. Nf3 (3. e3 d5 4. c4 d4 5. d3 c5 6. exd4 cxd4 7. Bd2 Nc6
8. a4 f5 9. Ne2 Nf6 10. Ng3 Bd6 11. Be2 O-O 12. Na3 h6 13. Nb5 Bb8 14. O-O Be6
15. Nh5 Nxa5 16. Nxf6+ Qxf6 17. Bxa5 Rxa5 {
elektrooon-senilis (1750)/kurnik 2012/0-1 (32)}) (3. e4 Nf6 4. Nf3 Nxe4 5. Nxe5
Qf6 6. Nc4 Qxf2# {mate 0-1 cengel-pcmvr/ChessWorld.net 2002}) 3... Rxa5 $146 (
3... e4 4. Nd4 d5 5. e3 c5 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Nxd7 8. Nb3 Ngf6 9. Bb2 c4 10.
Nd4 Qxa5 11. Bc3 Qc7 12. Nb5 Qb6 13. a4 Bc5 14. O-O O-O 15. Bd4 Bxd4 16. exd4
Ra5 17. N1c3 Qc6 18. Re1 {color1972-PassedPawn/ChessWorld.net 2005/0-1 (46)})
4. Nc3 Nf6 5. e4 d5 6. exd5 Nxd5 7. Nxe5 $4 (7. Bb2 $142 Bg4 8. Bc4 $11) 7...
Nxc3 $19 8. Nc4 (8. dxc3 Rxe5+ 9. Be3 $19) 8... Nxd1 9. Nxa5 (9. Kxd1 Rc5 10.
Bb2 Qh4 $19) 9... Nxf2 $1 10. Kxf2 Qd4+ (10... Bc5+ 11. d4 Qxd4+ 12. Ke1 Qf2+
13. Kd1 Bg4+ 14. Be2 Qxe2#) 11. Ke2 (11. Ke1 Qe5+ 12. Be2 Bg4 13. Kf2 Bc5+ 14.
d4 Bxd4+ 15. Be3 Qxe3+ 16. Kf1 Qxe2#) 11... Qe4+ 12. Kf2 Bc5+ 13. Kg3 (13. d4
Bxd4+ 14. Be3 Qxe3#) 13... Qg4# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. e4 Nf6 4. Nc3 (4. Bb2 Nxe4 5. Nf3 Bc5 6. d4 exd4 7. Bxd4
Bb4+ 8. c3 Bxa5 9. Bd3 d5 10. O-O O-O 11. Re1 f5 12. Qc2 c5 13. Bxc5 Nxc5 14.
Nd4 Nxd3 15. Qxd3 Na6 16. Nb3 Bc7 17. N1d2 b6 18. Nf3 Nc5 {
mpopp-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1 (32)}) 4... Bb4 5. Bd3 (5. Bb2 O-O 6. Bc4
Bxc3 7. Bxc3 Nxe4 8. Bb2 Nxf2 9. Kxf2 Qh4+ 10. g3 Qxc4 11. d3 Qb5 12. Rb1 Qxa5
13. Nf3 d6 14. h3 Be6 15. g4 Bxa2 16. Ra1 Qb6+ 17. Kg2 Qxb2 18. Re1 Nc6 19. Kg3
f5 {vaingrecsky (2270)-pcmvr/net-chess.com 2016/0-1}) 5... Na6 $146 (5... Bxc3
6. dxc3 d5 7. Bg5 dxe4 8. Bxf6 gxf6 9. Bxe4 Qxd1+ 10. Rxd1 f5 11. Bd5 Rxa5 12.
Bb3 Ke7 13. Nf3 Nc6 14. O-O Rd8 15. Rde1 Rc5 16. Ng5 f6 17. Nxh7 Rxc3 18. Re2
Nd4 19. Re3 f4 20. Rxc3 {nando (2115)-pcmvr/net-chess.com 2016/0-1}) (5... O-O
6. Bb2 Bxa5 7. Nf3 d6 8. O-O Nbd7 9. Re1 Nc5 10. Nd5 Nxd3 11. Nxf6+ Qxf6 12.
cxd3 Bg4 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 Qxf3 15. gxf3 Bxd2 16. Re2 Bb4 17. Rc2 c5 18. a3
Ba5 19. Kg2 f5 20. Rb1 {nizef (1855)-pvanr (2245)/gameknot.com 2015/0-1}) 6. a3
Bxa5 7. h3 O-O 8. Nf3 Bxc3 9. dxc3 d5 10. Bg5 dxe4 11. Bxf6 Qxf6 12. Bxe4 Nc5
13. Bd5 $2 (13. Qe2 $142 $19) 13... Rd8 14. Bxf7+ Kxf7 15. Qd5+ (15. Qe2 e4 16.
Qc4+ Be6 17. Qxc5 exf3 18. Qh5+ Kf8 19. Qxf3 Qxf3 20. gxf3 $19) 15... Rxd5 16.
c4 Rd6 17. O-O Bxh3 $1 18. gxh3 Qxf3 19. Kh2 Rh6 20. a4 (20. Kg1 Rg6+ 21. Kh2
Qg2#) 20... Qxh3+ 21. Kg1 Qh1# {mate} (21... Qh2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "13"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 f6 3. a4 bxa4 (3... c6 4. axb5 cxb5 5. Nc3 a6 6. Nxb5 d6 7. Nc3
Bf5 8. e4 Bg6 9. Bb5+ Nd7 10. Bc6 Ra7 11. Nb5 Qb8 12. Nxa7 Qxa7 13. Qg4 h5 14.
Qxg6+ Kd8 15. Bc3 Rh6 16. Qf7 Rh8 17. b5 Nh6 18. Ba5+ {
pcmvr-valerypavlovich (2125)/net-chess.com 2014/1-0}) (3... g6 4. axb5 Bg7 5.
c4 d6 6. e3 e6 7. h4 a6 8. Qf3 h5 9. Qxa8 Nd7 10. bxa6 Nb6 11. Qb8 Ne7 12. a7
O-O 13. c5 Bb7 14. Qxb7 Qc8 15. Qxc8 Rxc8 16. cxb6 cxb6 17. a8=Q Rxa8 18. Rxa8+
{pcmvr-samantho/net-chess.com 2018/1-0}) 4. e3 h5 $146 (4... e5 5. Rxa4 c6 6.
d4 e4 7. d5 c5 8. bxc5 f5 9. Nc3 Bxc5 10. Nxe4 Nf6 11. Nxf6+ gxf6 12. Qh5+ Kf8
13. Qh6+ Kf7 14. d6 a5 15. Bc4+ Ke8 16. Qh5+ Kf8 17. Qf7# {
mate 1-0 pcmvr-valerypavlovich/net-chess.com 2017}) (4... e5 $5 $14) 5. Be2
$16 g6 6. Bd3 c6 $4 (6... Kf7 $142 $16) 7. Bxg6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 f6 3. e4 Bg7 4. Nf3 e5 5. Nc3 a6 $146 (5... c6 6. d4 exd4 7.
Qxd4 Qe7 8. b5 f5 9. e5 Nh6 10. O-O-O c5 11. Qc4 Ng4 12. Nd5 Qd8 13. Qxc5 b6
14. Nc7+ Qxc7 15. Qxc7 Na6 16. bxa6 Nxf2 17. Bc4 Nxh1 18. Bf7+ Kxf7 19. Rxd7+
Bxd7 20. Qxd7+ {pcmvr-grahamtrue/net-chess.com 2017/1-0}) 6. Bc4 b5 7. Bb3 Bb7
8. d4 (8. O-O Nc6 9. a3 Nge7 $16) 8... Nc6 (8... exd4 9. Qxd4 Nc6 10. Qc5 $11)
9. a4 (9. d5 Nb8 $16) 9... exd4 (9... Nxb4 10. axb5 axb5 11. dxe5 fxe5 12. O-O
$14) 10. Nxd4 Nxb4 (10... Qe7 11. axb5 Nxb4 12. O-O $16) 11. axb5 $16 f5 (11...
axb5 12. Rxa8 Qxa8 13. Ndxb5 $16) 12. Nxf5 $1 gxf5 $4 (12... Be5 $142 13. bxa6
Rxa6 14. Rxa6 Nxa6 $16) 13. Qh5+ $18 Ke7 14. Qf7+ Kd6 15. Rd1+ Kc5 (15... Bd4
16. Rxd4+ Bd5 17. Rxd5+ Nxd5 18. Qxd5+ Ke7 19. Ba3+ c5 20. bxc6+ Kf6 21. Qxf5+
Kg7 22. Bf8+ Qxf8 23. Qg5#) 16. Na4+ (16. Na4+ Kxb5 17. Qc4+ Ka5 18. Qc5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "50"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. c3 axb4 3. cxb4 e5 4. Bb2 Bxb4 5. Bxe5 Nf6 6. Qb3 (6. Bc3 Bc5 7. d4
Be7 8. e3 O-O 9. d5 Na6 10. Nf3 Nb4 11. Bc4 b5 12. Bxb5 Nbxd5 13. Qc2 c6 14.
Bd3 Bb4 15. Bd2 Bxd2+ 16. Qxd2 Ba6 17. O-O Bxd3 18. Qxd3 Qe7 19. a4 Nb4 20. Qb3
Rfb8 {pierred (2760)-pcmvr (2830)/net-chess.com 2010/1/2-1/2 (31)}) (6. Nf3 d6
7. Bc3 Bc5 8. d4 Bb6 9. Nbd2 O-O 10. Nc4 Nd5 11. Qb3 Nxc3 12. Nxb6 cxb6 13.
Qxc3 Nc6 14. d5 Na5 15. e4 Bg4 16. Be2 Rc8 17. Qe3 Nc4 18. Bxc4 Rxc4 19. O-O b5
20. Nd4 Qf6 {jackw171-zbigniew62/kurnik 2013/1-0}) (6. a3 Be7 7. Nf3 d5 8. Nc3
Nc6 9. Bf4 Nh5 10. Bg3 O-O 11. e3 Nxg3 12. hxg3 d4 13. exd4 Nxd4 14. Nxd4 Qxd4
15. Qb3 Rd8 16. Qc2 Bf5 17. Qc1 Rxa3 18. Rxa3 Bxa3 19. Qd1 Bc5 20. Qe2 Bb4 {
grahamtrue (2180)-pcmvr (2860)/net-chess.com 2011/0-1}) 6... Nc6 7. Nf3 $146 (
7. Bb2 O-O 8. e3 d5 9. Bd3 Ne4 10. Qc2 Bd6 11. Bxe4 dxe4 12. a3 f5 13. Nh3 Be6
14. Qc3 Qe7 15. O-O Na5 16. a4 Nb3 17. Ra3 Bb4 18. Qe5 Bc4 19. Qxe7 Bxe7 20.
Rd1 Rfd8 21. Nf4 Bxa3 {peteywheatstraw-pvanr (1780)/gameknot.com 2012/0-1})
7... O-O 8. Nc3 (8. Bc3 Be7 $15) 8... d5 (8... d6 9. Bf4 $17) 9. Bxf6 Qxf6 10.
Rc1 Be6 11. a4 $2 (11. Nxd5 $142 Bxd5 12. Qxd5 $19) 11... d4 $19 12. Ne4 (12.
Nd5 Qd8 13. Rxc6 bxc6 14. Qxb4 Rb8 $19 (14... cxd5 $6 15. Qxd4 Qe8 16. e3 $19)
(14... Bxd5 $6 15. Qxd4 Bxf3 16. Qxd8 Rfxd8 17. gxf3 $19) (14... Qxd5 15. e3
Qa2 16. Nxd4 $19)) 12... Bxb3 13. Nxf6+ gxf6 14. Rb1 (14. e3 Rfd8 $19) 14...
Bxa4 15. Nxd4 (15. e3 Bc2 16. Rc1 d3 $19) 15... Nxd4 16. e3 Nc2+ (16... Bc2 17.
Rc1 $19) 17. Ke2 Rfd8 18. d4 Nxd4+ $1 19. exd4 Bb5+ 20. Kf3 (20. Kd1 Rxd4+ 21.
Kc1 Bd2+ 22. Kc2 Ba4+ 23. Rb3 Bb4 $19) 20... Ra3+ 21. Ke4 Re8+ 22. Kf4 Bd2+ 23.
Kg4 Re4+ 24. Kh5 (24. f4 Rxf4+ 25. Kh5 Bxf1 26. Rb3 Ra5+ 27. Rb5 Rxb5+ 28. d5
Rxd5+ 29. Kh6 Rfd4#) 24... Bxf1 25. Rb5 (25. f4 Be2+ 26. Kh4 Rxf4+ 27. g4 Rxg4+
28. Kh5 Rxd4#) 25... Rh3+ $1 (25... Rh3+ 26. gxh3 Be2+ 27. f3 Bxf3#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 e6 4. a3 Be7 5. e3 O-O 6. c4 dxc4 7. Bxc4 c6 8. d4
b5 9. Bd3 a5 10. bxa5 Qxa5+ (10... Rxa5 11. Nc3 b4 12. axb4 Rxa1 13. Qxa1 Bxb4
14. Qa7 Bxc3+ 15. Bxc3 Nd5 16. Bd2 Nd7 17. O-O Qb6 18. Qxb6 N7xb6 19. Rc1 Bb7
20. e4 Nf6 21. Rb1 {1-0 fryckh-jaqufe/internet 2017}) 11. Nc3 $146 (11. Nbd2 c5
12. dxc5 Nbd7 13. O-O Nxc5 14. Nb3 Nxb3 15. Qxb3 Bd7 16. Ne5 Qa4 17. Qd1 Rfd8
18. Nxd7 Rxd7 19. Bxf6 Bxf6 20. Bxh7+ Kxh7 21. Qxd7 Bxa1 22. Rxa1 b4 23. Qxa4
Rxa4 24. Kf1 Kg6 25. Ke2 Kf5 {Melich,J-Pastor,K/CSR-ch Praha 1992/0-1 (40)})
11... Qb6 (11... Nbd7 12. O-O $14) 12. O-O $14 c5 (12... Qc7 $142 $5 $14) 13.
dxc5 Qxc5 14. Nxb5 Nbd7 15. Bd4 Qc6 (15... Qh5 $5 $18) 16. Rc1 Qb7 17. Bxf6
Bxf6 18. Qc2 g6 19. Be4 Qxb5 20. Bxa8 Bb7 $2 (20... Qa5 21. Be4 Qxa3 $18) 21.
Rb1 Qxf1+ 22. Kxf1 Bxa8 23. Qc7 Rd8 (23... Bxf3 24. gxf3 Ne5 25. Rb5 $18) 24.
Rd1 Nf8 (24... Bd5 25. e4 $1 Bxe4 26. Rxd7 Rxd7 27. Qxd7 Bxf3 28. gxf3 Kg7 $18)
25. Rxd8 Bxd8 26. Qxd8 (26. Qxd8 Bxf3 27. gxf3 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "64"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. e4 Nf6 4. Bb2 $146 (4. Nf3 Nxe4 5. Nxe5 Qf6 6. Nc4 Qxf2#
{mate 0-1 cengel-pcmvr/ChessWorld.net 2002}) (4. Nc3 Bb4 5. Bb2 (5. Bd3 Na6 6.
a3 Bxa5 7. h3 O-O 8. Nf3 Bxc3 9. dxc3 d5 10. Bg5 dxe4 11. Bxf6 Qxf6 12. Bxe4
Nc5 13. Bd5 Rd8 14. Bxf7+ Kxf7 15. Qd5+ Rxd5 16. c4 Rd6 17. O-O Bxh3 18. gxh3
Qxf3 19. Kh2 Rh6 {valerypavlovich-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1}) (5. f3 Nc6 6.
a3 Rxa5 7. Nb1 Nxe4 8. fxe4 Qh4+ 9. g3 Qxe4+ 10. Ne2 Qxh1 11. c3 Qxh2 12. d3
Bc5 13. d4 exd4 14. cxd4 Bxd4 15. Ra2 Bf2+ 16. Kd2 Rd5+ 17. Kc2 Rxd1 18. Kxd1
d5 19. Bf4 Qh1 {valerypavlovich-pcmvr/net-chess.com 2017/0-1}) 5... O-O 6. Bc4
Bxc3 7. Bxc3 Nxe4 8. Bb2 Nxf2 9. Kxf2 Qh4+ 10. g3 Qxc4 11. d3 Qb5 12. Rb1 Qxa5
13. Nf3 d6 14. h3 Be6 15. g4 Bxa2 16. Ra1 Qb6+ 17. Kg2 Qxb2 18. Re1 Nc6 {
vaingrecsky (2270)-pcmvr/net-chess.com 2016/0-1}) 4... Nxe4 5. Nf3 (5. Qe2 d5
6. f3 Nc5 $15) 5... Bc5 (5... d6 6. d4 $17) 6. d4 (6. Qe2 d5 7. d3 Nxf2 8.
Qxe5+ Qe7 9. Qxe7+ Kxe7 10. Rg1 $17) 6... exd4 $17 7. Bxd4 Bb4+ (7... Nc6 $5 8.
Bxc5 Nxc5 $17) 8. c3 $15 Bxa5 9. Bd3 (9. Bxg7 Qe7 10. Qe2 Rg8 $17) 9... d5 10.
O-O O-O 11. Re1 f5 12. Qc2 (12. Bb5 c5 13. Be5 d4 $17) 12... c5 13. Bxc5 $2 (
13. Be3 $142 $17) 13... Nxc5 $19 14. Nd4 Nxd3 15. Qxd3 Na6 16. Nb3 Bc7 17. N1d2
b6 18. Nf3 Nc5 19. Nxc5 bxc5 20. c4 (20. a4 Ra5 $19) 20... d4 21. a4 (21. Reb1
Be6 $19) 21... Bb7 22. h4 (22. Qe2 Be4 $19) 22... Qd6 23. Kf1 Ba5 24. Re2 Qf4
25. Qb3 (25. Rea2 Be4 26. Qe2 Rfb8 $19) 25... Rab8 (25... Rfb8 26. Rd1 $19) 26.
Qd3 (26. Rd1 Bc3 27. Ne1 Bxg2+ 28. Nxg2 Qh2 $19 (28... Rxb3 $6 29. Nxf4 Rb4 30.
Re7 $19)) 26... Be4 27. Rxe4 (27. Qa3 Bc3 28. Qc1 $19) 27... fxe4 28. Qa3 (28.
Qd1 $19) 28... exf3 29. Qxc5 fxg2+ 30. Kxg2 Qxf2+ 31. Kh1 Qxh4+ (31... Rb2 32.
Qd5+ Kh8 33. Qg8+ Kxg8 34. c5 Qg2#) 32. Kg2 (32. Kg1 Qg3+ 33. Kh1 Rf2 34. Qd5+
Kh8 35. Qg8+ Kxg8 36. c5 Qg2#) 32... Rb2+ (32... Rb2+ 33. Kg1 Qh2#) (32... Rf2+
33. Kg1 Qh2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mgilbert"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 d5 3. d4 Nf6 4. e3 c5 $146 (4... g6 5. c4 Bg7 6. c5 O-O 7. Bb2
Re8 8. Qc2 c6 9. b6 Nbd7 10. Bd3 e5 11. dxe5 Nxe5 12. Bxe5 Rxe5 13. Nc3 Ne4 14.
Nxe4 dxe4 15. Bc4 Rxc5 16. Rd1 Qf8 17. Bxf7+ Kxf7 18. Qb3+ Be6 19. Qb1 {
popovicigelu-puskas (1715)/kurnik 2012/0-1}) (4... e6 5. Nf3 c5 6. dxc5 Bxc5 7.
a4 O-O 8. Bb2 b6 9. Be2 Nbd7 10. O-O Bb7 11. c4 Rc8 12. cxd5 Bxd5 13. Nbd2 Qe7
14. Rc1 Ba3 15. Bxa3 Qxa3 16. Nc4 Qb4 17. Rb1 Qc5 18. Rc1 Rfd8 19. Nfe5 {
cachisss (1930)-forsetinn (2365)/gameknot.com 2015/0-1 (58)}) (4... Bf5 5. Nf3
$11) 5. dxc5 Nbd7 6. c4 Nxc5 7. Nc3 e6 8. Nf3 Nfe4 9. Nxe4 dxe4 10. Qxd8+ Kxd8
11. Ng5 Ke8 12. Be2 (12. Ba3 $142 $5 $11) 12... f6 $17 13. Nh3 e5 14. Ba3 Be6 (
14... Nd3+ 15. Bxd3 exd3 16. Bxf8 Rxf8 17. Kd2 Bxh3 18. gxh3 $17) 15. Bxc5 Bxc5
16. O-O (16. O-O-O Rc8 $17) 16... Rd8 (16... h5 17. Rfd1 $17) 17. Rfd1 Ke7 18.
a4 g5 19. Kf1 g4 20. Ng1 f5 21. g3 Rdf8 {Black prepares f4} 22. Rd5 (22. Ke1
$142 $19) 22... Bxd5 23. cxd5 h5 (23... f4 24. Bxg4 fxe3 25. Nh3 exf2 26. Ng5
$19) 24. Bc4 f4 25. exf4 (25. Ke2 h4 26. gxf4 exf4 $19) 25... exf4 26. Re1 fxg3
(26... e3 27. Ne2 fxg3 28. hxg3 Rxf2+ 29. Kg1 $19) 27. Rxe4+ Kd7 28. hxg3 Rxf2+
29. Ke1 Rb2 30. Ne2 h4 (30... h4 31. gxh4 Rxh4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. e3 e6 3. a3 d5 4. Nf3 Nd7 5. c4 Bd6 6. Bb2 Ngf6 7. c5 Bc7 8. Qc2 e5
9. d3 O-O 10. Nbd2 Re8 11. Be2 Nf8 12. O-O $146 (12. h3 Ng6 13. Nf1 Bd7 14. Ng3
e4 15. Nd4 Bxg3 16. fxg3 exd3 17. Qxd3 Ne4 18. Nc2 Qg5 19. O-O-O Nf2 20. Qd4
Ne5 21. g4 Nxd1 22. Rxd1 Rad8 23. Kb1 Bc8 24. Bc3 Qg6 25. a4 Qe4 26. Qxe4 dxe4
{Vasconcelos,A-Pereira,J (2035)/Sao Paulo op 1995/1/2-1/2}) 12... Ng6 13. a4 d4
(13... Be6 14. Rfe1 $11) 14. exd4 $14 Nf4 15. Rfe1 exd4 (15... N6d5 16. Qc4 (
16. dxe5 $143 Nxb4 17. Qc3 Nbxd3 $15) 16... Nxe2+ 17. Rxe2 $14) 16. Bf1 Rxe1
17. Rxe1 Bf5 (17... a5 18. Bxd4 axb4 19. Bxf6 gxf6 20. Rb1 $16) 18. Nxd4 $16
Bg6 19. Qc4 {White plans b5} Qd7 20. g3 Nh3+ 21. Bxh3 Qxh3 22. b5 cxb5 23. axb5
Ng4 (23... Qd7 24. Ne4 $16) 24. N4f3 (24. N2f3 $142 Nf6 25. c6 $18) 24... h6 $2
(24... Ba5 $142 25. Qd4 Nf6 $16) 25. Re7 $18 Ba5 26. Ne4 (26. Nb3 Rd8 27. Bd4
b6 28. Nxa5 bxa5 29. Rxa7 Re8 $18) 26... Rd8 (26... Qh5 27. Qd4 f6 28. Rxg7+
Kxg7 29. Nxf6 $18) 27. Nd6 (27. Rxb7 a6 28. bxa6 Qh5 $18) 27... Qh5 28. h3 Nf6
29. Kg2 (29. Nxb7 $6 Qxf3 30. Nxd8 Bxd8 31. Rxa7 Kh7 $18) 29... Rxd6 30. cxd6 (
30. cxd6 Bf5 31. g4 Nxg4 32. hxg4 Bxg4 33. Qe4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 e6 3. Bb2 Nc6 4. a3 Nf6 5. e3 Be7 6. c4 O-O (6... a6 7. Nc3
dxc4 8. Bxc4 b5 9. Be2 O-O 10. Qc2 Bb7 11. O-O Qd6 12. d4 Nd8 13. h3 Nd5 14.
Nxd5 Bxd5 15. e4 Bb7 16. Rfd1 Rc8 17. Rac1 Qf4 18. e5 Bxf3 19. Bxf3 f6 20. Bb7
Nxb7 21. Qc6 {GuestGCDJ-GuestBQWC/freechess.org 2017/1/2-1/2 (41)}) 7. d4 h6
$146 (7... dxc4 8. Bxc4 a6 9. O-O b5 10. Bd3 Bb7 11. Nbd2 Qd5 12. Qc2 Bd6 13.
Be4 Nxe4 14. Qxe4 Qh5 15. Qh4 Qg6 16. e4 Ne7 17. e5 Nf5 18. Qf4 Be7 19. Ne4 Bd5
20. Rac1 c6 21. Nc5 Nh4 22. Qg3 {ourang-mrut1/kurnik 2013/0-1 (36)}) (7... a6
8. b5 axb5 9. cxb5 Na5 10. Nbd2 b6 11. Bd3 Bd7 12. O-O Qe8 13. a4 c6 14. Qe2 c5
15. dxc5 bxc5 16. Ne5 c4 17. Bc2 Qc8 18. Bc3 Nb3 19. Bxb3 cxb3 20. Rfc1 Qb7 21.
Nxb3 Ne4 22. Bd4 {ognos (1645)-eto23/kurnik 2014/1-0 (46)}) (7... Bd7 8. Nc3
$11) 8. Nc3 a6 9. Qc2 Bd7 10. c5 b6 (10... Na7 11. Bd3 $14) 11. Bd3 a5 (11...
Re8 12. O-O $14) 12. b5 $16 Na7 13. c6 Bc8 14. O-O Ne4 (14... Ng4 $5 $16) 15.
Bxe4 $18 Nxb5 $4 (15... dxe4 $142 16. Qxe4 Bd6 $18) 16. Bh7+ (16. Nxb5 $143
dxe4 17. Qxe4 Ba6 $18) 16... Kh8 17. Nxb5 Ba6 (17... g6 18. Bxg6 $1 fxg6 19.
Ne5 $18) 18. Bd3 f6 (18... Bxb5 19. Bxb5 Qd6 20. Ne5 $18) 19. Nh4 Rf7 (19...
Re8 20. Ng6+ Kg8 21. Nxe7+ Rxe7 22. Bh7+ Kh8 23. a4 $18) 20. Ng6+ Kg8 21. Nf4
Qc8 (21... Bd6 $18) 22. Bh7+ Kh8 23. Ng6+ (23. Ng6+ Kxh7 24. Nf8+ Kg8 25. Qh7+
Kxf8 26. Qh8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. d4 $146 (3. e4 Nf6 4. Nf3 Nxe4 5. Nxe5 Qf6 6. Nc4 Qxf2#
{mate 0-1 cengel-pcmvr/ChessWorld.net 2002}) (3. e3 d5 4. c4 d4 5. d3 c5 6.
exd4 cxd4 7. Bd2 Nc6 8. a4 f5 9. Ne2 Nf6 10. Ng3 Bd6 11. Be2 O-O 12. Na3 h6 13.
Nb5 Bb8 14. O-O Be6 15. Nh5 Nxa5 16. Nxf6+ Qxf6 17. Bxa5 Rxa5 {
elektrooon-senilis (1750)/kurnik 2012/0-1 (32)}) (3. Bb2 Nc6 4. Nf3 d6 5. c4
Nxa5 6. e3 Nf6 7. Be2 Be7 8. Qc2 b6 9. O-O O-O 10. d4 exd4 11. exd4 Ba6 12.
Nbd2 d5 13. Rfe1 dxc4 14. Nxc4 Nxc4 15. Bxc4 Bb7 16. Ne5 Nd5 17. Qb3 Ra5 {
Frech,J (1610)-Bermadinger,H (1910)/Donau op-B 9th 2000/0-1 (36)}) (3. Nf3 e4
4. Nd4 d5 $15) 3... exd4 $15 4. Qxd4 Be7 5. Qxg7 $4 (5. Qd3 $142 $15) 5... Bf6
$19 6. Qg3 (6. Bg5 Bxg7 7. Bxd8 Kxd8 8. c3 $19) 6... Bxa1 7. e3 (7. Bg5 Ne7 $19
) 7... Nc6 8. Bd2 Nf6 (8... Nxa5 $143 9. Bc3 Bxc3+ 10. Nxc3 $19) 9. f3 (9. Qf3
Qe7 $19) 9... Rg8 10. Qf2 Nxa5 11. Bd3 d5 12. c3 (12. Bc3 Bxc3+ 13. Nxc3 c5 $19
) 12... Nc4 13. Bxc4 dxc4 14. Ne2 Bh3 $1 15. gxh3 (15. Nf4 Rxg2 $1 16. Nxg2 Qd3
$19) 15... Qd3 16. Na3 (16. Qf1 Qxb1+ 17. Kf2 Qxa2 $19) 16... Rxa3 17. Nf4 (17.
Nc1 Qb1 18. Qe2 Bxc3 19. Kf2 Bxd2 20. Qxd2 Ne4+ 21. fxe4 Qxe4 22. Ke2 Qxh1 23.
Qe1 $19) 17... Qb1+ 18. Ke2 Qxh1 19. e4 Bxc3 20. Qc5 Nd7 21. Qxc7 (21. Qe3 Bxd2
22. Kxd2 Rxa2+ 23. Kc3 Qa1+ 24. Kxc4 Nb6+ 25. Kd3 Qd1+ 26. Kc3 Ra3+ 27. Kb4
Qa4+ 28. Kc5 Qc4#) 21... Rg2+ $1 22. Nxg2 (22. Nxg2 Qxg2+ {Mate attack}) 22...
Qxg2+ 23. Kd1 (23. Ke1 Qxd2+ 24. Kf1 Qe1+ 25. Kg2 Rxa2#) 23... Qxd2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "44"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 e5 3. Bb2 Nc6 4. e4 Nf6 $146 (4... Rxa5 5. Nf3 Nf6 6. Nc3 Bc5
7. Be2 (7. h3 O-O 8. Be2 d5 9. exd5 Nxd5 10. Ne4 Bf5 11. Nxc5 Rxc5 12. d3 Ncb4
13. c4 Nf4 14. O-O Re8 15. d4 exd4 16. Nxd4 Bc2 17. Qd2 Qg5 {
0-1 mbarker (2410)-pcmvr/net-chess.com 2015}) 7... O-O 8. O-O d6 9. d3 Nd4 10.
Nxd4 Bxd4 11. Kh1 Be6 12. Qd2 b6 {
0-1 justforfun (2510)-pcmvr/net-chess.com 2015}) 5. d3 (5. Nf3 Rxa5 (5... Nxa5
$143 6. Bxe5 Nxe4 7. Qe2 $14) 6. Nc3 Bc5 $15) 5... d5 $17 6. exd5 Qxd5 7. c4 (
7. Bc3 Bc5 $17) 7... Bb4+ 8. Bc3 (8. Nd2 Qd6 $17) 8... Qxa5 $19 9. Ne2 O-O 10.
Bxb4 (10. Qd2 Rd8 11. Ng3 e4 $19) 10... Nxb4 (10... Qxb4+ $143 11. Nbc3 $19)
11. Nec3 e4 $1 12. Be2 $2 (12. Nxe4 Nc2+ {Double attack} (12... Nxa2+ {
Deflection}) (12... Nxd3+ {Decoy})) (12. dxe4 Nxe4) 12... exd3 (12... Nxd3+ $6
13. Bxd3 Rd8 14. O-O exd3 15. Re1 $19) 13. Bxd3 Bg4 14. f3 Nxd3+ (14... Rad8
$142 $5 15. fxg4 Nxd3+ 16. Kf1 $19) 15. Qxd3 Rad8 16. Qc2 Bf5 17. Qa4 (17. Qc1
Rfe8+ 18. Kf1 Bd3+ 19. Kf2 Qc5+ 20. Kg3 $19) 17... Rfe8+ 18. Kf1 (18. Qxe8+
Rxe8+ 19. Kd2 $19) 18... Bd3+ 19. Kf2 (19. Ne2 Bxe2+ 20. Kf2 Qc5+ 21. Ke1 Bxc4+
22. Qxe8+ Nxe8 23. Nc3 Qe3+ 24. Ne2 Qxe2#) 19... Qc5+ 20. Kg3 Qe5+ 21. Kf2 (21.
Kh3 Qf5+ 22. Kg3 Nh5+ 23. Kh4 Rd4+ 24. Ne4 Rexe4+ 25. fxe4 Rxe4+ 26. g4 Qxg4#)
21... Ng4+ $3 22. fxg4 (22. fxg4 Qe3# {mate Mate attack}) 22... Qe3# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "may"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. e4 Bxb4 4. Bc4 Ne7 5. Qh5+ Ng6 6. Ne2 Nc6 7. a3 (7. O-O
Na5 8. Bb3 Nxb3 9. axb3 O-O 10. Nbc3 c6 11. f4 exf4 12. Nxf4 Nxf4 13. Rxf4 Qe7
14. Kh1 d6 15. d3 Qe5 16. Qxe5 dxe5 17. Rf2 Be6 18. Ne2 a5 19. Ng3 b5 20. Ba3
c5 21. h3 Bxa3 {wvmaniac (2455)-pcmvr (2780)/net-chess.com 2008/0-1}) 7... Bc5
$146 (7... Ba5 8. f4 Ke7 9. f5 Nf4 10. Qf7+ Kd6 11. Nxf4 exf4 12. Nc3 Ne5 13.
Nb5+ Kc6 14. Qd5+ Kb6 15. Bd4+ Ka6 16. Nd6+ Nxc4 17. Qxc4+ b5 18. Qxb5# {
mate 1-0 ukres05-borisa0600/kurnik 2014}) (7... Be7 8. f4 exf4 9. Nxf4 Nce5
10. Bb3 Kf8 11. Nxg6+ Nxg6 12. O-O c5 13. d4 Qb6 14. dxc5 Qxc5+ 15. Qxc5 Bxc5+
16. Kh1 a5 17. Nd2 a4 18. Bd5 Ra6 19. Nc4 b5 20. Nd2 Ne7 21. Ba2 Bb7 22. e5 {
jurand46 (1695)-oldi62 (1675)/kurnik 2013/0-1 (44)}) 8. f4 exf4 $2 (8... f5
$142 9. exf5 Qh4+ 10. Ng3 Qxh5 11. Nxh5 Nh4 12. Nxg7+ Kf8 $14) 9. Qxc5 $18 Nge5
(9... d6 10. Qf2 $18) 10. Nxf4 d6 11. Qd5 Nxc4 (11... Ne7 12. Qd4 $18) 12. Qxc4
Qe7 (12... a6 13. O-O $18) 13. Nd5 Qf7 14. O-O Be6 (14... O-O 15. Bxf6 $1 Be6
16. Bb2 Qxf1+ 17. Qxf1 Rxf1+ 18. Kxf1 Rf8+ 19. Kg1 $18) 15. Nxc7+ $1 Qxc7 16.
Qxe6+ Qe7 17. Qd5 O-O-O (17... Qc7 18. Qh5+ Kd8 19. Kh1 $18) 18. Nc3 a6 (18...
Qe5 19. Qd3 $18) 19. Qb3 b5 20. Nd5 Qxe4 21. Rae1 Qg6 (21... Qg4 22. c4 $1 Kb8
23. cxb5 Na5 $18) 22. Qc3 Kb7 23. Re7+ Kb8 (23... Ka8 24. Qxc6+ Kb8 25. Qb7#)
24. Qxc6 (24. Qxc6 Qxg2+ 25. Kxg2 Rd7 26. Qxd7 Re8 27. Qxe8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 f6 4. fxe5 Nc6 5. a3 Be7 6. exf6 (6. e4 fxe5 7. Nf3
d6 8. Nc3 Nf6 9. Bc4 Nxe4 10. Nxe4 Bf5 11. Ng3 Bg6 12. Bd5 Qd7 13. O-O O-O-O
14. Qe2 Bf6 15. Rab1 Ne7 16. Be4 Nf5 17. Nxf5 Bxf5 18. Nxe5 {
1-0 pcmvr (2840)-chessdeviant (2300)/net-chess.com 2009}) 6... Bxf6 7. Nc3 d5
$146 (7... b6 8. e3 Bb7 9. Nf3 Nge7 10. Bd3 d5 11. O-O Qd6 12. Nb5 Qd7 13. Bxf6
gxf6 14. Nfd4 Nxd4 15. Nxd4 Qd6 16. Qh5+ Kd7 17. Qg4+ Kd8 18. Ne6+ Ke8 19. Rxf6
Ng6 20. Ng7+ Ke7 21. Rxd6 Kxd6 22. Qe6+ {
pcmvr (2840)-islanderfan (1940)/net-chess.com 2012/1-0}) 8. e3 Bf5 9. d4 (9.
Nf3 d4 10. exd4 Nxd4 11. Nxd4 Bxd4 $11) 9... Nge7 $15 10. Nf3 Qd6 (10... O-O
11. Bd3 $15) 11. Bd3 O-O-O 12. O-O h5 13. Rb1 Bg4 14. Qe1 Kb8 (14... Rhe8 15.
h3 Be6 16. Nd2 $11) 15. h3 Bxf3 16. Rxf3 (16. gxf3 $143 Qe6 17. Kg2 Rhe8 $17)
16... Rdf8 17. Kh1 h4 (17... g5 18. Nb5 Qd7 19. Rf1 $11) 18. Qf2 Kc8 (18...
Rhg8 19. Na4 $14) 19. e4 (19. Ne2 $142 $14) 19... Bxd4 $4 (19... Nxd4 $142 20.
e5 Qxe5 $14) 20. Rxf8+ $18 Rxf8 21. Qxf8+ Kd7 (21... Qd8 22. Qxd8+ Kxd8 23.
Nxd5 Bxb2 24. Rxb2 b6 $18) 22. exd5 Nd8 (22... Qf6 23. dxc6+ bxc6 24. Qxf6 Bxf6
$18) 23. Bf5+ (23. Bf5+ Nxf5 24. Qxf5+ Ne6 25. Nb5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "26"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. bxa5 Rxa5 3. Bb2 Nf6 4. d4 Nc6 $146 (4... d5 5. h3 Rb5 6. Qc1 g6 7.
c3 Bg7 8. Nf3 Rb6 9. Nbd2 O-O 10. e3 Bf5 11. Nb3 Ne4 12. Be2 Nd7 13. O-O Qa8
14. Nfd2 Ndf6 15. Re1 Re8 16. Bf3 Qa7 17. Nxe4 Bxe4 18. Nd2 Bxf3 19. Nxf3 {
grahamtrue (2125)-pierred (2765)/net-chess.com 2011/0-1 (34)}) 5. e3 e5 6. dxe5
Nxe5 (6... Rxe5 $143 7. Bxe5 Nxe5 8. Be2 $16) 7. Qd2 (7. Bxe5 Rxe5 8. Nf3 Ra5
$15) 7... b6 8. Bc3 (8. Bxe5 Rxe5 9. Nf3 Ra5 $15) 8... Ne4 $17 9. Qd4 Nxc3 10.
Qxc3 (10. Nxc3 Bb7 $17) 10... Qf6 11. Bd3 $2 (11. f4 $142 $5 $17) 11... Bb7 (
11... Bb4 $142 12. Qxb4 Nxd3+ 13. cxd3 Qxa1 $19) 12. f4 $4 (12. Kf1 $142 $19)
12... Bxg2 13. fxe5 Qh4+ (13... Qh4+ 14. Ke2 Bb4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 Bb7 3. e3 Nf6 4. Nf3 a6 5. c4 d6 $146 (5... bxc4 6. Bxc4 e6 (
6... d5 7. Bb3 Nbd7 8. d4 e6 9. a3 Ne4 10. O-O Bd6 11. Nbd2 f6 12. Nxe4 dxe4
13. Nd2 Qe7 14. Qh5+ Qf7 15. Qg4 f5 16. Qe2 O-O 17. Rac1 Nf6 18. Nc4 Bd5 19.
Nxd6 cxd6 20. Ba4 Qb7 21. Rc3 {Gross,W-Merten,R/xiv/05 1986/0-1 (34)}) 7. O-O
Bxb4 8. Qb3 Nc6 9. a3 Be7 10. d4 Na5 11. Qd3 Be4 12. Qd2 Nxc4 {
0-1 Bernard (1820)-Fournier,F (2160)/echecsemail.com 2006}) (5... c6 6. d4 e6
7. c5 Nd5 8. Qd2 d6 9. Be2 Nd7 10. Nc3 Nxb4 11. cxd6 Bxd6 12. e4 a5 13. a3 Na6
14. d5 cxd5 15. exd5 e5 16. Nxb5 Bb8 17. d6 O-O 18. Rc1 Re8 19. O-O e4 20. Nfd4
{pumpkin-grahamtrue (2220)/net-chess.com 2016/1-0}) (5... e6 $142 $5 $11) 6.
cxb5 $16 axb5 7. Bxb5+ Nbd7 (7... c6 8. Be2 $16) 8. O-O c6 9. Be2 Ba6 (9... e5
10. d4 $16) 10. Bxf6 exf6 (10... Nxf6 11. Nc3 $16) 11. Bxa6 Rxa6 12. Nc3 Be7
13. a4 {White intends b5} Nb8 (13... d5 14. Rb1 $18) 14. Nd4 {
White prepares the advance b5} d5 (14... O-O 15. Qg4 Re8 16. b5 cxb5 17. axb5
Rxa1 18. Rxa1 $18) 15. b5 Ra7 (15... cxb5 16. Ncxb5 O-O 17. Qg4 $18) 16. bxc6
O-O (16... Ra6 $18) 17. Ncb5 Ra8 18. c7 Qc8 (18... Qd7 19. cxb8=B Rfxb8 20. Qf3
$18) 19. cxb8=Q Qxb8 20. Qb3 Bc5 (20... Qb7 21. Rfc1 Rfc8 22. Rxc8+ Qxc8 23.
Nc3 $18) 21. Qxd5 Bxd4 22. Nxd4 Qd8 (22... Rd8 23. Qf3 Re8 24. d3 $18) 23. Qxd8
Raxd8 (23... Rfxd8 24. a5 $18) 24. a5 Ra8 25. a6 Rfc8 26. a7 Rc7 (26... h6 27.
Rfb1 Kh7 28. Rb7 $18) 27. Rfb1 Rcxa7 (27... Rcc8 28. Nc6 $1 Rf8 29. Rb8 $18)
28. Rxa7 Rd8 29. Nc6 Re8 30. Rb8 (30. d4 $142 h6 31. d5 $18) 30... Kf8 31. Raa8
g6 32. Rxe8+ Kg7 33. Rg8+ (33. d4 $142 f5 $18) 33... Kh6 34. Ra5 f5 35. Rxf5 $1
gxf5 (35... gxf5 36. Ne7 {Mate attack}) 36. f4 Kh5 (36... f6 37. Nd4 Kh5 38.
Nxf5 h6 39. g4#) 37. Nd4 h6 38. Nxf5 f6 39. g4# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c5 2. bxc5 e5 3. Bb2 Nc6 4. e4 Bxc5 5. d3 $4 $146 (5. Nf3 d6 6. Bc4 (6.
d4 exd4 7. Nxd4 Qb6 8. Bb5 Nge7 9. O-O O-O 10. Nxc6 bxc6 {
0-1 arsigen (1980)-pierred (2720)/net-chess.com 2008}) (6. Be2 Nf6 7. d3 Ng4 8.
O-O Qb6 9. Ba3 Ne3 10. Bxc5 Nxd1 11. Bxb6 axb6 12. Rxd1 h6 13. h3 O-O 14. c3
Be6 15. c4 f5 16. exf5 Bxf5 17. Nc3 Rf6 18. Nd5 Rg6 19. Kh2 e4 20. Nh4 Rg5 {
fjanusz52-albattagliott/kurnik 2013/1-0 (61)}) 6... Nf6 7. d3 O-O 8. O-O a6 9.
a4 Qb6 10. Bc3 Ng4 11. Be1 Be6 12. Bxe6 fxe6 13. h3 Nf6 14. Nbd2 d5 15. exd5
exd5 16. Nb3 Bd6 17. Rb1 Qc7 18. c4 dxc4 19. dxc4 Qe7 {Menouar,E (1660)
-Harichane,B/11th Memorial International Kheireddinn 2012/1/2-1/2 (50)}) (5.
Nc3 Qb6 6. Rb1 Bxf2+ 7. Ke2 d6 8. Nf3 Bg4 9. Nd5 Nd4+ 10. Bxd4 Qxd4 11. Rb4 Qc5
12. d3 Bd4 13. h3 Bxf3+ 14. Kxf3 b5 15. Rb3 a6 16. Qe2 Ne7 17. Nxe7 Kxe7 18. g4
g6 19. Bg2 f5 {gjilanasi71 (1705)-shipriaemadhe (1930)/kurnik 2014/0-1 (47)}) (
5. Qf3 $142 $15) 5... Qb6 $19 6. Qf3 (6. Qc1 Bxf2+ 7. Kd1 Bxg1 8. Nd2 $19) 6...
Qxb2 7. Qd1 Qxa1 (7... Nd4 8. c4 Qxa1 9. a3 $19) 8. Ne2 (8. a3 Nf6 $19) 8...
Qxa2 9. Nec3 (9. c3 Nf6 10. Nd2 O-O $19) 9... Bb4 10. Be2 Qa1 11. O-O Bxc3 12.
Nxc3 Qxc3 13. Kh1 Nd4 14. Qc1 Nxe2 15. Qd1 Nd4 16. Rg1 d6 17. h3 Qxc2 18. Qf1
Ne2 19. f3 Ng3+ 20. Kh2 Nxf1+ 21. Rxf1 Bxh3 $1 22. Kxh3 (22. Kxh3 b5 {
Passed pawn}) 22... a5 23. Kg4 Qxg2+ 24. Kf5 (24. Kh4 Nf6 25. f4 Qg4#) 24...
g6# {mate} (24... Ne7#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "44"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Nc3 d5 (2... Bxb4 3. Bb2 Nf6 4. Na4 Be7 5. Nh3 d5 6. g4 O-O 7. Bg2
Nxg4 8. e4 Nf6 9. d4 dxe4 10. Bxe4 Nxe4 11. f3 Nf6 12. d5 Qxd5 13. c4 Qxc4 14.
Rc1 Bb4+ 15. Qd2 Bxd2+ 16. Kxd2 Qxa4 17. a3 {
recker-rhand (2415)/net-chess.com 2012/0-1}) 3. d4 (3. e3 c5 4. b5 b6 5. a4 e5
6. a5 d4 7. Ne4 dxe3 8. fxe3 bxa5 9. c4 Bb7 10. Qf3 Nf6 11. d3 Nxe4 12. dxe4
Qf6 13. Qxf6 gxf6 14. Bd3 Bh6 15. g4 Nd7 16. Nf3 Rd8 17. Kf2 Rg8 {
ciesielkaa-adamowicz677/kurnik 2014/0-1 (46)}) (3. a3 c6 4. d4 Nf6 5. h3 Bd6 6.
Bg5 Be7 7. Nf3 b5 8. Ne5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Nbd7 11. f3 Bb7 12. e3 Nxe5 13.
Bxe5 Rg8 14. g4 Nd7 15. f4 Nxe5 16. fxe5 Qd7 17. Qf3 Rf8 {
valerypavlovich (2120)-sburritt/net-chess.com 2006/1-0 (39)}) 3... Bxb4 4. a3
$4 $146 (4. Bd2 Nf6 5. Nf3 O-O 6. Ne5 Nbd7 7. a3 Bxc3 8. Bxc3 Ne4 9. Bb4 c5 10.
dxc5 Nexc5 11. Bc3 Nxe5 12. Bxe5 Qa5+ 13. Qd2 Qxd2+ 14. Kxd2 Ne4+ 15. Ke3 f6
16. Bd4 e5 17. Bb2 Ng5 18. f4 exf4+ {LADY-Arsenius/playchess.de 2004/1-0 (48)})
(4. Bd2 $142 $19) 4... Bxc3+ 5. Bd2 Bxa1 6. Qxa1 Nf6 7. f3 O-O 8. e3 c5 $1 9.
dxc5 Qe7 10. Bb4 Nc6 11. Bd3 e5 12. e4 (12. Ne2 e4 13. fxe4 dxe4 $19) 12...
dxe4 13. Bxe4 (13. fxe4 a5 14. Bc3 Nxe4 $19) 13... Nxe4 14. fxe4 Qh4+ 15. g3 (
15. Kf1 f5 16. exf5 Qc4+ 17. Ke1 Qe4+ 18. Ne2 $19) 15... Qxe4+ 16. Kd1 Qxh1 17.
Kd2 Qxh2+ 18. Ne2 Rd8+ 19. Ke3 Bg4 20. Qf1 Nd4 21. Nxd4 Rxd4 22. c3 (22. Qxf7+
Kxf7 23. c6 Qxg3#) 22... Qd2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e3 Nf6 3. Bxb5 c6 (3... a6 4. Bf1 c6 5. Bb2 e6 6. Nf3 h6 7. Bc4 d5
8. Bb3 Nbd7 9. O-O Ne4 10. Nc3 Nxc3 11. Bxc3 Nf6 12. h3 Bd6 13. Ne5 Bb7 14. Ng4
c5 15. Qf3 cxb4 16. Bxf6 gxf6 17. Qxf6 Qxf6 18. Nxf6+ {
rimazu-valerypavlovich/net-chess.com 2018/0-1 (51)}) 4. Be2 a6 $146 (4... g6 5.
Bb2 Bg7 6. Nf3 O-O 7. O-O Bb7 8. c4 a6 9. a4 d6 10. Qb3 e5 11. d4 e4 12. Nfd2
Nbd7 13. Nc3 d5 14. cxd5 cxd5 15. Rfc1 Rc8 16. b5 a5 17. Ba3 Re8 18. Rc2 Nb6
19. Rac1 {szlachetny60-olek1935/kurnik 2014/1-0 (37)}) (4... h6 5. c4 e5 6. c5
a6 7. Bb2 Qe7 8. Nf3 d6 9. O-O Nd5 10. Qa4 dxc5 11. bxc5 f6 12. d4 e4 13. Nfd2
f5 14. Bh5+ Kd8 15. Nb3 Qe6 16. Nc3 g6 17. Be2 Nxc3 18. Bxc3 Be7 19. Bc4 {
jboger (2365)-valerypavlovich (2120)/net-chess.com 2016/1-0 (34)}) (4... e5 5.
Bb2 $16) 5. Nf3 h6 (5... e5 6. Nxe5 Bxb4 7. O-O $16) 6. c4 (6. d4 e6 7. Bd2 a5
8. bxa5 d5 $16) 6... e6 (6... e5 7. Nxe5 Bxb4 8. Qa4 $16) 7. a3 d6 8. d4 d5 (
8... a5 9. b5 $18) 9. c5 $18 Ne4 10. Ne5 g6 (10... a5 11. Qa4 $18) 11. O-O Qg5
(11... Bg7 $142 $18) 12. f3 Nf6 13. e4 dxe4 $4 (13... Qh4 $18) 14. Bxg5 hxg5
15. fxe4 Be7 16. Nc3 Rh4 17. g3 Rh6 18. d5 cxd5 (18... exd5 19. exd5 a5 20. Qa4
$18) 19. exd5 exd5 (19... Nbd7 20. Nc6 Ng8 21. Ne4 $18) 20. Nxd5 Nxd5 21. Qxd5
Be6 22. Qxa8 Bf5 23. Qxb8+ Bd8 24. Rad1 g4 (24... Bc8 25. Qxc8 Ke7 26. Qxd8+
Ke6 27. Qf6#) 25. Qxd8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "70"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. a3 e6 4. Nf3 c5 5. c3 a6 6. d4 (6. e3 b5 7. Be2 c4 8. a4
Bb7 9. axb5 axb5 10. Rxa8 Bxa8 11. O-O Bd6 12. Nd4 Qd7 13. Na3 Bc6 14. d3 O-O
15. dxc4 bxc4 16. b5 Bb7 17. Qa4 e5 18. Ndc2 Na6 19. Rd1 Nc5 20. Qa7 Ra8 {
kode (2345)-dennism (2100)/net-chess.com 2008/0-1}) (6. d3 cxb4 7. cxb4 b5 8.
Nbd2 Be7 9. Nb3 Bb7 10. Na5 Qd7 11. g3 O-O 12. Bg2 Bd8 13. Nb3 Nc6 14. Rc1 Rc8
15. Nc5 Qe7 16. O-O Bb6 17. Nb3 e5 18. Re1 Nd4 19. Nfxd4 Bxd4 20. Nxd4 exd4 {
linakip-torca1/kurnik 2012/1-0 (48)}) 6... c4 $146 (6... b6 7. dxc5 bxc5 8. e3
Qb6 9. Be2 Nc6 10. O-O Bd6 11. c4 cxb4 12. Bxf6 gxf6 13. cxd5 Ne5 14. axb4 Qxb4
15. Nxe5 Bxe5 16. Ra4 Qb2 17. Bf3 Rb8 18. Na3 O-O 19. Nc4 Qb5 20. Nxe5 fxe5 21.
dxe6 {guest1005-guest820/ICC 2002/1-0}) 7. Nbd2 b5 8. g3 (8. a4 Bb7 $11) 8...
Nbd7 (8... a5 9. Bg2 $15) 9. a4 Bb7 10. Bg2 Bd6 11. h3 a5 12. Ba3 axb4 13. Bxb4
Bxb4 14. cxb4 Rxa4 (14... O-O 15. axb5 Qb6 16. O-O $15) 15. Rxa4 $11 bxa4 16.
Qxa4 Qb6 17. e3 O-O 18. O-O Ra8 19. Qc2 Ra3 (19... Qxb4 $2 20. Rb1 Qa4 21. Qxa4
Rxa4 22. Rxb7 Ra1+ 23. Bf1 $18) 20. Rb1 Qa7 21. Ng5 h6 22. Ngf3 Ne8 23. Ne1 (
23. Qc1 Nd6 $15) 23... Nd6 $15 24. Nef3 (24. Qc1 Ra2 $15) 24... Nb5 {
Black intends c3} 25. Ne5 (25. Bf1 Qa4 26. Ne1 Nb6 $15) 25... Nxe5 26. dxe5 Ra2
27. Rb2 $2 (27. Qc1 $142 $17) 27... Rxb2 $19 28. Qxb2 c3 29. Qc2 cxd2 30. Qxd2
Qa1+ 31. Bf1 d4 32. f4 Bd5 33. Kf2 (33. Qc2 Qc3 34. Qxc3 dxc3 35. Bd3 $19)
33... Nc3 34. Qxd4 (34. Kg1 Bc4 35. Qg2 dxe3 36. Kh2 Bxf1 37. Qf3 Qa2+ 38. Kh1
e2 39. Qc6 e1=Q 40. Qe8+ Kh7 41. Qh8+ Kxh8 42. b5 Bxb5#) 34... Ne4+ 35. Kg1 (
35. Qxe4 Bxe4 36. Be2 $19) 35... Qe1 (35... Qe1 36. Qxe4 Bxe4 37. b5 Qxg3+ 38.
Bg2 Qxg2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. Bb2 Bb7 3. c4 Nf6 4. e3 d5 5. Nf3 e6 6. b5 Bb4 (6... a6 7. a4 axb5
8. axb5 Rxa1 9. Bxa1 Bd6 10. Nc3 dxc4 11. Bxc4 O-O 12. d4 Qe7 13. O-O c5 14.
bxc6 Nxc6 15. Qe2 Na5 16. Ba6 Bxf3 17. Qxf3 Bxh2+ 18. Kxh2 Qd6+ 19. Kg1 {
1-0 Welti,M (2090)-Garat,J (2190)/corr Coppa Latina-6 bd09 2003}) 7. cxd5 $146
(7. Qb3 Qe7 8. cxd5 Bxd5 9. Bc4 Bxc4 10. Qxc4 O-O 11. O-O Ne4 12. Qxe4 Nd7 13.
Qg4 Rad8 14. Qxg7# {mate 1-0 GuestZTQF-stuabc/freechess.org 2018}) (7. Nc3 O-O
8. d4 Ne4 9. Rc1 a6 10. Bd3 dxc4 11. Bxc4 axb5 12. Bb3 Nc6 13. O-O Ba6 14. Nxe4
Be7 15. Rxc6 Bb7 16. Rc1 Bxe4 17. Ne5 Kh8 18. Nc6 Bxc6 19. Rxc6 h6 20. Qf3 b4
21. Rfc1 Ra7 {TomJobe-Mango Mick/ChessWorld.net 2014/1-0 (34)}) 7... Qxd5 (7...
Bxd5 8. Nc3 $11) 8. Be2 (8. Bxf6 gxf6 9. a3 Ba5 $11) 8... Ne4 (8... a6 9. Qa4
Be7 10. bxa6+ Bc6 11. Qf4 $11) 9. O-O (9. Bxg7 $143 Rg8 10. Be5 Rxg2 $11) 9...
Nd7 (9... O-O 10. Qc2 $14) 10. d3 (10. Bxg7 $5 Rg8 11. Bd4 $14) 10... Nef6 $14
11. a4 e5 12. Nbd2 O-O-O (12... a6 $5 $14) 13. e4 Qe6 14. a5 Bxd2 (14... bxa5
15. Nc4 a6 16. bxa6 Bxa6 17. Nxa5 $18 (17. Nfxe5 $143 Nxe4 18. Qc2 Bxc4 19.
Nxc4 Nd2 $14)) 15. Qxd2 $18 Nc5 (15... Nh5 16. axb6 axb6 17. Nxe5 Nxe5 18. Qg5
$18) 16. axb6 (16. Qc3 Nfd7 $18) 16... axb6 17. Nxe5 (17. Qc3 Nfd7 $16) 17...
Bxe4 (17... Nb3 18. Qc3 Nd4 19. Qxd4 Rxd4 20. Bxd4 $18) 18. Qc3 Bb7 19. d4 Nfe4
$2 (19... Ncd7 $142 $18) 20. Qc2 (20. Qa3 Nd7 21. Bc4 Qf5 $18) 20... Qb3 21.
Qc1 (21. Bd1 $5 f6 22. Nc6 Bxc6 23. bxc6 Kb8 $18) 21... Na4 22. Bg4+ Kb8 23.
Nc6+ Bxc6 24. Qxc6 Qd5 (24... Rhe8 $18) 25. Rxa4 Qxc6 26. bxc6 Nf6 (26... Rd5
$18) 27. Rfa1 (27. Rfa1 Nxg4 28. Ra8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 d4 3. Nf3 Nf6 4. Bxd4 e6 5. a3 b6 (5... Nc6 6. Bb2 Bd6 7. h3
O-O 8. g4 h6 9. g5 hxg5 10. Nxg5 Ne4 11. Nxe4 Be5 12. c3 b6 13. d4 Bf6 14.
Nxf6+ Qxf6 15. Qd3 e5 16. d5 Ne7 17. c4 Bf5 18. e4 Bg6 19. Qg3 Bxe4 20. Bxe5 {
odziom11-skoczekkk62/kurnik 2014/0-1 (33)}) 6. Bb2 Bd6 $146 (6... Bb7 7. g3
Bxf3 8. exf3 Nc6 9. Bg2 Qd7 10. O-O Nd4 11. d3 Rd8 12. Nd2 Qe7 13. c3 Nf5 14.
Qc2 g6 15. Rad1 Bg7 16. Nc4 Nd5 17. d4 O-O 18. Ne5 Bxe5 19. dxe5 Nxb4 20. axb4
Rxd1 21. Rxd1 {giorgo-djair0/playok.com 2012/0-1}) (6... c5 7. b5 $16) 7. d3 (
7. e4 Nxe4 8. Bxg7 Rg8 $16) 7... O-O (7... c5 8. e4 Bf4 9. g3 $16) 8. e4 $16
Nbd7 $2 (8... Be7 $142 $16) 9. e5 $18 Nxe5 10. Nxe5 (10. Bxe5 $6 Bxe5 11. Nxe5
Qd4 $15) 10... Bb7 11. Nd2 c5 12. bxc5 Bxc5 13. Nef3 h6 (13... Rc8 14. d4 Bd6
15. Bd3 $18) 14. d4 Be7 15. Bd3 Nd5 16. g3 (16. Be4 Rc8 $18) 16... Nf6 17. Qe2
Rc8 18. c4 Ba6 19. O-O Nh7 (19... Bb7 20. Rfe1 Re8 21. Ne5 $18) 20. Rfe1 Ng5
21. h4 Nxf3+ 22. Qxf3 f5 (22... Re8 23. Qe4 Kf8 24. Bc3 $18) 23. Rxe6 Bf6 (
23... Rc7 24. Rae1 Bc8 25. R6e5 $18) 24. Qxf5 Bxd4 (24... Re8 $18) 25. Qh7+ Kf7
26. Rae1 Bxf2+ (26... Be5 27. R6xe5 Rc6 28. Re7+ Qxe7 29. Qxg7+ Ke8 30. Qxe7#)
27. Kxf2 Qf6+ (27... Rg8 28. Qf5+ Qf6 29. Rxf6+ gxf6 30. Qxf6#) 28. Rxf6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "28"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. d4 d5 3. Nf3 a5 (3... e5 4. dxe5 Bxb4+ 5. Bd2 Qe7 6. c4 Be6 7. Qb3
Na6 8. e3 Nh6 9. Be2 O-O 10. O-O Rad8 11. a3 dxc4 12. Bxb4 cxb3 13. Bxe7 b2 14.
Nc3 bxa1=Q 15. Rxa1 Nc7 16. Ne4 Nf5 17. Bxd8 Rxd8 18. Rc1 {
Taulien,H (2350)-Serfling,R (2360)/remoteschach.de 2003/1/2-1/2 (50)}) (3...
Bg4 4. h3 Bxf3 5. exf3 f5 6. c3 e6 7. Bf4 Bd6 8. Bxd6 Qxd6 9. Bd3 Nd7 10. a4 a6
11. O-O Ngf6 12. Nd2 Nh5 13. Re1 Nf4 14. Bxf5 O-O-O 15. Bc2 h5 16. Rb1 g5 17.
Nf1 Rdg8 18. Ne3 {mpopp (2190)-wecenbarger (2330)/net-chess.com 2016/0-1}) 4.
c3 $146 (4. Bd2 axb4 5. Bxb4 Nf6 6. Nc3 Bg4 7. h3 Bh5 8. e3 Qb6 9. Rb1 Qc7 10.
Be2 Na6 11. a3 Ne4 12. Nxe4 dxe4 13. Ne5 Bxe2 14. Qxe2 c5 15. Bc3 cxd4 16. Bxd4
e6 17. O-O Bxa3 18. Qh5 O-O {matthew2525-ajurshin/gameknot.com 2016/0-1 (40)})
(4. bxa5 Rxa5 5. Bd2 Ra8 $11) 4... axb4 $15 5. Bb2 (5. cxb4 Bf5 $15) 5... bxc3
$17 6. Bxc3 (6. Nxc3 Bf5 $17) 6... Nf6 7. h3 Ne4 8. Qc2 Bf5 9. Qc1 (9. Qb3 b6
$17) 9... e5 $1 10. Nxe5 (10. dxe5 Nxc3 {Combination}) (10. Nxe5 Nxc3 {
Combination}) 10... Nxc3 11. Qxc3 Qb6 12. Nd2 Ra3 13. Nb3 $4 (13. Qc1 Qxd4 14.
Nef3 Rxf3 15. gxf3 $19) 13... Bb4 14. Qxb4 Qxb4+ (14... Qxb4+ 15. Kd1 Rxb3 16.
axb3 Qxd4+ 17. Nd3 Qxa1+ 18. Kd2 Qa2+ 19. Kc1 Nd7 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mgilbert"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "38"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bb2 Bf5 4. a3 Nbd7 5. e3 e6 6. d3 c5 7. c3 (7. b5 a6 8.
bxa6 Rxa6 9. Nbd2 Bg6 10. Be2 Be7 11. O-O h6 12. c4 Rc6 13. d4 b6 14. cxd5 exd5
15. Bb5 Rc7 16. Ne5 Bf5 17. g4 Be6 18. f4 c4 19. Bc3 Ne4 20. Nxe4 dxe4 21. d5
Bc5 {Ostry,I (2195)-Zairbek Kyzy,B/KGZ_ 2016/1-0}) 7... Bd6 8. d4 $146 (8. Be2
O-O 9. O-O (9. Nh4 Bg6 10. Nxg6 fxg6 11. Nd2 b5 12. d4 c4 13. Qc2 e5 14. e4 Qe7
15. Bf3 exd4 16. cxd4 dxe4 17. Bxe4 Nxe4 18. Qxe4 Qxe4+ 19. Nxe4 Rfe8 20. f3
Nf6 21. O-O Nxe4 22. fxe4 Rxe4 23. Rf3 a5 {
Greisen,F-Andersen,M/Politiken Cup, Copenhagen DEN 2001/0-1 (58)}) 9... b5 10.
Nh4 Bg6 11. Nxg6 hxg6 12. Bf3 Rc8 13. Nd2 Ne5 14. Rb1 Nxd3 15. Qc2 c4 16. e4
Qc7 17. g3 Rcd8 18. exd5 Nxd5 19. Ne4 Be7 20. Be2 Nf6 21. Nxf6+ Bxf6 22. Rbd1
Nxb2 {oldi62-utrhprdel/kurnik 2013/0-1}) (8. Be2 O-O $15) 8... c4 $17 9. Nbd2
h6 10. Be2 a5 11. O-O O-O 12. g3 (12. Nh4 Be4 $17) 12... Qc7 13. Re1 b5 14. Nh4
Bh7 15. f4 (15. Nhf3 Nb6 $17) 15... axb4 (15... Ne4 16. Nxe4 Bxe4 17. Nf3 $17)
16. axb4 $17 Rxa1 17. Qxa1 Nb6 18. Ng2 Ra8 19. Qb1 $4 (19. Qc1 $142 $19) 19...
Bxb1 (19... Bxb1 20. Rxb1 Ra2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 e6 3. c4 Nf6 4. b5 d5 5. e3 cxb5 6. cxb5 Nbd7 7. Nf3 Bd6 (7...
Nb6 8. a4 Bd6 9. Nd4 O-O 10. Ba3 Ne4 11. Bd3 Bxa3 12. Nxa3 Nd6 13. O-O e5 14.
Ndc2 Be6 15. a5 Nbc4 16. Be2 Nxa5 17. Bg4 Bxg4 18. Qxg4 Nac4 19. d3 Nxa3 20.
Nxa3 a6 21. Rfb1 axb5 22. Qd1 {hen4daleko-trnava12/kurnik 2014/1-0 (32)}) 8.
Nc3 (8. Be2 O-O 9. O-O e5 10. d4 e4 11. Nfd2 Re8 12. Nc3 Nf8 13. a4 Ng6 14. Re1
Be6 15. Nf1 Rc8 16. a5 Bb4 17. Qb3 Bxa5 18. Ra3 Nh4 19. Rea1 b6 20. Na2 Bh3 21.
g3 Nf3+ 22. Bxf3 exf3 {
Lorenc,T (2140)-Drozdowski,K (2290)/Karlovy Vary Open 2011/0-1 (39)}) 8... O-O
9. Be2 Qe7 $146 (9... e5 10. d4 e4 11. Nd2 Re8 12. Qb3 Nb6 13. a4 Be6 14. Ba3
Bxa3 15. Rxa3 Rc8 16. O-O Nbd7 17. f4 exf3 18. Bxf3 Nb6 19. a5 Nc4 20. Nxc4
Rxc4 21. Be2 Rc8 22. Bf3 Qd7 23. Na4 Ne4 24. Bxe4 {
Koester,R (2120)-Manutcher,A/Frankfurt-ch 2004/1-0 (60)}) (9... Re8 10. O-O Nf8
11. Rc1 Bd7 12. Qb3 Ng6 13. Ba3 Bc7 14. d4 Rc8 15. Bd3 Bb8 16. h3 h6 17. Rfe1
Nf8 18. Ne5 N6h7 19. Na4 f6 20. Nxd7 Qxd7 21. Nc5 Qd6 22. f4 Qb6 23. Rc2 f5 24.
Rec1 {pan kao-werka/rancho 2009/1-0}) 10. d4 Ne4 11. Nxe4 dxe4 12. Nd2 f5 13.
O-O e5 (13... Nb6 14. Qb3 $11) 14. Nc4 $16 exd4 15. Nxd6 Qxd6 16. Bc4+ Kh8 17.
Qxd4 (17. exd4 $143 Nb6 18. Bb3 Be6 $11) 17... Qxd4 18. Bxd4 Nf6 (18... Re8 19.
Rac1 $16) 19. Rfd1 f4 (19... Re8 20. Bxf6 gxf6 21. Rd6 $18) 20. exf4 $18 Bg4
21. Rd2 h5 (21... Rfd8 22. h3 Rac8 23. Bf1 $18) 22. h3 Bf5 23. Rad1 b6 24. Be5
Kh7 25. Bb3 a6 (25... Kg6 26. Kf1 $18) 26. Rd6 axb5 27. Rxb6 Nd7 (27... Ra5 28.
Bc3 Ra7 29. Rxb5 $18) 28. Rxb5 Ra7 (28... Nf6 $18) 29. Bd6 g6 30. Bxf8 Nxf8 31.
Rd6 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "34"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. Bxf6 exf6 4. c3 Bd6 5. Nf3 O-O (5... Nd7 6. Qb3 Nb6 7.
e3 Be6 8. Nd4 O-O 9. Nxe6 fxe6 10. Bd3 Qe7 11. Na3 c6 12. Nc2 Nd7 13. O-O e5
14. e4 Nb6 15. Ne3 Kh8 16. exd5 cxd5 17. Nxd5 Nxd5 18. Qxd5 Rfd8 19. Qe4 g6 20.
Qh4 {jackw171-zygmunt79/kurnik 2014/1-0 (54)}) 6. d3 $146 (6. Nd4 a6 7. Qb3 c6
8. g3 Be5 9. Nf3 Be6 10. d4 Bd6 11. a3 Nd7 12. e3 Bg4 13. Be2 Bh3 14. Rg1 Nb6
15. Nbd2 Bf5 16. O-O-O Be6 17. e4 dxe4 18. Qxe6 {
0-1 jackw171-norg60/kurnik 2012}) (6. e3 a5 $15) 6... a5 $17 7. Nbd2 $2 (7. b5
$142 $5 $17) 7... axb4 $19 8. cxb4 (8. c4 Be6 $19) 8... Bxb4 9. Rb1 (9. d4 Bf5
10. a4 b6 $19) 9... c5 10. d4 (10. Qc2 Qa5 $19) 10... Rxa2 11. dxc5 Qa5 (11...
Bxc5 $6 12. Rb5 Qe7 13. Qb1 $19) 12. e3 Bf5 (12... Qxc5 $6 13. Qb3 Bxd2+ 14.
Nxd2 $19) (12... Bxc5 $6 13. Rb5 Qa3 14. Be2 $19) 13. Be2 (13. Rxb4 Qxb4 14.
Nd4 $19) 13... Bxd2+ 14. Nxd2 Bxb1 15. Qxb1 (15. O-O Rxd2 16. Qxb1 Rxe2 17. h3
$19) 15... Qxd2+ 16. Kf1 Qxe2+ 17. Kg1 Qxf2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 e6 3. Bb2 Bd7 4. e3 f6 (4... a6 5. c4 f6 6. b5 c5 7. a4 Ne7 8.
Nc3 dxc4 9. Bxc4 Ng6 10. Qb3 Qe7 11. O-O axb5 12. axb5 Rxa1 13. Rxa1 Kf7 14. d4
cxd4 15. Nxd4 Ne5 16. Be2 g6 17. f4 Bh6 18. Ne4 f5 19. Ng3 {
Berlacki,P-Axnich,H (2210)/Wch Seniors Bad Liebenzell 1996/1-0 (31)}) (4... Nc6
5. c4 dxc4 6. b5 Na5 7. Qa4 b6 8. Bc3 Nf6 9. Bxa5 bxa5 10. Qxa5 Be7 11. Bxc4
O-O 12. O-O c6 13. Nc3 Qxa5 14. Rab1 cxb5 15. Bxb5 Bxb5 16. Rxb5 Qc7 17. Rc1 a6
18. Rb3 Qd7 19. Ne5 {anonymouuus-aleksej/kurnik 2014/0-1 (50)}) 5. a3 c5 $146 (
5... a6 6. c4 dxc4 7. Bxc4 Ne7 8. O-O Nbc6 9. d4 e5 10. dxe5 Nxe5 11. Nxe5 fxe5
12. Bxe5 Nc6 13. Bb2 Qh4 14. Bd5 Bd6 15. g3 Qg5 16. f4 Qg6 17. Nd2 O-O-O 18.
Be4 Qh6 19. Bg2 Rhe8 20. e4 {tyop (1685)-mirosh/kurnik 2013/1-0 (32)}) 6. c4 (
6. bxc5 Bxc5 7. c4 $11) 6... b5 (6... cxb4 $142 $5 7. cxd5 exd5 8. axb4 Bxb4
$11) 7. cxd5 $16 cxb4 (7... exd5 8. bxc5 Bxc5 9. Nc3 $16) 8. dxe6 $18 Bxe6 (
8... Bc6 9. Nd4 bxa3 10. Nxa3 $18) 9. Nd4 bxa3 (9... Bd5 10. Bxb5+ Kf7 11. axb4
$18) 10. Nxa3 (10. Nxe6 $142 axb2 11. Bxb5+ Ke7 12. Rxa7+ Rxa7 13. Nxd8 Kxd8
14. Qb3 $18) 10... Qe7 $4 (10... Bd5 $142 11. Naxb5 Qd7 $18) 11. Qf3 a6 (11...
Bd7 12. Qxa8 Qd8 13. Bxb5 $18) 12. Qxa8 Qd8 (12... Bc8 13. Qxb8 Qb7 14. Qxb7
Bxb7 15. Naxb5 $18) 13. Nxe6 Qb6 14. Nxb5 $1 Kf7 (14... axb5 15. Qa5 {
Double attack} (15. Qa5 {Decoy})) 15. Rxa6 $1 Nxa6 (15... Qxa6 16. Qa7+ {
Double attack}) (15... Nxa6 16. Qa7+ {Double attack} (16. Qxf8+ {Deflection}))
16. Qxf8+ Kxe6 17. Qe8+ Kf5 18. Bd3+ Kg5 19. Be2 Nc7 (19... h5 20. h4+ Kf5 21.
e4+ Kf4 22. g3#) 20. Qh5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "idontcastle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "36"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c5 2. bxc5 e5 3. d4 exd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qe4+ Be7 (5... Qe7 6. Qxe7+ Bxe7
7. Be3 Nb4 8. Na3 Bf6 9. Rb1 Bc3+ 10. Bd2 Bxd2+ 11. Kxd2 a5 12. Nb5 Kd8 13. a3
Na6 14. Nd6 Nh6 15. Rb5 Kc7 16. Nc4 Kc6 17. Rxa5 d5 18. Ne5+ Kc7 19. h3 f6 20.
Nd3 {rryy44-kaszlalinek/kurnik 2014/0-1 (73)}) 6. Bb2 (6. Bd2 Nf6 7. Qc4 d5 8.
Qb5 Ne4 9. Be3 d4 10. Bf4 Bxc5 11. a3 Qf6 12. Bg3 d3 13. exd3 Nxg3 14. hxg3
Qxf2+ 15. Kd1 Qxf1+ 16. Kd2 Qxg2+ 17. Ne2 Qxh1 18. Qxc5 Bg4 19. Qe3+ Kd7 20.
Qg5 Bxe2 {tightfist (2245)-alexandret (2320)/net-chess.com 2010/0-1}) 6... Nf6
$146 (6... Qa5+ 7. Bc3 Nf6 8. Qxe7+ Kxe7 9. Bxa5 Nxa5 10. Nc3 a6 11. e3 Re8 12.
Bd3 Rb8 13. Nf3 b6 14. Rb1 b5 15. Nd4 Bb7 16. O-O Kf8 17. a4 bxa4 18. Nxa4 Nd5
19. Nb6 Nxb6 20. Rxb6 Rec8 21. Rfb1 {Moller,H-Werner,S/corr 1992/1-0}) 7. Bxf6
gxf6 8. Nc3 d5 (8... Qa5 9. Kd2 $14) 9. Nxd5 Qa5+ 10. c3 Be6 11. Rd1 Rd8 12.
Nb4 (12. e3 Bxd5 13. Rxd5 Qxc3+ 14. Ke2 Qb2+ 15. Kf3 Ne5+ 16. Kf4 Qxf2+ 17. Nf3
O-O $17) 12... Rxd1+ $11 13. Kxd1 Nxb4 14. cxb4 Qxa2 15. e3 $4 (15. Nf3 Qa4+
16. Ke1 Bxc5 17. Nd2 Bxb4 18. Qb1 $19) 15... Bb3+ $19 16. Ke1 Qa1+ 17. Kd2 Qb2+
18. Kd3 Bc2+ (18... Bc2+ 19. Kc4 Bxe4 20. Bd3 Qa2+ 21. Kc3 Qa3+ 22. Kd2 Qxb4+
23. Ke2 Qb2+ 24. Bc2 Qxc2+ 25. Ke1 Bd3 26. f4 Bxc5 27. Nf3 Qe2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "may"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. d4 Bb4+ 6. c3 Bd6 7. Nf3 e4 8. Nfd2 Ne7
9. c4 dxc4 $146 (9... O-O 10. Nc3 (10. Qb3 dxc4 11. Bxc4+ Kh8 12. Nxe4 Bc7 13.
O-O Bf5 14. Ng3 Bg6 15. Nd2 Nd5 16. e4 Nf4 17. Nf3 cxb5 18. Bxb5 Nc6 19. Bxc6
bxc6 20. Rfc1 Qd6 21. Ba3 Qe6 22. Bxf8 Rxf8 23. Qxe6 Nxe6 24. Rxc6 {
1-0 elsh1403 (1745)-gert (1690)/kurnik 2014}) 10... f5 11. g3 Nd7 12. a4 (12.
Qb3 Nf6 13. a4 Be6 14. Ba3 Kh8 15. Bxd6 Qxd6 16. c5 Qc7 17. b6 Qd7 18. bxa7
Rxa7 19. h4 Bf7 20. a5 Rfa8 21. Rb1 Rxa5 22. Qxb7 Qxb7 23. Rxb7 R5a7 24. Rb6
Nd7 25. Rb2 Bh5 {1/2-1/2 Sokolski,A-Golovko,N/corr URS-ch05 1960}) 12... Nf6
13. Ba3 Bc7 14. a5 a6 15. b6 Bb8 16. Nb3 Rf7 17. Nc5 g5 18. Qb3 Bd6 19. O-O-O
h6 20. cxd5 cxd5 21. h4 g4 22. Rd2 Rb8 23. Rc2 Bxc5 24. Bxc5 {
Sokolski,A-Zhukhovitsky/Kiev 1945/1-0 (41)}) (9... O-O 10. Nc3 f5 11. Rb1 $11)
10. bxc6 Nbxc6 11. Bxc4 Qb6 (11... f5 $142 $5 $11) 12. Nxe4 $16 Qxb2 (12...
Bxh2 13. Rxh2 Qxb2 14. Nbd2 $16) 13. Nxd6+ $18 Kd7 14. Nxc8 (14. Nf7 Qxa1 15.
Nxh8 b5 16. Bxb5 Qxa2 $18) 14... Rhxc8 $2 (14... Qxa1 $142 15. Nxe7 Kxe7 $16)
15. Nd2 $18 Nb4 (15... Na5 $142 16. Rb1 Qa3 17. Qg4+ Ke8 18. Qh5+ g6 19. Bb5+
Kf8 20. Qxh7 Qxa2 21. Qh6+ Kg8 $18) 16. Rb1 Nc2+ (16... Qc3 17. Qa4+ b5 18.
Bxb5+ (18. Qxb4 $6 Qxb4 19. Rxb4 bxc4 $18) 18... Nbc6 19. Ke2 $18) 17. Kf1 Qa3
(17... Qc3 18. Rxb7+ Rc7 19. Qg4+ Kd8 20. Rxc7 Kxc7 21. Qxg7 Re8 $18) 18. Qxc2
Nd5 (18... Rab8 $18) 19. Qf5+ Ke8 (19... Kc7 20. Bxd5 Rab8 21. Be6 $18) 20.
Qe6+ Ne7 21. Rxb7 Rc6 22. Qf7+ Kd8 23. Qf8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "139"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 f6 3. e3 Bg7 4. Nf3 e6 5. c4 b6 (5... Qe7 6. b5 f5 7. Bxg7 Qxg7
8. Nc3 Ne7 9. Be2 d5 10. Rc1 dxc4 11. Qa4 O-O 12. O-O Kh8 13. Qxc4 c6 14. d4
cxb5 15. Nxb5 Nbc6 16. Nc7 Rb8 17. Nxe6 Bxe6 18. Qxe6 Rfe8 19. Qb3 h5 20. d5 {
ggo7801-xrpnbca/internet private game online 2018/1-0 (33)}) 6. Nc3 $146 (6. b5
Bb7 7. g3 d6 8. Bg2 c6 9. Nc3 c5 10. O-O Ke7 11. d4 Nh6 12. dxc5 dxc5 13. Qc2
Nd7 14. Ne4 e5 15. Rfd1 Qc7 16. Nd6 Rab8 17. Nxb7 Rxb7 18. Bh3 f5 19. e4 Rd8
20. exf5 gxf5 {Gwda-Terezja/internet 2017/1-0}) 6... a6 7. Be2 Ne7 8. O-O c6 9.
d4 Bb7 (9... O-O 10. Qd3 $16) 10. Qc2 O-O 11. Bd3 (11. c5 a5 12. a3 Na6 $16)
11... d6 12. Qd2 (12. c5 Nd5 13. Qb3 Nd7 $16) 12... e5 13. Ne4 (13. c5 $142 $5
$14) 13... d5 $15 14. cxd5 Nxd5 $4 (14... cxd5 $142 15. Nxf6+ Rxf6 16. dxe5 Rf8
$15) 15. dxe5 $16 Bc8 (15... fxe5 $142 $5 16. Bxe5 Bxe5 17. Nxe5 Qe7 $16) 16.
exf6 $18 Nxf6 17. Nxf6+ (17. Bc4+ $5 Nd5 18. Nd4 Bd7 $18) 17... Bxf6 18. Bxf6
Qxf6 19. Bc4+ Be6 20. Bxe6+ Qxe6 21. Rfd1 Re8 (21... a5 22. a3 $16) 22. Qd6 Ra7
$4 (22... Qxd6 23. Rxd6 a5 24. b5 cxb5 25. Rxb6 $16) 23. Qd4 (23. Qxe6+ $142
Rxe6 24. Rd8+ Kg7 25. Rxb8 $18) 23... Rb7 24. a4 Qd5 (24... a5 $142 $5 $16) 25.
Qxd5+ $18 cxd5 26. Rxd5 Nc6 (26... Rd7 27. Rxd7 Nxd7 28. Rd1 $18) 27. Rb1 (27.
b5 Ne7 28. Rd2 Ra7 $18) 27... Re4 (27... b5 28. Rd6 Nb8 29. axb5 Rxb5 $18) 28.
Rd6 (28. b5 $142 axb5 29. axb5 $18 (29. Rdxb5 $6 Rxa4 30. Nd2 Ra2 $18)) 28...
Nxb4 $4 (28... Rxb4 29. Rxb4 Nxb4 30. Ne5 $16) 29. Nd4 (29. Nd2 $142 Rbe7 30.
Nxe4 Rxe4 31. Rxb6 $18) 29... a5 30. Kf1 Kf8 31. Ke2 Ke7 32. f3 (32. Nb5 Rd7
33. Rxd7+ Kxd7 34. Rd1+ Ke7 $18) 32... Rh4 (32... Rxe3+ $142 33. Kxe3 Kxd6 34.
Nb5+ Kd5 35. Rd1+ Kc5 36. Rc1+ Kd5 $11) 33. Nf5+ $4 (33. Nb5 $142 $16) 33...
gxf5 $19 34. Rd2 Nc6 (34... Rxh2 35. Kf2 $19) 35. h3 (35. Rc2 Na7 36. f4 Rxh2
$19) 35... Rxa4 36. Rd5 (36. g4 $19) 36... Kf6 (36... Ra2+ 37. Kf1 Ke6 38. Rdb5
$19) 37. Rdb5 $4 (37. Rd6+ $142 Kf7 38. Rxc6 Ra2+ 39. Kd1 $15) 37... Ra2+ $19
38. Kf1 Ke7 (38... Nb4 $5 39. g4 $19) 39. Rxf5 Ke6 40. Rfb5 Nb4 41. e4 h5 $1
42. Rxh5 Nd3 (42... Rg7 43. g4 Rf7 44. Rh6+ Ke5 45. Rh5+ Kf4 46. Kg1 $19) 43.
Rh6+ Ke5 44. Rhxb6 $2 (44. Rbxb6 Rg7 45. Rhe6+ Kd4 $19) 44... Rd7 $4 (44... Rg7
45. g4 Rh7 46. R6b5+ Kf4 47. Rh5 $19) 45. R6b5+ $2 (45. Rd1 Kf4 46. Rb3 Nc5 47.
Rxd7 Nxb3 48. Rf7+ Ke5 $15) 45... Kd4 $4 (45... Kf4 46. Rd5 Rxd5 47. exd5 Kg3
48. Rb3 Rf2+ 49. Kg1 Re2 50. Rb1 Rxg2+ 51. Kf1 Kh2 52. Rb2 Rxb2 53. d6 Rf2#)
46. Rd1 $17 Kc4 47. Rd5 Rxd5 48. exd5 Nc5 $4 (48... Nf2 $142 49. Rb1 Kxd5 $19)
49. d6 $14 Nd7 50. h4 a4 $2 (50... Rb2 $142 $5 $11) 51. h5 $16 a3 (51... Rb2
52. h6 $16) 52. h6 $18 Rb2 53. Ra1 Kb3 $4 (53... Kc5 $142 $18) 54. h7 Rc2 (
54... a2 55. h8=Q Rb1+ 56. Ke2 Rxa1 57. Qxa1 $18) 55. h8=Q a2 56. Qg8+ Kc3 57.
Qg7+ Kd2 58. Qxd7 (58. Qd4#) 58... Rb2 59. Rxa2 $1 Rxa2 (59... Rxa2 60. Qe8 {
Combination}) 60. Qc7 Ra1+ 61. Kf2 Re1 62. Qa5+ Kd1 (62... Kc2 63. Qxe1 Kb2 64.
Qb4+ Kc1 65. d7 Kc2 66. d8=Q Kc1 67. Qdd2#) 63. Qxe1+ Kc2 64. d7 (64. Qb4 Kd3
65. d7 Kc2 66. d8=Q Kc1 67. Qdd2#) 64... Kb3 (64... Kb2 65. Qb4+ Kc2 66. d8=Q
Kc1 67. Qdd2#) 65. d8=Q Kc4 66. Qe4+ (66. Qda5 Kd4 67. Qec3#) 66... Kc5 (66...
Kc3 67. Qdd3+ Kb2 68. Qee2+ Kc1 69. Qed2#) 67. Qdd5+ (67. Qed5+ Kb4 68. Q8a5#)
67... Kb6 68. Qee6+ (68. Qc6+ Ka5 69. Qea4#) 68... Ka7 (68... Kc7 69. Qed6+ Kc8
70. Q5c6#) 69. Qdd7+ Kb8 70. Qee8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "108"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Bxb4 3. a3 Be7 4. Bb2 (4. Nc3 Nc6 5. Nf3 Nf6 6. Be2 O-O 7. O-O
d5 8. Nxd5 Be6 9. c4 Bc5 10. Bb2 Nd4 11. Nxe5 Nxe4 12. Bxd4 Bxd4 13. Rb1 Bxe5
14. Rxb7 Bxd5 15. cxd5 Qxd5 16. Rb1 Rad8 17. Bf3 Qd4 18. Bxe4 Qxe4 {
Ratscales-Jaque_mate/ChessWorld.net 2015/0-1}) 4... d6 5. g3 $146 (5. Nf3 Nf6
6. Bc4 O-O 7. Nc3 Bg4 8. h3 Bxf3 9. Qxf3 Nc6 10. O-O h6 11. Rfe1 Nd4 12. Qd3 c5
13. Rab1 b6 14. Ne2 Qc7 15. Bxd4 cxd4 16. Ng3 Qd7 17. Nf5 Bd8 18. Qg3 Bc7 19.
Nxh6+ Kh8 {oasis-C_Artist_Think/chessHere.com 2006}) (5. d4 exd4 6. Bxd4 Nf6
$17) 5... Nf6 $19 6. Bg2 Nc6 7. Ne2 Be6 8. O-O O-O 9. d3 (9. f4 Re8 $17) 9...
Qd7 (9... d5 10. exd5 Bxd5 11. Nbc3 Bxg2 12. Kxg2 $19) 10. Nbc3 (10. f4 Bg4 $17
) 10... Bh3 11. Kh1 (11. Nd5 Bxg2 12. Nxf6+ Bxf6 13. Kxg2 d5 $17) 11... Bxg2+
$19 12. Kxg2 Nh5 (12... d5 13. exd5 Nxd5 14. Nxd5 Qxd5+ 15. f3 $19) 13. Ng1 g6
14. Nd5 Nd8 (14... f5 15. Rb1 $17) 15. Bc1 (15. f4 c6 16. Nxe7+ Qxe7 17. fxe5
dxe5 $15) 15... c6 $17 16. Ne3 Ne6 17. Bd2 Nd4 18. Kh1 (18. Ne2 Ng7 $17) 18...
Bg5 (18... d5 19. c3 Nb5 20. a4 $17) 19. Ng2 (19. c3 Ne6 $17) 19... Bxd2 20.
Qxd2 f5 21. Nh3 $2 (21. f4 exf4 22. Nxf4 Nxf4 23. Rxf4 Ne6 $19) 21... f4 (21...
fxe4 $142 $5 22. Ng5 $19) 22. Ng1 fxg3 (22... d5 23. Rae1 $19) 23. fxg3 $17 Qe6
24. Rae1 (24. Rab1 b5 25. c3 Nb3 $17) 24... Rab8 (24... Qa2 25. Ne3 Qxa3 26.
Ra1 Rxf1 27. Rxf1 $19 (27. Rxa3 $4 Rxg1+ 28. Kxg1 Nf3+ 29. Kf1 Nxd2+ 30. Ke2
Nxe4 31. dxe4 Nf6 $19)) 25. Ne3 Rxf1 (25... Nf6 26. c3 Nb3 27. Qa2 $17) 26.
Rxf1 Rf8 (26... Nf6 27. Qa5 $17) 27. a4 $2 (27. Rxf8+ $142 $5 Kxf8 28. Qa5 $11)
27... Rxf1 $17 28. Nxf1 Qa2 (28... b6 29. Ne3 $19) 29. Ne3 (29. c3 $142 $5 Qxd2
30. Nxd2 $17) 29... Qxa4 $19 30. Ne2 (30. c3 Nb5 $19) 30... Nxe2 (30... Nf6 31.
Nxd4 exd4 32. Nf1 $19) 31. Qxe2 Qa1+ 32. Kg2 Kf7 (32... Qd4 33. Qf3 $19) 33. c3
(33. Qg4 $142 $5 Nf6 34. Qc8 $17) 33... Qxc3 $19 34. Nd1 $2 (34. Qa2+ Ke7 35.
Qxa7 Qb2+ 36. Kf1 $19) 34... Qd4 35. Nf2 b5 (35... d5 36. Qa2 $19) 36. Ng4 (36.
Qg4 Nf6 37. Qc8 Qb6 $19) 36... Ke7 (36... d5 37. Nf2 $19) 37. Qc2 (37. Qd2 Ke6
38. Qc1 Nf6 39. Nxf6 Kxf6 $19) 37... c5 (37... Nf6 $142 38. Qxc6 Qxd3 39. Qb7+
Nd7 40. Nf2 $19) 38. Kh3 (38. Qd2 Ke6 39. Qa2+ c4 $19) 38... c4 39. dxc4 Qxc4 (
39... bxc4 40. Qb1 Nf6 41. Qb7+ Nd7 42. Nf6 Kxf6 43. Qxd7 $19) 40. Qg2 (40. Qf2
Qa4 $19) 40... b4 41. Ne3 (41. Qg1 a5 $19) 41... Qc5 (41... Qc8+ 42. Kh4 Nf6
43. g4 $19) 42. Qe2 (42. Nd5+ Ke8 $19) 42... b3 (42... Nf6 $142 43. Nc4 $19)
43. Nd1 (43. Nd5+ Kd7 44. Qf3 $19) 43... Qc2 44. Qe1 b2 45. Nc3 (45. Nxb2 Qxb2
46. Qe3 Qb7 $19) 45... Nf6 (45... Qc1 $142 46. Nd5+ Ke6 47. Qe2 $19) 46. Nd5+ (
46. Qe3 Ke6 47. Qf3 $19) 46... Nxd5 47. exd5 b1=Q 48. Qe3 Qf5+ (48... Qf1+ 49.
Kh4 Qxh2+ 50. Kg4 Qh5#) 49. g4 $19 Qbf1+ 50. Kg3 Q5f4+ 51. Qxf4 Qxf4+ (51...
exf4+ 52. Kh4 h6 53. g5 Qf3 54. gxh6 Qh5#) 52. Kh3 (52. Kg2 e4 53. h4 e3 54. g5
e2 55. h5 e1=Q 56. hxg6 Qef1#) 52... a5 (52... Qf3+ 53. Kh4 Qf2+ 54. Kh3 e4 55.
g5 Qf3+ 56. Kh4 e3 57. h3 Qf4#) 53. Kh4 (53. Kg2 e4 54. h4 e3 55. Kg1 Qg3+ 56.
Kh1 e2 57. g5 e1=Q#) 53... a4 (53... g5+ 54. Kh5 Qf6 55. h4 Qg6#) 54. h3 (54.
Kh3 Qf3+ 55. Kh4 Kf6 56. g5+ Kf5 57. h3 Qf4#) 54... a3 (54... g5+ 55. Kh5 Qf6
56. h4 Qg6#) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 f6 3. Nf3 d5 4. e3 Bg4 (4... e5 5. Nh4 Bd6 6. Qh5+ Kd7 7. b5
Kc7 8. a4 c5 9. a5 b6 10. axb6+ Kxb6 11. Nf5 g6 12. Qd1 Bxf5 13. c4 dxc4 14.
Bxc4 Kc7 15. Nc3 Ne7 16. b6+ Kxb6 17. Qa4 Nbc6 18. Qb5+ Kc7 19. Nd5+ {
ventil (1625)-injdimitrov/kurnik 2014/0-1 (49)}) 5. h3 Bh5 6. Be2 $146 (6. c4
e6 7. a3 Bd6 8. Nc3 Ne7 9. Be2 Nd7 10. Qb3 O-O 11. d4 Bg6 12. b5 Rc8 13. a4 Qa5
14. O-O Bf7 15. Ba3 Bxa3 16. Qxa3 c5 17. dxc5 Rxc5 18. Rac1 Rfc8 19. Nd4 Qd8
20. cxd5 exd5 {
Poleschi,R-Blanken,T (2220)/ICCF EM/J50/P072 ICCF Email 2001/Inf 50/1-0 (37)})
6... h6 (6... e5 7. a3 $11) 7. O-O e5 8. d3 (8. a3 Bd6 $14) 8... Ne7 (8... Bxb4
$142 $5 9. Nh4 Bf7 $15) 9. Nc3 Nd7 10. Nd2 Bxe2 11. Qxe2 Ng6 (11... Qb6 $5 $11)
12. Qh5 $14 Kf7 13. f4 (13. a3 Bd6 $14) 13... exf4 $11 (13... Bxb4 $2 14. f5
$18) 14. exf4 d4 (14... Qb6+ 15. Kh1 Qxb4 $14) 15. Ne2 (15. Nce4 $142 f5 16.
Qxf5+ Nf6 17. Nf3 $18) 15... c5 $4 (15... Bxb4 $142 16. Ne4 f5 17. Qxf5+ Nf6
$18) 16. bxc5 (16. f5 Qb6 17. Nf4 Qxb4 18. Nxg6 Qxd2 19. Nxh8+ Kg8 20. Qf7+
Kxh8 21. Qxd7 Qe3+ 22. Rf2 b6 $18) 16... Nxc5 (16... Qe8 17. Qd5+ Qe6 18. Qxe6+
Kxe6 19. f5+ Kf7 20. fxg6+ Kxg6 21. Bxd4 Bxc5 22. Ne4 Bxd4+ 23. Nxd4 $18) 17.
f5 (17. Nxd4 $6 Na4 18. f5 Nxb2 $18) 17... Qe7 (17... Kg8 18. fxg6 Ne6 19. Qb5
$18) 18. Qxg6+ (18. fxg6+ Kg8 $18) 18... Kg8 19. Nxd4 Qe3+ (19... Na4 20. Rae1
Qf7 $18) 20. Kh1 (20. Rf2 $142 h5 21. N2f3 $18) 20... Qxd2 21. Rab1 (21. Ne6
Nd7 22. Rac1 Rc8 $18) 21... Rd8 (21... Qg5 $142 $18) 22. Nf3 $4 (22. Ne6 $142
Nxe6 23. fxe6 Qxc2 24. Qf7+ Kh7 25. Bxf6 Rxd3 26. e7 $18 (26. Rxb7 $6 Rxh3+ 27.
gxh3 Qe4+ 28. Kg1 Bc5+ 29. Kh2 Bd6+ 30. Kg1 Bc5+ 31. Kh2 Bd6+ 32. Kg1 Bc5+ $11)
) 22... Qxc2 $14 23. Bxf6 Rd7 $4 (23... Rd6 24. Rbc1 Qxd3 25. Ne5 $11) 24. Rfd1
$4 (24. Ne5 $5 Rd6 25. Qf7+ Kh7 $18) 24... b6 (24... Nxd3 25. Nd4 Qxa2 26. Ne6
Nf2+ 27. Kh2 Nxd1 28. Rxd1 $18) 25. d4 (25. Ne5 Rd6 26. Qf7+ Kh7 $16) 25... Ne4
$2 (25... Rd6 $142 26. Rbc1 Qa4 $14) 26. Be5 $4 (26. Bh4 $142 Qxa2 27. Qe6+
Qxe6 28. fxe6 $16) 26... Nf2+ $19 27. Kh2 Nxd1 28. Rxd1 (28. Qe6+ Rf7 29. Qb3
Qxb3 30. axb3 Nc3 $19) 28... Qxd1 29. Qe6+ (29. f6 Qa4 $19) 29... Rf7 30. f6 g6
(30... Qc2 31. fxg7 Bxg7 32. Bxg7 Kxg7 33. Ne5 $19) 31. Bc7 (31. Bb8 Qc1 $19)
31... Qb1 (31... Rhh7 $142 $5 32. d5 $19) 32. Ne5 Rhh7 33. Nxf7 Rxf7 34. Bb8 a6
(34... b5 35. Be5 $19) 35. a4 Qf5 36. Qxb6 Rxf6 (36... Qxf6 37. a5 $19) 37. Qd8
g5 38. d5 (38. Be5 Re6 $19) 38... h5 {Black plans g4} 39. d6 (39. Bg3 $19)
39... Qe5+ 40. Kg1 g4 (40... Qc5+ 41. Kh2 Rf1 42. Qxf8+ Rxf8 $19) 41. d7 Kg7 (
41... Qd4+ $142 42. Kh2 gxh3 $19) 42. Bxe5 gxh3 (42... Kg8 43. Qxf6 Bc5+ 44.
Kf1 Bf8 45. Qg6+ Bg7 46. d8=Q#) 43. Qxf6+ Kh7 44. d8=R (44. Qf7+ Kh6 45. Bf4#)
44... Bg7 (44... Bc5+ 45. Kh2 Bg1+ 46. Kxh3 h4 47. Rh8#) 45. Qxg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "74"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Nc3 Bxb4 3. a3 Bxc3 4. dxc3 Qf6 $146 (4... d5 5. h3 h6 6. e3 Nf6 7.
Bb5+ c6 8. Ba4 Qa5 9. Bb3 Qxc3+ 10. Bd2 Qc5 11. Nf3 Nbd7 12. O-O O-O 13. Bb4
Qb6 14. Bxf8 Kxf8 15. c4 e4 16. Nd4 Ne5 17. Nf5 Bxf5 18. cxd5 cxd5 19. Rb1 {
valerypavlovich-may/net-chess.com 2018/0-1}) (4... Nc6 5. e4 Nf6 6. f3 O-O 7.
Bc4 d6 8. Bg5 Be6 9. Bb3 Qe7 10. Ne2 h6 11. Bh4 Rfd8 12. O-O d5 13. exd5 Bxd5
14. Bxd5 Qc5+ 15. Bf2 Qxd5 16. Qb1 Qd2 17. Ng3 b6 18. Ne4 Nxe4 19. fxe4 {
valerypavlovich (2210)-jlbaf (2455)/net-chess.com 2016/0-1 (40)}) (4... Nf6 5.
Nf3 Nc6 {0-1 cengel-marekt/ChessWorld.net 2002}) 5. e3 e4 6. Ne2 Nc6 7. h3 d6
8. Nd4 Bd7 (8... Nh6 9. Bb2 $17) 9. Bb2 (9. Rb1 Rb8 $17) 9... O-O-O (9... Nge7
10. Rb1 $19) 10. Bc4 (10. Nxc6 Bxc6 (10... bxc6 11. Ba6+ Kb8 12. c4 Qxb2 13.
Rb1 $14) 11. Rb1 Qg6 $17) 10... Qg6 (10... Ne5 11. Bf1 $19) 11. g4 (11. Nxc6
Bxc6 12. Qg4+ Qxg4 13. hxg4 f6 $17) 11... h5 12. Nxc6 Bxc6 (12... bxc6 $143 13.
Ba6+ Kb8 14. Rb1 $17) 13. Be2 (13. gxh5 Rxh5 14. Qd4 Ra5 $19) 13... hxg4 14.
Bxg4+ Kb8 15. c4 f5 (15... Bd7 16. Bxd7 Rxd7 17. Qe2 $19) 16. Be2 Qg2 (16...
Nf6 17. Bf1 $19) 17. Rf1 (17. Kd2 Qxf2 18. Qg1 $19) 17... Rxh3 18. Qd4 Nf6 19.
c5 dxc5 $4 (19... d5 $142 $5 $19) 20. Qxc5 (20. Qxd8#) 20... a6 (20... Bd7 21.
Be5 Rc8 22. Rb1 $11) 21. Bd4 Nd5 (21... Rd5 22. Qa7+ Kc8 23. c4 Rxd4 24. exd4
$17) 22. Qa7+ (22. c4 Nb6 23. Qxf5 g5 $15) 22... Kc8 $17 23. Be5 (23. O-O-O Qh2
24. c4 $14) 23... Rh1 24. Rxh1 (24. Rd1 Re8 25. Bg3 g5 $19) 24... Qxh1+ 25. Bf1
Bb5 (25... Nb6 $142 26. c4 Nxc4 27. Qa8+ Kd7 28. O-O-O+ Nd6 $19) 26. Kd2 $4 (
26. Qa8+ Kd7 27. O-O-O Rxa8 28. Bxb5+ Ke6 29. Rxh1 Kxe5 30. Bc4 $19) 26... Bxf1
(26... Nb6+ $142 27. Kc3 Qg1 $19) 27. c3 (27. Qa8+ Kd7 28. Qxb7 Qg1 $19) 27...
Qg2 (27... Nxe3+ 28. Bd4 Nc4+ 29. Kc2 Bd3+ 30. Kb3 Qxa1 31. Qxb7+ Kxb7 32. Bc5
Qb2+ 33. Ka4 Qb5#) 28. Bg3 (28. Ke1 Nb6 29. Bd4 Bd3 30. Qa8+ Nxa8 31. c4 Qf1+
32. Kd2 Qxf2+ 33. Kc3 Qc2+ 34. Kb4 Qxc4+ 35. Ka5 Qb5#) 28... Nb4+ (28... Nxe3+
29. Kc1 Rd1+ 30. Kb2 Nc4+ 31. Kb3 Rxa1 32. Qa8+ Kd7 33. Qa7 Qf3 34. Qd4+ Kc6
35. Bd6 Rb1+ 36. Ka2 Qe2+ 37. Qd2 Qxd2+ 38. Kxb1 Qb2#) 29. Kc1 Nd3+ 30. Kc2
Nxf2 31. Bxf2 (31. Kb3 Nd3 32. Rb1 $19) 31... Qxf2+ 32. Kb3 b6 (32... Bc4+ $1
33. Kxc4 Qe2+ 34. Kb3 Qb5+ 35. Kc2 Qa4+ 36. Kb2 Rd2+ 37. Kb1 Qc2#) 33. Qa8+ $19
Kd7 34. Rd1+ (34. Qd5+ Ke7 35. Qe5+ Kf8 36. Qxc7 Rd2 $19) 34... Ke6 (34... Bd3
$142 35. Qd5+ Ke7 $19) 35. Qxd8 (35. Qc6+ Rd6 36. Qe8+ Kf6 37. Qf8+ Kg6 38.
Rxd6+ cxd6 39. Qxd6+ Kh5 40. Qxb6 $19) 35... Bd3 (35... Bc4+ 36. Kxc4 Qa2+ 37.
Kb4 c5+ 38. Ka4 Qc4#) 36. Qxc7 $4 (36. Qc8+ $142 Kf6 37. Qf8+ Kg6 38. Qe8+ Kg5
39. Qd8+ Kg4 40. Rxd3 exd3 41. Qxd3 $19) 36... Qc2+ 37. Kb4 a5# {mate} (37...
Qxd1 $6 38. Qxb6+ Kf7 39. Qc7+ Kg6 40. Qd6+ Kh5 41. Qh2+ Kg4 42. Qg2+ Kh4 43.
Qh2+ Kg5 44. Qf4+ Kf6 45. Qd6+ Kg5 46. Qf4+ Kf6 47. Qd6+ Kg5 48. Qf4+ $11) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. Bc3 Bxc3 5. Nxc3 Nc6 6. e4 (6. e3 d5 7. Be2
d4 8. exd4 Nxd4 9. Nf3 O-O 10. O-O Re8 11. Bd3 b6 12. Nxd4 Qxd4 13. Nb5 Qc5 14.
a4 a6 15. Nc3 Bb7 16. Ne2 Qg5 17. g3 Qg4 18. Nf4 Bf3 19. Be2 Rxe2 20. Nxe2 Bxe2
{sunnyda-mildanin/kurnik 2014/0-1}) 6... d6 $146 (6... Nd4 7. e5 Ng8 8. Nf3 Nc6
9. Bc4 Nb4 10. d4 d5 11. Bb3 Bg4 12. O-O h5 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 f6 15. Rfe1
Nc6 16. exf6+ Kf7 17. Bxd5+ Kf8 18. fxg7+ Kxg7 19. Qf7+ Kh6 20. Re6+ Nf6 21.
Rxf6+ {CSLewis-easydigital/ChessWorld.net 2005/1-0}) (6... O-O 7. Bb5 $17) 7.
h3 (7. Bb5 O-O $11) 7... Be6 (7... O-O 8. Bb5 $17) 8. Bb5 Qd7 9. d4 d5 (9... a6
10. Bxc6 Qxc6 $15) 10. Qe2 (10. e5 Ng8 $11) 10... Nxe4 (10... dxe4 $142 $5 11.
Nxe4 Qxd4 12. Bxc6+ bxc6 13. Nxf6+ Qxf6 $19) 11. Nxe4 $15 dxe4 12. Qxe4 Qd5 13.
Bxc6+ Qxc6 14. Qxc6+ bxc6 15. O-O-O (15. Nf3 $5 $11) 15... Bxa2 $15 16. Kb2 (
16. Nf3 Bd5 $15) 16... Bd5 $17 17. f3 Rb8+ 18. Kc3 O-O (18... Kd7 19. Ne2 $17)
19. Ne2 $15 Rfe8 20. Nf4 Re3+ (20... g5 21. Nd3 $15) 21. Kd2 Ra3 (21... Rbe8
22. Ra1 g5 23. Nxd5 Re2+ 24. Kd1 cxd5 25. Rg1 $15 (25. Rxa7 $143 Rxg2 26. h4
Re3 $17)) 22. Rhe1 (22. Ra1 Rxa1 23. Rxa1 Ra8 $11) 22... g6 (22... Bc4 23. Rb1
Rd8 24. Ra1 Rxa1 25. Rxa1 $11) 23. Re7 (23. Ra1 Rxa1 24. Rxa1 Ra8 $14) 23...
Rc8 (23... Rb4 24. Ne2 $11) 24. Rb1 Kf8 25. Ree1 (25. Nxd5 cxd5 26. Rd7 Ra5 $11
) 25... Kg7 (25... Ra4 26. c3 $15) 26. c3 (26. Rb7 Ra4 27. Kd3 c5 28. Nxd5
Rxd4+ 29. Kc3 Rxd5 30. Rxa7 h5 $11) 26... Kf6 (26... Ra2+ $5 27. Kd3 g5 $17)
27. Ra1 $11 Ra2+ (27... Rxa1 28. Rxa1 Ra8 29. Ra6 $11) 28. Kd3 (28. Rxa2 Bxa2
29. Ra1 Bc4 $14) 28... Rxa1 $14 29. Rxa1 Ra8 30. Ra6 (30. c4 Be6 $14) 30... Kf5
(30... Kg5 $5 31. Ne2 c5 $11) 31. Ne2 $14 h5 (31... c5 $5 $14) 32. c4 $16 Be6
33. Rxc6 Rc8 34. g3 (34. Ra6 $142 $16) 34... g5 $2 (34... Kg5 35. h4+ Kh6 36.
Nf4 $18) 35. Nc3 $4 (35. g4+ $5 Kf6 36. d5 hxg4 37. hxg4 Rd8 $18) 35... Bd7 $2
(35... h4 $5 36. g4+ Kf4 $16) 36. Rc5+ (36. Rh6 $5 Rf8 $18) 36... Kg6 37. Ne4 (
37. Nd5 $5 Ra8 38. g4 c6 39. Ne7+ Kg7 40. Rxg5+ Kf6 $16) 37... Bf5 (37... f5
38. Nc3 c6 39. Ra5 $16) 38. Rc6+ f6 $4 (38... Kg7 $142 $16) 39. Rxf6+ $18 Kg7
40. Rxf5 Kg6 (40... g4 41. fxg4 hxg4 42. Rg5+ Kf7 43. h4 $18) 41. Rxg5+ Kf7 (
41... Kh6 42. Rc5 a5 43. Rc6+ Kg7 44. Nd6 $18) 42. Rxh5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "97"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. b5 Bg7 4. c4 O-O 5. Nc3 d5 (5... Re8 6. e3 e5 7. Nf3 d6
8. Be2 Nbd7 9. d4 exd4 10. Nxd4 c5 11. Nf3 a6 12. a4 axb5 13. axb5 Rxa1 14.
Qxa1 Ne5 15. O-O Nxf3+ 16. Bxf3 b6 17. Nd5 Nxd5 18. Bxg7 Ne7 19. Bh6 Be6 {
1-0 DEFFM-GuestTJYX/freechess.org 2016}) 6. e3 Ne4 $146 (6... d4 7. exd4 Bf5 8.
d5 c6 9. a4 cxd5 10. cxd5 Nxd5 11. Nf3 Nxc3 12. Bxc3 Bxc3 13. dxc3 Qa5 14. Qb3
e5 15. Bc4 e4 16. Ne5 Be6 17. Bxe6 fxe6 18. Qxe6+ Kh8 19. O-O Qxc3 20. Nf7+ Kg7
21. Ng5 {thecat74-take/kurnik 2012/1-0 (59)}) (6... Bg4 7. Nf3 $11) 7. Nf3 (7.
cxd5 Nf6 $14) 7... Bg4 (7... dxc4 8. Bxc4 Nd6 9. Be2 $11) 8. h3 (8. cxd5 Nd7
$14) 8... Nxc3 (8... Be6 9. Qc2 $11) 9. Bxc3 Bxc3 10. dxc3 Bxf3 11. Qxf3 e6 (
11... c6 12. cxd5 cxd5 13. Be2 $14) 12. cxd5 Qxd5 (12... exd5 13. Be2 $14) 13.
Be2 (13. Qxd5 $142 exd5 14. Rd1 $16) 13... Rd8 $4 (13... a6 14. Qxd5 exd5 15.
b6 cxb6 16. O-O-O $14) 14. O-O (14. Rd1 $142 Qg5 15. Qxb7 $18) 14... c6 15.
bxc6 (15. Rad1 $142 $5 Qg5 16. Qf4 $16) 15... Nxc6 $11 (15... bxc6 $143 16.
Rfd1 Qa5 17. Rxd8+ Qxd8 18. Qf4 $16) 16. c4 Qxf3 17. Bxf3 Na5 18. c5 Rd2 (18...
Rac8 19. Rfc1 $11) 19. Rfd1 (19. Rfb1 Rc8 20. Rb5 b6 21. cxb6 axb6 22. Rxb6
Rcc2 $16) 19... Rad8 (19... Rxd1+ 20. Rxd1 Rc8 21. Rc1 $11) 20. Kf1 (20. Rdb1
Rc2 21. Rb5 b6 22. cxb6 axb6 23. Rxb6 Rdd2 $16) 20... Rxd1+ $11 21. Rxd1 Rxd1+
22. Bxd1 Kf8 23. Ke2 Ke7 24. Kd3 e5 25. Bg4 (25. Bb3 Nxb3 26. axb3 f5 $11)
25... f5 26. Be2 Kd7 27. Kc3 a6 28. Kb4 Nc6+ 29. Kc3 Ne7 30. Bc4 (30. a3 Nd5+
31. Kc4 Kc6 $11) 30... Kc6 $15 31. Kb4 Nd5+ {Black prepares f4} 32. Bxd5+ Kxd5
33. a4 $2 (33. f4 $142 $15) 33... g5 $19 34. f3 h5 35. g3 (35. Kc3 $19) 35...
f4 (35... g4 $142 36. fxg4 fxg4 37. hxg4 hxg4 $19) 36. gxf4 gxf4 37. exf4 exf4
38. h4 Kd4 39. Ka5 Ke3 40. Kb6 Kxf3 41. Kxb7 Kg3 42. c6 f3 43. c7 f2 44. c8=Q
f1=Q 45. Qd8 Qc4 (45... Qf7+ 46. Kxa6 Qc4+ 47. Ka5 Qc5+ 48. Ka6 Qc4+ 49. Ka5
Qc5+ 50. Ka6 Qc4+ $11) 46. Qg5+ (46. a5 Qb5+ 47. Ka7 Qc4 $14) 46... Kh3 47.
Qxh5 (47. a5 Qe4+ 48. Ka7 Qc6 $14) 47... Qxa4 $11 48. Kb6 Qb4+ 49. Kxa6 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "mpopp"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. b5 d4 3. Bb2 Nf6 4. Nf3 e6 5. Nxd4 $146 (5. Bxd4 Nbd7 6. Bb2 Be7 7.
a4 O-O 8. e3 c6 9. c4 cxb5 10. axb5 Nc5 11. d4 Nce4 12. Bd3 a6 13. O-O axb5 14.
Rxa8 bxc4 15. Bxc4 Qb6 16. Qc2 Bd7 17. Rxf8+ Bxf8 18. Ne5 Bc6 19. Nc3 Nd6 {
jura1946-soacra1234/kurnik 2014/1-0}) 5... Bc5 6. e3 O-O 7. Nb3 Be7 8. Nc3 c6
9. bxc6 bxc6 (9... Nxc6 $5 10. Bc4 a6 $14) 10. Qf3 $16 Bb7 11. Qg3 Qd6 (11...
Na6 12. Rb1 $16) 12. Qxd6 Bxd6 13. Be2 (13. Na5 Bc8 $16) 13... a5 14. O-O-O (
14. a4 $5 $16) 14... a4 $14 15. Nd4 c5 16. Nf3 a3 17. Ba1 Nbd7 18. Nb5 Bb8 (
18... Be7 19. Bxf6 Nxf6 20. c4 $14) 19. d4 (19. Bxf6 Nxf6 20. d4 Ng4 $14) 19...
cxd4 $14 20. Bxd4 Bd5 (20... e5 21. Bc3 Rc8 $14) 21. Rd3 (21. Bxf6 Nxf6 22. c4
Rc8 $14) 21... Bxa2 (21... e5 $142 22. Ba1 e4 (22... Bxa2 $143 23. Rxa3 Rxa3
24. Nxa3 $16) 23. Rxd5 Nxd5 $11) 22. Rxa3 $16 Rxa3 23. Nxa3 e5 24. Bc3 Bd6 (
24... Rc8 $142 25. Bb4 Nd5 $16) 25. Nc4 $4 (25. Nb5 $142 Bb8 26. Rd1 $16) 25...
Bxc4 $17 26. Bxc4 h6 $4 (26... Rc8 $142 27. Rd1 Ba3+ 28. Bb2 Bxb2+ 29. Kxb2
Rxc4 30. Nxe5 Rc7 $17) 27. Kd2 $4 (27. Rd1 $142 Ba3+ 28. Bb2 Bxb2+ 29. Kxb2
Rb8+ 30. Kc1 $16) 27... Ne4+ $19 28. Kc1 Nxc3 29. Nd2 (29. Kd2 Ne4+ 30. Ke2 $19
) 29... Nb6 (29... Ba3#) 30. Bb3 (30. Kb2 Nba4+ 31. Ka1 $19) 30... Ncd5 (30...
Ba3#) 31. Bxd5 Nxd5 32. Nc4 Bc7 33. Rd1 Nc3 (33... Nf6 34. h3 $19) 34. Rd7 Bb8
(34... Rc8 35. h3 $19) 35. Re7 (35. h3 Kh7 $19) 35... e4 (35... Rd8 $5 36. Nb6
$19) 36. Kd2 Nd5 (36... Nb5 $5 37. Rxe4 Rd8+ 38. Ke1 $19) 37. Rxe4 Bxh2 38. g3
Bg1 39. Rf4 $4 (39. Rd4 $142 Nc7 40. Ke2 $19) 39... Nxf4 (39... Nxf4 40. gxf4
h5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Bxb4 3. c3 Be7 4. Nf3 d6 (4... Nc6 5. Bc4 Nf6 6. d3 O-O 7. O-O
d5 8. exd5 Nxd5 9. Bxd5 Qxd5 10. c4 Qd8 11. Nc3 Bf5 12. Nd5 f6 13. Qb3 Rb8 14.
Nxe7+ Qxe7 15. a4 Rfd8 16. Ba3 Qd7 17. Rad1 Kh8 18. Bc5 b6 19. Be3 {
vaingrecsky (2270)-wvmaniac (2665)/net-chess.com 2016/1/2-1/2 (54)}) 5. Be2 (5.
Bc4 Bf6 6. d4 Bg4 7. dxe5 dxe5 8. O-O Nd7 9. Qd5 Be6 10. Qxb7 Bxc4 11. Rd1 Ne7
12. Na3 Be2 13. Rd2 Bxf3 14. gxf3 O-O 15. Qb5 a6 16. Qxd7 Qb8 17. Qg4 Nc6 18.
h4 Ne7 19. Rb1 Qe8 {kirklandlake-blanco2003/ChessWorld.net 2016/1-0}) (5. Bd3
Nf6 6. h3 O-O 7. O-O Ne8 8. Bc2 f5 9. exf5 Nf6 10. a4 e4 11. Bxe4 Nxe4 12. d3
Nc5 13. d4 Ne4 14. Bd2 Rxf5 15. Be1 d5 16. Ne5 Nc6 17. Nxc6 bxc6 18. f3 Ba6 19.
fxe4 Rxf1+ {mpopp (2050)-jupiter (2450)/net-chess.com 2011/0-1}) 5... Nf6 $146
(5... Be6 6. d4 exd4 7. cxd4 Nf6 8. Nbd2 O-O 9. O-O c6 10. h3 d5 11. exd5 Nxd5
12. Ne5 f6 13. Ng4 Nf4 14. Nf3 Nxe2+ 15. Qxe2 Bxg4 16. hxg4 Nd7 17. Bb2 Nb6 18.
Rfe1 Bd6 19. Nh4 Re8 20. Qf3 {
Baron wd von Blanc,h-Mr.Oldenslo/ChessWorld.net 2012/1-0 (46)}) 6. O-O Nxe4 $4
(6... O-O $142 7. Qc2 Nc6 $17) 7. Qa4+ $16 Nc6 8. Qxe4 O-O (8... d5 9. Qe3 d4
10. cxd4 Nxd4 11. Na3 $16) 9. d4 (9. Bc4 Kh8 $16) 9... exd4 10. Nxd4 Nxd4 11.
Qxd4 Bf6 12. Qd3 a6 13. Bd1 Re8 14. Bf4 Rb8 15. Bb3 Be6 16. Bxe6 (16. Be3 Qd7
$16) 16... Rxe6 17. Bg3 (17. Nd2 Qe8 $16) 17... Be5 (17... Qd7 18. Nd2 $14) 18.
Nd2 (18. f4 Bf6 $16) 18... Bxg3 19. Qxg3 Qf6 20. Rae1 Rbe8 21. Rxe6 Rxe6 (21...
Qxe6 22. c4 $16) 22. Qd3 Qg5 (22... Re8 23. Rb1 b5 24. c4 bxc4 25. Qxc4 $18)
23. Nf3 (23. Rb1 $5 b5 24. a4 c6 $18) 23... Qa5 24. h4 (24. Rb1 b6 25. Qc4 $16)
24... Qxa2 $2 (24... h6 $142 $5 $16) 25. Ng5 $18 Rg6 $4 (25... Re2 26. Qxh7+
Kf8 27. Qh8+ Ke7 28. Qxg7 Qc4 $18) 26. Re1 Qa4 (26... Qe6 27. Nxe6 Rxe6 28.
Rxe6 fxe6 $18) 27. g3 (27. Qf5 Qd7 28. Qxd7 Re6 29. Qxf7+ Kh8 30. Qf8#) 27...
h6 28. Nf3 (28. Qc4 $142 $1 Re6 29. Rxe6 hxg5 30. Qxa4 fxe6 31. hxg5 $18) 28...
Re6 $11 29. Rxe6 fxe6 30. Nd4 e5 31. Ne6 Qd7 32. Qc4 (32. Qf5 c6 $11) 32... Kh7
$4 (32... d5 $142 33. Qg4 c6 $11) 33. Nf8+ $18 (33. Nf8+ Kh8 34. Nxd7 b5 35.
Qe6 c5 36. Qe8+ Kh7 37. Nf8+ Kg8 38. Ng6+ Kh7 39. h5 b4 40. Qh8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "100"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 f6 4. Bb2 Nc6 5. e4 b6 $146 (5... d6 6. Bc4 Nge7
7. Nf3 Bg4 8. O-O Qd7 9. c3 Ba5 10. d4 d5 11. exd5 Nxd5 12. Re1+ Be6 13. Qb3
O-O-O 14. Nbd2 Rhe8 15. Ne4 Bb6 16. Nc5 Bxc5 17. Bxd5 Bxd5 18. c4 Bxf3 19. Rxe8
Rxe8 {0-1 Trkn-Joost Bosmans/itsyourturn.com 2000}) (5... Qe7 6. Qh5+ g6 7. Qe2
d6 8. Nc3 Be6 9. Nf3 O-O-O 10. Qe3 Bxc3 11. Bxc3 d5 12. Bb5 dxe4 13. Bxc6 exf3
14. Bxf3 c5 15. O-O Qd6 16. Rfe1 Re8 17. Bg4 Kd7 18. Qe4 Qc6 19. Qxc6+ bxc6 20.
Rxe6 {Jukna,G (1985)-Slikas,D (1870)/Championship 2016/1-0 (59)}) (5... Qe7 6.
Qh5+ Kd8 7. Qe2 $11) 6. c3 (6. a3 Bd6 $14) 6... Be7 7. Bb5 (7. d4 Nh6 $14) 7...
Bb7 8. Nf3 d6 $4 (8... Na5 9. d3 $11) 9. O-O (9. Nd4 $142 Qd7 10. Qa4 $18) 9...
Qd7 10. c4 O-O-O (10... a6 $142 $5 11. Ba4 Qg4 $16) 11. Nd4 $18 a6 $2 (11...
Bf8 $142 $18) 12. Ba4 (12. Bxc6 $142 Bxc6 13. Nxc6 Qxc6 14. Qg4+ Kb7 15. Qxg7
Qxe4 16. a3 $16) 12... Nh6 13. Qf3 (13. Nc3 Rdf8 $16) 13... Kb8 14. e5 $4 (14.
Bxc6 Bxc6 15. Nc3 $16) 14... d5 $4 (14... Nxd4 $142 15. Qxb7+ Kxb7 16. Bxd7
Ne2+ 17. Kh1 Rxd7 $19) 15. Nxc6+ (15. Bxc6 Bxc6 16. e6 $18 (16. Nxc6+ $6 Qxc6
17. Rc1 fxe5 $11)) 15... Bxc6 $14 16. Bxc6 (16. exf6 Bxf6 17. Bxf6 gxf6 18.
Bxc6 Qxc6 $11) 16... Qxc6 $11 17. Nc3 (17. Rc1 fxe5 18. cxd5 Qxd5 $15) 17...
Qxc4 $15 18. d3 (18. e6 $5 $15) 18... Qg4 $17 19. Qxg4 Nxg4 20. d4 $2 (20. e6
$142 $17) 20... fxe5 $19 21. Rfe1 e4 (21... Bh4 $142 $5 22. g3 Bf6 $19) 22.
Nxd5 Rxd5 23. Rxe4 Nxf2 (23... Bf6 24. Rxg4 c5 25. Rd1 $19) 24. Kxf2 (24. Rxe7
$5 Nd3 25. Bc3 $17) 24... Rf8+ $17 25. Kg1 (25. Ke3 Bg5+ 26. Ke2 Rdf5 $17)
25... Bd6 (25... Bf6 26. Rd1 $19) 26. Rae1 Rb5 27. Re8+ Kb7 28. Rxf8 Bxf8 29.
Bc3 Kc6 30. h3 (30. Rf1 Bd6 $19) 30... Kd7 (30... Bb4 31. Re3 Bxc3 32. Rxc3+
Kd6 33. Rg3 $19) 31. Rf1 $17 Ke8 32. Rc1 Rd5 33. Bb2 h5 (33... Bd6 $142 $5 $19)
34. Rxc7 $15 Kd8 (34... Ra5 35. a3 $15) 35. Rf7 (35. Rb7 Rb5 36. Bc3 Rb1+ 37.
Kf2 Rc1 $11) 35... Ke8 36. Ra7 (36. Rb7 Ra5 $11) 36... a5 (36... Ra5 $142 $5
37. a3 b5 $15) 37. Ra8+ Rd8 38. Ra6 Rb8 39. d5 (39. a3 $5 $14) 39... Rd8 40.
Rxb6 $4 (40. Bd4 $142 Bc5 41. Bxc5 bxc5 42. Rxa5 Rxd5 43. Kf2 $11) 40... Bc5+
$19 41. Kh2 Bxb6 42. Bxg7 Rxd5 43. a4 (43. g4 Bc7+ 44. Kg2 hxg4 45. hxg4 Rg5
$19) 43... Bc7+ (43... Bd4 44. Bh6 $19) 44. Kg1 Rd1+ (44... Kf7 45. Bh6 $19)
45. Kf2 Rd2+ 46. Ke3 (46. Kf3 Ra2 $19) 46... Ra2 (46... Rxg2 47. Bf6 $19) 47.
h4 (47. Bd4 Rxg2 48. Ke4 Rh2 $19) 47... Rxa4 48. Kf3 (48. Bd4 Bg3 49. Kd3 Bxh4
$19) 48... Rxh4 49. Bc3 Ra4 (49... a4 $142 $5 50. Bb2 $19) 50. g3 (50. Bb2 $19)
50... Ra3 (50... Ra3 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Bxb4 4. Bxg7 f6 5. c3 Qe7 6. Bxh8 Ba5 (6... Bd6 7. e3
Nh6 8. Bb5+ Kf7 9. Bd3 Kg8 10. Bxf6 Qxf6 11. Qc2 Qg7 12. g3 Nc6 13. Be2 e5 14.
d3 Bf5 15. Nbd2 e4 16. dxe4 dxe4 17. Nd4 Nxd4 18. cxd4 Rc8 19. Qb3+ Kh8 20.
Qxb7 Rf8 21. Nxe4 {player125-szachcior14/kurnik 2014/0-1 (57)}) 7. e3 Qf8 $146
(7... h6 8. Nd4 Qh7 9. Qh5+ Ke7 10. Bxf6+ Nxf6 11. Qh4 Nbd7 12. Nb5 b6 13. Nxc7
Rb8 14. Qg3 e5 15. Nb5 Bb7 16. Nxa7 Rg8 17. Qf3 Nc5 18. Nb5 d4 19. Qe2 Nd3+ 20.
Kd1 Nb2+ 21. Kc1 Nd3+ 22. Qxd3 {rryy44-santiago000/kurnik 2013/1-0}) (7... c6
8. d4 $18) 8. Qa4+ Nc6 9. Bb5 b6 (9... Nge7 10. Bxf6 Qxf6 11. Qxa5 Kd8 12. Bxc6
Nxc6 $18) 10. Bxc6+ Bd7 11. Bxd7+ Kd8 12. Bxe6 (12. Qc6 $142 Qd6 13. Qxa8+ Kxd7
14. Qxg8 Qe7 $18) 12... Qe7 13. Bxd5 (13. Qc6 $142 Qe8 14. Qxa8+ Ke7 15. Qxe8+
Kxe8 16. Bxg8 c6 $18) 13... Rb8 14. Bxg8 h6 15. Qf4 (15. Qc6 $142 Kc8 16. Bxf6
Qd7 $18) 15... Kc8 16. Qxf6 Qxf6 17. Bxf6 Kb7 18. Bd5+ (18. Bf7 b5 $18) 18...
Ka6 19. O-O Rf8 20. Bg7 Re8 21. Na3 (21. Bxh6 Rd8 22. c4 Rc8 $18) 21... h5 22.
Be5 Re7 23. Rab1 Rd7 24. Bc6 Rf7 25. Rb5 (25. Ng5 Bxc3 26. Nxf7 Bd4 27. Nd8 b5
28. Rxb5 Bxe5 29. Bb7#) 25... Re7 26. Nc4 (26. Rfb1 Rd7 27. Rxa5+ Kxa5 28. Bb5
Rd4 29. Nxd4 c6 30. Nxc6#) 26... Re6 $18 27. Nxa5 (27. Bd7 $142 Re7 28. Rd5
Rxd7 29. Rxd7 $18) 27... Re7 28. Nc4 (28. c4 Rxe5 29. Bb7#) 28... Re6 $18 29.
Bd5 (29. Bd7 $142 Re7 30. Rd5 Rxd7 31. Rxd7 h4 32. Rxc7 h3 33. gxh3 Kb5 34.
Na3+ Ka6 35. e4 b5 36. Bd4 Ka5 37. Rxa7#) 29... Kxb5 30. Bxe6 (30. Nd4+ Kc5 31.
Bxe6 b5 32. Nb3+ Kc6 33. Nba5+ Kc5 34. d4#) 30... Kc6 31. Nd4+ Kb7 32. a4 (32.
Na5+ Ka6 33. Rb1 c5 34. Ndc6 b5 35. Bc7 c4 36. Nb4#) 32... Ka6 (32... h4 33.
Na5+ $1 Ka8 34. Bxc7 a6 35. Bd5+ Ka7 36. Ndc6+ Ka8 37. Ne7+ Ka7 38. Nc8#) 33.
Bc8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "smoothoperator"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 c6 3. bxc6 bxc6 4. e4 Nf6 5. Bb2 d6 $146 (5... Bd6 6. Nc3 Bc7 7.
Nf3 O-O 8. Bc4 Bb7 9. O-O d6 10. d4 exd4 11. Nxd4 d5 12. exd5 cxd5 13. Bb5 Qd6
14. g3 Nc6 15. Nxc6 Bxc6 16. Bxc6 Qxc6 17. Qd3 Rab8 18. Ba3 Rfd8 19. Rfd1 Bb6
20. Bc1 {smoothoperator (2255)-cristero (2460)/net-chess.com 2015/0-1 (49)}) 6.
Nc3 Ba6 (6... Nbd7 7. Rb1 $11) 7. Bxa6 Nxa6 8. Qe2 Nb4 9. Qd1 d5 10. exd5 (10.
a3 d4 11. axb4 dxc3 12. Bxc3 Nxe4 $14) 10... cxd5 $15 (10... Nfxd5 $143 11. a3
Nxc3 12. Bxc3 $14) 11. a3 Nc6 12. d3 (12. Rb1 Rb8 $15) 12... d4 13. Nge2 $2 (
13. Ne4 $142 $17) 13... dxc3 $19 14. Bxc3 Bc5 15. O-O Bd4 (15... O-O 16. Ng3
$19) 16. Qd2 (16. Nxd4 Nxd4 17. Re1 Qd5 $19) 16... O-O 17. Bxd4 Nxd4 18. Nxd4
Qxd4 19. c3 Qd7 (19... Qd6 20. d4 $19) 20. Rfe1 Rfe8 21. c4 Rac8 22. Re3 (22.
Rad1 $19) 22... Rxc4 $1 23. Rae1 (23. dxc4 Qd4 {Double attack} (23... Qxd2 {
Pinning}) (23... Qxd2 {Deflection}) (23... Qd4 {Decoy})) 23... e4 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 f6 4. Bc3 Bxc3 5. Nxc3 Ne7 6. e4 Nbc6 $146 (6...
O-O 7. Bc4+ d5 (7... Kh8 8. Nf3 Nbc6 9. O-O Ne5 10. Nxe5 fxe5 11. Qh5 d6 12.
Rab1 b6 13. Ne2 Bb7 14. d3 Qd7 15. f4 Nc6 16. f5 a5 17. Rf3 Rf6 18. Rh3 Rh6 19.
Qg4 Rxh3 20. Qxh3 Rf8 21. a3 Rf6 22. c3 {
blackdogs (2485)-chessnaif (2425)/net-chess.com 2014/1-0 (35)}) 8. Nxd5 Kh8 9.
Ne2 Nxd5 10. Bxd5 c6 11. Bb3 Re8 12. f3 Qb6 13. d4 c5 14. c3 cxd4 15. cxd4 Qb4+
16. Qd2 Qxd2+ 17. Kxd2 a5 18. Ke3 Be6 19. Rab1 Bxb3 20. Rxb3 f5 21. Rxb7 {
GLChess210-Pierre17/computer chess game 2000/1-0 (41)}) (6... d5 7. Bd3 d4 8.
Nce2 O-O 9. f4 c5 10. Nf3 a6 11. Bc4+ Kh8 12. a4 Bg4 13. O-O Nbc6 14. h3 Bxf3
15. Rxf3 Nb4 16. c3 dxc3 17. Nxc3 Nec6 18. Nd5 Nd4 19. Rg3 Nbc2 20. Ra2 Nb4 21.
Rb2 {ryszart-lesniczy59/kurnik 2013/0-1 (67)}) 7. d4 (7. Qh5+ g6 8. Qh6 Nd4 $14
) 7... d5 (7... O-O 8. Bc4+ Kh8 9. Nf3 $11) 8. exd5 $14 Nxd5 $4 (8... Nb4 $142
$14) 9. Qh5+ $18 (9. Qh5+ Kf8 10. Nxd5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "133"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 (1... e5 2. Bb2 $15) 2. h3 (2. e4 Nf6 3. e5 Nd5 $11) 2... Bg7 3. c3 a6
(3... Nf6 4. d4 $15) 4. Nf3 Nc6 5. Na3 (5. d4 d5 $11) 5... Na7 (5... Nxb4 6. e4
$15) 6. Nc4 (6. e4 d5 7. e5 Bf5 $14) 6... e6 (6... Nf6 7. g3 $11) 7. e3 Ne7 8.
d4 d5 9. Nce5 O-O 10. a4 (10. Bd3 $11) 10... Bxe5 (10... f6 $142 $5 11. Ng4 h5
$11) 11. dxe5 $14 c6 12. a5 Bd7 13. Qd4 Kh8 (13... Nb5 14. Qc5 $16) 14. Ng5 (
14. e4 Nb5 15. Qc5 Ng8 $16) 14... Ng8 (14... Nf5 15. Qf4 $14) 15. Qg4 (15. e4
Qc7 $16) 15... Nh6 $2 (15... f6 $142 16. Nf3 c5 $14) 16. Bd3 $4 (16. Qh4 f6 17.
Qxh6 fxg5 $18) 16... f6 (16... Nxg4 $142 17. Nf3 Nh6 18. e4 $19) 17. exf6 $4 (
17. Qh4 $142 Kg7 18. e4 fxe5 19. Nxe6+ Bxe6 20. Bg5 $18 (20. Qxh6+ $6 Kg8 $14))
17... Nxg4 $19 18. hxg4 Qxf6 19. Nf3 (19. Rxh7+ Kg8 20. Kd1 Qxg5 21. Rxd7 Rxf2
22. Be2 $19) 19... Qxc3+ 20. Ke2 Qxb4 (20... Qxa1 $142 21. Bxg6 h6 22. g5 $19)
21. Bd2 (21. Ne5 Be8 22. Ba3 Rxf2+ 23. Kxf2 Qd2+ (23... Qxa5 24. Nf7+ Bxf7 25.
Bb2+ Kg8 26. Rxa5 $16) 24. Be2 Kg8 $19 (24... Qxa5 25. Nf7+ Bxf7 26. Bb2+ Kg8
27. Rxa5 $16)) 21... Qd6 (21... Qxg4 $142 22. Rag1 e5 23. Rh4 $19) 22. g3 (22.
Bxg6 e5 23. Rxh7+ Kg8 $19) 22... b5 (22... e5 $142 23. Ng5 Qf6 24. Rxh7+ Kg8
25. Ra4 $19) 23. axb6 Nb5 (23... e5 $142 $5 24. Nh4 e4 25. Bc3+ Kg8 26. bxa7
Bxg4+ 27. Ke1 exd3 28. f4 $19) 24. Ng5 (24. Bxg6 e5 25. Bxh7 Kg7 $19) 24... Qb8
(24... e5 25. Nxh7 Bxg4+ 26. Ke1 $19) 25. Bb4 (25. Rxh7+ Kg8 $19) 25... Qxb6 (
25... Qe5 $142 26. Bxb5 Qb2+ 27. Bd2 Qxb5+ 28. Ke1 $19) 26. Bxf8 (26. Rxh7+ Kg8
27. Rxd7 Nd4+ 28. exd4 Qxb4 $19) 26... Nc3+ (26... Rxf8 27. Rxh7+ Kg8 28. Rah1
Nc3+ 29. Kf1 $19) 27. Kf1 Rxf8 28. Rxh7+ (28. Nxh7 Rd8 29. Nf6+ Kg7 30. g5 $17)
28... Kg8 29. Rxa6 (29. Re1 Ne4 $1 30. Bxe4 Qb5+ 31. Kg1 dxe4 32. Rxd7 Qxg5 $19
) 29... Qb7 (29... Qxe3 $142 $1 30. Bf5 Qe2+ (30... gxf5 $6 31. fxe3 fxg4+ 32.
Kg2 $14) (30... exf5 $143 31. fxe3 fxg4+ 32. Kg2 $14) (30... Qxg5 31. Rxd7 gxf5
32. Raa7 fxg4 33. Rg7+ Qxg7 34. Rxg7+ Kxg7 35. Ke1 $19) 31. Kg1 gxf5 32. Rxd7
fxg4 $19) 30. Kg2 (30. Rh6 Rf6 31. Nh7 $19) 30... Qc8 (30... Qb2 $142 31. Kh3
Qc1 $19) 31. Ra7 $16 Rf6 (31... Nd1 32. Raxd7 Rxf2+ 33. Kh3 Qxd7 34. Rxd7 Rf6
$16) 32. Raxd7 (32. Rhxd7 $142 Qe8 33. Rg7+ Kh8 34. Rh7+ Kg8 35. Rag7+ Kf8 36.
Rh8+ Kxg7 37. Rxe8 $18) 32... e5 $4 (32... Qf8 33. f4 e5 34. fxe5 Rf2+ 35. Kh3
Ne2 36. Bxe2 Rxe2 $18) 33. Rhg7+ $4 (33. Rdg7+ $142 Kf8 34. Rc7 Qxc7 35. Rxc7
$18) 33... Kf8 $4 (33... Kh8 34. Rc7 Qe8 35. Rh7+ Kg8 36. Rcg7+ Kf8 37. Rh8+
Kxg7 38. Rxe8 e4 39. Re7+ Kf8 $18) 34. Bxg6 (34. Nh7+ Ke8 35. Rge7#) 34... Ne4
$4 {The backward pawn on f2 becomes a target} (34... Qxd7 35. Rxd7 Rxg6 36. f4
$14) 35. Bf5 (35. Nh7#) 35... Qa8 $4 (35... Qxd7 $142 36. Rxd7 Nxg5 $16) 36.
Ne6+ (36. Nh7+ Ke8 37. Rge7#) 36... Ke8 37. Nc7+ (37. Rge7#) 37... Kf8 38. Nxa8
(38. Rh7 Kg8 39. Be6+ Rxe6 40. Rdg7+ Kf8 41. Nxe6+ Ke8 42. Re7#) 38... c5 39.
Bxe4 dxe4 40. Nc7 c4 41. Nd5 (41. g5 Rxf2+ 42. Kxf2 c3 43. Rdf7#) 41... Rc6 (
41... Rf3 42. Rge7 Rf7 43. Rxf7+ Kg8 44. Nf6+ Kh8 45. Rh7#) 42. Nc3 (42. Rge7
Rc8 43. Nf6 c3 44. Rf7#) 42... Re6 (42... Ra6 43. Nxe4 Rh6 44. Rdf7+ Ke8 45.
Ng5 Rh8 46. Ne6 Rh2+ 47. Kxh2 c3 48. Re7#) 43. Nxe4 Ke8 (43... Rh6 44. Rdf7+
Ke8 45. Ng5 Rh8 46. Ne6 Rh2+ 47. Kxh2 c3 48. Re7#) 44. Rc7 (44. Nc5 Rf6 45.
Rde7+ Kd8 46. Nb7+ Kc8 47. Re8#) 44... Kf8 45. g5 (45. Ng5 Re7 46. Rcxe7 c3 47.
Ne6#) 45... Ke8 (45... Ra6 46. Nf6 Rxf6 47. gxf6 c3 48. Rc8#) 46. Rxc4 (46.
Rg8#) 46... Kf8 47. Rcc7 Ke8 (47... Rc6 48. Rgf7+ Kg8 49. Nf6+ Rxf6 50. gxf6 e4
51. Rg7+ Kf8 52. Rc8#) 48. Nf6+ (48. Rg8#) 48... Kd8 (48... Rxf6 49. Rc8#) 49.
g4 (49. Rgd7#) 49... e4 (49... Rxf6 50. gxf6 e4 51. g5 Ke8 52. Rg8#) 50. Kg3 (
50. Rgd7#) 50... Re5 (50... Rd6 51. Ra7 Rd7 52. Rgxd7+ Kc8 53. Ra8#) 51. Rcd7+
(51. Rgd7#) 51... Kc8 52. Kf4 (52. Rg8+ Re8 53. Rxe8#) 52... Re6 (52... Re8 53.
Nxe8 Kb8 54. Rd8#) 53. Nxe4 (53. Rg8+ Re8 54. Rxe8#) 53... Rc6 (53... Ra6 54.
Rdf7 Rf6+ 55. gxf6 Kd8 56. Rg8#) 54. f3 (54. Rde7 Kb8 55. Nd6 Rc8 56. Rb7+ Ka8
57. Ra7+ Kb8 58. Rgb7#) 54... Kb8 55. Nd6 Rc5 (55... Rc4+ 56. Nxc4 Kc8 57. Nd6+
Kb8 58. Rg8#) 56. e4 (56. Rg8+ Rc8 57. Rxc8#) 56... Rc6 (56... Rc8 57. Rb7+ Ka8
58. Ra7+ Kb8 59. Rgb7#) 57. e5 (57. Rg8+ Rc8 58. Rxc8#) 57... Rb6 (57... Rc4+
58. Nxc4 Kc8 59. Nd6+ Kb8 60. Rg8#) 58. g6 (58. Rg8#) 58... Rb4+ 59. Kf5 Rb6 (
59... Ka8 60. Rg8+ Rb8 61. Rxb8+ Kxb8 62. g7 Ka8 63. g8=Q#) 60. f4 (60. Rg8#)
60... Rb4 (60... Ka8 61. Rg8+ Rb8 62. Rxb8+ Kxb8 63. g7 Ka8 64. g8=Q#) 61. g5 (
61. Rg8#) 61... Rb6 (61... Ka8 62. Rg8+ Rb8 63. Rxb8+ Kxb8 64. g7 Ka8 65. g8=Q#
) 62. Ke6 (62. Rg8#) 62... Rb4 (62... Ka8 63. Rg8+ Rb8 64. Rxb8+ Kxb8 65. g7
Ka8 66. g8=Q#) 63. f5 (63. Rg8#) 63... Rg4 (63... Ka8 64. Rg8+ Rb8 65. Rxb8+
Kxb8 66. g7 Ka8 67. g8=Q#) 64. Kf6 (64. Rg8#) 64... Rf4 (64... Rc4 65. Rg8+ Rc8
66. Rxc8#) 65. e6 (65. Rg8#) 65... Rg4 (65... Rxf5+ 66. Nxf5 Kc8 67. Rg8#) 66.
e7 (66. Rg8#) 66... Rg3 (66... Rc4 67. e8=Q+ Rc8 68. Qxc8#) 67. e8=Q# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "34"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. g3 Nf6 (2... Bb7 3. Nf3 (3. Bg2 Bxg2 4. f3 Bxh1 5. Nh3 Nf6 6. Kf2
Bxf3 7. Kxf3 Nc6 8. e3 Ne5+ 9. Ke2 d5 10. Nf2 Qc8 11. c3 Neg4 12. Qg1 e5 13. h3
Nxf2 14. Qxf2 Qxh3 15. Na3 Ng4 16. Qf3 e4 17. Bb2 exf3+ {
samantho-rimazu/net-chess.com 2018/0-1}) 3... e5 4. Bg2 Bxb4 5. Bb2 d6 6. O-O
Nf6 7. d3 Nbd7 8. Nbd2 O-O 9. a4 a6 10. Nb3 Re8 11. c3 Bc5 12. Nxc5 Nxc5 13.
axb5 axb5 14. Qc2 d5 15. Ba3 Na4 16. Rfb1 c6 17. c4 {
algernon (2455)-grahamtrue (2225)/net-chess.com 2016/1-0 (54)}) 3. Bg2 c6 4. c3
$146 (4. Bb2 d5 5. Nf3 h6 6. O-O Nbd7 7. a4 bxa4 8. Rxa4 a6 9. Nd4 Bb7 10. d3
Ne5 11. Nd2 e6 12. c4 dxc4 13. dxc4 Bd6 14. b5 cxb5 15. Bxb7 Ra7 16. cxb5 a5
17. Bc6+ Nfd7 18. Nc4 Bc5 {
pushtiu (2215)-valerypavlovich (2210)/net-chess.com 2016/1-0 (33)}) (4. a4 d5
$11) 4... e6 (4... a5 5. bxa5 Qxa5 6. Nf3 $15) 5. e3 (5. a4 d5 $11) 5... h6 (
5... a5 6. bxa5 d5 7. d4 $15) 6. Ne2 (6. a4 d5 $11) 6... Bd6 (6... a5 7. bxa5
d5 8. O-O $15) 7. d3 (7. a4 bxa4 8. O-O a5 $11) 7... Nd5 (7... a5 8. bxa5 Qxa5
9. Nd2 $11) 8. a3 (8. a4 bxa4 9. Rxa4 O-O $14) 8... Qf6 (8... O-O 9. a4 bxa4
10. Rxa4 $14) 9. O-O g5 (9... a5 10. e4 Nxc3 11. Nbxc3 axb4 12. Nxb5 cxb5 13.
e5 Bxe5 14. d4 $16) 10. Bxd5 (10. e4 $5 Nb6 11. f4 $16) 10... exd5 $14 11. Kh1
(11. a4 Bxb4 12. axb5 Bc5 $11) 11... Qf3+ (11... a5 12. bxa5 Rxa5 13. f3 $11)
12. Kg1 h5 (12... Be5 13. a4 bxa4 14. Nd2 $11) 13. Nd4 (13. Nd2 Qg4 14. e4 h4
15. exd5 Qh5 $14) 13... Qf6 (13... Qxd1 14. Rxd1 a5 15. bxa5 Rxa5 16. e4 dxe4
17. Bxg5 exd3 18. Rxd3 $14) 14. Ne2 (14. a4 bxa4 15. Qxa4 Be5 $14) 14... h4 (
14... a5 $142 $15) 15. Kh1 $4 (15. a4 Bxb4 16. Nd4 Bc5 17. axb5 hxg3 18. fxg3
Qh6 $11) 15... h3 $4 (15... Qf3+ $142 16. Kg1 h3 $19) 16. Rg1 $4 (16. f4 $142
$14) 16... Qf3+ 17. Rg2 Qxg2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "76"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. g3 Bg7 3. Nc3 $146 (3. c3 Nc6 4. Nf3 Nxb4 5. cxb4 Bxa1 6. Ng5 e5 7.
f3 Qxg5 8. h3 Qf5 9. g4 Qe6 10. Ba3 Qxa2 11. Bc1 Qxb1 12. h4 Qxb4 13. Bh3 Ne7
14. g5 O-O 15. Kf1 Qxh4 16. Bg2 Qxg5 17. Qb3 e4 {
mateusz1703-hen4daleko/kurnik 2014/0-1 (34)}) 3... Nc6 4. a3 d5 5. Rb1 (5. Bg2
Nf6 $15) 5... Bf5 (5... Nf6 6. d4 $15) 6. e3 d4 7. exd4 Nxd4 8. d3 Qd7 9. Bg2
O-O-O 10. Be4 (10. Be3 $142 $5 $15) 10... Bxe4 11. dxe4 (11. Nxe4 Qc6 12. c3
Nb5 $19) 11... Nxc2+ $1 12. Qxc2 Bxc3+ 13. Kf1 Qd1+ (13... Bg7 14. Kg2 $17) 14.
Qxd1 Rxd1+ 15. Kg2 Nf6 (15... Re1 16. Nf3 Rxh1 17. Kxh1 $15) 16. Ne2 $15 Rxh1
17. Kxh1 Nxe4 18. Kg2 $2 (18. f3 Nd2 19. Nxc3 Nxb1 20. Nxb1 $19) 18... Rd8 19.
b5 (19. Nxc3 Nxc3 20. Rb3 Nb5 $19) 19... Rd1 20. Kf3 (20. Rb3 Bf6 $19) 20...
Nd6 (20... f5 $5 21. Rb3 $19) 21. Nxc3 Rd3+ 22. Be3 Rxc3 23. a4 Nf5 (23... Nc4
24. Ra1 $19) 24. a5 (24. g4 $142 Nxe3 25. fxe3 $19) 24... Nxe3 25. fxe3 Kd7 (
25... Ra3 26. Rb4 $19) 26. a6 (26. Rd1+ Ke8 27. Rb1 Ra3 $19) 26... b6 (26...
bxa6 27. Rd1+ Kc8 28. bxa6 $19) 27. Ke4 (27. Rd1+ Ke8 $19) 27... Ke6 (27... c5
28. h3 $19) 28. Rb4 (28. Kd4 Rc2 $19) 28... c5 29. h4 $4 (29. bxc6 f5+ 30. Kf3
Rxc6 31. g4 $19) 29... cxb4 30. g4 b3 31. Kd4 {
White threatens to counter with b2} Rc5 32. e4 (32. Ke4 b2 33. Kd4 b1=Q 34. e4
Qb3 35. g5 Qc3#) 32... b2 33. h5 (33. Kd3 b1=Q+ 34. Ke3 Rc3+ 35. Ke2 Qb2+ 36.
Ke1 Rc1#) 33... b1=Q 34. hxg6 (34. Ke3 Rc3+ 35. Ke2 Qb2+ 36. Ke1 Rc1#) 34...
Qd1+ (34... Qb3 35. gxf7 Qc3#) 35. Ke3 Rc3+ 36. Kf4 (36. Kf2 Qd2+ 37. Kf1 Rc1#)
36... Qf3+ (36... Qd2#) 37. Kg5 Qf6+ 38. Kh6 Rh3# {mate} (38... Qxg6#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. a3 Bg7 4. Nf3 a6 $146 (4... d6 5. e3 (5. d3 e5 6. Nbd2
Bg4 7. g3 c6 8. Bg2 Na6 9. O-O Nc7 10. c4 O-O 11. Qb3 Be6 12. Qc2 d5 13. Ng5
dxc4 14. Nxe6 Nxe6 15. Nxc4 Nd4 16. Bxd4 exd4 17. a4 Rc8 18. Qb3 Nd7 19. b5
cxb5 {giorgo-partuzano/kurnik 2012/1-0 (45)}) 5... Bg4 (5... e5 6. d3 Bg4 7.
Be2 O-O 8. Nbd2 Nbd7 9. h3 Be6 10. c4 d5 11. cxd5 Bxd5 12. O-O Re8 13. Nc4 e4
14. dxe4 Bxe4 15. Ncd2 Bc6 16. Nd4 Bd5 17. N2f3 c5 18. bxc5 Nxc5 19. Rc1 b6 20.
Bc4 {Fournier,F (1755)-Polek (1770)/Active 2004/1-0}) 6. c4 Nbd7 7. Be2 O-O 8.
O-O Bxf3 9. Bxf3 c6 10. b5 Rc8 11. bxc6 bxc6 12. d4 e5 13. Qc2 exd4 14. exd4 d5
15. c5 Rb8 16. Nd2 Ne8 17. Bc3 f5 18. g3 Nef6 19. Bg2 {
OPA-Bennyhill/Live Game Caissa's Web 2004 (45)}) (4... O-O 5. g3 b6 6. Bg2 Bb7
7. O-O d5 8. d3 Nbd7 9. Nbd2 c5 10. c4 d4 11. Qc2 Re8 12. e4 dxe3 13. fxe3 {
1/2-1/2 Bilic,V (2310)-Dumpor,A (2355)/Jahorina BIH 2012}) 5. e4 Rg8 (5... d6
6. Bd3 $11) 6. Bc4 (6. e5 $5 Nh5 7. Nc3 $14) 6... Nxe4 $15 7. Bxg7 Rxg7 8. Qe2
(8. Bd5 Nf6 9. Nc3 c6 $15) 8... Nd6 (8... d5 9. Bd3 $15) 9. Bb3 $11 b6 10. O-O
c6 (10... Bb7 11. d4 $11) 11. Re1 Kf8 12. Nc3 f6 (12... Nf5 13. a4 $11) 13. Ne4
(13. Qd3 Bb7 $11) 13... Nxe4 14. Qxe4 Bb7 (14... d5 15. Qe3 $11) 15. Qf4 d6 (
15... g5 16. Qg3 c5 17. d4 $11) 16. Ng5 $14 h6 $4 (16... Bc8 $142 17. Be6 h6
$14) 17. Ne6+ $18 Kf7 18. Nxd8+ Ke8 19. Nxb7 Kd7 20. Qe4 (20. Qxh6 $142 c5 21.
Be6+ Kc7 $18) 20... e5 21. d4 (21. Qh4 Kc7 22. Nxd6 Nd7 23. Qxh6 Re7 $18) 21...
Ra7 22. Nxd6 $1 Kxd6 23. dxe5+ Ke7 24. exf6+ Kxf6 (24... Kd7 25. fxg7 Kc8 26.
Qe8+ Kb7 27. Re7+ Ka8 28. Qxb8+ Kxb8 29. g8=Q#) 25. Qe5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "95"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. e4 Bg7 3. c3 e6 (3... Nf6 4. Bc4 Nxe4 5. Bxf7+ Kxf7 6. Qf3+ Nf6 7.
Nh3 Nc6 8. Ba3 Ne5 9. Ng5+ Ke8 {
0-1 sonrisante (1900)-eddieteijeiro (2325)/net-chess.com 2009}) (3... a6 4. Bb2
e5 5. Qf3 d6 6. Bc4 Nf6 7. a4 O-O 8. h3 Be6 9. Ba2 Nc6 10. Na3 Na7 11. Bxe6
fxe6 12. Ne2 Nh5 13. Qg4 Qf6 14. O-O Qe7 15. c4 Nf6 16. Qf3 Nd7 17. Qd3 c6 18.
f4 {pillsbury (2215)-samantho (1955)/net-chess.com 2015/0-1 (44)}) 4. Nf3 $146
(4. d3 Ne7 5. Nd2 a5 6. bxa5 Rxa5 7. a4 Bxc3 8. Rb1 O-O 9. Bb2 Bxb2 10. Rxb2 b6
11. Nb3 Ra8 12. Ra2 c5 13. d4 d6 14. Nf3 Nec6 15. d5 Nb4 16. Ra1 exd5 17. exd5
Bg4 18. Be2 Nd7 {jocodelija93-mietz/kurnik 2013/0-1}) (4. a4 Ne7 5. Ba3 O-O 6.
b5 b6 7. Bxe7 Qxe7 8. g3 Bb7 9. h4 Bxe4 10. f3 Bb7 11. f4 Bxh1 12. d4 c6 13.
bxc6 Nxc6 14. Ne2 Bf3 15. d5 Bxd5 16. Nd4 Nxd4 17. cxd4 Qb4+ 18. Qd2 Qxd4 {
chassel-chexxal/chesshere.com 2007/0-1}) 4... Ne7 5. Be2 a6 6. d4 d6 7. Bd2 c6
(7... e5 8. dxe5 dxe5 9. O-O $14) 8. O-O O-O 9. Bd3 (9. Bf4 a5 $14) 9... Bd7 (
9... f5 10. Qe2 $14) 10. Be3 f6 11. a4 Kh8 (11... a5 12. Qb3 $14) 12. c4 Nc8 (
12... a5 13. b5 $16) 13. Nc3 {White prepares the advance b5} Ne7 (13... f5 14.
exf5 gxf5 15. Ng5 $16) 14. c5 d5 15. exd5 exd5 16. Qd2 Qe8 (16... Bg4 17. Be2
$16) 17. b5 $1 cxb5 (17... axb5 18. axb5 {Combination}) (17... cxb5 18. axb5 {
Combination}) 18. Bh6 (18. axb5 Bg4 $16) 18... Rg8 (18... Bxh6 $142 19. Qxh6 b4
$11) 19. Bxg7+ Kxg7 20. axb5 a5 (20... Qf7 21. Rfe1 $16) 21. Ne2 (21. Qf4 $5
$18) 21... Bxb5 $16 22. Bxb5 Qc8 $4 (22... Qxb5 $142 23. Rfb1 Qa6 $16) 23. Rxa5
$18 Na6 24. Rfa1 Nc6 25. Bxa6 (25. R5a4 Nc7 $18) 25... bxa6 $2 (25... Nxa5 26.
Bb5 Nb3 27. Rxa8 Nxd2 28. Rxc8 Nxf3+ 29. gxf3 Rxc8 $18) 26. R5a4 Qb7 (26... a5
27. Nc3 Qd7 28. Nb5 $18) 27. Nf4 Rge8 (27... Qd7 28. Qa2 Rad8 29. Re1 $18) 28.
Nxd5 Ra7 29. Qd3 Qb5 (29... a5 $18) 30. Qxb5 axb5 31. Rxa7+ Kh6 32. Rc7 (32.
Nxf6 Re7 33. Ng8+ Kg7 34. Nxe7 Nxa7 35. Rxa7 g5 $18) 32... Nd8 33. Nxf6 Rh8 34.
Ra8 b4 35. Rxh7+ $1 Rxh7 36. Nxh7 Nc6 37. Nf6 Kg7 38. Nd5 b3 39. Nd2 (39. Ra6
b2 40. Rb6 g5 $18) 39... Nxd4 40. Nxb3 $1 Nxb3 41. c6 Nd4 42. c7 g5 (42... Nb5
43. c8=Q g5 44. Qd7+ Kg6 45. Rg8+ Kh5 46. Qh3#) 43. c8=Q Nf5 (43... Ne2+ 44.
Kf1 Ng3+ 45. hxg3 Kh7 46. Qd7+ Kg6 47. Ra6+ Kh5 48. Qh3#) 44. Ra6 (44. Qd7+ Ne7
45. Qxe7+ Kg6 46. g4 Kh6 47. Ra6#) 44... Nh6 (44... Nh4 45. Qd7+ Kf8 46. Ra8#)
45. Rf6 (45. Qc6 Ng8 46. Qg6+ Kh8 47. Ra8 g4 48. Qxg8#) 45... g4 (45... Ng8 46.
Qd7+ Kh8 47. Rg6 Nf6 48. Qg7#) 46. Qf8+ Kh7 47. Qxh6+ (47. Rxh6#) 47... Kg8 48.
Ne7# {mate} (48. Rf8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "mpopp"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "114"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. d3 d5 (2... d6 3. e3 g6 4. Nf3 Bg7 5. c4 Ne7 6. Be2 O-O 7. O-O Bg4
8. h3 Bd7 9. d4 e4 10. Nfd2 f5 11. Nc3 Be6 12. Qb3 Nd7 13. a4 g5 14. d5 Bf7 15.
Bb2 c6 16. Ncxe4 fxe4 17. Bxg7 {
Skidgel,W-Katz,B (2005)/Schenectady op10a 2003/0-1 (31)}) 3. Bb2 $146 (3. e4
Nf6 4. Qe2 Bxb4+ 5. Kd1 Nc6 6. Qe3 d4 7. Qg5 h6 8. Qxg7 Ke7 9. Bxh6 Nh5 10. Be2
Nxg7 11. Bxg7 Rg8 12. Bh6 Ke8 13. Nf3 Qf6 14. a4 Qxh6 15. g4 Bxg4 16. Nfd2
Bxe2+ 17. Kxe2 Rg2 {sirrad-easydigital/ChessWorld.net 2005/0-1}) (3. Qd2 Be6 4.
e3 Bd6 5. Be2 Nf6 6. f3 Nc6 7. Bb2 O-O 8. Nc3 d4 9. Nb5 a6 10. Nxd6 cxd6 11.
exd4 exd4 12. c3 dxc3 13. Bxc3 Nd5 14. Bb2 Ncxb4 15. Nh3 Qa5 16. Kd1 Nc6 17.
Qg5 Nc3+ {marous-rur2000/kurnik 2014/0-1 (35)}) (3. Nc3 Nf6 4. a3 Nc6 5. e3 Be6
6. Nge2 Bd6 7. Ng3 O-O 8. Bb2 a5 9. Be2 axb4 10. Nb5 b6 11. a4 Qd7 12. O-O d4
13. e4 Qd8 14. Nh5 Nxh5 15. Bxh5 Qd7 16. Nxd6 Qxd6 17. Bc1 b3 {
dugmak-maz_manchester/ChessWorld.net 2005/1-0 (41)}) (3. a3 a5 4. Nf3 axb4 5.
Nxe5 Bd6 $17) 3... d4 (3... Bxb4+ 4. Nd2 d4 5. a3 $19) 4. e4 $2 (4. c3 $5 $15)
4... dxe3 (4... Bxb4+ 5. c3 dxc3 6. Nxc3 $19) 5. fxe3 Bxb4+ 6. c3 Bd6 7. Nf3 h6
8. Nbd2 Nf6 9. e4 Bg4 10. Be2 Nbd7 (10... Nc6 11. O-O $17) 11. O-O Bxf3 12.
Bxf3 O-O 13. Kh1 Nh7 14. Qe2 Ndf6 15. Rg1 (15. Rab1 Ng5 $15) 15... Ng5 $17 16.
Nf1 (16. Rgf1 Nxf3 17. Nxf3 c6 $17) 16... Nxf3 17. Qxf3 Re8 (17... Bc5 18. d4
exd4 19. cxd4 Bxd4 20. Rd1 $19) 18. Bc1 (18. Ng3 Bc5 19. Rgf1 c6 $15) 18... Qd7
(18... Bc5 19. Be3 Bxe3 20. Qxe3 $17) 19. Be3 (19. Bxh6 Bc5 20. Be3 Bxe3 21.
Qxe3 Red8 $15) 19... Ng4 (19... Be7 $142 20. Rd1 Qc6 $17) 20. Bd2 $2 (20. Rb1
$142 $17) 20... Re6 $4 (20... Bc5 $142 21. Ne3 Bxe3 22. Bxe3 Qxd3 $19) 21. Qxg4
$18 Qe7 (21... Bf8 22. Rd1 $18) 22. Rb1 Rg6 23. Qh3 Bc5 24. Be3 (24. Rxb7 $6
Bxg1 25. Kxg1 Rb6 26. Rxb6 axb6 $14) 24... Bxe3 (24... Bb6 25. Nd2 $18) 25.
Qxe3 (25. Nxe3 b6 $18) 25... b6 26. c4 (26. Ng3 Qg5 27. Qxg5 Rxg5 $18) 26...
Rf8 (26... Rd8 27. Rb3 $18) 27. Ng3 Qe6 (27... Rd8 28. Nf5 Qg5 29. Qf3 $18) 28.
Rbf1 c5 29. a4 a5 30. Ne2 Qg4 (30... Qd7 31. Nc3 $18) 31. g3 (31. Rf5 Rg5 32.
Rxg5 hxg5 $18) 31... Kh7 (31... Qd7 32. Nc3 $18) 32. Rf2 h5 (32... Rd6 33. Nc3
$18) 33. Rgg2 (33. Rf5 f6 $18) 33... Qd7 34. Nc3 f5 (34... Rd6 35. Qg5 Rh6 36.
Qf5+ (36. Qxe5 $6 Qxd3 37. g4 Qd4 38. Qf5+ g6 $18) 36... Qxf5 37. Rxf5 $18) 35.
Rxf5 Rxf5 36. h4 $4 (36. exf5 $5 Qxf5 37. Rf2 Qh3 $18) 36... Rgf6 $4 (36...
Rf1+ 37. Kh2 $19) 37. Nd5 $4 (37. exf5 $142 Rxf5 38. Rb2 $18) 37... Rf1+ $19
38. Kh2 R6f3 39. Qg5 g6 (39... Qf7 40. Qxe5 Rxd3 41. Nf4 $19) 40. Qd2 $2 (40.
Qxe5 $142 Qxa4 41. Nf4 $19) 40... Qxa4 41. Ne3 Ra1 (41... Rb1 42. Qe2 Qa1 $19)
42. Kh3 $4 (42. Qe2 Rf6 43. Qb2 $19) 42... Rh1+ 43. Rh2 Rxh2+ (43... Rg1 44.
Rg2 Qa1 $19) 44. Kxh2 Qb3 45. Kh3 (45. Qe2 Rf7 46. g4 hxg4 47. Nxg4 Qc3 $19)
45... a4 46. Kg2 (46. Qe2 Rf8 47. g4 hxg4+ 48. Nxg4 $19) 46... Rf7 47. Kh3 (47.
g4 a3 48. gxh5 gxh5 $19) 47... a3 48. Nc2 a2 49. Na1 (49. Qe2 Qb1 50. Qg2 $19)
49... Qb1 50. Nc2 Qf1+ (50... Qh1+ 51. Qh2 Qxh2+ 52. Kxh2 Rf2+ 53. Kh3 Rxc2 54.
g4 a1=Q 55. gxh5 Qf1+ 56. Kg4 Qg2#) 51. Qg2 $19 Rf2 52. Qxf1 Rxf1 53. Kg2 Rc1
54. Ne3 (54. Na1 Rxa1 55. Kh3 Rh1+ 56. Kg2 a1=Q 57. Kf3 Qd1+ 58. Ke3 Re1+ 59.
Kf2 Qe2#) 54... a1=Q 55. Kf2 (55. Kf3 Rg1 56. Ke2 Qe1+ 57. Kf3 Rxg3#) 55...
Qa2+ 56. Kf3 Re1 57. Nd5 (57. g4 Qe2+ 58. Kg3 Qxe3+ 59. Kg2 Re2+ 60. Kf1 Qf2#)
57... Qe2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 f6 3. e4 Bg7 4. Qf3 $146 (4. Nf3 e5 (4... d6 5. Bc4 e6 6. O-O
c6 7. Re1 Bd7 8. d4 Qb6 9. a3 Na6 10. d5 Nh6 11. dxe6 Bc8 12. Qxd6 Qc7 13. Qxc7
Nxc7 14. Nd4 c5 15. Nb5 Nxb5 16. Bxb5+ Ke7 17. Bc4 Bxe6 18. Bxe6 Kxe6 19. Nd2 {
TriAngel-JJMcKay/ICC 1999/1-0 (38)}) 5. Nc3 a6 6. Bc4 b5 7. Bb3 Bb7 8. d4 Nc6
9. a4 exd4 10. Nxd4 Nxb4 11. axb5 f5 12. Nxf5 gxf5 13. Qh5+ Ke7 14. Qf7+ Kd6
15. Rd1+ Kc5 16. Na4+ {1-0 pcmvr-vitorcosta/net-chess.com 2018}) (4. b5 c6 5.
c4 cxb5 6. cxb5 Qa5 7. Qc2 a6 8. Qxc8+ Kf7 9. a4 Qd8 10. Qxd8 {
1-0 Taulien,H (2350)-Reichelt,B (1890)/remoteschach.de 2002}) (4. Nf3 d5 5.
exd5 Qxd5 $14) 4... b6 5. Bc4 e5 (5... Ba6 6. Bxa6 Nxa6 7. a3 $14) 6. Bxe5 $16
d6 (6... Bb7 7. Bg3 $16) 7. Bb2 Qe7 8. Nh3 (8. Ne2 Bb7 9. d3 Nc6 $16) 8... Be6
(8... Bxh3 $142 $5 9. Qxh3 Qxe4+ 10. Qe3 Qxe3+ 11. fxe3 c6 $14) 9. Bxe6 $18
Qxe6 10. Nc3 Ne7 (10... c6 11. Nf4 Qc4 12. a3 $18) 11. O-O Nd7 12. Rfe1 (12.
Nd5 Nxd5 13. exd5 Qg8 $18) 12... O-O (12... Ne5 13. Qg3 $18) 13. Nd5 Rac8 14.
Qb3 (14. Nhf4 $142 Qf7 15. Nxe7+ Qxe7 16. Qb3+ Qf7 17. d4 $18) 14... c6 $4 (
14... Nxd5 $142 15. exd5 Qg4 $18) 15. Nxe7+ (15. Nhf4 $142 Qxd5 16. exd5 Nxd5
$18) 15... Kf7 16. Nxc8 Rxc8 17. Nf4 (17. Qa3 Bh6 $18) 17... Qxb3 18. axb3 Re8
(18... Ra8 19. d4 Bh6 20. Bc1 $18) 19. Rxa7 Ke7 20. b5 $1 Kf7 (20... cxb5 21.
Nd5+ {Double attack}) 21. Rxd7+ Re7 22. Rxe7+ Kxe7 23. bxc6 Kd8 24. Ne6+ {
White plans e5} Kc8 (24... Ke7 25. c7 h6 26. c8=Q Bf8 27. Ra1 Kf7 28. Qxf8+
Kxe6 29. Qe8#) 25. Nxg7 (25. Ra1 Kb8 26. c7+ Kb7 27. Ra8 Kxa8 28. c8=Q+ Ka7 29.
Nc7 d5 30. Qa8#) 25... Kc7 $18 26. Bxf6 Kxc6 27. e5 d5 28. e6 h5 (28... Kb5 29.
e7 Kc6 30. e8=Q+ Kd6 31. Re6+ Kc5 32. Be7+ Kd4 33. Qa4#) 29. e7 Kc5 (29... b5
30. e8=Q+ Kc7 31. Bd8+ Kc8 32. Re7 g5 33. Bb6#) 30. e8=Q b5 (30... Kd6 31. Be5+
Kc5 32. Ne6+ Kb4 33. Qa4#) 31. b4+ $1 Kxb4 (31... Kxb4 32. Bc3+ {Mate attack})
32. Qc6 d4 (32... Ka5 33. Ra1+ Kb4 34. Bc3#) 33. Rb1+ Ka5 (33... Ka4 34. Qa8#)
34. Qxb5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. g3 Bb7 (2... Nf6 3. Bg2 c6 4. c3 e6 5. e3 h6 6. Ne2 Bd6 7. d3 Nd5
8. a3 Qf6 9. O-O g5 10. Bxd5 exd5 11. Kh1 Qf3+ 12. Kg1 h5 13. Nd4 Qf6 14. Ne2
h4 15. Kh1 h3 16. Rg1 Qf3+ 17. Rg2 {
samantho-valerypavlovich/net-chess.com 2018/0-1}) 3. Bg2 $4 $146 (3. Nf3 Nc6 (
3... e5 4. Bg2 Bxb4 5. Bb2 d6 6. O-O Nf6 7. d3 Nbd7 8. Nbd2 O-O 9. a4 a6 10.
Nb3 Re8 11. c3 Bc5 12. Nxc5 Nxc5 13. axb5 axb5 14. Qc2 d5 15. Ba3 Na4 16. Rfb1
c6 17. c4 Qd7 18. Nd2 {
algernon (2455)-grahamtrue (2225)/net-chess.com 2016/1-0 (54)}) 4. a3 a5 5. Bb2
axb4 6. axb4 Nxb4 7. Rxa8 Bxa8 8. c3 Nd5 9. Bg2 c6 10. Nd4 Ndf6 11. O-O h6 12.
Qb3 e6 13. Qa2 Bb7 14. Nxb5 Bc8 15. Nd4 Bd6 16. d3 Ne7 17. c4 O-O {
popovicigelu-henryk74 (1630)/kurnik 2011/0-1 (55)}) (3. f3 $142 $15) 3... Bxg2
$19 4. f3 Bxh1 5. Nh3 Nf6 (5... e6 $5 6. Bb2 Qe7 7. a3 $19) 6. Kf2 Bxf3 $1 7.
Kxf3 (7. exf3 e6 {Combination}) (7. Kxf3 e5 {Combination}) 7... Nc6 8. e3 (8.
a4 Qb8 $19) 8... Ne5+ (8... Nxb4 9. Bb2 $19) 9. Ke2 d5 10. Nf2 Qc8 (10... e6
11. Bb2 Nc4 12. Bc3 $19) 11. c3 (11. a4 bxa4 12. Bb2 Qf5 $19) 11... Neg4 (11...
Qf5 12. d4 Nfg4 13. Nxg4 Qxg4+ 14. Ke1 Nf3+ 15. Kf2 Nxh2 16. Qxg4 Nxg4+ 17. Kf3
$19) 12. Qg1 (12. a4 a5 13. axb5 axb4 14. Rxa8 Qxa8 15. cxb4 Nxh2 $19) 12... e5
13. h3 (13. a4 bxa4 14. Rxa4 Nxf2 15. Qxf2 c5 $19) 13... Nxf2 14. Qxf2 Qxh3 15.
Na3 (15. a4 bxa4 16. Kd1 Bd6 $19) 15... Ng4 (15... Ne4 $5 16. Qf3 c6 17. Kd1
$19) 16. Qf3 (16. Qf1 Qh2+ 17. Kd1 a6 $19) 16... e4 17. Bb2 (17. Qf5 c6 18. Qf4
$19) 17... exf3+ 18. Kxf3 Ne5+ 19. Kf4 (19. Ke2 Qg4+ 20. Kf2 Qf3+ 21. Kg1 Ng4
22. Nxb5 Qxg3+ 23. Kh1 Nf2#) 19... Nd3+ (19... Qg4+ 20. Kxe5 Qe4#) 20. Kf3 $19
Nxb2 21. Rg1 Qf5+ 22. Ke2 O-O-O (22... Qg4+ 23. Kf2 Nd3+ 24. Kg2 Bd6 25. Kh2
Qh4+ 26. Kg2 Qxg3+ 27. Kh1 Qh2#) 23. g4 $19 Qd3+ 24. Kf3 Qe4+ (24... Qxd2 $142
25. Rf1 $19) 25. Kg3 Bd6+ (25... h5 26. Rf1 Bd6+ 27. Rf4 hxg4 28. Kf2 Rh2+ 29.
Ke1 Qh1+ 30. Rf1 Bg3#) 26. Kh3 g5 (26... h5 27. g5 Qf3+ 28. Kh4 Qf2+ 29. Kh3
Qh2#) 27. Nb1 (27. Rf1 h5 28. Rf4 hxg4+ 29. Kxg4 gxf4 30. Nxb5 Rdg8#) 27...
Qf3+ 28. Rg3 Qxg3# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samantho"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. g3 Bxb4 3. a3 (3. Nf3 d6 4. c3 Bc5 5. e3 Bg4 6. Be2 Nc6 7. Ng5 Bxe2
8. Qxe2 Qxg5 9. h4 Qf6 10. Qg4 Nh6 11. Qh5 O-O-O 12. Qe2 d5 13. a3 d4 14. Qc4
Bb6 15. Rg1 dxe3 16. dxe3 Qf3 17. Ra2 Rd1# {
mate perozim-sgbrito (2330)/net-chess.com 2004/0-1}) (3. Bb2 Nc6 4. Bg2 d5 5.
Nf3 Nf6 6. Nxe5 Nxe5 7. Bxe5 O-O 8. O-O c6 9. a3 Be7 10. Nc3 Bf5 11. d3 Re8 12.
Bxf6 Bxf6 13. Qd2 d4 14. Ne4 Rc8 15. Rab1 b6 16. Nxf6+ Qxf6 17. a4 c5 {
Dutta-stampyshortlegs/ChessWorld.net 2012/0-1 (52)}) 3... Bc5 4. Bg2 $146 (4.
Nc3 d5 5. e4 dxe4 6. Nxe4 Qd4 7. Nxc5 Qxa1 8. c3 Nd7 9. Nb3 Qb1 10. Qe2 Qxb3
11. d4 Qxc3+ 12. Kd1 Qxd4+ 13. Bd2 Nc5 14. Nf3 Qa1+ 15. Bc1 Bg4 16. Rg1 Rd8+
17. Ke1 Qxc1+ 18. Qd1 Qxd1# {
mate Widler,N (2000)-Tauscher,K/remoteschach.de 2005/0-1}) 4... e4 $1 5. Bxe4
$4 (5. Nc3 $142 d5 6. d4 $17) 5... Qf6 $19 6. Nf3 Qxa1 7. c3 (7. d4 Nf6 8. Bf5
Qxb1 9. dxc5 Na6 $19) 7... Qa2 (7... d5 8. Bd3 Qa2 9. Qc2 Qxc2 10. Bxc2 $19) 8.
O-O Qe6 (8... d5 $142 9. Bc2 $19) 9. d3 (9. Ng5 Qe7 10. d4 Nf6 $19) 9... Nf6 (
9... f5 $142 $5 10. Ng5 Qb6 11. Bxf5 Qxb1 12. Bxh7 $19) 10. Ng5 Qb6 11. Nd2 h6
12. Ngf3 (12. Nh3 Nxe4 13. dxe4 g5 $19) 12... d5 13. d4 dxe4 14. dxc5 Qxc5 15.
Nd4 (15. Qa4+ Qc6 16. Qxc6+ Nxc6 $19) 15... Qxc3 16. Nb5 Qe5 17. e3 (17. Qb3 a6
18. Nc3 $19) 17... Qxb5 18. Qc2 Qc6 (18... Bh3 $142 19. Re1 Qc6 20. Qxc6+ Nxc6
$19) 19. Bb2 (19. Qxc6+ Nxc6 20. Bb2 $19) 19... Qxc2 20. Bc1 Be6 21. Kg2 Nc6
22. h3 O-O-O 23. f3 exf3+ 24. Kxf3 Rxd2 25. Bxd2 Qxd2 26. Rh1 (26. g4 Bd5+ 27.
Kg3 Qg2+ 28. Kf4 Qh2+ 29. Kf5 Qe5#) 26... Bd5+ 27. Kf4 (27. e4 Bxe4#) 27...
Qf2# {mate} 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "samantho"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "25"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e4 e5 3. Bxb5 c6 4. Bc4 Bxb4 (4... Nf6 5. f3 Bxb4 6. Ne2 O-O 7. c3
Bc5 8. Ba3 Bxa3 9. Nxa3 d5 10. exd5 cxd5 11. Bb3 Be6 12. O-O Qb6+ 13. d4 exd4
14. cxd4 Na6 15. Nc2 Rac8 16. Rc1 Nb4 17. Nxb4 Qxb4 18. Rxc8 Bxc8 19. g4 {
pikelet-19larry/ChessWorld.net 2014/0-1 (31)}) 5. Nf3 d6 6. c3 Bc5 $146 (6...
Ba5 7. O-O Ba6 8. Na3 Nf6 9. Re1 O-O 10. Qb3 Bb6 11. d4 exd4 12. cxd4 Bb7 13.
e5 d5 14. exf6 dxc4 15. Qxc4 Ba6 16. Qc3 Qxf6 17. Nc4 Bc7 18. Ba3 Rc8 19. Be7
Qf4 20. g3 Qh6 21. Nce5 {Aggie-Klaus_mueller/playchess.de 2005/1/2-1/2 (37)}) (
6... Ba5 7. d4 Nf6 8. Bg5 $11) 7. d4 $16 Bb6 (7... exd4 $142 $5 8. cxd4 Bb4+ 9.
Nbd2 Nf6 $14) 8. dxe5 $18 Be6 (8... dxe5 $142 9. Qxd8+ Bxd8 10. Nxe5 Be6 $18)
9. Bxe6 fxe6 10. exd6 Nd7 11. Qb3 $4 (11. Qa4 $142 Bc5 12. e5 $18 (12. Qxc6
$143 Ngf6 $18)) 11... Kf7 $4 (11... Nc5 $142 12. Qc4 Qxd6 $16) 12. Ng5+ $18 Kf6
(12... Kg6 13. Qxe6+ Qf6 14. Qxd7 Rd8 15. Qf5+ Qxf5 16. exf5+ Kf6 $18) 13.
Qxe6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "112"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Nf3 Bg7 3. c3 Nc6 $146 (3... f5 4. Bb2 e5 5. d3 Qe7 6. Nbd2 Nf6 7.
Qc2 O-O 8. a3 d6 9. g3 f4 10. Bg2 fxg3 11. fxg3 Ng4 12. O-O Ne3 13. Qd1 Nxf1
14. Qxf1 Bg4 15. Qe1 Nc6 16. h3 Be6 17. c4 Qd7 18. Qf1 {
decembernight-xcxcx10/kurnik 2013/1-0 (58)}) (3... Nf6 4. h3 d5 5. d4 O-O 6.
Bg5 h6 7. Bh4 c6 8. e3 a5 9. Qb3 a4 10. Qc2 Nbd7 11. g4 Ne4 12. a3 Re8 13. c4
g5 14. Bg3 e5 15. cxd5 Nxg3 16. fxg3 exd4 17. Ra2 Rxe3+ 18. Kf2 {
valerypavlovich-bluewolf/net-chess.com 2017/0-1}) (3... Nh6 4. Bb2 d6 5. a3 e5
6. d3 Nd7 7. g3 c5 8. Bg2 Rb8 9. O-O b6 10. Qd2 Bb7 11. b5 Nf5 12. c4 f6 13. a4
h5 14. a5 h4 15. axb6 Nxb6 16. Rxa7 O-O 17. Nxh4 Nxh4 18. Bxb7 {
novemberrain1-drita2012/kurnik 2014/1-0 (52)}) (3... Nf6 4. d4 $11) 4. h3 (4.
d4 $5 $11) 4... Nxb4 $15 5. Ba3 (5. cxb4 Bxa1 {Pinning} (5... Bxa1 {Deflection}
)) 5... Nc6 $17 6. e3 a6 7. d4 b6 8. Nbd2 Bb7 9. Bc4 (9. e4 Nf6 $15) 9... d5
10. Bd3 (10. Bb3 e5 $15) 10... Nf6 (10... e5 11. Be2 $17) 11. O-O O-O 12. g4 (
12. Rb1 Re8 $17) 12... Re8 13. Ne5 $2 (13. g5 $142 $5 Nh5 14. Qc2 $17) 13...
Nxe5 $19 14. dxe5 Ne4 15. Nxe4 (15. f4 Nxc3 16. Qb3 Nb5 $19) 15... dxe4 16.
Bxe4 $2 (16. Be2 Bxe5 17. Bb2 $19) 16... Bxe4 17. c4 (17. Qd4 Bf3 $19) 17...
Bxe5 18. Rc1 c5 19. Qxd8 Rexd8 20. Rfd1 (20. f3 Rd3 21. Bxc5 bxc5 22. fxe4 Rxe3
$19) 20... Kg7 (20... Bf3 $142 21. Rxd8+ Rxd8 22. Rf1 $19) 21. f4 Bc7 22. Kf2
Rd3 23. Rxd3 Bxd3 24. h4 Rd8 25. Bb2+ f6 26. h5 (26. Kf3 h6 $19) 26... gxh5 27.
gxh5 Kh6 28. Kf3 Kxh5 29. e4 e5 (29... f5 $142 30. exf5 Bxf5 31. Rh1+ Kg6 32.
Rg1+ Kf7 $19) 30. f5 Bxe4+ $1 31. Kxe4 Rd2 32. Rb1 (32. Rh1+ Kg4 33. Rg1+ Kh4
34. Rh1+ Kg3 35. Rxh7 Bd8 $19) 32... Kg4 (32... Rg2 33. Kd5 $19) 33. a4 (33.
Rg1+ Kh3 34. Rg7 Bd8 35. Rxh7+ Kg2 $19) 33... h5 (33... Re2+ $142 34. Kd5 Kxf5
$19) 34. Bc1 (34. Rg1+ Kh3 35. Rg7 Rxb2 36. Rxc7 $19) 34... Rd1 (34... Rd4+ $5
35. Ke3 Rxc4 36. a5 $19) 35. a5 bxa5 36. Rb7 Re1+ (36... Rxc1 $142 37. Rxc7
Rxc4+ 38. Kd3 Rd4+ 39. Ke2 c4 $19) 37. Be3 Bd6 (37... a4 38. Rxc7 a3 39. Rg7+
Kh3 40. Ra7 $19) 38. Rb6 Bf8 (38... Rd1 $142 39. Rxa6 h4 $19) 39. Rxf6 $17 Be7
40. Rg6+ Kh4 (40... Kh3 $142 $19) 41. Re6 $4 (41. f6 Bf8 42. Kf3 $15) 41... Bg5
$19 42. Kxe5 (42. Rxa6 Rxe3+ 43. Kd5 $19) 42... Rxe3+ 43. Kd6 Rxe6+ 44. Kxc5
Re5+ 45. Kb6 Rxf5 46. Kxa6 Rc5 47. Kb6 (47. Kb7 Be3 48. Kb6 a4 49. Ka6 a3 50.
Kb6 a2 51. Kb7 a1=Q 52. Kb6 Rxc4+ 53. Kb5 Qa4#) 47... Rxc4 (47... Be3 48. Ka7
a4 49. Kb7 a3 50. Kb8 a2 51. Kb7 a1=Q 52. Kb6 Rxc4+ 53. Kb5 Qa4#) 48. Kxa5 $19
Kg4 49. Kb5 Rc1 50. Kb4 h4 51. Kb3 h3 52. Kb2 h2 53. Kb3 (53. Ka3 h1=Q 54. Kb3
Qb7+ 55. Ka2 Bf6 56. Ka3 Ra1#) 53... h1=Q 54. Kb2 (54. Ka3 Qf3+ 55. Ka4 Rb1 56.
Ka5 Qa8#) 54... Qb7+ 55. Ka2 Rc8 56. Ka3 Ra8# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 Nc6 3. a3 Nf6 4. g3 $146 (4. Bxf6 exf6 5. e3 a6 6. c4 bxc4 7.
Bxc4 d6 8. Bd5 Bb7 9. Nf3 g6 10. Nc3 Bg7 11. O-O f5 12. Ng5 O-O 13. Rb1 h6 14.
Nf3 Rb8 15. a4 Ne5 16. Bxb7 Rxb7 17. d4 Nxf3+ 18. Qxf3 Qb8 {
constantine (2370)-valerypavlovich (2120)/net-chess.com 2016/1-0 (35)}) (4. e3
e5 5. Bxb5 a6 6. Bc4 d5 7. Bb3 h5 8. Ne2 g6 9. O-O Bh6 10. f4 e4 11. Ba4 Bb7
12. Nd4 O-O 13. Nxc6 Qd6 14. Ne5 c6 15. c4 dxc4 16. Nxc4 Qd8 17. Bb3 Qd3 18.
Nc3 Bg7 {samyaksamadhi-valerypavlovich/net-chess.com 2017/1-0 (40)}) (4. h3 e5
5. Nc3 d5 6. e3 a6 7. Nce2 d4 8. Nf3 e4 9. Nfxd4 Ne5 10. d3 Qd5 11. Ng3 g6 12.
Qc1 Bf5 13. Ngxf5 gxf5 14. Nxf5 exd3 15. Bxe5 d2+ 16. Qxd2 Qxe5 17. Bd3 Qxa1+
18. Qd1 Qxa3 {overtoom-gingerphoenix/gameknot.com 2013/0-1}) (4. e3 Rb8 $14)
4... h6 (4... e5 5. e4 a6 6. Nc3 $15) 5. Bg2 $11 e5 (5... Bb7 6. Nc3 $11) 6.
Bxc6 (6. Bxe5 $5 a5 7. c4 $14) 6... dxc6 $11 7. Bxe5 Bd6 (7... a5 8. bxa5 Rxa5
9. Nf3 $11) 8. Bb2 (8. Bxd6 cxd6 9. a4 bxa4 $14) 8... Bf5 (8... a5 9. c4 $11)
9. Nc3 O-O 10. Nf3 Nd5 (10... a5 11. bxa5 Rxa5 12. O-O $11) 11. d3 (11. Nd4
Nxc3 12. Bxc3 Bd7 $14) 11... Nxc3 (11... Bh3 12. Nd4 Be5 13. Ne4 $11) 12. Bxc3
$14 c5 13. O-O c4 $2 (13... Re8 $142 $14) 14. dxc4 $18 bxc4 15. Qd4 f6 $4 (
15... Qf6 $142 $18) 16. Qd5+ Kh8 17. Qxf5 a6 18. Nh4 Rf7 19. Rad1 Rb8 (19...
Qe8 20. Qd5 $18) 20. Qg6 (20. Qe6 Qe8 21. Qxc4 Re7 $18) 20... Qd7 (20... Qe8
21. Qg4 $18) 21. Nf5 Rb5 (21... Re8 22. e4 $1 Rff8 23. Nxh6 gxh6 24. Bxf6+ Rxf6
25. Qxf6+ Qg7 26. Qd4 $18) 22. Nxh6 $1 gxh6 23. Bxf6+ Rxf6 24. Qxf6+ Qg7 (24...
Kh7 25. e4 Qe8 26. f4 $18) 25. Qxg7+ Kxg7 26. f4 a5 (26... c3 27. Rf3 $18) 27.
c3 axb4 28. axb4 Kf6 29. e4 Be7 30. Rd7 c5 31. bxc5 (31. Ra1 cxb4 32. Ra6+ Kf7
$18) 31... Rxc5 (31... Bxc5+ 32. Kg2 $18) 32. Ra1 Rc6 33. Raa7 (33. Ra8 $142
Bc5+ 34. Kg2 Rb6 $18) 33... Bc5+ 34. Kg2 Re6 (34... Bxa7 35. Rxa7 h5 $18) 35.
Rf7+ Kg6 36. f5+ (36. Rg7+ Kh5 37. Ra5 Rg6 38. Rxc5+ Rg5 39. Kh3 Rxc5 40. g4#)
36... Kg5 37. fxe6 (37. Rg7+ Kh5 38. fxe6 Bxa7 39. e7 Bc5 40. e8=Q#) 37... Be3
(37... Kg6 38. e5 Bf2 39. Rf6+ Kg5 40. Rg7+ Kh5 41. Rf5#) 38. e7 Bxa7 39. e8=Q
h5 (39... Be3 40. Qe5+ Kg6 41. Qf5#) 40. Qg8+ Kh6 41. Rh7# {mate} (41. Qg7#)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "68"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a6 2. d4 d5 3. h3 (3. Nf3 Nc6 (3... Nf6 4. e3 b5 5. Nc3 Nc6 6. a3 Bb7 7.
Bd3 e6 8. O-O Be7 9. e4 dxe4 10. Nxe4 O-O 11. Nxf6+ Bxf6 12. c3 Ne7 13. Bg5
Bxf3 14. Qxf3 Bxg5 15. Bxh7+ Kxh7 16. Qh5+ Bh6 17. g4 g6 18. Qh3 {
itsmenow (2040)-dsteel (2130)/net-chess.com 2015/1-0}) 4. a3 Bf5 5. Bb2 e6 6.
Nbd2 Nf6 7. g3 h6 8. Bg2 Bd6 9. Ne5 O-O 10. c4 a5 11. b5 Nb8 12. O-O Nbd7 13.
Nxd7 Qxd7 14. Rc1 b6 15. cxd5 exd5 16. Qb3 a4 17. Qf3 Ne4 {
hinchbox (2195)-cyrilrussell (2585)/net-chess.com 2011/0-1 (43)}) 3... h6 $146
(3... Nc6 4. a3 Bf5 5. Nc3 h6 6. Nf3 g5 7. Ne5 Nxe5 8. dxe5 Qd7 9. Nxd5 Qe6 10.
Nxc7# {mate 1-0 wee harv-gordiemac/ChessWorld.net 2011}) (3... c6 4. f3 e6 5.
h4 Bxb4+ 6. c3 Be7 7. Rh3 Bxh4+ 8. Kd2 e5 9. dxe5 Bxh3 10. Nxh3 Qe7 11. Ba3
Qxe5 12. f4 Qc7 13. e3 Nf6 14. Qf3 Ne4+ 15. Ke2 Ng3+ 16. Ke1 Nd7 17. Qg4 Nf5+
18. Ke2 {Beck,D-Jaszczowski,Z/ZN-2010-0-00981 2010/0-1 (36)}) (3... e5 4. dxe5
Bxb4+ 5. c3 $15) 4. Nf3 Nc6 (4... e5 5. dxe5 Bxb4+ 6. Bd2 $11) 5. c3 Nf6 6. e3
Bf5 7. Bd3 Bxd3 8. Qxd3 Ne4 9. O-O e6 10. Nbd2 Nxd2 11. Bxd2 b5 (11... Qf6 $5
$11) 12. a4 $16 bxa4 (12... Na7 13. e4 $16) 13. Rxa4 Qc8 (13... Nb8 14. e4 $16)
14. Rfa1 $18 Bd6 15. Rxa6 (15. e4 $5 Nb8 $18) 15... Rxa6 $16 16. Rxa6 Nb8 (
16... Qb7 $142 $16) 17. Ne5 $4 (17. Ra7 $142 $16) 17... Bxe5 (17... Qxa6 18.
Qxa6 Nxa6 19. Nd3 $19) 18. Qb5+ $4 (18. Ra7 $142 Bd6 19. c4 $19) 18... Nd7 (
18... c6 $142 19. Qa5 Qxa6 20. Qxa6 Nxa6 21. dxe5 Kd7 $19) 19. dxe5 $14 O-O 20.
f4 Nb6 21. Bc1 Nc4 (21... Qb7 22. Qa5 $14) 22. Kf2 (22. e4 Nb6 $16) 22... g6 (
22... Rd8 23. e4 $16) 23. Kf3 (23. e4 Rd8 $16) 23... Kg7 (23... Rd8 24. Qc6 Nb6
25. Ra7 $16) 24. h4 (24. e4 Rd8 $16) 24... Nb6 (24... f6 25. exf6+ Rxf6 26. Ra7
$11) 25. g4 (25. Ra7 Qd8 26. Kg4 Qb8 $14) 25... g5 (25... Qd8 26. Kg3 $14) 26.
hxg5 $16 hxg5 27. e4 (27. Ra7 $142 $5 $16) 27... dxe4+ $11 28. Kxe4 $2 (28. Kg2
$142 $11) 28... Qb7+ $19 29. Ke3 (29. Kd3 Qg2 30. Rxb6 Rd8+ 31. Rd6 Rxd6+ 32.
exd6 Qf1+ 33. Kc2 Qxb5 34. dxc7 $19) 29... gxf4+ (29... Nd5+ 30. Qxd5 Qxd5 31.
Ra5 gxf4+ 32. Kxf4 Qc4+ 33. Kf3 $19) 30. Kxf4 $4 (30. Kf2 Rh8 31. Bxf4 $19)
30... Qg2 (30... Nd5+ 31. Qxd5 Qxd5 32. Ra5 Qc4+ 33. Kg3 Qxc3+ 34. Kg2 Qxb4 35.
Ra3 Qe4+ 36. Rf3 Qc2+ 37. Rf2 Qxc1 38. Rf1 Qb2+ 39. Rf2 Qxe5 40. g5 $19) 31.
Be3 $4 (31. Rxb6 $142 cxb6 32. Be3 $19) 31... Nd5+ 32. Qxd5 exd5 33. Bd4 (33.
Bc5 Qh2+ 34. Kf5 Re8 $19) 33... Qe4+ 34. Kg3 Qd3+ (34... Qd3+ 35. Kg2 Qxa6 $19)
0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. d4 Nf6 3. f3 e6 (3... Nbd7 4. Bg5 e5 5. c3 exd4 6. Qxd4 Be7 7. Nd2
O-O 8. O-O-O c5 9. bxc5 Bxc5 10. Qh4 Qb6 11. e3 Ne5 12. Nb3 Bxe3+ 13. Bxe3
Qxe3+ 14. Kb2 Bf5 15. Re1 Nd3+ 16. Bxd3 Qxd3 17. Nd4 Bd7 18. Nge2 {
keiters-smithche (2340)/net-chess.com 2011/0-1 (31)}) 4. Ba3 (4. Qd2 Bd6 5. c3
O-O 6. Nh3 e5 7. g4 Nc6 8. Na3 exd4 9. b5 dxc3 10. Qxc3 Bb4 11. bxc6 Bxc3+ 12.
Kd1 Bxa1 13. g5 Ne8 14. cxb7 Bxb7 15. e3 d4 16. e4 d3 17. Bd2 Qd4 18. Nf2 Qxf2
{pinpuk-djinnocide (2230)/gameknot.com 2015/0-1}) 4... Bd6 5. Nc3 $146 (5. g4
Bf4 6. Nh3 Bd6 7. Nc3 Nc6 8. Rb1 Bd7 9. Bg2 Qe7 10. e4 dxe4 11. fxe4 e5 12. g5
Ng8 13. Nd5 Qe6 14. Qd3 Nge7 15. dxe5 Qxe5 16. b5 Nb4 17. Bxb4 Bxb4+ 18. Nxb4
O-O 19. Nd5 Nxd5 {kirklandlake-pieeater/ChessWorld.net 2011/1-0 (57)}) (5. e3
Qe7 $17) 5... O-O (5... a5 6. Nb5 axb4 7. Nxd6+ Qxd6 8. Bb2 $19) 6. e3 (6. Nb5
Be7 $17) 6... a6 (6... a5 7. Qb1 $19) 7. Nge2 (7. Rb1 a5 $17) 7... b5 (7... a5
8. Qb1 $19) 8. Qd2 a5 $4 (8... c6 $142 $17) 9. Nxb5 $14 axb4 10. Bxb4 Bxb4 11.
Qxb4 Na6 12. Qc3 Rb8 (12... Bd7 13. Nc1 $14) 13. a4 Rb7 14. Ng3 c6 15. Na3 (15.
Qxc6 $143 Qa5+ 16. Kf2 Rb6 $15) 15... Qb6 (15... Nb4 16. Bd3 $16) 16. Bd3 (16.
a5 Qa7 17. Qxc6 Qa8 $18) 16... Qb2 (16... Nb4 $142 $5 $16) 17. Qxb2 $18 Rxb2
18. O-O (18. a5 c5 $18) 18... Nb4 19. Rfc1 (19. Rfb1 Nxd3 20. cxd3 Rxb1+ 21.
Rxb1 Ba6 $18) 19... Nxd3 20. cxd3 Bd7 (20... Ba6 21. Rxc6 Bxd3 22. Rac1 $16)
21. Nc2 (21. e4 Ra8 22. Nc2 Ra5 $16) 21... g6 (21... Ra8 22. e4 $16) 22. h4 (
22. a5 Ra8 23. Ne1 Ra6 $18) 22... Rfb8 (22... Ra8 23. e4 $16) 23. e4 dxe4 (
23... Bc8 24. a5 $18) 24. dxe4 Ra8 25. e5 c5 $2 (25... Nd5 $18) 26. exf6 (26.
dxc5 $6 Rxa4 27. Rxa4 Bxa4 28. exf6 Rxc2 29. Rxc2 Bxc2 $18) 26... Rxa4 (26...
cxd4 27. Nxd4 Rb4 28. Nc6 Bxc6 29. Rxc6 Rxh4 30. Ne4 $18) 27. Rxa4 (27. Ne3 Rb3
28. Rxa4 Bxa4 $18) 27... Bxa4 28. Ne1 h5 (28... Kf8 29. dxc5 Bc6 30. Nd3 $18)
29. dxc5 Bc6 (29... Rb7 30. Ne4 Bc6 31. Nd3 $18) 30. Nd3 Rd2 (30... Rb7 31. Ne5
Rc7 32. Ne4 Bxe4 33. fxe4 $18) 31. Nb4 Ba8 32. c6 Bxc6 (32... Rd8 33. Ne4 Rc8
34. Nd6 $18) 33. Nxc6 Kf8 (33... Ra2 34. Ne7+ Kh7 35. Rc8 Rd2 36. Ne4 Rd1+ 37.
Kh2 Rd7 38. Ng5+ Kh6 39. Ng8#) 34. Ne4 Rd5 35. Kf2 (35. Kf2 Ke8 36. f4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "131"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 f6 3. e4 h5 (3... d5 4. exd5 cxd5 5. a3 Qd6 6. Nc3 h5 7. Nb5
Qe5+ 8. Bxe5 fxe5 9. Nc7+ Kd8 10. Nxa8 Bg4 11. Nf3 Nf6 12. h3 e4 13. hxg4 Nxg4
14. Ng5 g6 15. Nf7+ Ke8 16. Nxh8 Bh6 17. Nxg6 Nf6 18. Nc7+ {
BlackDemon (2650)-Sebasmr/FICS rated standard game 2013/1-0}) (3... Qb6 4. a3
d6 5. h3 Nh6 6. Nf3 g6 7. Bd3 e5 8. O-O Na6 9. Nc3 c5 10. Rb1 g5 11. Nd5 Qd8
12. bxc5 Nxc5 13. Bb5+ Bd7 14. Bxd7+ Nxd7 15. d4 Bg7 16. dxe5 fxe5 17. Ba1 b6
18. c4 {ajurshin-chump1978/gameknot.com 2016/0-1 (73)}) 4. e5 $146 (4. Nf3 e5
5. b5 cxb5 6. Bxb5 a6 7. Ba4 Ne7 8. O-O b5 9. Bb3 Bb7 10. Re1 Ng6 11. d4 Qb6
12. dxe5 Bc5 13. Re2 fxe5 14. Bxe5 Nxe5 15. Nxe5 Rf8 16. Nf3 Qg6 17. Nc3 Rxf3
18. Nd5 Kd8 {busal-argit279/kurnik 2014/0-1 (31)}) (4. a3 e5 5. h3 d5 6. d3 d4
7. c3 g6 8. cxd4 exd4 9. Ne2 c5 10. b5 Qa5+ 11. Bc3 dxc3 12. Nbxc3 f5 13. e5
Bd7 14. Nf4 Qxc3+ 15. Ke2 Bxb5 16. Qc1 Qxe5+ 17. Qe3 Nd7 18. Qxe5+ Nxe5 {
novice1234-maftei/ChessWorld.net 2009/0-1 (31)}) (4. a3 d5 $14) 4... fxe5 5.
Bxe5 Nf6 6. Qf3 (6. Be2 h4 $14) 6... d6 $11 7. Bb2 d5 (7... e5 8. Qd3 $11) 8.
c4 (8. Qf4 Qd6 9. Be5 Qe6 $11) 8... Bg4 (8... e5 9. Bxe5 Bxb4 10. cxd5 $11) 9.
Qd3 e6 10. Qg6+ Ke7 11. b5 cxb5 12. Ba3+ Kd7 13. Bxf8 Qxf8 14. Nc3 $2 (14. cxd5
$142 exd5 15. Bxb5+ Nc6 16. Bxc6+ bxc6 17. f3 Qe8+ 18. Qxe8+ Rhxe8+ 19. Kf2 $17
) 14... bxc4 $19 15. Rb1 b6 16. Qc2 Qd6 17. Qb2 (17. Be2 Bf5 18. d3 Rc8 $19)
17... Nc6 18. d3 (18. Be2 d4 19. Nb5 Qe5 $19) 18... cxd3 (18... Qe5+ $142 $5
19. Nce2 cxd3 20. Qxe5 Nxe5 21. Nc1 $19) 19. Bxd3 e5 (19... Qe5+ 20. Nge2 d4
21. Nb5 Bxe2 22. Bxe2 $19) 20. h3 Be6 21. Nge2 (21. Qd2 d4 22. Nce2 Qa3 $19)
21... e4 (21... d4 $142 $5 22. Ne4 Qd5 $19) 22. Bb5 $17 g5 $4 (22... Kd8 23.
Bxc6 Qxc6 24. Nd4 $17) 23. Rd1 $4 (23. Nd4 Rhc8 24. Rc1 $18 (24. Bxc6+ $6 Rxc6
25. Nxc6 Qxc6 $16)) 23... Kc7 $4 (23... Ke7 $17) 24. f3 $4 (24. Rc1 $142 Qb4
25. Qxb4 Nxb4 26. Nxd5+ Kd6 27. Nxb4 $18 (27. Nxf6 $6 Ke5 $11)) 24... exf3 $17
25. gxf3 (25. Bxc6 $5 Kxc6 26. Nb5 fxg2 27. Rg1 $17) 25... Ne5 $19 26. Nd4 Nc4
$4 (26... Kb7 27. Nce2 $19) 27. Qh2 $4 (27. Bxc4 $142 Qg3+ 28. Qf2 Qxf2+ 29.
Kxf2 $18) 27... Qxh2 28. Nxe6+ Kb8 $4 (28... Kd6 $142 29. Rxh2 Kxe6 30. Re2+
Ne5 $19) 29. Rxh2 $18 Ne3 (29... a6 30. Bxc4 dxc4 31. Rb2 $18 (31. Nxg5 $6 Re8+
32. Re2 Rxe2+ 33. Kxe2 Kc7 $18)) 30. Rc1 (30. Rd3 a6 31. Bc6 Nc4 32. Bxa8 Ne5
$18) 30... a5 $6 (30... Rc8 31. Ba6 (31. Nxg5 $6 a6 32. Bd3 Ra7 $18) 31... Re8
32. Nb5 $18 (32. Nxg5 $6 Nc2+ 33. Kd2 Nb4 $18)) 31. Nxg5 (31. Re2 $5 Nf5 32.
Bc6 Ra7 33. Nxd5 Nxd5 34. Bxd5 Rd7 $18) 31... Rg8 32. h4 (32. Ne6 $142 Rg1+ 33.
Kd2 Rxc1 34. Kxc1 Ra7 $18) 32... d4 $2 (32... Ra7 $18) 33. Nce4 (33. Ne2 $5 Nf5
34. Ne6 a4 $18) 33... Nxe4 34. fxe4 (34. Nxe4 $143 Rg1+ 35. Kd2 Rxc1 36. Kxc1
Kc7 $18) 34... Ra7 35. Nf3 (35. Rc6 Rc8 36. Rxb6+ Rb7 37. Rxb7+ Kxb7 $18) 35...
Rd8 $2 (35... Re7 36. Bd3 Rd7 $18) 36. Rd2 Rc7 37. Rxc7 Kxc7 38. Nxd4 (38. Ke2
$142 Ng2 39. Kf2 $18) 38... Rxd4 $16 39. Ke2 $4 (39. Rxd4 $142 $5 Nc2+ 40. Kd1
Nxd4 41. Be8 $16) 39... Rxd2+ (39... Rxe4 $142 $5 40. Rd7+ Kc8 $15) 40. Kxd2
$11 Ng2 41. Be8 Nxh4 42. Bxh5 Kd6 43. Kd3 Ke5 44. Ke3 (44. Kc4 $5 $14) 44...
Ng2+ 45. Kf3 Ne1+ 46. Ke3 (46. Ke2 Nc2 $11) 46... Nc2+ $15 47. Kf3 b5 48. Be8
b4 49. Bd7 Nd4+ (49... Na3 50. Ke3 $15) 50. Ke3 $11 Nc2+ 51. Kf3 (51. Kd3 Na3
$11) 51... Nd4+ 52. Ke3 b3 53. axb3 Nxb3 54. Bc6 Kd6 55. Be8 Nc5 56. Kd4 Ne6+
57. Ke3 Ke5 58. Bb5 (58. Kd3 Nd4 $11) 58... Nc5 $15 {
Exerts pressure on the isolated pawn} 59. Bc6 Kd6 60. Be8 Ke5 61. Bc6 Nb3 62.
Kd3 Nc5+ 63. Kc4 Nxe4 64. Bxe4 Kxe4 65. Kb5 a4 66. Kxa4 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. Nc3 Bb7 3. f3 $146 (3. Nf3 g6 (3... Bxf3 4. gxf3 d6 5. Bg2 Nd7 6.
f4 Rb8 7. Nb5 a6 8. Nd4 {1-0 tedrik-mirage73/kurnik 2014}) 4. e4 Bg7 5. Bb2
Bxe4 6. Bc4 d5 7. Bb3 b5 8. a4 c6 9. axb5 cxb5 10. Qe2 a6 11. Ng5 Bxg2 12. Rg1
Be4 13. f3 Bf5 14. Bxd5 Qb6 15. Kf1 Ra7 16. Bxf7+ Kf8 17. Bb3 Bd4 {
tedrik-anatom46/kurnik 2014/1-0}) (3. e4 e6 4. a3 a5 $11) 3... d5 4. d4 (4. e4
d4 5. Nce2 e5 $15) 4... Nf6 (4... e5 5. a3 a5 6. bxa5 Qh4+ 7. g3 Qxd4 8. Qxd4
exd4 9. Nb5 Rxa5 10. Nxd4 Bb4+ 11. Bd2 Rxa3 12. Rxa3 Bxa3 13. Nb5 $15) 5. Bf4 (
5. a3 e6 $15) 5... Nc6 (5... e5 $5 6. Bxe5 Bxb4 $17) 6. a3 e6 7. g4 (7. e3 a6
$11) 7... Nxb4 (7... Bd6 $142 $5 8. Bxd6 cxd6 $15) 8. axb4 $14 Bxb4 9. Qd3 h5
$4 (9... a5 $5 $14) 10. g5 (10. Qb5+ $142 c6 11. Qxb4 hxg4 12. fxg4 Nxg4 13.
Nf3 $18) 10... Nd7 $16 11. Kf2 e5 (11... a6 12. e4 $16) 12. dxe5 Bc5+ (12...
Qe7 13. Nb5 Nxe5 14. Nxc7+ Kd8 15. Bxe5 Qxe5 16. Nxd5 (16. Nxa8 $143 Qxa1 17.
Nxb6 axb6 $17) 16... Bc5+ 17. e3 Bxd5 18. Rd1 $16) 13. Ke1 (13. e3 O-O $18)
13... a5 (13... Nf8 14. e3 $16) 14. Nxd5 (14. e3 $142 $18) 14... Ba6 $2 (14...
Bxg1 15. Rd1 c6 $18) 15. c4 (15. Qf5 $142 Nf8 16. Rd1 $18) 15... Bb7 $4 (15...
c6 16. e6 $1 cxd5 17. exd7+ Qxd7 18. Qxd5 Bb4+ 19. Kf2 Bc5+ 20. e3 Qxd5 21.
cxd5 Bxf1 22. Kxf1 $18) 16. h4 (16. e6 $142 fxe6 17. Qg6+ Kf8 18. Nxc7 (18.
Bxc7 $143 Qe8 19. Nf4 Bb4+ 20. Kf2 Nc5 $18) (18. Qxe6 $143 Bxd5 19. cxd5 Bb4+
20. Kd1 Nc5 21. Qf5+ Ke8 $18) 18... Bb4+ 19. Kf2 $18) 16... f6 $4 (16... c6
$142 17. Ne3 O-O $18) 17. Qg6+ Kf8 18. e6 (18. gxf6 $142 gxf6 19. e6 $18) 18...
Bxd5 (18... Qe8 19. Qxe8+ Rxe8 20. exd7 $18) 19. cxd5 (19. Qf7# $1 {mate})
19... Bb4+ $18 20. Kf2 Bd6 (20... Qe8 21. Qxe8+ Kxe8 22. exd7+ Kxd7 $18) 21.
Bxd6+ (21. Qf7#) 21... Kg8 22. exd7 (22. Qf7+ Kh7 23. g6+ Kh6 24. Bf4#) 22...
cxd6 $18 23. gxf6 (23. Bh3 Rh7 24. Rc1 Kf8 25. Qxh7 f5 26. Rc8 Rxc8 27. Qxf5+
Kg8 28. dxc8=R Qxc8 29. Qxc8+ Kh7 30. Bf5+ g6 31. Be6 b5 32. Qg8#) 23... Rh7 (
23... Qxf6 24. Qe8+ Kh7 25. Qxh5+ Kg8 26. Qe8+ Kh7 27. Qe4+ g6 $18) 24. f7+ Kf8
25. Qxh7 Kxf7 26. Qxh5+ (26. Rc1 $142 Rb8 27. Qf5+ Kg8 28. Rc8 Rxc8 29. dxc8=R
Qxc8 30. Qxc8+ Kh7 31. Nh3 g5 32. Nxg5+ Kg7 33. Qd7+ Kf6 34. Ne4+ Ke5 35. Qxd6+
Kf5 36. Bh3#) 26... Kg8 27. Bh3 Qc7 28. Be6+ Kf8 29. Qh8+ (29. Qf7#) 29... Ke7
30. Qxa8 (30. Qxg7+ Kd8 31. Qf6#) 30... Qc5+ (30... g6 31. Qe8+ Kf6 32. Qf8+
Ke5 33. Qg7+ Kf4 34. e3#) 31. e3 (31. Kf1 Qc1+ 32. Rxc1 Kf6 33. d8=Q+ Ke5 34.
Qg5+ Kd4 35. Qf4#) 31... Qc2+ 32. Ne2 (32. Ne2 Qxe2+ 33. Kxe2 Kf6 34. d8=Q+ Kg6
35. Rhg1+ Kh7 36. Qh8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "valerypavlovich"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Nc3 Bxb4 3. a3 Bxc3 4. dxc3 d5 (4... Nc6 5. e4 Nf6 6. f3 O-O 7. Bc4
d6 8. Bg5 Be6 9. Bb3 Qe7 10. Ne2 h6 11. Bh4 Rfd8 12. O-O d5 13. exd5 Bxd5 14.
Bxd5 Qc5+ 15. Bf2 Qxd5 16. Qb1 Qd2 17. Ng3 b6 18. Ne4 Nxe4 19. fxe4 {
valerypavlovich (2210)-jlbaf (2455)/net-chess.com 2016/0-1 (40)}) (4... Qf6 5.
e3 e4 6. Ne2 Nc6 7. h3 d6 8. Nd4 Bd7 9. Bb2 O-O-O 10. Bc4 Qg6 11. g4 h5 12.
Nxc6 Bxc6 13. Be2 hxg4 14. Bxg4+ Kb8 15. c4 f5 16. Be2 Qg2 17. Rf1 Rxh3 18. Qd4
Nf6 19. c5 {valerypavlovich-smoothoperator/net-chess.com 2018/0-1 (37)}) 5. h3
$146 (5. Bb2 Nc6 6. Nf3 Nf6 7. g3 Be6 8. Bg2 Na5 9. Nxe5 Nc4 10. Bc1 Nxe5 11.
f3 O-O 12. h3 Nc4 13. g4 Qd6 14. Qd4 c5 15. Qf2 Rad8 16. f4 Ne4 17. Bxe4 dxe4
18. O-O Nd2 19. Rd1 Nf3+ {aweepawn-workchess (2235)/net-chess.com 2016/0-1 (33)
}) (5. c4 d4 $17) 5... h6 (5... Nf6 6. c4 d4 7. c3 $19) 6. e3 Nf6 7. Bb5+ (7.
c4 $5 $17) 7... c6 $19 8. Ba4 (8. Bd3 Be6 $19) 8... Qa5 9. Bb3 Qxc3+ (9... c5
10. Bb2 c4 11. Ba2 $19) 10. Bd2 Qc5 11. Nf3 Nbd7 12. O-O (12. Bb4 $142 Qb6 13.
Bd6 $19) 12... O-O $4 (12... a5 $142 $19) 13. Bb4 $15 Qb6 (13... Qb5 14. Bxf8
Kxf8 15. Nd2 $15) 14. Bxf8 $11 Kxf8 15. c4 e4 16. Nd4 Ne5 (16... c5 $142 17.
Ne2 dxc4 18. Bxc4 Ne5 $11) 17. Nf5 $4 (17. cxd5 $142 cxd5 18. Qd2 $11) 17...
Bxf5 $19 18. cxd5 cxd5 19. Rb1 Qd6 20. a4 Nd3 21. g4 (21. Bc2 Nb4 $19) 21...
Be6 22. Kg2 (22. Bc2 Ne5 23. f4 exf3 $19) 22... Ne5 23. Bc2 Nf3 24. Rxb7 (24.
Rh1 $19) 24... Qh2# {mate} 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e4 a6 3. c4 (3. Nf3 e6 4. d4 Bxb4+ 5. c3 Ba5 6. a4 b4 7. Bb2 Nf6 8.
Bd3 bxc3 9. Nxc3 O-O 10. O-O h6 11. Ne2 d5 12. Nf4 c6 13. Qe2 dxe4 14. Bxe4
Nxe4 15. Qxe4 Bb7 16. Nh5 Qd5 17. Qg4 g5 {
vaingrecsky (2270)-valerypavlovich (2210)/net-chess.com 2016/1-0}) 3... bxc4 4.
Bxc4 e6 $146 (4... c6 5. Qf3 e6 6. Nh3 Bxb4 7. a3 Bc5 8. O-O Nf6 9. e5 Nd5 10.
d3 Bd4 11. Ra2 O-O 12. Bxd5 cxd5 13. Qg3 g6 14. Bh6 Re8 15. Kh1 Nc6 16. Nd2
Bxe5 17. f4 Bf6 18. Rc2 Rb8 19. Nf3 {
pillsbury (2190)-valerypavlovich (2110)/net-chess.com 2015/0-1}) (4... e5 5.
Qf3 Nf6 6. a3 Bb7 7. Ba2 h6 8. Qb3 Qe7 9. Ne2 d6 10. Ng3 d5 11. Nf5 Qe6 12. O-O
c6 13. Nc3 Bc8 14. h3 g6 15. Ne3 Bd6 16. exd5 cxd5 17. Ncxd5 O-O 18. Nd1 Bb7
19. Nb6 {valla-Tony _ R/ChessWorld.net 2016/0-1 (62)}) 5. Bb2 (5. a3 d5 6. exd5
exd5 $11) 5... Nc6 (5... Bb7 $5 $15) 6. a3 $14 Nf6 7. d3 d5 8. exd5 exd5 9. Bb3
(9. Bxf6 gxf6 10. Bb3 Rg8 $11) 9... Be6 (9... Be7 10. Nf3 $11) 10. Ba4 $14 Qd7
$4 (10... Bd7 $142 $14) 11. Bxf6 (11. Qc2 O-O-O 12. Bxc6 Qe7 $18) 11... gxf6 (
11... Qd6 12. Bh4 Bd7 $18) 12. d4 (12. Qc2 Kd8 13. Bxc6 Qd6 14. Bxa8 Qe5+ 15.
Ne2 Qxa1 $18) 12... h5 $4 (12... Rb8 13. Nf3 $16) 13. b5 (13. Qc2 $142 O-O-O
14. Bxc6 $18 (14. Qxc6 $143 Qxc6 15. Bxc6 Rd6 $18)) 13... axb5 $14 14. Bxb5 Ra5
15. a4 Qd6 16. Nc3 Ke7 (16... Kd8 17. Nge2 $14) 17. Bxc6 (17. Nf3 Rg8 18. O-O
Kd8 $14) 17... Qxc6 18. Rc1 (18. Nge2 Rg8 19. g3 Kd7 $11) 18... Bg4 (18... Bh6
19. Rc2 $11) 19. f3 $14 Bf5 20. Nb5 Qe6+ 21. Ne2 (21. Kf2 Kd8 22. Nxc7 Qb6 $16)
21... c6 $11 22. Nbc3 Bg6 (22... Bh6 23. Ra1 $11) 23. O-O (23. Qb3 Ra7 $16)
23... h4 (23... Kd8 24. Re1 $11) 24. Re1 (24. Qb3 Ra7 $16) 24... Qd6 25. Nf4+
Kd7 26. Nxg6 fxg6 27. Qd2 $4 (27. Qd3 $142 f5 28. Rb1 $14) 27... Bh6 $17 28.
Qb2 Rb8 (28... Bxc1 $5 29. Qxc1 h3 $17) 29. Qc2 $15 Bxc1 30. Rxc1 (30. Qxg6
$142 $5 Qf8 31. Rxc1 $15) 30... f5 $17 31. Qd2 Rb4 32. f4 Ra8 33. g3 (33. Re1
$142 $5 $17) 33... hxg3 $19 34. hxg3 Qf6 $4 (34... g5 $142 35. Rf1 gxf4 36.
Rxf4 Rg8 $19) 35. Nxd5 $1 $16 Rxd4 $4 (35... cxd5 36. Qxb4 {Discovered attack})
36. Nxf6+ Ke7 (36... Kd6 37. Qxd4+ Kc7 38. Qd7+ Kb6 39. Qxc6+ Ka7 40. Qc7+ Ka6
41. Rc6#) 37. Qxd4 Kf7 (37... Kf8 38. Qd6+ Kf7 39. Qc7+ Kf8 40. Re1 Rxa4 41.
Qe7#) 38. Rxc6 (38. Qd7+ Kf8 39. Re1 Rxa4 40. Re8#) 38... Kg7 (38... Re8 39.
Qd5+ Kg7 40. Rc7+ Re7 41. Rxe7+ Kxf6 42. Qe6#) 39. Qd7+ (39. Rc7+ Kh6 40. Rh7#)
39... Kh6 (39... Kf8 40. Rc7 Rxa4 41. Qd6#) 40. Qh7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "91"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 e6 4. a3 Be7 5. e3 O-O 6. Bd3 Nbd7 (6... a6 7. O-O
b6 8. c4 Bb7 9. Nc3 c5 10. bxc5 Bxc5 11. cxd5 Nxd5 12. Qc2 Nf6 13. Ne4 Nbd7 14.
Nxf6+ Nxf6 15. Bxf6 Qxf6 16. Bxh7+ Kh8 17. Be4 Bxe4 18. Qxe4 Rac8 19. d4 Bd6
20. Qb7 Qe7 21. Qxb6 {
pierred (2825)-mgoodrich (2445)/net-chess.com 2015/1-0 (37)}) (6... c5 7. bxc5
h6 8. O-O Bxc5 9. c4 Bd6 10. cxd5 exd5 11. Bxf6 Qxf6 12. Nc3 Bg4 13. h3 Bxf3
14. Qxf3 Qxf3 15. gxf3 d4 16. Nb5 Rd8 17. Be4 Nc6 18. Bxc6 bxc6 19. Nxd4 Be5
20. Nxc6 Bxa1 21. Nxd8 {Janek-AxelG/internet 2017/1-0 (56)}) 7. O-O h6 $146 (
7... c5 8. c4 cxb4 9. axb4 Bxb4 10. Qc2 dxc4 11. Bxc4 b6 {
michaelbuss-ncc_1701/ChessWorld.net 2005}) 8. c4 dxc4 (8... c5 9. cxd5 Nxd5 10.
b5 $11) 9. Bxc4 Nb6 10. Bb3 a6 11. Nc3 Nbd5 (11... c6 12. Qc2 $11) 12. Nxd5
Nxd5 13. Qc2 Bf6 (13... a5 14. e4 Nf4 15. Be5 $14) 14. Bxd5 (14. Bxf6 Nxf6 15.
Rfc1 $16) 14... Qxd5 $2 (14... Bxb2 $142 15. Qxb2 exd5 $11) 15. Bxf6 $18 gxf6
16. Qxc7 Qc6 (16... e5 $18) 17. Qxc6 bxc6 18. Rac1 Bd7 (18... a5 19. Rxc6 Bb7
20. Rc7 $18) 19. d4 (19. Rc5 Rfb8 $18) 19... a5 20. Nd2 (20. bxa5 Rxa5 21. Rc3
e5 $18) 20... axb4 21. axb4 Ra2 (21... Rfb8 $5 $16) 22. Ne4 $18 Kg7 23. Nc5 Bc8
24. g4 (24. Ra1 Rb2 $18) 24... Kg6 (24... e5 25. f3 $16) 25. Kg2 (25. Ra1 Rb2
$18) 25... Rb2 (25... Ba6 26. Nxa6 Rxa6 27. Rc5 $18) 26. Nd3 Ra2 (26... Rb3 27.
Rfd1 $18) 27. Kg3 Ba6 28. Rfd1 Bxd3 29. Rxd3 Rc8 $2 (29... Rb8 30. Rxc6 Rxb4
31. h3 $18) 30. Rb3 (30. b5 $142 $5 f5 31. h3 fxg4 32. hxg4 f5 $18) 30... Raa8
31. f4 (31. e4 Kg7 $18) 31... f5 32. h3 fxg4 33. hxg4 Rab8 34. e4 f5 35. gxf5+
exf5 36. e5 Rb5 (36... Kf7 37. Kh4 $18) 37. Rc5 (37. Rbc3 $5 Rxb4 38. d5 Kh5
$18) 37... Rxc5 38. bxc5 Rd8 (38... Kf7 39. Kh4 $18) 39. Rb6 Rxd4 40. Rxc6+ Kg7
(40... Kh5 41. Rf6 Rd3+ 42. Kf2 $18) 41. Rf6 Rc4 42. c6 h5 (42... Rc3+ 43. Kf2
$18) 43. Rxf5 Rxc6 44. Kh4 Kg6 45. Rg5+ Kf7 46. Kxh5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "135"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Bg7 4. c3 Nc6 (4... O-O 5. d3 e6 6. Nd4 d5 7. e3
Nbd7 8. Be2 a6 9. O-O Qe7 10. Na3 c5 11. Nf3 b6 12. Nc2 Bb7 13. d4 c4 14. Ne5
Nxe5 15. dxe5 Nd7 16. f4 b5 17. Nd4 Rab8 18. a4 bxa4 19. Qxa4 {
hen4daleko-treningowe/kurnik 2014/1/2-1/2 (66)}) 5. e3 $146 (5. Na3 a6 6. Nc4
O-O 7. a4 Nd5 8. Qb3 e6 9. e4 Nb6 10. Nxb6 cxb6 11. d4 d5 12. e5 f6 13. exf6
Qxf6 14. Be2 Qf5 15. O-O Qe4 16. Qd1 Ne7 17. Re1 Qf4 18. Bc1 Qd6 19. g3 Bd7 {
jackw171-van4opi4o/kurnik 2012/1-0 (65)}) 5... a6 6. Be2 d5 7. O-O O-O 8. a4
Bf5 9. d3 e5 (9... Qd6 10. Nbd2 $11) 10. Nbd2 (10. b5 axb5 11. axb5 Rxa1 12.
Bxa1 e4 13. dxe4 dxe4 14. bxc6 exf3 15. Bxf3 b6 $14) 10... e4 11. dxe4 dxe4 12.
Nd4 Nxd4 13. cxd4 Nd5 14. Bg4 (14. Qb3 Re8 $11) 14... Qg5 15. Bxf5 Qxf5 16. h3
Nxb4 17. Ba3 a5 18. Qg4 (18. Rb1 c5 19. dxc5 Bc3 $11) 18... Rfe8 (18... Qxg4
19. hxg4 c5 20. Rab1 cxd4 21. exd4 $17) 19. Qxf5 $15 gxf5 20. Bxb4 (20. Rab1
Bf8 $15) 20... axb4 $17 21. Rfc1 Rec8 22. Nb3 b6 23. Rc4 (23. Rc6 Bf8 $15)
23... c5 $1 $17 24. Ra2 (24. dxc5 Bxa1 {Pinning} (24... Bxa1 {Deflection}))
24... b5 (24... cxd4 $5 25. Rxb4 dxe3 26. fxe3 Ra6 $17) 25. Rxc5 $15 Rxc5 26.
Nxc5 Bf8 (26... bxa4 $5 27. Rxa4 Rxa4 28. Nxa4 b3 $15) 27. a5 $14 Bd6 (27...
Bxc5 $5 28. dxc5 Kf8 $14) 28. Nb3 $16 Kf8 29. a6 Bc7 (29... Ke7 30. a7 $16) 30.
Nc5 Ke7 31. Rb2 Ba5 32. g3 Kd6 $2 (32... h6 $142 $16) 33. Nb7+ $18 Kd5 34. Nxa5
Rxa6 35. Nb3 Kc4 36. Nc5 Ra1+ 37. Kg2 h5 $2 (37... Kc3 38. Rb3+ Kc4 39. g4 $18)
38. Rc2+ Kd5 39. Rb2 (39. Nb7 $142 $5 Ke6 40. Rc6+ Kd5 41. Rc5+ Ke6 42. Rxb5
Rb1 $18) 39... Kc4 40. Rc2+ Kd5 41. Rb2 (41. Nb7 $142 $5 Ke6 42. Rc6+ Kd5 43.
Rc5+ Ke6 44. Re5+ Kf6 45. Rxb5 Rb1 $18) 41... Kc4 42. Rc2+ $4 (42. g4 $142 fxg4
43. hxg4 hxg4 $18) 42... Kd5 43. Rb2 (43. Nb7 Ke6 44. Rc6+ Kd7 $18) 43... Ra8
$4 (43... Kc4 44. g4 fxg4 45. hxg4 hxg4 $18) 44. Rxb4 $18 Kc6 45. g4 $1 fxg4 (
45... fxg4 46. Nxe4 {Deflection}) (45... hxg4 46. h4 {Passed pawn}) 46. hxg4
hxg4 47. Nxe4 f5 (47... Ra3 48. Nf6 $18) 48. Nf6 (48. Nc3 Ra3 49. Nxb5 Ra1 $18)
48... Rh8 (48... Rf8 49. Nh5 Kb6 50. Nf4 $18) 49. e4 fxe4 50. Nxe4 Rf8 (50...
Rh3 51. Nf6 $18) 51. Kg3 Rg8 (51... Ra8 52. Kxg4 Ra4 53. Rxb5 Rxd4 54. Re5 $18)
52. Nf6 (52. Nc3 Kd7 53. Rxb5 Rg6 $18) 52... Rd8 (52... Ra8 53. Nxg4 Ra4 54.
Ne5+ Kb6 55. Nc4+ Kc6 56. d5+ Kc5 57. Rxa4 bxa4 58. d6 $18) 53. Kxg4 Rd6 (53...
Kb6 54. d5 $18) 54. Kg5 (54. Kf5 Kb6 55. Ke5 Rd8 $18) 54... Kb6 55. f4 (55. d5
$5 Kc5 56. Rb1 Rd8 $18) 55... Ka5 56. Rb1 Rxd4 57. f5 b4 58. Ng4 Rd8 59. f6
Rg8+ 60. Kf5 Ka4 61. f7 Rc8 (61... Rf8 62. Ke6 $18) 62. Ne5 (62. Ra1+ Kb5 $18)
62... Ka3 (62... b3 63. Kf6 $18) 63. Nd7 (63. Nc4+ $142 $1 Ka2 64. Rb2+ Ka1 65.
Rxb4 Rf8 $18) 63... b3 64. Rf1 (64. Ra1+ Kb2 65. Ra5 Kc2 66. Rc5+ Rxc5+ 67.
Nxc5 b2 $18) 64... b2 65. f8=Q+ (65. Ke6 $142 Ka2 66. Nb6 Rc6+ 67. Ke5 $18)
65... Rxf8+ $11 66. Nxf8 Ka2 67. Ke5 b1=Q 68. Rxb1 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nc6 3. a3 Bf5 4. Nf3 e6 5. h3 $146 (5. b5 Nce7 6. e3 Ng6 7. Be2
Nf6 8. Nd4 Ne7 9. O-O h6 10. Nxf5 exf5 11. Bxf6 gxf6 12. c4 dxc4 13. Bxc4 Ng6
14. d4 Qd7 15. Nc3 O-O-O 16. Qb3 Rh7 17. a4 Bd6 18. a5 Rg8 19. a6 b6 {
Wall,B-WarriorPrince/internet 1999/1-0}) (5. d3 Nf6 6. g3 Bd6 7. Bg2 O-O 8. O-O
h6 9. Nbd2 a6 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Nd5 12. e4 Bxe4 13. dxe4 Nde7 14. e5 Bxe5
15. Ncxe5 Nxe5 16. Nxe5 Nc6 17. Nxc6 bxc6 18. Bxc6 Rc8 19. Bb7 Rb8 {
paschalina-31m05/kurnik 2014/1-0}) (5. g3 g6 6. d3 h5 7. Bxh8 Bg7 8. Bxg7 Qf6
9. Bxf6 Nxf6 10. Bg2 g5 11. Nxg5 O-O-O 12. Nxf7 {
1-0 linakip-mladen123/kurnik 2011}) (5. e3 Qd6 $11) 5... h6 (5... Nf6 6. Nh4
$11) 6. e3 Nf6 (6... Qd6 7. Nc3 $11) 7. Bb5 $14 Qd6 8. Nc3 (8. Be5 Qd7 $14)
8... a6 9. Bxc6+ bxc6 10. d3 Be7 (10... c5 11. Na2 $11) 11. Qd2 (11. Na4 a5 12.
Nc5 axb4 13. axb4 O-O $14) 11... a5 12. Ne2 (12. bxa5 O-O $11 (12... Rxa5 $143
13. e4 $16)) 12... O-O (12... axb4 $5 13. axb4 Rxa1+ 14. Bxa1 Qxb4 $15) 13. O-O
(13. Be5 Qd7 14. O-O $14) 13... Bd8 (13... axb4 $5 14. Be5 Qc5 15. Bxf6 Bxf6
16. axb4 Qd6 $11) 14. Nfd4 (14. Be5 Qd7 15. Ned4 $16) 14... g5 $2 (14... Bg6 $5
$14) 15. Ng3 (15. Nxf5 exf5 16. Nd4 Qd7 $18) 15... Be7 $2 (15... Bg6 $142 $16)
16. Ngxf5 $18 exf5 17. Nxf5 Qd7 18. g4 (18. Nxe7+ Qxe7 19. Qc3 Kg7 $18) 18...
Bd8 (18... Kh7 19. Nxe7 Qxe7 20. Qc3 $18) 19. Nxh6+ Kg7 (19... Kh7 20. Nf5 $18)
20. Nf5+ Kg6 (20... Kh7 21. e4 Rg8 22. f4 $18) 21. f4 Rh8 (21... gxf4 22. Qf2
Ne8 $18) 22. fxg5 Rxh3 23. gxf6 Rg3+ (23... Qe6 $18) 24. Nxg3 Qxg4 25. Kg2 c5
26. Rf4 Qg5 27. Rh1 Bxf6 28. Bxf6 Qxf6 29. Rxf6+ (29. Rg4+ Qg5 30. Rxg5+ Kxg5
31. Qf2 Kg6 32. Qf5+ Kg7 33. Rh7+ Kf8 34. Qxf7#) 29... Kxf6 30. Qf2+ Ke7 31.
Rh7 Ke6 32. Qxf7+ (32. Qxf7+ Ke5 33. Qe7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "132"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. d3 Bg7 4. e4 O-O 5. Nf3 Nc6 6. Nc3 $146 (6. b5 Nb8 7.
Be2 (7. g3 a6 8. a4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 d5 11. e5 Ng4 12. Bg2 Nd7 13. d4
c5 14. O-O cxd4 15. Qxd4 Ndxe5 16. Nxe5 Bxe5 17. Qa4 Bxa1 18. Qxa1 Bf5 19. Rd1
e6 20. Qa4 Qb6 21. Rd2 Rc8 {Shameson,L-Wall,B/Mt View, CA 1987/0-1}) 7... d6 8.
O-O e5 9. c4 Nbd7 10. Nc3 Nc5 11. Nd5 Nxd5 12. cxd5 a6 13. bxa6 Nxa6 14. Qc2
Nc5 15. d4 exd4 16. Nxd4 Qf6 17. Rfd1 Qg5 18. Bc1 Qh4 19. Bf3 Be5 20. g3 Qf6 {
bratek55 (1715)-adam1616/kurnik 2012/0-1 (52)}) (6. b5 Nb8 $11) 6... d5 (6...
Nxb4 7. a3 Nc6 8. Nd5 $17) 7. Rb1 (7. b5 $5 Nb8 8. Nxd5 Nxd5 9. Bxg7 Kxg7 10.
exd5 Qxd5 11. c4 $11) 7... Bg4 (7... Nxb4 8. e5 Nh5 9. a3 $17) 8. a3 Nd4 9. Be2
Nxe2 10. Qxe2 d4 11. Nd1 e5 (11... Nh5 12. Bc1 $11) 12. c3 (12. h3 Bxf3 13.
Qxf3 Qd6 $11) 12... Bxf3 (12... dxc3 13. Nxc3 a5 14. b5 $11) 13. Qxf3 $11 Re8
14. cxd4 exd4 15. O-O Nd7 16. b5 (16. Qg3 c6 $11) 16... Nc5 17. Rc1 b6 18. Qg4
$2 (18. Qg3 $142 $11) 18... Nxd3 $19 19. Rc2 Nxb2 (19... a6 20. bxa6 Qe7 21.
Qf3 Qxe4 22. Qxe4 Rxe4 23. Rxc7 $19) 20. Nxb2 d3 (20... a6 21. bxa6 Rxa6 22.
Qf3 $19) 21. Rd2 $17 Bxb2 22. Rxb2 Qd4 23. Rd2 (23. Rb4 Qc3 $17) 23... Rxe4 24.
Qf3 (24. Qg3 Rd8 25. Qxc7 Re2 $19) 24... Rae8 (24... Rd8 $5 25. h3 $19) 25.
Rxd3 (25. Qxd3 Qxd3 26. Rxd3 a6 27. bxa6 Ra4 $17) 25... Qe5 (25... Qc4 $5 $17)
26. Rd7 $15 f5 (26... Re7 27. Qd3 $15) 27. Qh3 (27. Qb3+ Re6 $11) 27... h5 (
27... Re7 $142 28. Rd8+ Kg7 $15) 28. f4 $4 (28. Qb3+ $142 Re6 29. h3 $11) 28...
Qc5+ $19 29. Kh1 Rxf4 $1 30. Qb3+ (30. Rxf4 Re1+ {Mate attack}) 30... Qc4 31.
Qxc4+ Rxc4 32. Rfd1 (32. h3 Re2 $19) 32... Rce4 (32... Re5 33. a4 $19) 33. Rd8
(33. Kg1 R8e7 $17) 33... Rxd8 $19 34. Rxd8+ Kf7 (34... Kg7 35. Kg1 Ra4 36. Rd7+
Kf6 37. Rxc7 Rxa3 38. Kf2 $19) 35. Rd1 (35. g3 Kf6 $19) 35... Ra4 36. h3 (36.
Rd7+ Kf6 37. Rxc7 Rxa3 $19) 36... Rxa3 37. Rd7+ Ke6 38. Rxc7 Kf6 39. Kg1 Kg5
40. Rd7 Ra5 41. Rd5 (41. Kf2 Rxb5 42. Rxa7 Rb2+ 43. Kf3 h4 $19) 41... Kf4 (
41... a6 $5 42. Rd4 Rxb5 43. h4+ Kh6 44. Rd8 $19) 42. Kf2 Ra2+ 43. Kg1 Kg3 (
43... g5 $5 44. Rd4+ Ke5 45. Rd7 $19) 44. Rd3+ Kf4 45. Rd6 $4 (45. Rd5 g5 46.
Rd4+ Ke5 47. Rd7 $19) 45... g5 $19 46. Kh2 (46. Rd4+ Ke3 47. Rd5 Ke4 $19) 46...
Ra5 47. Rh6 (47. Rd4+ Ke3 48. Rd5 a6 49. Rxf5 Rxb5 50. Rf3+ Ke4 $19) 47... h4
48. Rh7 Rxb5 49. Rxa7 Rb2 50. Re7 b5 51. Re1 b4 52. Re8 (52. Rf1+ Ke5 $19)
52... b3 53. Re1 (53. Rb8 $19) 53... Rc2 54. Rf1+ Ke5 55. Re1+ Kf6 56. Re3 b2
57. Rb3 Ke5 58. Rb5+ Kd4 59. Kg1 (59. Rb8 Kc3 $19) 59... Rc1+ 60. Kf2 b1=Q 61.
Rxb1 Rxb1 62. Kf3 Rb3+ 63. Ke2 g4 64. hxg4 fxg4 65. Kd2 (65. Ke1 Ke3 66. Kd1
Kd3 67. Kc1 h3 68. g3 h2 69. Kd1 h1=Q#) 65... Rb2+ 66. Kc1 Rxg2 (66... Rxg2 67.
Kd1 h3 68. Ke1 h2 69. Kf1 h1=Q#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vitorcosta"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "44"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Bf5 6. Nc3 $146 (6. e3 Bd6 7. d3
Ne7 8. Ne2 O-O 9. Nd2 Nd7 10. O-O Ng6 11. Nb3 Rf7 12. Na5 Rb8 13. Rc1 Ndf8 14.
c4 dxc4 15. Nxc4 Bc7 16. Nc3 Qxd3 17. Qxd3 Bxd3 18. Nxe5 Bxf1 19. Nxf7 Bxg2 20.
Kxg2 Kxf7 {diablo005-nersin/kurnik 2014/0-1 (57)}) (6. d3 Nd7 7. Nd2 Qb6 8. c4
d4 9. c5 Qc7 10. Ngf3 b6 11. Nh4 Bg6 12. Nxg6 hxg6 13. cxb6 Nxb6 14. Rc1 Ne7
15. Ne4 Nbd5 16. Nc5 Nf5 17. Ne6 Qd6 18. Nxf8 Kxf8 19. Bxd5 Qxd5 20. O-O Kf7 {
diablo005-pablob/kurnik 2013/1-0}) 6... Nd7 7. d4 (7. e4 dxe4 8. Bxe4 Bxe4 9.
Nxe4 f5 $15) 7... Qb6 (7... exd4 8. Na2 $17) 8. dxe5 fxe5 9. e4 dxe4 10. Nxe4 (
10. Bc1 $5 $15) 10... Bxe4 11. Bxe4 Bxb4+ $1 12. c3 (12. axb4 Qxb4+ {
Double attack} (12... Qxb4+ {Decoy})) 12... Bc5 13. Qd2 (13. Qe2 Ngf6 14. Bf5
O-O $19) 13... Ngf6 (13... Ndf6 14. Bg2 $19) 14. Bg2 (14. Bf5 O-O $19) 14...
O-O-O (14... e4 $142 15. Nh3 Ne5 $19) 15. Ne2 $4 (15. Nh3 $142 $19) 15... Bxf2+
16. Kf1 Nc5 (16... Ng4 $142 17. c4 Ndf6 $19) 17. Qc2 Nd3 18. Rb1 Ng4 (18...
Rhf8 19. Bh3+ Kb8 20. Bc1 $19) 19. Bc1 Ne3+ 20. Bxe3 Qxe3 21. Ng1 (21. Qb3 Nc5
22. Qb4 $19) 21... Bxg1 22. Qe2 (22. Bh3+ Kb8 23. Bf5 $19) 22... Rhf8+ (22...
Rhf8+ 23. Bf3 Rxf3+ 24. Kg2 Nf4+ 25. gxf4 Qxe2+ 26. Kxg1 Qf2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "99"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. Bxf6 exf6 4. e4 Bg7 (4... Bxb4 5. a3 Ba5 6. c3 O-O 7.
Nf3 Re8 8. Qb3 d5 9. Be2 dxe4 10. Nd4 c5 11. Bb5 cxd4 12. Bxe8 Qxe8 13. cxd4
Nc6 14. Nc3 Nxd4 15. Qd5 Nc2+ 16. Ke2 Bg4+ 17. f3 exf3+ 18. Kd3 Bf5+ 19. Ne4 {
mickeyd-pcmvr/net-chess.com 2016/0-1}) 5. d4 b6 $146 (5... O-O 6. c3 d5 7. exd5
(7. Bd3 Nc6 8. Ne2 Bg4 9. O-O Qd7 10. f3 Be6 11. Na3 a6 12. Nc2 f5 13. e5 f6
14. Nf4 fxe5 15. Nxe6 Qxe6 16. dxe5 Qxe5 17. Qd2 Qxc3 18. Qxc3 Bxc3 19. Rab1
Rfe8 20. b5 axb5 21. Rxb5 b6 {arti000-jaros34/kurnik 2014/1-0 (40)}) 7... Qxd5
8. Qb3 Be6 9. c4 Qe4+ 10. Qe3 f5 11. Nc3 Qc2 12. Rc1 Qb2 13. Nf3 Nc6 14. b5 Nb4
15. Bd3 Nxd3+ {0-1 nowytujestem-andrzejek054/playok.com 2012}) (5... Qe7 $5 $15
) 6. Bd3 Bb7 7. f3 O-O 8. Ne2 Re8 (8... f5 9. O-O fxe4 10. fxe4 $11) 9. Nd2 d5
10. O-O dxe4 11. Bxe4 (11. fxe4 f5 12. e5 c5 13. bxc5 bxc5 $15) 11... Bxe4 (
11... Ba6 12. c4 c6 13. b5 $15) 12. Nxe4 (12. fxe4 Bh6 $11) 12... f5 $15 13.
Nf2 c5 (13... Qe7 14. Re1 Qxb4 15. c3 $17) 14. bxc5 bxc5 15. c3 cxd4 (15... Qd5
16. dxc5 Qxc5 17. Re1 $15) 16. Nxd4 $11 (16. cxd4 $143 Nc6 $17) 16... Bxd4 17.
cxd4 Nc6 (17... Qd6 $11) 18. Re1 (18. d5 $142 $5 Ne5 19. Rc1 $14) 18... Qxd4
$17 19. Qxd4 Nxd4 20. Rxe8+ Rxe8 21. Kf1 Kg7 22. Re1 Re6 23. Nd3 a5 24. Nc5
Rxe1+ 25. Kxe1 Kf6 26. f4 Ke7 27. Kd2 f6 (27... Ne6 28. Nd3 $17) 28. Kd3 $15
Ne6 $4 (28... Nc6 $142 $15) 29. Nxe6 $16 Kxe6 30. Kc4 g5 31. g3 $4 (31. Kb5 Kd5
32. Kxa5 Ke4 $18) 31... h5 $4 (31... Kd6 32. h3 $11) 32. Kb5 h4 $4 (32... Kd5
$142 33. Kxa5 gxf4 34. gxf4 Ke4 $17) 33. Kxa5 $18 Kd5 34. Kb5 Ke4 35. a4 Kf3
36. a5 g4 (36... h3 37. a6 Kg2 38. a7 Kxh2 39. a8=Q Kxg3 40. Qa3+ Kg4 41. Qa4
$18) 37. a6 (37. gxh4 $142 Kg2 38. h5 Kxh2 $18) 37... hxg3 (37... h3 38. a7 Kg2
39. a8=Q+ Kxh2 40. Qd5 Kxg3 41. Qxf5 $18) 38. hxg3 Kxg3 39. a7 Kxf4 40. a8=Q g3
41. Kc4 Kg4 42. Kd3 Kh3 (42... Kf4 43. Ke2 $18) 43. Qh1+ (43. Ke3 Kg4 44. Qg8+
Kh3 45. Kf3 Kh4 46. Kf4 g2 47. Qh7#) 43... Kg4 44. Ke2 f4 45. Qf3+ Kg5 46. Kf1
(46. Qd5+ Kh6 $18) 46... Kf5 47. Qd5+ Kg4 (47... Kg6 48. Kg2 $18) 48. Kg2 f5 (
48... f3+ 49. Qxf3+ Kg5 50. Kxg3 f5 51. Qc6 f4+ 52. Kf3 Kf5 53. Qd6 Kg5 54. Qe6
Kh5 55. Qg8 Kh6 56. Kxf4 Kh5 57. Qg5#) 49. Qg8+ Kh4 (49... Kh5 50. Kf3 Kh6 51.
Kxf4 g2 52. Kxf5 g1=Q 53. Qh8#) 50. Qg6 (50. Qg6 f3+ 51. Kxf3 f4 52. Qg4#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. d3 e6 (3... Bg4 4. h3 Bd7 5. Nf3 e6 6. a3 Be7 7. Nbd2 a5
8. c3 c5 9. Ne5 Nc6 10. Nxd7 Qxd7 11. Qa4 O-O 12. bxa5 Nxa5 13. Qxd7 Nxd7 14.
e3 b5 15. Be2 c4 16. dxc4 Nxc4 17. Nxc4 bxc4 18. O-O {
grahamtrue (2245)-dariuscyclone (2320)/net-chess.com 2011/1-0 (38)}) 4. Nf3
$146 (4. Nd2 Bd7 (4... Bxb4 5. g3 Nc6 6. Bg2 e5 7. e4 d4 8. Ne2 Qe7 9. O-O Bg4
10. f3 Bh5 11. c3 Bd6 12. cxd4 O-O-O 13. d5 Nd4 14. Nxd4 exd4 15. Bxd4 h6 16.
Qa4 Bc5 17. Bxc5 Qxc5+ 18. Kh1 g5 19. Rfc1 {
Salvatore-pieeater/ChessWorld.net 2012/1-0}) 5. Ngf3 Be7 6. g3 a6 7. a3 c5 8.
c3 Nc6 9. Bg2 O-O 10. O-O cxb4 11. cxb4 b6 12. Nb3 a5 13. b5 Na7 14. a4 Rc8 15.
Ne5 Rc7 16. Nd2 Nc8 17. Nxd7 Nxd7 18. Nf3 Bf6 {
paschalina-manuva/kurnik 2014/1-0 (51)}) (4. a3 c5 $15) 4... h6 (4... Bxb4+ 5.
Nbd2 $17) 5. Nbd2 (5. a3 c5 $15) 5... Bd6 (5... Bxb4 6. a3 Be7 7. e4 $17) 6. e4
(6. a3 $5 $11) 6... dxe4 7. dxe4 O-O $4 (7... Bxb4 $142 8. a3 Be7 $15) 8. e5
$18 Bxe5 (8... Bxb4 9. exf6 gxf6 10. a3 $18) 9. Nxe5 Nc6 (9... Nbd7 10. Nxd7
Bxd7 11. Qf3 $18) 10. Nxc6 bxc6 11. Bd3 a5 12. c4 (12. bxa5 $142 Ba6 13. Ne4
$18) 12... axb4 $4 (12... Qxd3 $142 13. bxa5 e5 $11) 13. O-O $4 (13. Qf3 Bb7
$18) 13... c5 $4 (13... Qxd3 $142 14. Bxf6 gxf6 15. Qg4+ Qg6 $17) 14. Bb1 (14.
Nb3 $5 Qe7 $18) 14... Qe7 15. Qc2 e5 (15... Rd8 16. a4 $18) 16. Ne4 (16. f4
$142 e4 17. Nxe4 Nxe4 18. Qxe4 Qxe4 19. Bxe4 $18) 16... Bf5 $4 (16... Nd7 17.
Nxc5 $1 f5 18. Nxd7 Bxd7 $18) 17. Nxf6+ Qxf6 18. Qxf5 Qxf5 19. Bxf5 f6 20. Rfd1
(20. Be4 Ra6 $18) 20... Rfd8 21. Rxd8+ Rxd8 22. h3 (22. a4 Kf7 $18) 22... Kf7 (
22... Rd2 23. Rb1 $18) 23. a4 g6 24. Bc2 (24. Be4 Rd2 25. a5 Rxb2 $18) 24...
Rd2 25. Rc1 (25. a5 $142 Rxc2 26. a6 Rd2 $18) 25... b3 26. Bxg6+ $1 Kxg6 27.
Rb1 Rc2 28. a5 Rxc4 29. a6 Ra4 (29... Rb4 30. a7 Ra4 31. Ra1 Rxa7 32. Rxa7 $18)
30. Ra1 Rxa1+ (30... Rxa6 31. Rxa6 Kf7 $18) 31. Bxa1 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. d4 g6 3. c3 (3. e3 Nf6 4. c4 c6 5. Nc3 Bg7 6. Bd3 O-O 7. Nge2 Re8
8. Ba3 e5 9. dxe5 Rxe5 10. Bb2 Re8 11. Rb1 dxc4 12. Bxc4 Qe7 13. O-O Be6 14.
Qb3 Bxc4 15. Qxc4 Nbd7 16. Nf4 Nb6 17. Qb3 Rad8 {
workchess (2270)-mpenga (2585)/net-chess.com 2016/0-1 (37)}) 3... Bd7 $146 (
3... Bg7 4. Bg5 (4. a4 Nf6 5. Nf3 a6 6. h3 Bg4 7. hxg4 Nxg4 8. Ng5 Nf6 9. Nd2
h6 10. Ndf3 e6 11. Ne5 hxg5 12. Rxh8+ Bxh8 13. Bxg5 Nbd7 14. e3 Qe7 15. Qf3 Qf8
16. b5 Nxe5 17. dxe5 Ne4 18. Bh4 Bxe5 {
Hudak,O-Kince,J/8. Team Championship Slovakia Prelimina 2008/0-1}) 4... Nf6 5.
Nf3 O-O 6. h3 h6 7. Bh4 a6 8. e3 Nbd7 9. Bd3 Nb6 10. O-O Ne8 11. a3 Nd6 12. Bg3
Nbc4 13. a4 Nb2 14. Qc2 Nxd3 15. Qxd3 Bf5 16. Qe2 g5 17. Nbd2 Ne4 18. Nxe4 {
capacuba (2185)-mpenga (2450)/net-chess.com 2009/1/2-1/2 (47)}) 4. e3 Bg7 5.
Nf3 Nc6 6. Bd3 (6. c4 Bg4 $11) 6... Nf6 (6... e5 7. b5 e4 8. bxc6 Bxc6 9. Bc2
exf3 10. Qxf3 $11) 7. h3 Ne4 8. O-O a5 (8... O-O 9. a3 $11) 9. Bb2 (9. b5 $142
$5 Na7 10. a4 $14) 9... axb4 $15 10. cxb4 (10. Qb3 $142 $5 $15) 10... Nxb4 $17
11. a3 Nc6 (11... Nxd3 12. Qxd3 O-O 13. Nbd2 $17) 12. Ne5 (12. Nc3 Nxc3 13.
Bxc3 O-O $15) 12... f6 (12... Nxe5 13. dxe5 Nc5 14. Qc2 $17) 13. Nxd7 $15 Qxd7
(13... Kxd7 $143 14. Bxe4 dxe4 15. d5 $14) 14. Bxe4 e5 $4 (14... dxe4 $142 15.
Qb3 e6 $15) 15. Bc2 (15. dxe5 dxe4 16. exf6 Qxd1 17. Rxd1 Bh6 18. f7+ Kxf7 19.
Bxh8 Rxh8 20. Rd7+ Ne7 $18) 15... O-O (15... exd4 16. exd4 O-O 17. Nc3 $18) 16.
dxe5 (16. Nc3 Ne7 $18) 16... fxe5 17. Nd2 d4 (17... Kh8 18. Ba4 $18) 18. exd4
exd4 19. Nf3 d3 $6 (19... Rad8 20. Qd3 $18) 20. Bb3+ (20. Bxd3 $142 $5 Kh8 21.
Bxg7+ Qxg7 $18) 20... Kh8 21. Bxg7+ Kxg7 22. Qd2 (22. Ba4 Rfd8 $18) 22... Nd4
23. Bc4 $4 (23. Nxd4 $142 Qxd4 24. Rac1 $18) 23... Rxf3 $11 (23... Nxf3+ $143
24. gxf3 Qxh3 25. Bd5 $16 (25. Bxd3 $143 Rxf3 26. Rfc1 Rxd3 27. Rxc7+ Kg8 28.
Qa2+ Rb3 $15)) 24. Bxd3 (24. Qc3 $142 Rf4 25. Bxd3 $11 (25. Qxd3 $2 b5 $19))
24... Nb3 $4 (24... Rxh3 $142 25. Qc3 Rh5 $17) 25. gxf3 $4 (25. Qc3+ Kh6 26.
Rad1 $18 (26. Qxb3 $6 Rxd3 27. Qxb7 Raxa3 $14)) 25... Nxd2 $19 26. Rfd1 (26.
Rfc1 Nxf3+ 27. Kg2 Nh4+ 28. Kh2 Qd6+ 29. Kg1 Qxd3 $19) 26... Nxf3+ (26... Qxd3
$142 27. f4 $19) 27. Kg2 Qd5 (27... Qd5 28. Bf1 Qf5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mpopp"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Bxb4 3. c3 Bc5 4. Nf3 d6 (4... Nc6 5. Bc4 Nf6 6. Ng5 d5 7. exd5
Nxd5 8. Qf3 Nf4 9. Nxf7 Ke7 10. Nxd8 Rxd8 11. O-O Rd6 12. d4 exd4 13. Qxf4 Be6
14. Qg5+ Kf8 15. Qxc5 Kg8 16. Bf4 Bxc4 17. Qxc4+ Kh8 18. Bxd6 Rc8 19. Bf4 {
jromagnoli-rfaye/net-chess.com 2017/1-0 (31)}) 5. Be2 (5. d4 exd4 6. cxd4 Bb4+
7. Nbd2 Bxd2+ 8. Qxd2 Nf6 9. Bd3 O-O 10. O-O Re8 11. e5 Nd5 12. Ng5 h6 13. Bh7+
Kf8 14. Ne4 Nc6 15. exd6 g5 16. dxc7 Qxc7 17. Ng3 Be6 18. Ba3+ Kg7 19. Be4 Qa5
{Liewer,M (2375)-Zimmermann,B (2005)/remoteschach.de 2011/1-0 (31)}) 5... Bg4
$146 (5... Nf6 6. O-O O-O 7. d4 exd4 8. cxd4 Bb6 9. Bg5 Be6 10. Nc3 {
bar (1905)-yannigator (2080)/net-chess.com 2008}) 6. O-O Bxf3 7. Bxf3 Nf6 (7...
Nc6 8. d3 $15) 8. Ba3 (8. d4 Bb6 $15) 8... Bxa3 9. Nxa3 a6 10. d3 O-O 11. Nc2
Nc6 12. Ne3 g6 (12... Re8 13. Qb3 Rb8 14. Nd5 $17) 13. Nd5 Nxd5 14. exd5 Ne7
15. c4 (15. Re1 Nf5 $15) 15... f5 (15... Nf5 $5 $17) 16. Re1 $15 c6 (16... Rb8
17. Rb1 $17) 17. dxc6 bxc6 18. Qa4 d5 $4 (18... Qc7 $142 $15) 19. cxd5 cxd5 20.
Rxe5 Qd6 21. Rae1 Qc6 $4 (21... Rf7 $142 $18) 22. Rxe7 (22. Bxd5+ $142 Qxd5 23.
Rxd5 (23. Rxe7 $6 Rf7 $18) 23... Nxd5 24. Qc4 $18) 22... Qxa4 $19 23. Bxd5+ Kh8
24. Bxa8 Rxa8 25. g3 (25. R7e2 Rc8 $19) 25... Qxa2 26. Re8+ (26. Rd7 Qg8 $19)
26... Rxe8 27. Rxe8+ Kg7 28. Re7+ Kh6 29. d4 (29. Re1 a5 $19) 29... Qa1+ 30.
Kg2 Qxd4 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "mpopp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. d4 Nf6 3. e3 e6 4. a3 Bd6 $146 (4... Be7 5. Bb5+ Bd7 6. Nc3 Bxb5 7.
Nxb5 a6 8. Nc3 O-O 9. Nce2 h6 10. Nf3 b5 11. Qd3 Nbd7 12. Bb2 c6 13. Kd2 Rc8
14. Rag1 Nh7 15. h4 Bf6 16. g4 g5 17. hxg5 Bxg5 18. Nxg5 Qxg5 19. f4 {
rhometal (2230)-vcekota (2370)/net-chess.com 2016/0-1 (54)}) (4... a5 5. bxa5
Rxa5 6. c4 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3 c6 9. Bb2 Nd5 10. Nf3 Be7 11. O-O O-O 12. Bc2
f5 13. e4 fxe4 14. Bxe4 Nf6 15. Bc2 Nd5 16. Qd3 g6 17. Ne5 Nf4 18. Qd2 Bg5 19.
Qd1 {babinsky-1slaby/kurnik 2013/1-0 (44)}) 5. c4 dxc4 6. Bxc4 O-O 7. Nc3 Nd5 (
7... a5 8. b5 $11) 8. Nxd5 exd5 9. Bd3 Nd7 (9... a5 10. b5 $11) 10. Qc2 Nf6 11.
Nf3 h6 (11... Re8 12. O-O $15) 12. O-O c6 13. Bf5 (13. Bd2 $5 $11) 13... Bxf5
$15 14. Qxf5 Qd7 15. Qxd7 Nxd7 16. Nh4 Be7 (16... f5 17. Nf3 $15) 17. Nf5 $11
Bf6 18. f3 Nb6 19. Nd6 (19. e4 $142 $11) 19... Be7 (19... Rab8 $142 $5 20. Rd1
Rfd8 $15) 20. Nxb7 $14 Nc4 21. Nc5 (21. e4 $5 $14) 21... a5 $11 22. Nb3 (22.
Rb1 axb4 23. axb4 f5 $11) 22... axb4 $15 23. a4 (23. axb4 Bxb4 24. Rxa8 Rxa8
$15) 23... Na5 24. Nxa5 Rxa5 25. Bd2 c5 (25... Rfa8 26. Rfc1 Rxa4 27. Rxa4 Rxa4
28. Rxc6 $19) 26. dxc5 Bxc5 27. Rfc1 Rfa8 28. g4 (28. Rab1 $142 $17) 28... Rxa4
$4 (28... Bf8 $142 $19) 29. Rxa4 $16 Rxa4 (29... Bxe3+ 30. Bxe3 Rxa4 31. Rb1
$18) 30. Rxc5 $18 b3 (30... Ra1+ 31. Rc1 Rxc1+ 32. Bxc1 Kf8 $18) 31. Rb5 (31.
Rxd5 b2 32. Rb5 Ra1+ 33. Kf2 b1=Q 34. Rxb1 Rxb1 $15) 31... Ra1+ (31... h5 32.
Rxb3 hxg4 33. f4 $18) 32. Kf2 Rd1 (32... Rb1 33. Bc3 $18 (33. Rxd5 $6 Rd1 $15))
33. Ke2 (33. Bc3 Rb1 $18) 33... Rh1 34. Rxb3 Rxh2+ 35. Kd3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "may"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. e4 e6 3. Bb2 d5 $146 (3... Bxb4 4. a3 Bf8 5. a4 Bb7 6. Nc3 d5 7. f3
a6 8. Nge2 Bd6 9. d4 Ne7 10. Qd2 Bb4 11. e5 Nd7 12. g3 c5 13. Bh3 cxd4 14. Nxd4
Nf8 15. Qd3 Nc6 16. O-O Bc5 17. f4 Qc7 18. Kh1 {
Gregor123-chiha/mySchach.de 2004/0-1}) (3... Bb7 4. Nf3 (4. d3 f6 5. b5 d5 6.
exd5 Qxd5 7. c4 Qg5 8. Nf3 Qf5 9. Nbd2 Bb4 10. Be2 a6 11. O-O axb5 12. a4 bxc4
13. Nxc4 Nc6 14. a5 Bxa5 15. Nxa5 Rxa5 16. Rxa5 Nxa5 17. Ba3 Ne7 18. Qc2 c5 {
horacyad2010-csumpi/kurnik 2013/0-1 (47)}) (4. f3 Nf6 5. Ne2 Bxb4 6. a3 Be7 7.
c4 O-O 8. Nbc3 d5 9. cxd5 exd5 10. e5 Ne8 11. d4 c5 12. dxc5 bxc5 13. Ng3 Qa5
14. Qd2 Nc7 15. Nf5 Re8 16. Nxe7+ Rxe7 17. f4 Nc6 18. Be2 Nd4 {
thotares (1680)-ookii (1775)/chesshere.com 2007/1-0 (44)}) 4... h6 5. d3 Bxb4+
6. Nbd2 Bf8 7. Be2 d5 8. O-O Nd7 9. Nb3 Ngf6 10. e5 Ng8 11. d4 g6 12. c4 c6 13.
c5 Bg7 14. Nfd2 Ne7 15. f4 Nf5 16. Rf3 Nh4 17. Rh3 Nf5 18. Bg4 {
gtate (1985)-beammeupscotty (2105)/net-chess.com 2004/1-0 (37)}) (3... Bb7 4.
f3 $11) 4. exd5 exd5 5. Nf3 Ne7 (5... Qe7+ 6. Qe2 $11) 6. h3 (6. Be2 Nf5 7. a3
Bd6 $11) 6... Nec6 (6... c6 7. a3 $11) 7. Bb5 (7. b5 Ne7 $14) 7... Bd7 (7...
Qe7+ $5 8. Qe2 a6 9. Bxc6+ Nxc6 $15) 8. O-O $14 Bxb4 9. Bxg7 Rg8 10. Re1+ Be7 (
10... Ne7 11. Bc3 Bxc3 12. Nxc3 $11) 11. Bf6 $14 a6 (11... Kf8 $5 12. Bxe7+
Nxe7 13. Bxd7 Qxd7 $11) 12. Bxc6 $16 Nxc6 13. g4 (13. Nd4 $142 Nxd4 14. Rxe7+ (
14. Bxd4 $2 Bxh3 15. g3 Bg4 $19) 14... Qxe7 15. Bxe7 Bxh3 16. c3 Rxg2+ 17. Kh1
Rxf2 18. Qa4+ Nb5 19. Na3 Kxe7 20. Nxb5 $18) 13... Be6 $15 14. Bxe7 Qxe7 15.
Nc3 O-O-O 16. d4 (16. Qe2 Qa3 17. Kg2 d4 $17) 16... Qf6 (16... h5 17. g5 $17)
17. Ne5 Qh4 (17... Nxe5 $142 $5 18. dxe5 Qh4 $17) 18. Nxc6 $11 Bxg4 19. hxg4
Rde8 $4 (19... Rxg4+ $142 20. Kf1 Qh3+ 21. Ke2 Qxc3 $19) 20. Rxe8+ $18 Rxe8 21.
Nxd5 Kd7 (21... Re6 22. Ne5 f6 $18) 22. Ne5+ Kd6 (22... Kc8 23. Qf3 Rxe5 24.
dxe5 $18) 23. Nf4 (23. Ne3 $142 Qf6 24. Nf5+ Qxf5 25. gxf5 f6 $18) 23... Ke7 (
23... f6 24. Nc4+ Kd7 25. Qf3 $18) 24. Qe2 Kf8 (24... Kd8 25. Nxf7+ Kd7 26.
Ne5+ Rxe5 27. dxe5 b5 $18) 25. Nd7+ Kg7 26. Nh5+ (26. Qxe8 $142 Qxg4+ 27. Ng2
Qxd4 $18) 26... Kg6 (26... Qxh5 27. Qxe8 Qxg4+ 28. Kf1 Qxd4 $18) 27. Ne5+ (27.
Ne5+ Rxe5 28. dxe5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "may"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. e4 Bxb4 4. Bc3 $146 (4. Ba3 c5 (4... Bxa3 5. Nxa3 a6 6.
Qh5+ g6 7. Qf3 Nh6 8. Bc4 b5 9. Bb3 Bb7 10. Ne2 c5 11. Qe3 c4 12. Qxh6 cxb3 13.
Qg7 Rf8 14. axb3 Bxe4 15. f3 Bf5 16. Nxb5 Bxc2 17. Nd6# {
mate 1-0 DEFFM-GuestLFXH/freechess.org 2018}) 5. Bc4 Ne7 6. Qh5+ g6 7. Qf3 Rf8
8. Ne2 h5 9. O-O Nbc6 10. Bxb4 Nxb4 11. Qb3 a6 12. a3 Nbc6 13. Qg3 b5 14. Bd5
Nxd5 15. exd5 Nd4 16. Qxg6+ Rf7 17. Nxd4 exd4 18. Qg8+ Rf8 {
DEFFM-GpolacouestKPLX/freechess.org 2018/1-0}) 4... Bxc3 5. dxc3 (5. Nxc3 $5
Nc6 6. Bc4 $15) 5... Ne7 6. Bc4 c6 7. Qg4 $2 (7. Qd6 $142 $17) 7... d5 $19 8.
Qxg7 Rg8 9. Qxh7 dxc4 10. Qh5+ Ng6 11. Nf3 (11. Qh7 Kf8 $19) 11... Be6 12. Qh7
(12. Nh4 Bf7 13. Nxg6 Rxg6 $19) 12... Qe7 (12... Nd7 13. g3 $19) 13. Qh5 (13.
Qxe7+ Nxe7 14. g3 Bh3 $19) 13... Nd7 14. Nfd2 O-O-O 15. Qd1 (15. g3 Nb6 $19)
15... Nc5 16. Na3 (16. f3 $19) 16... Nxe4 $1 17. Nab1 (17. Nxe4 Rxd1+ {
Double attack} (17... Qxa3 {Discovered attack}) (17... Rxd1+ {Pinning}) (17...
Rxd1+ {Deflection})) 17... Qc5 (17... Nf4 $142 18. Qc1 Nxf2 $19) 18. O-O (18.
Qf3 Nxd2 19. Nxd2 $19) 18... Nxd2 19. Nxd2 Nf4 20. Ne4 Rxg2+ 21. Kh1 Rxd1 (
21... Rh8 22. Qd8+ Kxd8 23. Rfd1+ Kc7 24. Rd7+ Bxd7 25. Nxc5 Rhxh2#) 22. Nxc5
Rxa1 23. Rxa1 Bd5 24. a4 (24. Rd1 Rxf2+ 25. Ne4 Bxe4+ 26. Kg1 Nh3#) 24... Rxf2+
(24... Rxf2+ 25. Ne4 Bxe4+ 26. Kg1 Nh3#) (24... Rg3+ 25. Ne4 Bxe4+ 26. f3 Bxf3#
{mate}) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rhometal"]
[Black "mi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. c4 g6 2. b4 Bg7 3. Nc3 Nc6 (3... e6 4. d4 Ne7 5. e3 c6 6. Bb2 d5 7. c5 b5 8.
cxb6 axb6 9. a4 Nd7 10. Nf3 O-O 11. a5 b5 12. Be2 f5 13. O-O h6 14. Ne1 Nf6 15.
Nd3 Ne4 16. Nxe4 dxe4 17. Nc5 Nd5 18. Qb3 {typul48-fogudi/kurnik 2014/0-1 (46)}
) 4. b5 Na5 $146 (4... Ne5 5. d4 Nxc4 6. e3 Nb6 7. Nf3 Nf6 8. Bd3 O-O 9. a4 d5
10. Ba3 Nbd7 11. Rc1 a6 12. Qb3 axb5 13. Nxd5 Nxd5 14. Qxd5 Rxa4 15. Bc5 c6 16.
Qb3 Nxc5 17. dxc5 Be6 18. Qd1 Bb2 19. Rb1 {
croach (2285)-ghorn (2090)/net-chess.com 2009/0-1}) 5. Qa4 (5. e4 c5 $11) 5...
b6 6. e3 Bb7 7. Ba3 Nf6 8. f3 e5 (8... a6 9. d4 $15) 9. c5 $11 d6 10. c6 (10.
Rb1 dxc5 11. Bxc5 Nd7 $11) 10... Bc8 11. g4 (11. f4 a6 $15) 11... h5 (11... a6
12. bxa6 h6 13. Bb4 Bxa6 14. Bxa6 Rxa6 15. Qb5 $15) 12. g5 Ng8 13. Bb4 Nc4 $4 (
13... a6 $142 14. bxa6 Bxa6 15. Bxa6 Rxa6 $11) 14. Bxc4 $18 Qxg5 15. Ne4 Qg2 (
15... Qh4+ 16. Kd1 Nf6 17. Nxf6+ Qxf6 18. f4 $18) 16. Ng3 Bh3 (16... e4 17.
O-O-O d5 $18) 17. Bf1 Qxh1 18. Nxh1 (18. Nxh3 Qxh2 19. Ne2 e4 $15) 18... Bxf1
19. Kxf1 Nf6 20. Ne2 (20. Qa6 Nd5 21. Rb1 f5 $18) 20... Nd5 (20... a5 21. Bc3
$18) 21. Bc3 O-O 22. Bb2 f5 (22... a6 23. bxa6 Rfe8 24. Qb5 $18) 23. Qc2 (23.
Qb3 $142 Kh7 24. Qxd5 a6 $18) 23... e4 (23... Kh7 24. Qb3 Nf6 25. d4 $18) 24.
f4 (24. Bxg7 Kxg7 25. Nd4 Rf7 $18) 24... Bxb2 25. Qxb2 Nf6 26. h3 (26. Nd4 $142
Kf7 $18) 26... Nd5 (26... Rf7 27. Nd4 $18) 27. Kf2 (27. Qb3 Rf7 28. Qxd5 a6 $18
) 27... a5 (27... Nf6 28. Rg1 Kf7 29. Qa3 $18) 28. a3 (28. Qb3 $142 a4 29.
Qxd5+ Kh7 $18) 28... Rf7 (28... Kh7 29. Nd4 Rg8 30. Ne6 $18) 29. Kg3 (29. Nd4
Ne7 $18) 29... Nf6 30. Nf2 Kh7 31. Nd4 Nd5 (31... Re8 32. Rg1 $18) 32. Ne6 (32.
Qb3 $142 Rff8 33. Qxd5 Rf6 $18) 32... Rg8 (32... Kh6 33. Qd4 Ne7 34. Nxc7 Nxc6
35. Qxb6 Rc8 $18) 33. Ng5+ (33. Ng5+ Kh6 34. Nxf7+ Kh7 35. Qb3 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "tche"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. e4 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... Nd7 (4... dxe4 5.
Bc4 Qg6 6. Ne2 Qxg2 7. Rg1 Qxh2 8. d4 Nf6 9. dxe5 Ng4 10. Rf1 e3 11. Qd5 exf2+
12. Kd2 Qh6+ 13. Kc3 Qh3+ 14. Ng3 Qxg3+ 15. Bd3 Ne3 16. Qh1 Nxf1 17. Qxf1 Bh3
18. Qd1 f1=Q 19. Qd2 {tche-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1}) 5. exd5 $146 (5. c4
c6 6. cxd5 cxd5 7. Nf3 Ne7 8. Bb5 Ng6 9. O-O a6 10. Be2 Be7 11. d3 O-O 12. Nbd2
b5 13. Nb3 Bb7 14. Na5 Rab8 15. Nxb7 Rxb7 16. Qd2 Rc7 17. Rac1 Rfc8 18. Rxc7
Rxc7 19. h3 Nb6 {
Radwan,J (1690)-Witusik,J/Mistrzostwa Polski w Szachach Niepelnos 2009/1/2-1/2}
) 5... Qxd5 6. c4 Qe4+ 7. Qe2 Qxe2+ 8. Bxe2 a5 9. b5 Ngf6 10. Nf3 e4 11. Nd4 (
11. Ne5 Bd6 12. d4 exd3 13. Nxd3 O-O $11) 11... Nc5 12. O-O Na4 13. Bc3 Be7 (
13... Nxc3 14. Nxc3 Bd6 15. Nc2 $15) 14. f3 (14. d3 $5 $11) 14... Bc5 $17 15.
Kh1 Nxc3 16. dxc3 O-O 17. fxe4 Nxe4 18. Bd3 Nxc3 (18... f5 19. Bxe4 fxe4 20.
Rxf8+ Kxf8 21. Nd2 $11) 19. Nb3 $11 Na4 20. N1d2 (20. Nc3 $1 Nxc3 21. Nxc5 $15)
20... Rd8 21. Be4 Be3 22. Nf3 Re8 23. Bd5 Nc3 24. Rae1 Nxd5 25. cxd5 Bf5 26.
Nfd4 (26. Nc1 $142 $19) 26... Bd3 27. Rf3 (27. Nf5 Bb6 28. g4 $19) 27... Bxd4
28. Rxe8+ Rxe8 29. h3 (29. g4 Re1+ 30. Kg2 Re2+ 31. Kh1 $19) 29... Re1+ 30. Kh2
Be5+ 31. g3 Be4 (31... Be4 32. Nd2 Re2+ 33. Kg1 Rxd2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "tche"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 Nc6 (4... f6 5. d3 a5 6. b5 Bg4 7. Nbd2 Nd7
8. g3 Ne7 9. Bg2 a4 10. c4 d4 11. h3 Bh5 12. O-O Nc5 13. Ne4 Nxe4 14. dxe4 Qc5
15. Qd3 Nc8 16. Rfc1 Be7 17. Nh4 Bf7 18. Nf5 Bf8 19. e3 {
Danek,V-Vedral,O (2250)/Open A, Klatovy CZE 2005/0-1 (41)}) 5. d3 $146 (5. b5
Na5 (5... e4 6. bxc6 exf3 7. cxb7 Bxb7 8. exf3 d4 (8... Nf6 9. Nc3 a6 10. d4
Be7 11. Bd3 O-O 12. O-O Rfe8 13. Re1 c5 14. dxc5 Qxc5 15. Ne2 Ne4 16. Bd4 Qc6
17. c4 Ng5 18. c5 Bxc5 19. Rc1 Ne6 20. Bxh7+ {
1-0 Sternik,R-Sobczyk,R/corr Poland 1994}) 9. Bb5+ c6 10. Ba4 Nf6 11. O-O Be7
12. d3 O-O 13. Nd2 Ba6 14. Re1 Rfe8 15. Nb3 Bb7 16. Bxd4 a5 17. Qd2 Nd5 18. c4
Nc7 19. Be5 Qd7 20. d4 {pcmvr-grahamtrue/net-chess.com 2018/1-0 (38)}) 6. Bxe5
Qd7 7. e3 f6 8. Bc3 Bd6 9. Bxa5 b6 10. Bb4 Bxb4 11. axb4 Bb7 12. Nc3 Ne7 13.
Be2 O-O-O 14. Rxa7 c6 15. O-O Kc7 16. bxc6 Nxc6 17. Ra4 d4 18. Nxd4 Nxd4 19.
exd4 Qe6 {Vettenburg,L-Riesselmann,G/corr ICCF 1989/1-0}) (5. b5 $5 Nd4 6. Nxd4
exd4 7. Bxd4 $14) 5... d4 6. b5 Nd8 (6... Nce7 7. c3 dxc3 8. Nxc3 $11) 7. c3
$14 Bg4 (7... dxc3 8. Nxc3 Nf6 9. e3 $14) 8. Nbd2 (8. cxd4 exd4 9. Nxd4 c6 $16)
8... Nf6 (8... dxc3 $5 9. Bxc3 f6 $14) 9. Nc4 Qd5 10. Nfxe5 (10. cxd4 $6 Bxf3
11. dxe5 Bxg2 $14) 10... Bd6 $2 (10... dxc3 $142 $5 11. Bxc3 Qxb5 $16) 11. Nxg4
$18 Nxg4 12. e4 (12. Nxd6+ $6 Qxd6 13. e3 Nxh2 14. cxd4 Nxf1 15. Kxf1 a6 $16)
12... Qg5 13. cxd4 Be7 (13... Bxh2 14. Be2 h5 15. Bxg4 hxg4 16. g3 $18) 14. Bc1
Qg6 15. Be2 Nf6 16. O-O Nd7 17. f4 {White prepares e5} O-O (17... Qf6 18. Bb2
Ne6 $18) 18. f5 Qf6 19. e5 Qh4 20. Rf4 Qh6 (20... Qg5 21. h4 Qg3 22. Rg4 Bxh4
23. Rxg3 Bxg3 24. f6 $18) 21. Rg4 g5 22. fxg6 (22. fxg6 Qxg6 23. Bf3 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "pierred"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 Nd7 5. e3 Ngf6 6. c4 c6 7. cxd5 cxd5 8. Qa4
e4 9. Nd4 a6 10. d3 Qb8 11. dxe4 dxe4 12. Qc2 b5 13. Nd2 Bb7 14. Rd1 Qd6 $146 (
14... g6 15. Nxb5 axb5 16. Bxb5 Bg7 17. Bxd7+ Kxd7 18. Nxe4+ Ke6 19. Qc4+ Bd5
20. Ng5+ Ke7 21. Bxf6+ Bxf6 22. Qxd5 Bxg5 23. Qxg5+ Ke8 24. Qf6 Rg8 25. Rd3 Qb5
26. Qd6 g5 27. Rd5 {1-0 marus1-SSV1/internet 2001}) (14... Qd8 15. Be2 $14) 15.
N2b3 (15. Bxb5 $5 axb5 16. Nxb5 $14) 15... Rc8 $11 16. Qb1 Bd5 17. Be2 h6 (
17... Qb8 18. f4 $11) 18. O-O Qb8 19. g3 (19. Rc1 Rxc1 20. Rxc1 Bd6 $11) 19...
Ne5 20. Na5 h5 21. h4 Rd8 22. Rd2 Ba8 (22... Qd6 $5 $11) 23. Rfd1 $16 Qc8 $2 (
23... Be7 $142 $5 $16) 24. Nxb5 $18 Rxd2 25. Rxd2 Nf3+ 26. Bxf3 exf3 27. Bxf6
gxf6 28. Qc2 Qxc2 29. Rxc2 (29. Rxc2 axb5 30. Rc8+ Kd7 31. Rxa8 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "pcmvr"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "58"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 Nd7 5. e3 Ngf6 6. c4 c6 7. cxd5 Nxd5 8. Qc2
Be7 9. d4 (9. Bd3 Bf6 10. Nc3 N7b6 11. Ne4 Qe7 12. Nxf6+ gxf6 13. O-O Bg4 14.
Nh4 Rd8 15. h3 Be6 16. f4 Qd7 17. f5 Nxe3 18. fxe6 Qxd3 19. Qxd3 Rxd3 20. dxe3
Nc4 21. Rxf6 Nxb2 22. Rxf7 Rd6 23. Rxb7 Rxe6 {
DEFFM-GuestVR/freechess.org 2018/1-0 (32)}) 9... exd4 10. Bxd4 Bf6 $146 (10...
O-O 11. Bd3 g6 12. Nbd2 Qc7 13. O-O c5 14. bxc5 Nxc5 15. Rac1 Ne6 16. Qb3 Nxd4
17. Nxd4 Qa5 18. Nc4 Qc7 19. Be4 Nb6 20. Nb5 Qb8 21. Na5 Qe5 22. Bxb7 Bxb7 23.
Nxb7 Rfc8 24. Rxc8+ Nxc8 25. Rb1 {
Buczinski,H (2200)-Slezak,R (2155)/BI-2010-F-00003 2011/1/2-1/2 (70)}) (10...
a5 11. bxa5 O-O 12. Nbd2 Qh6 13. Nc4 Re8 14. Be2 Nc5 15. O-O Qh5 16. Rfd1 Bg4
17. Rac1 f6 18. Qb2 Rab8 19. h3 Be6 20. Ncd2 Nc7 21. Bxc5 Bxc5 22. g4 Qxh3 23.
Rxc5 Qxg4+ 24. Kf1 Bd5 25. Bc4 {bambinik (2465)-PAKlady (2605)/1-0 (73)}) 11.
Nc3 Nxc3 12. Bxc3 O-O 13. Be2 Nb6 14. Bxf6 Qxf6 15. Nd4 Re8 16. O-O Be6 17.
Rad1 Rad8 18. Nxe6 Qxe6 19. Qc5 Rd5 20. Rxd5 Qxd5 21. Qc2 g6 22. Rd1 Qe4 23.
Qxe4 Rxe4 24. Rd8+ Kg7 25. g4 Re5 26. Kg2 Rd5 27. Rb8 Rd7 28. g5 Rc7 29. h4 Na4
1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "grahamtrue"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. h3 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... a5 5. Nf3 $146 (
5. c3 Be7 6. Nf3 e4 7. Nd4 Nf6 8. e3 O-O 9. Be2 Nc6 10. Nxc6 Qxc6 11. O-O Nd7
12. b5 Qg6 13. a4 Nc5 14. Kh1 Qh6 15. Ba3 Bxh3 16. Bh5 Be6 17. Kg1 f5 18. Bb2
f4 19. exf4 Nd3 {grahamtrue-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1}) (5. b5 Nf6 6. e3 Bf5
7. Nf3 Nbd7 8. d4 e4 9. Nh2 Be7 10. Be2 O-O 11. O-O Nb6 12. a4 c6 13. Ba3 Qc7
14. Bxe7 Qxe7 15. Nc3 Qb4 16. Qd2 Nc4 17. Bxc4 Qxc4 18. bxc6 bxc6 19. Rfb1 Rfb8
{Unger,M-Kedzierski/corr 3GMM-16 1996/0-1}) (5. b5 Nf6 $15) 5... e4 $17 (5...
axb4 $6 6. Bxe5 Qg6 7. Bxc7 $14) 6. Nd4 axb4 7. Nb5 (7. axb4 Rxa1 8. Bxa1 Qxb4
$17) 7... Qb6 8. e3 Bd7 9. a4 Nf6 10. Bd4 Qa5 11. c3 Nc6 12. Bxf6 gxf6 13. Qb3
Be6 14. Qc2 O-O-O (14... Rg8 15. d3 f5 16. Rg1 $19) 15. g4 (15. d3 bxc3 16.
N1xc3 d4 17. exd4 Nxd4 18. Nxd4 Rxd4 19. dxe4 Bb4 $19) 15... h5 16. Bg2 $2 (16.
gxh5 $142 $5 Rxh5 17. d4 $17) 16... hxg4 17. hxg4 Rxh1+ 18. Bxh1 Ne5 19. Qd1 (
19. f3 Nd3+ 20. Kf1 $19) 19... Bxg4 (19... Nxg4 $6 20. f3 Ne5 21. fxe4 Nd3+ 22.
Ke2 Bg4+ 23. Bf3 Bxf3+ 24. Kxf3 dxe4+ 25. Kg2 $19) 20. Qb3 c6 21. Nd4 Nd3+ (
21... Qa6 $5 22. f3 Nd3+ 23. Kd1 $19) 22. Kf1 Qc7 23. cxb4 (23. Kg1 $19) 23...
Qh2 24. Bg2 Bh3 25. Bxh3+ Qxh3+ 26. Ke2 Qh5+ 27. Kf1 (27. f3 Qh2+ 28. Kd1 Qg1+
29. Ke2 Qe1#) 27... Qh1+ 28. Ke2 Qe1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 Nd7 5. e3 a6 (5... f6 6. d4 c6 7. c4 e4 8.
Nfd2 Ne7 9. cxd5 cxd5 10. Nc3 a6 11. Be2 g6 12. b5 Bg7 13. a4 Qe6 14. Ba3 f5
15. a5 Kf7 16. Qb3 Nf6 17. Nc4 Rd8 18. Nb6 Rb8 19. O-O g5 20. Rac1 {
pcmvr (2765)-cruyce (2750)/net-chess.com 2006/1-0}) 6. c4 Ne7 $146 (6... c6 7.
Qb3 Ngf6 8. Nc3 d4 9. c5 Qe7 10. Na4 Nd5 11. Bc4 dxe3 12. dxe3 b5 13. cxb6
N7xb6 14. O-O Nxc4 15. Qxc4 Bd7 16. Nxe5 a5 17. Nc5 Be6 18. Nxc6 Qd6 19. Nb7
Qc7 20. Qb5 Qd7 21. Rac1 {elsh1403-dlcamerino (1640)/kurnik 2013/1-0}) 7. Nc3
c6 (7... dxc4 8. Bxc4 b5 9. Bb3 $14) 8. Be2 b6 9. d4 e4 10. Nd2 Nf6 (10... Qg6
11. O-O $11) 11. Qa4 (11. c5 Qc7 $14) 11... Bd7 12. Qc2 Bg4 (12... a5 $142 $5
$14) 13. Bxg4 $16 Nxg4 14. cxd5 cxd5 15. Ndxe4 $1 Qd7 (15... dxe4 16. Qxe4 {
Double attack} (16. f3 {Decoy})) 16. h3 dxe4 (16... Nxe3 $142 $5 17. fxe3 dxe4
18. Qxe4 Rc8 $16) 17. Qxe4 $18 Rb8 18. hxg4 Qc6 (18... Rc8 19. g5 $18 (19. Rxh7
$6 f5 20. Qxe7+ Kxe7 21. Rxh8 f4 $18)) 19. d5 Qd6 20. Rh5 (20. Qd3 Ra8 $18)
20... h6 (20... Rd8 21. Rd1 $18) 21. Qd4 (21. Rd1 Kd8 $18) 21... Rg8 (21... Rd8
22. b5 a5 23. Na4 $18) 22. Ne4 Qg6 (22... Qd7 23. Qe5 Rd8 24. Rxh6 Qxd5 25.
Rxb6 Qxe5 26. Bxe5 $18) 23. d6 (23. Qe5 Rd8 24. d6 Qxg4 25. Rxh6 Qxg2 $18)
23... Qxg4 (23... Nc6 24. Qc4 Rc8 25. d7+ Kxd7 26. Rd1+ Ke8 27. Re5+ Be7 $18)
24. dxe7 Qxh5 25. exf8=Q+ Kxf8 (25... Rxf8 26. Rd1 Qh1+ 27. Ke2 Qxd1+ 28. Qxd1
f6 29. Nd6+ Kd7 30. Nf5+ Kc6 31. Qd6+ Kb7 $18) 26. Qd6+ Ke8 27. Bf6 gxf6 (27...
Qh1+ 28. Kd2 Qe1+ 29. Rxe1 gxf6 30. Nxf6#) 28. Nxf6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 f6 5. e3 Ne7 6. d4 Bg4 7. Be2 Ng6 $146 (
7... e4 8. Nfd2 Bxe2 (8... h5 9. h3 Bf5 10. c4 g5 11. Nc3 g4 12. hxg4 Bg6 13.
gxh5 Bf7 14. c5 Qe6 15. Qc2 b6 16. O-O-O Nbc6 17. Qa4 Nc8 18. b5 Nb8 19. Nb3 c6
20. bxc6 Nxc6 21. Bb5 N8e7 22. cxb6 Kd8 23. Qa6 {
mihai740609-michacz3/kurnik 2013/1-0 (43)}) 9. Qxe2 Nd7 10. c4 c6 11. O-O (11.
Nc3 f5 12. g3 Nf6 13. h4 h5 14. cxd5 Nexd5 15. Nc4 Qe6 16. Rc1 Nxc3 17. Bxc3
Bd6 18. d5 cxd5 19. Nxd6+ Qxd6 20. Bxf6 gxf6 21. O-O Kf7 22. Rfd1 Rad8 23. Rc5
Rd7 24. Kg2 Kg6 25. Qb5 Rhd8 {
Melich,J (2080)-Blecha,M (2165)/CZE-chT2a 2007/1/2-1/2 (37)}) 11... a6 12. Nc3
Qe6 13. cxd5 cxd5 14. f3 f5 15. Rac1 g6 16. b5 Bh6 17. Nd1 Rc8 18. Rxc8+ Nxc8
19. Bc3 axb5 20. fxe4 fxe4 21. Qxb5 Qc6 22. Qe2 {
Hirtreiter,M-Glienke/BdF 1987/1-0 (32)}) (7... e4 8. Nfd2 Bxe2 9. Qxe2 $11) 8.
c4 e4 (8... dxc4 9. dxe5 fxe5 10. Qxd6 Bxd6 11. Bxc4 $11) 9. Nfd2 $14 Be6 (9...
Bxe2 10. Qxe2 a5 11. bxa5 $14) 10. cxd5 $16 Bxd5 11. Nc3 c6 (11... f5 $5 $16)
12. Ndxe4 $18 Qe6 13. Nxd5 cxd5 14. Ng3 Bd6 (14... a5 15. Bg4 Qa6 16. Qa4+ b5
17. Qb3 $18) 15. Bg4 Qf7 16. Nf5 Bc7 17. Qa4+ Nd7 18. Rc1 (18. Qb5 $142 O-O-O
19. Rc1 $18) 18... O-O $4 (18... Kd8 $142 $18) 19. Rxc7 Rfd8 (19... Nb6 20. Qc2
(20. Nxg7 Nxa4 21. Rxf7 Rxf7 $17) 20... Rfc8 21. Nh6+ gxh6 22. Bxc8 (22. Rxf7
$6 Rxc2 23. Rxb7 Rxb2 $11) 22... Rxc8 23. Rxc8+ Nxc8 24. Qxc8+ Nf8 25. O-O $18)
20. Qb5 (20. Nd6 $142 Nb6 21. Nxf7 Nxa4 22. Nxd8 Rxd8 $18) 20... Ngf8 (20... a6
21. Qxb7 Rab8 22. Qxa6 Rb6 $18) 21. Nd6 Qg6 22. Qxd5+ (22. Qxd5+ Kh8 23. Nf7+
Qxf7 24. Qxf7 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "58"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. g3 Nf6 5. Bg2 Be7 6. d3 Be6 (6... a5 7. Nf3
Nbd7 8. b5 a4 9. Nbd2 O-O 10. O-O Re8 11. c4 d4 12. Ng5 h6 13. Nge4 Nxe4 14.
Nxe4 Qg6 15. e3 f5 16. Nd2 dxe3 17. fxe3 Nc5 18. Qc2 f4 19. exf4 Qxd3 20. Bd5+
Kh8 21. Qxd3 {Nivala,T (2205)-Pulkkinen,K (2330)/TCh-FIN 2007/1-0 (38)}) (6...
O-O 7. Nd2 Bg4 8. f3 Be6 9. Nh3 a5 10. O-O axb4 11. a4 c5 12. e3 Nc6 13. c3
bxc3 14. Bxc3 d4 15. exd4 cxd4 16. Bb2 Qd7 17. Re1 Bxh3 18. Nc4 Bxg2 19. Kxg2
Nd5 20. Kg1 Bf6 21. a5 {workchess-tche/net-chess.com 2018/1-0}) 7. Nf3 $146 (7.
Nd2 a6 8. Ngf3 Nc6 9. O-O O-O 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Bxc4 12. dxc4 Qxd1 13. Raxd1
e4 14. Ne5 Nxe5 15. Bxe5 c6 16. e3 Rfe8 17. c5 Rad8 18. Rxd8 Rxd8 19. Bxf6 Bxf6
20. Bxe4 Rd3 21. Bxd3 {1-0 rryy44-siwek4128/kurnik 2014}) 7... Nbd7 8. Nbd2 a5
9. O-O (9. c4 c6 $15) 9... axb4 10. axb4 O-O 11. c3 h6 12. e3 (12. Qc2 c6 $15)
12... Rxa1 13. Bxa1 Ra8 14. Nb3 (14. c4 Bf5 15. c5 Qe6 $15) 14... Qa6 15. Qc2
Bf5 16. e4 (16. Rd1 $142 $5 $17) 16... dxe4 $19 17. dxe4 Bxe4 18. Qd2 (18. Qb2
Qa3 $19) 18... Qe6 19. Qb2 Bd5 20. Re1 $2 (20. Nbd2 $142 $19) 20... Bxb3 21.
Nd4 exd4 22. Rxe6 Bxe6 (22... fxe6 $6 23. Bxb7 dxc3 24. Qxc3 Bxb4 25. Qxb3
Rxa1+ 26. Kg2 $19) 23. cxd4 Ra4 24. d5 Bf5 25. Qd4 (25. Qc1 Rxb4 26. Bb2 $19)
25... Rxb4 26. Qd2 (26. h3 Rxd4 27. Bxd4 $19) 26... Rb1+ 27. Bf1 Bh3 28. Qd3
Rxa1 (28... Bxf1 $6 29. Qxb1 Ba6 30. Bxf6 Nxf6 31. Qa2 $19) 29. f3 Bc5+ (29...
Bc5+ 30. Kh1 Bxf1 31. Qxf1 Rxf1+ 32. Kg2 Rf2+ 33. Kh1 Ne5 34. f4 Nf3 35. d6
Rxh2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "tche"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "38"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. e4 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... dxe4 (4... Nd7 5.
exd5 Qxd5 6. c4 Qe4+ 7. Qe2 Qxe2+ 8. Bxe2 a5 9. b5 Ngf6 10. Nf3 e4 11. Nd4 Nc5
12. O-O Na4 13. Bc3 Be7 14. f3 Bc5 15. Kh1 Nxc3 16. dxc3 O-O 17. fxe4 Nxe4 18.
Bd3 Nxc3 19. Nb3 {tche-pierred/net-chess.com 2018/0-1 (31)}) 5. Bc4 $146 (5. d3
c5 (5... Nf6 6. Nd2 exd3 7. Bxd3 Bg4 8. Ngf3 Nbd7 9. O-O Qe6 10. h3 Bh5 11. Bc4
Qd6 12. Re1 Be7 13. g4 Bg6 14. Nxe5 Nxe5 15. Bxe5 Qd7 16. Bxf6 gxf6 17. Nb3
Qxd1 18. Raxd1 Bxc2 19. Rd2 Bxb3 20. Bxb3 {
Rohde,F-Schmalstieg/corr WT-M-GT-346 1994/1/2-1/2 (47)}) 6. b5 Qg6 7. Nd2 Bg4
8. Be2 Nf6 9. Bxg4 Nxg4 10. dxe4 c4 11. h3 Nf6 12. Ngf3 Qxg2 13. Rh2 Qg6 14.
Nxe5 Qg1+ 15. Nf1 Nbd7 16. Nxc4 Rc8 17. Qe2 Qg5 18. Rd1 Qh5 19. Qxh5 Nxh5 {
andytop10 (2050)-bolaf (2115)/gameknot.com 2017/1-0 (38)}) (5. Nc3 $5 f5 6. d3
exd3 7. Bxd3 $15) 5... Qg6 $17 6. Ne2 (6. g3 Bd6 $17) 6... Qxg2 $19 7. Rg1 (7.
Ng3 $142 $5 Bd6 8. Nc3 $17) 7... Qxh2 8. d4 Nf6 (8... Nc6 9. Bb5 $19) 9. dxe5
Ng4 10. Rf1 (10. Qd4 $142 $19) 10... e3 11. Qd5 (11. Bd4 Qh4 12. Qd3 $19) 11...
exf2+ 12. Kd2 Qh6+ 13. Kc3 Qh3+ 14. Ng3 (14. Kd2 Qxf1 15. Nbc3 $19) 14... Qxg3+
15. Bd3 (15. Kd2 Qf4+ 16. Ke2 Be6 17. Bb5+ c6 $19) 15... Ne3 16. Qh1 Nxf1 17.
Qxf1 Bh3 18. Qd1 f1=Q 19. Qd2 Be6 (19... Be6 20. Qe3 Qxe3 21. b5 Qxe5+ 22. Kd2
Qee1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "tche"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 d4 5. c3 (5. d3 Nf6 6. Nbd2 Bg4 7. h3 Bh5
8. Nc4 Qd5 9. Nfxe5 Bd6 10. f4 Bxe5 11. Nxe5 Nbd7 12. Nc4 O-O 13. Rg1 b5 14.
Nd2 Rfe8 15. g4 Re3 16. Bg2 Qd6 17. Bxa8 Bg6 18. f5 Qh2 19. Kf1 Qxh3+ {
grahamtrue-tche/net-chess.com 2018/1-0 (47)}) 5... Nf6 $146 (5... Bg4 6. Ng5 h6
7. Ne4 Qd5 8. d3 Nc6 9. cxd4 Nxd4 10. Bxd4 Qxd4 11. Nbc3 f5 12. Nb5 Qd7 13.
Nec3 a6 14. Qa4 c6 15. Qb3 axb5 16. f3 Bh5 17. e4 Bf7 18. Qc2 f4 19. Rd1 Rxa3 {
0-1 jackw171-macho/kurnik 2012}) (5... Nc6 $5 $11) 6. cxd4 $16 e4 7. Ne5 Be7 8.
e3 O-O 9. Nc3 c6 (9... Nbd7 10. Nc4 Qc6 11. d3 $16) 10. g4 (10. Qc2 a5 11. bxa5
Bf5 $16) 10... Nbd7 (10... Qd8 11. g5 Nd5 12. Nxe4 Bxg5 13. Nxg5 Qxg5 14. Qf3
$16) 11. g5 Ne8 12. Nxe4 Qc7 13. h4 Nxe5 14. dxe5 Bf5 (14... Be6 15. Rc1 $16)
15. Qf3 $18 Bxe4 (15... Be6 16. h5 $18) 16. Qxe4 a5 (16... Rd8 17. d4 $18) 17.
Bd3 axb4 $4 (17... g6 $18) 18. Qxh7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "grahamtrue"]
[Black "tche"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "93"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 d4 5. d3 (5. c3 Nf6 6. cxd4 e4 7. Ne5 Be7
8. e3 O-O 9. Nc3 c6 10. g4 Nbd7 11. g5 Ne8 12. Nxe4 Qc7 13. h4 Nxe5 14. dxe5
Bf5 15. Qf3 Bxe4 16. Qxe4 a5 17. Bd3 axb4 18. Qxh7# {
mate 1-0 pcmvr-tche/net-chess.com 2018}) 5... Nf6 $146 (5... Bf5 6. e3 dxe3 7.
fxe3 f6 8. Be2 a6 9. O-O Nc6 10. Nbd2 O-O-O 11. Nc4 Qe6 12. Qe1 Bg6 13. e4 Bf7
14. Rd1 g5 15. d4 exd4 16. Nxd4 Nxd4 17. Rxd4 Rxd4 18. Bxd4 Qxe4 19. Qd2 Bxc4
20. Bxc4 {bratek55 (1630)-locutorio/kurnik 2011/0-1 (53)}) (5... Bg4 6. g3 Bxf3
7. exf3 Nf6 8. Bg2 c6 9. Nd2 a5 10. bxa5 Rxa5 11. Nc4 Qc5 12. Nxa5 Qxa5+ 13.
Qd2 Qb6 14. Rb1 Qa6 15. O-O Bd6 16. c3 dxc3 17. Bxc3 b5 18. a4 O-O 19. axb5
cxb5 20. d4 {rryy44-tomav49/kurnik 2013/1-0 (57)}) 6. Nbd2 Bg4 (6... Be6 7. c3
dxc3 8. Bxc3 $11) 7. h3 (7. Nc4 Qd8 8. Ncxe5 c5 9. Nxg4 Nxg4 $16) 7... Bh5 (
7... Bxf3 $142 $5 8. Nxf3 Nbd7 $11) 8. Nc4 $16 Qd5 9. Nfxe5 (9. g4 e4 10. Bxd4
exf3 11. Bxf6 gxf6 12. gxh5 Nd7 $16) 9... Bd6 (9... b5 10. e4 Qe6 11. g4 bxc4
12. Nxc4 $14 (12. Bxd4 $143 cxd3 13. cxd3 Nfd7 $15)) 10. f4 (10. Nxd6+ cxd6 11.
Nf3 Bxf3 12. gxf3 O-O $16) 10... Bxe5 (10... b5 11. Nxd6+ cxd6 12. Nf3 Bxf3 13.
gxf3 $14) 11. Nxe5 (11. fxe5 Nfd7 12. e4 Qxc4 13. dxc4 Bxd1 14. Rxd1 Nxe5 15.
Bxd4 Nbd7 $16) 11... Nbd7 12. Nc4 (12. Nxd7 Kxd7 13. Rg1 Qd6 $18) 12... O-O $16
13. Rg1 b5 14. Nd2 (14. Na5 $142 Qd6 15. Qc1 $16) 14... Rfe8 $2 (14... Qd6 $142
15. g4 Qxf4 $16) 15. g4 $18 Re3 $2 (15... Qd6 16. Bg2 Qxf4 17. Bxa8 Rxa8 $18)
16. Bg2 (16. gxh5 $6 Qxh5 17. Rg2 c5 18. bxc5 Qxc5 $18) 16... Qd6 (16... Rg3
17. Bxd5 (17. gxh5 $6 Rxg2 18. Bxd4 Rxg1+ 19. Bxg1 Qh1 $11) 17... Rxg1+ 18. Nf1
Nxd5 19. Bxd4 $18 (19. gxh5 $6 Ne3 20. Kf2 Nxd1+ 21. Rxd1 Rh1 $18)) 17. Bxa8 (
17. gxh5 $6 Rae8 18. Ne4 Nxe4 19. dxe4 Qxf4 20. Bxd4 Ne5 21. Bxe3 Qxe3 $18)
17... Bg6 (17... Nb6 18. Be4 Bg6 19. Bxg6 hxg6 20. Qc1 $18) 18. f5 Qh2 (18...
Nb6 19. fxg6 Nxa8 20. gxf7+ Kxf7 21. Nf3 $18) 19. Kf1 (19. Rg2 $142 Qh1+ 20.
Nf1 Re8 $18) 19... Qxh3+ 20. Bg2 Qxg4 (20... Qg3 21. Ne4 (21. Bxd4 $4 Nxg4 22.
Bxe3 Nxe3#) 21... Qf4+ 22. Bf3 $18) 21. fxg6 hxg6 22. Bf3 (22. Nb3 Qf4+ 23. Bf3
Ne5 24. Bxd4 Rxf3+ 25. exf3 Nxf3 $18) 22... Qh3+ 23. Bg2 Qg4 24. Nf3 (24. Nb3
Qf4+ 25. Ke1 Qh4+ 26. Kd2 Qg5 27. Nxd4 Rg3+ 28. e3 Rxg2+ 29. Rxg2 Qxg2+ 30. Qe2
Qxe2+ 31. Kxe2 a6 $18) 24... Nh5 (24... Qf4 25. Bc1 Nd5 26. c3 dxc3 27. Qb3 $18
) 25. Bxd4 (25. Nxd4 $142 Qf4+ 26. Ke1 Rg3 $18) 25... Ng3+ 26. Kf2 Rxe2+ 27.
Qxe2 Nxe2 28. Kxe2 Qe6+ 29. Kd2 Nf6 (29... Nb6 30. Rae1 Qd7 31. Bc5 Nc4+ 32.
Kc1 $18) 30. Bxa7 Nh5 (30... Nd5 31. Rae1 Qd7 32. Nd4 $18) 31. Be3 (31. Nd4 Qd6
$18) 31... Ng3 (31... Nf6 32. Bc5 $18) 32. Rge1 Qg4 33. Rg1 (33. Nd4 $5 Nf5 34.
Bc6 Qh4 $18) 33... Nf5 $4 (33... Qe6 34. a4 bxa4 35. Rxa4 Ne4+ 36. Kc1 Qe8 $18)
34. Rae1 Nxe3 35. Rxe3 f6 (35... Qf4 36. Ke2 f6 37. Bh3 $18) 36. Re8+ Kf7 37.
Re4 (37. Ne5+ $142 fxe5 38. Bd5+ Kxe8 39. Rxg4 Ke7 $18) 37... Qg3 38. Ree1 g5 (
38... Qf4+ 39. Kc3 g5 40. Nd4 $18) 39. c4 (39. Ne5+ Ke7 40. Nc4+ Kf8 41. Re8+
Kxe8 42. Bc6+ Ke7 43. Rxg3 bxc4 44. dxc4 f5 $18) 39... Qf2+ (39... Kf8 40. Nd4
Qf2+ 41. Kc3 bxc4 42. Ne6+ Ke7 43. Bc6 Qxg1 44. Rxg1 Kxe6 45. d4 $18) 40. Re2
Qa7 41. Ra1 (41. Nxg5+ $142 Kg6 42. Be4+ f5 43. Nf3+ Qxg1 44. Nxg1 fxe4 45.
Rxe4 bxc4 46. Rxc4 Kf6 $18) 41... bxc4 42. dxc4 (42. Nxg5+ Kg6 43. Ne6 cxd3 44.
Be4+ Kf7 45. Bxd3 f5 46. Nd8+ Kf8 $18) 42... c5 (42... g4 43. Ng5+ Kg6 44. Ne6
$18) 43. Ree1 (43. Nxg5+ Kg6 44. Ne6 cxb4 45. Be4+ Kf7 $18) 43... cxb4 (43...
Qb8 44. Re3 cxb4 45. Nxg5+ Kg6 46. Ne6 $18) 44. axb4 Qd7+ (44... Qc7 45. Re4
$18) 45. Kc3 Qg4 (45... g4 46. Nd4 Qc7 47. Nf5 $18) 46. Rg1 (46. Nxg5+ $142 Kg6
47. Be4+ Kxg5 $18) 46... Qe6 (46... Qg3 47. Ra7+ Kf8 $18) 47. Nxg5+ $1 (47.
Nxg5+ fxg5 48. Bd5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "tche"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "147"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. e4 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... d4 $146 (4... Nd7
5. c4 c6 6. cxd5 cxd5 7. Nf3 Ne7 8. Bb5 Ng6 9. O-O a6 10. Be2 Be7 11. d3 O-O
12. Nbd2 b5 13. Nb3 Bb7 14. Na5 Rab8 15. Nxb7 Rxb7 16. Qd2 Rc7 17. Rac1 Rfc8
18. Rxc7 Rxc7 19. h3 {
Radwan,J (1690)-Witusik,J/Mistrzostwa Polski w Szachach Niepelnos 2009/1/2-1/2}
) (4... dxe4 5. Bc4 Qg6 6. Ne2 Qxg2 7. Rg1 Qxh2 8. d4 Nf6 9. dxe5 Ng4 10. Rf1
e3 11. Qd5 exf2+ 12. Kd2 Qh6+ 13. Kc3 Qh3+ 14. Ng3 Qxg3+ 15. Bd3 Ne3 16. Qh1
Nxf1 17. Qxf1 Bh3 18. Qd1 f1=Q 19. Qd2 {tche-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1}) (
4... dxe4 5. Nc3 f5 6. d3 exd3 7. Bxd3 $15) 5. Bc4 (5. c3 Nc6 $11) 5... a6 (
5... Qg6 6. Qf3 $15) 6. Nf3 h6 (6... Nc6 7. O-O $11) 7. O-O b5 8. Bd5 c6 9. Bb3
Nf6 10. c3 Bg4 (10... d3 $142 $5 $14) 11. cxd4 $16 Nbd7 $2 (11... Bxf3 12. Qxf3
exd4 $16) 12. h3 $4 (12. dxe5 $5 Bxf3 13. gxf3 Nxe5 $18) 12... Bh5 $2 (12...
Bxf3 13. Qxf3 (13. gxf3 $143 exd4 14. d3 Nh5 $17) 13... exd4 14. Re1 $11) 13.
d3 $4 (13. dxe5 $5 Bxf3 14. Qxf3 Nxe5 $18) 13... exd4 (13... Bxf3 $142 $5 14.
Qxf3 exd4 $14) 14. Nbd2 $16 Be7 15. Re1 (15. Bxd4 $6 Qxd4 16. Bxf7+ Kf8 17.
Bxh5 Qxd3 $18) 15... Ne5 16. g4 Nfxg4 (16... Bg6 $142 $16) 17. hxg4 $4 (17.
Nxe5 $142 Nxe5 18. Qxh5 $18) 17... Bxg4 $11 18. Qe2 (18. Bxd4 Bxf3 19. Nxf3
Nxf3+ 20. Qxf3 Qxd4 21. Bxf7+ Kd8 22. e5 $14) 18... Bf6 (18... a5 19. Kg2 $11)
19. Bxf7+ Nxf7 (19... Nxf7 20. e5 {Passed pawn}) (19... Kxf7 20. Nxe5+ {
Double attack}) 20. Qf1 $4 (20. e5 Nxe5 21. Qe4 Bxf3 22. Nxf3 $16) 20... g5 $4
(20... Be5 $142 $19) 21. e5 $1 $18 Nxe5 (21... Bxe5 22. Bxd4 {Pinning} (22.
Bxd4 {Decoy})) (21... Nxe5 22. Bxd4 {Decoy} (22. Bxd4 {Interception})) 22. Qg2
$4 (22. Bxd4 Bxf3 23. Nxf3 O-O 24. Bxe5 Bxe5 25. Nxe5 Rae8 $18) 22... Be6 $4 (
22... Bxf3 $142 23. Qxf3 Kd8 $19) 23. Nxe5 $4 (23. Ne4 $142 Nxf3+ 24. Qxf3 $18)
23... Bxe5 $11 24. Nf3 O-O-O $2 (24... Bd5 25. Rxe5+ Qxe5 26. Nxe5 Bxg2 27.
Kxg2 Rc8 $16) 25. Rxe5 (25. Nxe5 Bd5 26. Qg4+ Kb7 27. Qxd4 Rhf8 $18) 25... Rhf8
(25... Bd5 26. Qg4+ Rd7 27. Rf5 Bxf3 28. Qxf3 $18) 26. Bxd4 (26. Nxd4 Bd5 27.
Qh3+ Kb8 $18) 26... Rf4 27. Be3 $4 (27. Bc5 Qd7 28. Nh2 Rf5 $18) 27... Rxf3 $4
(27... Rg4 $142 28. Bc5 Qxd3 29. Qxg4 Bxg4 $19) 28. Rxe6 $18 Qxe6 29. Qxf3 Rxd3
30. Qf8+ $4 (30. a4 $142 $18) 30... Rd8 $11 31. Qf3 Rd3 32. Rc1 (32. a4 $142 $5
$18) 32... Kb7 $14 33. Rc5 Rxa3 34. Rf5 Ra1+ (34... Rd3 35. Rf6 Qd5 36. Qxd5
cxd5 37. Rxh6 $18) 35. Kg2 $18 Ra3 (35... Rd1 36. Rf6 (36. Qxd1 Qxf5 37. Qd4
Qd5+ 38. Kg3 Qxd4 39. Bxd4 a5 $16) 36... Qd5 37. Qxd5 cxd5 38. Rxh6 $18) 36.
Rf7+ Kc8 37. Rf8+ (37. Rf6 g4 38. Qxc6+ Qxc6+ 39. Rxc6+ Kd7 40. Rxh6 Ra4 $18)
37... Kb7 (37... Kd7 38. Rh8 $18) 38. Rf6 Qd5 39. Qxd5 cxd5 40. Rxh6 g4 (40...
Rb3 41. Bc5 d4 42. Rb6+ Kc7 43. Rxa6 $18) 41. Rb6+ Kc7 42. Rg6 a5 (42... Kd7
$18) 43. Bb6+ Kb7 44. Bxa5 d4 45. Rxg4 d3 46. Rd4 Kc6 47. Kf1 (47. f4 Rc3 48.
f5 Rc4 49. Rxd3 Rf4 $18) 47... Rb3 $4 (47... Ra1+ 48. Kg2 Ra3 $18) 48. Ke1 (48.
f3 $142 $5 Rc3 $18) 48... Rb1+ 49. Kd2 Rb2+ 50. Ke3 Re2+ 51. Kxd3 (51. Kf3 $5
Rd2 $18) 51... Rxf2 52. Rh4 Rf6 (52... Rf5 53. Rh6+ Kd7 54. Bb6 $18) 53. Rh5
Rd6+ 54. Ke4 Re6+ 55. Kf5 (55. Kf4 $5 Rf6+ 56. Kg4 Rf1 $18) 55... Rd6 56. Ke4
Re6+ 57. Re5 Rh6 (57... Kd7 58. Kd4 Rxe5 59. Kxe5 $18) 58. Rc5+ Kd6 59. Rxb5
Rh4+ 60. Kd3 Kc6 (60... Rh3+ 61. Kd4 $18) 61. Rg5 Rf4 (61... Rh3+ 62. Kd4 $18)
62. Kc3 Rf3+ 63. Kc4 Rf4+ 64. Kb3 Rf3+ 65. Ka4 Rf4 66. Rg6+ Kb7 67. Bd8 Kc8 68.
Be7 Kd7 69. Bc5 Rf7 70. Ra6 Rf1 71. Kb5 Rf5 72. Ra7+ Kc8 (72... Ke6 $18) 73.
Kc6 Rf6+ (73... Kb8 74. Rb7+ Ka8 75. Rd7 Rf6+ 76. Bd6 Re6 77. Kb6 Rxd6+ 78.
Rxd6 Kb8 79. Rd8#) 74. Bd6 (74. Bd6 Rxd6+ 75. Kxd6 Kb8 76. Ra5 Kb7 77. Rb5+ Ka8
78. Kc7 Ka7 79. Ra5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "tche"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. g3 Nf6 5. Bg2 Be7 6. d3 O-O (6... a5 7. Nf3
Nbd7 8. b5 a4 9. Nbd2 O-O 10. O-O Re8 11. c4 d4 12. Ng5 h6 13. Nge4 Nxe4 14.
Nxe4 Qg6 15. e3 f5 16. Nd2 dxe3 17. fxe3 Nc5 18. Qc2 f4 19. exf4 Qxd3 20. Bd5+
Kh8 21. Qxd3 {Nivala,T (2205)-Pulkkinen,K (2330)/TCh-FIN 2007/1-0 (38)}) (6...
Be6 7. Nf3 Nbd7 8. Nbd2 a5 9. O-O axb4 10. axb4 O-O 11. c3 h6 12. e3 Rxa1 13.
Bxa1 Ra8 14. Nb3 Qa6 15. Qc2 Bf5 16. e4 dxe4 17. dxe4 Bxe4 18. Qd2 Qe6 19. Qb2
Bd5 20. Re1 Bxb3 21. Nd4 {workchess-pierred/net-chess.com 2018/0-1}) 7. Nd2 Bg4
8. f3 $146 (8. c4 c6 9. c5 Qc7 10. Ngf3 Nbd7 11. O-O Rad8 12. Re1 e4 13. dxe4
dxe4 14. Ng5 e3 15. Ndf3 exf2+ 16. Kxf2 Nxc5 17. Qc2 Ne6 18. Bxf6 Nxg5 19. Nxg5
g6 20. Qc3 Qb6+ 21. e3 Bxf6 22. Qxf6 Rd2+ {
sacaniev-tomas2228/kurnik 2013/1-0 (33)}) (8. c4 c6 $15) 8... Be6 $17 9. Nh3 a5
10. O-O (10. f4 Ng4 (10... axb4 $2 11. fxe5 Qd7 12. exf6 gxf6 13. Nf4 $18) 11.
Bxe5 Nxe5 12. fxe5 Qxe5 $17) 10... axb4 11. a4 (11. axb4 Rxa1 12. Bxa1 Qb6+ 13.
Kh1 d4 $17) 11... c5 {Black intends d4} (11... Nc6 12. Ng5 $19) 12. e3 (12. f4
Nc6 $19) 12... Nc6 {Black prepares the advance d4} (12... c4 13. dxc4 dxc4 14.
Bc1 $19) 13. c3 (13. f4 $142 $19) 13... bxc3 14. Bxc3 d4 15. exd4 cxd4 (15...
Nd5 $5 16. Qc1 cxd4 17. Bb2 $19) 16. Bb2 Qd7 (16... Qb4 $142 17. Qc2 Ra5 $19)
17. Re1 $4 (17. Ng5 $142 $19) 17... Bxh3 18. Nc4 {White plans a5} Bxg2 19. Kxg2
Nd5 20. Kg1 Bf6 (20... Qf5 21. Qe2 Bb4 22. Qe4 Qxe4 23. Rxe4 $19) 21. a5 Qh3 (
21... Ra6 22. Re4 $19) 22. Qd2 (22. Qb3 Qe6 23. Qb5 Qd7 $19) 22... Rfe8 23. Qg2
(23. Nd6 Reb8 24. Nc4 Qh5 $19) 23... Qh6 (23... Qxg2+ $142 $5 24. Kxg2 Ncb4 25.
Re2 Nxd3 26. Rd2 $19) 24. Bc1 Qg6 25. Nd6 Re7 (25... Qxd3 $143 26. Nxe8 Rxe8
27. Bd2 $19) 26. Ne4 Rxa5 (26... Nxa5 $142 27. Bd2 b6 $19) 27. Rxa5 Nxa5 28.
Qh3 $4 (28. Qa2 $19) 28... Nb3 (28... Rc7 $142 $19) 29. Qc8+ (29. Qc8+ Re8 30.
Qxe8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "tche"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "85"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. e4 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... c6 $146 (4... d4
5. Bc4 a6 6. Nf3 h6 7. O-O b5 8. Bd5 c6 9. Bb3 Nf6 10. c3 Bg4 11. cxd4 Nbd7 12.
h3 Bh5 13. d3 exd4 14. Nbd2 Be7 15. Re1 Ne5 16. g4 Nfxg4 17. hxg4 Bxg4 18. Qe2
Bf6 19. Bxf7+ {tche-grahamtrue/net-chess.com 2018/1-0 (74)}) (4... dxe4 5. Bc4
Qg6 6. Ne2 Qxg2 7. Rg1 Qxh2 8. d4 Nf6 9. dxe5 Ng4 10. Rf1 e3 11. Qd5 exf2+ 12.
Kd2 Qh6+ 13. Kc3 Qh3+ 14. Ng3 Qxg3+ 15. Bd3 Ne3 16. Qh1 Nxf1 17. Qxf1 Bh3 18.
Qd1 f1=Q 19. Qd2 {tche-pcmvr/net-chess.com 2018/0-1}) (4... dxe4 5. Nc3 f5 6.
d4 exd3 7. Bxd3 $15) 5. d4 (5. exd5 $142 cxd5 6. Nf3 $11) 5... f6 (5... dxe4
$142 6. Qe2 exd4 7. Qxe4+ Be6 8. Bxd4 Nd7 $11) 6. dxe5 $16 fxe5 7. exd5 (7.
Qh5+ Kd8 8. exd5 Qxd5 9. Qxe5 Qxe5+ 10. Bxe5 Bf5 $16) 7... cxd5 (7... Nf6 $142
8. Qe2 cxd5 9. Bxe5 Qe7 $18) 8. Be2 (8. Qh5+ $142 $5 Kd8 9. Nf3 $16) 8... Nf6
$11 9. Nf3 Be7 (9... e4 $142 $5 10. Nd4 Be7 $14) 10. Bxe5 $16 Qd8 11. O-O O-O
12. Nc3 Be6 (12... Nc6 13. Bg3 $16) 13. Bd3 (13. Nd4 Bf7 $18) 13... Nc6 $16 14.
Bg3 Bd6 (14... Bg4 15. Be2 $16) 15. Bxd6 (15. Re1 Bg4 $16) 15... Qxd6 16. Nb5
Qd7 17. Re1 (17. Nfd4 Nxd4 18. Nxd4 Qd6 $16) 17... a6 (17... Bg4 18. Be2 $16)
18. Rxe6 $1 axb5 (18... Qxe6 19. Nc7 {Double attack} (19. Nc7 {Decoy})) 19. Ng5
(19. Re1 Na7 $18) 19... Rae8 (19... h6 20. Bf5 Qc7 21. Nh3 $16) 20. Bf5 Qd8 21.
Qd3 Rxe6 $4 (21... h6 $142 22. Nf3 Ne7 $18) 22. Nxe6 (22. Bxh7+ $5 Kh8 23. Nxe6
Qe7 24. Nxf8 Qxf8 $18) 22... Qe8 23. Nxf8 Kxf8 24. h3 (24. Bxh7 $142 $5 Ne5 25.
Qg3 Nc4 $18) 24... Ne5 25. Qg3 (25. Qc3 Nc4 $18) 25... g6 (25... Nc4 26. Rd1
$18) 26. Bd3 (26. Bc8 b6 $18) 26... Kg7 (26... Nc4 $18) 27. Re1 (27. Bxb5 $142
Nf3+ 28. Qxf3 (28. gxf3 $143 Qxb5 29. Qc7+ Qd7 30. Qxd7+ Nxd7 $18) 28... Qxb5
29. Re1 $18) 27... Nfd7 $4 (27... Nf3+ $142 28. Qxf3 Qxe1+ 29. Kh2 Ne4 $18) 28.
f4 Qb8 (28... Nf3+ 29. gxf3 (29. Qxf3 $6 Qxe1+ 30. Kh2 Nf6 $18) 29... Qd8 30.
Qg5 Qxg5+ 31. fxg5 $18) 29. fxe5 Nf8 (29... Qc7 30. Bxb5 Qb6+ 31. Qf2 Qxb5 32.
e6 $18) 30. Qg5 Qa7+ (30... Qe8 31. e6 Nxe6 32. Qxd5 $18) 31. Kh1 Qb6 (31...
Ne6 32. Qf6+ Kh6 33. Qxe6 b6 $18) 32. Qe7+ Kg8 33. Rf1 Ne6 (33... Qd8 34. Qxd8
h6 35. Rxf8+ Kg7 36. Qe7#) 34. Rf6 (34. Qe8+ Kg7 35. Rf7+ Kh6 36. Rxh7+ Kg5 37.
g3 Qg1+ 38. Kxg1 d4 39. Qxg6#) 34... Qd4 (34... Qc7 35. Qxe6+ Kg7 36. Rf4 Qd8
37. Rf7+ Kh8 38. Rxh7+ Kxh7 39. Qxg6+ Kh8 40. Qh7#) 35. Qxe6+ Kg7 36. Qf7+ Kh6
37. Qf8+ (37. Rxg6+ hxg6 38. Qxg6#) 37... Kg5 (37... Kh5 38. Qe7 Kh6 39. Rf7
Qa1+ 40. Kh2 Qxe5+ 41. Qxe5 d4 42. Qf4+ Kh5 43. Rxh7#) 38. Qe7 (38. Rxg6+ hxg6
39. Qf6+ Kh5 40. Bxg6+ Kh6 41. Be4+ Kh5 42. g4#) 38... Kh6 39. Qf8+ (39. Rf7
Qa1+ 40. Kh2 Qxe5+ 41. Qxe5 d4 42. Qf4+ Kh5 43. Rxh7#) 39... Kg5 40. Qe7 (40.
Rxg6+ hxg6 41. Qf6+ Kh5 42. Bxg6+ Kh6 43. Be4+ Kh5 44. g4#) 40... Kh6 41. Qf8+
(41. Rf7 Qa1+ 42. Kh2 Qxe5+ 43. Qxe5 d4 44. Qf4+ Kh5 45. Rxh7#) 41... Kg5 42.
e6 (42. Rxg6+ $1 hxg6 43. Qf6+ Kh5 44. Bxg6+ Kh6 45. Be4+ Kh5 46. g4#) 42...
Qxf6 43. h4+ (43. h4+ Kxh4 44. Qxf6+ Kh5 45. Be2+ Kh6 46. g4 d4 47. g5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "75"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 Nc6 5. b5 e4 6. bxc6 exf3 7. cxb7 Bxb7 8.
exf3 d4 $146 (8... Nf6 9. Nc3 a6 10. d4 Be7 11. Bd3 O-O 12. O-O Rfe8 13. Re1 c5
14. dxc5 Qxc5 15. Ne2 Ne4 16. Bd4 Qc6 17. c4 Ng5 18. c5 Bxc5 19. Rc1 Ne6 20.
Bxh7+ {1-0 Sternik,R-Sobczyk,R/corr Poland 1994}) 9. Bb5+ c6 10. Ba4 (10. Bc4
Be7 $16) 10... Nf6 $14 11. O-O Be7 12. d3 O-O 13. Nd2 Ba6 14. Re1 Rfe8 (14...
Rab8 $142 $5 15. Nb3 c5 $16) 15. Nb3 $18 Bb7 16. Bxd4 a5 (16... Qc7 17. Be5 Bd6
18. Bxf6 gxf6 19. Kh1 $18) 17. Qd2 Nd5 18. c4 (18. Nxa5 $6 Qc7 19. Rab1 Qxa5
20. Qxa5 Rxa5 21. Rxb7 Rxa4 $14) 18... Nc7 (18... Nf6 19. Bc3 Qc7 20. Bxa5 $18)
19. Be5 Qd7 20. d4 Ne6 (20... Nb5 21. Qb2 (21. cxb5 $6 cxb5 22. Nxa5 bxa4 $18)
21... Bxa3 22. Rxa3 Nxa3 23. Nc5 (23. Qxa3 $143 f6 $16) 23... Nxc4 24. Qc3 (24.
Nxd7 $2 Nxb2 25. Bc2 Rad8 $19) (24. Qxb7 $6 Qxb7 25. Nxb7 Re7 $16) 24... Nxe5
25. Nxd7 Nxd7 26. Rxe8+ Rxe8 27. h4 $18 (27. Bxc6 $6 Bxc6 28. h4 Bd5 $11)) 21.
d5 (21. Nxa5 $6 Rxa5 22. Qxa5 Ra8 23. Bxc6 Bxc6 $18 (23... Rxa5 $4 24. Bxd7 Ra8
25. a4 $18)) 21... Nc5 22. Nxc5 Bxc5 23. Qg5 Rxe5 (23... Bf8 24. Rad1 Qd8 25.
Qxd8 Raxd8 26. Bc7 (26. dxc6 $6 Rxd1 27. Rxd1 Bxc6 28. Bxc6 Rxe5 $18) 26...
Rxe1+ 27. Rxe1 $18) 24. Qxe5 Bd6 25. Qe3 Kf8 (25... Qc7 26. c5 Bxh2+ 27. Kh1 h6
$18) 26. c5 Be7 (26... Bc7 27. Rad1 Bxh2+ 28. Kxh2 $18) 27. dxc6 Bxc6 28. Bxc6
Qxc6 29. Qxe7+ Kg8 30. Rad1 h6 (30... g6 31. Rd8+ Rxd8 32. Qxd8+ Kg7 33. Re8
$18) 31. Rd8+ Rxd8 32. Qxd8+ Kh7 33. Qd6 Qa4 34. c6 Qc2 35. c7 Qc3 36. Qe5 Qc6
37. Qf5+ g6 (37... Kg8 38. c8=Q+ Qxc8 39. Qxc8+ Kh7 40. Qf5+ g6 41. Qxf7+ Kh8
42. Re8#) 38. Qxf7+ (38. Qxf7+ Kh8 39. Qf8+ Kh7 40. Re7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "grahamtrue"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. h3 (4. g3 Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6 8.
Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1 Bb6
15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 4... a5 5. c3 $146 (5.
Nf3 e4 6. Nd4 axb4 7. Nb5 Qb6 8. e3 Bd7 9. a4 Nf6 10. Bd4 Qa5 11. c3 Nc6 12.
Bxf6 gxf6 13. Qb3 Be6 14. Qc2 O-O-O 15. g4 h5 16. Bg2 hxg4 17. hxg4 Rxh1+ 18.
Bxh1 Ne5 19. Qd1 Bxg4 {grahamtrue-pierred/net-chess.com 2018/0-1}) (5. b5 Nf6
6. e3 Bf5 7. Nf3 Nbd7 8. d4 e4 9. Nh2 Be7 10. Be2 O-O 11. O-O Nb6 12. a4 c6 13.
Ba3 Qc7 14. Bxe7 Qxe7 15. Nc3 Qb4 16. Qd2 Nc4 17. Bxc4 Qxc4 18. bxc6 bxc6 19.
Rfb1 Rfb8 {Unger,M-Kedzierski/corr 3GMM-16 1996/0-1}) (5. e3 axb4 6. axb4 Rxa1
7. Bxa1 Nf6 $15) 5... Be7 6. Nf3 e4 7. Nd4 Nf6 8. e3 O-O 9. Be2 Nc6 10. Nxc6
Qxc6 11. O-O Nd7 (11... Be6 12. d3 $15) 12. b5 (12. d3 Rd8 $15) 12... Qg6 $17
13. a4 (13. Bh5 Qg5 14. f4 Qh4 $17) 13... Nc5 14. Kh1 Qh6 15. Ba3 Bxh3 $1 16.
Bh5 (16. gxh3 Qxh3+ {Combination}) 16... Be6 17. Kg1 f5 18. Bb2 (18. f4 $19)
18... f4 19. exf4 Nd3 20. Ba3 Bxa3 21. Nxa3 Rxf4 (21... Qxf4 $6 22. Be2 $19)
22. Be2 (22. g3 Rf6 23. b6 cxb6 24. f4 $19) 22... Rh4 23. g3 (23. Bh5 $19)
23... Rh1+ 24. Kg2 Qh2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 f6 5. e3 Ne7 6. c4 Be6 7. d4 e4 8. Nfd2 c6
9. Nc3 Nd7 10. cxd5 $146 (10. Rc1 Ng6 11. cxd5 Bxd5 12. Nc4 Qe6 13. Qb3 Be7 14.
b5 c5 15. Na4 O-O 16. Be2 Rac8 17. O-O f5 18. dxc5 Nxc5 19. Nxc5 Bxc5 20. a4 f4
21. Rfd1 f3 22. Bf1 Nh4 23. Qc3 Rf6 24. g3 Nf5 {
lllllll21-jaste (1660)/kurnik 2013/1-0}) 10... cxd5 11. f3 Rc8 (11... Nf5 $5
12. Qe2 exf3 13. Qxf3 Rc8 $14) 12. fxe4 $16 a6 13. Rc1 Ng6 $2 (13... Nb6 $142
$5 $16) 14. exd5 $18 Bxd5 (14... Bf7 15. Bd3 $18) 15. Nxd5 Qxd5 (15... Rxc1 16.
Qxc1 Qxd5 $18) 16. Rxc8+ Ke7 17. e4 Qg5 18. Qb3 (18. Rc7 $142 b5 $18) 18... Nf4
(18... Qf4 19. Qd5 b5 20. g3 $18) 19. g3 Ne6 (19... g6 20. gxf4 Qxf4 21. Bh3
$18) 20. Bh3 Nxd4 21. Bxd4 (21. Bxd4 Qe5 22. Bxe5 f5 23. Bxf5 Nc5 24. bxc5 b5
25. Qe6#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "24"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. g3 a5 (4... Be6 5. Bg2 c6 6. d3 Nd7 7. Nd2 Nh6
8. Ngf3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 f5 11. exf5 Bxf5 12. h3 Rae8 13. Re1 Bd8 14. Nf1
Bb6 15. c4 Qe6 16. c5 Bc7 17. Nd4 Qg6 18. Nxf5 Qxf5 19. Re2 {
Richter,S-Broberg,H (2215)/Leipzig VfB op 4th 1997/0-1}) 5. c3 h5 $146 (5...
axb4 6. cxb4 f6 7. Bg2 c6 8. e3 Nh6 9. Ne2 Nf7 10. d3 Bf5 11. Nbc3 b5 12. Rc1
Nd7 13. e4 dxe4 14. Bxe4 Bh3 15. Bf3 Ra6 16. Ne4 Qb8 17. Ng1 Be6 18. Bg2 f5 19.
Nd2 Qb6 20. Ne2 {diablo005-lucechiara/kurnik 2013/0-1 (38)}) (5... f6 6. Bg2 c6
7. d3 Nh6 8. Nd2 Nf7 9. e3 a4 10. Ne2 b5 11. Rc1 Be6 12. c4 Qd7 13. cxd5 cxd5
14. O-O Nc6 15. Nc3 Rb8 16. Qe2 Be7 17. d4 e4 18. Nxb5 O-O 19. Nc3 Ra8 20. Qd1
{diablo005-n4turale/kurnik 2014/1-0}) (5... Nf6 6. Nf3 $17) 6. Bg2 h4 7. e4 (7.
Nf3 h3 8. Bf1 Nd7 $15) 7... dxe4 $17 8. Bxe4 Nf6 9. Bc2 (9. Bg2 h3 10. Bf1 Be7
$17) 9... Bg4 10. f3 (10. Ne2 $142 $5 $17) 10... hxg3 $19 11. fxg4 (11. Qe2 Be6
$19) 11... Rxh2 (11... g2 $5 12. Qf3 gxh1=R 13. Qxh1 $19) 12. Qf3 Qc6 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "grahamtrue"]
[Black "workchess"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "64"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. Nf3 f6 5. h3 (5. d4 e4 6. Nfd2 Nh6 7. e3 Be7 8.
c4 c6 9. Nc3 Be6 10. Rc1 O-O 11. cxd5 cxd5 12. Nb5 Qd7 13. Nc7 Nc6 14. Nxa8
Rxa8 15. Nb3 Qd6 16. Nc5 Bc8 17. Qb3 Kh8 18. Qc2 f5 19. g3 Nd8 {
Guluev,S-Abbasov,F (2290)/AZE-Cup Azerbaijan 1999/1-0 (36)}) 5... Ne7 $146 (
5... g6 6. Nh4 Bg7 7. e3 Ne7 8. c4 c6 9. cxd5 cxd5 10. Nc3 a6 11. b5 Be6 12.
bxa6 bxa6 13. Qa4+ Kf7 14. g3 Bd7 15. Qd1 Nbc6 16. Bg2 e4 17. Bf1 Rhc8 18. Ng2
Rab8 19. Rb1 a5 20. Nf4 {brasseur-andrzej51 (1635)/kurnik 2014/0-1 (34)}) 6. d3
Ng6 7. Nc3 Be7 8. Nb5 (8. e3 O-O $15) 8... Qb6 9. Nc3 Be6 10. e3 O-O 11. g4 (
11. d4 e4 12. Nd2 a5 $15) 11... c5 (11... a5 $142 12. b5 Nd7 $17) 12. Na2 $2 (
12. Na4 $5 Qb5 13. c4 dxc4 14. dxc4 $15) 12... Nc6 (12... cxb4 13. axb4 Bxb4+
14. c3 $19) 13. c3 Rad8 (13... a5 14. Qb3 $19) 14. d4 (14. Bg2 f5 15. gxf5 Bxf5
$17) 14... c4 15. Rg1 e4 16. Nd2 Qc7 17. Bg2 (17. b5 Qb6 18. a4 Na5 $17) 17...
a6 (17... Qh2 18. Ke2 $19) 18. Nf1 (18. Qe2 Nh4 $17) 18... f5 $19 19. f3 (19.
f4 $142 $19) 19... Bh4+ 20. Ke2 (20. Kd2 fxg4 21. hxg4 Bf2 $19) 20... fxg4 21.
hxg4 Nce7 (21... Bxg4 $142 22. Kd2 exf3 $19) 22. Nh2 $4 (22. Qb1 $19) 22... Qg3
(22... Qxh2 $142 23. Kd2 exf3 24. Qf1 $19) 23. Qf1 (23. Kd2 Qxh2 24. Qe2 Bxg4
25. Raf1 $19) 23... exf3+ (23... Qxh2 $142 24. Rh1 exf3+ 25. Qxf3 Qd6 $19) 24.
Nxf3 Bxg4 25. Bc1 (25. b5 Qh2 26. Rh1 Bxf3+ 27. Qxf3 Qd6 $19 (27... Rxf3 $143
28. Rxh2 Rf2+ 29. Kd1 $19)) 25... Nf5 26. Bd2 Rde8 27. Be1 (27. Bh1 Qh2+ 28.
Kd1 Ng3 $19) 27... Rxe3+ (27... Qf4 28. Bxh4 Nxe3 29. Qf2 Nxg2+ 30. Kd1 Bxf3+
31. Kc2 N6xh4 32. Kb2 Re2+ 33. Qxe2 Bxe2 34. Rac1 $19) 28. Kd2 Qf4 29. Nxh4 (
29. Kc2 Rxf3 30. Bxf3 Ne3+ 31. Kb2 Nxf1 32. Bxd5+ Kh8 33. Rg2 $19) 29... Re2+
30. Kd1 Rxa2+ (30... Nfxh4 31. Qxf4 Nxf4 32. Bxd5+ Nxd5 33. Rxg4 $19) 31. Nf3 (
31. Qf3 Rxa1+ 32. Ke2 Qe3+ 33. Kf1 Rxe1#) 31... Rxa1+ 32. Kc2 Qc1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "140"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4. g3 c6 (4... Bf5 5. Bg2 c6 6. Nf3 Nd7 7. O-O
Ngf6 8. d3 Be7 9. Nbd2 O-O 10. c4 Rac8 11. Qc2 Qb8 12. Rfc1 Rfe8 13. e4 dxe4
14. dxe4 Bg4 15. c5 b6 16. Nc4 Bxf3 17. Bxf3 bxc5 18. Rab1 cxb4 19. axb4 {
Fischer,P-Gruenenwald,E (2090)/Bad Zurzach op 1995/0-1 (52)}) 5. Bg2 Nf6 6. e3
(6. d3 Bg4 7. Nd2 Be7 8. c4 Nbd7 9. Ngf3 O-O 10. O-O Rad8 11. Qc2 h6 12. e4
dxe4 13. Nxe4 Nxe4 14. dxe4 Qe6 15. Rfe1 Bd6 16. c5 Bc7 17. Nd2 Nf6 18. Nc4 Rd7
19. Ne3 Rfd8 20. Nxg4 Nxg4 {sacaniev-smitty (1805)/kurnik 2014/0-1 (50)}) 6...
Bg4 $146 (6... Be7 7. Ne2 O-O 8. O-O a5 9. c3 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Bxa1 Bf5
12. d3 Nbd7 13. e4 dxe4 14. dxe4 Bxe4 15. Qxd6 Bxd6 16. Rd1 Bxg2 17. Kxg2 Bc7
18. Na3 Ra8 19. Bb2 Nb6 20. c4 Kf8 21. f4 {
Adamowski,A-Wisniewski,J/corr 2AMM Poland 1994/0-1 (39)}) (6... a5 7. f4 e4 8.
bxa5 Rxa5 9. Ne2 $15) 7. Ne2 Nbd7 8. O-O e4 9. d3 b5 (9... a5 10. dxe4 dxe4 11.
Qxd6 Bxd6 12. Nec3 axb4 13. Nxe4 Nxe4 14. Bxe4 $11) 10. Nd2 exd3 11. cxd3 Be7
12. Rc1 O-O (12... Bxe2 13. Qxe2 a5 14. bxa5 Rxa5 15. e4 $14) 13. f3 $14 Bf5
14. Nb3 Rfe8 (14... Bg6 $142 $5 $14) 15. Nbd4 Be6 (15... Bg6 16. Rxc6 Qe5 17.
Qd2 $16) 16. Nxc6 (16. Rxc6 Qb8 17. Nxe6 fxe6 18. Rxe6 a5 $18) 16... Bf8 (16...
Rec8 17. Ned4 a6 18. Rf2 $18) 17. Ncd4 (17. e4 $142 dxe4 18. fxe4 $18) 17...
Nb8 $2 (17... a6 $142 $18) 18. Nxb5 Qd8 (18... Qb6 19. Nc7 Qxe3+ 20. Rf2 Nbd7
$18) 19. Nc7 Na6 (19... Nbd7 20. f4 Bf5 21. Nd4 $18) 20. Nxa8 Qxa8 (20... Bd7
21. Bxf6 gxf6 22. b5 $18) 21. Nd4 (21. Bxf6 $142 gxf6 22. Qa4 Bh6 $18) 21...
Bd7 22. Nb3 (22. Qd2 $5 Bd6 $18) 22... Rxe3 23. Bxf6 gxf6 24. f4 Bb5 (24... Qb7
25. Qd2 Re8 26. d4 $18) 25. Nd4 (25. Qg4+ $142 Kh8 26. Rc8 Qxc8 27. Qxc8 Kg7
$18) 25... Rxd3 (25... Bd7 26. Qd2 Re7 $18) 26. Qg4+ Kh8 27. Rfd1 (27. Rc8 $142
Qxc8 28. Qxc8 $18) 27... Rxd1+ 28. Rxd1 Bc4 29. Qf5 (29. Qd7 Qb8 30. Qxf7 Nc7
$18) 29... Bg7 (29... Qd8 $18) 30. Qg4 Qe8 $4 (30... Bf8 31. Qd7 Qb8 $18) 31.
Nf5 $18 Qf8 (31... Bf8 32. Bxd5 Bxd5 33. Rxd5 Nc7 $18) 32. Re1 Nc7 33. Re7 (33.
Nxg7 $142 a5 $18) 33... Ne6 34. Rxa7 Bb3 (34... Qe8 $18) 35. b5 (35. Nxg7 $142
Qxg7 36. Qxg7+ Kxg7 37. Rd7 $18) 35... Qc5+ $19 36. Kh1 (36. Kf1 Bc4+ 37. Ke1
Qxa7 38. Qf3 $19) 36... Qxa7 (36... Qc1+ 37. Qd1 Qxd1+ 38. Bf1 Qxf1#) 37. Nd6 (
37. Nxg7 $5 Qxa3 38. h3 Qa1+ 39. Kh2 $17) 37... Kg8 (37... Bf8 38. b6 Qd7 39.
Nf5 $19) 38. Qe2 (38. Nf5 Qxa3 39. h3 Qa1+ 40. Kh2 Bd1 $19) 38... Qxa3 39. b6 (
39. Nf5 $19) 39... Qxd6 40. b7 (40. Qa6 Qb4 41. h3 Bf8 $19) 40... Bf8 (40...
Qb6 $142 $19) 41. Qb5 Qb8 (41... Nd4 $142 42. Qd3 Qb4 $19) 42. Bxd5 $4 (42.
Qxb3 $142 d4 43. Qd1 $19) 42... Bxd5+ 43. Qxd5 Bd6 44. Qf3 Kh8 45. Qc6 Bc7 (
45... Nd8 $142 $5 46. Qd5 $19) 46. f5 Ng7 47. g4 (47. Kg1 Ne8 $19) 47... Ne8
48. Kg2 Kg7 49. h4 Nd6 50. Kh3 Qxb7 51. Qxb7 Nxb7 52. g5 (52. Kg2 h5 $1 53.
gxh5 Nd6 $19) 52... fxg5 53. hxg5 Be5 54. Kg4 Nd6 55. Kf3 Nxf5 (55... f6 $142
56. Kg4 $19) 56. Ke4 Kg6 57. Kxe5 Kxg5 58. Ke4 h5 59. Kf3 h4 60. Kg2 (60. Kf2
Kg4 61. Kg1 $19) 60... Kg4 61. Kh2 Ne3 62. Kh1 (62. Kg1 Kg3 63. Kh1 f5 64. Kg1
f4 65. Kh1 f3 66. Kg1 f2+ 67. Kh1 f1=Q#) 62... Kh3 (62... f5 63. Kh2 f4 64. Kh1
f3 65. Kg1 Kg3 66. Kh1 h3 67. Kg1 f2+ 68. Kh1 f1=Q#) 63. Kg1 Ng4 (63... Kg3 64.
Kh1 f5 65. Kg1 f4 66. Kh1 f3 67. Kg1 f2+ 68. Kh1 f1=Q#) 64. Kh1 f5 (64... Kg3
65. Kg1 Ne3 66. Kh1 f5 67. Kg1 f4 68. Kh1 f3 69. Kg1 f2+ 70. Kh1 f1=Q#) 65. Kg1
$19 f4 66. Kh1 Kg3 67. Kg1 h3 (67... Ne3 68. Kh1 f3 69. Kg1 f2+ 70. Kh1 f1=Q#)
68. Kh1 (68. Kf1 Ne3+ 69. Ke2 f3+ 70. Kxe3 h2 71. Kd3 f2 72. Kd4 f1=Q 73. Kc5
h1=Q 74. Kd4 Qf6+ 75. Kd3 Qhf3+ 76. Kc4 Q6c3+ 77. Kb5 Qfc6#) 68... f3 69. Kg1
f2+ (69... h2+ 70. Kh1 Nf2#) 70. Kh1 (70. Kf1 h2 71. Ke2 h1=Q 72. Kd3 f1=Q+ 73.
Kd4 Qb5 74. Kc3 Qe1+ 75. Kd4 Qe3#) 70... f1=Q# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "blackdogs"]
[Black "beammeupscotty"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 c6 3. e3 d5 4. Nf3 a6 5. c4 (5. Be2 h6 6. O-O Nf6 7. a3 a5 8.
bxa5 Qxa5 9. d3 Qc7 10. Nbd2 Nbd7 11. c4 Be7 12. Nd4 O-O 13. cxd5 exd5 14. Nf5
Bc5 15. Qb3 Re8 16. Rac1 Bf8 17. Nf3 Nc5 18. Rxc5 Bxc5 19. Nxh6+ gxh6 {
polynesia46 (1620)-junior71/kurnik 2014/0-1 (40)}) 5... Nd7 $146 (5... Bxb4 6.
Bxg7 Nf6 7. Bxh8 Kd7 8. Bg7 Bf8 9. Bxf8 Qxf8 10. cxd5 cxd5 11. Qa4+ Nc6 12.
Ne5+ Kc7 13. Nxc6 bxc6 14. Na3 Ne4 15. Rc1 Bb7 16. Qa5+ Kc8 17. Bd3 Nd6 18. O-O
Qd8 19. Qxd8+ Kxd8 20. Nc2 {iwan19999 (1720)-robin26/kurnik 2012/1-0}) (5...
Nf6 6. c5 b6 (6... g6 7. d4 Bg7 8. Bd3 O-O 9. O-O Nbd7 10. Nbd2 Re8 11. e4 dxe4
12. Nxe4 Nxe4 13. Bxe4 Nf6 14. Bd3 Nd5 15. Qb3 h5 16. g3 e5 17. dxe5 Qc7 18.
Rfe1 Bg4 19. Ng5 Bxe5 20. Bxe5 Rxe5 21. Rxe5 {
bratek55-hetyci (1735)/kurnik 2011/0-1}) 7. cxb6 Be7 8. Ne5 Qxb6 9. a3 O-O 10.
Be2 Nbd7 11. f4 Qc7 12. Nd3 Bb7 13. O-O Ne4 14. Nf2 Nxf2 15. Rxf2 Bd6 16. d3 e5
17. fxe5 Bxe5 18. g3 Bxb2 19. Ra2 Be5 20. Nd2 {
aniabielak-kozzak/kurnik 2013/1-0 (45)}) (5... Bxb4 $4 6. Bxg7 dxc4 7. Bxc4 $18
) 6. a3 dxc4 7. Bxc4 b5 (7... Ngf6 8. d4 $11) 8. Be2 $14 h6 (8... Ngf6 9. d4
$14) 9. O-O Bb7 10. d4 Ngf6 11. Nbd2 g5 (11... a5 12. Qb3 $14) 12. Ne5 (12. Nb3
Qc7 $16) 12... Nxe5 13. dxe5 Nd7 14. Bf3 (14. Ne4 c5 15. Nd6+ Bxd6 16. exd6 Rf8
$16) 14... Bg7 (14... Qc7 15. Qc2 $14) 15. Rc1 (15. Ne4 $5 O-O 16. Qd6 $16)
15... Nxe5 16. Bh5 (16. Bxe5 $142 Bxe5 17. Bxc6+ Bxc6 18. Rxc6 $14) 16... Nf3+
$4 (16... O-O $142 $11) 17. Qxf3 $18 (17. Bxf3 $6 Bxb2 18. Rc2 Be5 $14 (18...
Bxa3 $2 19. Qa1 O-O 20. Qxa3 $18)) 17... Rf8 (17... O-O 18. Bxg7 Kxg7 $18) 18.
Bxg7 Qe7 19. Bxf8 (19. Ne4 $142 $5 O-O-O $18) 19... Kxf8 20. Rc5 Rd8 21. Ne4
Rd3 22. h4 $1 Rxa3 (22... gxh4 23. Nf6 {Combination}) 23. hxg5 hxg5 (23... Rd3
24. gxh6 f5 25. Qg3 $18) 24. Nxg5 (24. Rxg5 $142 Ra1 $18) 24... f5 (24... f6
25. Qe4 Kg8 26. Qg6+ Qg7 27. Qe8+ Qf8 28. Bf7+ Kg7 29. Nxe6+ Kh7 30. Rh5+ Qh6
31. Qg8#) 25. Nf7 (25. Nxe6+ Kg8 26. Rxf5 Qxe6 27. Rg5+ Kh8 28. Qf8+ Kh7 29.
Qg7#) 25... Qf6 (25... Qc7 26. Ne5 Qg7 27. Qf4 $18) 26. Ne5 (26. Qf4 Bc8 27.
Qb8 Kg7 28. Qxc8 Kh7 29. Rxc6 Rxe3 30. fxe3 Qb2 31. Rxe6 Qg7 32. Rh6+ Qxh6 33.
Qh8#) 26... Rb3 (26... Qg7 $18) 27. Nd7+ (27. Nd7+ Kg7 28. Qg3+ Qg5 29. Qxg5+
Kh7 30. Nf6+ Kh8 31. Qg8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "blackdogs"]
[Black "croach"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 g6 3. e3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. c4 a5 6. b5 b6 7. d4 d5 $146 (7...
Bb7 8. Be2 (8. a4 d6 9. Nbd2 Nbd7 10. Qc2 Re8 11. Be2 e5 12. dxe5 dxe5 13. O-O
Qe7 14. Ba3 Qe6 15. Ng5 Qf5 16. Qxf5 gxf5 17. Rfd1 Rad8 18. Rac1 Bf8 19. Bxf8
Kxf8 20. Nb3 h6 21. c5 Nxc5 22. Rxd8 Rxd8 {Cruz Alvarez de Ron,D (2265)
-Llaneza Vega,M (2425)/ESP-ch universities 2008/ 0-1 (43)}) 8... Ne4 9. O-O d6
10. Nbd2 Nxd2 11. Nxd2 Nd7 12. Bf3 Bxf3 13. Qxf3 e5 (13... Nc5 14. Rad1 Nd3 15.
Ba1 c5 16. Qe2 Nb4 17. Nf3 cxd4 18. exd4 e5 19. dxe5 Qe7 20. Rxd6 Rae8 21. Rfd1
f6 22. e6 Qb7 23. a3 Re7 24. Rd7 Rxd7 25. exd7 {
1-0 pcmvr-croach (2375)/net-chess.com 2016}) 14. Rfe1 Qe7 15. a4 Rae8 16. e4
exd4 17. Qd3 Nc5 18. Qc2 d3 19. Qc1 Bxb2 20. Qxb2 Qe5 21. Qa3 Qf4 22. Qc3 {
marvis (1665)-funesko27 (1870)/playok.com 2012/0-1 (31)}) (7... Ne4 8. Nbd2 Bb7
9. Qc2 f5 10. d5 Bxb2 11. Qxb2 c6 12. Nxe4 fxe4 13. dxc6 exf3 14. cxb7 Ra7 15.
c5 bxc5 16. gxf3 Rxb7 17. Qe5 e6 18. Qxc5 Qf6 19. Rc1 Qxf3 {
0-1 Mueller,A-Bahr,A/Schleswig Holstein-ch 1992}) 8. cxd5 Nxd5 9. Nc3 Bb7 10.
Nxd5 Bxd5 11. a4 (11. Qc2 Qd6 $11) 11... Nd7 (11... c5 12. bxc6 Nxc6 13. Bb5
$11) 12. Rc1 $14 Re8 13. Qc2 (13. Bc4 Bxc4 14. Rxc4 e5 $16) 13... Rc8 14. Be2 (
14. e4 Bb7 $14) 14... c6 (14... c5 15. bxc6 Rxc6 16. Qb1 $11) 15. O-O (15. e4
Bh6 16. exd5 Bxc1 17. Qxc1 cxb5 $11) 15... e5 (15... Bxf3 16. gxf3 c5 17. Rfd1
$11) 16. dxe5 (16. e4 $5 Bxe4 17. Qxe4 exd4 18. Qc2 $16) 16... Nxe5 (16... Bxe5
$2 17. Nxe5 Nxe5 18. e4 $18) 17. Nxe5 (17. Rfd1 cxb5 18. Qxc8 Qxc8 19. Rxc8
Nxf3+ 20. gxf3 Rxc8 21. Bxg7 Kxg7 22. Rxd5 bxa4 $11) 17... Bxe5 $11 18. Bxe5
Rxe5 19. Qb2 Qg5 20. g3 Rce8 $4 (20... Qf5 $142 $5 21. Bc4 Bf3 $11) 21. bxc6 $4
(21. f4 $142 Qh6 22. fxe5 Qxe3+ 23. Rf2 $18) 21... Qf5 $16 22. c7 Qe4 23. f3
Qxe3+ 24. Rf2 Rc8 (24... Be6 $142 $5 25. Bb5 Rf8 $16) 25. Ba6 $18 Be6 (25...
Ree8 26. Bxc8 Rxc8 27. Rd1 $18) 26. Bxc8 Bxc8 27. Rd1 (27. Rd1 Re8 28. Rd8 $18)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "blackdogs"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 d5 4. e3 a6 5. a4 axb5 6. axb5 Rxa1 7. Bxa1 c6 8.
bxc6 bxc6 9. Nf3 Nbd7 (9... Be7 10. Be2 O-O 11. O-O c5 12. c4 Ba6 13. cxd5 exd5
14. d3 Nc6 15. Nbd2 Re8 16. Qa4 Nb4 17. Rb1 Bxd3 18. Bxd3 Nxd3 19. Ne5 Nxe5 20.
Bxe5 Qd7 21. Qc2 Qe6 22. Bxf6 Qxf6 23. g3 Ra8 24. Nb3 {
hertford (2095)-DanQuigley (2355)/ChessWorld.net 2003/0-1 (34)}) (9... Bd6 10.
Be5 O-O 11. Bxd6 Qxd6 12. d4 Nbd7 13. Bd3 e5 14. dxe5 Nxe5 15. Nxe5 Qxe5 16.
O-O Ng4 17. g3 Qh5 18. h4 g5 19. Kg2 gxh4 20. Rh1 h3+ 21. Kg1 h2+ 22. Kg2 Nxe3+
23. fxe3 Bg4 24. Qe1 {towa (1815)-terrier (2120)/gameknot.com 2015/0-1}) 10.
Be2 Bd6 11. O-O $146 (11. d4 Qa5+ 12. Bc3 Bb4 13. Bxb4 Qxb4+ 14. c3 Qa5 15. O-O
O-O 16. Qb3 Ne4 17. h3 Ba6 18. Bxa6 Qxa6 19. Nbd2 Rb8 20. Nxe4 Rxb3 21. Nd6
Rxc3 22. Ne5 Nxe5 23. dxe5 c5 {0-1 riditko-zaiko48/kurnik 2013}) 11... Qe7 (
11... e5 12. c4 $15) 12. c4 O-O 13. cxd5 (13. d4 c5 $11) 13... cxd5 14. Nc3 Bb7
15. d4 (15. Nb5 Ba6 $11) 15... e5 (15... Rc8 $5 $15) 16. dxe5 $14 Nxe5 17. Nb5
Bb8 18. Nxe5 Bxe5 19. Bxe5 Qxe5 20. Qd4 Qxd4 21. Nxd4 g6 (21... Ra8 22. Rc1 $14
) 22. f3 (22. Rb1 Bc8 $16) 22... Re8 23. Kf2 Re7 24. Rb1 Kg7 25. Rb2 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "ziggyblitz"]
[Black "tomy"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "72"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. Nf3 Nf6 4. a3 Be7 5. e3 O-O 6. c4 b6 7. d4 dxc4 8. Bxc4
Bb7 9. Nbd2 Nbd7 10. O-O c5 11. dxc5 bxc5 12. b5 Qc7 $146 (12... Nb6 13. Bb3 (
13. Be2 Qc7 14. Qc2 Rfd8 15. Rfd1 Rac8 16. Rac1 Ne8 17. Be5 Bd6 18. Bxd6 Nxd6
19. a4 Nd5 20. g3 Nb4 21. Qb3 Qe7 22. Nc4 Nxc4 23. Qxc4 Rxd1+ 24. Rxd1 Bd5 25.
Qh4 Qxh4 26. Nxh4 c4 27. Ng2 c3 {barborski-slu581/kurnik 2013/1-0 (68)}) 13...
Rc8 14. Rc1 Qd7 15. a4 Rfd8 16. Nc4 Nxc4 17. Qxd7 Rxd7 18. Bxc4 Bxf3 19. gxf3
Rd2 20. Bc3 Rdd8 21. Ba5 Rd7 22. Rfd1 Nd5 23. e4 Nf6 24. Rxd7 Nxd7 25. Rd1 Ne5
26. Be2 g6 27. f4 {raifllashtica (1710)-gwidon13 (1770)/kurnik 2013/1-0 (35)})
(12... Nd5 13. a4 Bf6 14. Bxf6 Qxf6 15. a5 Rac8 16. Qb3 Rfd8 17. Rac1 h6 18.
Rfd1 g5 19. h3 Ne5 20. Nxe5 Qxe5 21. Nf3 Qf5 22. Qc2 Qf6 23. e4 Nb4 24. Rxd8+
Rxd8 25. Qe2 Qf4 26. Bb3 Qxc1+ 27. Kh2 {kaasparov-axayaz5/kurnik 2014/0-1}) 13.
Qc2 a6 14. a4 axb5 15. Bxb5 Bc6 16. Bxc6 Qxc6 17. h3 (17. a5 Rfd8 $14) 17...
Nd5 (17... Rfd8 18. Rfd1 $11) 18. Ne5 (18. a5 Rfb8 $11) 18... Nxe5 19. Bxe5 Bf6
(19... Nb4 $5 20. Qe4 Rfd8 21. Qxc6 Nxc6 $11) 20. Bxf6 $11 Nxf6 21. Rfc1 Nd7
22. Nf3 (22. Nc4 Ra6 $14) 22... Ra5 $11 23. Nd4 Qa6 24. Nb5 Rb8 (24... Nb6 25.
Qxc5 Nxa4 26. Qc6 $11) 25. Nc3 (25. Rd1 Nf6 $11) 25... Qc4 (25... c4 26. Rcb1
$11) 26. Rcb1 (26. Qd2 Rd8 27. Nd5 Qa6 28. Ne7+ Kh8 $18) 26... Rxb1+ $11 27.
Rxb1 g6 28. Qb3 Qxb3 29. Rxb3 Ra6 30. Kf1 (30. e4 Nb6 $11) 30... Nb6 $11 31.
Ra3 Nc4 32. Ra2 Ra5 33. Ke2 f6 (33... f5 34. f4 $11) 34. f3 (34. Ne4 Nb6 35.
Nxf6+ Kf7 36. Nxh7 Rxa4 37. Rxa4 Nxa4 $16) 34... Nb6 (34... Kf7 35. g3 $11) 35.
g3 (35. e4 f5 $11) 35... Kf7 36. Kd3 (36. Rb2 Nd5 37. Ne4 h6 $11) 36... Ke7
1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "52"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. Nf3 Nf6 5. a3 Nbd7 (5... g6 6. Bc4 Bg7 7. Bb3
Qe7 8. d4 e4 9. Ng5 h6 10. Nh3 g5 11. Nc3 Be6 12. d5 Bf7 13. Nb5 Qd7 14. c4 O-O
15. O-O a6 16. Nd4 c5 17. dxc6 Nxc6 18. Nxc6 bxc6 19. Kh1 Qe7 20. Ng1 {
Petkov,V (2480)-Kuzubov,Y (2635)/1. League Cent-SRB 2015/1-0 (59)}) 6. Be2 $146
(6. c4 Be7 (6... c6 7. Qb3 g6 8. d4 Qe7 9. h4 Bg7 10. Be2 e4 11. Ng5 d5 12. Nc3
h6 13. Nh3 Nb6 14. Nf4 Qf7 15. cxd5 Nfxd5 16. h5 Nxf4 17. exf4 Qxb3 {
0-1 ferminkatcho (1905)-sniper10200 (2010)/kurnik 2013}) 7. d4 e4 8. Nfd2 O-O
9. Nc3 c6 10. Be2 d5 11. Qb3 Kh8 12. cxd5 cxd5 13. Nxd5 Nxd5 14. Qxd5 Qe8 15.
O-O Nf6 16. Qb3 Bd6 17. g3 Be6 18. Bc4 Bd7 19. Rae1 Qh5 20. Be2 Qg6 {
barborski-vangill (1610)/kurnik 2013/0-1 (45)}) 6... Be7 7. d4 e4 8. Nfd2 a5 9.
c4 O-O 10. Nc3 Nb6 11. O-O c6 12. d5 a4 (12... cxd5 13. cxd5 Qe8 14. bxa5 Rxa5
15. Qb3 Nbxd5 16. Nxd5 Nxd5 17. Bc3 $14) 13. dxc6 bxc6 14. f3 exf3 15. Bxf3 Ng4
16. Bxg4 fxg4 17. Qc2 Qe8 (17... g3 18. h3 $14) 18. Qd3 $14 Be6 19. Ne2 Qg6 (
19... c5 $5 $14) 20. Qxg6 $16 hxg6 21. Rxf8+ Rxf8 22. Nf4 (22. Rc1 Re8 $16)
22... Bf7 23. Rc1 Nd7 24. Bc3 Re8 (24... g3 25. h3 $14) 25. Kf2 $16 g5 26. Ba1
$4 (26. Nd3 $142 $16) 26... gxf4 $19 (26... gxf4 27. exf4 Bh4+ 28. g3 Bd8 $19)
0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "pcmvr"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "144"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 g6 5. Nf3 Bg7 6. Be2 e4 7. Nd4 O-O 8. O-O c5
9. bxc5 dxc5 10. Nb3 Qe7 (10... Qc7 11. Nc3 (11. f3 exf3 12. Bxf3 Ng4 13. Bxg7
Qxh2# {mate 0-1 GuestNSDK-GuestZBZL/freechess.org 2017}) 11... Bf5 12. f3 Nbd7
13. fxe4 Bxe4 14. d3 Bc6 15. d4 Ne4 16. Qd3 f5 17. d5 Ne5 18. Qc2 Nxc3 19. Bxc3
Bd7 20. Rad1 Qd6 21. Nd2 Rae8 22. e4 Rf7 23. Qb3 b6 24. Bb2 Rfe7 25. Rf2 {
Dopper,J (2195)-Pommerel,W (2405)/corr 3GMM-F 2001/0-1 (62)}) 11. f3 Nc6 $146 (
11... Rd8 12. fxe4 {1-0 Iglesias,P-De Vreesse,S/UECC olm1 Gr 1999}) (11... exf3
12. Bxf3 Nc6 13. Nc3 Ne5 14. Nd5 Nxd5 15. Bxd5 Bg4 16. Qc2 Be2 17. Bxe5 Qxe5
18. Rf2 Bg4 19. Raf1 Be6 20. Bxb7 Rad8 21. Re2 Rd7 22. Bc6 Rd6 23. d4 Qg5 24.
d5 Bg4 25. Ree1 Rb8 26. Nxc5 {Ivlev,V-Vitolins,A/Riga 1964/0-1}) 12. fxe4 Nxe4
13. Bxg7 Kxg7 14. Qc1 Rd8 15. d3 Nf6 16. Nc3 Ne5 (16... Bf5 17. e4 Be6 18. Nd5
Bxd5 19. cxd5 $14 (19. exd5 $6 Qxe2 20. Qf4 Qe5 21. dxc6 Qxf4 22. Rxf4 b6 $14))
17. d4 Neg4 18. Bxg4 Nxg4 19. Rf3 (19. Nxc5 $143 Qxe3+ 20. Qxe3 Nxe3 $15) 19...
Qd6 20. Rg3 (20. Nxc5 $4 Qxh2+ 21. Kf1 Qh1+ 22. Ke2 Qxg2+ 23. Ke1 Qxf3 $19)
20... b6 (20... cxd4 21. exd4 Re8 22. c5 $14) 21. Qb2 (21. dxc5 bxc5 22. Ne4
Qe7 23. Nexc5 Nxh2 24. Qb2+ Kg8 25. Kxh2 Qh4+ 26. Rh3 Bxh3 27. gxh3 Rac8 $16)
21... h5 (21... cxd4 22. exd4 Bf5 23. Rf1 $14) 22. Nd5 Kg8 23. dxc5 bxc5 24. e4
Bb7 25. Qc3 Bxd5 26. cxd5 {Attacking the isolated pawn on c5} c4 (26... Rac8
27. Rf1 $14) 27. Nd4 (27. Qxc4 $5 Rac8 28. Qd4 $16) 27... Re8 $11 28. h3 (28.
Re1 Rac8 $11) 28... Nf6 29. Ne6 Qb6+ 30. Kh2 Rxe6 31. dxe6 Qxe6 32. Qd4 Nxe4
33. Re3 f5 34. Rc1 {Attacks the isolani on c4} Rc8 35. Ra3 (35. Qxa7 Qe5+ 36.
Kh1 Ng3+ 37. Kg1 Qd6 $16) 35... a6 36. Rb1 Qe7 (36... Qc6 $5 $11) 37. Rxa6 $14
Kh7 38. Kg1 (38. Ra7 Rc7 39. Rxc7 Qxc7+ 40. Kg1 c3 $14) 38... Kh6 (38... Qc5
$142 39. Qxc5 Nxc5 (39... Rxc5 $143 40. Rb7+ Kh6 41. h4 $16) 40. Ra7+ Kh6 $11)
39. Rbb6 $18 Rg8 40. Rc6 (40. Qxc4 $142 $5 Qc5+ 41. Qxc5 Nxc5 42. Ra7 $18)
40... c3 $16 41. a4 Qh4 42. Qe3+ Qg5 43. Qxg5+ (43. Rxc3 $5 Nxc3 44. Qxc3 $14)
43... Kxg5 $11 44. a5 Rd8 (44... Kf4 $142 $5 $11) 45. Rxg6+ $16 Kf4 46. Rac6
Rd1+ 47. Kh2 Rc1 48. Rc4 Ra1 49. Rh6 (49. a6 $5 $14) 49... Rxa5 $11 50. Rxh5
Ke3 51. g4 Ra2+ 52. Kg1 Kd3 53. Rxc3+ (53. Rc8 fxg4 54. hxg4 c2 $11) 53... Nxc3
$15 54. Rxf5 (54. gxf5 $4 Ne2+ 55. Kf2 Nf4+ 56. Kf3 Nxh5 $19) 54... Ke3 55. Kf1
Ne2 56. Rf7 (56. Rc5 $5 $15) 56... Nf4 $17 57. Re7+ Kf3 58. g5 Ra1+ (58... Nxh3
59. g6 Ra1+ 60. Re1 $17) 59. Re1 Ra5 60. Re7 (60. Rb1 Ng2 $17) 60... Rxg5 61.
Ra7 Nd5 (61... Nxh3 62. Ra3+ Kg4 63. Ke2 $17) 62. Rf7+ Ke3 63. Ra7 Nf4 64. Re7+
Kd4 65. Rd7+ Nd5 66. Kf2 Rf5+ 67. Kg3 Ke4 68. Ra7 Rf3+ 69. Kh4 Kf5 70. Ra5 Rd3
71. Rb5 Rd1 72. Ra5 Rd3 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samyaksamadhi"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. c4 Nf6 5. d4 e4 6. Nc3 c6 7. Nge2 Be7 8. Nc1
$146 (8. Ng3 O-O 9. Be2 d5 10. cxd5 cxd5 11. a3 a6 12. O-O Nc6 13. b5 axb5 14.
Bxb5 Be6 15. f3 Qb6 16. fxe4 Nxe4 17. Ngxe4 fxe4 18. Qh5 Na7 19. Nxd5 Qxb5 20.
Nxe7+ Kh8 21. Qxb5 Nxb5 22. d5 Bg4 {fjanusz52-sakura13/kurnik 2014/0-1}) (8.
Nf4 O-O 9. Nh5 Qe8 10. Nxf6+ Bxf6 11. Be2 Qg6 12. O-O f4 13. Bh5 Qg5 14. exf4
Qxf4 15. Ne2 Qg5 16. Ng3 Na6 17. Bc1 Qh4 18. b5 cxb5 19. cxb5 Nc7 20. Be2 Kh8
21. Nh1 Ne6 22. g3 Qh3 {hen4daleko-iacobsohn/kurnik 2014/0-1 (45)}) (8. Nf4 d5
9. b5 Bd6 $11) 8... d5 9. c5 Na6 (9... O-O 10. Be2 $11) 10. Qb3 Nc7 11. a4 O-O
12. Be2 f4 13. b5 (13. O-O Bf5 $11) 13... Qe8 $15 14. N1a2 (14. bxc6 bxc6 15.
exf4 Ne6 $17) 14... Qg6 $17 15. Rg1 (15. g3 $5 f3 16. Bf1 $17) 15... fxe3 $19
16. fxe3 Ng4 17. Bxg4 Bxg4 18. Ne2 $2 (18. Nb4 Bh4+ 19. g3 Bg5 $19) 18... Qh5 (
18... Bxe2 19. Kxe2 Qh5+ 20. Kd2 Rf2+ 21. Kc1 Qxh2 22. Re1 $19) 19. Nf4 (19.
Nac3 $142 $19) 19... Qxh2 20. Kd2 Bg5 21. Nb4 (21. Raf1 $19) 21... Rxf4 22.
exf4 (22. Rae1 Rf3 23. bxc6 bxc6 $19) 22... Qxf4+ 23. Kc2 Qf2+ (23... Qf2+ 24.
Kb1 Qxg1+ 25. Ka2 Qxg2 26. bxc6 Rb8 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "samyaksamadhi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 g6 4. c4 Bg7 5. Nf3 f5 6. d4 Nd7 (6... e4 7. Nfd2 Nc6
(7... Ne7 8. Nc3 Be6 (8... d5 9. cxd5 Nxd5 10. Nxd5 Qxd5 11. Bc4 Qd6 12. Qa4+
Bd7 13. b5 c6 14. Rc1 c5 15. dxc5 {1-0 pierred-anony/internet 2014}) 9. Be2 O-O
10. h4 Nd7 11. h5 g5 12. h6 Bf6 13. g4 d5 14. gxf5 Bxf5 15. Qb3 Kh8 16. cxd5
Nb6 17. d6 cxd6 18. Ncxe4 d5 19. Nc5 g4 20. Kd1 Qe8 21. Nxb7 Qg6 22. Nc5 {
marekt-eMikko/ChessWorld.net 2018/1/2-1/2 (50)}) 8. Qb3 Nf6 9. Nc3 Ne7 10. Be2
O-O 11. b5 Be6 12. O-O g5 13. f3 exf3 14. Bxf3 Rb8 15. g3 h5 16. Rae1 Ng6 17.
Nd5 h4 18. Nxf6+ Bxf6 19. e4 f4 20. Bh5 Kh7 21. e5 {
Lebel,P (2170)-Bricard,E (2445)/St Affrique op 9th 2001/0-1 (34)}) 7. dxe5 Nxe5
8. Nxe5 Bxe5 $146 (8... dxe5 9. Qxd8+ Kxd8 10. Nd2 Nh6 11. Nf3 Nf7 12. O-O-O+
Bd7 13. h4 c6 14. h5 Kc7 15. Be2 e4 16. Bxg7 exf3 17. gxf3 Rhg8 18. h6 Be6 19.
Kc2 Rad8 20. Kc3 Kc8 21. Bf6 Rxd1 22. Rxd1 Rf8 23. Bg7 {
lendzior (1710)-xaverius (1745)/playok.com 2012/1-0 (64)}) 9. Bxe5 dxe5 10. Nc3
c6 11. Qa4 Nf6 12. Rd1 Qe7 13. Nd5 Nxd5 (13... Qd8 14. Be2 $14) 14. cxd5 $16
O-O 15. d6 Qe6 (15... Qe8 16. Qb3+ Be6 17. Bc4 Bxc4 18. Qxc4+ Qf7 19. Qc5 $14)
16. b5 Kh8 (16... Qe8 17. Bc4+ Kg7 18. bxc6 bxc6 19. O-O $16) 17. bxc6 $18 bxc6
18. Bc4 (18. Qxc6 Bd7 19. Qd5 Rab8 $16) 18... Qd7 $16 19. Qa5 Rb8 $2 (19... Re8
$142 $5 $16) 20. Qxe5+ $18 Qg7 21. Qa5 Bd7 (21... f4 22. e4 $18) 22. O-O (22.
Qxa7 $2 Qc3+ 23. Kf1 Qxc4+ 24. Kg1 Qc2 25. Qd4+ Kg8 $19) 22... Rb7 (22... Ra8
23. Rb1 $18) 23. Rb1 Rfb8 (23... Rxb1 24. Rxb1 Bc8 $18) 24. Rxb7 (24. Rxb7 Rc8
25. Qxa7 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 Be6 5. Nf3 Nbd7 6. Be2 b6 7. O-O $146 (7. d3
Be7 8. Nbd2 O-O 9. O-O h6 10. a4 a6 11. Qc2 c5 12. b5 axb5 13. axb5 Qc7 14. Ra4
Ra5 15. Rfa1 Rfa8 16. Bc3 Rxa4 17. Rxa4 Rxa4 18. Qxa4 Bg4 19. Qa8+ Kh7 20. Ne4
Nxe4 21. Qxe4+ f5 {ourang-clint7/kurnik 2012/0-1 (39)}) 7... h6 (7... Be7 8. d4
$14) 8. d4 $14 d5 $4 (8... c6 $142 $14) 9. dxe5 $18 Nh7 10. cxd5 Bf5 11. Nd4
Be4 (11... Bxb1 12. Nc6 Qg5 13. Rxb1 $18 (13. Qxb1 $143 Nb8 $18)) 12. Nc3 Bg6
13. Nc6 Qc8 14. f4 Be7 (14... a5 15. f5 Bxf5 16. Rxf5 $18) 15. f5 Bxf5 16. Rxf5
Bg5 17. Qf1 O-O (17... Nb8 18. Nxb8 Bxe3+ 19. Kh1 Rxb8 20. Ba6 $18) 18. Rxg5 $1
Qe8 (18... hxg5 19. Ne7+ {Double attack}) (18... Nxg5 19. Ne7+ {Double attack})
19. Nb5 Rc8 20. Rg3 a6 (20... f6 21. e6 Ne5 22. Nbxa7 Nxc6 23. Nxc6 $18) 21.
Nbd4 (21. e6 $5 Ng5 22. e7 axb5 $18) 21... Nxe5 22. Nf5 (22. Nf5 Ng5 23. Bxe5
$18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "40"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 Be7 6. d3 (6. a3 Nbd7 7. O-O e4
8. Nd4 d5 9. Bb3 Nb6 10. d3 O-O 11. Nd2 Kh8 12. f3 exf3 13. N2xf3 Ng4 14. Re1
Bf6 15. h3 Nh6 16. c4 dxc4 17. dxc4 Bh4 18. Re2 Bg3 19. Nb5 Qe7 20. c5 Nd7 {
bratek55-2riven4/kurnik 2011/0-1 (41)}) 6... d5 $146 (6... Nc6 7. a3 a6 8. O-O
b5 9. Bb3 a5 10. c3 axb4 11. cxb4 Bb7 12. Ng5 Rf8 13. Ne6 Qd7 14. Nxg7+ Kd8 15.
Ne6+ Kc8 16. Nxf8 Bxf8 17. Nd2 Bh6 18. Rc1 f4 19. e4 Ne7 20. h3 d5 21. exd5 {
bratek55 (1695)-uzlodrtic/kurnik 2012/1-0 (37)}) 7. Bb3 Bxb4+ 8. Nbd2 e4 9. Ne5
Nc6 (9... Be6 10. a3 Ba5 11. O-O $17) 10. Nxc6 (10. Ba4 Qd6 $15) 10... bxc6 11.
O-O Ba6 12. Ba4 O-O 13. Bxc6 Rb8 14. Bxf6 (14. Be5 $142 $5 $17) 14... Rxf6 $19
(14... gxf6 $6 15. Nb3 $11) 15. Qe2 $4 (15. Ba4 $142 $19) 15... Rxc6 16. a3 (
16. Nb3 Rcb6 $19) 16... Ba5 17. Rfc1 exd3 (17... Bc3 $5 18. Rab1 Bb2 19. Rxb2
Rxb2 20. Qd1 $19) 18. cxd3 Rxc1+ 19. Rxc1 Rb2 20. Rd1 c6 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "crusher"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 Be7 5. Nf3 O-O 6. Be2 Bg4 7. O-O Nbd7 8. Nc3
c6 9. a3 (9. d4 e4 10. Nd2 Bxe2 11. Qxe2 d5 12. b5 dxc4 13. bxc6 bxc6 14. Qxc4
Rb8 15. Rab1 c5 16. Ncxe4 cxd4 17. Bxd4 Nb6 18. Qa6 Nxe4 19. Nxe4 Nd5 20. Rxb8
Qxb8 21. Rc1 Re8 22. Ng3 Nb4 23. Qc4 a5 {
DEFFM-Newmobilepark/freechess.org 2018/1-0}) 9... Re8 $146 (9... h6 10. Qc2
Bxf3 11. Bxf3 a5 12. h3 axb4 13. axb4 Qc7 14. Qb3 Rfb8 15. Rfd1 Rxa1 16. Rxa1
d5 17. cxd5 cxd5 18. Nxd5 Nxd5 19. Bxd5 Rf8 20. Ra7 Qd6 21. Rxb7 Bf6 22. b5 Nc5
23. Ba3 Nxb7 24. Bxd6 {pcmvr (2870)-salaschess (2190)/net-chess.com 2011/1-0})
(9... Qc7 10. d4 e4 11. Nd2 Bxe2 12. Qxe2 d5 13. cxd5 cxd5 14. Rac1 Qd8 15. f3
exf3 16. Qxf3 Nb6 17. e4 Rc8 18. e5 Ne8 19. Nxd5 Nxd5 20. Rxc8 Qxc8 21. Qxd5
Qc2 22. Bc1 Bg5 23. Qe4 Qa2 24. Rf2 {
pcmvr (2740)-attasantotjia (2455)/net-chess.com 2007/1-0}) 10. h3 Bxf3 11. Bxf3
Bf8 12. d3 Nb6 13. Qb3 d5 {Black prepares e4} 14. cxd5 cxd5 15. Rfc1 Rc8 16.
Rc2 e4 17. Be2 a6 18. Rac1 Bd6 19. d4 Bb8 20. a4 h5 $2 (20... Qd6 21. g3 Rc7
22. a5 $11) 21. h4 (21. a5 $142 $5 Qd6 22. g3 $16) 21... Qd6 $14 22. g3 Ng4 23.
Bxg4 hxg4 24. a5 Nc4 25. Nxd5 $1 Qxd5 26. Rxc4 Rcd8 27. b5 axb5 (27... Bd6 $5
$16) 28. Rb4 $18 Qf5 (28... Qxb3 29. Rxb3 Rd5 30. Ba3 $18) 29. Rxb5 Qf3 30. Qd1
(30. Rxb7 $142 Bd6 31. a6 $18) 30... Bxg3 $4 (30... Rd7 $142 $18) 31. Qxf3 (31.
fxg3 Qxg3+ 32. Kf1 Qh3+ 33. Ke1 Qxe3+ 34. Qe2 Qh3 $16) 31... exf3 (31... gxf3
32. fxg3 Rd7 33. Kf2 $18) 32. fxg3 Rxe3 33. Rxb7 Re2 34. Bc3 (34. Kf1 $142 $5
Rde8 35. d5 Rd2 $18) 34... Rg2+ 35. Kf1 Rh2 (35... Rxg3 36. a6 Rh3 $18) 36.
Rcb1 Rh1+ (36... Rc2 37. Rb8 Rf8 38. Be1 $18) 37. Kf2 Rh2+ 38. Ke3 Re8+ (38...
Rc2 39. Rc7 $18) 39. Kf4 f5 (39... Rc2 40. Bb4 f2 $18) 40. d5 f2 41. Rxg7+ (41.
Bxg7 Re1 42. Rb8+ Kf7 43. R1b7+ Kg6 44. Rb6+ Kxg7 $18) 41... Kf8 42. Rbb7 f1=Q+
43. Kg5 Qc1+ (43... Re4 44. Rgf7+ Ke8 $18) 44. Kg6 (44. Kg6 Qh6+ 45. Kxh6 Rxh4+
46. gxh4 Rd8 47. Bb4+ Rd6+ 48. Bxd6+ Ke8 49. Rg8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. Bc4 Nf6 5. Ne2 Nbd7 (5... a5 6. b5 d5 7. Bb3 a4
8. Bxe5 axb3 9. cxb3 Bd6 10. Bb2 O-O 11. Nbc3 c5 12. Qc2 Be6 13. Na4 Nbd7 14.
h4 Rc8 15. h5 Be5 16. Rc1 Bxb2 17. Qxb2 Ng4 18. Nf4 Qf6 19. Qxf6 Rxf6 20. d4 {
Lauermann,A-Johnen,D (2170)/Werther Schloss op 1997/0-1 (41)}) (5... c6 6. O-O
d5 7. Bb3 Bd6 8. c4 Be6 9. c5 Bc7 10. d4 Nbd7 11. dxe5 Bxe5 12. Bxe5 Nxe5 13.
Nd2 O-O 14. Nf4 Re8 15. Nxe6 Rxe6 16. Qc2 Ne4 17. Nxe4 fxe4 18. Rad1 Qg5 19. b5
Rg6 20. g3 {ejdrzej (1700)-castilloroy/kurnik 2014/0-1}) 6. d4 $146 (6. a3 c6
7. f4 Nb6 8. Bb3 e4 9. Nbc3 d5 10. Nd4 g6 11. Qe2 Bg7 12. a4 O-O 13. a5 Nbd7
14. Ne6 Qe7 15. Nxf8 Nxf8 16. b5 Be6 17. bxc6 bxc6 18. Ba3 Qc7 19. O-O N8d7 20.
Bb2 Nc5 {Ackermann,R (1900)-Tobisch,J/Nuremberg Zabo op 2nd 2000/0-1 (64)}) (6.
Bd3 d5 $11) 6... d5 $15 7. Bb3 (7. dxe5 dxc4 8. exf6 Bxb4+ 9. Kf1 Nxf6 10.
Qxd8+ Kxd8 11. Bxf6+ gxf6 $15) 7... Bxb4+ $17 8. Nd2 exd4 (8... c6 9. O-O e4
10. a3 $17) 9. Nxd4 Nc5 10. O-O O-O 11. N2f3 c6 12. a3 Nxb3 13. cxb3 Bd6 14. h3
Ne4 15. Nd2 Rf6 16. Nxe4 fxe4 17. Nxc6 (17. f4 $142 $19) 17... bxc6 18. Bxf6
Qxf6 19. Qe2 (19. Qh5 $19) 19... Qe5 20. f4 exf3 $1 21. Qxf3 (21. Qxf3 Qh2+ {
Combination}) (21. Rxf3 Qxa1+ {Double attack} (21... Qxa1+ {Deflection})) (21.
gxf3 Qg3+ {Double attack} (21... Bxh3 {Deflection})) 21... Qh2+ 22. Kf2 Ba6 23.
Rh1 Qe5 (23... Qe5 24. Ra2 Rf8 25. Qxf8+ Kxf8 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "samyaksamadhi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. Nf3 Nf6 5. a3 Be7 6. Bc4 e4 (6... d5 7. Ba2 (7.
Bb3 e4 8. Nd4 c6 9. c4 Na6 10. Nc3 Nc7 11. cxd5 Ncxd5 12. Bxd5 Nxd5 13. Qb3 O-O
14. O-O Kh8 15. Rac1 Bf6 16. Nce2 a6 17. d3 Qe7 18. dxe4 fxe4 19. a4 Qxb4 20.
Qxb4 Nxb4 21. Ba3 a5 {anonymouuus-mars2010/kurnik 2014/0-1 (48)}) 7... e4 8.
Nd4 Nc6 9. c4 Ne5 10. O-O Nxc4 11. Bxc4 dxc4 12. Qe2 Qd5 13. Nc3 Qf7 14. f3
exf3 15. Rxf3 Bd7 16. Nxf5 O-O-O 17. Nxe7+ Qxe7 18. Qxc4 Be6 19. Qf4 Rxd2 20.
Na4 Rhd8 21. Bxf6 {
Filipek,J (2370)-Hulshof,P (2220)/Essent Open, Hoogeveen NED 2002/1-0 (50)}) 7.
Nd4 $146 (7. Ng5 d5 8. Ba2 h6 9. Bxf6 hxg5 10. Bxg7 Rh7 11. Bb2 Qd6 12. Qe2 c6
13. c4 a5 14. cxd5 axb4 15. dxc6 bxc6 16. Qc4 Nd7 17. axb4 Ba6 18. b5 cxb5 19.
Qg8+ Nf8 20. Bg7 Rc8 21. Nc3 Rxh2 {
Pandurevic,M (2225)-Drmic,T (2310)/CRO-ChT2c 2009/1-0}) 7... d5 8. Bb5+ (8. Be2
c6 $11) 8... c6 $15 9. Be2 O-O 10. c4 c5 (10... b6 11. cxd5 Nxd5 12. d3 $11)
11. bxc5 $11 Bxc5 12. cxd5 (12. Qc2 Bxd4 13. Bxd4 Nc6 $15) 12... Nxd5 $15 13.
Qb3 Kh8 14. O-O Nc6 15. Nxc6 bxc6 16. Nc3 (16. Qc2 Bd6 $11) 16... Be6 (16...
Bd6 17. d3 $11) 17. Nxd5 Qxd5 (17... Bxd5 $143 18. Bxg7+ Kxg7 19. Qc3+ Rf6 20.
Qxc5 $16) 18. Qc3 Rf7 19. d3 Bf8 20. dxe4 fxe4 21. Rad1 Qb3 (21... Qc5 $5 22.
Qxc5 Bxc5 $14) 22. Qxc6 $16 Rc8 (22... Qxb2 23. Qxe6 (23. Qxa8 $6 Qxe2 24. Qxe4
Rf6 $11) 23... Re7 24. Qc6 $16) 23. Qxe4 $18 Bf5 (23... Kg8 24. Rd2 $18) 24.
Qd5 Qxd5 25. Rxd5 Rc2 (25... Kg8 26. Rfd1 $18) 26. Bh5 Bg6 27. Bxg6 hxg6 28.
Bd4 Bxa3 29. Ra5 Bd6 30. Rxa7 Rxa7 31. Bxa7 Ra2 32. Bd4 Ra5 33. Rc1 Rh5 (33...
Kg8 34. f3 $18) 34. g3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samyaksamadhi"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "50"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 g6 5. Nf3 Bg7 6. d4 O-O 7. Be2 exd4 8. exd4
c5 (8... d5 9. c5 Ne4 10. O-O b6 11. Nc3 bxc5 12. bxc5 Nc6 13. Qa4 Rb8 14. Rab1
Bf5 15. Nd1 Ng5 16. Rc1 Re8 17. Ne3 Rxb2 18. Nxg5 Rxe2 19. Qxc6 R8xe3 20. Nxf7
Qe8 21. Qxd5 Be6 22. Qb7 Bxf7 23. fxe3 {
Efimov,I (2490)-De la Villa Garcia,J (2460)/Open Saint Vincent ITA 1999 (42)})
9. a3 $146 (9. bxc5 dxc5 10. d5 Bg4 (10... Qb6 11. Bc3 Ne4 12. Bxg7 Kxg7 13. a3
Bg4 14. Ra2 Nd7 {1-0 Lindstrom,T-Krakovsky,P (1710)/OP-2009-0-01011 2009}) 11.
O-O Re8 12. Nbd2 Nbd7 13. h3 Bxf3 14. Nxf3 Qc7 15. Qc2 b6 16. Bd3 Qf4 17. Rfe1
Rxe1+ 18. Rxe1 Re8 19. Rxe8+ Nxe8 20. Bxg7 Kxg7 21. Qd2 Qxd2 22. Nxd2 Ne5 23.
Bf1 Nd6 {lendzior (1635)-blickar (1770)/kurnik 2012/1-0 (50)}) 9... Nh5 (9...
Qb6 10. b5 $11) 10. O-O Nc6 11. b5 (11. bxc5 $143 dxc5 12. Qd2 cxd4 $17) 11...
Na5 12. Bc3 (12. Ra2 Nf4 13. Re1 Bg4 14. dxc5 Nxe2+ 15. Qxe2 Re8 $15) 12... Nf4
$11 13. dxc5 dxc5 14. Bxg7 Qxd1 15. Bxd1 Kxg7 16. Nbd2 Re8 17. Ba4 (17. g3 Nd3
18. Kg2 Bg4 $15) 17... Ne2+ (17... Be6 18. Nb3 Nxc4 19. Nxc5 $17) 18. Kh1 $15
b6 19. Rae1 (19. Bc2 $142 $5 $15) 19... Bf5 20. Bd1 Nc3 21. Rxe8 Rxe8 22. Nh4
$2 (22. a4 $142 $19) 22... Rd8 23. Nhf3 Nxd1 24. Rxd1 Nxc4 $1 25. a4 (25. Nxc4
Rxd1+ {Pinning} (25... Rxd1+ {Deflection})) 25... Bg4 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. Bc4 g6 (4... Be7 5. Qf3 O-O 6. Bd3 Re8 7. Nh3
e4 8. Bxe4 Nxe4 9. Qxe4 Bf6 10. Bxf6 gxf6 11. Nf4 Rxe4 12. Nc3 Rxb4 13. Ncd5
Rxf4 14. Nxf4 Bf5 15. c3 Nc6 16. Nd5 Be4 17. Nf4 Ne5 18. f3 Nd3+ 19. Ke2 {
Reichelt,B (1890)-Staats,C (2315)/remoteschach.de 2002/0-1 (31)}) 5. d3 $146 (
5. a3 Bg7 6. Bb3 O-O 7. c4 h6 8. Ne2 Nbd7 9. O-O Re8 10. d4 e4 11. d5 Nf8 12.
Nd2 g5 13. Qc2 Bf5 14. Ng3 Bh7 15. Rad1 N8d7 16. c5 Rc8 17. c6 bxc6 18. dxc6
Ne5 19. Qb1 Nxc6 {amator111 (1655)-veke55 (1615)/kurnik 2011/1-0 (51)}) (5. Nf3
Bg7 6. Nc3 a6 7. a4 b6 8. O-O Bb7 9. Qe2 O-O 10. b5 a5 11. d3 e4 12. Nxe4 Nxe4
13. Bxg7 Kxg7 14. dxe4 Bxe4 15. Bd3 Qe7 16. Bxe4 Qxe4 17. Qd3 Qb7 18. Rfd1 Nd7
19. Qc3+ Kg8 {Szymanski,M-Gasiorowski,M/Zbaszyn 1993/1/2-1/2 (52)}) (5. a3 $142
$5 $11) 5... d5 $17 6. Bb3 Bxb4+ 7. Nd2 Nc6 8. a3 Ba5 9. Ne2 O-O 10. c3 Qd6 11.
O-O Rd8 12. Ng3 Be6 13. Qe2 h5 14. Rad1 (14. f4 Bg4 15. Qf2 Bb6 $15) 14... h4
15. Nh1 h3 16. g3 Re8 17. f3 d4 18. c4 (18. cxd4 $142 $5 Bxd2 19. Bxe6 Bxe3+
20. Qxe3 Rxe6 21. dxe5 Nxe5 22. Nf2 $19) 18... dxe3 $19 19. Ne4 Nxe4 20. fxe4 (
20. dxe4 Qc5 $19) 20... Nd4 21. Bxd4 Qxd4 (21... exd4 22. c5 Qxc5 23. Bxe6 Rxe6
24. Rb1 $19) 22. Bc2 Rab8 23. Rb1 Kg7 24. Bb3 c5 25. Bc2 f5 (25... Red8 $142
$19) 26. Bd1 (26. Rb5 Bc3 27. Rfb1 $19) 26... fxe4 27. dxe4 (27. Rb3 Bg4 $1 28.
Qxg4 e2+ 29. Nf2 exf1=R+ 30. Kxf1 Rf8 $19) 27... Bxc4 (27... Bxc4 28. g4 Bxe2
29. Bxe2 Qxe4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Be6 4. Nf3 Be7 5. d4 f6 $146 (5... e4 6. Nfd2 d5 7. b5
Bb4 8. a3 Ba5 9. Be2 Ne7 10. O-O O-O 11. c4 c6 12. a4 f5 13. c5 Bc7 14. f4 Bf7
15. Nc3 Nd7 16. Nb3 Qe8 17. a5 Ng6 18. a6 bxa6 19. Rxa6 cxb5 20. Nxb5 {
DEFFM-GuestYSVC/freechess.org 2018/1-0 (38)}) (5... exd4 6. Nxd4 Nf6 7. Nxe6 (
7. Bd3 O-O 8. Nf5 Bxf5 9. Bxf5 Nbd7 10. O-O Re8 11. c4 Bf8 12. Nd2 g6 13. Bc2
Bg7 14. e4 a6 15. f4 c6 16. Bd4 c5 17. bxc5 dxc5 18. Bc3 Nf8 19. e5 N6d7 20.
Ne4 Qc7 21. Nd6 Red8 {Makowski,Z-Kulesz,B/Szczecin POL 1982/1-0 (43)}) 7...
fxe6 8. Nd2 O-O 9. Bd3 Nbd7 10. f4 d5 11. g4 Bxb4 12. c3 Nc5 13. Bc2 Ba5 14. g5
Nfe4 15. Ba3 Bxc3 16. Bxc5 Bxd2+ 17. Kf1 Nxc5 18. Qxd2 Qxg5 19. Rg1 Qh6 20. Rg3
{Agrest,A (1780)-Dolukhanova,E (2340)/Rohde op 2009/0-1}) (5... Nd7 6. a3 $11)
6. Nc3 c6 7. d5 Bf7 8. e4 a6 9. Bc4 Nd7 10. a3 Nb6 11. Bb3 Qd7 (11... a5 12.
bxa5 Rxa5 13. Qd3 $14) 12. O-O Rc8 13. dxc6 bxc6 14. Qe2 (14. Bxf7+ Kxf7 15.
Qe2 Qb7 $16) 14... Bxb3 $14 15. cxb3 Qb7 16. Rad1 Nh6 (16... d5 17. Qd3 $14)
17. Bc1 $16 O-O $2 (17... Nf7 $142 $5 $16) 18. Bxh6 $18 gxh6 19. Nh4 Kh8 20.
Qh5 Rg8 21. Nf5 Rcd8 $2 (21... Rg6 $142 $18) 22. Nxh6 (22. Qxh6 $6 d5 $18) (22.
Nxe7 $6 Qxe7 23. Qf3 Qe6 $16) 22... Nc8 (22... Rg7 23. Nf7+ Rxf7 24. Qxf7 $18)
23. Nf7+ Kg7 24. Rd3 (24. Nxd8 $143 Bxd8 25. Rd3 Bb6 $18) 24... Kf8 25. f4 (25.
Qxh7 Rg7 26. Nxd8 Bxd8 $18 (26... Rxh7 $4 27. Nxb7 Ke8 28. f4 $18)) 25... Re8 (
25... exf4 26. Nxd8 Bxd8 27. Rxf4 $18) 26. fxe5 (26. Qxh7 Bd8 27. Ng5 Qxh7 28.
Nxh7+ Kg7 29. Nxf6 Kxf6 $11) 26... dxe5 (26... Rg6 $18) 27. Nxe5 Rg7 (27... Rg6
28. Rg3 Bc5+ 29. bxc5 Rxe5 30. Qxe5 $18) 28. Nd7+ Qxd7 29. Rxd7 Nd6 30. e5 (30.
e5 Rd8 31. Rxd8+ Bxd8 32. exd6 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "pcmvr"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. d4 exd4 5. exd4 d5 6. Bd3 $146 (6. a3 Bd6 (6...
Be7 7. Bd3 Bg4 8. f3 Be6 9. Ne2 c6 10. Nf4 Qd7 11. Qe2 Bf5 12. O-O Bxd3 13.
Nxd3 O-O 14. Ne5 Qd8 15. Nd2 Bd6 16. Rae1 Nbd7 17. g4 Nb6 18. g5 Nfd7 19. f4 f6
20. Nxc6 bxc6 21. Qe6+ {
Ojeda,J (2070)-Hernandez Osorio,E (1670)/Ocana Colombia, Open 2016/1/2-1/2}) 7.
Nf3 O-O 8. Be2 Re8 9. O-O Nbd7 10. c4 c6 11. Nc3 Nf8 12. Re1 Ng6 13. g3 Bg4 14.
Nd2 Bxe2 15. Rxe2 Qd7 16. Rxe8+ Rxe8 17. Qf3 Qe6 18. cxd5 Nxd5 19. Nce4 Bf8 20.
Re1 Qd7 {Gimeno Higueras Roberto-Custard Gasco Daniel/It (open) Silla (Spain)
2003/1-0 (69)}) (6. a3 $5 $15) 6... Bxb4+ $17 7. c3 Bd6 8. Nd2 O-O 9. Ne2 c5 (
9... Re8 10. O-O $17) 10. O-O (10. dxc5 Bxc5 11. O-O Qc7 $17) 10... c4 $19 11.
Bc2 Nc6 12. Nf3 Re8 13. Re1 Bg4 14. Nd2 Qe7 15. f3 Qe3+ 16. Kh1 (16. Kf1 Bd7
17. Bc1 $19) 16... Qf2 (16... Bd7 $142 $19) 17. Rf1 $4 (17. fxg4 $142 Nxg4 18.
Bxh7+ Kh8 19. Ng3 Bxg3 20. hxg3 Qxg3 21. Nf1 Nf2+ 22. Kg1 Nxd1 23. Rxe8+ (23.
Nxg3 $4 Rxe1+ (23... Nxb2 $6 24. Bc2 $19) 24. Kh2 Kxh7 $19) 23... Rxe8 24. Nxg3
Nxb2 25. Bf5 $19) 17... Qxe2 $19 18. fxg4 Nxg4 (18... Qxg4 $6 19. Bf5 Qxd1 20.
Raxd1 $19) 19. Nf3 (19. Qe1 Nxh2 20. Qh4 Nxf1 (20... Qxd2 21. Qxh7+ Kf8 22.
Qh8+ Ke7 23. Rae1+ Kd7 24. Rxf7+ Ne7 25. Ba4+ b5 26. Bxb5+ Kc7 27. Rexe7+ Rxe7
28. Rxe7+ Kb6 29. Qh5 Bxe7 30. Qg6+ Kxb5 31. Qh5 $19) 21. Qxh7+ Kf8 22. Nxf1
Qf2 $19) 19... Nf2+ 20. Rxf2 Qxf2 21. Bc1 (21. Ng1 $19) 21... Re2 (21... Re2
22. Bxh7+ Kxh7 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "crusher"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 b6 5. Nc3 Bb7 6. Nf3 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O
Nbd7 9. d4 e4 10. Nd2 d5 (10... c6 11. Ndxe4 Nxe4 12. Nxe4 c5 13. Nc3 Qc7 14.
Nd5 Bxd5 15. cxd5 cxb4 16. Rc1 Qd8 17. Qa4 Nf6 18. Bf3 a5 19. e4 Nd7 20. Qb5
Ra7 21. Rfe1 Re8 22. g3 h6 23. Rc6 Kh8 24. e5 Qb8 25. exd6 {
michaelbuss (2815)-NJUSA/ChessWorld.net 2010/1-0}) (10... h6 11. d5 c6 12.
Ndxe4 cxd5 13. Nxf6+ Nxf6 14. Nxd5 Nxd5 15. cxd5 Bf6 16. Bxf6 Qxf6 17. Qb3 Rae8
18. Rac1 Re5 19. Bf3 Qg5 20. Rfd1 Rf5 21. e4 Rf6 22. Rc7 Bc8 23. Rxa7 Bg4 24.
Bxg4 Qxg4 25. f3 {
sokol60 (1915)-James_Tiberius (1770)/ChessWorld.net 2016/1-0 (31)}) 11. Qb3 c6
12. h3 $146 (12. Rac1 a6 13. f3 b5 14. cxd5 cxd5 15. a4 a5 16. Nxb5 axb4 {
line 12.Rac1}) (12. Rfc1 a6 13. cxd5 cxd5 14. b5 axb5 15. Nxb5 Qb8 16. a4 Rc8 {
line 12.Rfc1}) (12. Rac1 Bd6 $11) 12... Re8 13. a4 {White intends b5} Nf8 14.
b5 Ng6 $2 (14... Ne6 $142 $5 $14) 15. bxc6 $18 Bxc6 16. cxd5 Nxd5 17. Bc4 (17.
Ncxe4 $6 Bb4 $16) (17. Ndxe4 $6 Qd7 $16) 17... Nxc3 18. Bxf7+ (18. Qxc3 $6 Bd5
$11) 18... Kh8 19. Bxc3 Rf8 20. Be6 Bf6 21. a5 Rb8 22. axb6 axb6 23. Rfc1 Bh4 (
23... Bb7 24. Ra7 $18) 24. d5 (24. g3 Be7 $18) 24... Bxf2+ (24... Rxf2 $4 25.
dxc6 Qg5 26. Bg4 $18) 25. Kh1 Bd7 $2 (25... Bb7 $142 26. Qb2 Qe7 $18) 26. Ra7 (
26. Nxe4 Bxe6 27. dxe6 Bxe3 $18) 26... Bxe6 27. Bxg7+ Kg8 28. dxe6 (28. Bxf8 $6
Qxd5 29. Qb2 Qe5 30. Qxe5 Nxe5 $18) 28... Ne7 29. Bxf8 Qxf8 (29... Qxd2 30. Rd1
(30. Bxe7 $4 Qxc1+ 31. Qd1 Qxd1+ 32. Kh2 Qg1#) 30... Qxe3 31. Qxe3 Bxe3 32.
Bxe7 $18) 30. Rf1 Rc8 (30... b5 31. Nxe4 Ra8 32. Nf6+ Kg7 33. Qc2 Qxf6 34. Rxa8
$18 (34. Qxf2 $6 Qxf2 35. Rxe7+ Kf8 36. Rf7+ Qxf7 37. Rxf7+ Kg8 $18)) 31. Nxe4
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "samyaksamadhi"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "98"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 a5 4. Bc4 $146 (4. a3 axb4 5. axb4 Rxa1 6. Bxa1 Nf6 7.
Bb5+ c6 8. Be2 Be6 9. Nf3 Be7 10. O-O Nbd7 11. d3 O-O 12. c3 Nb6 13. Nbd2 h6
14. Bb2 Qc7 15. Qc2 d5 16. Ra1 Ra8 17. Qb1 Rxa1 18. Qxa1 e4 {
guest508-guest257_jjirous/ICC 1999/0-1 (51)}) (4. bxa5 Nc6 (4... Rxa5 5. d4 Nf6
6. dxe5 Rxe5 7. Bxe5 dxe5 8. Qxd8+ Kxd8 9. Nf3 Bc5 10. Nxe5 Be6 11. g3 h5 12.
Bh3 Ke8 13. Bxe6 fxe6 14. O-O h4 15. Nc4 b5 16. Ne5 hxg3 17. hxg3 Bd6 18. Nf3
e5 19. Rd1 {undergearmalaysia-bgoodier/net-chess.com 2003}) 5. c4 Nxa5 6. Nf3
Bg4 7. Be2 Nf6 8. O-O Be7 9. d4 e4 10. Nfd2 Bxe2 11. Qxe2 O-O 12. Nc3 d5 13.
cxd5 Bb4 14. Ncxe4 Nxe4 15. Nxe4 Qxd5 16. Ng3 Bd6 17. Bc3 Nc6 18. a4 b6 {
vihavald (1650)-prodigymt/kurnik 2013/0-1}) (4. b5 Nf6 $11) 4... d5 (4... axb4
5. a3 d5 6. Be2 bxa3 7. Bxe5 $17) 5. Be2 $15 Nd7 6. bxa5 Ngf6 7. d3 c6 8. Nd2
Qxa5 9. c3 (9. Ngf3 Bd6 $15) 9... Bd6 10. a3 (10. Ngf3 O-O $15) 10... Qc7 (
10... Nc5 11. Ngf3 $17) 11. e4 (11. c4 O-O $15) 11... O-O $17 12. Ngf3 Rd8 13.
Qc2 Nf8 (13... Nc5 14. c4 $17) 14. O-O Ne6 15. Rfe1 Nf4 16. exd5 (16. c4 dxe4
17. dxe4 Nxe2+ 18. Rxe2 Qe7 $15) 16... cxd5 $17 (16... N6xd5 $6 17. c4 Nxe2+
18. Rxe2 $11) (16... N4xd5 $143 17. c4 Nf4 18. c5 Nxe2+ 19. Rxe2 $16) 17. Bf1
Bd7 18. c4 Rdc8 $4 (18... d4 $142 $17) 19. Nxe5 Bf5 20. Ndf3 dxc4 21. Nxc4 (21.
Qxc4 $5 N6d5 22. Qxc7 Rxc7 23. Nc4 $16) 21... b5 $11 22. Qb3 $2 (22. Nd4 $142
Bxd3 23. Bxd3 Nxd3 24. Nxd6 Qxc2 25. Nxc2 Rxc2 26. Bxf6 Nxe1 27. Rxe1 gxf6 28.
Nxb5 $17) 22... bxc4 $19 23. dxc4 Rcb8 24. Qc3 Ne6 25. Rad1 (25. Qd2 Ng4 26. g3
Rd8 $19) 25... Ne4 26. Qc1 (26. Qc2 N6g5 $19) 26... N6g5 27. Ba1 (27. Rd3 $19)
27... Nxf3+ 28. gxf3 Bxh2+ 29. Kg2 Nxf2 $1 30. Be5 (30. Kxf2 Bg3+ {
Double attack}) 30... Bxe5 31. Rd2 (31. Kxf2 Bg3+ 32. Kg2 Bxe1 33. Rxe1 $19)
31... Bf4 (31... Bh2 32. Rd8+ Rxd8 33. f4 $19) 32. Kxf2 Bxd2 33. Qxd2 Qh2+ 34.
Bg2 Bh3 35. Rg1 Bxg2 (35... Rb1 36. Rxb1 Qxg2+ 37. Ke3 Re8+ 38. Kd4 Qxd2+ 39.
Kc5 Qa5+ 40. Kc6 Rc8+ 41. Kb7 Rc7+ 42. Kb8 Qa7#) 36. Rxg2 Qh4+ 37. Rg3 Qxc4 (
37... Ra6 38. Qc3 Rg6 39. Qe5 Qh2+ 40. Ke3 Rb3+ 41. Kd4 Qf2+ 42. Kd5 Rd3+ 43.
Ke4 Re3+ 44. Kf5 Rxe5+ 45. Kxe5 Qc5+ 46. Ke4 Qxc4+ 47. Ke5 Qc5+ 48. Ke4 Re6+
49. Kd3 Re3+ 50. Kd2 Qc3+ 51. Kd1 Re1#) 38. Rg4 Qc5+ 39. Kg3 Qxa3 40. Qg5 Qd6+
41. Rf4 (41. Qf4 Qe7 42. Qe4 Qc7+ 43. Qf4 Qc3 $19) 41... Qg6 (41... Rb1 42. Qg4
f5 43. Qxg7+ Kxg7 44. Kh2 Qxf4+ 45. Kh3 Qxf3+ 46. Kh4 Qg4#) 42. Qxg6 hxg6 43.
Kg4 Ra2 44. Kg3 Rbb2 45. Re4 (45. Rd4 Rg2+ 46. Kh3 g5 $19) 45... g5 46. Kg4
Rg2+ 47. Kh3 (47. Kf5 $19) 47... f5 48. Rd4 (48. Re8+ Kh7 49. Re2 Rgxe2 50. Kg3
Rg2+ 51. Kh3 Rh2+ 52. Kg3 Rag2#) 48... Rh2+ 49. Kg3 Rag2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samyaksamadhi"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 Be7 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Nbd7 7. d4 e4 (7...
Bxf3 8. Bxf3 exd4 9. exd4 c6 10. O-O O-O 11. Nc3 Nb6 12. Qb3 d5 13. c5 Nc4 14.
Rad1 a5 15. b5 a4 16. Qc2 a3 17. Bc1 cxb5 18. Nxb5 Ra5 19. Nc3 b5 20. Rfe1 Re8
21. Bg5 Nb2 22. Rb1 {Boucher,E (2145)-Bazart,D (2220)/FRA-chT 2003/0-1 (64)})
8. Nfd2 Bf5 9. Nc3 c6 $146 (9... O-O 10. Qc2 Re8 11. O-O Bf8 12. h3 c6 13. g4
Bg6 14. g5 Nh5 15. Bxh5 Bxh5 16. Ndxe4 Bg6 17. f4 d5 18. f5 Bxf5 19. Rxf5 dxe4
20. Nxe4 Bxb4 21. Raf1 Re7 22. a3 Ba5 23. d5 cxd5 24. cxd5 {
polynesia46-freda/kurnik 2012/1-0 (38)}) (9... d5 10. g4 Bg6 11. g5 $11) 10. a4
(10. g4 Bg6 11. g5 Ng8 $16) 10... O-O (10... d5 11. c5 $11) 11. b5 (11. g4 Be6
12. g5 Ne8 $14) 11... d5 $11 12. O-O Be6 13. c5 Rb8 14. Qb3 (14. f3 exf3 15.
Nxf3 Re8 $11) 14... Qc8 15. Rfc1 Bd8 16. f3 (16. a5 Bg4 $14) 16... Bf5 (16...
exf3 $5 17. Nxf3 Bf5 $11) 17. fxe4 $14 Bg4 $2 (17... Nxe4 $142 $5 18. Ncxe4
dxe4 $14) 18. e5 (18. exd5 $5 Bxe2 19. dxc6 Bg4 20. cxd7 Qxd7 $18) 18... Bxe2
$16 19. Nxe2 Ba5 (19... Ne8 20. Rf1 $18) 20. Bc3 Bxc3 21. Qxc3 Ne8 22. Nf4 f6
$2 (22... Nc7 $142 $18) 23. e6 Nc7 24. exd7 Qxd7 25. b6 Na6 (25... axb6 26.
cxb6 Na6 27. e4 $18) 26. bxa7 Ra8 27. e4 Rxa7 28. exd5 cxd5 29. Qb3 Nc7 30. Ne4
(30. a5 $142 Re8 $18) 30... Qf5 31. Nxd5 $1 Ne6 $4 (31... Nxd5 32. Nc3 {Pinning
} (32. Nc3 {Decoy})) (31... Qxd5 32. Rcb1 {Pinning} (32. Rcb1 {Decoy})) 32.
Ne7+ (32. Ne7+ Kh8 33. Nxf5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samyaksamadhi"]
[Black "crusher"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. c4 Be7 5. Nf3 Bg4 6. Be2 O-O 7. d4 Nbd7 (7...
e4 8. Nfd2 Bxe2 9. Qxe2 d5 10. a3 c6 11. O-O a5 12. b5 Re8 13. Nc3 Nbd7 14. a4
Bb4 15. Rfc1 Qe7 16. Rc2 Rec8 17. Rac1 Nb6 18. c5 Bxc3 19. Bxc3 Nxa4 20. b6
Nxc3 21. Rxc3 Ra6 22. Ra3 {
Lippmann,U (2060)-Usachyi,M (2160)/Niedersachsen-ch Seniors 2004/1/2-1/2 (43)})
8. Nc3 $146 (8. dxe5 dxe5 9. c5 (9. Nxe5 Bxe2 10. Qxe2 Bxb4+ 11. Nd2 Bxd2+ 12.
Qxd2 Ne4 13. Qxd7 Qf6 14. O-O Rad8 15. Qxc7 Nd2 16. Bd4 Nxf1 17. Rxf1 Qg5 18.
Qxb7 f6 19. Nf3 Qg4 20. h3 Qe6 21. c5 Kh8 22. Qxa7 Ra8 23. Qb7 Rxa2 {
bluepiramid2 (1750)-awek44 (1610)/kurnik 2012/1-0}) 9... c6 10. Nxe5 Bxe2 11.
Qxe2 Nxe5 12. Bxe5 b6 13. Qc4 Nd5 14. O-O Bf6 15. Bd4 b5 16. Qb3 a5 17. bxa5
Rxa5 18. Nc3 Nxc3 19. Qxc3 Bxd4 20. exd4 Ra8 21. Rfd1 Qd5 22. Qb3 Qf5 {
bluepiramid2 (1685)-honzidek/kurnik 2011/1-0 (60)}) (8. O-O e4 9. Nfd2 Bxe2 10.
Qxe2 Ne8 11. Nxe4 f5 12. Ned2 Nef6 13. Nc3 c6 14. d5 cxd5 15. cxd5 Qc7 16. Rac1
Qb8 17. Qd3 Ng4 18. f3 Nge5 19. Qe2 Qe8 20. Nb5 Qg6 21. Nc7 Rac8 22. Ne6 Rxc1 {
ognos-miro07/kurnik 2014/1-0 (54)}) 8... a6 (8... e4 9. Nd2 Bxe2 10. Qxe2 $11)
9. O-O Re8 (9... a5 10. b5 $11) 10. Rc1 (10. h3 exd4 11. Qxd4 Be6 $11) 10...
Bf8 (10... exd4 11. Nxd4 Bxe2 12. Qxe2 $11) 11. a4 (11. a3 a5 $11) 11... e4 12.
Nd2 Bxe2 13. Qxe2 d5 14. c5 (14. Nxd5 $143 Nxd5 15. cxd5 Bxb4 $15) 14... c6 (
14... Qe7 15. Rce1 $11) 15. Ra1 (15. f3 exf3 16. Qxf3 b6 $11) 15... g6 (15...
Qe7 16. a5 $11) 16. b5 h5 (16... Qe7 17. Rfb1 $11) 17. Rfb1 Ng4 18. Nf1 (18. h3
Ngf6 $14) 18... Be7 (18... Qh4 19. bxc6 bxc6 20. Ba3 $14) 19. Na2 (19. bxc6
bxc6 20. h3 Ngf6 $14) 19... Bh4 $11 20. g3 Bg5 21. Nb4 Qc8 22. Bc3 Ndf6 $2 (
22... Bf6 $142 $11) 23. bxc6 bxc6 24. Nc2 (24. h3 $142 $5 $18) 24... h4 (24...
Nd7 25. Ba5 $14) 25. Rb6 $14 hxg3 (25... a5 26. Rab1 $14) 26. hxg3 (26. fxg3
Qe6 $16) 26... Kg7 (26... a5 $142 $14) 27. Nh2 $4 (27. Nb4 $142 $16) 27... Nxh2
$19 28. Kxh2 (28. Ne1 Qh3 29. Rb7 $19) 28... Rh8+ 29. Kg1 (29. Kg2 Qh3+ 30. Kg1
Qh1#) 29... Qh3 30. Rxc6 (30. Qh5 Rxh5 31. f4 Qh1+ 32. Kf2 Rh2#) 30... Qh1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "samyaksamadhi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 f5 4. c4 Nf6 5. d4 Nbd7 6. Nf3 e4 7. Nfd2 (7. Ng5 Nb6
8. Nc3 a5 9. a3 d5 10. c5 Nc4 11. Bxc4 dxc4 12. O-O axb4 13. axb4 Rxa1 14. Qxa1
c6 15. b5 cxb5 16. Nxb5 Bd7 17. Qa4 Nd5 18. Qxc4 Qxg5 19. Qxd5 Bxb5 20. Ra1 Qd8
21. Qe5+ Be7 {zack1984 (1625)-talstactician (2105)/gameknot.com 2016/1-0 (49)})
7... Be7 $146 (7... g6 8. Be2 Bg7 9. O-O O-O 10. Qb3 c6 11. a4 g5 12. Nc3 Qe8
13. c5+ d5 14. b5 f4 15. a5 a6 16. bxa6 bxa6 17. Na4 Bh6 18. exf4 gxf4 19. Qh3
Bg5 20. Bg4 Nxg4 21. Qxg4 Qg6 22. h4 {
Lorenc,T (2125)-Poloch,P (2290)/Tatranske Zruby SVK 2005/1/2-1/2 (49)}) (7...
Qe7 8. Nc3 Qf7 9. Be2 Be7 10. O-O O-O 11. f3 exf3 12. Bxf3 Qg6 13. Qe2 Re8 14.
Qd3 Bd8 15. e4 Nf8 16. e5 dxe5 17. dxe5 Ng4 18. Bxg4 Qxg4 19. Nd5 Ng6 20. Rae1
a5 21. h3 Qg5 22. Nf3 {Abreu Suarez,I (2020)-Lopez Pereyra,A (2130)/Tenerife
ESP, Team Ch Div1 2013/0-1 (38)}) 8. Nc3 O-O 9. Be2 c6 10. O-O d5 11. b5 Kh8
12. Qb3 Nb8 (12... cxb5 13. cxb5 Qa5 14. Rac1 $11) 13. bxc6 bxc6 (13... Nxc6
14. Nxd5 Na5 15. Qc2 Nxd5 16. cxd5 $14) 14. cxd5 (14. Ba3 Be6 $14) 14... Nxd5
15. Bc4 Nxc3 (15... Na6 16. Rab1 $11) 16. Bxc3 Nd7 17. Rab1 Nb6 18. Ba5 (18.
Rfc1 Rb8 $14) 18... Rb8 $11 19. Qc2 Qd7 (19... Bd6 20. Be2 $14) 20. Bc3 (20.
Be2 Qe6 $14) 20... Bb7 (20... Bd6 $142 $11) 21. Bb3 $4 (21. Bb4 Bxb4 22. Rxb4
Qd6 $14) 21... Nd5 $4 (21... Ba6 $142 $17) 22. Ba1 (22. Nc4 c5 $14) 22... Rfc8
(22... Nb4 23. Qc3 $11) 23. Nc4 Bd6 (23... Bf6 24. Rfd1 $11) 24. f3 (24. Nxd6
Qxd6 25. Rfc1 $14) 24... Bc7 $2 (24... Ba6 $142 25. Rbe1 Re8 $11) 25. fxe4 $16
fxe4 26. Qxe4 c5 (26... Ba6 27. Rbe1 $16) 27. Ne5 (27. Qh4 Re8 $18) 27... Qd6
$4 (27... Bxe5 $142 28. Qxe5 Re8 $18) 28. Nf7+ (28. Nf7+ Kg8 29. Nxd6 Bxd6 30.
Bxd5+ Kh8 31. Rxb7 Rxb7 32. Bxb7 Bxh2+ 33. Kxh2 Rg8 34. dxc5 a5 35. Bxg7+ Kxg7
36. Qg4+ Kh6 37. Qh4+ Kg6 38. Be4+ Kg7 39. Qxh7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "workchess"]
[Black "crusher"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 4. d3 Be6 5. Be2 Nbd7 6. Nf3 Be7 7. Nbd2 O-O 8. c4
$146 (8. O-O a5 9. b5 b6 10. c4 Nc5 11. a4 Qd7 12. Re1 c6 13. Qc2 cxb5 14. axb5
a4 15. d4 exd4 16. exd4 Nb7 17. Rxa4 Rxa4 18. Qxa4 Na5 19. Bc3 Rc8 20. Bxa5
bxa5 21. Qxa5 d5 22. c5 h6 {ukres05-qarqi/kurnik 2014/0-1 (41)}) 8... a5 9. Bc3
(9. b5 c6 $11) 9... axb4 $15 10. Bxb4 Re8 11. O-O d5 12. Qb3 c5 13. Bc3 Qc7 (
13... d4 14. Bb2 $15) 14. Ng5 $11 Bf5 15. e4 (15. cxd5 Nxd5 16. Qxd5 Bxg5 $11)
15... dxc4 (15... Bg4 16. Bxg4 Nxg4 17. Ngf3 $15) 16. dxc4 (16. Nxc4 $5 Bg6 17.
Nf3 $14) 16... Bg6 $15 17. Qc2 h6 18. Ngf3 Bd6 (18... Nh5 19. Rfb1 $11) 19. Nh4
Bh7 20. Nb3 $2 (20. Rfd1 $142 $11) 20... Bxe4 $19 21. Qd2 Bc6 (21... Bh7 22.
Rfd1 Ne4 23. Qe3 $19) 22. Rad1 (22. Qe3 Ne4 23. Nf5 Nxc3 24. Qxc3 Be4 25. Nxd6
Qxd6 $17) 22... Bf8 (22... Ne4 23. Qb2 Rxa2 24. Qxa2 Nxc3 25. Qd2 Nxd1 26. Rxd1
$19) 23. Nf5 (23. f3 $5 $17) 23... Ne4 $19 24. Qb2 Nxc3 25. Qxc3 Rxa2 26. Rd2
Rxd2 27. Qxd2 Nf6 28. Rd1 b6 29. Qe3 e4 30. Ng3 (30. Nd2 Bd7 31. Qg3 Qxg3 32.
Nxg3 Re6 $19) 30... Bd6 31. Nd2 Bf4 32. Qc3 (32. Qb3 e3 33. Ndf1 exf2+ 34. Kxf2
Be5 $19) 32... e3 33. fxe3 (33. Ndf1 exf2+ 34. Kh1 Qe5 35. Qxe5 Bxe5 $19) 33...
Rxe3 34. Qc2 Bxg3 35. hxg3 (35. Nf1 Bf4 36. Nxe3 Bxe3+ 37. Kf1 $19) 35... Rxe2
36. Qd3 Rxg2+ 37. Kf1 Rxg3 38. Qf5 Bg2+ (38... Bd7 $142 39. Qf3 Qe5 $19) 39.
Ke1 Re3+ 40. Kf2 Qg3+ 41. Kg1 Bh3+ 42. Kh1 Qg2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "crusher"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Be6 4. c4 Nd7 5. Nc3 Ngf6 (5... Nb6 6. d3 Nf6 7. Nf3
Be7 8. Be2 O-O 9. O-O c5 10. b5 a6 11. a4 a5 12. e4 Nbd7 13. Nd5 Bxd5 14. cxd5
b6 15. Nd2 Ne8 16. Nc4 f5 17. exf5 Rxf5 18. Bg4 Rf8 19. Bxd7 Qxd7 20. Nxb6 {
Fredek (2065)-Guest1241325/Freundschaftspartie, 5m + 0s 2006/1-0 (32)}) (5...
f6 6. d4 Ne7 7. d5 Bf7 8. Ne4 Bg6 9. Bd3 f5 10. Ng3 e4 11. Bc2 Nf6 12. N1e2 c6
13. dxc6 Nxc6 14. b5 Ne5 15. Bb3 Rc8 16. O-O Nxc4 17. Bd4 b6 18. Nf4 Be7 19.
Ne6 Qd7 20. Ng5 {dtpwaldi-artitol (1765)/kurnik 2014/0-1 (49)}) 6. Nf3 a6 $146
(6... Be7 7. Be2 O-O 8. O-O (8. d4 h6 9. O-O Nh7 10. dxe5 Nxe5 11. Nd5 c6 12.
Nxe7+ Qxe7 13. Nxe5 dxe5 14. Bxe5 Rad8 15. Qc2 Qxb4 16. Bc3 Qe7 17. Qb2 f6 18.
Rfb1 Rd7 19. c5 Ng5 20. Rd1 Rfd8 21. Rxd7 Rxd7 22. Qb4 Bd5 {
Krivoshapko,A (2055)-Tsalko,V (1885)/Omsk op 2008/0-1 (32)}) 8... Ng4 9. Qc2 f5
10. h3 Nh6 11. Nd5 Bxd5 12. cxd5 e4 13. Nd4 Rf7 14. Ne6 Qc8 {
0-1 Piriyev,M-Vera_Cruz,R (1885)/AA/C15/pr/L ICCF 2012/Inf 15}) (6... a5 7. b5
$11) 7. Be2 Be7 (7... d5 8. cxd5 Nxd5 9. a3 $11) 8. O-O O-O 9. Qc2 b6 (9... a5
10. a3 $11) 10. Rfd1 (10. d4 c5 11. bxc5 bxc5 12. dxe5 Nxe5 13. Nxe5 dxe5 $14)
10... c6 11. d4 Qc7 12. h3 (12. e4 $142 $14) 12... d5 $2 (12... e4 13. Nxe4
Nxe4 14. Qxe4 $16) 13. Rac1 (13. dxe5 $142 Ne4 14. Nxe4 dxe4 15. Qxe4 Bxb4 16.
Ng5 $18) 13... dxc4 14. a3 (14. dxe5 Nxe5 15. Nxe5 Qxe5 $11) 14... b5 (14...
exd4 15. Nxd4 (15. Rxd4 $143 b5 $17) 15... b5 16. Ne4 $11) 15. Rd2 (15. dxe5 $5
Nd5 16. Nxd5 cxd5 17. Bd3 $11) 15... Bd6 (15... exd4 16. Nxd4 a5 17. bxa5 Rxa5
18. a4 $15) 16. Rcd1 Nb6 (16... a5 $142 $15) 17. dxe5 $16 (17. Nxe5 $6 a5 $15 (
17... Bxe5 $143 18. dxe5 Nfd5 19. Ne4 $14)) 17... Bxe5 18. Nxb5 cxb5 (18...
Bh2+ $142 $1 19. Nxh2 axb5 $16) 19. Bxe5 $18 (19. Nxe5 $6 Rac8 20. Bd4 c3 21.
Bxb6 Qxb6 $11) 19... Qe7 (19... Qc8 20. Bxf6 gxf6 21. Nd4 $18) 20. Bd6 Qb7 21.
Bxf8 Kxf8 (21... Rxf8 22. Rd6 Nc8 23. Rd8 $18) 22. Nd4 (22. Ng5 h6 23. Nh7+
Nxh7 $18) 22... Re8 (22... Bd5 23. f3 $18) 23. Nxe6+ fxe6 24. Bf3 Qf7 (24...
Qc7 25. g4 $18) 25. Rd6 Qa7 26. Qd2 (26. Bc6 Re7 $18) 26... Kf7 (26... Nc8 27.
Rd4 e5 28. Rd8 $18) 27. Qd4 Rb8 (27... Nc8 28. Qxa7+ Nxa7 29. g4 $18) 28. Bg4
Nxg4 29. hxg4 Qc7 30. Qe4 Re8 31. Qxh7 Nd5 32. Qh5+ Kf8 33. R6xd5 (33. Rxa6
$142 $5 Qf7 $18) 33... exd5 34. Rxd5 Qb7 $4 (34... Re6 $18) 35. Rf5+ (35. Rf5+
Ke7 36. Rf7+ Ke6 37. Qg6+ Kd5 38. Rxb7 Rf8 39. Rd7+ Ke5 40. Qd6+ Ke4 41. Qe6#)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "ramesis"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "75"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 Nc6 3. b4 cxb4 4. axb4 Nxb4 5. d4 e6 6. c3 Nc6 (6... Na6 7. Bxa6
bxa6 8. Nf3 Bb7 9. e5 Ne7 10. Ba3 Ng6 11. Bxf8 Nxf8 12. O-O Ng6 13. Nbd2 O-O
14. Re1 d5 15. g3 Qc7 16. Qc2 Rfc8 17. Ra3 Nf8 18. Rc1 h6 19. Ne1 Nd7 20. Nd3
Bc6 21. Rxa6 {
gregorgysi (2530)-nwtelford (2560)/net-chess.com 2014/1/2-1/2 (40)}) 7. d5 exd5
(7... Ne5 8. f4 Ng6 9. d6 e5 10. Be3 exf4 11. Bxa7 Rxa7 12. Rxa7 Qh4+ 13. Ke2
f3+ 14. Nxf3 Nf4+ 15. Ke3 Qh6 16. Kf2 Bxd6 17. Nd4 Qf6 18. Qf3 Bc5 19. Ra8 Ne7
{0-1 gregorgysi-alencro/net-chess.com 2017}) 8. exd5 Ne5 $146 (8... Qe7+ 9. Be2
Ne5 10. f4 (10. Na3 d6 11. Be3 Nf6 12. Nb5 Bf5 13. Bb6 Rc8 14. Nxa7 Rxc3 15.
Bb5+ Nfd7 16. Ne2 Rc2 17. Nc6 Nxc6 18. dxc6 Nxb6 19. cxb7+ Bd7 20. b8=Q+ Rc8
21. Qxb6 f6 22. Qd5 g6 23. Bxd7+ Qxd7 24. O-O Be7 {
Foster,D (1655)-Davis,M/FICGS 2016/1-0 (32)}) 10... Ng6 11. Nf3 Nf6 12. h4 h5
13. Qd4 b6 14. Ba3 Qd8 15. d6 Bb7 16. Nbd2 Nd5 17. Qe4+ Nge7 18. dxe7 Nxe7 19.
Qxb7 Rc8 20. Bxe7 Bxe7 21. Rxa7 O-O 22. Qxd7 Rxc3 23. Qxe7 {
sztachalom-toosoo/kurnik 2012/1-0}) 9. f4 Ng6 10. Qe2+ Qe7 11. Na3 Qxe2+ 12.
Nxe2 Bc5 (12... Bxa3 13. Bxa3 Nf6 14. c4 $15) 13. Nb5 $11 Bb6 (13... Kd8 14.
Ba3 Bxa3 15. Rxa3 $11) 14. Nd6+ $14 Ke7 $2 (14... Kf8 $142 $14) 15. Ba3 $18 Kf6
$4 (15... Kd8 16. Nxf7+ Ke8 17. Nxh8 Nxh8 $18) 16. Ne4+ Kf5 17. N2g3+ (17.
N4g3+ Kf6 18. Nh5+ Kf5 19. Neg3+ Kg4 20. Be2+ Kh4 21. Nf5#) 17... Kxf4 $18 18.
Bd6+ Ne5 19. h4 (19. Be2 $142 Bf2+ 20. Nxf2 $18) 19... f5 (19... Bd4 20. cxd4
Ke3 21. Bxe5 b5 22. Ra3#) 20. Ra4 Ke3 (20... Bd4 21. Nh5+ Kxe4 22. Rxd4+ Ke3
23. Rh3+ Nf3+ 24. Rxf3#) 21. Bxe5 Bd4 (21... Ne7 22. Nd6 Nxd5 23. Ngxf5#) 22.
Bxd4+ (22. Rxd4 fxe4 23. Rxe4#) 22... Kf4 23. Bxg7 (23. Nf2 Kxg3 24. Rh3+ Kf4
25. Bxg7#) 23... fxe4 (23... Nf6 24. Bxf6 Re8 25. Nh5+ Ke3 26. Rh3#) 24. Ne2+ (
24. Rxe4+ Kxg3 25. Be5#) 24... Kf5 $18 25. Bxh8 d6 (25... Nf6 26. Ng3+ Kg6 27.
h5+ Kg5 28. Be2 $18) 26. g4+ (26. Ng3+ $142 Kg6 27. Nxe4 Bd7 28. h5+ Kf7 29.
Ng5+ Ke8 30. Re4+ Kd8 31. Nxh7 Bf5 $18) 26... Kg6 27. Rxe4 Bd7 (27... Nh6 28.
Re7 Bxg4 29. Rg7+ Kf5 30. Bg2 Bxe2 31. Kxe2 Re8+ 32. Kd3 $18) 28. Bd4 Nf6 (
28... h6 29. h5+ Kf7 30. Bh3 $18) 29. Bxf6 (29. h5+ $142 Kf7 30. Rf4 Rf8 31.
Rxf6+ Ke7 $18) 29... Kxf6 30. Nd4 Rg8 (30... Re8 31. g5+ Kg7 32. Rxe8 Bxe8 33.
Nf5+ Kf8 34. Nxd6 $18) 31. Be2 a6 32. Rf1+ Kg6 33. Re7 Bc8 (33... Bxg4 34. Bd3+
Bf5 35. Rxf5 Rh8 36. Rfe5+ Kh6 37. Rg5 b5 38. Nf5#) 34. Bd3+ Bf5 35. Bxf5+ (35.
Rxf5 h5 36. Rfe5+ Kf6 37. R5e6#) 35... Kf6 36. Rxb7 Ke5 (36... Rg5 37. Be4+ Rf5
38. Rxf5+ Kg6 39. Rf8+ Kh6 40. Rxh7#) 37. Be6 (37. Bd3 Rg5 38. hxg5 Kxd5 39.
Rf5#) 37... Re8 38. Ke2 (38. Ke2 Rxe6 39. Rf5+ Ke4 40. Nxe6 a5 41. Ng5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "15"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 (1... e5 2. Nf3 $11) 2. a3 e6 3. b4 (3. Nf3 $142 $5 $14) 3... cxb4 $15
4. axb4 d5 (4... Bxb4 5. c3 Be7 6. Qg4 $15) 5. e5 (5. exd5 exd5 6. Qe2+ Be6 $11
) 5... Nc6 $15 6. d4 Bxb4+ 7. c3 Bf8 8. Bd3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "laure"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "101"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 Bf5 3. Ne2 $146 (3. c4 e6 4. a3 Nf6 5. Nc3 Be7 6. Bb2 O-O 7. Nf3
h6 8. cxd5 exd5 9. Be2 Nbd7 10. O-O c6 11. Qb3 Qc7 12. a4 Ng4 13. h3 Nge5 14.
Nxe5 Nxe5 15. b5 Rab8 16. a5 a6 17. b6 Qd6 {
Schrage,J-Hommerson,P/Hengelo op-D 1992/0-1 (42)}) (3. Nf3 h6 4. c4 e6 5. b5
Nf6 6. Nc3 dxc4 7. Bxc4 Be7 8. O-O O-O 9. Bb2 Nbd7 10. Ne2 Nb6 11. Bb3 Bd3 12.
Ne5 Bxb5 13. Re1 Bd6 14. Nf3 Nc4 15. Bxf6 Qxf6 16. Bxc4 Bxc4 17. d4 Qf5 {
gtate (1890)-redrook (2375)/net-chess.com 2003/0-1 (40)}) (3. g4 Bg6 4. Nf3 h5
5. Ne5 Rh6 6. g5 Rh8 7. Nxg6 fxg6 8. Bd3 {
1-0 Caissa-300SPARTANS/Live Game Caissa's Web 2004}) (3. a4 e6 4. b5 Be7 5. Bb2
Bf6 6. d4 Ne7 7. h4 h6 8. g4 Bh7 9. Qf3 Be4 10. Qh3 Bxh1 11. Qxh1 c5 12. Nf3
Nd7 13. Qg2 Ng6 14. g5 hxg5 15. Nxg5 Nxh4 16. Qg4 Bxg5 17. dxc5 Bf6 {
Zylla,J-Kaiser/BS-Kreismeisterschaft 1994/0-1}) (3. Nf3 e6 4. Bb2 Nf6 $11 (4...
Bxb4 $4 5. Bxg7 Nf6 6. Bxh8 $18)) 3... Qd6 (3... e5 4. Ng3 Be6 5. a3 $15) 4. a3
Qc6 (4... e5 $5 $11) 5. Nd4 $14 Qa4 $4 (5... Qd7 $142 $14) 6. Nxf5 (6. Bb5+
$142 Qxb5 7. Nxb5 $18 (7. Nxf5 $6 Qd7 8. Ng3 a5 $11)) 6... e6 7. Nc3 Qd7 8. Ng3
d4 (8... Nf6 9. Bb2 $18) 9. exd4 Bd6 (9... Qxd4 10. Qf3 Qb6 11. Bb2 $18) 10.
Nge4 Nh6 11. h3 (11. Nxd6+ Qxd6 12. Qf3 c6 $18) 11... Nc6 12. d5 (12. Bb5 Nf5
$18) 12... exd5 13. Ng5 (13. Nxd5 $142 Qe6 14. Qe2 $18) 13... Qe7+ 14. Qe2 Nd4
15. Qxe7+ Bxe7 16. Nxf7 (16. Nxd5 Nxc2+ 17. Kd1 Nxa1 $16) 16... Nxf7 $16 17.
Bd3 (17. Kd1 $5 c6 18. Bb2 $16) 17... Ne5 $11 18. Nxd5 (18. Kd1 Nxd3 19. cxd3
c6 $11) 18... Nxd3+ 19. cxd3 Rf8 $4 (19... Nc2+ 20. Kd1 Nxa1 21. Re1 $14) 20.
O-O (20. Nxc7+ $142 Kd7 21. Nxa8 Nc2+ 22. Ke2 Nxa1 23. Bb2 $18) 20... Ne2+ $11
21. Kh1 Rd8 (21... Ng3+ $142 $1 22. Kg1 Ne2+ 23. Kh2 Bd6+ 24. g3 Be5 $11) 22.
Nxc7+ $16 Kf7 23. Bb2 Rxd3 24. Bc1 (24. Rad1 $142 $18) 24... Bf6 (24... Kg6
$142 $11) 25. Ra2 $4 (25. Rb1 $142 $11) 25... Rc8 $19 26. Rc2 Bc3 $4 (26... Rd7
$142 27. Bb2 Bxb2 28. Rxb2 Rdxc7 $19) 27. Nb5 $18 (27. Rxc3 Nxc3 28. dxc3 Rxc7
$17) (27. dxc3 $6 Nxc1 28. Nb5 a6 $18) 27... a6 (27... Nxc1 28. Rfxc1 (28. Nxc3
$6 Nb3 $16) (28. Rxc3 $6 Rcxc3 29. dxc3 Ne2 $18) (28. dxc3 $6 a6 $18) 28...
Bxd2 29. Rxc8 Bxc1 30. Rxc1 $18) 28. Nxc3 (28. Rxc3 $143 Nxc3 29. Nxc3 b6 $18)
(28. dxc3 $6 Nxc1 29. Rfxc1 axb5 $18) 28... Rc6 29. Re1 (29. Nxe2 $143 Rxc2 30.
Kh2 b6 $18) 29... Nf4 (29... Nxc3 30. Rxc3 Rcxc3 31. dxc3 Rxc3 32. Kh2 $18) 30.
Bb2 Rg6 (30... Rd4 31. Kh2 $18) 31. Rg1 (31. Re3 Rc6 $18) 31... b6 (31... Nxh3
32. Rf1 $18) 32. Ne4 Ne2 (32... Nxh3 33. Rc7+ Kf8 34. Rc8+ Ke7 35. Re1 $18) 33.
Rf1 Nf4 34. Ng3 (34. Rc7+ Kf8 35. Rg1 Nxh3 36. Rc8+ Ke7 $18) 34... h5 (34...
Rd7 35. d4 $18) 35. Be5 (35. Rc4 Ne6 $18) 35... Nd5 36. Bc3 (36. Nxh5 Rxa3 37.
Nf4 Nxf4 38. Rc7+ Kf8 39. Bxf4 Ra4 $18) 36... h4 37. Ne4 Re6 (37... Nf4 38. Be5
Nxg2 39. Kh2 $18) 38. Ng5+ Ke7 39. Nxe6 Kxe6 40. Bxg7 Rxa3 41. Re1+ Kd7 (41...
Kf7 42. Bc3 $18) 42. Bc3 (42. Re4 $142 Rd3 43. Rxh4 $18) 42... Kc6 (42... Ra4
$18) 43. Bb2+ Kb7 44. Bxa3 b5 45. Re5 (45. Rc5 a5 46. Rxd5 Kc6 47. Rd4 axb4 48.
Bxb4 Kb7 49. Re7+ Kc8 50. Rxh4 Kd8 51. Rh8#) 45... Kb8 46. Rxd5 Kb7 (46... a5
47. Rd7 axb4 48. Bxb4 Ka8 49. Rc8#) 47. Rd7+ Kb8 48. Rc6 (48. Bb2 a5 49. Be5+
Ka8 50. Rc8#) 48... a5 49. bxa5 (49. Rf6 Kc8 50. Rg7 axb4 51. Rf8#) 49... b4
50. Bxb4 Ka8 51. Rc8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 e6 3. a3 c5 $146 (3... Bd7 4. Bb2 b5 5. Nc3 a6 6. Nf3 f6 7. d4
c6 8. Bd3 Nh6 9. Nd2 Qc7 10. Qh5+ g6 11. Qf3 Bg7 12. h4 Nf7 13. h5 Ng5 14. Qe2
Nf7 15. a4 g5 16. axb5 cxb5 17. Nxb5 Qb7 18. Nc3 {
marekt-arunee/GameColony.com 2002/1-0 (37)}) (3... b6 4. c4 c6 5. d4 Nf6 6. Nc3
dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bb3 Be7 9. h3 O-O 10. Nf3 a5 11. bxa5 Qxa5 12. Bd2 Qa7 13.
a4 Nbd7 14. O-O Nb6 15. axb5 Qxa1 16. Qxa1 Rxa1 17. bxc6 Ra3 18. Bc2 {
pillsbury (2145)-mrrook (2305)/net-chess.com 2014/0-1 (61)}) (3... a6 4. d4 b6
5. Nf3 Nd7 6. Bb2 g6 7. c4 c6 8. Nc3 Bg7 9. Be2 dxc4 10. Bxc4 b5 11. Bb3 Bb7
12. O-O h6 13. Rc1 Ngf6 14. Re1 O-O 15. h3 a5 16. e4 axb4 17. axb4 Nb6 18. e5 {
pillsbury (2095)-beammeupscotty (2120)/net-chess.com 2016/1-0 (49)}) (3... a5
4. b5 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Be2 e5 7. d4 e4 8. Nfd2 Bd6 9. c4 c5 10. cxd5 cxd4 11.
Nc4 Ne5 12. Qxd4 Nxc4 13. Bxc4 O-O 14. Nd2 Re8 15. f4 exf3 16. Nxf3 Re4 17. Qd3
Qc7 18. Nd2 {COMP-COMP/1-0 (56)}) (3... Nf6 4. Bb2 $15) 4. Bb5+ (4. bxc5 Bxc5
5. d4 Bd6 $11) 4... Bd7 $15 5. Bxd7+ Nxd7 6. c3 (6. bxc5 Nxc5 7. Bb2 Nf6 $15)
6... Ngf6 7. d3 Bd6 8. Nf3 O-O 9. O-O Bb8 (9... Qc7 10. Qe2 $15) 10. Re1 Qc7
11. g3 (11. e4 dxe4 12. dxe4 Rd8 $15) 11... Ng4 (11... Rd8 12. Qe2 $15) 12. Bb2
(12. e4 dxe4 13. dxe4 a5 $15) 12... Nde5 (12... Rd8 13. Qe2 $15) 13. bxc5 h5 (
13... Qxc5 $5 14. a4 Qb6 $15) 14. d4 (14. Nxe5 $142 Nxe5 15. c4 dxc4 16. Bxe5
Qxe5 17. d4 $16) 14... h4 $4 (14... Nc4 $142 15. Bc1 b6 $11) 15. Nxe5 Nxe5 16.
dxe5 Qxe5 (16... hxg3 17. hxg3 Qxc5 18. Qd4 $18) 17. Nd2 Rc8 18. Nf3 Qf6 19.
Qd4 $4 (19. Nxh4 $142 Rxc5 20. Qd4 Qxd4 21. exd4 $18) 19... Qxf3 $11 20. Qxh4 (
20. c4 f6 21. Qxh4 Rxc5 $15) 20... Rxc5 (20... Be5 21. Qb4 b6 22. cxb6 $15) 21.
e4 (21. Qd8+ $142 $5 Kh7 22. Qh4+ Kg8 23. Qd8+ Kh7 24. Qh4+ Kg8 $11) 21... Be5
$17 {Increasing the pressure on the isolated pawn on c3} 22. exd5 exd5 $4 (
22... Rxd5 $142 23. Qe4 Qxe4 24. Rxe4 Rc5 $17) 23. Rxe5 $18 b6 (23... f6 24.
Re3 Qf5 25. Qb4 $18) 24. Re3 (24. Rh5 $142 Qxh5 25. Qxh5 $18) 24... Qf5 25.
Rae1 Rcc8 (25... f6 $18) 26. Re5 Qc2 (26... Qf6 27. Qxf6 gxf6 28. Rxd5 $18) 27.
R5e2 (27. Rh5 g6 28. Rh8+ Kg7 29. Qd4+ f6 30. Re7+ Kxh8 31. Qxf6+ Kg8 32. Qg7#)
27... Qg6 28. a4 Rc4 (28... Qc6 $18) 29. Re8+ Rxe8 30. Rxe8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "croach"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 c6 6. O-O d5 7. d4 Bg4 (7...
Na6 8. a3 Re8 9. Nc3 Nc7 10. Re1 a5 11. Qd2 Ng4 12. h3 Nh6 13. Na4 Nb5 14. Nc5
axb4 15. axb4 Rxa1 16. Rxa1 b6 17. Nd3 Nf5 18. Nde5 Qc7 19. g4 Nfd6 20. h4 Ne4
21. Qe3 f6 22. Nd3 {gbsrao-croach/net-chess.com 2018/0-1 (37)}) 8. Nbd2 a5 $146
(8... Nbd7 9. Re1 Re8 10. Ne5 Be6 11. Ndf3 Nxe5 12. dxe5 Nd7 13. Ng5 Nf8 14. e4
dxe4 15. Nxe4 Qxd1 16. Raxd1 Rad8 17. Nc5 Bd5 18. Nxb7 Rb8 19. Bxd5 cxd5 20.
Rxd5 Rxb7 21. c4 Rxb4 22. Bc3 Rxc4 23. Bd4 {
gbsrao (2365)-scardoso (2670)/net-chess.com 2015/0-1 (42)}) 9. a3 Nbd7 (9...
axb4 10. axb4 Rxa1 11. Qxa1 $11) 10. c4 (10. h3 Bxf3 11. Nxf3 Qc7 $11) 10... e6
11. cxd5 exd5 12. Rc1 (12. h3 Bxf3 13. Nxf3 axb4 14. axb4 Rxa1 15. Qxa1 Qe7 $15
) 12... Re8 (12... axb4 13. axb4 Qe7 14. b5 $11) 13. h3 Bxf3 14. Nxf3 (14. Bxf3
$5 axb4 15. axb4 $15) 14... axb4 $17 15. axb4 Qb6 (15... Qe7 16. e3 Qxb4 17.
Rb1 $17) 16. Qd2 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "girivo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "171"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 Nf6 4. Bb5+ Bd7 (4... c6 5. Ba4 Be7 (5... Bd6 6. h3 O-O
7. Nf3 h6 8. O-O Bf5 9. Bb3 Nbd7 10. Bb2 Re8 11. Nc3 Qc7 12. Re1 e4 13. Nd4 Bg6
14. d3 exd3 15. cxd3 Ne5 16. Bc2 b6 17. Rc1 c5 18. bxc5 bxc5 19. Ndb5 Qb6 20.
Nxd6 {pillsbury (2120)-rar (2170)/net-chess.com 2010/0-1 (61)}) 6. Nc3 e4 7. d4
O-O 8. h3 Be6 9. Nge2 Nbd7 10. O-O Re8 11. Nf4 Nf8 12. Bb2 Qd7 13. Nxe6 Qxe6
14. Bb3 Bd6 15. f4 Qf5 16. Ne2 Nh5 17. g4 Qg6 18. Kh1 Nf6 19. Ng3 {
pillsbury (2150)-wmalone (2155)/net-chess.com 2009/1-0 (38)}) 5. Bxd7+ Nbxd7 (
5... Nfxd7 6. d4 e4 7. Nc3 Nf6 8. Nb5 Be7 9. Qd2 O-O 10. f3 Nc6 11. g4 exf3 12.
Nxf3 Nxg4 13. Rg1 Nxe3 14. Qxe3 Re8 15. Qf4 Bg5+ 16. Ne5 Bxf4 17. Rg4 Nxd4 18.
Nxd4 Rxe5+ 19. Kf2 Bxh2 20. Kg2 {dunk0104-interloper/ChessWorld.net 2010/0-1})
6. h3 $146 (6. Ne2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbc3 c6 9. f4 exf4 10. Nxf4 Ne5 11. Qh5
Nxh5 12. Nxh5 Qh4 13. Nf4 Ng4 14. h3 {
0-1 American-Circumciser/Live Game Caissa's Web 2004}) 6... c5 7. b5 (7. bxc5
Bxc5 8. Ne2 Qc7 $15) 7... Be7 8. d3 (8. Bb2 Qb6 $17) 8... O-O (8... Qa5+ 9. Nd2
$17) 9. Ne2 (9. c4 dxc4 10. dxc4 Qa5+ 11. Bd2 Qb6 $17) 9... Qa5+ $19 10. Bd2
Qxb5 11. Nec3 Qc6 12. O-O d4 13. exd4 (13. Ne2 Rfe8 $19) 13... cxd4 14. Re1 $2
(14. Ne2 Qb6 15. Bg5 Rfc8 $19) 14... Nd5 (14... dxc3 $142 15. Nxc3 Bc5 $19) 15.
Ne4 (15. Nxd5 Qxd5 16. c4 Qc6 $17) 15... f5 16. Ng3 g6 (16... Rac8 17. Qf3 $19)
17. Bh6 (17. Ne2 Qb5 18. a4 Qb2 $17) 17... Rf7 18. Qd2 Bf8 19. Bxf8 Raxf8 (
19... Nxf8 $6 20. Rxe5 Ne6 21. Re1 $17) (19... Rfxf8 $6 20. Ne2 $19) 20. h4 (
20. Ra2 Nf4 21. f3 Rc8 $19) 20... Qd6 (20... Rc8 21. Ra2 $19) 21. c4 Nc5 (21...
dxc3 $142 22. Nxc3 Nf4 $19) 22. Qb4 $4 (22. cxd5 Nb3 23. Qa2 Nxa1 $15) 22...
Rd8 (22... Nxb4 $142 23. axb4 Nxd3 $19) 23. cxd5 $17 Qxd5 (23... Nxd3 24. Qxd6
Rxd6 25. Rd1 $17) 24. Qc4 (24. Rd1 f4 25. Nf1 f3 $15) 24... Qxc4 $15 25. dxc4
e4 26. Nd2 Nd3 (26... Rc7 27. Re2 $15) 27. Red1 Rc7 (27... Rfd7 28. Rab1 Nc5
29. Kf1 $11) 28. Ngf1 (28. f3 Nb2 29. Rdb1 Nxc4 30. Nxc4 Rxc4 31. fxe4 fxe4 32.
Rxb7 e3 $14) 28... a6 (28... b6 29. Rab1 $15) 29. Rab1 $15 Rb8 (29... Kf7 30.
Ng3 $15) 30. a4 (30. Ng3 $142 $11) 30... b5 $4 (30... Kg7 $142 $11) 31. cxb5
$16 axb5 32. Rxb5 Rxb5 33. axb5 Rb7 34. Rb1 Kg7 35. b6 Ne5 36. Rb5 Nd7 37. Nc4
d3 (37... f4 38. Nfd2 e3 39. Nf3 $18) 38. Nfd2 Kf6 39. Kf1 (39. f3 exf3 40.
Nxf3 f4 $18) 39... Ke6 40. g3 (40. Ke1 Rb8 $18) 40... Nf6 (40... h6 41. Nb3 $18
) 41. Kg2 (41. Na5 $5 Rb8 $18) 41... Kd7 42. f3 Kc6 43. Rb3 (43. Re5 $142 Nd7
44. Re7 $18 (44. fxe4 $6 Nxe5 45. Nxe5+ Kxb6 $18)) 43... Nd5 $4 (43... Kc5 $142
$16) 44. fxe4 (44. Na5+ $142 Kd7 45. Nxb7 e3 46. Rxd3 Kc6 47. Nd8+ Kxb6 48.
Rxd5 exd2 49. Rxd2 f4 $18) 44... Nxb6 45. Nxb6 (45. Na5+ $142 Kc7 46. Nxb7 Kxb7
47. exf5 gxf5 $18) 45... Rxb6 46. Rxd3 fxe4 47. Nxe4 Rb2+ 48. Kf3 Rb1 49. Ng5
h6 50. Rc3+ Kd5 51. Nh3 Rf1+ 52. Kg2 (52. Kg4 Rf6 $18) 52... Rf6 53. Rd3+ Ke5
54. Re3+ Kd4 55. Ra3 (55. Re8 Rd6 $18) 55... Rf5 (55... Rd6 56. Ra4+ Ke5 57.
Nf2 $18) 56. Nf4 (56. Ra6 Ke5 57. Rxg6 Rf6 58. Rxf6 Kxf6 $18) 56... Ke4 (56...
Rf6 57. Ra8 $18) 57. Nxg6 Rf6 58. h5 Kf5 59. Ra5+ Ke6 (59... Ke4 60. Re5+ Kd3
61. Re8 $18) 60. Ra6+ (60. Ra7 Kf5 $18) 60... Kf5 (60... Kf7 61. Ra7+ Kg8 62.
Nh4 $18) 61. Rxf6+ Kxf6 62. g4 Kg5 63. Kg3 (63. Kf3 Kf6 64. Nh4 Kg5 $18) 63...
Kf6 64. Kf4 Kg7 (64... Kf7 65. Ne5+ Kf6 $18) 65. Kf5 Kf7 66. Ne5+ Kg7 67. Nd7
Kf7 {If Black now only could play Nf6...} 68. Nf6 Kg7 69. Ne8+ Kf7 70. Nd6+ Kg7
71. Ne8+ (71. g5 $142 hxg5 72. Kxg5 Kg8 $18) 71... Kf7 72. Nf6 (72. g5 $142
Kxe8 73. Kg6 hxg5 $18) 72... Kg7 73. Ne4 {White prepares the advance g5} Kf7
74. Nf6 (74. Ng5+ $142 hxg5 75. Kxg5 $18) 74... Kg7 75. g5 hxg5 76. Kxg5 Kh8
77. Ne8 Kh7 78. h6 Kg8 79. Kg6 Kh8 80. Ng7 (80. Nd6 Kg8 81. h7+ Kf8 82. h8=Q+
Ke7 83. Qf6+ Kd7 84. Nb5 Ke8 85. Qe6+ Kd8 86. Qd6+ Ke8 87. Nc7#) 80... Kg8 81.
Ne6 (81. Nf5 Kh8 82. Nd6 Kg8 83. h7+ Kf8 84. h8=Q+ Ke7 85. Qf6+ Kd7 86. Nb5 Ke8
87. Qe6+ Kd8 88. Qd6+ Ke8 89. Nc7#) 81... Kh8 82. Nf8 {White intends h7} (82.
Ng5 Kg8 83. h7+ Kf8 84. h8=Q+ Ke7 85. Qd4 Ke8 86. Nf7 Ke7 87. Qd6+ Ke8 88. Qd8#
{mate}) 82... Kg8 83. Ne6 (83. Nd7 Kh8 84. Ne5 Kg8 85. h7+ Kf8 86. Kf6 Ke8 87.
h8=Q#) 83... Kh8 84. Ng5 (84. Nd8 Kg8 85. h7+ Kf8 86. h8=Q+ Ke7 87. Qd4 Ke8 88.
Nc6 Kf8 89. Qd8#) 84... Kg8 85. h7+ Kh8 (85... Kf8 86. h8=Q+ Ke7 87. Qd4 Ke8
88. Nf7 Ke7 89. Qd6+ Ke8 90. Qd8#) 86. Nf7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "croach"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 d6 5. Bg2 O-O 6. d3 Nbd7 (6... e5 7. Nbd2
a5 8. a3 Nh5 9. e4 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Qxa1 Na6 12. O-O Nxb4 13. Nc4 Nxc2
14. Qc1 Nd4 15. Nxd4 exd4 16. Bf3 b5 17. Na5 c5 18. Nc6 Qd7 19. e5 Bb7 20. Na5
Bxf3 21. exd6 {gbsrao (2675)-dboese (2525)/net-chess.com 2009/0-1}) 7. Nc3 (7.
Nbd2 c6 8. O-O e5 9. c4 Re8 10. Qc2 Nf8 11. c5 Nd5 12. cxd6 Nxb4 13. Qb3 Qxd6
14. Nc4 Qe7 15. Ncxe5 Be6 16. Qd1 Rad8 17. a3 Na6 18. Qa4 Nc5 19. Qxa7 Nfd7 20.
Nxd7 Bxd7 21. Bxg7 Kxg7 {wictorio (1765)-fiara10 (1610)/kurnik 2014/1-0 (52)})
7... c6 $146 (7... a5 8. b5 a4 9. a3 Nc5 10. O-O Bd7 11. e4 Ra5 12. e5 dxe5 13.
Nxe5 Bxb5 14. Nxb5 Rxb5 15. Bc3 c6 16. Re1 Nfd7 17. d4 Nxe5 18. dxe5 Ne6 19.
Qe2 Qc7 20. Rab1 Rxb1 21. Rxb1 Rd8 22. Qe1 {
gbsrao (2320)-bazzje (2435)/net-chess.com 2011/1-0}) 8. O-O e5 9. e4 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "rpanugaling"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "90"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 c5 2. b4 e6 3. Bb2 cxb4 4. g3 b6 $146 (4... Qb6 5. Bg2 Bc5 6. d4 Bf8 7.
O-O h5 8. Nbd2 f6 9. Nc4 Qc7 10. Qd2 Be7 11. Ne3 f5 12. Ne5 h4 13. Ng6 Rh7 14.
Nxe7 Nxe7 15. Rac1 hxg3 16. hxg3 f4 17. Ng4 fxg3 18. fxg3 Qxg3 19. Qf4 {
linakip-tudor36/kurnik 2011/1-0 (39)}) 5. Bg2 Bb7 6. d3 (6. c4 Nf6 $15) 6...
Nf6 7. Nbd2 d6 (7... d5 8. O-O $17) 8. O-O Be7 9. e4 O-O 10. Qe2 Nbd7 11. Rab1
a5 12. Bxf6 (12. Rfc1 $5 $17) 12... Bxf6 $19 (12... gxf6 $6 13. Nd4 $15) 13.
Nc4 Qc7 14. Rfd1 b5 15. Ne3 Nb6 16. Ng4 Bc3 17. d4 Nc4 18. d5 (18. Rb3 a4 19.
Rbb1 Na3 $19) 18... e5 (18... exd5 $5 19. Nd4 Na3 20. Nxb5 Nxb5 21. Qxb5 dxe4
22. Ne3 $19) 19. Nh4 Bc8 (19... Na3 20. Rb3 $19) 20. Ne3 Nxe3 21. Qxe3 Bg4 22.
Rd3 (22. Bf3 Bd7 $19) 22... Bd4 23. Qg5 (23. Qd2 Rfc8 24. Nf3 Bxf3 (24... Qxc2
$6 25. Qxc2 Rxc2 26. Nxd4 exd4 27. Ra1 $19) 25. Bxf3 Qxc2 $19) 23... Qxc2 24.
Rdb3 Qxf2+ 25. Kh1 Bd7 (25... Bc8 26. Qe7 $19) 26. Rf1 (26. Qe7 Rad8 $19) 26...
Qc2 (26... Qxa2 $142 $5 27. Rbf3 Rae8 28. Nf5 Bxf5 29. Qxf5 $19) 27. Rbf3 Ra7 (
27... f6 28. Nf5 Bxf5 29. Qxf5 Qxa2 30. Qe6+ Kh8 31. Qxd6 $19) 28. Rf6 (28.
Rxf7 Qxg2+ 29. Nxg2 Rxf7 30. Qd8+ Be8 31. Qxe8+ Rf8 32. Rxf8#) 28... Kh8 $4 (
28... Bc8 29. Rxd6 Qxa2 30. Rd8 $19) 29. Rxd6 (29. Rxf7 Qxg2+ 30. Kxg2 Bh3+ 31.
Kxh3 Raxf7 32. Rxf7 Rg8 33. Ng6+ hxg6 34. Qh4#) 29... a4 $4 {
Black prepares the advance b3} (29... f6 $142 30. Qh5 Kg8 $19) 30. Rxd7 $4 (30.
Rxf7 $142 $1 Qb1+ 31. Bf1 Qxe4+ 32. Ng2 $11) 30... Rxd7 $19 31. Nf5 f6 32. Qg4
Ra7 (32... Rfd8 $142 33. Nxd4 exd4 $19) 33. h4 (33. Nxd4 exd4 34. e5 Raa8 $19 (
34... Qxa2 $143 35. exf6 g6 36. Qxd4 $19)) 33... b3 (33... Bc5 $142 34. h5 Qxa2
35. Rd1 $19) 34. axb3 (34. Nxd4 exd4 35. e5 d3 $19 (35... Qxa2 $143 36. exf6
gxf6 37. Qxd4 $19)) 34... axb3 35. Kh2 (35. Nxd4 exd4 36. e5 $19) 35... b2 36.
d6 (36. h5 b1=Q 37. Rxb1 Qxb1 38. Nxd4 exd4 $19) 36... b1=Q 37. Rxb1 Qxb1 38.
Kh3 Qb4 (38... Bc5 39. h5 $19) 39. Bf1 g6 40. Ne7 (40. Nxd4 exd4 41. d7 Qb1 $19
) 40... Qxd6 41. Nd5 f5 42. Qg5 f4 (42... fxe4 $142 43. Bg2 Qxd5 44. Qg4 $19)
43. Bxb5 fxg3 44. Qxg3 Ra3 45. Qxa3 Qxa3+ (45... Qxa3+ 46. Bd3 Qxd3+ 47. Ne3
Qxe3+ 48. Kg2 Rf2+ 49. Kh1 Qc1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "marcteriele"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 Bd7 4. Nc3 (4. e3 Be7 5. Nf3 Nf6 6. Be2 Nc6 7. b5 Nb8
8. d4 exd4 9. Nxd4 a6 10. a4 axb5 11. axb5 Rxa1 12. Bxa1 c6 13. O-O Qa5 14. Nc3
cxb5 15. cxb5 O-O 16. Qb3 Bg4 17. Bxg4 Nxg4 18. h3 Ne5 {
pcmvr (2775)-grahamtrue (2070)/net-chess.com 2008/1-0}) 4... Nc6 5. b5 Nd4 (
5... Nce7 6. Nf3 Nf6 7. g3 Bg4 8. Bg2 Ng6 9. O-O Be7 10. d4 e4 11. Nd2 Bf5 12.
Ndxe4 Nxe4 13. Nxe4 O-O 14. Nc3 Re8 15. Bxb7 Rb8 16. Bc6 Bd7 17. Bg2 Qc8 18. a4
Bh3 19. e4 Bxg2 20. Kxg2 {kannisogoet-algoz2104/kurnik 2014/1-0 (63)}) 6. e3
Nf5 $146 (6... Ne6 7. Nf3 h6 8. d4 exd4 9. Nxd4 Nf6 10. g3 Be7 11. Bg2 Rb8 12.
O-O O-O 13. a4 Nxd4 14. exd4 c6 15. Re1 d5 16. c5 Nh7 17. Qe2 Bf6 18. Qd2 a6
19. b6 Qc8 20. Re2 Bh3 21. Rae1 {kannisogoet-viorel66/kurnik 2012/0-1 (40)}) 7.
Nf3 a6 8. a4 axb5 9. cxb5 c6 10. e4 Nh4 (10... Nd4 11. Nxd4 exd4 12. bxc6 bxc6
13. Nb1 $11) 11. h3 (11. Nxh4 Qxh4 12. bxc6 bxc6 $11) 11... f5 (11... Nxf3+ 12.
Qxf3 Be6 13. Be2 $11) 12. Qe2 (12. exf5 Nxf5 13. d4 exd4 14. Nxd4 Nf6 $14)
12... f4 13. Qd3 Qc7 $4 (13... Nxf3+ $142 14. Qxf3 Be6 $11) 14. Nxh4 $18 g5 (
14... Be7 15. Nf3 $18) 15. Nf5 (15. Nf3 g4 16. bxc6 bxc6 17. hxg4 Bxg4 $18)
15... Bxf5 16. exf5 Nf6 17. Qc2 (17. Ne4 Nxe4 18. Qxe4 Kd7 $18) 17... O-O-O (
17... Bg7 18. bxc6 bxc6 19. Be2 $18) 18. Rc1 (18. a5 $142 Kd7 $18) 18... d5 (
18... Kd7 $18) 19. bxc6 bxc6 (19... Qxc6 20. Bb5 Qc5 21. Ne2 Qxc2 22. Rxc2+ Kb8
23. Bxe5+ Rd6 24. Nd4 $18) 20. Ba6+ (20. Nb5 $142 Qb7 21. Qxc6+ Qxc6 22. Rxc6+
Kd7 23. Rxf6 $18) 20... Kd7 21. Nb5 $1 Qb6 (21... cxb5 22. Bxb5+ {Double attack
} (22. Qxc7+ {Pinning}) (22. Qxc7+ {Deflection}) (22. Bxb5+ {Decoy}) (22. Qxc7+
{Clearance})) 22. Bxe5 Ne4 (22... Re8 23. d4 Qxa6 $18) 23. d4 (23. Bxh8 $142
Qxa6 24. Be5 Nc5 $18) 23... Rg8 $2 (23... Bb4+ 24. Kf1 Qxa6 25. Kg1 $18 (25.
Bxh8 $6 Rxh8 26. Kg1 Bd2 $14)) 24. Bc7 $4 (24. Nc7 $142 Bd6 25. Bb5 Qxc7 26.
Qxc6+ Qxc6 27. Rxc6 $18) 24... Qxa6 25. Bxd8 Kxd8 $4 (25... Bb4+ $142 26. Kd1
Rxd8 $18) 26. O-O (26. Qxc6 $142 $5 Qxc6 27. Rxc6 Bb4+ 28. Ke2 Rf8 $18) 26...
cxb5 27. Qc7+ Ke8 28. Qb8+ Kf7 29. Rc7+ Be7 30. Qxb5 (30. Rxe7+ $142 Kxe7 31.
Qxg8 Qc6 $18) 30... Qf6 $4 (30... Qxb5 $142 31. axb5 f3 $16) 31. Qxd5+ $18 Kg7
32. Qxe4 Kh6 (32... Re8 $18) 33. Qxe7 (33. Rxe7 $142 Rc8 34. Re6 Rf8 $18) 33...
Qxf5 (33... Qxe7 34. Rxe7 g4 $18) 34. Rc5 (34. Rc5 Qg6 35. Rfc1 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 f6 3. e4 e5 4. Bxb5 (4. a3 Bb7 5. Nc3 c6 6. Nf3 d6 7. Be2 a5 8.
O-O Ne7 9. Nh4 g6 10. d4 Bh6 11. d5 cxd5 12. exd5 g5 13. Bh5+ Kf8 14. Bg4 gxh4
15. Be6 Bg5 16. Ne4 h6 17. Qf3 Bxd5 18. Bxd5 Nxd5 {
bluewolf-valerypavlovich/net-chess.com 2017/1-0 (56)}) 4... c6 5. Bc4 h5 $146 (
5... d5 6. exd5 cxd5 7. Bb5+ Bd7 8. Bxd7+ Qxd7 9. a3 Nc6 10. Ne2 a5 11. b5 Nd8
12. a4 Bc5 13. O-O Qf5 14. d4 Bb6 15. dxe5 fxe5 16. Qxd5 Rc8 17. Qxe5+ {
1-0 Wall,B-Orred/internet 1999}) (5... Bxb4 $5 6. Bxg8 Rxg8 7. Qh5+ Ke7 $14) 6.
a3 a6 (6... d5 7. exd5 cxd5 8. Be2 $16) 7. Nc3 (7. d4 exd4 8. Bxd4 d5 $18) 7...
g6 (7... Ne7 8. d4 d5 9. Bb3 $18) 8. Nf3 d6 (8... a5 9. b5 h4 10. d4 $18) 9.
Ne2 (9. O-O f5 $18) 9... Nd7 (9... d5 $5 10. Bd3 Ne7 $16) 10. d4 $18 Nh6 (10...
a5 11. O-O $18) 11. dxe5 fxe5 12. Bc1 Ng4 (12... Nb6 13. Bb3 $18) 13. h3 (13.
Ng5 Qb6 14. O-O Ndf6 $18) 13... Ngf6 (13... Nb6 $142 14. Bd3 Nf6 $18) 14. Ng5
Nb6 (14... Qc7 15. Bf7+ Ke7 16. Bxg6 $18) 15. Nf7 Qe7 (15... Qc7 16. Nxh8 Nxc4
17. Nxg6 Nxe4 18. Nxf8 Kxf8 19. Ng3 Nxg3 20. fxg3 $18) 16. Nxh8 Nxc4 17. Nxg6
Qg7 18. Nxf8 Kxf8 19. Qd3 Qxg2 20. Bh6+ (20. Rg1 $142 Qxe4 21. Bg5 Qxd3 22.
cxd3 $18) 20... Ke7 21. Rg1 Qxe4 22. Rg7+ Ke6 23. Qxe4 Nxe4 24. Ng3 Nxg3 25.
Rxg3 e4 26. Rd1 (26. f3 exf3 27. Rxf3 a5 28. bxa5 Rxa5 $18) 26... d5 27. Ke2
Kf6 28. Rg5 $4 (28. Bg5+ Ke6 $16) 28... h4 $4 (28... Bxh3 $142 29. f3 exf3+ 30.
Kf2 Bg4 $17) 29. Rdg1 $16 Bf5 (29... Bxh3 30. Rg6+ Ke5 31. f4+ exf3+ 32. Kxf3
$18) 30. Bg7+ Ke6 31. Rh5 a5 $2 (31... Rg8 32. Rh6+ Kd7 33. Rxh4 Nxa3 34. c3
$18) 32. Rgg5 (32. Bd4 Rf8 33. bxa5 Kd6 34. Rxh4 Nxa5 35. Rh6+ Be6 $18) 32...
axb4 (32... Bxh3 $142 33. Rxh4 axb4 $18) 33. axb4 Ra2 (33... Bxh3 34. Rxh4 Ra2
35. Rxh3 Rxc2+ 36. Kd1 Rxf2 37. Rh6+ Kd7 38. Bd4 $18) 34. Kd1 (34. Rh6+ $142
Kf7 35. Bf6 $18 (35. Rxf5+ $6 Kxg7 36. Rxc6 Rxc2+ 37. Kd1 Ne3+ 38. fxe3 Rxc6
$16)) 34... e3 $4 (34... Bxh3 35. Rxh4 Ra3 36. Rh6+ Kd7 $18) 35. Rh6+ Kd7 (
35... Kf7 36. Rf6+ (36. Rxf5+ $6 Kxg7 37. Rxh4 Kg6 $18) 36... Ke8 37. Rgxf5
Ra1+ 38. Ke2 $18) 36. Rxf5 exf2 (36... e2+ 37. Ke1 Nd6 38. Rff6 Rxc2 39. Rxd6+
Kc7 40. Be5 $18) 37. Rxf2 Ne3+ (37... Ke8 38. Rf8+ Ke7 39. Rb8 $18) 38. Kc1 Nc4
(38... Ke7 39. Bd4 Rxc2+ 40. Rxc2 Nxc2 41. Kxc2 $18) 39. Bd4 (39. Rf7+ Ke8 40.
Rb7 Rxc2+ 41. Kxc2 Ne3+ 42. Kd3 d4 43. Rh8#) 39... Ra3 (39... Ne3 40. Kb1 Nf5
41. Rxf5 Ra1+ 42. Kxa1 Kc7 43. Rf7+ Kd8 44. Rh8#) 40. Rxh4 (40. Rf7+ Ke8 41.
Rb7 Rf3 42. Rh8+ Rf8 43. Rb8+ Ke7 44. Rh7+ Ke6 45. Rxf8 Ne5 46. Rh6+ Ng6 47.
Rxg6+ Ke7 48. Bc5+ Kd7 49. Rg7+ Ke6 50. Re7#) 40... Ra4 (40... c5 41. Rh7+ Ke8
42. Rh8+ Kd7 43. Rf7+ Kc6 44. Rh6+ Kb5 45. Rb7+ Nb6 46. Bxc5 d4 47. Rbxb6+ Kc4
$18) 41. Rf7+ Kd6 42. Rh6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "74"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 d5 3. Nf3 Bxb4 4. Bxg7 Nh6 5. Bxh8 f6 (5... Nc6 6. Bb2 Bd7 7.
g3 Bc5 8. Bg2 Ng4 9. e3 Qe7 10. d4 Bb6 11. O-O O-O-O 12. Nbd2 Rg8 13. c4 dxc4
14. Nxc4 Ba5 15. Rc1 Qf6 16. Nxa5 Nxa5 17. Qc2 Bc6 18. d5 exd5 19. Bxf6 Nxf6
20. Qc3 {coloplayah (2060)-beatmeup (2060)/net-chess.com 2007/1-0}) (5... Ke7
6. e3 Qxh8 7. c3 Bd6 8. Bb5 c6 9. Be2 Nd7 10. O-O b5 11. a4 b4 12. Nd4 bxc3 13.
Nxc6+ Ke8 14. Nxc3 Bb4 15. Nxb4 d4 16. Nb5 Nc5 17. Nc7+ Ke7 18. Qc2 Rb8 19.
Qxc5+ Kf6 20. Qxd4+ {DEFFM-GuestSCKL/freechess.org 2018/1-0}) 6. c3 Ba5 $146 (
6... Bd6 7. Qc2 Qe7 (7... Kd7 8. Qxh7+ {1-0 giorgo-penetrus/playok.com 2012})
8. Bxf6 Qxf6 9. Qxh7 Bf8 10. g3 Nc6 11. Qc2 Bd7 12. Bg2 Ng4 13. O-O Nce5 14. d3
Nxf3+ 15. exf3 Ne5 16. f4 Ng4 17. Nd2 Qh8 18. h3 Nf6 19. Nf3 e5 20. Nxe5 Bxh3
21. Bxh3 {giorgo-3r1c/playok.com 2012/1-0 (34)}) (6... Bd6 7. Qc2 Qe7 8. c4 $18
) 7. Qa4+ Nc6 8. Qh4 (8. Nd4 $142 Bb6 9. Nxc6 bxc6 $18) 8... Nf7 (8... Kf7 9.
Qh5+ Kg8 10. Qxh6 Kxh8 11. g4 $18) 9. Qxh7 (9. Bxf6 $5 Qd6 10. Qxh7 e5 11. Qg8+
Qf8 12. Qxf8+ Kxf8 $18) 9... Ke7 (9... Nxh8 10. Qxh8+ Ke7 11. Qxd8+ Nxd8 12. h4
$18) 10. Bxf6+ $1 Kxf6 11. Qh4+ (11. g4 $5 Ke7 $18) 11... Kg7 12. Qxd8 (12.
Qg3+ Kf8 $18) 12... Ncxd8 13. h4 Nc6 14. e3 Bd7 15. Na3 Rh8 (15... e5 16. Rb1
$18) 16. Nb5 (16. Rb1 Bb6 $18) 16... a6 (16... e5 17. Rb1 $18) 17. Nbd4 e5 18.
Nxc6 Bxc6 19. O-O-O (19. h5 Bd7 $18) 19... e4 (19... Ba4 20. Re1 $18) 20. Nd4
Ba4 21. Re1 Ne5 (21... Bd7 22. Nb3 Bb6 23. d4 $18) 22. Nb3 (22. f4 $5 exf3 23.
gxf3 Bb6 $18) 22... Bb6 (22... Bxb3 23. axb3 Rf8 $18) 23. Nd4 Bb5 $4 (23... Ba5
24. f4 Ng4 $18) 24. Nxb5 $18 axb5 25. Bxb5 c6 (25... Rf8 26. Ref1 $18) 26. Be2
{White plans h5} Ra8 27. Kb1 Nc4 (27... Rf8 28. Ref1 $18) 28. Bxc4 Rf8 (28...
dxc4 29. f3 $18) 29. Be2 Rxf2 30. h5 (30. g4 Bc5 $18) 30... Rf8 (30... Rxg2 31.
Reg1 Rxg1+ 32. Rxg1+ Kh7 33. Bg4 $18) 31. h6+ Kh7 32. g4 Ra8 (32... Bd8 33. d3
$18) 33. g5 Bd8 (33... Rg8 34. Ref1 Rxg5 35. d4 $18) 34. Ref1 Ra5 (34... Bxg5
35. Rf7+ Kh8 $18) 35. Rf7+ Kg8 36. g6 {White prepares h7} d4 (36... Rb5+ 37.
Bxb5 Bh4 38. h7+ Kh8 39. Rxh4 cxb5 40. g7#) 37. h7+ Kh8 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "pguidote"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "19"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 a5 3. Nc3 (3. e3 axb4 4. Bxb5 Ra5 5. Be2 Bb7 6. Nf3 Nc6 7. c3
e5 8. cxb4 Nxb4 9. a3 Bxf3 10. Bxf3 Nd3+ 11. Ke2 Nxb2 12. Qb3 Na4 13. Nc3 Nxc3+
14. Qxc3 Rc5 15. Qb2 c6 16. d4 Rb5 17. Qc2 exd4 {
weBNimzo (2105)-Gargouille (2015)/ChessWorld.net 2003/0-1 (35)}) 3... axb4 4.
Nxb5 c5 $146 (4... Nf6 5. e3 e6 6. Nd4 d5 7. Ngf3 c5 8. Nb3 Nc6 9. Ne5 Nxe5 10.
Bxe5 Be7 11. Be2 O-O 12. O-O c4 13. Nd4 Ne4 14. f3 Nd6 15. Nc6 Qd7 16. Nxe7+
Qxe7 17. f4 Ne4 18. Bf3 f6 19. Bxe4 {jackw171-hochokan/kurnik 2012/0-1}) (4...
c6 5. Nd4 e5 6. Nb3 Qc7 7. e4 Nf6 8. Nf3 d6 9. Bc4 Be7 10. d3 O-O 11. O-O Nbd7
12. a3 bxa3 13. Bxa3 Nb6 14. Nbd2 Bg4 15. Bb3 d5 16. Bxe7 Qxe7 17. h3 Rxa1 18.
Qxa1 Bxf3 19. Nxf3 {
San Martin Perez,S-Echaniz de Fays,C (2000)/Pasao-18..T-06. 1998/0-1 (41)}) (
4... c6 $5 5. Nd4 e5 $15) 5. a4 d5 6. Be5 (6. e3 $142 $11) 6... Bd7 $4 (6...
Na6 7. e3 $11) 7. e3 (7. Nc7+ $142 Qxc7 8. Bxc7 $18) 7... Na6 $11 8. c3 f6 9.
Bg3 e5 10. Bxe5 (10. Bxe5 fxe5 11. Qh5+ Ke7 12. Qxe5+ Be6 13. Nf3 $17) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "gfry"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 Qd6 3. a3 e5 (3... a5 4. bxa5 e5 5. Bb2 Nc6 6. e3 Rxa5 7. c4 d4
8. d3 Nf6 9. Nbd2 dxe3 10. fxe3 Ng4 11. Nb3 Ra6 12. e4 f5 13. exf5 Bxf5 14. Qe2
Be7 15. h3 Nf6 16. Nxe5 O-O 17. g4 Ne4 18. gxf5 {Okon,D (2200)-Vysochin,S
(2550)/XXVI Miedzynarodowy Turniej im. Tadeusz 2011/ 0-1}) (3... Bg4 4. d4 Bxf3
5. exf3 Nd7 6. Be2 Qg6 7. O-O e6 8. c4 dxc4 9. Bxc4 Bd6 10. Nc3 c6 11. Ne4 Bc7
12. Re1 Ne7 13. g4 h5 14. Bd3 f5 15. Ng5 hxg4 16. fxg4 Bxh2+ 17. Kg2 Nf8 18.
Rh1 {Rogers,J (2305)-Smallbone,K (2215)/4NCL 2014/1-0 (51)}) 4. d3 Nf6 5. Bb2
$146 (5. g3 Be6 6. Bg2 Be7 7. Ng5 O-O 8. Nxe6 fxe6 9. c4 c5 10. O-O Nc6 11. b5
Nd4 12. Nd2 Rf7 13. g4 Nxg4 14. e3 Nxh2 15. Kxh2 e4+ 16. Kg1 Nf5 17. dxe4 dxe4
18. Nxe4 Qe5 19. Ra2 Nh4 {
Salazar,I-Rodicio,O/Ourense Cidade das Burgas 1999/1-0}) 5... Be7 (5... Nbd7
$142 $5 $15) 6. Bxe5 $14 Qc6 7. Nd4 Nbd7 $4 (7... Qb6 $142 8. e3 O-O $14) 8.
Nxc6 $18 bxc6 9. Bxc7 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "hoggart"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "86"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. e3 O-O 5. Nf3 d5 6. Be2 c5 7. O-O Nc6 8.
Bb2 Re8 9. d3 Qe7 10. c3 Ba5 11. Ba3 h6 $146 (11... Rb8 12. Qc2 b5 13. Rc1 Ng4
14. d4 Nxf2 15. Kxf2 Qxe3+ 16. Kf1 cxd4 17. Qd2 dxc3 18. Qxe3 Rxe3 19. Bc5 Rxe2
20. Kxe2 b4 21. Nd4 Nxd4+ 22. Bxd4 Bf5 23. Bxa7 Re8+ 24. Kf2 f6 25. h3 Kf7 26.
Be3 {rcm06 (2230)-memo402 (2410)/gameknot.com 2016/0-1 (36)}) (11... Bg4 12.
Qb3 $15) 12. Qc2 (12. d4 Ne4 $11) 12... Bc7 $15 13. d4 b6 14. Nbd2 (14. Rd1 Bg4
$15) 14... Bd6 $15 15. Rfe1 Bd7 (15... Be6 16. Bb5 Bd7 17. Rab1 $11) 16. Bf1 (
16. c4 Rac8 $11) 16... Rac8 17. dxc5 Bxc5 (17... bxc5 18. Rab1 $15) 18. Bxc5
$11 Qxc5 19. Rec1 Ne5 (19... Ne4 20. c4 $11) 20. Nxe5 Rxe5 21. Qb2 b5 22. Qb4 (
22. Nf3 Ree8 $11) 22... a6 (22... Ne4 23. Qd4 Re7 24. Nxe4 Rxe4 25. Qd2 $15)
23. h3 (23. a4 bxa4 24. Bxa6 Rc7 $11) 23... Ne4 $15 {
The isolani on c3 becomes a target} 24. Nxe4 Rxe4 25. Qxc5 Rxc5 26. Bd3 Re8 27.
a4 (27. Rab1 Rec8 $15) 27... bxa4 28. Ra3 Rb8 29. Bc2 {
The isolani on a4 becomes a target} Ra5 (29... Rb2 30. Bxa4 Bf5 31. Rd1 $15)
30. Rca1 Bb5 31. Rd1 Be2 32. Rd2 Bc4 33. Rxa4 Rxa4 34. Bxa4 a5 (34... Rb6 35.
Rd4 f5 36. g4 fxg4 37. hxg4 $11) 35. Rd4 Rc8 36. Rd2 (36. e4 Rc5 $11) 36... Kf8
$15 37. Rb2 Bd3 38. Rb3 g5 39. f4 (39. g3 Ke7 $15) 39... Ke7 (39... Be4 40. Kf2
$17) 40. Kf2 Rc7 41. g3 f6 42. g4 Bc2 (42... Be4 43. Bb5 $15) 43. Ra3 $15 Be4
1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "idontcastle"]
[Black "iamachessstudent"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "107"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. Nf3 d5 5. e3 O-O 6. Be2 c5 7. O-O Nc6 8.
Bb2 Re8 9. d3 h6 (9... Qd6 10. Nbd2 Ba5 11. Rb1 Bf5 12. Ba3 Bb4 13. Bxb4 Nxb4
14. a3 Na2 15. Rxb7 Nc3 16. Qe1 Qa6 17. Rb3 d4 18. Nc4 Nfd5 19. Nfd2 Be6 20.
Bf3 Rad8 21. Rb2 Na4 22. Rb1 h6 23. Ra1 Ndb6 24. Nxb6 {
Markus,R (2440)-Fernandez Ballon,A (2340)/CiF 2008/1/2-1/2 (72)}) 10. c3 (10.
Nbd2 d4 11. e4 c4 12. Nxc4 {1-0 Marcus-gvx17/12 2018}) 10... Ba5 11. Nbd2 Qe7
12. Re1 $146 (12. Rc1 Bc7 13. Qb3 Be6 14. c4 dxc4 15. Nxc4 Na5 16. Qc3 Nxc4 17.
dxc4 Bd7 18. Rfd1 Rad8 19. Ne1 Bc6 20. Bf3 Bxf3 21. Nxf3 a6 22. a4 b6 23. Qc2
Ne4 24. g3 Qe6 25. Rxd8 Rxd8 26. Be5 Nd2 {
Bonetti,S (2180)-Veloso Fargnoli,R (2130)/RM-2010-0-00057 2010/1/2-1/2}) 12...
Bf5 13. Rc1 Rab8 14. Ba3 Bc7 (14... b6 15. Nd4 Qd7 16. Nxf5 Qxf5 17. Qa4 $11)
15. d4 Bd6 16. dxc5 Bxc5 17. Bxc5 Qxc5 18. c4 dxc4 19. Bxc4 Qe7 20. Nb3 (20.
Qb3 Ne4 $11) 20... Bg4 21. h3 Rbd8 22. Qe2 Bxf3 23. Qxf3 Qb4 (23... Ne5 24. Qe2
$11) 24. Qf5 (24. Nc5 Na5 25. a3 Qb2 $11) 24... Re7 25. Qb1 Ne4 26. Bf1 Qa3 27.
Re2 Re6 28. g3 Qe7 29. Bg2 Rd5 30. Rb2 Qe8 (30... f5 31. Rbc2 $11) 31. Kh2 (31.
Bxe4 Rxe4 32. Nc5 Rxe3 33. fxe3 Rxc5 34. Rxc5 Qxe3+ 35. Kh2 Qxc5 $16) 31... Rb5
$11 32. Rc4 Nd6 33. Rf4 Ne5 (33... Re7 34. Rd2 Re6 35. Qc2 $14) 34. Qd1 (34. a4
Rb6 $14) 34... Rb6 35. Rc2 Qe7 (35... Nb5 36. a4 Na3 37. Rc3 $16) 36. Nc5 Rg6
37. Na4 Rb5 38. Nc3 Ra5 39. Nd5 Qd7 40. Rd4 Nc6 41. Rdd2 Re6 42. e4 Qd8 43. Nf4
Rf6 44. Nh5 Rg6 (44... Re6 45. f4 Qb6 46. f5 Nxf5 47. exf5 Rxf5 48. Nf4 $18)
45. f4 Qe7 46. f5 Nxf5 (46... Rg5 47. Rxd6 Rxh5 48. Rd7 $18 (48. Qxh5 $143 Qxd6
49. Qf3 Kh7 $15)) 47. exf5 Rxf5 48. Nf4 Rxf4 49. gxf4 Qf6 50. Qf3 Nd4 (50...
Qe7 $18) 51. Rc8+ Kh7 52. Qe4 Ne6 53. f5 Rxg2+ 54. Rxg2 (54. Rxg2 Ng5 55. Qd5
$18 (55. Qxb7 $143 Qxf5 56. Rc3 Ne4 $18)) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "stuartsut"]
[Black "johnwinston"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "16"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. c4 Bxb4 3. Ba3 Qe7 4. Qa4 Bxa3 5. Nxa3 Nf6 6. f3 $146 (6. d3 c6 7.
Rb1 O-O 8. h3 d5 9. e3 dxc4 10. dxc4 Rd8 11. Nf3 Nbd7 12. Be2 Nc5 13. Qc2 Nfe4
14. O-O f6 15. Rbd1 Rxd1 16. Bxd1 g5 17. Qb2 Nd3 18. Qb3 Ndc5 19. Qb4 a5 20.
Qb6 Ra6 {ciesielkaa-bar500/kurnik 2013/0-1 (44)}) (6. Rb1 e5 $17) 6... O-O $19
7. g4 (7. Nb5 Na6 $19) 7... c6 (7... Nxg4 $5 8. Nh3 Ne5 9. Bg2 $19) 8. Bg2 a6
0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "ringo"]
[Black "dcroll"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "11"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 Nc6 3. c3 b5 (3... Bf5 4. Nd2 e5 5. b5 Na5 6. dxe5 Nc4 7. Nxc4
dxc4 8. Qxd8+ Rxd8 9. Nf3 Bc5 10. e3 Bd3 11. Nd2 Nh6 12. Nxc4 Bxc4 13. Bxc4 O-O
14. f3 Rde8 15. f4 Kh8 16. Bd5 Nf5 17. Bxb7 Nxe3 18. Ke2 {
orane (2130)-vello01/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (32)}) (3... Nf6 4. b5 Na5
5. Bg5 Ne4 6. Nh3 f6 7. Bf4 b6 8. f3 Nxc3 9. Nxc3 e6 10. Rb1 Nc4 11. Qd3 Na3
12. Rb3 g5 13. Bc1 Nc4 14. Rb4 Bxb4 {
0-1 Fellhuber,A (2000)-Birke,B (1930)/remoteschach.de 2010}) 4. a4 a6 $146 (
4... Ba6 5. a5 e6 6. h4 h5 7. Bg5 f6 8. Bf4 Bd6 9. Qd2 Nh6 10. Bxh6 Rxh6 11. g3
f5 12. f4 Qg5 13. hxg5 Rg6 14. Rxh5 Rh6 15. Rxh6 gxh6 16. gxh6 Kd7 17. e3 Rh8
18. Qh2 Bf8 19. h7 {Magulu-Off_Roader/playchess.de 2005/1-0}) (4... bxa4 $142
$5 5. Nd2 Nf6 $14) 5. axb5 $18 axb5 $4 (5... Nb8 $142 $18) 6. Rxa8 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "girivo"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 Nc6 4. Nf3 g6 (4... bxa3 5. d4 d6 6. Bxa3 Nf6 7. d5
Nb8 8. Nc3 g6 9. Bb5+ Bd7 10. O-O Bg7 11. e5 dxe5 12. d6 e6 13. Nxe5 O-O 14.
Rb1 Qc8 15. Qf3 Bxb5 16. Nxb5 Nbd7 17. Nxd7 Nxd7 18. Nc7 Rb8 19. Rfd1 {
Dominguez,J (2325)-De los Santos,E (2190)/Santo Domingo 2001/1-0 (33)}) (4...
Nf6 5. e5 Nd5 6. Bc4 Nb6 7. Bb3 g6 8. axb4 Bg7 9. Bb2 O-O 10. b5 Nb8 11. O-O d6
12. d4 Bg4 13. Nbd2 e6 14. c4 N8d7 15. exd6 Rc8 16. h3 Bxf3 17. Nxf3 Nxc4 18.
Bxc4 Rxc4 19. Qd3 {ls65-bighelmut (1635)/kurnik 2014/1/2-1/2 (53)}) 5. Bb5 $146
(5. Bb2 e5 6. axb4 Bxb4 7. Nc3 d6 8. Nd5 Be6 9. Nxb4 Nxb4 10. c3 Nc6 11. d4
exd4 12. cxd4 Qb6 13. Qd2 Qb4 14. d5 Bxd5 15. exd5 Qxd2+ 16. Nxd2 Ne5 17. f4 {
1-0 zenegblues (1840)-m0nt3cr1st0/kurnik 2011}) (5. axb4 Bg7 6. c3 Nf6 7. b5
Nb8 8. Bd3 O-O 9. O-O d6 10. Bc2 Bg4 11. d4 Nbd7 12. Be3 e5 13. Nbd2 Rc8 14. h3
Bxf3 15. Nxf3 Rxc3 16. Qd2 Rc8 17. Rxa7 Nb6 18. dxe5 Nc4 19. Qe2 dxe5 {
sadok (1730)-seryoga55 (1645)/kurnik 2012/0-1 (36)}) (5. axb4 $5 Nxb4 6. Bb2
$11) 5... Bg7 $15 6. c3 bxc3 7. Nxc3 e6 (7... Nd4 8. Nxd4 Bxd4 9. Rb1 $15) 8.
O-O Nge7 9. Bxc6 (9. d4 O-O $15) 9... bxc6 10. Rb1 (10. d4 O-O $15) 10... Ba6
$17 11. Re1 Rb8 (11... Bd3 12. Rb3 $17) 12. Rxb8 $15 Qxb8 13. d4 O-O 14. Bg5 (
14. Qa4 Bb7 $11) 14... f6 $15 15. Be3 d5 (15... f5 16. e5 $15) 16. exd5 (16.
Qc1 Bc4 $15) 16... cxd5 17. Qa4 Bc4 (17... Qc8 18. Bf4 e5 19. dxe5 fxe5 20.
Bxe5 Bxe5 21. Rxe5 Qxc3 22. Rxe7 Rxf3 23. Qxa6 Qc1+ 24. Qf1 Qxf1+ 25. Kxf1 Rxa3
26. Rd7 $15) 18. Rb1 (18. Qd7 $142 $5 Kf7 19. Bf4 $11) 18... Qc7 $17 19. Nb5
Bxb5 (19... Qd7 20. Rb4 $17) 20. Rxb5 Rb8 21. Rxb8+ Qxb8 22. g3 (22. h3 Bf8 $17
) 22... Nf5 23. Kg2 Nxe3+ 24. fxe3 Bh6 25. Qd7 Bxe3 $4 (25... Qb2+ $142 26. Kh3
Qb6 $17) 26. Qxe6+ $18 Kg7 27. Qxe3 Qc7 28. h4 (28. g4 Qc2+ 29. Kg3 Qc7+ 30.
Qf4 Qxf4+ 31. Kxf4 Kf8 $18) 28... Qc2+ 29. Kh3 (29. Nd2 $142 h5 $18) 29... h5
$6 (29... Qe4 30. Qb3 h5 $18) 30. Qe7+ Kh6 31. Qxf6 (31. Qxa7 $6 Qe2 32. Nd2
Qe1 $11 (32... Qxd2 $143 33. Qb8 g5 34. hxg5+ fxg5 35. Qd6+ Kg7 36. Qxd5 $16))
31... Qd1 (31... Qc8+ 32. Kg2 Qc2+ 33. Kf1 Qd3+ 34. Kf2 Qc2+ 35. Ke3 Qc3+ 36.
Ke2 Qc4+ 37. Kd2 Qa2+ 38. Ke3 Qxa3+ 39. Kf4 Qc1+ 40. Ke5 Qc8 $18) 32. Qg5+ (32.
Qh8#) 32... Kh7 $18 33. Qxd5 (33. Qe7+ $142 Kg8 34. Qe6+ Kg7 35. Qe5+ Kg8 36.
Qxd5+ Kg7 37. Qe5+ Kg8 38. Qb8+ Kg7 39. Qxa7+ Kh6 40. Nh2 $18) 33... Qh1+ $19 (
33... Qh1+ 34. Nh2 Qxd5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "justforfun"]
[Black "pierred"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 Nc6 6. a3 bxa3 7. c3 Bd7 8. Bd3 g6
9. Nxa3 a6 10. O-O Nh6 (10... h5 11. Bg5 Be7 12. Bxe7 Ngxe7 13. Qb3 Na5 14. Qa2
Rc8 15. Rfc1 Nf5 16. Bxf5 gxf5 17. c4 dxc4 18. Nxc4 Nxc4 19. Rxc4 Bc6 20. Rac1
Qd5 21. Qa3 Rg8 22. Kf1 Bb5 23. Nd2 Qxg2+ 24. Ke1 Rxc4 25. Nxc4 {
azatied (1630)-cvrcak (1645)/kurnik 2013/0-1 (31)}) 11. Bg5 Qc7 12. Bf6 $146 (
12. Qd2 Nf5 13. Bxf5 gxf5 14. Bh6 Na5 15. Bxf8 Rxf8 16. Qh6 Nc4 17. Ng5 O-O-O
18. Qxh7 Nxa3 19. Rxa3 Bb5 20. Rb1 Qe7 21. f4 Qxa3 22. Nxf7 Qe7 23. Nd6+ Kd7
24. Qh5 Rh8 25. Qd1 Rdg8 26. Qb3 Qh4 {
loriku1 (1660)-piotrekx27 (1740)/kurnik 2012/0-1}) 12... Rg8 13. c4 (13. Ng5
Na7 14. Nxh7 Qxc3 15. Nxf8 Kxf8 $16) 13... Nb4 (13... Ng4 14. cxd5 exd5 15. Re1
$11) 14. Ng5 $14 Nf5 15. Nxh7 Nxd4 16. Nxf8 Rxf8 17. cxd5 (17. Bxg6 fxg6 18.
Qxd4 Rc8 $16) 17... Nxd5 $11 18. Bxa6 Rxa6 19. Qxd4 Qc3 (19... Nxf6 20. Rfc1
Qb6 21. Qxb6 Rxb6 22. exf6 $14) 20. Qxc3 $14 Nxc3 21. Nc4 Bc6 22. Nb6 (22. Rxa6
bxa6 23. Ra1 Bb5 24. Nd6+ Kd7 $14) 22... Rg8 23. f3 Bd7 24. Rxa6 bxa6 25. Ra1 (
25. Ra1 Bb5 26. Kf2 $16) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "justforfun"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 b6 5. c3 Bd7 (5... Qd7 6. a3 Ne7 7. d4 Ba6 8.
Bxa6 Nxa6 9. Qe2 Nc7 10. bxc5 bxc5 11. dxc5 Nf5 12. g4 Nh6 13. Nd4 Bxc5 14. Nd2
Bxd4 15. cxd4 Qa4 16. Nf3 Nxg4 17. Rg1 Nh6 18. Bxh6 gxh6 19. Qd2 Nb5 20. Rg3 {
Ardelean,G (2435)-Miljanic,B (2425)/Bucharest-A Bucharest ROU 2000/1-0 (34)})
6. a3 (6. bxc5 bxc5 7. d4 Nc6 8. Bd3 h6 9. O-O Qa5 10. Be3 Rb8 11. Qc2 c4 12.
Be2 Nge7 13. Nbd2 Ng6 14. Rab1 Rxb1 15. Rxb1 Ba3 16. h4 Kd8 17. g3 Kc7 18. Bd1
Nd8 19. Ra1 Ne7 20. Nb1 Nc8 {
Roebuck,D (1645)-Madden,S (1820)/30th Hampstead: Under Section 2015/1/2-1/2})
6... Ne7 $146 (6... Qc7 7. d4 a5 8. b5 a4 9. c4 cxd4 10. Qxd4 Bxb5 11. Nbd2 Nc6
12. Qc3 Na5 13. Qb2 Bxc4 14. Nxc4 dxc4 15. Qb5+ Qc6 16. Bxc4 Bc5 17. Be3 Ne7
18. Bxc5 Nxc4 19. Qxc4 Qxc5 20. Qxc5 bxc5 21. O-O {
Mogilarov,D-Berg,E (2215)/EU-ch U16 Rimavska Sobota 1996/1/2-1/2 (65)}) (6...
f6 7. d4 Nc6 8. Bd3 fxe5 9. Nxe5 Nxe5 10. dxe5 Ne7 11. Bg5 Qc7 12. Qh5+ g6 13.
Qe2 Nc6 14. Bf6 Rg8 15. O-O Bg7 16. Bxg7 Rxg7 17. Re1 Kf8 18. Nd2 Kg8 19. Nf3
Qd8 20. Qe3 Qe7 21. h4 {Novak,K (2100)-Soos,P/2nd Summer Open 2002/1/2-1/2}) 7.
Be2 Ng6 8. O-O Be7 9. d4 O-O 10. g3 (10. Be3 c4 $11) 10... Nc6 11. h4 f5 (11...
a6 12. h5 Nh8 13. h6 $11) 12. h5 Nh8 13. c4 (13. b5 Na5 $11) 13... Nxd4 (13...
cxb4 $5 14. cxd5 exd5 $15) 14. Nxd4 $14 cxd4 15. cxd5 exd5 16. Qxd4 Be6 17. Nc3
Nf7 18. Rd1 (18. Bf3 Rc8 19. Nxd5 Rc2 $16) 18... Qc7 (18... a5 19. Bb2 $14) 19.
Bf4 $16 Rfd8 (19... Rad8 20. Bf3 Ng5 21. Bxg5 Bxg5 22. Bxd5 $16) 20. Nb5 (20.
Bf3 Ng5 21. Bxg5 Bxg5 22. Bxd5 Qf7 $16) 20... Qc2 (20... Qb7 21. Rac1 Rac8 22.
Rxc8 Rxc8 23. Qd2 $16) 21. Qe3 Qe4 $2 (21... Qc8 $142 $16) 22. Nc7 $18 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. a3 Bd7 6. axb4 Bxb4 7. c3 Be7 8. d4
Nc6 9. Bd3 b5 10. O-O Rb8 11. Na3 b4 12. cxb4 Nxb4 13. Bb1 h5 $146 (13... a5
14. h3 h5 15. Be3 Nh6 16. Qd2 Nf5 17. Bxf5 exf5 18. Nb1 Bb5 19. Rd1 O-O 20. Nc3
Bc4 21. Bg5 Bxg5 22. Nxg5 Nd3 23. Rdb1 Rxb1+ 24. Rxb1 f4 25. h4 Qd7 26. Rb6 Qg4
27. Nf3 f6 28. Nb5 {Paulesu,S (1965)-Pech,M/FICGS 2007/1-0 (43)}) (13... Qc7
14. Bg5 $15) 14. Nc2 Bb5 15. Nxb4 Bxb4 (15... Bxf1 $143 16. Nc6 Qb6 17. Nxe7
Bxg2 18. Nxd5 (18. Kxg2 $6 Nxe7 19. Bd3 Nc6 $14) 18... exd5 19. Kxg2 $18) 16.
Bd3 Bxd3 17. Qxd3 a5 18. Bg5 Ne7 19. Nd2 Qd7 20. Rfc1 O-O (20... Qb5 21. Qc2
$15) 21. Nb3 $11 {Exerts pressure on the isolated pawn} a4 22. Nc5 Bxc5 23.
dxc5 Rb4 24. Qe2 h4 25. Qa6 Nc6 26. Rxa4 (26. Bd2 Re4 27. f3 Rc4 $17) 26... Nb8
27. c6 Nxa6 28. cxd7 Rxa4 29. f4 (29. h3 Nb8 30. d8=Q Rxd8 31. Bxd8 Nd7 $19)
29... Rc4 $19 30. Rxc4 (30. Rf1 Nc5 31. d8=Q Rxd8 32. Bxd8 h3 $19) 30... dxc4
31. Kf2 h3 $1 32. gxh3 Nb4 33. d8=Q Rxd8 34. Bxd8 Nd5 35. Ba5 Kh7 36. Kf3 (36.
Bd2 Kg6 $19) 36... c3 37. Ke4 c2 38. Bd2 Nb4 $3 39. f5 (39. Bxb4 c1=Q {
Combination}) 39... Na2 40. Kf4 c1=Q 41. Bxc1 Nxc1 42. Kg5 (42. fxe6 fxe6 43.
h4 $19) 42... Nd3 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "pierred"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 Nc6 6. a3 bxa3 7. Be2 (7. Nxa3 f5
8. Nb5 Nh6 9. Bxh6 gxh6 10. Nd2 Rg8 11. Qh5+ Rg6 12. g4 Kf7 13. gxf5 exf5 14.
Bd3 Qg5 15. Qxg5 hxg5 16. c4 Nb4 17. Bb1 Bd7 18. Nc3 dxc4 19. O-O Nc6 20. e6+
Rxe6 21. d5 Rh6 {Vavra,P (2365)-Pachmann,A (2190)/Bohemians Prague 1994/1-0}) (
7. Bd3 Qa5+ 8. c3 a2 9. Na3 Qxc3+ 10. Bd2 Qxd3 11. Rxa2 Bxa3 12. Qa1 Bb4 13.
Bxb4 Nxb4 14. Qb2 Nxa2 15. Qxa2 Qc3+ 16. Ke2 Qc4+ 17. Qxc4 dxc4 {
0-1 karelpavlik-biszops/kurnik 2012}) 7... Nh6 8. Bxh6 $146 (8. h4 f6 9. Kf1
Nf7 10. Bf4 fxe5 11. dxe5 Bc5 12. Nxa3 O-O 13. Nb5 Qe7 14. Bd3 Bd7 15. c3 Nfxe5
16. Bxe5 Nxe5 17. Nxe5 Bxb5 18. Bxb5 Rxf2+ 19. Ke1 Qf6 20. Qh5 Rf5 {
0-1 Vitor,A-Iturri,M/Ch World (universities), Leon (Spain) 1996}) 8... gxh6 9.
c3 (9. O-O f6 $11) 9... Qa5 10. Qc1 a2 11. Nbd2 Bd7 12. O-O Be7 13. Qc2 Qc7 14.
Rxa2 a5 15. Rb1 O-O 16. Bd3 Kh8 17. Bxh7 f5 18. exf6 Rxf6 19. Nh4 (19. Bd3 $5
$11) 19... Bd6 $15 20. Nf1 Ne7 (20... e5 21. Ne3 Be6 22. Bf5 exd4 23. Ng4 Rxf5
24. Nxf5 $11) 21. Bd3 (21. Nf3 Nf5 22. Bxf5 Rxf5 $11 (22... exf5 $143 23. Ne3
Bc6 24. Nxf5 $16)) 21... e5 $15 22. dxe5 Bxe5 {Attacks the isolani on c3} 23.
Ng3 Kg8 24. Re1 Re6 25. Qd1 Qxc3 26. Rae2 Bxg3 27. hxg3 (27. Rxe6 Bxh4 28. Rxh6
Bxf2+ 29. Kxf2 Qd4+ 30. Re3 Qf4+ 31. Qf3 Qxh6 32. Rxe7 Rf8 33. Bh7+ Kh8 34.
Rxd7 Qb6+ 35. Kg3 Rxf3+ 36. Kxf3 a4 $19) 27... Rxe2 $17 28. Bxe2 Ba4 $1 29. Qb1
(29. Qxa4 Qb4 {Double attack} (29... Qxe1+ {Deflection}) (29... Qb4 {Decoy}))
29... Qb4 30. Qa1 Bd7 (30... Bc2 31. Nf3 Be4 32. Qe5 $17) 31. Bd3 (31. Rb1 Qa4
32. Qxa4 Bxa4 33. Rxb7 Kf8 $15) 31... Rf8 (31... Qd6 $142 $5 $17) 32. Qe5 $11
Rf7 33. Rb1 (33. Ng6 Nxg6 34. Bxg6 Rf6 35. Qxd5+ Kh8 $11) 33... Qc5 34. Rxb7
Nc6 35. Qe1 Qd6 36. Ng6 Nb4 (36... Kg7 37. Nf4 $11) 37. Rxd7 (37. Qa1 d4 38.
Bc4 Be6 39. Bxe6 Qxe6 40. Rb8+ Kh7 41. Qxd4 Qf6 $18 (41... Kxg6 $4 42. Rg8+ Rg7
43. Rxg7+ Kf5 44. g4#)) 37... Rxd7 $11 (37... Qxd7 38. Qe5 Rxf2 39. Qh8+ Kf7
40. Ne5+ Ke6 41. Nxd7 (41. Kxf2 $6 Qe7 $16) 41... Nxd3 42. Nb6 $18) 38. Qe8+
Kg7 39. Qh8+ Kf7 40. Bf5 Rc7 41. f4 (41. Qh7+ Kf6 42. Qxh6 Rh7 (42... Kxf5 $4
43. Nh4+ Ke5 44. Nf3+ Ke4 45. Qxd6 Rc1+ 46. Kh2 $18) 43. Qxh7 Kxf5 44. Qf7+ Ke4
45. Qf3+ Kd4 46. Qe3+ Kc4 47. Ne5+ Kb5 48. Qe2+ Kb6 $11) 41... Nc6 $15 42. Kh2
Qd8 (42... d4 $142 $11) 43. Ne5+ $18 Ke7 44. Qxh6 Nxe5 45. fxe5 (45. fxe5 Rc6
46. Qg7+ Ke8 47. Bg4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "hatsek"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "46"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 f6 6. a3 Nc6 7. axb4 fxe5 8. b5 (
8. Nxe5 Nxe5 9. dxe5 Bxb4+ 10. c3 Bc5 11. Qg4 Qe7 12. Bd3 Nh6 13. Bxh6 gxh6 14.
Qh5+ Kd8 15. Qxh6 Bd7 16. Nd2 Kc7 17. Nb3 Bb6 18. O-O Rhg8 19. Nd4 Qg7 20. Qh3
Qxe5 21. Bb5 Qg7 22. Bxd7 {1/2-1/2 justforfun-hatsek/net-chess.com 2018}) 8...
Nxd4 (8... e4 9. bxc6 exf3 10. cxb7 Bxb7 11. Bb5+ Kf7 12. Qxf3+ Nf6 13. Nd2 Bd6
14. O-O Rf8 15. Qh3 Qb6 16. Rb1 Kg8 17. Bd3 Qc7 18. Rxb7 Bxh2+ 19. Qxh2 Qxb7
20. Nf3 h6 21. Ba3 Rfc8 22. Qh3 Rc3 23. Qxe6+ {Forcen Esteban,D (2465)
-Gonzalez Mateos,R (2160)/Madrid ESP, 3rd Gonzalez Mem-A 2012/1-0 (34)}) 9.
Nxe5 Nf5 $146 (9... Qh4 10. Be3 (10. Bd3 Bd6 11. g3 Qf6 12. f4 Bxe5 13. fxe5
Nf3+ 14. Ke2 Qxe5+ 15. Kxf3 Qxa1 16. c3 Qa5 17. Kg2 Nf6 18. Ba3 Bd7 19. Bb4 Qb6
20. Qe2 a6 21. bxa6 bxa6 22. Nd2 a5 23. Ba3 Qc6 24. Nf3 Qxc3 {
Meulner,K-Renner,M/Bayern-chB Wildflecken 1988/0-1 (37)}) 10... Nf5 11. Qd3
Nxe3 12. Qxe3 Nf6 13. Bd3 Bb4+ 14. Nd2 O-O 15. O-O Ng4 16. Nxg4 Qxg4 17. Nf3
Bd6 18. Rfe1 Qh5 19. Ra4 g6 20. c4 Rf4 21. h3 Bd7 22. Nd4 e5 23. Ne2 Rh4 24.
Ng3 {Gasimov,P (2375)-Abdulla,K (2205)/Nakhchivan Open 2016/1/2-1/2}) (9... Qh4
$5 10. Be3 Nf5 $15) 10. Qh5+ $11 g6 11. Nxg6 Bb4+ 12. c3 Nf6 13. Qh3 Rg8 14.
cxb4 Qd6 (14... hxg6 15. Qc3 $15) 15. Nd2 (15. b6 a6 16. Bb5+ Bd7 17. Bxd7+
Kxd7 $11) 15... Rxg6 16. Bb2 (16. Qc3 d4 17. Qc5 Nd7 $11) 16... e5 $15 {
Black intends d4} 17. Rc1 Be6 18. Qb3 e4 (18... d4 19. Qa4 Nh4 20. b6+ Kf8 21.
bxa7 Nxg2+ 22. Bxg2 Rxg2 23. b5 $15) 19. g3 (19. Qa4 Qb6 20. Qd1 e3 21. fxe3
Nxe3 $17) 19... d4 $17 20. Bc4 e3 (20... Bxc4 $5 21. Rxc4 Kf8 $17) 21. fxe3 $15
Rxg3 (21... dxe3 22. Nf3 Ne4 23. Rd1 $17) 22. Nf1 (22. hxg3 Qxg3+ 23. Ke2 dxe3
24. Kd1 $19) 22... Rf3 $4 (22... Bxc4 $142 23. Rxc4 Rg4 $15) 23. Qd1 $4 (23.
Bxe6 Nxe3 24. Bf7+ Kf8 25. Qe6 Qxb4+ 26. Nd2 Ng2+ 27. Kd1 $17) 23... Nh4 (23...
Nh4 24. Bxe6 Qxb4+ 25. Qd2 Rxe3+ 26. Kd1 Qa4+ 27. Qc2 Qxc2+ 28. Kxc2 Rxe6 29.
Bxd4 Nf5 30. Bxf6 Rxf6 $17) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "hatsek"]
[Black "pierred"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. a3 Bd7 6. axb4 Bxb4 7. c3 Be7 8. d4
Nc6 9. Be2 a6 $146 (9... b5 10. O-O Na5 11. Bd3 Nc4 12. Nfd2 Bc6 13. Qg4 g6 14.
Qf3 Qd7 15. Nxc4 bxc4 16. Bc2 a5 17. Nd2 a4 18. Ba3 Bxa3 19. Rxa3 Ne7 20. Rfa1
O-O 21. Qd1 Ra6 22. Bxa4 Qa7 23. Nb1 Rb8 24. Bb3 {
hatsek-abiodun/net-chess.com 2018/1/2-1/2 (50)}) (9... f6 10. Bb5 Nxe5 11.
Bxd7+ Nxd7 12. O-O Kf7 13. Re1 Qc7 14. Qe2 Qc6 15. Bf4 g5 16. Bg3 h5 17. h3 Nh6
18. Ra2 Nf5 19. Bh2 g4 20. hxg4 hxg4 21. Nfd2 a5 22. Qxg4 a4 23. Qe2 a3 24. Nf3
{miki (2000)-pierred (2780)/net-chess.com 2011/0-1}) 10. O-O Ra7 11. c4 (11.
Be3 b5 $15) 11... dxc4 12. Bxc4 Nb4 13. Nc3 Bc6 14. d5 (14. Be3 Ra8 $15) 14...
Nxd5 15. Bxd5 Bxd5 16. Nxd5 Qxd5 (16... exd5 $6 17. Be3 Ra8 18. Qb3 $11) 17.
Qxd5 exd5 18. Be3 Ra8 19. Rfb1 Nh6 (19... Bd8 20. Rxb7 Ne7 21. Kf1 $11) 20.
Rxb7 (20. Bxh6 gxh6 21. Rxb7 a5 $14) 20... Nf5 $11 21. Bd2 (21. Ba7 h5 $11)
21... h5 (21... Bd8 22. Rb3 $11) 22. h3 (22. Ra5 d4 $11) 22... O-O 23. g4 hxg4
24. hxg4 Nh4 25. Nxh4 Bxh4 26. g5 Rfc8 27. Rb4 (27. Ra4 Rc4 28. Rxc4 dxc4 $11)
27... Rc4 $15 28. Rxc4 dxc4 29. Kg2 (29. Ra4 Rc8 30. Rxa6 c3 $15) 29... c3 $15
30. Be3 f6 31. gxf6 gxf6 32. Rh1 (32. e6 Kg7 $15) 32... Bxf2 33. Kxf2 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "mic"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 a6 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Bb4+ (6... Bf8 7. Bd3
f5 8. g4 g6 9. gxf5 exf5 10. h4 Nc6 11. h5 Bg7 12. c3 Nge7 13. h6 Bf8 14. Bg5
Qa5 15. Bf6 Rg8 16. Ng5 Nxd4 17. Nxh7 Bxh6 18. Rxh6 Bd7 19. a4 b5 20. Bg5 Kf7
21. Nf6 {Haub,T (2295)-Thiemonds,U (2090)/Eupen op 1993/1-0 (37)}) 7. c3 Be7 (
7... Bf8 8. Bd3 Nc6 9. Ng5 g6 10. h4 h5 11. Qc2 Nge7 12. Ba3 Nf5 13. Bxf8 Kxf8
14. Nd2 Nxh4 15. Rxh4 Qxg5 16. g3 Kg7 17. a4 Bd7 18. Nb3 Rac8 19. Qb2 Rc7 20.
Kf1 Rhc8 21. Kg2 Nxe5 22. dxe5 {
Mironov,A-Turetsky,M (1635)/5th Korchnoy Memorial 2017/1-0 (40)}) 8. Bd3 Bd7
$146 (8... Nc6 9. O-O Na5 10. Re1 Bd7 11. Nbd2 Rc8 12. Bb2 Nh6 13. Rc1 b5 14.
Qc2 g6 15. Nb3 Nc4 16. Nbd2 Nf5 17. a4 Bc6 18. axb5 axb5 19. Ra1 Qb6 20. Bxc4
dxc4 21. Ba3 O-O 22. Bxe7 Nxe7 23. Ng5 {
Uribe,J-Gomez,D (2135)/JAHV McGREGOR de Ajedrez ITT 2010/1-0 (36)}) (8... g6 9.
O-O h5 10. Ba3 Bg5 11. Nxg5 Qxg5 12. Bd6 Nc6 13. Nd2 Nge7 14. Nf3 Qh6 15. Rb1
g5 16. Qd2 Rg8 17. h4 f6 18. Rfe1 Qg6 19. hxg5 fxg5 20. Bxg6+ Rxg6 21. Nxg5 Nf5
22. Qf4 b5 23. g4 {govachess-sacaniev/kurnik 2013/0-1 (41)}) 9. O-O Nc6 10. Be3
b5 11. Nbd2 Rc8 12. a4 b4 (12... Na5 $5 $14) 13. c4 (13. Bxa6 Ra8 14. Bb7 Ra7
15. Bxc6 Bxc6 16. cxb4 Bxb4 $16) 13... a5 14. cxd5 exd5 15. Rc1 f6 (15... g5
16. Nb3 $16) 16. Qb3 Be6 17. Ba6 Rc7 18. Bb5 Qc8 19. Rc2 Bd8 20. exf6 gxf6 (
20... Bxf6 21. Bf4 Bd7 22. Bxc7 Qxc7 23. Re1+ Nge7 24. Qxd5 $18) 21. Bf4 Nge7
22. Bxc7 Qxc7 23. Bxc6+ (23. Bxc6+ Nxc6 24. Rfc1 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. a4 Ne7 6. Bb5+ Nbc6 $146 (6... Bd7 7.
Qe2 a6 8. Bxd7+ Nxd7 9. d4 Rc8 10. O-O Qc7 11. Be3 Qxc2 12. Nbd2 Nf5 13. Bf4
Nb6 14. Rfc1 Qxc1+ 15. Rxc1 Rxc1+ 16. Nf1 Ra1 17. g4 Ne7 18. Qb2 Rxa4 19. N1d2
h5 20. g5 Ng6 21. Be3 {mic-abiodun/net-chess.com 2018/0-1 (32)}) 7. O-O a6 8.
Be2 Nf5 9. d4 Bd7 10. c3 Rc8 11. Bb2 Na5 12. h3 (12. cxb4 Bxb4 13. Bd3 Nh4 $17)
12... h5 (12... Nc4 13. Qb3 Qa5 14. Rc1 $17) 13. cxb4 Bxb4 14. Nbd2 $2 (14. Na3
$142 $5 $17) 14... g5 $19 15. Re1 (15. Rb1 g4 16. Ne1 $19) 15... g4 16. Nh2
gxh3 17. g3 Rg8 (17... Bxd2 18. Qxd2 Nb3 19. Qb4 Nxa1 20. Rxa1 $19) 18. Rf1 (
18. Rb1 Bxd2 19. Qxd2 Bxa4 $19) 18... Bxd2 19. Qxd2 Nb3 20. Qf4 (20. Qb4 Nxa1
21. Rxa1 $19) 20... Rc2 21. Bxh5 Rxb2 22. Ng4 Nxa1 23. Nf6+ Kf8 (23... Ke7 $142
$5 24. Nxg8+ Qxg8 25. Rxa1 $19) 24. Nxg8 Kxg8 25. Qg4+ (25. Rxa1 Qb6 26. Rd1
Bxa4 27. Qg5+ Ng7 $19) 25... Kf8 26. Qxh3 (26. Rxa1 Qb6 27. Qxh3 Qxd4 $19)
26... Nb3 27. Bg4 Kg7 28. Bh5 (28. Bxf5 exf5 29. Rd1 Qg5 $19) 28... Qg5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "justforfun"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "70"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 Ne7 6. a3 Nec6 7. axb4 Bxb4+ 8. c3
Be7 9. Bd3 b6 10. O-O a5 11. Na3 Ba6 12. Nb5 O-O $146 (12... Bxb5 13. Bxb5 O-O
14. Qe2 Na7 15. Bd3 Nd7 16. Ne1 Qc7 17. Bd2 b5 18. f4 g6 19. Bxb5 Nxb5 20. Qxb5
Rfb8 21. Qd3 Nb6 22. g4 Nc4 23. Nf3 Rb3 24. Bc1 Bb4 25. Ra2 Rxc3 26. Qe2 Nxe5
27. fxe5 {Lisznyai,S (2145)-Jamrich,G (2245)/HUN-chT 2003/0-1 (36)}) 13. Ba3
Bxa3 14. Rxa3 Na7 15. Nd6 Bxd3 16. Qxd3 Nbc6 17. Rb1 Nc8 18. Nb5 N6a7 19. Ne1 (
19. Nxa7 Rxa7 20. Ra4 Rc7 $15) 19... Nxb5 $17 20. Qxb5 Qe7 21. Nc2 Qc7 22. Ne3
Rb8 23. g3 (23. c4 Na7 24. Qb3 dxc4 25. Qxc4 Qxc4 26. Nxc4 Nc6 $17) 23... Na7
$17 24. Qa4 Rfc8 25. f4 Qe7 26. Rab3 Qd8 27. Ra3 h5 (27... Rb7 28. f5 $17) 28.
Kg2 g6 (28... Nc6 29. Rab3 $17) 29. Kf2 Rc6 30. Rh1 Rbc8 31. Rc1 Kg7 32. Rc2 h4
33. Kf3 (33. g4 f6 $17) 33... hxg3 34. hxg3 Qh8 35. Kg2 Qh5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "justforfun"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "27"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 b6 5. c3 Qd7 6. bxc5 (6. a3 Ba6 7. Bxa6 Nxa6
8. d4 Ne7 9. O-O Nc7 10. Bf4 Ng6 11. Be3 Be7 12. Nbd2 cxd4 13. cxd4 O-O 14. Nb3
Rfc8 15. Qd2 Nb5 16. Rfc1 Rxc1+ 17. Nxc1 a5 18. Nb3 axb4 19. axb4 Rxa1+ 20.
Nxa1 Qa7 {Rusan,P-Bonte,A/9th Arad Open 2016/0-1 (55)}) 6... bxc5 7. d4 Ne7
$146 (7... Ba6 8. Bxa6 Nxa6 9. Ba3 (9. O-O Ne7 10. a4 Nc6 11. Ba3 Be7 12. Qe2
c4 13. Bxe7 Nxe7 14. Na3 O-O 15. Nb5 Nc7 16. Rfb1 Rfb8 17. Nd6 Nc8 18. Nb7 Na6
19. Qb2 Nb6 20. Nc5 Qc8 21. Nxa6 Qxa6 22. h4 h6 23. Qb4 Nd7 {
Christensen,B (2295)-Rozentalis,E (2625)/AS04 Centenary 2004/1/2-1/2 (58)})
9... Nh6 10. O-O Be7 11. Nbd2 O-O 12. dxc5 Bxc5 13. Bxc5 Nxc5 14. c4 Rfd8 15.
Nb3 dxc4 16. Qxd7 Nxd7 17. Na5 Rdc8 18. Rfd1 Nb6 19. Rac1 Nf5 20. Nd2 c3 21.
Ne4 Nd5 22. g3 {
Cernousek,L (2260)-Bunzmann,D (2505)/WJun Athens GRE 2001/0-1 (43)}) (7... Ba6
8. Nbd2 $11) 8. Nbd2 Ng6 9. h4 h5 10. Rb1 Be7 11. Bb5 Nc6 12. Nb3 a6 13. Ba4
Bb7 $4 (13... Qc7 $142 $14) 14. Na5 $3 $18 (14. Na5 Qc7 15. Rxb7 (15. Nxb7 $6
O-O $18) 15... Qxa5 16. Bxc6+ Kf8 17. Qb3 $18) (14. Nxc5 $6 Bxc5 15. dxc5 Qc7
$16) (14. dxc5 $6 Rc8 $14) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "justforfun"]
[Black "hatsek"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 f6 6. a3 Nc6 7. axb4 fxe5 8. Nxe5
Nxe5 9. dxe5 Bxb4+ 10. c3 Bc5 11. Qg4 Qe7 $146 (11... Ne7 12. Qxg7 Rf8 13. f4
Qb6 14. Qxh7 Bf2+ 15. Kd1 Nf5 16. Na3 Bd7 17. Rb1 Qa5 18. Qg6+ Kd8 19. Nc2 Rc8
20. Bd2 Rxc3 21. Rb3 d4 22. Bxc3 Qd5 23. Ba5+ Qxa5 24. Kc1 Qd5 25. Ra3 Be3+ 26.
Nxe3 {bikerman (2060)-silencer123 (2160)/gameknot.com 2014/0-1 (109)}) 12. Bd3
Nh6 (12... Qf7 13. O-O $15) 13. Bxh6 $11 gxh6 14. Qh5+ Kd8 15. Qxh6 Bd7 16. Nd2
Kc7 (16... Rg8 $5 17. g3 Qg5 18. Qxg5+ Rxg5 $11) 17. Nb3 $14 Bb6 18. O-O (18.
Nd4 Rhg8 19. g3 Bxd4 20. cxd4 Qb4+ 21. Ke2 Qxd4 22. Rac1+ Kb8 $14) 18... Rhg8
19. Nd4 (19. Qh3 $5 $14) 19... Qg7 $15 20. Qh3 Qxe5 21. Bb5 (21. Rfe1 Qf6 22.
Qe3 Rg7 $15) 21... Qg7 (21... Bxd4 22. cxd4 Qxd4 23. Rfc1+ Kd8 24. Bxd7 Kxd7
25. Qxh7+ Rg7 26. Qb1 $17) 22. Bxd7 $15 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "hatsek"]
[Black "justforfun"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 b6 5. c3 Nc6 (5... Qd7 6. a3 Ne7 7. d4 Ba6 8.
Bxa6 Nxa6 9. Qe2 Nc7 10. bxc5 bxc5 11. dxc5 Nf5 12. g4 Nh6 13. Nd4 Bxc5 14. Nd2
Bxd4 15. cxd4 Qa4 16. Nf3 Nxg4 17. Rg1 Nh6 18. Bxh6 gxh6 19. Qd2 Nb5 20. Rg3 {
Ardelean,G (2435)-Miljanic,B (2425)/Bucharest-A Bucharest ROU 2000/1-0 (34)})
6. bxc5 (6. a3 Bd7 7. d4 a5 8. b5 Na7 9. a4 Rc8 10. Ba3 Nh6 11. Bd3 g6 12. O-O
Nf5 13. Re1 Be7 14. Nbd2 h5 15. Nf1 Rc7 16. Ne3 Nc8 17. g3 Rb7 18. h4 Qc7 19.
Qd2 Kd8 20. Rac1 c4 {Latifpour,M (1800)-Khoshkalam,S (2260)/12th Iranian Blitz
Men Championship 2015/0-1 (36)}) 6... bxc5 7. Be2 $146 (7. Bd3 Nge7 8. O-O Ng6
9. Re1 Bd7 (9... Qc7 10. Bb5 Bd7 11. Qe2 Be7 12. d4 cxd4 13. cxd4 a6 14. Ba4
O-O 15. Be3 Nxd4 16. Bxd4 Bxa4 17. Nbd2 Bb5 18. Qe3 Rac8 19. a4 Bc4 20. a5 Bb5
21. Nf1 Bb4 22. Rec1 Qd7 23. Bb6 Rxc1 24. Rxc1 {
Bogdanov,D (2105)-Stilliger,B (2355)/Oz.com qualifier blitz 2000/0-1 (32)}) 10.
Bc2 c4 11. Ba3 Be7 12. Bxe7 Qxe7 13. a4 a5 14. Na3 O-O 15. Nb5 Rab8 16. d4 f6
17. Bxg6 hxg6 18. Qc2 Kf7 19. Nh4 f5 20. Nd6+ Kg8 21. Nxg6 Qg5 {
heroneus (1795)-3mjack (1810)/kurnik 2014/1-0 (32)}) 7... Nge7 8. O-O Ng6 9. d4
Be7 10. g3 (10. Bb5 Bd7 11. Bd3 Rb8 $11) 10... O-O $15 11. h4 f5 (11... cxd4
12. cxd4 f6 13. h5 $15) 12. Na3 (12. h5 Nh8 $11) 12... a6 (12... Qa5 13. Nb1
$15) 13. Nc2 Rb8 14. h5 Nh8 15. dxc5 Bxc5 16. Ncd4 Qe8 17. Be3 (17. h6 Nf7 $11)
17... Nxd4 (17... Bxd4 $5 18. cxd4 Qxh5 $15) 18. cxd4 $11 Be7 19. h6 g6 (19...
Ng6 20. hxg7 Kxg7 21. Bg5 $11) 20. Rb1 Rxb1 21. Qxb1 Qa4 (21... Nf7 22. Rc1 $14
) 22. Rc1 $16 Bd7 (22... Nf7 $5 $16) 23. Rc7 Rc8 (23... Rf7 24. Qc2 $18) 24.
Bxa6 $1 (24. Bxa6 Rxc7 25. Qb8+ Bf8 26. Qxc7 Qxa6 27. Qxd7 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "justforfun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 b6 5. b5 a6 6. d4 (6. Bb2 axb5 7. Bxb5+ Bd7
8. Nc3 Ne7 9. O-O Ng6 10. Re1 Be7 11. a4 O-O 12. d3 Nc6 13. g3 Qc7 14. Nb1 f6
15. Qe2 Rae8 16. Nbd2 f5 17. h4 Ra8 18. Nb3 Nh8 19. Qd2 Nf7 20. c4 d4 {
Ridolfo,E (2020)-Borgo,G (2355)/5th Palmanova Open 2016/0-1 (41)}) (6. Na3 Bd7
7. c3 Nh6 8. d4 cxd4 9. Nxd4 Qc7 10. Qb3 Qxe5+ 11. Be2 Bc5 12. Be3 O-O 13. O-O
Qd6 14. Nac2 e5 15. Nf3 axb5 16. Bxh6 gxh6 17. Rfd1 Be6 18. Bxb5 Qc7 19. Re1
Bd6 20. g3 Na6 {Petzold,H (2040)-Tchetchelnitski,B (2155)/Hamburg Germany,
Senioren Championship6 2018/1-0 (34)}) 6... c4 7. bxa6 Bxa6 $146 (7... Qc7 8.
c3 b5 9. g3 Nxa6 10. Bg2 b4 11. O-O bxc3 12. Nxc3 Bb4 13. Nb5 Qc6 14. a4 Nc7
15. Rb1 Be7 16. Nd6+ Bxd6 17. exd6 Qxd6 18. Bf4 Qd8 19. Ne5 Ba6 20. Qh5 Qe7 21.
Nc6 Qd7 22. Nb8 {Hernandez Garcia,M (2005)-Momoitio Garcia,A (1640)/26th OPEN
INTERNACIONAL AYUNTAMINETO DE 2017/1-0 (36)}) 8. Bd2 (8. Be2 Nc6 $11) 8... Ne7
9. c3 Ng6 10. Be2 Be7 11. O-O O-O 12. Re1 Nc6 13. Be3 b5 14. a3 Qa5 {
Black prepares the advance b4} 15. Qc2 (15. Bg5 Bxg5 16. Nxg5 Bb7 $15) 15... b4
(15... Bb7 16. Rd1 $15) 16. cxb4 $11 Nxb4 17. axb4 $2 (17. Qb2 $142 Nc6 18. Bd2
$15) 17... Qxa1 $19 18. Nc3 (18. Bd2 Bb5 19. Nc3 Ba4 $19) 18... Qa3 19. b5 Bb7
(19... Bb4 $5 20. Bd2 Bxc3 21. Bxc3 Bxb5 22. Rb1 $19) 20. b6 (20. Rb1 Bb4 21.
Bd2 Rfc8 $17) 20... Bb4 21. Bd2 Qa5 22. Rb1 Ra6 (22... Qxb6 23. Na2 $16) 23.
Nxd5 (23. Qb2 $142 Bxc3 24. Bxc3 $19) 23... Bxd2 (23... Qxd5 24. Bxc4 Qc6 25.
Bxb4 Rxb6 26. Rb2 $17) (23... Bxd5 24. Bxb4 Qa4 25. Qxa4 Rxa4 26. Bxf8 Kxf8 27.
b7 Bxb7 28. Rxb7 Ra1+ 29. Bf1 $18) (23... exd5 24. Bxb4 Qa2 25. Qxa2 Rxa2 26.
Bxf8 Nxf8 27. Kf1 $11) 24. Bxc4 Bxd5 (24... Rc8 $142 25. Qxd2 Rxc4 (25... Bxd5
$6 26. Bxa6 Qxa6 27. Ne1 $19) (25... exd5 $6 26. Bxa6 Qxa6 27. Ng5 $17) 26.
Qxa5 Rxa5 $19) 25. Bxd5 $2 (25. Bxa6 $142 Bxf3 26. gxf3 Qxa6 27. Qxd2 $19)
25... exd5 26. Qxd2 Qxd2 27. Nxd2 Rb8 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "justforfun"]
[Black "mic"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 Bd7 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Bb6 (6... Be7 7. c3
Qa5 8. Nfd2 Nc6 9. a4 f6 10. f4 Nh6 11. Bd3 fxe5 12. fxe5 O-O 13. Nf3 Be8 14.
O-O Bh5 15. Ba3 Bxa3 16. Rxa3 Nf5 17. Qd2 h6 18. Rb3 Qc7 19. Na3 a6 20. Rbb1
Rac8 21. Qb2 {Theuretzbacher,K (2245)-Rozentalis,E (2565)/TCh-AUT 2017/0-1 (34)
}) 7. Bd3 Ne7 8. O-O $146 (8. c3 Nbc6 9. Na3 a6 10. Rb1 O-O 11. Bxh7+ Kh8 12.
Ng5 Ng6 13. Qh5 {1-0 abiodun-mic/net-chess.com 2018}) (8. Na3 O-O $14) 8... Ng6
(8... Nbc6 9. c3 $11) 9. Ba3 (9. Na3 Nh4 10. c3 Nxf3+ 11. Qxf3 Qh4 $14) 9...
Nc6 10. c3 Nce7 11. Nbd2 (11. Ng5 h6 12. Nh3 Rc8 $11) 11... O-O (11... Rc8 12.
Bb4 $11) 12. c4 dxc4 (12... Nf4 13. Bb1 $14) 13. Nxc4 (13. Bxc4 $143 Bc6 14.
Bd6 Re8 $11) 13... Bc7 14. Rb1 (14. Bxg6 hxg6 15. Rc1 Bc6 $14) 14... b6 (14...
Bc6 15. Bxg6 fxg6 16. Ncd2 $11) 15. Be4 Rb8 (15... Rc8 16. Qd3 $14) 16. Qd2 Re8
(16... f5 17. exf6 Rxf6 18. Nce5 $14) 17. Nd6 Bxd6 18. Bxd6 Rc8 19. Bb7 Rc4 20.
Rfc1 Rxc1+ 21. Rxc1 Nd5 22. Bxd5 exd5 23. h3 h6 24. Rc7 a5 25. Rb7 Nf8 (25...
Bc8 26. Rb8 $16) 26. Rb8 Bc8 27. Qb2 Nd7 28. Ra8 Kh7 (28... Nf8 29. Qb3 $16)
29. Qb5 Nf8 (29... f6 30. Qxd5 fxe5 31. Qe4+ (31. Nxe5 $6 Nxe5 32. dxe5 Qg5 $16
) 31... Kg8 32. dxe5 $18) 30. Qxd5 Ne6 (30... f6 31. Ra7 Re6 32. exf6 Rxf6 33.
Qe4+ Bf5 34. Qe7 Qxe7 35. Bxe7 $18 (35. Rxe7 $2 Rxd6 36. Rf7 Rf6 37. Rxf6 gxf6
$19)) 31. Qe4+ (31. Rb8 Ng5 $18) 31... g6 (31... Kg8 32. Ra7 $18) 32. Ra7 Kg7
33. Qc6 Ng5 34. Nxg5 hxg5 (34... Qxg5 35. h4 Qd8 36. Be7 Rxe7 37. Qf6+ Kg8 38.
Rxe7 $18) 35. d5 g4 (35... Kg8 36. e6 $1 Bxe6 37. dxe6 Rxe6 38. Ra8 Rxd6 39.
Rxd8+ Rxd8 40. Qxb6 Rd1+ 41. Kh2 $18) 36. e6 (36. Be7 Rxe7 37. Qf6+ Kg8 38.
Rxe7 Qxe7 39. Qxe7 Ba6 $18) 36... Bxe6 37. dxe6 (37. Be5+ Kh6 38. dxe6 Rxe6 39.
Qc1+ g5 40. Rxf7 gxh3 $18) 37... Rxe6 38. Ra8 $4 (38. Rd7 $142 Qf6 39. Qxb6
gxh3 40. gxh3 Qg5+ 41. Kh2 $18) 38... Qxd6 (38... Rxd6 39. Qc3+ Qf6 40. Qxf6+
Kxf6 41. hxg4 $17) 39. Qc3+ $15 Qe5 40. Qc8 Qe1+ 41. Kh2 Qe5+ (41... Kf6 42.
Qd8+ Kf5 43. Qd7 Qe5+ 44. g3 gxh3 45. Qxf7+ Qf6 46. Qg8 $11) 42. g3 Qh5 43.
Qg8+ Kf6 44. Qd8+ Kg7 45. Qg8+ 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "hatsek"]
[Black "abiodun"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "100"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. a3 Bd7 6. axb4 Bxb4 7. c3 Be7 8. d4
Nc6 9. Be2 b5 $146 (9... a6 10. O-O Ra7 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Nb4 13. Nc3 Bc6
14. d5 Nxd5 15. Bxd5 Bxd5 16. Nxd5 Qxd5 17. Qxd5 exd5 18. Be3 Ra8 19. Rfb1 Nh6
20. Rxb7 Nf5 21. Bd2 h5 22. h3 O-O 23. g4 hxg4 24. hxg4 {
hatsek-pierred/net-chess.com 2018/1/2-1/2 (33)}) (9... f6 10. Bb5 Nxe5 11.
Bxd7+ Nxd7 12. O-O Kf7 13. Re1 Qc7 14. Qe2 Qc6 15. Bf4 g5 16. Bg3 h5 17. h3 Nh6
18. Ra2 Nf5 19. Bh2 g4 20. hxg4 hxg4 21. Nfd2 a5 22. Qxg4 a4 23. Qe2 a3 24. Nf3
{miki (2000)-pierred (2780)/net-chess.com 2011/0-1}) 10. O-O Na5 11. Bd3 Nc4
12. Nfd2 Bc6 13. Qg4 g6 14. Qf3 Qd7 15. Nxc4 bxc4 (15... dxc4 16. Be4 Bxe4 17.
Qxe4 $15) 16. Bc2 a5 17. Nd2 a4 18. Ba3 Bxa3 (18... Bg5 19. Rfd1 $11) 19. Rxa3
Ne7 20. Rfa1 O-O 21. Qd1 Ra6 (21... Nc8 22. Bxa4 Qe7 23. R3a2 Bxa4 24. Rxa4 $11
) 22. Bxa4 Qa7 23. Nb1 Rb8 24. Bb3 Rxa3 25. Rxa3 Qb6 26. Bc2 Qb2 27. h4 Ra8 28.
Rxa8+ Bxa8 29. Qd2 Kf8 (29... Bc6 30. Kh2 $11) 30. h5 $14 Bc6 31. Kf1 (31. Kh2
Kg8 $14) 31... Ng8 (31... Ba4 32. Bxa4 Qxb1+ 33. Qd1 $11) 32. Ke2 Kg7 33. hxg6
hxg6 (33... fxg6 34. f3 $11) 34. Kd1 (34. f3 Qa2 $11) 34... Nh6 35. g3 Bb5 (
35... Ba4 36. Bxa4 Qxb1+ 37. Ke2 Qe4+ 38. Qe3 $11) 36. Ke2 Be8 37. Kd1 Ng4 38.
f3 Nh6 (38... Nh2 39. Ke2 $11 (39. Qxh2 $143 Ba4 40. Na3 Qxa3 41. Bxa4 Qxc3 $17
(41... Qxa4+ $6 42. Qc2 Qa5 43. f4 $11))) 39. Qc1 (39. g4 Ba4 40. Bxa4 Qxb1+
41. Ke2 Qg1 $11) 39... Qxc1+ 40. Kxc1 f6 41. Kd2 fxe5 42. dxe5 Nf7 (42... g5
43. Ke3 $11) 43. f4 g5 44. Ke3 gxf4+ 45. gxf4 Nh6 46. Na3 Bg6 47. Kd4 Bxc2 48.
Nxc2 Kg6 49. Kc5 Kf5 50. Nd4+ Kxf4 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "hatsek"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "137"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. d4 f6 6. Bd3 Nc6 7. O-O fxe5 (7...
Nge7 8. a3 Ng6 9. axb4 Bxb4 10. c3 Be7 11. Na3 f5 12. c4 Nb4 13. Nb5 O-O 14.
Ba3 Nxd3 15. Qxd3 Bd7 16. Bxe7 Nxe7 17. Nd6 Bc6 18. c5 Ng6 19. Rfb1 Qe7 20. Nd2
Nf4 21. Qf3 g5 22. Nb3 {
Dorsch,T (2170)-Filatov,L (2400)/National op Las Vegas 1997/1/2-1/2 (34)}) 8.
Nxe5 $146 (8. dxe5 Bc5 (8... Nge7 9. Nh4 Nxe5 10. Qh5+ Nf7 11. Bxh7 Ng8 12. Nf3
Nf6 13. Qg6 Nxh7 14. Bb2 Nhg5 15. Nbd2 Rh6 16. Qd3 Qc7 17. Rfe1 Nxf3+ 18. Nxf3
Qc4 19. Qd2 Bd7 20. c3 Bd6 21. g3 Kf8 22. Rac1 Qg4 23. Qd3 {
Laub,P-Baumgartner,W/Martigny op 1988/0-1}) 9. Bf4 Nge7 10. Nbd2 O-O 11. Bg3
Nf5 12. Bxf5 Rxf5 13. Nb3 Bb6 14. a3 bxa3 15. Rxa3 Bd7 16. Nbd4 Nxd4 17. Nxd4
Rf7 18. f4 Rc8 19. Kh1 Rc4 20. Rd3 Qc8 21. f5 exf5 22. e6 Bxe6 {
Kobese,W (2345)-Mabusela,J (2210)/ch-RSA 2017/0-1}) 8... Nf6 (8... Nxd4 $2 9.
Qh5+ Ke7 10. Be3 $18) 9. Bb2 (9. c3 Qc7 $15) 9... Bd6 $15 10. Nd2 O-O 11. Re1
Qe7 12. Qe2 a5 13. f4 (13. Rac1 Nd7 $11) 13... Nd7 (13... Bd7 14. Ndf3 $15) 14.
Qh5 $11 Nf6 15. Qe2 Nd7 (15... Bd7 16. Ndf3 $15) 16. Qh5 $11 Nf6 (16... Rxf4 $4
17. Qxh7+ Kf8 18. Qh8#) 17. Qe2 Bc7 18. g3 (18. c4 bxc3 19. Bxc3 Nd7 $15) 18...
Nd7 (18... Bb6 $5 19. Ndf3 a4 $15) 19. Nxc6 $11 bxc6 20. c3 (20. Qxe6+ $5 Qxe6
21. Rxe6 $11) 20... Re8 21. Rac1 Nf6 22. Kh1 Bd6 23. Nf3 g6 (23... c5 24. dxc5
Bxc5 25. cxb4 axb4 26. Bd4 Bxd4 27. Nxd4 $15) 24. Rc2 (24. c4 Ba6 $11) 24...
Bb7 25. Ng5 {Exerts pressure on the backward pawn} Qd7 26. Kg2 Re7 27. h3 (27.
Nxe6 Rae8 28. f5 gxf5 29. Bxf5 Bc8 $17) 27... Ree8 (27... Bc8 28. Rh1 $15) 28.
Rb1 (28. c4 Nh5 29. Qg4 c5 $11) 28... Bc8 $15 29. Bc1 (29. c4 h6 30. c5 Bc7 $17
(30... hxg5 31. cxd6 e5 32. fxe5 (32. dxe5 Qxh3+ 33. Kg1 Qxg3+ 34. Qg2 Qxd3 35.
exf6 Re3 (35... gxf4 $6 36. Qf2 $19) 36. f7+ Kf8 $19) 32... Qxh3+ 33. Kf2 $15))
29... Rf8 (29... h6 30. Bxg6 hxg5 31. Bxe8 Qxe8 32. cxb4 axb4 33. fxg5 $19) 30.
g4 Re8 (30... Rb8 31. Nf3 $15) 31. Bd2 (31. Nf3 Qc7 $11) 31... Qc7 (31... Qe7
32. cxb4 axb4 33. Nf3 $15) 32. Rf1 (32. Nf3 Rb8 $11) 32... Ra7 (32... Qb6 33.
Re1 $17) 33. Rb1 (33. Nf3 Bb7 $15) 33... c5 {Black plans c4} (33... Bxf4 34.
cxb4 axb4 35. Nf3 Bxd2 36. Qxd2 $17) 34. Bb5 (34. dxc5 Bxf4 35. cxb4 axb4 36.
Rxb4 Bxd2 37. Qxd2 e5 $15) 34... Re7 (34... Bd7 $5 35. Bxd7 Nxd7 36. cxb4 axb4
37. dxc5 Bxc5 38. Nxe6 Qb6 $15) 35. cxb4 $11 c4 36. bxa5 h6 37. Nf3 Ne4 38. Ne5
g5 (38... Rg7 39. Be1 Bb7 40. Qe3 $14) 39. Be1 (39. Nc6 Nxd2 40. Qxd2 gxf4 $16)
39... Bb7 (39... gxf4 40. Bxc4 dxc4 41. Qxe4 $14) 40. a6 Ba8 41. Qe3 Qb6 42. a4
(42. Bg3 Rxa6 43. Qe1 $15) 42... gxf4 $15 (42... Rxa6 $143 43. Rbb2 $16 (43.
Bxa6 $143 Qxb1 44. Qe2 Qb6 $19)) 43. Qxf4 Rh7 (43... Qxd4 44. Bc3 Bxe5 45. Qxe5
Qxe5 46. Bxe5 $14) 44. h4 (44. Bf2 h5 $14) 44... Rae7 (44... Qxd4 45. Bc3 Qc5
46. Bb4 $17) 45. Rf2 (45. Bc3 $5 $14) 45... Ref7 (45... Nxf2 $142 46. Bxf2 Qc7
$15) 46. Nxf7 $2 {Attacking the isolated pawn on h6} (46. Qxf7+ $142 Rxf7 47.
Nxf7 Qxd4 48. Rf3 $17) 46... Bxf4 $19 47. Rxf4 Rg7 $4 (47... Qxd4 48. Bd7 Qe3 (
48... Rxf7 $143 49. Bxe6 Qe5 50. Bxf7+ Kh7 51. Rf5 $14) 49. Rb8+ Kg7 $15) 48.
Bg3 (48. Nxh6+ Kh7 49. Nf7 e5 50. Nxe5 Qxd4 $11) 48... h5 (48... Qxd4 49. Bd7
Rg6 (49... Rxf7 $6 50. Bxe6 Qe5 51. Bxf7+ Kg7 52. Re1 $11) 50. Rb8+ Kg7 $17)
49. Ng5 $11 Nxg5 (49... Qxd4 50. Rf8+ Kxf8 51. Nxe6+ Kf7 52. Nxd4 Nxg3 53. g5
$18 (53. Kxg3 $6 Rxg4+ 54. Kh3 Rxd4 $11)) 50. hxg5 h4 $4 (50... Rxg5 $142 51.
gxh5 e5 $17 (51... Rxh5 $2 52. Rg4+ Kh7 53. Rf1 $18)) 51. Bxh4 $16 e5 52. dxe5
Qc5 $2 (52... Qe3 $142 53. Rbf1 d4+ 54. Kh2 Bd5 $16) 53. Kg3 $4 (53. Bf2 d4+
54. Kf1 $16) 53... Qe3+ 54. Rf3 Qe2 (54... Qxe5+ 55. Kh3 Rf7 56. Rxf7 Kxf7 57.
Rf1+ Kg6 58. Rf8 $11) 55. g6 (55. Rbf1 $5 Qxe5+ 56. Kh3 $14) 55... Rxg6 $11 56.
Rbf1 d4 (56... Qxe5+ $5 57. Kh3 Qd6 $11) 57. Rf8+ $16 Kh7 58. R1f7+ Rg7 59.
Rxg7+ Kxg7 60. Rxa8 Qe1+ 61. Kh3 Qh1+ 62. Kg3 Qxa8 (62... Qe1+ 63. Kf4 Qe3+ 64.
Kf5 Qf3+ 65. Ke6 Qxa8 66. Bf6+ Kg6 67. Kd6 Qb8+ 68. Kd5 $11) 63. Bxc4 (63. Bf6+
$5 Kg6 64. Kf4 $11) 63... Qe4 $11 64. Bf6+ Kg6 65. a7 Qe1+ 66. Kg2 Qe4+ 67. Kf2
Qe3+ 68. Kg2 Qe4+ 69. Kg3 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "64"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. a4 Ne7 6. Bb5+ Bd7 $146 (6... Nbc6 7.
O-O a6 8. Be2 Nf5 9. d4 Bd7 10. c3 Rc8 11. Bb2 Na5 12. h3 h5 13. cxb4 Bxb4 14.
Nbd2 g5 15. Re1 g4 16. Nh2 gxh3 17. g3 Rg8 18. Rf1 Bxd2 19. Qxd2 Nb3 20. Qf4
Rc2 21. Bxh5 {mic-pierred/net-chess.com 2018/0-1}) 7. Qe2 (7. d4 Bxb5 8. axb5
Nf5 $15) 7... a6 $17 8. Bxd7+ Nxd7 9. d4 Rc8 10. O-O (10. Qd3 Qa5 $17) 10...
Qc7 $19 11. Be3 (11. Ne1 Nf5 12. Be3 Qc4 $19) 11... Qxc2 12. Nbd2 Nf5 13. Bf4
Nb6 14. Rfc1 (14. a5 Na4 15. Rfe1 Nc3 $19) 14... Qxc1+ 15. Rxc1 Rxc1+ 16. Nf1
Ra1 17. g4 (17. Qc2 Nc4 $19 (17... Rxa4 $6 18. Qc7 Nd7 19. Qc8+ Ke7 20. g4 $15)
) 17... Ne7 18. Qb2 (18. a5 Nc4 19. N3d2 Nxa5 $19) 18... Rxa4 19. N1d2 (19. Qc2
Ra3 20. Qd1 a5 $19) 19... h5 (19... Nc4 20. Qc2 b5 21. Nb3 $19) 20. g5 Ng6 21.
Be3 Be7 (21... Nc4 22. Qc2 b5 23. h3 $19) 22. h4 (22. Qc2 Kd8 $19) 22... O-O
23. Kg2 (23. Nb3 Nc4 24. Qe2 Ra3 $19) 23... Rc8 (23... Nc4 24. Qb1 $19) 24. Kg3
(24. Nf1 Nc4 25. Qb1 Ra3 $19) 24... a5 25. Ne1 (25. Nb1 Nc4 26. Qe2 Ra1 $19)
25... Ra3 26. Nc2 (26. Qb1 Nc4 27. Nf1 a4 $19) 26... Na4 27. Qb1 Rac3 (27...
Nc3 28. Qe1 Ra2 29. Na1 $19) 28. Na1 Rc1 29. Qa2 Rg1+ 30. Kh2 Rcc1 31. Qxa4 (
31. Nf3 Rxa1 32. Qxa4 Rh1+ 33. Kg2 Rxa4 34. Kxh1 Ra1+ 35. Kh2 $19) 31... Nxh4
32. Qe8+ Bf8 (32... Bf8 33. Qxf7+ Kxf7 34. Nf1 Rg2+ 35. Kh3 Rxf1 36. g6+ Kxg6
37. Bf4 Rh1+ 38. Bh2 Rhxh2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "mic"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "25"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 Bd7 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Bb6 (6... Be7 7. c3
Qa5 8. Nfd2 Nc6 9. a4 f6 10. f4 Nh6 11. Bd3 fxe5 12. fxe5 O-O 13. Nf3 Be8 14.
O-O Bh5 15. Ba3 Bxa3 16. Rxa3 Nf5 17. Qd2 h6 18. Rb3 Qc7 19. Na3 a6 20. Rbb1
Rac8 21. Qb2 {Theuretzbacher,K (2245)-Rozentalis,E (2565)/TCh-AUT 2017/0-1 (34)
}) 7. Bd3 Ne7 8. c3 (8. O-O Ng6 9. Ba3 Nc6 10. c3 Nce7 11. Nbd2 O-O 12. c4 dxc4
13. Nxc4 Bc7 14. Rb1 b6 15. Be4 Rb8 16. Qd2 Re8 17. Nd6 Bxd6 18. Bxd6 Rc8 19.
Bb7 Rc4 20. Rfc1 Rxc1+ 21. Rxc1 Nd5 22. Bxd5 exd5 {
justforfun-mic/net-chess.com 2018/1/2-1/2 (45)}) 8... Nbc6 9. Na3 $146 (9. Ng5
h6 10. Nh3 Rc8 11. Qg4 Nxd4 12. Qxg7 Rg8 13. Qxh6 Ndf5 14. Bxf5 Nxf5 15. Qh7
Rf8 16. O-O Rc4 17. Bg5 Qc8 18. Nf4 Bd8 19. Bxd8 Qxd8 20. Nh5 Ke7 21. Ng7 Rg4
22. Nxf5+ exf5 23. Qh6 Rg6 {Gemsa,P (1970)-Cibikova,S (1715)/V4 Youth Camp
Liptov Team Tournament 2016/1-0 (37)}) 9... a6 10. Rb1 O-O (10... Ba5 $142 11.
Qd2 Qc7 $11) 11. Bxh7+ $18 Kh8 12. Ng5 Ng6 (12... g6 13. Qf3 f6 14. Bxg6 Kg7
15. Qh5 Rh8 16. exf6+ Kxf6 17. Nh7+ Rxh7 18. Bg5+ Kg7 19. Qxh7+ Kf8 20. Qf7#)
13. Qh5 (13. Qh5 Nf4 14. Bxf4 Qxg5 15. Bxg5 Rfc8 16. Bg6+ Kg8 17. Qh7+ Kf8 18.
Qh8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "hatsek"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "40"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4 5. Be2 (5. a4 Ne7 6. Bb5+ Nbc6 7. O-O a6
8. Be2 Nf5 9. d4 Bd7 10. c3 Rc8 11. Bb2 Na5 12. h3 h5 13. cxb4 Bxb4 14. Nbd2 g5
15. Re1 g4 16. Nh2 gxh3 17. g3 Rg8 18. Rf1 Bxd2 19. Qxd2 Nb3 {
mic-pierred/net-chess.com 2018/0-1}) 5... Nc6 6. O-O $146 (6. Bb2 Nge7 7. O-O
Ng6 8. d4 Be7 9. a3 O-O 10. c3 bxc3 11. Nxc3 Bd7 12. Bd3 Rc8 13. Rb1 Na5 14.
Nd2 Nc4 15. Nxc4 dxc4 16. Bxg6 hxg6 17. d5 exd5 18. Nxd5 Bc6 19. Nxe7+ Qxe7 20.
Qd4 Rfd8 {David Lonsdale-Zenmaster2000/ChessWorld.net 2013/1/2-1/2 (49)}) 6...
d4 7. d3 (7. a3 b3 $15) 7... a5 (7... Qd5 8. Bb2 $17) 8. Nbd2 Nge7 9. Bb2 b6 (
9... Nf5 $5 $17) 10. Nb3 $11 {d4 seems the pivot of the position} Nf5 11. g4
Nh4 12. Nbxd4 Nxd4 13. Nxd4 Bb7 14. Bf3 $2 (14. c4 $142 $5 $15) 14... Nxf3+ $17
15. Nxf3 Qd5 16. Kg2 h5 17. g5 h4 18. h3 Rh5 19. Bc1 Qxe5 20. Re1 $4 (20. Be3
$142 $19) 20... Qxa1 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "hatsek"]
[Black "mic"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4 Bd7 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Bb6 (6... Be7 7. c3
Qa5 8. Nfd2 Nc6 9. a4 f6 10. f4 Nh6 11. Bd3 fxe5 12. fxe5 O-O 13. Nf3 Be8 14.
O-O Bh5 15. Ba3 Bxa3 16. Rxa3 Nf5 17. Qd2 h6 18. Rb3 Qc7 19. Na3 a6 20. Rbb1
Rac8 21. Qb2 {Theuretzbacher,K (2245)-Rozentalis,E (2565)/TCh-AUT 2017/0-1 (34)
}) 7. c3 h6 $146 (7... Ne7 8. Bd3 f5 (8... Nbc6 9. Na3 a6 10. Rb1 O-O 11. Bxh7+
Kh8 12. Ng5 Ng6 13. Qh5 {1-0 abiodun-mic/net-chess.com 2018}) 9. Ba3 Nbc6 10.
h4 O-O 11. Nbd2 Rf7 12. Nf1 h6 13. g3 Rc8 14. Ne3 Na5 15. Rc1 f4 16. gxf4 Rxf4
17. Ng2 Ba4 18. Qe2 Rg4 19. h5 Rxg2 20. Nh4 Rg5 21. f4 Nf5 22. fxg5 {
dahida (1810)-sava1n (1610)/kurnik 2014/1-0 (31)}) 8. Na3 a6 9. Bd3 Nc6 (9...
Ba5 10. Qb3 $14) 10. O-O Nge7 11. Nh4 (11. Rb1 Rb8 $14) 11... Qc7 12. Rb1 (12.
Qg4 g6 $14) 12... Ba7 (12... Ba5 $5 13. Bd2 O-O $11) 13. Qg4 $14 O-O-O $2 (
13... g6 $142 $5 $14) 14. Qxg7 $18 Rdg8 (14... f5 15. Bxh6 Rdg8 16. Qf6 $18)
15. Qxf7 Rf8 16. Qh5 Be8 17. Qe2 Bb8 (17... b5 $18) 18. Bxa6 $1 bxa6 19. Qxa6+
Kd7 (19... Kd8 20. Rb7 Qc8 $18) 20. Rb7 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "paull"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "11"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. a4 bxa4 3. Nc3 a5 $146 (3... e6 4. Rxa4 c5 5. bxc5 Bb7 6. d4 d5 7.
Bf4 Nc6 8. Nf3 Nxd4 9. Qxd4 {1-0 pcmvr-ringo/net-chess.com 2018}) (3... a6 4.
Nxa4 Nf6 5. Nf3 d6 6. g3 h6 7. Bg2 Bb7 8. O-O Nc6 9. Nd4 d5 10. Bb2 e6 11. Nxc6
Bxc6 12. c4 Bxb4 13. cxd5 exd5 14. Nc3 O-O 15. Qc2 Qe7 16. e3 a5 17. Ne2 Bb7
18. Bxf6 {samp-valerypavlovich (2120)/net-chess.com 2016/0-1 (31)}) (3... e5 4.
Rxa4 d5 5. e3 $11) 4. b5 (4. Rxa4 e5 5. bxa5 c6 $11) 4... e6 $11 5. e4 a3 (5...
Bb7 6. Nf3 $11) 6. Nf3 $14 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. a4 c6 3. axb5 cxb5 4. Nc3 Qb6 5. e3 (5. e4 e6 6. Nf3 Bxb4 7. Nxb5
a6 8. Be2 h6 9. c3 Bc5 10. d4 Be7 11. Bf4 Nc6 12. Nc7+ Kd8 13. Nxa8 Qb7 14. Nc7
g5 15. Bxa6 Qb6 16. Na8 Qb2 17. Bc7+ Ke8 18. O-O Bxa6 19. Rxa6 Nf6 {
abiodun-valerypavlovich/net-chess.com 2017/1-0}) 5... Nf6 (5... Ba6 6. Qf3 Nc6
7. Nd5 Qb7 8. Rxa6 e6 9. Rxc6 Qxc6 10. Nc7+ Qxc7 11. Qxa8+ Ke7 12. Bxb5 Nf6 13.
Bd3 g6 14. Qf3 Bg7 15. Bb2 d5 16. b5 Rc8 17. Ne2 e5 18. Nc3 e4 19. Nxd5+ Nxd5
20. Qxe4+ {pierred (2790)-grahamtrue (2245)/net-chess.com 2011/1-0}) 6. Nxb5 a6
7. Nf3 h6 $146 (7... e6 8. Nbd4 Bxb4 9. Rb1 a5 10. c3 Nc6 11. Nxc6 dxc6 12.
cxb4 axb4 13. d4 O-O 14. Bd2 Ne4 15. Bxb4 Re8 16. Bd3 f5 17. Ne5 Ba6 18. O-O
Bxd3 19. Qxd3 Ra4 20. Qb3 Raa8 21. Rfc1 Rec8 22. Qxe6+ {
michaelbuss (2805)-Verner201098 (1680)/ChessWorld.net 2012/1-0}) (7... Qb7 8.
Nbd4 $14) 8. Na3 (8. c3 Bb7 9. Nbd4 d6 $16) 8... g5 (8... Qxb4 $5 9. c4 d6 $14)
9. Nc4 Qc6 (9... Qxb4 10. Bb2 Bg7 11. Rb1 $18) 10. Bb2 d6 (10... d5 11. Nce5
Qb7 12. c3 $18) 11. b5 $1 axb5 (11... axb5 12. Nxd6+ {Double attack}) (11...
Qxb5 12. Nxd6+ {Double attack}) 12. Nxd6+ $1 exd6 (12... Qxd6 13. Rxa8 {
Deflection} (13. Rxa8 {Overloading})) (12... exd6 13. Bxf6 {Deflection} (13.
Bxf6 {Overloading})) 13. Bxf6 Rg8 14. Bxb5 $1 Qxb5 15. Rxa8 Nd7 (15... Rg6 16.
Bd4 d5 $18) 16. Rxc8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "girivo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 d6 3. b4 cxb4 4. axb4 Nc6 5. b5 Ne5 6. d4 (6. f4 Nd7 7. d4 g6 8.
Nf3 Bg7 9. Bb2 b6 10. Bd3 Bb7 11. O-O e6 12. Nbd2 Ne7 13. Qe2 O-O 14. Ra2 Qc8
15. Rfa1 Qb8 16. c4 {1-0 dontcare (2490)-alexp (2505)/net-chess.com 2016}) 6...
Ng6 (6... Nd7 7. Nf3 b6 8. e5 e6 9. Bb2 Bb7 10. Be2 g6 11. c4 Bg7 12. exd6 Ngf6
13. Qc1 O-O 14. c5 bxc5 15. dxc5 Bd5 16. O-O Qc8 17. c6 Nb6 18. Nc3 Rd8 19. Ba3
Ne4 20. Nxe4 Bxa1 21. Qxa1 {gregorgysi-smoothoperator/net-chess.com 2017/1-0})
7. Bd3 $146 (7. h4 h5 8. f4 Bg4 9. Nf3 Nf6 10. f5 Nxe4 11. fxg6 f5 12. c4 e6
13. Qb3 Qc8 14. b6 a6 15. Nc3 Ng3 16. c5 dxc5 17. Bb5+ Kd8 18. Bg5+ Be7 19. d5
Nxh1 20. dxe6 Bxf3 21. gxf3 Bxg5 {sztachalom (1680)-vsulek/kurnik 2014/1-0}) (
7. Nf3 Nf6 8. Bd3 e6 9. O-O Be7 10. Qd2 O-O 11. c4 e5 12. Bb2 exd4 13. Nxd4 Ng4
14. Nf5 Bxf5 15. exf5 N6e5 16. Be2 Qc8 17. h3 Nf6 18. g4 Nxc4 19. Bxc4 Qxc4 20.
Nc3 d5 21. Ra4 Qc7 {
gregorgysi (2250)-kinderchocolate (2025)/net-chess.com 2011/1-0}) (7. Nf3 Nf6
8. Bd3 d5 $16) 7... Qb6 (7... d5 8. exd5 Qxd5 9. Nf3 $14) 8. Be3 Bd7 (8... Nh4
$5 9. Kf1 Qc7 $16) 9. d5 Qc7 (9... Qd8 10. Nf3 $16 (10. Rxa7 $2 Rxa7 11. Bxa7
Qa5+ 12. Qd2 Qxa7 $19) (10. Bxa7 $6 Qc8 $16)) 10. Ne2 (10. Rxa7 Qc8 $18) 10...
Nf6 (10... Qb8 11. f4 $16) 11. O-O (11. b6 Qc8 12. bxa7 e6 $18) 11... e6 (11...
a5 12. b6 Qc8 13. Nbc3 $16) 12. c4 (12. b6 Qc8 13. bxa7 Be7 $18) 12... Be7 (
12... a5 $5 $16) 13. Rxa7 (13. Bxa7 $6 O-O 14. b6 Qc5 $16) 13... Rxa7 14. Bxa7
(14. b6 $142 Qd8 15. bxa7 $18) 14... b6 $14 15. Qa4 O-O 16. Nbc3 Ra8 17. Ra1 h6
(17... Ne5 18. Nc1 exd5 19. exd5 Nfg4 $11) 18. Qa6 {
Exerts pressure on the isolated pawn} (18. Nd4 $142 $5 $14) 18... Ne5 $15 {
Attacks the backward pawn on c4} 19. Bc2 Nxc4 20. Bb3 Na5 (20... Nd2 $142 21.
Bc2 Bc8 $17) 21. Bxb6 $16 (21. Bxb6 Qb8 22. Bc7 $16 (22. Rxa5 $143 Rxa6 23.
Rxa6 Nxe4 $15)) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "girivo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 a6 4. e4 axb5 5. Bxb5 c6 (5... Ra5 6. Bc4 Nh6 7. Bc3
Ra8 8. Qh5+ g6 9. Qe2 Bc5 10. h3 c6 11. Nf3 b5 12. Bb3 Ba6 13. d3 d5 14. exd5
b4 15. Bd2 Nf5 16. O-O Ng3 17. Qe1 Nxf1 18. Kxf1 Qe7 19. Kg1 Bb7 20. dxc6 {
mic (2180)-marv (2340)/net-chess.com 2008/0-1 (35)}) 6. Bc4 d5 7. Bb3 Bc5 $146
(7... Be6 8. Nf3 Qd7 9. Nh4 dxe4 10. Qh5+ Bf7 11. Bxf7+ Qxf7 12. Qxf7+ Kxf7 13.
Nf5 Bc5 14. Nc3 g6 15. Ng3 f5 16. O-O Nd7 17. Kh1 Ngf6 18. f3 exf3 19. Rxf3 h5
20. Nce2 Ke6 21. d4 e4 22. Rb3 {captainevans-plagiatan/kurnik 2014/0-1 (43)}) (
7... dxe4 8. Qh5+ g6 9. Qe2 $15) 8. Ne2 Ne7 9. d4 O-O $4 (9... exd4 $142 10.
Nxd4 Qc7 $11) 10. dxc5 $18 Kh8 (10... Be6 11. O-O $18) 11. Nbc3 Nd7 12. exd5
Nxc5 13. dxc6 Nxc6 14. O-O Be6 15. Qc1 Nxb3 16. axb3 Rxa1 17. Bxa1 h6 (17...
Qb6 18. Rd1 $18) 18. Rd1 Qb6 19. Rd6 Bf5 20. Ng3 (20. Ng3 Bg6 21. Bb2 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mbarker"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 e6 4. b5 c6 5. a4 g6 6. Be2 $146 (6. c4 Bg7 7. Nc3 (
7. f4 O-O 8. Nf3 a6 9. Nc3 cxb5 10. cxb5 b6 11. Qc2 axb5 12. axb5 Rxa1+ 13.
Bxa1 Bd7 14. Bd3 Qe7 15. O-O Rc8 16. Ne5 Nh5 17. g4 Nf6 18. g5 Nh5 19. Qd1 Bh8
20. Ng4 Be8 21. Nh6+ Kf8 {jura1946-jajcebih/kurnik 2012/1-0 (36)}) 7... O-O 8.
Nf3 Nbd7 9. d4 dxc4 10. Bxc4 cxb5 11. axb5 Nb6 12. Be2 Bd7 13. O-O Nfd5 14. Ne4
Nf6 15. Nd6 Qb8 16. Ba3 Rd8 17. Ng5 Be8 18. Nge4 Nxe4 19. Nxe4 Nd5 20. Qb3 b6 {
elsh1403 (1660)-grislee/kurnik 2011/1-0}) (6. f4 Bg7 7. Nf3 O-O 8. Be2 Nbd7 9.
O-O a6 10. c4 axb5 11. cxb5 cxb5 12. Bxb5 Nc5 13. d4 Nce4 14. Nbd2 Nxd2 15.
Qxd2 Ne4 16. Qb4 Bd7 17. Ne5 Bxb5 18. axb5 Rxa1 19. Rxa1 Qc7 20. Rc1 Qd8 {
elsh1403 (1640)-danilaianis/kurnik 2014/1-0 (32)}) (6. Ne2 Bg7 7. g3 O-O 8. Bg2
Bd7 9. bxc6 bxc6 10. O-O c5 11. c4 Bc6 12. cxd5 exd5 13. Qc2 c4 14. d3 cxd3 15.
Qxd3 Ne4 16. Bxg7 Kxg7 17. Nbc3 f5 18. Nf4 Qd6 19. Nxe4 fxe4 20. Bxe4 Rd8 {
typ48-uby (1670)/playok.com 2012/1-0}) 6... Bg7 7. Nf3 O-O 8. O-O a6 9. c4 axb5
10. axb5 Rxa1 11. Bxa1 dxc4 12. Nc3 cxb5 13. Nxb5 Nc6 (13... Qd5 14. Qa4 $11)
14. Bxc4 $14 Bd7 15. Bc3 Nd5 16. Bxg7 Kxg7 17. Bxd5 exd5 18. Qb3 Be6 19. Nbd4
Nxd4 20. Nxd4 (20. exd4 $6 Qc7 $11) 20... Qd7 21. f4 Rb8 22. Kf2 (22. f5 Bxf5
23. Qc3 Kg8 24. Nxf5 gxf5 $14) 22... b5 23. Qb4 Qb7 (23... Kg8 24. Rb1 $16 (24.
Nxe6 $6 Qxe6 25. Rc1 Qf6 $11)) 24. Qd6 b4 $4 (24... Bg4 $142 $16) 25. Qe5+ $18
(25. Nxe6+ $6 fxe6 26. Rc1 Rc8 27. Rxc8 Qxc8 28. Qxb4 Kf7 $16) 25... Kf8 (25...
Kg8 26. Nxe6 fxe6 27. Rc1 $18 (27. Qxe6+ $6 Qf7 28. Qe5 Rc8 $16)) 26. Rc1 Kg8
27. Nxe6 fxe6 28. Rc7 (28. Rc7 Qxc7 29. Qxc7 $18) (28. Qxe6+ $6 Qf7 29. Qe5 Re8
$16) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "jonsnow"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. b5 Na5 5. e3 c6 6. Bd3 $146 (6. a4 e6 7. Be2
Bd6 (7... Be7 8. O-O Bd7 9. Na3 O-O 10. c4 Bxa3 11. Bxa3 Re8 12. Bb4 Nxc4 13.
Bxc4 dxc4 14. Qc2 cxb5 15. axb5 Bxb5 16. Nd4 a6 17. Ba5 b6 18. Bb4 Qc7 19. Bc3
e5 20. Nf3 h6 21. Ra2 Bc6 22. Nh4 {surmavlod-biombo (1660)/kurnik 2013/0-1 (42)
}) 8. Nd4 (8. Ba3 Bxa3 9. Nxa3 O-O 10. Ne5 Nd7 11. Nf3 h6 12. O-O Nc5 13. c3
Ne4 14. Bd3 Ng5 15. c4 dxc4 16. Bxc4 Nxc4 17. Nxc4 cxb5 18. axb5 Qf6 19. b6 a6
20. Nce5 Nxf3+ 21. Nxf3 Rd8 22. d4 Bd7 {
wlittle (2295)-vgomdysey (2160)/net-chess.com 2003/1-0 (38)}) 8... O-O 9. O-O
c5 10. Nf3 Nd7 11. d3 Nb6 12. Nbd2 Qc7 13. c4 f5 14. Qc2 Nd7 15. Qc3 Nf6 16. h3
b6 17. Ne5 Nb7 18. Ndf3 Nd8 19. d4 Ne4 20. Qd3 Nf7 {
Goldmund,H-Gonet,G/FICGS 2016/0-1 (40)}) 6... Nc4 (6... Bg4 7. h3 Bd7 8. bxc6
Nxc6 9. Bxf6 exf6 10. O-O $11) 7. Bxc4 $14 dxc4 8. bxc6 bxc6 9. a4 (9. Qe2 Bg4
$14) 9... Nd5 (9... Rb8 10. Bd4 a6 11. Qe2 $14) 10. O-O Ba6 (10... Bg4 11. e4
Qb8 12. Bc1 $14 (12. exd5 $143 Qxb2 13. Nc3 cxd5 $15)) 11. Re1 Qa5 12. Ne5 Bb7
(12... e6 13. e4 (13. Nxc6 $2 Qb6 $19) 13... Nf6 14. Na3 $16 (14. Nxc6 $143 Qb6
$17)) 13. Qf3 (13. Qh5 g6 14. Qg4 Nf6 15. Qxc4 Qd5 $16) 13... Nf6 $16 14. Na3 (
14. e4 Qa6 $16) 14... Qxd2 15. Red1 (15. Nxc6 Qd6 16. Bxf6 gxf6 $17 (16... Qxf6
$143 17. Qxf6 exf6 18. Na5 Bxa3 19. Rxa3 $14)) 15... Qb4 16. Nb5 $1 Qa5 $4 (
16... cxb5 17. Qxb7 {Double attack} (17. Qxb7 {Pinning}) (17. Qxb7 {Deflection}
) (17. Qxb7 {Decoy})) 17. Nxc4 $18 (17. Nxc6 $6 Qb6 18. Qg3 Nd5 $18) 17... cxb5
(17... Qd8 18. Rxd8+ Rxd8 19. Nxa7 Nd7 $18) 18. Qxb7 (18. Nxa5 $6 Bxf3 19. gxf3
b4 $11) 18... Qd8 19. Bxf6 gxf6 (19... Qxd1+ 20. Rxd1 Rd8 21. Qxb5+ Rd7 22.
Qxd7#) 20. Qxb5+ (20. Qxb5+ Qd7 21. Qxd7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "tbarnes"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nf6 3. a3 Nc6 4. b5 Nd4 5. e3 Nxb5 6. Bxb5 a6 (6... Bd6 7. Nf3
e4 8. Nd4 c5 9. Nf5 O-O 10. Nxd6 Qe8 11. Nxe8 Rxe8 12. Bxf6 gxf6 13. Qg4+ Kf8
14. Bxd7 Rd8 15. Bxc8 Rdxc8 16. Qxe4 Rc6 17. Qxh7 Ke7 18. Nc3 Ke8 19. Qg8+ Ke7
20. Qxa8 Rd6 21. Qxb7+ {
Larmet,N-Sandjivy,Y/8th Saint Denis REU, Reunion Open 2016/1-0}) 7. Be2 Bc5 (
7... d6 8. Nf3 Be7 9. O-O O-O 10. d4 exd4 11. Nxd4 c6 12. c4 Ne4 13. f3 Ng5 14.
h4 Ne6 15. g3 Bf6 16. Qe1 Nc7 17. Qf2 c5 18. Bd3 cxd4 19. exd4 Ne6 20. Kg2 Qb6
21. Bc3 Bxd4 22. Bxd4 {hen4daleko-kapdki/kurnik 2014/0-1 (36)}) 8. Bxe5 d6 9.
Bxf6 $146 (9. Bb2 O-O 10. Nf3 Bf5 11. O-O b5 12. d4 Bb6 13. c4 c5 14. dxc5 dxc5
15. cxb5 axb5 16. Bxb5 Bg4 17. Qxd8 Rfxd8 18. Nbd2 Ba5 19. Bc6 Rac8 20. Bxf6
Rxc6 21. Bxd8 Bxd8 22. Rfc1 Bxf3 23. Nxf3 c4 {
Fournier,F (1820)-fpavan (1885)/Active 2004/1-0 (32)}) 9... Qxf6 10. Nc3 O-O
11. Nd5 Qe6 (11... Qd8 $18) 12. Nxc7 Qd7 (12... Qe7 13. Nxa8 Be6 14. d4 $18)
13. Nxa8 h6 (13... b5 14. d4 Ba7 15. Bf3 $18) 14. a4 (14. d4 $5 Ba7 15. c4 Qe7
$18) 14... b5 15. a5 Bb7 16. Nb6 Bxb6 17. axb6 Bxg2 18. Bf3 Bxh1 19. Bxh1 b4
20. Rxa6 Qb5 21. Qe2 Qc5 (21... Qg5 22. b7 Qxg1+ 23. Qf1 Qxh2 24. Ra8 $18) 22.
Qd3 g5 (22... Qg5 23. b7 Qxg1+ 24. Qf1 Qxh2 $18) 23. b7 Kg7 24. Ra8 b3 25. Rxf8
(25. Rxf8 Kxf8 26. b8=Q+ Kg7 27. Bd5 Qd4 28. Qxd4+ Kh7 29. Be4+ f5 30. Bxf5#)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "gregorgysi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bd6 3. a3 Nf6 4. Nc3 c6 5. d4 $146 (5. e3 Qe7 6. Bc4 Bc7 7.
Nge2 d5 8. Bb3 O-O 9. O-O Bf5 10. Ng3 Bg6 11. Nce2 Nbd7 12. f4 exf4 13. Nxf4
Ne5 14. Nxg6 fxg6 15. e4 Rad8 16. Qe2 Neg4 17. Rae1 Nxh2 18. Rxf6 Bxg3 19.
Rxf8+ Qxf8 {sbeaul (2470)-gregorgysi (2570)/net-chess.com 2016/1-0 (34)}) (5.
e4 Qe7 6. Bc4 O-O 7. Rb1 Bc7 8. Nf3 d6 9. d4 exd4 10. Qxd4 Nbd7 11. O-O Ne5 12.
Bd3 Bb6 13. Qxb6 axb6 14. Nxe5 dxe5 15. a4 Qxb4 {
0-1 mpopp (2170)-gregorgysi (2570)/net-chess.com 2016}) (5. e3 Bc7 $11) 5...
Qe7 (5... e4 6. e3 $11) 6. dxe5 $11 Bxe5 7. Nf3 Bc7 8. e3 d5 9. Bd3 O-O 10. O-O
Bg4 11. h3 Bh5 12. Ne2 (12. Re1 Ne4 $11) 12... Nbd7 (12... Bxf3 13. gxf3 Nbd7
14. f4 $15) 13. Ned4 Bg6 14. Nh4 Ne4 (14... Ne5 $142 $5 $11) 15. Ndf5 $16 (15.
Nxg6 $143 fxg6 16. c4 Ne5 $11) 15... Bxf5 (15... Qe6 $5 16. Nxg7 Qd6 $16) 16.
Nxf5 $18 Qe6 17. Qg4 g6 $4 (17... Be5 $142 18. Bxe5 Qxe5 19. Nh6+ Kh8 20. Qxd7
gxh6 21. Qxb7 Qf6 $18) 18. Nh6# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "pushtiu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 f5 4. e3 Nf6 5. Nc3 Be7 6. Be2 (6. d4 O-O 7. Be2 c6 8.
Nf3 e4 9. Nd2 d5 10. Qb3 Kh8 11. a4 f4 12. exf4 Qd6 13. g3 Qxb4 14. Qc2 Qb6 15.
O-O Na6 16. Rfb1 Nb4 17. Qb3 a5 18. c5 Qd8 19. Ba3 Na6 20. Nf1 Nc7 {
Poley,V (2425)-Kosmo,S (2215)/33rd Rilton Cup, Stockholm SWE 2003/1-0 (39)})
6... O-O 7. b5 (7. Nf3 Be6 8. O-O Qe8 9. d4 Nbd7 10. a4 a6 11. d5 Bf7 12. Rc1
Bh5 13. Na2 Ne4 14. Nd2 Bxe2 15. Qxe2 Nxd2 16. Qxd2 Qh5 17. f3 Rf6 18. f4 Rh6
19. h3 Rg6 20. Kh2 Bf6 21. c5 exf4 {
nimzo1-bobby fissure/ChessWorld.net 2013/0-1 (50)}) 7... a6 $146 (7... c6 8. d4
Nbd7 9. Nf3 f4 10. exf4 exf4 11. O-O d5 12. Re1 Bb4 13. Qb3 Bxc3 14. Bxc3 Nb6
15. Ba5 dxc4 16. Bxc4+ Nfd5 17. Bxb6 axb6 18. Ne5 Qd6 19. bxc6 bxc6 20. Nxc6
Rf5 21. Ne7+ {1-0 pvanr (1975)-kriti (1845)/gameknot.com 2009}) 8. a4 axb5 9.
axb5 Rxa1 10. Qxa1 Nbd7 11. Nf3 c6 (11... Nb6 12. Qa2 Be6 13. d4 $11) 12. O-O
d5 {Black prepares e4} (12... Qe8 $5 $11) 13. cxd5 $16 cxd5 14. Qa2 e4 15. Nxd5
Nxd5 16. Qxd5+ Kh8 17. Nd4 Nb6 (17... Nc5 18. Qxd8 Rxd8 19. Ba3 $16) 18. Qa2 (
18. Qxd8 Rxd8 19. Ra1 Nd5 $16) 18... Bf6 19. g3 (19. d3 exd3 20. Bxd3 f4 $16)
19... Qd5 (19... f4 20. gxf4 (20. exf4 $2 Bxd4 21. Rd1 Re8 $19) 20... Nd5 21.
Qa4 $16) 20. Qa5 (20. Qxd5 Nxd5 21. d3 Rd8 $16) 20... Nc4 21. Qb4 Nd6 22. Rc1
h6 23. Bd1 Rd8 24. Bb3 Qe5 25. Rc7 (25. b6 $142 $16) 25... Ne8 $4 (25... Nxb5
26. Rc5 Nxd4 27. Rxe5 Nf3+ 28. Kg2 Nxe5 $18) 26. Qf8+ $18 Kh7 27. Qg8+ Kg6 28.
Bf7+ Kg5 29. Qh7 Kg4 (29... Qxg3+ 30. fxg3 Kg4 31. Qg6+ Kh3 32. Qh5+ Bh4 33.
Qxh4#) 30. Qg6+ (30. Qg6+ Kh3 31. Qh5+ Bh4 32. Qxh4#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "ringo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. a4 bxa4 3. Nc3 e6 (3... a6 4. Nxa4 Nf6 5. Nf3 d6 6. g3 h6 7. Bg2
Bb7 8. O-O Nc6 9. Nd4 d5 10. Bb2 e6 11. Nxc6 Bxc6 12. c4 Bxb4 13. cxd5 exd5 14.
Nc3 O-O 15. Qc2 Qe7 16. e3 a5 17. Ne2 Bb7 18. Bxf6 {
samp-valerypavlovich (2120)/net-chess.com 2016/0-1 (31)}) (3... a5 4. b5 e6 5.
e4 a3 6. Nf3 {1-0 pcmvr-paull/net-chess.com 2018}) 4. Rxa4 $146 (4. b5 Bb7 5.
Rxa4 Nf6 6. Nf3 Be7 7. d3 O-O 8. h4 Nd5 9. Nxd5 Bxd5 10. Rg4 a6 11. e4 Bb7 12.
Bh6 g6 13. Bxf8 Bxf8 14. h5 axb5 15. hxg6 hxg6 16. Qd2 Bg7 17. Ke2 d5 18. e5 d4
{pdchessvamp-retiponziani/ChessWorld.net 2012/1-0}) 4... c5 (4... d5 5. Nf3 $11
) 5. bxc5 $14 Bb7 6. d4 d5 (6... Bc6 7. Ra2 $14) 7. Bf4 Nc6 (7... Bc6 8. Ra2
$16) 8. Nf3 Nxd4 $2 (8... a6 $142 $16) 9. Qxd4 $18 (9. Qxd4 a6 10. Rb4 $18) (9.
Rxd4 $6 Bxc5 10. Ra4 Bc6 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "nando"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 b5 3. a4 Bd7 (3... c6 4. axb5 cxb5 5. e3 {
1-0 pcmvr-johnwinston/net-chess.com 2018}) 4. axb5 $146 (4. a5 a6 5. g3 Nc6 6.
c3 Bf5 7. Nf3 Bxb1 8. Qxb1 e6 9. Bh3 Nce7 10. O-O Ng6 11. e4 c6 12. exd5 exd5
13. d3 Be7 14. Re1 Nf6 15. c4 Qd6 16. cxb5 cxb5 17. Nd4 O-O 18. Nf5 Qxb4 {
ricohft44-martenkaa91/kurnik 2013/0-1 (44)}) 4... Bxb5 5. f4 (5. Nc3 $5 Ba6 6.
Nf3 $14) 5... e6 6. Nf3 Bxb4 $4 (6... Nf6 $142 7. Nc3 Bd7 $11) 7. Bxg7 $18 Nf6
8. Bxh8 Bd6 (8... Ne4 9. e3 Bxf1 10. Rxf1 $18) 9. Nc3 Bc6 10. e3 h6 (10... Kf8
11. Nd4 Kg8 12. Bxf6 Qxf6 13. Bb5 $18) 11. Bd3 e5 (11... Bb4 $18) 12. fxe5 d4 (
12... Be7 13. Bxf6 Bxf6 14. exf6 $18) 13. Bxf6 Qd7 14. Nxd4 Bxg2 15. e6 $1 fxe6
16. Bg6+ Kf8 17. Qh5 (17. Qh5 Kg8 18. Qxh6 Bg3+ 19. hxg3 Qh7 20. Qxh7+ Kf8 21.
Nxe6#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rbeckett"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 a5 3. a3 axb4 4. axb4 Rxa1 5. Bxa1 e6 6. b5 Nf6 7. e3 Be7 (7...
Bc5 8. Nf3 d6 9. Nc3 Nbd7 10. Be2 O-O 11. d4 Bb4 12. O-O c5 13. Na4 b6 14. dxc5
bxc5 15. c3 Ba5 16. Qxd6 Qc7 17. Qxc7 Bxc7 18. c4 Bb7 19. Bxf6 gxf6 20. Rd1 {
1-0 pcmvr (2830)-opportunity (2320)/net-chess.com 2010}) 8. f4 $146 (8. d4 Qa5+
9. Bc3 Bb4 10. Qd3 Nd5 11. Bxb4 Qxb4+ 12. Nd2 cxb5 13. Qxb5 O-O 14. Qxb4 Nxb4
15. Bd3 d5 16. Ngf3 Nxd3+ 17. cxd3 Nc6 18. Nb3 h6 19. O-O Nb4 20. Rd1 Bd7 21.
Nc5 Bc6 22. Ne5 b6 {joaquimbage-onufry5/kurnik 2012/0-1 (67)}) (8. Nf3 d5 (8...
cxb5 9. Bxb5 Nc6 10. O-O O-O 11. Nc3 d5 12. d4 Bd7 13. Qb1 Qc7 14. Qb2 Na5 15.
Bd3 Bd6 16. Rb1 Rc8 17. Nb5 Bxb5 18. Qxb5 Nd7 19. Bc3 Qxc3 20. Qxd7 Qc6 21.
Bxh7+ Kf8 22. Qxc6 Nxc6 23. Bd3 {
Seifert,H (2275)-Spik,P (2140)/35th Open, Trinec CZE 2003/1-0 (58)}) 9. Be2 Bd7
10. c4 Qa5 11. Nc3 cxb5 12. Nxb5 O-O 13. O-O dxc4 14. Nc3 Rc8 15. d4 b5 16. Nd2
Bb4 17. Qc2 Bxc3 18. Qxc3 Qxc3 19. Bxc3 Nd5 20. Rc1 b4 21. Bxb4 Nxb4 22. Rxc4
Rxc4 {friend_of_bills-overtoom/gameknot.com 2014/0-1 (58)}) 8... O-O 9. Nf3 d5
10. c4 (10. Nc3 c5 $11) 10... Qa5 11. Nc3 cxb5 (11... Bd7 12. Ne5 $15) 12. cxb5
$11 Nbd7 13. Be2 Nc5 14. O-O Bd6 15. Ne5 Nfd7 (15... Ncd7 $5 $11) 16. d4 $16
Ne4 17. Nxe4 dxe4 18. Nc4 Qc7 19. d5 exd5 (19... Bc5 20. dxe6 fxe6 21. Bd4 $16)
20. Qxd5 Bc5 21. Qg5 f6 22. Qd5+ Kh8 23. Qxe4 f5 24. Qd3 Nb6 25. Be5 Qf7 26.
Nd6 Bxd6 27. Qxd6 Nd7 28. Bd4 b6 (28... Rd8 $142 $18) 29. Rc1 (29. Bxb6 $6 Qa2
30. Bf3 Rf6 $18) 29... Rd8 (29... Nc5 30. Qxb6 Ne6 31. Bc4 $18) 30. Bxb6 Re8 (
30... Rf8 31. Bd4 Rd8 32. Rc7 $18) 31. Bd4 Bb7 (31... Nf8 32. Rc7 Bd7 33. Bc4
$18) 32. Rc7 Bc8 33. b6 Qb3 (33... Rd8 34. Bb5 Qf8 35. Qxf8+ Nxf8 36. Bxg7+ Kg8
37. Bc4+ Be6 $18) 34. b7 Qb1+ 35. Kf2 Bxb7 36. Bxg7+ $1 Kxg7 (36... Kxg7 37.
Qxd7+ {Mate attack}) 37. Qxd7+ (37. Qxd7+ Re7 38. Qxe7+ Kg8 39. Qg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "dagreek"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Nd4 4. e3 Ne6 5. Bxe5 Nf6 6. Nc3 d6 (6... Bd6 7. Bxd6
cxd6 8. Nf3 O-O 9. Bd3 a6 10. O-O axb5 11. Bxb5 b6 12. d4 d5 13. Ne5 Bb7 14. a4
d6 15. Nc6 Bxc6 16. Bxc6 Ra5 17. Bb5 Ng5 18. h4 Nge4 19. Ne2 Ng4 20. g3 Qf6 21.
Nf4 {jackw171-fill3/kurnik 2013/1-0 (42)}) 7. Bxf6 Qxf6 8. Qf3 $146 (8. Bc4 Nc5
9. Nd5 Qd8 10. d4 Nd7 11. Qf3 f6 12. Nh3 Nb6 13. Nxb6 axb6 14. Qd5 Qe7 15. Nf4
Qd7 16. Qh5+ g6 17. Nxg6 Qf5 18. Qxf5 Bxf5 19. Nxh8 {
1-0 Wall,B-NiceTry/internet 2003}) 8... Be7 9. d4 Ng5 10. Qxf6 Bxf6 (10... gxf6
$2 11. f4 Ne6 12. f5 $18) 11. f4 Ne6 12. f5 Nc5 $2 (12... Nxd4 $142 13. exd4
Bxd4 $16) 13. Nd5 $18 Kd7 (13... Bh4+ 14. Ke2 Bxf5 15. Nxc7+ Kd7 16. Nxa8 Ne4
$18) 14. Nxf6+ (14. dxc5 Bxa1 15. Nf3 c6 $17) 14... gxf6 15. dxc5 Re8 16. O-O-O
Re5 (16... Rxe3 17. g4 $18) 17. cxd6 cxd6 18. Bd3 b6 (18... Rxe3 19. Nh3 a6 20.
bxa6 bxa6 21. Nf2 $18) 19. e4 Bb7 20. Nf3 Rc5 21. Kb2 Re8 22. Rhe1 h6 23. Re2 (
23. a3 Kc7 $18) 23... Kc7 24. Rde1 Kd7 25. Kb3 (25. h3 Ra8 $18) 25... Rec8 (
25... d5 26. Nd4 $18) 26. Nd4 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 Ne7 4. fxe5 O-O 5. Nf3 d6 (5... Nbc6 6. g3 d6 7.
exd6 Bxd6 8. Bg2 Nf5 9. O-O Qe7 10. Nc3 h5 11. Nd5 Qd8 12. e4 Nxg3 13. hxg3
Bxg3 14. d4 h4 15. Nh2 h3 16. Bf3 Qg5 17. Bc1 Qg6 18. Kh1 Qd6 19. e5 Nxe5 20.
dxe5 {ferminkatcho (1685)-madziak493 (1730)/kurnik 2014/1-0 (34)}) 6. exd6 (6.
c3 Ba5 7. exd6 Qxd6 8. Na3 Nbc6 9. Nc4 Qc5 10. e4 Bg4 11. d4 Bxf3 12. gxf3 Qb5
13. d5 Ne5 14. Qb3 Qxb3 15. axb3 Nxc4 16. bxc4 b6 17. Kd2 Rfd8 18. Kc2 Ng6 19.
c5 {1-0 Fournier,F (2370)-Lamerdanslam (2020)/echecsemail.com 2008}) 6... Bxd6
7. Nc3 $146 (7. e3 Nbc6 8. Be2 Bg4 (8... Nf5 9. O-O Qe7 10. a3 Ne5 11. c4 Be6
12. Bxe5 Bxe5 13. Nxe5 Rad8 14. Nf3 Nxe3 15. Qc2 Nxc2 {
0-1 ourang-brini04/kurnik 2012}) 9. O-O Bxf3 10. Bxf3 Qd7 11. Nc3 Ne5 12. Be2
c6 13. Ne4 b5 14. Nxd6 Qxd6 15. a4 a6 16. d4 N5g6 17. e4 Rfd8 18. Bd3 Qb4 19.
Qc1 bxa4 20. c3 Qb6 21. Rxa4 c5 {Eralos (1735)-eraz/internet 2001/1-0 (31)})
7... Nbc6 8. e3 Ne5 9. Be2 Bg4 $4 (9... Be6 $142 $11) 10. Nxe5 $18 Bxe2 (10...
Bxe5 11. Bxg4 Nd5 12. Nxd5 Bxb2 13. Rb1 $18) 11. Nxe2 Bxe5 12. Bxe5 Nc6 13. Bc3
Qg5 14. O-O a6 (14... b5 15. Ng3 b4 16. Bb2 $18) 15. Ng3 Rfe8 16. Rf4 Ne7 (
16... Qd5 $18) 17. Rg4 Qh6 18. Rxg7+ Kf8 (18... Qxg7 19. Bxg7 Kxg7 20. Qg4+ Ng6
21. Nf5+ Kf8 22. Qb4+ Kg8 23. Qxb7 a5 $18) 19. Qg4 Ng6 (19... f6 20. Nh5 Nd5
21. Bb4+ Re7 22. Bxe7+ Nxe7 23. Rf1 $18) 20. Nf5 (20. Nf5 Qxg7 21. Bxg7+ Kg8
22. Qd4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 Bf5 4. Nf3 e6 5. a3 Be7 6. Bd3 (6. c4 O-O 7. Nc3 c5
8. bxc5 Bxc5 9. Nh4 Bg6 10. Nxg6 fxg6 11. cxd5 Nxd5 12. Qb3 b6 13. Bc4 Qh4 14.
g3 Qh5 15. Nxd5 Qf3 {aschellen (1950)-valentin25/internet 2007}) 6... Bxd3 7.
cxd3 O-O $146 (7... a5 8. b5 c5 9. d4 c4 10. d3 cxd3 11. O-O O-O 12. Qxd3 Nbd7
13. Rc1 Ne4 14. Nc3 Nxc3 15. Bxc3 Nf6 16. a4 Qb6 17. Bb2 Rfc8 18. Ba3 Bxa3 19.
Qxa3 Ne4 20. Ne5 Qd8 21. Rxc8 Rxc8 22. Rc1 {
pcmvr (2775)-unnics (2420)/net-chess.com 2006/1-0 (46)}) 8. Bxf6 Bxf6 9. Nc3 d4
(9... e5 10. Qc2 $15) 10. Ne4 $11 b5 (10... dxe3 $142 $5 11. Nxf6+ Qxf6 12.
fxe3 Qg6 $11) 11. Nxf6+ $14 Qxf6 12. Nxd4 a6 (12... a5 13. O-O $14 (13. Nxb5
$143 axb4 14. O-O c6 $11)) 13. f4 Rd8 14. Qf3 Nd7 (14... c6 15. O-O $14) 15.
Rc1 $16 g5 $2 (15... Nb6 $142 $16) 16. Rxc7 Rac8 17. Rxc8 Rxc8 18. O-O e5 (
18... gxf4 19. Qb7 (19. Qxf4 $6 Qxf4 20. exf4 Kg7 $16) 19... Qd8 20. Qxa6 (20.
Rxf4 $6 Rc1+ 21. Rf1 Qc8 $18) 20... fxe3 21. dxe3 $18) 19. Qb7 Rd8 (19... Rb8
20. Qxd7 exd4 21. fxg5 Rd8 $18) 20. fxe5 Qxe5 21. Nc6 Qe8 22. Nxd8 Qxd8 23.
Qxa6 Qb8 (23... Qf8 24. Qxb5 Qe7 25. a4 $18) 24. Rf5 h6 (24... g4 $18) 25. Qxh6
f6 26. Qg6+ Kh8 (26... Kf8 27. Rxf6+ Nxf6 28. Qxf6+ Kg8 29. Qxg5+ Kh7 30. Qh4+
Kg6 31. Qg3+ Qxg3 32. hxg3 Kf6 $18) 27. Rf3 Qe5 28. Rh3# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "saetta"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 c5 4. e4 Nc6 (4... cxb4 5. Bc4 Ne7 6. Qh5+ g6 7. Qf3
Nec6 8. Ne2 Na6 9. O-O Nc7 10. axb4 b5 11. Bb3 Bxb4 12. d4 Qe7 13. Nbc3 Bb7 14.
dxe5 Nxe5 15. Qh3 a5 16. Nf4 a4 17. Ncd5 Bxd5 18. Nxd5 Nxd5 19. Bxd5 {
chuckhar (2310)-marekt (2190)/gameknot.com 2014/1-0 (37)}) (4... a6 5. Nc3 b5
6. bxc5 Bxc5 7. a4 b4 8. Nd5 Bb7 9. Bc4 Ne7 10. Qh5+ g6 11. Nxf6+ {
1-0 pierred-anony/internet 2014}) 5. Nc3 $146 (5. Bc4 cxb4 6. Bxg8 Rxg8 7. Qh5+
g6 8. Qxh7 Qe7 9. Qxg8 d6 10. Qxg6+ Qf7 11. Qxf7+ Kxf7 12. Nf3 Be6 13. O-O Be7
14. d4 Rd8 15. d5 Bg4 16. dxc6 bxc6 17. axb4 d5 18. h3 Be6 19. Rxa7 d4 {
Nylson-FabianW/playchess.de 2002/1-0}) (5. b5 Nce7 $11) 5... Nd4 (5... cxb4 $5
6. axb4 Bxb4 $15) 6. Nf3 (6. Nd5 Nc6 7. Bc3 cxb4 8. axb4 Nce7 $14) 6... Nxf3+ (
6... cxb4 7. axb4 Nxf3+ 8. Qxf3 Bxb4 9. Nd5 $14) 7. gxf3 (7. Qxf3 Ne7 $14) 7...
Bd6 (7... cxb4 $5 8. axb4 Bxb4 $11) 8. f4 cxb4 9. axb4 Bxb4 (9... exf4 10. Nd5
$14) 10. Nd5 $16 d6 $2 (10... Bd6 $142 11. fxe5 Bxe5 12. Bxe5 fxe5 13. Qh5+ Kf8
$16) 11. Bb5+ Bd7 12. Qg4 g6 (12... Bxb5 13. Qxg7 Bc6 14. Nxb4 Bxe4 $18) 13.
Qe6+ (13. Nxb4 $6 Bxb5 14. Qe6+ Kf8 $11) 13... Ne7 (13... Kf8 14. Bxd7 Bc5 $18)
14. Bxd7+ (14. Nxb4 $6 Bxb5 15. Nd5 Bc6 16. Nxf6+ Kf8 $18) 14... Qxd7 15. Nxf6+
Kd8 16. Qxd7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "saetta"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "50"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. Nf3 e4 4. Nd4 a5 (4... Nf6 5. Bb2 a5 6. b5 Bd6 7. Nc3 O-O
8. e3 c5 9. bxc6 bxc6 10. Be2 c5 11. Ndb5 Be5 12. O-O Nc6 13. f4 Bxc3 14. Nxc3
Rb8 15. Rb1 d4 16. Na4 Qd6 17. Qe1 Bd7 18. Bd1 Ne7 19. c4 {
b4_player (2210)-barok (1860)/GameColony.com 2003/1/2-1/2 (47)}) (4... c5 5.
bxc5 Bxc5 6. Bb2 Qb6 7. c3 Qxb2 8. g3 Bxd4 9. cxd4 Qxa1 10. e3 Qb2 11. Nc3 a6
12. Nxd5 Ra7 13. Bg2 Qxa3 14. O-O Bf5 15. f3 Ne7 16. Nc7+ Kd8 17. fxe4 Bg6 18.
Qc2 b5 19. h4 {Zdana,L (1800)-Foster,D (1655)/FICGS 2016/0-1}) 5. d3 $146 (5.
b5 Nd7 (5... Nf6 6. e3 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O c5 9. bxc6 bxc6 10. Bb2 Qb6 11.
Qc1 a4 12. c4 Na6 13. Nc3 Nc5 14. Qc2 Nb3 15. Rab1 Nxd4 16. exd4 Qa5 17. d3
exd3 18. Bxd3 dxc4 19. Bxc4 Bxh2+ 20. Kxh2 {
Wirowski,P (1665)-Sopur,L (2370)/Puchar Gor Sowich - OPEN A 2007/0-1}) 6. a4 c5
7. Nb3 c4 8. Nd4 Bc5 9. Bb2 Ne5 10. e3 Qf6 11. f4 exf3 12. Nxf3 Nxf3+ 13. Qxf3
Qxb2 14. Qxd5 Qxa1 15. Qxc5 Qxb1+ 16. Kf2 Qxc2 17. Qxc4 Qxd2+ 18. Kf3 Nf6 19.
Bd3 Bg4+ {Slurpme-Caissa/Live Game Caissa's Web 2004/0-1}) (5. b5 $5 $15) 5...
axb4 $17 6. axb4 $4 (6. dxe4 $142 dxe4 7. e3 $17) 6... Rxa1 $19 7. Na3 (7. Bb2
Ra2 8. Bc3 $19) 7... Bxb4+ 8. c3 Bxc3+ 9. Bd2 Rxd1+ 10. Kxd1 Bxd4 11. e3 Bc5
12. Nb5 exd3 13. Bxd3 Nd7 (13... c6 14. Nc3 $19) 14. Re1 c6 15. Nc3 Qh4 16. Rh1
Qxf2 17. Rf1 Qxg2 18. Na4 Qg4+ 19. Be2 Qxa4+ 20. Ke1 Qh4+ 21. Kd1 Qxh2 22. Be1
Qe5 23. Bd2 Qa1+ 24. Kc2 Qa2+ 25. Kd3 Qc4# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "blackdogs"]
[Black "rollerblade"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "19"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 Nf6 2. b4 e6 3. a3 a5 4. Bb2 $146 (4. b5 c5 (4... d5 5. a4 (5. Bf4 Be7 6.
e3 O-O 7. Bd3 c5 8. dxc5 Bxc5 9. Nf3 Nh5 10. Bg5 Nf6 11. O-O Qe7 12. Qd2 Nbd7
13. Rd1 b6 14. c4 dxc4 15. Bxc4 Bb7 16. Be2 e5 17. Qc3 e4 18. Nd4 Rac8 19. Nf5
Qe8 {Fritz 6 (2220)-Doctor 3.0/1-0 (39)}) 5... c6 6. Qd3 Ne4 7. Ba3 Bxa3 8.
Nxa3 Qe7 9. Qb3 Qb4+ 10. Qxb4 axb4 11. Nb1 cxb5 12. f3 Nd6 13. c3 b3 14. e3
bxa4 15. Ra3 Nd7 16. Bd3 Nb6 17. Ne2 Ndc4 18. Bxc4 Nxc4 19. Ra1 {
capacuba (2300)-davidloza (2455)/net-chess.com 2014/0-1}) 5. e3 Qc7 (5... d5 6.
Nf3 Nbd7 7. Bb2 c4 8. Nc3 Be7 9. Be2 O-O 10. O-O Qc7 11. Nd2 Nb6 12. a4 Bb4 13.
h3 Rd8 14. f4 Bd7 15. Qe1 Ne8 16. Qf2 Nd6 17. Rfd1 Be8 18. Bg4 Nxa4 19. Rxa4
Nxb5 20. Nxb5 {
the_great_omni (2270)-grasul2009 (2440)/gameknot.com 2014/0-1 (45)}) 6. c4 cxd4
7. exd4 d5 8. Nf3 dxc4 9. Qa4 Bd6 10. Nc3 Nd5 11. Bb2 Nb6 12. Qc2 O-O 13. Be2
Bf4 14. O-O a4 15. Bc1 N8d7 16. Ne4 Ra5 17. Rb1 f5 18. Bxf4 Qxf4 {
Moeckel,J-Hohlstein,W/TT-05 TSC 2003/0-1 (39)}) (4. b5 $142 $5 $11) 4... axb4
$17 5. axb4 Bxb4+ 6. Nd2 Rxa1 7. Bxa1 b6 (7... d5 8. e3 $17) 8. e3 (8. c3 Be7
$17) 8... Ne4 9. Ngf3 Bb7 10. Bb2 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "onamb"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "13"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. Bb2 Bb7 3. c4 e5 4. a3 $146 (4. Bxe5 Qg5 (4... Bxb4 5. Bxg7 d6 6.
Qa4+ {1-0 hen4daleko-seba150/kurnik 2014}) (4... Nf6 5. b5 Bd6 6. Bb2 O-O 7. e3
a6 8. a4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 c6 11. Nc3 cxb5 12. cxb5 Bc5 13. Nf3 d5 14.
d4 Bb4 15. Qb3 Bxc3+ 16. Qxc3 Nbd7 17. Be2 Qe7 18. O-O Ne4 19. Qb2 {
brother-ioni06/kurnik 2013/1-0 (52)}) 5. Nf3 Bxf3 6. gxf3 Qxe5 7. Bg2 Qxa1 8.
f4 c6 9. O-O Qxa2 10. Nc3 Qxc4 11. b5 Qxf4 12. bxc6 Nxc6 13. e3 Qg5 14. Nd5 Bd6
15. f4 Qg6 16. Qa4 Nge7 17. Nxe7 Bxe7 18. Kh1 O-O {
olawoj-bacebunis/kurnik 2013/0-1 (35)}) 4... a6 (4... f6 $5 $11) 5. Bxe5 $14
Nc6 6. Bb2 Nf6 7. Nf3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "vgomdysey"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "113"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. b5 a6 4. e4 axb5 (4... h6 5. c4 Nf6 6. Nc3 Nbd7 7. Nf3
Be7 8. Be2 b6 9. d4 a5 10. dxe5 dxe5 11. Nd5 Nxd5 12. cxd5 Bd6 13. O-O O-O 14.
Nd2 Re8 15. Nc4 Bc5 16. Kh1 Kf8 17. Bd3 Qg5 18. Bc1 Qg6 19. f4 {
crni47-janatara1/kurnik 2014/1-0 (70)}) 5. Bxb5+ Bd7 (5... c6 6. Bd3 Nf6 7. Ba3
Be7 8. h3 O-O 9. g4 b5 10. g5 Nfd7 11. c3 Bxg5 12. Nf3 Be7 13. h4 Na6 14. h5
Nac5 15. Bxc5 Nxc5 16. Bc2 Bg4 17. h6 g6 18. d3 Bg5 19. Nbd2 Qf6 20. Qe2 {
pinecrest1981-Blacknight/Live Game Caissa's Web 2004/0-1}) 6. Be2 $146 (6.
Bxd7+ Nxd7 7. Nf3 Ngf6 8. O-O Nxe4 9. Nc3 Nxc3 10. Bxc3 Be7 11. d3 O-O 12. Re1
Nf6 13. Qb1 Qc8 14. a4 Nd5 15. Bd2 Bf6 16. Ra2 Nb6 17. a5 Nd7 18. c3 {
1-0 Maly,G (1735)-Kreidilie,K (2000)/remoteschach.de 2011}) (6. Bxd7+ Nxd7 7.
Nf3 Ngf6 $11) 6... Nf6 $15 7. Nc3 c6 (7... Bc6 8. f3 $15) 8. Nf3 $11 h6 (8...
b5 9. a3 $11) 9. O-O Be7 10. d4 exd4 (10... Qc7 11. Qd3 $11) 11. Nxd4 O-O 12.
Kh1 (12. a4 Na6 $11) 12... b5 13. a3 Na6 14. Nb3 Qc8 15. f3 b4 (15... Nc7 16.
a4 $11) 16. axb4 (16. Bxa6 Rxa6 17. axb4 Rxa1 18. Bxa1 Qb7 $14) 16... Nxb4 $11
17. Bd3 (17. Rxa8 Qxa8 18. Qd2 Rb8 $11) 17... Nxd3 18. cxd3 (18. Rxa8 Nf2+ 19.
Rxf2 Qxa8 $11) 18... Qb7 $15 19. Qc2 $4 (19. Rb1 $15) 19... Nh5 $4 (19... Rab8
$142 $19) 20. Ne2 (20. Na5 Qb6 21. Nc4 Qc7 $11) 20... c5 (20... Rab8 21. Nec1
$15) 21. Rfb1 $11 Rfc8 (21... Be6 22. Nd2 Rxa1 23. Bxa1 $11) 22. g4 (22. Rxa8
Rxa8 23. d4 Ba4 $15) 22... Nf6 $15 23. Nf4 Ba4 24. Rxa4 $2 (24. Ra3 $142 $11)
24... Rxa4 $19 25. Bxf6 Bxf6 (25... gxf6 $6 26. Na5 Qd7 27. Nc4 $11) 26. Nd5
Rb8 (26... Bd8 $142 $5 $19) 27. Nd2 $15 Bb2 $4 (27... Rb4 28. Nxb4 cxb4 $15)
28. Nc4 (28. Qxa4 $142 Ra8 29. Rxb2 Rxa4 30. Rxb7 Ra1+ 31. Nb1 $18) 28... Ra2
$4 (28... Ra1 29. Rxa1 Bxa1 30. Nxd6 $19) 29. Nxd6 $4 (29. Ndb6 $142 $16) 29...
Qa7 30. Nc4 $4 (30. f4 $142 $17) 30... Qb7 (30... Be5 $142 $1 31. Rxb8+ Bxb8
32. Ne7+ Kh7 $19) 31. Nxb2 $4 (31. Ndb6 $142 $18) 31... Rxb2 $19 32. Rxb2 Qxb2
33. Qxc5 $4 (33. Qxb2 Rxb2 34. h4 $19) 33... Qa1+ (33... Ra8 $142 34. Qg1 Ra1
35. Qxa1 Qxa1+ 36. Kg2 Qb2+ 37. Kg3 Qd4 $19) 34. Kg2 $17 Qe5 $4 (34... Rb2+
$142 35. Kg3 Qe1+ 36. Kf4 Qd2+ (36... Rxh2 $4 37. Ne7+ Kf8 38. Kf5 $18) 37. Ke5
Rb8 $17 (37... Qxd3 $6 38. Qc8+ Kh7 39. Qf5+ Kg8 40. Qc8+ Kh7 41. Qf5+ Kg8 42.
Qc8+ $11)) 35. Ne7+ $18 Qxe7 36. Qxe7 Rb2+ (36... g6 37. d4 Rb2+ 38. Kg3 $18)
37. Kg3 Rb3 (37... Rd2 38. Qe8+ Kh7 39. Qxf7 $18) 38. Qe8+ (38. d4 Rb8 $18)
38... Kh7 39. d4 (39. Qxf7 $5 Rb5 $18) 39... f6 40. d5 Rb6 (40... Rd3 41. e5
fxe5 42. Qxe5 $18) 41. Qf8 (41. Qe7 Rb8 $18) 41... Rb1 42. Qc5 Kg8 (42... f5
43. gxf5 h5 44. Qe7 $18) 43. d6 Kf7 44. d7 Rd1 45. Qc7 Kg6 46. d8=Q (46. e5
Rxd7 47. Qxd7 h5 48. gxh5+ Kh7 49. exf6 Kh6 50. Qf5 gxf6 51. Qg6#) 46... Rxd8
47. Qxd8 h5 48. gxh5+ Kxh5 49. Qe8+ (49. Qg8 Kg6 50. Kf4 Kh6 51. Kf5 g5 52.
Qg6#) 49... Kg5 50. f4+ {White intends e5} Kh6 51. h4 (51. Qg8 Kg6 52. f5+ Kg5
53. Qxg7+ Kh5 54. Qg6#) 51... Kh7 52. e5 (52. h5 f5 53. e5 g6 54. Qf7+ Kh8 55.
h6 g5 56. Qg7#) 52... fxe5 53. fxe5 Kh6 54. h5 Kh7 55. Qg6+ Kg8 (55... Kh8 56.
e6 Kg8 57. e7 Kh8 58. e8=Q#) 56. h6 (56. e6 Kh8 57. e7 Kg8 58. e8=Q#) 56... Kf8
57. Qxg7+ (57. Qxg7+ Ke8 58. h7 Kd8 59. h8=Q#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. c4 bxc4 (2... a6 3. d4 bxc4 4. e4 d5 5. exd5 Qxd5 6. Nc3 Qe6+ 7.
Be3 Bb7 8. d5 Qd7 9. Bxc4 Nf6 10. Nf3 e6 11. dxe6 Qxd1+ 12. Rxd1 fxe6 13. b5
Bb4 14. Bd2 Bxf3 15. gxf3 axb5 16. Nxb5 Bxd2+ 17. Rxd2 {
knightmare (2665)-islanderfan (2010)/net-chess.com 2012/1-0}) 3. Bb2 $146 (3.
b5 d5 4. e4 e6 5. d4 Be7 6. Nc3 Nf6 7. e5 Ne4 8. Qc2 Nxc3 9. Qxc3 O-O 10. Nf3
Nd7 11. Be2 a6 12. bxa6 Bxa6 13. O-O c5 14. Be3 cxd4 15. Bxd4 Bc5 16. Rfe1 Bxd4
17. Qxd4 Qb6 {captainevans-tarzan111/kurnik 2013/0-1 (34)}) (3. e4 Bb7 4. Bxc4
Bxe4 5. Nf3 d5 6. Bb3 Nf6 7. d3 Bf5 8. O-O Bg4 9. h3 Bh5 10. Bb2 e6 11. a3 Be7
12. g4 Bg6 13. Ne5 O-O 14. f4 h6 15. Nd2 c5 16. bxc5 Bxc5+ 17. Kg2 Nbd7 {
wvmaniac-pushtiu/net-chess.com 2017/1-0}) (3. Nc3 e6 4. b5 a6 5. e4 axb5 6.
Nxb5 Ba6 7. Bxc4 c6 8. Na3 Nf6 9. Bxa6 Nxa6 10. e5 Ne4 11. Qf3 Ng5 12. Qg3 Nc5
13. d4 Nce4 14. Bxg5 Qa5+ {0-1 taiyozoku-chybol3/kurnik 2014}) 3... Nf6 4. Nf3
h6 (4... e6 5. Qa4 $15) 5. a4 (5. Qa4 e6 $15) 5... a6 6. Nc3 d6 (6... d5 7. b5
$17) 7. e3 (7. e4 e6 $15) 7... Be6 (7... e5 8. d3 cxd3 9. Bxd3 $15) 8. Nd4 (8.
Rc1 d5 $11) 8... Bd7 (8... Bg4 $142 $5 9. f3 e5 10. fxg4 exd4 11. exd4 d5 $17)
9. Bxc4 $14 e5 10. Nf3 c6 11. Qc2 (11. e4 Bg4 12. h3 Bh5 $11) 11... g5 (11...
d5 12. Be2 e4 13. Ne5 $15) 12. Ne2 (12. Qb3 Qe7 13. e4 g4 $11) 12... Bg7 (12...
d5 13. Bb3 e4 14. Ne5 $11) 13. Ng3 Nd5 (13... a5 14. bxa5 Rg8 15. d4 $14) 14.
Nf5 (14. Nh5 O-O 15. d4 g4 $14 (15... Nxb4 $4 16. Qg6 Nc2+ 17. Kd1 Nxe3+ 18.
fxe3 Qf6 19. Nxf6+ Kh8 20. Qh7#)) 14... Qf6 (14... Bxf5 $5 15. Qxf5 Qd7 16.
Qxd7+ Nxd7 $15) 15. Nxg7+ $14 Qxg7 16. Qb3 (16. Bxd5 cxd5 17. Qc7 g4 $16) 16...
Be6 (16... g4 17. Ng1 Nb6 18. d4 $11) 17. O-O f5 (17... g4 18. Ne1 $14) 18.
Rac1 (18. d3 g4 19. Nd4 Bf7 20. Nxf5 Qf6 $18) 18... Rf8 19. d3 Kd7 $2 (19... g4
20. Nd2 Qf7 21. d4 $14) 20. e4 (20. b5 $142 $5 axb5 21. axb5 $18) 20... fxe4 (
20... Nc7 $142 $16) 21. dxe4 $18 Rf4 $4 (21... Nc7 22. Bxe6+ Nxe6 $18) 22. exd5
(22. Bxd5 $6 cxd5 23. exd5 Bf5 $18) 22... cxd5 (22... Bg4 23. dxc6+ Nxc6 $18)
23. Bxd5 Bxd5 (23... Bf7 24. Rfd1 Ke7 25. Bxf7 Qxf7 26. Rc7+ Nd7 27. Rxd7+ Kxd7
28. Nxe5+ Kc7 29. Rc1+ Kb8 30. Nxf7 Ra7 31. Nxd6 Re7 32. Qg8+ Ka7 33. Qd8 Re1+
34. Rxe1 Re4 35. Qd7+ Kb6 36. a5#) 24. Qxd5 Ra7 25. Bxe5 (25. Nxe5+ Ke7 26.
Nc6+ Nxc6 27. Bxg7 Ne5 28. Bxe5 dxe5 29. Qc5+ Kf7 30. Qxa7+ Kg6 31. Qb8 Rf6 32.
Qe8+ Kf5 33. f3 Rf8 34. Qxf8+ Ke6 35. Rc6+ Kd7 36. Rfc1 e4 37. Rd6#) 25... Qg6
26. Bxf4 gxf4 27. Ne5+ Ke7 28. Nxg6+ Kd7 (28... Kf6 29. Qxd6+ Kg7 30. Nxf4 Nc6
31. Rfe1 Ne5 32. Qxe5+ Kh7 33. Qf5+ Kh8 34. Re8+ Kg7 35. Ne6#) 29. Qf7+ (29.
Qf5+ Kd8 30. Rc8#) 29... Kd8 30. Qf8+ Kd7 31. Qe7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "axxle"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "92"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. Bb2 d5 3. e3 Nc6 4. a3 a6 (4... e5 5. Nf3 Bd6 6. Bxb5 Bd7 7. Bxc6
Bxc6 8. Nxe5 Bxe5 9. Bxe5 Qg5 10. Bg3 Rc8 11. O-O Nf6 12. f4 Qg6 13. f5 Qg5 14.
Bf4 Qxf5 15. Bxc7 Qg6 16. Bd6 d4 17. g3 h5 18. exd4 h4 19. c4 {
GuestBTYG-GuestTZMF/freechess.org 2017/1-0 (47)}) 5. g3 $146 (5. Nf3 Qd6 (5...
g6 6. Bxh8 Nf6 7. Bxf6 exf6 8. Be2 d4 9. O-O Bb7 10. Re1 Bg7 11. exd4 Kf8 12.
c3 h5 13. d3 Ne7 14. Nbd2 c6 15. Ne4 Nd5 16. c4 Nf4 17. Nc5 Bc8 18. Qc2 Bg4 19.
Rad1 Bxf3 20. Bxf3 {elsh1403-ishti/kurnik 2011/1-0 (39)}) 6. Be2 e5 7. O-O Nf6
8. d3 Be7 9. c4 bxc4 10. dxc4 dxc4 11. Bxc4 Qxd1 12. Rxd1 Bd6 13. Nc3 O-O 14.
Nd5 Nxd5 15. Bxd5 Bb7 16. Bxc6 Bxc6 17. Nxe5 Bxe5 18. Bxe5 Rac8 19. Rac1 Ba4 {
surmavlod-edgalex/kurnik 2012/1/2-1/2 (62)}) (5. Nf3 $5 $14) 5... e5 $15 6. Bg2
Nf6 7. Ne2 Bg4 8. f3 Bh5 9. O-O Bg6 (9... Bd6 10. f4 $11) 10. d3 (10. f4 e4 $11
) 10... Bd6 11. Nd2 O-O 12. Rc1 (12. Nb3 a5 13. f4 Qe7 $11) 12... a5 $17 13.
bxa5 Rxa5 14. Nb3 Ra6 15. Nc3 Qb8 16. f4 exf4 17. exf4 Ne7 18. Ne2 (18. Nb1 Nd7
$15) 18... Ng4 (18... Bxa3 19. Ra1 Qb6+ 20. Bd4 $17) 19. Qd2 Nf5 20. Rf3 (20.
Ned4 Nfe3 21. Rfe1 Nxg2 22. Qxg2 Nf6 $17) 20... Re8 21. Re1 Bxa3 22. Bxa3 Rxa3
23. Nbd4 $2 (23. Ned4 Rxe1+ 24. Qxe1 b4 $17) 23... Qb6 (23... Qa7 $142 $5 24.
c3 Nxd4 25. cxd4 $19) 24. c3 (24. Kh1 $142 Nf6 25. Nxf5 Bxf5 26. Rff1 $19)
24... Nge3 $4 (24... Qa7 25. h3 b4 26. Kh1 bxc3 27. Nxc3 Rxe1+ 28. Qxe1 $19)
25. Kh1 $2 (25. Nc1 Rxc3 (25... Nxd4 26. cxd4 Qxd4 27. Rfxe3 $16) 26. Qxc3 Nxd4
27. Rfxe3 Rxe3 28. Rxe3 Ne2+ 29. Nxe2 Qxe3+ 30. Kf1 Bxd3 $17) 25... Ng4 (25...
Nxg2 26. Kxg2 Qc5 27. Nxf5 Bxf5 28. h3 $19) 26. h3 (26. Kg1 Qa7 $19) 26... Nge3
(26... Nf6 27. Nxf5 Bxf5 28. g4 $17) 27. Nxf5 (27. Nc1 $5 Raa8 28. Rfxe3 Nxe3
29. Rxe3 $14) 27... Nxg2 (27... Nxf5 28. g4 Nh4 29. Nd4 $15) 28. Kxg2 (28. Nh6+
gxh6 29. Kxg2 Qe6 $15) 28... Bxf5 $17 29. g4 (29. Nd4 Bd7 30. Rxe8+ Bxe8 $17)
29... Bd7 30. Nd4 (30. f5 Qf6 $19) 30... Rxe1 31. Qxe1 Qf6 (31... Qc5 32. Re3
Rxc3 33. Re7 $19) 32. Nf5 (32. Re3 Ra8 $19) 32... Kh8 (32... Kf8 33. Nd4 c5 34.
g5 $19) 33. Re3 (33. Qe7 $5 Qxe7 34. Nxe7 Rxc3 35. Nxd5 $17) 33... h6 $19 34.
Re5 Be6 35. d4 Kh7 (35... Kg8 36. Qh4 Kf8 37. Qe1 $17) 36. Qd2 g6 (36... b4 37.
Ne3 Rxc3 38. Nd1 $19) 37. Ng3 {White prepares the advance g5} (37. Nxh6 b4 38.
g5 bxc3 $15) 37... c6 (37... Bd7 38. f5 $17) 38. g5 hxg5 39. Rxg5 (39. fxg5 Qd8
$17) 39... Qe7 40. f5 Bd7 41. fxg6+ fxg6 42. Re5 $2 (42. h4 $142 $17) 42... Qh4
$19 43. Qe1 $2 (43. Kf2 b4 (43... Qxh3 44. Qe3 b4 45. Ne2 Qh2+ 46. Kf3 $19) 44.
Qe3 Qf6+ (44... Bxh3 $6 45. Re7+ Kg8 46. Rb7 Ra2+ 47. Ke1 Ra1+ 48. Kd2 bxc3+
49. Kd3 Bf5+ 50. Nxf5 Qe4+ 51. Kxc3 Ra3+ 52. Rb3 Rxb3+ 53. Kxb3 gxf5 54. Qg3+
Kf7 55. Qc7+ Qe7 56. Qf4 $19) (44... Qxh3 $6 45. Re7+ Kg8 46. Re8+ Bxe8 47.
Qxe8+ Kg7 48. Qe7+ Kh6 49. Qf8+ Kh7 50. Qe7+ Kh8 51. Qe5+ Kh7 52. Qe7+ Kh6 53.
Qf8+ Kh7 54. Qe7+ $11) 45. Kg2 Rxc3 $19) 43... Ra2+ (43... Bxh3+ 44. Kf3 b4 45.
Re7+ Kg8 $19) 44. Kg1 Bxh3 (44... Qxh3 45. Re2 Rxe2 46. Nxe2 Qg4+ 47. Ng3 $19)
45. Re7+ Kg8 46. Re8+ $2 (46. Qe5 $142 Ra1+ 47. Kf2 Rf1+ 48. Ke3 Re1+ 49. Ne2
Qh6+ 50. Kf2 Rf1+ 51. Kg3 $19) 46... Kf7 (46... Kf7 47. Re3 Rg2+ 48. Kh1 Rc2
$19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "kylier"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "22"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 b5 3. Nc3 (3. e3 a6 4. Nc3 e6 5. Bd2 Bxb4 6. Nxb5 Bxd2+ 7. Qxd2
axb5 8. Bxb5+ c6 9. Be2 Nf6 10. a4 O-O 11. a5 h6 12. Nf3 Ne4 13. Qb4 Ba6 14. c4
Bxc4 15. Bxc4 dxc4 16. Qb7 Rxa5 17. O-O Rxa1 {
Lotter,C (2140)-Master,H (2150)/remoteschach.de 2006/0-1}) 3... a6 (3... Qd7 4.
Bf4 c6 5. Nf3 h6 6. h3 Nf6 7. Ne5 Qe6 8. e3 Ne4 9. Nxe4 dxe4 10. Be2 g5 11. Bh5
gxf4 12. Bxf7+ Kd8 13. Bxe6 Bxe6 14. exf4 Bg7 15. Qh5 Nd7 16. Nxc6+ Kc7 17.
Qxb5 Bf6 18. d5 {
nando (2115)-valerypavlovich (2100)/net-chess.com 2016/1-0 (34)}) 4. Bf4 $146 (
4. g3 Nf6 5. Nf3 e6 6. a3 {
1-0 pillsbury (2145)-aauerbach (1900)/net-chess.com 2014}) (4. a3 Nf6 $11) 4...
h6 (4... e5 $5 5. dxe5 d4 $15) 5. Qd2 Nf6 6. O-O-O (6. e3 e6 7. a3 c6 $11) 6...
Bf5 (6... e6 7. a3 $17) 7. e3 (7. h3 $5 $11) 7... e6 $17 8. g3 $2 (8. a3 $17)
8... Ne4 $4 (8... Bxb4 $142 9. Bd3 c5 10. Bxf5 Qa5 11. Nxb5 Bxd2+ (11... exf5
$6 12. c3 Qxb5 13. cxb4 $17) 12. Rxd2 axb5 $19) 9. Nxe4 $11 Bxe4 10. f3 Bg6 11.
c3 (11. Qc3 $5 $11) 11... a5 $15 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "kylier"]
[Black "grahamtrue"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "14"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 a6 3. Nc3 $146 (3. a4 c6 (3... Nc6 4. b5 axb5 5. c3 bxa4 6. Rxa4
Rxa4 7. Qxa4 Bd7 8. Qb5 Nxd4 9. Qxb7 Bc6 10. Qa7 Nb5 11. Qc5 Qd7 12. Na3 e5 13.
Qe3 e4 14. c4 dxc4 15. Nxc4 Bb4+ 16. Bd2 Bxd2+ 17. Nxd2 Nf6 18. g3 {
Hilpert,F (1710)-Benndorf,S (2000)/remoteschach.de 2004/0-1 (39)}) 4. e3 Qb6 5.
Bd2 e6 6. a5 Qd8 7. Be2 Nf6 8. Nf3 Ne4 9. O-O Nxd2 10. Nbxd2 Bxb4 11. Ne5 Bxa5
12. Bh5 g6 13. Be2 Nd7 14. Ndf3 Bc7 15. c4 Nxe5 16. dxe5 O-O 17. c5 b6 {
capacuba (2165)-bigal (2120)/net-chess.com 2008/1-0 (42)}) (3. Nf3 Nc6 (3...
Nf6 4. e3 b5 5. Nc3 Nc6 6. a3 Bb7 7. Bd3 e6 8. O-O Be7 9. e4 dxe4 10. Nxe4 O-O
11. Nxf6+ Bxf6 12. c3 Ne7 13. Bg5 Bxf3 14. Qxf3 Bxg5 15. Bxh7+ Kxh7 16. Qh5+
Bh6 17. g4 g6 18. Qh3 {itsmenow (2040)-dsteel (2130)/net-chess.com 2015/1-0})
4. a3 Bf5 5. Bb2 e6 6. Nbd2 Nf6 7. g3 h6 8. Bg2 Bd6 9. Ne5 O-O 10. c4 a5 11. b5
Nb8 12. O-O Nbd7 13. Nxd7 Qxd7 14. Rc1 b6 15. cxd5 exd5 16. Qb3 a4 17. Qf3 Ne4
{hinchbox (2195)-cyrilrussell (2585)/net-chess.com 2011/0-1 (43)}) (3. a3 Bf5
$11) 3... Nf6 4. e3 Bg4 5. Ba3 $4 (5. f3 $142 Bf5 6. g4 $15) 5... Bxd1 $19 6.
Kxd1 e6 7. Nce2 (7. Nf3 Bd6 $19) 7... a5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "kylier"]
[Black "dsteel"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "22"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 Nf6 3. c3 h6 $146 (3... g6 4. a4 a6 5. a5 Bg7 6. Nf3 O-O 7. Nbd2
Bf5 8. h3 Nbd7 9. g4 Be6 10. g5 Nh5 11. Rg1 b6 12. Nb3 Bf5 13. e3 Re8 14. Nh4
e6 15. Nxf5 exf5 16. Qf3 Nf8 17. b5 Qd6 18. Ba3 {marekt-Oxford/ICC 2003/1-0}) (
3... Bf5 4. h3 (4. Nf3 b6 5. Nbd2 e6 6. Nh4 Bg6 7. Nxg6 hxg6 8. Qc2 c5 9. bxc5
bxc5 10. Rb1 Nbd7 11. e3 c4 12. e4 Bd6 13. e5 Nxe5 14. dxe5 Bxe5 15. Nf3 Bd6
16. Be2 O-O 17. O-O Qc7 18. Bg5 Ng4 {Trkn-guest2541/ICC 2004/1-0}) 4... e6 5.
Nf3 Nbd7 6. Bf4 b6 7. e3 Bd6 8. Bxd6 cxd6 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Ne4 11. Nbd2
Ndf6 12. O-O Rc8 13. Qc2 Nxc3 14. Qd3 Nfe4 15. Rfc1 Rc7 16. Nxe4 Nxe4 17. Nd2
Nxd2 18. Qxd2 {amayfer (1830)-mippus (2215)/net-chess.com 2010/0-1 (33)}) (3...
Nc6 4. a4 g6 5. b5 Na5 6. e3 Bg7 7. Ne2 O-O 8. Ng3 Bf5 9. Be2 Be4 10. Nxe4 Nxe4
11. Bb2 c6 12. Nd2 Nf6 13. O-O Qc7 14. f4 e5 15. fxe5 Nd7 16. Bd3 f6 17. exf6
Rxf6 18. Rxf6 {7591wk-martinchess/kurnik 2012/0-1}) (3... a5 4. b5 $15) 4. e3 (
4. Nf3 Bf5 $11) 4... Bf5 5. c4 e6 6. c5 c6 7. a3 Be7 8. Nc3 O-O 9. Bd3 Bxd3 10.
Qxd3 Nbd7 11. Nf3 Re8 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rayfranke"]
[Black "jvanmechelen"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "117"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 f5 4. e3 Nf6 5. Nf3 g6 6. Nc3 Bg7 7. Be2 O-O 8. O-O (
8. Qb3 e4 9. c5+ d5 10. Nd4 c6 11. O-O-O Qe7 12. h4 Ng4 13. Rdf1 h5 14. f3 exf3
15. Nxf3 Nd7 16. Kb1 Ndf6 17. Ng5 Bd7 18. a3 Ne5 19. Ka2 Kh8 20. Qd1 b6 21. Na4
b5 22. Nc3 a5 {Kuehn-Markowski,T (2470)/Metz op 1995/0-1 (38)}) 8... Nc6 (8...
c6 9. d4 e4 10. Nd2 Be6 11. f3 d5 12. fxe4 dxe4 13. Qb3 Nbd7 14. Rfe1 Qe7 15.
a4 Qf7 16. Ba3 Rfd8 17. b5 Bh6 18. Nf1 Nb6 19. d5 cxd5 20. cxd5 Nbxd5 21. Nxd5
Nxd5 22. Bc4 Rac8 23. Rad1 {beciab70 (1690)-ikik2 (1750)/kurnik 2014/0-1 (33)})
9. b5 Ne7 10. a4 $146 (10. Qb3 Kh8 11. c5 h6 12. cxd6 cxd6 13. Rac1 {
1-0 Dopper,J-Kukula/corr 3GMMsemi-06 1998}) 10... h6 (10... e4 11. Nd4 $11) 11.
Qc2 g5 {Black plans f4} 12. d3 f4 13. Nd2 (13. d4 exd4 14. Nxd4 fxe3 15. fxe3
Qe8 $14) 13... Nf5 $11 14. exf4 (14. Nd1 a6 $11) 14... Nd4 15. Qd1 exf4 16. Nb3
Nxe2+ 17. Nxe2 (17. Qxe2 c6 $11) 17... f3 18. Ng3 (18. gxf3 $5 Qe8 19. Re1 $11)
18... fxg2 $17 19. Kxg2 Qd7 20. f3 (20. Kg1 Qh3 21. f3 Qh4 $15) 20... Qh3+ (
20... Nd5 $1 21. cxd5 Bxb2 $19) 21. Kg1 $15 Nh5 22. Bxg7 Nf4 (22... Nxg3 $143
23. Bxf8 Nxf1 24. Bxd6 (24. Qxf1 $6 Kxf8 25. Nd4 Qxf1+ 26. Rxf1 Bh3 $11) 24...
cxd6 25. Qxf1 Qxf1+ 26. Rxf1 $16) 23. Rf2 Kxg7 24. Nc1 (24. Ne2 Ng6 25. Ned4 a6
$17) 24... Bf5 (24... Qe6 25. Kh1 $17) 25. Rd2 (25. a5 a6 $17) 25... Bg6 26.
Qf1 (26. a5 Rae8 $17) 26... Rae8 27. Qxh3 Nxh3+ 28. Kg2 Nf4+ 29. Kf2 Re7 (29...
Ne6 30. Re2 $17) 30. Nge2 (30. d4 d5 31. cxd5 Ref7 $17) 30... Nxe2 31. Rxe2
Rxe2+ (31... Ref7 32. a5 $17) 32. Kxe2 Bh5 33. Nb3 (33. a5 a6 $17) 33... Bxf3+
(33... Rxf3 $5 34. Re1 Rh3+ 35. Kf1 Kf6 $19) 34. Ke3 $17 Bh5 35. Na5 (35. Nd4
Kg6 $17) 35... b6 (35... Re8+ $5 36. Kd4 Bf3 $17) 36. Nc6 a5 (36... Re8+ $5 37.
Kd4 Bf3 $17) 37. bxa6 $11 Ra8 (37... Re8+ 38. Kd2 Ra8 39. Nd4 $11) 38. Nd4 Bf7
(38... c5 39. Nf5+ Kf6 40. Nxd6 (40. Nxh6 $143 Kg6 (40... Rxa6 $6 41. Ng8+ Ke6
42. Rg1 $14) 41. Rb1 Rxa6 $15) 40... Rxa6 41. d4 cxd4+ 42. Kxd4 $11) 39. Nb5
$14 Rxa6 40. Nxc7 Ra5 41. Nb5 (41. Kd4 Kf8 $16) 41... d5 42. Kd4 dxc4 43. dxc4
Ra8 44. Nc3 Rc8 {The isolani on c4 becomes a target} (44... Kf6 45. Rb1 Ra6 46.
Rb4 $14) 45. Nd5 $16 Rc6 (45... Bxd5 46. cxd5 (46. Kxd5 $143 Rc5+ 47. Kd4 Kf6
$11) 46... g4 47. Ra2 $16) 46. Rb1 Bxd5 47. cxd5 (47. Kxd5 $6 Rf6 $14) 47...
Rf6 48. Kc4 (48. Ke5 Rf4 $16) 48... Kf7 $14 49. Re1 Rf2 50. h3 h5 51. Kb5 Rb2+
(51... Rf6 $5 $14) 52. Kc6 $16 g4 (52... Rh2 $5 $16) 53. hxg4 $18 hxg4 54. Re3
(54. d6 $142 $5 $18) 54... Rb4 $16 55. d6 Rxa4 $2 (55... Rc4+ 56. Kxb6 Rxa4 57.
d7 $18) 56. Kxb6 (56. d7 $142 Rc4+ 57. Kd5 $18) 56... Rd4 $16 57. Kc5 Rd2 (
57... Rd1 $14) 58. Rg3 (58. Kc6 $142 $5 $16) 58... Rc2+ (58... Ke6 $5 $11) 59.
Kd5 $14 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "alanwsp"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 c5 3. Bxe5 (3. b5 c4 4. Bxe5 Bc5 5. Bxg7 Nf6 6. Bxh8 Bxf2+ 7.
Kxf2 Ne4+ 8. Ke1 f6 9. e3 d5 10. Qh5+ Ke7 11. Qxh7+ Kd6 12. Ne2 Be6 13. Qxb7
Nd7 14. Qc6+ Ke7 15. Nd4 Bf7 16. Nf5+ Kf8 17. Nc3 Rc8 {
DEFFM-GuestFTSY/freechess.org 2018/1-0}) 3... cxb4 4. Nf3 Nc6 $146 (4... Bc5 5.
Bxg7 d5 6. Bxh8 f6 7. e3 Bg4 8. Be2 Nd7 9. Nd4 Bd6 10. Bxg4 Ne5 11. Bh5+ Nf7
12. Ne6 Qe7 13. Bxf7+ Kxf7 14. Nd4 Be5 15. Qh5+ Kf8 16. Qg4 Nh6 17. Qe6 Qxe6
18. Nxe6+ Kf7 19. Nd4 {
chevin-theartoffarting/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (35)}) 5. Bb2 Nf6 6. g3
(6. e3 d5 $11) 6... g6 (6... d5 7. Bg2 $15) 7. Bg2 $11 Bg7 8. d3 O-O 9. O-O h6
10. Nbd2 d5 11. Rb1 Be6 (11... Qa5 12. Ra1 $11) 12. c4 (12. a3 a5 $11) 12...
dxc4 13. dxc4 a5 (13... Bf5 14. Rc1 $15) 14. Qc1 (14. Qc2 Re8 15. e4 Qe7 $11)
14... Qd7 (14... Bf5 15. Ra1 $11) 15. Ne5 (15. Bxf6 Bxf6 16. Ne4 Bg7 $11) 15...
Nxe5 16. Bxe5 Rfd8 17. Bxf6 (17. Rd1 Qe7 $11) 17... Bxf6 18. Ne4 Bg7 19. Nc5
Qd4 {Attacks the isolani on c4} (19... Qd2 $5 20. Bxb7 Rab8 21. Nxe6 fxe6 $11)
20. Nxe6 $14 fxe6 21. Bxb7 (21. Qc2 Rac8 $14) 21... Ra7 (21... Rab8 22. e3 Qd3
23. Bf3 $11) 22. e3 Qe5 23. Bg2 Rc8 (23... Qc3 24. Be4 $11) 24. Rd1 Qc5 (24...
Rac7 25. Qc2 Kh7 26. Be4 $14) 25. Bh3 (25. Qc2 Kh7 26. Be4 Qg5 $16) 25... Kf7
26. Bf1 Rac7 27. Qc2 Qg5 28. Qa4 Bf6 29. Rd7+ Be7 30. Rbd1 Qc5 31. R1d4 Qc6 32.
Qd1 (32. Qxc6 Rxc6 33. Ra7 R8c7 34. Rxa5 Bf6 $18) 32... Rxd7 33. Rxd7 Rc7 34.
Rxc7 Qxc7 35. Bd3 Qe5 36. Qb1 Qg5 37. Qc2 h5 (37... Kg7 38. Qa4 $16) 38. h4 Qg4
39. Be2 (39. Kg2 e5 $18) 39... Qf5 40. Qxf5+ exf5 (40... gxf5 $2 41. Bxh5+ Kf8
42. Bd1 $18) 41. Kf1 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "geldridge"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "95"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. a3 Nf6 4. Nc3 Be7 5. d4 $146 (5. e4 Be6 (5... O-O 6. Nf3
Bg4 (6... Nc6 7. Bd3 Bg4 8. h3 Bh5 9. Nd5 Nd4 10. Nxe7+ Qxe7 11. g4 Nxg4 12.
hxg4 Bxg4 13. Bxd4 exd4 14. e5 dxe5 15. Bxh7+ Kh8 16. Bf5+ Kg8 17. Bxg4 f5 18.
Bh3 e4 19. Nxd4 Qe5 20. c3 e3 21. Qb3+ {ventil-tonildo/kurnik 2014/1-0}) 7. Be2
Nc6 8. O-O Qd7 9. d4 Bxf3 10. Bxf3 Nxd4 11. Nd5 c5 12. Bxd4 cxd4 13. Nxf6+ Bxf6
14. Bg4 Qc6 15. a4 a5 16. Qd2 axb4 17. Qd3 Rxa4 18. Rab1 Rfa8 19. Qh3 Qxe4 20.
Bf5 {sbeaul (2470)-chessnaif (2415)/net-chess.com 2016/1-0 (55)}) 6. Nf3 Nbd7
7. d4 c6 8. d5 Bg4 9. h3 Bh5 10. Be2 h6 11. dxc6 bxc6 12. O-O Nb6 13. Nh4 Bxe2
14. Qxe2 O-O 15. Nf5 Qd7 16. Rad1 Rfd8 17. Qd3 Bf8 18. f4 Qc7 19. fxe5 dxe5 {
the_great_omni (2230)-trango64 (1615)/gameknot.com 2014/1-0 (33)}) 5... exd4 6.
Na2 (6. Qxd4 Nc6 7. Qd2 O-O $15) 6... O-O (6... c5 7. c3 $17) 7. Bxd4 Nc6 8. c3
Re8 9. g3 a6 (9... Nxd4 10. cxd4 a5 11. Bg2 $17) 10. Bg2 Bd7 11. Nf3 Bf8 (11...
Nxd4 12. Nxd4 Qc8 13. O-O $15) 12. O-O Qe7 13. Be3 (13. c4 Be6 14. Qd3 Nxd4 15.
Nxd4 Bc8 $11) 13... Ng4 $17 14. Bf4 Rad8 (14... Qxe2 $5 15. Qxe2 Rxe2 $17) 15.
Nc1 Na7 (15... Nge5 16. Nd4 $15) 16. h3 (16. Bg5 $5 Nf6 17. Qd4 $14) 16... Ne5
$11 17. Nxe5 (17. Nd4 Nb5 $11) 17... dxe5 $15 18. Be3 (18. Bd2 $142 $5 $15)
18... Bxh3 $17 19. Qc2 Bxg2 20. Kxg2 b6 21. Nd3 Nb5 22. Qb3 (22. c4 Nd4 23.
Bxd4 exd4 $17) 22... e4 (22... Qf6 23. c4 Qc6+ 24. Kg1 $19) 23. Nf4 $17 g6 (
23... Qd7 24. Rh1 $17) 24. Rh1 (24. Nd5 Rxd5 25. Qxd5 Bg7 $11) 24... Bg7 $17
25. Rac1 Nd6 26. Nd5 Qd7 (26... Qe6 $142 27. c4 Rd7 $17) 27. Bg5 $14 Ra8 28.
Bh6 (28. Rxh7 $142 $1 Re6 29. Rch1 $14) 28... Re6 (28... Bh8 29. c4 $17) 29.
Nf4 (29. Bxg7 Kxg7 30. c4 Rd8 $11) 29... Bxh6 $17 30. Rxh6 Nf5 31. Rh3 Rd6 32.
Rch1 h5 33. e3 (33. Qc4 Re8 $17) 33... Ng7 (33... Rd2 34. c4 Nh6 35. Rf1 $17)
34. c4 c5 35. Nd5 Qf5 $4 (35... Qg4 $142 36. Qb2 Qf3+ 37. Kh2 cxb4 38. axb4 b5
$17) 36. Ne7+ $18 Kf8 37. Nxf5 Nxf5 38. Rd1 Re6 (38... Rxd1 39. Qxd1 cxb4 40.
g4 bxa3 41. gxf5 $18) 39. bxc5 bxc5 40. Rd5 (40. g4 Ng7 $18) 40... Rc8 (40...
Kg8 41. Rxc5 Rae8 42. Rc7 $18) 41. Qb7 Ne7 (41... Rce8 42. Rxc5 Kg7 43. Rc7 $18
) 42. Rh1 (42. g4 $142 Kg7 43. gxh5 Rh8 44. Rxc5 Rh6 $18) 42... Rcc6 (42... Kg8
43. Rb1 Kg7 44. Rd7 $18) 43. Rd8+ (43. Rd7 Rb6 44. Qa8+ Kg7 $18) 43... Kg7 44.
Qb2+ (44. Rd7 $142 Rb6 45. Qa7 Rb3 46. Rxe7 Rf6 $18) 44... f6 45. Rhd1 Rc7 (
45... Rb6 46. Qd2 Rb7 $18) 46. Qb8 Rcc6 (46... Rec6 47. R1d7 Rxd7 48. Rxd7 $18)
47. Rh8 (47. R1d7 Rc8 48. Rxc8 Kh6 49. Rh8+ Kg5 50. Qf4#) 47... Rb6 48. Qf8# {
mate} 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "anklebuster"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "83"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Na5 4. d3 e6 5. Bc3 (5. Nd2 Bd7 (5... Qf6 6. Bxf6
Nxf6 7. e4 Bb4 8. Rb1 Bc3 9. Ne2 Bxd2+ 10. Qxd2 dxe4 11. Qxa5 O-O 12. dxe4 {
1-0 Janek-terfig/internet 2017}) 6. a4 Nf6 7. e4 dxe4 8. dxe4 Bc5 9. c4 O-O 10.
e5 Ne8 11. Bd3 f6 12. Qh5 f5 13. Nh3 g6 14. Qh6 Be7 15. O-O b6 16. Ba3 Bxa3 17.
Ng5 Qe7 18. Rxa3 Qg7 19. Qh4 h6 {
jboger (2160)-mbarker (2320)/net-chess.com 2012/0-1 (43)}) 5... c6 6. a4 d4
$146 (6... b6 7. Nf3 Bc5 8. e3 Ne7 9. Bxg7 Rg8 10. Bf6 Qd7 11. g3 Rg6 12. Bc3
f6 13. Bg2 e5 14. O-O d4 15. exd4 exd4 16. Bxa5 bxa5 17. Nh4 Rg8 18. Qh5+ Ng6
19. Nd2 Bb7 20. Qxc5 Nxh4 21. bxc6 {elev-wisn7521/kurnik 2013/1-0}) 7. Bxa5 $2
(7. Bb2 $142 $15) 7... b6 $4 (7... Qxa5+ $142 8. Nd2 cxb5 9. axb5 Qxb5 $17) 8.
Bd2 $18 c5 9. Nf3 Bb7 10. c3 Nf6 11. cxd4 Bxf3 12. exf3 cxd4 13. g3 Bc5 14. Bg2
Nd5 15. O-O O-O 16. f4 Rc8 17. Qb3 Rc7 (17... Ne3 18. fxe3 dxe3 19. Kh1 exd2
20. Nxd2 $18) 18. Na3 Qd7 19. Nc4 f6 (19... Rfc8 20. f5 $1 $18) 20. Rfe1 (20.
f5 $142 Rd8 $18) 20... Rfc8 (20... Kh8 21. Nb2 Rd8 22. Re2 $18) 21. Rac1 (21.
f5 $142 $5 exf5 22. Nxb6 axb6 23. Bxd5+ Kh8 $18) 21... f5 (21... Kh8 22. Re2
Qf7 23. Rce1 $18) 22. Ne5 Qd6 23. Nc6 Nc3 (23... Kh8 $18) 24. Bxc3 Kh8 (24...
Re8 25. Bb2 a6 26. Rxe6 Rxe6 27. Re1 $18) 25. Bb2 (25. Rxe6 Qd7 26. Bb2 h6 $18)
25... a6 (25... Re8 26. Qd5 $1 Qd7 27. Qe5 $18) 26. Rxe6 Qd7 27. Rce1 (27. Ne5
Qd8 28. Rc6 Qf8 29. Nf7+ Kg8 30. Nd6+ Kh8 31. Nxc8 Qxc8 $18) 27... a5 (27...
axb5 28. Qxb5 h6 29. a5 $18) 28. Bd5 (28. Nxd4 Rf8 $18) 28... h6 29. Ne5 Qd8
30. Nf7+ $1 Rxf7 31. Re8+ $1 Rf8 (31... Qxe8 32. Bxf7 {Discovered attack}) 32.
Rxd8 Rfxd8 33. Be6 Rc7 (33... Re8 34. Re5 Rcd8 35. Bxf5 $18) 34. Bxf5 Rf8 35.
Be4 Re7 36. Qc4 (36. Qd5 $142 Ref7 37. Bxd4 Bxd4 38. Qxd4 Rf6 $18) 36... h5 37.
Bxd4 (37. Qd5 $142 Rxe4 38. Qxh5+ Kg8 39. Qd5+ Kh7 40. Qxe4+ Kh6 41. f5 Kh7 42.
f6+ Kh8 43. fxg7+ Kxg7 44. Qg4+ Kh7 45. Qh5+ Kg7 46. Qg5+ Kh7 47. Re6 Rf6 48.
Rxf6 Bf8 49. Qg6+ Kh8 50. Rxf8#) 37... Rc7 38. Bxc5 (38. Qd5 Rf6 39. Qxh5+ Kg8
40. Bh7+ Kh8 41. Bg6+ Kg8 42. Re8+ Rf8 43. Qh7#) 38... Rxc5 39. Qe6 h4 40. Qg6
Kg8 (40... Rcf5 41. Bxf5 Kg8 42. Be6+ Rf7 43. Qxf7+ Kh7 44. Qh5#) 41. Qh7+ (41.
Bd5+ $1 Rxd5 42. Re7 Rg5 43. Rxg7+ Kh8 44. Rh7#) 41... Kf7 $18 42. Qxh4 (42.
Qxh4 Re5 43. fxe5 Ke6 44. Bd5+ Kd7 45. Bc6+ Ke6 46. Qg4+ Kf7 47. Qf5+ Kg8 48.
Bd5+ Rf7 49. Qxf7+ Kh7 50. Qh5#) (42. Bg6+ Kf6 43. f5 Rh8 44. Re6+ Kg5 45.
gxh4+ Kg4 46. Bh5+ Kh3 47. Re3+ Kxh4 48. Re4+ Kg5 49. Qg6#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "acari"]
[Black "megadeux"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "10"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 $15 2. Bb2 d5 3. Bxe5 Bxb4 $4 (3... Nc6 $142 4. Bb2 Nxb4 $11) 4. Bxg7
$18 Nc6 5. Bxh8 Bf5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "100"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 Nf6 4. c4 dxc4 5. Bxc4 Bd6 6. d3 $146 (6. Qc2 O-O 7.
Ne2 Nbd7 8. Nbc3 Nb6 9. Bd3 Be6 10. Ne4 h6 11. Bb2 Nxe4 12. Bxe4 c6 13. d4 Nc4
14. dxe5 Bxe5 15. Bxe5 Nxe5 16. Rd1 Qe7 17. Qc3 Ng4 18. Nf4 Rad8 19. Bf3 Bf5
20. O-O Qe5 {
Steffens,O (2330)-Kumaran,D (2500)/Hastings Masters 1995/1/2-1/2 (42)}) (6. Nc3
O-O 7. Bb2 (7. h3 a5 8. b5 Nbd7 9. Nf3 e4 10. Nd4 Nb6 11. Ba2 Be5 12. Nde2 Bf5
13. Rb1 a4 14. O-O Qd7 15. Bb2 Bxh3 16. gxh3 Qxh3 17. Ng3 Bxg3 18. fxg3 Qxg3+
19. Kh1 Rad8 20. Qe2 Qh4+ 21. Kg1 Qg5+ {
pillsbury (2085)-splinterjuice (2550)/net-chess.com 2012/0-1 (31)}) (7. Nf3
Nbd7 8. d3 Qe7 9. e4 a5 10. b5 h6 11. O-O Nc5 12. Be3 Bg4 13. h3 Be6 14. Qc2
Bxc4 15. dxc4 c6 16. Nh4 Qe6 17. Rfd1 Rfd8 18. Nf5 Bf8 19. Bxc5 Bxc5 20. Rxd8+
Rxd8 21. Qa4 Bxf2+ {
Bulcourf,C (2205)-Zarnicki,P (2390)/Buenos Aires op GPI 1991/0-1 (58)}) 7...
Nbd7 8. Qc2 a6 9. Nf3 b5 10. Be2 Bb7 11. h4 c5 12. bxc5 Nxc5 13. Ng5 Bxg2 14.
Rg1 Bb7 15. f4 e4 16. d4 exd3 17. Bxd3 Nxd3+ 18. Qxd3 Be7 19. Qf5 g6 20. Qh3
Re8 {combijack (1800)-unrealness (2005)/gameknot.com 2015/0-1}) 6... O-O 7. Nc3
(7. Nf3 Bg4 $11) 7... Re8 (7... c6 8. Nf3 $15) 8. h3 (8. Nf3 Bg4 $11) 8... Be6
9. Bb2 Bxc4 (9... Nc6 10. Bxe6 Rxe6 11. Nf3 $11) 10. dxc4 $11 b6 11. Nf3 Nbd7
12. O-O e4 13. Nd4 Ne5 14. Rc1 (14. Qb3 $5 $11) 14... Nxc4 15. Qc2 Nxb2 16.
Qxb2 h6 (16... c5 17. Nf5 Be5 18. Rfd1 $17) 17. b5 (17. Nc6 Qd7 18. Nb5 a6 19.
Nxd6 cxd6 $15) 17... Qe7 18. Nb1 (18. Nf5 $5 Qe5 19. Nxd6 cxd6 20. Qd2 $17)
18... a6 (18... Qe5 19. g3 $19) 19. Nc6 $17 Qd7 (19... Qe6 20. Nc3 $17) 20.
bxa6 (20. a4 Qe6 $17) 20... Rxa6 $19 21. Qb5 Rea8 22. Rfd1 Ra5 $1 23. Qc4 $4 (
23. Nxa5 Qxb5 {Pinning} (23... Qxb5 {Deflection})) 23... Rc5 $19 24. Qd4 Qxc6
25. Rxc5 Qxc5 26. a4 (26. Qb2 Qe5 27. Qxe5 Bxe5 $19) 26... Qxd4 (26... Qe5 27.
Qxe5 Bxe5 28. f4 exf3 29. gxf3 Rxa4 30. f4 $19) 27. Rxd4 (27. exd4 $4 Rxa4 28.
Nc3 Rb4 $19) 27... Bc5 (27... Be5 $5 28. Rb4 $19) 28. Rc4 Kf8 (28... Re8 29.
Nc3 $19) 29. Nd2 (29. Nc3 Ba3 30. Nb5 Bd6 $19) 29... Ke7 (29... Ba3 $5 30. Nb1
Bb2 31. Nd2 $19) 30. Nxe4 Nxe4 31. Rxe4+ Kd7 32. g4 g6 33. Kg2 f6 34. h4 Bd6
35. f4 (35. Kf3 c6 $19) 35... Re8 (35... f5 $142 $5 36. Rd4 Ke6 37. gxf5+ gxf5
38. e4 $19) 36. Kf3 c5 37. Rc4 (37. Rxe8 Kxe8 38. e4 c4 $19) 37... Kc6 38. f5 (
38. Re4 Rxe4 39. Kxe4 c4 $19) 38... g5 39. hxg5 hxg5 40. Rc3 (40. Re4 Be5 41.
Rc4 Kd5 $19) 40... Ra8 41. Rc4 (41. Ra3 c4 42. Ra2 Kc5 $19) 41... Kd5 42. Re4 (
42. Rc1 Rxa4 43. Rd1+ Kc6 $19) 42... c4 (42... Be5 $142 43. a5 Rxa5 44. Rxe5+
Kxe5 45. Ke2 $19) 43. Rd4+ Kc5 44. Ke2 Rxa4 45. Kd2 (45. Kf3 b5 $19) 45... c3+
$1 46. Kc2 (46. Kxc3 Be5 {Combination}) 46... Rxd4 47. exd4+ Kxd4 48. Kc1 (48.
Kb1 Kd3 49. Ka1 c2 50. Kb2 b5 51. Kb3 c1=Q 52. Ka2 Qc2+ 53. Ka1 Be5#) 48... Kd3
49. Kd1 (49. Kb1 c2+ 50. Kb2 b5 51. Kb3 c1=Q 52. Ka2 Qc2+ 53. Ka1 Be5#) 49...
Bf4 (49... c2+ 50. Ke1 Ke3 51. Kf1 Kf3 52. Ke1 c1=Q#) 50. Ke1 $19 c2 (50... c2
51. Kf1 c1=Q+ 52. Kf2 b5 53. Kg2 Ke2 54. Kh3 Qf1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "psam"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "130"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e3 Bb7 3. Nc3 (3. Qg4 Nf6 4. Qh3 e5 5. Bxb5 c6 6. Be2 Bxb4 7. Bb2
Qb6 8. Bxe5 Ne4 9. Bf3 d6 10. Bd4 c5 11. Bxg7 Bc8 12. Qh4 Nxd2 13. Nxd2 Rg8 14.
Qxh7 Rxg7 15. Qxg7 Be6 16. Bxa8 d5 17. Ngf3 Bc3 {
kirpicz-mtc6115/kurnik 2014/1-0 (47)}) 3... a6 4. d4 $146 (4. a4 c6 5. axb5
cxb5 6. Bb2 (6. Nf3 Nf6 7. Be2 e6 8. Ba3 Be7 9. O-O O-O 10. d4 d5 11. Ne5 Nc6
12. Nxc6 Bxc6 13. Qd3 Qc7 14. Nd1 Rac8 15. c3 Bb7 16. g3 Rfd8 17. f4 Ne4 18.
Bf3 Bf6 19. Rc1 Be7 20. Bxe4 dxe4 {wk1234-magdus06/kurnik 2013/1-0 (53)}) 6...
Nf6 7. Nf3 e6 8. Na2 g6 9. g3 Bg7 10. Bg2 O-O 11. O-O h5 12. Ne5 Bxg2 13. Kxg2
Ne4 14. d3 Nd6 15. Qf3 Ra7 16. Bd4 Rc7 17. Bb6 Bxe5 18. Bxc7 Qxc7 {
wk1234-longyear/playok.com 2012/1-0 (49)}) 4... e6 5. Nf3 $2 (5. a3 a5 6. bxa5
c6 $11) 5... Nf6 (5... Bxb4 6. Bd2 $17) 6. h3 (6. a3 $142 $11) 6... Bxb4 $17 7.
Bd2 O-O 8. a3 (8. a4 bxa4 9. Nxa4 Bxd2+ 10. Qxd2 Ne4 $17) 8... Bxc3 9. Bxc3 d6
10. Bd3 Nbd7 (10... Ne4 11. Bb4 $17) 11. O-O (11. a4 bxa4 12. Rxa4 c5 $17)
11... c5 12. dxc5 Nxc5 13. Re1 Nxd3 (13... e5 14. Be2 $19) 14. cxd3 $17 Rc8 15.
Rc1 e5 16. Qd2 (16. e4 Qe7 $17) 16... Qb6 (16... Bxf3 17. gxf3 Nd5 18. Bb2 $19)
17. Bb4 (17. Ba5 Qa7 18. e4 Qb8 $17) 17... Rfe8 {Black prepares e4} (17... Bxf3
18. gxf3 Rfe8 19. Rxc8 Rxc8 20. Rc1 $17) 18. Ba5 Qa7 19. Bb4 (19. e4 Rxc1 20.
Rxc1 d5 $17) 19... d5 (19... Bxf3 $142 $5 20. gxf3 Qd7 $19) 20. Rxc8 Bxc8 (
20... Rxc8 $6 21. Nxe5 Qb6 22. Rc1 $11) 21. Qc3 e4 22. dxe4 dxe4 23. Nd4 Nd5
24. Qc5 Qxc5 25. Bxc5 g6 26. Rd1 Nf6 (26... Bb7 27. Bb4 $17) 27. Nc6 h5 (27...
Nd7 $5 28. Ba7 f6 $15) 28. Rd6 $11 Nd7 29. Bd4 Nf8 30. Ne5 (30. Nb4 $5 $11)
30... Ne6 $17 31. Bb6 Kg7 32. Nc6 Bb7 (32... f6 33. Kf1 $17) 33. Ne5 (33. Nd8
Nxd8 34. Bxd8 Bc8 $15) 33... Re7 $17 34. Rd7 (34. Nd7 Bc8 35. Nc5 Nxc5 36. Bxc5
Rd7 $15) 34... Rxd7 35. Nxd7 f5 (35... h4 36. Kf1 $17) 36. Ne5 (36. h4 g5 $15)
36... Nf8 (36... g5 37. Nd7 $17) 37. f4 Bc8 (37... exf3 38. gxf3 Ne6 39. Kf2
$17) 38. Nc6 Nd7 39. Ba5 (39. Bd4+ Nf6 $17) 39... Nc5 40. Bb4 Nd3 41. Ba5 (41.
Bc3+ Kh6 $17) 41... Kh6 (41... Bb7 42. Ne5 $17) 42. Ne7 (42. h4 Be6 $17) 42...
Bd7 43. Kf1 (43. Nd5 $142 $19) 43... Nb2 $4 (43... Be6 44. Nc6 $19) 44. h4 $4 (
44. Bc3 $142 Na4 45. Ng8+ Kh7 46. Nf6+ Kg7 47. Bd4 $11) 44... Nc4 $19 45. Bb4
Nxe3+ 46. Kf2 Nc2 47. Bc5 (47. Nd5 Nxb4 48. axb4 Bc6 $19) 47... a5 48. g3 (48.
Nd5 Bc6 49. Ne3 $19) 48... b4 49. axb4 axb4 50. Nd5 b3 51. Nc3 Kg7 52. Ke2 Be6
(52... Kf6 53. Kd2 $19) 53. Kd2 Bc4 (53... Kf7 $142 $19) 54. Be3 $4 (54. Nd1
$19) 54... Kf6 (54... Nxe3 $142 55. Kxe3 b2 56. Kd4 $19) 55. Bc5 Ke6 56. Be3 (
56. Nd1 Kd5 57. Ba7 Na3 $19) 56... Kd6 (56... Nxe3 $142 57. Kxe3 b2 58. Kd4 $19
) 57. Ba7 Nb4 58. Kc1 (58. Nd1 Bd5 $19) 58... Nd3+ 59. Kd2 Kc6 60. Be3 Nb4 61.
Ba7 (61. Nd1 $19) 61... b2 62. Bd4 Bd3 63. Be5 (63. Nb1 Bxb1 64. Bxb2 Bd3 $19)
63... Nd5 (63... e3+ 64. Kxe3 Nd5+ 65. Nxd5 b1=Q $19 (65... Kxd5 $6 66. Bxb2
Bc4 67. Bd4 $11)) 64. Bb8 (64. Nb1 $19) 64... Nxc3 65. Kxc3 (65. Bd6 b1=Q 66.
Kxc3 Qc1+ 67. Kb4 Qb2+ 68. Ka4 Bc2+ 69. Ka5 Qb6#) 65... b1=Q (65... b1=Q 66.
Ba7 Qc1+ 67. Kd4 Qb2+ 68. Ke3 Kd5 69. Bd4 Qe2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "wstanevans"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 e5 3. a3 c6 4. c4 Be6 5. cxd5 cxd5 6. Bb2 f6 $146 (6... Bd6 7.
Bb5+ Nc6 8. Bxc6+ bxc6 9. h3 Nf6 10. Nf3 Nd7 11. O-O O-O 12. d3 Rb8 13. Nc3 f5
14. Qc2 c5 15. bxc5 Bxc5 16. Na4 e4 17. dxe4 fxe4 18. Nd4 Bxd4 19. Bxd4 Qa5 20.
Bc3 Rbc8 21. Bxa5 {
pillsbury (2285)-geldridge (2340)/net-chess.com 2016/1/2-1/2 (55)}) (6... Bd6
7. Nf3 f6 8. Nc3 $11) 7. d3 (7. d4 e4 $11) 7... Bd6 8. h3 (8. d4 Nc6 $11) 8...
Ne7 9. Nf3 O-O 10. Be2 a6 11. O-O b5 12. Re1 Nd7 13. Bf1 (13. Qd2 Nb6 $15)
13... Rc8 14. Qb3 (14. Nc3 Qe8 $15) 14... Bf7 15. Qd1 Bb8 (15... Rc6 16. Nc3
$15) 16. Qd2 Rc6 17. Nc3 f5 {Black prepares e4} (17... Qb6 18. Be2 $15) 18.
Rac1 (18. a4 bxa4 19. Nxa4 Bh5 $11) 18... e4 (18... Qc7 19. g3 $15) 19. dxe4
dxe4 20. Nd4 Rg6 (20... Nb6 21. Qe2 Qc7 22. g3 $11) 21. Nde2 (21. a4 bxa4 22.
Nxa4 Ne5 $14) 21... Bc4 (21... Ne5 22. Nd4 $15) 22. Nd4 (22. Nf4 Bxf4 23. Bxc4+
bxc4 24. exf4 Nb6 $11) 22... Ne5 $15 23. Qd1 $2 (23. Qc2 Qc7 24. g3 Bxf1 25.
Rxf1 Nd3 $17) 23... Bxf1 (23... Qd6 24. g3 Bxf1 25. Rxf1 $19) 24. Kxf1 (24.
Rxf1 Nd3 25. Qb3+ Kh8 $15) 24... Nc4 (24... Nd3 $142 $5 $19) 25. Qb3 $15 Qd6 (
25... Nd5 26. Red1 Nxc3 27. Rxc3 $17) 26. g3 (26. Ncxb5 axb5 27. Nxb5 Qh2 28.
Qxc4+ Kh8 $15) 26... Kh8 $15 27. Nce2 $4 (27. Red1 $142 $15) 27... Nd2+ $19 28.
Kg2 Nxb3 29. Rc3 (29. Nxb3 Nd5 30. Kf1 $19) 29... Nxd4 30. Nxd4 Nd5 (30...
Rxg3+ $142 31. fxg3 Qxg3+ 32. Kf1 Qxh3+ 33. Ke2 Qg2+ 34. Kd1 Qxb2 35. Rc2 Qxa3
36. Ne6 $19) 31. Rc6 Rxg3+ $1 32. fxg3 (32. Kf1 Qd7 33. fxg3 $19) 32... Qxg3+
33. Kf1 Nxe3+ 34. Rxe3 Qxe3 35. Ne6 Qxh3+ 36. Ke2 Qg2+ (36... Qd3+ 37. Kf2 Bg3+
38. Kg1 Qe3+ 39. Kh1 Qf3+ 40. Kg1 Qf2+ 41. Kh1 Qf1#) 37. Kd1 $19 Rg8 (37...
Rd8+ 38. Bd4 e3 39. Kc1 Qxc6+ 40. Kb2 Qxe6 41. Bc3 e2 42. Ka1 Qb3 43. Bxg7+
Kxg7 44. a4 e1=Q#) 38. Bxg7+ Rxg7 39. Nxg7 Kxg7 40. Rxa6 Qf3+ (40... Qf1+ 41.
Kc2 Qe2+ 42. Kc1 Bf4+ 43. Kb1 Qd1+ 44. Ka2 Qc2+ 45. Ka1 Be5#) 41. Kd2 (41. Ke1
e3 42. Ra7+ Kf8 43. Rf7+ Kxf7 44. a4 Bg3#) 41... Qd3+ 42. Ke1 (42. Kc1 Bf4+ 43.
Kb2 Qd2+ 44. Kb3 Qd1+ 45. Ka2 Qc2+ 46. Ka1 Be5#) 42... Bg3# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "polog"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "68"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 e4 4. Bb2 f6 5. Qh5+ g6 6. Qe2 $146 (6. Qd1 h5 7. c4 c6
(7... Ne7 8. cxd5 Nxd5 9. Nc3 Nxc3 10. Bxc3 Nc6 11. Bb5 Bd7 12. Bc4 Ne5 13.
Bxe5 fxe5 14. Qb3 Qe7 15. Ne2 O-O-O 16. O-O Bg4 17. b5 Bxe2 18. Bxe2 c6 19.
bxc6 b6 20. Ba6+ Kc7 21. Bb7 Rd3 22. Qc4 {
baudrey-crazysherpa/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (33)}) 8. cxd5 Qxd5 9. Nc3
Qg5 10. Nxe4 Qh6 11. Rc1 g5 12. Bc4 Rh7 13. Bxg8 Re7 14. Nxf6+ Kd8 15. Qc2 Bg7
16. Qd3+ Nd7 17. Nxd7 Bxd7 18. Bxg7 Qxg7 19. Bb3 Kc7 20. Ne2 Rd8 {
lican-rolixxx/kurnik 2013/0-1 (33)}) 6... Bg7 (6... a5 7. b5 $11) 7. d4 Nc6 (
7... a5 8. b5 $11) 8. c4 Be6 9. b5 (9. Nc3 Nge7 $14) 9... Nb8 (9... Nce7 10.
Nc3 $11) 10. c5 (10. cxd5 Bxd5 (10... Qxd5 $143 11. Nc3 Qd8 12. Qc2 $16) 11.
Nc3 Ne7 $14) 10... c6 11. a4 cxb5 (11... Ne7 $142 $11) 12. g3 (12. Qxb5+ $142
Qd7 13. Qxd7+ Kxd7 14. Ne2 $14) 12... bxa4 $17 13. Rxa4 Qd7 14. Rb4 (14. Nc3
Ne7 $17) 14... a5 (14... Nc6 $142 15. Ra4 Nge7 $17) 15. Nc3 $4 (15. Rb6 $142
Nc6 16. Qb5 $17) 15... axb4 $19 16. Nb5 Ne7 17. Qc2 (17. Nd6+ Kd8 $19) 17...
Nec6 (17... O-O 18. Qb3 $19) 18. Nd6+ Kf8 (18... Kd8 19. h3 $19) 19. Qb3 (19.
h4 b6 $1 $19) 19... f5 20. Nh3 Bf6 (20... b6 21. Nf4 $19) 21. Nf4 Be7 22. Nxe6+
Qxe6 23. Nxb7 (23. Nb5 Na6 $19) 23... Ra7 24. Nd6 Bxd6 25. cxd6 Qxd6 26. Bg2 (
26. Be2 Kg7 $19) 26... Na5 27. O-O (27. Qa4 $19) 27... Nxb3 28. h3 Ra2 29. Bc1
Nxc1 30. Rxc1 Kf7 31. h4 Na6 (31... b3 32. Rb1 b2 33. Rxb2 Rxb2 34. h5 Qb4 35.
Kh1 Qe1+ 36. Kh2 Qxf2 37. Kh3 g5 38. Bxe4 Qh2#) 32. Bf1 b3 33. Kg2 b2 34. Rb1
Rc8 (34... Rc8 35. h5 Rc1 36. Rxb2 Rxb2 37. Be2 Rxe2 38. h6 Rxf2+ 39. Kxf2 Rc2+
40. Kf1 Qb6 41. g4 Qb1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "ziggyblitz"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 Nf6 4. h3 Bd6 5. Bb5+ $146 (5. Bb2 O-O (5... b6 6. c4
Bb7 7. Be2 Nbd7 8. cxd5 Bxd5 9. Nf3 O-O 10. Nc3 Bb7 11. O-O Re8 12. Nb5 a6 13.
Nxd6 cxd6 14. d4 Rc8 15. dxe5 dxe5 16. Rc1 e4 17. Nd4 Ne5 18. Rxc8 Qxc8 19. Qd2
b5 20. Rc1 {pierre-MrHalo/chesshere.com 2008/1-0}) 6. c4 c6 7. Nf3 Qe7 8. Be2
a5 9. b5 Nbd7 10. O-O e4 11. Nd4 Ne5 12. f4 exf3 13. Nxf3 Ne4 14. cxd5 cxd5 15.
Nc3 Nxc3 16. Bxc3 b6 17. Qb3 Bb7 18. a4 Rac8 19. Rac1 Rc7 {
ekosachro (2420)-totoarias (2595)/net-chess.com 2015/0-1 (50)}) 5... c6 6. Ba4
(6. Be2 a5 7. b5 O-O $17) 6... Be6 7. Ne2 O-O 8. d3 Nbd7 9. O-O b5 10. Bb3 a5
11. bxa5 Rxa5 12. Bd2 Ra8 13. Nbc3 (13. f4 Nb6 $17) 13... Rxa3 14. Rxa3 Bxa3
15. Qa1 (15. f4 exf4 16. Nxf4 Qe7 $17) 15... Qa8 16. Bc1 (16. f4 exf4 17. Nxf4
Bd6 $17) 16... Bxc1 17. Qxc1 Qa5 18. Qa1 Ra8 19. Qxa5 Rxa5 20. d4 h6 (20... b4
21. Na2 exd4 22. exd4 $17) 21. Na2 (21. f4 exf4 22. Nxf4 Nf8 $17) 21... e4 (
21... c5 22. dxc5 Nxc5 23. Nb4 $19) 22. Nf4 Kf8 (22... c5 23. dxc5 Nxc5 24. Nb4
$17) 23. Nc3 (23. Nb4 Nb8 $17) 23... Nb6 (23... Ke7 24. Na2 $19) 24. Na2 Bd7
25. Nc3 Ke7 26. Nfe2 h5 27. Nf4 (27. Rb1 Ra3 $19) 27... g6 (27... h4 28. Na2
$19) 28. Nfe2 g5 29. f4 (29. Rb1 Kd6 $19) 29... g4 (29... exf3 30. Rxf3 h4 31.
Rf1 $19) 30. hxg4 (30. h4 Kd6 $19) 30... Nxg4 31. Nd1 Ra1 32. Nec3 Nc8 33. Ne2
Nd6 34. g3 Nf5 35. Kg2 (35. Nf2 Rxf1+ 36. Kxf1 Ngxe3+ 37. Ke1 Ng2+ 38. Kd1 $19)
35... Nfxe3+ 36. Nxe3 Nxe3+ 37. Kh2 (37. Kf2 Nxf1 38. Nc3 $19) 37... Rxf1 38.
Ba2 Rf2+ 39. Kg1 Rxe2 (39... Rxe2 40. Kh1 Bg4 41. Kg1 Bf3 42. Bc4 Rg2+ 43. Kh1
Nf5 44. Bxd5 Nxg3#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "vitorcosta"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "80"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 Nf6 3. d4 Bg7 4. d5 (4. c3 Nc6 5. Nf3 d5 6. Qa4 O-O 7. b5 Nb8
8. e3 Ne4 9. Bd3 Bg4 10. h3 Bxf3 11. gxf3 Ng5 12. Ke2 Qd6 13. Nd2 Qf6 14. h4
Ne6 15. Rag1 h5 16. Qc2 Nd7 17. e4 Nf4+ 18. Kf1 c6 {
grahamtrue-princeflash/net-chess.com 2017/0-1 (49)}) 4... O-O (4... e6 5. Nc3
Nxd5 6. Nxd5 Bxb2 7. Rb1 Bg7 8. Nxc7+ Qxc7 9. e4 Bc3+ 10. Ke2 Nc6 11. a3 Nd4+
12. Ke3 f5 13. Nf3 f4+ 14. Kd3 d5 15. exd5 exd5 16. Qe1+ Bxe1 17. Rxe1+ Ne6 18.
Kd2 O-O 19. c3 {Bell,A-Teske,C/compuserve 1997/0-1}) 5. c4 $146 (5. g3 d6 6.
Nf3 c5 7. b5 Qa5+ 8. Bc3 Qxb5 9. Na3 Qa4 10. Qc1 Nxd5 11. Bxg7 Kxg7 12. c4 Nb4
13. Bg2 Qxa3 {0-1 Lubtschenko,W (1680)-Khan,N (1770)/Perth Metro CC-chB 2006})
5... d6 6. Nd2 a5 7. b5 c6 (7... Nbd7 8. Ngf3 $15) 8. dxc6 bxc6 9. a4 Qb6 10.
e3 Ne4 $4 (10... Bf5 $142 $11) 11. Bxg7 $18 (11. Nxe4 $6 Bxb2 12. Rb1 Bg7 $11)
11... Nxd2 12. Bxf8 (12. Kxd2 $6 Kxg7 13. Ke1 c5 $11) (12. Qxd2 $143 Kxg7 13.
Qd4+ Qxd4 14. exd4 cxb5 15. cxb5 Nd7 $14) 12... Nxf1 13. Bxe7 (13. Bh6 $142 $5
Be6 14. Rc1 Nxe3 15. Bxe3 c5 $18) 13... Nxe3 14. fxe3 (14. Qd3 Nf5 15. Bxd6 Nd7
$18) 14... Qxe3+ 15. Qe2 $4 (15. Ne2 $142 Qxe7 16. O-O $18) 15... Qc3+ $17 16.
Kf2 Qxa1 17. Bxd6 $2 (17. Qe4 Bf5 18. Qf4 cxb5 19. Bxd6 bxc4 20. Qxc4 $19)
17... Qd4+ $19 18. Qe3 Qxd6 19. c5 (19. Qe8+ Qf8 20. Qxf8+ Kxf8 $19) 19... Qf6+
20. Qf3 $4 (20. Nf3 Nd7 21. Rd1 Qf5 22. bxc6 Nf6 23. Rd8+ Kg7 $19) 20... Qxf3+
(20... Qh4+ $142 21. Qg3 Qxa4 $19) 21. Nxf3 cxb5 22. axb5 Nd7 23. c6 Nb6 24.
Nd4 (24. Ke3 Be6 $19) 24... a4 25. Ra1 a3 26. c7 $2 (26. Nc2 a2 27. Ke3 $19)
26... Nd5 27. Nc6 Bd7 (27... Kf8 28. Ke1 $19) 28. h3 (28. Nb8 Be6 (28... Nxc7
$6 29. Nxd7 Nxb5 30. Nb6 $19) 29. Na6 a2 $19) 28... Bxc6 29. bxc6 Nxc7 30. g4 (
30. Ke3 Kf8 31. Kd4 Ke7 $19) 30... a2 31. h4 (31. Ke3 f5 $19) 31... Kf8 (31...
Nd5 32. Ke2 $19) 32. h5 (32. Ke3 Nd5+ 33. Kd2 Ra6 $19) 32... Ke7 (32... gxh5
33. gxh5 Ke7 34. Ke3 $19) 33. Ke2 (33. hxg6 hxg6 34. Ke3 Nd5+ 35. Kd2 Ra3 $19)
33... Kd6 (33... gxh5 34. gxh5 Nd5 35. Kd3 $19) 34. Ke3 (34. hxg6 hxg6 35. Kd3
Ne6 $19) 34... Kxc6 (34... gxh5 35. gxh5 f5 36. h6 $19) 35. hxg6 hxg6 36. Ke4 (
36. Kd2 f5 37. gxf5 gxf5 $19) 36... Nb5 (36... Na6 37. Kd3 $19) 37. Ke5 (37.
Kd3 f5 38. gxf5 gxf5 39. Rc1+ Kd5 $19) 37... Kc5 38. Kf6 Ra7 39. g5 Nd4 40. Ke5
(40. Kg7 Kd5 $19) 40... Nb3 (40... Nb3 41. Rxa2 Rxa2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "dmarsh"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "106"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. e3 Nf6 4. d3 (4. Be2 Bd6 5. Nf3 c6 6. d3 b5 7. Nc3 Bb7 8.
O-O Nbd7 9. d4 e4 {tata (2000)-dennism (2100)/net-chess.com 2008}) 4... Bd6
$146 (4... c5 5. bxc5 Bxc5 6. h3 O-O 7. Nf3 Re8 8. Be2 h6 9. O-O Nc6 10. Bb2
Bf5 11. Nc3 Rc8 12. Na4 Bd6 13. Re1 b5 14. Nc3 a6 15. Na2 Qc7 16. c3 Rcd8 17.
Rc1 a5 18. d4 Qb6 19. dxe5 {pillsbury-mpenga/net-chess.com 2017/0-1 (50)}) 5.
c4 O-O 6. c5 Be7 7. h3 (7. Bb2 Nc6 $15) 7... c6 (7... a5 8. Bb2 $15) 8. Bb2 $15
e4 (8... Nbd7 9. Nf3 Qc7 10. Qa4 $15) 9. d4 (9. Nd2 b6 $15) 9... b6 $15 10. Nc3
g6 (10... a5 11. b5 $15) 11. Nge2 Ba6 12. a4 (12. f3 h6 $11) 12... Bc4 13. Ng3
(13. a5 bxc5 14. bxc5 Na6 $15) 13... Bxf1 $17 14. Nxf1 bxc5 (14... a5 15. b5
bxc5 16. Ba3 cxd4 17. Qxd4 Bxa3 18. Rxa3 $17) 15. dxc5 (15. bxc5 $142 $5 Na6
16. Nd2 $15) 15... a5 $17 16. Nd2 $2 (16. b5 $142 $5 Nbd7 17. Nd2 $17) 16...
axb4 $19 17. Ne2 Bxc5 18. O-O Nbd7 (18... Be7 19. f3 $19) 19. Nb3 (19. Bxf6
Qxf6 20. Nxe4 dxe4 21. Qxd7 Bd6 $19) 19... Re8 (19... Bd6 $142 $5 $19) 20. Nxc5
Nxc5 21. Nd4 $2 (21. Qd4 Nb3 22. Qxf6 Qxf6 23. Bxf6 Nxa1 24. Rxa1 Ra5 $19)
21... Qc7 $4 (21... Nd3 22. Qc2 c5 23. Nb5 $19) 22. a5 $2 (22. Nc2 Nfd7 23.
Nxb4 Ra5 $17) 22... Rxa5 (22... Nd3 $142 23. Qc2 c5 $19 (23... Rxa5 $6 24. Rxa5
Qxa5 25. Qxc6 Nxb2 26. Qxf6 $19) (23... Nxb2 $6 24. Qxb2 c5 25. Rfc1 $19)) 23.
Rxa5 $17 Qxa5 24. Nxc6 Qb6 25. Nd4 (25. Nxb4 $142 $5 Qxb4 26. Bxf6 $17) 25...
Ra8 26. Qe2 Ra2 27. Rb1 (27. Ra1 Rxa1+ 28. Bxa1 Nfd7 $19) 27... Qb8 (27... Nd3
28. Qd2 $19) 28. Ra1 (28. Qd1 Qd6 29. Nb5 Qe6 $19) 28... b3 (28... Qa8 29. Qd1
$19) 29. Rxa2 (29. Nxb3 $142 $5 Qxb3 30. Bxf6 Rxa1+ 31. Bxa1 $19) 29... bxa2
30. Qc2 (30. Nc6 Qa8 31. Bxf6 Qxc6 32. Ba1 $19) 30... Nd3 31. Nb3 Nxb2 32. Qxb2
Qxb3 $1 33. Qxb3 (33. Qxb3 a1=Q+ {Decoy}) 33... a1=Q+ 34. Kh2 Qe5+ 35. g3 Qf5
36. Qb2 Qf3 37. Qb8+ (37. Kg1 h5 $19) 37... Kg7 38. Qb2 g5 39. Qd2 h5 40. Qb2
Kg6 41. Qc2 Nh7 (41... h4 $142 $5 42. gxh4 gxh4 43. Qa2 $19) 42. Kg1 f5 43. Qd2
Nf6 44. Qd4 (44. Kh2 h4 45. gxh4 g4 46. hxg4 Nxg4+ 47. Kg1 Qh3 $19) 44... h4
45. gxh4 gxh4 46. Qe5 Qxh3 47. Qh2 (47. Qf4 Qg4+ 48. Qxg4+ Nxg4 $19) 47...
Qxh2+ 48. Kxh2 Ng4+ 49. Kg2 Kg5 50. f4+ exf3+ $1 51. Kxf3 h3 52. Kg3 Nxe3 53.
Kxh3 (53. Kf2 Ng4+ 54. Ke1 h2 55. Kf1 h1=Q+ 56. Ke2 Qb1 57. Kd2 d4 58. Ke2 d3+
59. Kd2 Qc2+ 60. Ke1 Qe2#) 53... f4 (53... f4 54. Kh2 Kh4 55. Kh1 f3 56. Kg1
Kg3 57. Kh1 d4 58. Kg1 f2+ 59. Kh1 f1=Q#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "pwillows"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "104"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 e5 3. a3 Bd6 4. d3 $146 (4. c4 c6 (4... d4 5. Bb2 Ne7 6. c5 dxe3
7. cxd6 exf2+ 8. Kxf2 Ng6 9. dxc7 Qxc7 10. Bb5+ Bd7 11. Bxd7+ Nxd7 12. Nf3 O-O
13. Re1 Qb6+ 14. Kf1 e4 15. Rxe4 Rae8 16. Rxe8 Rxe8 17. d4 Nf6 18. Nbd2 Qb5+
19. Kg1 {songokas-alehin1952/kurnik 2012/0-1 (47)}) (4... Nf6 5. c5 Be7 6. h3
a5 7. Bb2 Nbd7 8. Bb5 c6 9. Be2 O-O 10. Nf3 Qc7 11. O-O Re8 12. d4 e4 13. Nfd2
Bf8 14. Nc3 b6 15. f4 exf3 16. Nxf3 Ne4 17. Nxe4 dxe4 18. Ne5 Nxe5 19. dxe5 {
pillsbury (2030)-dstephens (2120)/net-chess.com 2010/0-1 (43)}) (4... c5 5.
cxd5 cxb4 6. axb4 Nf6 7. Nc3 Na6 8. Bxa6 bxa6 9. Qa4+ Bd7 10. Qxa6 Bxb4 11. Ba3
Bxa3 12. Qxa3 a5 13. Nf3 e4 14. Ng5 Nxd5 15. Ncxe4 Ra6 16. Nd6+ Rxd6 17. Qxd6
Ne7 18. d4 O-O 19. O-O {Marinelli,G-Marcotulli,G/Asigc 1997/1-0}) 5. Nc3 Nf6 6.
cxd5 cxd5 7. Nf3 a6 8. Be2 O-O 9. Bb2 Nc6 10. d3 h6 11. O-O Bf5 12. Nd2 Qe7 13.
e4 Be6 14. Bf3 dxe4 15. dxe4 Nd4 16. Nd5 Bxd5 17. exd5 Rfd8 18. Re1 Nxf3+ {
Bulcourf,C (2220)-Volman,H/Clarin-B Buenos Aires 1978/1/2-1/2 (44)}) (4. Ra2
Nf6 5. c4 O-O 6. Ra1 dxc4 7. Qe2 b5 8. Nc3 c6 9. Nd1 a5 10. bxa5 Na6 11. Nc3
Nc5 12. Qd1 Bf5 13. a6 Rxa6 14. Nf3 Bd3 15. Ra2 Qd7 16. h3 Rfa8 17. Bb2 Bxf1
18. Kxf1 Nd3 {fightinbluehen (2375)-dbryant (2100)/net-chess.com 2002/0-1}) (4.
c4 dxc4 5. Bxc4 Nf6 $15) 4... Be6 5. Bb2 Nd7 6. h3 (6. c4 a5 7. c5 Be7 $15)
6... Ne7 7. c4 dxc4 (7... c5 8. bxc5 Nxc5 9. Nf3 $15) 8. dxc4 $11 b6 9. Nc3 O-O
10. Nf3 c5 $4 (10... a5 $142 11. Ne4 axb4 12. Nxd6 cxd6 13. Qxd6 bxa3 14. Rxa3
Nf5 15. Rxa8 Qxa8 $11) 11. Qxd6 $18 Nf5 12. Qd1 cxb4 13. axb4 Rc8 (13... Qe7
14. Ra4 $18) 14. Rxa7 Rc7 (14... Ne7 15. Ng5 Bf5 16. Bd3 $18) 15. Qa1 (15. Rxc7
$142 $5 Qxc7 16. Nb5 Qc6 $18) 15... Rxa7 16. Qxa7 Nb8 (16... Nd6 17. c5 bxc5
18. bxc5 $18) 17. Nxe5 f6 (17... Qd6 18. Nf3 Qxb4 19. Qa3 Qxa3 20. Bxa3 $18)
18. Nd3 (18. Nf3 Re8 $18) 18... Rf7 (18... Bxc4 19. Nf4 Bxf1 20. Rxf1 $18) 19.
Qa2 Rd7 (19... Nc6 20. Nf4 Bc8 21. Qb3 $18) 20. Be2 (20. Nf4 Bf7 $18) 20... Nh4
(20... Rxd3 21. Bxd3 Qxd3 $18) 21. O-O (21. Nf4 Bf7 $18) 21... Rxd3 22. Bxd3
Qxd3 23. Rd1 Qg6 24. g3 (24. Rd8+ $142 Kf7 25. Qa7+ Nd7 26. Rxd7+ Bxd7 27.
Qxd7+ Kf8 28. Qd8+ Qe8 29. Qxb6 Ng6 $18) 24... Nf3+ 25. Kg2 Ne5 (25... Qh5 26.
Rd8+ Kf7 $18) 26. Rd2 (26. Rd8+ $142 Kf7 27. Rxb8 Qf5 $18) 26... Nbc6 (26...
Qf5 27. Qa8 Qxh3+ 28. Kg1 $18) 27. Qa4 (27. Qa8+ $142 Kf7 28. c5 $18) 27...
Bxh3+ $4 (27... Qf5 $142 28. Qa8+ Kf7 $18) 28. Kxh3 Qg4+ 29. Kg2 Nf3 (29...
Qf3+ 30. Kg1 Qg4 31. Rd6 $18) 30. Rd6 (30. Rd8+ $142 $1 Kf7 31. Qxc6 Nh4+ 32.
Kf1 Kg6 33. gxh4 Qxh4 34. Qg2+ Qg5 35. Qxg5+ Kxg5 $18) 30... Ne1+ (30... Nh4+
31. Kf1 Qh3+ 32. Ke2 Qg4+ 33. Kd2 Nf3+ 34. Kc1 Nfe5 35. Rxc6 Nd3+ 36. Kb1 Nxf2
$18) 31. Kf1 Nf3 32. Qxc6 Qh3+ (32... h6 33. e4 $18) 33. Ke2 Ng1+ 34. Kd3 Qf1+
35. Ke4 (35. Kc2 $142 Qxf2+ 36. Kb3 Qxe3 $18) 35... Qg2+ 36. Kd4 (36. Kf5 $142
Qh3+ 37. g4 g6+ 38. Kxf6 Qh4+ 39. Ke5 Qe7+ 40. Kf4 $18) 36... Nf3+ 37. Kd3 (37.
Qxf3 $142 $1 Qxf3 38. Ne4 $18 (38. Rxb6 $6 Qxf2 39. Na4 Qd2+ 40. Kc5 Qxe3+ 41.
Kb5 h5 $18)) 37... Ne5+ 38. Kd4 $4 (38. Ke2 $142 Nxc6 39. Nd5 $18) 38... Nxc6+
$19 39. Kd3 Nxb4+ (39... Qf1+ $142 $5 40. Kc2 Qxc4 $19 (40... Qxf2+ $6 41. Kb3
Ne5 42. Nd5 $17)) 40. Ke2 $15 Nc6 (40... Qh3 $142 41. Ne4 Qc8 $17) 41. Ba3 $4 (
41. Nd5 $142 Ne5 42. Bxe5 (42. Nxb6 $2 Qf3+ 43. Kf1 Ng4 $19) 42... fxe5 43.
Rxb6 $11) 41... Ne5 $19 42. c5 (42. Rxb6 $142 Qf3+ 43. Ke1 $19) 42... Qf3+ 43.
Ke1 Qh1+ 44. Ke2 Qh5+ (44... Qa1 $142 $5 45. Nb5 Qa2+ 46. Kf1 $19) 45. Kf1 Nc4
(45... Qh3+ $142 46. Ke1 Nc4 47. Rd8+ Kf7 48. cxb6 Nxa3 $19) 46. Bb4 $4 (46.
Rd8+ $142 Kf7 47. cxb6 Nxa3 48. Rd7+ Ke6 49. b7 $17) 46... Nxd6 (46... bxc5
$142 $5 47. Rd8+ Kf7 48. Bxc5 Qxc5 49. Ne2 $19) 47. cxd6 Qh1+ (47... Qf7 48.
Kg2 $19) 48. Ke2 Qc6 (48... Qc1 49. Kf3 $19) 49. Ke1 (49. Kd2 Qc4 50. d7 Qc7
$19) 49... Qc4 50. d7 Qc7 51. Nd5 (51. Ne2 Qxd7 52. f3 h5 $19) 51... Qxd7 (
51... Qc1+ $142 52. Ke2 Qc4+ 53. Ke1 Qxd5 54. Bc3 $19) 52. Nxb6 (52. Nf4 g5 53.
Ne2 h5 $19) 52... Qb5 (52... Qb5 53. Bc3 Qxb6 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. Nc3 c5 6. Nh3 $146 (6. Be2 d4 7. Ne4 b6
8. Bh5+ g6 9. Bf3 Bd7 10. Ng3 Bc6 11. bxc6 Qc7 12. c3 Na6 13. exd4 cxd4 14.
cxd4 Nb4 15. Qb3 Rd8 16. a3 Nxc6 17. Rc1 exd4 18. Bxc6+ Ke7 19. Nf3 f5 20. O-O
Nf6 {pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0}) (6. e4 d4 7. Nd5 Be6 8. Bc4 Qd7
9. Nc7+ Qxc7 10. Bxe6 b6 11. Bd5 Nc6 12. Bxc6+ Ke7 13. Bxa8 Nh6 14. Bd5 Kd7 15.
Qh5 Qd6 16. a4 g6 17. Qh3+ Ke7 18. a5 Nf7 19. axb6 axb6 20. Ra7+ Ke8 {
pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0}) (6. Qh5+ g6 7. Qf3 Be6 $11) 6... d4
7. Na4 (7. Ne4 $142 $11) 7... b6 $4 (7... Be6 $142 $15) 8. Qh5+ Kd7 $4 (8... g6
$142 9. Qf3 Bxh3 10. Qxa8 Bf5 $18) 9. Qf3 Bd6 10. Qxa8 Kc7 (10... Qc7 $18) 11.
Qxa7+ Bb7 12. Nxb6 Ne7 (12... Nd7 13. Nc4 Qb8 14. b6+ Kc8 15. a4 $18) 13. Nc4
Nbc6 (13... Kc8 14. Ba3 $18) 14. bxc6 Nxc6 15. Qb6+ Kb8 16. Qb5 Qc7 (16... Nb4
17. Bd3 Ka8 18. Qa4+ Kb8 19. O-O $18) 17. Rb1 Rd8 (17... Be7 18. c3 $18) 18.
Nxd6 Qxd6 19. Bxd4 $1 Rd7 (19... cxd4 20. Qxb7# {mate Mate attack}) (19...
Nxd4 20. Qxb7# {mate Mate attack}) (19... exd4 20. Qxb7# {mate Mate attack})
20. Bc3 Kc8 21. Be2 (21. a4 Kd8 $18) 21... Kd8 22. f4 Ke8 23. Bg4 Re7 24. fxe5
Qd5 25. Nf4 Bc8 26. Nxd5 Bxg4 27. Qxc6+ Bd7 28. Nxf6+ Kf7 (28... Kf8 29. Nxd7+
Kg8 30. Rb8+ Re8 31. Rxe8+ Kf7 32. Qe6#) 29. Nxd7 Ke8 (29... Re6 30. Rf1+ Kg6
31. Qxe6+ Kg5 32. Rf4 c4 33. Qf5+ Kh6 34. Rh4#) 30. Rb8+ Kf7 31. O-O# {mate} (
31. Rf1#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "34"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. Nc3 Nh6 $146 (5... Bc5 6. a4 (6. Qh5+
g6 7. Qd1 Be6 8. bxc6 Nxc6 9. Bb5 Nge7 10. Nge2 Qc7 11. d4 Bd6 12. O-O {
1-0 Langguth,W-Stoyanov,A/ICCF World Cup8-9 prel-184 1990}) 6... d4 7. Ne4 Qb6
8. a5 Qd8 9. Nxc5 Ne7 10. exd4 exd4 11. Nb3 O-O 12. Nxd4 cxb5 13. Bxb5 a6 14.
Bc4+ Kh8 15. Nb3 Ng6 16. Kf1 Nc6 17. Ra4 Bd7 18. Be2 Nce5 19. Re4 Bc6 20. Rd4 {
ventil-antonius62/kurnik 2014/1-0 (34)}) (5... c5 6. Nh3 d4 7. Na4 b6 8. Qh5+
Kd7 9. Qf3 Bd6 10. Qxa8 Kc7 11. Qxa7+ Bb7 12. Nxb6 Ne7 13. Nc4 Nbc6 14. bxc6
Nxc6 15. Qb6+ Kb8 16. Qb5 Qc7 17. Rb1 Rd8 18. Nxd6 Qxd6 19. Bxd4 Rd7 20. Bc3 {
pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0 (31)}) (5... a6 6. a4 $11) 6. bxc6 (6.
Nf3 Be7 $11) 6... Nxc6 $15 7. e4 dxe4 8. Nxe4 f5 9. Nc3 Bc5 10. Nd5 $4 (10.
Qh5+ $142 Nf7 11. Bb5 $15) 10... Qxd5 $19 11. f3 (11. Qh5+ Nf7 12. Ne2 O-O $19)
11... O-O 12. Nh3 Nf7 13. c4 (13. Nf2 Be6 $19) 13... Qd8 14. Be2 (14. Qb3 $19)
14... Qh4+ {Black plans f4} 15. Kf1 f4 16. Qe1 (16. d4 Nxd4 17. Qe1 Qh5 18.
Bxd4 Bxd4 $19) 16... Qxh3 17. gxh3 (17. Bd3 Qh5 18. Be4 $19) 17... Bxh3# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. Nc3 c5 6. Be2 $146 (6. Nh3 d4 7. Na4 b6
8. Qh5+ Kd7 9. Qf3 Bd6 10. Qxa8 Kc7 11. Qxa7+ Bb7 12. Nxb6 Ne7 13. Nc4 Nbc6 14.
bxc6 Nxc6 15. Qb6+ Kb8 16. Qb5 Qc7 17. Rb1 Rd8 18. Nxd6 Qxd6 19. Bxd4 Rd7 20.
Bc3 Kc8 {pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0 (31)}) (6. e4 d4 7. Nd5 Be6 8.
Bc4 Qd7 9. Nc7+ Qxc7 10. Bxe6 b6 11. Bd5 Nc6 12. Bxc6+ Ke7 13. Bxa8 Nh6 14. Bd5
Kd7 15. Qh5 Qd6 16. a4 g6 17. Qh3+ Ke7 18. a5 Nf7 19. axb6 axb6 20. Ra7+ Ke8 {
pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0}) 6... d4 7. Ne4 b6 $4 (7... Be6 $142
$11) 8. Bh5+ g6 (8... Ke7 9. exd4 Bb7 10. Bf3 cxd4 11. Nxf6 $18) 9. Bf3 Bd7 (
9... Qd7 $142 10. Nxf6+ $1 Nxf6 11. Bxa8 Qxb5 $16) 10. Ng3 Bc6 11. bxc6 Qc7 12.
c3 Na6 (12... dxe3 13. dxe3 Nxc6 $18) 13. exd4 cxd4 14. cxd4 Nb4 15. Qb3 Rd8
16. a3 Nxc6 (16... e4 17. Bxe4 Na6 18. Bd3 $18) 17. Rc1 exd4 (17... Nge7 18.
dxe5 fxe5 19. Bxc6+ Nxc6 20. Qe6+ Qe7 21. Qxc6+ Rd7 22. Qb5 $18) 18. Bxc6+ Ke7
19. Nf3 f5 (19... Bh6 20. O-O Kf8 21. Nxd4 Rxd4 $18) 20. O-O Nf6 21. Rfe1+ Ne4
22. Nxe4 fxe4 23. Rxe4+ Kf6 (23... Qe5 24. Nxe5 Rd6 25. Qf7+ Kd8 26. Qb7 Rxc6
27. Nxc6#) 24. Rxd4 (24. Qe6+ Kg7 25. Rxd4 Be7 26. Rd7+ Qe5 27. Bxe5+ Kh6 28.
Qh3+ Bh4 29. Qxh4#) 24... Rxd4 25. Bxd4+ Ke7 26. Qe3+ Kd6 (26... Qe5 27. Qxe5+
Kd8 28. Qb8+ Ke7 29. Qxa7+ Kd6 30. Qd7#) 27. Qe5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "pierred"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. Nc3 Bc5 (5... c5 6. Nh3 d4 7. Na4 b6 8.
Qh5+ Kd7 9. Qf3 Bd6 10. Qxa8 Kc7 11. Qxa7+ Bb7 12. Nxb6 Ne7 13. Nc4 Nbc6 14.
bxc6 Nxc6 15. Qb6+ Kb8 16. Qb5 Qc7 17. Rb1 Rd8 18. Nxd6 Qxd6 19. Bxd4 Rd7 20.
Bc3 {pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0 (31)}) 6. bxc6 $146 (6. a4 d4 7.
Ne4 Qb6 8. a5 Qd8 9. Nxc5 Ne7 10. exd4 exd4 11. Nb3 O-O 12. Nxd4 cxb5 13. Bxb5
a6 14. Bc4+ Kh8 15. Nb3 Ng6 16. Kf1 Nc6 17. Ra4 Bd7 18. Be2 Nce5 19. Re4 Bc6
20. Rd4 Qc7 {ventil-antonius62/kurnik 2014/1-0 (34)}) (6. Qh5+ g6 7. Qd1 Be6 8.
bxc6 Nxc6 9. Bb5 Nge7 10. Nge2 Qc7 11. d4 Bd6 12. O-O {
1-0 Langguth,W-Stoyanov,A/ICCF World Cup8-9 prel-184 1990}) (6. Nf3 Bg4 $11)
6... Nxc6 $15 7. Nb5 (7. Nf3 Nge7 $15) 7... a6 8. Nc3 Nge7 9. e4 $2 (9. Qh5+
$142 g6 10. Qf3 $17) 9... Qb6 $19 10. d4 $4 (10. Nf3 Qxb2 11. Rb1 $19) 10...
Qxb2 11. Na4 (11. Nxd5 Nxd5 12. Bb5 Nc3 $19) 11... Bb4+ 12. Ke2 Nxd4+ 13. Kd3
dxe4+ 14. Kxe4 (14. Ke3 Nd5+ 15. Kxe4 Bf5+ 16. Kxd5 Rd8+ 17. Kc4 b5#) 14...
Bf5+ 15. Ke3 Nd5# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pierred"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 c6 5. Nc3 c5 6. e4 $146 (6. Be2 d4 7. Ne4 b6
8. Bh5+ g6 9. Bf3 Bd7 10. Ng3 Bc6 11. bxc6 Qc7 12. c3 Na6 13. exd4 cxd4 14.
cxd4 Nb4 15. Qb3 Rd8 16. a3 Nxc6 17. Rc1 exd4 18. Bxc6+ Ke7 19. Nf3 f5 20. O-O
Nf6 {pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0}) (6. Nh3 d4 7. Na4 b6 8. Qh5+ Kd7
9. Qf3 Bd6 10. Qxa8 Kc7 11. Qxa7+ Bb7 12. Nxb6 Ne7 13. Nc4 Nbc6 14. bxc6 Nxc6
15. Qb6+ Kb8 16. Qb5 Qc7 17. Rb1 Rd8 18. Nxd6 Qxd6 19. Bxd4 Rd7 20. Bc3 Kc8 {
pierred-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0 (31)}) 6... d4 7. Nd5 Be6 8. Bc4 Qd7 (
8... Bf7 9. Qe2 $11) 9. Nc7+ $14 Qxc7 10. Bxe6 b6 $4 (10... a6 $142 $14) 11.
Bd5 $18 Nc6 (11... a6 12. Bxa8 axb5 13. Qh5+ g6 $18) 12. Bxc6+ Ke7 (12... Kd8
13. Bxa8 Ne7 14. c4 $18) 13. Bxa8 Nh6 (13... Kd8 14. Bd5 $18) 14. Bd5 Kd7 (
14... Qd7 15. Qe2 $18) 15. Qh5 (15. Nf3 Kc8 $18) 15... Qd6 16. a4 g6 17. Qh3+
Ke7 (17... f5 18. Nf3 $18) 18. a5 Nf7 19. axb6 axb6 20. Ra7+ Ke8 21. Qc8+ Nd8
22. Bf7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "pyrthian"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "97"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Qe7 3. a3 Nf6 4. d3 (4. e3 b6 5. Qf3 e4 6. Bxf6 gxf6 7. Qg3 d6
8. d3 f5 9. dxe4 fxe4 10. Bc4 f5 11. Ne2 Be6 12. Nd2 d5 13. Bb3 {
wlittle (2270)-jwong (2005)/net-chess.com 2003}) 4... d5 (4... g6 5. Nf3 d6 6.
e3 Bg7 7. Be2 O-O 8. O-O Bg4 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 c6 11. c4 Nbd7 12. Nc3 Rfe8
13. Qc2 Rac8 14. b5 d5 15. Qb3 dxc4 16. dxc4 Nc5 17. Qc2 e4 18. Be2 cxb5 19.
Nxb5 {oldi62-dytko3/kurnik 2014/0-1 (37)}) 5. Nd2 Qe6 $146 (5... a5 6. c3 a4 7.
g3 c6 8. Bg2 Nbd7 9. c4 Nb6 10. c5 Nbd7 11. Ngf3 g6 12. e4 Bg7 13. exd5 Nxd5
14. Ne4 O-O 15. O-O b6 16. cxb6 N7xb6 17. Nc5 Bg4 18. Qd2 Bf5 19. Ng5 h6 20.
Nge4 {golfx-wozlew/kurnik 2012/1-0 (37)}) (5... c5 6. g3 d4 7. c3 cxb4 8. cxb4
Nc6 9. Nc4 Be6 10. Nf3 Bxc4 11. dxc4 O-O-O 12. Qb3 e4 13. Nd2 e3 14. fxe3 dxe3
15. Nf3 Ng4 16. Bg2 Nf2 17. Rf1 f6 18. Rxf2 exf2+ 19. Kxf2 Qe6 20. Qc3 {
golfx (1615)-stanislaw123/kurnik 2013/1-0 (51)}) 6. Ngf3 Nc6 (6... Bd6 7. c4 c6
8. c5 $11) 7. g3 (7. b5 $5 Nd4 8. Nxd4 exd4 9. Bxd4 $14) 7... Bd6 $15 8. Ng5
Qe7 9. Ngf3 b6 (9... d4 10. b5 Nd8 11. c3 dxc3 12. Bxc3 $11) 10. Bg2 O-O 11.
O-O Be6 (11... a5 12. b5 Na7 13. c4 $11) 12. Ng5 (12. b5 Nd8 13. Nxe5 a6 $16)
12... h6 (12... a5 13. Nxe6 Qxe6 14. b5 $14) 13. Nxe6 fxe6 14. c4 Rab8 15. Qc2
(15. b5 Na5 $14) 15... Nd4 $11 16. Bxd4 exd4 17. Rae1 (17. b5 a6 18. Nf3 Bc5
$11) 17... c5 18. b5 Ng4 (18... dxc4 $142 $5 19. Qxc4 Rbe8 $14) 19. cxd5 $16
exd5 20. Bxd5+ Kh8 21. Ne4 (21. Nc4 Qg5 22. Bf3 Rbd8 $16) 21... Qc7 (21... Qe5
22. Bc6 $16) 22. Nxd6 (22. e3 $5 $18) 22... Qxd6 $16 23. Bf3 Nf6 24. a4 (24. e4
dxe3 25. fxe3 Rbd8 $16) 24... Rbd8 $14 25. Qd2 Nd5 26. Bg2 Rd7 27. Qa2 Nc3 28.
Qb3 Re7 29. Qc2 Qe6 30. e4 (30. e3 Qf7 $16) 30... Qa2 (30... a6 $5 $11) 31.
Qxa2 $16 Nxa2 32. Ra1 Nc3 33. Rfe1 (33. f4 g5 34. f5 Kg7 $16) 33... Rfe8 (33...
g5 34. f3 $14) 34. Kf1 Ra8 (34... g5 35. f4 $16) 35. f4 {White intends e5} Rd8
36. e5 (36. Kf2 Rf8 $16) 36... Kg8 (36... Rf8 37. Kg1 $16) 37. Bc6 Re6 (37...
Rf8 $5 38. Kg2 g5 39. fxg5 hxg5 $16) 38. Kg2 a6 (38... Rf8 $142 $18) 39. f5 Re7
(39... Rxc6 40. bxc6 Rc8 41. e6 $18) 40. bxa6 Ra7 (40... Kf8 41. e6 $18) 41.
Bb7 (41. e6 Kf8 42. e7+ Rxe7 43. Rxe7 Kxe7 $18) 41... Kf7 42. e6+ (42. Ra3 Nd5
43. Kf3 Ne3 $18) 42... Kf6 43. g4 Nd5 44. Kf3 (44. Rab1 Nb4 45. Kg3 Re8 $18)
44... Nb4 45. e7 (45. a5 $5 b5 46. Rad1 g6 47. fxg6 Nxa6 48. Bxa6 Rxa6 $18)
45... Re8 46. Re6+ Kg5 $4 (46... Kf7 $142 47. a5 b5 $18) 47. h4+ $1 Kxh4 (47...
Kxh4 48. Rh1+ {Mate attack}) 48. Rh1+ Kg5 49. Rh5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bppowell"]
[Black "mic"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Ne7 4. e4 (4. d4 Ng6 5. dxe5 Nxe5 6. f4 Nc4 7. Qd4
Nxb2 8. Qxb2 Bd6 9. e3 O-O 10. Nf3 Qe7 11. Bc4+ Kh8 12. Qd4 Re8 13. Kf2 Nc6 14.
Qd3 a6 15. Re1 b5 16. Bb3 Bb7 17. Nc3 Nd8 18. Nh4 Be4 {
dennism (2100)-macedon (2065)/net-chess.com 2008/1-0}) 4... Ng6 5. g3 $146 (5.
Bc4 a6 (5... Be7 6. Nf3 d6 7. O-O Nf4 8. d4 Ne6 9. dxe5 fxe5 10. Nxe5 dxe5 11.
Qh5+ g6 12. Qxe5 Bf6 13. Qxf6 Qxf6 14. Bxf6 Rf8 15. Be5 Nc6 16. Bg3 Bd7 17. Nc3
O-O-O 18. Nd5 Rde8 19. a4 Ne7 20. Rfd1 {Wall,B-King Joe/internet 2002/1-0}) 6.
Ne2 Nc6 7. O-O d6 8. f4 exf4 9. Nxf4 Nxf4 10. Rxf4 Bd7 11. Qh5+ g6 12. Qf3 Ne5
13. Bxe5 fxe5 14. Rg4 Qe7 15. Rg3 Bg7 16. Nc3 Be6 17. Bxe6 Qxe6 18. Nd5 Kd7 19.
Rf1 Rhf8 {macedon (2065)-alwayslosing (1945)/net-chess.com 2008/1/2-1/2 (60)})
(5. Nf3 d6 6. d4 Bg4 7. Be2 exd4 8. Nxd4 Bd7 9. Nf3 Nc6 10. h3 Be7 11. O-O O-O
12. Nc3 Nce5 13. Qd2 Qc8 14. Nd5 c6 15. Nf4 Nxf3+ 16. Bxf3 Ne5 17. Be2 Ng6 18.
Nxg6 hxg6 19. Qf4 Be6 {rimazu-mic/net-chess.com 2018/0-1 (57)}) (5. Nc3 a5 6.
b5 Bc5 $14) 5... Be7 (5... a5 6. b5 $15) 6. Bc4 a6 (6... c6 7. d4 $11) 7. d3 (
7. h4 Nf8 $11) 7... c6 8. c3 (8. d4 d5 9. exd5 cxd5 $11) 8... d5 $15 9. exd5
cxd5 10. Bb3 Nd7 (10... Be6 $142 $17) 11. Bxd5 $14 Nb6 12. Bb3 Nd5 (12... Bf5
13. d4 $14) 13. Bxd5 (13. c4 $142 $5 Nc7 14. d4 $14) 13... Qxd5 $15 14. f3 Bf5
15. g4 $2 (15. d4 $142 $5 $15) 15... Bxd3 $19 16. Nd2 (16. Nh3 Rd8 17. Nd2 Qc6
$19) 16... Nf4 17. Ne4 $4 (17. Nf1 $142 $19) 17... Bxe4 18. fxe4 (18. Qxd5 Bxd5
19. Bc1 Nd3+ 20. Ke2 $19) 18... Qxe4+ 19. Kd2 Rd8+ (19... O-O-O+ 20. Kc1 Rxd1+
21. Kxd1 Rd8+ 22. Kc1 Qd3 23. Ne2 Nxe2#) 20. Kc1 $19 Rxd1+ 21. Kxd1 Qxh1 22.
Kc2 Qg2+ 23. Kb3 O-O (23... Nd3 $142 $5 24. Rb1 $19) 24. h3 b5 25. a4 Nd3 26.
Rb1 bxa4+ (26... Qd5+ 27. Kc2 Qe4 28. Kd2 Rd8 29. Ne2 Nf4+ 30. Nd4 Qe2+ 31. Kc1
Nd3#) 27. Ka2 Nxb2 28. Rxb2 Qxg1 29. Ka3 Qa1+ 30. Ra2 Qxc3+ 31. Kxa4 Qxb4# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "bppowell"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "68"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d6 4. e3 Be6 5. Nf3 (5. d4 e4 6. d5 Bf7 7. c4 Ne7 8.
Nh3 g6 9. Bxf6 Rg8 10. Be2 Bg7 11. Bxg7 Rxg7 12. O-O Nf5 13. Nc3 Nd7 14. Nxe4
Ne5 15. Nhg5 h6 16. Nxf7 Rxf7 17. f4 Nd7 18. Qd3 Qh4 19. Rf3 g5 {
polynesia46 (1680)-karpo75/kurnik 2014/1-0 (31)}) 5... a6 $146 (5... Ne7 6. g3
Qd7 7. h3 g6 8. Bg2 c6 9. Nc3 Bg7 10. d4 exd4 11. Nxd4 Bc4 12. Qg4 d5 13. Ne6
Rg8 14. Nxg7+ Rxg7 15. Qd4 Qe6 16. Ne2 Bxe2 17. Qxf6 Qxf6 18. Bxf6 Rf7 19. Bxe7
Rxe7 20. Kxe2 {Krikunov,V (2210)-Evdokimov,A (2275)/Anapa op 2007/1-0 (42)}) (
5... Nc6 6. b5 Nce7 7. d4 Ng6 8. dxe5 fxe5 9. Be2 Nf6 10. O-O Be7 11. Ng5 Qd7
12. Nxe6 Qxe6 13. Nd2 Qd7 14. c4 O-O 15. Qb3 Kh8 16. Bf3 Rab8 17. Rad1 Nh4 18.
Be2 Ng4 19. g3 Nf5 20. Ne4 {mihai740609-jellobiafra/kurnik 2011/1-0 (35)}) 6.
Be2 Nc6 (6... d5 7. d4 e4 8. Nfd2 $11) 7. O-O d5 8. d4 e4 9. Nfd2 g5 (9... f5
10. c4 $11) 10. Bh5+ Bf7 (10... Kd7 $5 $16) 11. Bxf7+ Kxf7 12. Qh5+ Ke7 (12...
Kg7 $16) 13. f4 (13. c4 dxc4 14. Nxe4 a5 $18) 13... gxf4 (13... Qe8 14. Qxe8+
Kxe8 15. fxg5 fxg5 16. c4 $16) 14. exf4 (14. Nc3 f5 $16) 14... Bg7 $14 15. f5
Bh6 16. Re1 Qd6 (16... Qe8 17. Qd1 Kd8 18. c4 $14) 17. g3 (17. c4 $5 e3 18.
cxd5 Qxd5 19. Nc3 $16) 17... Bxd2 (17... Kd7 18. c4 Re8 19. Nb3 $16) 18. Nxd2
$14 Kd7 (18... b5 19. Nb3 $16) 19. Nb3 (19. Qf7+ $5 Nge7 20. Rxe4 $16) 19...
Nge7 $14 20. Nc5+ Kc8 21. Ne6 (21. c4 dxc4 22. Nxe4 Qd8 $16) 21... Kb8 (21...
Nd8 22. Nxd8 Kxd8 23. c4 $11) 22. Qf7 (22. Bc1 $142 $5 Ng6 23. Qh3 $16) 22...
Ka7 (22... Nxf5 23. Qxf6 Re8 24. Qxf5 Qxe6 25. Rf1 $15) 23. Qxf6 (23. c4 dxc4
24. Qh5 Nd5 25. Rxe4 c3 $14) 23... h5 (23... Rhf8 $142 $1 24. Qxf8 Rxf8 25.
Nxf8 Nxf5 26. Nxh7 Qh6 $19) 24. Rf1 $11 Rag8 (24... Rae8 $11) 25. Qh4 (25. Bc1
$142 Rf8 26. Qg5 $16) 25... Rg4 26. Qh3 Rh6 (26... Nxf5 27. Rxf5 Qxe6 28. Rxh5
Rxg3+ 29. hxg3 (29. Qxg3 $143 Rxh5 30. Re1 Qf6 $17) 29... Qxh3 30. Rxh3 Rxh3
31. Kg2 $15) 27. Bc1 (27. Nc5 $5 $11) 27... Nxf5 $15 28. Bxh6 Nxh6 (28... Nxg3
29. Bf4 (29. hxg3 $4 Rxg3+ 30. Qg2 Rxg2+ 31. Kxg2 Qxe6 $19) 29... Ne2+ 30. Kh1
Qxe6 31. Qe3 Nxf4 32. Rxf4 Rxf4 33. Qxf4 Nxd4 34. Qxc7 $15) 29. Nf4 $11 Nxd4
30. c3 (30. Rad1 $142 $5 Nf3+ 31. Kh1 $11) 30... Nf3+ $17 31. Kg2 $4 (31. Kh1
$142 h4 32. Rad1 $17) 31... Qxf4 $19 32. Qxh5 Nf5 33. Ra2 N3h4+ 34. Qxh4 (34.
Kg1 Rxg3+ $1 35. hxg3 Qxg3+ 36. Kh1 Qh3+ 37. Kg1 $19) 34... Nxh4+ (34... Nxh4+
35. Kh3 Qxf1+ 36. Kxg4 Qc4 $19) (34... Ne3+ 35. Kh3 Qxf1+ 36. Rg2 Qxg2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "mic"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Ne7 4. e4 (4. d4 Ng6 5. dxe5 Nxe5 6. f4 Nc4 7. Qd4
Nxb2 8. Qxb2 Bd6 9. e3 O-O 10. Nf3 Qe7 11. Bc4+ Kh8 12. Qd4 Re8 13. Kf2 Nc6 14.
Qd3 a6 15. Re1 b5 16. Bb3 Bb7 17. Nc3 Nd8 18. Nh4 Be4 {
dennism (2100)-macedon (2065)/net-chess.com 2008/1-0}) 4... d5 5. Bb5+ $146 (5.
exd5 Nxd5 (5... Qxd5 6. Nf3 Bg4 7. Be2 Nbc6 8. c4 Qd8 9. c5 Ng6 10. Bc3 Nf4 11.
O-O Nxe2+ 12. Qxe2 Be7 13. h3 Bf5 14. d3 Bxd3 15. Qd2 Bxf1 16. Kxf1 Qxd2 17.
Nfxd2 a6 18. Ne4 O-O-O 19. Nbd2 Rhe8 20. Nf3 {
mrcsharp-mic/net-chess.com 2018/0-1}) 6. d4 exd4 7. Qxd4 Nc6 8. Bb5 Bd6 9. Ne2
Nde7 10. Qe3 O-O 11. O-O a6 12. Bc4+ Kh8 13. f4 Nf5 14. Qd3 Re8 15. Rf3 a5 16.
g4 Rxe2 17. gxf5 Re8 18. Nc3 axb4 19. Nd5 Na5 {Orev,P-Peev,P/BUL-ch 1963/0-1})
5... c6 6. Ba4 (6. Bd3 a5 $15) 6... Be6 (6... dxe4 7. Qe2 $17) 7. Qh5+ (7. Bb3
a5 $15) 7... Bf7 $17 8. Qg4 Qd7 9. Qxd7+ Nxd7 10. exd5 Nxd5 11. Nc3 (11. Bb3 a5
$17) 11... N5b6 (11... a5 $142 12. Bb3 axb4 13. Nxd5 Bxd5 14. Bxd5 cxd5 15.
axb4 Rxa1+ 16. Bxa1 Bxb4 $19) 12. Ne4 $4 (12. Bb3 $142 $15) 12... Nxa4 $19 13.
Bc1 Bd5 14. f3 Nab6 15. Nc3 Be6 16. Ne4 (16. Nge2 a5 17. b5 cxb5 18. Nxb5 Rc8
$19) 16... Nc4 (16... a5 17. bxa5 Rxa5 18. d3 $19) 17. d3 Nd6 18. Nc5 (18. Bd2
Be7 $19) 18... Nxc5 19. bxc5 Nb5 20. Be3 Nd4 21. Bxd4 exd4 22. Ne2 Bxc5 23. Rb1
b6 24. c3 (24. Kd2 Kd7 $19) 24... dxc3 25. Nf4 (25. Nxc3 O-O-O 26. Ke2 Bxa3 $19
) 25... Bf5 (25... Ba2 $142 26. Ra1 Bf7 27. Kd1 Bb3+ 28. Ke2 $19) 26. Rc1 (26.
Rb3 Be3 27. Ne2 Bd2+ 28. Kf2 O-O-O $19) 26... Bxa3 27. Rxc3 Bb4 28. Kd2 O-O-O
29. Rhc1 (29. g4 Rd4 $19) 29... g5 30. Ne2 (30. g4 Bxg4 31. fxg4 gxf4 $19)
30... Rxd3+ 31. Kc2 (31. Ke1 Re8 32. Kf1 Bxc3 33. Nxc3 Kd7 $19) 31... Rxc3+ 32.
Kd1 Rd8+ 33. Ke1 (33. Nd4 Rxd4+ 34. Ke1 Rxc1+ 35. Kf2 Rc2+ 36. Ke3 Rd3#) 33...
Rxf3+ (33... Rxc1+ 34. Kf2 Rf1+ 35. Kxf1 Rd1+ 36. Kf2 Be1+ 37. Ke3 Rd3#) 34.
Nc3 Rxc3 (34... Rf4 35. Rb1 Bxc3+ 36. Ke2 Re8+ 37. Kd1 Rf1#) 35. Rxc3 $19 Bxc3+
36. Kf2 Rd2+ 37. Kg3 Be5+ (37... Be4 38. Kg4 Rxg2+ 39. Kh3 g4+ 40. Kh4 Bg6 41.
h3 Be1#) 38. Kf3 $19 Bxh2 39. g4 Be6 40. Ke4 (40. Ke3 Bf4+ 41. Ke4 a5 42. Kf3
Bd5#) 40... Bxg4 (40... Bd5+ 41. Ke3 Bf4#) 41. Ke3 Bf4+ 42. Ke4 f5# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "laure"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 f5 4. Bxe5 d6 $146 (4... Qe7 5. f4 d6 6. Bc3 Nh6 7. e3
Ng4 8. Be2 Qe4 9. Nf3 Be7 10. Bd3 Qc6 11. Bxg7 Rg8 12. Bd4 Nd7 13. h3 Nh6 14.
Nc3 Rxg2 15. Rf1 b6 16. a4 Rg3 17. Bb5 Qb7 18. Rg1 Qxf3 19. Rxg3 {
mrcsharp-laure/net-chess.com 2018/0-1}) 5. Bb2 Qg5 (5... Nf6 6. e3 $16) 6. Nf3
Qh6 7. Nc3 f4 (7... Nf6 8. e3 $16) 8. Nd5 $18 Kd8 9. Nxf4 $4 (9. e3 $142 fxe3
10. dxe3 $18) 9... Qxf4 $15 10. e3 Qf7 11. Be2 Bg4 (11... Nf6 12. O-O $15) 12.
h3 (12. Ng5 $5 Qe7 13. Bxg4 Qxg5 14. Qf3 $16) 12... Be6 (12... Bd7 13. d4 $15)
13. O-O (13. Ng5 Qe7 14. Nxe6+ Qxe6 $11) 13... Nd7 (13... Be7 14. Nd4 Nf6 15.
Nxe6+ Qxe6 16. c4 $15) 14. Ng5 $11 Qg6 15. Nxe6+ Qxe6 16. Bg4 Qf7 17. Bf3 (17.
Bh5 $142 Qe7 18. c4 $15) 17... h5 (17... Kc8 $142 $5 $15) 18. Bxb7 $14 Rb8 19.
Bc6 Nb6 20. d3 Rh6 (20... Be7 21. b5 $14) 21. c4 $16 Nc8 $4 (21... d5 $142 22.
Bb5 Be7 $16) 22. Bd5 $18 Qf5 (22... Re6 23. Bxe6 Qxe6 24. Qxh5 $18) 23. Bxg8
Rh8 (23... Ne7 24. Bd5 $1 $18) 24. Bd5 a5 25. b5 Rh6 (25... Nb6 26. Be4 Qe6 27.
Rc1 $18) 26. Qf3 (26. Bc3 $142 $18) 26... Qxd3 (26... Qxf3 27. Bxf3 g6 $18) 27.
Qxf8+ Kd7 28. Qxg7+ (28. Qf7+ Kd8 29. Bc6 Qxf1+ 30. Rxf1 Rxb5 31. Qd7#) 28...
Ne7 $18 29. Qxh6 (29. Bc6+ Ke6 30. f4 Rg8 31. Qxh6+ Qg6 32. f5+ Nxf5 33. Qxg6+
Rxg6 34. Bd5+ Ke7 35. Rxf5 c6 36. Rf7+ Kd8 37. bxc6 Kc8 38. Bc3 Rg8 39. Be6+
Kb8 40. c7+ Ka8 41. Bd5+ Ka7 42. c8=Q+ Kb6 43. Rb1#) 29... Qf5 30. e4 Qg6 31.
Qxg6 Nxg6 32. f4 Nh4 33. Bf6 (33. f5 $142 Nxg2 34. Kxg2 Rf8 $18) 33... Rf8 34.
Bxh4 Rc8 35. Bc6+ (35. e5 Rd8 $18) 35... Ke6 36. f5+ Kf7 37. Bd5+ Kf8 38. f6 a4
39. Rf5 c5 (39... c6 40. bxc6 Rxc6 41. Rb1 Rb6 42. Rxb6 Ke8 43. f7+ Kf8 44. Bf6
h4 45. Rb8#) 40. Rxh5 Re8 (40... Ke8 41. Be6 Kd8 42. b6 d5 43. f7#) 41. Rh8#
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "mic"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Ne7 4. c4 Ng6 5. e3 Be7 (5... d5 6. Nf3 d4 7. Qc2 dxe3
8. dxe3 c5 9. b5 b6 10. Qe4 Ne7 11. Qxa8 Nd7 12. Qxa7 Nf5 13. Nc3 Bd6 14. Bd3
Bb8 15. Qa8 Nd6 16. Ne4 Bb7 17. Nxd6+ Bxd6 18. Qxb7 O-O 19. Qd5+ Kh8 20. Qxd6 {
Janek-Henry/internet 2016/1-0}) 6. d3 $146 (6. Nf3 O-O 7. d4 e4 (7... d6 8. Qc2
Be6 9. Bd3 Bf7 10. h4 exd4 11. Nxd4 Ne5 12. Bxh7+ Kh8 13. h5 Nxc4 14. Bc3 Nc6
15. Nf5 N6e5 16. h6 g6 17. Nxe7 Kxh7 18. f4 Nd7 19. Nf5 gxf5 20. Qxf5+ Bg6 21.
Qd5 Nxe3 22. Qa2 {lendzior (1770)-moloto (1835)/kurnik 2013/0-1 (39)}) 8. Nfd2
f5 9. g3 d6 10. Nc3 c6 11. Bg2 Bd7 12. O-O Na6 13. Rc1 Nc7 14. d5 cxd5 15. cxd5
Nb5 16. Nxb5 Bxb5 17. Nc4 Bxc4 18. Rxc4 Rc8 19. Qc2 Rxc4 20. Qxc4 Qc8 {
vihavald-avizaera123/kurnik 2014/1-0 (35)}) (6. d4 exd4 7. Bxd4 Nc6 $11) 6...
O-O 7. Nf3 Kh8 (7... a5 8. b5 $11) 8. Be2 (8. h4 Re8 $11) 8... d5 9. O-O dxc4
10. dxc4 Be6 11. Qc2 c5 12. Rd1 Qc7 13. b5 Nd7 (13... f5 14. Nc3 $14) 14. a4 (
14. Nc3 f5 $16) 14... a6 (14... f5 15. Nc3 $11) 15. Nbd2 (15. Nc3 axb5 16. axb5
Rxa1 17. Bxa1 f5 $14) 15... axb5 (15... f5 16. Bc3 $11) 16. axb5 (16. cxb5 f5
$14) 16... b6 (16... Rxa1 17. Rxa1 f5 18. e4 $11) 17. h3 (17. Rxa8 $5 Rxa8 18.
Bd3 $14) 17... Rxa1 $11 18. Rxa1 f5 19. Ra6 (19. e4 Nf4 20. Bd3 Nxd3 21. Qxd3
f4 $14) 19... Nb8 20. Ra8 e4 21. Ne1 Nd7 22. Rxf8+ Bxf8 23. g3 (23. Bh5 Nge5
$11) 23... Nde5 24. Nxe4 $2 (24. Ng2 $142 $11) 24... fxe4 $19 25. Qxe4 Qd7 (
25... Bxh3 $142 $5 26. Nd3 Nxd3 27. Bxd3 Qf7 $19) 26. Bxe5 $15 Bf5 27. Qa8 Qd2
28. Bh5 (28. Bxg7+ $5 Kxg7 29. Qa1+ Kg8 30. Bf1 $15) 28... Qxe1+ $17 29. Kg2
Be4+ $4 (29... Bxh3+ $142 30. Kxh3 Qf1+ 31. Qg2 Qxg2+ 32. Kxg2 Nxe5 $17) 30.
Qxe4 $18 (30. Qxe4 Nxe5 31. Qxe5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c5 5. Bb5+ (5. d4 exd4 6. Bxd4 cxd4 7. Qxd4
Nc6 8. Qd2 Be6 9. Nf3 Bd6 10. Nc3 Be5 11. Rd1 Nge7 12. Bd3 O-O 13. Ne2 Rc8 14.
h3 Qc7 15. c3 Rfe8 16. Qc2 g6 17. O-O Kg7 18. Rfe1 a6 19. a4 Nf5 {
Hoebel,H (2420)-Braakhuis,W (2310)/corr ICCF EM/M/167 2001/0-1 (33)}) (5. Be2
cxb4 6. Bh5+ g6 7. Be2 bxa3 8. Bxa3 Bxa3 9. Nxa3 Ne7 10. Nf3 Nbc6 11. O-O O-O
12. d3 Be6 13. c3 Rc8 14. Qb1 b6 15. d4 e4 16. Nd2 f5 17. Ba6 Rb8 18. f3 Bc8
19. Bxc8 Rxc8 {mic (2105)-littlepawn (2245)/net-chess.com 2007/0-1 (31)}) 5...
Bd7 6. Bxd7+ Qxd7 7. c3 $146 (7. bxc5 Bxc5 8. Ne2 Nc6 9. O-O d4 10. exd4 exd4
11. Re1 Nge7 12. d3 O-O 13. Nd2 b6 14. Nb3 Rad8 15. Nf4 Qd6 16. Ne6 Qf4 17.
Nxd8 Bd6 18. g3 Qf5 19. Ne6 Rf7 20. Nbxd4 Qh3 21. Qf3 Ne5 {
carrafurca (2090)-chily/net-chess.com 2004/1-0 (45)}) (7. bxc5 Bxc5 8. d4 exd4
9. Bxd4 Bxd4 10. Qxd4 Nc6 $11) 7... cxb4 8. cxb4 a6 (8... a5 9. bxa5 Bd6 10. d4
$11) 9. Qh5+ g6 10. Qd1 Nc6 11. Ne2 Bd6 12. d4 e4 13. Nbc3 Nge7 14. Ng3 O-O (
14... Rc8 15. Rc1 $11) 15. Qb3 (15. Na4 Qd8 $11) 15... Bxg3 (15... Kg7 16. Na4
(16. Nxd5 $143 Nxd5 17. Nxe4 Rfe8 $17) 16... Qg4 17. Nb6 $15) 16. hxg3 Kg7 17.
O-O-O (17. Na4 Qd6 $11) 17... b5 (17... Qf5 18. Rd2 $15) 18. Rh3 Rac8 19. Kb1 (
19. Rdh1 Rh8 $11) 19... Nd8 20. Rdh1 Rh8 21. Rc1 (21. Qc2 h6 $15) 21... Rc4 22.
Ne2 (22. Rch1 Ndc6 $15) 22... Ndc6 23. Nf4 (23. Rxc4 bxc4 24. Qd1 Rb8 $17)
23... g5 (23... a5 $5 24. Bc3 axb4 25. Bxb4 Nxb4 26. Rxc4 bxc4 27. Qxb4 Nc6 $19
) 24. Nh5+ $15 Kf7 25. Rxc4 bxc4 26. Qd1 (26. Qc2 Rb8 $17) 26... g4 (26... Rb8
$5 27. Nf4 gxf4 28. Rxh7+ Kf8 $17) 27. Rh4 $15 f5 28. f3 (28. Nf4 h6 $15) 28...
Ng6 $17 29. Rh1 gxf3 30. gxf3 Qe6 31. f4 (31. Rf1 Rg8 $15) 31... Qd7 (31... Rc8
32. Bc3 $15) 32. Bc3 Qb7 33. Ka2 (33. g4 a5 34. Kc1 axb4 35. axb4 Nxb4 36. gxf5
Na2+ 37. Kd2 $17) 33... Rb8 (33... a5 34. bxa5 Rb8 35. Rh2 $17) 34. Qb1 (34. g4
$142 $5 Nf8 35. gxf5 $16) 34... Nf8 (34... a5 $5 35. bxa5 Qxb1+ 36. Rxb1 Rxb1
37. Kxb1 Nge7 $19) 35. g4 Ne7 (35... a5 $5 36. gxf5 Nxb4+ 37. Bxb4 axb4 $11)
36. g5 $11 Qc6 37. Nf6 {Attacking the backward pawn on h7} a5 (37... Kg7 38.
Qc2 $11) 38. Nxh7 axb4 39. Bxb4 Qa4 40. Nxf8 Rxf8 $4 (40... Nc6 $142 41. g6+
Ke8 $14) 41. Rh7+ $18 (41. Rh7+ Kg8 42. Qh1 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "mic"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "114"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Ne7 4. e4 (4. d4 Ng6 5. dxe5 Nxe5 6. f4 Nc4 7. Qd4
Nxb2 8. Qxb2 Bd6 9. e3 O-O 10. Nf3 Qe7 11. Bc4+ Kh8 12. Qd4 Re8 13. Kf2 Nc6 14.
Qd3 a6 15. Re1 b5 16. Bb3 Bb7 17. Nc3 Nd8 18. Nh4 Be4 {
dennism (2100)-macedon (2065)/net-chess.com 2008/1-0}) 4... Ng6 5. Nf3 $146 (5.
Bc4 Be7 (5... a6 6. Ne2 Nc6 7. O-O d6 8. f4 exf4 9. Nxf4 Nxf4 10. Rxf4 Bd7 11.
Qh5+ g6 12. Qf3 Ne5 13. Bxe5 fxe5 14. Rg4 Qe7 15. Rg3 Bg7 16. Nc3 Be6 17. Bxe6
Qxe6 18. Nd5 Kd7 19. Rf1 Rhf8 20. Qg4 {
macedon (2065)-alwayslosing (1945)/net-chess.com 2008/1/2-1/2 (60)}) 6. Nf3 d6
7. O-O Nf4 8. d4 Ne6 9. dxe5 fxe5 10. Nxe5 dxe5 11. Qh5+ g6 12. Qxe5 Bf6 13.
Qxf6 Qxf6 14. Bxf6 Rf8 15. Be5 Nc6 16. Bg3 Bd7 17. Nc3 O-O-O 18. Nd5 Rde8 19.
a4 Ne7 {Wall,B-King Joe/internet 2002/1-0}) (5. g3 Be7 6. Bc4 a6 7. d3 c6 8. c3
d5 9. exd5 cxd5 10. Bb3 Nd7 11. Bxd5 Nb6 12. Bb3 Nd5 13. Bxd5 Qxd5 14. f3 Bf5
15. g4 Bxd3 16. Nd2 Nf4 17. Ne4 Bxe4 18. fxe4 Qxe4+ 19. Kd2 Rd8+ {
bppowell-mic/net-chess.com 2018/0-1 (31)}) 5... d6 6. d4 Bg4 7. Be2 (7. h3 Bd7
$14) 7... exd4 (7... Nf4 $5 8. O-O exd4 9. Nxd4 Nxe2+ 10. Nxe2 Nc6 $14) 8. Nxd4
$16 (8. Qxd4 $6 Nf4 9. Bf1 Bxf3 10. gxf3 Nd7 $11) 8... Bd7 9. Nf3 (9. O-O a5
$16) 9... Nc6 10. h3 (10. O-O Nf4 $14) 10... Be7 11. O-O O-O (11... Nf4 12. Bb5
$14) 12. Nc3 Nce5 (12... Be6 13. b5 Nce5 14. Nd4 $14) 13. Qd2 (13. Qd5+ Kh8 14.
Qxb7 Nf4 15. Nxe5 fxe5 $16) 13... Qc8 (13... Nxf3+ 14. Bxf3 Be6 15. Bg4 Bxg4
16. Qd5+ Rf7 17. hxg4 $11) 14. Nd5 c6 $2 (14... Re8 15. Nxe5 Nxe5 16. Rad1 $14)
15. Nf4 (15. Nxe7+ $142 Nxe7 16. Qxd6 Nxf3+ 17. Bxf3 $18) 15... Nxf3+ 16. Bxf3
Ne5 17. Be2 Ng6 (17... f5 $5 18. Rad1 Be8 $11) 18. Nxg6 hxg6 19. Qf4 Be6 20. h4
(20. Rfe1 a5 $16) 20... Bf7 21. h5 (21. c4 Qe6 $14) 21... g5 (21... gxh5 22.
Rfe1 $11) 22. Qd2 Kh7 (22... Qe6 23. Rfe1 $14) 23. g4 (23. Qd3 Qe6 $14) 23...
Be6 24. Qd1 Qc7 25. Bd3 Kh6 (25... a5 26. c4 $11) 26. b5 (26. c4 Kh7 $14) 26...
c5 (26... cxb5 27. Bxb5 Rad8 28. Re1 $11) 27. f4 (27. c4 $5 $14) 27... c4 $11
28. fxg5+ (28. Be2 $5 $11) 28... fxg5 $17 29. Be2 c3 30. Bc1 Qc5+ (30... d5 31.
Qd3 dxe4 32. Qh3 $19 (32. Qxe4 $143 Qg3+ 33. Kh1 Qh3+ 34. Kg1 Bc5+ 35. Be3
Bxe3+ 36. Qxe3 Qxe3+ 37. Kh2 Qxe2+ 38. Kh3 Rxf1 39. Rxf1 Qxf1+ 40. Kh2 Bd5 41.
Kg3 Qg2#)) 31. Kh1 Rf6 (31... Qe5 32. a4 Qxe4+ 33. Bf3 Rxf3 34. Qxf3 Qxf3+ 35.
Rxf3 Bd5 $19) 32. Bf3 $2 (32. Rxf6+ $5 Bxf6 33. Qd3 $11) 32... Bc4 (32... Raf8
$5 33. Be2 Rxf1+ 34. Bxf1 Bxg4 $19) 33. Be2 $15 Bxb5 (33... Rxf1+ 34. Bxf1 Rf8
35. Bxc4 Qxc4 36. Qd3 Qxd3 37. cxd3 $17) 34. Rb1 (34. Bxb5 $142 $5 Qxb5 35. Be3
$15) 34... Bc6 $17 35. Rf3 $2 (35. Qd3 $142 $17) 35... Bxe4 $19 36. Kh2 (36.
Rb4 Bc6 37. Qd3 $19) 36... Bxf3 (36... Rxf3 $142 37. Bxf3 Qf2+ 38. Kh3 Qh4+ 39.
Kg2 Qxg4+ 40. Kf2 $19) 37. Bxf3 Qf2+ 38. Kh1 (38. Bg2 d5 $1 39. Bxg5+ Kxg5 40.
Qxd5+ Kxg4 $19) 38... Qxf3+ (38... Rxf3 39. Bxg5+ Kxg5 40. Qf1 Qxf1+ 41. Rxf1
Rxf1+ 42. Kg2 Raf8 43. h6 Kxg4 44. hxg7 R8f2#) 39. Qxf3 Rxf3 40. Kg2 (40. Rxb7
Rf1+ 41. Kg2 Rxc1 42. Rxe7 Rxc2+ 43. Kf3 Rb2 $19) 40... Raf8 41. Rxb7 Rf2+ 42.
Kg1 Rf1+ 43. Kg2 R8f2+ 44. Kg3 Bf6 45. Rb5 Be5+ 46. Rxe5 dxe5 47. Be3 Rxc2 48.
Bxa7 e4 49. Bd4 (49. Bf2 Rfxf2 50. a4 Rf3#) 49... Ra2 (49... Rf3#) 50. Bxc3 (
50. Bf2 Rfxf2 51. a4 Rf3#) 50... Rxa3 (50... Rf3#) 51. Kg2 Rxc3 (51... Rc1 52.
Bd2 Rc2 53. Kf2 Rxd2+ 54. Ke1 e3 55. Kf1 Ra1#) 52. Kxf1 $19 Rg3 53. Kf2 Rxg4
54. Ke2 Kxh5 (54... Rg3 55. Kd2 Rd3+ 56. Kc2 g4 57. Kb2 g3 58. Kc2 g2 59. Kb2
g1=Q 60. Kc2 Qd1+ 61. Kb2 Qe2+ 62. Kc1 Rd1#) 55. Ke3 Rf4 56. Kd4 {Plans g6} g4
57. Ke3 g5 (57... g5 58. Kd4 e3+ 59. Kd3 g3 60. Kxe3 g2 61. Ke2 g1=Q 62. Kd2
Qf2+ 63. Kd3 Qg3+ 64. Ke2 Rf2+ 65. Kd1 Qg1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "117"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 Nc6 5. Be2 (5. c4 d4 6. b5 Nce7 7. exd4 exd4
8. Nf3 c5 9. Bd3 b6 10. O-O Ng6 11. Be4 Rb8 12. Re1 Be7 13. Bc6+ Bd7 14. Bxd4
cxd4 15. Nxd4 Ne5 16. Ne6 Qc8 17. d4 Nxc4 18. d5 Bxc6 19. Nxg7+ Kf7 {
xadrezpg (2290)-polog (2010)/net-chess.com 2010/1-0}) 5... a5 $146 (5... Bf5 6.
Nf3 Bd6 7. c4 dxc4 8. Bxc4 Nge7 9. O-O Qd7 10. d4 exd4 11. Nxd4 O-O-O 12. Qa4
a6 13. Bxa6 Nxd4 14. Bxb7+ Kxb7 15. Qxd7 Ne2+ 16. Kh1 Bxd7 17. Nd2 Bb5 18. Rfe1
Bxh2 19. Nf3 Bd6 20. Rad1 {
mikebaldini (1630)-klunkoning (1615)/gameknot.com 2015/0-1 (33)}) (5... Be6 6.
d3 Qe7 7. Nd2 O-O-O 8. c4 dxc4 9. Nxc4 Bxc4 10. Qa4 Bf7 11. b5 Nb8 12. Qxa7 Qc5
13. Qa4 Qa7 14. Qg4+ Rd7 15. Nf3 Nh6 16. Qh3 Qa5+ 17. Nd2 Qxb5 18. Rb1 Qd5 19.
O-O Be6 20. Qg3 {sunnyda-gemistek1991/kurnik 2013/0-1}) (5... Bd6 6. Nf3 $11)
6. b5 Na7 (6... Nce7 7. Nf3 $11) 7. a4 (7. d4 exd4 8. Bxd4 c5 9. bxc6 bxc6 $14)
7... Bc5 (7... Bd6 8. d4 $11) 8. d4 $14 Bf5 $4 (8... Bd6 $142 $14) 9. dxc5 $18
Ne7 10. Nf3 O-O 11. O-O c6 (11... Qe8 12. Qd2 $18) 12. b6 Nac8 13. Nbd2 e4 (
13... Qd7 14. c4 $18) 14. Nh4 (14. Nd4 $5 Qe8 $18) 14... Bd7 15. g3 Bh3 16. Re1
Bd7 (16... Qd7 17. c4 $18) 17. f4 (17. c4 f5 $18) 17... f5 (17... Be6 18. c4
$18) 18. Be5 h6 (18... Be6 19. Nb3 $18) 19. Bc7 (19. Nb3 Qe8 $18) 19... Qe8 20.
Bh5 (20. Nb3 $142 $5 Be6 $18) 20... g6 21. Be2 g5 (21... Be6 22. Be5 $18) 22.
fxg5 hxg5 23. Bh5 Rf7 24. Bxf7+ Qxf7 25. Ng2 Qh7 26. Be5 Ng6 27. Bf6 g4 28. Nf4
Kf7 29. Bd4 Nce7 30. Qe2 Ng8 (30... Ke8 31. c4 $18) 31. c4 N8e7 32. Qf2 (32.
cxd5 cxd5 33. Nb3 Nxf4 34. exf4 Kg8 $18) 32... Nxf4 33. exf4 Re8 (33... Be6 34.
cxd5 Nxd5 35. Nc4 $18) 34. Re3 (34. Nb3 Ra8 35. Qd2 Kg8 $18) 34... Ng6 (34...
Kg8 35. Nb3 $18) 35. cxd5 Re7 (35... cxd5 36. Nb3 $18) 36. d6 Re8 37. Nc4 Rh8 (
37... Be6 38. Nxa5 Kg8 39. Rd1 $18) 38. Bxh8 Qxh8 39. Ra2 (39. Rd1 $5 Qa8 $18)
39... Qd4 40. Rc2 Qa1+ 41. Re1 Qxa4 42. Qd4 (42. Qd2 $142 Nf8 43. Nxa5 $18)
42... Qxc2 43. Nxa5 Nf8 44. Nxb7 Ne6 45. Qh8 Qc3 (45... Kg6 46. Rf1 e3 47. Qg8+
Ng7 $18) 46. Qxc3 Kg8 47. Qf6 Bc8 48. Nd8 Nxc5 (48... Nxd8 49. Qxd8+ Kf7 50. d7
Ba6 51. Qe8+ Kg7 52. Qe7+ Kg6 53. Qe6+ Kg7 54. d8=Q Bd3 55. Qdg8#) 49. Qf7+ (
49. Qg6+ Kf8 50. Qf7#) 49... Kh8 50. Qxf5 $1 Bxf5 51. Nxc6 Nb7 (51... Kg7 52.
Rc1 Nb7 53. d7 Bxd7 54. Ne5 $18) 52. Rd1 Bd7 53. Nb8 (53. Ne5 Ba4 54. Ra1 Bb5
55. Ra8+ Kg7 $18) 53... Ba4 54. Rd4 e3 (54... Bb5 55. Kf2 Kg7 56. Ke3 $18) 55.
Rxa4 Nxd6 56. Kf1 Nc8 (56... Kg7 57. Ke2 $18) 57. b7 Nd6 58. Rb4 Nf5 59. Nc6 (
59. Nc6 Nd6 60. b8=Q+ Kh7 61. Qc7+ Nf7 62. Qxf7+ Kh6 63. Qe6+ Kg7 64. Rb7+ Kf8
65. Qf7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 b5 5. Bxb5+ c6 (5... Bd7 6. Be2 a6 7. c4 c6
8. cxd5 cxd5 9. Nf3 Bb5 10. Bxb5+ axb5 11. Qe2 Qb6 12. O-O h5 13. d4 e4 14. Nh4
Ne7 15. Nc3 g5 16. Qxb5+ Qxb5 17. Nxb5 Kf7 18. Nf3 exf3 19. gxf3 g4 20. fxg4 {
olawoj-frugo4400/kurnik 2014/0-1 (40)}) 6. Be2 Ba6 7. Bh5+ $146 (7. Bxa6 Nxa6
8. Ne2 (8. Qe2 Qc8 9. c4 Qb7 10. Nc3 Rb8 11. cxd5 Nxb4 12. axb4 Qxb4 13. Rb1 a5
14. dxc6 Kd8 15. Nf3 Kc7 16. O-O Ne7 17. Rfc1 Nxc6 18. Nd5+ Kd6 19. Nxb4 Nxb4
20. Ba3 Ke6 21. Bxb4 axb4 22. Rc6+ Kf5 {
Fournier,F (2090)-NN/jeu.europe-echecs.com 2013/1-0}) 8... Bd6 9. O-O c5 10. c3
c4 11. d3 cxd3 12. Qxd3 Bc7 13. Qxa6 Bb6 14. Nd2 Ne7 15. Rad1 O-O 16. Nf3 Nf5
17. Kh1 Nd6 18. Rxd5 Qc7 19. Rfd1 Nc4 20. Rd7 Qc6 21. Ba1 h6 {
lican-piurus/kurnik 2013/1-0}) 7... g6 8. Be2 Bb5 (8... Bxe2 9. Nxe2 a5 10.
bxa5 Qxa5 11. O-O $16) 9. Nc3 (9. Bxb5 cxb5 10. Nc3 a5 $18) 9... a6 10. Nxb5
axb5 11. Nf3 g5 (11... Bd6 $142 $16) 12. Nxg5 fxg5 13. Bh5+ Ke7 14. Bxe5 Nf6
15. Bxf6+ Kxf6 16. Qf3+ Ke7 17. Qf5 Kd6 18. d4 Be7 $4 (18... Nd7 $142 $11) 19.
Qe5+ $18 Kd7 20. Bg4+ Ke8 21. Qxh8+ Bf8 22. Bh5+ (22. Qxh7 $142 Qe7 23. Qf5 $18
) 22... Ke7 (22... Kd7 23. Qxh7+ Qe7 24. Qf5+ Kd8 $18) 23. Qe5+ Kd7 24. Bg4# {
mate} 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "mic"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Ne7 4. e4 (4. d4 Ng6 5. dxe5 Nxe5 6. f4 Nc4 7. Qd4
Nxb2 8. Qxb2 Bd6 9. e3 O-O 10. Nf3 Qe7 11. Bc4+ Kh8 12. Qd4 Re8 13. Kf2 Nc6 14.
Qd3 a6 15. Re1 b5 16. Bb3 Bb7 17. Nc3 Nd8 18. Nh4 Be4 {
dennism (2100)-macedon (2065)/net-chess.com 2008/1-0}) 4... d5 5. exd5 (5. Bb5+
c6 6. Ba4 Be6 7. Qh5+ Bf7 8. Qg4 Qd7 9. Qxd7+ Nxd7 10. exd5 Nxd5 11. Nc3 N5b6
12. Ne4 Nxa4 13. Bc1 Bd5 14. f3 Nab6 15. Nc3 Be6 16. Ne4 Nc4 17. d3 Nd6 18. Nc5
Nxc5 19. bxc5 Nb5 {laure-mic/net-chess.com 2018/0-1 (42)}) 5... Qxd5 $146 (5...
Nxd5 6. d4 exd4 7. Qxd4 Nc6 8. Bb5 Bd6 9. Ne2 Nde7 10. Qe3 O-O 11. O-O a6 12.
Bc4+ Kh8 13. f4 Nf5 14. Qd3 Re8 15. Rf3 a5 16. g4 Rxe2 17. gxf5 Re8 18. Nc3
axb4 19. Nd5 Na5 20. Ba2 {Orev,P-Peev,P/BUL-ch 1963/0-1}) 6. Nf3 Bg4 7. Be2
Nbc6 8. c4 Qd8 9. c5 (9. O-O e4 10. Ne1 Bf5 $14) 9... Ng6 10. Bc3 (10. O-O $142
$5 Nf4 11. h3 $11) 10... Nf4 $17 11. O-O Nxe2+ 12. Qxe2 Be7 (12... Qd5 13. Re1
O-O-O 14. h3 $17) 13. h3 (13. b5 $142 $5 Nb8 14. Qe4 Bxf3 15. Qxf3 $14) 13...
Bf5 $15 14. d3 $2 (14. Qb5 $142 Qd7 15. d4 $15) 14... Bxd3 $19 (14... Qxd3 $6
15. Qb2 $19) 15. Qd2 Bxf1 16. Kxf1 Qxd2 17. Nfxd2 (17. Nbxd2 a5 18. b5 Nd8 $19)
17... a6 (17... a5 18. b5 Nd4 19. Bxd4 exd4 20. Nb3 $19) 18. Ne4 O-O-O 19. Nbd2
(19. Ke2 f5 20. Ng3 g6 $19) 19... Rhe8 (19... f5 20. Ng3 Rd3 21. Ne2 $19) 20.
Nf3 (20. Nc4 g6 $19) 20... Rd3 (20... Nd4 21. Bxd4 exd4 22. Rd1 $19) 21. Rc1 (
21. Ke2 Red8 22. Rg1 g6 $19) 21... h6 (21... Red8 22. Bb2 $19) 22. Ne1 (22. Ke2
Rd5 $19) 22... Rd5 23. f3 (23. Nc2 g6 $19) 23... f5 24. Ng3 (24. Nf2 Red8 $19)
24... g6 25. Nc2 Bg5 26. Re1 (26. Rb1 Nd4 27. Ne1 Nb5 $19) 26... Bh4 27. Kf2 (
27. Ne2 Bxe1 28. Kxe1 Rd3 $19) 27... f4 28. Re2 (28. Ke2 Bxg3 29. Rd1 Rxd1 30.
Kxd1 Rd8+ 31. Ke2 b6 $19) 28... Bxg3+ 29. Kf1 Rd1+ 30. Ne1 g5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bppowell"]
[Black "laure"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "89"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 h5 5. h3 $146 (5. Be2 Bf5 6. Bxh5+ Ke7 7. Be2
Nh6 8. h3 Qd6 9. c4 dxc4 10. Bxc4 Be4 11. f3 Bc6 12. Nc3 Qd7 13. Rc1 Nf5 14.
Kf2 b5 15. Ba2 a5 16. bxa5 Rxa5 17. Bb1 Kd8 18. Qc2 Bxa3 19. Bxa3 Rxa3 {
lican-orydzyki/kurnik 2012/1/2-1/2 (52)}) (5. c4 g5 (5... d4 6. exd4 exd4 7.
Nf3 c5 8. Be2 a6 9. O-O a5 10. b5 b6 11. Re1 Be7 12. Nh4 f5 13. Bxh5+ Kd7 14.
Ng6 Rh6 15. Ne5+ Kc7 16. Nf7 Qf8 17. Nxh6 gxh6 18. d3 Bg5 19. Nd2 Bxd2 20. Qxd2
{ourang-kajmanm/kurnik 2012/1-0}) 6. cxd5 Qxd5 7. Nc3 Qe6 8. d4 e4 9. d5 Qe7
10. Qd4 Bg7 11. Qxe4 Qxe4 12. Nxe4 Bf5 13. Nc5 b6 14. Bd3 Bxd3 15. Nxd3 Ne7 16.
e4 Nd7 17. f3 c6 18. dxc6 Nxc6 19. Ne2 a5 {
tyop (1645)-ciapa/kurnik 2013/1-0 (35)}) (5. d4 Bd6 $14) 5... a5 6. b5 Bf5 7.
f3 (7. d4 Nd7 $11) 7... a4 (7... Bd6 8. c4 e4 9. f4 $11) 8. Nc3 $11 d4 (8... h4
9. d4 Be6 10. e4 dxe4 11. dxe5 $11) 9. Ne4 (9. exd4 Qxd4 10. Nge2 Qb6 $11) 9...
Bxe4 10. fxe4 Nd7 (10... dxe3 $142 $5 11. dxe3 Qxd1+ 12. Rxd1 Bc5 $11) 11. exd4
$16 Ra5 (11... exd4 12. Nf3 $16) 12. c4 (12. Be2 exd4 13. Bxh5+ Ke7 14. Bxd4
Rxb5 $18) 12... c6 (12... exd4 $5 13. Bxd4 Nc5 $16) 13. bxc6 Nb6 $2 (13... bxc6
$142 14. Bc3 Ra6 $18) 14. c5 Bxc5 (14... exd4 15. cxb6 bxc6 16. Nf3 Qxb6 17.
Bxd4 $18) 15. dxc5 Rxc5 16. cxb7 Nc4 (16... Qb8 17. d4 Ra5 18. Qd2 $18) 17.
Bxc4 (17. Qxa4+ $142 Ke7 18. Qb4 Nh6 19. Qxc5+ Nd6 $18) 17... Rxc4 18. d3 (18.
Qb1 $142 Ne7 19. Bxe5 Nc6 $18) 18... Rc7 (18... Rc6 19. Qxa4 Ne7 $18) 19. Qxa4+
Kf8 (19... Rd7 20. Qa8 Rxb7 21. Qxb7 Qxd3 $18) 20. Qa8 Ke7 21. b8=Q Nh6 22.
Qb4+ Kf7 23. Qb3+ Kg6 24. Qxd8 Rxd8 25. Qe6 (25. d4 $142 Kh7 26. dxe5 Re8 $18)
25... Rxd3 26. Bxe5 (26. Nf3 Kh7 $18) 26... Re3+ 27. Ne2 (27. Kd2 $142 Rxe4 28.
Nf3 Ra7 $18) 27... Rxe4 28. Qd6 Rf7 29. Bc3 (29. Qd3 $5 f5 30. O-O Kh7 31. Rxf5
Nxf5 32. Qxe4 g6 $18) 29... Re3 30. Bd4 (30. O-O $142 $5 Kh7 $18) 30... Nf5 31.
Qf4 Rfe7 32. Bxe3 Rxe3 33. g4 Re5 34. gxf5+ Rxf5 35. Rg1+ Rg5 36. Ng3 (36.
O-O-O Kh7 37. Rxg5 fxg5 38. Qf5+ g6 39. Qf8 g4 40. Rd7#) 36... Re5+ 37. Kf2 (
37. Ne4+ Kh7 38. O-O-O Rf5 39. Qxf5+ Kg8 40. Rd8+ Kf7 41. Qd7#) 37... Rb5 38.
Qe4+ (38. Nf5+ Kf7 39. Rxg7+ Kf8 40. Qd6+ Ke8 41. Qe7#) 38... f5 39. Nxf5+ Kf6
40. Qc6+ (40. Qe7+ Kxf5 41. Rg5+ Kf4 42. Qe3#) 40... Kxf5 41. Qxb5+ Kf6 42.
Qg5+ Ke6 43. Rae1+ (43. Rge1+ Kd6 44. Rac1 h4 45. Qd8#) 43... Kf7 (43... Kd6
44. Qd8+ Kc5 45. Rb1 g5 46. Rgc1#) 44. Qe7+ (44. Qxg7#) 44... Kg8 45. Qxg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "bppowell"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "19"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d6 4. e4 a6 (4... c6 5. d4 Nd7 6. Bc4 a5 7. Ba2 axb4
8. axb4 Qb6 9. Bf7+ Kxf7 10. Rxa8 Ne7 11. Nf3 d5 12. O-O dxe4 13. Nfd2 Qxb4 14.
Bc3 Qb5 15. dxe5 Qd5 16. Nxe4 Qxe4 17. Re1 {
1-0 rusdin (1940)-marekt (2170)/gameknot.com 2014}) 5. Qh5+ $146 (5. Bc4 a5 (
5... Ne7 6. Qh5+ g6 7. Qf3 Nec6 8. Ne2 Bg7 9. O-O h5 10. Qg3 b5 11. Qxg6+ Kf8
12. Qf7# {mate 1-0 wampo (1830)-gggrrr (1630)/GameColony.com 2002}) 6. Bxg8 h5
7. Ba2 Nc6 8. b5 Nd4 9. Bxd4 exd4 10. Ne2 d5 11. Bxd5 Bc5 12. c3 d3 13. Nc1 Qd7
14. Qa4 Qg4 15. O-O h4 16. Nxd3 h3 17. g3 Qf3 18. Ne1 Qe2 19. d4 Be7 {
bigart (2765)-dweigel (2440)/net-chess.com 2012/1-0 (34)}) (5. Bc4 Ne7 $14)
5... g6 $11 6. Qf3 f5 (6... Be6 7. Nc3 $11) 7. b5 (7. exf5 $5 gxf5 8. Qh5+ Ke7
9. Bc4 $14) 7... axb5 8. Bxb5+ (8. exf5 c6 9. fxg6 hxg6 $11) 8... c6 $15 9. Bc4
fxe4 $4 (9... Nf6 $142 10. Nc3 Be7 $15) 10. Qf7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "bppowell"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 b6 4. e4 d5 $146 (4... Bb7 5. Nc3 (5. Qh5+ g6 6. Qh4
Be7 7. f3 f5 8. Qf2 fxe4 9. Bxe5 Bf6 10. f4 Bxe5 11. fxe5 e3 12. Qxe3 Qe7 13.
Nf3 Bxf3 14. gxf3 Nc6 15. f4 g5 16. Bg2 gxf4 17. Qxf4 Nf6 18. O-O Nh5 19. Qf5
Ng7 {rvac066-czarnykon2014/kurnik 2014/1-0 (33)}) 5... Nc6 6. Nf3 Qe7 7. Nd5
Qd6 8. Bc4 O-O-O 9. O-O Nge7 10. Nc3 g6 11. Nb5 Qe6 12. Bxe6 dxe6 13. Nc3 Bh6
14. d3 a6 15. b5 Na5 16. bxa6 Bxa6 17. Nd2 f5 18. Ne2 Nec6 19. f4 {
Marshall,R-Richard,A/IECC 1997/1-0 (35)}) (4... c6 5. d4 d6 6. Bd3 exd4 7. Bxd4
Na6 8. b5 Nb8 9. Nf3 c5 10. Be3 a5 11. O-O g5 12. Bc4 Nh6 13. Bd5 Ra7 14. Re1
Bb7 15. Nc3 Bxd5 16. Nxd5 Nd7 17. c3 Ng4 18. Nxg5 fxg5 19. Qxg4 {
kamret (2185)-Randalthor/GameColony.com 2003/1-0}) (4... Ba6 5. Bxa6 Nxa6 6.
Nf3 Nb8 7. Nh4 g6 8. Nc3 a6 9. O-O d6 10. Qg4 Qd7 11. Qg3 Ne7 12. Nf3 Bh6 13.
Qh4 Bg7 14. d4 g5 15. Qh5+ Ng6 16. dxe5 dxe5 17. Rfd1 Qe7 18. Nd5 Qf7 19. Bxe5
{Wall,B-RayJoe/internet 1998/1-0}) 5. exd5 Qxd5 6. c4 (6. Nc3 Qe6 $14) 6...
Qe4+ $11 7. Be2 Bb7 (7... Qxg2 8. Bf3 Bb7 9. Bxg2 Bxg2 10. Qg4 Bxh1 11. Qc8+
Kf7 12. f3 $18) 8. Nf3 a5 9. Nc3 (9. b5 Qf4 $14) 9... Qg6 $11 10. O-O axb4 11.
axb4 Bxb4 $4 (11... Rxa1 12. Qxa1 Nc6 $11 (12... Bxb4 $4 13. Qa7 Nd7 14. Qxb7
Bxc3 15. Bxc3 $18)) 12. Rxa8 $18 Bxa8 13. Qa4+ Nc6 (13... Bc6 14. Qxb4 Na6 $18)
14. Qxa8+ Nd8 (14... Kd7 15. Nd5 Bd6 16. c5 $18) 15. Nd5 (15. Qa4+ Kf7 16. Qxb4
Ne6 $18) 15... Bd6 (15... e4 16. Nd4 Be7 17. c5 $18) 16. c5 $1 bxc5 (16... bxc5
17. Bb5+ {Decoy}) (16... Bxc5 17. d4 {Double attack} (17. Nxc7+ {Deflection}) (
17. d4 {Decoy})) 17. Bb5+ Kf7 18. Qxd8 Qc2 19. Be8+ (19. Qe8#) 19... Ke6 20.
Nxc7+ (20. Ne3 Qa4 21. Bxa4 Ne7 22. Bb3+ c4 23. Bxc4+ Nd5 24. Bxd5#) 20... Kf5
21. Qd7+ Ke4 (21... Kf4 22. g3+ Kxf3 23. Bh5+ Ke4 24. Qg4+ Kd3 25. Qe2#) 22.
Re1+ Kd3 23. Re3+ Kc4 24. Qb5# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bppowell"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 b6 4. d4 (4. e4 c6 5. d4 d6 6. Bd3 exd4 7. Bxd4 Na6 8.
b5 Nb8 9. Nf3 c5 10. Be3 a5 11. O-O g5 12. Bc4 Nh6 13. Bd5 Ra7 14. Re1 Bb7 15.
Nc3 Bxd5 16. Nxd5 Nd7 17. c3 Ng4 18. Nxg5 fxg5 {
kamret (2185)-Randalthor/GameColony.com 2003/1-0}) 4... exd4 5. Qxd4 $146 (5.
Bxd4 Bb7 (5... Nc6 6. Bb2 Ba6 7. Nc3 Ne5 8. h3 Nh6 9. b5 Bb7 10. Nf3 Nxf3+ 11.
exf3 Qe7+ 12. Be2 O-O-O 13. Nd5 Qe6 14. c4 Re8 15. a4 Nf5 16. a5 c6 17. bxc6
dxc6 18. Nc3 Bb4 19. axb6 axb6 20. Kf1 {nakpim-slowgood/kurnik 2012/0-1 (31)})
6. e3 Nc6 7. Bb2 Qe7 8. b5 Na5 9. Qh5+ g6 10. Qh4 O-O-O 11. Nh3 Bg7 12. Nf4 Nh6
13. Nd3 Nf5 14. Qg4 h5 15. Qxg6 Nd6 16. a4 Nac4 17. Bd4 Ne5 18. Nd2 Nxg6 {
0-1 rosas-jacwne/kurnik 2014}) 5... Bb7 6. f3 Nc6 7. Qe3+ Qe7 (7... Nge7 8. Qb3
$15) 8. Qf4 O-O-O 9. e4 g6 (9... Qe6 10. Nd2 $11) 10. Bb5 (10. Nc3 $5 Bh6 11.
Qh4 $11) 10... Bh6 11. Qg3 (11. Qh4 $15) 11... a6 (11... Nxb4 12. Kd1 $17) 12.
Bc4 (12. Bd3 d5 $11) 12... d5 (12... Nxb4 $142 13. Bb3 Nd5 $17) 13. Bxd5 $2 (
13. Bd3 $142 $15) 13... Rxd5 $19 14. Ne2 Rd8 15. Nd2 $4 (15. Qf2 $19) 15...
Bxd2+ 16. Kf2 Ne5 17. f4 (17. Rhd1 Nc4 18. Bc1 Bxc1 19. Raxc1 Nxa3 $19) 17...
Nc4 18. Bd4 (18. Bc1 Qxe4 19. Rd1 Re8 $19) 18... Rxd4 $1 19. Nxd4 Be3+ 20. Kf3
(20. Kf1 Bxd4 21. Re1 Nd2+ 22. Ke2 Nxe4 23. Qh4 $19) 20... Bxe4+ 21. Ke2 Bxd4
22. Kd1 Bxa1 (22... Bxc2+ 23. Kc1 Qe2 24. Qg4+ Qxg4 25. Re1 Qxf4+ 26. Kxc2 Qd2+
27. Kb3 Qc3+ 28. Ka2 Qc2#) 23. Re1 Bxc2+ $1 24. Kxc2 Nxa3+ $1 25. Qxa3 (25. Kb3
Qd6 26. Qf3 $19) 25... Qxe1 26. Qxa6+ Kd7 (26... Kb8 27. Qd3 Ne7 28. Qd2 Qe4+
29. Qd3 Qxg2+ 30. Qd2 Qe4+ 31. Qd3 Qxf4 32. b5 $19) 27. Qb5+ c6 28. Qd3+ Ke7
29. Qd2 Qxd2+ (29... Qe4+ 30. Kd1 Nh6 31. Qe2 Rd8+ 32. Ke1 Bc3+ 33. Kf1 Rd1+
34. Qxd1 Qxf4+ 35. Ke2 Qg4+ 36. Kd3 Qxd1+ 37. Kxc3 Qe1+ 38. Kc2 Qxb4 39. Kd3
Qd6+ 40. Ke2 Qxh2 41. Kd3 Qxg2 42. Kc3 Nf5 43. Kb3 Nd4+ 44. Kc3 c5 45. Kd3 Qe2+
46. Kc3 Qc2#) 30. Kxd2 Kd6 31. Kc2 Ne7 (31... Ne7 32. b5 cxb5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bppowell"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Nc6 4. e4 Bd6 (4... d5 5. exd5 Qxd5 6. Nc3 Qd8 7. Qh5+
g6 8. Qh4 Nd4 9. Bd3 Bf5 10. Bxf5 Nxf5 11. Qc4 Nd4 12. Nce2 Nxe2 13. Nxe2 Qd7
14. d4 O-O-O 15. O-O-O Bh6+ 16. Kb1 Ne7 17. dxe5 Qxd1+ 18. Rxd1 Rxd1+ 19. Ka2 {
pierred (2755)-ccarney (2110)/net-chess.com 2013/1-0}) (4... b5 5. Qh5+ g6 6.
Qh3 d6 7. Qb3 Bb7 8. a4 bxa4 9. Qxa4 Qd7 10. b5 Nd4 11. Bxd4 exd4 12. Nf3 Bh6
13. Nxd4 Bg7 14. Na3 Ne7 15. Qb3 Bxe4 16. Bc4 Rf8 17. Nc6 d5 18. Nd4 dxc4 19.
Qxc4 {laure-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0}) 5. Bb5 $146 (5. Nf3 Nge7 6. Bc4
a6 7. O-O b5 8. Ba2 Bb7 9. Nc3 Nd4 10. Nxd4 exd4 11. Nd5 Nxd5 12. Bxd5 Bxd5 13.
exd5 O-O 14. Bxd4 Be5 15. Bxe5 fxe5 16. d4 d6 17. Qg4 Qf6 18. dxe5 dxe5 19.
Rae1 Rae8 {b4_player (2215)-scotraid1/GameColony.com 2003/1-0}) (5. d3 Nge7 6.
Ne2 Ng6 7. Ng3 b6 8. h3 Nge7 9. Nf5 Nxf5 10. exf5 Bb7 11. Qh5+ Ke7 12. Be2 Qe8
13. f3 Qxh5 14. g4 Qg5 15. Nc3 h5 16. Nd5+ Kd8 17. Bc1 Ne7 18. Bxg5 Nxd5 19.
Bd2 Bc6 {Slavisa2-CharlieChess/Live Game Caissa's Web 2004/0-1 (52)}) (5. Bc4
Bf8 $14) 5... Nge7 (5... a5 6. c3 $11) 6. Bxc6 (6. Qh5+ g6 7. Qh4 a6 $14) 6...
bxc6 (6... dxc6 7. Qh5+ Ng6 8. Ne2 $15) 7. d3 (7. Qh5+ Ng6 $11) 7... c5 8. b5
c6 9. bxc6 dxc6 10. Qh5+ g6 (10... Ng6 11. Nd2 $11) 11. Qh6 (11. Qh4 Rb8 12.
Bc3 g5 13. Qh5+ Ng6 $14) 11... Be6 (11... c4 12. dxc4 Bc5 13. Bc3 $11) 12. Qg7
Kd7 $2 (12... Rf8 $142 13. Nd2 Qa5 $11) 13. Qxf6 $16 Qb6 14. Nf3 $4 (14. Bxe5
Rhf8 15. Qg5 $14) 14... Qxb2 $19 15. O-O (15. Ng5 Qc1+ (15... Qxa1 $6 16. Qxe6+
Kc7 17. O-O $19) 16. Ke2 Bg4+ (16... Qxh1 $6 17. Qxe6+ Ke8 18. Qxd6 Qxg2 19.
Qxe5 Qg4+ 20. f3 Qg2+ 21. Ke3 Qg1+ 22. Kd2 $14) 17. f3 Qxh1 18. fxg4 Qxg2+ 19.
Ke1 Qxc2 20. Qe6+ Kc7 $19) 15... Qxa1 16. c3 (16. Ng5 Ba2 17. Nd2 Qd4 $19)
16... Qb2 (16... Rab8 $142 17. Nbd2 Qxc3 18. Nc4 Bxc4 19. dxc4 $19) 17. Nxe5+ (
17. Ng5 Ba2 18. c4 Raf8 19. Qe6+ Kc7 $19) 17... Bxe5 18. Qxe5 Qb6 (18... Rhb8
$142 19. Qxc5 Qc2 20. Qd4+ Ke8 21. h3 $19) 19. Nd2 Rab8 20. Rb1 (20. Nf3 Rhf8
21. Ng5 $19) 20... Qxb1+ 21. Nxb1 Rxb1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "bppowell"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 e4 5. Nd2 (5. e3 f5 6. c4 c6 7. cxd5 cxd5 8.
Nc3 Nf6 9. Nge2 b6 10. Nf4 Ba6 11. Bxa6 Nxa6 12. Qa4+ Qd7 13. Qxa6 {
1-0 market (2175)-Cerati (1940)/GameColony.com 2002}) 5... b6 $146 (5... a6 6.
c4 f5 7. cxd5 Qxd5 8. e3 b5 9. Ne2 Nf6 10. Nf4 Qd6 11. Nb3 g5 12. Nh5 g4 13.
Nxf6+ Qxf6 14. Rb1 Rg8 15. Be2 Qb6 16. O-O Bg7 17. Nc5 Nd7 18. Qb3 Kf8 19. Ne6+
Kf7 20. Nxc7+ {jackw171-amot77ssier/kurnik 2014/1-0}) (5... Bd6 6. Nb3 b6 7. e3
f5 8. Nh3 f4 9. Qh5+ g6 10. Qxd5 Bxh3 11. Qxe4+ Ne7 12. Qxa8 Bd7 13. Qxa7 Nbc6
14. Qa6 f3 15. d5 Ne5 16. gxf3 Nxf3+ 17. Ke2 Be5 18. Kxf3 Bxb2 19. Rd1 Be5 20.
Bb5 {jackw171-valinor/kurnik 2012/1-0 (39)}) (5... Be6 6. e3 $11) 6. e3 Ba6 (
6... Ne7 7. c4 $14) 7. Bxa6 Nxa6 8. Ne2 Nxb4 $2 (8... c6 $142 $14) 9. axb4 $18
Bxb4 10. c3 Ba5 (10... Bd6 11. c4 $18) 11. O-O Nh6 12. c4 (12. Nb3 Rb8 $18)
12... c6 (12... Bxd2 13. Qxd2 c6 14. Nf4 $18) 13. h3 (13. Bc3 Bxc3 14. Nxc3
dxc4 15. Nxc4 f5 $18) 13... Nf5 (13... Bxd2 14. Qxd2 a5 15. cxd5 cxd5 16. Nc3
$18) 14. Qc2 (14. Bc3 Bxc3 15. Nxc3 Ne7 $18) 14... O-O (14... Bxd2 15. cxd5
cxd5 16. Qxd2 $16) 15. cxd5 cxd5 16. Qb3 $4 (16. Bc3 $142 Bxc3 17. Nxc3 $18)
16... Bxd2 $15 17. Bc3 (17. Nf4 Qd7 18. Rad1 Ba5 $17) 17... Bxc3 18. Nxc3 Qd6 (
18... Kh8 19. Qxd5 Qxd5 20. Nxd5 $11) 19. Nxd5 (19. Qxd5+ $142 Qxd5 20. Nxd5
$11) 19... Rad8 $4 (19... Kh8 $142 $15) 20. Ne7+ $18 Kh8 21. Nxf5 Qd5 (21...
Qd7 22. Ng3 f5 23. Ra6 $18) 22. Qxd5 Rxd5 23. Rxa7 (23. Ng3 $142 Rd7 24. Ra6
$18) 23... Rxf5 $16 24. Rfa1 (24. Rb1 b5 $16) 24... Rb8 (24... h6 25. Rb1 Rb8
26. Re7 $16) 25. Ra8 (25. Rb7 $142 $1 Rc8 26. Rxb6 $18) 25... Rxa8 $4 (25...
Rg8 $142 $16) 26. Rxa8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "bppowell"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "82"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e4 dxe4 (4... a5 5. f4 exf4 6. Nh3 Bd6 7. exd5
Ne7 8. Bb5+ c6 9. dxc6 O-O 10. Bc4+ Kh8 11. Qf3 Nbxc6 12. Nxf4 Ne5 13. Qb3 Nxc4
14. Qxc4 b5 15. Qe4 Bf5 16. Qf3 Qc7 17. O-O Qxc2 18. Bc3 axb4 19. axb4 {
Kutuzov,D (2360)-Gomez,J (2525)/Moscow Open E 2011/0-1 (35)}) 5. Qe2 $146 (5.
Qh5+ g6 6. Qe2 Bf5 7. Qb5+ Nc6 8. Qxb7 Nge7 9. Bb5 Bd7 10. Ba4 a6 {
0-1 Andersson,L-Boles/corr ICCF 1986}) (5. c4 g6 6. Qc2 Bf5 7. h3 h5 8. Ne2 h4
9. Nec3 a5 10. b5 Qd4 11. Ne2 Qc5 12. Nbc3 Nd7 13. g4 hxg3 14. Nxg3 O-O-O 15.
Nxf5 gxf5 16. Na4 Qe7 17. O-O-O Nc5 18. Nxc5 Qxc5 19. a4 b6 {
dtpwaldi-aaa112 (1755)/kurnik 2014/1-0 (46)}) (5. Nc3 Be6 6. Nxe4 Nc6 7. Nf3
Qd5 8. Nc3 Qd7 9. Bb5 a6 10. Ba4 b5 11. Bb3 Bxb3 12. cxb3 Rd8 13. O-O Bd6 14.
Nd5 Qe6 15. Nc3 Nge7 16. Re1 f5 17. d3 O-O 18. Qc2 Rfe8 19. Rad1 Nb8 {
Vollbrecht,J-Engel,M/CiF 1999/0-1}) 5... Bf5 6. Nc3 c6 (6... c5 7. Qb5+ Nd7 8.
Bc4 $15) 7. Nxe4 $11 Bxe4 (7... Qd5 8. d3 $11) 8. Qxe4 $14 Na6 $2 (8... Qd5
$142 9. Qg4 Qd7 10. Qh5+ g6 $14) 9. Bxa6 $18 bxa6 10. Qf3 (10. Qxc6+ $142 $5
Kf7 11. Qc4+ Kg6 12. Qxa6 $18) 10... Qd6 (10... Qd5 11. Bc3 $14) 11. Ne2 (11.
d4 exd4 12. Rd1 a5 $16) 11... Be7 (11... a5 12. Bc3 $14) 12. Bc3 (12. d4 Rd8
$16) 12... Nh6 13. O-O (13. d4 Rd8 $16) 13... O-O 14. Ng3 g6 (14... Qd5 15. Qe3
$14) 15. Ne4 (15. Qe3 Nf7 $16) 15... Qd5 16. Rfd1 (16. Rfe1 a5 $14) 16... Nf5
17. Nxf6+ $4 (17. Re1 $142 $14) 17... Bxf6 $19 (17... Rxf6 $6 18. Qxd5+ cxd5
19. Bxe5 $17) 18. Qxd5+ cxd5 19. Rab1 (19. Re1 Rac8 20. Ra2 d4 $19) 19... d4
20. Bb2 Nd6 21. d3 Nb5 (21... Rac8 22. Rd2 $19) 22. h3 (22. a4 Nc7 23. c4 dxc3
24. Bxc3 Rad8 $19) 22... Be7 (22... Rac8 $142 $5 23. Rd2 $19) 23. Re1 Bd6 24.
Re4 (24. a4 Rac8 25. axb5 Rxc2 $19) 24... Nc3 (24... Rac8 $142 $5 25. Re2 Nc3
26. Bxc3 Rxc3 $19 (26... dxc3 $6 27. Rb3 $19)) 25. Bxc3 dxc3 26. Rb3 Rf4 (26...
a5 27. Rxc3 Rfc8 28. Rcc4 $17) 27. Rxf4 exf4 28. f3 $2 (28. Rxc3 $142 a5 29. b5
$17) 28... Be5 $19 29. Kf1 Kf7 30. b5 (30. Rb1 Rb8 $19) 30... a5 (30... Rd8 31.
b6 axb6 32. Rxb6 $19) 31. b6 (31. Rb1 Bd4 32. Re1 Be3 $19) 31... a6 (31... axb6
$142 $5 32. Rxb6 h6 33. Rb7+ Ke6 34. Rb6+ Bd6 35. Rc6 $19) 32. b7 Rd8 (32...
Rb8 33. h4 $19) 33. Rb6 (33. d4 Rxd4 34. Rxc3 Rd1+ 35. Ke2 Rb1 $19) 33... Rb8
$19 34. Ke2 Bd4 35. Rxa6 $2 (35. Rd6 $142 Bc5 36. Rc6 Bxa3 37. Rxc3 $19) 35...
Rxb7 36. Rxa5 (36. Rd6 Re7+ 37. Kf1 Be3 $19) 36... Rb2 37. Ra4 (37. Kd1 Rb1+
38. Ke2 Rc1 $19) 37... Rxc2+ 38. Kd1 (38. Ke1 Bf2+ 39. Kd1 Rd2+ 40. Kc1 $19)
38... Rxg2 (38... Rd2+ $142 39. Kc1 Be3 $19) 39. Rxd4 $17 g5 40. Rc4 (40. h4
Kg6 41. hxg5 Kxg5 $17) 40... Rg3 (40... Rd2+ $142 41. Ke1 Rxd3 $19) 41. Rxc3 (
41. Ke2 Rxh3 42. Rxc3 h5 $15) 41... Rxf3 $17 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "bppowell"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 d4 5. exd4 exd4 6. Bc4 $146 (6. Nf3 Nc6 7. b5
Na5 8. Bxd4 Bf5 9. d3 Bg4 10. Be2 Bxf3 11. Bxf3 Qxd4 12. Nd2 Bc5 13. O-O Nh6
14. Ne4 O-O 15. c3 Qe5 16. d4 Bxd4 17. cxd4 Qxb5 18. Rb1 Qc4 19. Nc5 Rad8 20.
Nxb7 Nxb7 {Fournier,F-MissSunshine/Active 2011/1-0 (32)}) (6. Bb5+ c6 7. Qe2+
Ne7 8. Bc4 b5 9. Bxb5 cxb5 10. Qxb5+ Nec6 11. d3 a6 12. Qh5+ g6 13. Qf3 Bb7 14.
Nh3 Be7 15. O-O Qc7 16. Qe2 O-O 17. Nd2 Ne5 18. Bxd4 Qc6 19. f3 Nf7 20. Nb3 Bd8
{jaddwarrior (1925)-themekon (1645)/ChessWorld.net 2014/1-0 (39)}) (6. Qh5+ g6
7. Qe2+ Be7 8. Nf3 Bg4 9. Qb5+ Bd7 10. Qxb7 Bc6 11. Bb5 Nd7 12. Qxc6 Nh6 13.
Nxd4 O-O 14. Ne6 Ne5 15. Bxe5 Qc8 16. Nxf8 {
1-0 Woelfelschneider,P-Krahl/Tiger SC 1999}) (6. Qh5+ g6 7. Qe2+ Kf7 $16) 6...
Ne7 7. Nf3 a6 $2 (7... Nbc6 $142 $5 $14) 8. Nxd4 $18 b5 (8... Qd6 9. O-O $18)
9. Bb3 Bb7 (9... Qd6 10. O-O $18) 10. f3 (10. O-O Qd6 $18) 10... Nd5 11. Bxd5 (
11. Ne6 $142 $5 Qd6 12. O-O $18) 11... Bxd5 $14 12. O-O (12. Nf5 $142 $14)
12... Bc4 $2 (12... c5 13. Re1+ Kf7 14. bxc5 Bxc5 15. Kh1 $14) 13. Ne2 (13. d3
Bf7 $18) 13... Qe7 (13... Bd6 $142 $5 $16) 14. Re1 $18 Be6 $4 (14... Qd7 $142
$18) 15. Nd4 Qf7 (15... Kf7 16. Nxe6 Qd6 17. c4 $18) 16. Nxe6 Be7 (16... Kd7
$18) 17. Nxc7+ Kd7 18. Nxa8 Nc6 19. Nb6+ Kc7 20. a4 (20. Bd4 Bd8 21. Na8+ Kb7
$18) 20... Kxb6 21. a5+ (21. c3 $142 Bd6 $18) 21... Kb7 22. Qe2 (22. c3 $142
Bd6 $18) 22... Nxb4 (22... Bxb4 23. c3 Bxa5 $18) 23. Qxe7+ Qxe7 24. Rxe7+ Kc6
25. c3 Nd3 (25... Nc2 26. Ra2 b4 27. cxb4 Nxb4 28. Ra3 $18) 26. Ba3 Nc5 27. d4
(27. Bxc5 $5 Kxc5 28. Rxg7 Kc4 29. Na3+ Kb3 $18) 27... Nb3 28. Ra2 Rd8 29. Bb4
(29. Ra7 $142 $5 Kd5 30. Rxa6 b4 31. Bxb4 Nc1 $18) 29... Nc1 30. Rc2 Nd3 31.
Rce2 (31. Ra7 $142 Re8 32. Rxa6+ Kb7 33. Rb6+ Ka7 $18) 31... Nf4 (31... Nxb4
32. R2e6+ Kd5 33. cxb4 $18) 32. R2e4 Nd3 33. R4e6+ (33. d5+ Kxd5 34. c4+ bxc4
35. Nc3+ Kc6 36. R4e6+ Rd6 37. Rxd6#) 33... Kd5 $18 34. Rxa6 (34. Ba3 $5 b4 35.
cxb4 Rb8 $18) 34... Nxb4 35. cxb4 Kxd4 36. Rxg7 (36. Re4+ Kd3 37. Rc6 Rc8 38.
Rxc8 f5 39. Rc3#) 36... Kc4 $18 37. Rg4+ (37. Rc6+ Kxb4 38. Nc3 Kb3 39. Nxb5
Rd1+ 40. Kf2 Rd2+ 41. Ke3 Ra2 42. Nd4+ Ka4 $18) 37... Kb3 38. Re4 (38. Rxf6
Rd1+ 39. Kf2 h5 $18) 38... Rd1+ (38... f5 39. Re1 Kxb4 40. Rc6 Kxa5 41. Nc3 Rd3
42. Ra1+ Kb4 43. Rb1+ Ka3 44. Ra6#) 39. Kf2 Rxb1 40. Re3+ (40. Re3+ Kxb4 41.
Re4+ Kc3 42. Rxf6 Rb2+ 43. Kg3 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "laure"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 b5 4. e4 (4. e3 d6 5. Bxb5+ Nd7 6. Nf3 Rb8 7. Nc3 Ne7
8. d4 Nf5 9. O-O Be7 10. Qd3 O-O 11. Qxf5 Nc5 12. Qh5 f5 13. dxc5 {
1-0 Fournier,F (2100)-DrPepper836/chessworld.net 2008}) 4... Bb7 5. f3 $146 (5.
d3 d5 6. exd5 Bxd5 7. Nf3 Na6 8. Be2 c6 9. O-O Qc7 10. c4 bxc4 11. dxc4 Bxf3
12. Bxf3 Rd8 13. Qe2 Nb8 14. c5 Be7 15. Nd2 Nh6 16. Rfd1 O-O 17. Qc4+ Kh8 18.
Ne4 Rxd1+ 19. Rxd1 Rd8 {moisesde1988-funaki01/kurnik 2014/0-1 (42)}) (5. Nc3 a6
6. Nf3 c5 7. Bd3 cxb4 8. Nd5 Bxd5 9. exd5 Bc5 10. axb4 Bxb4 11. c3 Bc5 12. O-O
Qb6 13. Nxe5 fxe5 14. Qh5+ Kd8 15. Qg5+ Qf6 16. Qg4 h5 17. Qg3 Ne7 18. c4 b4
19. Bxe5 h4 {jackw171-matka111/kurnik 2014/0-1 (45)}) 5... f5 $2 (5... a5 $142
$11) 6. exf5 $16 (6. Bxe5 $143 fxe4 7. Qe2 a6 $14) (6. Bxb5 $6 fxe4 7. f4 exf4
8. Qh5+ Ke7 $14) 6... Qg5 (6... Nc6 7. Bxb5 Qh4+ 8. g3 $16) 7. Bxe5 $18 Qxf5 (
7... Kd8 8. Qe2 (8. Bxb5 $4 Qxg2 9. Qe2 Qxh1 $19) 8... a6 9. Qe3 Qxf5 10. Qc3
$16) 8. Bxc7 Na6 9. Bg3 Rc8 (9... Kf7 10. Bd3 Qh5 11. Nc3 $18) 10. Bd3 (10. Nc3
Nc7 11. Bxb5 Nxb5 12. Qe2+ Be7 13. Nxb5 Kf7 $18) 10... Qd5 $6 (10... Qe6+ 11.
Ne2 $18) 11. Qe2+ (11. Nc3 $142 Qe6+ 12. Qe2 Qxe2+ 13. Ngxe2 Nb8 14. Nxb5 Nc6
$18) 11... Be7 (11... Kf7 12. Nc3 (12. Bxb5 Re8 13. Nc3 Rxe2+ 14. Ngxe2 Qe6 $15
) 12... Qd4 13. Nh3 $18 (13. Bxb5 $6 Re8 $11)) 12. Nc3 (12. Be4 $5 Qd4 13. Be5
Qxe5 14. Bg6+ hxg6 15. Qxe5 Rxc2 $18) 12... Qe6 13. Qxe6 dxe6 14. Bxb5+ (14.
Nxb5 Ra8 $18) 14... Kf7 15. Nge2 Bxb4 (15... Nf6 $18) 16. axb4 Nxb4 17. Rxa7
Nxc2+ (17... Nf6 18. Rxb7+ Kg6 19. Nd4 $18) 18. Kf2 Ne7 19. Rxb7 Rhd8 20. Bh4
Rxd2 21. Rxe7+ (21. Bxe7 $5 Kg6 $18) 21... Kf8 22. Rd1 (22. Ne4 $142 Rd5 23.
Bd7 $18) 22... Nd4 (22... Rxd1 23. Nxd1 g5 24. Bxg5 Rc5 $18) 23. Rxd2 Nf5 24.
Rdd7 (24. Rc7 $142 $1 Rb8 25. Rdd7 h6 $18) 24... Nxe7 25. Bxe7+ Kf7 26. Ne4 Rb8
(26... Kg8 27. Bf6 $1 h6 28. Rxg7+ Kf8 29. Nf4 Rc2+ 30. Ke3 Rc3+ 31. Bxc3 e5
32. Ne6#) 27. Bd6+ (27. Bf6+ Kg6 28. Nf4+ Kf5 29. g4+ Kxf4 30. Bh4 Rxb5 31.
Bg3#) 27... Kg6 28. Nf4+ Kh6 29. Bxb8 e5 (29... g5 30. Nxe6 g4 31. Bf4+ Kg6 32.
Nf8+ Kf5 33. Rf7#) 30. Bxe5 g6 (30... g5 31. Rd6#) 31. Bg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 a5 5. Bb5+ c6 6. Ba4 b5 7. Bb3 axb4 8. axb4
Rxa1 9. Bxa1 Bxb4 10. c3 $146 (10. Nf3 Ne7 11. O-O e4 12. Nd4 O-O 13. Nc3 Kh8
14. d3 f5 15. Bb2 Na6 16. Na2 Bd6 17. Qa1 Qc7 18. Nxb5 cxb5 19. Bxg7+ Kg8 20.
Bxf8 Be5 21. Qe1 Kxf8 22. h3 Bh2+ 23. Kh1 Nc5 24. dxe4 dxe4 {
REXChess-SuperForte/0-1 (64)}) 10... Bd6 11. Qh5+ g6 12. Qf3 Bf5 13. h4 $4 (13.
Qd1 $142 $19) 13... Bxb1 14. h5 g5 15. h6 (15. Qd1 Bd3 $19) 15... Ne7 (15...
Bf8 $142 $5 16. Qd1 Bg6 17. Bc2 $19) 16. Qxf6 Rg8 (16... Ng6 17. Qe6+ Be7 18.
Bd1 $19) 17. Rh5 (17. Nf3 g4 18. Nxe5 Rf8 $19) 17... Nf5 (17... Rf8 $5 18. Qxg5
Nd7 19. d4 $19) 18. Qxd8+ Kxd8 19. Rh3 (19. Nf3 Nd7 20. Rxg5 Rxg5 21. Nxg5 Nc5
$19) 19... Nd7 (19... Rg6 20. d4 $19) 20. Rh5 (20. g4 Nc5 21. Bxd5 cxd5 22.
gxf5 Kd7 $19) 20... Nf6 (20... Nh4 21. Nf3 Nf6 22. Rxh4 gxh4 23. Nxh4 $19) 21.
Rh3 (21. Rh1 g4 $19) 21... g4 22. Rg3 (22. Rh2 $19) 22... Nxg3 23. fxg3 Ke7 (
23... Rg6 24. Bd1 $19) 24. Ne2 (24. Kd1 Rg6 25. Bc2 Bxc2+ 26. Kxc2 Rxh6 $19)
24... c5 (24... Rg6 25. d3 Bxd3 26. Nc1 $19) 25. Nc1 (25. d4 c4 26. Bd1 Rg6 $19
) 25... c4 26. Bd1 Be4 (26... Rg6 27. Kf1 $19) 27. Be2 (27. Bb2 Rg6 28. Kf2
Rxh6 $19) 27... Ra8 (27... Ba3 $142 28. Na2 Ra8 $19) 28. d4 (28. Bb2 $19) 28...
Rxa1 29. Kd1 Ba3 30. Kd2 (30. Bxc4 dxc4 31. Ke1 Rxc1+ 32. Kd2 Bd3 33. e4 Nxe4+
34. Ke3 Re1#) 30... Bxc1+ 31. Ke1 Bxe3+ 32. Bd1 Rxd1+ $1 33. Kxd1 exd4 34. Ke2
Bxg2 (34... Bd3+ 35. Kd1 dxc3 36. Ke1 b4 37. Kd1 c2+ 38. Ke1 c1=Q#) 35. Kd1 (
35. cxd4 Bf1+ $1 36. Kxf1 c3 37. Ke1 c2 38. Kf1 c1=Q+ 39. Ke2 Qd2+ 40. Kf1 Qf2#
) 35... d3 36. Ke1 d2+ (36... Ne4 37. Kd1 Nxc3+ 38. Ke1 d2#) 37. Ke2 (37. Kd1
Bf3+ 38. Kc2 d1=Q+ 39. Kb2 Qb3+ 40. Ka1 Qa3+ 41. Kb1 Be4#) 37... Bf3+ 38. Kxe3
d1=Q 39. Kf4 Qd2+ (39... Ke6 40. Ke3 Qe2+ 41. Kd4 Qf2#) 40. Kf5 (40. Ke5 Qe3+
41. Kf5 Be4+ 42. Ke5 Nd7#) 40... Qd3+ (40... Be4+ 41. Ke5 Nd7#) 41. Kg5 Qe3+
42. Kh4 (42. Kf5 Be4+ 43. Ke5 Nd7#) 42... Qxh6# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "laure"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 c6 4. e4 f5 $146 (4... Ne7 5. d4 exd4 6. Bxd4 d5 7.
exd5 Nxd5 8. Nc3 Qe7+ 9. Be2 Nf4 10. g3 Nxe2 11. Ngxe2 Bh3 12. Bc5 Qd7 13. Bxf8
Rxf8 14. Nf4 Bg4 15. f3 Qxd1+ 16. Nxd1 Bxf3 17. O-O Bg4 18. Ne3 Bc8 19. Nc4 {
Rosner,D-Van Esbroeck,J/email SOK-99-E006B 1999/1/2-1/2 (34)}) (4... d6 5. d4 (
5. c4 Ne7 6. d4 a6 7. dxe5 dxe5 8. Qxd8+ Kxd8 9. c5 Nd7 10. Bc4 b5 11. cxb6
Nxb6 12. Bb3 f5 13. exf5 Nxf5 14. Nc3 Nd4 15. Bd1 Bf5 16. g4 Nc2+ 17. Bxc2 Bxc2
18. Nge2 Nc4 19. Bc1 Bd6 {cogit-covua9x/kurnik 2013/0-1 (40)}) 5... Nd7 6. Nf3
b5 7. d5 Bb7 8. Nc3 Nb6 9. dxc6 Bxc6 10. Bxb5 Qc7 11. Bxc6+ Qxc6 12. b5 O-O-O
13. bxc6 Nc4 14. Qd3 Nxb2 15. Qa6+ {1-0 market (2155)-NN/GameColony.com 2002})
(4... Bd6 5. Bc4 Ne7 6. Qh5+ Ng6 7. h4 Be7 8. Nc3 d6 9. Nge2 Nd7 10. f4 exf4
11. Nxf4 Ndf8 12. Nce2 Bd7 13. Nxg6 Nxg6 14. Nf4 {
1-0 Wolfram,R-Mennie,A/corr 3GMM-47 1995}) (4... a5 $142 $5 5. b5 Bc5 $11) 5.
exf5 $16 Qh4 6. Bxe5 Qe4+ (6... d6 7. Bb2 $16) 7. Qe2 $18 Qxe2+ 8. Nxe2 d6 9.
Bb2 Bxf5 10. d3 (10. Nd4 Bd7 $18) 10... Bg4 (10... Nf6 11. Nd4 Bd7 12. Be2 $16)
11. Nf4 d5 12. Nc3 (12. Be2 $142 Bxe2 13. Kxe2 $16) 12... Bd6 $2 (12... Nf6 13.
h3 Bd7 14. Nce2 $16) 13. h3 $4 (13. Nfxd5 Na6 14. Ne4 Bf8 $18) 13... Nf6 $2 (
13... Bxf4 $142 14. hxg4 Be5 $16) 14. hxg4 $18 Bxf4 15. Be2 $4 (15. Ne2 $142
Bg5 16. f4 Nxg4 17. fxg5 $18) 15... Nbd7 16. O-O (16. g3 Be5 $16) 16... Bd2 (
16... O-O 17. g3 Bd2 18. Rad1 Bxc3 19. Bxc3 $16) 17. f4 (17. Rad1 Bf4 $16)
17... d4 18. Nb1 (18. Ne4 Be3+ 19. Kh1 O-O $16) 18... Be3+ $14 19. Kh1 O-O-O
20. c3 (20. c4 $5 $14) 20... h5 $15 21. cxd4 $4 (21. g3 $142 Nxg4 22. Kg2 $15)
21... hxg4# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 a6 4. e4 Nc6 (4... d5 5. exd5 Qxd5 6. Nc3 Qe6 7. g3
Nc6 8. Bg2 Bd7 9. Nge2 O-O-O 10. O-O Nd4 11. Nxd4 exd4 12. Re1 Qd6 13. Ne4 Qb6
14. c4 dxc3 15. dxc3 Bc6 16. Qb3 f5 17. Nc5 Bxg2 18. Kxg2 Bxc5 19. Re6 {
busal-xpto11/kurnik 2014/1-0}) 5. b5 $146 (5. Nc3 d6 (5... Be7 6. Bc4 Bd6 7.
Nge2 b5 8. Bb3 Nge7 9. O-O Bb7 10. d3 Nd4 11. Nxd4 exd4 12. Ne2 c5 13. bxc5
Bxc5 14. Nxd4 d5 15. Ne6 Qd7 16. Nxc5 Qc6 17. Nxb7 Qxb7 18. Qh5+ g6 19. Qh4
O-O-O 20. Bxf6 {Fritz 10-NN/1-0}) 6. Nd5 Be6 7. Ne3 d5 8. exd5 Bxd5 9. Nxd5
Qxd5 10. c4 Qd7 11. c5 Nh6 12. Nf3 Ng4 13. h3 Nh6 14. Be2 Qd5 15. Qc1 Nf5 16.
g4 Nfd4 17. Nxd4 Qxh1+ 18. Bf1 exd4 19. d3 O-O-O {
jordan2delta-Abuloai/chesshere.com 2006/0-1 (37)}) (5. Bc4 Nge7 $14) 5... axb5
6. Qh5+ (6. Bxb5 Bc5 $11) 6... g6 $15 7. Qh3 (7. Qf3 b4 $15) 7... d6 (7... d5
8. Qb3 dxe4 9. Bxb5 $17) 8. g4 (8. Qb3 Na7 $15) 8... Be7 (8... Ra5 9. Qb3 Bxg4
10. Bxb5 $17) 9. Bxb5 Bd7 (9... h5 10. Ne2 $17) 10. Bxc6 bxc6 11. Qb3 (11. Qf3
$5 $15) 11... Bxg4 12. Qb7 (12. h3 Bd7 $17) 12... Bd7 $19 13. d4 $4 (13. Qb3
Rb8 14. Qa2 d5 $19) 13... Qb8 (13... Rb8 $142 14. Qa7 Rxb2 $19) 14. Qb3 $17
Qxb3 15. cxb3 c5 (15... exd4 16. Bxd4 d5 17. f3 $17) 16. dxc5 $15 dxc5 17. Nc3
(17. Nd2 $142 $15) 17... f5 $4 (17... Rb8 $142 $19) 18. Nd5 $14 O-O-O $4 (18...
Bd6 $142 19. Nf3 Rb8 20. Bxe5 fxe4 21. Nxc7+ Bxc7 22. Bxc7 Rb7 $14) 19. Bxe5
$18 (19. Nxe7+ $6 Nxe7 20. Rc1 fxe4 21. Rxc5 Nc6 $15) 19... Nf6 (19... Bh4 20.
Nf3 Re8 21. Bxh8 (21. Nxh4 Rxe5 22. O-O-O Rxe4 $15) 21... Rxe4+ 22. Kd2 Bxf2
23. Rhf1 $18) 20. Bxf6 (20. Nxe7+ $142 Kb7 21. Bxf6 $18) 20... Bxf6 21. Nxf6
fxe4 22. Rd1 (22. Ne2 Bc6 $18) 22... Be6 (22... Bc6 23. Rxd8+ Kxd8 24. Ne2 $18)
23. Nxe4 (23. Rxd8+ Kxd8 24. Nxe4 Bxb3 $18) 23... Bxb3 24. Nxc5 $4 (24. Rxd8+
$142 Rxd8 25. Nxc5 $18) 24... Bxd1 (24... Rxd1+ $142 25. Ke2 Re8+ 26. Kf3 Bd5+
27. Kg4 Bxh1 $19) 25. Nf3 (25. f3 $19) 25... Rhe8+ 26. Kf1 (26. Ne6 Rxe6+ 27.
Ne5 Rxe5+ 28. Kf1 Bf3 29. Rg1 Rd1#) 26... Bxf3 27. h4 (27. Nd7 Rxd7 28. Rg1
Rd1#) 27... Rd1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Nc6 4. e4 b5 $146 (4... g6 5. Nf3 Bg7 6. d4 f5 7. exf5
gxf5 8. d5 Nd4 9. Nxd4 exd4 10. Qh5+ Kf8 11. Qxf5+ Nf6 12. Bxd4 d6 13. Qf4 b6
14. Be2 c5 15. dxc6 Kf7 16. O-O Qe7 17. Re1 Re8 18. Bxf6 Bxf6 19. Bc4+ {
Rosner,D-mkoenig_1/internet 2001/1-0}) (4... d5 5. exd5 Qxd5 6. Nc3 Qd8 7. Qh5+
g6 8. Qh4 Nd4 9. Bd3 Bf5 10. Bxf5 Nxf5 11. Qc4 Nd4 12. Nce2 Nxe2 13. Nxe2 Qd7
14. d4 O-O-O 15. O-O-O Bh6+ 16. Kb1 Ne7 17. dxe5 Qxd1+ 18. Rxd1 Rxd1+ 19. Ka2 {
pierred (2755)-ccarney (2110)/net-chess.com 2013/1-0}) (4... Bd6 5. Bb5 (5. Nf3
Nge7 6. Bc4 a6 7. O-O b5 8. Ba2 Bb7 9. Nc3 Nd4 10. Nxd4 exd4 11. Nd5 Nxd5 12.
Bxd5 Bxd5 13. exd5 O-O 14. Bxd4 Be5 15. Bxe5 fxe5 16. d4 d6 17. Qg4 Qf6 18.
dxe5 dxe5 19. Rae1 Rae8 {b4_player (2215)-scotraid1/GameColony.com 2003/1-0})
5... Nge7 6. Bxc6 bxc6 7. d3 c5 8. b5 c6 9. bxc6 dxc6 10. Qh5+ g6 11. Qh6 Be6
12. Qg7 Kd7 13. Qxf6 Qb6 14. Nf3 Qxb2 15. O-O Qxa1 16. c3 Qb2 17. Nxe5+ Bxe5
18. Qxe5 Qb6 19. Nd2 {bppowell-rimazu/net-chess.com 2018/0-1}) (4... d5 5. exd5
Qxd5 6. Nc3 $11) 5. Qh5+ (5. Bxb5 $5 Rb8 6. Bc4 $16) 5... g6 $14 6. Qh3 d6 (
6... a6 7. Qd3 $11) 7. Qb3 Bb7 $2 (7... Rb8 8. Nf3 $14) 8. a4 (8. Bxb5 $5 a6 9.
Bc4 $18) 8... bxa4 $14 9. Qxa4 Qd7 10. b5 Nd4 (10... Nb8 $5 $14) 11. Bxd4 $16
exd4 12. Nf3 (12. Qxd4 Bg7 13. Qe3 Qe7 $16) 12... Bh6 (12... Bxe4 13. Nxd4 Bb7
14. Qc4 $14) 13. Nxd4 (13. Qxd4 Bg7 14. Qe3 Qe7 $16) 13... Bg7 (13... Bxe4 14.
f3 Bb7 15. Bd3 $14) 14. Na3 (14. Nc3 f5 15. exf5 gxf5 $16) 14... Ne7 (14...
Bxe4 15. f3 Bb7 16. Nc4 $14) 15. Qb3 (15. Bc4 $142 $5 d5 16. exd5 $16) 15...
Bxe4 (15... f5 16. c3 Bxd4 17. cxd4 Bxe4 18. f3 $11) 16. Bc4 (16. f3 $142 Bb7
17. Qe3 $11) 16... Rf8 (16... d5 17. Bf1 f5 $15) 17. Nc6 $4 (17. Ne6 $142 d5
18. Nxf8 Kxf8 19. Bf1 $16) 17... d5 $17 18. Nd4 $4 (18. Be2 $142 Bxg2 19. Rg1
$15) 18... dxc4 $19 19. Qxc4 Bxg2 (19... Bd5 20. Qf1 $19) 20. Rg1 (20. Ne6 Nd5
(20... Bxh1 $6 21. Nxg7+ Kd8 22. Ne6+ Ke8 23. Nxc7+ Kd8 24. Ne6+ Ke8 25. Nc7+
Kd8 26. Ne6+ Ke8 27. Nc7+ $11) 21. Nxf8 Qe7+ (21... Bxf8 $6 22. Rg1 Qh3 23. f3
Qxf3 24. Qe2+ Qxe2+ 25. Kxe2 $19) 22. Qe2 Bxh1 $19 (22... Kxf8 $6 23. Qxe7+
Kxe7 24. Rg1 $19) (22... Bxf8 $6 23. Qxe7+ Bxe7 24. Rg1 $19)) 20... Bd5 21. Qc3
(21. Qd3 f5 22. c3 Be4 $19) 21... f5 22. b6 (22. Qc5 a6 23. bxa6 Rxa6 $19)
22... cxb6 (22... axb6 23. Nab5 Rxa1+ 24. Qxa1 $19) 23. Nab5 (23. Qe3 f4 24.
Qd3 Nc6 $19) 23... Rc8 (23... Bc6 $142 24. Qc4 Bxb5 25. Nxb5 $19) 24. Rxa7 Rxc3
25. Rxd7 Kxd7 26. dxc3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "laure"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 f5 4. Bxe5 Qe7 $146 (4... d6 5. Bb2 Qg5 6. Nf3 Qh6 7.
Nc3 f4 8. Nd5 Kd8 9. Nxf4 Qxf4 10. e3 Qf7 11. Be2 Bg4 12. h3 Be6 13. O-O Nd7
14. Ng5 Qg6 15. Nxe6+ Qxe6 16. Bg4 Qf7 17. Bf3 h5 18. Bxb7 Rb8 19. Bc6 {
mic-laure/net-chess.com 2018/1-0 (41)}) (4... d6 5. Bb2 $16) 5. f4 (5. Bxc7
$142 $5 Nc6 6. b5 $16) 5... d6 $16 6. Bc3 Nh6 (6... Nf6 7. e3 $16) 7. e3 Ng4 8.
Be2 Qe4 (8... Qh4+ 9. g3 Qh6 10. Nf3 $16) 9. Nf3 $18 Be7 (9... a5 10. b5 $18)
10. Bd3 (10. Bxg7 Rg8 11. Bb2 Bf6 $18) 10... Qc6 (10... Qe6 11. Bxg7 Rg8 12.
Bb2 $18) 11. Bxg7 Rg8 12. Bd4 Nd7 $6 (12... Be6 13. Nc3 Qd7 14. h3 $18) 13. h3
(13. Nc3 $142 $5 d5 $18) 13... Nh6 14. Nc3 Rxg2 (14... d5 15. Ng5 $1 Bxg5 16.
fxg5 Rxg5 17. Qf3 $18) 15. Rf1 (15. b5 $142 Qb6 16. Bxb6 Nxb6 17. Nd4 Bh4+ 18.
Kf1 $18) 15... b6 (15... d5 16. Ng5 $1 Bxg5 17. fxg5 Rxg5 18. Qf3 $18) 16. a4 (
16. b5 Qb7 17. Bc4 Rg6 $18) 16... Rg3 $2 (16... d5 $5 $16) 17. Bb5 (17. b5 Qb7
18. Bc4 Nf6 $18) 17... Qb7 18. Rg1 $4 (18. Ng5 Bxg5 19. Qh5+ Nf7 $18) 18...
Qxf3 $4 (18... Rxf3 19. Ba6 Bh4+ (19... Qxa6 $2 20. Qxf3 c5 21. Qh5+ Nf7 22.
Nb5 $18) 20. Ke2 Qxa6+ 21. Kxf3 Bb7+ 22. e4 Qc4 $19) 19. Rxg3 $4 (19. Qxf3 $142
Rxf3 20. Bc6 Bh4+ 21. Kd1 Rxh3 22. Bxa8 $18) 19... Qxg3+ $19 20. Ke2 Qxh3 (
20... Qg2+ 21. Kd3 c6 22. Qg1 Qxg1 23. Rxg1 cxb5 24. Nxb5 $19) 21. Kd3 $2 (21.
Qh1 $142 Qxh1 22. Rxh1 $17) 21... Ng4 22. Bxd7+ (22. Qf1 Qxf1+ 23. Rxf1 Bb7 $19
) 22... Bxd7 23. Qf1 (23. Qe2 c5 24. Nd5 Bc6 25. Nxe7 Be4+ (25... cxd4 $6 26.
Nxc6 dxe3 27. dxe3 $11) 26. Kc4 cxd4 27. Nxf5 Bxf5 28. Kxd4 Nh2 29. Qb5+ Kd8
$19) 23... Qg3 (23... Qxf1+ $142 24. Rxf1 c5 25. Nd5 $19) 24. Re1 (24. Nd5 Bd8
25. c4 Nf2+ 26. Kc2 c6 27. Nf6+ Bxf6 28. Bxf6 a5 29. bxa5 Rxa5 $19) 24... c6 (
24... Nf2+ $142 25. Kc4 Be6+ 26. Nd5 $19) 25. Ke2 Nh2 (25... c5 $142 26. Qh1
Rd8 $19 (26... cxd4 $6 27. Qxa8+ Kf7 28. exd4 $17)) 26. Qf2 (26. Qh1 Qg4+ 27.
Kd3 Nf3 $19) 26... Qg4+ (26... Qxf2+ $142 27. Kxf2 Bh4+ 28. Ke2 Bxe1 29. Kxe1
$19) 27. Kd3 Nf3 (27... Nf3 28. Rf1 Nxd4 29. exd4 Qh3+ 30. Qf3 Qxf3+ 31. Rxf3
h5 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. g3 b6 5. Bg2 Bb7 6. c4 $146 (6. d3 a5 (6... c5
7. c3 Nd7 8. Nd2 Rb8 9. e3 Bd6 10. Qh5+ g6 11. Qd1 Nh6 12. Ngf3 d4 13. exd4
exd4 14. cxd4 cxb4 15. O-O bxa3 16. Bxa3 Bxa3 17. Rxa3 a5 18. Re1+ Kf7 19. Qb3+
Kg7 20. Ne4 Nf8 21. Nfd2 {rryy44-jbl73/kurnik 2014/1-0 (32)}) 7. bxa5 Rxa5 8.
Nd2 Ne7 9. c4 Nbc6 10. cxd5 Nxd5 11. e4 Nde7 12. Qc2 Qd7 13. Rc1 Nc8 14. Ngf3
Bd6 15. O-O O-O 16. d4 exd4 17. Nxd4 Nxd4 18. Bxd4 Rxa3 19. Bb2 Ra8 20. Nc4 Bc5
{sagonek-ronaldoorfao/kurnik 2011/0-1 (41)}) (6. Nf3 e4 7. Nd4 Qd7 8. e3 Bd6 9.
Qh5+ g6 10. Qh3 Qxh3 11. Bxh3 Be5 12. c3 Bxd4 13. cxd4 c6 14. Nc3 Ne7 15. Be6
Nd7 16. b5 c5 17. dxc5 bxc5 18. O-O Nf8 19. Bh3 Nd7 20. a4 f5 {
rryy44-demhulaj/kurnik 2012/1-0 (61)}) 6... a5 7. Qb3 (7. b5 $142 $5 Ra7 8.
cxd5 Bxd5 9. Nf3 $11) 7... dxc4 $17 8. Qa4+ Bc6 $4 (8... c6 $142 9. bxa5 b5 $17
) 9. Bxc6+ $18 Nxc6 10. Qxc6+ Kf7 11. Qxc4+ Ke8 12. Nf3 Bd6 (12... axb4 13.
axb4 Rxa1 14. Bxa1 $18) 13. Qc6+ Ke7 14. Nc3 (14. d4 axb4 15. dxe5 fxe5 16.
Nxe5 Nf6 $18) 14... Nh6 (14... axb4 15. axb4 Rxa1+ 16. Bxa1 $18) 15. Nd5+ Kf8
16. O-O (16. b5 Kf7 $18) 16... Nf7 (16... Qe8 17. Qc2 $18) 17. d4 (17. Rfc1 Ra7
$18) 17... exd4 18. Nxd4 Ne5 (18... Kg8 $18) 19. Ne6+ Kg8 20. Nxd8 Rxd8 (20...
Nxc6 21. Nxc6 axb4 22. axb4 Kf7 $18) 21. Bxe5 fxe5 22. Nxc7 h5 23. Qxb6 (23.
Ne6 Be7 24. Nxd8 Bxd8 25. Qe8+ Kh7 26. Qxh5+ Kg8 27. Qxe5 Kf7 $18) 23... Kh7
24. Ne6 Rd7 25. Rad1 Rb8 26. Qxb8 $1 Bxb8 27. Rxd7 axb4 28. Rxg7+ Kh6 29. f4 (
29. Rc1 Ba7 30. Rc8 Bxf2+ 31. Kxf2 bxa3 32. Rh8#) 29... bxa3 30. f5 a2 (30...
Ba7+ 31. Kh1 Bg1 32. f6 h4 33. g4 Bd4 34. Rf5 a2 35. Rh5#) 31. f6 (31. Rg6+ Kh7
32. Ng5+ Kh8 33. f6 Ba7+ 34. Kg2 Bd4 35. Nf7+ Kh7 36. Rg7#) 31... e4 (31...
Ba7+ 32. Kg2 Bb6 33. Ng5 h4 34. Nf7+ Kh5 35. g4#) 32. f7 (32. Nf8 Ba7+ 33. Kg2
h4 34. Rg6+ Kh5 35. g4#) 32... Ba7+ (32... Be5 33. f8=Q Bd4+ 34. Nxd4 a1=Q 35.
Nf5#) 33. Kg2 Bd4 (33... a1=B 34. f8=Q Bxg7 35. Qxg7#) 34. f8=Q Bxg7 (34...
a1=Q 35. Qf4#) 35. Qxg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "116"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d3 Be6 5. Nf3 Bd6 6. e4 (6. c3 Ne7 7. Nbd2 O-O
8. e3 c6 9. Qb3 Bf7 10. Qc2 Kh8 11. Be2 Nd7 12. e4 Ng6 13. O-O Bg8 14. Rad1 f5
15. Rfe1 f4 16. exd5 cxd5 17. Nf1 Qc7 18. c4 d4 19. c5 Be7 20. N1d2 Nf6 {
grahamtrue (2185)-jupiter (2405)/net-chess.com 2011/0-1 (35)}) (6. Nbd2 d4 7.
Qc1 Ne7 8. c3 dxc3 9. Bxc3 O-O 10. Bb2 Nbc6 11. Nc4 Nd4 12. Nxd4 exd4 13. Bxd4
Bxh2 14. Rxh2 Qxd4 15. e3 Qd8 16. Be2 b5 17. Na5 Qd6 18. g3 Bd5 19. e4 Bc6 20.
Qc3 Ng6 {paschalina-hovanis/kurnik 2014/1-0 (58)}) 6... d4 $146 (6... Ne7 7.
exd5 Nxd5 8. g3 O-O 9. Nc3 Nxc3 10. Bxc3 {Kunk-rampantpawn/ChessWorld.net 2005}
) (6... Ne7 7. d4 $11) 7. c3 $11 dxc3 8. Bxc3 Nc6 9. Be2 a6 10. O-O Nge7 11. d4
exd4 12. Nxd4 Nxd4 13. Bxd4 Nc6 14. Nc3 $4 (14. Bc3 $142 $11) 14... Nxd4 $19
15. Qxd4 (15. Nd5 Nxe2+ 16. Qxe2 $19) 15... O-O (15... Bxh2+ $142 16. Kxh2 Qxd4
$19) 16. Qe3 (16. Rad1 Qe8 $11) 16... Be5 (16... c6 17. Na4 $11) 17. Rad1 Qe7 (
17... Qe8 $11) 18. Rc1 (18. Nd5 Qe8 $11) 18... Rfd8 (18... Qd6 19. g3 Bd4 20.
Qf4 Qxf4 21. gxf4 $15) 19. h3 (19. Nd5 $142 $5 Qf7 20. Nf4 $11) 19... a5 $17
20. Nb5 (20. Rc2 $5 $17) 20... c6 $19 21. Nc3 axb4 22. axb4 Qf7 (22... Qxb4
$142 $5 23. Nb1 Ra4 $19) 23. Rfd1 (23. b5 Qg6 $15) 23... h6 (23... Rxd1+ 24.
Nxd1 Qd7 25. b5 $17) 24. Ra1 (24. Rxd8+ Rxd8 25. b5 Rd6 $15) 24... Rxd1+ $17
25. Rxd1 Ra3 26. Rc1 (26. Rd3 Qe7 27. f4 Bd6 $17) 26... Bc4 (26... Qg6 $142 $17
) 27. Kf1 $4 (27. Qc5 $142 Rxc3 28. Qxc4 $15) 27... Bxe2+ $19 28. Kxe2 Qc4+ 29.
Kd2 (29. Qd3 Qxb4 30. Nd5 cxd5 (30... Rxd3 $6 31. Nxb4 Rd4 32. Nd3 $19) 31.
Qxd5+ Kh7 $19) 29... Qxb4 30. Rc2 Bxc3+ 31. Rxc3 Rxc3 (31... Qb2+ $142 32. Rc2
Qxc2+ 33. Kxc2 Rxe3 34. fxe3 $19) 32. Qxc3 Qxc3+ 33. Kxc3 b5 34. f4 (34. Kb4 g5
$19) 34... Kf7 (34... c5 35. f5 $19) 35. g4 (35. Kb4 $19) 35... c5 36. h4 Ke6
37. h5 c4 38. Kd4 {White prepares the advance e5} Kd6 39. f5 Kc6 40. Kc3 (40.
Ke3 b4 41. e5 $19) 40... Kc5 41. e5 fxe5 (41... b4+ $142 42. Kb2 fxe5 $19) 42.
g5 Kd6 (42... b4+ $142 $5 43. Kc2 b3+ 44. Kd2 $19) 43. f6 Ke6 44. fxg7 Kf7 45.
gxh6 Kg8 46. Kc2 {If White now would get Kh7 in, he might survive} b4 47. Kd1
e4 48. Kc2 e3 49. h7+ Kxh7 50. h6 b3+ 51. Kc1 c3 52. Kd1 b2 53. Kc2 e2 54. Kxc3
b1=Q 55. Kd4 e1=Q 56. Kd5 (56. g8=Q+ Kxg8 57. h7+ Kxh7 58. Kc5 Qe5+ 59. Kc4
Qbb5#) 56... Qee4+ (56... Qb5+ 57. Kd6 Qee5#) 57. Kd6 Qb6+ 58. Kd7 Qee6# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 d4 5. exd4 Nc6 $146 (5... exd4 6. Nf3 (6. Bc4
Ne7 7. Nf3 a6 8. Nxd4 b5 9. Bb3 Bb7 10. f3 Nd5 11. Bxd5 Bxd5 12. O-O Bc4 13.
Ne2 Qe7 14. Re1 Be6 15. Nd4 Qf7 16. Nxe6 Be7 17. Nxc7+ Kd7 18. Nxa8 Nc6 19.
Nb6+ Kc7 20. a4 Kxb6 {bppowell-mrcsharp/net-chess.com 2018/1-0 (40)}) 6... Nc6
7. b5 Na5 8. Bxd4 Bf5 9. d3 Bg4 10. Be2 Bxf3 11. Bxf3 Qxd4 12. Nd2 Bc5 13. O-O
Nh6 14. Ne4 O-O 15. c3 Qe5 16. d4 Bxd4 17. cxd4 Qxb5 18. Rb1 Qc4 19. Nc5 Rad8
20. Nxb7 {Fournier,F-MissSunshine/Active 2011/1-0 (32)}) (5... exd4 $5 6. Qh5+
g6 7. Qe2+ Kf7 $16) 6. dxe5 $18 Nxe5 7. Nf3 (7. Bxe5 $5 Qe7 8. d4 fxe5 9. Qh5+
Kd8 10. Qxe5 Bf5 $18) 7... Nxf3+ 8. Qxf3 c6 (8... Bd6 9. Bc4 $16) 9. Be2 (9.
Bc4 Qe7+ 10. Kd1 Nh6 $16) 9... g6 (9... Bd6 $5 $16) 10. O-O $18 Be6 11. c4 (11.
Re1 Kf7 $18) 11... Be7 (11... Bd6 12. Re1 $18) 12. d4 Qc7 (12... Qd6 13. Rd1
$18) 13. Nd2 (13. d5 Bf5 $18) 13... O-O-O 14. Rac1 Qd7 (14... Bd6 15. h3 $18)
15. d5 cxd5 (15... Kb8 $18) 16. cxd5+ Kb8 17. dxe6 Qxe6 (17... Qxd2 18. Qe4 Qd5
(18... Qxb2 $4 19. Bf3 Rd5 20. Qxd5 Qxf2+ 21. Rxf2 Bxb4 22. Qxb7#) 19. Qxd5
Rxd5 $18) 18. Nc4 Nh6 (18... Qf5 19. Qg3+ Ka8 20. Bf3 $18) 19. Rfd1 (19. Na5
$142 Rd7 20. Bb5 Nf5 $18) 19... Rxd1+ 20. Rxd1 Qg4 (20... Rd8 21. Rxd8+ Bxd8
$18) 21. Qxg4 Nxg4 22. Bxg4 f5 (22... Rd8 $18) 23. Bxh8 fxg4 24. Be5+ (24. Rd7
$142 b5 25. Na5 Bf8 26. Rd8+ Kc7 27. Rxf8 g5 $18) 24... Kc8 25. Nd6+ Bxd6 26.
Rxd6 b6 27. f4 b5 (27... gxf3 28. gxf3 b5 29. Rc6+ Kd7 30. Ra6 $18) 28. Kf2 a6
29. Ke3 h6 30. Kd4 g5 31. Kc5 Kb7 (31... Kc7 32. Rxh6+ Kd7 33. fxg5 g3 34. Rd6+
Kc7 35. g6 gxh2 36. g7 h1=Q 37. Rd1+ Kb7 38. Rd7+ Kc8 39. Rc7+ Kd8 40. g8=Q#)
32. Rd7+ Kc8 33. Rc7+ (33. Kc6 gxf4 34. Bc7 f3 35. Rd8#) 33... Kd8 34. Kd6 gxf4
(34... Ke8 35. Ke6 Kd8 36. Rb7 gxf4 37. Rb8#) 35. Bxf4 (35. Bf6+ Ke8 36. Ke6 f3
37. Rc8#) 35... h5 (35... Ke8 36. Ke6 Kf8 37. Be5 Kg8 38. Rc8+ Kh7 39. Kf5 g3
40. Rh8#) 36. Bg5+ (36. Ke6 h4 37. Rb7 a5 38. Rb8#) 36... Ke8 37. Ke6 Kf8 38.
Bh6+ Ke8 (38... Kg8 39. Kf5 Kh8 40. Kg6 h4 41. Rc8#) 39. Rc8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 e4 5. e3 (5. f4 f5 6. e3 Be6 7. Nd2 Nf6 8. c4
c6 9. c5 Be7 10. a4 O-O 11. a5 a6 12. h3 Nbd7 13. Qc2 Qe8 14. O-O-O Qf7 15. Be2
Rfc8 16. Rf1 b6 17. axb6 a5 18. bxa5 Rxa5 19. Bc3 Ra3 {
tyop (1665)-mundok (1765)/playok.com 2012/1-0 (43)}) 5... f5 6. f4 (6. c4 c6 7.
cxd5 cxd5 8. Nc3 Nf6 9. Nge2 b6 10. Nf4 Ba6 11. Bxa6 Nxa6 12. Qa4+ Qd7 13. Qxa6
{1-0 market (2175)-Cerati (1940)/GameColony.com 2002}) (6. Nd2 Nf6 7. c4 c6 8.
cxd5 cxd5 9. Bb5+ Nbd7 10. Ne2 a6 11. Ba4 b5 12. Bb3 Nb6 13. O-O Bd6 14. Rc1
Nc4 15. Nxc4 dxc4 16. Bc2 Nd5 17. Nc3 Bb7 18. Qh5+ g6 19. Qh6 Bf8 20. Qh3 Bg7 {
kaasparov-haweter (1605)/kurnik 2014/0-1 (40)}) 6... Nf6 $146 7. h3 (7. c4 Be7
$15) 7... a5 8. bxa5 Rxa5 9. Qd2 b6 10. Bc3 Ra7 11. Ne2 c5 (11... Be7 $5 $17)
12. dxc5 $15 bxc5 13. Bxf6 Qxf6 (13... gxf6 $143 14. Nec3 Be6 15. Bb5+ Kf7 16.
g4 $14) 14. Qxd5 $4 (14. Nbc3 $142 Be6 15. Rb1 $15) 14... Qxa1 $19 15. Qe5+ (
15. Nec3 Rb7 16. Kd2 Qb2 $19 (16... Rxb1 $6 17. Bb5+ Rxb5 18. Qe5+ Kd8 19. Rxa1
$15)) 15... Qxe5 16. fxe5 Nc6 17. Nec3 Nxe5 18. Nd5 (18. Bb5+ Kf7 $19) 18...
Be6 (18... c4 19. Kf2 $19) 19. Nbc3 (19. Bb5+ Kf7 20. c4 Bd6 $19) 19... Rxa3
20. Bb5+ Kf7 21. Kd2 Bd6 22. Nf4 (22. Rd1 Rb8 23. Be2 c4 $19) 22... Nc4+ 23.
Bxc4 Bxc4 24. Rb1 (24. Nb1 Ra1 25. Kc3 Ra4 $19) 24... Rd8 25. Rb7+ Kg8 (25...
Be7+ 26. Kc1 Rxc3 27. h4 $19) 26. Ncd5 Bxf4 27. exf4 Rxd5+ (27... e3+ $142 28.
Kc1 Bxd5 29. Re7 $19) 28. Kc1 Ra2 (28... e3 $5 29. Kb2 $19) 29. Rb8+ Kf7 30. g3
e3 31. Rb7+ Ke6 32. Rxg7 (32. Rb6+ Kd7 33. Rb7+ Kc6 34. Ra7 e2 35. Rxa2 e1=Q+
36. Kb2 Qb4+ 37. Kc1 Bxa2 38. c4 Qd2#) 32... e2 (32... Rd1+ 33. Kxd1 Ra1#) 33.
Rxh7 (33. Re7+ Kxe7 34. c3 e1=Q#) 33... e1=Q# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 Bd6 4. e4 b5 $146 (4... Ne7 5. Bc4 Ng6 6. h4 h5 7. Ne2
Nc6 8. f3 Qe7 9. d4 exd4 10. Nxd4 Nxd4 11. Qxd4 b6 12. Qd3 Bb7 13. Nd2 O-O-O
14. a4 Qf8 15. Bc3 Re8 16. Ba6 Bxa6 17. Qxa6+ Kb8 18. a5 f5 19. axb6 {
Slavisa2-StillSleeping/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (46)}) (4... c5 5. c3
cxb4 6. axb4 g5 7. Bc4 Nc6 8. d3 Nh6 9. Qh5+ {
1-0 brkst-ctrussell/gameknot.com 2015}) (4... Qe7 5. c4 b6 6. c5 bxc5 7. bxc5
Bxc5 8. Nc3 Nc6 9. Nf3 Bd4 10. Qc2 Bb7 11. Nxd4 Nxd4 12. Nd5 Nxc2+ 13. Kd1 Qd6
14. Kxc2 Qc5+ 15. Bc3 Bxd5 {
0-1 slavisa99-SirCharles/Live Game Caissa's Web 2004}) (4... a5 $142 $5 $14) 5.
Bxb5 $16 c6 6. Be2 (6. Bc4 a5 $18) 6... Ba6 (6... a5 7. b5 $16) 7. Nf3 Bxe2 8.
Qxe2 Nh6 9. d4 a5 (9... Qe7 10. O-O $18) 10. dxe5 fxe5 11. Nxe5 (11. Bxe5 $6
Bxe5 12. Nxe5 Qf6 13. Qh5+ Kd8 $14) 11... Bxe5 12. Qh5+ $4 (12. Bxe5 $142 Qe7
13. Bc3 $18) 12... Nf7 $17 13. Bxe5 Qg5 $4 (13... g6 $142 14. Qd1 Nxe5 $17) 14.
Qxg5 $18 Nxg5 15. Bxg7 (15. Nd2 Nf7 16. Bxb8 Rxb8 17. bxa5 Rb5 $18) 15... Rg8
16. Bc3 Nxe4 17. Bd4 (17. O-O $5 axb4 18. Re1 d5 19. Bxb4 Na6 $18) 17... axb4 (
17... Rxg2 18. Kf1 Rg6 19. Nc3 Nxc3 20. Bxc3 axb4 21. Bxb4 $16) 18. O-O c5 (
18... d5 19. axb4 Rxa1 20. Bxa1 $18) 19. Bb2 (19. axb4 $142 Rxa1 20. Bxa1 $18)
19... d6 $4 (19... d5 $142 $16) 20. Re1 $18 d5 21. Nd2 (21. f3 $142 Nc6 22.
fxe4 $18) 21... Kd7 22. Nxe4 dxe4 23. Rad1+ (23. a4 $142 $18) 23... Ke7 $2 (
23... Kc8 $142 24. axb4 Ra2 $18) 24. Rxe4+ Kf7 25. Rd6 (25. Rd3 $142 Rxa3 26.
Bxa3 bxa3 27. Rf3+ Kg7 28. Rg3+ Kh8 29. Rxg8+ Kxg8 30. Re8+ Kf7 31. Rxb8 $18)
25... Na6 (25... Rg6 26. Rd3 Nc6 27. Rd7+ Kf8 28. Rxh7 bxa3 29. Rf4+ Ke8 30.
Rh8+ Kd7 31. Rf7+ (31. Rxa8 $6 axb2 32. Rf7+ Kd6 $14) 31... Ke6 32. Rxa8 axb2
33. Rb7 $18) 26. Ree6 (26. Rf6+ Kg7 27. Re7+ Kh8 28. Rf8#) 26... Nc7 $4 (26...
bxa3 $142 27. Bxa3 Nb4 28. Rf6+ Ke7 29. Rde6+ Kd7 30. Bxb4 cxb4 $18) 27. Re5 (
27. Re3 $142 $5 Ne8 28. Rd7+ Kg6 29. Rg3+ Kf5 30. Rxg8 bxa3 $18) 27... Rae8 $4
(27... bxa3 28. Rd7+ Kg6 29. Bxa3 Rxa3 $16) 28. Rf5+ (28. Rd7+ $142 $5 Kg6 29.
axb4 Rxe5 30. Bxe5 Ne6 $18) 28... Ke7 29. Rc6 $4 (29. Rd3 $142 bxa3 30. Bxa3
$18 (30. Rxa3 $6 Rb8 31. Ra2 Rgd8 $18)) 29... Kd7 $11 30. Rcxc5 $4 (30. Rxc7+
$142 Kxc7 31. Kf1 $11) 30... Re1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mrcsharp"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 Nc6 5. b5 $146 (5. dxe5 Nxe5 6. Bxe5 (6. Nd2
a5 7. b5 Bd6 8. Ngf3 Ne7 9. c4 c6 10. e3 O-O 11. Rc1 Qe8 12. c5 Bc7 13. a4 Bd7
14. Nd4 Nf5 15. N2f3 Nxd4 16. Bxd4 Qg6 17. Nh4 Qe4 18. Nf3 Nxf3+ 19. Qxf3 Qxf3
20. gxf3 Be5 {Taulien,H (2350)-Vonhoff,J (2280)/remoteschach.de 2004/1-0 (78)})
(6. e3 Bg4 7. Be2 Bxe2 8. Nxe2 Qd6 9. Bxe5 fxe5 10. Nbc3 O-O-O 11. Nb5 Qa6 12.
Nbc3 Nf6 13. O-O g5 14. h3 h5 15. f4 Qb6 16. fxg5 Qxe3+ 17. Kh1 Qxg5 18. Ng1
Rg8 19. Rf2 Qg3 20. Qf3 Be7 {KHW-mrkt/ChessWorld.net 2003/0-1 (32)}) 6... fxe5
7. e4 d4 8. Qh5+ Ke7 9. Qxe5+ Be6 10. Nf3 h6 11. Nxd4 Qd6 12. Nf5+ {
1-0 wesolyPolak (1725)-GopStop/GameColony.com 2002}) (5. e3 e4 6. c4 Be6 7. Nd2
g6 8. Ne2 dxc4 9. Nc3 f5 10. Bxc4 Bxc4 11. Nxc4 Bg7 12. O-O Nf6 13. d5 Ne7 14.
d6 Nc6 15. dxc7 Qxd1 16. Rfxd1 O-O 17. Nb5 a6 18. Nd4 Rac8 19. Ne6 Rf7 {
kaasparov (1645)-simondani/kurnik 2013/1-0}) (5. e3 exd4 6. exd4 Qe7+ 7. Be2
$11) 5... Nce7 (5... Nxd4 6. Bxd4 exd4 7. Nf3 $15) 6. a4 (6. dxe5 Ng6 7. Nf3
Bg4 $16) 6... a6 (6... Ng6 $142 $5 $15) 7. dxe5 $14 Nc6 $4 (7... Ng6 $142 8.
Nf3 Bg4 $14) 8. bxc6 $18 bxc6 9. exf6 (9. Nd2 Rb8 10. Rb1 fxe5 11. Bxe5 Rxb1
12. Qxb1 Nf6 $18) 9... Nxf6 10. Bxf6 (10. Nf3 Rb8 11. Be5 Bd6 $18) 10... Qxf6
11. Nf3 $4 (11. Nd2 $142 $18) 11... Qxa1 $19 12. Nbd2 (12. c4 Bf5 13. Nbd2 Qc3
$19) 12... Qxa4 13. e3 Bf5 (13... Bd6 14. Bd3 $19) 14. Bd3 Bxd3 15. cxd3 Qxd1+
16. Kxd1 Bb4 17. d4 (17. e4 a5 $19) 17... a5 18. Ke2 a4 19. Rb1 Bxd2 (19... c5
20. dxc5 Bxc5 21. Rb5 $19) 20. Nxd2 O-O 21. Rb7 (21. e4 a3 22. e5 Rf4 $19)
21... a3 (21... Rfb8 22. Rxc7 Ra6 23. Nb1 Rxb1 24. Rc8+ Kf7 25. Rc7+ Ke6 26.
Kf3 $19) 22. Nb3 (22. Rb1 $19) 22... a2 23. Rxc7 (23. Na1 Rfb8 24. Rxb8+ Rxb8
$19) 23... a1=Q (23... Rfb8 $142 24. Na1 Rb1 25. Rxc6 Rxa1 26. Rc2 $19) 24.
Nxa1 Rxa1 25. Rxc6 (25. f4 Re8 26. Rxc6 Ra3 $19) 25... h5 (25... Ra2+ $142 26.
Kd3 Rfxf2 27. Rc8+ Kf7 28. Rc7+ Ke6 29. Rc5 $19) 26. Rd6 (26. f4 Rfa8 $19)
26... Ra2+ 27. Kd1 (27. Kd3 Rf5 $19) 27... Rc8 (27... Rfxf2 28. Ke1 Rfb2 29.
Rd8+ Kh7 30. Rh8+ Kxh8 31. e4 Rb1#) 28. Rxd5 $19 Rcc2 (28... Rxf2 $142 $5 29.
Ra5 $19) 29. Rd8+ Kh7 30. e4 (30. Rf8 $19) 30... Rxf2 31. e5 (31. Ke1 Rfb2 32.
Rh8+ Kxh8 33. d5 Rb1#) 31... Ra1# {mate} (31... Rf1#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rhometal"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "9"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 $15 2. b5 d5 3. e3 e4 4. Bb2 Nf6 5. d3 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. g3 d4 5. Bg2 b5 $4 $146 (5... c5 6. bxc5 Bxc5 7.
d3 Nc6 8. Nd2 Nge7 9. Ngf3 O-O 10. O-O Bg4 11. c3 Nf5 12. h3 Bxf3 13. Nxf3 dxc3
14. Bxc3 Nxg3 15. Re1 e4 16. dxe4 Nxe4 17. Qb3+ Kh8 18. Rad1 Bxf2+ 19. Kf1 Qe7
20. Nd4 {sagonek-prutis/kurnik 2011/0-1}) (5... c6 6. d3 a5 7. c3 axb4 8. cxb4
b5 9. Nd2 Nh6 10. Rc1 Bb7 11. Ne4 Be7 12. Nf3 O-O 13. O-O f5 14. Nc5 Bxc5 15.
Rxc5 Nd7 16. Rc2 Qf6 17. Nh4 f4 18. Be4 fxg3 19. fxg3 Qe6 20. Bc1 {
rryy44-totomat/kurnik 2012/1-0 (36)}) (5... a5 6. b5 $11) 6. d3 (6. Bxa8 $5 c5
$18) 6... c5 $4 (6... c6 $142 $11) 7. Bxa8 Qc7 (7... cxb4 8. axb4 Bxb4+ 9. c3
dxc3 10. Bxc3 $18) 8. Bg2 (8. c3 Bd7 $18) 8... Bb7 (8... cxb4 9. e3 Bb7 10.
Bxb7 Qxb7 11. Qh5+ g6 12. Qf3 $18) 9. Nf3 c4 (9... cxb4 10. O-O $18) 10. dxc4
Bxf3 11. Bxf3 bxc4 12. O-O (12. c3 a5 $18) 12... c3 13. Bc1 Qb6 14. e3 Qa6 (
14... Ne7 15. Re1 $18) 15. exd4 Bd6 (15... Bxb4 16. dxe5 fxe5 17. Qd5 $18) 16.
Nxc3 Qc4 (16... Bxb4 17. Be2 Qa5 18. Bb5+ Kf8 19. axb4 $18) 17. Qd3 (17. Ne4
Be7 18. dxe5 fxe5 19. Nd6+ Bxd6 20. Qxd6 Nd7 $18) 17... Qxd3 18. cxd3 exd4 (
18... Nd7 19. Nb5 Bb8 20. dxe5 Nxe5 21. Be2 $18) 19. Ne4 (19. Nb5 $142 $5 Be5
20. Nxa7 Ne7 $18) 19... Be5 20. Nc5 Ne7 21. Bd1 O-O (21... Nbc6 22. b5 Nd8 23.
Bb2 $18) 22. Ne6 Re8 (22... Rc8 23. Bb2 $18) 23. Bb3 Kh8 24. Bb2 Nbc6 25. f4
Bd6 26. f5 (26. Rfe1 Rb8 27. Nxd4 Bc7 28. Nxc6 Nxc6 $18) 26... Nxf5 (26... Be5
27. Ba4 $18) 27. Rxf5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. a4 d5 2. b4 e5 3. Bb2 d4 4. e3 dxe3 $146 (4... Bxb4 5. Bd3 (5. exd4 exd4 6.
h3 Nc6 7. Bb5 Nf6 8. Nf3 Bd7 9. O-O O-O 10. Re1 Bxh3 11. gxh3 Bc5 12. Bxc6 bxc6
13. Ne5 Qd6 14. Nc4 Qd7 15. d3 Qxh3 16. Nbd2 Ng4 17. Nf3 Rfe8 18. Rxe8+ Rxe8
19. c3 Bd6 {cogit-bemylover/kurnik 2012/0-1 (49)}) 5... dxe3 6. fxe3 Nc6 7. Bb5
Qd5 8. Nf3 f6 9. O-O Nge7 10. d4 O-O 11. dxe5 Nxe5 12. Nxe5 fxe5 13. Ba3 Qxd1
14. Rxd1 Bxa3 15. Nxa3 c6 16. Bd3 Be6 17. h3 Nd5 18. Bc4 Rf6 19. Rxd5 {
aleksandras19-nhatnam2014/kurnik 2014/0-1 (48)}) 5. fxe3 Bd6 6. Be2 (6. Nf3 Bg4
$15) 6... Nf6 (6... Qh4+ 7. g3 Qxb4 8. Bc3 $17) 7. Bf3 (7. b5 e4 $15) 7... c6 (
7... e4 $142 8. Be2 Bxb4 $17) 8. Ne2 $2 (8. Be2 e4 9. b5 Be6 $17) 8... Bf5 $4 (
8... e4 $142 9. Ng3 Bxg3+ (9... Bxb4 $6 10. Bxe4 (10. Nxe4 $2 Nxe4 11. Bxg7
Qh4+ 12. Ke2 Rg8 $19) 10... Nxe4 11. Nxe4 $15) 10. hxg3 exf3 11. gxf3 Qd6 $19)
9. Ng3 Bg6 10. O-O O-O (10... e4 11. Be2 $15) 11. d3 (11. b5 e4 12. Be2 Nbd7
$15) 11... Nbd7 12. b5 cxb5 (12... Qb6 13. Na3 Qxe3+ 14. Kh1 $15) 13. axb5 (13.
Bxb7 Rb8 14. Bc6 bxa4 $15) 13... Qc7 (13... Qb6 $5 $15) 14. Nc3 a6 (14... Nc5
15. h3 $11) 15. Qe2 (15. bxa6 Rxa6 16. Nb5 Qc5 17. Nxd6 Qxe3+ 18. Kh1 Rxd6 $14)
15... Bc5 (15... e4 16. Ngxe4 Bxh2+ 17. Kh1 Nxe4 18. Bxe4 Bxe4 19. Nxe4 $11)
16. bxa6 bxa6 $2 (16... Rxa6 $142 $5 17. Qf2 Rfa8 $11) 17. Bxa8 $16 Rxa8 18.
Kh1 Rb8 19. Na4 Ba7 20. c4 Nc5 (20... Qc6 21. Nf5 Qe6 22. e4 $16) 21. Nxc5 $18
Bxc5 22. Ba3 a5 (22... Rd8 23. Nf5 Bxa3 24. Rxa3 Bxf5 25. Rxf5 $18) 23. Bxc5
Qxc5 24. Rfb1 Rd8 25. h3 (25. Rb5 Qc7 26. e4 Ra8 $18) 25... h6 $2 (25... Bxd3
$142 26. Qd2 e4 $14) 26. e4 $18 Ra8 (26... Qd4 27. Rxa5 Qc3 28. Qe1 Rxd3 29.
Nf5 $18) 27. Rb5 Qc7 28. Qb2 (28. Ra4 Kh7 $18) 28... Qd6 (28... Nd7 29. Qc3 a4
30. Qb4 $18) 29. Qc3 {White plans c5} (29. Ra3 Nd7 30. Rd5 Qc7 $18) 29... a4
30. c5 (30. c5 Qa6 31. Rb2 $18) (30. Rxe5 $6 Nd7 31. Ra5 Rxa5 32. Qxa5 Qxg3 33.
Qd8+ Nf8 34. Rxa4 Qf2 $14) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "vaingrecsky"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "14"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 e6 3. bxc5 Nc6 (3... Qa5 4. Nf3 Bxc5 5. Be2 Nf6 6. e5 Bxf2+ 7.
Kxf2 Ng4+ 8. Kf1 Nxe5 9. Nxe5 Qxe5 10. d4 Qf6+ 11. Ke1 Nc6 12. Be3 O-O 13. Nc3
e5 14. d5 Nd4 15. Rf1 Qg6 16. Bxd4 exd4 17. Qxd4 Qxc2 18. Rf2 {Sokolovsky,V
(2050)-Polonovsky,E (2165)/14th Master Open, Voronezh RUS 2010/0-1 (60)}) 4. d4
(4. Nf3 Bxc5 5. d4 Bb6 6. c3 d5 7. e5 Nge7 8. Bd3 O-O 9. Bxh7+ Kh8 10. Bd3 f6
11. Ng5 fxe5 12. Qh5+ {1-0 Janek-Guest687/internet 2018}) 4... Nf6 $146 (4...
d5 5. cxd6 Bxd6 (5... Qxd6 6. Nf3 h5 7. Be2 g6 8. Bb2 Bg7 9. c4 Nge7 10. O-O f6
11. d5 Ne5 12. Nxe5 fxe5 13. Ba3 Qd8 14. Nc3 O-O 15. dxe6 Qxd1 16. Raxd1 Bf6
17. Nd5 Bxe6 18. Nxf6+ Rxf6 19. Bxe7 Rf4 20. f3 {
Creatchy-2buddies/ChessWorld.net 2015/1-0}) 6. Nf3 b6 7. Bd3 Nge7 8. O-O O-O 9.
c3 Bb7 10. e5 Bc7 11. Be3 f6 12. exf6 Rxf6 13. Nbd2 Rf7 14. Bc4 Nd5 15. Bg5 Qd7
16. Qe2 Re8 17. Rfe1 Nf4 18. Bxf4 Bxf4 19. Bxe6 {
agaalex-palestine/kurnik 2014/1-0 (31)}) (4... b6 5. cxb6 Qxb6 6. Nf3 $16) 5.
Nc3 (5. e5 Ne4 $16) 5... a6 (5... d6 6. d5 exd5 7. exd5 $16) 6. Bg5 (6. e5 Nd5
7. Nxd5 exd5 $18) 6... Be7 (6... d6 7. d5 exd5 8. exd5 $16) 7. Bd3 (7. e5 $5
Ng8 8. Bxe7 Ngxe7 9. Nf3 $18) 7... h6 (7... h6 8. Bd2 Nxd4 $18) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 c5 2. b4 e6 (2... cxb4 3. a3 Nf6 4. axb4 d6 5. Nd4 h5 6. h4 Rh6 7. Nb3
Qd7 8. e4 {0-1 Buecker,S (2345)-Drazic,S (2310)/Dortmunder Schachtage-C 1990})
3. bxc5 (3. c3 cxb4 4. cxb4 Bxb4 5. Bb2 Nf6 6. e3 Nc6 7. Bb5 Qc7 8. O-O Bd6 9.
d4 a6 10. Ba4 b5 11. Bc2 Bb7 12. Qd3 Nb4 13. Qd2 Qxc2 14. Qxc2 Nxc2 15. Nc3
Nxa1 16. Bxa1 Bxf3 17. gxf3 Bb4 {player105-pimark/kurnik 2014/0-1}) 3... Bxc5
4. d4 Bb6 5. Bb2 $146 (5. c3 Nf6 6. e3 O-O 7. Bd3 d6 8. Qc2 Bd7 9. Bd2 Bc7 10.
a4 a6 11. Na3 Nc6 12. Nc4 Ne7 13. O-O d5 14. Nce5 Bxe5 15. Nxe5 Ng6 16. Nf3 Bc6
17. h4 Ne4 18. Bxe4 dxe4 19. Ng5 Qd5 {seven77-dan48/kurnik 2012/0-1 (32)}) (5.
e4 d5 6. exd5 exd5 $11) 5... Nf6 6. g3 (6. e3 Nc6 $11) 6... d5 7. Bg2 Nc6 (7...
Qc7 8. O-O $15) 8. O-O O-O 9. Nc3 (9. Nbd2 Ne4 $11) 9... Re8 10. Rb1 Na5 (10...
Bd7 11. Nb5 $11) 11. Ne5 $11 Nd7 12. e4 dxe4 (12... Nxe5 13. dxe5 d4 14. Na4
$11) 13. Nxe4 $14 Nxe5 14. dxe5 Qxd1 (14... Qc7 15. Nd6 Rd8 16. Qd3 $14) 15.
Rfxd1 $16 Nc4 16. Ba1 Bc7 17. Nd6 Bxd6 18. exd6 (18. Rxd6 $143 Nxd6 19. exd6
Rd8 $15) 18... Rd8 19. d7 (19. Rxb7 Bxb7 20. Bxb7 Rab8 $17) 19... Rxd7 (19...
Bxd7 20. Rxb7 (20. Bxb7 $143 Rab8 $11) 20... Be8 21. Rd3 $16) 20. Rxd7 Bxd7 21.
Rxb7 Rd8 (21... Be8 22. Bc3 $16) 22. Rxa7 $18 h6 (22... f6 $142 $18) 23. a4 (
23. Bc3 Bb5 24. h4 Rc8 $18) 23... e5 (23... Bxa4 24. Be4 Bb5 25. h3 $14) 24. a5
(24. Bf1 Nd2 25. Be2 Bc6 $16) 24... Be6 (24... Bf5 $142 25. Bf3 Bxc2 $16) 25.
a6 $4 (25. Bf3 $142 $16) 25... Rd1+ 26. Bf1 Bh3 27. Rc7 (27. Ra8+ Kh7 28. Rh8+
Kxh8 29. Bxe5 Rxf1#) 27... Rxf1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "jjrizzo"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. b4 b6 4. Bb2 (4. bxc5 bxc5 5. c3 Bb7 6. Qb3 Bxe4 7. Qa4+
Bc6 8. Bb5 Qd7 9. c4 h6 10. Nc3 a6 11. Bxc6 Qxc6 12. Qxc6+ Nxc6 13. Nd5 Ra7 14.
O-O e6 15. Nc3 Be7 16. Ne4 Nf6 17. Nxf6+ Bxf6 18. Rb1 O-O {
agaalex-romijak/kurnik 2014/0-1 (60)}) 4... Nc6 $146 (4... Nf6 5. e5 (5. Bc4 e6
6. d3 Be7 7. h4 O-O 8. h5 h6 9. Nbd2 Bb7 10. b5 Nbd7 11. Nf1 d5 12. e5 dxc4 13.
exf6 Bxf6 14. Bxf6 Nxf6 15. dxc4 Qxd1+ 16. Rxd1 Bxf3 17. gxf3 Rfd8 18. Ne3 Rd4
19. c3 Rxd1+ {tatran (1695)-gabysusan/kurnik 2014/0-1 (52)}) 5... Nd5 6. b5 Bb7
7. a4 dxe5 8. Nxe5 Nd7 9. Nc6 Qc7 10. Qf3 Bxc6 11. bxc6 Qxc6 12. Bb5 Qe6+ 13.
Kd1 Nc7 14. Re1 Qd5 15. Re4 O-O-O 16. Nc3 Qb7 17. Qxf7 Nf6 18. f3 Nxe4 19. Nxe4
{zenegblues (1870)-istrarovinj (1715)/kurnik 2012/0-1}) (4... Bb7 5. bxc5 bxc5
6. e5 d5 7. e6 fxe6 8. Ng5 Nf6 9. Nxe6 Qd6 10. Bb5+ Nbd7 11. Ng5 d4 12. O-O h6
13. Nf3 Ng4 14. g3 O-O-O 15. Na3 Qd5 16. Be2 Nde5 17. Kg2 Nxf3 18. Bxf3 Qxf3+
19. Qxf3 {jojopa (1800)-lkschrobry (1655)/kurnik 2013/1-0 (38)}) (4... cxb4 $5
5. Bb5+ Bd7 $11) 5. bxc5 bxc5 6. Bb5 Bd7 7. O-O (7. Nc3 Rb8 $14) 7... e5 (7...
Rb8 8. Nc3 $11) 8. Bc4 (8. Nc3 Nf6 $11) 8... g6 (8... Rb8 9. Bc3 $11) 9. a4 (9.
Nc3 Rb8 10. Rb1 f5 $14) 9... Bh6 10. Nc3 Nf6 11. Nd5 (11. Rb1 O-O $14) 11...
Nxe4 $11 12. Re1 (12. Qe2 Rb8 13. Rab1 f5 $16) 12... Nf6 13. Nxf6+ (13. d4 cxd4
14. Nxd4 O-O $11) 13... Qxf6 $15 14. Bd5 (14. d4 $5 cxd4 15. Nxd4 Nxd4 16. Bxd4
$15) 14... O-O $17 15. a5 Rab8 16. Bc3 Nb4 17. Bb3 (17. Nxe5 dxe5 (17... Nxd5
$2 18. Nxd7 Qf4 19. Nxf8 $18) 18. Bxe5 Qg5 19. Bxb8 Rxb8 $17) 17... Be6 (17...
Bc6 18. Ra3 $19) 18. Ra4 (18. Nxe5 $5 dxe5 19. Bxe5 $17) 18... Bxb3 19. cxb3
Nd5 20. Ba1 Nb4 (20... Rb5 21. Qc2 Rfb8 22. Qc4 $17) 21. Nxe5 (21. Bc3 Nd3 22.
Re2 Nf4 $19) 21... Qf5 (21... dxe5 $142 22. Bxe5 Qf5 23. Bxb8 Rxb8 $17) 22. Nc6
$4 (22. Ng4 $142 Bg5 23. Bc3 $11) 22... Rbe8 (22... Nxc6 $142 23. d3 Qd5 $19)
23. Ne7+ $18 Rxe7 24. Rxe7 Nd3 25. f3 a6 26. Rae4 d5 27. Rh4 $4 (27. Re2 $142
$16) 27... Bg5 $19 28. Rg4 $4 (28. g4 $142 Qc8 29. Re3 $17) 28... Bxe7 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "vhilts"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "94"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. g3 a5 5. b5 Bc5 $146 (5... c5 6. a4 b6 7. Bg2
Bb7 8. c4 Ne7 9. cxd5 Bxd5 10. Nf3 Nd7 11. Nc3 Bb7 12. d3 g5 13. O-O h5 14. h4
g4 15. Ne1 Bxg2 16. Nxg2 Bg7 17. Ne3 Nf8 18. Qb3 Qd7 19. Ne4 Rd8 20. Rac1 {
sacaniev-darkking25/kurnik 2013/1-0 (37)}) (5... c6 6. a4 (6. bxc6 bxc6 7. d4
Qb6 8. Bc3 e4 9. e3 Nh6 10. Bh3 f5 11. Nd2 Be6 12. Ne2 g5 13. Rb1 Qc7 14. Nb3
g4 15. Nf4 Bc8 16. Bf1 Kf7 17. Nc5 Bg7 18. Nfe6 Qd6 19. Nxg7 Kxg7 20. Qd2 Na6 {
phil west-matty722/ChessWorld.net 2011/1-0}) 6... Bd7 7. bxc6 bxc6 8. Bg2 Qb6
9. Ba3 Bxa3 10. Nxa3 Ne7 11. c3 O-O 12. Nf3 c5 13. O-O Nbc6 14. Rb1 Qc7 15. Nb5
Qc8 16. d3 Be6 17. Nd2 Qd7 18. Nb3 c4 19. Nc5 Qc8 20. dxc4 {
Janek-Vito/internet 2018/1-0}) (5... Bd6 6. d4 $15) 6. Bg2 (6. d4 exd4 7. Bxd4
Bxd4 8. Qxd4 Ne7 $11) 6... c6 (6... Qd7 7. a4 $11) 7. bxc6 (7. d4 exd4 8. Bxd4
Bxd4 9. Qxd4 Ne7 $11) 7... bxc6 8. e3 Ne7 9. Ne2 (9. d4 Bd6 $15) 9... O-O 10.
O-O Be6 (10... Nd7 11. d4 Rb8 12. Ra2 $15) 11. d4 Bd6 12. dxe5 (12. Nbc3 Nd7
$15) 12... fxe5 13. f4 (13. Nd2 Nd7 $15) 13... exf4 (13... Qb6 14. Bc1 $17) 14.
exf4 (14. Nxf4 Qd7 $15) 14... Bc5+ (14... Nf5 15. Bd4 $17) 15. Kh1 (15. Bd4 Qb6
$15) 15... Nd7 (15... Nf5 $5 16. Qd3 a4 $15) 16. Nd4 $11 Bf7 17. Nd2 Bxd4 18.
Bxd4 Nf5 19. Bb2 $2 (19. Nf3 $142 $11) 19... Ne3 $19 20. Qf3 Nxf1 21. Rxf1 Rb8
22. Bc3 (22. Qc3 Qf6 23. Qxf6 Nxf6 24. Be5 $17) 22... Nc5 (22... c5 $142 $5 $19
) 23. Bxg7 Kxg7 24. Qc3+ Kg8 (24... Qf6 25. Qxc5 Rb5 26. Qa7 $17) 25. Qxc5 Qb6
26. Qe7 Bg6 27. Qe6+ Bf7 28. Qg4+ (28. Qe7 $5 $11) 28... Kh8 $15 29. Nf3 Rbe8 (
29... Bg6 30. Qg5 $15) 30. Ng5 (30. Ne5 $5 Qc7 31. Qd7 $11) 30... Qc5 $17 31.
Qh3 (31. f5 $5 Qc3 32. f6 Qxc2 33. Qd7 $15) 31... Bg8 $19 (31... Qxc2 32. Be4
Qxe4+ 33. Nxe4 dxe4 34. Qd7 $16) 32. f5 Qe3 $4 (32... Qxc2 $142 33. Qg4 Qd3 $19
) 33. Qh6 $16 Rf7 (33... Qa7 $142 $5 34. f6 Rf7 $18) 34. Nxf7+ $18 Bxf7 35.
Qxc6 Qe2 (35... Qxa3 36. Bxd5 Bxd5+ 37. Qxd5 $18) 36. Qf6+ (36. Qc3+ Qe5 37.
Qxa5 Kg8 $18) 36... Kg8 37. Qg5+ Kh8 38. f6 Rg8 39. Qf5 Rd8 40. h4 (40. Qd3
Qxd3 41. cxd3 Rc8 $18) 40... a4 41. Rf2 Qe1+ 42. Kh2 Rg8 43. g4 (43. Rf3 Qe8
$18) 43... Be6 (43... Qc3 $142 44. Qf4 d4 $18) 44. Qf4 $4 (44. Qf3 $142 Bf7 45.
g5 $18) 44... Rxg4 $11 45. Qd2 $4 (45. Qb8+ $142 Bg8 46. f7 Rxh4+ 47. Kg3 Qe3+
48. Rf3 Qe1+ 49. Rf2 Qe3+ 50. Rf3 Qe1+ 51. Rf2 $11) 45... Rxh4+ $19 46. Kg3
Rg4+ (46... Qe5+ $142 47. Rf4 Qg5+ 48. Kf3 Bf7 $19) 47. Kh2 $15 Rh4+ 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vhilts"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c5 5. bxc5 Bxc5 6. c4 Be6 7. Qc2 $146 (7.
cxd5 Bxd5 8. Nf3 (8. Nc3 Bf7 9. Qa4+ Nc6 10. Bb5 Nge7 11. Nf3 O-O 12. O-O a6
13. Be2 Bd6 14. Ne4 b5 15. Qd1 Rc8 16. Nxd6 Qxd6 17. d4 e4 18. Nd2 f5 19. f3
exf3 20. Nxf3 Nd5 21. Qd2 Rfe8 22. Bc1 Nxe3 {
jeglin-lotensol8/kurnik 2014/1-0 (54)}) 8... Nc6 9. Be2 Nge7 10. O-O O-O 11. d4
exd4 12. Nxd4 Ng6 13. Nxc6 bxc6 14. Qc2 Bb6 15. Rd1 Qc7 16. Nc3 Be6 17. Nb5 Qb7
18. Nd6 Qc7 19. Bc4 Bxc4 20. Qxc4+ Kh8 21. Rac1 Rac8 {
vihavald-ren901/kurnik 2014/0-1}) (7. d4 exd4 8. exd4 Bb6 $11) 7... Nd7 8. Nf3
Ne7 (8... Rc8 9. d4 Bb6 10. c5 $11) 9. d4 $11 exd4 10. exd4 (10. Nxd4 $143 Bxd4
11. Bxd4 dxc4 $15) 10... Bb6 11. Nbd2 dxc4 12. Bxc4 Rc8 13. Qb3 Bxc4 14. Nxc4
Qc7 15. Rc1 Qb8 16. O-O Kf8 (16... Kd8 17. Nxb6 Nxb6 18. Qf7 Rxc1 19. Bxc1 $18)
17. Rfe1 Re8 (17... Bc7 18. Bc3 Nd5 19. Bb4+ Nxb4 20. Qxb4+ (20. axb4 $6 g6 $16
) 20... Kg8 21. Re7 $18) 18. a4 (18. Nce5 Nxe5 19. dxe5 Ng8 $18) 18... Bc7 19.
Ba3 h5 $2 (19... b6 20. Qe3 Qd8 21. Ncd2 $18) 20. Ne3 (20. Rxe7 $142 Rxe7 21.
Re1 Bd8 $18) 20... g6 (20... Bd6 21. Bxd6 Qxd6 22. Qxb7 Rd8 $18) 21. Nd5 (21.
Qe6 Rh7 22. Nd5 Bd6 23. Bxd6 Qd8 $18) 21... Bd8 (21... Bd6 22. Re6 Bxa3 23.
Qxa3 $18) 22. Nh4 (22. Qb5 $142 $5 Ne5 23. dxe5 fxe5 $18) 22... Rg8 23. Nxe7
Bxe7 24. Bxe7+ (24. Rxe7 $142 Rxe7 25. Qe6 Kg7 26. Qxe7+ Kh6 27. Qxd7 Rg7 $18)
24... Rxe7 25. Rxe7 Kxe7 26. Re1+ Kf8 27. Qe6 (27. Qa3+ $142 Kg7 28. Re7+ Kh8
29. Qe3 $18) 27... Qd8 28. Qd6+ Kg7 $4 (28... Kf7 $142 29. Qd5+ Kg7 30. Qxb7 a5
$18) 29. Re7+ Kh6 30. Rxd7 (30. Qf4+ $142 g5 31. Nf5+ Kg6 32. Qe4 Qxe7 33.
Nxe7+ Kf7 34. Nxg8 Kxg8 35. Qd5+ Kf8 36. Qxd7 $18) 30... Re8 (30... Qa5 31. Qe7
Qc3 32. Qh7+ Kg5 $18) 31. Qf4+ (31. Rxd8 $4 Re1#) 31... g5 32. Nf5+ (32. Nf5+
Kg6 33. Rg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "vhilts"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 Bd6 5. c4 dxc4 $146 (5... exd4 6. Nf3 Ne7 7.
Nxd4 c5 8. bxc5 Bxc5 9. Nc3 dxc4 10. e3 Bxd4 11. exd4 Be6 12. Qd2 Nbc6 13. Rd1
Bd5 14. Be2 O-O 15. O-O a6 16. a4 b5 17. axb5 axb5 18. Nxb5 Bxg2 19. Kxg2 Qd5+
20. Kg1 {Schulz,H-Hanison,B/b2-b4.com 2004}) (5... a5 6. c5 Be7 7. Qa4+ c6 8.
e3 Nh6 9. Nf3 O-O 10. dxe5 fxe5 11. Bxe5 Bg4 12. Qc2 Bf6 13. Qb2 Bxe5 14. Nxe5
Qf6 15. Nd3 axb4 16. Qxf6 Rxf6 17. h3 Be6 18. g4 Nf7 19. a4 d4 20. exd4 {
Schulz,H (2230)-Bonetti,S (2105)/TT-16 ETC 2005/0-1 (32)}) (5... Nd7 6. c5 Be7
7. Nc3 c6 8. e4 exd4 9. Qxd4 dxe4 10. Nxe4 Nh6 11. Nf3 Nf5 12. Qc3 Ne5 13. Rd1
Qc7 14. Bc4 Nxc4 15. Qxc4 Rf8 16. g4 Nh6 17. Qe2 Bxg4 18. Nd6+ {
1-0 abiodun-mgoodrich/net-chess.com 2018}) 6. dxe5 fxe5 (6... Bxe5 7. Qxd8+
Kxd8 8. Bxe5 fxe5 9. e3 $11) 7. e3 Be6 8. Bxe5 Nf6 9. Nf3 O-O 10. Nc3 Nc6 11.
Bxd6 cxd6 (11... Qxd6 $143 12. Qxd6 cxd6 13. Ng5 $18) 12. Be2 d5 13. b5 Na5 (
13... Ne7 14. Nd4 Qd6 15. Rc1 $11) 14. O-O (14. Nd4 Qd6 $11) 14... Nb3 15. Nd4
Nxd4 (15... Nxa1 $2 16. Nxe6 Qc8 17. Nxf8 Kxf8 18. Qxa1 $18) 16. Qxd4 b6 (16...
a6 17. Rfb1 $11) 17. a4 Qd6 (17... a6 $142 $5 $11) 18. Bxc4 $1 $16 Rac8 (18...
dxc4 19. Qxd6 {Pinning} (19. Qxd6 {Deflection})) 19. Bb3 Qc5 20. Ne2 Ne4 $2 (
20... Qd6 $142 $5 $16) 21. Qxe4 $1 $18 dxe4 22. Bxe6+ Kh8 23. Rac1 (23. Bxc8 $6
Qxc8 24. Rac1 Qe6 $14) 23... Qxc1 24. Nxc1 Rc2 25. Nb3 Ra2 (25... g5 26. Nd4
Rb2 27. Bf5 $18) 26. Nc5 $1 Ra3 (26... bxc5 27. Bxa2 {Discovered attack}) 27.
Nxe4 Rxa4 28. Nd6 g6 29. Rc1 Kg7 30. f3 (30. f4 Kf6 31. Bd5 Ke7 $18) 30... Rf6
(30... Kf6 31. Bd5 Rd8 $18) 31. Ne8+ (31. Ne8+ Kf8 32. Nxf6 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vhilts"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "50"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c6 5. c4 Be6 6. Qc2 (6. cxd5 cxd5 7. d4 e4 8.
Ne2 f5 9. Nf4 Bf7 10. h4 Nf6 11. Nc3 Bd6 12. Qb3 Nbd7 13. g3 O-O 14. Bh3 g6 15.
Na4 Qe7 16. O-O h6 17. Ne2 Ng4 18. b5 Ndf6 19. Bc3 g5 20. hxg5 hxg5 {
Sjoeberg,M (2430)-Rychagov,M (2485)/Excelsior Cup 1997/0-1 (33)}) 6... Nd7 7.
Nf3 Bd6 8. d3 $146 (8. d4 e4 9. Nfd2 f5 10. c5 Bc7 11. g3 Ngf6 12. Qb3 O-O 13.
Nc3 Kh8 14. Bh3 Qe8 15. O-O-O b6 16. f3 a5 17. fxe4 fxe4 18. Bxe6 Qxe6 19. Rhf1
axb4 20. axb4 bxc5 21. bxc5 Rfb8 22. Qc2 Rb4 {
lendzior (1770)-koziolekmat (1790)/kurnik 2012/0-1 (41)}) (8. c5 Bc7 $11) 8...
Ne7 9. Nbd2 a5 (9... b6 10. Be2 $15) 10. b5 (10. c5 Bb8 $11) 10... O-O (10...
cxb5 11. cxb5 Rc8 12. Qa4 $17) 11. Be2 (11. d4 e4 12. c5 Bb8 $11) 11... cxb5
$17 12. cxb5 Rc8 13. Qb1 a4 14. O-O Re8 (14... Qb6 15. d4 $15) 15. Rc1 Qa5 16.
Rxc8 Rxc8 17. Bc1 Nc5 18. Kf1 (18. d4 $142 $5 Bf5 19. Qb2 $17) 18... Bd7 $19
19. d4 (19. b6 Rc6 $19) 19... Bf5 20. Qb4 Qxb4 21. axb4 Nb3 (21... Nd3 $142 22.
Ba3 Kf7 $19) 22. Nxb3 $15 axb3 23. dxe5 Bxe5 24. Nxe5 Rxc1+ $1 25. Rxc1 fxe5
0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "vhilts"]
[Black "mgoodrich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 e4 5. e3 Ne7 (5... f5 6. c4 c6 7. cxd5 cxd5
8. Nc3 Nf6 9. Nge2 b6 10. Nf4 Ba6 11. Bxa6 Nxa6 12. Qa4+ Qd7 13. Qxa6 {
1-0 market (2175)-Cerati (1940)/GameColony.com 2002}) 6. c4 Bf5 $146 (6... c6
7. f3 (7. cxd5 cxd5 8. Bb5+ Bd7 9. Qa4 Bxb5 10. Qxb5+ Qd7 11. Nc3 a6 12. Qxd7+
Nxd7 13. Nge2 Nb6 14. Nf4 g5 15. Ne6 Kd7 16. Nc5+ Kc7 17. f3 f5 18. Ke2 Rc8 19.
Ne6+ Kd6 20. Nxg5 Rg8 21. h4 h6 {kaasparov-ipinta40/kurnik 2014/0-1 (57)}) 7...
Bf5 8. fxe4 Bxe4 9. Qh5+ Ng6 10. Nf3 Bd6 11. Nbd2 O-O 12. Nxe4 dxe4 13. Nd2 Qe7
14. c5 Bc7 15. Bc4+ Kh8 16. Rf1 Nd7 17. Qg4 b5 18. Ba2 a5 19. bxa5 Bxa5 20. Kd1
b4 21. a4 {waldi1962-sidclay (1650)/kurnik 2014/0-1 (42)}) 7. cxd5 (7. Nc3 c6
$11) 7... Nxd5 8. Bc4 Nc6 (8... Nb6 9. Ba2 $11) 9. Ne2 Qd7 10. Bxd5 Qxd5 11.
Nbc3 Qf7 12. Ng3 O-O-O $4 (12... Be6 $142 13. b5 Ne7 14. Ngxe4 Nd5 $16) 13.
Nxf5 $18 g6 14. Ng3 f5 15. Nge2 (15. Qa4 Kb8 $18) 15... Bg7 (15... Ne5 16. O-O
$18 (16. dxe5 $6 Rxd1+ 17. Nxd1 Rg8 $18)) 16. O-O (16. Qc2 Kb8 $18) 16... h6 (
16... Ne5 17. Rb1 Nc4 18. Qc2 $18) 17. Qa4 Kb8 18. b5 (18. Rfc1 Rhe8 $18) 18...
Ne7 19. Rfc1 Qe6 20. Qa5 f4 (20... Qd6 $18) 21. Nxf4 Qf5 22. Na4 (22. Nce2 b6
23. Qa4 g5 $18) 22... Nc6 (22... c6 23. Rab1 Qxb5 24. Qxb5 cxb5 25. Nc5 $18)
23. Rxc6 bxc6 24. Nc5 Qxc5 (24... Rd6 25. Na6+ Ka8 26. Qxc7 Qd7 27. Qxd7 Rxd7
28. Nxg6 Rc8 $18) 25. dxc5 Bxb2 26. bxc6 Ka8 27. Rb1 (27. Ne6 Be5 28. Qb4 Rb8
29. Qxe4 Bxh2+ 30. Kxh2 Rh7 31. Rb1 Rb7 32. Nxc7+ Rhxc7 33. cxb7+ Kb8 34. Qe8+
Rc8 35. bxc8=Q#) 27... Rb8 28. Nd5 Be5 29. Nb6+ $1 cxb6 30. cxb6 Rxb6 31. Rxb6
Bc7 32. Qa6 Bxb6 (32... Bxh2+ 33. Kxh2 Rb8 34. Rxb8+ Kxb8 35. Qb7#) 33. Qb7#
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mgoodrich"]
[Black "vhilts"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 a5 5. Nc3 $146 (5. Bb5+ c6 6. Ba4 axb4 7.
axb4 b5 8. Bb3 Rxa1 9. Bxa1 Bxb4 10. Nf3 Ne7 11. O-O e4 12. Nd4 O-O 13. Nc3 Kh8
14. d3 f5 15. Bb2 Na6 16. Na2 Bd6 17. Qa1 Qc7 18. Nxb5 cxb5 19. Bxg7+ Kg8 {
REXChess-SuperForte/0-1 (64)}) (5. bxa5 Rxa5 (5... c5 6. Be2 Qxa5 7. Nf3 Nc6 8.
O-O Bd6 9. d3 Nge7 10. Nbd2 O-O 11. Nb3 Qa7 12. Nfd2 b5 13. c4 bxc4 14. dxc4 d4
15. exd4 cxd4 16. Ne4 Bc7 17. Bf3 Rb8 18. Rb1 f5 19. Nec5 e4 20. Bxd4 {
exp2005-fshutslonca/kurnik 2011/0-1 (35)}) 6. d4 exd4 7. exd4 Nh6 8. Nd2 Bd6 9.
Qe2+ Kf7 10. Qh5+ Kg8 11. Be2 Qe7 12. Qf3 Bg4 13. Qb3 c6 14. c4 dxc4 15. Nxc4
Be6 16. Qc3 Rg5 17. Nxd6 Qxd6 18. g3 Rd5 19. Nf3 Nd7 {
matemastr (2685)-ComputerMan (2530)/ICC 1998/1-0 (41)}) (5. c4 axb4 6. cxd5
Qxd5 7. Nf3 Nc6 8. axb4 Rxa1 9. Bxa1 Nxb4 10. d4 Qa2 11. Nc3 Nc2+ 12. Kd2 Qxa1
13. Qxa1 Nxa1 14. Bc4 exd4 15. Nxd4 Nh6 16. Rxa1 Nf5 17. Nxf5 Bxf5 18. Ra7 Kd7
19. Rxb7 Bd6 {Scherbeyn-Torkkola,J/corr NLD-FIN 1994/1/2-1/2}) (5. b5 $5 $11)
5... axb4 $17 6. axb4 Rxa1 7. Qxa1 Bxb4 8. Bb5+ (8. Qa4+ Nc6 $17) 8... c6 9.
Nge2 $4 (9. Be2 $142 $17) 9... cxb5 $19 10. Nxb5 Nc6 11. Ba3 (11. Qa4 Nge7 $19)
11... Nge7 (11... Qa5 $142 $5 12. c3 $19) 12. Bxb4 Nxb4 13. Qa4 Nbc6 14. O-O
O-O 15. c4 Be6 16. Rc1 (16. c5 b6 17. d4 bxc5 18. dxc5 Qd7 $19) 16... Qd7 (
16... dxc4 $142 17. Rc2 $19) 17. c5 Ng6 (17... Rb8 18. d4 $19) 18. d4 Bf5 (
18... Rb8 19. Qd1 $19) 19. Nd6 (19. Ng3 Bd3 20. Nd6 exd4 $19) 19... Bd3 (19...
Nxd4 $142 $5 20. Qd1 Nxe2+ 21. Qxe2 $19) 20. Nc3 exd4 (20... Nge7 $142 $19) 21.
exd4 $2 (21. Nxd5 $142 b5 $1 22. Qd1 $17) 21... Nf4 22. Re1 (22. h3 $19) 22...
Qg4 23. g3 Nh3+ (23... Nxd4 $142 24. Qd1 Be2 25. Qxd4 Nh3+ 26. Kg2 Bf3+ 27. Kf1
Qxd4 $19) 24. Kg2 Nxd4 25. Nxd5 Nf3 (25... Qf3+ $142 26. Kxh3 Qh5+ 27. Kg2
Qxd5+ 28. Kh3 b6 $19) 26. Nf4 (26. Ne7+ Kh8 27. Nf7+ Rxf7 28. Qe8+ Rf8 29.
Qxf8#) 26... Nh4+ 27. Kh1 Qf3+ (27... Qf3+ 28. Ng2 Qxg2#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "44"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c6 5. Nf3 Be6 6. d4 e4 7. Nfd2 f5 8. c4 Nf6
9. cxd5 (9. Nc3 Nbd7 (9... Be7 10. Qb3 O-O 11. Be2 a6 12. O-O Qd6 13. h3 b5 14.
c5 Qd7 15. a4 Qb7 16. Ra3 Nbd7 17. Rfa1 g5 18. Qa2 h5 19. axb5 cxb5 20. Bxb5 f4
21. Bxa6 Qc7 22. Ncxe4 fxe3 23. Rxe3 Nxe4 24. Rxe4 {
Mister-Vello/internet free game 2018/1-0 (31)}) 10. Rc1 Be7 11. Be2 O-O 12. O-O
Bd6 13. g3 a6 14. Na4 Qe8 15. Nc5 Nxc5 16. dxc5 Bc7 17. cxd5 Nxd5 18. Nc4 Rd8
19. Qc2 Bf7 20. f3 Qe6 21. fxe4 fxe4 22. Rf2 Bg6 23. Rcf1 Rxf2 {
Mehlhorn,U (2440)-Schuster,P (2440)/RSS5D pro-17 2004/0-1 (54)}) 9... Nxd5 $146
(9... cxd5 10. Nc3 a6 11. Be2 Bd6 12. g3 Nc6 13. O-O Rc8 14. b5 axb5 15. Nxb5
Bb8 16. Qb3 O-O 17. Rfc1 Kh8 18. a4 Na5 19. Qb4 Nc6 20. Qa3 g5 21. Qb3 f4 22.
exf4 gxf4 23. gxf4 Bxf4 24. Nxe4 {mihai740609-coman2012/playok.com 2012/0-1})
10. Nc3 Nd7 11. Nxd5 cxd5 (11... Bxd5 12. Rc1 $11) 12. Bb5 (12. Nb3 Be7 $11)
12... Bd6 13. h3 (13. Qh5+ g6 14. Qh6 a6 $11) 13... Qg5 {
Black prepares the advance f4} 14. Kf1 (14. O-O $5 $15) 14... f4 15. exf4 (15.
Qb3 Qg6 $17) 15... Bxf4 16. Nb3 (16. h4 $5 Qh6 17. Ke1 $17) 16... O-O $19 17.
Bc1 Bxc1 18. Rxc1 Qg3 19. Qc2 e3 20. f3 Bf5 21. Qe2 Be4 22. Qe1 (22. Qxe3 Bxf3
$1 23. Qe6+ Kh8 24. gxf3 Rxf3+ 25. Ke2 Qg2+ 26. Kd1 Qxh1+ 27. Kc2 Rc8+ 28. Kd2
Qh2+ 29. Kd1 Qg1+ 30. Kd2 Rxc1 31. Nxc1 Qxd4+ 32. Nd3 $19) 22... Rxf3+ (22...
Rxf3+ 23. Ke2 Rf2+ 24. Kd1 Qxg2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c5 5. d4 (5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Qxd7 7. bxc5
Bxc5 8. Ne2 Nc6 9. O-O d4 10. exd4 exd4 11. Re1 Nge7 12. d3 O-O 13. Nd2 b6 14.
Nb3 Rad8 15. Nf4 Qd6 16. Ne6 Qf4 17. Nxd8 Bd6 18. g3 Qf5 19. Ne6 Rf7 {
carrafurca (2090)-chily/net-chess.com 2004/1-0 (45)}) 5... exd4 (5... Nd7 6.
dxc5 Ne7 7. c4 dxc4 8. Bxc4 Ng6 9. Nc3 Ne7 10. Nf3 g6 11. O-O Bg7 12. Nb5 Nf5
13. Qd5 Rf8 14. Nd6+ Nxd6 15. cxd6 Nb6 16. Bb5+ Bd7 17. Qe6+ Qe7 18. Qxe7# {
mate 1-0 varin123-liliann1960/playok.com 2013}) 6. exd4 (6. Bxd4 cxd4 7. Qxd4
Nc6 8. Qd2 Be6 9. Nf3 Bd6 10. Nc3 Be5 11. Rd1 Nge7 12. Bd3 O-O 13. Ne2 Rc8 14.
h3 Qc7 15. c3 Rfe8 16. Qc2 g6 17. O-O Kg7 18. Rfe1 a6 19. a4 Nf5 20. Rb1 Nd6 {
Hoebel,H (2420)-Braakhuis,W (2310)/corr ICCF EM/M/167 2001/0-1 (33)}) 6... cxb4
$146 (6... Qe7+ 7. Be2 cxb4 8. Nf3 Qc7 {
Akman,O-Yeung,C (1740)/corr ICCF WSTT/3/06/1 2006/Inf 03}) 7. Bd3 bxa3 8. Nxa3
a6 (8... Nh6 $5 $15) 9. Qh5+ $11 Ke7 10. Nb1 Nh6 11. Ba3+ Kd7 (11... Ke6 $5 $11
) 12. Qxd5+ $16 Kc7 (12... Ke8 $5 13. Qe4+ Kd7 14. Bxf8 Qxf8 $14) 13. Qc4+ $18
Nc6 (13... Kd7 14. Qa4+ Ke6 15. Nf3 $16) 14. d5 Bxa3 15. Rxa3 (15. Nxa3 $142
Qd6 16. Kf1 $18) 15... Qe7+ $14 16. Ne2 (16. Kd2 Qb4+ 17. Rc3 Qxb1 18. dxc6 b5
19. Qf4+ Kd8 $18) 16... Qb4+ $11 17. Rc3 $4 (17. Qxb4 $142 Nxb4 18. c4 $11)
17... Qxb1+ $19 18. Kd2 Qb6 $4 (18... Qxh1 $142 19. dxc6 b5 20. Qf4+ Kd8 21.
c7+ Ke7 22. Qe4+ Kf7 23. Qxa8 g6 $15 (23... Qxh2 24. Qd5+ Ke7 25. Bxb5 $16))
19. dxc6 $16 bxc6 $4 (19... Kb8 $142 $16) 20. Rb1 $3 $18 Qxb1 (20... Qa7 21.
Qxc6+ Kd8 $18) 21. Qxc6+ Kd8 22. Qd5+ (22. Qxa8 $6 Qb7 23. Qxb7 Bxb7 $16) 22...
Ke8 23. Qxa8 Kd7 (23... Ke7 24. Rc7+ Bd7 25. Qxh8 Qb4+ 26. Kd1 Qg4 $18) 24.
Qd5+ (24. Qd5+ Ke7 25. Rc7+ Ke8 26. Qe4+ Be6 27. Qxe6+ Kd8 28. Qd7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "mgoodrich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. Nf3 Bd6 5. d3 Ne7 6. e4 $146 (6. Nbd2 O-O 7. g3
(7. c4 d4 8. c5 Bxc5 9. bxc5 Qd5 10. Qc2 Be6 11. g3 c6 12. Bg2 Qd7 13. O-O g5
14. Ne4 h6 15. Nd6 Bg4 16. Rfe1 Ng6 17. Nd2 Be6 18. N2e4 f5 19. Nd2 f4 20. N2e4
fxg3 21. hxg3 g4 {giorgo-alexryba/kurnik 2013/1-0 (43)}) 7... c5 8. bxc5 Bxc5
9. Bg2 Nbc6 10. O-O h6 11. e3 e4 12. dxe4 dxe4 13. Nxe4 Bb6 14. Qxd8 Rxd8 15.
c4 Bf5 16. Nfd2 Rd7 17. c5 Ba5 18. Nb3 Bxe4 19. Bxe4 f5 20. Bg2 Rad8 {
sagonek-brunont/playok.com 2013/1-0}) (6. e3 O-O 7. Be2 d4 8. exd4 exd4 9. Nxd4
Be5 10. c3 Nbc6 11. Nf3 Nf5 12. Nbd2 Re8 13. O-O Bf4 14. Re1 Be6 15. c4 Bf7 16.
Ne4 Bxc4 17. dxc4 Rxe4 18. Qc2 Nd6 19. Bd3 Rxe1+ 20. Rxe1 h6 {
novemberrain1-arcymisie (1675)/kurnik 2014/1-0}) 6... d4 (6... a5 7. exd5 axb4
8. d4 exd4 9. Nxd4 bxa3 10. Bc4 $15) 7. c4 (7. c3 dxc3 8. Nxc3 Bg4 $11) 7... c5
$15 8. Qd2 Be6 9. h3 (9. Be2 O-O $15) 9... Nbc6 10. bxc5 (10. b5 Na5 11. Qc2 a6
12. bxa6 Rxa6 $15) 10... Bxc5 $17 11. Be2 O-O 12. O-O a6 13. Nh2 (13. Qc2 Qd6
$15) 13... Rb8 14. f4 b5 15. Kh1 (15. fxe5 bxc4 16. exf6 Rxf6 $19) 15... b4 (
15... bxc4 $142 $5 16. dxc4 f5 $19) 16. f5 a5 $4 (16... Bf7 $142 $17) 17. fxe6
$18 bxa3 (17... f5 18. Bf3 $18) 18. Bxa3 Nb4 19. g4 (19. Kg1 $5 Qd6 $18) 19...
Nec6 20. Kg2 Qe7 21. Qd1 Na6 22. Bxc5 (22. Bc1 $5 Bb4 $18) 22... Nxc5 $16 23.
Na3 Qxe6 24. Nb5 a4 25. Nf3 Qe7 26. Qc2 Na7 27. Nxa7 Qxa7 28. Ra3 Rb3 29. Rfa1
Qb6 30. Nd2 Rb8 $4 (30... Rb2 $142 31. Qd1 Qb4 $16) 31. Nxb3 $18 axb3 32. Qb2
g6 (32... Ne6 33. Bd1 Nc5 34. Bxb3 $18) 33. Ra8 Kg7 (33... Rxa8 34. Rxa8+ Kg7
35. Re8 $18) 34. Rxb8 Qxb8 35. Ra5 (35. Qa3 $5 Qd6 $18) 35... Na4 (35... Qb6
36. Rb5 Qa7 $18) 36. Rxa4 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mgoodrich"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "96"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 c5 5. g3 $2 $146 (5. c3 c4 (5... Bf5 6. Bb5+
Nc6 7. h3 Bd6 8. Nf3 Nge7 9. Nh4 Qd7 10. d3 O-O 11. e4 Bg6 12. Nd2 a6 13. Bxc6
bxc6 14. Qf3 cxb4 15. axb4 Rab8 16. Rxa6 c5 17. Ra2 cxb4 18. O-O bxc3 19. Bxc3
d4 20. Ba1 {PoPer-ThePawnXXXI/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (36)}) 6. d3 b5
7. Nf3 Bg4 8. Be2 a5 9. O-O a4 10. dxc4 dxc4 11. Nh4 Bxe2 12. Qxe2 Be7 13. Qg4
g6 14. Rd1 Qc7 15. Nd2 f5 16. Qf3 Nh6 17. Qxa8 O-O 18. Qd5+ Nf7 19. Qxb5 Bxh4 {
coachwright-FXRHD/internet 2003/1-0}) (5. d4 exd4 6. Bxd4 cxd4 7. Qxd4 Nc6 8.
Qd2 Be6 9. Nf3 Bd6 10. Nc3 Be5 11. Rd1 Nge7 12. Bd3 O-O 13. Ne2 Rc8 14. h3 Qc7
15. c3 Rfe8 16. Qc2 g6 17. O-O Kg7 18. Rfe1 a6 19. a4 Nf5 {
Hoebel,H (2420)-Braakhuis,W (2310)/corr ICCF EM/M/167 2001/0-1 (33)}) (5. Be2
cxb4 6. Bh5+ g6 7. Be2 bxa3 8. Bxa3 Bxa3 9. Nxa3 Ne7 10. Nf3 Nbc6 11. O-O O-O
12. d3 Be6 13. c3 Rc8 14. Qb1 b6 15. d4 e4 16. Nd2 f5 17. Ba6 Rb8 18. f3 Bc8
19. Bxc8 Rxc8 {mic (2105)-littlepawn (2245)/net-chess.com 2007/0-1 (31)}) (5.
Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Qxd7 7. bxc5 Bxc5 8. Ne2 Nc6 9. O-O d4 10. exd4 exd4 11. Re1
Nge7 12. d3 O-O 13. Nd2 b6 14. Nb3 Rad8 15. Nf4 Qd6 16. Ne6 Qf4 17. Nxd8 Bd6
18. g3 Qf5 19. Ne6 Rf7 {carrafurca (2090)-chily/net-chess.com 2004/1-0 (45)}) (
5. bxc5 $142 $5 Bxc5 6. d4 exd4 7. exd4 $11) 5... cxb4 $17 6. Bg2 bxa3 7. Nxa3
Nc6 8. d3 (8. f4 Bc5 $17) 8... Bc5 9. Ne2 Nge7 10. O-O Be6 11. c3 O-O 12. d4
Bd6 (12... Bb6 13. Rc1 $17) 13. Nb5 Bb8 14. c4 (14. Ba3 $17) 14... exd4 (14...
dxc4 $5 15. Nec3 Nd5 $19) 15. cxd5 (15. Nbxd4 Bf7 16. c5 Be5 $15) 15... Nxd5 (
15... Bxd5 $5 16. Nexd4 Be5 $17) 16. Nbxd4 Nxd4 (16... Bf7 17. Be4 $15) 17.
Nxd4 $11 Bf7 18. Nf5 Be5 $4 (18... Kh8 $142 $11) 19. Bxe5 $18 fxe5 20. Bxd5
Bxd5 21. Qxd5+ $1 Qxd5 22. Ne7+ Kf7 23. Nxd5 a5 (23... Rfd8 24. e4 a6 25. f4
$18) 24. e4 (24. f4 e4 $18) 24... b5 {Black intends a4} (24... Rfb8 25. Nb6 Ra7
26. Rfd1 $18) 25. Nc7 Rac8 (25... a4 26. Nxa8 Rxa8 27. Rfc1 $18) 26. Nxb5 Ra8
27. Rfd1 Rfb8 (27... g5 28. Nd6+ Ke6 29. Nc4 $18) 28. Rd5 (28. Rd7+ Kg6 29. Na7
Rb2 30. Rxa5 h6 $18) 28... a4 (28... Kf6 29. Ra4 $18) 29. Rxe5 Kf6 (29... Rd8
30. f4 $18) 30. Rf5+ Kg6 31. Nc3 a3 32. Kg2 (32. Rb5 Rxb5 33. Nxb5 Ra4 $18)
32... Rb3 (32... Rb2 33. Rb5 Rc2 34. Nd5 $18) 33. Ne2 (33. Nd5 h6 34. Rf3 Rxf3
35. Kxf3 Kf7 $18) 33... h6 34. Nf4+ (34. Rf3 Rxf3 35. Kxf3 Kf6 $18) 34... Kh7
35. h4 (35. Rd5 $142 Rb2 $18) 35... a2 36. Rc5 $4 (36. Ne2 $142 Rb1 37. Rxa2
Rxa2 38. Nc3 $18) 36... Rb1 $16 37. Rc1 Rxc1 38. Rxc1 a1=Q 39. Rxa1 Rxa1 40.
Kf3 Kg8 41. h5 Kf7 42. g4 Ra3+ 43. Ke2 Kf6 44. f3 Ke5 45. Ng6+ Kd4 46. Kf2 Ra2+
47. Kg3 Ke3 (47... Ra3 $5 $16) 48. e5 (48. Ne7 $142 $5 Ke2 49. Nf5 $18) 48...
Ra6 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mgoodrich"]
[Black "abiodun"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 Be6 5. Nf3 c6 6. d3 Nd7 7. g3 $146 (7. Be2
Bd6 8. O-O (8. Nbd2 Ne7 9. c4 O-O 10. c5 Bc7 11. O-O a6 12. Ne1 Rc8 13. Nb3 Ng6
14. f3 f5 15. Qc2 Qh4 16. g3 Qh6 17. Ng2 Rce8 18. Bc1 Qh3 19. Rf2 f4 20. exf4
exf4 21. g4 Rf7 22. Bf1 Qh6 {ourang-didi48/kurnik 2013/0-1 (33)}) 8... Ne7 9.
c4 O-O 10. Nbd2 Rc8 (10... a5 11. c5 Bc7 12. Bc3 Qe8 13. h3 d4 14. exd4 Nd5 15.
Qc2 Qg6 16. Nh4 Qh6 {
0-1 ramoschessbrasil (2480)-asoka (2500)/net-chess.com 2011}) 11. Rc1 Bb8 12.
cxd5 cxd5 13. Rxc8 Nxc8 14. Nb3 b6 15. Qc2 Nd6 16. Rc1 Qe7 17. Qd1 Qf7 18. Nbd2
f5 19. Ng5 Qf6 20. Nxe6 Qxe6 21. Rc6 h6 {
oldi62 (1610)-marciocyanna (1705)/kurnik 2014/1-0 (35)}) (7. Be2 Bd6 $11) 7...
Be7 8. Bg2 a5 9. bxa5 Qxa5+ 10. Bc3 Qc7 11. O-O Nh6 12. Bb2 (12. Bd2 b5 $17)
12... O-O 13. e4 dxe4 14. dxe4 Rfd8 15. Qe2 Nb6 16. Nbd2 Nf7 17. c4 Na4 (17...
Ra4 18. Rac1 $17) 18. Bc1 b5 $1 19. cxb5 cxb5 20. Qxb5 $4 (20. Qe3 $142 $17)
20... Nc3 $19 21. Qb2 Rab8 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abiodun"]
[Black "mgoodrich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 Bd6 5. c4 Nd7 $146 (5... dxc4 6. dxe5 fxe5 7.
e3 Be6 8. Bxe5 Nf6 9. Nf3 O-O 10. Nc3 Nc6 11. Bxd6 cxd6 12. Be2 d5 13. b5 Na5
14. O-O Nb3 15. Nd4 Nxd4 16. Qxd4 b6 17. a4 Qd6 18. Bxc4 Rac8 19. Bb3 Qc5 20.
Ne2 {abiodun-vhilts/net-chess.com 2018/1-0 (31)}) (5... a5 6. c5 Be7 7. Qa4+ c6
8. e3 Nh6 9. Nf3 O-O 10. dxe5 fxe5 11. Bxe5 Bg4 12. Qc2 Bf6 13. Qb2 Bxe5 14.
Nxe5 Qf6 15. Nd3 axb4 16. Qxf6 Rxf6 17. h3 Be6 18. g4 Nf7 19. a4 d4 20. exd4 {
Schulz,H (2230)-Bonetti,S (2105)/TT-16 ETC 2005/0-1 (32)}) (5... dxc4 $5 6. e3
Be6 $15) 6. c5 (6. cxd5 e4 $14) 6... Be7 7. Nc3 c6 8. e4 exd4 9. Qxd4 dxe4 10.
Nxe4 Nh6 11. Nf3 Nf5 12. Qc3 Ne5 $2 (12... a5 $5 $16) 13. Rd1 (13. Nxe5 Qd5 14.
Nd6+ Bxd6 15. cxd6 fxe5 16. Qxe5+ Kd7 $18) 13... Qc7 (13... Nxf3+ $142 14. Qxf3
Qc7 $18) 14. Bc4 $4 (14. Nxe5 $142 fxe5 15. Qxe5 Qxe5 16. Bxe5 $18) 14... Nxc4
$14 15. Qxc4 Rf8 (15... b5 16. Qe2 O-O 17. Bc1 $14) 16. g4 Nh6 17. Qe2 Bxg4 $4
(17... Kf7 $142 18. g5 Nf5 $16) 18. Nd6+ $18 (18. Nd6+ Kd8 19. Nb5+ Qd7 20. h3
Qxd1+ 21. Qxd1+ Bd7 22. Nbd4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "axxle"]
[Black "abhailey"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 b5 2. b4 Bb7 3. Bg5 $146 (3. c3 a6 4. Nf3 Nf6 5. e3 e6 6. a4 a5 7. axb5
axb4 8. Rxa8 Bxa8 9. cxb4 Bxb4+ 10. Bd2 Bxf3 11. Qa4 Bxd2+ 12. Nxd2 Bg4 13. h3
Bf5 14. Be2 O-O 15. O-O d5 16. Nf3 Nbd7 17. Qb4 Ne4 {
guestpmya-guestoxic/internet free game 2018/0-1}) (3. d5 d6 4. e4 Nf6 5. Bxb5+
c6 6. Ba4 g6 7. Qd3 Nbd7 8. dxc6 Ne5 9. cxb7+ Ned7 10. bxa8=Q Qxa8 11. Bb2 Bg7
12. Bxd7+ Kxd7 13. Bxf6 Bxf6 14. c3 Rd8 15. Qb5+ Kc8 16. Qc4+ Kd7 17. f3 Ke8 {
Baer,C (1895)-Tortoza,C/remoteschach.de 2007/1-0 (45)}) 3... Nf6 4. Nc3 a6 5.
e3 e6 6. Nf3 $2 (6. a3 h6 7. Bxf6 Qxf6 $15) 6... Be7 (6... Bxb4 7. Qd3 $19) 7.
Bd3 $4 (7. a3 O-O $11) 7... h6 $4 (7... Bxb4 $142 8. Qd2 c5 $19) 8. Bh4 $4 (8.
Bxf6 Bxf6 9. O-O Nc6 $11) 8... O-O $4 (8... Bxb4 $5 9. Qd2 g5 10. Rb1 Bxc3 11.
Qxc3 gxh4 12. Be2 $19) 9. h3 $4 (9. a3 $142 $11) 9... Bxb4 $19 10. O-O $2 (10.
Qd2 c5 11. Rb1 $19) 10... Bxc3 11. Rb1 Bd5 12. a3 (12. a4 Ba2 (12... bxa4 $143
13. e4 $19) 13. axb5 Bxb1 14. Qxb1 axb5 15. Qxb5 Nc6 $19) 12... Ba2 13. Rb3
Bxb3 14. cxb3 Ba5 15. e4 d6 (15... Qe8 $5 16. Bxf6 gxf6 17. Qc1 $19) 16. e5
dxe5 17. dxe5 Nbd7 (17... g5 $5 18. Nxg5 hxg5 19. Bxg5 $19) 18. exf6 Nxf6 19.
Ne5 Bc3 (19... g5 20. Bg3 Qd5 21. Qc2 $19) 20. f4 (20. Bxf6 Qxf6 21. Nd7 $19)
20... Bxe5 21. fxe5 Qd4+ 22. Bf2 (22. Kh1 Qxe5 23. Bxf6 gxf6 24. Qg4+ Qg5 $19)
22... Qxe5 23. Qc2 Rac8 (23... Rfd8 24. b4 $19) 24. Re1 Qd5 25. Bg3 (25. Rd1
Qh5 $19) 25... c5 26. Re5 (26. Rd1 Qg5 27. Bd6 Rfe8 $19) 26... Qd4+ 27. Kh2
Rfd8 28. Bf1 (28. Be2 Qd2 29. Qb1 Qc3 $19) 28... c4 (28... Qd1 $142 29. Qf2 Rd2
30. Re1 Rxf2 31. Rxd1 $19) 29. b4 (29. bxc4 bxc4 30. Re1 Qd2 31. Qxd2 Rxd2 $19)
29... Qa1 30. Bf4 (30. Be2 Qxa3 31. Bf3 Qxb4 $19) 30... Qxf1 (30... Qxf1 31.
Be3 Qa1 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "121"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 b5 3. a3 Nc6 (3... a5 4. Nc3 axb4 5. axb4 Rxa1 6. Qxa1 c6 7.
Nf3 Na6 {0-1 dariuscyclone (2265)-croach (2395)/net-chess.com 2011}) (3... Bb7
4. d4 e6 5. Nd2 d5 6. Ngf3 Bd6 7. e3 a6 8. Bd3 h6 9. O-O h5 10. Nb3 Nc6 11. Re1
h4 12. Nc5 Bc8 13. e4 dxe4 14. Nxe4 Nxe4 15. Bxe4 Bb7 16. Qe2 Qb8 17. d5 Ne5
18. Nxe5 {capa1 (1685)-pittol/gameknot.com 2014/1-0}) 4. d3 d5 5. Nf3 $146 (5.
Nd2 e5 (5... d4 6. g3 e5 7. Bg2 Bd7 8. Ngf3 Rc8 9. c3 Bd6 10. cxd4 Nxd4 11.
Nxd4 exd4 12. Bxd4 O-O 13. Qb3 Be6 14. Qb2 c5 15. bxc5 Bxc5 16. Bxf6 gxf6 17.
O-O Re8 18. Ne4 Bd4 19. Qxb5 Bxa1 20. Rxa1 {
golfx-dobrodruh/kurnik 2012/0-1 (32)}) 6. g3 Be7 7. Bg2 O-O 8. c4 bxc4 9. dxc4
d4 10. c5 Be6 11. Ngf3 a5 12. b5 Na7 13. a4 Bxc5 14. Nxe5 Bb4 15. O-O Rb8 16.
Ndf3 Nd5 17. Nxd4 Nc3 18. Qd3 Nd5 19. Ndc6 Nxc6 {
golfx-nolava90/kurnik 2012/1/2-1/2 (60)}) 5... h6 (5... a5 6. a4 bxa4 7. b5 $11
) 6. Nbd2 Bf5 (6... d4 7. e3 dxe3 8. fxe3 $14) 7. Nd4 (7. a4 a6 $11) 7... Nxd4
$11 8. Bxd4 e6 9. Nf3 (9. e4 Bg6 $11 (9... dxe4 $143 10. Bxf6 Qxf6 11. dxe4 $16
)) 9... Bd6 (9... a5 10. c3 $11) 10. e3 (10. e4 $5 dxe4 11. dxe4 Bxe4 12. Bxb5+
c6 13. Bd3 Bxd3 14. Qxd3 $14) 10... O-O 11. Bxf6 (11. a4 $5 $11) 11... Qxf6 $17
(11... gxf6 $143 12. c4 $14) 12. Be2 (12. Nd4 Be5 13. c3 Rfc8 $15) 12... a5 (
12... Qc3+ 13. Nd2 $19) 13. O-O $17 axb4 14. axb4 Rxa1 (14... Bxb4 $5 15. Rb1
Bc3 $17) 15. Qxa1 $15 Qxa1 16. Rxa1 Rb8 (16... Bxb4 $5 17. Nd4 Bc3 $15) 17. c3
g5 (17... e5 $5 $11) 18. Nd4 $14 Bg6 (18... Rb6 19. Ra5 $14) 19. Ra5 $16 c6 $2
(19... c5 20. Nxb5 cxb4 21. Nxd6 bxc3 $19) 20. Nxc6 $18 Rb7 21. d4 h5 22. Bxb5
g4 23. Ra8+ Kg7 24. Ra5 h4 $4 (24... Kg8 25. Be2 Kg7 $18) 25. Be2 $18 Bf5 26.
f3 gxf3 (26... g3 27. hxg3 Bxg3 $18) 27. Bxf3 (27. gxf3 $142 $5 Kf6 $18) 27...
Bd3 (27... Rc7 $142 28. Ra6 Bd3 $16) 28. Nd8 (28. Bd1 $142 $5 $16) 28... Rd7 (
28... Rc7 29. Rc5 Bxc5 30. bxc5 $17) 29. Nc6 f5 (29... Rb7 $142 $11) 30. Ra7
Rxa7 31. Nxa7 Kf6 32. b5 (32. Bh5 $142 $16) 32... Bb8 $2 (32... Bc7 $142 $5 $16
) 33. b6 $18 e5 $4 (33... Ba6 $18) 34. Nc6 e4 (34... exd4 35. exd4 Bf4 $18) 35.
Nxb8 Kg5 (35... exf3 36. b7 f2+ 37. Kxf2 $18) 36. Bd1 f4 37. Nd7 (37. exf4+
Kxf4 38. b7 Bb5 $18) 37... fxe3 (37... Ba6 38. Nc5 Bc8 39. Ne6+ Kf6 40. Nxf4
Ke7 $18) 38. b7 e2 39. Bxe2 $1 Bxe2 40. b8=Q Bg4 41. Qe5+ Bf5 (41... Kg6 42.
Qf6+ Kh7 43. Qe7+ Kg6 44. Nf8+ Kh5 45. Qe5+ Kh6 46. Qf6+ Kh5 47. Qg6#) 42. Qxd5
(42. Qf6+ Kg4 43. Ne5+ Kh5 44. Qxf5+ Kh6 45. Qg6#) 42... e3 43. Ne5 e2 44. Nf3+
Kg4 45. h3+ Kf4 (45... Kh5 46. Qxf5+ Kh6 47. Qf6+ Kh7 48. Ng5+ Kg8 49. Qf7+ Kh8
50. Qf8#) 46. Qd6+ (46. Qe5#) 46... Ke3 $18 47. Qe7+ (47. Qe5+ $5 Kd3 48. Qxf5+
Kxc3 49. Qc5+ Kb3 50. Qb5+ Ka3 $18) 47... Kd3 48. Qxh4 (48. Kf2 $5 Kc2 $18)
48... Kxc3 49. Qe1+ Kd3 50. Kf2 Be4 51. Qxe2+ Kc3 52. Qxe4 Kc4 53. Ke3 Kb4 54.
Qc6 (54. Qb7+ Kc4 55. Nd2+ Kc3 56. Qb3#) 54... Kb3 (54... Ka5 55. d5 Kb4 56.
Nd4 Ka3 57. Qc5+ Ka4 58. Qb5+ Ka3 59. Qb3#) 55. Nd2+ Kb4 56. Qc4+ (56. Qb6+ Ka4
57. g4 Ka3 58. Qb3#) 56... Ka5 57. Nb3+ Kb6 58. Qc5+ (58. d5 Kb7 59. Qc6+ Kb8
60. Nc5 Ka7 61. Qb7#) 58... Kb7 59. Na5+ (59. Qb5+ Kc8 60. Nc5 Kc7 61. Qb7+ Kd6
62. Qd7#) 59... Kb8 (59... Ka6 60. Nc4 Kb7 61. Nd6+ Ka6 62. Qc6+ Ka5 63. Qb5#)
60. Qc6 Ka7 61. Qb7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "pwillows"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "99"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Nd4 4. e3 Ne6 5. Bxe5 f6 6. Bb2 Bc5 7. Nc3 $146 (7.
Bc4 d5 8. Bb3 Ne7 9. d3 Bd7 10. a4 Ng5 11. Nf3 Bg4 12. Nbd2 Qd7 13. h3 Bh5 14.
Ne5 Bxd1 15. Nxd7 Kxd7 16. Rxd1 Rad8 17. O-O Kc8 18. e4 dxe4 19. Nxe4 Nxe4 20.
dxe4 b6 21. e5 fxe5 {Herciu,A-Marica,R/CN Juniori - F12 2011/1-0}) (7. g3 Ne7
8. Bg2 O-O 9. Ne2 c6 10. c4 Ng6 11. O-O f5 12. a4 f4 13. exf4 Nexf4 14. d4 Bb6
15. c5 Bc7 16. Nxf4 Nxf4 17. gxf4 Bxf4 18. d5 Qg5 19. dxc6 dxc6 20. bxc6 Bh3
21. Qf3 Bxh2+ {rryy44-acertijoblue/kurnik 2014/1-0 (32)}) 7... Ne7 8. d4 (8.
Bc4 h5 $16) 8... Bb4 9. a3 Bxc3+ (9... Ba5 10. Nf3 $16) 10. Bxc3 Nd5 $4 (10...
d6 11. Nf3 $16) 11. Bb2 (11. Qh5+ $142 g6 12. Qxd5 $18) 11... c6 12. Qd2 (12.
c4 Ne7 $18) 12... O-O 13. c4 Nb6 14. a4 cxb5 15. axb5 d6 16. Bd3 Re8 (16... d5
17. c5 Nc4 18. Qc2 $18) 17. Nf3 (17. Qc2 Nf8 $18) 17... Nf4 $16 18. O-O Nxd3
19. Qxd3 g6 (19... d5 20. c5 Nc4 21. Bc3 $16) 20. d5 Bf5 21. Qc3 Na4 $4 (21...
a6 22. bxa6 bxa6 23. Nd4 $18) 22. Qxf6 (22. Rxa4 $142 Bg4 23. Rfa1 Bxf3 24.
gxf3 $18) 22... Nxb2 (22... Qxf6 23. Bxf6 Nb6 24. Rfc1 $18) 23. Qxb2 Bd3 24.
Rfc1 b6 (24... Be4 25. Nd2 $18) 25. Nd4 Be4 26. Ne6 Qe7 27. f3 (27. Ra6 $142 $5
Bf5 $18) 27... Bf5 28. Qd4 Bxe6 29. dxe6 Qxe6 30. e4 Re7 31. Qd5 Qxd5 32. cxd5
Kf7 33. Rc6 h5 (33... Rd8 34. Kf2 $18) 34. Rxd6 g5 (34... Rc8 35. Rc6 Rce8 36.
Kf2 $18) 35. Rc1 (35. Rxb6 Rh8 36. Rba6 Rb8 $18) 35... g4 (35... h4 36. Rh6
Rae8 37. Rcc6 $18) 36. Rcc6 (36. Rh6 Kg7 37. Rxh5 gxf3 38. gxf3 a6 $18) 36...
gxf3 37. Rf6+ Ke8 38. gxf3 Rg7+ (38... a6 39. Rh6 Rea7 40. Rxb6 axb5 41. Rxh5
Rg7+ 42. Kf2 Ra2+ 43. Ke3 Ra3+ 44. Kf4 Rf7+ 45. Ke5 Re7+ 46. Kd4 $18) 39. Rg6 (
39. Kf2 Rg8 $18) 39... Rxg6+ 40. Rxg6 Rc8 (40... Ke7 41. Rh6 $18) 41. Rh6 (41.
Rg8+ $142 Kd7 42. Rxc8 Kxc8 43. Kg2 $18) 41... Rc1+ (41... Rc5 42. Rxh5 Rxb5
43. Rh8+ Ke7 44. Rh7+ Kd6 45. Rxa7 $18) 42. Kg2 Rc5 43. Rxh5 Rxb5 44. Rh7 (44.
Rh8+ $142 $5 Ke7 45. Rh7+ Kd6 46. Rxa7 Ra5 $18) 44... a5 45. Ra7 Rb2+ (45...
Rb4 46. h4 Rd4 47. h5 $18) 46. Kg3 Ra2 (46... Rb1 47. h4 $18) 47. d6 (47. h4
Ra1 $18) 47... Kd8 (47... a4 48. e5 Re2 49. f4 $18) 48. e5 a4 (48... Re2 49.
Kf4 Rd2 $18) 49. e6 Rd2 50. Ra8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "dsteel"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "75"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. b5 c6 4. e3 e6 5. Nf3 Be7 6. Be2 O-O 7. O-O b6 $146 (
7... Nbd7 8. c4 Ne8 9. bxc6 bxc6 10. Qc2 Bf6 11. d4 Rb8 12. Nbd2 h6 13. Ba3 Be7
14. Bxe7 Qxe7 15. Rfb1 Nd6 16. Rxb8 Nxb8 17. c5 Ne8 18. Rb1 Nd7 19. Qa4 Ndf6
20. Ne5 Ne4 21. Nxe4 dxe4 22. Qxc6 {Valverde,M (1995)-Hasler,U/CiF 2006/1-0}) (
7... cxb5 8. Bxb5 Bd7 9. Be2 Nc6 10. c4 Bc5 11. cxd5 exd5 12. Nc3 d4 13. exd4
Bxd4 14. Nxd4 Nxd4 15. Bf3 Nxf3+ 16. Qxf3 Bc6 17. Qg3 Qd5 18. Ne4 Rae8 {
1-0 joaquimbage-afrimi1/kurnik 2014}) 8. Ne5 c5 (8... cxb5 9. Bxb5 Qc7 10. a4
$11) 9. a4 Bb7 10. d4 c4 11. c3 (11. Ba3 a6 $11) 11... Nbd7 $15 12. Nxd7 Qxd7
13. Nd2 Bd8 (13... a6 $5 14. Rb1 axb5 15. axb5 Ra5 $17) 14. Ba3 Bc7 $2 (14...
Re8 $142 $5 $11) 15. Bxf8 $16 Kxf8 16. Nf3 Ne4 17. Qc2 Qe7 18. g3 (18. Nd2 Nxd2
19. Qxd2 Kg8 $16) 18... Qf6 19. Nh4 (19. Nd2 $142 Nxd2 20. Qxd2 $16) 19... Bc8
$2 (19... Kg8 20. Rab1 $16) 20. f4 (20. Bxc4 Ng5 21. Bd3 e5 $18) 20... h6 $2 (
20... Bb7 21. Nf3 $16) 21. Bf3 (21. Bxc4 $142 Nxg3 22. hxg3 dxc4 23. Qh7 $18)
21... Bd8 $2 (21... Bb7 $142 $16) 22. Bxe4 $18 dxe4 23. Qxe4 Rb8 24. Qe5 (24.
Qh7 $5 Bb7 $18) 24... Qxe5 25. fxe5 Bxh4 26. gxh4 Bb7 27. Rf4 Rd8 28. Raf1 Rd7
29. h5 Re7 30. Rd1 Kg8 (30... Bc8 31. e4 $18) 31. Re1 Bd5 32. e4 Bb7 33. h4 (
33. Kf2 Rd7 $18) 33... Kf8 34. Kf2 Bc8 (34... Kg8 35. Rg1 Kh7 36. Ke3 $18) 35.
d5 (35. Rg1 a6 36. Rfg4 Ra7 37. Rxg7 Ke7 $18) 35... exd5 (35... a6 36. bxa6 Ra7
37. Ke3 $18) 36. exd5 Rc7 (36... Ke8 37. Rxc4 Bf5 38. Kf3 $18) 37. e6 f6 (37...
Re7 38. Rxc4 Bxe6 39. Rce4 $18) 38. d6 (38. d6 Rb7 39. Rxc4 Bxe6 40. Rxe6 $18)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "workchess"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "135"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. b5 Bd7 4. a4 Nf6 5. d4 e4 6. e3 $146 (6. c4 Be7 7. e3 O-O
8. Ne2 h6 9. Qc2 Bf5 10. Ng3 Bg6 11. Nc3 c6 12. Be2 cxb5 13. axb5 a6 14. O-O
Nbd7 15. Ncxe4 Nxe4 16. Nxe4 axb5 17. Rxa8 Qxa8 18. cxb5 b6 19. Bd3 Qd5 20. Ng3
Bxd3 {trutmo-olkuszanin/kurnik 2013/0-1 (45)}) 6... Be7 7. Nd2 d5 8. c4 c6 9.
c5 O-O 10. Be2 Qa5 11. Qb3 Qc7 12. g3 Qc8 13. Bf1 Bd8 14. Bc3 Be8 (14... b6 15.
Rc1 $15) 15. Bg2 Bd7 16. Ne2 (16. Bf1 b6 $15) 16... b6 (16... Bc7 17. Rb1 $11)
17. Nf4 $15 Bc7 (17... g5 18. Ne2 $11) 18. Ne2 (18. a5 bxc5 19. dxc5 Qd8 $14)
18... Bh3 19. Bf1 (19. O-O Bxg2 20. Kxg2 Qe6 $11) 19... Nh5 (19... Bxf1 20.
Rxf1 Qh3 21. Nf4 Bxf4 22. gxf4 bxc5 23. dxc5 $17) 20. Ng1 (20. cxb6 axb6 21.
Bxh3 Qxh3 22. bxc6 Qe6 $15 (22... Nxc6 $2 23. Qxd5 Ne7 24. Qxe4 $18)) 20... Bg4
(20... Bxf1 $142 21. Kxf1 Qe6 $15) 21. h3 $2 (21. a5 bxc5 22. dxc5 Nd7 23. bxc6
Ndf6 $11) 21... Bd7 $4 (21... Nxg3 $5 22. bxc6 Nxh1 23. hxg4 Qxg4 24. Nh3 $19)
22. f4 $4 (22. cxb6 $142 axb6 23. g4 $11) 22... Nxg3 $19 23. Rh2 Qd8 24. O-O-O
(24. Rg2 Qh4 25. bxc6 Nf5+ (25... Bxc6 $6 26. Bb5 $19) (25... Nxf1+ $6 26. Kxf1
Bxc6 27. Nxe4 $17) 26. Ke2 Bc8 (26... Bxc6 $143 27. Rg4 Qh5 28. cxb6 axb6 29.
Kf2 $19) 27. Qxd5 Ba6+ 28. Nc4 Ne7 $19) 24... Nf5 (24... a6 25. Rg2 Nf5 26.
bxc6 Bxc6 27. cxb6 Bxb6 28. Bb4 $19) 25. Bb2 (25. Bb4 Re8 $19) 25... cxb5 (
25... a6 26. bxc6 Nxc6 27. cxb6 Bxb6 28. Re1 $19) 26. axb5 (26. Qxd5 $142 Nc6
27. axb5 Nxe3 28. Qxe4 $19) 26... Ng3 $4 (26... Be6 27. Qa3 $19) 27. c6 $4 (27.
Qxd5 $142 Bc6 28. Qxd8 Rxd8 29. bxc6 bxc5 30. dxc5 Nxc6 31. Bc4 $18) 27... Be6
28. Ne2 Qh4 (28... Nf5 $142 29. Ba3 Bd6 $19) 29. Nxg3 $15 Qxg3 30. Rg2 Qh4 31.
Ba3 (31. Nxe4 a5 $11 (31... dxe4 32. d5 f6 33. dxe6 Nxc6 34. e7+ Rf7 35. bxc6
$18) (31... Bxh3 $6 32. Rh2 (32. Qxd5 $6 Bxg2 33. Bxg2 Qe7 $11) 32... dxe4 33.
Rxh3 $14)) 31... Re8 (31... Rd8 $142 32. Be2 a6 $17 (32... Bxh3 33. Rh1 $16))
32. Rg5 $2 (32. f5 Bxf5 33. Qxd5 Bg6 $15) 32... Bd8 (32... a6 $142 $5 $19) 33.
Rg1 (33. Re5 Bf6 34. f5 Bxe5 35. fxe6 fxe6 (35... Rxe6 $6 36. dxe5 Nxc6 37.
Qxd5 $11) 36. dxe5 a6 $17) 33... Be7 34. Bb2 a5 (34... f5 $142 35. Kb1 Rc8 $19)
35. Qc3 $2 (35. f5 $142 a4 36. Qa2 $15) 35... Bb4 $19 (35... Bxh3 36. Rh1 $16)
36. Qc2 (36. Qb3 Qf2 37. Rh1 Rc8 $19) 36... Qf2 (36... Bxh3 37. Rh1 a4 38. Bxh3
Bxd2+ 39. Rxd2 $18) 37. Rg2 (37. Bc4 f5 $19 (37... dxc4 38. d5 Bxd5 39. Rxg7+
Kf8 40. Rg5 Qxe3 41. Bg7+ Ke7 42. Rxd5 Bxd2+ 43. Qxd2 Qxd2+ 44. R1xd2 $14))
37... Qxe3 38. Be2 (38. Re2 Qxf4 39. Rde1 Qc7 $19) 38... Bxh3 39. Rh2 Bf5 40.
Rdh1 Qxf4 41. Rh4 (41. Rh5 Bg6 42. R5h4 Qg5 $19) 41... Qd6 (41... Qf2 $5 42.
R4h2 e3 43. Rxf2 Bxc2 44. Rfh2 $19) 42. Nb1 (42. Qa4 e3 43. Nf3 Nxc6 44. bxc6
Rac8 $19) 42... Qe6 (42... a4 $142 43. Bc3 $19) 43. Bf1 (43. Ba3 e3 44. Rxh7
Bxa3+ 45. Nxa3 Bxh7 46. Qxh7+ Kf8 47. Qh8+ Ke7 48. Qxg7 Nxc6 $19) 43... Be7 (
43... e3 $142 $5 44. Qe2 Nxc6 45. Na3 $19) 44. Rh5 Rc8 (44... a4 45. Bh3 Bxh3
46. R5xh3 $19) 45. Qh2 (45. Nc3 Bb4 $19) 45... h6 46. Bh3 (46. Nc3 a4 $19)
46... Nxc6 $1 47. bxc6 Rxc6+ (47... Qxc6+ $5 48. Nc3 Bd6 49. Qg2 $19) 48. Nc3
Rac8 (48... Bxh3 $142 49. Rxh3 Bb4 $19) 49. Bxf5 $17 Qf6 $4 (49... Rxc3+ $142
$5 50. Bxc3 Rxc3+ 51. Kb2 Qc6 52. Qb8+ Bf8 53. Rxh6 Qb5+ 54. Kxc3 Qd3+ 55. Kb2
Qxd4+ 56. Kb1 gxh6 57. Qg3+ Kh8 $17) 50. Qg3 $4 (50. Bxc8 $142 Rxc8 51. Kb1 $18
(51. Rxd5 $6 Rxc3+ 52. Bxc3 Qc6 $14)) 50... Qxf5 $4 (50... Rd8 51. Kb1 Qd6 $16)
51. Rxf5 $18 Bg5+ (51... Ba3 52. Kb1 Bxb2 53. Nxd5 Bxd4 54. Ne7+ Kh8 55. Rxf7
R8c7 $18) 52. Rxg5 (52. Kd1 b5 53. Rxg5 hxg5 54. Nxd5 f6 $18) 52... hxg5 53.
Qh3 f6 (53... Kf8 54. Ba3+ Ke8 $18) 54. Qh8+ (54. Qd7 Rxc3+ 55. Bxc3 $18) 54...
Kf7 55. Qh5+ g6 56. Qg4 b5 (56... f5 57. Qxg5 Rg8 58. Rh7+ Rg7 $18) 57. Qd7+
Kg8 58. Qh7+ (58. Rh6 Rxc3+ 59. Bxc3 Rxc3+ 60. Kb2 Rb3+ 61. Kxb3 a4+ 62. Kb4 f5
63. Rh7 f4 64. Qf7#) 58... Kf8 59. Qxg6 b4 (59... Rxc3+ 60. Bxc3 Ke7 61. Qf5
Rc6 62. Rh7+ Kf8 63. Rh8+ Ke7 64. Qh7+ Ke6 65. Re8+ Kd6 66. Qe7#) 60. Rh8+ (60.
Kb1 a4 61. Rh8+ Ke7 62. Rh7+ Ke6 63. Rf7 Rxc3 64. Qxf6#) 60... Ke7 $18 61. Rh7+
Ke6 62. Qf7+ Kf5 63. Qd7+ (63. Qxd5+ $142 Kf4 64. Qxe4+ Kg3 65. Rh1 Rxc3+ 66.
Bxc3 Rxc3+ 67. Kd2 Rc2+ 68. Qxc2 Kf4 69. Qd3 a4 70. Rf1+ Kg4 71. Qf3+ Kh4 72.
Rh1#) 63... Kg6 (63... Kf4 64. Kd1 Rxc3 65. Qd6+ Kg4 66. Bxc3 Rxc3 67. Qxf6 Rf3
68. Qe6+ Kf4 69. Qxd5 Rd3+ 70. Kc2 Rc3+ 71. Kb2 a4 72. Qe5+ Kg4 73. Qxe4+ Kg3
$18) 64. Qg7+ (64. Rg7+ Kh6 65. Qf7 Rxc3+ 66. Bxc3 Rxc3+ 67. Kb2 Rb3+ 68. Kxb3
a4+ 69. Kxb4 f5 70. Rh7#) 64... Kf5 $18 65. Qd7+ Kg6 66. Qg7+ (66. Rg7+ Kh6 67.
Qf7 Rxc3+ 68. Bxc3 Rxc3+ 69. Kb2 Rb3+ 70. Kxb3 a4+ 71. Kxb4 f5 72. Rh7#) 66...
Kf5 $18 67. Qd7+ $4 (67. Kd1 $142 R6c7 68. Qxc7 Rxc7 69. Rxc7 bxc3 70. Rxc3 $18
) 67... Kg6 $11 68. Qf7+ (68. Rg7+ Kh6 69. Qf7 Rxc3+ 70. Bxc3 Rxc3+ 71. Kb2
Rb3+ 72. Kxb3 a4+ 73. Kxb4 f5 74. Rh7#) 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "laure"]
[Black "ibme"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "85"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nc6 2. b4 a6 3. c3 $146 (3. a3 Nf6 (3... d6 4. Nc3 e5 5. d4 exd4 6. Nxd4
Be7 7. Nxc6 bxc6 8. e4 Bf6 9. Bb2 Be6 10. Be2 Ne7 {
pierre (2140)-vpatil/internet 2010}) (3... e5 4. Bb2 d6 5. d3 f5 6. Nbd2 Nf6 7.
c4 Be7 8. e3 O-O 9. Be2 Be6 10. O-O h6 11. Qc2 Qd7 12. Rfd1 Rae8 13. Nh4 Bf7
14. Nhf3 Ng4 15. h3 Nf6 16. Nh2 Qe6 17. Nhf3 e4 18. dxe4 {
iancz-tih/kurnik 2014/1-0 (47)}) 4. Bb2 d5 5. e3 Bg4 6. h3 Bf5 7. Be2 Qd6 8.
O-O e5 9. d4 exd4 10. Nxd4 Bg6 11. Nd2 Nxd4 12. Bxd4 O-O-O 13. Rc1 Be7 14. c4
Ne4 15. cxd5 Kb8 16. Bf3 Ng5 17. e4 Qf4 {Pech,J-Leclerc,S/FICGS 2008/1-0}) (3.
d4 Nf6 4. a3 b6 5. d5 Na7 6. c4 Bb7 7. Nc3 g6 8. e4 Bg7 9. e5 Ng4 10. Qd4 O-O
11. Qxg4 {miehnekort-kashee_dashing/Yahoo 2005}) 3... e5 4. d4 exd4 5. cxd4 (5.
Nxd4 Nxd4 6. Qxd4 Nf6 $11) 5... d5 (5... Bxb4+ 6. Bd2 $17) 6. Bg5 $2 (6. a3 $5
$11) 6... f6 (6... Bxb4+ 7. Bd2 Bd6 $17) 7. Bh4 (7. Bd2 $142 $5 $17) 7... g5 8.
Bg3 Bxb4+ (8... Nxb4 $6 9. a3 Nc6 10. e3 $17) 9. Nbd2 Bg4 (9... g4 $142 $5 10.
Ng1 Nxd4 $19) 10. a3 $15 Ba5 11. h3 $2 (11. e3 Nge7 $17) 11... Bxd2+ (11...
Bxf3 $142 12. exf3 Qe7+ 13. Be2 O-O-O $19) 12. Nxd2 $15 Bh5 13. Qb1 (13. h4 $5
$15) 13... Nxd4 $17 14. Qb2 (14. e3 Bg6 15. Bd3 Bxd3 16. Qxd3 Ne6 $17) 14... c5
$19 15. e3 Nb5 $4 (15... Qe7 $142 $5 16. Bd3 Bg6 $19) 16. a4 (16. Bxb5+ axb5
17. Qxb5+ Qd7 18. Qxc5 Rc8 $14) 16... Nd6 (16... Nd4 $142 $1 $15) 17. Bxd6 $18
Qxd6 18. h4 $4 (18. Qxb7 $142 Rb8 19. Qg7 $18 (19. Qxa6 $6 Qxa6 20. Bxa6 c4 $11
)) 18... Qe5 $17 19. Qc1 (19. Qxe5+ $5 fxe5 20. hxg5 $17) 19... d4 20. Nc4 Qc7
(20... Qe7 21. hxg5 Bg6 22. gxf6 Nxf6 23. Qb2 $19) 21. exd4 (21. hxg5 Bf7 $17)
21... cxd4 22. a5 (22. Qb2 $142 Rd8 23. hxg5 $17) 22... Ne7 $4 (22... Qe7+ $142
23. Kd2 Qb4+ 24. Kc2 Qc3+ 25. Kb1 Qb3+ 26. Qb2 Bg6+ 27. Kc1 Qxb2+ 28. Kxb2 Rd8
$19) 23. f3 $4 (23. hxg5 $142 Bf7 24. gxf6 $11) 23... Bf7 (23... Qg3+ 24. Ke2
g4 25. Ra3 $19) 24. Ra4 $2 (24. hxg5 Qg3+ 25. Kd1 Nf5 $19) 24... Bxc4 (24...
Qg3+ 25. Ke2 $19) 25. Rxc4 (25. Qxc4 Qg3+ 26. Kd1 $19) 25... Qxa5+ 26. Kf2 Nc6
(26... Rd8 27. Bd3 b5 28. Rc7 Qa2+ 29. Kg3 gxh4+ 30. Kh2 $19) 27. hxg5 Qb6 (
27... Qxg5 $142 28. f4 Qf5 $19) 28. Bd3 Ne5 29. Rc8+ Ke7 (29... Rxc8 $5 30.
Qxc8+ Qd8 31. Qe6+ Kf8 $15) 30. gxf6+ Qxf6 $4 (30... Ke6 31. Bc4+ Kd7 32. Rxa8
Rxa8 33. Rxh7+ Kd6 34. f7 $18) 31. Qa3+ (31. Qc7+ Ke6 32. Qb6+ Nc6 33. Rxa8
Rxa8 34. Qxb7 Ne5 35. Qb6+ Kf7 36. Rxh7+ Kg8 37. Bc4+ Kxh7 38. Qxf6 Nxc4 39.
Qf7+ Kh8 40. Qxc4 Ra7 $18) 31... Kf7 $4 (31... Kd7 32. Rxa8 Rxa8 33. Rxh7+ Ke8
34. Bb5+ Nc6 35. Bxc6+ bxc6 36. Qc5 $18) 32. Rc7+ $4 (32. Qb3+ $142 Qe6 33.
Qxb7+ Qe7 34. Bc4+ Nxc4 35. Rc7 $18) 32... Kg8 (32... Ke8 33. Rxb7 Nxd3+ 34.
Qxd3 $18) 33. Rh3 (33. Bxh7+ $142 Rxh7 34. Rcxh7 $16 (34. Rhxh7 $6 b5 $18))
33... Ng4+ $4 (33... Nxd3+ $142 34. Qxd3 Re8 35. Rcxh7 Rxh7 36. Qxh7+ Kf8 $11)
34. Kg1 $18 Rf8 (34... Qe6 35. Re7 Qf7 36. Rxf7 Kxf7 37. Qb3+ Ke7 38. Qxb7+ Kd6
39. Rh5 $18) 35. Qb3+ (35. Bc4+ Rf7 36. Rxf7 Qxf7 37. Bxf7+ Kxf7 38. Qb3+ Ke7
39. Qxb7+ Kd6 40. fxg4 h5 $18) 35... Rf7 36. fxg4 (36. Rxf7 $142 Qxf7 37. Bc4
$18) 36... Kg7 $4 (36... Qf2+ 37. Kh2 Qf4+ 38. Kg1 Qxc7 39. Bc4 $19) 37. Qxb7
$4 (37. Rxf7+ $142 Qxf7 38. Qb6 $18) 37... h6 $4 (37... Qf2+ 38. Kh1 Qe1+ 39.
Kh2 Qe5+ 40. Kg1 Qxc7 41. Qxa6 Qc1+ 42. Kh2 Qf4+ 43. Kg1 Qf2+ 44. Kh1 $19) 38.
Bc4 (38. Rf3 $142 Qxf3 39. gxf3 $18) 38... Rxc7 $4 (38... Qf2+ $142 39. Kh1
Qe1+ 40. Kh2 Qe5+ 41. Kg1 Rxc7 42. Qxa6 Qf6 $19) 39. Qxc7+ Kg6 40. Bd3+ Kg5 (
40... Qf5 41. gxf5+ Kf6 42. Rg3 Rg8 43. Rxg8 a5 44. Qg7#) 41. Rh5+ Kxg4 42.
Be2+ Qf3 43. Bxf3# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "34"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 d6 3. b4 cxb4 4. axb4 Nf6 5. Nc3 Nc6 (5... g6 6. Bb2 Bg7 7. Nd5
Nbd7 8. Ra3 O-O 9. Qa1 Nxd5 10. exd5 Bxb2 11. Qxb2 Qb6 12. h4 Nf6 13. h5 Nxd5
14. b5 Be6 15. Nf3 Rac8 16. Ra4 Qc5 17. hxg6 fxg6 18. Rxh7 Nf6 19. Rxe7 Rce8
20. Rxe8 {Cabarkapa,N-Duda,D/Bosnjaci Open 2018/1/2-1/2 (33)}) 6. b5 Nb8 $146 (
6... Nd4 7. Bc4 g6 8. Nge2 Be6 9. Bxe6 Nxe6 10. d4 Bg7 11. O-O O-O 12. Bb2 d5
13. e5 Nh5 14. Qd2 g5 15. g3 f5 16. f4 gxf4 17. gxf4 Bh6 18. Bc1 Qb6 19. Qd3
Rad8 20. Be3 Kh8 21. Na4 {
gregorgysi (2565)-buggy (2255)/net-chess.com 2015/1-0 (38)}) (6... Nd4 7. Nge2
e5 8. Nxd4 exd4 9. Nd5 $11) 7. Nf3 $14 g6 8. Bb2 Bg7 9. Ra2 O-O 10. Bc4 Nbd7
11. Qa1 Nb6 12. Bb3 Bg4 13. h3 Bxf3 14. gxf3 Qc7 (14... Qb8 $142 $11) 15. Rxa7
$4 (15. Rg1 $142 $14) 15... Rxa7 $19 16. Qxa7 Ra8 17. Nd5 (17. Qxa8+ Nxa8 18.
Ke2 Nb6 $19) 17... Nfxd5 (17... Nfxd5 18. Qxa8+ Nxa8 19. Bxg7 Kxg7 20. exd5 Qa5
$19) (17... Rxa7 $6 18. Nxc7 Nxe4 19. fxe4 Bxb2 20. Ke2 $11) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "carrafurca"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. b4 cxb4 4. d4 Bg4 5. Bc4 e6 (5... Nc6 6. h3 Bxf3 7. Qxf3
e6 8. Bb2 Qc7 9. Bb3 Nf6 10. O-O e5 11. dxe5 dxe5 12. a3 bxa3 13. Bxa3 Bxa3 14.
Nxa3 a5 15. Rad1 O-O 16. Nb5 Qe7 17. Bd5 Rac8 18. Qg3 {1/2-1/2 Rositsan,B
(2090)-Deville,O (1845)/1st IBCA European Team Chess Championsh 2016}) 6. Bb2
$146 (6. O-O Nc6 (6... Be7 7. a3 bxa3 8. h3 Bh5 9. d5 e5 10. g4 Bg6 11. Bd3 Nd7
12. Nxa3 Ngf6 13. Nd2 O-O 14. Nac4 Nc5 15. f3 Ne8 16. Kg2 Bg5 17. Nb3 Nxd3 18.
cxd3 Bxc1 19. Qxc1 b6 20. Qa3 f5 21. gxf5 {
Smirin,I-Mochalov,E (2420)/Sokolsky Memorial 1985/1-0 (38)}) 7. Be3 (7. d5 Ne5
8. Bb5+ Nd7 9. a3 Ngf6 10. axb4 Nxe4 11. Re1 Nxf2 12. Qe2 Qb6 13. Be3 Bxf3 14.
Bxd7+ Kxd7 15. Qxf3 Qxb4 16. Qxf7+ Be7 17. Qxe6+ {
1-0 michalowa-japycz/rancho 2009}) 7... a6 8. Nbd2 b5 9. Be2 Nf6 10. a4 bxa4
11. Rxa4 a5 12. Bb5 Qb6 13. Qe2 d5 14. exd5 Nxd5 15. Nc4 Qc7 16. Nce5 Bxf3 17.
Qxf3 Bd6 18. Bxc6+ Kf8 19. Bxa8 f6 20. Bxd5 exd5 {
poulmorphy (1785)-gilbertil (1620)/kurnik 2012/1-0}) (6. h3 Bh5 $15) 6... Be7 (
6... Nf6 7. h3 Bh5 8. d5 $17) 7. Nbd2 (7. h3 Bh5 $15) 7... Nf6 8. O-O O-O (8...
d5 9. Bd3 $17) 9. h3 Bxf3 10. Qxf3 Qa5 (10... d5 $5 11. exd5 Nxd5 $17) 11. e5
Nc6 (11... Nd5 $142 $11) 12. exf6 $16 Bxf6 13. Nb3 Qc7 14. Bd3 d5 15. Rad1 Qb6
16. Rfe1 Nxd4 $4 (16... Rfc8 $142 $16) 17. Nxd4 (17. Bxd4 $5 Bxd4 18. Nxd4 Rac8
$18) 17... Bxd4 (17... e5 18. Rxe5 $1 Bxe5 $18) 18. Bxd4 (18. Bxd4 Qc7 19. Qh5
$18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 d6 3. b4 Nf6 4. Nc3 g6 5. Bb2 (5. Bc4 cxb4 6. axb4 Bg7 7. d4 O-O
8. Bb3 Nc6 9. Nge2 Nxb4 10. O-O Nc6 11. f4 Bg4 12. Be3 e5 13. Qd3 Bxe2 14. Nxe2
exd4 15. Nxd4 Qe7 16. Ra4 Rfe8 17. Nxc6 bxc6 18. e5 dxe5 19. fxe5 Nd5 {
Vasiesiu,V (2240)-Soltanici,R (2405)/TCh-ROU Superliga 2015/0-1 (32)}) 5... Bg7
6. Rb1 $146 (6. Nd5 O-O 7. Nxf6+ exf6 8. Nf3 d5 9. d3 Re8 10. Be2 cxb4 11. O-O
bxa3 12. Rxa3 dxe4 13. dxe4 Qxd1 14. Rxd1 Nc6 15. Bb5 Bg4 16. h3 Be6 17. Nd4
Red8 18. c3 Ne5 19. Rda1 a6 20. f4 Nd7 {Czyzykiewicz,R (1815)-Lenda,L (1925)/
Mistrzostwa Polski Nauczycieli 2008/1-0 (31)}) (6. d3 O-O 7. b5 Bd7 8. f4 Nh5
9. Qc1 Qa5 10. Qd2 Nxf4 11. g3 Ne6 12. Rb1 Nc7 13. a4 Bxc3 14. Bxc3 Qxa4 15. h4
Qa2 16. Ra1 Qe6 17. Bh3 f5 {
1/2-1/2 Djuza,Z-Muskinja,L/Banovci Dunav - Vidovdan 2016}) 6... O-O 7. Nf3 Bg4
8. h3 Bxf3 9. Qxf3 Nc6 10. bxc5 dxc5 11. Bc4 Nd4 12. Qd1 (12. Qd3 Nd7 13. f4 e5
$11) 12... e6 13. O-O Qc7 14. Re1 a6 15. e5 (15. a4 Rfd8 $11) 15... Nd7 (15...
Nh5 16. Be2 Nf4 17. Bf1 $17) 16. f4 b5 17. Bf1 Qb6 (17... g5 18. fxg5 Bxe5 19.
Ne4 $11) 18. Ne4 (18. g3 c4 19. Kh2 f6 20. exf6 Nxf6 $11) 18... Nf5 (18... f6
19. c3 Nc6 20. exf6 Nxf6 21. Ng5 c4+ 22. Kh1 $11) 19. g4 Nh4 20. d4 (20. Qe2 $5
c4+ 21. Kh2 $14) 20... cxd4 $15 21. Bxd4 $2 (21. Qd3 $15) 21... Nf3+ $4 (21...
Qxd4+ $142 $1 22. Qxd4 Nf3+ 23. Kg2 Nxd4 $19) 22. Qxf3 $14 Qxd4+ 23. Kh2 (23.
Qe3 Qxe3+ 24. Rxe3 f5 25. exf6 Nxf6 26. Nxf6+ Rxf6 $11) 23... Nc5 (23... Rac8
$142 $11) 24. Rbd1 (24. Rbd1 Qb2 25. Nd6 Qxc2+ 26. Bg2 $14) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "cirovicz"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "32"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 e6 3. b4 cxb4 4. axb4 Bxb4 5. Bb2 Nf6 6. e5 Nd5 7. c4 Ne7 8. Nc3
(8. Na3 O-O 9. Nc2 Nbc6 10. Nf3 d5 11. h4 a5 12. h5 h6 13. Rh4 Bc5 14. d4 Nf5
15. Rf4 Bb4+ 16. Nxb4 Nxb4 17. Bc3 Bd7 18. Rb1 dxc4 19. Bxc4 Ne7 20. Bxb4 axb4
21. Qd2 Qc7 {Meissen,F (2495)-Boehme,S (2525)/RSS7E top-22 2008}) (8. Qg4 Nf5
9. Nf3 Nc6 10. Bd3 Nce7 11. Nc3 d6 12. Ne4 h5 13. Qh3 Ng6 14. Nxd6+ Bxd6 15.
Bxf5 exf5 16. exd6 f4 {
0-1 Sanpera Bonet,J (2060)-Jimenez Ruano,A (2130)/TCh-CAT Gp1 2016}) 8... a5
$146 (8... O-O 9. Ne4 Nbc6 (9... Ng6 10. c5 Qc7 11. Nf3 Nc6 12. Qb3 b6 13. h4
h6 14. h5 Nge7 15. Bd3 Bxc5 16. Bb1 d5 17. Nxc5 bxc5 18. Qc2 Nf5 19. g4 Nb4 20.
Qc1 d4 21. gxf5 Qc6 22. Qd1 exf5 23. Rg1 Qd5 24. d3 {
Foster,D (1675)-Zemlyanov,S (1685)/FICGS 2015/0-1 (39)}) 10. Qh5 Ng6 11. Nf3 h6
12. c5 Nce7 13. g3 b6 14. Bd3 Bb7 15. O-O Bxe4 16. Bxe4 Rc8 17. cxb6 axb6 18.
Ra4 Ba5 19. Rfa1 Nc6 20. Ba3 b5 21. Bxf8 bxa4 22. Bd6 Bc7 23. Rxa4 {
Wagner,S (2120)-Jansa,V (2490)/Kaupthing Open, Differdange LUX 2007/0-1 (47)})
(8... Nbc6 9. Ne4 $17) 9. Ne4 O-O 10. Nd6 Nbc6 11. Nf3 Nf5 12. Nxf5 exf5 13.
Bd3 (13. Be2 d6 14. exd6 Re8 $17) 13... d6 14. O-O $2 (14. exd6 $142 Qxd6 15.
Be2 $17) 14... dxe5 $19 15. Nxe5 (15. Bc2 e4 16. Ne5 $19) 15... Nxe5 16. Bxe5 (
16. Be2 Nd3 17. Ba3 Qd6 $19) 16... Qxd3 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "102"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e3 Nf6 3. Bxb5 a6 (3... c6 4. Be2 h6 (4... a6 5. Nf3 h6 6. c4 e6 7.
a3 d6 8. d4 d5 9. c5 Ne4 10. Ne5 g6 11. O-O Qg5 12. f3 Nf6 13. e4 dxe4 14. Bxg5
hxg5 15. fxe4 Be7 16. Nc3 Rh4 17. g3 Rh6 18. d5 cxd5 19. exd5 {
idontcastle-valerypavlovich/net-chess.com 2018/1-0}) 5. c4 e5 6. c5 a6 7. Bb2
Qe7 8. Nf3 d6 9. O-O Nd5 10. Qa4 dxc5 11. bxc5 f6 12. d4 e4 13. Nfd2 f5 14.
Bh5+ Kd8 15. Nb3 Qe6 16. Nc3 g6 17. Be2 Nxc3 18. Bxc3 {
jboger (2365)-valerypavlovich (2120)/net-chess.com 2016/1-0 (34)}) 4. Bf1 $146
(4. Bc4 e6 5. a3 Be7 6. Nf3 O-O 7. O-O d5 8. Bb3 c5 9. bxc5 Bxc5 10. c4 Bb7 11.
d4 Be7 12. c5 Nc6 13. Bd2 h6 14. Bc2 Rb8 15. Nc3 Qc7 16. Ne2 e5 17. Bc3 e4 18.
Nd2 Ng4 {combijack (1820)-cougarbait (1655)/gameknot.com 2011/0-1 (32)}) (4.
Be2 e5 5. a3 d5 $16) 4... c6 (4... e5 5. a3 $14) 5. Bb2 $16 e6 6. Nf3 (6. a3
Be7 $16) 6... h6 (6... Bxb4 7. a3 Be7 8. Be2 $11) 7. Bc4 (7. a3 $142 $5 $16)
7... d5 $11 8. Bb3 Nbd7 (8... Bxb4 9. O-O $11) 9. O-O (9. a3 a5 10. Ba4 Bb7 $14
) 9... Ne4 (9... Bxb4 $142 $5 10. d3 Rb8 $11) 10. Nc3 (10. Ba4 Qc7 $16) 10...
Nxc3 (10... Bxb4 11. Nxe4 dxe4 12. Nd4 $16 (12. Bxg7 $143 Rg8 13. Bxh6 Qf6 $17)
) 11. Bxc3 Nf6 12. h3 (12. Ba4 Bb7 $16) 12... Bd6 13. Ne5 Bb7 14. Ng4 c5 (14...
Rg8 15. Nxf6+ gxf6 16. Qh5 $16) 15. Qf3 (15. bxc5 $142 Bxc5 16. Ba4+ Kf8 17.
Nxf6 gxf6 18. Qf3 $18) 15... cxb4 $2 (15... Nxg4 16. Qxg4 Qg5 17. Qxg5 hxg5 18.
Bxg7 Rh7 19. bxc5 Rxg7 20. Ba4+ Ke7 $18) 16. Bxf6 (16. Nxf6+ $142 Kf8 17. Bb2
$18) 16... gxf6 $16 17. Qxf6 (17. Nxf6+ $142 $5 Ke7 18. Nh5 $16) 17... Qxf6 $15
18. Nxf6+ Ke7 19. Ng4 f5 20. Nh2 a5 21. f4 $2 (21. Ba4 $142 $15) 21... a4 $19
22. c3 axb3 23. axb3 Rxa1 (23... bxc3 24. dxc3 Ba3 25. Rfb1 $19) 24. Rxa1 Kd7 (
24... bxc3 25. dxc3 Rc8 26. Ra7 $19) 25. cxb4 Bxb4 26. d4 (26. Nf3 Rc8 $17)
26... Rg8 (26... Rc8 $142 $5 $19) 27. Nf3 $17 Kd6 28. Ra7 Bc6 (28... Kc6 29.
Ne5+ Kb6 30. Ra4 $17) 29. Ra6 (29. Rh7 h5 $15) 29... Rb8 (29... h5 $5 $17) 30.
Ne5 $15 Rc8 31. Nf7+ (31. g4 $5 $11) 31... Ke7 32. Nxh6 (32. Ra7+ Kf8 33. Nxh6
$17) 32... Rc7 (32... Bd7 $142 33. g4 Bd2 $19) 33. g4 $11 fxg4 34. Nxg4 Kf7 $4
(34... Be8 $142 35. Rb6 Bd2 $11) 35. Ne5+ Kf6 36. Nxc6 Bd2 37. Kf2 Kf5 (37...
Rh7 38. Nd8 Rxh3 39. Rxe6+ Kf5 40. Re5+ Kg4 41. Ke2 $18) 38. Ke2 Bc1 39. Rb6 (
39. h4 Ke4 40. Nb4 Re7 $18) 39... Ba3 (39... Ke4 40. Nb4 Re7 41. Nc2 $18) 40.
Kf3 (40. b4 Rh7 $18) 40... Bd6 (40... Rh7 41. Ra6 Bf8 42. Kg2 $18) 41. Kg3 (41.
h4 Rc8 $18) 41... Bf8 (41... Rg7+ 42. Kf2 $18) 42. h4 (42. Nd8 Re7 $18) 42...
Ke4 (42... Rh7 43. Nd8 Be7 44. Nxe6 Bxh4+ 45. Kf3 $18) 43. Kf2 (43. Nd8 Rg7+
44. Kh3 Kf3 45. Nxe6 Rg3+ 46. Kh2 Be7 47. Ng5+ Bxg5 48. hxg5 Rg2+ 49. Kh1 Rb2
$18) 43... Ba3 (43... Bg7 44. Nb4 Kf5 $18) 44. h5 (44. Nd8 $142 Rc2+ 45. Kg3
Kxe3 46. Nxe6 $18 (46. Rxe6+ $6 Kxd4 47. h5 Rc3+ 48. Kg4 Rxb3 $18)) 44... Bc1
45. h6 (45. Nb4 $142 Bxe3+ 46. Ke2 $18) 45... Bxe3+ $11 46. Kg3 (46. Ke2 Bxf4
47. Nb4 Re7 $11) 46... Bxf4+ $15 47. Kg4 Bxh6 48. Ra6 $2 (48. Nd8 $142 $5 Bd2
49. Nxe6 $11) 48... Be3 $17 49. b4 Rg7+ 50. Kh5 Kf5 (50... Bxd4 $5 51. b5 Be3
52. Ra8 $19) 51. b5 $4 (51. Kh4 $142 $17) 51... Rh7# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "ziggyblitz"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 Qb6 3. a3 d5 4. Nf3 c5 (4... f6 5. e3 e5 6. c4 Be6 7. c5 Qc7 8.
d4 e4 9. Nfd2 f5 10. Be2 Nd7 11. Nc3 Ngf6 12. Qb3 Be7 13. b5 O-O 14. a4 f4 15.
a5 fxe3 16. fxe3 Ng4 17. Bxg4 Bxg4 18. Ne2 Rf7 19. b6 {
fagus54-cienkagumka (1790)/kurnik 2012/0-1}) 5. Nc3 Nf6 $146 (5... e6 6. Na4
Qb5 7. Nxc5 Qb6 (7... a5 8. e4 Qb6 9. Na4 Qc6 10. Nd4 Qd6 11. Nb5 Qf4 12. Nb6
axb4 13. Nxa8 Qxe4+ 14. Be2 {1-0 Johansson,M (2285)-Vermaas,F/IECG 2006}) 8. e3
f6 9. Na4 Qd8 10. c4 b6 11. cxd5 Qxd5 12. Nc3 Qd8 13. Nh4 Ne7 14. Qh5+ g6 15.
Qf3 Nec6 {1-0 Korchut,A (2090)-Vermaas,F/IECG 2006}) (5... Qd6 6. e4 e6 7. exd5
exd5 8. Qe2+ Be6 9. bxc5 Qxc5 10. Ng5 Qe7 11. Nxe6 fxe6 12. Qh5+ Qf7 13. Be2
Nf6 14. Qxf7+ Kxf7 15. d4 Nc6 16. Rd1 Rc8 17. f4 Na5 18. Rf1 Nc4 19. Bxc4 Rxc4
20. Rd3 {Buczinski,H (2095)-Jedrzejowski,M (2145)/I Liga Makroregionalna POL
1993/0-1 (45)}) (5... Qd6 6. e4 e6 7. exd5 exd5 8. Nb5 $16) 6. Na4 Qb5 (6...
Qd8 7. Nxc5 e6 8. Nd3 $16) 7. Nxc5 Qc6 8. e3 b6 (8... Nbd7 9. Nxd7 Bxd7 10. Ne5
$18) 9. Nb3 (9. Ne5 Qc7 10. Bb5+ Nbd7 11. Ncxd7 Bxd7 12. Nxd7 Nxd7 $18) 9...
Nbd7 10. a4 (10. Rc1 a6 $18) 10... e6 11. Nbd4 (11. Bxf6 gxf6 12. c3 Qc7 $16)
11... Qc7 12. Nb5 Qb8 13. c3 (13. Bxf6 Nxf6 14. Rb1 a6 $14) 13... a6 (13... e5
14. Be2 $14) 14. Na3 (14. Nbd4 e5 15. Nf5 Qc7 $14) 14... Bd6 $14 15. g3 (15.
Nc2 O-O $14) 15... O-O 16. Bg2 Bb7 17. O-O Rc8 18. Rc1 Ne5 (18... e5 19. d4 $14
) 19. Nxe5 $14 Bxe5 20. f4 Bd6 21. Nc2 Rc7 22. Nd4 Qe8 23. Nf3 (23. d3 Be7 $16)
23... Rac8 24. d3 Qe7 (24... Bc6 25. Ra1 $14) 25. Nd4 $16 h6 26. Qd2 Qd7 27.
Qd1 Qe7 28. b5 (28. Ra1 Kh7 $16) 28... a5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 d5 3. Bb2 d4 4. Nf3 b5 (4... e4 5. Nxd4 Nf6 6. e3 Bd6 7. d3 c5
8. Nb5 cxb4 9. Nd2 bxa3 10. Bxf6 Qxf6 11. Nxe4 Bb4+ 12. c3 Bxc3+ 13. Nbxc3 Bf5
14. Nxf6+ {1-0 cgits (2560)-cwhite (2115)/net-chess.com 2005}) (4... Bg4 5. h3
Bxf3 6. exf3 a6 7. Bc4 b5 8. Bd3 Nf6 9. O-O Nh5 10. g3 Qd7 11. Kh2 g6 12. Re1
Bg7 13. f4 Bf8 14. Rxe5+ Be7 15. Qe2 Kf8 16. Be4 Bf6 17. Bxa8 Bxe5 18. Qxe5 f6
19. Qxd4 {gdraper (1715)-presort/net-chess.com 2006/1-0 (38)}) 5. Nxe5 f6 $146
(5... Bd6 6. Bxd4 Qf6 7. Nc6 Qg5 8. Nxa7 {
1-0 Wall,B-Stallion/Microsoft Gaming Zone 1999}) (5... Qd5 6. Nf3 c5 7. bxc5
$18) 6. Nf3 $18 Nc6 (6... c5 7. bxc5 Bxc5 8. e3 dxe3 9. Bxb5+ Nd7 10. dxe3 Qa5+
11. Nc3 $18) 7. c3 (7. e3 dxe3 8. Bxb5 exf2+ 9. Kxf2 Qd6 $18) 7... Bg4 (7...
dxc3 8. Nxc3 Bd7 9. e4 $18) 8. d3 (8. cxd4 $142 $5 a6 9. e3 $18) 8... Bxf3 9.
exf3 dxc3 (9... a5 10. f4 $16) 10. Nxc3 $16 Nd4 11. Be2 (11. Ne2 Ne6 12. d4 $16
) 11... Nxe2 (11... a5 12. bxa5 Rxa5 13. O-O $16) 12. Nxe2 (12. Qxe2+ $5 Kf7
$18) 12... Bd6 13. O-O Ne7 14. Re1 c6 (14... Qd7 $5 $16) 15. Nd4 $18 O-O (15...
Qd7 16. Qb3 Be5 17. Ne6 $18) 16. Ne6 Qd7 17. Nxf8 Kxf8 18. Re4 Bb8 (18... Nd5
19. Qb3 $18) 19. Qe1 (19. Qb3 a5 $18) 19... Be5 (19... a5 20. Bd4 $18) 20. Bxe5
fxe5 21. Rxe5 Re8 (21... Ng6 22. Rc5 $18) 22. Qe2 (22. Qe4 h6 $18) 22... Qd4 (
22... Rd8 23. Qe4 Ng6 24. Re6 $18) 23. Rc1 Qf4 (23... Kf7 24. Re1 Qd7 25. Qa2+
Kf8 26. R1e4 $18) 24. Rxc6 Qc1+ (24... Qd4 25. Rce6 Qa1+ 26. Qe1 Qxe1+ 27. Rxe1
h5 $18) 25. Rxc1 a6 (25... g6 26. Rc7 Rd8 27. Rexe7 h6 28. Qe6 Rxd3 29. Qf7#)
26. f4 (26. Rc7 g5 27. Rexe7 Rd8 28. Qe6 Rxd3 29. Qf7#) 26... g6 (26... Rd8 27.
Rxe7 h6 28. Qe6 Rxd3 29. Qf7#) 27. Qg4 (27. Rc7 Rc8 28. Rxc8+ Nxc8 29. Re8+ Kg7
30. Qe5+ Kf7 31. Qe6+ Kg7 32. Rg8+ Kh6 33. Qh3#) 27... Nf5 28. h4 (28. Qg5 Rxe5
29. Qf6+ Ke8 30. Rc8+ Kd7 31. Qc6+ Ke7 32. fxe5 Ng7 33. Qd6+ Kf7 34. Qf6#)
28... Rxe5 $18 29. fxe5 Ne7 (29... Kf7 30. Qg5 Ke6 31. Qf6+ Kd7 32. Rc6 Ne7 33.
Rd6+ Kc8 34. Qxe7 a5 35. Rd8#) 30. Rc8+ $1 Nxc8 31. Qxc8+ Ke7 32. Qc6 (32. Qc7+
Ke6 33. Qd6+ Kf7 34. Qf6+ Kg8 35. e6 h5 36. Qxg6+ Kh8 37. e7 a5 38. e8=Q#)
32... Kd8 (32... a5 33. Qd6+ Kf7 34. Qf6+ Kg8 35. e6 h5 36. Qxg6+ Kh8 37. e7
axb4 38. e8=Q#) 33. e6 (33. Qb7 a5 34. e6 Ke8 35. Qd7+ Kf8 36. Qf7#) 33... h6 (
33... Ke7 34. Qd7+ Kf6 35. e7 g5 36. e8=N+ Ke5 37. g4 gxh4 38. Qd6#) 34. Qd7#
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "ziggyblitz"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "27"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. e3 Bd7 5. c4 d4 (5... Ne7 6. cxd5 Nxd5 7. d4
exd4 8. Qh5+ g6 9. Qxd5 Nc6 10. b5 Na5 11. Bxd4 Bg7 12. Bc3 b6 13. Bxa5 bxa5
14. Bc4 Qe7 15. Qxa8+ {
1-0 Eagle_9 (2375)-leighcastle (1705)/ChessWorld.net 2003}) (5... Bc6 6. b5 Bd7
7. cxd5 a6 8. a4 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 c6 11. dxc6 bxc6 12. Nc3 Qa5 13.
Qb1 Bb4 14. Nf3 Ne7 15. Bc4 c5 16. O-O Bf5 17. Qb3 Nd7 18. Bf7+ Kd8 19. e4 Bg6
20. Be6 {GuestMWTL-GuestZBPT/freechess.org 2017/0-1 (34)}) 6. exd4 Bc6 $2 $146
(6... exd4 7. Bxd4 Qe7+ 8. Be3 Nc6 9. d4 Nd8 10. Nc3 Ne6 11. Bd3 Nf4 12. Be4 f5
13. Bxb7 Rb8 14. Bf3 Nf6 15. Nge2 Nxe2 16. Qxe2 Ne4 17. Nd5 {
1-0 Wall,B-Aiandas/internet 1999}) (6... exd4 7. Bxd4 Nh6 8. Qh5+ g6 9. Qe2+
Kf7 10. Be3 $14) 7. d5 (7. dxe5 $142 $5 Qe7 8. d4 fxe5 9. d5 $18) 7... Bd7 $16
8. Nf3 (8. d4 e4 $16) 8... Bd6 (8... a5 9. d4 $16) 9. c5 Be7 10. Bc4 Bg4 11.
Qb3 Nh6 12. h3 Bxf3 (12... Bh5 $142 $16) 13. Qxf3 $18 (13. gxf3 $6 Nf5 $14)
13... c6 14. d6 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "cadam"]
[Black "sbelanoff"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "52"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. e3 d5 5. Nf3 c5 6. c3 Ba5 7. Qa4+ Nc6 $146
(7... Bd7 8. Bb5 (8. Qb3 Bc6 9. Bb5 Nbd7 10. Bxc6 bxc6 11. Qb7 O-O 12. Qxc6
Nxe5 13. Nxe5 Qb8 14. Nd3 c4 15. Qa4 cxd3 16. Na3 Bc7 17. Rb1 Qc8 18. Nb5 Bb6
19. Qb3 Rb8 20. Nd4 Bxd4 21. Qxb8 Qxb8 22. Rxb8 Rxb8 {
mtra-fritz8/internet 2002/0-1}) 8... Bb6 9. c4 (9. O-O O-O 10. d3 Nc6 11. Bg3
a6 12. Bxc6 Bxc6 13. Qb3 c4 14. dxc4 dxc4 15. Qc2 Bxf3 16. gxf3 Qd5 17. Nd2 Qh5
18. Kg2 {1-0 lllllll21-barba53/kurnik 2014}) 9... dxc4 10. Na3 Nc6 11. Nxc4 O-O
12. O-O Bc7 13. Bxc7 Qxc7 14. Qa3 b6 15. Rab1 Be6 16. d4 cxd4 17. Rbc1 Bd5 18.
exd4 Bxf3 19. Bxc6 Qxc6 20. Ne5 Qb7 21. Nxf3 Rac8 22. Ne5 {
Mehlhorn,U-Buchholz,K/BFM-226 2001/1/2-1/2}) 8. Bb5 Bd7 9. Bxf6 gxf6 10. Qh4 h5
11. O-O a6 12. Bxc6 Bxc6 13. d4 c4 14. Rc1 Bc7 15. Nbd2 Qd6 (15... f5 16. Qh3
$14) 16. g3 (16. Rab1 Qe7 $14) 16... Qe6 17. Re1 O-O-O 18. e4 (18. Rab1 $142 $5
$14) 18... dxe4 $15 19. Nxe4 {f6 gets attention} Rh6 (19... Qg4 $5 20. Qxg4+
hxg4 $15) 20. Re3 Kb8 (20... Rg6 21. Rae1 Qf5 22. Nfd2 $14) 21. Rae1 (21. Rb1
Qf5 22. h3 Re8 $11) 21... Ka7 (21... Qf5 22. Nfd2 $11) 22. Nfd2 (22. a3 Qf5 23.
Nfd2 Bd5 $14) 22... Rg8 (22... Qg4 23. Qxg4 hxg4 24. f3 $11 (24. Nxc4 f5 25. f3
fxe4 26. fxg4 Rdh8 $19)) 23. f3 f5 24. Ng5 (24. Nf2 Qd5 $15) 24... Qf6 (24...
Qd5 $5 25. Nh3 Rg4 $11) 25. f4 $14 Qd6 26. Re5 (26. h3 Bd5 27. Nf1 Bd8 $11)
26... Qa3 (26... Qa3 27. Nxf7 Qxc3 28. Nxh6 Bxe5 29. Rxe5 Qxd2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "carrafurca"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "86"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 f6 4. Bc3 Bxc3 5. Nxc3 d5 6. e3 Be6 (6... Ne7 7.
d4 O-O 8. Bd3 Na6 9. Bxa6 bxa6 10. Na4 Qe8 11. Nc5 Qg6 12. Kf1 Rb8 13. Ne2 Rb2
14. Nd3 Rb6 15. h4 Nf5 16. Nc3 c6 17. Na4 Rb5 18. Nac5 Rb6 19. h5 Qg5 20. Qe1
Re8 21. Qc3 {Gull 3 64_bit 4CPU-Stockfish 6 64_bit 4CPU/CCRL 2015/1/2-1/2 (63)}
) 7. Nf3 Nd7 $146 (7... Ne7 8. Nd4 (8. Rb1 Qc8 9. Nd4 Bf7 10. Qf3 Nd7 11. Qg4
g6 12. Bb5 c6 13. Be2 O-O 14. O-O c5 15. Nf3 Nf5 16. Nh4 Ne7 17. d4 cxd4 18.
Qxd4 Rd8 19. Rfd1 Qc7 20. Rb2 Nc6 21. Qd2 Nde5 22. Nb5 Qd7 {
Fritz 6-EXchess 3.11/1-0 (64)}) 8... Bf7 9. Qg4 O-O 10. Rb1 b6 11. Bd3 Qd7 12.
Nf5 Ng6 13. O-O Rd8 14. f4 c6 15. Rf3 Be8 16. Rg3 Qc7 17. h4 Rd7 18. h5 Nf8 19.
e4 d4 20. Ne2 Kh8 21. Nexd4 a6 22. e5 {Crafty 19.01-EXchess 3.11/1-0 (33)}) (
7... c5 8. Rb1 b6 9. Bb5+ Kf7 10. d4 $14) 8. Bb5 (8. Nd4 $5 Bf7 9. Qg4 $14)
8... c6 $11 9. Be2 Nh6 10. Nd4 Bf7 11. O-O O-O 12. Rb1 Rb8 13. d3 c5 14. Nf3
Nf5 {Black prepares d4} 15. a4 (15. d4 c4 $11) 15... d4 16. exd4 Nxd4 17. Nxd4
cxd4 18. Nb5 Nc5 19. Rb4 Ne6 (19... a6 20. Rxd4 (20. Nxd4 $143 a5 21. Nb3 axb4
22. Nxc5 Qd6 $17) 20... Qe7 21. Nd6 $11) 20. Qa1 {
The pressure on the isolated pawn grows} (20. Bg4 Qe7 21. Qd2 f5 22. Bxf5 Nf4
$16) 20... a6 (20... Qe7 $142 $5 21. Rfb1 a5 $11) 21. Nxd4 $16 Nxd4 22. Rxd4
Qa5 23. c4 Rfe8 24. Rg4 $4 (24. Bf3 $142 $16) 24... Rxe2 $19 25. Qxf6 g6 (25...
Bg6 26. Qf3 Ree8 27. Rg3 $19) 26. Rf4 (26. Qf3 Re1 $19) 26... Qc7 (26... Rf8
27. Qa1 $19) 27. g3 (27. Rf3 Rbe8 $19) 27... Rbe8 28. Qc3 Qc6 (28... b6 29. Qb4
$19) 29. c5 (29. a5 Be6 30. Rf6 Qd7 $19) 29... Bd5 30. f3 (30. a5 Qe6 31. g4
Re1 $19) 30... R2e3 (30... b6 31. d4 $19) 31. Rf6 $2 (31. Qd4 $19) 31... Qxa4
32. Rf4 (32. Rd6 Re2 33. Ra1 Ra2 $19) 32... Qc6 (32... Qb5 33. Rd4 Bxf3 34. Qa3
$19) 33. Rf6 (33. Qd4 R3e5 (33... Bxf3 $6 34. R1xf3 Rxf3 35. Qc4+ Kg7 36. Qf7+
Kh8 37. Rxf3 $17) 34. Qb4 g5 $19) 33... R3e6 (33... Qb5 34. Rd1 $19) 34. Rf4 (
34. Rxe6 Rxe6 35. d4 Re2 $19) 34... b6 35. d4 bxc5 (35... Re2 36. h3 $19) 36.
dxc5 Rc8 (36... Rb8 37. Rb4 Rxb4 38. Qxb4 Bxf3 39. Qb8+ Kg7 40. Qb2+ Kf7 41.
Qc3 $19) 37. Rc1 Qb5 38. Rb4 Qe2 39. Rb2 Qxf3 40. Qxf3 Bxf3 41. Rf2 Bg4 42.
Rfc2 Rcc6 43. Rc4 Bh3 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "vcekota"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 Nf6 3. Bb2 e6 4. b5 a6 5. Nf3 Be7 6. Be2 O-O 7. O-O (7. a4) (7.
bxa6 Nxa6 8. Bxa6 Rxa6 9. O-O c5 10. Be5 b5 11. d3 Nd7 12. Bg3 Bf6 13. c3 Bb7
14. Nbd2 Qa8 15. Qb1 Bc6 16. Qb3 Ra3 17. Qc2 Rxc3 18. Qd1 Rxd3 19. Rb1 Qxa2 20.
Bd6 Ra8 21. Bxc5 Nxc5 {wojtekkk-patrycja2/kurnik 2014/0-1 (31)}) 7... axb5 8.
Bxb5 Bd7 $146 (8... c6 9. Be2 Na6 (9... Nbd7 10. d4 b6 11. Nbd2 Ba6 12. Bxa6
Rxa6 13. c4 c5 14. dxc5 bxc5 15. cxd5 Nxd5 16. a4 Bf6 17. Bxf6 N7xf6 18. Qc2
Qe7 19. Rfc1 Rc6 20. a5 Nb4 21. Qc4 Rfc8 22. a6 Ra8 23. Ne5 Rcxa6 24. Rxa6 {
mic (2115)-rhand (2300)/net-chess.com 2008/1/2-1/2 (37)}) 10. d3 Bd7 11. Nbd2
Nc5 12. c4 Na4 13. Be5 c5 14. Rb1 Qa5 15. Rxb7 Rfd8 16. Bc7 Qc3 17. Bxd8 Bxd8
18. Qb3 dxc4 19. Qxc4 Qxc4 20. Nxc4 Nc3 21. Bd1 Bc6 22. Rb2 Nxd1 23. Rxd1 {
kubak-nopockaj/playok.com 2012/1-0 (47)}) 9. Bd3 c5 10. c4 Nc6 (10... dxc4 11.
Bxc4 b5 12. Be2 $15) 11. Ne5 (11. Nc3 d4 12. exd4 Nxd4 13. Nxd4 cxd4 $11) 11...
Qc7 (11... Nb4 12. cxd5 Nxd3 13. Nxd3 $17) 12. Nxd7 $15 Nxd7 (12... Qxd7 13.
cxd5 Qxd5 14. Bb5 $15) 13. cxd5 $11 exd5 (13... Nb4 $5 14. Bb5 Nxd5 $11 (14...
Rxa2 $2 15. Rxa2 Nxa2 16. Qa4 $18) (14... Nxa2 $2 15. Bc4 $18)) 14. Qh5 $14 h6
15. a3 (15. Qf5 $5 g6 16. Qxd5 $14) 15... Nf6 16. Bxf6 Bxf6 17. Qf5 g6 $4 (
17... Rfd8 $142 18. Qh7+ Kf8 $11) 18. Qxf6 $18 h5 (18... Qe5 19. Qxe5 Nxe5 20.
Bc2 $18) 19. Nc3 Rae8 (19... Qe5 20. Qf3 c4 $18) 20. Nxd5 Qd7 (20... Qd8 21.
Bc4 $18) 21. Bc4 (21. Qg5 Re6 22. Rfc1 Qd8 23. Qxd8 Rxd8 (23... Nxd8 $4 24.
Rxc5 Kg7 25. Bc4 $18) 24. Rxc5 b6 25. Rxc6 Rxc6 26. Ne7+ Kf8 27. Nxc6 Rxd3 $18)
21... Re6 22. Qg5 (22. Qb2 $142 Na5 23. Ba2 Qc6 $18) 22... Kg7 (22... Qd8 23.
f4 Na5 $18) 23. Nf4 Re5 (23... Qd8 24. Qxd8 (24. Bxe6 $6 Qxg5 25. Bd5 Na5 $14)
24... Nxd8 25. Bxe6 Nxe6 26. Nxe6+ fxe6 27. Rfc1 $18) 24. Nxh5+ Kh7 25. Nf6+
Kg7 26. Nxd7 Rxg5 27. Nxf8 (27. Nxf8 Na5 28. h4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "nando"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 e5 3. d4 e4 4. a3 a6 (4... Bd6 5. c4 Nf6 6. c5 Be7 7. Bb5+ c6 8.
Ba4 O-O 9. b5 cxb5 10. Bxb5 Qa5+ {
0-1 purplepeace (2100)-goldbachconjecture (2675)/net-chess.com 2006}) 5. Bb2
$146 (5. f4 b5 6. g4 f5 7. c4 bxc4 8. h4 fxg4 9. Ra2 a5 10. b5 Be6 11. Qd2 Qd7
12. Ke2 Qxb5 13. Rh3 gxh3 14. Qd3 cxd3+ 15. Kd2 Qxb1 16. f5 Qxa2+ {
0-1 carolyn16-FXRHD/Live Game Caissa's Web 2004}) (5. Nd2 Bd7 6. c4 Nf6 7. cxd5
Nxd5 8. Nxe4 Nc3 9. Nxc3 b5 10. Bd3 h6 11. Nge2 Bd6 12. Be4 c6 13. d5 cxd5 14.
Nxd5 Ra7 15. Bb2 O-O 16. Ndc3 Be6 17. O-O Bc4 18. Re1 Qe7 19. Nd4 Bc7 {
kazimr-janatara1/kurnik 2014/0-1}) 5... Nf6 6. h3 (6. c4 Bd6 $15) 6... Be7 7.
c4 O-O 8. Nc3 b5 (8... c6 $142 $5 $15) 9. cxb5 $14 axb5 10. Bxb5 c6 11. Be2 h6
12. f3 (12. Na4 Nfd7 $14) 12... Ba6 (12... Nh5 13. fxe4 Bh4+ 14. Kd2 $11) 13.
Qc2 Nh5 (13... exf3 $142 14. gxf3 Bd6 $16) 14. O-O-O $4 (14. fxe4 Bh4+ 15. Kd2
$11) 14... Bg5 (14... Ng3 15. Rh2 Nxe2+ 16. Ngxe2 $15) 15. f4 $15 Be7 $4 (15...
Ng3 $142 16. Rh2 Nxe2+ 17. Ncxe2 Bh4 $15) 16. Bxh5 $18 Bd3 17. Qd2 (17. Qf2 Nd7
$18) 17... f5 (17... Nd7 $18) 18. Be2 Bxe2 19. Ngxe2 Nd7 20. g4 Nb6 21. Kb1 Nc4
22. Qc1 Bh4 23. Rh2 fxg4 (23... Rf7 24. gxf5 Rfa7 25. Rg1 $18) 24. hxg4 Nxb2 (
24... Be7 25. Rg1 $18) 25. Qxb2 Be7 26. Nc1 (26. Qb3 $142 Qd7 $18) 26... g5 (
26... Qc8 27. Kc2 $18) 27. f5 (27. Rxh6 gxf4 28. exf4 Rf6 $18) 27... Bd6 (27...
Rf6 $18) 28. Rxh6 Rf6 29. Rh5 Ra7 (29... Kf7 $18) 30. Rdh1 Rf8 31. Rh8+ Kf7 32.
R1h7+ Kf6 33. Rxf8+ (33. Nxe4+ dxe4 34. d5+ Be5 35. Rh6+ Ke7 36. Qxe5+ Kd7 37.
R8h7+ Kc8 38. Rxc6+ Rc7 39. Rcxc7+ Kb8 40. Rb7+ Ka8 41. Ra7#) 33... Qxf8 34.
Rxa7 Qh8 35. Qe2 Bb8 36. Ra6 (36. Nxd5+ cxd5 37. Qa6+ Bd6 38. Qxd6#) 36... Qe8
37. Qb5 Kf7 38. Qxc6 (38. Qb7+ Kg8 39. Nxd5 Qd8 40. Ra8 Qf8 41. Rxb8 Qxb8 42.
Nf6+ Kf8 43. Qxb8+ Kf7 44. Qe8+ Kg7 45. Qe7+ Kh6 46. Qf8#) 38... Qe7 39. Qg6+ (
39. Qxd5+ Ke8 40. Qg8+ Qf8 41. Re6+ Kd8 42. Qxf8+ Kd7 43. Qf7+ Kd8 44. Re8#)
39... Kf8 40. Rf6+ (40. Rf6+ Qxf6 41. Qxf6+ Kg8 42. Qe6+ Kf8 43. f6 Bd6 44.
Qxd6+ Kg8 45. Qe7 Kh8 46. Qg7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "133"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a6 2. e4 e5 3. Nf3 Qf6 4. Bc4 h6 5. O-O $146 (5. Bb2 d6 6. Nc3 c6 7. Ne2
b5 8. Bb3 a5 9. a3 a4 10. Ba2 Bg4 11. Ng3 g5 12. c4 Nd7 13. cxb5 cxb5 14. Bd5
Rc8 15. O-O Nb6 16. Ba2 Nc4 17. Bc3 Ne7 18. Bxc4 Rxc4 19. Qe2 h5 {
workchess (2270)-valerypavlovich (2100)/net-chess.com 2016/0-1 (41)}) (5. Nc3
$5 c6 6. Na4 $16) 5... b5 6. Re1 $4 (6. Bd5 $142 c6 7. Bb3 Bxb4 8. c3 $15) 6...
bxc4 $19 7. d3 (7. Nc3 Bb7 $19) 7... cxd3 (7... Bxb4 8. c3 Be7 9. d4 exd4 10.
cxd4 $19) 8. Qxd3 (8. c3 a5 9. b5 Bb7 $19) 8... c6 (8... Bxb4 9. Bd2 Bxd2 10.
Nbxd2 $19) 9. Nc3 (9. a3 d6 $19) 9... Bxb4 10. a3 (10. Rb1 a5 $19) 10... Bc5 (
10... Bxc3 11. Qxc3 d6 12. Be3 $19) 11. Na4 Ba7 12. Be3 Bxe3 (12... d6 $142 $19
) 13. Qxe3 $17 a5 (13... c5 $142 14. Qxc5 Nc6 $17) 14. Nb6 $11 Ra6 15. Nxc8 Ne7
16. Nxe7 Kxe7 17. Qc5+ (17. Reb1 Rd8 $11) 17... d6 18. Qc4 g5 (18... Rd8 19.
Reb1 Ra8 20. Rb7+ Rd7 21. Rb6 $11) 19. Rab1 Rc8 $4 (19... Ra7 $142 $11) 20.
Rb7+ Ke8 21. Rxb8 $1 Rxb8 22. Qxa6 c5 23. Qxa5 g4 (23... Rb2 24. Qc3 Rb8 25.
Qd3 $18) 24. Nd2 Kf8 (24... Qe6 25. Qa6 $18) 25. Qc7 (25. Nc4 Qe6 26. Qc7 Rc8
27. Qxd6+ Qxd6 28. Nxd6 Ra8 $18) 25... Rb2 26. Qc8+ Kg7 (26... Ke7 27. Rd1 $18)
27. Qxg4+ Qg6 28. Qxg6+ (28. Qd1 Qe6 $18) 28... fxg6 29. Nc4 (29. Rc1 Ra2 30.
Nc4 Kf6 $18) 29... Rxc2 30. Nxd6 c4 (30... Kf6 31. Rd1 $18) 31. h4 (31. f4 Kf6
32. fxe5+ Kxe5 33. Nf7+ Ke6 34. Nd8+ Kd7 35. Rd1+ Ke8 $18) 31... h5 (31... Kf6
32. Rd1 $18) 32. Ne8+ (32. Rb1 Kf8 $18) 32... Kf7 (32... Kh6 33. Nf6 $18) 33.
Nc7 Rc3 34. a4 (34. Ra1 $5 Rb3 $18) 34... Ra3 35. a5 $1 Rxa5 36. Rc1 Rc5 37.
Na6 Rc6 (37... Rc8 38. Nb4 $18) 38. Nb4 Rc5 (38... Rc8 39. Nd5 $18) 39. Nd3 $1
Rb5 (39... cxd3 40. Rxc5 {Pinning} (40. Rxc5 {Deflection})) 40. Rxc4 Rb1+ 41.
Kh2 Ke6 (41... Rb5 $18) 42. Rc6+ Kf7 (42... Ke7 43. Rxg6 Rd1 44. Nxe5 $18) 43.
Nxe5+ Kg7 44. Rxg6+ Kh7 45. f4 (45. Rg5 $142 $5 Kh6 $18) 45... Rb4 46. f5 Rxe4
47. Nd3 (47. Nd7 $142 Rxh4+ 48. Kg1 Kh8 $18) 47... Rxh4+ (47... Rd4 48. Ne1 Rf4
49. Rg5 Rxh4+ 50. Kg3 $18) 48. Kg1 (48. Kg3 $5 Rc4 $18) 48... Rd4 (48... Rc4
49. Ne5 Rc7 50. Kf2 $18) 49. Ne5 Rd5 50. Re6 Kg7 (50... Rd1+ 51. Kf2 Rd4 $18)
51. Rg6+ (51. f6+ $142 Kf8 52. Re7 Rxe5 53. Rxe5 $18) 51... Kh7 52. Re6 h4 $4 (
52... Kg7 53. f6+ Kf8 $18) 53. f6 $18 Kg8 (53... Rxe5 54. Rxe5 Kg8 $18) 54. f7+
Kg7 (54... Kh7 55. f8=Q Rd1+ 56. Kh2 Rh1+ 57. Kxh1 h3 58. Re7#) 55. Rg6+ Kf8
56. Rg8+ Ke7 57. f8=Q+ (57. Re8+ Kf6 58. f8=Q+ Kg5 59. Nf3+ Kg6 60. Re6+ Kh5
61. Rh6+ Kg4 62. Rxh4+ Kg3 63. Qf4#) 57... Ke6 58. Rg5 (58. Qf7+ Kxe5 59. Rg5+
Kd4 60. Qxd5+ Kc3 61. Qc6+ Kd4 62. Rd5+ Ke4 63. Kf2 h3 64. Qc4#) 58... Rxe5 59.
Rxe5+ (59. Qe8+ Kd5 60. Qxe5+ Kc4 61. Rg4+ Kb3 62. Qc5 Kb2 63. Rb4+ Ka2 64.
Qa5#) 59... Kxe5 $18 60. Kf2 Ke4 61. Qf3+ Ke5 62. Ke3 Ke6 63. Ke4 Ke7 64. Ke5
Ke8 (64... Kd7 65. Qb7+ Kd8 66. Ke6 h3 67. Qd7#) 65. Ke6 Kd8 66. Qb7 h3 67.
Qd7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "jlbaf"]
[Black "michelleke"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 Nf6 4. g3 Be6 (4... g6 5. Bg2 Bg7 6. Nc3 O-O 7. Nf3 a5
8. b5 Nbd7 9. O-O Nc5 10. d3 Be6 11. Ng5 Bf5 12. e4 Bc8 13. f4 Nfd7 14. Qc2
exf4 15. gxf4 h6 16. Nf3 f5 17. d4 fxe4 18. dxc5 exf3 19. Bxf3 {
Sirokmany,G (2250)-Balogh,C/Balatonturist op 1997/1-0 (38)}) 5. Qc2 (5. Bg2 Nc6
6. b5 Na5 7. d3 d5 8. Bc3 b6 9. Bxa5 bxa5 10. Qa4 Bb4+ 11. Kf1 dxc4 12. Bxa8
cxd3 13. Bc6+ Ke7 14. Qd1 dxe2+ 15. Qxe2 Qd4 16. Nf3 Qxa1 17. Kg2 Rd8 18. a3
Bc5 19. Nbd2 Qxa3 {wk1234-organmaskin/kurnik 2013/1-0}) 5... c6 6. Bg2 Nbd7 7.
e3 $146 (7. Nf3 Be7 8. O-O O-O 9. d3 Rc8 10. Nbd2 a6 11. h3 b5 12. e4 Nb6 13.
Ng5 Bd7 14. c5 dxc5 15. bxc5 Na4 16. Bxe5 Nxc5 17. d4 Ne6 18. Nxe6 Bxe6 19. Nb3
Bxb3 20. axb3 Qb6 21. Rac1 c5 {sagonek-mariusz6791/kurnik 2011/1-0 (36)}) (7.
Nf3 Qb6 8. a3 a5 $15) 7... Be7 (7... d5 8. cxd5 cxd5 9. a3 $17) 8. Ne2 O-O (
8... Qb6 9. a3 $17) 9. O-O Qc7 (9... Qb6 10. a3 $15) 10. d4 (10. f4 Nb6 11. d3
c5 $11) 10... exd4 (10... a5 11. bxa5 Rxa5 12. Bc3 $15) 11. exd4 (11. Nxd4 c5
12. Nxe6 fxe6 $11) 11... d5 12. c5 a6 (12... b6 13. Nf4 $11) 13. Nbc3 (13. Nf4
Rae8 $11) 13... Rfe8 14. a4 {White prepares b5} (14. Nf4 Nf8 $11) 14... Nf8 15.
b5 axb5 16. axb5 Qd7 17. b6 Bf5 18. Qd2 h6 (18... Rxa1 19. Rxa1 Ne4 20. Nxe4
Bxe4 21. Bxe4 dxe4 22. Qf4 $11) 19. Ra7 $14 Reb8 (19... Ne6 20. Rfa1 Rxa7 21.
bxa7 $11) 20. Rfa1 Qc8 (20... Rxa7 21. bxa7 Ra8 22. Qf4 $14) 21. Nf4 Ne6 22.
Nxe6 fxe6 (22... Bxe6 23. Bc1 $16) 23. Qf4 Rxa7 24. bxa7 (24. Rxa7 Bd8 $16)
24... Ra8 25. h3 (25. Qe3 Qc7 26. h3 b5 $14) 25... Nd7 (25... Bd3 26. Qe3 Ba6
27. Na4 Rxa7 28. Nb6 $14) 26. g4 Bh7 27. Qe3 e5 28. dxe5 (28. f4 $142 $5 e4 29.
f5 $11) 28... Bxc5 $15 29. Qf4 Rxa7 30. Rxa7 Bxa7 31. Nxd5 cxd5 $2 (31... Qe8
$142 $5 32. Ne3 Bd3 $14) 32. Bxd5+ $16 Kh8 33. e6 Nb6 (33... Bxf2+ 34. Qxf2 Nf6
35. Qxf6 Qc5+ (35... gxf6 $4 36. Bxf6+ Kg8 37. e7+ Qe6 38. Bxe6#) 36. Bd4 Qc1+
(36... gxf6 37. Bxc5 Bg6 38. Bxb7 $18) 37. Kf2 Qd2+ (37... gxf6 38. Bxf6+ Kg8
39. e7#) 38. Kg3 Qe1+ (38... gxf6 39. Bxf6+ Kg8 40. e7+ Qxd5 41. e8=Q#) 39. Qf2
Qxf2+ 40. Bxf2 b5 $18) 34. Qf7 (34. e7 Qxg4+ 35. hxg4 Nd7 36. e8=Q+ Nf8 37.
Qfxf8+ Bg8 38. Qxg8#) 34... Qg8 (34... Qc1+ 35. Bxc1 Nxd5 36. Bb2 Nc3 37. Bxc3
Bxf2+ 38. Kxf2 Be4 39. Qxg7# {mate}) 35. e7 (35. e7 Qxf7 36. Bxf7 Nd7 37. e8=Q+
Nf8 38. Qxf8+ Bg8 39. Qxg8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "jlbaf"]
[Black "alexp"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "58"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 c6 3. e3 Nf6 4. c4 g6 5. Nf3 Bg7 6. Nc3 (6. cxd5 cxd5 7. Be2 (
7. b5 O-O 8. a4 Nbd7 9. d4 Qc7 10. Nbd2 Nb6 11. Rc1 Qd8 12. Be2 Bg4 13. O-O Rc8
14. Qb3 Bxf3 15. Bxf3 e6 16. h3 Qd7 17. Rc5 Rfe8 18. Rfc1 Bf8 19. Rxc8 Rxc8 20.
Rxc8 Nxc8 21. e4 dxe4 {GuestCGLJ-GuestYTMC/freechess.org 2017/0-1 (41)}) 7...
O-O 8. O-O Nc6 9. b5 Na5 10. d4 Bg4 11. Nbd2 Rc8 12. Rc1 Rxc1 13. Qxc1 Ne4 14.
h3 Nxd2 15. Qxd2 Bxf3 16. Bxf3 Nc4 17. Qb4 Qd7 18. Rc1 Rc8 19. Be2 Nxb2 20.
Qxb2 Rc7 {Melich,J (2130)-Muron,M (2185)/CZE-chT2J 2003/1/2-1/2 (31)}) 6... O-O
7. Be2 Nbd7 $146 (7... Bf5 8. O-O Nbd7 9. d4 Rc8 10. a4 a6 11. b5 dxc4 12. Bxc4
cxb5 13. Be2 bxa4 14. Rxa4 Nb6 15. Rb4 Nbd5 16. Nxd5 Qxd5 17. Qa4 Rc2 18. Bc4
Rxc4 19. Rxc4 Bd3 20. Rc5 Qd6 21. Rfc1 Be2 22. Ne5 {
brother-zvikile (1635)/kurnik 2014/0-1 (65)}) (7... Bg4 8. Qb3 e6 9. d4 Nbd7
10. O-O Ne4 11. Rfd1 Nxc3 12. Bxc3 Nf6 13. h3 Bxf3 14. Bxf3 Qd7 15. Rac1 Rfc8
16. Bb2 Ne8 17. b5 Nd6 18. cxd5 cxd5 19. Be2 Rxc1 20. Rxc1 Rc8 21. Rxc8+ Nxc8
22. a4 {Melich,J (2170)-Mrna,V/Praha 1996/1/2-1/2}) (7... dxc4 8. Bxc4 b5 9.
Be2 $15) 8. O-O dxc4 9. Bxc4 Nb6 10. Be2 Bg4 11. d4 Bxf3 (11... Nbd5 12. Nxd5
Nxd5 13. Qb3 $11) 12. Bxf3 $14 Nc4 13. Qb3 (13. Qe2 $142 Nxb2 14. Qxb2 $11)
13... Nd2 $17 (13... Nxb2 $143 14. Qxb2 e5 15. dxe5 $11) 14. Qc2 Nxf1 15. Rxf1
Nd5 16. Nxd5 (16. b5 Nxc3 17. Qxc3 cxb5 18. Bxb7 Rb8 $17) 16... cxd5 17. Qb3 e6
18. a3 Rc8 19. Qa4 a6 20. Qb3 b5 21. Bc3 (21. a4 Qc7 $19) 21... Rc7 22. Rd1 Qd7
23. Be1 Rfc8 24. Qb2 (24. Be2 h6 $19) 24... Rc4 (24... Rc2 25. Qb3 $19) 25. g3
(25. Qb3 Rc2 $19) 25... Bf8 26. Bg2 R8c7 27. Bf1 Rc2 28. Qb1 Qc8 29. Bd3 (29.
Bd2 Bg7 $19) 29... Rc1 (29... Rc1 30. Qb3 Rxd1 31. Qxd1 Rc1 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "jlbaf"]
[Black "tche"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "38"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. Nf3 e6 4. e3 Nf6 5. b5 Bd6 6. Be2 O-O 7. O-O Nbd7 8. c4
(8. d3 e5 9. Nbd2 Qe7 10. c4 c6 11. a4 Rfd8 12. g3 h6 13. Re1 Bh7 14. Bf1 Rac8
15. Nb3 e4 16. dxe4 dxe4 17. Nfd2 Ne5 18. Rc1 c5 19. Qe2 Bf5 20. h3 Nd3 21. Nb1
Nd7 22. Na5 N7e5 {
Starr,A-Perepelitsky,P (2130)/San Francisco MI McLain mem g/45 2005/0-1 (34)})
(8. Nd4 Bg6 9. f4 Nb6 10. d3 Qd7 11. a4 c5 12. Nf3 c4 13. a5 cxd3 14. Bxd3 Nc4
15. Bd4 Qxb5 16. Qe2 Bc5 17. Nbd2 Bxd3 18. Qxd3 Bxd4 19. Nxd4 Qc5 20. Nxc4 Qxc4
21. Qxc4 dxc4 22. c3 Nd5 {avinoam-slawekwojtek/kurnik 2013/0-1 (36)}) 8... e5
$146 (8... c6 9. a4 Bg4 (9... Qc7 10. d4 Qb8 11. cxd5 cxd5 12. Ba3 Rc8 13. Bxd6
Qxd6 14. Bd3 Bxd3 15. Qxd3 Ne4 16. Nbd2 Ndf6 17. Rfc1 Rc7 18. Qb3 Rac8 19. Qb2
h6 20. h3 Rxc1+ 21. Rxc1 Rxc1+ 22. Qxc1 Kh7 23. Qc2 g6 24. Nb3 {
Portnoy,Y-Pirogov,V/Zavolje 2007/1-0 (41)}) 10. Nd4 Bxe2 11. Qxe2 Rc8 12. d3
Bb8 13. Nc3 Re8 14. Qd1 Qc7 15. g3 Rcd8 16. Qb1 dxc4 17. dxc4 Ne5 18. Qa2 c5
19. Nde2 b6 20. e4 Rd2 21. Qb3 Nxc4 22. Bc1 Na5 23. Qb1 {
Osmak,Y-Docenko,F (2085)/Stepichev Memorial 2006/0-1 (43)}) 9. cxd5 Nxd5 10. d4
(10. d3 $5 Be6 11. Nbd2 $11) 10... e4 $15 11. Nfd2 (11. Ne5 Qg5 $15) 11... Qh4
12. g3 Qg5 13. Qb3 Bh3 $4 (13... N7f6 $142 $15) 14. Nxe4 $18 Qf5 15. Nxd6 cxd6
16. Rc1 (16. e4 $5 Qxe4 17. Bf3 $18) 16... N7f6 (16... Qe4 17. f3 Qxe3+ 18.
Qxe3 Nxe3 19. Nd2 $14) 17. Nc3 Ne4 18. Nxe4 (18. Qxd5 $4 Qxf2+ 19. Kh1 Bg2#)
18... Qxe4 19. a4 $4 (19. Bf1 $142 Bxf1 20. Rxf1 $14) 19... Qg2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "jlbaf"]
[Black "truss"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b6 2. Bb2 Bb7 3. e3 Nf6 4. Nf3 e6 5. b5 a5 6. a4 (6. c4 d5 7. cxd5 Nxd5
8. Be2 Bd6 9. Nc3 O-O 10. O-O Nd7 11. Rc1 Nxc3 12. Bxc3 Bd5 13. Qc2 Nc5 14. d3
Nxd3 15. Qxd3 Bxf3 16. Rfd1 Bd5 17. e4 Qh4 18. Bf3 Qxh2+ 19. Kf1 Bb7 20. Ke2
Bc5 {Bulcourf,C (2270)-Castillo,S (2085)/1st Chesspangenberg Open, Buenos
Aires 2003/0-1 (37)}) (6. Be2 Be7 7. a3 O-O 8. O-O c5 9. c4 d5 10. d4 cxd4 11.
Bxd4 Bc5 12. Bxc5 bxc5 13. Nc3 dxc4 14. Nd2 Nbd7 15. Nxc4 Nb6 16. Qxd8 Raxd8
17. Nxb6 Rd2 18. Nc4 Rc2 19. Rac1 Rxc1 20. Rxc1 Rd8 {
Lavendel-Fiisus/internet free game 2018/1-0}) 6... d5 7. Be2 c5 8. c4 Be7 $146
(8... Nbd7 9. O-O Bd6 10. cxd5 exd5 11. d4 O-O 12. dxc5 Nxc5 13. Nc3 Rc8 14.
Nd4 Nce4 15. Rc1 Bb4 16. Nb1 Qd7 17. f3 Rxc1 18. Qxc1 Rc8 19. Qd1 Nc3 20. Nxc3
Bxc3 {0-1 emeryt85-borcica/kurnik 2012}) 9. O-O O-O 10. d4 cxd4 11. Nxd4 Qc7
12. Nd2 Nbd7 13. Rc1 Nc5 14. Qc2 (14. cxd5 Bxd5 15. N4b3 Rfd8 16. Nxc5 bxc5 $14
) 14... Rac8 15. Bf3 (15. Rfd1 Rfd8 $11) 15... dxc4 (15... Nce4 16. Nc6 Bd6 17.
cxd5 (17. Nxe4 $143 dxe4 (17... Nxe4 $143 18. cxd5 exd5 19. Bxe4 dxe4 20. Qxe4
$16) (17... Bxh2+ $6 18. Kh1 dxe4 19. Bxf6 Bxc6 20. Bxe4 Bxe4 21. Qxe4 gxf6 22.
Qg4+ Kh8 23. Qh4 $15) 18. Bxe4 Nxe4 (18... Bxc6 $6 19. Bxc6 Bxh2+ 20. Kh1 $14)
19. Qxe4 Bxh2+ 20. Kh1 Bxc6 21. bxc6 Bd6 $17) (17. Bxe4 $6 dxe4 (17... Bxc6
$143 18. cxd5 (18. bxc6 $6 dxe4 19. Bxf6 gxf6 $11) 18... Bxd5 19. Qxc7 Rxc7 20.
Bxf6 gxf6 21. Bxd5 exd5 22. Rxc7 Bxc7 23. Rc1 $18) 18. c5 bxc5 $11 (18... Bxc6
$2 19. cxd6 Qxd6 20. bxc6 $18)) 17... exd5 18. Bxe4 (18. Nxe4 $6 dxe4 19. Bxe4
Bxc6 (19... Nxe4 $143 20. Qxe4 Bxh2+ 21. Kh1 $16) 20. Qxc6 Bxh2+ (20... Nxe4 $2
21. Qxe4 Bc5 22. Rfd1 $18) 21. Kh1 Qb8 $14 (21... Nxe4 $2 22. Qxe4 Qb8 23. Qg4
$18)) 18... Nxe4 19. Nxe4 dxe4 20. Qxe4 Bxh2+ 21. Kh1 $16) 16. Nxc4 Bxf3 17.
Nxf3 Rfd8 (17... Nd5 18. Ba3 $11) 18. Nd4 Qb7 (18... Ng4 $142 $5 19. f4 Bf6 $11
) 19. Nc6 $16 Rxc6 20. bxc6 Qxc6 21. Ba3 Qb7 (21... Rc8 22. Rfd1 $16) 22. Rfd1
(22. Nxb6 $5 Nfe4 23. Nc4 Qc7 $18) 22... Rxd1+ $16 23. Rxd1 Qc6 24. h3 (24. Rb1
Bd8 $16) 24... Bf8 25. Rd8 Qc7 $4 (25... Nfd7 $142 $16) 26. Rxf8+ $1 $18 Kxf8
27. Nxb6 $1 Qxb6 (27... Ke8 28. Bxc5 Nd5 29. Nxd5 exd5 $18) 28. Bxc5+ (28.
Qxc5+ $6 Qxc5 29. Bxc5+ Kg8 $14) 28... Qxc5 29. Qxc5+ (29. Qxc5+ Ke8 30. Qxa5
$18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "jlbaf"]
[Black "workchess"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 Be7 4. Nf3 d5 5. e3 Bd7 6. Be2 c6 7. a4 O-O (7... a6
8. Ne5 c5 9. c4 dxc4 10. Nc3 O-O 11. O-O Be8 12. Nxc4 Nbd7 13. Bf3 axb5 14.
axb5 Rxa1 15. Qxa1 b6 16. Qa7 e5 17. Bc6 Qb8 18. Qxb8 Nxb8 19. Bxe8 Rxe8 20.
Nxb6 Bd8 21. Nc4 Nbd7 22. Ra1 {DEFFM-GuestYDQT/freechess.org 2018/1-0 (33)}) 8.
O-O a6 $146 (8... Qe8 9. c4 dxc4 10. Bxc4 cxb5 11. axb5 Bxb5 12. Bxb5 Qxb5 13.
Bd4 Nc6 14. Nc3 Qf5 15. Qb1 b6 16. Qxf5 exf5 17. Rab1 Ne4 18. Nd5 Nxd4 19.
Nxe7+ Kh8 20. exd4 Rfe8 21. Nxf5 g6 22. Ne3 f5 23. Ra1 {
Janek-Quincy/internet 2016/1-0 (32)}) 9. c4 (9. Na3 b6 $11) 9... cxb5 (9...
dxc4 10. bxc6 Nxc6 11. Bxc4 $15) 10. axb5 a5 (10... dxc4 11. Bxc4 Nd5 12. Nc3
$11) 11. Nc3 b6 12. cxd5 exd5 13. Qb3 Be6 14. Nd4 Nbd7 15. Nc6 d4 (15... Qe8
16. d4 Bd6 17. Ba3 Bxa3 18. Qxa3 $16) 16. Nxd8 (16. Qa4 $142 $5 Qe8 17. Qxd4
$18) 16... Bxb3 $14 17. Nc6 Bc5 18. Na4 (18. exd4 $5 Bd6 19. Ba3 $16) 18...
dxe3 $14 19. dxe3 Rfe8 (19... Ne4 20. Bg4 Be6 21. Bxe6 fxe6 22. Rad1 $11) 20.
Nxc5 bxc5 $2 (20... Nxc5 21. Bxf6 gxf6 22. Bf3 $14) 21. Bf3 (21. Rxa5 $5 Rxa5
22. Nxa5 Bd5 $18) 21... Bd5 22. Bxd5 Nxd5 23. Rfd1 N5f6 (23... N7b6 $5 24. Rdc1
Nd7 $16) 24. Rxa5 $18 Rxa5 25. Nxa5 Rb8 26. Bxf6 Nxf6 $4 (26... gxf6 27. Rb1
Nb6 $18) 27. Nc6 Ra8 (27... Re8 $18) 28. b6 Ne8 (28... c4 29. b7 Re8 $18) 29.
b7 Ra6 30. b8=Q Kf8 31. Qxe8+ $1 Kxe8 (31... Kxe8 32. Rd8# {mate Mate attack})
32. Rd8# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. c3 Nf6 (2... Bb7 3. d4 a6 4. Bf4 Nf6 5. e3 {
1-0 rawat (2180)-ramoschessbrasil (2480)/net-chess.com 2011}) (2... e5 3. e4 a6
4. d4 exd4 5. cxd4 d6 6. Be2 Bb7 7. Bf4 Bxe4 8. Nd2 Bxg2 9. Bf3 Bxh1 10. Bxh1
g6 11. Bxa8 c6 12. Ne4 Bg7 13. Bxc6+ Nxc6 14. Bxd6 Nxd4 15. Nf3 Nxf3+ 16. Qxf3
Bxa1 {0-1 gillis (1935)-pillsbury (2285)/net-chess.com 2016}) 3. Nf3 $146 (3.
Bb2 d6 4. g3 e5 5. Bg2 c6 6. e3 Bb7 7. d3 Nbd7 8. g4 h6 9. h3 Qc8 10. a3 c5 11.
bxc5 Bxg2 12. Rh2 Bc6 13. cxd6 Bxd6 14. d4 O-O 15. f3 exd4 16. exd4 Bxh2 17.
Ne2 Re8 {michu3456-hugador/kurnik 2013/0-1 (37)}) (3. a4 bxa4 4. Nf3 d5 $11)
3... h6 (3... a5 $5 $11) 4. e3 $14 d6 (4... a5 5. Bxb5 axb4 6. cxb4 $14) 5.
Bxb5+ $16 c6 6. Ba4 a6 7. Nd4 (7. d4 Bf5 $16) 7... Bb7 (7... Qb6 8. d3 $16) 8.
O-O e5 9. Nf3 Nbd7 10. d4 e4 11. Nfd2 d5 12. c4 Bxb4 13. Re1 (13. Qb3 Bxd2 14.
Qxb7 $16) 13... O-O (13... dxc4 $142 14. Ba3 Bxa3 15. Nxa3 c3 $11) 14. Nb3 $4 (
14. Ba3 $142 Bxa3 15. Nxa3 $11) 14... Bxe1 $19 15. Qxe1 Nb6 16. N1d2 $4 (16.
Nc5 Nxa4 17. Nxa4 Qc7 $19) 16... dxc4 (16... Nxa4 $142 17. Ba3 Re8 $19) 17. Nc5
Nxa4 18. Nxb7 (18. Nxa4 c5 $1 19. Nxc5 Bd5 $17) 18... Qd5 (18... Qc7 $5 19. Nc5
Nxc5 20. dxc5 $19) 19. Ba3 Rfb8 20. Nc5 c3 (20... Nxc5 21. Bxc5 Nd7 22. Ba3 $19
) 21. Nf1 $2 (21. Nxa4 $142 $5 cxd2 22. Qxd2 $19) 21... Nxc5 22. Qxc3 (22. Bxc5
Qc4 23. Rc1 $19) 22... Nd3 23. Qc2 (23. f3 Qb5 24. Ng3 exf3 25. gxf3 Nd5 $19)
23... a5 (23... Ng4 24. Ng3 $19) 24. Ng3 Ng4 (24... Nb4 25. Qb2 $19) 25. Qe2
Ngxf2 26. Qh5 (26. Rf1 c5 27. Rxf2 Nxf2 28. Qxf2 Rb1+ 29. Nf1 Rab8 30. Bxc5
R8b2 31. Qxb2 Rxb2 $19) 26... Qxh5 27. Nxh5 Ng4 28. h3 (28. Ng3 Nxe3 29. Nxe4
Nc2 $19) 28... Nxe3 29. Bd6 (29. Ng3 f5 $19) 29... Rb2 30. Rd1 Rxg2+ 31. Kh1
Nf2# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "miodrag"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "68"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 g6 2. Bb2 e5 3. Bxe5 f6 4. Bb2 Bxb4 (4... Bg7 5. e4 Ne7 6. h4 O-O 7. f4
d5 8. Bd3 dxe4 9. Bxe4 c6 10. h5 Bf5 11. Bf3 Nd7 12. Nc3 Bh6 13. g4 Be6 14. g5
Bg7 15. Qe2 Bf5 16. Ne4 Re8 17. Nd6 Rf8 18. Nxf5 Nxf5 19. O-O-O {
arti000-geodrag/kurnik 2014/1-0}) 5. Nf3 $146 (5. e3 Nc6 6. Bb5 a6 7. Bxc6 dxc6
8. Nf3 Bg4 9. O-O Qe7 10. c3 Bd6 11. Qc2 O-O-O 12. Nd4 h5 13. f3 Bf5 14. Nxf5
gxf5 15. Qxf5+ Kb8 16. d4 Nh6 17. Qe4 Qd7 18. Nd2 Rhg8 19. Nc4 f5 {
blaugrana18-paaponen/kurnik 2012/1/2-1/2 (35)}) 5... Nh6 6. e4 O-O (6... Qe7 7.
Bd3 $14) 7. Bc4+ $16 Kh8 8. e5 (8. a3 Ba5 9. O-O c6 $16) 8... Ng4 (8... d5 9.
Bb3 $11) 9. exf6 Nxf6 10. Ng5 (10. a3 Bc5 $11) 10... d5 11. Bb3 (11. Be2 Bd6
$11) 11... d4 (11... Re8+ 12. Kf1 Kg7 $15) 12. Nf7+ (12. O-O $142 $5 Kg7 13.
Re1 $11) 12... Rxf7 $1 $17 13. Bxf7 Qe7+ 14. Qe2 Qxf7 15. Bxd4 Be6 (15... Nc6
16. Be3 $17) 16. Qb5 (16. Qf3 $5 Be7 17. Qxb7 $11) 16... Nc6 $17 17. Qxb7 Nxd4
18. Qxa8+ Kg7 19. c3 $2 (19. O-O $142 Nxc2 20. Nc3 Nxa1 21. Rxa1 $17) 19...
Nc2+ $19 20. Kd1 Nxa1 21. cxb4 Bxa2 (21... Ng4 22. Qf3 Qxf3+ 23. gxf3 Nxf2+ 24.
Kc1 Nxh1 25. Kb2 $19) 22. Ke2 $4 (22. Qxa7 $142 Bxb1 23. Qxa1 Qb3+ 24. Ke1 $19)
22... Qc4+ 23. d3 Qg4+ (23... Qe6+ $142 24. Kd1 Bxb1 25. Qd8 $19) 24. Kd2 (24.
Qf3 Qxb4 25. Qg3 Qb2+ 26. Nd2 $19) 24... Nb3+ 25. Ke1 (25. Kc2 Nd4+ 26. Kc3
Nd5+ 27. Qxd5 Bxd5 28. Na3 Qxg2 29. Kxd4 Qxh1 30. b5 $19) 25... Bxb1 26. Qxa7
Bxd3 (26... Qxb4+ 27. Ke2 Qd2+ 28. Kf3 Qxd3+ 29. Qe3 Nd4+ 30. Kg3 Ne4+ 31. Kh4
Nf5+ 32. Kg4 h5+ 33. Kf4 g5+ 34. Ke5 Qd6+ 35. Kxf5 Qf6#) 27. Qa2 (27. Qxc7+ Kh6
28. Qe7 Qxg2 29. Qe3+ g5 30. Qxd3 Qxh1+ 31. Qf1 Qxh2 32. Qc4 Qe5+ 33. Kd1 $19)
27... Qe4+ 28. Kd1 Qxg2 (28... Be2+ $1 29. Ke1 Bf3+ 30. Kf1 Qd3+ 31. Qe2 Bxe2+
32. Ke1 Qd2#) 29. Re1 (29. Qxb3 Qxh1+ 30. Kd2 $19) 29... Qf3+ 30. Re2 Bxe2+ (
30... Ne4 31. Qc2 Kf8 32. Qc5+ Nexc5 33. bxc5 Qxe2#) 31. Ke1 Bc4 32. Qb2 (32.
Qxb3 Qe2#) 32... Qe4+ (32... Qh1#) 33. Kd1 Qd3+ 34. Ke1 Qf1# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "jvanmechelen"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 d5 3. Bb2 Bf5 4. c4 e6 5. cxd5 exd5 6. Nf3 Nf6 7. e3 Nbd7 8. Nd4
$146 (8. Be2 Be7 9. O-O O-O 10. Nc3 h6 11. Nd4 Bh7 12. d3 Bd6 13. Rc1 Qe7 14.
Qb3 Nc5 15. Qc2 Rfc8 16. Na4 Ncd7 17. h3 Qe5 18. g3 Bg6 19. Bf3 Qe7 20. Rfd1
Rab8 21. Bg2 Qe8 22. e4 Nb6 {
calabuig (1975)-forsetinn (2355)/gameknot.com 2015/1/2-1/2 (42)}) 8... Bg6 9.
Be2 Nc5 10. O-O Ne6 (10... Nd3 11. Bc3 $11) 11. f4 $14 Nxd4 12. Bxd4 (12. exd4
$143 Bf5 $15) 12... Bxb1 (12... Bf5 13. Nc3 $14) 13. Qxb1 Be7 14. Rc1 O-O 15.
Bf3 Rc8 16. Qd3 Re8 17. Rc2 c5 18. bxc6 bxc6 19. Rac1 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mgilbert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. a3 c6 4. e3 d5 5. Nf3 a5 6. b5 cxb5 7. Bxb5+ Bd7 8.
Bxd7+ Nbxd7 9. Nc3 $146 (9. O-O Bd6 10. d4 (10. Qe2 O-O 11. c4 dxc4 12. Qxc4
Qc7 13. Rc1 Qxc4 14. Rxc4 Rfc8 15. Rxc8+ Rxc8 16. Nc3 Ne5 17. Nxe5 Bxe5 18. d4
Bd6 19. Nb5 Be7 20. Rc1 Rxc1+ 21. Bxc1 {
1/2-1/2 Fournier,F (2075)-Wyatt (1940)/Echecs21 2003}) (10. d3 O-O 11. Nbd2 b5
(11... Qc7 12. c4 Rac8 13. Rc1 Qb8 14. h3 Ne5 15. Nxe5 Bxe5 16. Bxe5 Qxe5 17.
Nf3 Qb2 18. Qa4 dxc4 19. dxc4 b5 20. Qxa5 bxc4 21. Rb1 Qe2 22. Rfe1 Qd3 23.
Red1 Qe4 24. Rbc1 Rfd8 25. Rxd8+ Ne8 26. Rxc8 {
anonymouuus (1605)-carpaticus (1615)/kurnik 2013/1-0 (37)}) 12. c4 bxc4 13.
dxc4 Be7 14. Qa4 Nb6 15. Qb3 dxc4 16. Nxc4 Nxc4 17. Qxc4 Qd5 18. Qxd5 Nxd5 19.
Rfd1 Rfd8 20. Rac1 Rab8 21. Bd4 Bxa3 22. Rc6 Bb4 23. Ne5 Rbc8 24. Rdc1 Ne7 {
oldi62-emivaldovj/kurnik 2014/0-1 (63)}) 10... O-O 11. Nbd2 Rc8 12. a4 Bb8 13.
Ba3 Re8 14. Rc1 Qc7 15. g3 Qc3 16. Nb1 Qc4 17. c3 Ne4 18. Nbd2 Qd3 19. Nxe4
Qxe4 20. Nd2 Qd3 21. Qc2 Qe2 22. Rfe1 Qh5 23. c4 dxc4 {
ejdrzej (1690)-tyllko3minuty/kurnik 2013/0-1 (58)}) 9... Be7 10. a4 O-O 11. O-O
Re8 12. Nb5 Bf8 13. d3 e5 14. Bc3 Re6 15. Qd2 Ne8 16. h3 f6 17. Rfb1 b6 18. Qe2
Nd6 19. Be1 Rc8 (19... Nc5 20. Ra2 $11) 20. Nc3 Rc5 21. d4 Rxc3 (21... exd4
$142 $5 22. Nxd4 Re5 $14) 22. Bxc3 $16 e4 23. Nd2 Qc7 24. Bb2 (24. Rb3 Nf7 $16)
24... f5 (24... Qxc2 25. Ba3 $16) 25. Rc1 $18 Nc4 26. Nxc4 dxc4 27. Rd1 Nf6 (
27... Bd6 $18) 28. d5 Re8 29. Bxf6 gxf6 30. Rd4 Qe5 (30... c3 31. Qc4 Rc8 32.
Qxc7 Rxc7 33. Rb1 $18) 31. Qxc4 Bd6 32. g3 (32. Qc6 Kh8 33. Kf1 Bc5 $18) 32...
Rd8 (32... Bc5 33. Rdd1 $18) 33. Rb1 Rb8 (33... Bc5 34. d6+ Kg7 35. Rd5 $18)
34. Rb5 Kg7 (34... Kf8 35. Qc6 Bc5 36. d6 $18) 35. Qc6 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "smoothoperator"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "31"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 d6 4. Nf3 Nc6 5. a3 Ba5 6. e3 Bf5 $146 (6... Nf6 7.
fxe5 Nxe5 (7... dxe5 8. Bb5 Ng4 (8... Bg4 9. h3 Bh5 10. g4 Bg6 11. Nxe5 Qd6 12.
Qe2 O-O 13. Bxc6 bxc6 14. Nc4 Qd5 15. O-O Ne4 16. Be5 Nd6 17. Bxd6 cxd6 18.
Nxa5 Qxa5 19. Nc3 d5 20. Ra2 f5 21. g5 Rae8 22. Qf2 d4 23. Ne2 {
pcmvr-martijn (2865)/net-chess.com 2012/0-1 (62)}) 9. Qe2 O-O 10. h3 e4 11.
hxg4 Bxg4 12. Qc4 Bxf3 13. gxf3 Qg5 14. Qxe4 Qg3+ 15. Kf1 f5 16. Qd5+ Kh8 17.
Rg1 Qh3+ 18. Rg2 Rg8 19. Bxc6 bxc6 20. Qxa5 Qxf3+ 21. Kg1 Qd1+ 22. Kf2 {
pcmvr (2765)-ichess (2545)/net-chess.com 2014/1-0}) 8. Nxe5 dxe5 9. Qf3 Qd6 10.
Qg3 Ne4 11. Qxe5+ Qxe5 12. Bxe5 O-O 13. Bc3 Nxc3 14. Nxc3 Re8 15. Kf2 Be6 16.
Bd3 Rad8 17. Rhd1 Re7 18. Rab1 b6 19. h3 c5 20. g4 g6 21. Kf3 {
pcmvr-saif/net-chess.com 2012/0-1 (44)}) (6... a6 7. fxe5 dxe5 8. Nxe5 Nxe5 9.
Qh5 Bxd2+ 10. Nxd2 Ng6 11. Bxg7 {
1-0 Pamieci Krzysztofa P-napohybel/internet 2016}) (6... f6 7. Bb5 Nge7 8. fxe5
fxe5 9. O-O $17) 7. Bb5 Nge7 (7... f6 8. fxe5 fxe5 9. O-O $15) 8. fxe5 dxe5 9.
Nxe5 a6 (9... Qd5 10. Nxc6 Nxc6 11. Bxc6+ Qxc6 $15 (11... bxc6 $143 12. O-O $14
(12. Bxg7 $2 Rg8 13. O-O Rxg7 $19))) 10. Bxc6+ bxc6 11. O-O Be6 12. Qh5 O-O (
12... Bxd2 $2 13. Bd4 (13. Nxf7 Bxe3+ 14. Kh1 O-O $17) (13. Nxd2 $6 Qxd2 14.
Rxf7 Qxe3+ 15. Rf2+ Kd8 $16) 13... Bxe3+ 14. Bxe3 $18) 13. Ng4 Bxg4 14. Qxa5
Be2 $2 (14... Qd7 $142 $14) 15. Re1 $18 Bh5 $2 (15... Rb8 16. Ra2 Rb5 $18) 16.
Qe5 (16. Qe5 f6 17. Qxh5 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rpatrick"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bb2 e6 4. a3 c5 5. bxc5 Bxc5 6. e3 Nc6 7. d4 Bd6 8. Bd3
O-O 9. O-O Re8 (9... b6 10. Nbd2 Bb7 11. c4 Rc8 12. cxd5 exd5 13. Ne5 Qe7 14.
f4 Na5 15. Rf3 Ne4 16. Rh3 Rc7 17. Qh5 h6 18. Nxe4 dxe4 19. Bb1 Nc4 20. Nxc4
Rxc4 21. Rg3 Kh7 22. d5 Rg8 23. Qg4 g6 24. Rh3 {
Cueto,J (2280)-Mohammed,Z (2225)/Tromso NOR 2014/1-0 (31)}) 10. c4 $146 (10.
Nbd2 a6 (10... e5 11. dxe5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. Bxe5 Rxe5 14. Nf3 Bg4 15. Be2
Re8 16. Qd4 Ne4 17. Rfd1 Be6 18. Bd3 Ng5 19. Nxg5 Qxg5 20. f4 Qg4 21. Rf1 f5
22. Rf3 b6 23. Rg3 Qh5 24. a4 g6 25. a5 {
bratek55-syri4 (1605)/kurnik 2011/1-0 (40)}) 11. c4 dxc4 12. Nxc4 Bc7 13. Rc1
b5 14. Ncd2 Bb7 15. Qc2 Rc8 16. Nb3 Nxd4 17. Nbxd4 Bxh2+ 18. Kxh2 Rxc2 19. Rxc2
e5 20. Bxh7+ Kxh7 21. Nf5 Bxf3 22. gxf3 g6 23. Ng3 Qd3 24. Rfc1 e4 {
ognos (1640)-dorian777/kurnik 2014/1-0}) 10... dxc4 11. Bxc4 a6 12. Nbd2 b5 13.
Bd3 Bb7 14. e4 Be7 15. Qe2 Rc8 16. a4 Nb4 (16... bxa4 17. e5 Nd5 18. Qe4 $11)
17. axb5 $14 Nxd3 18. Qxd3 axb5 19. Rfb1 b4 20. Re1 Qc7 21. Rac1 Qd7 (21... Qf4
22. d5 exd5 23. Qb5 $15) 22. Ra1 Ra8 23. Ne5 Rxa1 24. Rxa1 Qd8 25. Qc2 Bd6 26.
Nec4 Bf8 (26... Bf4 27. g3 Bc7 28. f3 $11) 27. Ne3 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a6 2. Bb2 f6 3. e4 e5 (3... Nc6 4. a3 b5 5. Nf3 e5 6. c4 Nce7 7. d4 d6 8.
cxb5 axb5 9. Bxb5+ c6 10. Bc4 Bb7 11. Nc3 Ng6 12. Qb3 d5 13. exd5 Be7 14. dxc6
Bxc6 15. Bxg8 Qd7 16. O-O-O Bd6 17. dxe5 Nxe5 18. Nxe5 {
michaelbuss (2775)-johnhg57/ChessWorld.net 2011/1-0}) 4. a3 $146 (4. f3 d5 5.
exd5 Qxd5 6. c4 Qd8 7. Be2 Bxb4 8. Bc3 Bc5 9. Nh3 Bxh3 10. gxh3 Ne7 11. a4 Nbc6
12. Na3 Bd4 13. Bxd4 Qxd4 14. Nc2 Qh4+ 15. Kf1 Qxh3+ 16. Kg1 Nf5 17. Bf1 Qh4
18. Qe1 Qxe1 {j1a9n55-hajni82/kurnik 2014/1-0 (64)}) (4. d4 Bxb4+ 5. Bc3 Bxc3+
6. Nxc3 d6 7. Bc4 Nc6 8. Bxg8 Rxg8 9. Nf3 Bg4 10. Qd3 Qd7 11. Nh4 Nxd4 12. f3
Be6 13. O-O Qc6 14. Rfc1 Ne2+ 15. Nxe2 O-O-O 16. f4 Qc5+ 17. Kh1 Bc4 18. Qf3
Be6 {488-Jimbo628859/ChessWorld.net 2012/0-1 (41)}) 4... b5 (4... d5 5. exd5
Qxd5 6. Nc3 $11) 5. Bxe5 fxe5 $4 (5... d5 $142 6. Bf4 dxe4 $14) 6. Qh5+ $18 g6
7. Qxe5+ Ne7 (7... Qe7 8. Qxh8 Nf6 9. d3 $18) 8. Qxh8 c6 (8... d5 9. Bd3 $18)
9. Nf3 d6 (9... d5 10. Bd3 $18) 10. a4 bxa4 11. Qxh7 Be6 12. Nc3 c5 (12... a3
13. Rxa3 Qb6 14. Ra4 $18) 13. bxc5 dxc5 14. Rxa4 Qd7 (14... Qd6 15. Bb5+ $1 Bd7
16. O-O $18) 15. Ne5 (15. Bb5 $142 axb5 16. Rxa8 $18) 15... c4 (15... Qd6 16.
f4 Bg8 $18) 16. Nxd7 Kxd7 17. Bxc4 Bxc4 18. Rxc4 Nbc6 19. Nd5 g5 20. Nb6+ Kd6
21. Nxa8 Ne5 22. Rd4+ Kc5 23. Qh3 Kxd4 24. Qe3+ Kc4 25. Ke2 N7c6 (25... Nc8 26.
Qc3+ Kb5 27. Rb1+ Ka4 28. Ra1+ Ba3 29. Rxa3+ Kb5 30. Ra5#) 26. Qb3+ Kc5 27.
Qd5+ Kb4 28. Rb1+ Ka4 29. Nb6+ Ka3 30. Qb3# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "pwillows"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 Qb6 3. a3 a5 4. c4 axb4 5. c5 Qb5 (5... Qc7 6. e3 d6 7. Nf3
dxc5 8. axb4 Rxa1 9. Bxa1 Nd7 10. b5 Ngf6 11. Na3 cxb5 12. Nxb5 Qb8 13. Qa4 e6
14. g4 h6 15. h4 Be7 16. Na7 Kf8 17. Bb5 Nb6 18. Qa5 Nbd5 19. Be5 Qa8 20. Qa1 {
forsetinn (2430)-djinnocide (2285)/gameknot.com 2015/1-0 (33)}) 6. e3 Qa5 $146
(6... Qa4 7. Qc1 (7. axb4 Qxd1+ 8. Kxd1 Rxa1 9. Bxa1 e6 10. f4 d6 11. d4 Nf6
12. Bd3 dxc5 13. bxc5 Be7 14. Nf3 O-O 15. Nbd2 Nbd7 16. Nc4 b6 17. cxb6 Nd5 18.
Ke2 N5xb6 19. Rb1 Nxc4 20. Bxc4 c5 21. d5 exd5 {
beciab70 (1695)-zigmanto (1610)/kurnik 2014/0-1 (67)}) 7... b3 8. Nf3 Nf6 9.
Be2 d5 10. cxd6 exd6 11. O-O Bf5 12. Bxf6 gxf6 13. Nc3 Qa7 14. Qb2 Bc2 15. Nd4
d5 16. Nxc2 bxc2 17. Qxc2 Bd6 18. Qf5 Nd7 19. d4 O-O-O 20. Bg4 Kc7 21. a4 {
ejdrzej (1635)-iczker/kurnik 2014/1-0 (35)}) (6... Qa4 $142 $5 7. Qxa4 Rxa4 8.
axb4 Rxa1 (8... Rxb4 $143 9. Bc3 Rxb1+ 10. Rxb1 $16) 9. Bxa1 d6 $14) 7. axb4
$16 Qxa1 8. Bxa1 Rxa1 9. Qb3 Ra8 (9... d6 10. Qb2 Ra8 11. d4 $16) 10. Nf3 e6
11. d4 Be7 12. Bd3 f5 (12... Nf6 13. Na3 $18) 13. Ne5 Nf6 14. O-O Ng4 (14...
Nd5 15. Nc3 $18) 15. Nc4 O-O (15... Na6 $18) 16. Nb6 Ra1 17. Nxc8 Bh4 (17...
Rxc8 18. Bxf5 Nf6 19. Bxe6+ Kh8 $18) 18. Nd6 Kh8 19. h3 (19. b5 Be7 $18) 19...
Nf6 (19... Bxf2+ 20. Rxf2 Nxf2 21. Kxf2 $18) 20. Nc3 {White intends b5} (20.
Nd2 Rxf1+ 21. Kxf1 Nd5 $18) 20... Rxf1+ 21. Bxf1 Ne4 (21... Bg5 22. b5 $18) 22.
Ncxe4 fxe4 23. Nxe4 Na6 (23... Be7 24. Qa4 $18) 24. b5 cxb5 (24... Nc7 25. bxc6
bxc6 26. Qb7 $18) 25. Qxb5 Nc7 (25... Nb8 26. Qxb7 Rd8 27. g3 $18) 26. Qxd7 Nd5
27. Qxe6 Nf6 28. Nd6 Nh5 29. Nf7+ Kg8 30. Nh6+ (30. Nh6+ Kh8 31. Qg8+ Rxg8 32.
Nf7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "chessnaif"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 Nf6 4. a3 Bc5 $146 (4... Ba5 5. fxe5 Ng4 6. Nf3 Nc6
7. h3 Ne3 8. Qc1 d5 9. Nc3 d4 10. Nb5 Bf5 11. Rb1 a6 12. Nbxd4 Nxd4 13. Bxd4
Nxc2+ 14. Kd1 Nxd4 15. Rxb7 Bc2+ 16. Ke1 Bb6 17. d3 Nxf3+ 18. exf3 Qh4+ 19. Kd2
{Icic-Luzuriaga,N/corr KMG 1998/0-1}) 5. fxe5 Ne4 6. d4 Bb6 7. Nf3 O-O 8. e3 d5
9. Bd3 Re8 (9... Ba5+ 10. c3 $15) 10. O-O $11 Bf5 (10... c5 11. c4 Be6 12. cxd5
Qxd5 13. Qc2 $14) 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Nc6 13. Nfd2 Nxd2 14. Bxf7+ Kxf7 15.
Rxf5+ Kg8 16. Nxd2 Nxe5 17. Qb3+ Kh8 18. Raf1 Ng4 19. Nc4 Qh4 20. h3 Nh6 21.
R5f3 Qe4 22. a4 Qd5 23. a5 $1 Bxa5 24. e4 $1 Qh5 (24... Qxe4 25. Nxa5 {
Deflection}) (24... Rxe4 25. Rf8+ {Decoy}) 25. d5 Bb6+ 26. Nxb6 cxb6 (26...
axb6 27. Bxg7+ $1 Kxg7 28. Rg3+ Ng4 29. Qc3+ Kg8 30. Rxg4+ Qxg4 31. hxg4 Re7
$18) 27. Bxg7+ $1 Kxg7 28. Rg3+ Ng4 29. Qc3+ (29. hxg4 $6 Qe5 $11) 29... Kg8
30. Rf4 (30. hxg4 $6 Qe5 $11) 30... Re6 31. dxe6 (31. hxg4 $6 Qe5 32. Qxe5 Rxe5
$14) (31. Rfxg4+ Rg6 32. Qf6 Rxg4 33. Rxg4+ Qxg4 34. hxg4 b5 $18) 31... Qg6 32.
Rfxg4 (32. Rfxg4 Qxg4 33. Rxg4+ Kf8 34. Qf6+ Ke8 35. Rg8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "mi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 Be6 (2... f5 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Bxc4 Bxb4 6. Qa4+ Nc6 7.
Nd4 Nge7 8. a3 Bc5 9. Nxe6 Bxe6 10. Bxe6 Rf8 11. Bb2 {
1-0 gtate (2790)-chessbrasil (2390)/net-chess.com 2008}) 3. e3 $146 (3. Bb2 Nf6
4. e3 Nc6 5. b5 Nb4 6. a3 Nxc2+ 7. Qxc2 g6 8. Nc3 Bf5 9. d3 d4 10. Nxd4 e5 11.
Nxf5 gxf5 12. Be2 Qd6 13. Rd1 O-O-O 14. Bf3 Qb6 15. a4 Bb4 16. O-O h5 17. Na2
Ba5 {ursus11-idaju31/kurnik 2013/0-1}) 3... g6 (3... Bf5 4. Bb2 $11) 4. Bb2 f6
5. c4 dxc4 6. Ng5 Qd7 7. Nxe6 Qxe6 8. Qc2 b5 9. Nc3 c6 10. a4 Nd7 (10... Na6
11. axb5 Nxb4 12. Qa4 Nd3+ 13. Bxd3 cxd3 14. bxc6 $16) 11. axb5 $16 c5 (11...
Nb6 $142 $5 $16) 12. Ra6 $18 Qf7 $2 (12... Qg4 $142 13. Nd5 Rc8 $18) 13. Qe4
Rc8 (13... Rb8 14. Bxc4 Qg7 $18) 14. Bxc4 Qg7 15. b6 Nxb6 (15... f5 16. Qb7 Rb8
17. Qxb8+ Nxb8 18. bxa7 Qe5 $18) 16. Qe6 Kd8 17. Rxa7 f5 (17... Rc7 18. Qxb6
Ke8 19. Rxc7 cxb4 20. Qb8#) 18. Qxb6+ Ke8 19. Qb5+ Kd8 (19... Rc6 20. Qxc6+ Kd8
21. Qd7#) 20. Qd7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "carrafurca"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. f4 d6 4. Nf3 Nc6 5. a3 Bc5 6. e3 Nf6 7. fxe5 dxe5 8.
Nxe5 Nxe5 9. Bxe5 Qe7 (9... O-O 10. Nc3 Re8 11. Bf4 Nd5 12. Nxd5 Qxd5 13. Qf3
Qxf3 14. gxf3 c6 15. c3 Bf5 16. d4 Bf8 17. Kf2 f6 18. Rg1 Be6 19. a4 Bb3 20.
Rb1 Bxa4 21. Bc4+ Kh8 22. Rxb7 Bc2 23. e4 Reb8 24. Rxb8 {
fryckh-jaqufe/internet 2017/1-0}) 10. Bxf6 Qxf6 11. d4 Bd6 $146 (11... O-O 12.
Qf3 Qxf3 13. gxf3 Be7 14. Nd2 Re8 15. e4 Bd7 16. Kf2 Rad8 17. h4 b6 18. c3 c5
19. d5 Bd6 20. Ke3 {
1/2-1/2 pcmvr (2850)-iamachessstudent (2810)/net-chess.com 2012}) (11... Qh4+
12. g3 Qe4 13. Kf2 Qf5+ 14. Ke1 $15) 12. Qf3 Qxf3 13. gxf3 f5 14. Nd2 c6 15.
Nc4 Bc7 16. f4 Be6 17. Rg1 Kf7 (17... g6 18. Ne5 $11) 18. Ne5+ Kf6 19. Kf2 g6
20. Bg2 Rab8 21. Rab1 Rhd8 22. h4 Bxe5 23. fxe5+ Kf7 24. Kg3 Bd5 25. Kf4 Bxg2
26. Rxg2 c5 (26... Rd7 27. c4 $16) 27. c3 b6 28. h5 $1 Rbc8 (28... gxh5 29. Kg5
{Double attack} (29. Kxf5 {Deflection}) (29. Kg5 {Decoy})) 29. Rh1 Kg7 30. hxg6
hxg6 31. Rgh2 Rh8 $4 (31... Kf7 $142 $18) 32. Rxh8 Rxh8 33. Rxh8 Kxh8 34. e6
Kg7 35. Ke5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rickdragon"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. b5 d5 4. e3 Bd6 5. Nf3 O-O 6. Be2 Nbd7 7. O-O c5 (7...
Re8 8. d4 Nf8 9. Ne5 Ng6 10. f4 Bd7 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Nd5 13. Qf3 Nb6 14.
Bd3 Na4 15. Ba3 Bxa3 16. Nxa3 Rb8 17. Rac1 Nb2 18. Be4 Bc8 19. Nac4 Na4 20. Qh5
f5 21. Bc2 Nc3 22. Bb3 {Silva,J (1740)-Santos Filho,V (1845)/Championship
Paranaense Absoluto de Xad 2015/1-0}) 8. d3 $146 (8. bxc6 bxc6 9. c4 (9. d4 c5
10. c4 dxc4 11. Bxc4 cxd4 12. Bxd4 Bb7 13. Nbd2 Nd5 14. h3 N7f6 15. Qb3 Bc6 16.
Bxf6 Qxf6 17. Ne4 Qd8 18. Nxd6 Qxd6 19. Be2 Qe7 20. Rfd1 Rab8 21. Qc2 Ba8 22.
a4 Rfc8 23. Qa2 Nb4 {joaquimbage-lukzem/playok.com 2012/1-0 (38)}) 9... Rb8 10.
Bxf6 Qxf6 11. Nc3 Nb6 12. cxd5 cxd5 13. Nd4 Rb7 14. Ba6 Re7 15. Bxc8 Rxc8 16.
Ncb5 e5 17. Nxd6 Qxd6 18. Nf5 Qe6 19. Nxe7+ Qxe7 20. Rc1 Re8 21. Qc2 h6 22. Qc7
Nc4 {Hal1958-AraujoHS/playchess.de 2004/0-1 (48)}) 8... a6 9. Nc3 Re8 10. a4
Bc7 11. Nd2 e5 12. Bf3 Nf8 13. Re1 Ng6 14. g3 (14. h3 Be6 $15) 14... Ba5 $17
15. h4 h6 16. h5 Nf8 17. Nb3 Bb4 18. Rf1 Bh3 19. Bg2 Qd7 (19... Bxg2 20. Kxg2
axb5 21. axb5 Rxa1 22. Qxa1 Bxc3 23. Bxc3 $17) 20. Bxh3 (20. Na2 $5 $15) 20...
Qxh3 $17 21. Qf3 Bxc3 22. Bxc3 N8h7 (22... N8d7 23. bxa6 Rxa6 24. a5 $17) 23.
Qh1 (23. bxa6 Rxa6 24. Rfb1 Ng5 $17) 23... Qg4 {Black plans c4} (23... Qxh1+
24. Kxh1 Rac8 25. Na5 $17) 24. Qh4 (24. bxa6 bxa6 25. Nxc5 Rac8 $17 (25... Qxh5
$6 26. Qxh5 Nxh5 27. Bb4 $11)) 24... Qc8 (24... Qxh4 25. gxh4 Rac8 26. Na5 $17)
25. f3 d4 26. Bd2 c4 27. dxc4 axb5 (27... Qxc4 28. bxa6 bxa6 29. Ra2 $17) 28.
axb5 (28. cxb5 Qxc2 29. Ra3 dxe3 30. Bxe3 e4 $17) 28... Rxa1 $17 29. Rxa1 Qxc4
30. exd4 e4 (30... e4 31. fxe4 Nxe4 $17) (30... Qxc2 $143 31. dxe5 Qxb3 32.
exf6 Nxf6 33. Rf1 Qxb5 34. g4 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "iamachessstudent"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 a5 4. c4 d5 5. Nf3 Be7 $146 (5... dxc4 6. e3 Nbd7 7.
Bxc4 Nb6 8. Qc2 (8. Be2 Nc4 9. O-O {line}) 8... Nxc4 (8... Bb4 9. O-O Nxc4 10.
Qxc4 O-O 11. d4 Bd7 12. Nc3 Ne8 13. a4 Nd6 14. Qd3 Bxc3 15. Bxc3 c6 16. Ne5
cxb5 17. Nxd7 Qxd7 18. axb5 Qxb5 19. Qxb5 Nxb5 20. Bxa5 Rfc8 21. Rfc1 Rxc1+ 22.
Rxc1 Kf8 23. Bb4+ {Spiegel,M-Rossbach,W/corr SOK-88-21 1988/0-1 (47)}) 9. O-O {
line}) 6. e3 Nbd7 7. Be2 O-O 8. O-O c5 9. bxc6 bxc6 10. Nc3 Ba6 11. cxd5 cxd5
12. Bxa6 Rxa6 13. a4 Qb8 14. Nb5 Bb4 15. Rc1 Rc8 1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "truss"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. a3 b6 4. Nf3 c5 5. bxc5 Bxc5 6. d4 Be7 7. e3 Bb7 8. Bd3
d5 9. O-O O-O 10. Nbd2 Nbd7 $146 (10... Ne4 11. c4 f5 12. a4 Bb4 13. Ba3 Bxa3
14. Rxa3 Nc6 15. cxd5 exd5 16. Qb3 Na5 17. Qb4 Nc6 18. Qb2 Qd6 19. a5 Nxa5 20.
Rxa5 bxa5 21. Qxb7 Rab8 22. Qa6 Qxa6 23. Bxa6 Rb2 24. Nb1 f4 25. exf4 {
Schulz,H-Woelfelschneider,P/TT-10.25 ETC 2003/0-1 (34)}) 11. c4 Rc8 12. a4 dxc4
13. Nxc4 h6 14. Rc1 Ne4 15. Qe2 Ndf6 16. Nfe5 Nd7 17. Nxd7 Qxd7 18. Ne5 Qxa4 (
18... Qd5 $5 19. f3 Nf6 $14) 19. Ra1 $16 Qe8 20. Rxa7 Nd6 21. Qg4 Bf6 $2 (21...
Rc7 $142 $5 22. Rfa1 Qd8 $16) 22. Ba3 (22. Rxb7 $142 Bxe5 23. dxe5 Nxb7 24. Qe4
$18) 22... Be7 $2 (22... Qd8 23. Ng6 $1 Re8 24. Bxd6 Bxg2 25. Qxg2 Qxd6 $18)
23. Bxd6 Bxd6 24. Rxb7 Bxe5 25. dxe5 Qc6 26. Qe4 Qxe4 27. Bxe4 Rfd8 (27... Rc5
28. f4 $18) 28. Rxb6 Rd2 29. Ra1 Rc4 (29... Kf8 $18) 30. Rb8+ (30. Rb8+ Rc8 31.
Rxc8+ Rd8 32. Rxd8#) (30. Ra8+ Rc8 31. Rxc8+ Rd8 32. Rxd8#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "selene"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Nf3 e6 3. Bb2 Nf6 4. a3 a5 5. b5 Bd6 6. c4 dxc4 $146 (6... Nbd7 7.
d4 (7. e3 O-O 8. Be2 dxc4 9. Bxc4 e5 10. d3 Re8 11. Ng5 Re7 12. Nd2 Nb6 13. O-O
Bf5 14. Qc2 Qe8 15. Rab1 h6 16. Ngf3 Bd7 17. h3 Nxc4 18. dxc4 b6 19. a4 Bc8 20.
Nh4 Re6 21. Nf5 Bf8 {pcmvr-maletafc/net-chess.com 2016/1/2-1/2 (34)}) 7... c5
8. cxd5 exd5 9. Nc3 c4 10. e4 dxe4 11. Nd2 Nb6 12. Nxc4 Nxc4 13. Bxc4 O-O 14.
Qb3 e3 15. fxe3 Ng4 16. Kd2 Nxe3 17. Kxe3 Re8+ 18. Ne4 Qg5+ 19. Kd3 Rxe4 20.
Bxf7+ Kh8 21. Kxe4 {vulpecula (2070)-glovio (2295)/gameknot.com 2014/0-1 (40)})
(6... O-O 7. d4 dxc4 8. Qc2 c6 9. e4 Nxe4 10. Qxe4 cxb5 11. a4 Bb4+ 12. Nfd2
Bd7 13. Qe3 Qc7 14. axb5 Bxb5 15. Be2 Ba6 16. O-O Nd7 17. Bf3 Rad8 18. Bc3 Nf6
19. Rc1 Nd5 20. Bxd5 Rxd5 21. Nf3 {
Winiger,A (2340)-Vadljan,M (2095)/RSS4D adv-12 2006/1/2-1/2}) (6... O-O 7. e3
$11) 7. e3 $11 O-O 8. Nc3 Nbd7 9. Bxc4 c5 (9... Nb6 10. Be2 $11) 10. bxc6 bxc6
11. O-O e5 12. Qc2 Qc7 (12... Rb8 13. Rfb1 $11) 13. h3 (13. Rab1 Rb8 $14) 13...
Ba6 $11 14. Bxa6 Rxa6 15. Na4 Ra7 (15... Rb8 16. d4 $11) 16. d4 e4 17. Nd2 Re8
18. Nc3 {e4 becomes the focus of attention} Rb7 19. Rab1 Reb8 (19... c5 $142 $5
$11) 20. Ncxe4 $16 Nxe4 21. Nxe4 a4 22. Bc3 Rxb1 (22... Rb3 23. Nxd6 Qxd6 24.
Bb4 $16) 23. Rxb1 Rxb1+ 24. Qxb1 Be7 25. Bb4 Qb8 26. Nc3 Bxb4 27. axb4 a3 28.
Qf5 Qb7 (28... Qa7 $142 $5 $18) 29. Qa5 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gregorgysi"]
[Black "coeurdelion"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. a3 e6 3. b4 cxb4 4. axb4 a6 (4... Nf6 5. e5 Qc7 6. Bb2 Nd5 7. b5
Nb6 8. Nf3 Be7 9. Be2 a6 10. Na3 O-O 11. O-O d6 12. bxa6 bxa6 13. exd6 Bxd6 14.
Bd3 h6 15. Re1 N8d7 16. Qe2 Nc5 17. Bc4 Nca4 18. Be5 Bxe5 19. Nxe5 {
Kondou,E (2160)-Papadopoulou,T/GRE-ch (Women) 1993/1-0}) 5. Bb2 Qc7 $146 (5...
d6 6. d4 b5 7. Bxb5+ Nd7 8. Bc6 Rb8 9. c3 Qb6 10. Ba4 Ngf6 11. Nd2 Be7 12. Nc4
Qc7 13. Qe2 O-O 14. Nf3 Bb7 15. e5 Nd5 16. exd6 Bxd6 17. Nxd6 Qxd6 18. O-O Nf4
19. Qe3 Nb6 20. Bb3 {sztachalom (1650)-alamandaa/kurnik 2014/1-0 (44)}) (5...
Nf6 6. e5 Nd5 7. c4 Nb6 8. c5 Nd5 9. Qb3 Nc6 10. b5 Bxc5 11. bxc6 dxc6 12. d4
Ba7 13. Nf3 O-O 14. Bc4 Nb6 15. Bd3 Qc7 16. O-O c5 17. dxc5 Qxc5 18. Ba3 Qc7
19. Bd6 Qd8 20. Bxf8 {sztachalom-agentj23tomek/kurnik 2014/1-0 (41)}) (5... Qb6
6. b5 $11) 6. Nc3 Nc6 (6... Bxb4 $2 7. Nb5 axb5 8. Rxa8 $18) 7. b5 axb5 $4 (
7... Nb4 $142 $11) 8. Rxa8 $18 Bc5 (8... Nd4 9. Bxb5 Nf6 10. Nf3 $18) 9. Ra1 (
9. Nxb5 $142 Qf4 10. Rxc8+ Ke7 $18) 9... b4 (9... Nf6 10. Nxb5 Qf4 11. f3 $18)
10. Na4 (10. Nb5 $142 Qf4 11. Qf3 Qxf3 12. Nxf3 $18) 10... b6 (10... Bd4 $18)
11. Bxg7 (11. Nxc5 $142 e5 12. Nd3 Nf6 $18) 11... Bd4 12. Bxh8 Bb7 (12... Bxh8
13. Rb1 Nf6 $18) 13. Bxd4 Nxd4 14. Nf3 (14. c3 bxc3 15. dxc3 Nc6 $18) 14...
Nxf3+ (14... Nxc2+ 15. Ke2 Nxa1 16. Qxa1 b5 $18) 15. gxf3 Qc6 (15... d5 16.
Bb5+ Ke7 17. d3 $18) 16. Bg2 Nf6 17. O-O (17. Nb2 d6 $18) 17... Nh5 18. d3 (18.
d4 $5 Nf4 19. Qd2 Nxg2 20. Kxg2 f5 $18) 18... Nf4 19. Kh1 Nxg2 (19... d5 20.
exd5 Qxd5 21. Rg1 $18) 20. Kxg2 Qb5 (20... b5 21. Nb2 $18) 21. c4 (21. Qd2 Qh5
$18) 21... Qc6 (21... bxc3 22. Nxc3 Qc6 23. Ra7 $18) 22. Qb3 Qd6 (22... b5 23.
cxb5 Qxb5 24. Rfb1 $18) 23. Rfb1 Qd4 24. Ra2 (24. Qb2 $5 Qxb2 25. Rxb2 Bc6 $18)
24... f5 25. Rd1 (25. Qxb4 fxe4 26. dxe4 Qg7+ 27. Kf1 Qf6 $18) 25... fxe4 (
25... Bc6 26. Qb2 Qxb2 27. Nxb2 $18) 26. dxe4 Qg7+ 27. Kf1 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "gregorgysi"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bd6 3. Nf3 Qe7 4. c4 c6 5. c5 Bc7 6. Na3 Nf6 7. Nc4 {
e5 draws heavy fire} e4 8. Nd4 d5 9. cxd6 Bxd6 10. a3 O-O $146 (10... Bc7 11.
g3 Nbd7 12. Nf5 Qe6 13. Nxg7+ {1-0 pcmvr-gregorgysi (2425)/net-chess.com 2012})
(10... Bc7 11. d3 $15) 11. g3 (11. Nxd6 Qxd6 12. d3 a5 13. bxa5 Rd8 $11) 11...
Bc7 12. Bg2 Nbd7 13. Nf5 Qe6 14. Nce3 g6 (14... a5 15. Nd4 Qe8 16. O-O $11) 15.
Nh6+ (15. Nd4 Qe7 $11) 15... Kg7 16. Nhg4 Be5 (16... Re8 $142 $5 $11) 17. Nxe5
$16 Nxe5 18. Qc2 Nd5 (18... a5 $142 $5 $16) 19. Nc4 $18 f6 20. Nxe5 (20. Bxe4
$6 Nxb4 21. axb4 Nxc4 $11 (21... Qxc4 $143 22. Bxe5 Qxc2 23. Bxf6+ (23. Bxc2 $6
fxe5 24. h4 Bf5 $11) 23... Kxf6 24. Bxc2 $16)) 20... fxe5 21. Qxe4 (21. Bxe4 $6
Kg8 $16) 21... Kg8 (21... Re8 22. f4 $18) 22. Qxe5 Qxe5 23. Bxe5 Be6 24. e4 Rf7
(24... Nb6 $18) 25. exd5 Bxd5 26. Bxd5 (26. Bxd5 cxd5 27. f4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "iozeph"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 c6 3. e3 Bf5 4. Nf3 e6 5. Nd4 Bg6 6. c4 $146 (6. c3 Nf6 7. Be2
c5 8. bxc5 Bxc5 9. Nb3 Bd6 10. Bb5+ Nc6 11. Nd4 Rc8 12. Qa4 Qb6 13. Nxc6 bxc6
14. Ba6 O-O 15. Bxc8 Qxb2 16. O-O Qxa1 17. Na3 Qxa2 18. Qxa7 Qxa3 19. Qxa3 Bxa3
20. Ba6 Ne4 {hen4daleko-boepun/kurnik 2014/0-1 (44)}) (6. Be2 Nf6 7. a3 Nbd7 8.
f4 Ne4 9. O-O Bd6 10. Nc3 a6 11. Nxe4 dxe4 12. d3 Qe7 13. dxe4 Bxe4 14. Bd3 Bg6
15. Qd2 Nf6 16. Rad1 Ne4 17. Bxe4 Bxe4 18. Nxe6 fxe6 19. Qxd6 Qxd6 20. Rxd6 Bd5
{pcmvr-sittingbull (2485)/net-chess.com 2010/1-0 (36)}) (6. f4 f6 7. f5 exf5 8.
h4 h5 9. Qf3 Qd7 10. a4 a6 11. b5 Ne7 12. c4 dxc4 13. Bxc4 cxb5 14. Be6 Qd6 15.
axb5 Nd7 16. Qxb7 Rb8 17. Qxa6 Qxa6 18. Rxa6 Nc5 19. Ra5 Nd3+ 20. Ke2 Nxb2 {
captainevans-soka89/kurnik 2013/1-0 (41)}) (6. a3 Nf6 $11) 6... dxc4 $15 7.
Bxc4 Qg5 (7... Bxb4 8. Nxe6 fxe6 9. Bxg7 $18) 8. O-O Be4 9. f3 Bxb1 10. Rxb1
Bxb4 (10... b5 11. f4 Qd8 $16) 11. Qb3 c5 (11... Bxd2 $4 12. Qxb7 Bxe3+ 13. Kh1
$18) 12. Nb5 Na6 13. f4 Qg6 14. f5 $1 Qh6 (14... exf5 15. Bxf7+ {Double attack}
) 15. Nd6+ (15. fxe6 $143 O-O-O 16. exf7 Nf6 $18) 15... Ke7 16. fxe6 Kxd6 (
16... Qg6 17. Rxf7+ Qxf7 18. exf7 Nh6 $18) 17. Qd3+ Kc6 18. Qd7+ Kb6 19. Qb5+ (
19. Qb5+ Kc7 20. Be5+ Kd8 21. Qd7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "coeurdelion"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. c4 Nf6 4. Nc3 Be6 5. e3 Nbd7 6. Nf3 (6. d3 g6 7. Nf3 Bg7
8. e4 h6 9. Be2 O-O 10. O-O c6 11. a4 a6 12. b5 c5 13. Qd2 Nh5 14. g3 Bh3 15.
Rfe1 a5 16. Bf1 Bxf1 17. Rxf1 b6 18. Nd5 Nhf6 19. Rfe1 Nxd5 20. cxd5 f5 {
chessleon (1900)-lga (2120)/net-chess.com 2011/1-0 (50)}) 6... c5 (6... Qe7 7.
d4 exd4 8. Nxd4 O-O-O 9. Be2 h5 10. a4 Ng4 11. a5 c5 12. Nxe6 Qxe6 13. b5 Nde5
14. Nd5 g5 15. f4 gxf4 16. exf4 Ne3 17. Nxe3 Nf3+ 18. Bxf3 Qxe3+ 19. Qe2 Qxe2+
20. Kxe2 Re8+ 21. Kf2 {atomico-julianas/kurnik 2014/1-0 (51)}) 7. bxc5 $146 (7.
a3 Be7 8. d3 a5 9. bxc5 Nxc5 10. a4 Na6 11. d4 e4 12. Nd2 Bf5 13. Ba3 O-O 14.
Be2 Re8 15. Nb5 d5 16. Bxe7 Rxe7 17. c5 Nb4 18. O-O h6 19. Ra3 Re6 20. h3 Bh7
21. Qb3 b6 {orangutandu-asibbulla/kurnik 2012/0-1 (48)}) (7. b5 b6 8. d3 Be7 9.
g3 O-O 10. Bg2 Rc8 11. O-O d5 12. cxd5 Nxd5 13. Nxd5 Bxd5 14. Nxe5 Bxg2 15.
Kxg2 Bf6 16. Nc6 Qe8 17. Bxf6 Nxf6 18. Qf3 Rc7 19. a4 Qe6 20. a5 Nd5 21. axb6
axb6 {kannisogoet-jakkos/kurnik 2012/1-0}) 7... Nxc5 (7... dxc5 8. Be2 $11) 8.
d4 exd4 9. exd4 Be7 $4 (9... Nce4 $142 $14) 10. dxc5 $18 d5 $2 (10... dxc5 11.
Qxd8+ Bxd8 $18) 11. cxd5 Nxd5 12. Qa4+ Bd7 (12... Kf8 13. Ne4 $18) 13. Bb5 Nf6
(13... Nxc3 14. Bxc3 Bxb5 15. Qxb5+ Qd7 16. Qxd7+ Kxd7 17. O-O-O+ Kc6 18. Ne5+
Kxc5 $18) 14. Rd1 a6 (14... Qc7 15. Bxd7+ Nxd7 16. Nd5 Qxc5 17. Bxg7 $18) 15.
Bxd7+ Nxd7 16. Ne5 O-O 17. Rxd7 Qe8 18. Nd5 Bxc5 (18... Bd8 19. Qg4 Qe6 20.
Qxe6 fxe6 21. Ne7+ Bxe7 22. Rxe7 $18) 19. Nc7 (19. Nc7 Qb8 20. Qb3 Bxf2+ 21.
Kxf2 Qa7+ 22. Bd4 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "25"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 b5 3. a4 c6 (3... bxa4 4. Rxa4 Nf6 5. b5 d6 6. e3 Bd7 7. Nf3 c6
8. c4 cxb5 9. cxb5 a6 10. Nc3 Be7 11. Be2 O-O 12. O-O Qb6 13. Ra2 Rc8 14. d4 d5
15. Ne5 Qd6 16. Ba3 Qb6 17. Bxe7 Rxc3 18. Qa1 {
DEFFM-goscha/freechess.org 2018/1-0}) 4. axb5 cxb5 5. Nc3 $146 (5. c3 a5 6. e3
Qb6 7. bxa5 Rxa5 8. Rxa5 Qxa5 9. Qb3 Ba6 10. c4 Qa4 11. Qxa4 bxa4 12. Ba3 Nf6
13. Bxf8 Rxf8 14. Na3 Ke7 15. Ne2 Nc6 16. Nc3 d5 17. Nxa4 Ne5 18. Nc5 Bxc4 19.
Nxc4 Nxc4 {aleksandras19-zedr56/kurnik 2013/1/2-1/2 (56)}) (5. e3 Bb7 6. Nf3
Nc6 7. Bxb5 d5 8. O-O Nf6 9. Bxc6+ Bxc6 10. Qe2 Bxb4 11. Ne5 Qc7 12. Nxc6 Qxc6
13. Bxf6 gxf6 14. c3 Bc5 15. d4 Bb6 16. Qf3 Ke7 17. Rc1 Rac8 18. Nd2 Bc7 19. c4
Qd6 {popovicigelu-kombinator195/kurnik 2014/1-0}) 5... Bxb4 (5... Nc6 6. Nxb5
d5 7. Nf3 $16) 6. Nxb5 Ba6 $2 (6... Nf6 $142 $14) 7. Rxa6 $1 Nxa6 8. Bxg7 Qg5
9. Bxh8 Qxb5 10. e3 Qb6 11. Bxa6 Qxa6 12. Qg4 Rb8 (12... Bxd2+ 13. Kxd2 Qd6+
14. Bd4 $18) 13. Qxg8+ (13. Qxg8+ Bf8 14. f3 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pcmvr"]
[Black "jjrizzo"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "45"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 e6 3. e3 Nf6 4. b5 Be7 5. a4 O-O 6. Be2 b6 7. Nf3 Bb7 8. O-O c5
9. d3 Nbd7 10. Nbd2 Rc8 $146 (10... Qc7 11. Rc1 Rac8 12. c4 dxc4 13. Nxc4 Nd5
14. Nfe5 Nxe5 15. Bxe5 Qd7 16. Bf3 Bf6 17. Bxf6 Nxf6 18. Bxb7 Qxb7 19. Ne5 Rcd8
20. Nc6 Rd7 21. a5 a6 22. axb6 Qxb6 23. Ne5 Rc7 24. Nc4 Qxb5 25. Rb1 {
blaugrana18-gron/kurnik 2012/0-1 (69)}) (10... a6 11. c4 $11) 11. a5 bxa5 12.
Bc3 a4 (12... Ra8 13. Nb3 $11) 13. Rxa4 $14 Nb6 (13... Qb6 $5 $14) 14. Rxa7 $16
Ba8 15. Qa1 Rc7 16. Ra6 Qb8 $2 (16... Rb7 $142 $16) 17. Be5 $18 h6 (17... Nfd7
18. Bxc7 Qxc7 19. Ra7 $18) 18. Nb3 c4 19. Nbd4 Nfd7 20. Bxg7 Kxg7 (20... Rfc8
21. Bxh6 Bf6 $18) 21. Nf5+ Kg6 22. Qg7+ Kxf5 23. Nd4# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "tche"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 a5 3. b5 Nf6 4. Nf3 Bg4 (4... g6 5. e3 Bg7 6. c4 O-O 7. Nc3 c5
8. bxc6 dxc4 9. cxb7 Bxb7 10. Bxc4 Nc6 11. O-O e6 12. Rb1 Ba6 13. Bxa6 Rxa6 14.
Qe2 Rb6 15. d4 Nb4 16. a3 Nbd5 17. Ba1 Nxc3 18. Bxc3 Nd5 19. Bxa5 {
Humeau,C (2095)-David,P (1920)/Pic d'Anie op 1st 2004/1-0}) (4... Bf5 5. e3
Nbd7 6. d4 e6 7. Bd3 Bxd3 8. cxd3 Bb4+ 9. Nbd2 O-O 10. O-O b6 11. Rc1 Rc8 12.
Ne5 Nxe5 13. dxe5 Nd7 14. Nf3 Re8 15. a3 Be7 16. Rc6 Nb8 17. Rc2 Nd7 18. d4 f6
19. exf6 {bratek55 (1665)-ema3cs/kurnik 2012/1-0 (59)}) 5. Ne5 Bf5 6. e3 $146 (
6. c4 d4 7. Nf3 c5 8. e3 d3 9. Nh4 Bg6 10. Nxg6 hxg6 11. Qf3 Qd7 12. Bxd3 Qxd3
13. Qxb7 Qc2 14. Qc8# {mate 1-0 aspasio-WILDKNIGHTS/ICC 1999}) 6... e6 7. a4 (
7. g4 Bg6 $11) 7... Bd6 8. Nf3 (8. Be2 Nbd7 9. f4 Bxe5 10. fxe5 Ng4 11. Bxg4
Qh4+ 12. g3 Qxg4 13. Qxg4 Bxg4 $11) 8... O-O 9. Be2 Nbd7 (9... Bg4 10. O-O $11)
10. Nd4 (10. Nh4 Be4 $11) 10... Bg6 $15 11. Ba3 (11. f4 e5 12. fxe5 Bxe5 $15)
11... e5 12. Bxd6 cxd6 13. Nb3 Ne4 (13... Nc5 14. Nxc5 dxc5 15. O-O $15) 14. d3
Nec5 15. c3 Nxb3 (15... Nb6 16. Nxc5 dxc5 17. O-O $15) 16. Qxb3 $11 Nf6 17. Nd2
e4 (17... Re8 18. O-O $11) 18. d4 Rc8 19. O-O (19. g4 Qc7 20. Rc1 Rfe8 $14)
19... Qc7 (19... Bf5 20. b6 $11) 20. h4 (20. Rac1 $5 $11) 20... Qxc3 $15 21.
Qxc3 Rxc3 22. Rfc1 Rfc8 23. Rxc3 Rxc3 24. Kf1 Rc2 (24... Bf5 25. Rb1 $17) 25.
Ke1 $15 h5 26. g3 Ng4 (26... Bf5 27. Kd1 Rc3 28. Rc1 Rxc1+ 29. Kxc1 $15) 27.
Bxg4 hxg4 28. Ra3 (28. Kd1 Rc8 $11) 28... Kf8 29. Kd1 Rb2 (29... Rc8 30. Ra2
$15) 30. Kc1 (30. Rc3 $5 $11) 30... Rb4 $15 31. Kc2 f6 32. Kc3 Be8 33. Ra1
1/2-1/2

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "snowcert"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "26"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. c3 Bc5 5. d4 Bb6 6. Nd2 (6. e3 d6 7. Bxf6
Qxf6 8. Bd3 O-O 9. Ne2 Re8 10. O-O Bg4 11. Nd2 a6 12. Qc2 Nd7 13. Bxh7+ Kh8 14.
Bd3 Rac8 15. Nf4 g6 16. Ne4 Qg7 17. Ng5 Nf8 18. h3 Bd7 19. Bc4 f6 20. Nf7+ Kh7
{pierred (2795)-grahamtrue (2135)/net-chess.com 2016/1-0 (31)}) (6. Nf3 d6 7.
Bf4 Bf5 8. g3 Nbd7 9. Bg2 Rb8 10. Nbd2 O-O 11. Nc4 Re8 12. O-O a6 13. Nxb6 Nxb6
14. Bc1 Nfd5 15. Bd2 Qd7 16. Re1 Bg6 17. a4 Nc4 18. Nh4 Qe6 19. Nxg6 fxg6 20.
e3 Nxd2 {algernon (2495)-filipd (2115)/net-chess.com 2016/1-0}) 6... d6 7. Bg3
Nc6 $146 (7... h5 8. h4 Ng4 9. e4 Rh6 10. Be2 Rf6 11. Bxg4 Bxg4 12. f3 Bd7 13.
Qe2 g6 14. Kd1 Ba4+ 15. Nb3 Bc6 16. Kc2 Ba4 17. Nh3 Re6 18. Ng5 Re7 19. Qc4 Bc6
20. Rad1 a6 21. Rhe1 Bb5 22. Qb4 {
theblizzard-kurt5561/ChessWorld.net 2005/1-0 (66)}) (7... O-O 8. e3 $15) 8. e4
O-O 9. Bd3 Re8 10. Nc4 $4 (10. Ne2 $142 $11) 10... Nxe4 $19 11. Ne2 $4 (11.
Bxe4 $142 Rxe4+ 12. Ne2 $19) 11... Nxc3 12. Qc2 (12. Qd2 Nxe2 13. Bxe2 Nxd4 14.
Ne3 $19) 12... Nxe2 13. Bxe2 (13. Kf1 Nexd4 14. Qb1 f5 $19) 13... Nxd4 (13...
Nxd4 14. Qd1 Nxe2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "nando"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 d4 3. Nf3 c5 4. bxc5 Nc6 5. d3 b6 $146 (5... e5 6. Nbd2 (6. g3
Bxc5 7. Bg2 f5 8. O-O Nf6 9. Nbd2 e4 10. Nh4 O-O 11. dxe4 fxe4 12. c3 e3 13.
fxe3 dxe3 14. Ndf3 Ne4 15. Qxd8 Rxd8 16. Nf5 Bxf5 17. Nd4 Nxd4 18. cxd4 Bb4 19.
Bxe4 Bxe4 20. Rf4 Bg6 {paschalina (1625)-jamumin1/kurnik 2014/0-1}) 6... Bxc5
7. c3 Qb6 8. Rb1 dxc3 9. Bxc3 Bxf2# {mate 0-1 rryy44-andres46/kurnik 2014}) (
5... Qa5+ 6. Nbd2 Qxc5 7. Nb3 Qb4+ 8. Qd2 e5 9. a3 Qxd2+ 10. Nbxd2 Bd6 11. Nc4
Bc7 12. e3 Bg4 13. Be2 Nf6 14. exd4 Bxf3 15. Bxf3 Nxd4 16. Bxd4 exd4 17. Bxb7
Rb8 18. Bc6+ Ke7 19. O-O Ng4 20. h3 {
GuestCZNW-GuestLQCG/freechess.org 2017/1-0 (37)}) (5... e5 $5 $15) 6. cxb6 (6.
c3 dxc3 7. Nxc3 bxc5 $14) 6... Qxb6 7. Qc1 (7. Ba3 Rb8 8. Qc1 e5 9. Bxf8 Kxf8
$11) 7... e5 8. Na3 (8. Nbd2 Be6 $11) 8... Bxa3 (8... Be6 9. Nd2 $11) 9. Bxa3
Nf6 10. Rb1 (10. Nd2 Qa5 $11) 10... Qc7 (10... Qa5+ 11. Nd2 $11) 11. e4 (11. c3
Be6 $11) 11... h6 (11... Qa5+ 12. Nd2 $11) 12. Be2 Rb8 (12... Be6 13. c4 $16)
13. O-O (13. Rxb8 Nxb8 14. Bb2 Bg4 $16) 13... a5 (13... Rxb1 14. Qxb1 Nh5 15.
Bc1 $14) 14. c3 (14. Rxb8 $142 Nxb8 15. c3 dxc3 16. Bb2 $18) 14... Na7 $4 (
14... Rxb1 $142 15. Qxb1 dxc3 $16) 15. Rxb8 $18 Qxb8 16. cxd4 Nb5 (16... exd4
17. Qc5 Qb7 18. Bd1 $18) 17. dxe5 Nd7 18. Bd6 $1 Nxd6 19. exd6 Qxd6 (19... O-O
20. e5 Bb7 $18) 20. Qxc8+ Ke7 21. Qxh8 Qf6 22. d4 Nf8 23. Rc1 a4 24. Rc8 Nd7 (
24... Kd6 25. Qxf8+ Qe7 26. Rd8+ Kc6 27. Qxe7 Kb6 28. Rb8+ Kc6 29. Ne5#) 25.
Qe8+ Kd6 26. e5+ (26. Bb5 Nb8 27. Qe5+ Qxe5 28. dxe5+ Ke6 29. Re8#) 26... Kd5 (
26... Qxe5 27. Nxe5 Nxe5 28. Qxe5+ Kd7 29. Bg4+ f5 30. Bxf5#) 27. Bc4+ (27.
Qxd7+ Ke4 28. Nd2+ Kf4 29. Qg4#) 27... Ke4 28. exf6+ (28. exf6+ Kf5 29. Bd3+
Kg4 30. Qxd7+ Kf4 31. Qf5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "alanwsp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 e6 3. Nf3 cxb4 4. d4 Be7 5. Bc4 $146 (5. Nbd2 d5 6. e5 Nh6 7.
Bd3 f5 8. Nb3 b6 9. Bxh6 gxh6 10. Nfd2 Kd7 11. a3 Rg8 12. O-O Bg5 13. axb4 Bxd2
14. Qxd2 Qg5 15. g3 f4 16. Bxh7 Rg7 17. Bd3 Qg4 18. Be2 f3 19. Bd1 Rf7 {
paolo999123-letotel/gameknot.com 2013/1-0}) (5. Bb2 Nf6 6. Bd3 O-O 7. O-O a5 8.
Nbd2 d6 9. h3 Nbd7 10. e5 dxe5 11. dxe5 Nd5 12. Ne4 h6 13. Ng3 Qc7 14. Rc1 Bc5
{0-1 alexp (2345)-queiroz (2015)/net-chess.com 2010}) (5. Bd3 Qc7 6. O-O Nf6 7.
a3 bxa3 8. Bxa3 Bxa3 9. Nxa3 O-O 10. e5 Nd5 11. Nb5 Qd8 12. Qe2 a6 13. Qe4 f5
14. Qh4 Qxh4 15. Nxh4 Nc6 16. Rfb1 b6 17. Nd6 Nxd4 18. Ra4 Nc6 19. Bc4 Nc3 {
prezident64-doksev/kurnik 2013/0-1}) (5. Bb5 Nf6 6. e5 Nd5 $15) 5... d5 $17 6.
exd5 exd5 7. Bb3 h6 (7... Nf6 8. O-O $17) 8. O-O $15 Nf6 9. a3 O-O 10. axb4
Bxb4 11. c3 Be7 12. Qd3 Be6 13. Ne5 Nbd7 14. Bc2 Qe8 (14... Re8 15. Qg3 Ne4 16.
Bxe4 $15) 15. f3 (15. Re1 Ne4 $15) 15... Bd6 16. Re1 a6 (16... Qe7 17. Ba3 $17)
17. f4 $15 Ne4 18. Rxe4 $2 (18. c4 $5 Ndf6 19. c5 $15) 18... dxe4 (18... Bf5
19. Nd2 Nf6 20. Qe3 $19) 19. Qxe4 $17 Nf6 20. Qd3 (20. Qxb7 Bd5 21. Qb6 Qb5 22.
Qxb5 axb5 23. Rxa8 Rxa8 $17 (23... Bxa8 $6 24. Ba3 Rd8 25. Bd3 $15)) 20... Rc8
(20... b5 21. Nd2 $19) 21. f5 (21. Nd2 Qd8 $19) 21... Bxe5 (21... Bd5 $142 22.
Ba3 Bxe5 23. dxe5 Qxe5 24. Bxf8 Ng4 $19) 22. dxe5 $15 Bc4 23. Qg3 Nh5 24. Qe3
Qc6 25. g4 $2 (25. Bd1 $142 g6 26. f6 $15) 25... Bd5 $4 (25... Nf6 $142 26. Ba4
b5 27. exf6 Rfe8 $19 (27... bxa4 $143 28. Nd2 Rfe8 29. Qf4 Re1+ 30. Kf2 $19))
26. gxh5 $16 Bh1 27. Qg3 Bd5 $4 (27... Kh8 $142 28. Ba4 b5 $14) 28. f6 $18 Qc5+
(28... g5 29. Bxg5 $1 Kh8 30. Bxh6 Qc5+ 31. Kf1 Bc4+ 32. Ke1 Qxe5+ 33. Qxe5 $18
) 29. Be3 Qc4 (29... Qxe3+ 30. Qxe3 Rcd8 $18) 30. Qxg7# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "samyaksamadhi"]
[Black "abhailey"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 O-O 5. e3 d6 6. Be2 e5 7. O-O e4 8. Nd4 c5
9. bxc5 dxc5 10. Nb5 a6 11. N5c3 Nc6 12. f3 $146 (12. a3 Be6 13. f3 exf3 14.
Rxf3 Qc7 15. h3 Ne5 16. Rf4 g5 17. Rf2 Nxc4 18. Bxc4 Bxc4 19. d3 Be6 20. e4
Rad8 21. Qf1 Nd7 22. Nd2 Bd4 23. Kh1 Bxf2 24. Qxf2 f5 25. Qe3 f4 26. Qf3 Ne5 {
brozal-len99/playok.com 2012/0-1 (47)}) 12... exf3 13. Bxf3 Ne5 14. Be2 Nd3 15.
Ba3 Be6 (15... Bf5 16. Rxf5 gxf5 17. Bxd3 Qxd3 18. Bxc5 $17) 16. Bxd3 $11 Qxd3
17. Bxc5 Rfc8 18. Bd4 Nh5 19. Bxg7 Nxg7 20. Nd5 Bxd5 21. Nc3 $4 (21. cxd5 $142
Qxd5 22. Nc3 $14) 21... Bxc4 $19 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "abhailey"]
[Black "polog"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. b5 Nd4 4. e3 Nf5 5. Bxe5 Qe7 6. Bb2 c6 $146 (6... Qb4 7.
Ba3 Qa5 8. Bxf8 Kxf8 9. Bd3 Nd6 10. Nc3 Nf6 11. Nf3 c6 12. Nd4 cxb5 13. Ndxb5
Nxb5 14. Bxb5 a6 15. Bd3 Qg5 16. O-O d6 17. f4 Qh4 18. f5 Ng4 19. h3 Ne5 20.
Rf4 Qf6 21. Ne4 {hen4daleko-jojo3/kurnik 2014/1-0}) (6... Nf6 7. Bd3 Nd6 8. Ne2
g6 9. Bxf6 Qxf6 10. Nbc3 Be7 11. O-O O-O 12. Ng3 c6 13. a4 cxb5 14. axb5 b6 15.
Nd5 Qe6 16. Nxe7+ Qxe7 17. Qf3 Kg7 18. Qxa8 Bb7 19. Qxa7 f5 20. Qxb6 h5 21.
Qd4+ {tuulevalja-zbyszekk2962/kurnik 2014/1-0}) 7. Nf3 cxb5 8. Bd3 (8. Bxb5
$143 Qb4 9. Nc3 Qxb2 $15) 8... d6 (8... Qb4 $5 9. Ba3 Qg4 $16) 9. Bxb5+ $18 Bd7
10. Bxd7+ Qxd7 11. O-O (11. e4 Nfe7 $18) 11... Nf6 (11... d5 12. d3 $18) 12. e4
$1 Ne7 (12... Nxe4 13. Re1 {Pinning} (13. Re1 {Decoy})) 13. Bxf6 gxf6 14. d4 f5
15. e5 dxe5 (15... O-O-O 16. c3 $16) 16. Nxe5 Qd5 (16... Qe6 17. Nd2 $18) 17.
c4 Qd8 (17... Qa5 18. Qb3 Bg7 19. Qxb7 Rc8 $18) 18. Qa4+ Nc6 19. Nxc6 bxc6 20.
Qxc6+ Ke7 (20... Qd7 21. Re1+ Be7 22. Qxa8+ Qd8 23. Qxa7 Kf8 $18) 21. Re1# 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rhometal"]
[Black "rimazu"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "74"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 a6 3. e3 $146 (3. a4 c6 (3... Nc6 4. b5 axb5 5. c3 bxa4 6. Rxa4
Rxa4 7. Qxa4 Bd7 8. Qb5 Nxd4 9. Qxb7 Bc6 10. Qa7 Nb5 11. Qc5 Qd7 12. Na3 e5 13.
Qe3 e4 14. c4 dxc4 15. Nxc4 Bb4+ 16. Bd2 Bxd2+ 17. Nxd2 Nf6 18. g3 {
Hilpert,F (1710)-Benndorf,S (2000)/remoteschach.de 2004/0-1 (39)}) 4. e3 Qb6 5.
Bd2 e6 6. a5 Qd8 7. Be2 Nf6 8. Nf3 Ne4 9. O-O Nxd2 10. Nbxd2 Bxb4 11. Ne5 Bxa5
12. Bh5 g6 13. Be2 Nd7 14. Ndf3 Bc7 15. c4 Nxe5 16. dxe5 O-O 17. c5 b6 {
capacuba (2165)-bigal (2120)/net-chess.com 2008/1-0 (42)}) (3. Nf3 Nc6 (3...
Nf6 4. e3 b5 5. Nc3 Nc6 6. a3 Bb7 7. Bd3 e6 8. O-O Be7 9. e4 dxe4 10. Nxe4 O-O
11. Nxf6+ Bxf6 12. c3 Ne7 13. Bg5 Bxf3 14. Qxf3 Bxg5 15. Bxh7+ Kxh7 16. Qh5+
Bh6 17. g4 g6 18. Qh3 {itsmenow (2040)-dsteel (2130)/net-chess.com 2015/1-0})
4. a3 Bf5 5. Bb2 e6 6. Nbd2 Nf6 7. g3 h6 8. Bg2 Bd6 9. Ne5 O-O 10. c4 a5 11. b5
Nb8 12. O-O Nbd7 13. Nxd7 Qxd7 14. Rc1 b6 15. cxd5 exd5 16. Qb3 a4 17. Qf3 Ne4
{hinchbox (2195)-cyrilrussell (2585)/net-chess.com 2011/0-1 (43)}) 3... e6 (
3... e5 4. a3 Nc6 5. dxe5 Nxe5 6. Bb2 $16) 4. a3 f5 (4... Bd6 5. Nf3 $11) 5. c4
Nf6 6. Nc3 (6. Nf3 Be7 $14) 6... Be7 $11 7. c5 Bd7 (7... O-O 8. Nf3 $11) 8. Nf3
$14 O-O 9. Ng5 (9. Be2 Ne4 10. Bb2 Nxc3 11. Bxc3 Bb5 $14) 9... c6 (9... b6 10.
Be2 $11) 10. Qb3 b5 11. Bd3 (11. a4 Qe8 $14) 11... Nh5 (11... a5 12. a4 Ne4 13.
Ngxe4 (13. Ncxe4 $143 fxe4 14. Nxe4 dxe4 15. Bxe4 axb4 $17) 13... fxe4 14. Be2
axb4 15. Qxb4 $11) 12. h4 (12. Nf3 a5 $14) 12... h6 (12... a5 13. bxa5 Rxa5 14.
Bd2 $11) 13. Nf3 $14 Bc8 (13... a5 14. a4 axb4 15. Qxb4 $14) 14. Ne5 a5 (14...
Bxh4 $2 15. Ng6 $18) 15. Ng6 Rf6 (15... Re8 $14) 16. Ne5 Nd7 $4 (16... Rf8 $142
$11) 17. g4 (17. Nxc6 Qe8 18. Nxe7+ Qxe7 19. Nxd5 Qf7 20. Nxf6+ Ndxf6 21. bxa5
Bb7 $18) 17... Qf8 $2 (17... a4 18. Qd1 Nxe5 19. dxe5 $18) 18. g5 (18. Nxc6
fxg4 19. Nxe7+ Qxe7 20. Nxd5 Qf7 21. Nxf6+ Qxf6 $18) 18... hxg5 (18... Nxe5 19.
dxe5 Rg6 20. Be2 $18) 19. hxg5 (19. Nxd7 Bxd7 20. hxg5 Rg6 21. Rxh5 Rxg5 22.
Rxg5 Bxg5 23. bxa5 Bd8 $18) 19... a4 (19... Nxe5 20. dxe5 Rg6 21. Rxh5 axb4 22.
Qxb4 Bxg5 23. a4 $18) 20. Qd1 (20. gxf6 $6 Nxe5 (20... axb3 $4 21. f7+ (21.
fxe7 $6 Qe8 22. Nxc6 Ndf6 $18) 21... Qxf7 22. Nxf7 $18) 21. Nxa4 Nxd3+ 22. Qxd3
Nxf6 $18) 20... Nxe5 21. gxf6 (21. dxe5 $142 Rg6 22. Qxh5 Rxg5 23. Qh7+ Kf7 $18
) 21... Bxf6 $4 (21... Nxd3+ $142 22. Qxd3 Nxf6 $18) 22. dxe5 Bxe5 23. Qxh5 (
23. Bb2 $142 Nf6 24. Nxa4 Bxb2 25. Nxb2 $18) 23... Bxc3+ $15 24. Bd2 (24. Kd1
Bxa1 25. Kc2 Bb7 $11) 24... Bxa1 $17 25. Be2 (25. Kd1 $142 $17) 25... Ra7 $4 (
25... Bb2 26. e4 Bf6 27. e5 Bxe5 28. Bg5 $18) 26. e4 $4 (26. Qh8+ $142 Kf7 27.
Qxf8+ Kxf8 28. Rh8+ Ke7 29. Rxc8 $16) 26... fxe4 $4 (26... g6 $142 27. Qxg6+
Rg7 $15) 27. Qh7+ $4 (27. Qh8+ $142 Kf7 28. Bh5+ Ke7 29. Bg5+ Bf6 30. Bxf6+
gxf6 31. Qh7+ Kd8 32. Qxa7 $18) 27... Kf7 $19 28. Bh5+ (28. f3 exf3 29. Bxf3
Ke7 $19) 28... Ke7 29. Qg6 Bd4 (29... Kd8 30. f3 exf3 31. Rf1 $19) 30. Bg5+ Kd7
31. Be3 Bb2 32. Bg4 Kc7 (32... Qe8 33. Qh7 $19) 33. Rh7 (33. Bxe6 Bc3+ (33...
Bxa3 $6 34. Bxc8 Bxb4+ 35. Kf1 Qxc8 36. Qxg7+ Kb8 37. Qd4 $19) 34. Kd1 Qf3+ 35.
Kc2 d4 (35... Qxh1 36. Qe8 Qh8 37. Bf4+ Be5 38. Bxe5+ Kb7 39. Bxc8+ Ka8 40.
Qxc6+ Rb7 41. Qxb7#) 36. Qf7+ Qxf7 37. Bxf7 dxe3 38. fxe3 Bf6 $19) 33... Kb8 (
33... Bxa3 $6 34. Bf4+ Kb7 35. Bd6 Bxb4+ 36. Kd1 $15) 34. Bxe6 Bxe6 (34... Bxa3
35. Bxc8 Bxb4+ 36. Kf1 $17) 35. Qxe6 Bxa3 $4 (35... Rc7 $142 $19) 36. Qxc6 $4 (
36. Bf4+ Rc7 37. Qxc6 Bxb4+ 38. Ke2 $18) 36... Bxb4+ $17 37. Ke2 Qf3+ (37...
Qf3+ 38. Kf1 Qd1+ 39. Kg2 Qf3+ 40. Kg1 Qg4+ 41. Kh2 Qc8 42. Bf4+ Rc7 43. Qxb5+
Ka8 44. Bxc7 Qxc7+ 45. Kg2 Qc8 46. Qxa4+ Kb8 47. Qxb4+ Qb7 $18) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rhometal"]
[Black "tjong"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. c3 Nf6 3. Qc2 (3. d3 d5 4. f3 Be7 5. a3 d4 6. c4 O-O 7. e4 a5 8. b5
Nbd7 9. g3 a4 10. Ne2 Nc5 11. Bb2 c6 12. bxc6 bxc6 13. Bg2 Rb8 14. Ra2 Qa5+ 15.
Qd2 Nxd3+ 16. Kf1 Qxd2 17. Nxd2 Rxb2 {
arok-jaskier (2140)/chesshere.com 2007/0-1}) 3... d5 4. e3 Nc6 $146 (4... Bd6
5. Bb5+ c6 6. Ba4 O-O 7. h3 a5 8. a3 b5 9. Bb3 axb4 10. cxb4 Bxb4 11. Bb2 Bd6
12. Ne2 Bb7 13. g4 Nbd7 14. d4 c5 15. dxe5 Nxe5 16. Nbc3 b4 17. Nb5 Nf3+ 18.
Kd1 c4 19. Nxd6 {giraira-wwgia/gameknot.com 2017/0-1}) (4... Bd6 5. d3 $17) 5.
Be2 Be7 (5... Bd6 6. d3 $15) 6. a4 (6. b5 Nb8 $15) 6... e4 7. Bb2 O-O 8. d3
exd3 9. Bxd3 h6 (9... Ne5 10. Nf3 Nxf3+ 11. gxf3 $15) 10. Nd2 (10. Nf3 Bd6 $11)
10... Ne5 $15 11. Be2 b6 (11... a5 12. b5 $15) 12. h3 (12. Ngf3 Nxf3+ 13. Nxf3
a5 $11) 12... Bb7 (12... c5 13. Rd1 $15) 13. f4 (13. Ngf3 $5 Nxf3+ 14. Nxf3 $11
) 13... Ned7 $17 14. Bf3 (14. Ngf3 Re8 $17) 14... Rb8 (14... a5 15. bxa5 Rxa5
16. Ne2 $17) 15. Ne2 $15 c5 (15... Bd6 16. Nd4 $15) 16. Ba3 (16. b5 Re8 17. c4
Ra8 $11) 16... cxb4 (16... Bd6 17. Ng3 $17) 17. Bxb4 (17. cxb4 $5 Re8 18. Qb2
$15) 17... a5 18. Bxe7 Qxe7 19. Nd4 (19. Nf1 $142 $5 $17) 19... Qxe3+ $19 20.
Kd1 Qe8 (20... Qxf4 $142 $5 21. Rb1 Rbe8 $19) 21. Re1 $17 Qc8 22. Be2 (22. Rb1
Qc7 $17) 22... Nc5 23. g4 (23. Bb5 Nce4 24. Re3 Qc7 $17) 23... Re8 (23... Nce4
24. Nxe4 Nxe4 25. Rc1 $19) 24. Bb5 Rxe1+ 25. Kxe1 Qc7 26. Qf5 Qe7+ 27. Ne2 Na6
(27... Nfe4 28. Nxe4 dxe4 29. g5 $19) 28. Kf2 (28. Qe5 Qd8 $15) 28... Qc5+ (
28... Rd8 $142 $17) 29. Kg3 $4 (29. Ke1 $142 $17) 29... Qe3+ $19 30. Nf3 (30.
Kg2 d4+ 31. Kf1 Qxh3+ 32. Ke1 Qh4+ 33. Kd1 Qh1+ 34. Kc2 Qxa1 35. Nxd4 $19)
30... Ne4+ 31. Kh4 Qxf3 (31... Qf2+ $142 32. Kh5 Qxf3 $19) 32. Ng3 Nxg3 (32...
Qxg3+ 33. Kh5 Qxh3#) 33. Qd3 g5+ $1 34. fxg5 hxg5+ 35. Kxg5 Ne4+ 36. Kh4 Qxd3 (
36... Qf6+ 37. g5 Qxg5#) 37. Bxd3 $19 Nac5 38. Bb5 (38. Bxe4 dxe4 39. g5 e3 $19
) 38... Kg7 39. Kh5 (39. g5 Rh8+ 40. Kg4 Nxc3 41. Kf5 $19) 39... Rh8# 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "tomy"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nd7 3. d4 e6 4. Nf3 Ngf6 5. a3 Be7 6. e3 O-O 7. Nbd2 b6 8. Be2
$146 (8. c4 c5 9. b5 a6 10. bxa6 Bxa6 11. Bd3 dxc4 12. Nxc4 cxd4 13. exd4 Bb7
14. O-O Nd5 15. g3 N7f6 16. Qe2 Rc8 17. Rac1 Ra8 18. Ra1 Qd7 19. Nfe5 Qa4 20.
Bc2 Qb5 21. a4 Qe8 22. a5 bxa5 {
ferminkatcho (1635)-janos74 (1795)/kurnik 2014/1-0 (65)}) (8. Bd3 c5 9. bxc5
bxc5 10. c4 Rb8 11. Qc2 Ba6 12. O-O h6 13. Rfb1 dxc4 14. Nxc4 Bxc4 15. Qxc4 Nb6
16. Qc2 Rc8 17. Qe2 c4 18. Bc2 c3 19. Bc1 Kh8 20. Rb3 Bd6 21. a4 Nbd5 22. Qe1
Qe7 {Poschmann,H-Girod,G/Wch Seniors 2003/1/2-1/2 (40)}) 8... Bb7 9. O-O c5 10.
dxc5 bxc5 11. c3 (11. Rb1 cxb4 12. axb4 Qc7 $11) 11... c4 $15 12. a4 a5 13. Ba3
axb4 14. cxb4 Ne8 (14... Qc7 15. Qc2 $15) 15. Nd4 Bf6 (15... e5 16. Nf5 $11)
16. Rb1 (16. b5 $5 $14) 16... Bxd4 17. exd4 Nd6 18. b5 (18. Re1 Qb6 $11) 18...
Nf6 (18... Nb6 19. Rb4 $15) 19. Bc5 Re8 20. f3 (20. Qc2 $142 $5 $11) 20... Nf5
$15 21. Qc2 $2 (21. Kf2 Qc7 22. Re1 Qxh2 $19) 21... Nd7 (21... Ne3 22. Qa2 Nxf1
23. Bxf1 $19) 22. Qc3 (22. Rf2 Qc7 23. f4 Nxc5 24. dxc5 Qxc5 $19) 22... Qc8 (
22... Qf6 23. Rfc1 e5 24. dxe5 Rxe5 25. Bxc4 Nxc5 26. f4 $19) 23. Ba3 Rxa4 24.
Rb4 (24. Bd1 $5 Ra8 25. Bb4 $17) 24... Rxb4 (24... Nxd4 25. Qxd4 Rxa3 26. f4
$19) 25. Bxb4 Nb6 (25... Qd8 26. f4 $19) 26. Ra1 (26. Bc5 Na4 27. Qb4 Nxc5 28.
dxc5 Qc7 $19) 26... Qb8 (26... e5 27. dxe5 d4 28. Qc1 $19) 27. Bc5 (27. Ba5 e5
28. dxe5 Rxe5 29. Bxb6 Rxe2 $19) 27... Qc7 28. Qa5 (28. Kh1 $142 $17) 28... Na8
$4 (28... Ra8 29. Qc3 $19) 29. b6 (29. g4 e5 30. gxf5 exd4 31. Qxc7 Nxc7 32.
Nxc4 Nxb5 $16) 29... Qc6 (29... Qf4 $5 30. Qc3 e5 31. dxe5 Qxe5 32. Qxe5 Rxe5
$11) 30. Bd1 $15 Qc8 31. Ba4 Bc6 (31... Rd8 32. Ra2 $15) 32. Kf2 $4 (32. Rb1 $5
Nxb6 33. Bxc6 Qxc6 34. Rxb6 $16) 32... e5 (32... Bxa4 $142 $5 33. Qxa4 Qb8 $15)
33. Bxc6 (33. Rb1 c3 34. Bxc6 Qxc6 $14) 33... Qxc6 $11 34. dxe5 g6 (34... c3
35. Qxc3 Nxb6 36. Ra6 $11) 35. f4 (35. Rb1 Rb8 $16 (35... Rxe5 $4 36. b7 Re8
37. b8=Q $18 (37. bxa8=R $6 Rxa8 38. Rb6 Rxa5 39. Rxc6 Ra2 $14))) 35... Rc8 36.
g4 Nh6 37. h3 (37. Qb4 Nxg4+ 38. Kg1 Rb8 $16 (38... Qxc5+ $4 39. Qxc5 Rxc5 40.
b7 $18)) 37... Rb8 (37... c3 38. Nb3 f5 39. gxf5 Nxf5 $18) 38. Bd6 $18 Rd8 $2 (
38... Rc8 39. Rb1 Qb7 $18) 39. b7 $1 (39. b7 Nb6 40. b8=Q Rxb8 41. Bxb8 $18)
1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "redketchuplover"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "70"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 b6 3. e4 (3. c4 c5 4. Qb3 h6 5. Bb2 Nc6 6. e3 Bb7 7. b5 Na5 8.
Qc2 Qg5 9. e4 Nf6 10. d3 Nh5 11. Nf3 Qd8 12. Bxe5 f6 13. Bc3 Be7 14. Bxa5 bxa5
15. Nc3 Nf4 16. Nd5 Nxd5 17. exd5 O-O {
tightfist (2235)-kecker (2240)/net-chess.com 2013/1-0 (50)}) 3... Bb7 (3... Nc6
4. Nf3 Nf6 5. Nc3 Bb7 6. Be2 {1-0 MorphiusDragon-leplouck/ChessWorld.net 2017})
4. d3 $146 (4. Nc3 Nf6 5. Bd3 d5 6. exd5 Nxd5 7. Nge2 Nxc3 8. Nxc3 Bd6 9. O-O
Qg5 10. Ne4 Qe7 11. Bb2 Nd7 12. Qg4 g6 13. Rae1 O-O-O 14. Nxd6+ cxd6 15. Re4 f5
16. Rc4+ Kb8 17. Qh4 Qxh4 18. Rxh4 h5 {
Lausten-chestnut_1/ChessWorld.net 2009/0-1}) (4. Qf3 Qf6 5. Nc3 Qxf3 6. Nxf3 d6
7. Nb5 Kd7 8. Bc4 a6 9. Nc3 f6 10. d3 Nc6 11. Bd5 Nge7 12. Bc4 Nd8 13. O-O Ne6
{whaigh (1950)-eweram (1800)/net-chess.com 2005}) 4... c5 5. Bb2 (5. Nf3 cxb4
6. Nxe5 bxa3 $11) 5... d6 (5... cxb4 6. Bxe5 Nc6 7. Bb2 $11) 6. c3 (6. bxc5
bxc5 7. Nd2 Nc6 $11) 6... Nd7 7. Nf3 Ngf6 8. g3 (8. Qe2 Be7 $11) 8... a5 9. Bg2
axb4 10. axb4 Rxa1 11. Bxa1 Qa8 12. Nbd2 cxb4 13. cxb4 Be7 14. O-O O-O 15. Nb3
(15. Qb1 b5 $11) 15... Rc8 (15... Qa4 16. Nh4 $17) 16. Re1 (16. Qd2 Qa3 17. Rb1
Qa4 $15) 16... Qa4 $17 17. Nbd2 Qxb4 18. Qb3 (18. d4 $5 $17) 18... Qxb3 $19 19.
Nxb3 Nc5 (19... Rc2 20. Rc1 Rxc1+ 21. Nxc1 $19) 20. Nc1 (20. Nxc5 Rxc5 (20...
dxc5 $6 21. Rb1 $11) (20... bxc5 $6 21. Rb1 Bc6 22. Nd2 $17) 21. d4 Rc7 $17)
20... b5 21. Nh4 g6 22. h3 h5 23. Bf3 (23. Bb2 Ne6 $19) 23... b4 24. Bb2 (24.
Bg2 Ra8 25. Bb2 Na4 $19) 24... Ba6 (24... Nfd7 $5 25. Kf1 $19) 25. d4 Nd3 (
25... Na4 $142 $5 26. dxe5 Nxb2 27. exf6 Bxf6 $19) 26. Nxd3 $17 Bxd3 27. dxe5
dxe5 28. Bxe5 Nd7 29. Ba1 Bxh4 30. gxh4 f6 (30... b3 $5 31. Rd1 Nc5 $19) 31.
Rd1 Bb5 32. Bb2 (32. Rb1 Ba6 $17) 32... Rc2 33. Ba1 b3 34. Bd4 b2 35. Rb1 (35.
Kg2 Rd2 $3 36. Bxb2 Rxb2 37. Kg3 $19) 35... Rc1+ (35... Rc1+ 36. Kg2 Rxb1 37.
Bxb2 Rxb2 $19) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "rimazu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "101"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 b5 2. e4 e5 3. a3 d5 (3... a6 4. Nc3 (4. Bb2 c6 5. Nf3 d6 6. d4 Nd7 7.
dxe5 Be7 8. exd6 Bf8 9. e5 Bb7 10. Nbd2 h5 11. c4 Rh6 12. c5 Re6 13. Ne4 Rg6
14. h4 Rg4 15. Qd3 Nh6 16. Nfg5 Nxe5 17. Bxe5 Qd7 18. f3 f6 {
bluewolf-lopesqwf/net-chess.com 2018/1-0}) 4... Nc6 5. Nf3 Nf6 6. d3 Bb7 7. h3
a5 8. bxa5 Rxa5 9. Bb2 Qa8 10. Be2 b4 11. Na2 b3 12. cxb3 Bxa3 13. Bxa3 Rxa3
14. Qc2 Nb4 15. Qb2 Rxa2 16. Rxa2 Qxa2 17. Qxa2 Nxa2 18. Nxe5 {
pillsbury (2085)-baumel (2360)/net-chess.com 2012/0-1 (43)}) (3... Nf6 4. d3 h6
5. Bb2 d6 6. h3 g5 7. Nf3 Nc6 8. Be2 a5 9. O-O axb4 10. axb4 Rxa1 11. Bxa1 g4
12. hxg4 Bxg4 13. Nh2 Bxe2 14. Qxe2 Nxb4 15. c3 Nc6 16. f4 exf4 17. Rxf4 Ne5
18. Qf1 {pillsbury-valerypavlovich/net-chess.com 2017/1-0 (40)}) 4. exd5 Qxd5
5. Nc3 Qd8 $146 (5... Qc6 6. Bxb5 Qxb5 7. Nxb5 Kd7 8. d4 e4 9. Qg4+ Kc6 10.
Qxe4+ Kb6 11. c4 c6 12. Qe8 cxb5 13. Qxf8 bxc4 14. Qxc8 h5 15. Qc5+ Kb7 16.
Qd5+ Nc6 17. Qb5+ {1-0 pillsbury (2285)-gillis (1935)/net-chess.com 2016}) 6.
Bxb5+ Bd7 7. Bxd7+ Qxd7 (7... Nxd7 8. Nf3 $16) 8. Bb2 Nf6 9. d3 (9. Qe2 Bd6 $16
) 9... Nc6 10. h3 (10. Ne4 Nxe4 11. dxe4 a5 12. Qxd7+ Kxd7 13. O-O-O+ Ke6 $16)
10... Nd4 11. Nge2 Nc6 (11... c5 12. Ne4 Nxe4 13. dxe4 cxb4 14. Nxd4 bxa3 15.
Bc3 exd4 16. Bxd4 $14) 12. Ng3 (12. O-O Bd6 $16) 12... Nd4 (12... a5 13. bxa5
Bd6 14. Nge4 Nxe4 15. dxe4 Rxa5 16. O-O $16) 13. Nce4 (13. O-O Bd6 $16) 13...
Nxe4 14. Nxe4 Qc6 (14... Bd6 15. O-O $16) 15. Bxd4 exd4 16. O-O Be7 17. Re1 Bh4
$2 (17... O-O 18. c4 $16) 18. Nf6+ (18. Qg4 $142 Be7 19. Qxg7 $18) 18... Kf8
19. Ng4 h5 (19... Re8 20. Rxe8+ Kxe8 21. Qe1+ Kd8 22. Qe5 $18) 20. Nh2 (20. Ne5
Qd5 $18) 20... Qf6 (20... Re8 $18) 21. Nf3 g5 $2 (21... Bg5 22. Re4 $18) 22.
Nxh4 (22. g3 $142 $18) 22... gxh4 23. Qe2 Kg7 24. Qd2 Qc6 (24... Qh6 $142 25.
Qd1 Qf6 $18) 25. Qg5+ Kf8 26. Rac1 Rg8 27. Qc5+ (27. Qe7+ $142 Kg7 28. Qxh4 $18
) 27... Qxc5 28. bxc5 Rd8 (28... Rg5 29. c3 Rd8 30. cxd4 Rxd4 31. Rc3 $18) 29.
Re4 (29. Re5 Kg7 $18) 29... Rd5 (29... Rg5 30. c4 $16) 30. Rce1 (30. Rxh4 Rg6
$18) 30... Rxc5 (30... Rg6 31. Re5 Rg5 32. Re8+ Kg7 33. R1e4 Rxc5 34. Rxd4 Rxc2
35. Rc4 Rxc4 36. dxc4 $14) 31. Rxd4 $18 Rxc2 32. Rxh4 (32. Rd7 Rg6 33. Ree7 Rf6
34. Rxc7 Ra2 $16) 32... Rg5 $16 33. a4 (33. Rc4 $5 Rxc4 34. dxc4 $16) 33... Rf5
$14 34. f3 Rd2 35. Re3 (35. Rc4 Rg5 36. g4 hxg4 37. fxg4 Rxd3 38. Rxc7 Rxh3 $11
) 35... Ra2 (35... Rg5 36. g4 Rc5 37. Re1 $11) 36. Ree4 (36. Rc4 c5 $16) 36...
Ra3 (36... Rg5 37. g4 Rc5 38. Rc4 $11) 37. Kf2 (37. Rc4 Rxd3 38. Rxc7 Rd1+ 39.
Kf2 Rd2+ 40. Kg3 Rg5+ 41. Kf4 Rgxg2 42. Rxh5 Rd4+ 43. Ke3 Rxa4 $16) 37... Ra2+
(37... Rxd3 38. Rd4 Ra3 39. Rd2 $11) 38. Kg1 (38. Re2 $142 $5 Ra3 39. Rc4 $16)
38... Rg5 {Attacks the backward pawn on g2} (38... Ra3 39. Rc4 Rxd3 40. Rxc7
$16) 39. g4 $14 Ra3 (39... Rd5 40. Re3 $11) 40. Rd4 (40. Rc4 Rxd3 41. f4 Ra5
42. Rxh5 Rxh5 43. gxh5 Rd7 $16) 40... c5 $14 41. Rc4 Rxd3 (41... hxg4 42. Rhxg4
Rd5 43. d4 cxd4 44. Rgxd4 Rxd4 45. Rxd4 Rxf3 46. Kg2 $11) 42. Kf2 (42. f4 Rgd5
43. Rxh5 Rxh5 44. gxh5 Rd5 $11) 42... Kg7 (42... hxg4 43. hxg4 Re5 44. Rh8+ Kg7
45. Rc8 $14) 43. Rxh5 (43. Ke2 $142 Rd6 44. Ke3 $14) 43... Rg6 $4 (43... Rxh5
$142 44. gxh5 Rd5 $11) 44. Rcxc5 $18 Re6 (44... a6 45. h4 $18) 45. Rhg5+ Kf8
46. a5 Ree3 (46... Rf6 47. Rgf5 Rd2+ 48. Ke3 Rxf5 49. Rxf5 $18) 47. Rc8+ Ke7 (
47... Re8 48. Rxe8+ Kxe8 49. Rb5 Rd2+ 50. Kg3 $18) 48. Rf5 Re6 (48... a6 $18)
49. Rc7+ Rd7 50. Rxd7+ Kxd7 51. Rxf7+ (51. Rxf7+ Kc8 52. Rxa7 $18) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "pillsbury"]
[Black "alexp"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "72"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. a3 f5 3. e3 Nf6 4. Bb2 d6 5. h3 Be7 (5... Be6 6. Nf3 Be7 7. d4 e4
8. Nfd2 d5 9. c4 c6 10. cxd5 cxd5 11. Be2 O-O 12. O-O Nbd7 13. Nb3 b6 14. Bb5
a6 15. Bxd7 Qxd7 16. N1d2 g5 17. Rc1 f4 18. exf4 gxf4 19. f3 e3 20. Nb1 {
Chessflower-Doda (2070)/Freundschaftspartie, 5m + 0s 2007/0-1 (40)}) 6. Nc3 (6.
Be2 O-O 7. d3 Be6 8. Nd2 Nbd7 9. Bf3 Rb8 10. Be2 c5 11. bxc5 Nxc5 12. Ngf3 Rc8
13. Nb3 Na4 14. Rb1 Nxb2 15. Rxb2 Nd7 16. O-O d5 17. Nfd2 Bf6 18. Rb1 Qe8 19.
Bh5 g6 20. Bf3 Bd8 {wojtekkk-3dprinter/kurnik 2014/0-1 (33)}) 6... O-O 7. Bc4+
$146 (7. Nf3 c6 8. Bc4+ d5 9. Bb3 e4 10. Nd4 Bd6 11. O-O f4 12. exf4 Bxf4 13.
Nce2 Bc7 14. f3 Qd6 15. f4 Nh5 16. c4 Nxf4 17. c5 Qg6 18. Nxf4 Bxf4 19. Qe2
Bxh3 20. Kh1 Bg4 21. Qf2 Qh5+ {eliton-tarrei/kurnik 2012/0-1}) (7. d4 a5 $11)
7... Kh8 (7... d5 8. Bb3 $15) 8. Nf3 $11 c6 9. O-O e4 10. Nd4 d5 11. Bb3 Na6
12. Na4 Bd7 13. f4 (13. Qe2 Nc7 $11) 13... Qe8 (13... b5 14. Nc3 $15) 14. c4
$11 b5 15. cxb5 cxb5 16. Nc3 Nc7 17. Qe2 {Pawn b5, live or die!} a6 (17... a5
18. bxa5 Rxa5 19. Rfc1 $11) 18. Rac1 (18. Rfc1 $142 $11) 18... Ne6 (18... a5
19. Na2 Na6 20. bxa5 $11) 19. Bxd5 (19. Nxd5 Qf7 20. Nc6 Bxc6 21. Nxe7 $16 (21.
Rxc6 $6 Nxd5 22. Bxd5 Nxf4 23. Bxf7 Nxe2+ 24. Kf2 Ng3 25. Kxg3 Rxf7 $11)) 19...
Nxd4 $14 20. exd4 Rb8 (20... Rc8 21. Bb3 $14) 21. Bb3 (21. d3 Nxd5 22. Nxd5 Bh4
$16) 21... Bd6 $14 22. d5 (22. Qe3 Qg6 $14) 22... Qg6 23. Nd1 (23. Qe3 $5 $14)
23... Nh5 24. Rf2 $4 (24. Qe3 $142 $11) 24... Nxf4 $19 25. Rxf4 Bxf4 26. Ne3
Qg3 27. Qf2 Qh2+ 28. Kf1 Rbc8 29. Ke2 (29. Rxc8 Rxc8 30. Qg1 Qxg1+ 31. Kxg1 Bd6
$19) 29... Rxc1 30. Bxc1 Bg3 {Black prepares the advance f4} 31. Qf1 (31. Nf1
Bxf2 32. Nxh2 Bg1 $19) 31... f4 (31... Bd6 $142 32. Kd1 f4 $19) 32. Ng4 (32.
Kd1 $19) 32... f3+ 33. Ke3 Bxg4 34. Kxe4 Bf5+ 35. Kd4 (35. Ke3 Re8+ 36. Kd4
Be5+ 37. Kc5 Rc8+ 38. Kb6 Bd4+ 39. Kxa6 Qb8 40. Qxf3 Qb6#) 35... Be5+ 36. Kc5 (
36. Ke3 Qf4+ 37. Kf2 fxg2+ 38. Kxg2 Qg3+ 39. Kh1 Qh2#) 36... fxg2 (36... fxg2
37. Kb6 Bd4+ 38. Kc6 Rc8+ 39. Kb7 Qc7+ 40. Kxa6 Qb6#) (36... Rc8+ 37. Kb6 Bd4+
38. Kxa6 Qb8 39. Qxf3 Qb6#) 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "gbsrao"]
[Black "rsilva"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "32"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b4 Bg7 4. Bb2 d6 5. Bg2 O-O 6. d3 c5 (6... e5 7. Nbd2 a5
8. a3 Nh5 9. e4 axb4 10. axb4 Rxa1 11. Qxa1 Na6 12. O-O Nxb4 13. Nc4 Nxc2 14.
Qc1 Nd4 15. Nxd4 exd4 16. Bf3 b5 17. Na5 c5 18. Nc6 Qd7 19. e5 Bb7 20. Na5 Bxf3
21. exd6 {gbsrao (2675)-dboese (2525)/net-chess.com 2009/0-1}) (6... Nbd7 7. e4
e5 8. O-O a5 9. a3 axb4 {gbsrao (2650)-ostefrec (2390)/net-chess.com 2009}) 7.
Nc3 $2 $146 (7. bxc5 dxc5 8. O-O Nc6 9. Nbd2 b6 10. a3 Bb7 11. Re1 Qc7 12. Qc1
Ng4 13. Bxg7 Kxg7 14. Qb2+ Kg8 15. c4 Nce5 16. Rab1 Bxf3 17. Nxf3 Nxf3+ 18.
exf3 Nf6 19. f4 Nh5 20. Bxa8 Rxa8 21. Qe5 Qb7 {
giorgo-polyodon/kurnik 2012/1-0 (37)}) (7. a3 Qc7 (7... Nc6 8. b5 Nb8 9. Nbd2
a6 10. a4 axb5 11. axb5 Rxa1 12. Qxa1 Nbd7 13. c4 b6 14. Qa7 Ne8 15. Bxg7 Kxg7
16. O-O Qc7 17. Ra1 Ne5 18. Nxe5 dxe5 19. Qxc7 Nxc7 20. Ra7 Ne6 21. Rxe7 Nd4
22. e3 {wictorio (1990)-gulases/kurnik 2011/1-0}) 8. Nbd2 Nbd7 9. O-O b6 10.
Re1 Bb7 11. c3 Nd5 12. c4 Bxb2 13. Ra2 Nc3 14. Qc2 Nxa2 15. Qxb2 Nxb4 16. axb4
cxb4 17. Qb3 a5 18. Qc2 Nc5 19. Nb3 Rfe8 20. Rb1 Bc6 21. Nbd2 e6 {
giorgo-ciampac/kurnik 2013/1-0 (38)}) (7. bxc5 $142 $5 dxc5 8. Nbd2 $11) 7...
cxb4 $17 8. Ne4 (8. Nb1 d5 $17) 8... Nxe4 $19 9. Bxg7 Nxf2 10. Kxf2 Kxg7 11. e4
(11. a3 bxa3 12. Rxa3 Nc6 $19) 11... Nc6 12. Qe2 Bg4 13. h3 (13. Qe3 e5 $19)
13... Be6 (13... Bxf3 14. Bxf3 f5 15. Ke1 $19) 14. Raf1 (14. d4 d5 $19) 14...
Bxa2 15. Ra1 Be6 16. Rhb1 a5 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "mrcsharp"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. a3 d5 4. d4 Bd6 5. dxe5 Bxe5 6. Bxe5 fxe5 7. e3 $146 (7.
e4 Nf6 (7... c6 8. Qh5+ Kf8 9. Qxe5 Nf6 10. Nc3 Nbd7 11. Qd6+ Kf7 12. exd5 Re8+
13. Nge2 cxd5 14. Nxd5 a5 15. Nc7 Re6 16. Qxe6+ {
1-0 market (2265)-leavertarern (1930)/GameColony.com 2002}) 8. exd5 Qxd5 9. Nc3
Qe6 10. Nf3 O-O (10... e4 11. Ng5 Qe5 12. Qd8+ Kxd8 13. Nf7+ Ke7 14. Nxe5 Rd8
15. Rd1 Rxd1+ 16. Kxd1 Nbd7 17. Nc4 {Karna,E-Raynolds,P/IECG 1999}) 11. Be2 Nc6
12. Ng5 Qe7 13. Bc4+ Kh8 14. Qd3 e4 15. Ngxe4 Ne5 16. Qe2 Nxe4 17. Nxe4 Bg4 18.
Qf1 Nf3+ 19. gxf3 Bxf3 20. Bd3 Rad8 21. Rg1 Qe5 {
Doornbos,E-Moman,A/IECG 1999/1/2-1/2 (44)}) (7. Nc3 c6 8. Na4 Qf6 9. Nf3 b5 10.
Nc5 e4 11. Nd4 Ne7 12. e3 O-O 13. Be2 Qxf2+ 14. Kd2 Qxg2 15. Nde6 Bxe6 16. Nxe6
Rc8 17. Rg1 Qxh2 18. Rxg7+ Kh8 19. Rxe7 Na6 20. Ng5 Rc7 21. Nf7+ Kg8 {
jackw171-popescuion2/kurnik 2014/1-0}) (7. e4 $142 Nf6 8. exd5 Qxd5 9. Qxd5
Nxd5 10. Bd3 $11) 7... Qf6 (7... Nf6 $142 $5 $11) 8. Qxd5 $16 c6 9. Qf3 Bf5 10.
e4 Be6 11. Nd2 Qxf3 (11... Ne7 12. Qxf6 gxf6 13. Bc4 $16) 12. Ngxf3 (12. gxf3
$6 a5 13. bxa5 Rxa5 $16) 12... Nd7 13. Nc4 (13. Bc4 $142 Ke7 14. Rd1 $16) 13...
b5 $2 (13... Bxc4 $142 14. Bxc4 Ngf6 $16) 14. Ncxe5 $18 Nxe5 15. Nxe5 Rd8 (
15... Ne7 $18) 16. Nxc6 Rd6 (16... Ra8 17. Bxb5 a6 18. Bd3 $18) 17. Bxb5 (17.
Nxa7 Rd4 18. Bxb5+ Kf7 $18) 17... Kf7 (17... a6 18. e5 $18) 18. Ne5+ (18. Nxa7
$5 Ne7 19. Be2 Rhd8 $18) 18... Kf6 19. Nd3 (19. f4 $142 $18) 19... Ne7 (19...
Rb6 20. Ba4 Nh6 $18) 20. e5+ Kf7 21. exd6 Nd5 (21... Nf5 22. d7 Nd6 23. Bc6 $18
) 22. Ne5+ (22. c4 $5 Nc3 23. Bc6 Rd8 $18) 22... Kf6 23. Nd7+ (23. Nc6 $142 Nc3
24. Bd3 Bd5 25. Nxa7 Rd8 $18) 23... Bxd7 24. Bxd7 Rd8 25. Bc6 (25. Bh3 $5 Nf4
26. O-O-O Ne2+ 27. Kb2 Nf4 $18) 25... Rxd6 26. Bxd5 Rxd5 27. Rd1 (27. c4 Re5+
28. Kd2 Rf5 $18) 27... Rxd1+ (27... Re5+ 28. Kd2 $18) 28. Kxd1 Ke7 (28... a6
29. Re1 g5 30. c4 $18) 29. Re1+ Kf7 (29... Kd6 30. Re8 $18) 30. Re5 (30. c4
$142 Kf6 31. c5 Kf5 $18) 30... Kf6 31. f4 (31. Ra5 g6 $18) 31... a6 (31... h6
32. Ra5 g6 33. Rxa7 $18) 32. c4 Kf7 33. c5 Kf6 34. c6 (34. c6 g6 35. c7 g5 36.
c8=Q gxf4 37. Qf5+ Kg7 38. Re7+ Kh6 39. Rxh7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "mgoodrich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "57"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. f4 exf4 4. Nf3 Nf6 5. d3 (5. Nc3 Be7 6. d3 O-O 7. Qd2 Bg4
8. Qxf4 Bxf3 9. exf3 h6 10. Be2 Nh7 11. O-O Bg5 12. Qg3 Be3+ 13. Kh1 Bd4 14.
Qf4 Be5 15. Qc4 Qf6 16. Rab1 c6 17. Ne4 Qe7 18. Bxe5 Qxe5 19. Ng3 Nd7 {
rvac066-markoni72/kurnik 2014/0-1 (38)}) 5... Be6 $146 (5... Be7 6. Nbd2 O-O 7.
c4 Nh5 8. Qb3 Bh4+ 9. g3 fxg3 10. hxg3 Bxg3+ 11. Kd1 Nf6 12. Ng5 h6 13. Nge4
Nxe4 14. dxe4 Be5 15. Rg1 Qf6 16. Bxe5 Qxe5 17. Rc1 Nc6 18. Nf3 Qxe4 19. Qc3 f6
20. b5 {dtpwaldi-czmir (1615)/kurnik 2011/0-1 (45)}) (5... Nc6 6. Qd2 Be7 7. b5
Nb8 8. Qxf4 O-O 9. Qg3 h6 10. Nbd2 d5 11. h4 c6 12. bxc6 bxc6 13. e4 dxe4 14.
dxe4 Bb4 15. c3 Bc5 16. Nd4 Qb6 17. Nc4 Qd8 {
1/2-1/2 Van Oosterom,C-Porte,R/NED U12 op Hengelo 1999}) (5... Nd5 6. Qd2 $19)
6. c4 Nc6 (6... d5 7. c5 $19) 7. b5 $17 Ne5 $1 8. Nbd2 (8. Bxe5 dxe5 {
Combination}) (8. Nxe5 dxe5 {Combination}) 8... h6 (8... Neg4 $5 $19) 9. Nxe5
$17 dxe5 10. Bxe5 Bd6 11. Bc3 O-O 12. Nf3 Ng4 13. Qd2 Ne3 14. h4 (14. g3 Bg4 (
14... Nxf1 $6 15. Kxf1 fxg3 16. hxg3 $15) 15. Ne5 Bh5 $17) 14... Nxf1 (14...
Re8 $5 $19) 15. Kxf1 b6 (15... Re8 16. Qb2 f6 17. h5 $17) 16. e3 (16. h5 a6 $15
) 16... fxe3 17. Qxe3 Qd7 18. Rd1 (18. h5 Rfe8 $17) 18... Bg4 (18... a6 19. a4
$17) 19. Qf2 (19. Qd4 f6 $15) 19... Bh5 (19... a6 20. a4 $17) 20. Qd4 f6 21.
Re1 Bf7 (21... a6 22. a4 $17) 22. g4 (22. Bb4 $1 $11) 22... c6 23. g5 hxg5 (
23... c5 $142 $5 24. Qe4 Rae8 $19) 24. hxg5 $11 c5 $2 (24... Bg6 $142 $11) 25.
Qh4 Bg6 (25... Bh2 26. Rxh2 Bg6 27. gxf6 Qxd3+ 28. Kg1 Bh7 $18) 26. gxf6 Bxd3+
(26... Rxf6 27. Kg1 Qf5 28. Bxf6 $18) 27. Kf2 (27. Kg1 $142 Be2 28. Qh7+ Kf7
29. Qh5+ g6 30. Qd5+ Qe6 31. Ng5+ Ke8 32. Qxe6+ Kd8 33. Qxd6+ Kc8 34. Qxf8+ Kd7
35. Rh7#) 27... g6 (27... Rxf6 28. Bxf6 Kf7 $18) 28. Qh8+ Kf7 29. Qg7# {mate} (
29. Ng5#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "alexp"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "139"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a6 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. a3 e6 5. d3 (5. e3 d5 6. b5 axb5 7. Bxb5 Bd7
8. O-O Bd6 9. d3 O-O 10. Nbd2 h6 11. Re1 Nh7 12. e4 Ne7 13. Bxd7 Qxd7 14. e5
Bc5 15. d4 Bb6 16. c3 Ng6 17. Nf1 f6 18. Ng3 fxe5 19. Nxe5 Nxe5 {
prymus33q (1770)-frinkfer (1845)/kurnik 2013/1-0 (58)}) 5... d5 $146 (5... Be7
6. Nbd2 O-O 7. c4 h6 8. g3 Nh7 9. Bg2 f5 10. e3 Bf6 11. Qc2 Bxb2 12. Qxb2 Ne7
13. d4 b5 14. cxb5 axb5 15. O-O Rb8 16. Rac1 Bb7 17. Qc3 Nd5 18. Qc5 c6 19. e4
fxe4 20. Nxe4 {sagonek-peto23/kurnik 2011/1-0 (50)}) 6. Nbd2 b5 (6... Bd6 7. e4
dxe4 8. dxe4 $11) 7. g3 (7. e4 Be7 $11) 7... h6 (7... a5 8. c4 $11) 8. Bg2 Bd6
(8... Be7 9. c4 $11) 9. O-O e5 (9... Bb7 10. c4 $14) 10. Nb3 (10. c4 $142 $16)
10... d4 $4 (10... O-O $142 $5 $11) 11. e3 (11. Nfxd4 $142 Nxd4 12. Nxd4 exd4
13. Bxa8 $18) 11... dxe3 $14 12. fxe3 Bg4 13. h3 Bh5 (13... Bd7 $142 $5 $14)
14. g4 $18 Bg6 15. Nxe5 $4 (15. Nh4 $142 Kd7 16. Nxg6 fxg6 17. Rc1 $18) 15...
Nxe5 $17 16. Bxa8 Qxa8 17. Qe2 O-O 18. Qg2 Qxg2+ 19. Kxg2 Re8 20. Rae1 Nc6 (
20... Nfd7 21. e4 $15) 21. e4 (21. Bxf6 $142 $5 gxf6 22. Rxf6 $14) 21... Ne5
22. Nd4 c5 23. bxc5 Bxc5 24. Nb3 (24. Nf5 Nfd7 $15) 24... Bb6 (24... Bd6 25.
Nd4 $15) 25. Bc3 Re7 26. Re2 Nfd7 27. Bb4 Re8 28. Bd6 a5 (28... f6 29. Kg3 $15)
29. Bxe5 (29. Rb1 Nc6 $15) 29... Nxe5 30. Nd2 f6 (30... Rc8 $5 31. Nf3 Nxf3 32.
Kxf3 Bd4 $17) 31. Rb1 $11 b4 32. axb4 a4 33. Ra1 Ra8 34. Nc4 (34. Ra3 $142 $14)
34... Bd4 35. Nxe5 fxe5 (35... Bxe5 $6 36. Ree1 Bc3 37. Rf1 $17) 36. c3 $2 (36.
Ra3 $142 Bb2 37. Ra2 $19) 36... Bb6 $4 (36... Bxc3 $142 37. Rc1 Bxb4 $19) 37.
Rea2 (37. Ra3 Be8 $16) 37... Be8 (37... Rd8 $5 38. Re2 Rxd3 39. Rxa4 Be3 $15)
38. Kf3 g5 39. Ke2 Kg7 40. c4 Bd4 41. Rb1 {White plans b5} Kg6 42. b5 Bc5 {
Black prepares a3} 43. Rba1 (43. Kd2 Kf6 $14) 43... a3 $11 44. Rb1 (44. Kf3 Bd7
$11) 44... h5 45. b6 Bc6 46. Kd2 (46. gxh5+ $5 Kxh5 47. Rb3 $15) 46... hxg4 47.
hxg4 Bb7 (47... Bd7 $142 $5 $17) 48. Rb5 $14 Bd4 49. Kc2 (49. c5 Kg7 $11) 49...
Ra6 (49... Bc6 $5 50. Rb3 Bc5 $17) 50. Kb1 (50. c5 Ra8 $16) 50... Kf6 51. Rb3 (
51. Rh2 Bg1 52. Rh6+ Kg7 $11) 51... Ke6 (51... Rxb6 52. Rxb6+ (52. Raxa3 $143
Rxb3+ 53. Rxb3 Bc8 $19) 52... Bxb6 53. Rxa3 $15) 52. Rbxa3 (52. Raxa3 Rxa3 (
52... Rxb6 $4 53. Rxb6+ Bxb6 54. Rb3 $18) 53. Rxa3 Kd6 $11 (53... Bxb6 $4 54.
Rb3 Bd4 55. Rxb7 $18)) 52... Rxa3 (52... Rxb6+ $5 53. Kc2 Kd6 $11) 53. Rxa3 $11
Bxb6 $4 (53... Kd7 $142 $11) 54. Rb3 $18 Bd4 55. Rxb7 Kd6 56. Kc2 Kc6 57. Rb5
Kd6 (57... Kc7 $18) 58. Rd5+ Ke6 (58... Kc6 59. Rxd4 $1 exd4 60. Kb3 $18) 59.
Kb3 (59. Rxd4 $142 exd4 60. Kb3 Kd6 $18) 59... Kf6 (59... Bg1 $18) 60. c5 (60.
Rxd4 $142 exd4 61. c5 Ke5 $18) 60... Ke6 (60... Be3 61. Kc4 $18) 61. Rxd4 $1
exd4 62. Kc4 Ke5 63. c6 Kf4 64. c7 Kxg4 65. c8=Q+ Kf4 66. Kxd4 g4 (66... Kf3
67. Qh3+ Ke2 68. Qg2+ Kd1 69. Qf2 g4 70. Kc3 g3 71. Qd2#) 67. Qf5+ $18 Kg3 68.
Ke3 Kh4 (68... Kh3 69. Kf2 Kh4 70. Qg6 g3+ 71. Kf3 g2 72. Qg4#) 69. Kf4 g3 (
69... Kh3 70. Qxg4+ Kh2 71. Kf3 Kh1 72. Qg2#) 70. Qg4# {mate} (70. Qh7#) 1-0

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "mic"]
[Black "jjrizzo"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 d5 2. g3 e6 3. Bb2 Nf6 4. Bg2 Bxb4 5. a3 (5. Nf3 Nbd7 6. O-O c5 7. d3 d4
8. e3 e5 9. exd4 cxd4 10. Nbd2 Qa5 11. Nc4 Qc5 12. a3 Bc3 13. Bxc3 dxc3 14.
Nfxe5 O-O 15. d4 Qc7 16. Rb1 Rb8 17. Rb3 b5 18. Nxd7 Bxd7 19. Ne5 Be6 {
alexp (2320)-ramesis (2135)/net-chess.com 2013/1-0}) (5. Bxf6 Qxf6 6. c3 Bc5 7.
d4 Bd6 8. Nf3 Bd7 9. O-O g5 10. h3 h5 11. h4 gxh4 12. Nxh4 Nc6 13. e4 dxe4 14.
Bxe4 O-O-O 15. Nd2 Rhg8 16. Kh2 Qg5 17. Ndf3 Qg4 18. Rg1 Qxe4 19. d5 exd5 {
rryy44-bujar001/kurnik 2014/1-0 (44)}) 5... Ba5 $146 (5... Bd6 6. d3 e5 7. Nd2
Be6 8. Ngf3 Nbd7 9. O-O h6 10. Ra2 O-O 11. Qa1 a5 12. c4 dxc4 13. Nxc4 b5 14.
Ncd2 Bxa2 15. Qxa2 Rb8 16. Nxe5 Nxe5 17. f4 Neg4 18. h3 Ne3 19. Rc1 Nxg2 20.
Kxg2 {nimzou (1990)-mpopp (2170)/net-chess.com 2013/0-1 (39)}) (5... Be7 6. e3
c5 7. Ne2 Rg8 8. d3 Nc6 9. Nd2 Bd7 10. c4 dxc4 11. Nxc4 b5 12. Nd2 Rc8 13. O-O
a6 14. Nf3 Qc7 15. Ng5 h6 16. Nf3 Na7 17. Be5 Bd6 18. Bb2 Bc6 19. e4 e5 20. Nh4
{diablo005-tantost/kurnik 2013/1-0 (59)}) 6. c4 c6 7. c5 (7. Nf3 $5 $17) 7...
O-O (7... Nbd7 8. Nf3 $19) 8. Nf3 b6 (8... Nbd7 9. Qc2 $19) 9. cxb6 axb6 10.
Bc3 Bxc3 11. Nxc3 Ba6 (11... d4 12. Na4 $19) 12. O-O c5 (12... d4 13. Nb1 $19)
13. a4 Nc6 14. Nb5 (14. d3 e5 $17) 14... Bxb5 15. axb5 Nb4 16. Ne5 Nd7 $4 (
16... Rxa1 17. Qxa1 Qd6 18. Rc1 $19) 17. Nf3 $4 (17. Rxa8 $142 Qxa8 18. Nxd7
$18) 17... Qf6 $19 18. Rxa8 (18. d4 $5 Rfc8 $19) 18... Rxa8 19. Qb3 Ra1 20. Qc3
(20. d4 Rxf1+ 21. Bxf1 Qe7 $17) 20... Qxc3 (20... Ra5 21. d4 $19) 21. dxc3
Rxf1+ 22. Bxf1 (22. Kxf1 Nc2 $19) 22... Nc2 (22... Na2 23. c4 dxc4 24. e3 $19)
23. e3 c4 (23... Na3 24. e4 Nf6 25. Nd2 $19) 24. Nd4 (24. e4 Nc5 (24... dxe4 $6
25. Nd2 $17) 25. exd5 exd5 $19) 24... Na3 25. Bh3 Nc5 26. Bg4 (26. Bg2 Na4 27.
e4 dxe4 28. Bxe4 Nxc3 $19) 26... Na4 27. Bf3 Nxc3 0-1

[Event "net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2018.??.??"]
[Round "?"]
[White "rimazu"]
[Black "valerypavlovich"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "129"]
[EventDate "2018.??.??"]

1. b4 a6 2. Bb2 Nc6 3. a3 b5 4. e4 e5 (4... a5 5. bxa5 Nxa5 6. Nf3 Nc4 7. Bd4
Nf6 8. Nc3 e6 9. Nxb5 Nd6 10. e5 Nxb5 11. Bxb5 Nd5 12. O-O Be7 13. c4 Nb6 14.
a4 Bb7 15. a5 Nc8 16. Qe2 Ba6 17. Qe4 c6 18. Bxc6 Rb8 19. Bb5 {
Janek-yxdjango/internet 2017/1-0}) 5. d4 $146 (5. Nf3 d6 6. Be2 (6. c4 Nf6 7.
cxb5 axb5 8. Bxb5 Bd7 9. Qc2 Na7 10. Bxd7+ Qxd7 11. O-O Be7 12. d4 exd4 13.
Nxd4 Nb5 14. Nf5 O-O 15. Qc1 Nxe4 16. Qh6 gxh6 17. Nxh6# {
mate 1-0 Buettner,F (2445)-Tortoza,C/CiF 2005}) 6... Bb7 7. O-O a5 8. d4 axb4
9. d5 Na7 10. Re1 Nf6 11. axb4 c6 12. dxc6 Nxc6 13. Rxa8 Qxa8 14. Bxb5 Ba6 15.
Ba4 Bc4 16. Nc3 Be7 17. Bxc6+ Qxc6 18. g3 Nd7 19. Kg2 O-O {
pieeater-xorb/ChessWorld.net 2010/0-1 (42)}) (5. c4 Bb7 6. cxb5 axb5 7. Bxb5
Nf6 8. Bxc6 Bxc6 9. f3 d6 10. d4 Ba4 11. Qd2 Nd7 12. Ne2 c6 13. Nbc3 Be7 14.
Nxa4 Rxa4 15. Nc3 Ra8 16. O-O Qb6 17. Ne2 O-O 18. f4 exf4 19. Nxf4 Ne5 {
Rine,A-Brown,D/Colorado (year?) 0/1-0 (55)}) (5. c4 Rb8 $14) 5... d6 (5... exd4
$142 $5 6. Bxd4 d5 7. exd5 Qxd5 8. Qe2+ Be6 $15) 6. d5 $14 Nce7 7. g3 (7. c4
Nf6 $14) 7... h6 (7... Nf6 8. Nd2 $11) 8. Nf3 Ng6 (8... f5 9. exf5 Bxf5 10. c4
$14) 9. Bg2 (9. c4 bxc4 10. Bxc4 Nf6 $14) 9... Bg4 (9... Nf6 10. Nbd2 $11) 10.
O-O f5 11. h3 Bxf3 (11... fxe4 $5 12. hxg4 exf3 13. Bxf3 Nf6 $16) 12. Qxf3 $16
f4 13. gxf4 (13. Nc3 $5 $16) 13... Nxf4 $14 14. Nd2 (14. Bc1 Nxg2 15. Qh5+ Ke7
16. Kxg2 Nf6 $14) 14... g6 15. c4 (15. a4 Qg5 16. Bc1 bxa4 17. Rxa4 Nf6 $14)
15... h5 (15... Qg5 16. Rfd1 $11) 16. a4 bxc4 17. Nxc4 g5 18. a5 (18. Ne3 Rb8
19. Bc3 Nf6 $11) 18... Nf6 $11 19. Rfe1 (19. Rae1 g4 20. hxg4 hxg4 $15) 19...
Qd7 {Black intends g4} (19... g4 20. hxg4 hxg4 $15) 20. Bc3 $4 (20. Nxe5 $142
dxe5 21. Bxe5 $14) 20... g4 $17 21. Qe3 (21. hxg4 hxg4 (21... Qxg4 $6 22. Qxg4
Nxg4 23. f3 $11) (21... Nxg4 $6 22. Bd2 $15) (21... Nxg2 $6 22. Kxg2 Nxg4 23.
Rh1 $11) 22. Qg3 Nh3+ 23. Kf1 Qb5 $19) 21... Nxg2 (21... Bh6 22. Qg3 gxh3 23.
Bxe5 dxe5 24. Nxe5 $19) 22. Kxg2 gxh3+ 23. Qxh3 $4 (23. Kh1 $142 Qg4 24. Rg1
Qxe4+ 25. Qxe4 Nxe4 26. Be1 $19) 23... Qxh3+ (23... Rg8+ $142 24. Qg3 Rxg3+ 25.
fxg3 h4 $19) 24. Kxh3 $14 Ng4 (24... Bh6 25. Rab1 $11) 25. Kg3 (25. Rf1 Rb8 $14
) 25... Kd7 26. f4 (26. f3 $5 Nf6 27. f4 exf4+ 28. Kf3 $11) 26... Rg8 $15 27.
fxe5 $4 (27. Kf3 $142 Nh2+ 28. Kf2 exf4 29. Rh1 $15) 27... Nxe5+ $19 28. Kh3
Nxc4 29. Rf1 (29. Re2 Be7 30. Rc1 Raf8 $19) 29... Be7 30. Rf7 Rae8 (30... Rg4
31. Bf6 Re8 32. Re1 $19) 31. Bf6 (31. Bg7 c6 32. Rd1 cxd5 33. exd5 Ne3 $19)
31... Ne5 (31... Rg4 32. Re1 $19) 32. Rh7 (32. Bxe5 dxe5 33. Rc1 Rg4 $19) 32...
Nd3 33. Rf1 Nxb4 34. Bc3 Nd3 35. Rff7 (35. Rxh5 c5 36. Rh7 Rgf8 $19) 35... Ne5
(35... Rg4 $5 36. Kh2 $19) 36. Rf5 (36. Bxe5 dxe5 37. Rxh5 Rg1 $19) 36... c5 (
36... h4 37. Bxe5 dxe5 38. Rfh5 $19) 37. Rfxh5 (37. Bxe5 dxe5 38. Rxe5 c4 $19)
37... Ng6 (37... Nd3 $142 38. Rf5 $19) 38. e5 (38. Rf7 c4 $19) 38... Nxe5 (
38... Nf4+ $5 39. Kh2 Rg2+ 40. Kh1 $19) 39. Bxe5 dxe5 40. Rxe5 Rh8 (40... Rg1
41. Kh2 Ra1 42. Re6 Rxa5 43. Rb6 Ra2+ 44. Kg3 Ra3+ 45. Kf4 Rf8+ 46. Kg4 Ra4+
47. Kg3 $19) 41. Rxh8 $4 (41. Rexe7+ $142 Kd6 42. Rd7+ Ke5 43. d6 $17) 41...
Rxh8+ $19 42. Kg3 (42. Kg4 Rh4+ 43. Kf3 Ra4 $19) 42... Rb8 (42... Bd6 $142 43.
Kf3 Bxe5 $19) 43. Kf3 Rb5 44. Ke3 Rxa5 45. Kd3 Ra4 46. Rh5 (46. Kc2 a5 $19)
46... a5 47. Kc3 (47. Re5 Rd4+ 48. Kc3 Bh4 $19) 47... Rd4 48. Kb3 Kc7 (48...
Kd6 49. Rh7 $19) 49. Rh3 (49. Rh6 Rxd5 50. Rh7 Kd6 $19) 49... Rxd5 50. Rc3 (50.
Rh7 Kd6 $19) 50... Kb6 51. Ka4 Rd4+ 52. Ka3 c4+ 53. Ka4 Kc5 54. Kxa5 (54. Re3
Rd2 55. Rc3 Bd6 $19) 54... Kd5 (54... Rd6 55. Rb3 Bd8+ 56. Rb6 Rxb6 57. Ka4
Ra6#) 55. Re3 Bd6 56. Kb5 Bc5 (56... Rd2 $5 57. Rc3 $19) 57. Rh3 Bd6 58. Rh5+
$4 (58. Re3 Rd1 59. Rc3 Rb1+ 60. Ka6 $19) 58... Be5 $19 59. Kb4 Re4 60. Rh1 Re3
(60... c3+ 61. Kb3 $19) 61. Rd1+ (61. Ka4 Re2 $19) 61... Bd4 62. Rc1 (62. Ka4
Re7 63. Rh1 Kc5 64. Rh5+ Be5 65. Rxe5+ Rxe5 66. Ka5 Re7 67. Ka6 c3 68. Ka5 Ra7#
{mate}) 62... Rb3+ (62... Bc5+ $142 63. Kb5 Rb3+ 64. Ka5 $19) 63. Ka4 Kc5 64.
Rc2 (64. Rh1 $19) 64... Rb8 65. Ka3 (65. Rxc4+ Kxc4 66. Ka5 Ra8#) 0-1

[Event "OLM"]
[Site "?"]
[Date "2006.??.??"]
[Round "?"]
[White "Liszewski, Krzysztof"]
[Black "Czudowski, Marek"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2006.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. c4 Nc6 6. Bc3 Bb6 7. Nf3 d6 8. e3
Bg4 9. Be2 O-O 10. d4 Qd7 $146 (10... a6 11. Nbd2 Re8 12. O-O Qe7 13. h3 Bh5
14. d5 Ne5 15. Nxe5 Bxe2 16. Qxe2 dxe5 17. Nf3 Nd7 18. Rfd1 f6 19. Bb4 Bc5 20.
Rab1 b6 21. Ne1 a5 22. Bxc5 Nxc5 23. Nd3 Ne4 24. Qb2 Rad8 25. f3 {
kaasparov-barborski/kurnik 2014/1-0 (53)} Ng3 26. Kh2 Nf5 27. e4 Nd4 28. Re1
Qd6 29. Rbc1 g6 30. c5 bxc5 31. Nxc5 Rb8 32. Qc3 Rb5 33. Ne6 Nxe6 34. dxe6 Rxe6
35. Qxc7 Qxc7 36. Rxc7 Rb3 37. Rd1 Re8 38. Rdd7 Rxa3 39. Rxh7 a4 40. Rcg7+ {
kaasparov-barborski/kurnik 2014/1-0 (53)}) (10... Ne4 $5 $11) 11. d5 $14 Ne7
12. Bxf6 gxf6 13. O-O c6 14. Nc3 cxd5 15. cxd5 Rfc8 16. Ne4 Kg7 17. h3 (17. Qb3
Rc7 $16) 17... Bh5 (17... Bf5 18. Bd3 $14) 18. Ng3 (18. Qb3 Bg6 19. Bb5 Qc7 $14
) 18... Bg6 $14 19. Nh4 Rc5 (19... Bc2 20. Qd2 Bg6 21. Bg4 $18) 20. e4 (20.
Nxg6 $6 fxg6 21. Bf3 Rac8 $11) 20... Rc3 21. Bg4 (21. Nxg6 $143 fxg6 22. Bg4
Qb5 $14) 21... Qd8 (21... Qc7 $5 22. Ngf5+ Kh8 $16) 22. Ngf5+ $18 Kf8 (22...
Bxf5 23. Nxf5+ (23. exf5 $6 Rac8 $15) 23... Nxf5 24. Bxf5 $18 (24. exf5 $6 Rac8
$11)) 23. Qd2 (23. Nxg6+ $6 hxg6 24. Nxe7 Qxe7 $14) 23... Bxf5 24. Nxf5 (24.
exf5 $6 Rac8 $14) 24... Nxf5 25. Bxf5 (25. Qxc3 Bd4 26. Qb4 a5 27. Qxb7 Ng3 $18
) 25... Rg3 (25... Qc7 26. Rfc1 Bd4 27. Rab1 $18 (27. Qxd4 $6 Rxc1+ 28. Kh2 Kg7
$11) (27. Bxh7 $6 Kg7 28. Bf5 Qc5 $18)) 26. Bxh7 Kg7 (26... Ke7 27. Kh2 Rg5 28.
Bf5 $18) 27. Qf4 Rg5 28. Bf5 Bd4 29. Rac1 Qb6 30. Rb1 Qc5 (30... Qa6 31. h4 Rh5
32. Rfc1 $18) 31. Rxb7 (31. Qf3 $5 Qc7 32. h4 Rg6 33. Bxg6 fxg6 $18) 31... Qxa3
32. Be6 Rg8 (32... Rf8 $18) 33. Bxf7 (33. Rxf7+ Kg6 34. h4 Be5 35. Rxf6+ Bxf6
36. hxg5 Rf8 37. Bf5+ Kg7 $18) 33... Rxg2+ (33... Rh8 34. Bh5+ Kg8 $18) 34.
Kxg2 Kf8+ (34... Rb8 35. Qg4+ Kh8 36. Rxb8+ Kh7 37. Qg6#) 35. Bxg8 Kxg8 (35...
Ke8 36. Bf7+ Kd8 37. Qf5 Qxh3+ 38. Kxh3 Bxf2 39. Qd7#) 36. Qg4+ (36. Qg4+ Kh8
37. Qg7#) 1-0

[Event "OLM"]
[Site "?"]
[Date "2007.??.??"]
[Round "?"]
[White "Liszewski, Krzysztof"]
[Black "Wasilka, Robert"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2007.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 f6 3. b5 a6 4. a4 a5 (4... axb5 5. axb5 Rxa1 6. Bxa1 c6 7. c4
Qa5 8. Bc3 Bb4 9. e3 c5 10. Qh5+ g6 11. Qxc5 Bxc5 12. Bxa5 b6 13. Bc3 e5 14. d4
exd4 15. exd4 Bd6 16. Bd3 Kf7 17. Nf3 Nh6 18. O-O Bb7 19. d5 {
DEFFM-GuestYSFG/freechess.org 2018/1-0 (40)}) 5. c4 Bb4 $146 (5... b6 6. e3 Bb7
7. Nf3 Ne7 8. Be2 d6 9. O-O Nd7 10. d4 g6 11. Nc3 (11. Nbd2 Bg7 12. Nb3 O-O 13.
Rc1 h6 14. Ba3 f5 15. c5 dxc5 16. dxc5 bxc5 17. Bxc5 Nxc5 18. Nxc5 Bd5 19. Bc4
c6 20. Nxe6 Qd7 21. Nxf8 Rxf8 22. bxc6 Qd6 23. Bxd5+ Nxd5 24. Qb3 Kh7 25. Rcd1
Rd8 {elev-alcor34/kurnik 2013/1-0 (44)}) 11... Bg7 12. Rb1 O-O 13. e4 h6 14.
Nh4 g5 15. Nf3 Ng6 16. d5 e5 17. Re1 Nc5 18. Bd3 Nf4 19. Bc2 Qd7 20. h3 {
elev-alcor34/kurnik 2013/1-0 (59)}) 6. e3 c6 (6... Nh6 7. Bd3 $11) 7. Nh3 (7.
Bd3 g6 $14) 7... Nh6 8. Qh5+ Nf7 9. Bd3 h6 (9... d5 10. O-O $11) 10. Nf4 d5 11.
O-O Bd6 (11... e5 12. Ng6 Rg8 13. Nc3 $14) 12. Re1 (12. Qg6 $142 dxc4 13. Bxc4
Bxf4 14. exf4 $16) 12... Nd7 $4 (12... e5 $142 13. Ng6 Rg8 $14) 13. Nxe6 $18
Qe7 14. Nxg7+ Kd8 15. Nf5 Qf8 16. Nxd6 Nxd6 17. cxd5 (17. bxc6 bxc6 18. cxd5
cxd5 19. Qxd5 Bb7 $18) 17... cxd5 (17... cxb5 18. Bxb5 Nxb5 19. axb5 $18) 18.
Qxd5 Rb8 (18... Ne8 $18) 19. Ba3 Qg7 (19... b6 20. Qxd6 Qxd6 21. Bxd6 $18) 20.
Bxd6 Rg8 (20... Ra8 21. Rc1 Qg8 22. Qe4 $18) 21. g3 (21. Bxb8 $142 Qg5 22. Bf5
Qxg2+ 23. Qxg2 Rxg2+ 24. Kxg2 Nxb8 25. Bxc8 Kxc8 26. Rc1+ Kd7 $18) 21... Ra8
22. Rc1 Nb6 23. Bc7+ Ke7 24. Bxb6 Re8 1-0

[Event "OLM"]
[Site "?"]
[Date "2007.??.??"]
[Round "?"]
[White "Liszewski, Krzysztof"]
[Black "Przymusinski, Kazimierz"]
[Result "0-1"]
[BlackElo "2005"]
[PlyCount "109"]
[EventDate "2007.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 Nh6 5. c4 c6 (5... Bg4 6. Be2 Bxe2 7. Qxe2 a6
8. Nf3 axb5 9. cxd5 Qxd5 10. Nc3 Qc4 11. d3 Qc6 12. Rc1 b4 13. Ne4 Qd7 14. d4
Rxa2 15. dxe5 Be7 16. exf6 gxf6 17. O-O c6 18. Nd4 Qd5 19. Ng3 Qf7 20. Ngf5 {
pcmvr (2225)-huimre (2620)/net-chess.com 2006/1-0 (33)}) 6. a4 (6. cxd5 cxd5 7.
Nf3 Bd6 8. Be2 O-O 9. Qb3 Be6 10. d4 e4 11. Nfd2 b6 12. O-O Nd7 13. Nc3 Qe8 14.
g3 Qf7 15. f4 Ng4 16. Bxg4 Bxg4 17. Kg2 h5 18. h3 Bf5 19. Qd1 h4 20. g4 Bh7 {
olawoj-walet777/kurnik 2014/0-1}) 6... Nf7 7. Be2 $146 (7. Nf3 Bb4 8. Qb3 Ba5
9. Be2 O-O 10. O-O Bg4 11. h3 Bxf3 12. Bxf3 e4 13. Be2 Nd7 14. d4 Nb6 15. Rd1
Kh8 16. Nd2 f5 17. g3 Qf6 18. h4 h6 19. Kg2 Kh7 20. Ba3 Rg8 21. Bb4 Bxb4 {
marvis (1780)-banszegi (1740)/kurnik 2013/1-0 (43)}) (7. Qb3 Be6 8. Nf3 Nd7 9.
d4 Bd6 10. Be2 O-O 11. O-O e4 12. Nfd2 f5 13. Nc3 Nf6 14. cxd5 cxd5 15. Ba3 Rc8
16. Bxd6 Nxd6 17. Rfc1 Qd7 18. g3 Rc7 19. b6 axb6 20. Qxb6 Rfc8 21. Na2 Rxc1+ {
beciab70 (1725)-alexztzu (1680)/kurnik 2013/1-0 (55)}) (7. d4 Be6 8. dxe5 fxe5
9. cxd5 cxd5 $11) 7... Be6 $15 8. cxd5 cxd5 (8... Bxd5 9. Nf3 $15) 9. Nf3 $11
Nd7 10. O-O Bd6 11. Nc3 Rc8 12. d4 e4 13. Nd2 f5 14. f4 exf3 15. Bxf3 Nf6 16.
g3 (16. Rc1 Ng5 $11) 16... O-O 17. Ne2 Ng5 18. Nf4 Nxf3+ 19. Nxf3 Qe7 20. Ng5
Bf7 21. Re1 (21. Qb3 Rc7 $15) 21... h6 (21... Bb4 22. Re2 $17) 22. Nxf7 $15
Qxf7 23. Qd3 (23. Ba3 Bxa3 24. Rxa3 Ne4 $15) 23... Ne4 24. Re2 Rc4 25. Rc2 Rfc8
26. Rac1 g5 27. Ne2 Rxc2 (27... Bb4 28. Kg2 $17) 28. Rxc2 $15 Rxc2 29. Qxc2 Qe6
30. Bc1 Kg7 31. Qb3 h5 32. Nc3 Nf6 (32... h4 33. Qxd5 Qxd5 34. Nxd5 hxg3 35.
hxg3 Bxg3 36. Ba3 $15) 33. Qc2 Ng4 {Exerts pressure on the backward pawn} (
33... Qc8 34. Qb2 $15) 34. Qe2 h4 35. Qf3 Nf6 36. gxh4 gxh4 37. Bd2 Bb4 (37...
Ne4 38. Be1 Nxc3 39. Bxc3 $15) 38. Qg2+ (38. Nb1 Be7 $15) 38... Kf7 $15 39. Nd1
Bd6 40. Be1 Ng4 41. Bxh4 Nxe3 42. Nxe3 Qxe3+ 43. Bf2 (43. Qf2 $5 Qe4 44. Bg3
$15) 43... Qc1+ $17 44. Qf1 Qc2 (44... Bxh2+ $142 $5 45. Kg2 Qxf1+ 46. Kxf1 Ke6
$17) 45. Bg3 $11 Bxg3 46. hxg3 Kg6 47. Qf3 (47. Qf4 Qe4 48. Kf2 a6 $11) 47...
Qe4 $15 48. Qf2 Kh5 (48... a6 $142 49. Kh2 Qe8 $11) 49. Qd2 $4 (49. a5 $142 $11
) 49... Kg4 $19 50. Kh2 Qf3 (50... f4 $142 51. Qf2 f3 $19) 51. Qe1 $11 Qd3 52.
Qe5 (52. Qf2 Kh5 $11) 52... Qc2+ $15 53. Kg1 Qxa4 $4 (53... Qe4 54. Kh2 Kf3 $19
) 54. Qf4+ $16 Kh3 $4 (54... Kh5 $142 55. Qxf5+ Kh6 56. Qxd5 a6 $16) 55. Qh4# {
mate} 0-1

[Event "OLM"]
[Site "?"]
[Date "2007.??.??"]
[Round "?"]
[White "Liszewski, Krzysztof"]
[Black "Zasada, Konrad"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "93"]
[EventDate "2007.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. Nc3 c6 4. a3 e5 5. Nf3 (5. d4 e4 6. f3 e3 7. Qd3 g6 8.
Qxe3+ Be6 9. Ne4 Qe7 10. Nc5 Bh6 11. Qe5 Nf6 12. Nxb7 Qxb7 13. Qxf6 O-O 14. e4
Bg7 15. Qf4 a5 16. exd5 cxd5 17. b5 Rc8 18. Bd3 Bd7 19. a4 Na6 {
bolaf (1965)-eric2800 (1925)/gameknot.com 2017/1-0 (33)}) 5... Nf6 6. e3 Be7 7.
Na4 $146 (7. d3 O-O 8. Be2 a5 9. Na2 Nbd7 10. c4 b6 11. Qc2 Re8 12. O-O Bb7 13.
d4 e4 14. Ne5 Qe6 15. cxd5 cxd5 16. Qc7 Ba6 17. Bxa6 Bd6 18. Qb7 Reb8 19. Qc6
Rxa6 20. Qb5 Raa8 21. Nxd7 Nxd7 {Sitak,J-Mroczek,J/corr Poland 1996/1-0 (50)})
7... Nbd7 8. c4 (8. Nc5 O-O $15) 8... O-O (8... dxc4 $5 9. Nc3 a5 10. bxa5 e4
$15) 9. c5 Qc7 10. Be2 Re8 11. O-O e4 (11... b6 12. d4 exd4 13. Qxd4 bxc5 14.
bxc5 $11) 12. Nd4 $11 Ne5 13. f4 exf3 14. Nxf3 Nfg4 (14... Nxf3+ 15. Bxf3 b5
16. cxb6 axb6 17. Bd4 $11) 15. Nxe5 Nxe5 16. Nc3 Be6 17. d4 Ng6 (17... Nd7 $11)
18. g3 (18. Bd3 $142 $5 $11) 18... Bh3 $15 19. e4 (19. Rf3 $5 $15) 19... Bxf1
$17 20. Qxf1 Bf6 21. e5 Be7 (21... Bg5 22. Qf2 $17) 22. Bg4 (22. Qf5 a5 $17)
22... b6 23. Ne2 (23. Qf2 f6 24. Be6+ Kh8 $17) 23... bxc5 (23... a5 24. Qf5
axb4 25. axb4 Rxa1+ 26. Bxa1 $17) 24. bxc5 $17 Rab8 25. Bc1 Nf8 (25... f6 26.
e6 $17) 26. Nf4 {White prepares the advance e6} (26. e6 Nxe6 27. Bxe6 fxe6 $17)
26... Qd8 (26... Qa5 27. Be3 $17) 27. Qh3 (27. Qa6 $15) 27... Ng6 $4 (27... Qa5
28. Ne2 $19) 28. e6 (28. Nxg6 hxg6 (28... fxg6 $6 29. Bd7 $11) 29. Bf4 Qa5 $17)
28... Nf8 (28... Nh8 $142 $5 $17) 29. exf7+ $15 Kxf7 30. Be6+ $4 (30. Ne6 $142
Qa5 31. Bf4 $11) 30... Nxe6 $19 31. Qxe6+ Kf8 32. Qxc6 Bf6 33. Ne6+ Rxe6 $1 34.
Qxe6 Bxd4+ 35. Be3 $4 (35. Kg2 $142 Bxa1 36. Bf4 Rb2+ 37. Kh3 $19) 35... Bxa1
36. Bf4 (36. c6 Qe7 37. Qf5+ Bf6 38. Bd4 $19) 36... Rb1+ (36... Bd4+ $142 37.
Be3 Rb1+ 38. Kg2 Rb2+ 39. Kh3 Bxe3 40. Qxe3 Qc8+ 41. g4 Qb8 42. Qf3+ Ke7 43.
Qe3+ Kd7 44. c6+ Kxc6 45. Qc3+ Kd6 46. Qg3+ Ke6 47. Qxb8 Rxb8 $19) 37. Kg2 Bf6
(37... g6 38. c6 Rb2+ 39. Kh3 $17) 38. c6 (38. Bd6+ Be7 39. Qf5+ Kg8 40. Qxb1
Bxd6 41. cxd6 Qxd6 $15) 38... Rb2+ $19 39. Kh3 Qe7 $4 (39... Qe8 $142 40. Bd6+
Be7 41. Qf5+ Kg8 $19) 40. Bd6 $18 Qxd6 (40... Rb3 41. Bxe7+ Bxe7 42. c7 $18)
41. Qxd6+ Kf7 (41... Be7 42. Qxd5 g6 43. Qf3+ Kg7 44. Qe4 $18) 42. Qxd5+ Kg6 (
42... Ke7 $18) 43. c7 h5 44. c8=Q h4 (44... Rxh2+ 45. Kxh2 Be5 46. Qxe5 h4 47.
Qce6+ Kh7 48. Qh5#) 45. Qg4+ (45. Qcf5+ Kh6 46. Qh5#) 45... Kh7 (45... Bg5 46.
Qgxg5+ Kh7 47. Qh5#) 46. Qgf5+ (46. Qgh5#) 46... Kh8 (46... g6 47. Qf7+ Bg7 48.
Q5xg6+ Kh8 49. Qgxg7#) 47. Qc8+ (47. Qc8+ Bd8 48. Qcxd8+ Kh7 49. Qh5#) (47.
Qh5#) 1-0

[Event "Championship Brasileiro Juvenil Women"]
[Site "?"]
[Date "2016.??.??"]
[Round "?"]
[White "De Bem, Lais Colin"]
[Black "Pinheiro, Erica De Castro"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2016.??.??"]

1. c4 e5 2. e3 Nf6 3. a3 Bc5 4. b4 Be7 5. Nf3 d6 6. Bb2 O-O 7. Be2 a6 $146 (
7... a5 8. b5 Nbd7 9. O-O Nb6 10. d4 exd4 11. Nxd4 Bd7 12. f4 h6 13. Qd3 c6 14.
e4 cxb5 15. cxb5 Rc8 16. e5 dxe5 17. fxe5 Nfd5 18. e6 Bxe6 19. Nxe6 fxe6 20.
Qe4 Rxf1+ 21. Bxf1 Qd6 22. Nd2 {playok117-riketzia/kurnik 2012/0-1 (40)}) (7...
Be6 8. d3 Nbd7 9. O-O c5 10. b5 a6 11. a4 axb5 12. axb5 Ra2 13. Rxa2 d5 14.
Nxe5 dxc4 15. Nxc4 Nd5 16. Bf3 N7b6 17. Bxd5 Nxd5 18. Ra1 Nf6 19. Qf3 Bg4 20.
e4 Bxf3 {0-1 ourang-dobrin1955/kurnik 2013}) (7... e4 8. Nd4 $15) 8. Qc2 Bd7 (
8... e4 9. Ng5 d5 10. cxd5 Qxd5 11. h4 $11 (11. Qxc7 $143 Qxg5 12. Qxe7 Qxg2
$15)) 9. Nc3 Re8 10. O-O-O (10. O-O Nc6 $14) 10... Nc6 (10... a5 11. b5 $15)
11. h4 (11. d4 exd4 12. exd4 Bg4 $15) 11... h6 (11... Ng4 12. Rdf1 $15) 12. Ne4
(12. d4 exd4 13. exd4 Bg4 $11) 12... Nxe4 13. Qxe4 Qc8 14. Qc2 Bf6 15. e4 Nd4
16. Nxd4 exd4 17. Rdg1 Bc6 (17... a5 18. b5 c6 19. g4 cxb5 20. g5 $11) 18. f3 (
18. d3 Be5 $11) 18... Qd7 (18... Qe6 19. g4 $11) 19. Qd3 (19. g4 $5 Ba4 20. Qb1
$11) 19... b5 $17 20. Qb3 (20. Bxd4 bxc4 21. Qc3 Bxd4 22. Qxd4 a5 23. Bxc4 axb4
24. axb4 Reb8 $17) 20... bxc4 (20... a5 $5 21. g4 axb4 22. axb4 Be5 $17) 21.
Bxc4 $15 Rf8 (21... Bb5 $5 $15) 22. g4 $11 Ba4 (22... Be5 23. g5 h5 24. g6 $14)
23. Qd3 $14 Qc6 (23... Be5 24. g5 h5 25. g6 $16) 24. Kb1 $16 (24. Bxd4 $143 Bb5
25. Bxf6 gxf6 $15) 24... Rfb8 (24... Bb5 $142 $5 25. Rc1 Bxc4 26. Qxc4 Qxc4 27.
Rxc4 c5 $16) 25. Bd5 (25. Bxd4 $6 Bxd4 26. Qxd4 Qc5 27. Qxc5 dxc5 $14) 25...
Bc2+ $2 (25... Bb5 $142 26. Qb3 Qd7 $18) 26. Qxc2 Qxc2+ 27. Kxc2 Ra7 (27... c6
28. Bc4 a5 29. d3 axb4 30. axb4 Rxb4 31. g5 hxg5 32. hxg5 $18) 28. g5 (28. Kd3
c5 29. g5 Be5 $18) 28... hxg5 (28... d3+ 29. Kb3 Bxb2 30. Kxb2 $18) 29. hxg5
Bxg5 (29... d3+ 30. Kb3 Bxb2 $18) 30. Rxg5 c6 31. Rgh5 (31. Bxd4 $142 Kf8 32.
Rh8+ Ke7 33. Rxb8 cxd5 34. Bxa7 dxe4 35. fxe4 $18) 31... g6 (31... Kf8 32. Rh8+
Ke7 33. Rxb8 cxd5 34. exd5 Rc7+ 35. Kd3 f6 $18) 32. Rh8+ Kg7 33. Bxd4+ f6 34.
R1h7# {mate} 1-0

[Event "European Union Youth Championship U10"]
[Site "?"]
[Date "2004.??.??"]
[Round "?"]
[White "Saatdjian, Stephane"]
[Black "Kovacs, Lajos"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1935"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2004.??.??"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. b4 Nxb4 4. c3 Nc6 5. d4 cxd4 6. cxd4 d5 7. exd5 Qxd5 8.
Nc3 Qd8 9. d5 Nb8 10. Bf4 (10. Ne5 e6 11. Bb5+ Bd7 12. dxe6 fxe6 13. Qh5+ g6
14. Bxd7+ Nxd7 15. Nxg6 Ndf6 16. Qb5+ Kf7 17. Nxh8+ Kg7 18. Qxb7+ Kxh8 19. O-O
Bd6 20. Qf3 Qc7 21. h3 Rf8 22. Ne4 Nxe4 23. Qxe4 Nf6 24. Bb2 e5 {
ttttttttttttt-ff56 (1635)/kurnik 2014/1-0 (31)}) 10... Bd7 $146 (10... Nf6 11.
Rc1 a6 12. Na4 (12. Qa4+ Bd7 13. Qb3 b5 14. a4 Qa5 15. axb5 Bxb5 16. Bxb5+ axb5
17. Qxb5+ Qxb5 18. Nxb5 Na6 19. d6 exd6 20. O-O Kd7 21. Ng5 d5 22. Nxf7 Rg8 23.
Nc7 Nxc7 24. Rxc7+ Ke6 25. Re1+ Kf5 26. Re5+ Kg4 {
Brameld,A-Edmans,A/Guernsey op 1996/1-0}) 12... Bd7 13. Nc5 Bc8 14. Qa4+ Bd7
15. Qb3 b5 16. Ne5 e6 17. dxe6 fxe6 18. Nxe6 Bb4+ 19. Ke2 Qe7 20. Nc7+ Kf8 21.
Nxa8 Nc6 22. Nb6 Nxe5 23. Nxd7+ Nexd7+ 24. Be3 g6 25. Rc8+ {
Lopez Rebert,P-Godoy,L/Moron FAOGBA-ch 2004/1-0 (31)}) (10... Nf6 11. Bb5+ Bd7
12. Qb3 $11) 11. Be2 (11. Rc1 Nf6 $14) 11... Nf6 12. O-O g6 13. Rc1 Na6 14.
Bxa6 bxa6 15. Re1 (15. Ne4 $142 Nxe4 16. Bc7 $18) 15... Bg4 $4 (15... Bg7 16.
Bd6 Ng8 17. Be5 $16) 16. Qa4+ $4 (16. Be5 $142 $5 Bg7 17. Qd4 O-O 18. Bxf6 Bxf6
19. Qxg4 Bxc3 20. Rxc3 Qxd5 21. Rxe7 Qxa2 $18) 16... Qd7 (16... Bd7 $142 $5 17.
Qxa6 Qb6 $16) 17. Qxa6 $18 Qc8 $4 (17... Bg7 $142 18. Ne5 Qc8 19. Qa4+ Kf8 $18)
18. Qa4+ (18. Qxf6 Rg8 19. Nb5 Be6 20. Rxc8+ Rxc8 21. Rxe6 Rc2 22. Nd6+ Kd8 23.
Qxf7 Kc7 24. Rxe7+ Kb6 25. Rb7+ Ka6 26. Rxa7+ Kb6 27. Qb7+ Kc5 28. Qb5#) 18...
Bd7 (18... Qd7 19. Nb5 Bg7 20. Ne5 $18) 19. Nb5 Qd8 (19... Bg7 20. Rxc8+ Rxc8
$18) 20. Nd6# 1-0

[Event "SUPERATE INTERCOLEGIADOS - FINAL NACION"]
[Site "?"]
[Date "2014.??.??"]
[Round "?"]
[White "Martinez, Laura Natalia"]
[Black "Rojas, Andrea Lizeth"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1690"]
[BlackElo "1755"]
[PlyCount "104"]
[EventDate "2014.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 e6 3. b5 Nf6 4. e5 (4. d3 d5 5. e5 Nfd7 6. f4 Nb6 7. c3 Bd7 8.
a4 Be7 9. d4 c4 10. Be2 a6 11. bxa6 Rxa6 12. Nf3 Rxa4 13. Rxa4 Bxa4 14. Qd2 Nc6
15. O-O Na5 16. Qb2 Nb3 17. Be3 O-O 18. Na3 h6 {
ferdynand6-matros7/kurnik 2013/0-1 (43)}) 4... Nd5 5. c4 (5. Ba3 d6 6. c4 Nb6
7. Qh5 dxe5 8. Qxe5 N8d7 9. Qe4 Nf6 10. Qe5 Qd4 11. Qc7 Qxa1 12. Bxc5 Qxb1+ 13.
Ke2 Qe4+ 14. Kd1 Bxc5 15. Qxc5 Qb1+ 16. Ke2 Ne4 17. Qe5 O-O 18. f3 Nf6 19. Nh3
Nxc4 {blacksteelballs-RABALA/Live Game Caissa's Web 2005/0-1 (35)}) 5... Nb6
$146 (5... Nc7 6. Nc3 d5 7. d3 d4 8. Ne4 Nd7 9. Bf4 b6 10. Nd6+ Bxd6 11. exd6
Nxb5 12. cxb5 Bb7 13. Nf3 O-O 14. Ne5 Nxe5 15. Bxe5 f6 16. Bg3 e5 17. Qb3+ Kh8
18. f3 Qxd6 19. Be2 f5 20. O-O {lyderhorn-joipo01 (1910)/kurnik 2011/0-1 (49)})
6. f4 (6. Nf3 d5 $11) 6... d5 7. Na3 dxc4 8. Nxc4 $4 (8. Bb2 $142 $15) 8...
Nxc4 $19 9. Bxc4 (9. Nf3 Nb6 $19) 9... Qd4 10. Qc2 Qxf4 (10... Qxa1 11. Nf3 g5
$19) 11. Nf3 $15 Qg4 12. O-O Be7 13. Bb2 Nd7 14. a4 b6 15. Rf2 (15. a5 Bb7 $15)
15... Bb7 16. Raf1 (16. a5 Rd8 $15) 16... O-O 17. Bd3 Qh5 18. Be4 Bxe4 19. Qxe4
Qf5 (19... Qg6 20. Qc4 a6 $15) 20. Qe2 $2 (20. Qb7 Qd3 21. Nd4 Nxe5 22. Nxe6
fxe6 23. Bxe5 Rxf2 24. Qxa8+ Rf8 25. Rxf8+ Bxf8 26. Bc3 $17 (26. Qxa7 $4 Qb1+
27. Kf2 Qf5+ 28. Ke2 Qxe5+ 29. Kd1 Qd6 $19)) 20... Qc2 $17 21. Bc3 (21. d4 Qxe2
22. Rxe2 a6 $17) 21... Qxa4 $19 22. g3 (22. Ra1 Qg4 $19) 22... Qg4 (22... a6
23. bxa6 Qxa6 24. Qe3 $19) 23. Rg2 (23. Kg2 Rfd8 $19) 23... Qg6 (23... c4 24.
h3 Qxh3 25. Qxc4 Bc5+ 26. d4 $19) 24. Nh4 Bxh4 25. gxh4 Qh6 26. Kh1 (26. h5 Kh8
$19) 26... Kh8 (26... Qxh4 $5 27. Rg3 $19) 27. h5 Rae8 (27... Rad8 28. d4 g6
29. d5 $17) 28. d3 g6 29. hxg6 (29. Qf3 Rc8 $17) 29... hxg6 (29... fxg6 $5 30.
Ra1 $19) 30. Bd2 Qh7 31. Rf3 (31. Bg5 Kg8 $17) 31... Kg7 (31... Ra8 32. Qf1 Kg8
33. Rh3 Qxh3 34. Rxg6+ fxg6 35. Qxh3 $17) 32. Qe3 Rh8 33. Qg5 (33. Qf4 Ref8 $17
) 33... Qh5 $19 34. Qxh5 (34. Rgf2 Kg8 35. Rxf7 Qxg5 36. Bxg5 Nxe5 37. Rxa7 $17
) 34... Rxh5 35. Rgf2 Rf8 36. Bc3 Kg8 (36... Nxe5 37. Ra2 Kh6 38. Bxe5 Rxe5 39.
Rxa7 $19) 37. Re2 (37. Re3 Ra8 38. Ra2 Kf8 $19) 37... Rf5 (37... Ra8 38. d4 $19
) 38. Rxf5 gxf5 39. Rg2+ Kh7 40. h4 (40. Ra2 Ra8 $19) 40... Rg8 (40... Rd8 $142
$19) 41. Rf2 $2 (41. Rxg8 $142 Kxg8 42. Kg2 $19) 41... Rg3 42. Rd2 Rh3+ (42...
Kh6 $142 $5 43. Kh2 f4 44. Rd1 $19) 43. Kg2 Rxh4 44. Kg3 $2 (44. Ra2 c4 45.
Rxa7 $19) 44... Rg4+ (44... Ra4 45. Rh2+ Kg8 46. Rc2 $19) 45. Kf3 (45. Kf2 Ra4
$19) 45... Kg6 (45... Ra4 $5 46. Rh2+ Kg7 47. Rg2+ Kf8 48. Ke2 Ra2+ 49. Kf3 $19
) 46. Rh2 (46. Ra2 f6 47. Rxa7 Nxe5+ 48. Bxe5 fxe5 $19) 46... Kg7 (46... c4 47.
dxc4 Rxc4 48. Rg2+ Kh7 49. Bb2 $19) 47. Ke3 $2 (47. Ra2 $142 Rh4 48. Rxa7 Rh3+
49. Ke2 $19) 47... Rg1 (47... Ra4 $142 48. d4 $19) 48. d4 (48. Kf3 $19) 48...
Rg3+ 49. Kd2 cxd4 50. Bxd4 Rb3 51. Rg2+ Kf8 52. Rg1 (52. Rh2 Rxb5 53. Rh8+ Kg7
$19) 52... Rxb5 0-1

[Event "SUPERATE INTERCOLEGIADOS - FINAL NACION"]
[Site "?"]
[Date "2014.??.??"]
[Round "?"]
[White "Martinez, Laura Natalia"]
[Black "Valencia, Luisa Fernanda"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2014.??.??"]

1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 Nc6 4. axb4 Nxb4 5. c3 Nc6 6. d4 d5 7. e5 Bf5 8. g4
Bg6 (8... Be4 9. f3 Bxb1 10. Rxb1 Qd7 11. Bd3 e6 12. Ne2 Nge7 13. O-O Nc8 14.
f4 Nb6 15. f5 O-O-O 16. Nf4 g6 17. Qf3 Kb8 18. Qh3 Be7 19. Rf3 Rdg8 20. f6 Bd8
21. g5 Bc7 22. Bb5 a6 23. Be2 {Ibba,I (2220)-Chiarotto,F (2080)/Capo d'Orso
Open, Porto Mannu Palau ITA 2008/ 1/2-1/2 (45)}) 9. Ne2 Qd7 $146 (9... Rc8 10.
h4 e6 11. Nf4 Be4 12. f3 Bxb1 13. Rxb1 Qc7 14. Bd2 a6 15. Bd3 b5 16. O-O Be7
17. g5 g6 18. Ra1 Qb6 19. Qb3 Bd8 20. Rfb1 Nge7 21. Qa3 Nb8 22. Ne2 Rc6 23. Nc1
Nf5 24. Bxf5 {Gonzalez Delgado,H (1940)-Diaz Herrera,L (1965)/SUPERATE
INTERCOLEGIADOS - FINAL NACION 2014/0-1 (37)}) (9... e6 10. Nd2 $17) 10. h3 (
10. Nf4 Be4 11. f3 Bxb1 12. Rxb1 e6 $15) 10... f6 11. exf6 Nxf6 12. Bg2 (12.
Nf4 Bf7 $15) 12... Rd8 (12... e6 13. Nf4 $17) 13. O-O e5 (13... e6 14. Nf4 $15)
14. Ba3 (14. dxe5 $5 Nxe5 15. Nd4 $15) 14... Bxa3 $17 15. Nxa3 e4 16. Nf4 Bf7
17. g5 Ng8 (17... Qf5 18. gxf6 Qxf4 19. fxg7 $17) 18. h4 (18. f3 $142 e3 19.
Re1 $15) 18... Be6 (18... Qf5 19. Nh5 Kf8 20. Qe2 $19) 19. h5 (19. f3 $5 $11)
19... Bg4 (19... Nge7 20. Nb5 O-O 21. Nxe6 Qxe6 22. Nxa7 $17) 20. Qd2 (20. f3
$142 $5 Bf5 21. Re1 $15) 20... Nge7 21. h6 (21. f3 exf3 22. Bxf3 Bxf3 23. Rxf3
O-O $17) 21... gxh6 22. gxh6 Rg8 23. Nc2 (23. Rfb1 Bf3 24. Nc2 Qg4 $19) 23...
Bh3 (23... Qd6 24. Ne1 $19) 24. Nxh3 (24. f3 $142 $19) 24... Qxh3 25. Ne1 Rd6
26. Qf4 Rdg6 27. Qe3 (27. Qh2 Qxc3 28. Rd1 $19) 27... Rxg2+ (27... Rxg2+ 28.
Nxg2 Qxg2#) 0-1

[Event "Baku Olympiad Women Selections"]
[Site "?"]
[Date "2016.??.??"]
[Round "?"]
[White "Lee Lok Yi"]
[Black "Leung Miu Ting"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2016.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Nc6 3. a3 d6 4. e3 Nf6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Be7 7. c4 (7. d3 O-O
8. O-O Re8 9. Nbd2 Bf8 10. h3 Bd7 11. c4 Qc8 12. Nh2 Bxh3 13. gxh3 Qxh3 14. Bf3
Rab8 15. Bg2 Qh6 16. Ng4 Nxg4 17. Qxg4 Re6 18. Nf3 Ne7 19. Qh3 Qg6 20. e4 f5
21. Nh4 Qg5 {Fournier,F (2010)-montymmm (2050)/Echecs21 2003/1-0 (53)}) 7...
O-O 8. Nc3 $146 (8. d3 a6 9. Nbd2 b5 10. Rc1 Na7 11. O-O c5 12. h3 Bd7 13. bxc5
dxc5 14. Nxe5 Rb8 15. cxb5 Bxb5 16. Nec4 Bxc4 17. Nxc4 Nc6 18. Rb1 Nd5 19. Bf3
Na7 20. Be5 Rxb1 21. Qxb1 Nf6 22. Qb6 Qxb6 {
ourang-chola2/kurnik 2012/1/2-1/2 (57)}) (8. O-O a6 9. d4 exd4 10. Nxd4 Bxe2
11. Qxe2 Nxd4 12. Bxd4 Nd7 13. Rd1 Bf6 14. Bb2 Bxb2 15. Qxb2 Qf6 16. Qc2 a5 17.
Nc3 axb4 18. axb4 Ne5 19. Rxa8 Rxa8 20. c5 dxc5 21. Nd5 Qc6 22. bxc5 Nd7 {
vihavald (1635)-constantin73/kurnik 2014/1-0}) 8... Qd7 9. d4 e4 (9... exd4 $5
10. exd4 Rfe8 $11) 10. Nd2 $14 Qf5 (10... Bxe2 $142 11. Qxe2 Qf5 $14) 11. Ndxe4
$4 (11. Bxg4 Nxg4 12. Ndxe4 Rae8 $16) 11... Bxe2 $4 (11... Nxe4 $142 12. f3
Nxc3 13. Bxc3 Bh5 $15) 12. Nxf6+ $16 Bxf6 13. Qxe2 $4 (13. Nxe2 Rfe8 $16) 13...
Rfe8 $4 (13... Nxd4 $142 14. exd4 Rfe8 $19) 14. Nd5 $16 Rac8 15. Nxf6+ (15. Rd1
Ne7 16. e4 Qg5 17. Nxf6+ Qxf6 $16) 15... Qxf6 16. d5 Qg6 $2 (16... Ne5 $142 $16
) 17. dxc6 $18 Qxg2 18. Qf1 Qxc6 19. Rg1 g6 20. Qd3 Qf3 21. Qd4 Re5 22. Qg4 (
22. Rg3 $142 Qe4 23. Qxa7 $18) 22... Rxe3+ (22... Qxg4 23. Rxg4 Rh5 $18) 23.
fxe3 Qxe3+ 24. Kf1 Qd3+ 25. Qe2 Qf5+ (25... Qxe2+ 26. Kxe2 a6 27. Bf6 $18) 26.
Ke1 (26. Kg2 d5 $18) 26... Kf8 (26... Rf8 27. Kd2 $18) 27. Rf1 Qd7 28. Kd2 Re8
29. Qf3 c6 (29... d5 30. Qf6 dxc4+ 31. Bd4 Re2+ 32. Kxe2 Qd5 33. Qg7+ Ke7 34.
Bc5+ Kd7 35. Rxf7+ Kc8 36. Qh8+ Qd8 37. Qxd8+ Kxd8 38. Rd1+ Ke8 39. Rf8#) 30.
Qf6 Re6 31. Qg7+ (31. Qh8+ Ke7 32. Rxf7+ Kxf7 33. Rf1+ Rf6 34. Qxf6+ Ke8 35.
Qf8#) 31... Ke7 32. Rxf7+ (32. Rxf7+ Kd8 33. Rxd7+ Kc8 34. Rxb7 Re2+ 35. Kxe2
h6 36. Qd7#) 1-0

[Event "Baku Olympiad Women Selections"]
[Site "?"]
[Date "2016.??.??"]
[Round "?"]
[White "Lee Lok Yi"]
[Black "Ng, Sau Wai"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "85"]
[EventDate "2016.??.??"]

1. b4 Nf6 2. e3 g6 3. Bb2 Bg7 4. Nf3 d5 5. c4 c6 6. Nc3 Bg4 (6... O-O 7. Be2
Nbd7 8. b5 dxc4 9. bxc6 Nb6 10. cxb7 Bxb7 11. O-O Nfd7 12. d4 cxd3 13. Qxd3 Ne5
14. Qxd8 Rfxd8 15. Nxe5 Bxe5 16. Rfd1 Rac8 17. Rxd8+ Rxd8 18. Rd1 Rc8 19. Rc1
Nc4 20. Nd5 Bxb2 21. Rxc4 {Lopez Gajete,A (1870) -Martinez Gonzalez,F (1875)/
Malaga ESP, Regional Ch 2013/1/2-1/2 (32)}) 7. Be2 O-O 8. cxd5 $146 (8. Qb3
dxc4 (8... Be6 9. Nd4 dxc4 10. Nxe6 cxb3 11. Nxd8 Rxd8 12. axb3 Nbd7 13. b5
cxb5 14. Bxb5 a6 15. Be2 Nc5 16. d4 Nfe4 17. Nxe4 Nxe4 18. f3 Nc5 19. Bc4 b5
20. Ba3 bxc4 21. Bxc5 cxb3 22. Bxe7 Re8 23. Bc5 {
Polakowski,J (1965)-Mueller,M (2190)/Bahn-chG Bad Wildungen 2000/0-1}) 9. Bxc4
Bxf3 10. gxf3 Nbd7 11. d4 e5 12. Ne2 Qe7 13. O-O e4 14. fxe4 Nxe4 15. Rad1 Rfe8
16. Bc1 b5 17. Bd3 Nb6 18. Qc2 Rac8 19. a3 a6 20. Kh1 Kh8 21. Nc3 Nd6 22. Rg1
f5 {Tao,T (2390)-Johansen,D (2495)/ch-AUS, Adelaide AUS 2004/1/2-1/2 (33)})
8... cxd5 9. O-O Nc6 10. a3 Rc8 11. d4 Ne4 (11... Qd6 12. h3 Bf5 13. b5 $11)
12. Nxe4 dxe4 13. Nd2 Bf5 (13... Bxe2 14. Qxe2 Qd5 15. f3 exf3 16. Nxf3 $14 (
16. Rxf3 $143 Nxd4 17. Bxd4 Bxd4 $15)) 14. Qb1 (14. Rc1 Qd5 $16) 14... a5 (
14... e5 15. b5 Na5 16. g4 $11) 15. b5 Na7 16. a4 Qd6 (16... e5 $5 17. g4 Be6
18. Qxe4 exd4 19. Bxd4 Bxd4 20. exd4 Re8 $14) 17. Nxe4 $16 Qd5 18. Bd3 Rc7 $4 (
18... Rfe8 $142 $16) 19. b6 $18 Rc6 20. bxa7 Ra8 21. Nc5 (21. Nc3 $142 $5 Qd7
22. e4 Bxd4 $18) 21... Bxd3 22. Nxd3 (22. Qxd3 $6 Rxc5 23. Ba3 Rc7 $16) 22...
Rxa7 23. Ne5 Rb6 24. Qa2 e6 (24... Qxa2 25. Rxa2 Rb3 26. Rd1 $18) 25. Qxd5 exd5
26. Ba3 Re6 (26... Bxe5 27. dxe5 Re6 28. Rab1 $18) 27. Nf3 (27. Nd3 g5 $18)
27... f5 (27... Rc6 28. Rfc1 $18) 28. Rfc1 b6 (28... h6 29. Rc8+ Kh7 30. Rd8
$18) 29. h3 (29. Rc8+ $142 Kf7 30. Ng5+ Kf6 31. Nxh7+ Kf7 32. Ng5+ Kf6 33. Nxe6
Kxe6 $18) 29... Bh6 (29... Bf6 30. Rc8+ Kf7 31. Rb1 $18) 30. Ne5 (30. Rc8+ Kf7
31. Bf8 Bxf8 32. Ng5+ Kf6 33. Nxe6 $18 (33. Rxf8+ $6 Kxg5 34. Rd8 Rc7 $16))
30... f4 (30... Kg7 31. Rc8 Bg5 32. Bf8+ Kf6 33. g3 $18) 31. exf4 (31. Rc8+
$142 Bf8 32. Bxf8 $18) 31... Bxf4 32. Rc6 (32. Rc8+ Kg7 33. Rd8 Rc7 $18) 32...
Rxc6 33. Nxc6 Rc7 (33... Rd7 34. g3 Bd6 35. Bxd6 Rxd6 36. Ne5 $18) 34. Ne7+ Kg7
35. Nxd5 Rf7 36. Nxf4 Rxf4 37. Rd1 (37. Bd6 Re4 38. Bc7 Re6 $18) 37... Kf7 38.
Bd6 Rf5 (38... Rf6 39. Be5 Re6 40. f4 $18) 39. Bc7 (39. Be5 Ke8 40. Rb1 Rf7 41.
Rxb6 Ra7 $18) 39... b5 (39... Rd5 40. Bxb6 Kf6 41. Rc1 $18) 40. axb5 (40. d5
$142 Ke7 41. axb5 a4 42. d6+ Kd7 $18) 40... Rxb5 41. d5 Ke8 42. d6 Kd7 43. Ra1
1-0

[Event "Omsk Russia, City Championship"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Pisarev, Konsnantin"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "84"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 d5 2. e3 e6 3. Bb2 Nf6 4. b5 a6 5. a4 Bd6 6. c4 dxc4 7. Bxc4 axb5 (7...
O-O 8. Nf3 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Bxa1 Nbd7 11. d4 Nb6 12. Be2 Bd7 13. O-O Qe7
14. Bc3 Ra8 15. Qb3 Nfd5 16. Bd2 Ra4 17. Rc1 f5 18. Ne5 Bxe5 19. dxe5 Kf7 20.
Nc3 Nxc3 21. Qxc3 Nd5 22. Qb3 {popovicigelu-marcelfm/kurnik 2011/0-1 (68)}) 8.
axb5 Rxa1 9. Bxa1 Nbd7 $146 (9... b6 10. Qb3 Bb7 11. Nf3 O-O 12. d3 Bxf3 13.
gxf3 Nbd7 14. d4 Qa8 15. Bb2 Qa5+ 16. Kf1 Bb4 17. Rg1 Ra8 18. d5 exd5 19. Bxd5
Qxb5+ 20. Bc4 Nc5 21. Bxb5 Nxb3 22. Bxf6 Kf8 23. Bxg7+ Ke7 24. Bb2 {
blackiwhite (1785)-sobikjr (1780)/kurnik 2011/0-1 (49)}) 10. Ne2 (10. Nf3 O-O
$15) 10... Nb6 11. Bb3 Bd7 12. Nbc3 O-O 13. h3 Qe8 14. Ba4 Qe7 15. O-O Ra8 16.
Bc2 Nbd5 17. Qb1 Nb4 18. Bb3 c6 19. bxc6 Bxc6 20. Bb2 Nbd5 21. Nd4 Nxc3 22.
Bxc3 Be4 23. d3 Bd5 24. Nb5 Bxb3 25. Bxf6 Qxf6 26. Nxd6 Bd5 27. Qb6 (27. Nxb7
$2 Qe7 $19) 27... Qd8 28. Qb4 Qe7 29. Rb1 Rd8 30. Nc4 (30. Nxb7 $2 Qxb4 31.
Rxb4 Rb8 $19) 30... Qxb4 31. Rxb4 Bxc4 (31... f6 32. f4 $11) 32. dxc4 $14 Rd7
33. Kf1 Kf8 34. Ke2 Ke7 35. Rb6 Kd8 36. Rb3 Kc7 37. Rd3 Rxd3 38. Kxd3 Kc6 39.
g4 (39. f4 Kc5 $14) 39... f6 (39... g5 40. f4 h6 41. Kd4 $11) 40. h4 e5 41. g5
(41. f4 Kc5 42. f5 Kb4 $19) 41... fxg5 (41... Kd6 $5 $11) 42. hxg5 $14 h5 (
42... h5 43. gxh6 gxh6 $14) 0-1

[Event "Omsk Russia, City Championship"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Rubtsov, Alexander"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 Nf6 2. b5 g6 3. Bb2 Bg7 4. c4 c6 5. a4 a6 (5... cxb5 6. axb5 a6 7. e3 b6
8. Nf3 Bb7 9. Be2 axb5 10. Rxa8 Bxa8 11. cxb5 O-O 12. Qa4 Ne4 13. Bxg7 Kxg7 14.
Qxa8 Qc7 15. Qxe4 Qc1+ 16. Bd1 Rc8 17. Nc3 e6 18. Qb7 {
1-0 DEFFM-castrotavares/freechess.org 2018}) 6. Nc3 $146 (6. e3 axb5 7. cxb5 (
7. axb5 d5 8. Rxa8 {1-0 fagus54-socarez/kurnik 2014}) 7... cxb5 8. axb5 Rxa1 9.
Bxa1 O-O 10. Nf3 d6 11. d4 Nbd7 12. Bd3 Nb6 13. O-O Bg4 14. Nbd2 Qd7 15. Qb3
Be6 16. Qb4 Nbd5 17. Qa5 Ng4 18. h3 Nh6 19. Bb2 Bxh3 20. gxh3 Qxh3 {
popovicigelu-jerzyslowik/kurnik 2013/1/2-1/2 (73)}) 6... axb5 (6... O-O 7. Nf3
$11) 7. axb5 $11 Rxa1 8. Qxa1 d6 9. e3 O-O 10. Nf3 Nbd7 11. Be2 Nc5 12. O-O
Nfe4 (12... Bf5 13. d4 Nce4 14. Nxe4 Bxe4 15. Qa4 $14) 13. d4 (13. Nxe4 $142
Bxb2 14. Qxb2 Nxe4 15. Ra1 $16) 13... Nb3 $4 (13... Nxc3 14. Bxc3 Ne4 15. Qb2
$14) 14. Qd1 $4 (14. Qa3 $142 Nbd2 15. Nxd2 Nxd2 16. Rd1 Nxc4 17. Bxc4 $18)
14... Nxc3 $14 15. Bxc3 Na5 (15... Nc5 $142 $5 $14) 16. Qa4 b6 17. bxc6 Qc7 18.
Bxa5 bxa5 19. d5 Bf5 20. Nh4 (20. Nd4 Rb8 $16) 20... Rb8 21. Nxf5 gxf5 22. Bd3
e6 23. Rb1 Rxb1+ 24. Bxb1 Qb6 $4 (24... Be5 25. Qb5 Bf6 26. Ba2 $18) 25. Qa2 (
25. Qb5 $142 Bd4 26. exd4 $18) 25... Qc5 (25... Kh8 $5 $18) 26. Qb3 exd5 $4 (
26... Bf8 $18) 27. Qb8+ Bf8 28. c7 Qb4 (28... dxc4 29. c8=Q Qxc8 30. Qxc8 $18)
29. Qxb4 axb4 30. c8=Q dxc4 31. Qxc4 (31. Qxc4 d5 32. Qxd5 $18) 1-0

[Event "Omsk Russia, City Championship"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Sosunov, Sergey"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 d6 2. c4 Nf6 3. Bb2 g6 4. Nc3 e6 $146 (4... Bg7 5. d4 O-O 6. Nf3 (6. e3
c6 7. Bd3 Nbd7 8. Rc1 Qc7 9. Bb1 a6 10. Qc2 b6 11. Nf3 Bb7 12. h4 c5 13. b5 h5
14. g4 hxg4 15. Ng5 Nh7 16. Rg1 Nxg5 17. hxg5 e5 18. d5 axb5 19. cxb5 Bc8 20.
Rxg4 c4 {waldi1962-jardaz (1615)/kurnik 2014/0-1 (45)}) 6... e5 (6... b6 7. g3
c5 8. dxc5 dxc5 9. Qxd8 Rxd8 10. b5 a6 11. a4 axb5 12. axb5 Rxa1+ 13. Bxa1 Be6
14. e3 Ne4 15. Nxe4 Bxa1 16. Be2 f5 17. Neg5 Bc3+ 18. Kf1 Bf7 19. Kg2 h6 20.
Nh3 g5 21. Ne1 {kannisogoet-swojak777/kurnik 2012/1/2-1/2 (39)}) 7. d5 e4 8.
Nd4 c5 9. bxc5 dxc5 10. Nb3 b6 11. e3 Bb7 12. Be2 Nbd7 13. O-O a6 14. a4 Ne5
15. Qc2 Rc8 16. Nxe4 Nxe4 17. Qxe4 b5 18. Bxe5 Re8 19. f4 {
kannisogoet-mates72/playok.com 2012/0-1 (63)}) (4... Bg7 5. Nf3 $11) 5. b5 (5.
e4 e5 $11) 5... Bg7 6. Qb3 (6. d4 Nbd7 $11) 6... O-O 7. Nf3 c6 (7... e5 8. e4
$11) 8. a4 e5 9. e4 Bg4 10. Be2 Bxf3 (10... Nfd7 11. bxc6 bxc6 12. Ba3 $11) 11.
Bxf3 $14 Nbd7 12. Ba3 c5 13. O-O Qc7 14. Qc2 b6 15. d3 (15. Bb2 a5 $14) 15...
Bh6 16. Bc1 (16. Bb2 a6 $14) 16... Bxc1 17. Qxc1 Kg7 18. Be2 a6 19. f4 axb5 20.
fxe5 Nxe5 $4 (20... dxe5 21. Nxb5 Qc6 22. Qg5 $11) 21. Qf4 $4 (21. Rxf6 $142
bxa4 22. Nd5 $18) 21... Ned7 (21... Qe7 $5 22. axb5 Rxa1 23. Rxa1 Ned7 $14) 22.
Nxb5 $16 (22. Nxb5 Qb8 23. Nxd6 $16) 1-0

[Event "Omsk Russia, City Championship"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Ledovskih, Viktor"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "48"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e6 2. Bb2 Nf6 3. b5 d5 4. e3 Be7 5. Nf3 Nbd7 6. d4 (6. Be2 Nb6 7. d3 Bd7
8. a4 a6 9. c4 Bb4+ 10. Nbd2 dxc4 11. dxc4 O-O 12. O-O Re8 13. Nb3 a5 14. Qc2
Ng4 15. Rfd1 Qe7 16. Qe4 e5 17. h3 Nf6 18. Qxb7 Bf5 19. c5 Bxc5 20. Nxe5 Be4 {
vhilts (2325)-gumshoe (2230)/net-chess.com 2010/1-0 (32)}) 6... c5 (6... O-O 7.
c4 dxc4 8. Bxc4 c5 9. O-O b6 10. a4 Bb7 11. Nbd2 Rc8 12. Rc1 Re8 13. Qb3 cxd4
14. Nxd4 Nc5 15. Qd1 Nd5 16. N2b3 Nxa4 17. Ba1 Nc5 18. Be2 Nxb3 19. Qxb3 Bc5
20. h3 Qg5 21. Bf3 {mihai740609-niezamietil/kurnik 2014/1-0 (33)}) 7. bxc6 bxc6
8. Bd3 $146 (8. c4 O-O 9. c5 a5 10. Be2 Ba6 11. O-O Bxe2 12. Qxe2 Ne8 13. Nbd2
f6 14. a4 Qc7 15. Bc3 e5 16. dxe5 fxe5 17. h3 Bxc5 18. Nb3 Nef6 19. Nxc5 Nxc5
20. Bxe5 Qd7 21. Bxf6 Rxf6 22. Nd4 Ne4 {
joaquimbage-aladjan/playok.com 2012/0-1 (34)}) 8... Qb6 (8... Rb8 9. Bc3 $15)
9. Bc3 $11 c5 10. Nbd2 (10. dxc5 Nxc5 11. O-O O-O $11) 10... c4 $15 11. Be2 Qc7
12. O-O Bd6 13. h3 O-O 14. Rb1 Ba6 (14... Rb8 15. Rxb8 Nxb8 16. e4 dxe4 17. Ne5
$11) 15. Bb4 $11 Rab8 16. Bxd6 (16. a3 Bb5 $15) 16... Qxd6 17. c3 Rb6 18. Rxb6
Nxb6 19. Nb1 (19. Qc2 Bb5 $11) 19... Qe7 (19... Bb5 20. Nbd2 $15) 20. Ne5 Bb7
21. f3 (21. Nd2 Rb8 $11) 21... Nfd7 22. Nxd7 Nxd7 23. Nd2 Bc6 24. Qc2 Nb6 0-1

[Event "Half Omsk"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Karabut, Vladimir"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 g6 3. e3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. Be2 c6 6. O-O a5 7. a3 (7. bxa5
Qxa5 8. c4 Qc7 9. Qc2 Na6 10. a3 Nc5 11. d4 Ne6 12. Nbd2 d5 13. cxd5 cxd5 14.
Qxc7 Nxc7 15. Rfc1 Na6 16. Nb3 Bg4 17. h3 Bxf3 18. Bxf3 e6 19. Nc5 Nxc5 20.
Rxc5 b6 21. Rb5 Rfb8 {komorowwskij-ziber09/kurnik 2013/1-0 (58)}) (7. c3 axb4
8. cxb4 Nd5 9. Bxg7 Kxg7 10. a3 Nxb4 11. Qb3 Nd5 12. e4 Qb6 13. Bc4 Qxb3 14.
Bxb3 Nf4 15. g3 Ne6 16. d4 d6 17. Nc3 h6 18. Rfd1 Ng5 19. Nd2 Bg4 20. f3 Bxf3
21. Nxf3 Nxf3+ {elsh1403 (1665)-harakiri59/kurnik 2014/1-0 (55)}) 7... d6 $146
(7... axb4 8. axb4 Rxa1 9. Bxa1 b5 10. c4 bxc4 11. Bxc4 Na6 12. Qb3 Bb7 13. Ng5
d5 14. Be2 h6 15. Nf3 Qd6 16. Bc3 Ng4 17. h3 Bxc3 18. dxc3 Ne5 19. Na3 Nxf3+
20. Bxf3 Ra8 21. Nc2 e5 22. Rd1 {elsh1403-wili963 (1675)/kurnik 2011/0-1 (41)})
8. b5 e5 9. c4 e4 10. Ne1 d5 11. a4 (11. cxd5 cxd5 12. d3 Bf5 $11) 11... dxc4
$15 12. Bxc4 cxb5 13. Bxb5 Nc6 (13... Qc7 14. d4 $11) 14. Nc3 Nb4 (14... Qd6
15. f3 $11) 15. Ba3 (15. f3 $5 $14) 15... Bd7 1-0

[Event "Half Omsk"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Tsalko, Vadim"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. a3 Ba5 5. Nf3 Nc6 6. Bb2 d5 7. e3 O-O 8.
Be2 Bf5 (8... Qd6 9. O-O Ne7 10. c4 Be6 11. Bxf6 gxf6 12. Qa4 Nc6 13. cxd5 Bxd5
14. e4 Be6 15. d4 Bg4 16. d5 Ne5 17. Qxa5 Bxf3 18. gxf3 Kh8 19. Kh1 Rg8 20. Nd2
Rg6 21. Qb4 c5 22. Qxb7 Rag8 23. Rg1 {DEFFM-GuestXCSG/freechess.org 2018/1-0})
9. O-O Re8 10. d3 (10. d4 h6 11. c4 Qe7 12. Qb3 dxc4 13. Bxc4 Bb6 14. Nc3 Na5
15. Qa2 Nxc4 16. Qxc4 c6 17. Rfe1 Rad8 18. Na4 Bc7 19. Nc5 Bb8 20. Bc3 Ne4 21.
Nd2 Nxc5 22. Qxc5 Qxc5 23. dxc5 Rd3 24. Rac1 Red8 {
mihai740609-lakyluciano/kurnik 2011/1-0 (42)}) 10... Bb6 11. h3 $146 (11. Nbd2
Qd7 12. Nb3 Ng4 13. h3 Nxe3 14. fxe3 Bxe3+ 15. Kh1 Qe6 16. Nbd4 Qf6 17. Nxf5
Qxf5 18. Nd4 Qg6 19. Bh5 Qh6 20. Bxf7+ Kh8 21. Bxe8 Rxe8 22. Nxc6 bxc6 23. Qf3
Bc5 24. Qf7 Rg8 25. Rae1 Bd6 {
bratek55 (1655)-sandrabull (1735)/kurnik 2011/1-0 (34)}) (11. c3 $11) 11... Qd7
(11... d4 12. e4 Be6 13. Ng5 $15) 12. Nh2 (12. Bxf6 gxf6 13. d4 Ba5 $14) 12...
Re6 (12... d4 13. e4 Be6 14. Ng4 $15) 13. Nd2 (13. g4 Bg6 14. g5 Ne8 $14) 13...
Rae8 (13... d4 14. e4 Qe7 15. Nhf3 $11) 14. Ndf3 (14. g4 $142 $5 Bg6 15. g5 $14
) 14... h6 15. Nh4 Ne7 (15... Bh7 16. Ng4 d4 17. Nxf6+ Rxf6 18. e4 $15) 16.
Nxf5 $11 Nxf5 17. Ng4 d4 18. Nxf6+ Rxf6 19. e4 Nh4 20. Bg4 Qd6 21. g3 Rg6 22.
f4 (22. Bc1 $142 $16) 22... f5 $2 (22... h5 $142 23. gxh4 hxg4 24. hxg4 Qe6 $14
) 23. exf5 $18 (23. gxh4 $6 fxg4 24. hxg4 Rge6 $14) 23... Nxf5 24. Bxf5 Rxg3+
25. Kh2 Ree3 26. Bc1 (26. Bg4 $142 Qd5 27. Rf2 $18) 26... Qd5 $11 27. Rg1 $4 (
27. Be4 Qe6 28. f5 $19) 27... Rxg1 $19 28. Kxg1 (28. Bh7+ Kxh7 29. Qxg1 Re2+
30. Kg3 $19) 28... Qxf5 (28... Qxf5 29. Bxe3 dxe3 $11) (28... Rg3+ 29. Kf2 Qg2+
30. Ke1 Qg1+ 31. Ke2 Qh2+ 32. Ke1 Rg1#) 0-1

[Event "Half Omsk"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Ledovskih, Viktor"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "61"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 c6 3. a4 e6 4. e3 f5 5. Nf3 Nf6 6. b5 (6. Ne5 Bxb4 7. Be2 O-O
8. O-O Nbd7 9. Nf3 Qc7 10. Ng5 Ne5 11. f4 Ng6 12. g3 Ne4 13. Nxe4 fxe4 14. Bh5
Ne7 15. Qg4 Nf5 16. Qh3 e5 17. Bg4 d4 18. fxe5 Qxe5 19. Na3 Qc5 20. c3 dxc3 {
ateistawolnyx-bakardi/kurnik 2014/1-0 (31)}) 6... Bd6 7. h3 $146 (7. c4 O-O 8.
cxd5 cxd5 9. Be2 f4 10. O-O fxe3 11. fxe3 Ne4 12. Nc3 Nd7 13. Nxe4 dxe4 14. Nd4
Rxf1+ 15. Qxf1 Nc5 16. Bc4 Qe7 17. Ba3 Bd7 18. Qe2 Rf8 19. Rf1 Rxf1+ 20. Qxf1
Nxa4 21. Bxd6 Qxd6 {olawoj-tim7/kurnik 2013/0-1 (45)}) (7. Be2 O-O 8. d4 Ne4 9.
Nbd2 Nd7 10. Nxe4 fxe4 11. Nd2 Qh4 12. g3 Qf6 13. O-O e5 14. c3 exd4 15. cxd4
Qh6 16. bxc6 bxc6 17. Ba3 Bxa3 18. Rxa3 Nf6 19. Rc3 Bd7 20. f4 exf3 21. Nxf3
Ng4 {rom49szachy-barbarosa2011/playok.com 2013/1-0 (35)}) 7... O-O 8. Be2 c5 (
8... Qc7 9. d4 $15) 9. c4 b6 10. Nc3 Bb7 11. O-O Nbd7 12. d4 Ne4 13. cxd5 Nxc3
(13... exd5 $143 14. Nxd5 Bxd5 15. dxc5 Bh2+ 16. Kxh2 Ndxc5 17. Qd4 Qc7+ 18.
Kg1 $16) (13... Bxd5 $143 14. Nxd5 exd5 15. dxc5 Ndxc5 16. Qxd5+ Kh8 17. Bc4
$18) 14. Bxc3 Bxd5 15. Rc1 Nf6 (15... Rc8 16. Qc2 $11) 16. dxc5 Bxc5 17. Ne5
Ne4 18. Bd4 Rc8 19. Bc4 Bxd4 20. Qxd4 Nf6 (20... Bxc4 $5 21. Rxc4 Rc5 22. Rxc5
bxc5 23. Qxd8 Rxd8 $16) 21. Nc6 $14 Qd7 22. Rfd1 (22. Bxd5 $5 Nxd5 23. Qe5 $14)
22... Bxc6 $11 23. bxc6 Qxc6 24. Qe5 Nd5 $4 (24... Kh8 25. Qxe6 Qc5 26. Qd6 $11
) 25. Bxd5 $4 (25. Rxd5 Kh8 26. Rdd1 Qxa4 27. Bxe6 Rxc1 28. Rxc1 Qe4 $18) 25...
Qxc1 $4 (25... Qxd5 $142 26. Rxd5 Rxc1+ 27. Kh2 exd5 28. Qxd5+ Kh8 $16) 26.
Bxe6+ $18 (26. Rxc1 $6 Rxc1+ 27. Kh2 exd5 28. Qxd5+ Kh8 $14) 26... Kh8 27. Rxc1
Rxc1+ 28. Kh2 Rc5 29. Qd6 Ra8 30. Kg3 (30. Qd7 $5 f4 $18) 30... h6 (30... Ra5
31. Kf3 $18) 31. Qf4 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Savostjanov, Igor"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "88"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 d5 3. Bb2 Bd6 4. e3 Nf6 5. c4 c6 6. a4 O-O 7. Nf3 Re8 (7... Nbd7
8. Be2 Re8 9. O-O Nc5 10. d4 exd4 11. Nxd4 dxc4 12. Bxc4 Bxh2+ 13. Kxh2 Ng4+
14. Kg1 Qh4 15. Nf3 Qh5 16. Qd4 Re5 17. Qd8+ {
1-0 GuestPNDS-GuestMBMB/freechess.org 2017}) 8. Nc3 d4 $146 (8... Bg4 9. h3 Bh5
10. g4 Bg6 11. g5 Ne4 12. h4 Nxc3 13. Bxc3 Bh5 14. Be2 dxc4 15. Qc2 cxb5 16.
axb5 e4 17. Nd4 Bxe2 18. Kxe2 Qd7 19. Rag1 a6 20. b6 Nc6 21. f4 Bc5 22. Qb2
Bxd4 23. Bxd4 {jura1946-garcaip/kurnik 2012/0-1 (61)}) (8... Nbd7 9. cxd5 cxd5
10. Be2 e4 11. Nd4 Ne5 12. O-O Bd7 13. f4 Nd3 14. Bxd3 exd3 15. Qb3 Ne4 16.
Rad1 Be6 17. Nxd5 Bxf4 18. Nxe6 Bxh2+ 19. Kxh2 Qh4+ 20. Kg1 Rxe6 21. Rf4 Qg3
22. Qxd3 Rg6 23. Ne7+ {jura1946-lowenthal7 (1645)/kurnik 2012/1-0}) 9. Na2 c5
10. d3 e4 11. dxe4 Nxe4 12. Bd3 Qa5+ 13. Kf1 dxe3 14. fxe3 Qc7 15. Qc1 (15. Qc2
f5 $15) 15... Bf5 (15... Nd7 $142 $17) 16. Nh4 $2 (16. Qc2 $142 Bg6 17. Nc3 $15
) 16... Ng3+ $1 $19 17. hxg3 Bxd3+ 18. Kg1 Qe7 (18... Qd7 19. Qd2 Bxc4 20. Qc3
$19) 19. Kf2 (19. g4 Qe6 20. Nf5 Bf8 $19) 19... Qg5 20. Rh3 Nd7 21. Nf3 Qf5 (
21... Qg6 22. a5 $19) 22. Qd2 Ne5 (22... Rad8 23. Rah1 Nf6 24. Kg1 $19) 23.
Bxe5 $17 Bxe5 (23... Rxe5 $143 24. Rah1 Re6 25. Rh5 $18) 24. Rah1 Rad8 (24...
Qg6 25. Kg1 h6 26. Nc1 $19) 25. Rxh7 Qxh7 (25... g5 26. Qc1 Qg4 $17 (26... Qxh7
$6 27. Rxh7 Kxh7 28. Nxg5+ Kg6 29. Nf3 $11)) 26. Rxh7 $15 Bxh7 27. Qc1 Bf6 28.
Nc3 Bxc3 29. Qxc3 b6 30. Ne5 Re6 (30... f6 31. Nc6 Rd3 32. Qc1 $17) 31. Nc6 {
White intends a5} (31. a5 Be4 $15) 31... Rd7 (31... Rd3 32. Qc1 $17) 32. a5 Be4
33. axb6 (33. Ne5 $5 Rd1 34. g4 $15) 33... axb6 $17 34. Ne5 Rd1 (34... Ra7 35.
Qb2 $17) 35. g4 Red6 (35... f6 36. Nf3 $15) 36. Nf3 $11 f6 37. Ke2 (37. g5 R1d3
38. Qa1 Re6 $11) 37... Kf7 (37... R6d3 38. Qb2 $15) 38. g5 Rh1 39. gxf6 gxf6
40. Kf2 Rdd1 41. Qa3 (41. Nd2 Rc1 42. Nxe4 Rxc3 43. Nxc3 $17) 41... Ra1 $15 42.
Qb2 $4 (42. Qb3 $142 $15) 42... Raf1+ $19 43. Kg3 Bxf3 44. gxf3 (44. Qd2 Ke7
45. Qd3 Bb7 $19) 44... Rfg1+ (44... Rfg1+ 45. Kf2 Rh2+ 46. Kxg1 Rxb2 $19) 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Smirnov, Vladimir O"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 Bc5 3. e3 Nf6 4. Bb2 Qe7 5. a4 (5. c4 d5 6. Nf3 Nbd7 7. Be2 c6
8. O-O O-O 9. a4 Ne4 10. d4 exd4 11. Nxd4 Ne5 12. bxc6 Nxc4 13. Bxc4 dxc4 14.
Nc3 Nxc3 15. Bxc3 Rd8 16. Qc2 Bxd4 17. Bxd4 Be6 18. Qc3 f6 19. cxb7 Qxb7 {
Lorenc,T (2150)-Gutman,P (2170)/CZE-chT2b 2006/1/2-1/2 (34)}) 5... O-O 6. Nf3
$146 (6. c4 d6 7. Na3 Re8 8. Nc2 Nbd7 9. Ne2 c6 10. f3 d5 11. cxd5 cxd5 12. g3
b6 13. Bg2 Bb7 14. O-O Rad8 15. Re1 Nf8 16. d4 Bd6 17. dxe5 Bxe5 18. Ned4 h5
19. Nc6 Bxb2 20. Nxe7+ Rxe7 {
ateistawolnyx-zenegblues (1770)/kurnik 2014/1-0 (64)}) 6... Bd6 (6... d6 7. Be2
$11) 7. c4 (7. Be2 e4 8. Nd4 Be5 $11) 7... a6 8. Be2 c5 (8... e4 9. Nd4 $11) 9.
d3 $11 e4 (9... Bc7 10. Nc3 $11) 10. Nfd2 (10. dxe4 $5 Nxe4 11. Nc3 Nxc3 12.
Bxc3 $14) 10... exd3 11. Bxd3 Be5 12. Nc3 b6 (12... Rd8 13. Qc2 $14) 13. Nf3 (
13. Qf3 Ra7 14. Nd5 Nxd5 $16) 13... Bc7 (13... d6 14. Nxe5 dxe5 15. Qf3 $11)
14. h3 Bb7 15. Be2 (15. O-O Rd8 $14) 15... Rd8 16. Qc2 d5 17. cxd5 Nxd5 18.
Nxd5 Bxd5 19. Qc3 f6 20. Bc4 (20. O-O Qe6 $11) 20... Bxc4 21. Qxc4+ Qf7 22. Qc3
Nd7 23. O-O Ne5 24. Nxe5 Bxe5 25. Qc2 Qc7 (25... Qe6 26. Bxe5 fxe5 27. bxa6
Rxa6 28. Rfd1 $11) 26. Bxe5 Qxe5 (26... fxe5 27. bxa6 Kh8 28. Qc4 $14) 27. bxa6
$14 Qe6 28. Qe2 Qc8 29. Qc4+ Kf8 30. Qe4 (30. Rfd1 Rxd1+ 31. Rxd1 Qxa6 $16)
30... h6 31. Rfd1 Qxa6 32. Qc6 Rxd1+ 33. Rxd1 Qxa4 $4 (33... Kg8 $142 $16) 34.
Rd8+ $3 $18 (34. Rd8+ Rxd8 35. Qxa4 $18) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Usatchev, Sergei"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 a6 3. e3 d5 4. Bb2 Bd6 5. c4 Be6 6. c5 $146 (6. Qb3 Ne7 (6... c6
7. a4 Nf6 8. Nf3 O-O 9. Nxe5 Bxe5 10. Bxe5 Ne4 11. d4 Qa5+ 12. Ke2 axb5 13.
cxb5 cxb5 14. f3 bxa4 15. Qxb7 Ra7 16. Qb2 Qa6+ 17. Ke1 Qa5+ 18. Nd2 Nxd2 19.
Qxd2 Qxd2+ 20. Kxd2 Nc6 21. Bd6 {jura1946-murarzspawacz/kurnik 2014/0-1}) 7.
Nf3 dxc4 8. Bxc4 Bxc4 9. Qxc4 Ng6 10. O-O O-O 11. Nc3 c6 12. a4 axb5 13. axb5
Rxa1 14. Rxa1 Qc7 15. Ne4 Be7 16. h3 Kh8 17. Nfg5 Bd8 18. b6 Qe7 19. Ba3 Qe8
20. Bxf8 h6 {elsh1403 (1605)-andrzej12 (1615)/kurnik 2014/1-0}) 6... Bxc5 7.
Bxe5 Nf6 8. Nf3 Nbd7 9. Bg3 (9. bxa6 bxa6 10. d4 Bb4+ 11. Nfd2 c5 $15) 9...
axb5 10. Bxb5 c6 11. Be2 Ne4 12. Nc3 Nxc3 (12... Bb4 13. Qb1 Bxc3 14. dxc3 $17)
13. dxc3 $15 Qa5 14. Qc2 Bf5 15. O-O $4 (15. Bd3 $142 Bxd3 16. Qxd3 $15) 15...
Bxc2 $19 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2012.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Mukhortov, Evgeny"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "42"]
[EventDate "2012.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 Nf6 3. c4 d5 4. e3 Be6 (4... d4 5. Bb2 d3 6. Bxe5 Be7 7. Bb2 O-O
8. Nf3 c6 9. Nc3 cxb5 10. cxb5 a6 11. a4 axb5 12. axb5 Rxa1 13. Qxa1 Bc5 14. g3
Bg4 15. Bg2 Qc7 16. O-O Bb4 17. Qa4 Bxc3 18. Bxc3 Bd7 19. Bxf6 {
surmavlod-vfdvfdgh/kurnik 2014/1-0 (32)}) 5. Bb2 $146 (5. cxd5 Bxd5 6. Bb2 Bd6
7. Nf3 Nbd7 8. Nc3 Be6 9. Be2 e4 10. Nd4 Bd5 11. Nxd5 Nxd5 12. Qb3 N7f6 13. Nf5
O-O 14. Bc4 Nb6 15. Nxd6 Qxd6 16. Be2 Qd5 17. Bxf6 Qxb3 18. axb3 gxf6 19. f3 {
1-0 jura1946-antonioc/kurnik 2012}) 5... Nbd7 6. cxd5 Nxd5 7. Nc3 Bb4 (7... Bd6
8. Ne4 $15) 8. a3 Ba5 9. Rc1 O-O 10. Nf3 Nxc3 11. Bxc3 Bxc3 12. dxc3 Qe7 13. a4
(13. Qa4 $5 $15) 13... Rad8 14. Qc2 Nc5 15. c4 (15. a5 Qf6 $17) 15... e4 16.
Nd4 Bg4 17. h3 Bh5 (17... Rxd4 18. hxg4 Rd7 19. Be2 $17) 18. g4 (18. Nf5 Qe5
19. Nd4 Rfe8 $17) 18... Bg6 19. Rd1 Nd3+ 20. Bxd3 exd3 (20... Rxd4 21. Be2
Rxd1+ 22. Qxd1 Qb4+ 23. Kf1 $15) 21. Qd2 $4 (21. Qc3 $142 $17) 21... Rxd4 $19
0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Tipikin, Ivan"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "121"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 c6 2. Bb2 Qb6 3. Bc3 Nf6 (3... d5 4. e3 Bf5 5. Nf3 Nf6 6. Nd4 Bg6 7. d3
e6 8. Be2 Nbd7 9. a3 Bd6 10. Nd2 O-O 11. h4 h5 12. N2f3 e5 13. Nb3 Qc7 14. Bd2
e4 15. Ng5 Rae8 16. d4 b6 17. c4 dxc4 18. Bxc4 {
mic (2185)-cyrilrussell (2295)/net-chess.com 2009/1-0 (45)}) 4. e3 Nd5 $146 (
4... e6 5. a3 a5 6. bxa5 Qc7 7. Nf3 Na6 8. Bxa6 Rxa6 9. O-O Be7 10. d3 O-O 11.
e4 d5 12. Nbd2 c5 13. exd5 Nxd5 14. Be5 Qxa5 15. Nb3 Qd8 16. c4 Nb6 17. Qe2 Na4
18. d4 Bd7 19. d5 {polynesia46-pclector/kurnik 2014/0-1 (37)}) (4... d5 5. d3
Nbd7 6. Nf3 e6 7. a3 Be7 8. Be2 O-O 9. O-O c5 10. bxc5 Nxc5 11. Nbd2 Bd7 12.
Ne5 Bd6 13. Nxd7 Nfxd7 14. Nf3 Rac8 15. Rb1 Qc7 16. Ba1 b6 17. Nd4 a6 18. c4
Nf6 19. cxd5 {polynesia46-krzsan3537/kurnik 2013/0-1}) 5. a3 Nxc3 6. Nxc3 g6 7.
Na4 Qc7 8. Nf3 Bg7 9. Rb1 (9. d4 d5 $11) 9... b5 10. Nb2 a5 11. c4 (11. d4 $5
$11) 11... axb4 $15 12. axb4 Bxb2 (12... bxc4 $5 13. Bxc4 d5 $15) 13. Rxb2 $11
bxc4 14. Bxc4 d5 15. Be2 Nd7 16. O-O O-O 17. Qc1 Bb7 18. d4 Qd6 19. Qc3 Rfc8 (
19... Ba6 20. Rc1 $11) 20. g3 (20. Rc1 Rcb8 $14) 20... Nb6 (20... Ba6 21. Rc1
$11) 21. Qc5 $14 Qd8 22. Qc2 Qd6 (22... Ba6 23. Rc1 Bxe2 24. Qxe2 $11) 23. Rfb1
(23. Rc1 Ba6 24. Bxa6 Rxa6 $14) 23... Rc7 (23... Ba6 $5 $11) 24. Qc5 Na4 25.
Qxd6 exd6 26. Rb3 Bc8 (26... Nb6 27. Kg2 $14) 27. Ra1 (27. Ra3 Nb6 28. Rxa8
Nxa8 $14) 27... Nb6 $14 28. Rxa8 Nxa8 29. Ra3 Nb6 30. Nd2 (30. Rc3 Bd7 $11)
30... Kf8 31. Kg2 Ke7 32. Ra2 Rb7 33. Nb3 Bd7 34. Na5 Rc7 35. Rb2 (35. Rc2 Na4
$11) 35... Kd8 (35... Na4 36. Rc2 $11) 36. Ba6 c5 $4 (36... Ra7 $142 37. Ra2
Kc7 $11) 37. bxc5 $18 Nc4 $6 (37... Nc8 38. Bxc8 Kxc8 39. cxd6 Rc1 $18) 38.
Rb8+ (38. Nxc4 $142 dxc5 39. Rb8+ Ke7 40. Nb6 $18) 38... Ke7 39. Bxc4 dxc4 40.
Nxc4 dxc5 41. Nb6 (41. d5 Ra7 $18) 41... cxd4 (41... Ke6 $5 $16) 42. Nd5+ $18
Kd6 43. Nxc7 Kxc7 44. Rf8 d3 45. Kf1 (45. Rxf7 $4 d2 $19) 45... Be6 46. Ke1 Kd6
(46... Bd5 47. Kd2 $18) 47. Kd2 Bc4 48. Rc8 (48. Kc3 Kc7 $18) 48... Bb5 49. Rb8
Bc4 50. Rb4 (50. Kc3 Kc7 51. Ra8 Bd5 $18) 50... Kd5 (50... Kc5 51. Kc3 Bb5 52.
Rf4 $18) 51. Ra4 (51. Kc3 Ba6 $18) 51... h5 52. h4 f6 53. Kc3 Bb5 54. Ra5 Kc6
55. Rxb5 $1 Kxb5 56. Kxd3 Kc5 57. Ke4 Kd6 58. Kf4 Ke6 59. e4 (59. g4 $142 hxg4
60. Kxg4 $18) 59... Kd6 $2 (59... Kf7 $18) 60. f3 (60. e5+ Ke6 61. exf6 Kxf6
$18) 60... Ke6 (60... Ke7 61. g4 Ke6 62. gxh5 gxh5 63. e5 $18) 61. g4 (61. g4
g5+ 62. hxg5 $18) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kislov, Leonid"]
[Black "Lunga, Oleg"]
[Result "1/2-1/2"]
[PlyCount "52"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 d5 4. d4 Nbd7 5. e3 (5. Nf3 c5 6. c4 cxd4 7. Bxd4
dxc4 8. Nc3 Bc5 9. e3 O-O 10. Bxc4 b6 11. a4 Bb7 12. O-O Bxd4 13. Nxd4 Rc8 14.
Qb3 Ne5 15. Bxe6 fxe6 16. Nxe6 Bd5 17. Nxd5 Qxd5 18. Qxd5 Nxd5 19. Nxf8 Kxf8 {
iczker-bocian44/kurnik 2014/1/2-1/2 (53)}) 5... Nb6 $146 (5... c5 6. dxc5 Nxc5
7. Nf3 b6 8. Be2 Bb7 9. O-O Be7 10. c4 O-O 11. cxd5 Qxd5 12. Qxd5 Nxd5 13. Nc3
Nxc3 14. Bxc3 Ne4 15. Bb2 Bf6 16. Bxf6 Nxf6 17. Rac1 Bxf3 18. Bxf3 Rac8 19. Rc6
Rxc6 20. bxc6 {adristel-misio1952/kurnik 2013/0-1 (64)}) (5... Bd6 6. c4 Ne4 7.
c5 Be7 8. Nc3 Ndf6 9. Bd3 Nxc3 10. Bxc3 O-O 11. Nf3 c6 12. a4 cxb5 13. axb5 Bd7
14. Qc2 Rc8 15. O-O b6 16. c6 Be8 17. Ne5 Bd6 18. f4 Qc7 19. Ra2 Nh5 20. Bxh7+
{popovicigelu-zaslaby/kurnik 2012/1-0 (31)}) 6. a4 Ne4 7. Bd3 Nd6 (7... Qh4 8.
Qe2 $11) 8. Nd2 Qg5 9. g3 Nbc4 10. Bxc4 Nxc4 11. Nxc4 dxc4 12. Qe2 Qd5 (12...
Qg6 $5 $11) 13. e4 $16 Bb4+ $2 (13... Qd8 $142 $5 $16) 14. c3 $18 Qxd4 15. cxb4
c3 16. Ba3 c2 17. Ra2 Qc3+ $2 (17... c1=Q+ $142 18. Bxc1 Qxb4+ 19. Kf1 a6 $18)
18. Qd2 Qc4 (18... Qe5 19. f3 $18) 19. Qxc2 Qd4 20. Ne2 Qf6 21. O-O h5 (21...
O-O 22. Qxc7 e5 23. f4 exf4 24. Rxf4 $18) 22. Bb2 e5 (22... Qg5 23. Qxc7 O-O
24. Bd4 $18) 23. Qxc7 Bh3 24. Qxe5+ (24. Rd1 $142 Rc8 25. Qxe5+ Qxe5 26. Bxe5
Be6 $18) 24... Qxe5 25. Bxe5 Bxf1 26. Kxf1 f6 1/2-1/2

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2008.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Tarasov, Valentin"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "41"]
[EventDate "2008.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 e6 3. b5 d5 4. Nf3 Be7 5. e3 O-O 6. c4 c5 7. a4 a6 8. Qc2 (8.
Qb3 Nbd7 9. Be2 b6 10. Na3 a5 11. g4 Bb7 12. Rg1 Qc7 13. h4 Rad8 14. g5 Ne8 15.
h5 d4 16. h6 e5 17. hxg7 Nxg7 18. Qc2 e4 19. exd4 exf3 20. Bd3 f5 21. gxf6 Nxf6
22. d5 Rf7 {
Ferreiro Montoya,J (2225)-Ruiz Gomez,A (2365)/Euskadi-chTA 2001/1-0 (41)}) (8.
Nc3 axb5 9. axb5 Rxa1 10. Qxa1 Nbd7 11. cxd5 exd5 12. Ne2 Qb6 13. Ng3 Re8 14.
Nf5 Bf8 15. g4 d4 16. g5 Ne4 17. Be2 Ne5 18. Nxe5 Bxf5 19. Nc4 Qd8 20. h4 Qd5
21. Nb6 Qe6 22. Nc4 d3 {Salazar Gould,M (1670)-Rodriguez Arrieta,M (1880)/
Final Championship Nacional Femenino 2016/0-1 (37)}) 8... h6 $146 (8... Nbd7 9.
Nc3 (9. Be2 dxc4 10. Bxc4 axb5 11. Bxb5 b6 12. O-O h6 13. d4 Bb7 14. Nbd2 Nd5
15. Rfd1 Rc8 16. Qd3 Nb4 17. Qe2 Bf6 18. Nc4 Bc6 19. dxc5 bxc5 20. Bxf6 Qxf6
21. Bxc6 Rxc6 22. a5 Rd8 23. Rab1 Nd5 {
Jernselius,K (1855)-Patola,E (1935)/Gibraltar ENG, Open 2012/1/2-1/2 (40)})
9... b6 10. cxd5 exd5 11. d4 Bb7 12. Nd2 Qc7 13. bxa6 Bxa6 14. Bxa6 Rxa6 15.
Nb5 Qb8 16. O-O Rc8 17. Rfc1 Ra8 18. Ba3 Kf8 19. f3 Qb7 20. Qb3 Ra5 21. Qc2
Rca8 22. Bb2 Rc8 23. Kf2 {Felkl,K-Agartanov,V/Jiraskuv mem-B 2001/1/2-1/2 (66)}
) (8... Nbd7 9. Nc3 $15) 9. Be2 $11 Bd7 (9... b6 10. O-O $11) 10. Ne5 dxc4 11.
Bxc4 axb5 12. axb5 Rxa1 13. Bxa1 Be8 (13... Ne8 14. O-O $11) 14. O-O $14 Nd5
15. Qd1 (15. d4 Qa5 16. Qb2 cxd4 17. Qxd4 Bf6 $14 (17... Bxb5 $2 18. Nc6 Qxa1
19. Nxe7+ Nxe7 20. Qxa1 Bxc4 21. Rd1 $18)) 15... Nd7 16. Ng4 (16. Qg4 Bf6 17.
d4 cxd4 18. exd4 N7b6 $11) 16... N5b6 (16... Qa5 17. Qb3 $15) 17. d3 $11 Nd5 (
17... Nxc4 18. dxc4 Qc7 19. f4 $11) 18. e4 Nc7 19. Nxh6+ gxh6 20. Qg4+ Bg5 21.
f4 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2008.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Zagriadskiy, Dmitriy"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2008.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. b5 e5 4. Ba3 c5 5. bxc6 Qxc6 6. Bxf8 Kxf8 7. d4 (7. e3
Bf5 8. Nf3 Nd7 9. Nc3 a6 10. Qb1 Ne7 11. Qb2 Rc8 12. Be2 f6 13. O-O g5 14. Rfc1
Ng6 15. Rab1 Rc7 16. Qb4+ Kg7 17. Qa5 Be6 18. Rb4 Rhc8 19. Na4 b5 20. Nc3 Nc5
21. Qa3 Nb7 {Vasut,K (2155)-Zigo,V (2280)/CZE-chT2d 2003/0-1 (35)}) 7... e4 8.
Qd2 $146 (8. e3 Nf6 (8... b5 9. Nd2 Nf6 10. Qb1 Bd7 11. a4 bxa4 12. c4 dxc4 13.
Qb4+ Kg8 14. Bxc4 Na6 15. Qe7 Be6 16. Bxe6 Qxe6 17. Qxe6 fxe6 18. Rxa4 Nc7 19.
Ne2 Kf7 20. Ng3 Rhb8 21. Ke2 Rb2 22. Rc1 Ncd5 23. Ra6 {
Nemec,Z-Rainer,J/corr or01-010 2001/1-0}) 9. Nd2 Be6 10. Rc1 b5 11. Nb3 Nbd7
12. Ne2 a5 13. Nf4 a4 14. Nxe6+ fxe6 15. Nc5 Nxc5 16. dxc5 Qxc5 17. Qd4 Qxd4
18. exd4 b4 19. Rb1 Rb8 20. a3 b3 21. cxb3 Rxb3 22. Rxb3 axb3 {
iczker-pt58 (1850)/kurnik 2011/0-1 (36)}) 8... f5 9. Nh3 h6 (9... Nf6 10. e3
$11) 10. Nf4 (10. e3 Nf6 $11) 10... g5 $11 11. Nh3 Nf6 12. g3 (12. e3 Kg7 $11)
12... Nbd7 13. e3 Nb6 14. Na3 Qa4 (14... Kg7 15. Rc1 $15) 15. Qc3 (15. Nb5 $5
$11) 15... Bd7 $15 16. Qc5+ Kf7 17. Bb5 $2 (17. Nb5 $5 Bxb5 18. Bxb5 Qa5+ 19.
c3 $17) 17... Qa5+ (17... Bxb5 18. Nxb5 Rac8 19. Nd6+ Ke6 20. Nxb7 $19 (20.
Nxc8 $4 Rxc8 21. Qxc8+ Nxc8 $19)) 18. c3 Rhc8 19. Qb4 Qxb4 20. cxb4 Bxb5 (20...
a5 21. Bxd7 Nfxd7 22. Kd2 $19) 21. Nxb5 Rc6 22. O-O Nc4 23. Rfc1 (23. Nc3 Rac8
24. b5 Rb6 $17) 23... a6 (23... f4 24. Rc3 $19) 24. Nc3 Rac8 25. Ne2 (25. b5
R6c7 26. bxa6 bxa6 $19) 25... Nd7 (25... f4 26. exf4 g4 27. Kg2 gxh3+ 28. Kxh3
$19) 26. Rc3 (26. Kg2 Ke6 $17) 26... Nb8 (26... f4 27. a4 $19) 27. Rac1 Ke7 28.
Kh1 Kd7 29. Kg1 (29. Kg2 R6c7 $17) 29... Rb6 (29... f4 30. Rb3 $19) 30. a3 $17
Rb5 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2008.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Starkov, Dmitry"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "54"]
[EventDate "2008.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 f6 3. b5 d5 4. e3 Be6 5. d4 e4 6. Be2 Nh6 $146 (6... Bd6 7. c4
(7. Nc3 f5 8. Bh5+ g6 9. Be2 b6 10. a4 Qg5 11. g3 Qe7 12. Bf1 Nf6 13. Bg2 Bd7
14. Nge2 c6 15. O-O cxb5 16. Nxb5 Bxb5 17. axb5 Qd7 18. Nc3 Bb4 19. Rb1 O-O 20.
Ba1 Qd6 21. Na2 Ba5 {mic (2100)-anmir/net-chess.com 2008/0-1 (37)}) 7... c6 8.
Nc3 Ne7 9. Qb3 Nd7 10. c5 Bc7 11. Nxe4 O-O 12. Nf3 Bf7 13. Nd6 Bxd6 14. cxd6
Nf5 15. Ba3 Re8 16. Rc1 c5 17. dxc5 Ne5 18. O-O d4 19. Qb1 Bg6 20. Nxe5 Rxe5
21. Bd3 {Tiedemann,J (2125)-Zornack,A (1985)/RSS7E basic-17 2009/1-0}) 7. a4
Bb4+ 8. c3 Be7 9. Nd2 O-O 10. c4 c6 11. Qb3 Nd7 12. c5 f5 (12... Bf5 13. f3 Kh8
14. fxe4 dxe4 15. Qc2 $11) 13. Nh3 $14 Bf7 14. Nf4 (14. O-O Qc7 $14) 14... g5 (
14... Bg5 15. O-O $11) 15. Nh3 $14 Qc7 16. f4 gxf4 (16... exf3 $5 17. gxf3 Rae8
$11) 17. Nxf4 $16 Ng4 18. Bxg4 (18. O-O $142 $5 $16) 18... fxg4 $11 19. g3 (19.
O-O g3 $11) 19... Rae8 20. h3 Nf6 21. b6 axb6 22. Qxb6 (22. cxb6 Qd7 $11) 22...
Qd7 (22... Qxb6 23. cxb6 Ra8 24. Nb3 $15) 23. h4 (23. Rb1 $5 $11) 23... Nh5 $15
24. a5 (24. Nxh5 Bxh5 25. Qb3 Qc7 $17) 24... Bd8 (24... Nxg3 25. Rh2 $19) 25.
Qb3 (25. Nxh5 Bxh5 26. Qb3 Bc7 $17) 25... Bc7 (25... Nxg3 $142 26. Rh2 Nf5 $19)
26. Nxe4 $4 (26. Rg1 $142 $5 $15) 26... Qf5 (26... Rxe4 $142 27. Kf2 Qe7 $19 (
27... Bxf4 $6 28. exf4 Rfe8 29. Rhe1 $19)) 27. Nd6 Bxd6 (27... Bxd6 28. cxd6
Nxf4 29. gxf4 Qxf4 $19) 0-1

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2008.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Rastorotskiy, Mikhail"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "80"]
[EventDate "2008.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 e6 4. b5 Bd6 5. Nf3 c5 6. c4 Nbd7 7. cxd5 exd5 8. a4
(8. Be2 O-O 9. O-O Re8 10. d4 c4 11. Nc3 Nb6 12. a4 Bf5 13. a5 Nbd7 14. a6 bxa6
15. Rxa6 Nb6 16. Qa1 Qc7 17. Ba3 Bxa3 18. Qxa3 Bc8 19. Ra5 Bg4 20. Ne5 Bxe2 21.
Nxe2 Ne4 22. Ra1 Nc8 {pcmvr (2765)-chily (2835)/net-chess.com 2006/1-0 (42)})
8... b6 $146 (8... O-O 9. Be2 Re8 10. O-O b6 11. d4 c4 12. Nc3 Bb7 13. Qc2 Rc8
14. Rac1 Nf8 15. Qf5 Ng6 16. h4 Rc7 17. g3 Bc8 18. Qc2 Bh3 19. Rfe1 Qc8 20. Ng5
Bf5 21. Qd1 h6 22. Nf3 Qe6 23. Bf1 {Jaramillo,C (1915)-Hernandez,C (2125)/
Festival Internacional de Ajedrez 2013/1-0}) 9. d4 Bb7 10. Ne5 (10. dxc5 bxc5
11. Bd3 O-O $11) 10... Qe7 (10... c4 11. Qf3 Qc7 12. Nxd7 Qxd7 13. Nc3 $15) 11.
Nxd7 $11 Qxd7 12. Be2 (12. dxc5 bxc5 13. Bxf6 gxf6 $11) 12... Qe6 13. O-O O-O
14. Nd2 Ne4 (14... c4 15. Ba3 $15) 15. Nxe4 dxe4 16. dxc5 Bxc5 17. Ba3 (17. a5
bxa5 18. Rxa5 Rfd8 $11) 17... Rfd8 $15 18. Qc1 Rac8 19. Bxc5 Rxc5 20. Qb2 Rdc8
21. Rfd1 h6 22. Rac1 Rxc1 23. Rxc1 Rxc1+ 24. Qxc1 Qa2 (24... Qe5 25. Bf1 $11)
25. Qc4 (25. Bf1 Qe6 $11 (25... Qxa4 $2 26. Qc7 $18)) 25... Bd5 $11 26. Qxa2
Bxa2 27. Bd1 Kf8 28. Kf1 Ke7 29. Ke1 Kd6 30. Kd2 Kc5 31. Kc3 g6 32. Bb3 Bxb3
33. Kxb3 f5 34. h4 g5 35. hxg5 hxg5 36. g3 Kd5 37. Kb4 Ke5 38. a5 $4 (38. Kc3
$142 $11) 38... Kd5 $19 39. a6 (39. Kb3 Kc5 40. axb6 axb6 41. Kc3 $19) 39... g4
40. Kb3 Kc5 0-1

[Event "Vladivostok Cup Open"]
[Site "?"]
[Date "2009.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Pestov, Konstantin"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2075"]
[PlyCount "53"]
[EventDate "2009.??.??"]

1. b4 Nf6 2. Bb2 d6 3. c4 e5 4. Nc3 Be6 5. e4 Nc6 (5... c6 6. b5 Nbd7 7. bxc6
bxc6 8. Qa4 Qc7 9. Ba3 Be7 10. Nf3 O-O 11. d4 exd4 12. Nxd4 Ne5 13. f4 Neg4 14.
Qxc6 Qxc6 15. Nxc6 Rfe8 16. Nxe7+ Rxe7 17. Bc1 Rd7 18. h3 Nh6 19. g4 g5 20. f5
{hen4daleko-sexs/kurnik 2014/1-0 (46)}) 6. a3 (6. b5 Nd4 7. d3 Be7 8. Be2 O-O
9. Nf3 Nxe2 10. Qxe2 Bg4 11. h3 Bh5 12. a4 c6 13. g4 Bg6 14. Nh4 cxb5 15. axb5
Nxe4 16. Nxg6 Nxc3 17. Nxe7+ Qxe7 18. Bxc3 b6 19. O-O Rac8 20. f4 f6 {
Humeau,C (2155)-Schwarzkopf,L/Bastiais Master 7th 2008/1-0 (51)}) 6... a5 $146
(6... Be7 7. Nf3 O-O 8. Be2 Re8 9. h3 h6 10. O-O Nh5 11. Nxe5 Nf4 12. Nxc6
Nxe2+ 13. Qxe2 bxc6 14. f4 Bf6 15. Rad1 d5 16. f5 Bc8 17. cxd5 cxd5 18. Qf3
dxe4 19. Nxe4 Bxb2 20. f6 Bb7 21. Qg4 {
fjanusz52-otavianovenom/kurnik 2013/1-0 (37)}) (6... Nd4 7. Nf3 Be7 8. Bd3
Nxf3+ 9. Qxf3 O-O 10. O-O Bg4 11. Qg3 Qd7 12. f3 Nh5 13. Qxg4 Qxg4 14. fxg4 Nf4
15. Be2 c6 16. g3 Nh3+ 17. Kg2 Ng5 18. h4 Ne6 19. Nd1 a5 20. Ne3 g6 21. b5 {
fjanusz52-manel6/kurnik 2013/1-0 (59)}) 7. b5 Nd4 8. Nf3 Nxf3+ (8... Qe7 9. Nd5
Nxd5 10. cxd5 $11 (10. Bxd4 $143 exd4 11. cxd5 Bxd5 $17)) 9. gxf3 (9. Qxf3 Be7
$11) 9... Nd7 10. Na4 (10. f4 exf4 11. d4 Qh4 $15) 10... b6 (10... Rg8 11. d4
exd4 12. Bxd4 $15) 11. d4 exd4 12. Qxd4 Qg5 13. Qe3 Qxe3+ 14. fxe3 Ne5 15. Bxe5
dxe5 16. f4 g6 17. h4 (17. Be2 Rd8 $15) 17... h5 (17... Bd6 18. f5 gxf5 19. c5
bxc5 20. exf5 Bxf5 21. Rc1 $17) 18. fxe5 (18. Nc3 Bg7 19. f5 gxf5 $15) 18...
Bg7 19. Rb1 (19. Rc1 Bxe5 20. Bh3 Bg4 $17) 19... Bxe5 20. c5 Ba2 (20... Rb8 $5
$17) 21. Rc1 $15 bxc5 22. Nxc5 (22. Rg1 Bf6 23. Rh1 Rd8 $11) 22... Ke7 (22...
Bb2 23. Rc2 Bxa3 24. Na6 $17) 23. Bc4 (23. Rc2 $5 Be6 24. Rg1 $11) 23... Bxc4
$17 24. Rxc4 Rad8 (24... Rhb8 $142 $5 25. O-O Rxb5 $17) 25. a4 Rhf8 (25... Bg3+
26. Ke2 $11) 26. Ke2 $14 c6 (26... f6 $142 $5 $14) 27. Na6 (27. Na6 cxb5 28.
Rc5 $15) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2006.??.??"]
[Round "?"]
[White "Chersdantsev, Vladimir"]
[Black "Ovcharenko, Leonid"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "17"]
[EventDate "2006.??.??"]

1. d4 d5 2. b4 e6 3. a3 a5 (3... f5 4. h4 Nf6 5. f3 Bd6 6. e3 Bg3+ 7. Ke2 Bd6
8. Nc3 Nh5 9. Rh3 O-O 10. f4 Nc6 11. Nf3 Bd7 12. Qe1 Qf6 13. Bb2 Qg6 14. Nb5
Ng3+ 15. Rxg3 Qh6 16. Nxd6 cxd6 17. b5 Na5 18. Qxa5 {
valerypavlovich (2120)-sbeaul (2335)/net-chess.com 2016/1-0}) 4. b5 $146 (4. c3
axb4 5. cxb4 b6 (5... Bxb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Qxd2 Nf6 8. Nf3 O-O 9. e3 Nbd7 10.
Bd3 h6 11. Nc3 c5 12. O-O c4 13. Bc2 Nb6 14. Ne5 Qd6 15. Nb5 Qb8 16. a4 Nfd7
17. f4 Nxe5 18. fxe5 Bd7 19. Nd6 Nc8 20. Nxc8 {
alaamattar (2205)-pushtiu (2285)/net-chess.com 2009/0-1 (55)}) 6. Bb2 c5 7.
dxc5 bxc5 8. bxc5 Bxc5 9. Nd2 Nf6 10. e3 O-O 11. Ngf3 h6 12. Be2 Nc6 13. O-O
Qd6 14. Nb3 Ng4 15. h3 Nf6 16. Bxf6 gxf6 17. Nbd4 Nxd4 18. Nxd4 Bxa3 {
55aa55-iosef/kurnik 2012/1-0}) 4... Nf6 5. Bb2 (5. Bf4 c5 $11) 5... Bd6 6. Nd2
Nbd7 7. c4 b6 (7... c5 8. dxc5 Nxc5 9. Rc1 $15) 8. Ngf3 Bb7 9. e3 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2006.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Titkov, Sergey"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2006.??.??"]

1. b4 e5 2. b5 a6 3. c4 Nf6 4. Bb2 d6 (4... d5 5. e3 dxc4 6. Bxc4 axb5 7. Bxb5+
Bd7 8. Nc3 Bb4 9. Bc4 O-O 10. Nf3 Bd6 11. O-O c6 12. d4 e4 13. Ne5 Qe7 14. Qb1
Bf5 15. f3 Bxe5 16. dxe5 Qxe5 17. Nd5 Qd6 18. Nxf6+ gxf6 19. fxe4 {
Janek-mi2431/internet 2018/1-0 (31)}) 5. Nc3 $146 (5. a4 h6 (5... Be7 6. e3
Nbd7 7. Nf3 Nc5 8. d4 Ncd7 9. d5 Nf8 10. Nc3 Ng6 11. h3 Bd7 12. Bd3 Qc8 13. Qc2
Nh5 14. Ne4 Nf6 15. O-O-O Nxe4 16. Bxe4 axb5 17. cxb5 Ra7 18. h4 Qa8 19. h5 Nf8
20. Qxc7 {jura1946-nostradamus11/kurnik 2012/0-1 (34)}) 6. e3 Nbd7 7. Nc3 Be7
8. h3 O-O 9. Nf3 c6 10. Be2 cxb5 11. cxb5 axb5 12. Nxb5 Nc5 13. O-O Bd7 14. d4
exd4 15. Nfxd4 Nce4 16. Bd3 Ng5 17. f4 Ngh7 18. g4 Nd5 19. Qf3 Bh4 {
jura1946-mmmaaa11lat/kurnik 2012/1-0}) 5... Be6 6. e3 Be7 7. a4 Nbd7 8. Be2 Nc5
(8... axb5 9. axb5 Rxa1 10. Qxa1 $11) 9. d4 $11 Ncd7 (9... exd4 10. exd4 Nce4
11. d5 $11) 10. d5 Bf5 11. Nf3 h6 12. O-O g5 (12... Nc5 13. Ba3 Nfd7 14. a5 $11
) 13. Nd2 Nc5 14. f3 b6 (14... Rg8 15. e4 Bg6 16. Nb3 $14) 15. e4 Bg6 (15...
Bc8 16. Qc2 $14) 16. Nb3 a5 17. Nxc5 (17. Qc2 Qd7 $14) 17... dxc5 $11 18. Bd3 (
18. Qe1 Qd6 $11) 18... Qd6 19. Ne2 h5 (19... O-O-O 20. f4 gxf4 21. Nxf4 $11)
20. Ng3 O-O-O 21. Nf5 (21. Qe2 $142 $11) 21... Qd7 (21... Bxf5 $142 22. exf5
Nd7 $11) 22. Bxe5 $16 Rh7 (22... Bxf5 23. exf5 Rhe8 24. Re1 $16) 23. Qc1 Ne8 (
23... Bxf5 24. exf5 g4 25. Qc3 $18) 24. Bc3 f6 (24... Bxf5 25. exf5 Bf6 26.
Bxf6 Nxf6 27. Qxg5 $18) 25. Qc2 (25. e5 $142 Bxf5 26. e6 Bxe6 27. Bxh7 $18)
25... g4 $4 (25... Bxf5 $142 26. exf5 g4 $18) 26. e5 (26. Nxe7+ $6 Qxe7 27.
Rae1 gxf3 28. Rxf3 Rf7 $18) 26... fxe5 27. Nxe7+ Rxe7 28. Bxg6 (28. Bxg6 Nd6
29. Rae1 $18) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2006.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Ustinov, Alexandr Yu"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2006.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. b5 Be7 4. c4 Be6 (4... c5 5. e3 b6 6. Nc3 Nf6 7. Nf3 Bb7
8. h3 O-O 9. Be2 a6 10. a4 Nbd7 11. O-O Ne4 12. Nxe4 Bxe4 13. d3 Bb7 14. Nh2 f5
15. f4 a5 16. Bf3 Bxf3 17. Qxf3 Bf6 18. fxe5 Bxe5 19. Bxe5 {
olawoj-romuald1953/kurnik 2014/1-0 (38)}) 5. e3 Bf6 $146 (5... Qd7 6. d4 f6 7.
Nf3 e4 8. Nfd2 f5 9. g3 Nf6 10. Be2 O-O 11. O-O c6 12. a4 cxb5 13. axb5 a6 14.
Qb3 axb5 15. Rxa8 bxc4 16. Bxc4 b6 17. Bxe6+ {
1-0 popovicigelu-jedyna11/kurnik 2012}) 6. e4 Ne7 7. Nc3 Nd7 8. Nd5 (8. Nf3 $11
) 8... Nc5 (8... c6 $142 $5 9. Nxe7 Bxe7 $15) 9. Nxf6+ $14 gxf6 10. f3 (10. Qc2
c6 11. a4 f5 $14) 10... Ng6 $11 11. d4 exd4 12. Bxd4 Ne5 (12... Qe7 13. Qc2 $11
) 13. f4 $14 Nxe4 14. fxe5 (14. Qe2 Bf5 15. fxe5 fxe5 $16) 14... fxe5 15. Bf2
Nxf2 16. Kxf2 Qh4+ 17. g3 Qe4 (17... Qh6 18. Bg2 O-O-O 19. Bd5 $14) 18. Nf3 (
18. Bg2 Qf5+ 19. Qf3 Qxf3+ 20. Bxf3 O-O-O $16) 18... Bxc4 19. Rc1 Bxf1 20. Rxf1
Kd7 (20... O-O-O 21. Qb3 Rd7 22. Rc4 $16) 21. Rc4 $1 Qf5 (21... Qxc4 22. Nxe5+
{Double attack} (22. Nxe5+ {Decoy})) 22. Re1 (22. Qd5 $142 Qe6 23. Nxe5+ Ke8
24. Qxb7 $18) 22... f6 $2 (22... Qe6 $142 $16) 23. Qd5 $18 Rhc8 24. Qf7+ Kd8
25. Kg2 (25. Rd1 $142 $5 Qd7 26. Qxf6+ Qe7 27. Qh8+ Qe8 28. Qxh7 Qe7 29. Qh8+
Qe8 30. Qh4+ Qe7 31. Nxe5 Qxh4 32. Rxh4 Ke7 33. Rh7+ Kf6 $18) 25... Qg6 26. Qe6
f5 (26... Qe8 27. Qxf6+ Qe7 $18) 27. Qd5 e4 28. Nh4 Qf6 29. Nxf5 c6 (29... e3
$18) 30. bxc6 bxc6 31. Qg8+ Kc7 (31... Qf8 32. Qxf8+ Kc7 33. Qxd6+ Kb7 34. Rb1+
Ka6 35. Ra4#) 32. Qxh7+ Kb6 (32... Kd8 33. Rcxe4 Qb2+ 34. Kh1 Qe5 35. Rxe5 dxe5
36. Qe7#) 33. Rb1+ Ka5 (33... Qb2+ 34. Rxb2+ Ka5 35. Rc3 Ka4 36. Qb7 d5 37.
Qb4#) 34. Qb7 Rcb8 (34... Qd4 35. Qb4+ Ka6 36. Qa4#) 35. Qa6+ $1 (35. Qa6+ Kxa6
36. Ra4#) 1-0

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2007.??.??"]
[Round "?"]
[White "Ovcharenko, Leonid"]
[Black "Glushko, Andrey"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2007.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Nf6 3. Bb2 g6 4. e3 Bg7 5. b5 (5. g3 O-O 6. Bg2 Bg4 7. d3 Nbd7
8. O-O Nb6 9. a4 Re8 10. h3 Bxf3 11. Bxf3 Qd7 12. Bg2 Nxa4 13. Be5 Qc6 14. c4
Qa6 15. Rxa4 Qc6 16. cxd5 {1-0 algernon (2510)-gbsrao (2340)/net-chess.com 2015
}) 5... c5 $146 (5... c6 6. a4 a6 7. c4 e6 8. Be2 Bd7 9. O-O dxc4 10. Bxc4 axb5
11. axb5 Rxa1 12. Bxa1 cxb5 13. Be2 O-O 14. Nc3 Qb6 15. Qb3 Na6 16. Na4 b4 17.
Nxb6 {1-0 surmavlod-pioneter48/kurnik 2013}) (5... Bg4 6. d4 Nbd7 7. Be2 O-O 8.
Nbd2 a5 9. a4 c5 10. c4 dxc4 11. Nxc4 cxd4 12. Bxd4 Ne4 13. O-O Bxf3 14. Bxf3
Bxd4 15. Qxd4 Nef6 16. Bxb7 Ra7 {1-0 captainevans-omsat/playok.com 2012}) 6. c4
b6 (6... O-O 7. d4 $11) 7. cxd5 Qxd5 8. Nc3 Qd8 9. Ne2 (9. d4 O-O $14) 9... Bb7
(9... a6 10. Nf4 $11) 10. Ng3 (10. d4 Bxf3 11. gxf3 Nbd7 $11) 10... Nbd7 (10...
O-O 11. d4 $11) 11. Be2 (11. Bc4 a6 $11) 11... Qc7 12. O-O e5 (12... O-O 13.
Qa4 $11) 13. d3 (13. Qc2 O-O $11) 13... O-O 14. e4 (14. Qc2 Rfd8 $11) 14... Ne8
15. Qc2 Nd6 16. Nd2 (16. d4 $142 $5 exd4 17. Bxd4 Bxd4 18. Nxd4 Nxe4 19. Nxe4
Bxe4 20. Qxe4 $11) 16... Nxb5 $17 17. f4 (17. a4 $142 $5 Nd4 18. Bxd4 exd4 19.
a5 $17) 17... exf4 $19 18. Bxg7 Kxg7 19. Qb2+ Nd4 20. Nf3 $4 (20. Rac1 $142 Qe5
21. Nc4 $19) 20... fxg3 21. hxg3 (21. Nxd4 gxh2+ (21... cxd4 $143 22. Qxd4+ Ne5
23. Rac1 gxh2+ 24. Kxh2 $19) 22. Kh1 cxd4 23. Qxd4+ f6 $19) 21... Qxg3 22. Nxd4
Qe3+ (22... cxd4 $143 23. Qxd4+ Ne5 24. Qf2 Qxf2+ 25. Kxf2 $19) 23. Kh1 Qxd4
24. Qb3 (24. Qxd4+ cxd4 25. Rab1 Rac8 $19) 24... Ne5 25. a4 (25. Rae1 f5 $19)
25... c4 $1 26. dxc4 Qxe4 27. Bf3 (27. Rf2 Ba6 $19) 27... Nxf3 (27... Qh4+ $142
$5 28. Kg1 Bxf3 29. gxf3 $19) 28. Rxf3 Qe5 29. Rff1 Rad8 30. Ra2 (30. Rae1 Qh5+
31. Kg1 Qc5+ 32. Rf2 Rfe8 33. Qc3+ Kg8 $19) 30... Rd4 (30... Rd4 31. Kg1 f6 $19
) 0-1

[Event "gameknot.com"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Marekt"]
[Black "Rained"]
[Result "0-1"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. e3 Be7 5. Nf3 O-O 6. Bb2 (6. c4 d6 7. Bb2
Be6 8. d4 c6 9. Bd3 d5 10. Nbd2 dxc4 11. Nxc4 Nbd7 12. O-O Nb6 13. Nce5 Nfd5
14. a3 a6 15. Rc1 f6 16. Nc4 Nxc4 17. Bxc4 b5 18. Bd3 Rc8 19. Qc2 Qd7 20. Bxh7+
Kh8 {bratek55-dionizius/kurnik 2011/1/2-1/2 (67)}) 6... d5 7. d4 c5 8. c4 cxd4
$146 (8... Nc6 9. cxd5 Nxd5 10. Bc4 Nb6 11. Be2 Bf6 12. Qc2 cxd4 13. Nxd4 Nxd4
14. exd4 Bxd4 15. O-O Bxb2 16. Qxb2 Be6 17. Nd2 Rc8 18. Bf3 Bd5 19. Rfd1 Bxf3
20. Nxf3 Qe7 21. a4 {Loulou-gisg34/playchess.de 2003}) (8... Nc6 9. cxd5 Nxd5
10. dxc5 $15) 9. Nxd4 $11 (9. exd4 $143 Bb4+ 10. Bc3 Bxc3+ 11. Nxc3 Bg4 $17)
9... Nc6 10. Nc3 Qb6 11. Qb3 Nxd4 (11... Bb4 12. Nxc6 (12. cxd5 Nxd4 13. exd4
Qxd4 $17) 12... bxc6 13. Bd3 $15) 12. Qxb6 axb6 13. exd4 Bb4 14. a3 (14. cxd5
$2 Ne4 $19) 14... Re8+ 15. Kd2 (15. Kd1 Bxc3 16. Bxc3 Ne4 $15) 15... Ne4+ (
15... Ne4+ 16. Kc2 Bxc3 17. Bxc3 Nxf2 $15) 0-1

[Event "internet"]
[Site "?"]
[Date "2019.??.??"]
[Round "?"]
[White "Janek"]
[Black "Denair"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2019.??.??"]

1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Be7 4. c4 Bf6 5. Nf3 e4 6. Bxf6 Qxf6 7. Nd4 c5 8. Nb5
(8. bxc5 dxc5 9. Nc2 Ne7 10. Nc3 O-O 11. Nxe4 Qe5 12. Bd3 Bf5 13. f4 Qc7 14. g4
Bxe4 15. Bxe4 Nd7 16. Na3 a6 17. Qc2 g6 18. g5 Rad8 19. Rb1 Nb6 20. h4 Nc6 21.
h5 Nb4 22. Qc3 Rd7 {Janek-zaquz/internet 2017/1-0 (35)}) 8... Na6 9. N1c3 Bf5
$146 (9... Qe7 10. Nd5 Qd7 11. bxc5 Nxc5 12. Nbc7+ Kf8 13. Nxa8 Nd3+ 14. Bxd3
exd3 15. O-O b6 16. Nac7 Bb7 17. Qb3 Bxd5 18. Nxd5 Nh6 19. Qxd3 f6 20. Qb3 Kf7
21. d4 Rc8 22. Rac1 Nf5 23. c5 Kf8 24. cxb6 {kaasparov-tropiccc/kurnik 2013/1-0
}) 10. bxc5 dxc5 11. g4 Bg6 12. Bg2 Qe5 (12... Rd8 $5 13. Nxe4 Qe7 $16) 13.
Nxe4 $1 $18 Bxe4 14. Bxe4 Nf6 $4 (14... Rb8 $142 $16) 15. Bxb7 $18 O-O 16. Bxa6
Nxg4 (16... Qe4 17. Rg1 Qc6 18. Qa4 Nxg4 19. Ke2 Nxh2 20. Rg3 $18) 17. h3 (17.
Qxg4 $6 Qxa1+ 18. Qd1 Qxa2 $16) 17... Nf6 18. Bb7 Rad8 19. Nc3 (19. Nxa7 $6 Qb8
20. Bg2 Qxa7 $18) 19... Rd6 20. Rb1 Rfd8 21. Nd5 Ne4 (21... Rb8 22. Rg1 $18)
22. f4 Qe6 (22... Qe8 23. Qf3 $18) 23. Qf3 (23. Qg4 Qe8 $18) 23... f5 (23...
Nf6 24. Rb5 Nxd5 25. Bxd5 $18) 24. d3 Nf6 25. Rb5 Nd7 26. Ke2 Nb6 (26... a6 27.
Rb2 $18) 27. Nxb6 axb6 28. Bd5 Rxd5 29. cxd5 Rxd5 (29... Qf6 30. Rhb1 Rd6 31.
Qh5 $18) 30. Rxb6 $1 Qxb6 (30... Qd7 31. Rb8+ Kf7 32. Qh5+ Ke6 33. Qxh7 $18)
31. Qxd5+ Kf8 32. Rc1 Qb2+ 33. Kd1 Qf2 (33... Qb6 34. Rxc5 g6 $18) 34. Qxc5+
Kf7 (34... Ke8 35. Qc8+ Kf7 36. Qxf5+ Ke7 37. Rc7+ Kd6 38. Qe5#) 35. Qxf5+ (35.
Qxf5+ Ke7 36. Rc7+ Kd6 37. Qe5#) 1-0